Föreningens styrelse. Leif Dahlby f Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan Ledamot sedan Eva Gardell f

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Föreningens ledning...5 Leif Dahlby f Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan Ledamot sedan Karin Björnson f Styrelseledamot sedan Jan Ehnberg f Styrelseledamot sedan Organisation...5 Året i korthet...6 Fastigheter...7 Visby Handelsfastigheter AB...7 Sponsring...7 Eva Gardell f Styrelseledamot sedan Rolf Jonasson f Styrelseledamot sedan Eva Pettersson f Styrelseledamot sedan Coop Konsum...8 Coop Öster...8 Coop Forum Visby...9 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kjell Österberg f Styrelseledamot sedan Hasse Hedström f Styrelseledamot sedan Personalrepresentant Handelsanställdas förbund. Kassaflödesanalys...14 Tilläggsupplysningar...15 Noter...16 Revisionsberättelse...20 Nya Coop MedMera...22 Coop Gotland ekonomisk förening Box Visby Telefon: Org.nr: Revisorer Bengt-Arne Andersson Karl-Evert Norberg Auktoriserad revisor Anita Levander Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Valberedning Claes-Göran Nilsson, sammankallande Yngve Ahlgren Monica Rasmussen Clary Winberg ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 22 april kl Restaurang Visborg Visborgsallén 11, Visby Form: Bild & Reklam, Visby Foto: Bildvision, Visby (Jesper Hammarlund), Bild & Reklam Tryck: ivisby Papper: Cocoon Offset, FSC-certifierat, Ett obestruket papper med 100% returfiber Medlem i Kooperativa Förbundet 2

3 Investeringar inför framtiden! 2014 blev året då vi öppnade nya Coop Forum Visby, Stenhuggaren och medlemsprogrammet fick ett nytt poängsystem. Försäljning & medlemsnytta Bland jämförbara enheter var försäljningen 2014 i stort sett oförändrad jämfört mot Totalt har försäljningen ökat med ca 20 % mot föregående år. Under våren fick Coop Öster en rejäl säljframgång som varade hela sommaren. Dock tappade Coop Öster en del under hösten till nya Coop Forum men betydligt mindre än planerat. Gällande Coop Konsum har säljframgångarna varit störst i Klintehamn, Lärbro och Slite. Konsumbutikerna har en ökning av sin försäljning mot föregående år. Nya Coop Forum öppnades den 18 juni och hade riktigt bra försäljning under invigningsdagarna. Försäljningen under sommar och höst var något lägre än planerat men när julhandeln startade i november fick stormarknaden en rejäl fart på försäljningen som avslutade året bra. Andelen sålda ekologiska varor ökade hela 58 % mot 2013 för föreningen. Coop Gotland har 9,9 % andel av ekologiska varor på alla nio butiker. Glädjande nog ökar vår medlemstillströmning kraftigt och vi har nu över medlemmar. Med 460 nya medlemmar under året gjorde vi stor medlemsnytta med 2,2 mkr i återbäring till våra medlemmar och investeringar i vårt butiksnät på drygt 32 mkr. Coop Gotland 95 år Coop Gotland fyllde 95 år 2014 samtidigt som vi gjorde vår största etablering sedan 1962 då Domus byggdes på Östercentrum. Föreningskontoret, som har varit placerat på Östercentrum sedan 1962, flyttade ut till Stenhuggarvägen 5 plan 2 i samband med öppningen av Coop Forum. Här sitter VD och funktionerna för drift, ekonomi och personal. Den 11 oktober firade vi 95-års jubileum med all personal på Wisby Strand. Kvällen inleddes med en inspirationsföreläsning om kundbemötande och trivsel på arbetsplatsen. Därefter följde en trevlig kväll med god mat och underhållning. Strategi Vår strategi och affärsplan har fortsatt att utvecklas och ligger till grund för de kommande åren, med inriktning på lönsam tillväxt. Vår vision är att vara Regionens ledande detaljhandelsföretag. Vi skall med fokus på matglädje och hållbar konsumtion ha de ledande och mest inspirerande matbutikerna på Gotland. Affärsplanen ligger till grund för ökade marknadsandelar på Gotland med nya Coop Forum. Utsikter 2015 kommer vi på allvar konkurrera på marknaden och ta viktiga marknadsandelar, framförallt under vår och sommar kommer vi vara väl rustade. Biltema och McDonalds förstärker marknadsplatsen Stenhuggaren som goda grannar. Detta ger oss möjlighet att på allvar konkurrera på volymmarknaden och möta den tuffa konkurrensen från ICA Maxi och Willys. Inför 2015 tänker vi satsa på E-handel där kunderna kan beställa sin mat hos oss och få den levererad hem. Hemleveranser kommer att ske med vår egen kylbil som går på miljövänlig biogas producerad på Gotland. Vi skall verka på marknaden för våra medlemmar och ge dem medlemsnytta och hela tiden sträva efter att vara bättre än våra konkurrenter. Vi vill samtidigt bidra till ett hållbart samhälle med ett starkt engagemang för miljö och ekologi. Coop Forum och Coop Öster är utrustade med ett slutet CO 2 kylsystem, det absolut mest miljösmarta alternativet på marknaden och det finns därmed två av detta slag på Gotland. Byggnaden där Coop Forum är lokaliserad är klassad som miljöbyggnad klass guld, den första på Gotland med detta tuffa kriterium. All överskottsenergi kommer att återanvändas. Coop Forums och Coop Östers returmaskiner är utrustade med biståndsknapp och kunderna kan då välja att skänka sina pantpengar till We Effect (f.d. Kooperation utan gränser) och därmed påverka fattigdomen i världen. Richard Hedsand, VD 3

4 DISTRIKTSFULLMÄKTIGE Fullmäktige i Visby Coop Öster Kenth Ahlgren, Visby Lena Andersson, Visby Lars Fransson, Visby Christer Engelhart, Visby Bengt Fredin, Visby Eva Gardell, Visby Olle Hammarberg, Visby Jenny Lundahl, Visby Uno Jonsson, Visby Boy Larsson, Visby Sonia Landin, Visby Ove Lindström, Visby Monica Rasmussen, Visby Leif Söderdahl, Visby Ingegerd Sahlsten, Visby Fullmäktige i Visby Gråbo Torg Sol-Britt Augustsson, Visby Margareta Carlström Nilsson, Visby Ann-Marie Karlsson, Visby Rune Hammarström, Visby Asta Holmström, Visby Björn Jansson, Visby Lars Lawergren, Visby Torgny Landin, Visby Claes-Göran Nilsson, Visby Lilian Virgin, Visby Fullmäktige i Klintehamn och Roma Lisbeth Jacobsson, Klintehamn Inez Ahlqvist, Klintehamn Karin Skörnemo, Klintehamn Birre Stumle, Klintehamn Fullmäktige i Hemse och Ljugarn Carina Kristiansson, Hemse Åsa Gustafsson, Hemse Margit Ahlgren, Ljugarn Yngve Ahlgren, Ljugarn Inger Juteskog, Ljugarn Fullmäktige på Norr (Slite, Lärbro och Fårö) Per Olof Karström, Lärbro Kristina Dahlberg, Lärbro Annica Gahnström, Lärbro BUTIKSRÅD Butiksråd Klintehamn Inez Ahlqvist Hans Hansson Lisbeth Jacobsson John Johansson Eva Pettersson Karin Skörnemo Birre Stumle Veronica Andersson Butiksråd Ljugarn Yngve Ahlgren Margit Ahlgren Jan Ehnberg Birgitta Andersson Bodil Billgren Lena Thuresson Inger Juteskog BUTIKSCHEFER Butiksråd Hemse Carin Amlinger Åsa Gustafsson Carina Kristiansson Magnus Sundblad Butiksråd Lärbro Sixten Björklund Christina Dahlberg Annica Gahnström Eva Karlsson Butiksråd Gråbo Ann-Marie Karlsson Sol-Britt Augustsson Ulrika Hemström André Szabó Mikael Hellström Coop Forum Visby Daniel Eriksson Coop Öster Visby Sophi Kellgren Coop Konsum Gråbotorg Magnus Sjöberg Coop Konsum Slite Elin Sandelin Coop Konsum Lärbro Eva-Lisa Lindby (tf) Coop Konsum Roma Rolf Johansson Coop Konsum Klintehamn Pär Westberg Coop Konsum Ljugarn Alexander Olofsson Coop Konsum Hemse 4

5 FÖRENINGENS LEDNING Richard Hedsand VD, anställd sedan 2011 född 1973 Lena Wahlgren Ekonomichef, anställd sedan 2012, född 1962 Mikael Hellström Stormarknadschef, anställd sedan 2011, född 1972 Therese Johansson Personalchef, anställd sedan 2014, född 1970 ORGANISATION Coop Gotland är en ekonomisk förening som ägs av mer än medlemmar. Konsumentkooperationen är organiserad samverkan mellan medlemmar för att skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en. Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för medlemmar att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. VD Personalchef Ekonomichef Butikschefer Stormarknadschef 5

6 ÅRET I KORTHET Försäljning Försäljningen totalt i föreningens samtliga butiker ökade med 63,4 mkr, 20 %, till 383,5 mkr inklusive moms. Coop Forum öppnade den 18 juni och bidrog till en rejäl försäljningsökning. Bland jämförbara enheter blev försäljningen i stort sett oförändrad mot föregående år. Resultat enligt plan med kratfull investering Resultat efter finansnetto uppgick till -17 mkr. Försäljningen av fastigheterna Stenhuggaren 13 och Stenhuggaren 14 bidrog positivt till koncernens resultat visar kraftiga resultatförbättringar på våra sju Coop Konsumbutiker på totalt drygt 4 mkr jämfört med Ett stort negativt resultat var budgeterat för föreningen och den nya stormarknaden väntas ge positivt resultat tidigast Coop Forum Coop Forum öppnades den 18 juni. Stormarknaden har manuella delikatess-, ost-, chark- och fisk avdelningar. Ett brett sortiment av både färskvaror och specialvaror finns till förmånliga priser. För barnfamiljerna finns Barnens Arena där barnen kan leka medan föräldrarna handlar. Vi har också en blöjstege som är väldigt uppskattad och ger succesiv rabatt ju mer du handlar. Stormarknaden blev under 2014 KRAV certifierad. Andelen ekologiska varor under 2014 var 11,1 %. Coop Konsum Coop Konsumbutikerna förbättrade sitt samlade resultat med drygt 4 mkr under 2014 mot Under året har Coop Gotland, med mycket gott resultat, genomfört ett sortiments- och säljstyr- ningsprojekt. Andelen ekologiska varor under 2014 var 8,8 %. Alla Coop Konsumbutiker på Gotland är KRAV certifierade. Coop Öster Coop Öster ingår i Coops nya koncept Coop och är en renodlad matbutik med manuella färskvaruavdelningar. Coop Öster förbättrade sitt resultat med över 7 mkr mot Andelen ekologiska varor under 2014 var 11,8 %. Coop Öster är KRAV certifierad. Fastighet Coop Gotland äger åtta fastigheter där Coop Konsumbutiker drivs på hela Gotland. Coop Öster är den enda butiken där vi är hyresgäst till en extern hyresvärd. På kvarteret Stenhuggaren ägs fastigheten Stenhuggaren 6 av Visby Handelsfastigheter AB. Detta aktiebolag ägs till 100 % av Coop Gotland. Coop Forumfastigheten är miljöklassad guld. Visby Handelsfastigheter AB har under året styckat av och sålt fastigheter till två ytterligare fastighetsbolag varav det ena är Svenska McDonalds AB. 2,2 miljoner i återbäring Medlemmarna fick under 2014 tillbaka 2,2 miljoner kronor i återbäring från vår förening. Riktiga pengar på sitt konto att handla för. Den 1 juli infördes ett nytt medlemsprogram där medlemmar samlar poäng och kan nyttja dessa i olika former av förmåner hos oss eller hos våra partners. Drygt medlemmar Antalet medlemmar ökade även under Under året tillkom 460 nya medlemmar och vid årets slut hade föreningen totalt medlemmar. Försäljning löpande pris, inkl. moms Resultat efter finansnetto Medlemmar Återbäring tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

7 FASTIGHETER Under 2013 startades ett projekt tillsammans med Energibyrån Q AB på Gotland gällande driftoptimering av samtliga våra fastigheter. Detta treåriga projekt har även fortsatt under Målsättningen är att sänka våra energikostnader och förbättra vårt inomhusklimat. Coop Gotland äger åtta fastigheter varav en fastighet ligger i ett separat bolag, Visby Handelsfastigheter AB. VISBY HANDELSFASTIGHETER AB Under 2013 bildades det helägda dotterbolaget Visby Handelsfastigheter AB med Richard Hedsand som VD och Leif Dahlby som styrelseordförande. Bolaget äger och förvaltar fastigheten på Stenhuggaren och är därmed hyresvärd till den nya stormarknaden Coop Forum Visby. Under 2014 avstyckades två markfastigheter på kvarteret Stenhuggaren av vilka den ena såldes till Svenska McDonalds AB. SPONSRING EN VIKTIG DEL FÖR FÖRENINGSLIVET OCH TILLVÄXTEN PÅ GOTLAND Coop Gotland är med och sponsrar en rad idrottsföreningar på Gotland, vilket vi ser som en viktig del för att stödja föreningslivet på ön. För Visby/Roma Hockey är vi en av huvudsponsorerna, laget spelar i allettan och är mycket framgångsrikt. Fotboll och innebandy är också en del av vår sponsring. Vi är även huvudsponsor för Tjejruset som arrangeras av Gotlands friidrottsförbund varje år hade loppet ca deltagare. Inom kulturområdet sponsrar vi Roma Teatern. Coop Gotland är även medlem i Tillväxt Gotland. Vi är stolta sponsorer till det gotländska föreningslivet 7

8 COOP KONSUM, EN KEDJA I TILLVÄXT! Föreningen har sju Coop Konsumbutiker fördelade över hela Gotland. Föreningen har aktivt under de senaste åren investerat och utvecklat Coop Konsumbutikerna. Butikerna sålde under 2014 för 221 mkr, en ökning med 1,7 mkr motsvarande knappt 1 % jämfört med Butikerna i Klintehamn, Lärbro och Slite ökade mest. Coop Konsumbutikernas andel av ekologiska varor var 8,8 % under ,5 miljoner i återbäring Medlemmarna som handlade i våra Coop Konsumbutiker fick under 2014 tillbaka 1,5 mkr tack vare medlemsåterbäringen under perioden 1 januari till och med 30 juni. Starkt förbättrat resultat Föreningens sju Coop Konsumbutiker förbättrade sitt driftsresultat med drygt 4 mkr jämfört med Tre av butikerna gjorde sitt historiskt bästa resultat under Coop Gotland var bland de bästa av landets alla detaljhandelsdrivande föreningar på försäljning av EVM (egna varumärken) under COOP ÖSTER Modern stor matbutik med manuella diskar av delikatesser, ost och fisk. Här kan man handla allt till såväl vardag som fest. Under 2014 startades ett kostnadsanpassningsprogram där alla nyckeltal trimmas in för bästa tänkbara drift och ekonomi. Butiken fick också under året en ny granne i de tomma lokalerna bredvid i form av Stadiums sport- och fritidsbutik. Coop Öster är den överlägset modernaste och miljövänligaste matbutiken i Visby centrum idag. Andelen ekologiska varor som såldes under 2014 var 11,8 %, vilket är riktigt bra. 0,6 miljoner i återbäring Medlemmarna som handlade i Coop Öster fick under 2014 tillbaka 0,6 mkr tack vare medlemsåterbäringen under perioden 1 januari till och med 30 juni. 8

9 COOP FORUM VISBY Efter drygt tio år av problem med överklagande öppnade Coop Forum Visby den 18 juni. Coop Gotland har byggt en ca kvm stor byggnad som är klassad Miljöbyggnad klass guld. Miljö och hållbarhet är mycket viktiga faktorer för Coop Gotland där målet är att vara så klimatsmart som möjligt för att trygga en värld för framtida generationer. Stormarknaden ligger placerad i utkanten av Visby på kvarteret Stenhuggaren där en ny rondell ansluter direkt från Visbyleden till de ca 800 p-platser som placerats framför Coop Forum. Stormarknaden är utrustad med ett miljövänligt system för butikskyla och frys, en CO 2 anläggning. Detta är den andra CO 2 anläggningen på ön, där Coop Öster var först med denna moderna typ av anläggning. Lock och dörrar finns installerade på alla kyl och frysmöbler, allt för att spara energi och att skydda varorna i bästa tänkbara miljö. Vi är branschledande på Gotland och ligger långt före våra konkurrenter. Stormen Egon skadade Coop Forums tak den 11 januari 2015 då 70 % av takduken slets av och vi tvingades hålla stängt i fyra dagar. Vatten trängde in men med ett riktigt gott arbete av vår duktiga personal och lokala entreprenörer lyckades vi skydda vår stormarknad med plast och dylikt och fick igång verksamheten snabbt igen. Matsal, kontor och omklädningsrum blev tyvärr vattenskadade. Stormarknaden har manuella avdelningar för fisk och skaldjur, delikatess samt ost och chark. De manuella avdelningarna är mycket uppskattade av våra kunder. Fiskauktionen på måndagar lockar enormt många kunder som kan ropa in exklusiva varor till en billig penning. Vårt restaurangkök gör dagens lunch fem dagar i veckan, inga halvfabrikat utan riktig husmanskost med bra råvaror till ett riktigt frikostigt pris. Nyårssupén för avhämtning blev dundersuccé, 350 beställningar vilket var nästan fem gånger mer än vad vi beräknat. Coop Forums andel av ekologiska varor var hela 11,1 % under 2014 vilket är en mycket hög siffra. Barnens Arena på vårt vis innebär att vi jobbar utvecklande med barnen som besöker oss. Barnen blir delaktiga i aktiviteter som exempelvis skattjakt, djungelsafari eller halloweenfest. Våra djur Kossan och Giraffen, som finns i vår butiksmiljö, är också uppskattade av barnen. För barnen finns det alltid möjlighet att pyssla, måla och rita i Barnens Arena. Goda grannar i form av Biltema öppnade sitt varuhus bredvid vår Coop Forum under hösten Denna kedja gör sin första etablering här på ön och är mycket eftertraktad, vår försäljning steg rejält när Biltema öppnade. Svenska McDonalds öppnar sin andra restaurang i Visby våren 2015 med drivethrough här på Stenhuggaren vilket också stärker områdets attraktivitet. Kronans Apotek har ett fullsortimentsapotek i vår fastighet. 0,1 miljoner i återbäring Medlemmarna som handlade i Coop Forum fick under 2014 tillbaka 0,1 mkr tack vare medlemsåterbäringen under juni från och med öppningen den 18 juni till och med 30 juni. 9

10 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Coop Gotland ekonomisk förening, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Försäljning och marknad Nettoomsättningen under året uppgick till 334,8 mkr inkl. återbäring vilket innebär en ökning gentemot föregående år med 56,8 mkr eller 20,4 %. Coop Gotland fortsätter sin strategi med fortsatt prisvärda varor till god kvalitet, vilket ger en mycket god konkurrenskraft. De enheter som haft de största försäljningsökningarna är Coop Konsum Klintehamn, Lärbro och Slite. Coop Gotland fortsätter med investeringar för framtiden. Under året gjordes investeringar på totalt drygt 32 mkr. Coop Gotlands struktur Under 2014 har inga butiker stängts däremot har en ny enhet öppnats. Medlemsutveckling Även under år 2014 har vi ökat medlemsantalet i Coop Gotland. Netto har vi blivit 460 fler vilket innebär att vi nu är medlemmar som gemensamt äger Coop Gotland. Resultat och nyckeltal Årets resultat efter finansnetto uppgår till -17,0 mkr vilket är 50,3 mkr sämre än föregående år. Föreningens resultat minskade kraftigt under 2014 mot 2013 vilket i huvudsak beror på de fastighets- och markförsäljningar som under 2013 bidrog till det årets starka resultat. Föreningens personalkostnader ökade pga nybyggnaden på Coop Forum. Ett kraftigt underskott på Coop Forum och Coop Öster bidrog till sämre driftsresultat. Våra Coop Konsumenheter har en mycket positiv utveckling då de tidigare årens omfattande investeringar ger god effekt, en förbättring av resultatet med drygt 4 mkr mot Vår soliditet har ökat med 0,5 procentenheter och uppgår nu till 72,2 %. Medlemsåterbäringen under 2014 uppgick till 2,2 mkr vilket delades ut till föreningens medlemmar. Nytt medlemsprogram infördes 1 juli Framtiden Flerårsjämförelse, mkr*) har präglats av fortsatta oroligheter i Europa och världen. Riksbankens räntesänkningar får inte den effekt på konsumtionen som önskas. Arbetslösheten på Gotland och i övriga Sverige är fortsatt hög vilket leder till minskad konsumtion. Dagligvaruhandeln har klarat sig relativt bra trots detta, dock med låg tillväxt. Under 2014 såldes fastigheterna Stenhuggaren 13 och Stenhuggaren 14 till två ytterligare fastighetsbolag, varav det ena är Svenska McDonalds AB. Dessa båda fastighetsaffärer frigör likvida medel till koncernen. I likhet med övriga detaljhandelsdrivna föreningar i Sverige har Coop Gotland ett samarbetsavtal med Coop Sverige AB vilket syftar till en starkare samverkan inom Coop. Avtalet medför många synergieffekter för Coop Gotland med bättre inköpspriser på bland annat tjänster och varor. Under 2014 investerades det drygt 30 mkr i en ny stormarknad på kvarteret Stenhuggaren i utkanten av Visby. De närmaste åren kommer inga stora investeringar att göras då vårt butiksnät på Gotland har en mycket god standard. Vi har de bästa och modernaste butikerna på Gotland. De närmaste åren skall all fokus läggas på personal, försäljning och god lönsamhet. Målsättningen är att ta tillbaka viktiga marknadsandelar från konkurrenterna som tappats de senaste åren då volymhandeln flyttats ut från centrum. Föreningens servicekontor där funktionerna för ekonomi, personal och drift samt VD är placerade fick flytta till lokaler på Österväg 7-9 i Visby den 11 januari 2015 då stormen Egon slet bort taket och vattenskadade kontoren. Vi väntas flytta tillbaka till kontoret på Stenhuggaren plan 2 så snart renoveringsarbetena är klara under våren Framtiden ser ljus ut för Coop Gotland. Affärsplanen för de kommande åren, där vår marknadsandel framförallt i Visby kommer att sättas i fokus med ny Coop butik i centrum och ny stormarknad på Stenhuggaren, gör att vi är det ledande och största detaljhandelsföretaget inom regionen. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla anställda och förtroendevalda som med ett engagerat arbete bidragit till den mycket goda utveckling som åstadkommits i Coop Gotland under Nettoomsättning 334,8 278,0 309,2 313,3 Res efter finansiella poster -17,0 33,3-0,6 7,9 Soliditet (%) 72,2 71,7 68,2 67,7 Kassalikviditet (%) 166,0 289,6 101,3 140,4 *) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 10

11 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Resultaträkning (tkr) Koncernen Moderföreningen Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 1, 2, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterbolag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Avskrivning utöver plan inventarier Skatt på årets resultat Årets resultat Förslag till behandling av ansamlad vinst: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderföreningens ansamlade vinst: Balanserad vinst från föregående år Årets resultat Summa Behandlas så att: I ny räkning överföres Visby den 24 februari 2015 Leif Dahlby Karin Björnson Jan Ehnberg Ordförande Eva Gardell Rolf Jonasson Eva Pettersson Kjell Österberg Hasse Hedström Richard Hedsand VD 11

12 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Balansräkning (tkr) Tillgångar Koncernen Moderföreningen Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar 10 Insatser i KF Förlagsandelar i KF Aktier i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar, returemballage Fodringar hos koncernbolag Aktuella skattefodringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Balansräkning (tkr) Eget kapital och skulder Koncernen Moderföreningen Not Eget kapital 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avskrivning utöver plan inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Beskattade reserver Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Medlemsinlåning Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 13

14 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Kassaflödesanalys (tkr) Koncernen Moderföreningen Den löpande verksamheten Resultat före dispositioner och skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av insatskapital Förändring av medlemsinlåning Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Tilläggsupplysningar Belopp i tusental kronor om inget annat anges Redovisningssprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper förutom att föreningen efter tidpunkten för övergången redovisar uppskjuten skatt på samtliga temporära skillnader. Värderingsprinciper Intäktsredovisning I nettoomsättning ingår service- och provisionsintäkter. Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad föreningen erhållit eller kommer att erhålla. Det innebär att föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde. Avdrag görs för lämnade rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod förutom gällande mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Varulager Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Avsättningar En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Koncernen Coop Gotland koncernen består av moderföreningen Coop Gotland ekonomisk förening och helägda dotterbolaget Visby Handelsfastigheter AB. Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 tkr av kostnaderna och 0 tkr av försäljningen handel med dotterbolaget. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 15

16 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Koncernen Moderföreningen Not 1 Avskrivningar För anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningsprocent Inventarier, verktyg och installationer 10-33% 10-20% 10-33% 10-20% Byggnad och markanläggning 1-20% 3-5% 2-20% 3-5% Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar, ingår med följande värden Varav fördelade på funktion: Försäljningskostnader Administrationskostnader Not 2 Anställda och personalkostnader Kvinnor Män Totalt medelantal anställda Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader Varav pensionskostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning i styrelsen Kvinnor 38% 38% 38% 38% Män 62% 62% 62% 62% Not 3 Arvode till revisorer Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses revisors arbete i samband med den lagstadgade revisionen. Övriga uppdrag avser rådgivning eller annat biträde som utförts under verksamhetsåret. Not 4 Resultat från andelar i dotterbolag Resultat från andelar i dotterbolag avser realisationsresultat. Not 5 Resultat från värdepapper/fordringar som är anläggningstillgångar Räntor

17 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Koncernen Moderföreningen Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatt på eliminering av bokslutsdispositioner Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22% (22%) Skatteeffekt av: Aktuell skatt: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Schablonintäkt periodiseringsfond I år uppkomna underskottsavdrag Uppskjuten skatt: Temporära skillnader Outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag Skatteeffekt på eliminering pga underskott Summa Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Pågående nyanläggningar Vid årets början Avslutade Inköp Utgående redovisat värde

18 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Koncernen Moderföreningen Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Förändring i samband med övergång till K Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förändring i samband med övergång till K3 utgörs av uppskjuten skattefordran. Moderföreningen: Årets förändring 2013 avser förvärv av dotterbolaget Visby Handelsfastigheter AB ( ) vilket till 100 % ägs av Coop Gotland ekonomisk förening. Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Coop rabatter/bonus Upplupna intäkter försäljning anläggningstillgångar Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 12 Förändring av eget kapital Medlems- Bundna Fritt Summa Koncernen insatser reserver eget kapital Eget kapital Förändring av medlemsinsatser Övrig disposition av föregående års resultat Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Eget kapital Medlems- Reserv- Fritt Summa Moderföreningen insatser fond eget kapital Eget kapital Förändring av medlemsinsatser Övrig disposition av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital

19 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Koncernen Moderföreningen Not 13 Avsättningar beskattade reserver Beskattad reserv strukturfond Not 14 Övriga avsättningar Åtaganden hänförliga till fastighetsförsäljning Avsättning medlemsprogrammet Summa Not 15 Skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen Av skulder till kreditinstitut är motsvarande tkr ännu ej fastställda i tiden. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyresintäkter Kostnader hänförliga till fastighetsförsäljningar Övriga poster Summa ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR

20 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Coop Gotland ekonomisk förening, Org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coop Gotland ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Gotland ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Visby den 19 mars 2015 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Anita Levander Auktoriserad revisor Bengt-Arne Andersson Karl-Evert Norberg 20

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Verksamhet 2011_Verksamhet 2010 2012-03-09 13.44 Sida 1. Konsum Gotlands Årsredovisning 2011

Verksamhet 2011_Verksamhet 2010 2012-03-09 13.44 Sida 1. Konsum Gotlands Årsredovisning 2011 Verksamhet 2011_Verksamhet 2010 2012-03-09 13.44 Sida 1 Konsum Gotlands Årsredovisning 2011 Verksamhet 2011_Verksamhet 2010 2012-03-09 13.44 Sida 2 Distriktsfullmäktige Fullmäktige i Visby Coop Forum Kenth

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer