Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) för Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson (S) Björn Bengtsson (S) Tjänstemän Ann-Sofie Bengtsson, bygglovssamordnare/sekreterare Lars Larsson, bygglovchef Linus Redevall, byggnadsinspektör , Per Fält, byggnadsinspektör 1265, Irina Engström, bygglovarkitekt , Johan Vibe, bostadsanpassningsbidragshansläggare Johan Risholm, planarkitekt/stadsarkitekt 1289 Annika Wahlström, bygglovhandläggare Paragrafer Ordföranden samt Yvonne Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Claës L Ljung (M) Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1244 Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Ärende 41 och 46, Fredskåren 2 och Ullared 2:138, utgår Holger 11, överklagande och Opalen 11, solceller tillkommer. 2 (87)

3 1245 Bygglov/rivningslov/marklov, startbesked beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Skällentorp 8:79, nybyggnad fritidshus med carport och uterum, , 3040 Hjortsberg 3:37 Sillen 111, nybyggnad badstuga, , 8019 Galtås 2:25, byte taktäckningsmaterial och fasadändring, , 9037 Nattfjärilen 1, fasadändring och ändring balkong, , 2029 Skällentorp 3:65, nybyggnad enbostadshus och garage, , 2033 Skrea 9:32, ändrad användning från carport till uterum, , 7021 Svärdet 4, uppförande av plank, , Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , Sotared 2:24, nybyggnad fritidshus samt rivning för del av byggnad, , 2034 Tröinge 6:91, anläggande av parkeringsplatser med laddstolpar, nybyggnad transformatorstation och 4 laddstationer, , 8020 Sommarlust 113, fasadändring fritidshus, , 8021 Hjortsberg 4:1 del Av, nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig station, , 8022 Sandgrottan 6, fasadändring, , 3041 Tröinge 6:72, tillbyggnad bensinstation, , Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad och tillbyggnad fritidshus med uterum , 3042 Svea 10, uppförande skylt, , Peterson-Berger 1, större fasadändring av flerbostadshus, , 2036 Skrea 9:87, nybyggnad enbostadshus med garage, , 2037 Skällentorp 1:119, nybyggnad fritidshus. rivning befintligt, , (87)

4 /forts 1245/ Hermelinen 10, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 2039 Östra Gärdet 1:50, tillbyggnad enbostadshus, , 2040 Pojkarne 3, tillbyggnad enbostadshus, , 3043 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 3044 Krispeln 15-18, uppställning tillfälliga paviljoner , 3045 Galtås 2:171, nybyggnad garage, , Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 3046 Stafsinge 26:1, ändrad användning av församlingshem till bostad, , 3047 Morups-Lyngen 2:40, spolplatta, rivning av sjöbod samt nybyggnad av sjöbod , 3048 Boberg 8:27 Stuga 102, fasadändring, ändrad inre användning, , 3049 Morups-Ry 1:39, byte av taktäckningsmaterial, , 9038 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 9039 Tröinge 2:205, nybyggnad lagerhall, , 2041 Ormbunken 6, tillbyggnad enbostadshus, , 2042 Fjärsingen 16, rivning befintlig sidobyggnad samt tillbyggnad fritidshus, , 2035 Olofsbo 2:56, rivning fritidshus, , 7022 Skogstorp 5:23, nybyggnad fritidshus, , 7023 Rävige 2:7, nybyggnad enbostadshus, , 7024 Källsjö-Barkhult 1:72, nybyggnad komplementbyggnad, , 7025 Jupiter 5, tillbyggnad garage med skärmtak/carport, , 8023 Tallspinnaren 10, fasadändring, montering nytt fönster, , (87)

5 /forts 1245/ Tröinge 4:85, tillbyggnad två stycken takkupor, , 2044 Vessige 23:1, nybyggnad klubbhus och rivning befintligt, , 7026 Tröinge 5:31, fasadändring, , Spettet 3, påbyggnad industribyggnad samt fasadändring, , 7027 Olofsbo 3:132, nybyggnad fritidshus med garage, , 2048 Roman 3, nybyggnad enbostadshus, , 2049 Skrea 18:18, tillbyggnad uterum samt tillbyggnad garage och carport , 2050 Företagaren 1, uppsättning av skylt , 2045 Innerstaden 3:1, uppförande skylt, , 7039 Skällentorp 8:73, nybyggnad fritidshus, , 2047 Ugglarp 3:55, nybyggnad fritidshus, komplementbyggnad samt rivning av befintlig byggnad , 2051 Heberg 3:41, strandskyddsdispens och nybyggnad av pumpstation samt riving befintlig, , 8024 Oxen 3, byte av tacktäckningsmaterial, , Juten 4, tillbyggnad enbostadshus med carport och utökning takkupa, , Skrea 9:19, rivning byggnad, , 9041 Slöinge 5:15, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 9042 Tröinge 5:44, tillbyggnad enbostadshus, , 9043 Slätten 1:1, uppförande av bullervall, , 3050 Jonstorp 1:11, tillbyggnad industribyggnad med lager samt skärmtak, , 3051 Skällentorp 3:60, nybyggnad garage, , (87)

6 /forts 1245/ Risarp 7:2, tillbyggnad fritidshus, , Sommarlust 29, nybyggnad av fritidshus, , 8024 Havskräftan 2, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , Skrea 5:3, nybyggnad väderskydd, , 3053 Skrea 9:26, nybyggnad väderskydd, , 3054 Slagan 1, fasadändring, , 2052 Kreneleringen 1, nybyggnad enbostadshus, , 9045 Boberg 7:12, tillbyggnad enbostadshus med uterum samt ny takbeklädnad, , 2053 Ormen 11, byte av takbeklädnad, , 3055 Skrea 23:3, uppförande väderskydd, , 3056 Agerör 1:77, tilllbyggnad fritidshus, , Lärkan 20, fasadändring: byte från stående till liggande träpanel, ändring av fasad på uthus , Dalsgård 1:36, nybyggnad kulturhu, , (87)

7 1246 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt samt startbesked enligt delegationsrätt Ekobilen 4, nybyggnad industribyggnad, , 4130 Åkaren 6, rivning dieselanläggning, , 4131 Knekten 9, tillbyggnad enbostadshus, , 4132 Hytten 10, tillbyggnad fritidshus, , 4136 Galtås 2:234, tillbyggnad enbostadshus med takkupa och balkong samt eldstad, , 4138 Skällentorp 3:157, nybyggnad av enbostadshus, , 4139 Skrea 18:5, nybyggnad enbostadshus inklusive eldstad, , 4140 Esered 1:106, ombyggnad av lägenheter, installation boendesprinkler, tillbyggnad sophus och reservkrafthus, , 4141 Nornan 8, nybyggnad enbostadshus och garage, , 4145 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad, enbostadshus, , 4146 Skällentorp 1:112, nybygnad fritidshus med garage, , 4147 Stensjö 1:168, installera eldstad , 4151 Årstad 11:2, fasadändring, , 4152 Tältet 17, om- och tillbyggnad av polishus, , 4154 Orren 7, rivning av befintligt enbostadshus och nybyggnad enbostadshus, , 4155 Ulabo 1:43, nybyggnad enbostadshus, , 4156 Sannagård 1:19, nybyggnad 25 st stugor inom golfbana, , 4158 Morup 3:12, installation eldstad, 4159 Vakttorpet 1, nybyggnad livsmedelsbutik samt rivning, uppförande av skylt, , 4162 Reparatören 7, nybyggnad av butik- och lagerbyggnad, markarbetet , (87)

8 /forts 1246/ Skällentorp 8:14, nybyggnad enbostadshus, , 4166 Ugglarp 2:95, ändring samt tillbyggnad fritidshus, , 4167 Vessige 11:16, nybyggnad garage/förråd/växthus samt rivning, , 4168 Skrea 7:43, nybyggnad komplementbyggnad, , 4169 Skrea-Brogård 1:10, tillbyggnad fritidshus med uterum, , 4170 Vesslunda 3:35, tillbyggnad enbostadshus, , 4171 Skrea 7:10, nybyggnad komplementbostad, , 4172 Olofsbo 3:169, nybyggnad komplementbyggnad, , 4173 Maskinrummet 9, nybyggnad komplementbostadshus, , 4174 Skrea 18:19, tillbyggnad enbostadshus, , 4176 Rosendal 2:60, nybyggnad komplementbyggnad, , 4177 Stafsinge-Arvidstorp 1:158, ändring carport till garage/tvättstuga, , 4178 Olofsbo 2:57, nybyggnad komplementbyggnad, , 4179 Östra Gärdet 1:8, tillbyggnad enbostadshus, nybyggnad förråd/rivning, , 4180 Skärdegen 13, uppförande växthus, , 4183 Skällentorp 3:148, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 4184 Skällentorp 3:148, nybyggnad komplementbyggnad, tillbyggnad fritidshus, , 4185 Skrea-Brogård 1:4, tillbyggnad enbostadshus, , 4186 Nunnan 4, nybyggnad enbostadshus, , 4187 Tröinge 6:100, nybyggnad industribyggnad, , 4193 Rockan 5, tillbyggnad av enbostadshus, , 4194 Pelle Svanslös 6, tillbyggnad enbostadshus, , 4195 Bol 1:3, installation eldstad, , (87)

9 1247 Avvisningar av överklaganden enligt delegation Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) Skällentorp 3:114, nybyggnad av fritidshus, (överklagandet inkom ) 9 (87)

10 1248 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2009/172 Opalen 22, BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ramp 2012/100 Långås 2: BIFALL Arbetskostnader Materialkostnader Installation av dusch/torkanordning på wc-stol Ombyggnation delbetalning 2013/057 Ullared 2: BIFALL Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader Ombyggnation delbetalning Ramp, hårdgöring av mark 2013/137 Slöinge-Perstorp 2: BIFALL Spisvakt, Arbetskostnader 2013/164 Morups-Ry 1: BIFALL Ramp, Installation av hiss/lift 2013/174 Trädet BIFALL Rullstolsförråd 2013/186 Skonaren BIFALL Ramp 2013/196 Nejlikan BIFALL Ramp 2013/197 Kärralyckan BIFALL Rullstolsförråd 2013/205 Hjorten BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/001 Stranninge 2: BIFALL Rullstolsförråd 2014/011 Berguven DELVIS Nivåjustering av tröskel/trösklar BIFALL Övriga enkla åtgärder i lägenhet 10 (87)

11 /forts 1248/ 2014/017 Äpplet BIFALL Nivåjustering tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/020 Passaren BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/024 Boberg 6: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/034 Fjällalunda 1: BIFALL Hårdgöring av mark 2014/040 Vesslunda 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/045 Linsen BIFALL Breddning av dörr, Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/049 Tröinge 4: BIFALL Tillbyggnad/ombyggnad 2014/050 Monarken BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/059 Töringe 7: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättande av stödhandtag 2014/060 Kärralyckan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Nivåjustering av altan 2014/061 Morup 8: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Övriga enkla åtgärder i lägenhet 2014/064 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/065 Agerör 2: BIFALL Uppsättande av stödhandtag Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/067 Trädgården DELVIS Nivåjustering av altan AVSLAG 2014/070 Odalmannen BIFALL Duschkabin 11 (87)

12 /forts 1248/ 2014/075 Linsen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/077 Skabo 1: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/080 Passaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/081 Repslagaren BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/089 Skrea 6: BIFALL Uppsättande av stödhandtag 2014/090 Kärralyckan BIFALL Automatiska dörröppnare 2014/092 Hövitsmannen BIFALL Ramp 2014/093 Morups-Ry 1: BIFALL Installation av hiss/lift 2014/095 Trädgården BIFALL Förbättring av belysning 2014/096 Boberg 3: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/097 Tullstugan BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/098 Daggen BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar Uppsättning av handledare i trappa 2014/102 Tokalynga 2: BIFALL Nivåjustering av tröskel/trösklar 2014/107 Rockan BIFALL Spisvakt 2014/117 Repslagaren BIFALL Spisvakt 12 (87)

13 1249 Antecknades för kännedom följande beslut mm Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om uppförande av plank på fastigheten Jungmannen 23. Länsstyrelsen upphäver bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet för att bevilja bygglov. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Heberg 3:41. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om upphävande av beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Askome 7:1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens På fastigheten Morups-Lynga 1:24. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (ersättningshus) på fastigheten Skogstorp 5:23. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens och bygglovsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för handläggning. Mark- och miljödomstolens dom, , avseende överklagat beslut om anmälan för installation av rökkanal och eldstad på fastigheten Bokhandlaren 6. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Skällentorp 8:37. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7. Länsstyrelsen bifaller inhibitionsyrkandet varvid bygglovsnämndens beslut tills vidare inte ska gälla. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag på ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hajen 7. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lynga 1:24. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av förskola På fastigheten Skogstorp 4:112. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 13 (87)

14 /forts 1249/ Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Skogstorp 4:148. Länsstyrelsens beslut att inte överpröva bygglovsnämndens beslut om strandskyddsdispens på fastighten Morups-Lyngen 5:1. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på fastigheten Morups-Ry 1:7 (fråga om inhibition) Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens inhibitionsbeslut. Beslutet är överklagat till mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om rättelse av olovligt uppfört plank på fastigheten Askome 7:8. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om åtgärdsföreläggande om att ta bort träd på fastigheten Konstnären 4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens protokoll, , avseende överklagat beslut om nybyggnad av plank på fastigheten Jungmannen 23. Mark- och miljödomstolen avskriver målet då bygglovsnämnden återtagit sitt överklagande. Mark- och miljödomstolens dom , avseende överklagat beslut om bygglov för tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Skrea 24:8. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 14 (87)

15 1250 Månadsuppföljning juli s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 15 (87)

16 Månadsuppföljning Månadsuppföljning juli 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall (tkr) månaderna månaderna Nämnd Bygglov Bostadsanpassning Nettokostnad Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

17 1251 Budget s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 16 (87)

18 Datum Budgetunderlag Nämnd: Omvärldsanalys Yttre faktorer som påverkar nämndens verksamheter Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktivt plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Fokusområden Mål 6. De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. Sida 1 (2)

19 Mål 7. De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarnaär nöjda med service och bemötande. Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. Budget 2015 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Tilläggsäskanden Verksamhetssystem Bygg-Reda, ny version. 3. Uppdatering av det digitala arkivsystemet Comprima så att det ska bli mer användarvänligt och att det kan vara tillgängligt på nätet. Budgetramar 2016 Tidigare beslutade förändringar Prisuppräkning Prisuppräkning beräknas och hanteras centralt. Plan 2017 har inga beslutade förändringar år Äskanden 2017 har inga äskanden för år Sida 2 (2)

20 1252 Verksamhetsplan 2015 s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. 17 (87)

21 Verksamhetsplan 2015 Kf:s vision: Vi växer för en hållbar framtid betyder för oss att Stadsbyggnadskontoret skall vara en av de drivande aktörerna för strategisk utveckling av Falkenbergs kommun till den självklara platsen för boende, verksamhet, rekreation och social samvaro. Stadsbyggnadskontoret skall medverka till en hållbar utveckling med perspektiv på medborgare, verksamhet, ekonomi, medarbetare samt hållbarhet och tillväxt. Allt sker i samverkan med de viktiga strategierna som kommunfullmäktige har antagit i ÖP 2.0 Planera för en hållbar samhällsutveckling Satsa på hållbara person- och godstransporter Förstärk Falkenbergs stad Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden Under 2015 finns ett flertal satsningar och projekt som vi planerar gemensamt inom Stadsbyggnadskontoret och som ansluter till strategierna.t ex Planering för kombiterminal vid Långås Centrumutveckling Uppförande Falkenberg Arena Utbyggnad och kvalitetshöjning gång- och cykelvägar Genomförande kv Baccus Utveckling Tångareservatet Utveckling av kustområden genom fördjupade översiktsplaner Exploateringsutveckling i Ullared Stadsbyggnadskontorets uppdrag från bygglovsnämnden är att ta fram underlag för samt på delegation även utföra myndighetsutövning gällande bygglovs- och tillsynsärenden inom ramen för plan- och bygglagen. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt kommunstyrelsen med främst plan- och exploateringsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor. Verksamhetsplaner för dessa nämnder finns i separata dokument. Omvärldsanalys Regeringen har utrett hur plan- och byggprocessen kan förenklas i plangenomförarutredningen SOU 2013:34. Beroende på i vilken utstäckning de framtagna förslagen genomförs kan det komma att få stor genomslagskraft på processer såsom bygglovshantering och tillsynsarbete. Trenden med inflyttningen till städer och tätortnära landsbygd är fortsatt stark i Sverige och i världen. Det är också en fortsatt trend så människor väljer att bosätta sig på en attraktiv plats och sedan pendlar till arbetet. Pendlingen utmed västkusten fortsätter också att öka med utbyggnaden av Västkustbanan. Den rådande lågkonjunkturen avspeglar sig i ett något minskat tryck på planläggning. Efterfrågan finns framförallt i kustområdet och i Falkenbergs stad medan det är fortsatt svårt att få lån för att bygga hus på landsbygden och därmed en minskad efterfrågan. 1

22 Den 2 juli 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att om man har ett en- eller tvåbostadshus, utan att söka bygglov, får: Bygga en komplementbyggnad (s k Attefallshus) på max 25 m 2. Göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m 2. Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad Man måste dock göra en anmälan till kommunen innan man börjar. Med anledning av detta befaras att antalet tillsynsärenden avsevärt kommer att öka under Byggfelsförsäkringen är ersatt av lag om färdigställandeskydd. Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god : Nämndens övergripande syfte och mål är att ge kommunens medborgare en snabb och korrekt handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), samt en så god rådgivning som möjligt av ärenden som rör lov, tillsyn och kontroll av byggande. Det gäller även prövning av bidrag till bostadsanpassning i hemmet för personer med funktionshinder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utifrån fullmäktiges övergripande medborgarmål har bygglovsnämnden som delmål: Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. (focusområde mål 6) Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. (focusområde mål 7) Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. kommer ta fram informationsmaterial med riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder som ska utgöra krav på utformning av t.ex. uteserveringar mm vid tillståndsgivning på allmän plats. Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka 2

23 : Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har bygglovsnämnden som delmål: Råd och riktlinjer tas fram och tillämpas för ökad förutsägbarhet. Dessa ska uppdateras senast varje mandatperiod. Upprätta tillsynsplan (OVK, Enkelt avhjälpta hinder, Hiss, Vissa motordrivna anordningar) Inom verksamheten ska en samsyn eftersträvas och ett kvalitetssäkringssystem utvecklas så att ärenden handläggs och beslutas på likartat sätt oavsett vem som handlägger. Vidareutveckla former för information, rådgivning och ärendehantering tex möjlighet att hantera ärenden helt digitalt och web-baserat. Tillhandahålla tydlig och tidig information till brukare kring gällande bygglovsregler Myndighetsutövning med integritet (likabehandling, jämställdhet, rättssäkerhet, tydlighet, professionalitet). Förstärka personalstyrkan för att klara arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt Inom nämnden sker handläggning av samtliga förkommande ärenden kopplade till PBL vad gäller bygglov, mark- och rivningslov, anmälan med godkännande av kontrollansvarig och kontrollplaner, ventilationskontroll mm. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag. Ekonomi Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans : Utifrån ovanstående övergripande ekonomimål har bygglovsnämnden fördelat sin budget enligt nedan. Avdelningens anställda återfinns inom stadsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen, medan de uppgifter och den verksamhet som de utför ligger under bygglovsnämndens ansvar. Nedan följer en siffersammanställning som är specificerad med olika intäkts- och kostnadsslag. Utöver dessa förändringar kommer även budgetmedel för arvodes- och löneökningar att tillkomma. Dessa är budgeterade centralt och tillfaller nämnderna efter särskilda beslut när kostnaderna uppstår. Systemuppgraderingar ärendehanteringssystem (vision) och arkivsystem (Comprima) kronor 3

24 Total budget bygglovsnämnd Driftsredovisning TOTALT Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Personalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Nämndsverksamhet Driftsredovisning NÄMND Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Bygglov Driftsredovisning BYGGLOV Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Taxeintäkter Övriga kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Driftsredovisning BAB Utfall Budget Förändring Budget (tkr) Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål 4

25 : s medarbetare är anställda av kommunstyrelsen. Se kommunstyrelsens medarbetarmål. Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas : har en ambition att öka den allmänna kunskapsnivån med avseende på lovprocessen, kulturmiljövård och energieffektivt byggande, t.ex. genom att anordna informationsträffar för allmänheten, egna seminarier och framtagande av broschyrmaterial. Delta aktivt i kommunens Lots-arbete Att utveckla vår webbaserade bygglovsguide med mer information och funktioner. Att arbeta med kompetensutveckling, kvalitetssäkring och rutiner för att öka effektiviteten och rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Delta aktivt i Centrumgruppen Delta aktivt i framtagandet av nya detaljplaner för att underlätta bygglovprocessen. Att arbeta för ett gott arbetsklimat och konkurrenskraftiga löner för att minska personalomsättningen. 5

26 Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal, antal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Plan 2014 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökningar Ansökan Nybyggnation enbostadshus Beslut om bygglov, förhandsbesked mm Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut

27 1253 Lanternan 29, olovligt uppfört plank. Dnr 2014-S0335 s beslut Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Med stöd av 11 kap 20 och 37 plan- och bygglagen, PBL (2010:900), föreläggs NN i egenskap av lagfaren ägare till fastigheten Lanternan 29 vid vite om femtio tusen kronor (50 000:-) att senast den 31 december 2014 ha rivit olovligt uppfört plank eller ha rättat planket till bygglovsbefriade åtgärder enligt Plank, staket och murar riktlinjer för Falkenbergs kommun, antagen Vad som avses med till hälften genomsiktligt är, att en person som tittar på en konstruktion rakt framifrån, oavsett höjd, ska kunna se igenom 50 % av konstruktionen. Om föreläggandet inte följs kan bygglovsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske, PBL 11 kap 27 tredje stycket. Beslutsmotivering Enligt 11 kap 5 PBL ska bygglovsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m m. Enligt 11 kap 20 PBL får bygglovsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse. Enligt 11 kap 37 PBL får föreläggandet förenas med vite. Upplysningar Detta beslut översändes dels till Inskrivningsmyndigheten, Uddevalla. Tillvägagångssätt vid eventuellt överklagande (se överklagandeanvisning). Bakgrund Efter besiktning av uppfört plank på fastigheten Lanternan 29 tillskrevs fastighetsägarna om att planket är uppfört utan bygglov. Planket är cirka 2 meter högt med lägre höjder på vissa sträckor. Fastighetsägarna kom in med en skrivelse och Enligt bygglovsnämndens bedömning kräver detta plank, enligt Plan och byggförordningen (PBF 2011:338, 6 kap 1 ), bygglov. 18 (87)

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:00 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) Folke

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-19 Sammanträdestid 08:30 11:50

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-19 Sammanträdestid 08:30 11:50 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:50 Närvarande Ledamöter Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Dan Carlsson (M) för Agneta Åkerberg (C) Rebecka Kristensson

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-19 Sammanträdestid 08:30 12:20

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-19 Sammanträdestid 08:30 12:20 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:20 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) Rebecka Jönsson (S) Ingmar Bengtsson (C) Ingvar

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-03-20 Sammanträdestid 08:30 12:20

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-03-20 Sammanträdestid 08:30 12:20 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:20 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, vice ordförande (S) Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-01-23 Sammanträdestid 08:30 12:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-01-23 Sammanträdestid 08:30 12:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:30 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-22 Sammanträdestid 08:30 11:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-22 Sammanträdestid 08:30 11:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:30 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) vice ordförande Ingvar Andersson (C) för Agneta Åkerberg (C) Rebecka

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-21 Sammanträdestid 13:15 16:45

Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-21 Sammanträdestid 13:15 16:45 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 16:45 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande, ej 1203 Yvonne Nilsson (S), ordförande 1203 Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sammanträdestid 08:30 12:50

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sammanträdestid 08:30 12:50 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:50 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Yvonne Nilsson, ordförande (S) Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Anders Ranhög (M) inte 1124 och 1137

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-12:10 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-10-23 Sammanträdestid 08:30 11:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-10-23 Sammanträdestid 08:30 11:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:30 Närvarande Ledamöter Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Ingvar Andersson (C) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdestid 08:30 11:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdestid 08:30 11:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:30 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) ej 1316 Ingvar Andersson (C) för Agneta Åkerberg

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-09-25 Sammanträdestid 08:30 11:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-09-25 Sammanträdestid 08:30 11:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:30 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-08-27 Sammanträdestid 08:30 12:15

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-08-27 Sammanträdestid 08:30 12:15 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:15 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Ingvar Andersson (C) för Agneta Åkerberg (C) Rebecka

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-04-23 Sammanträdestid 08:30 12:05

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-04-23 Sammanträdestid 08:30 12:05 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:05 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) Rebecka Jönsson (S) Ingmar Bengtsson (C) ej 1109

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S)

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-10:30 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-24 Sammanträdestid 08:30 12:15

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-24 Sammanträdestid 08:30 12:15 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:15 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Bo Gustafsson (M), ordförande Ingvar Henriksson (S) för Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) ej 1259-1260

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:00-12:00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden MYN 182 Dnr Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats Ärendebeskrivning Den 24 september 2015 tog myndighetsnämnden beslut MYN 155 angående

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd.

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2013-001242 1 (2) HANDLÄGGARE Rickard Castillo-Bengtsson Rickard.castillo-bengtsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer