Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) för Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson (S) Björn Bengtsson (S) Tjänstemän Ann-Sofie Bengtsson, bygglovssamordnare/sekreterare Lars Larsson, bygglovchef Linus Redevall, byggnadsinspektör , Per Fält, byggnadsinspektör 1265, Irina Engström, bygglovarkitekt , Johan Vibe, bostadsanpassningsbidragshansläggare Johan Risholm, planarkitekt/stadsarkitekt 1289 Annika Wahlström, bygglovhandläggare Paragrafer Ordföranden samt Yvonne Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Claës L Ljung (M) Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1244 Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Ärende 41 och 46, Fredskåren 2 och Ullared 2:138, utgår Holger 11, överklagande och Opalen 11, solceller tillkommer. 2 (87)

3 1245 Bygglov/rivningslov/marklov, startbesked beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Skällentorp 8:79, nybyggnad fritidshus med carport och uterum, , 3040 Hjortsberg 3:37 Sillen 111, nybyggnad badstuga, , 8019 Galtås 2:25, byte taktäckningsmaterial och fasadändring, , 9037 Nattfjärilen 1, fasadändring och ändring balkong, , 2029 Skällentorp 3:65, nybyggnad enbostadshus och garage, , 2033 Skrea 9:32, ändrad användning från carport till uterum, , 7021 Svärdet 4, uppförande av plank, , Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , Sotared 2:24, nybyggnad fritidshus samt rivning för del av byggnad, , 2034 Tröinge 6:91, anläggande av parkeringsplatser med laddstolpar, nybyggnad transformatorstation och 4 laddstationer, , 8020 Sommarlust 113, fasadändring fritidshus, , 8021 Hjortsberg 4:1 del Av, nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig station, , 8022 Sandgrottan 6, fasadändring, , 3041 Tröinge 6:72, tillbyggnad bensinstation, , Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad och tillbyggnad fritidshus med uterum , 3042 Svea 10, uppförande skylt, , Peterson-Berger 1, större fasadändring av flerbostadshus, , 2036 Skrea 9:87, nybyggnad enbostadshus med garage, , 2037 Skällentorp 1:119, nybyggnad fritidshus. rivning befintligt, , (87)

4 /forts 1245/ Hermelinen 10, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 2039 Östra Gärdet 1:50, tillbyggnad enbostadshus, , 2040 Pojkarne 3, tillbyggnad enbostadshus, , 3043 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 3044 Krispeln 15-18, uppställning tillfälliga paviljoner , 3045 Galtås 2:171, nybyggnad garage, , Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 3046 Stafsinge 26:1, ändrad användning av församlingshem till bostad, , 3047 Morups-Lyngen 2:40, spolplatta, rivning av sjöbod samt nybyggnad av sjöbod , 3048 Boberg 8:27 Stuga 102, fasadändring, ändrad inre användning, , 3049 Morups-Ry 1:39, byte av taktäckningsmaterial, , 9038 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 9039 Tröinge 2:205, nybyggnad lagerhall, , 2041 Ormbunken 6, tillbyggnad enbostadshus, , 2042 Fjärsingen 16, rivning befintlig sidobyggnad samt tillbyggnad fritidshus, , 2035 Olofsbo 2:56, rivning fritidshus, , 7022 Skogstorp 5:23, nybyggnad fritidshus, , 7023 Rävige 2:7, nybyggnad enbostadshus, , 7024 Källsjö-Barkhult 1:72, nybyggnad komplementbyggnad, , 7025 Jupiter 5, tillbyggnad garage med skärmtak/carport, , 8023 Tallspinnaren 10, fasadändring, montering nytt fönster, , (87)

5 /forts 1245/ Tröinge 4:85, tillbyggnad två stycken takkupor, , 2044 Vessige 23:1, nybyggnad klubbhus och rivning befintligt, , 7026 Tröinge 5:31, fasadändring, , Spettet 3, påbyggnad industribyggnad samt fasadändring, , 7027 Olofsbo 3:132, nybyggnad fritidshus med garage, , 2048 Roman 3, nybyggnad enbostadshus, , 2049 Skrea 18:18, tillbyggnad uterum samt tillbyggnad garage och carport , 2050 Företagaren 1, uppsättning av skylt , 2045 Innerstaden 3:1, uppförande skylt, , 7039 Skällentorp 8:73, nybyggnad fritidshus, , 2047 Ugglarp 3:55, nybyggnad fritidshus, komplementbyggnad samt rivning av befintlig byggnad , 2051 Heberg 3:41, strandskyddsdispens och nybyggnad av pumpstation samt riving befintlig, , 8024 Oxen 3, byte av tacktäckningsmaterial, , Juten 4, tillbyggnad enbostadshus med carport och utökning takkupa, , Skrea 9:19, rivning byggnad, , 9041 Slöinge 5:15, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 9042 Tröinge 5:44, tillbyggnad enbostadshus, , 9043 Slätten 1:1, uppförande av bullervall, , 3050 Jonstorp 1:11, tillbyggnad industribyggnad med lager samt skärmtak, , 3051 Skällentorp 3:60, nybyggnad garage, , (87)

6 /forts 1245/ Risarp 7:2, tillbyggnad fritidshus, , Sommarlust 29, nybyggnad av fritidshus, , 8024 Havskräftan 2, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , Skrea 5:3, nybyggnad väderskydd, , 3053 Skrea 9:26, nybyggnad väderskydd, , 3054 Slagan 1, fasadändring, , 2052 Kreneleringen 1, nybyggnad enbostadshus, , 9045 Boberg 7:12, tillbyggnad enbostadshus med uterum samt ny takbeklädnad, , 2053 Ormen 11, byte av takbeklädnad, , 3055 Skrea 23:3, uppförande väderskydd, , 3056 Agerör 1:77, tilllbyggnad fritidshus, , Lärkan 20, fasadändring: byte från stående till liggande träpanel, ändring av fasad på uthus , Dalsgård 1:36, nybyggnad kulturhu, , (87)

7 1246 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt samt startbesked enligt delegationsrätt Ekobilen 4, nybyggnad industribyggnad, , 4130 Åkaren 6, rivning dieselanläggning, , 4131 Knekten 9, tillbyggnad enbostadshus, , 4132 Hytten 10, tillbyggnad fritidshus, , 4136 Galtås 2:234, tillbyggnad enbostadshus med takkupa och balkong samt eldstad, , 4138 Skällentorp 3:157, nybyggnad av enbostadshus, , 4139 Skrea 18:5, nybyggnad enbostadshus inklusive eldstad, , 4140 Esered 1:106, ombyggnad av lägenheter, installation boendesprinkler, tillbyggnad sophus och reservkrafthus, , 4141 Nornan 8, nybyggnad enbostadshus och garage, , 4145 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad, enbostadshus, , 4146 Skällentorp 1:112, nybygnad fritidshus med garage, , 4147 Stensjö 1:168, installera eldstad , 4151 Årstad 11:2, fasadändring, , 4152 Tältet 17, om- och tillbyggnad av polishus, , 4154 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad enbostadshus, , 4155 Ulabo 1:43, nybyggnad enbostadshus, , 4156 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 4158 Morup 3:12, installation eldstad, 4159 Vakttorpet 1, nybyggnad livsmedelsbutik samt rivning, uppförande av skylt, , 4162 Reparatören 7, nybyggnad av butik- och lagerbyggnad, markarbetet , (87)

8 /forts 1246/ Skällentorp 8:14, nybyggnad enbostadshus, , 4166 Ugglarp 2:95, ändring samt tillbyggnad fritidshus, , 4167 Vessige 11:16, nybyggnad garage/förråd/växthus samt rivning, , 4168 Skrea 7:43, nybyggnad komplementbyggnad, , 4169 Skrea-Brogård 1:10, tillbyggnad fritidshus med uterum, , 4170 Vesslunda 3:35, tillbyggnad enbostadshus, , 4171 Skrea 7:10, nybyggnad komplementbostad, , 4172 Olofsbo 3:169, nybyggnad komplementbyggnad, , 4173 Maskinrummet 9, nybyggnad komplementbostadshus, , 4174 Skrea 18:19, tillbyggnad enbostadshus, , 4176 Rosendal 2:60, nybyggnad komplementbyggnad, , 4177 Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , 4178 Olofsbo 2:57, nybyggnad komplementbyggnad, , 4179 Östra Gärdet 1:8, tillbyggnad enbostadshus, nybyggnad förråd/rivning, , 4180 Skärdegen 13, uppförande växthus, , 4183 Skällentorp 3:148, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 4184 Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad fritidshus, , 4185 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 4186 Nunnan 4, nybyggnad enbostadshus, , 4187 Tröinge 6:100, nybyggnad industribyggnad, , 4193 Rockan 5, tillbyggnad av enbostadshus, , 4194 Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 4195 Bol 1:3, installation eldstad, , (87)

9 1247 Avvisningar av överklaganden enligt delegation Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) 9 (87)

10 1248 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2009/172 Opalen 22, BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ramp 2012/100 Långås 2: BIFALL Arbetskostnader Materialkostnader Installation av dusch/torkanordning på wc-stol Ombyggnation delbetalning 2013/057 Ullared 2: BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ombyggnation delbetalning Ramp, hårdgöring av mark 2013/137 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Spisvakt, Arbetskostnader 2013/164 Morups-Ry 1: BIFALL Ramp, Installation av hiss/lift 2013/174 Trädet BIFALL Rullstolsförråd 2013/186 Skonaren BIFALL Ramp 2013/196 Nejlikan BIFALL Ramp 2013/197 Kärralyckan BIFALL Rullstolsförråd 2013/205 Hjorten BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/001 Stranninge 2: BIFALL Rullstolsförråd 2014/011 Berguven DELVIS Nivåjustering av tröskel/trösklar BIFALL Övriga enkla åtgärder i lägenhet 10 (87)

11 /forts 1248/ 2014/017 Äpplet BIFALL Nivåjustering tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/020 Passaren BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/024 Boberg 6: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/034 Fjällalunda 1: BIFALL Hårdgöring av mark 2014/040 Vesslunda 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/045 Linsen BIFALL Breddning av dörr, Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/049 Tröinge 4: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/050 Monarken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/059 Töringe 7: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/060 Kärralyckan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Nivåjustering av altan 2014/061 Morup 8: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Övriga enkla åtgärder i lägenhet 2014/064 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/065 Agerör 2: BIFALL Uppsättande av stödhandtag Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/067 Trädgården DELVIS Nivåjustering av altan AVSLAG 2014/070 Odalmannen BIFALL Duschkabin 11 (87)

12 /forts 1248/ 2014/075 Linsen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/077 Skabo 1: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/080 Passaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/081 Repslagaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/089 Skrea 6: BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/090 Kärralyckan BIFALL Automatiska dörröppnare 2014/092 Hövitsmannen BIFALL Ramp 2014/093 Morups-Ry 1: BIFALL Installation av hiss/lift 2014/095 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/096 Boberg 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/097 Tullstugan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/098 Daggen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättning av handledare i trappa 2014/102 Tokalynga 2: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/107 Rockan BIFALL Spisvakt 2014/117 Repslagaren BIFALL Spisvakt 12 (87)

13 1249 Antecknades för kännedom följande beslut mm Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om uppförande av plank på fastigheten Jungmannen 23. Länsstyrelsen upphäver bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet för att bevilja bygglov. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Heberg 3:41. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om upphävande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Askome 7:1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens På fastigheten Morups-Lynga 1:24. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (ersättningshus) på fastigheten Skogstorp 5:23. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens och bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för handläggning. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om anmälan för installation av rökkanal och eldstad på fastigheten Bokhandlaren 6. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Skällentorp 8:37. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7. Länsstyrelsen bifaller inhibitionsyrkandet varvid bygglovsnämndens beslut tills vidare inte ska gälla. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hajen 7. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lynga 1:24. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av förskola På fastigheten Skogstorp 4:112. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 13 (87)

14 /forts 1249/ Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Skogstorp 4:148. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lyngen 5:1. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7 (fråga om inhibition) Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens inhibitionsbeslut. Beslutet är överklagat till mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om rättelse av olovligt uppfört plank på fastigheten Askome 7:8. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om åtgärdsföreläggande om att ta bort träd på fastigheten Konstnären 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om nybyggnad av plank på fastigheten Jungmannen 23. Mark- och miljödomstolen avskriver målet då bygglovsnämnden återtagit sitt överklagande. Mark- och miljödomstolens dom , avseende överklagat beslut om bygglov för tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Skrea 24:8. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 14 (87)

15 1250 Månadsuppföljning juli s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 15 (87)

16 Månadsuppföljning Månadsuppföljning juli 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall (tkr) månaderna månaderna Nämnd Bygglov Bostadsanpassning Nettokostnad Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

17 1251 Budget s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 16 (87)

18 Datum Budgetunderlag Nämnd: Omvärldsanalys Yttre faktorer som påverkar nämndens verksamheter Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktivt plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Fokusområden Mål 6. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. Sida 1 (2)

19 Mål 7. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarnaär nöjda med service och bemötande. Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. Budget 2015 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Tilläggsäskanden Verksamhetssystem Bygg-Reda, ny version. 3. Uppdatering av det digitala arkivsystemet Comprima så att det ska bli mer användarvänligt och att det kan vara tillgängligt på nätet. Budgetramar 2016 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Plan 2017 har inga beslutade förändringar år Äskanden 2017 har inga äskanden för år Sida 2 (2)

20 1252 Verksamhetsplan 2015 s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 17 (87)

21 Verksamhetsplan 2015 Kf:s vision: Vi växer för en hållbar framtid betyder för oss att Stadsbyggnadskontoret skall vara en av de drivande aktörerna för strategisk utveckling av Falkenbergs kommun till den självklara platsen för boende, verksamhet, rekreation och social samvaro. Stadsbyggnadskontoret skall medverka till en hållbar utveckling med perspektiv på medborgare, verksamhet, ekonomi, medarbetare samt hållbarhet och tillväxt. Allt sker i samverkan med de viktiga strategierna som kommunfullmäktige har antagit i ÖP 2.0 Planera för en hållbar samhällsutveckling Satsa på hållbara person- och godstransporter Förstärk Falkenbergs stad Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden Under 2015 finns ett flertal satsningar och projekt som vi planerar gemensamt inom Stadsbyggnadskontoret och som ansluter till strategierna.t ex Planering för kombiterminal vid Långås Centrumutveckling Uppförande Falkenberg Arena Utbyggnad och kvalitetshöjning gång- och cykelvägar Genomförande kv Baccus Utveckling Tångareservatet Utveckling av kustområden genom fördjupade översiktsplaner Exploateringsutveckling i Ullared Stadsbyggnadskontorets uppdrag från bygglovsnämnden är att ta fram underlag för samt på delegation även utföra myndighetsutövning gällande bygglovs- och tillsynsärenden inom ramen för plan- och bygglagen. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt kommunstyrelsen med främst plan- och exploateringsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor. Verksamhetsplaner för dessa nämnder finns i separata dokument. Omvärldsanalys Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktiv plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. 1

22 Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god : Nämndens övergripande syfte och mål är att ge kommunens medborgare en snabb och korrekt handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), samt en så god rådgivning som möjligt av ärenden som rör lov, tillsyn och kontroll av byggande. Det gäller även prövning av bidrag till bostadsanpassning i hemmet för personer med funktionshinder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utifrån fullmäktiges övergripande medborgarmål har bygglovsnämnden som delmål: Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. (focusområde mål 6) Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. (focusområde mål 7) Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. kommer ta fram informationsmaterial med riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder som ska utgöra krav på utformning av t.ex. uteserveringar mm vid tillståndsgivning på allmän plats. Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka 2

23 : Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har bygglovsnämnden som delmål: Råd och riktlinjer tas fram och tillämpas för ökad förutsägbarhet. Dessa ska uppdateras senast varje mandatperiod. Upprätta tillsynsplan (OVK, Enkelt avhjälpta hinder, Hiss, Vissa motordrivna anordningar) Inom verksamheten ska en samsyn eftersträvas och ett kvalitetssäkringssystem utvecklas så att ärenden handläggs och beslutas på likartat sätt oavsett vem som handlägger. Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. Tillhandahålla tydlig och tidig information till brukare kring gällande bygglovsregler Myndighetsutövning med integritet (likabehandling, jämställdhet, rättssäkerhet, tydlighet, professionalitet). Förstärka personalstyrkan för att klara arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt Inom nämnden sker handläggning av samtliga förkommande ärenden kopplade till PBL vad gäller bygglov, mark- och rivningslov, anmälan med godkännande av kontrollansvarig och kontrollplaner, ventilationskontroll mm. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Ekonomi Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans : Utifrån ovanstående övergripande ekonomimål har bygglovsnämnden fördelat sin budget enligt nedan. Avdelningens anställda återfinns inom stadsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen, medan de uppgifter och den verksamhet som de utför ligger under bygglovsnämndens ansvar. Nedan följer en siffersammanställning som är specificerad med olika intäkts- och kostnadsslag. Utöver dessa förändringar kommer även budgetmedel för arvodes- och löneökningar att tillkomma. Dessa är budgeterade centralt och tillfaller nämnderna efter särskilda beslut när kostnaderna uppstår. Systemuppgraderingar ärendehanteringssystem (vision) och arkivsystem (Comprima) kronor 3

24 Total budget bygglovsnämnd Driftsredovisning TOTALT Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Personalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsverksamhet Driftsredovisning NÄMND Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Bygglov Driftsredovisning BYGGLOV Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Övriga kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Driftsredovisning BAB Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål 4

25 : s medarbetare är anställda av kommunstyrelsen. Se kommunstyrelsens medarbetarmål. Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas : har en ambition att öka den allmänna kunskapsnivån med avseende på lovprocessen, kulturmiljövård och energieffektivt byggande, t.ex. genom att anordna informationsträffar för allmänheten, egna seminarier och framtagande av broschyrmaterial. Delta aktivt i kommunens Lots-arbete Att utveckla vår webbaserade bygglovsguide med mer information och funktioner. Att arbeta med kompetensutveckling, kvalitetssäkring och rutiner för att öka effektiviteten och rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Delta aktivt i Centrumgruppen Delta aktivt i framtagandet av nya detaljplaner för att underlätta bygglovprocessen. Att arbeta för ett gott arbetsklimat och konkurrenskraftiga löner för att minska personalomsättningen. 5

26 Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal, antal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Plan 2014 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökningar Ansökan Nybyggnation enbostadshus Beslut om bygglov, förhandsbesked mm Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut

27 1253 Lanternan 29, olovligt uppfört plank. Dnr 2014-S0335 s beslut Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Om föreläggandet inte följs kan bygglovsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske, PBL 11 kap 27 tredje stycket. Beslutsmotivering Enligt 11 kap 5 PBL ska bygglovsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m m. Enligt 11 kap 20 PBL får bygglovsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Enligt 11 kap 37 PBL får föreläggandet förenas med vite. Upplysningar Detta beslut översändes dels till Inskrivningsmyndigheten, Uddevalla. Tillvägagångssätt vid eventuellt överklagande (se överklagandeanvisning). Bakgrund Efter besiktning av uppfört plank på fastigheten Lanternan 29 tillskrevs fastighetsägarna om att planket är uppfört utan bygglov. Planket är cirka 2 meter högt med lägre höjder på vissa sträckor. Fastighetsägarna kom in med en skrivelse och Enligt bygglovsnämndens bedömning kräver detta plank, enligt Plan och byggförordningen (PBF 2011:338, 6 kap 1 ), bygglov. 18 (87)

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer