Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) för Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson (S) Björn Bengtsson (S) Tjänstemän Ann-Sofie Bengtsson, bygglovssamordnare/sekreterare Lars Larsson, bygglovchef Linus Redevall, byggnadsinspektör , Per Fält, byggnadsinspektör 1265, Irina Engström, bygglovarkitekt , Johan Vibe, bostadsanpassningsbidragshansläggare Johan Risholm, planarkitekt/stadsarkitekt 1289 Annika Wahlström, bygglovhandläggare Paragrafer Ordföranden samt Yvonne Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Claës L Ljung (M) Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1244 Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Ärende 41 och 46, Fredskåren 2 och Ullared 2:138, utgår Holger 11, överklagande och Opalen 11, solceller tillkommer. 2 (87)

3 1245 Bygglov/rivningslov/marklov, startbesked beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Skällentorp 8:79, nybyggnad fritidshus med carport och uterum, , 3040 Hjortsberg 3:37 Sillen 111, nybyggnad badstuga, , 8019 Galtås 2:25, byte taktäckningsmaterial och fasadändring, , 9037 Nattfjärilen 1, fasadändring och ändring balkong, , 2029 Skällentorp 3:65, nybyggnad enbostadshus och garage, , 2033 Skrea 9:32, ändrad användning från carport till uterum, , 7021 Svärdet 4, uppförande av plank, , Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , Sotared 2:24, nybyggnad fritidshus samt rivning för del av byggnad, , 2034 Tröinge 6:91, anläggande av parkeringsplatser med laddstolpar, nybyggnad transformatorstation och 4 laddstationer, , 8020 Sommarlust 113, fasadändring fritidshus, , 8021 Hjortsberg 4:1 del Av, nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig station, , 8022 Sandgrottan 6, fasadändring, , 3041 Tröinge 6:72, tillbyggnad bensinstation, , Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad och tillbyggnad fritidshus med uterum , 3042 Svea 10, uppförande skylt, , Peterson-Berger 1, större fasadändring av flerbostadshus, , 2036 Skrea 9:87, nybyggnad enbostadshus med garage, , 2037 Skällentorp 1:119, nybyggnad fritidshus. rivning befintligt, , (87)

4 /forts 1245/ Hermelinen 10, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 2039 Östra Gärdet 1:50, tillbyggnad enbostadshus, , 2040 Pojkarne 3, tillbyggnad enbostadshus, , 3043 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 3044 Krispeln 15-18, uppställning tillfälliga paviljoner , 3045 Galtås 2:171, nybyggnad garage, , Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 3046 Stafsinge 26:1, ändrad användning av församlingshem till bostad, , 3047 Morups-Lyngen 2:40, spolplatta, rivning av sjöbod samt nybyggnad av sjöbod , 3048 Boberg 8:27 Stuga 102, fasadändring, ändrad inre användning, , 3049 Morups-Ry 1:39, byte av taktäckningsmaterial, , 9038 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 9039 Tröinge 2:205, nybyggnad lagerhall, , 2041 Ormbunken 6, tillbyggnad enbostadshus, , 2042 Fjärsingen 16, rivning befintlig sidobyggnad samt tillbyggnad fritidshus, , 2035 Olofsbo 2:56, rivning fritidshus, , 7022 Skogstorp 5:23, nybyggnad fritidshus, , 7023 Rävige 2:7, nybyggnad enbostadshus, , 7024 Källsjö-Barkhult 1:72, nybyggnad komplementbyggnad, , 7025 Jupiter 5, tillbyggnad garage med skärmtak/carport, , 8023 Tallspinnaren 10, fasadändring, montering nytt fönster, , (87)

5 /forts 1245/ Tröinge 4:85, tillbyggnad två stycken takkupor, , 2044 Vessige 23:1, nybyggnad klubbhus och rivning befintligt, , 7026 Tröinge 5:31, fasadändring, , Spettet 3, påbyggnad industribyggnad samt fasadändring, , 7027 Olofsbo 3:132, nybyggnad fritidshus med garage, , 2048 Roman 3, nybyggnad enbostadshus, , 2049 Skrea 18:18, tillbyggnad uterum samt tillbyggnad garage och carport , 2050 Företagaren 1, uppsättning av skylt , 2045 Innerstaden 3:1, uppförande skylt, , 7039 Skällentorp 8:73, nybyggnad fritidshus, , 2047 Ugglarp 3:55, nybyggnad fritidshus, komplementbyggnad samt rivning av befintlig byggnad , 2051 Heberg 3:41, strandskyddsdispens och nybyggnad av pumpstation samt riving befintlig, , 8024 Oxen 3, byte av tacktäckningsmaterial, , Juten 4, tillbyggnad enbostadshus med carport och utökning takkupa, , Skrea 9:19, rivning byggnad, , 9041 Slöinge 5:15, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 9042 Tröinge 5:44, tillbyggnad enbostadshus, , 9043 Slätten 1:1, uppförande av bullervall, , 3050 Jonstorp 1:11, tillbyggnad industribyggnad med lager samt skärmtak, , 3051 Skällentorp 3:60, nybyggnad garage, , (87)

6 /forts 1245/ Risarp 7:2, tillbyggnad fritidshus, , Sommarlust 29, nybyggnad av fritidshus, , 8024 Havskräftan 2, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , Skrea 5:3, nybyggnad väderskydd, , 3053 Skrea 9:26, nybyggnad väderskydd, , 3054 Slagan 1, fasadändring, , 2052 Kreneleringen 1, nybyggnad enbostadshus, , 9045 Boberg 7:12, tillbyggnad enbostadshus med uterum samt ny takbeklädnad, , 2053 Ormen 11, byte av takbeklädnad, , 3055 Skrea 23:3, uppförande väderskydd, , 3056 Agerör 1:77, tilllbyggnad fritidshus, , Lärkan 20, fasadändring: byte från stående till liggande träpanel, ändring av fasad på uthus , Dalsgård 1:36, nybyggnad kulturhu, , (87)

7 1246 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt samt startbesked enligt delegationsrätt Ekobilen 4, nybyggnad industribyggnad, , 4130 Åkaren 6, rivning dieselanläggning, , 4131 Knekten 9, tillbyggnad enbostadshus, , 4132 Hytten 10, tillbyggnad fritidshus, , 4136 Galtås 2:234, tillbyggnad enbostadshus med takkupa och balkong samt eldstad, , 4138 Skällentorp 3:157, nybyggnad av enbostadshus, , 4139 Skrea 18:5, nybyggnad enbostadshus inklusive eldstad, , 4140 Esered 1:106, ombyggnad av lägenheter, installation boendesprinkler, tillbyggnad sophus och reservkrafthus, , 4141 Nornan 8, nybyggnad enbostadshus och garage, , 4145 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad, enbostadshus, , 4146 Skällentorp 1:112, nybygnad fritidshus med garage, , 4147 Stensjö 1:168, installera eldstad , 4151 Årstad 11:2, fasadändring, , 4152 Tältet 17, om- och tillbyggnad av polishus, , 4154 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad enbostadshus, , 4155 Ulabo 1:43, nybyggnad enbostadshus, , 4156 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 4158 Morup 3:12, installation eldstad, 4159 Vakttorpet 1, nybyggnad livsmedelsbutik samt rivning, uppförande av skylt, , 4162 Reparatören 7, nybyggnad av butik- och lagerbyggnad, markarbetet , (87)

8 /forts 1246/ Skällentorp 8:14, nybyggnad enbostadshus, , 4166 Ugglarp 2:95, ändring samt tillbyggnad fritidshus, , 4167 Vessige 11:16, nybyggnad garage/förråd/växthus samt rivning, , 4168 Skrea 7:43, nybyggnad komplementbyggnad, , 4169 Skrea-Brogård 1:10, tillbyggnad fritidshus med uterum, , 4170 Vesslunda 3:35, tillbyggnad enbostadshus, , 4171 Skrea 7:10, nybyggnad komplementbostad, , 4172 Olofsbo 3:169, nybyggnad komplementbyggnad, , 4173 Maskinrummet 9, nybyggnad komplementbostadshus, , 4174 Skrea 18:19, tillbyggnad enbostadshus, , 4176 Rosendal 2:60, nybyggnad komplementbyggnad, , 4177 Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , 4178 Olofsbo 2:57, nybyggnad komplementbyggnad, , 4179 Östra Gärdet 1:8, tillbyggnad enbostadshus, nybyggnad förråd/rivning, , 4180 Skärdegen 13, uppförande växthus, , 4183 Skällentorp 3:148, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 4184 Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad fritidshus, , 4185 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 4186 Nunnan 4, nybyggnad enbostadshus, , 4187 Tröinge 6:100, nybyggnad industribyggnad, , 4193 Rockan 5, tillbyggnad av enbostadshus, , 4194 Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 4195 Bol 1:3, installation eldstad, , (87)

9 1247 Avvisningar av överklaganden enligt delegation Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) 9 (87)

10 1248 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2009/172 Opalen 22, BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ramp 2012/100 Långås 2: BIFALL Arbetskostnader Materialkostnader Installation av dusch/torkanordning på wc-stol Ombyggnation delbetalning 2013/057 Ullared 2: BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ombyggnation delbetalning Ramp, hårdgöring av mark 2013/137 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Spisvakt, Arbetskostnader 2013/164 Morups-Ry 1: BIFALL Ramp, Installation av hiss/lift 2013/174 Trädet BIFALL Rullstolsförråd 2013/186 Skonaren BIFALL Ramp 2013/196 Nejlikan BIFALL Ramp 2013/197 Kärralyckan BIFALL Rullstolsförråd 2013/205 Hjorten BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/001 Stranninge 2: BIFALL Rullstolsförråd 2014/011 Berguven DELVIS Nivåjustering av tröskel/trösklar BIFALL Övriga enkla åtgärder i lägenhet 10 (87)

11 /forts 1248/ 2014/017 Äpplet BIFALL Nivåjustering tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/020 Passaren BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/024 Boberg 6: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/034 Fjällalunda 1: BIFALL Hårdgöring av mark 2014/040 Vesslunda 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/045 Linsen BIFALL Breddning av dörr, Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/049 Tröinge 4: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/050 Monarken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/059 Töringe 7: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/060 Kärralyckan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Nivåjustering av altan 2014/061 Morup 8: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Övriga enkla åtgärder i lägenhet 2014/064 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/065 Agerör 2: BIFALL Uppsättande av stödhandtag Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/067 Trädgården DELVIS Nivåjustering av altan AVSLAG 2014/070 Odalmannen BIFALL Duschkabin 11 (87)

12 /forts 1248/ 2014/075 Linsen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/077 Skabo 1: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/080 Passaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/081 Repslagaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/089 Skrea 6: BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/090 Kärralyckan BIFALL Automatiska dörröppnare 2014/092 Hövitsmannen BIFALL Ramp 2014/093 Morups-Ry 1: BIFALL Installation av hiss/lift 2014/095 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/096 Boberg 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/097 Tullstugan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/098 Daggen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättning av handledare i trappa 2014/102 Tokalynga 2: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/107 Rockan BIFALL Spisvakt 2014/117 Repslagaren BIFALL Spisvakt 12 (87)

13 1249 Antecknades för kännedom följande beslut mm Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om uppförande av plank på fastigheten Jungmannen 23. Länsstyrelsen upphäver bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet för att bevilja bygglov. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Heberg 3:41. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om upphävande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Askome 7:1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens På fastigheten Morups-Lynga 1:24. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (ersättningshus) på fastigheten Skogstorp 5:23. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens och bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för handläggning. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om anmälan för installation av rökkanal och eldstad på fastigheten Bokhandlaren 6. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Skällentorp 8:37. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7. Länsstyrelsen bifaller inhibitionsyrkandet varvid bygglovsnämndens beslut tills vidare inte ska gälla. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hajen 7. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lynga 1:24. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av förskola På fastigheten Skogstorp 4:112. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 13 (87)

14 /forts 1249/ Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Skogstorp 4:148. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lyngen 5:1. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7 (fråga om inhibition) Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens inhibitionsbeslut. Beslutet är överklagat till mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om rättelse av olovligt uppfört plank på fastigheten Askome 7:8. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om åtgärdsföreläggande om att ta bort träd på fastigheten Konstnären 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om nybyggnad av plank på fastigheten Jungmannen 23. Mark- och miljödomstolen avskriver målet då bygglovsnämnden återtagit sitt överklagande. Mark- och miljödomstolens dom , avseende överklagat beslut om bygglov för tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Skrea 24:8. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 14 (87)

15 1250 Månadsuppföljning juli s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 15 (87)

16 Månadsuppföljning Månadsuppföljning juli 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall (tkr) månaderna månaderna Nämnd Bygglov Bostadsanpassning Nettokostnad Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

17 1251 Budget s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 16 (87)

18 Datum Budgetunderlag Nämnd: Omvärldsanalys Yttre faktorer som påverkar nämndens verksamheter Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktivt plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Fokusområden Mål 6. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. Sida 1 (2)

19 Mål 7. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarnaär nöjda med service och bemötande. Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. Budget 2015 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Tilläggsäskanden Verksamhetssystem Bygg-Reda, ny version. 3. Uppdatering av det digitala arkivsystemet Comprima så att det ska bli mer användarvänligt och att det kan vara tillgängligt på nätet. Budgetramar 2016 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Plan 2017 har inga beslutade förändringar år Äskanden 2017 har inga äskanden för år Sida 2 (2)

20 1252 Verksamhetsplan 2015 s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 17 (87)

21 Verksamhetsplan 2015 Kf:s vision: Vi växer för en hållbar framtid betyder för oss att Stadsbyggnadskontoret skall vara en av de drivande aktörerna för strategisk utveckling av Falkenbergs kommun till den självklara platsen för boende, verksamhet, rekreation och social samvaro. Stadsbyggnadskontoret skall medverka till en hållbar utveckling med perspektiv på medborgare, verksamhet, ekonomi, medarbetare samt hållbarhet och tillväxt. Allt sker i samverkan med de viktiga strategierna som kommunfullmäktige har antagit i ÖP 2.0 Planera för en hållbar samhällsutveckling Satsa på hållbara person- och godstransporter Förstärk Falkenbergs stad Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden Under 2015 finns ett flertal satsningar och projekt som vi planerar gemensamt inom Stadsbyggnadskontoret och som ansluter till strategierna.t ex Planering för kombiterminal vid Långås Centrumutveckling Uppförande Falkenberg Arena Utbyggnad och kvalitetshöjning gång- och cykelvägar Genomförande kv Baccus Utveckling Tångareservatet Utveckling av kustområden genom fördjupade översiktsplaner Exploateringsutveckling i Ullared Stadsbyggnadskontorets uppdrag från bygglovsnämnden är att ta fram underlag för samt på delegation även utföra myndighetsutövning gällande bygglovs- och tillsynsärenden inom ramen för plan- och bygglagen. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt kommunstyrelsen med främst plan- och exploateringsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor. Verksamhetsplaner för dessa nämnder finns i separata dokument. Omvärldsanalys Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktiv plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. 1

22 Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god : Nämndens övergripande syfte och mål är att ge kommunens medborgare en snabb och korrekt handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), samt en så god rådgivning som möjligt av ärenden som rör lov, tillsyn och kontroll av byggande. Det gäller även prövning av bidrag till bostadsanpassning i hemmet för personer med funktionshinder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utifrån fullmäktiges övergripande medborgarmål har bygglovsnämnden som delmål: Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. (focusområde mål 6) Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. (focusområde mål 7) Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. kommer ta fram informationsmaterial med riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder som ska utgöra krav på utformning av t.ex. uteserveringar mm vid tillståndsgivning på allmän plats. Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka 2

23 : Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har bygglovsnämnden som delmål: Råd och riktlinjer tas fram och tillämpas för ökad förutsägbarhet. Dessa ska uppdateras senast varje mandatperiod. Upprätta tillsynsplan (OVK, Enkelt avhjälpta hinder, Hiss, Vissa motordrivna anordningar) Inom verksamheten ska en samsyn eftersträvas och ett kvalitetssäkringssystem utvecklas så att ärenden handläggs och beslutas på likartat sätt oavsett vem som handlägger. Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. Tillhandahålla tydlig och tidig information till brukare kring gällande bygglovsregler Myndighetsutövning med integritet (likabehandling, jämställdhet, rättssäkerhet, tydlighet, professionalitet). Förstärka personalstyrkan för att klara arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt Inom nämnden sker handläggning av samtliga förkommande ärenden kopplade till PBL vad gäller bygglov, mark- och rivningslov, anmälan med godkännande av kontrollansvarig och kontrollplaner, ventilationskontroll mm. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Ekonomi Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans : Utifrån ovanstående övergripande ekonomimål har bygglovsnämnden fördelat sin budget enligt nedan. Avdelningens anställda återfinns inom stadsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen, medan de uppgifter och den verksamhet som de utför ligger under bygglovsnämndens ansvar. Nedan följer en siffersammanställning som är specificerad med olika intäkts- och kostnadsslag. Utöver dessa förändringar kommer även budgetmedel för arvodes- och löneökningar att tillkomma. Dessa är budgeterade centralt och tillfaller nämnderna efter särskilda beslut när kostnaderna uppstår. Systemuppgraderingar ärendehanteringssystem (vision) och arkivsystem (Comprima) kronor 3

24 Total budget bygglovsnämnd Driftsredovisning TOTALT Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Personalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsverksamhet Driftsredovisning NÄMND Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Bygglov Driftsredovisning BYGGLOV Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Övriga kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Driftsredovisning BAB Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål 4

25 : s medarbetare är anställda av kommunstyrelsen. Se kommunstyrelsens medarbetarmål. Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas : har en ambition att öka den allmänna kunskapsnivån med avseende på lovprocessen, kulturmiljövård och energieffektivt byggande, t.ex. genom att anordna informationsträffar för allmänheten, egna seminarier och framtagande av broschyrmaterial. Delta aktivt i kommunens Lots-arbete Att utveckla vår webbaserade bygglovsguide med mer information och funktioner. Att arbeta med kompetensutveckling, kvalitetssäkring och rutiner för att öka effektiviteten och rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Delta aktivt i Centrumgruppen Delta aktivt i framtagandet av nya detaljplaner för att underlätta bygglovprocessen. Att arbeta för ett gott arbetsklimat och konkurrenskraftiga löner för att minska personalomsättningen. 5

26 Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal, antal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Plan 2014 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökningar Ansökan Nybyggnation enbostadshus Beslut om bygglov, förhandsbesked mm Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut

27 1253 Lanternan 29, olovligt uppfört plank. Dnr 2014-S0335 s beslut Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Om föreläggandet inte följs kan bygglovsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske, PBL 11 kap 27 tredje stycket. Beslutsmotivering Enligt 11 kap 5 PBL ska bygglovsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m m. Enligt 11 kap 20 PBL får bygglovsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Enligt 11 kap 37 PBL får föreläggandet förenas med vite. Upplysningar Detta beslut översändes dels till Inskrivningsmyndigheten, Uddevalla. Tillvägagångssätt vid eventuellt överklagande (se överklagandeanvisning). Bakgrund Efter besiktning av uppfört plank på fastigheten Lanternan 29 tillskrevs fastighetsägarna om att planket är uppfört utan bygglov. Planket är cirka 2 meter högt med lägre höjder på vissa sträckor. Fastighetsägarna kom in med en skrivelse och Enligt bygglovsnämndens bedömning kräver detta plank, enligt Plan och byggförordningen (PBF 2011:338, 6 kap 1 ), bygglov. 18 (87)

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:00 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) Folke

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-12:10 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:00-12:00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S)

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-10:30 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-26 Sammanträdestid 08:30 12:20

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-26 Sammanträdestid 08:30 12:20 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:20 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sammanträdestid 08:30 10:45

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sammanträdestid 08:30 10:45 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 10:45 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Björn Bengtsson (S) för Yvonne Nilsson (S) Bo Rylander (M) för Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Nr 01 Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

ELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Byggnadsnämnden 2014-09-24 1(23)

ELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Byggnadsnämnden 2014-09-24 1(23) ELLERUDS KOMMUN Nr 09 2014-09-24 1(23) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer