Sidan 1 av 8. 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidan 1 av 8. 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet"

Transkript

1 Sidan 1 av 8 1 Mötets öppnande Rolf Andersson Hälsade alla välkomna och öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstberättigade medlemmar sju organisationer närvarande : Kulturlådan/Munka, Rolf Andersson ABF HBG, Roland Nohage - Sundskanalen Bengt Roos Verdandi - Kamratpunkten, Ragnar Sjödahl - Insolvens Landskrona/Helsingborg, Bernt Jönsson Förbundet Arbetsliv och Forskning i Sverige, Lena Pettersson - SKPF Helsingborg, Bo Rhodin. två organisationer hade anmält förhinder: Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG - Frihamnen Hemlösas Hus HBG 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts. Mötet beslutade att godkänna kallelsen 4 Fastställande av dagordning. Mötet beslutade att godkänna dagordningen 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Valdes: Rolf Andersson ordförande och Oscar Fahst Sekreterare 6 Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för stämman. Valdes: Lena Pettersson och Bernt Jönsson 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för 2014 föredrogs av Rolf Andersson Mötet beslutade att godkänna framställningen 8 Revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse föredrogs, av Ulf Åkerberg, med förslag om att föreslå mötet att bevilja styrelsen för Föreningsmedia Helsingborg ansvarsfrihet för perioden till Mötet beslutade att godkänna framställningen 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade På förslag från revisorerna att bevilja styrelsen för Föreningsmedia Helsingborg ansvarsfrihet för perioden till Framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller medlemmar. A. Styrelsens Arbets- och Verksamhetsplan för 2015 Antagen vid budgetmötet 2014 dec Mötet beslutade att godkänna Styrelsens Arbets- och Verksamhetsplan för 2015

2 Sidan 2 av 8 11 Nominering & Nominering &Val av styrelse, ordförande och/eller kassör, ledamöter och ersättare. Mötet har att välja: Val av ordförande till 2016 och kassör till 2017 samt 2 ledamöter till 2017 och 2 ersättare till 2016 Kvarstår till 2016 Olle Larsson och Ragnar Sjödahl Avgående Ordf. Rolf Andersson. Kassör Gun-Britt Hornig (slutade ) Ledamot Oscar Fahst Avgående ersättare Roland Nohage och Ingvar Wihlborg Mötet beslutade att välja: Ragnar Sjödahl som ordförande till 2016, Rolf Andersson som kassör till 2017, Oscar Fahst och Anja Palm (fyllnadsval) som ledamöter till Lena Pettersson reserverade sig mot valet av Anja Palm (Lena kände inte till vem hon var samt Anja kunde inte närvara på Årsmötet) Vidare att som ersättare till 2016 välja Roland Nohage och Ingvar Wihlborg 12 Val av firmatecknare 2015 samt fram till årsmötet 2016 för Föreningsmedia Helsingborg Organisations nr Mötet beslutade att delegera frågan till styrelsens konstituerande möte 13 Nominering & Val av 1 revisorer en till 2017 och 1 revisorsuppleant till 2016 Mötet har att välja Ordinarie revisor och Ersättare Kvarstår till 2016 Ordinarie revisor Ulf Åkerberg Avgående: Ordinarie revisor Carlos Kock och Ersättare Cecilia Lyredal Mötet beslutade välja: Ordinarie revisor Carlos Kock till 2017 samt Bert Jönsson som ersättare till Nominering & Val av valberedning om 3 personer varav 1 sammankallande till 2016 Avgående: Per Arne Håkansson, Håkan Lindgren, och Mikael Lundahl Mötet beslutade välja: Per Arne Håkansson sammankalland, Bo Rodin och Bengt Roos 15 Medlemmarna har ordet och anmälningar. Inga frågor förekom. 16 Mötets avslutning. Rolf Andersson lämnade över klubban till Ragnar Sjödahl nyvald ordförande som tackade för förtroendet och visat intresse och förklarade mötet avslutat. Helsingborg Vid protokollet Oscar Fahst Justeras Lena Pettersson Bernt Jönsson

3 Sidan 3 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 1 av 6 Styrelsen Under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande Rolf Andersson till 2015 Kassör Gun-Britt Hornig till Ledamöter Ragnar Sjödahl till 2016 (v.ordf. vald konst st-möte) Olle Larsson till 2016 Oscar Fahst till 2015 Ersättare Ingvar Wihlborg till 2015 Roland Nohage till 2015 Revisor ordinarie Carlos Kock till 2015 Revisor ordinarie Ulf Åkerberg till 2016 Revisor ersättare Cecilia Lyredal till 2015 Valberedning Per Arne Håkansson till 2015 Håkan Lindgren till Mikael Mige Lundahl till Personal Radio Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst, Håkan Lindgren, Lona Svensson Emin Alagic, Bernt Abel, Bo Bjärntoft, Tony Skotte Lyftet Plantan Cecilia Lyredal, Tonje Wiedekamm, Eva Nilsson, Jonas Günther, Lena Nilsson, Christina Nilsson, Pia Augustsson, Lennart Pettersson, Tim Nilsson. Gabriel Zachén, Monika Freij, Johanna Lewis-Johnsso Mats Malberg, Christina Hjorth, Lyftet IT-Smedjan Eva Glentoft, Mikael Lundahl. Daniel Ayvaz, Hasib Celic, Noor Al-khodary Lyftet Lyktan & 73:an Lena Pettersson Stefan Carlsson, Carina Westerberg, Eva Khemiri Andreas Popeye Kvist, Tomas Eltén, Klas Wirholm, Marianne Lange, Dieu Thi Dao, samt Kulturarvlyftet Margareta Svensen, Marcus Regwik, Ljubisa Damljanovic, Anders Hansen, Tina Lundström, Christel Jacobsson Ansvarig utgivare Ragnar Sjödahl (vald konst st-möte) Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen haft 2 sammanträden samt löpande arbetsmöte där personal, ordförande, ansvarig utgivare deltagit. Möten hölls Årsmöte och Budgetmöte på Folkets Hus. Helsingborgs Närradioförening FöreningsMedia Helsingborg är medlem i Helsingborgs närradioförening. Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg är våra representanter i Helsingborgs närradioförening. Medlemmar 2014 Nio medlemsorganisationer, Kulturlådan/Munka Socialdemokraterna HBG ABF HBG - Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG - Föreningen för rättvis välfärd RSMH Lyktan Frihamnen Hemlösas Hus - Dyslexiförbundet FMLS HBG Höganäs Verdandi - Kamratpunkten HBG. Enskilda stödmedlemmar 6 personer Medlemsavgifter för Inbetalas till FM-Helsingborg på BG Enskilda. 50 kr/år Organisationer kr/år Sändningsavgifter 1 timme/vecka kr/år Inkl Mediapaketet och medlemsavgift Andra tider och volymer, avgiften proportioneras i förhållande till sändningsavgiften ovan.

4 Sidan 4 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 2 av 6 Verksamheten Under året har Föreningsmedia Helsingborg omorganiserat LYFTET ett socialt arbetsmarknadsprojekt som med ursprung från 1993 då LO sektionen/california och Nv. Skånes folkhögskola tillsammans med Arbetsförmedlingen startade ett s.k. ALU-projekt för att hjälpa arbetslösa tillbaka till jobb samt att förhindra att de som blivit av med sina arbeten utnyttjandes som billig arbetskraft. Detta projekt har med olika aktörer, former varit en kreativ aktör i arbetsmarknadspolitiken. Andra samarbetsparter har varit ABF, Helsingborgs stad, Komvux, Sol skriv- och läscentrum, SoL omvårdnad, Dyslexiförbundet, DHS och RSMH. En av aktiviteterna i denna verksamhet var närradioprogrammet Kulturlådan där kulturarbetare tillsammans sökte vägar att komma vidare och hitta nya arbeten. En av volontärerna här var Östen Warnerbring vidare fans också vår nuvarande radiotekniker Ingvar Wihlborg och Kulturlådas programledare Frank Andersson med vid starten, en annan kändis i gänget var träskulptören Risto Karvinen I vårt mediacentrat finns idag: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram lyssnar du vill och kan, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) Alla program ligger kvar på webben i minst tre månader. Den nuvarande inriktningen är för projekt aktiviteter där vi hjälper handikapporganisationer, frivilliga krafter och föreningar att ta vara på IT-Samhällets nya möjligheter samt bygga upp organisationer och reella aktiviteter. Några exempel på aktiviteter i detta projekt är: Digital rättvisa där äldregruppen får möjlighet att lära, ta del av samt medverka i IT-samhället. Hemsidor - Foto och Film - Digital Radio och TV/Video Information med Minitidningar - Broschyrer och Foldrar Använda sig av Internet - Mobiltelefoner - IPAD m.m. Vi hjälper de som har funktionsnedsättningar med att komma ut på olika aktiviteter. Vi har café och träffpunkt vår verksamhet hjälper vi många och knyter också kontakter som leder vidare för alla i verksamheten. När vi nu siktar in oss på 2015 projektidens 22:e verksamhetsår planerar vi med att förändra verksamheten genom att renodla verksamheten för att på sikt se till att mediadelen blir minst 75% samt förbereda oss för kommande förändringar när det gäller arbetsmarknadspolitiken..

5 Sidan 5 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 3 av 6 Programtablå 2014 Radiosändningar på FM 99,2, 63 timmar/veckan Måndag Program Programledare Go`morron Helsingborg Lona, Rolf och Wille 09,00-10,00 SAP Repris från föregående vecka Per-Arne Håkansson 11,00-12,00 Kulturlådan Repris från föregående vecka Frank Andersson 12,00-13,00 Radio Camba Carlos Kock 13,00-14,00 Lyftet måndag Varierande 19,00-20,00 Bluestime Repris från föregående vecka Rolf Gailum 20,00-21,00 Radio-FM Rock Repris från föreg. vecka Oscar Fahst Tisdag Program Programledare Go`morron Helsingborg Lona, Rolf och Wille 09,00-10,00 FredaxMixen Repris Karin Arntsen 11,00-12,00 Nöjesgrytan var 14:e dag med Olle Larsson 12,00-13,00 Andersson & Andersson med Jan och Rolf 13,00-14,00 Lyftet tisdag Varierande 19,00-20,00 Radio Frihamnen / Hemlösashus Repris Björn O. Anderberg 20,00-21,00 Café Remember Repris Gunnar Schöld Onsdag Program Programledare Go`morron Helsingborg Lona, Rolf och Wille 09,00-10,00 Bluestime Repris föregående vecka Rolf Gailum 11,00-12,00 Café Remember Repris Gunnar Schöld 12,00-13,00 Kulturlådan Frank Andersson 13,00-14,00 Ovanligt bra Pia & Bengt 18,00-19,00 SAP Repris från föregående vecka Per-Arne Håkansson 19,00-20,00 Lyftet måndag Repris Varierande 20,00-21,00 Beatbox Repris Anders Sandberg Torsdag Program Programledare Go`morron Helsingborg Lona, Rolf och Wille 09,00-10,00 Andersson & Andersson med Jan och Rolf 12,00-13,00 ABF Timmen Karin Arntsen 13,00-14,00 Musikprogram blandade Varierande 18,00-19,00 Radio Camba Repris Carlos Kock 19,00-20,00 Lyftet tisdag Varierande 20,00-21,00 Ovanligt bra Repris Pia & Bengt Fredag Program Programledare Go`morron Helsingborg, fre-lördag, Lona, Rolf och Wille 09,00-10,00 Lyftet måndag Repris Varierande 11,00-12,00 Radio Camba Repris Carlos Kock 12,00-13,00 Radio Frihamnen / Hemlösashus Björn O. Anderberg 13,00-14,00 Café Remember Gunnar Schöld 16,00-17,00 FredaxMixen Karin Arntsen 18,00-19,00 Ovanligt bra Repris Pia & Bengt 19,00-20,00 Bluestime Rolf Gailum 20,00-21,00 Radio-FM Rock Oscar Fahst Lördag Program Programledare ,00-12,00 Nöjesgrytan var 14:e dag Repris Olle Larsson 12,00-13,00 Andersson & Andersson med Jan och Rolf 13,00-14,00 Kulturlådan Repris Frank Andersson 14,00-15,00 Radio Frihamnen / Hemlösashus Repris Björn O. Anderberg 15,00-16,00 Café Remember Repris Gunnar Sköld 16,00-17,00 ABF Timmen alt. FredaxMixen Repris Karin Arntsen Beatbox Anders Sandberg 18,00-19,00 Musikprogram blandade Varierande 19,00-20,00 Bluestime Rolf Gailum 20,00-21,00 Radio-FM Metalrock Oscar Fahst

6 Sidan 6 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 4 av 6 Slutord Under året har vi förnyat vårt programutbud bl.a. med nya program som Olle Larssons Nöjesgrytan Kulijuli och "Bluestime" med Rolf Gailum samt genom en lokal inriktning av Oscar Fahst: s Rock n Metal. Det sociala arbetsmarknadsprojektet Lyftet utvecklades genom stora satsningar för anställningar av långtidsarbetslösa där flertalet anställningar motiverades av sociala faktorer. När vi nu siktar in oss på står vi inför utmaningen att försöka hitta nya vägar för verksamheten. Vi fortsäter att utveckla vår Radio, IT mediaverksamhet, vår mediasatsning samt att ligga i framkanten i den tekniska utvecklingen, bl.a. ska vi investera i innovativa satsningar på sociala medier samt tillsammans med ABF och frivilligorganisationer starta utbildningar med denna inriktning, Ekonomisk är i dagsläget stabil vi har förhoppningar om att vi under 2015 ska kunna hitta nya vägar genom att utveckla vår medieinriktning med tydlig Nv. Skåne/Helsingborgs prägel. Då det gäller intresset för vår radio fortsätter utvecklingen och vi stärker stadigt vår ställning, enl. SIFO, är vi fortfarande Sveriges mest avlyssnade närradiostation. Vår medieinriktningssatsning har här stor betydelse vilket också stäcker mål att vara en aktiv röst för många ideella frivilligorganisationer Vi ser med tillförsikt på möjligheten till en fortsatt utveckling och vi är väl rustade för framtiden. Styrelsen vill rikta ett tack till våra deltagare, anställda samt till medlemmar och alla som stödjer vår verksamhet. Helsingbord i april 2015 Rolf Andersson, ordförande. Ragnar Sjödahl, vice ord. Oscar Fahst Olle Larsson Roland Nohage Ingvar Wihlborg

7 Sidan 7 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 5 av 6 Förenings Media Helsingborg (Folkrörelsernas Mediaförening) Södergatan e-post Helsingborg Organisations nr Bankgiro: FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Ingående balans 2014 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank kr Skulder korta kr Fordringar kr Upplupna kostnader kr Upplupna intäkter och förutbetalda Skulder tot kr kostnader kr Eget-kap IB Resultat Avsättning för specificerade Inventarier - kr verksamhetskostn Eget-kap IB kr Balanssumma kr Balanssumma kr FM 99,2 i Helsingborg Resultaträkning till Inkomster Utgifter Lyftet Inköp varor och material Sändningsavg medlemsavg samt lokalhyror och lokalkostnader kr Övrigt kr Personalkostnader kr Uppdrag kr Närradioföreningen sändning kr Räntor kr Utrustning kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Kom kr Förbrukningsmat-aktiviteter-övrig utr kr Övriga Inkomster - kr Lämnade anslag kr Avskrivningar - kr Summa Inkomster kr Summa Utgifter kr Resultat kr FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Utgående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank kr Skulder korta kr Fordringar kr Upplupna kostnader kr Fonder Skulder tot kr Upplupna intäkter och förutbetalda Eget-kap IB kr kostnader kr Resultat kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Inventarier - kr Eget-kap UB kr Balanssumma kr Balanssumma kr Styrelsens förslag till bokslutsdispositioner totalt: att till fond för anställning av långtidsarbetslösa överföra att till fond för ny digital radiostudio samt radioutbildning överföra att till fond för utvecklingsinsatser och personaletrygghet överföra Fonderingarnas syfte är att kvalitetssäkra verksamheten under en period på 3 till 5 år = kr 2014 gav ett bättre resultat än budgeterat därför kunde vi göra satsningarna enligt plan utan att utnyttja kr kr fonderingarna som avsats 2012, kr, Under vänta vi stora förändringar som innebär ökade utmaningar som berör de område omfattas av fonderingarna. Med den konsolidering som vi byggt upp står vi väl rustade för att möta de kommande omställningarna kr

8 Sidan 8 av 8 Verksamhetsberättelse 2014 Med bilagor: verksamhet, ekonomi och organisation 2015 Sidan 6 av 6 Granskningsberättelse. För Föreningsmedia Helsingborg ( ) Undertecknade, som granskat den ekonomiska redovisningen för Föreningsmedia Helsingborg för perioden till , får härmed avgiva följande granskningsberättelse. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande de till oss lämnade redovisningarna, Vi tillstyrker: att den ekonomiska redovisningen godkännes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. att godkänna styrelsens förslag till bokslutsdispositioner Helsingborg Ulf Åkerberg Cecilia Lyredal

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Sidan 1 av 6 Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Tisdagen 2010-03-23 kl. 19.00 1 Mötets öppnande Rolf Andersson öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstlängd upprättades med

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer