Onsdag 5 maj 2010 kl på Gafsele Bygdegård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård."

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande öppnad. Han lämnar sedan över ordet till Berith som berättar vad som hänt på byn sedan förra stämman. Fyra barn har fötts i byn under året, Ursula Neussel och Johannes Stötzel fick en son, Pelle, tyvärr har familjen flyttat till Vilhelmina p g a arbete. Noomi och Andreas From fick en dotter, Kimona. Christine Flury och Marco Wyss fick en son, Marvin. Annika och Peter Lindström fick en son, Birk. Vi kan dock stolt konstatera att av 19 barn födda i Åsele 2009 bor tre stycken i Gafsele, 16 % av kommunens nyfödda är alltså Gafselebor. Husaffärer: Rachel Johansson har köpt Eva Jakobssons och Ulf Hellströms hus. Tineke Maijer har köpt Göntri och Peter Jochems hus (f.d. Hermans) Ingrid Duchamtoo har övertagit Joel Reiners hus (f.d. Valle Svensson) Alexandra Katlan har köpt Marion och Valter Kochs hus (f.d. Ahlenius) Sven Erik Oderståhl har köpt ½ Pernilla Söderqvist hus (f.d. Gafselegård) Jenny Moberg har köpt Påludden av BerntOlov Markusson Anja och Jörg Steingräder har köpt Ursula Neussels och Johannes Stötzels hus (f.d. mag. Lindberg). Tyvärr är det också varje år några som lämnat jordelivet som bor eller har bott i Gafsele. I år är det tre stycken f.d. Gafselebor som lämnat oss, Sven Gösta Markusson Karl Erik Markusson Valter Singbo Vila i frid önskar vi och håller sedan en tyst minut till deras minne. Att föra dagens protokoll väljs Anitha Westerlund. Sekreterare

2 Kurt Norlin och Erik Oderståhl väljs att justera detta protokoll. Kallelsen har gått ut i brevlådorna i byn samt annonserats på Gafseleportalen och byns anslagstavla. Detta förfarande godkännes av stämman. Ordförande ger en kort resumé av förra stämmoprotokollet och vi konstaterar att allt är i sin ordning. Helena föredrar bykassans räkenskaper och Mats, bagarstugans. Båda läggs till handlingarna utan några kommentarer. Helena läser upp revisionsberättelsen för byn och Lasse läser bagarstugans, samma revisorer för båda, Hasse Håkansson och Bengt Selänniemi. Dessa berättelser läggs sedan till handlingarna. Balansräkningarna för byn och bagarstugan fastställs av stämman och resultaten överförs i ny räkning. Stämman beslutar att ge 2009-års styrelse ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. Stämman beslutar att hålla dessa oförändrade dvs., 500 kr till byåldermannen och 100 kr till vardera revisor. Val av bystyrelse, omval på samtliga som är i tur att avgå föreslås och beslutas. Lars Birger Jonsson 1 år kvar Berith Oderståhl 1 år kvar Helena Paulsson väljs på 2 år Sven Paulsson väljs på 2 år Anitha Westerlund väljs på 2 år Justerare Kallelse Fg. protokoll Räkenskaper Revision Balansräkning Ansvarsfrihet Arvoden Val styrelse Som suppleanter föreslås KjellÅke Isaksson, SCA väljs för 1 år Sune Berg väljs för 1 år Lars Birger Jonsson får fortsatt förtroende av stämman på posten Byålderman

3 som byålderman. Som ersättare väljs Berith Oderståhl. Bystyrelsens ledamot i bygdegårdsföreningen där föreslås och väljs Ledamot BGF Sven Paulsson. Som ordinarie revisorer väljs Hasse Håkansson och Bengt Revisorer Selänniemi, som ersättare väljs Torgny Persson. Byns revisor i bygdegårdsföreningen har varit Paul Forsberg och Laila Haglund har varit ersättare, omval föreslås och detta blir stämmans beslut. Stämman beslutar om ett omval på Erik Oderståhl. Lars Erik Eriksson och Magnus Håkansson har skött denna syssla med den äran och får fortsatt förtroende. Byamännens representant i byautvecklingsfrågor är Berith Oderståhl. Berith redovisar vad som skett med organisationen av byförrådet. Interimsstyrelsen kommer att träffas den 17 maj och göra upp planer för den nya förrådsföreningen. Berith berättar om de resurspersoner som under året arbetat för byn och byns föreningar. Lars Erik Eriksson 1/1-års anställd på lönebidrag, Främjandet är huvudansvariga. Jens Nilsson har arbetat under vinterhalvåret i byn, finns kvar till den 31 maj. Christer Brodin arbetade under sommaren 2009 (t o m okt) i byn. Han började igen nu i måndags den 3/5. Fisket har en egen resursperson, Gösta Paulsson, han har även varit behjälplig med andra byagöromål, han målade bl. a samtliga lyktstolpar under förra sommaren. Ordförande höll en kort information om bysamfälligheterna och hur regelverket kring dessa fungerar. Revisor BGF Vägbelysning Julgranar Byautveckling Byförråd Arbetskraft Samfälligheter

4 En förfrågan från Sven Paulsson har kommit till byåldermannen angående ett samfällighetsområde. Han vill köpa alternativt arrendera området som skär genom hans skifte. Bystyrelsen har berett frågan och föreslår stämman att varken sälja eller arrendera ut samfälligheten. Bystyrelsen föreslår i stället att byn försöker återskapa alternativt bevara det som finns kvar i egen regi. Stämman går på styrelsens förslag att varken sälja eller utarrendera området. Styrelsen får se över möjligheterna att utveckla området ur kulturhistorisk synvinkel. Förfrågan köp Dagens väder är soligt men kyligt ca 7 grader, föregående natt var det -6 grader, älven rev natten mot den 27 april. Gösta Paulsson sammanfattar det hela med att vi har en sen vår. Väderobs. *En punkt har fallit bort från dagordningen, val av valberedning, ordföranden ber om ursäkt och punkten behandlas istället här under övriga frågor. Valberedningen har bestått av Egon Edmark och Gösta Paulsson. Gösta avböjer omval och då föreslås Magnus Håkansson att fylla upp platsen bredvid Egon. Stämman beslut blir att Egon och Magnus väljs som valberedning för *Berith informerar vad som händer på byautvecklingsfronten. *Det har hållits 6 st. soppmiddagar som för varje gång haft ökat besöksantal. Billigt och trevligt! *En träff med information om leder och spår för både skoter, hund, motionärer har hållits, då hade vi även besök av Polisen som berättade om vilka lagar som gäller och hur det nya AM-körkortet fungerar. *Ungdomsträff om saker som hänt och saker ungdomar vill ska hända. *Gafsele Byamän har deltagit i projektet Service i samverkan. *Skyltmålningskurs, där skyltar till byn målas. Övrigt

5 Dessa skyltar ska utgöra grunden till Gafseles Blåbärsställen. Broschyrer kring dessa är under produktion. *Länsbygderådet hade en Kick Off på bygdegården där deltog Berith och Mats O med bl. a ett bildspel. *Byamännen var med och utsåg årets Gafselebo, Kurt Norlin fick mycket välförtjänt detta stipendium. *Gafsele Byamän har deltagit i Åsele bygderåds möten. *En kurs för att uppdatera byns hemsida har nyligen startat. *På Gafseledagen hölls en byavandring. *En bidragsansökan både till Jordbruksverket och Leader-Lappland är under utformning. *Vi har deltagit i de träffar som hållits inför Gafseledagen och Gafsel blae. *En gemensam karta över alla spår håller på att tas fram. *Sagavägenbonaden har Gafsele broderat till, nu håller denna grupp under ledning av Gunvor Jonsson på att dokumentera sitt arbete. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman med bjuda till fikabordet. Avslut Lars Birger Jonsson, byålderman Anitha Westerlund, sekreterare Kurt Norlin, justerare Erik Oderståhl, justerare

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer