- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- sektionens Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014.

2 Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen Representanter i UTN:s fullmäktige BUS- ansvarig (utanför styrelsen) Medlemsavgift Styrelsens strategi Styrelsens berättelse Stormöten Vårterminens stormöte Höstterminens stormöte Kontinuerlig verksamhet IBG Tryck Studierådet Kursombud Programråd Kursutvärderingsevent Mattementorsverksamhet Alumn- och företagskontakt Festverksamhet Bioteknikstudenter i Sverige Ekonomisk berättelse Slutord från ordförande 2014 Bilaga 1: X- sektionens Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2: X- sektionens Budgetförslag 2014 Bilaga 3: X- sektionens översiktliga budget

3 Inledning Under verksamhetsåret 2014 har SFINX styrelse fokuserat mycket på representation mot studenterna på X- programmet, men även försökt öka transparensen i sitt arbete. Arbetet har under årets gång flutit på bra. Man har jobbat med förändringarna i styrelsen som verkställdes under föregående verksamhetsår och även lagt fram propositioner om ytterligare förändringar i styrelsens struktur som antagits på stormöten. Ord till nästa års verksamhet Till nästa verksamhetsår hoppas vi att man kan fortsätta de traditionella evenemangen som genomsyrar SFINX så som X- pong, gasquer, DaX, studieråd mm, samtidigt som man känner sig fria att skapa nya evenemang och traditioner. Saker som behöver följas upp från föregående år (2014) är följande: Uppföljning av de propositioner och motioner som antogs på höstens stormöte. Detta innefattar även uppdatering av de stadgar som finns tillgängliga på föreningens hemsida. Fortsätta föra dialog med övriga sektioner med lagringsutrymme i ladan om huruvida detta kan organiseras om gemensamt. 3

4 Ledning och samordning Under verksamhetsåret 2014 har SFINX styrelse utgjorts av följande personer; Styrelsen Ordförande Sofia Jillefors Olsson Vice ordförande Alexander Lundström VT, Teresa Reinli HT Kassör Simon Olofsson Sekreterare Olle Nordsjö VT, Martina Nilsson HT Webmaster Johan Sjölander VT Alumn- och företagskontakt Julia Erkers VT, Matilda Niemi HT Klubbmästare Inés Varela och Caroline Isgård VT, Caroline Isgård och Emma Dufbäck HT BTS- kontakt Ken Braesch- Andersen Studiesocialt ansvarig Johanna Lundahl Utbildningsansvarig Jonas Mattisson Under året har ca 35 styrelsemöten ägt rum. Revisorer Revisorer för verksamhetsåret har varit Ellen McShane och Yonatan Gatica Valberedningen Valberedningen har under året bestått av Elin Smevige som valberedningsordförande. Hon har som stöd i sitt arbete haft Rebecca Wallin och Charles- Arvid Svensson Rissanen. Representanter i UTN:s fullmäktige Ordinarie ledamöter i UTN:s fullmäktige (FUM) har varit Sofia Jillefors Olsson och Sara Ljungström Suppleanter var Robin Olsson och Sandra Eklund BTS- ledamot (utanför styrelsen) Christoffer Andersson vad 2014 BTS- ansvarig tillsammans med Ken Braesch- Andersen. Medlemsavgift Medlemsavgiften för verksamhetsåret fastställdes på stormötet HT 2013 till 0 kronor. 4

5 Styrelsens strategi Verksamhetsplanen (Bilaga 1) där man kan läsa styrelsens plan inför året. Styrelsens berättelse Stormöten Stormöte har hållits en gång per termin enligt föreningens stadgar. Vårterminens stormöte Vårterminens möte hölls den 7e maj, C:a två veckor innan stormötet hölls ett valfläsk där information om de utlysta posterna presenterades. På mötet bestämdes i korthet att styrelsen fick i uppdrag att befästa föreningsnamnet SFINX bättre hos studenterna på programmet. Mötespresidium på föreningens stormöten skall i framtiden helst bestå av icke- medlemmar i föreningen, och i brist på detta medlemmar som ej ingår i styrelsen. Man antog en motion som sade att valberedningen numer endast nominerar en kandidat till varje post på stormöten, även om det funnits flera kandidater. Mötet antog även en proposition om att lägga till en styrelseobunden post i form av en sponsor- kontakt med syfte att avlasta arbetsmängden för styrelsens alumn- och företagskontakt. Beslutet om ansvarsfrihet för 2013 års styrelse bordlades. Följande poster tillsattes: Vice ordförande Teresa Reinli Sekreterare Martina Nilsson 1 Klubbmästare Emma Dufbäck Alumn- och företagskontakt Matilda Niemi 2 Ordförande idrottsutskottet Sabri Jamal Sponsor- kontakt Linnea Zillén 3 Höstterminens stormöte Höstterminens stormöte hölls den 11 november, Två veckor innan mötet hölls ett valfläsk där det informerades om de olika poster som var utlysta. Föregående års styrelse redovisade sin verksamhetsberättelse. Revisorerna gav sin revisionsberättelse och yrkade på ansvarsfrihet. Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för En motion antogs gällande ändringar i stadgarna för att förtydliga distinktionen mellan SFINX och X- sektionen. Styrelsen la fram en proposition där man önskade göra den styrelseobundna posten sponsor- kontakt till en del av styrelsen med argumentet att posten kräver lika mycket arbete som en styrelsepost och borde därför vara lika meriterande för att inte förlora status. Efter viss diskussion kom ett ändringsyrkande. Styrelsen jämkade sig med detta och propositionen antogs av mötet med tillhörande ändringsyrkande. Följande poster tillsattes: 1 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 2 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 3 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 5

6 Ordförande Gustaf Brorsson Kassör Nina Petersson Klubbmästare Sara Rydberg Öhrling BTS- kontakt Mikael Andersson Schönn Studiesocialt ansvarig Bella Sinclair Utbildningsansvarig Josefin Ågren Ordinarie FUM- ledamöter Gustaf Brorsson och Sara Ljungström Suppleanter Sofia Jillefors Olsson och Linnea Zillén Valberedningsordförande Linnea Westberg Valberedningens ledamöter Hugo Swenson och Andrei Vlassov Revisorer 4 Sofia Jillefors Olsson och Magnus Bergman 4 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 6

7 Kontinuerlig verksamhet Under året har styrelsen haft möte varje vecka, med undantag för under tentamensperioder och lov. Extramöten har även hållits under perioder när detta varit nödvändigt, så som inför mottagningsaktiviteter och stormöten. IBG Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) är programmets heminstitution. Kontakten med IBG har detta och tidigare år skett via programrådet, institutionsstyrelsen eller genom Jan Andersson som varit programansvarig under året. De stödjer oss ekonomiskt, lånar ut lokaler till diverse aktiviteter samt tar tillvara på kritik angående institutionens kurser. Styrelsen har under året jobbat för en bra kommunikation med institutionen genom ovan nämnda kanaler då relationen är oerhört viktig för styrelsen och studenterna på programmet. Tryck Varje halvår beställer sektionen nya overaller till nya och gamla studenter som pluggar på X- programmet. Beställningens storlek varierar beroende på hur många beställningar styrelsen får in från studenter vid de tillfällen som anordnas då studenter får tillfälle att prova olika storlekar. Vid dessa tillställningar finns även möjlighet att köpa andra sektions- relaterade saker så som t- shirts, väskor, och märken. Overallmärken med styrelsens nya logga är beställda till nuvarande och gamla styrelsemedlemmar att köpa. Varje halvår beställs även styrelsehoodies med sektionens logga på som används för att marknadsföra sektionen. I år beställde styrelsen även t- shirts för att enkelt marknadsföra sektionen under mottagningen - 14, en kostnad som styrelsemedlemmarna själva stod för. En roll- upp med sektionens logga har införskaffats under hösten, med hjälp av pengar som äskades från IBG, för diverse event som sektionen vill synas på, som t.ex. Stingfestivalen, Stormöte, overallprövning m.m. Affischer trycktes och designades individuellt för varje event som sektionen är värdar för. Studierådet Utbildningsansvarig och Studiesocialt ansvarig har tillsammans hållit i studieråden, vilket även detta år fungerat väldigt bra. Det har sammanlagt varit sex studieråd under 2014, tre per termin. Studieråden har huvudsakligen varit en informationskanal till studenter. Studieråden har fått positiv feedback och generellt haft hög närvaro bland studenter med en topp på 106 stycken studenter under höstterminens första studieråd. Kursombud Varje klass har haft minst ett kursombud som har suttit med i sektionens kursombudsmöten. Dessa möten leds av programansvarig (Jan Andersson) och vid mötena närvarar även DiaNa- koordinator (Lena Henriksson), 7

8 Studievägledare (Jenny Ehn), Schemaläggare (Camilla Söderlund), Kursadministratör (Ylva Lutnaes) och Kurskoordinator (Lars- Göran Josefsson). Studiesocialt ansvarige och utbildningsansvarige håller koll på sektionens kursombud, som väljs in vid sektionens studieråd. Programråd Vid programrådet, som leds av programansvarig, närvarar kurskoordinatorer, lärarrepresentanter från olika institutioner, studievägledare, arbetslivskontakt, alumnkontakt samt tre ordinarie studentrepresentanter från programmet. Även Utbildningsansvarig och Studiesocialt ansvarig närvarar som studentrepresentanter. Vid programrådet går man igenom bland annat programmet studieplan och kursbeskrivningar. Kursutvärderingsevent Då UTN hade en satsning på kursutvärderingar under höstterminen 2014 försökte sektionen att återinföra ett kursutvärderingsevent på programmet. Till eventet bokade sektionen en datorsal och bjöd på fika för att ge studenterna ett tillfälle att kursutvärdera, samt även för att påminna dem om detta. Biobiljetter lottades ut till två studenter som närvarade på detta event. Mattementorsverksamhet Studiesocialt ansvarig höll i detta under hösten Studenter från årskurs två och uppåt erbjuds att vara mentorer och hjälpa de nya studenterna. Mentorerna och studenterna träffas under hela höstterminen där mentorerna hjälper de nya med de olika kurserna, främst matematik. På mötena har mentorerna fixat fika. Det här anordnas för att de nya studenterna skall få en bra och trygg start på programmet och eventuellt få tips från de äldre. Det görs även för att studenterna skall lära känna varandra över de olika årskurserna. När mattementorerna har utfört tillräckligt många möten så får de ett intyg som skrivs på av sektionens ordförande samt programansvarig för deras insats. Alumn- och företagskontakt Alumn- och företagskontakten jobbar aktivt för att studenterna på sektionen ska få bra kontakt med alumner och företag och minska bryggan mellan studier och arbetsliv. Under året har följande event nedan gjorts av Alumn- och företagskontakten. DaX DaX är sektionens arbetsmarknadsdag. På vårterminen hålls en halvdag till studenterna när alumn- och företagskontakten bjuder in företag och alumner för att presentera vad de jobbar med och hur det tog sig dit. 8

9 Inspirationsvecka Under vårterminen höll alumn- och företagskontakten en inspirationsvecka med lunchföredrag och kvällsaktiviteter för att inspirera studenterna på programmet. Alumnkvällar Bland annat mingelkväll då studenterna får chansen att mingla med alumner för att ta reda på vart de har hamnat och hur de tog sig dit och andra tips på vägen. Studiebesök Under året har man jobbat för att anordna studiebesök på företag inom området. På grund av brist på passande datum har dessa inte blivit av än, men man har fortsatt kontakt med företagen och arbetar för att flera studiebesök ska bli av. Sponsorverksamhet Under året har posten sponsorkontakt införts och dennes huvuduppgifter har varit att sponsra in labbrockar till ettorna varje år, mat till stormöten, m.m. Kontakten har även haft ett nära arbete med och agerat bollplank för alumn- och företagskontakten. Fetsverksamhet I styrelsen sitter två klubbmästare som ansvarar för festverksamheten i sektionen. Dessa jobbar aktivt för att året ska bli fyllt av roliga aktiviteter för studenter utanför studietid. De har under året jobbat både självständigt och med klubbmästare från andra sektioner för att anordna följande event. Kräftskiva Under mottagningen anordnas en kräftskiva som hölls tillsammans med IT- sektionen. Tyvärr så hade eventet en hel brister p.g.a. att för lite information erhållits bl.a. om hur planeringen gjordes förra året, vad som gick bra/dåligt, bra punkter att tänka på osv. Även fast de sittande var väldigt berusade så var kräftskivan inte alltför stökig. X- pong Eventet fortsätter att vara populärt då X- pong platserna tog slut på drygt en minut! X- pong anordnas en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Vid båda tillfällena serverades tacobuffé och de som deltog skötte sig bra. Gasquer På vårterminen hölls Gasquen Gasquen tillsammans med ES, STS, och F. Det är en lite mindre sittning jämfört med KWXFQ- gasquen som anordnades på höstterminen med K, W, F, och Q. Båda gasquerna är uppskattade och det är mycket roligt att anordna dessa sittningar då många studenter vill delta. Nationsrundor En nationsrunda med sektionen anordnas en gång per termin. Under rundan får studenterna uppdrag att genomföra och kvällen avslutas med klubb på nation. Det har gått bra att planera och genomföra dessa event. 9

10 Dam- och herrmiddag På vårterminen hölls en dammiddag för K och X som anordnades av herrar från dessa program. En herrmiddag hölls sedan och då var det damerna som anordnade detta. Båda middagarna fungerade okej. Skidresa I år valde vi att 2 resor (en till Åre och en till Alperna) skulle anordnas där ingen var sektionsspecifik och öppen för alla. Dock så var X ansvarig tillsammans med ES och W för att Åre- resan skulle bli av. Det blev en mycket lyckad resa. Overallsittning För första gången anordnades en overallsittning på våren för alla sektioner. Detta hölls i Flogsta 95an och 45an följt av ett gemensamt släpp i 95an. Detta blev ett väldigt uppskattat evenemang som vi förhoppningsvis kommer göra igen. Xemmelfika Under våren sålde X, F, och K semlor för en billig peng på Uthgård. Fikat var väldigt uppskattat och alla semlor tog slut. Bioteknikstudenter I Sverige Bioteknikstudenter i Sverige (BTS) är en förening för studenter i Sverige som går civilingenjörsutbildningar i bioteknik. Under året har information från BTS kommit till studenterna genom informationsmail från sektionens BTS- kontakt. Gå gärna in och skriv på den nya bloggen också! Bioteknikdagarna Under året höll BTS Bioteknikdagarna (BTD) i Linköping och studenter från Uppsala universitet åkte tåg ner dit under 3 dagar. BTD är en helg där studenterna får gå på föreläsningar, en arbetsmarknadsmässa (Genvägen) samt kvällsunderhållning i form av en s.k. fulsittning (overallsittning) och finsittning (gasque). BTD är ett utmärkt tillfälle för studenter att knyta kontakter med studenter från hela Sverige. 10

11 Ekonomisk berättelse Föreningen SFINX hade vid verksamhetsåret skifte en god ingående balans. Av denna anledning valde styrelsen att fortsätta budgetera på liknande sätt för 2014 års aktiviteter. Föreningen förväntades spendera ,00 kr, dock var inga sponsringspengar inräknade i denna siffra. Verksamhetsåret slutade med att föreningen gick plus med 4 279,81 kr. Vi har detta år fått ekonomiskt stöd både från UTN och IBG för att bedriva vår verksamhet för studenternas och sektionens intresse, samt mindre sponsring från diverse bioteknikrelaterade företag och organisationer. Klubbverket har framgångsrikt anordnat flertalet aktiviteter under året som har lett till överskott i kassan. Vi har även sålt sektionsrelaterade produkter över förväntan, såsom märken, T- shirts och overaller. Mentorsmatten har inte kostat så mycket som de budgeterats för, likaså studierådet. Sammantaget kan dessa faktorer ses som bidrag till det positiva överskottet vid 2014 års bokslut. Detta trots flertalet investeringar i nya inköp av försäljningsvaror och material för sektionen, såsom en roll- up. Totalt sett har föreningen SFINX haft inkomster på ,50 kr och utgifter på ,69 kr. Eftersom SFINX är en ideell förening är syftet att gå +/- 0 över en femårsperiod. Föregående verksamhetsår gick föreningen back ,46 kr. Att vi går plus med 4 279,81 kr detta verksamhetsår känns således som en bra balans för den totala ekonomiska situationen. Budgetförslaget som sattes i början av 2014 finns bifogad som bilaga 2. En sammanfattning över 2014 års bokslut finns bifogad som bilaga 3. 11

12 Slutord från ordförande 2014 Det största möjliga tack vill jag rikta till alla studenter som suttit i SFINX styrelse, valberedning, och som studentrepresentanter under året 2014! Att ha en aktiv förening som värnar om studenternas intressen är något som ibland kan tas för givet, men inget av det vi gör i SFINX är möjligt utan engagerade studenter som är villiga att driva de frågor som är viktiga för studenterna på programmet. Jag vill också rikta ett stort tack till alla studenter på programmet som kommer på de event som anordnas av styrelsen. Vare sig det är nationsrundor, studieråd, alumnkvällar, kräftskivor, gästföreläsningar, gasquer, xemmelfikan, valfläsk, Bioteknikdagar, stormöten, mattementorsträffar, X- pong, eller vad som helst annat som styrelsen anordnar, så har inget av det någon betydelse om man inte får se era glada ansikten där! Så tack, allihopa! För ett oerhört lärorikt, givande, och riktigt jäkla roligt år! 12

13 - sektionens Verksamhetsplan

14 Syfte Under året 2014 ska X- sektionens styrelse arbeta för en stark sammanhållning mellan programstudenterna och förbättra utbildningen på Civilingenjörsprogrammet för molekylär bioteknik och bioinformatik, X- programmet. Vårt arbete är att upprätthålla nära kontakt mellan studenter, universitet samt arbetsmarknad och alumner. Eventen som anordnas under året ska tydligt visa detta samt locka studenter med olika intressen och från alla årskurser. Vi i styrelsen hoppas att eventen ska vara ett kul avbrott i studierna för att kunna umgås och stärka vänskapsbanden mellan alla studenter på programmet. Vi kommer arbeta för en utbildning som är anpassad till aktuell forskning där studenterna trivs med både utbildningens och studiemiljöns kvalitet. För att uppnå detta kommer styrelsen upprätthålla det redan existerande nära samarbetet med UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår). Med nära kontakt med BTS (Bioteknikstudenterna) genom en BTS- kontakt i styrelsen vill vi också förbättra kontakten mellan olika Bioteknikutbildningar i Sverige Tidslinje 5 februari Kursombudsmöte 13 februari Studieråd 13 februari Nationsrunda 28 februari Overallsittning 3-7 mars Inspirationsvecka 4 mars XemmelFiKa 5 mars Kursombudsmöte 26 mars Xenokväll 4 april X- pong 9 april Kursombudsmöte 17 april Gasquen Gasquen 7 maj Stormöte 10 maj KeX Dammiddag 14 maj Kursombudsmöte 15 maj DAX Övriga event Alumn- / diskussions- / företagskvällar Mentorsmatte (START) TD- mottagningen KoX Herrmiddag KWFXQ Efter- mottagnings- event 14

15 Förklaring av eventen XemmelFiKa Det är ett samarbete mellan X, K och F sektionen. För en billig peng kan studenter köpa semlor på UTHgård med sin sektions färg på grädden. KeX Dammiddag Ett event för X och K sektionens damer. Sektionernas herrar bjuder på oförglömlig kväll med middag och underhållning. På hösten hålls ett motsvarande event för sektionens herrar (KoX Herrmiddag). Studieråd Studierådet hålls och sammankallas av Studiesocialt ansvarig samt Utbildningsansvarig. Under studierådet diskuteras allt möjligt som rör programmet kurser, föreläsare, evenemang, studiemiljö etc. Det fungerar med andra ord som en informationskanal mellan studenter och övriga involverade organ. Alla studenter får medverka på mötena och det finns även två studentrepresentanter från varje årskurs som alltid ska sitta med. På studierådsmötet ges också information om vad som sker på X- sektionen. Kursombudsmöten - Onsdag 5/2 - Onsdag 5/3 - Onsdag 9/4 - Onsdag 14/5 På kursombudsmötena träffas kursombud från varje årskurs, programansvarig, utbildningssamordnare, schemaläggare, studievägledare samt utbildningsansvarig och studiesocialt ansvarig på sektionen. Aktuella kurser diskuteras. Är det något som inte fungerar bra så försöker man komma på en snabb lösning som kan appliceras omgående och men även lösningar på längre sikt. Nationsrunda På nationsrundan besöks Uppsalas nationer. Studenter från alla årskurser har klätt sig enligt givet tema och löser uppdrag under kvällens gång. Overallsittning För att stärka overallkulturen bland programmen och för att främja vänskap och samarbete dem emellan anordnas av klubbmästarna från alla programmen en sittning när plagget overall är obligatoriskt. X- pong Ett event för både X- studenter och andra studenter där pricksäkerheten står i fokus. Det är en prestigefylld turnering där X- sektionen bjuder in andra studenter från Uppsala teknolog och- naturvetarkår. Lag om två personer försöker att träffa ett mål med pingisbollar för att vinna den eftertraktade vandringspokalen. 15

16 Inspirationsvecka och DAX Inspirationsveckan och DAX är en vecka resp. dag då företag, föreläsare, och alumner bjuds in att tala för studenterna på X- programmet. Detta för att inspirera studenterna och ge möjlighet att knyta nya kontakter. Gasquen Gasquen Är vårens största gasque för studenter från X, STS, ES och F samt i år veterinärer och farmaceuter. Där samlas man för att avnjuta en underbar middag, underhållning och sällskap. Kvällen avslutas med ett stort släpp på en av Uppsalas nationer. Stormöte X- sektionens styrelse sitter periodvis där varje post sitter ett år med olika verksamhetsperiod. På varje stormöte tillsätts hälften av styrelsen samt andra viktiga poster som till exempel representanter till UTNs fullmäktige. Xenokväll Genom alumnkvällar får X- studenterna insikt i hur ett liv efter examen kan se ut. Vi arbetar aktivt för att sprida informationen om X- programmets studenter till företag. Genom olika event som tillexempel företags- och alumnkvällar gör vi X- studenter medvetna om företag inom bioteknik och bioinformatik. TD- mottagning Alla i styrelsen förväntas att ställa upp som faddrar för de nya X- studenterna. Vi vill att de direkt ska känna sig välkomna och att man ska lära känna varandra mellan årskurserna. Vi vill också att de inte ska känna sig obekanta med att engagera sig i sektionens arbete. Mentorsmatte (START) Varje år erbjuds äldre studenter vara mentorer till de nya studenterna på programmet för att hjälpa dessa studera först och främst matematik men också kemi under den första terminen. Detta för att kunna hjälpa de nya studenterna med att komma in i de nya studierna och också komma med tips om hur man hanterar olika situationer på universitetet. Mentorsmatten leder också till en bättre sammanhållning mellan årskurserna. Andra uppdrag BTS BTS finns till för att stärka samarbetet mellan bioteknikutbildningarna i Sverige. Sektionens BTS- kontakt ansvarar för kontakten mellan BTS och X- programmet. Väskor och overallsmärken Under året kommer vi fortsätta designa och köpa in väskor, overallsmärken, t- shirts, och andra produkter för att sälja till studenterna på X. Detta för att vi vill att sektionen och programmet ska kunna synas utåt men också för att det är något som önskas av studenterna själva. 16

17 Idrottsförening Det har startats upp en idrottsförening i sektionen som leds av en idrottsansvarig, dock har denna person ingen plats i styrelsen. Idrottsföreningen erbjuder tillfällen för studenterna på programmet att träffas och utöva olika lagsporter och även dela i turneringar. Styrelsemöten I början av varje termin hålls ett möte hemma hos Ordförande för att lära känna varandra. Detta för att förenkla kommunikation och samarbete mellan de olika posterna i styrelsen. Varje vecka hålls styrelsemöten. På dessa möten går vi igenom vad alla har gjort och förväntas göra under den kommande veckan. Meddelanden till X- sektionens styrelse tas upp. Det kan till exempel vara meddelanden från UTN eller andra sektioner. Efter varje FUM- möte bjuds sektionens FUM- representanter in för att berätta vad som har bestämts för UTN och vad som är aktuellt i UTN just nu. Efter möten med BTS är programmets BTS- kontakt inbjuden till styrelsemötet för att berätta för styrelsen om BTS och vad som är aktuellt just nu. Två- tre gånger per termin träffas vi hemma hos någon i sektionen. Detta möte blir längre och kommer även att vara ett tillfälle att träffas för att umgås. I mitten av terminen kommer Ordförande att ge feedback på styrelsemedlemmarnas arbete. Under terminen ska det hållas en teambuilding för styrelsen. Sofia Jillefors Olsson Ordförande för X- sektionen

18 - sektionen, SFINX vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Budgetförslag 2014 Styrelsen: Teambuilding 2000:- Forsränning 800:- Stormöte 2000:- Valfläsk 500:- Styrelsekläder 3000:- Summa: 8300:- Klubbverket: Beräknas gå +/- noll 0:- Eventuella utgifter 1500:- Summa: 1500:- Studierådet: Studierådsmöten 2000:- Studiesocialmöten 700:- Summa: 2700:- BTS: 0:- Mentorsmatte: Verksamhet 5500:- Tackmiddag 1000:- Summa: 6500:- Övrigt: Sektionsguiden 1000:- Xenokvällar 2000:- DAX 2000:- Bankavgifter 1150:- Idrottsförening 100:- Städdag 200:- Summa: 6450:- Total summa: 25450:- 18

19 X- sektionens översiktliga budget 2014 Styrelsen Budgetera d utgift Verklig kostnad Utgift Inkomst 10111,9 8300, , , ,0 1500, , ,96 0 Klubbverket Studierådet 2700,00 537,07 537,07 0,00 BTD 0,00 0,00 0,00 0,00 Mentorsmatt e 6500,00 313,25 313,25 0,00 Övrigt Total summa 6450, , , , , , , ,5 19

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

PROTOKOLL 1. MÖTET ÖPPNADES 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING STORMÖTE 1(6) VID UPPSALA TEKNOLOG- OCH NATURVETARKÅR DATUM: TID: 15:15

PROTOKOLL 1. MÖTET ÖPPNADES 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING STORMÖTE 1(6) VID UPPSALA TEKNOLOG- OCH NATURVETARKÅR DATUM: TID: 15:15 1(6) VID UPPSALA TEKNOLOG- OCH NATURVETARKÅR PROTOKOLL STORMÖTE DATUM: 2012-05-14 TID: 15:15 PLATS: UPPSALA ÅNGSTRÖMSLABORATORIET SAL 2001 NÄRVARANDE: SE BILAGA 1 1. MÖTET ÖPPNADES Stormötet öppnades av

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

<2015> Förslag 2015-02- 06. Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015

<VERKSAMHETSPLAN> <2015> Förslag 2015-02- 06. Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015 Förslag 2015-02- 06 Föreningen Energisystemteknologerna Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Föreningens syfte & mål... 3 Organisation... 3 Medlemmar... 3 Styrelse... 3 Styrelsemöten...

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Protokoll. Bilagor. SSTSS stormöte Tid: tisdag 10 maj kl Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet

Protokoll. Bilagor. SSTSS stormöte Tid: tisdag 10 maj kl Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet SSTSS stormöte 2016-05-10 Protokoll Tid: tisdag 10 maj kl. 15.15 Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet Bilagor A. Närvarolista B. Föredragningslista C. Verksamhetsplan HT 2016 D. Budgetförslag HT 2016

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE

Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Protokoll IT SEKTIONENS STORMÖTE Närvarande: Luis Mauricio Jakob Sennerby Johan Carlquist Sofia Backman Eric Stenberg Viktor Bostrand Love Lindström Matilda Trodin Sekreterare Kassör Studierådsordförande

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

6 Godkännande av föregående stormötesprotokoll

6 Godkännande av föregående stormötesprotokoll Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-Maj-06 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Adam Olevall (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Protokoll SSTSS Stormöte

Protokoll SSTSS Stormöte SSTSS Sida 1 av 8 Protokoll SSTSS Stormöte _ Tid: onsdagen den 4 december 2013 kl 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Föreningens verksamhet

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

6 Godkännande av mötets föredragningslista

6 Godkännande av mötets föredragningslista Protokoll för IT-sektionens stormöte 2015-05-07 Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 5 14/15 Datum: 2014-12-11 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-5 FORMALIA F14-5.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers strategiska och taktiska verksamhetsplan 2016 Verksamhetsbeskrivning 2 (16) INLEDNING... 3 Inledning... 3 Definitioner... 3 SEKTIONEN OCH STYRELSEN...

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6

Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4. Programrådet 5 Studieträffa 5. Kultur, arrangemang & fritid 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Innehåll Uppsala Datavetare 3 Styrelsen 3 Ekonomi 3 Hemsidan 3 Bidrag 3 UTN 4 Rum 4 Studiebevakning 5 Programrådet 5 Studieträffa 5 Kultur, arrangemang & fritid 6 Märken

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer