Tanum. Bomässa i Grebbestad juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad juli Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden

2 INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder... 4 Klara detaljplaner för 220 bostäder... 5 Rekordstor inflyttning... 6 Jag & min lägenhet... 7 Detaljplanen så funkar det... 8 Gunnar trivs på äldreboendet Utomhusgym nästa Så mycket mer än bara fastigheter Tanums Bostäder informerar Bomässa i Grebbestad juli Tanums bibliotek en kulturell mötesplats. 16 Mitt nya vardagsrum Tanum Turist Fjällbackamorden Ungdomens Hus i Tanumshede Ungdomsdemokrati Naturvårdsprogram Restaurering av naturbetesmarker Upphandlingar Skräpaupp - rent och fint i vår kommun Företagspresentation: Tedacthuset Föreningspresentation: Bottna kulturfestival Kulturminnesvård Återbruket här kan du fynda Bokslut Omslagsbild: Tjurpannan. Foto: Martin Wallgren. + Årets företagarträff äger rum den 14 juli på TanumStrand. Håll utkik efter inbjudan på

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Det sker många och stora investeringarna i Tanum Stora investeringar sker inom Tanums kommun av Trafikverket genom statliga anslag till de olika etapperna för utbyggnad av E6 till motorväg. På etapperna Tanumshede Knäm och Knäm Lugnet pågår arbetet för fullt. I slutet av 2011 eller början av 2012 startar förhoppningsvis byggnationen av etappen Pålen/Hud Tanumshede. Sammantaget utgör dessa etapper en investering på ungefär 1,5 miljard kronor. Flera stora investeringar sker av det privata näringslivet såsom Sportshopens nybyggnad söder om Grebbestad, TanumStrands utbyggnad av 88 hotellrum och planeringen av handelsplats vid Oppen i Tanumshede. Tanums kommun bidrar till att höja investeringsnivån ytterligare, genom att bygga nytt reningsverk i Bodalen söder om Grebbestad. Det är en investering på 105 miljoner i denna fas, som beräknas vara klar julen Därutöver projekteras friidrotts- och fotbollsarena i Tanumshede och ett flertal andra objekt i kommunens investeringsbudget som omfattar cirka 100 miljoner kronor för Vi har ungefär samma höga investeringsnivå 2012 och Långsiktigt är detta en för hög nivå för Tanums kommun. Investeringsnivån bör vara miljoner för att vi ska klara av att finansiera investeringarna utan att öka låneskulden. Totalt kommer det mellan tummen och pekfingret att investeras en bra bit över två miljarder under innevarande och de kommande 3-4 åren i inom kommunen. Därutöver sker givetvis löpande ett antal investeringar och satsningar av företag och privata personer. Kommunens bostadsbolag, Tanums Bostäder AB, investerar i sina projekt i Grebbestad och Bullaren ett flertal miljoner. En mycket positiv satsning är den som Freddy Lund håller på att genomföra efter det han köpt f.d. Extra Films lokaler. Huset är döpt till Tedacthuset och ska bli ett företagshus. Freddy lyckas säkert med sin satsning. Flera hyresgäster har redan tecknat kontrakt och målet med ett livaktigt företagshus är på god väg att uppfyllas. Kanske finns det tankar och spirande idéer hos några av kommunens nästan tvåtusen (2 000) företagare som kan leda till ytterligare investeringar och fler arbetstillfällen som utvecklar företagen. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning har näringslivet och kommunen under året startat upp ett Tillväxtråd. Rådet har bland annat till uppgift att stimulera nyföretagande, skapa och underlätta kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer som har till uppdrag att främja företagande av olika slag. Det finns inga begränsningar i uppdraget, låt fantasi och kreativitet flöda. Stirra dig inte blind på en stängd dörr, det kan finnas en öppen intill. Jag önskar alla en underbar sommar i Tanum! Clas-Åke Sörkvist (c) Ordförande kommunstyrelsen REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Risbergs Information & Media, Uddevalla FOTOGRAFIER: Omslagsbild Martin Wallgren, sid 10, 26 Magnus Lindström, sid 16 Palle Dahlstedt, Bengt Bivrin, sid 18 Malin Sellmann, sid 19 Johan Bergmark, sid 25 Torbjörn Fredh, sid 27 Bottna Kulturfestivalförening. Texter: sid 4 5, 8 11, Magnus Lindström, sid 19 Tre Vänner.

4 TEMA: Boende Detaljplaner under arbete för 450 bostäder i Tanum Resö 16 Lur 28 Just nu arbetar Tanums kommun med 18 detaljplaner för bostäder. Planerna kan komma att innebära möjligheter till drygt 200 enbostadshus och närmare 250 lägenheter. Siffrorna är preliminära och kan ändras innan detaljplanerna är färdiga. Havstenssund Sannäs 1 2 TANUMSHEDE Edsvik GREBBESTAD FJÄLLBACKA Kville 27 HAMBURGSUND 24Tegelstrand 20 Heestrand 19 Rabbalshede 26 Östad 29 Pågående detaljplaner Laga kraftvunna detaljplaner (2010) Kommunala tomter I Tanumshede planerar kommunen 20 bostadstomter och 110 lägenheter. I Tanumshede centrum (1) föreslås nya bostäder i flerbostadshus i skogen bakom Ica Hedemyrs och längs Postvägen. I ett program för Tanumshede Näringspark studerar vi också möjligheten till 20 bostadstomter för enbostadshus i anslutning till bostadsområdena på Vinbäck (2). * I Grebbestad med omnejd planerar vi 88 bostadstomter och 65 lägenheter. För berget mellan Krossekärr och Grönemad (3) finns nu en detaljplan för 10 bostadstomter och 25 lägenheter, som kan bli antagen under Kring fotbollsplanen vid Anneberg (4) planerar kommunen 18 tomter och 55 lägenheter. Detaljplanen har varit vilande länge på grund av kapacitetsbrist i Grebbestads reningsverk. När det nya reningsverket i Bodalen är klart kan vi göra detaljplanen färdig. Inom kvarteret Bocken längs Esplanaden (5) studerar vi bland annat om det går att bygga flerbostadshus och parhus och också bygga till en våning på Tanums Bostäders hus. Det skulle 4

5 TEMA: Boende kunna ge 40 nya lägenheter i området. I samma detaljplan föreslår vi också två nya bostadstomter för enbostadshus. På Rörvik (6) planerar vi tio tomter för enbostadshus. I anslutning till ett verksamhetsområde som vi planerar längs med Havstenssundsvägen (7) i korsningen med länsväg 163, planerar vi också tio bostadstomter för enbostadshus. I Edsvik (8) arbetar vi med en detaljplan för 40 tomter för enbostadshus. * I Fjällbacka planerar kommunen 36 tomter för enbostadshus och 40 lägenheter. Längs Allégatan (9) i kvarteret Brisen studerar vi om det går att bygga tre flerbostadshus och ett parhus. Vi studerar också möjligheten att inreda lägenheter i den gamla Doktorsvillan. Sammanlagt föreslår vi 20 nya lägenhe ter inom kvarteret. Planförslaget kommer att vara tillgängligt för samråd under På Vetteberget (10) har vi börjat studera ytterligare utbyggnad av bostadsområdena där. Inledningsvis har vi skissat på 30 bostäder. I det kommande planprogrammet kommer vi att studera vilken bostadsform som är lämplig. Söder om Målgården i Slänten (11) planerar vi 20 bostadstomter. Arbetet med detaljplanen har stannat upp på grund av arkeologiska fynd. Vid Anrås flygfält (12), mellan Fjällbacka och Kämpersvik, studerar vi möjligheten till tolv bostadstomter. Där avser vi att ge möjlighet till en hästgård med stall och hagar där varje bostad äger en andel i stallanläggningen. * I Hamburgsund med omnejd planerar vi 24 tomter för enbostadshus. På Hamburgö (13), mellan Norgårds vägen och Didriks väg, ca 200 meter från färjeläget planerar kommunen nio bostadstomter för enbostadshus. Ett förslag kommer att finnas tillgängligt för samråd under I Humleviken (14), norr om Hamburgsunds centrum, studeras 15 bostadstomter för enbostadshus. För Hamburgsunds centrum (15) arbetar vi med en detaljplan som ska stärka centrummiljön. I detaljplanen föreslår vi byggrätter för lägenheter i flerbostadshus. * På Resö har kommunen gjort ett planprogram för hamnen och Vallbostrand (16). I programmet prövar vi möjligheten till seniorboende i lägenhet. I området Vallbostrand föreslår vi en grupp bostadshus, med kanske parhus, kedjehus och enbostadshus. * I Havstenssund studerar vi ett planprogram för Norra Magasinet (17) om det är lämpligt med nya bostäder där. * I Sannäs arbetar kommunen med en detaljplan för området kring Gultjärn (18), Mjölkeröd. Detaljplanen föreslår 14 tomter för enbostadshus. Detaljplaner klara för 220 bostäder Fyra detaljplaner som innehåller bostäder vann laga kraft under Totalt bidrar de med ett tillskott av 100 tomter för enbostadshus och 110 lägenheter. Norr om Grönemadsvägen i Grebbestad (21), väster om förskolan, finns nu en detaljplan med 80 tomter för enbostadshus och 50 lägenheter i flerbostadshus. Planen börjar gälla För området väster om hamnplanen i Grebbestad (22), där Grebbestad varv idag bedriver verksamhet, har vi ändrat detaljplanen så att den tillåter 50 lägenheter i flerbostadshus. I Fjällbacka medger detaljplanen för kvarteret mellan Falkevägen och Allégatan (23) utbyggnad av handel. Den tillåter också 13 lägenheter i övre plan. I Tegelstrand (24) mellan Slottet och Heestrand, finns nu en detaljplan som medger 20 enbostadshus. Större byggrätter i fritidshusplaner Där det går att lösa till exempel god infrastruktur och service, ser Tanums kommun gärna att äldre fritidshusområden får större byggrätter som möjliggör eller underlättar helårsboende. I Heestrand (19) och vid Tångebacken (20) arbetar vi med två detaljplaner för fritidshusområden för att se hur vi kan skapa större byggrätter utan att områdenas karaktär försvinner. t t 5

6 TEMA: Boende Efterfrågan på större byggrätter ökar i fritidshusområden som haft byggrätter kring 60 kvm. Det har samband både med att vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp och att fler tillbringar mer tid i sina fritidshus. Lediga tomter I Havstensund (25) finns två lediga tomter på Övre Skogsvägen. Medel är begärda för utbyggnad av Sönnerbergsområdet där kommunen har sex tomter. I Rabbalshede (26), på bekvämt avstånd från nya E6, finns fyra lediga tomter. I Kville (27), mitt i lantbruksbygden på cykelavstånd till både Hamburgsund och Fjällbacka, finns en ledig kommunal tomt. I Lur (28), ett barnvänligt samhälle med nära till skola och dagis, har kommunen tre lediga tomter. I Östad (29), mitt i en storslagen natur på kanten av Kynnefjäll och intill Bullaresjöarna, finns flera lediga tomter. I Tanumshede (30), centalort med väl utbyggd service, finns ett antal lediga tomter på Vinbäck. Välj Livskvalitet. Bo i Tanum Under 2010 genomförde kommunen en särskild kampanj för att öka antalet helårsboende i kommunen. Kampanjen riktar sig i första hand till delårsboende och andra som har en koppling till Tanum. Kampanjen kommer att fortsätta under Kampanjens tema är Välj Livskvalitet. Bo i Tanum. vilket stämmer väl överens med de motiv som de som flyttade till Tanum under 2010 angav som skäl för sin flyttning. En del i 2011 års kampanj är den särskilda Bomässa som kommer att anordnas i Grebbestad den juli. Mer om kampanjen finns att läsa på Rekordstor inflyttning Under 2010 flyttade 729 personer till Tanum. Så stor har inflyttningen aldrig varit tidigare. För att få en bild av vilka som flyttat till Tanum och varför de flyttat har vi gjort en enkätundersökning där alla inflyttare haft möjlighet att svara på ett antal frågor. Av de som flyttade till Tanum var mer än 30 procent i åldrarna år medan tolv procent av inflyttarna var 65 år eller äldre. Den absolut vanligaste orsaken att flytta till Tanum är boendemiljön. Andra orsaker att flytta till Tanum är arbete eller studier. Av inflyttarna har 40 procent sin arbetsplats i Tanum medan 20 procent pendlar till Norge eller till Göteborgsregionen. Många av de som flyttar till Tanum har en koppling till Tanum sedan tidigare, antingen är man född eller uppväxt i Tanum eller så har man haft fritidshus eller semestrat i kommunen. Totalt har ungefär 60 procent av inflyttarna en tidigare koppling till Tanum. När de nyinflyttade svarar på frågan om vad de tycker är bäst i Tanum anger de allra flesta havet, kusten och naturen. Kollektivtrafiken, tillgången till bostäder och båtplatser är det som de flesta tycker borde förbättras i Tanum. Hela enkätundersökningen finns att läsa på 6

7 TEMA: Boende Jag & min lägenhet Matilda Fagrell, är 25 år och arbetar i café. Familj: Pojkvän, mamma, pappa och en syster. Bor: I en tvåa på Höjden sedan fem år. Det bästa med lägenheten: Det är att den är min egen. Det är fint att bo här. Det är skönt att vara vuxen och slippa mamma och pappas tjat. Jag bestämmer själv nu. Jag lagar mat, tvättar och städar. Jag behöver lite hjälp med att sortera tvätten och att laga mat. Det känns bra att jag kan ringa personalen när jag behöver hjälp. Det är kul att bo här med grannar i boendet och vi gör mycket saker tillsammans. Det är bra att ha nära till bussen och jag kan cykla vart jag vill. Vad är det sämsta med lägenheten: Det är när någon tar min tvättid. Roligast att göra: Att kunna ta det lugnt när jag kommer hem från jobbet och se på tv eller pyssla eller träffa min kille. Stolt över: Att jag har lärt mig gå och handla, laga mat och städa. Vad gör du på fritiden? Jag rider en gång i veckan och spelar boccia på onsdagar. I maj var jag på en stor festival i Sävsjö. Jag var utklädd till cowboy och vi uppträdde med en dans. Bostad med särskild service enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, innebär ett boende med individuellt utformat stöd. Att ha ett eget hem med allt vad det innebär med trygghet och trivsel har stor betydelse för känslan av den egna identiteten. Att leva som andra med jämlika livsvillkor innebär att jämförelser ska göras med de villkor som gäller för jämnåriga utan funktionsnedsättning. Att bo på Höjdens serviceboende är ett exempel på hur man kan leva och bo i Tanum. Serviceboendet har nio lägenheter inom området som ägs av Tanums Bostäder AB. Där finns också en gemensam lägenhet där alla kan träf- fas för gemensam fika eller filmkväll. Varje eftermiddag och kväll arbetar tre personal. Då har alla hyresgäster kommit hem från sina arbeten och behöver stöd med vardagliga sysslor som städ tvätt, matlagning samt fritidsaktiviteter. Det finns tillgång till personal dygnet runt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta områdeschef Josephine Karlsson telefon eller biståndshandläggare Marianne Sandsten telefon

8 TEMA: Boende PROGRAM (inte obligatoriskt) Detaljplanen ett komplic Detaljplanen ett kompli En detaljplan ska pröva om En detaljplan börjar med en idé och växer fram i dialog med de berörda och med experter inom olika sakområden. I varje skede måste en återkoppling ske, som redovisar förändringar och ger möjlighet Att arbetet med en detaljplan kan ta tid, hänger samman med att det ofta är starka intressen inblandade. Ska det bli en bra detaljplan som fungerar, är det viktigt att synpunkter kommer in tidigt i arbetet. Det gör det lättare att undvika konflikter i Men alla bostäder kräver inte detaljplan. Utanför samhällena kan kommunen pröva enstaka nya bostäder utan att det finns Starka intressen De intressen, både enskilda och allmänna, en viss användning är lämplig En detaljplan ska pröva om en I varje skede måste en återkoppling för marken. Det kan gälla till viss användning är lämplig för ske, som redovisar förändringar och ger exempel bostäder eller verksamheter. gälla till Planen exem ska samti- marken. Det kan möjlighet att att lämna synpunkter. synpunkter. pel bostäder eller digt verksamheter. involvera både de direkt Synpunkter in tidigt Planen ska samtidigt berörda involvera och allmänheten. Synpunkter in tidigt både de direkt Det berörda gör att och den allmänheten. Det arbeta gör att fram. den För kan att planpro- tid, hänger samman med att det ofta är kan ta tid Att att arbetet med en detaljplan kan ta ta tid att arbeta cessen fram. säkert För att ska bli demokratisk säkert är ska den bli lagreglerad. en bra detaljplan som fungerar, är det starka intressen inblandade. Ska det bli planprocessen Större bostadsprojekt kräver en detaljplan. efterhand. demokratisk är den lagreglerad. viktigt att synpunkter kommer in tidigt Den är nödvändig för att samordna vägar, grönområden, tomter, vatten och i avlopp arbetet. Det gör det lättare att undvika konflikter i efterhand. Större bostadsprojekt till en kräver helhet med en detaljplan. Den är nödvändig för att Men alla bostäder kräver inte detalj- bra struktur. stöd i en plan. samordna vägar, grönområden, tomter, plan. Utanför samhällena kan kommunen pröva enstaka nya bostäder utan vatten och avlopp till en helhet med bra struktur. att det finns stöd i en plan. En detaljplan börjar med en idé och växer fram i dialog med de berörda och Starka intressen med experter inom olika sakområden. De intressen, både enskilda och allmänna, som påverkar arbetet med detaljplanerna är är ofta ofta särskilt särskilt starka starka i Tanums i Tanums kommun. som påverkar arbetet med detaljplanerna kommun. När det gäller allmänintressena kulturmijö, rekreation och naturvård finns en När det gäller allmänintressena inneboende spänning mellan grupper med kulturmijö, olika syn rekreation på utveckling och naturvård bevarande finns och en enskilda inneboende intressen spänning av att utveckla mellan sin mark för exempelvis bostäder. De ska tas grupper med olika syn på utveckling hänsyn till och kraven vägas samman. och bevarande De enskilda intressena och enskilda handlar intressen också om av att de utveckla höga markvärden sin mark som för finns exempelvis på många ställen i kommunen. Man har betalat för bostäder. De ska tas hänsyn till och ett värde för marken en vacker utsikt, kraven avskildhet vägas samman. och värnar det. Det kan De bädda enskilda för konflikter intressena kring ändringar handlar av också hur marken ska användas. om de höga markvärden som finns på många ställen i kommunen. Man har betalat för ett värde för marken en vacker utsikt, avskildhet och värnar det. Det kan bädda för konflikter kring ändringar av hur marken ska användas. 8

9 TEMA: Boende erat demokratisk arbete Tre omgångar cerat demokratisk arbete Speciella förutsättningar Tanum har också speciella geotekniska förutsättningar med till exempel sluttande berg och lera, ingen enkel kombination. Det gör att det kan krävas omfattande utredningar innan det är klarlagt om marken är lämplig att bebygga. Dessutom är kommunen rik på fornlämningar, som enligt lagen fordrar undersökning vid en exploatering. De här höga värdena bidrar till att konsekvenserna av en exploatering måste få en noggrann utredning. Ändå blir det överklaganden, men med tanke på alla inblandade intressen är det kanske inte så konstigt. Speciella förutsättningar Tanum har också speciella geotekniska förutsättningar med till exempel sluttande berg och lera, ingen enkel kombination. Det gör att det kan krävas omfattande utredningar innan det är klarlagt om marken är lämplig att bebygga. Dessutom är kommunen rik på fornlämningar, som enligt lagen fordrar undersökning vid en exploatering. De här höga värdena bidrar till att konsekvenserna av en exploatering måste få en noggrann utredning. Ändå blir det överklaganden, men med tanke på alla inblandade intressen är det kanske inte så konstigt. Att ta fram en detaljplan är ett demokratiskt arbete som kräver sin tid. Det kan gå att få ner processen till 1,5 år, om förutsättningarna är okomplicerade och det kommer in få synpunkter, men det är svårt. Oftast tar det betydligt längre tid. I en normal detaljplaneprocess är ett planförslag ute för samråd i tre omgångar varav två obligatoriska innan planen blir antagen. Den första omgången går att hoppa över om idén till planen har starkt stöd, till exempel i den översiktsplan (ÖP) som kommunen ska ha enligt lagen. Översiktsplanen ska karaktärisera varje område i hela kommunen identifiera platsens själ så att man kan utveckla ett område utan att förvanska karaktären. Tanums kommun har just börjat förbereda en ny översiktsplan med att diskutera och Tre omgångar Att ta fram en detaljplan är ett demokratiskt arbete som kräver bestämma sin tid. Det metoder för arbetet. Tanums kommun har just börjat kan gå att få ner processen till 1,5 år, Lokal kunskap förbereda en ny översiktsplan med att om förutsättningarna är okomplicerade I allt planarbete är det viktigt diskutera att ta invånarnas och bestämma metoder för lokala kunskap tillvara. Kommunen och det kommer in få synpunkter, men arbetet. vill därför gärna ha in synpunkter från det är svårt. Oftast tar det allmänheten betydligt och från dem som använder längre tid. ett område. Lokal kunskap I en normal detaljplaneprocess Inför den är nya översiktsplanen I allt planarbete efterlyser är det viktigt att ta kommunen särskilt synpunkter från ungdomar. ett planförslag ute för samråd i tre Det är en grupp invånarnas som annars sällan lokala kunskap tillvara. omgångar varav två obligatoriska kommer till tals i ett planarbete. Kommunen Kommunen vill därför gärna ha in funderar därför på nya sätt att få in innan planen blir antagen. synpunkter från allmänheten och från synpunkter, till exempel via webben eller Den första omgången går genom att hoppa besök i skolor. dem som använder ett område. över om idén till planen har starkt stöd, till exempel i den översiktsplan (ÖP) som kommunen ska ha enligt lagen. Översiktsplanen ska karaktärisera varje område i hela kommunen identifiera platsens själ så att man kan utveckla ett område utan att förvanska karaktären. Inför den nya översiktsplanen efterlyser kommunen särskilt synpunkter från ungdomar. Det är en grupp som annars sällan kommer till tals i ett planarbete. Kommunen funderar därför på nya sätt att få in synpunkter, till exempel via webben eller genom besök i skolor. 9

10 TEMA: Boende Gunnar trivs på äldreboendet Här har jag det jättebra, säger Gunnar Lyckäng om äldreboendet i Fjälbacka. Den 7 maj fyllde Gunnar Lyckäng, Fjällbacka, 82 år. Sedan ett och ett halvt år bor han på äldreboendet i Fjällbacka Service. Benen bär inte längre och synen har börjat avta, men annars är han fullt vital. Här har jag det jättebra, säger Gunnar Lyckäng. Jag reder mig mest själv och får precis den hjälp jag behöver. Och fin personal är det. Gunnar bor i två rum ock kök och har balkong med sol hela eftermiddagen. Fin soffgrupp i vardagsrummet och trevligt matbord i köket. Överallt finns bilder och minnessaker. Det är precis som att bo hemma i sin egen lägenhet och dessutom med all service inom bekvämt räckhåll. Det är klart det är en omställning mot förut när jag rådde mig själv med friska ben, men jag kommer ut mycket ändå. Jag åker ner och tar en kopp kaffe och pratar lite med folk och ut på samhället ett par--tre gånger i veckan, ner till hamnen, runt berget. Men då har jag elstol. Jag har blivit för tung att köra, brukar de skoja med mig. Tränar Hemma lyssnar Gunnar på radio och fortfarande går det bra att se fotboll och ännu hellre hockey på tv. Men roligast är friidrott, tycker Gunnar. Själv är han inte främmande för träning. En gång i veckan tar han taxi till Hedegården på egen hand och kör hårt med vikter, drag och roddmaskin. I ungdomen blev det lite bandy men sedan tog arbete och familj med tre döttrar det mesta av tiden. Jag jobbade på varvet i Uddevalla i 38 år innan de lade ner det. Först som plåtslagare i sju år, förman i 13 år och sedan planeringsman tills nedläggningen. Efter det var jag på Treklöverhemmet och arbetade med handikappade. För tre år sedan, när hans hustru gått bort, flyttade Gunnar till Grebbestad där en av döttrarna bor. När benen gav upp och synen börjat svikta, såg döttrarna till att han fick komma till äldreboendet i Fjällbacka Idag har Gunnar elva barnbarn och fyra-fem barnbarnsbarn han minns inte riktigt i hastigheten: De kommer väl nu på födelsedagen, så får jag räkna dem! Av hans egen generation är det inte många kvar. Vi tittar på en gruppbild från hans allra första jobb som 16-åring: Ingen av de andra lever och skolkamraterna är också borta. Men sin syster Signe Johansson träffar Gunnar titt som tätt. På fredagarna jobbar hon frivilligt i fiket på Fjällbacka Service och två dagar i veckan har hon hand om bingon. Då passar hon på att titta till Gunnar så ofta det går. 10

11 TEMA: Boende Äldreboendet anpassat efter de boendes behov Utomhusgym nästa Till midsommar ska det senaste tillskottet på Fjällbacka Service, kommunens modernaste äldreboende, stå klart: Frukost på äldreboendet Linden. Ett särskilt boende ska vara hemlikt med tillgång till behovsanpassad omsorg, vård och service. Delaktighet, värdighet och egna resurser ska stå i fokus. Det är målet för Tanums kommuns äldreboenden. Äldreboendet är reglerat i Socialtjänstlagen precis som andra biståndsinsatser. Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om man kan få en plats i ett äldreboende. Boendets åtaganden En kontaktperson ska vara utsedd vid inflyttning och ofta har den som ska flytta in redan fått besök hemma. Ett välkomstsamtal ska hållas inom tre dygn efter inflyttning med presentation av avdelningen och omgivningarna. Ett planeringsmöte ska hållas inom 14 dagar efter inflyttning där kontaktpersonen, sjuksköterska, närstående och kanske arbetsterapeut deltar. En genomförandeplan ska upprät- tas inom tre veckor från inflyttning med alla uppgifter om hur den boende ska ha det. Den som önskar ska få möjlighet till individuell kontakttid 30 minuter per vecka och bestämma själv vad tiden ska användas till. Uppföljning av genomförandeplan, vård och omsorg ska ske minst en gång per år eller oftare vid behov. 170 platser Äldreomsorgen i Tanums kommun har 170 särskilda boendeplatser, 106 för somatiskt sjuka, 64 för dementa. Fjällbacka Service: 8 demens, 34 somatik Tärnegården: 27 somatik Hogslätt: 9 demens Hedegården 1: 32 demens, 16 somatik Östanvind: 8 demens, 16 somatik Kalkåsliden: 7 demens, 13 somatik Under 2011 ska en förvaltningsövergripande boendeplan upprättas. Syftet är att få en politisk viljeinriktning kring vilka boenden som ska finnas och var. Ett seniorgym utomhus! För den som vill, finns det aktiviteter sju dagar i veckan på Fjällbacka Service: bingo, högläsning ur tidningen, allsång, gympa, musikunderhållning och film. Och nu, från och med i sommar, också utomhusgym, tack vare pengar från en stiftelse. FjällbackaService är det modernaste äldreboendet i kommunen, med stora lägenheter. Sammanlagt är det 42 lägenheter, varav en trea, sex ettor och resten tvåor. Av de boende är det ett par som bor tillsammans. Så gott som alla äter frukost tillsammans i allrummen. På första våningen finns inget allrum, så de som bor där går en trappa upp. Lunchen tar de flesta i avdelningarnas matsal eller nere på restaurangen i huset. Annars kan man få måltiderna till sin lägenhet. Ombyggt 2009 Fjällbacka Service byggdes 1987 som servicehus med särskilt boende. Då var det bara korridorer med lägenheter. Tre plan byggdes om En och en halv lägenhet konverterades till gemensamt kök och allrum med tv. Nu finns det gemensamma lokaler närmare pensionärernas bostäder för aktiviteter, att sitta tillsammans, äta frukost eller ta en gemensam eftermiddagsfika. 11

12 TEMA: Boende Så mycket mer än bara fastigheter på fastighetsavdelningen Vy över Hamburgsund från Järnstigen. Vad gör egentligen fastighetsavdelningen på kommunen? Ja, det kanske inte så många har funderat på så därför tänkte vi berätta lite om vad vi gör för kommuninvånare och besökare. När man först hör namnet tänker nog många på skötsel av skolor, vårdinrättningar, kommunhuset och liknande byggnader. Och det är rätt. Vi sköter den dagliga driften och underhållet av de m 2 som dessa byggnader utgör i vår stora kommun. Vi ser till så att bland annat ventilation och värme fungerar och att fel i fastigheterna avhjälps så snart det är möjligt. Men vad man kanske inte tänker på är allt annat vi gör. Badplatser Ta t.ex. badplatser. I kommunen finns 23 kommunala badplatser, varav den i Edsvik, TanumStrand och Badberget i Fjällbacka är tillgänglighetsinventerade med ramper, breda dörrar till toaletter, markeringar och bra markytor. Till den 15 juni ska alla vara i ordning inför säsongen. Det inbegriper röjning av sly, iordningställande av gräs och grusplaner, iläggning av bryggor, spångar, hopptorn mm. Översyn av toaletter, parkmöbler, parkeringar, vägar och städning efter vinterns framfart och allt skräp som drivit iland. När väl sommaren är här ska dessa ses över flera gånger i veckan så att kriterierna för en kommunal badplats uppfylls. Sopor och latriner ska tömmas, vattenprover tas på ett tiotal badplatser och skickas för analys, gräs ska klippas och så städning så klart. Vandringsleder Vi har flera fina vandringsleder. Långa och korta, svåra och mer lätt tillgängli- ga. För långvandraren finns Bohusleden genom hela kommunen och Kuststigen från Vassbotten i norr till Grebbestad i söder. På Hamburgö planeras en upp rustning av Järnstigen, söder om färjeläget, för bättre tillgänglighet och skyltning. Samma sak med leden via Vetteberget i Fjällbacka, där ny skyltning ska vägleda genom Kungsklyftan, över och runt berget, via badplats och de gamla kulturhusen tillbaka till hamnen. Tanums Pastorat har ansökt om att få anlägga en pilgrimsled mellan kyrkorna i Tanumshede och Grebbestad. Den kommer att gå parallellt med Kuststigen via Valbrektsgrav och blir klar under försommaren. Besöksmål Runt om i kommunen finns ett flertal intressanta besöksmål som vi underhåller. Så som Amunds Hatt och Munkerödshillern med sin 3,5 km långa vandringsled mellan Tanumshede och Bullaren, Kungsklyftan i Fjällbacka kända bl.a. från filmen om Ronja Rövardotter och Camilla Läckbergs böcker, Önskeskymta mellan Rabbalshede och Kville, 135 meter över havet, utsiktstorn med vidunderliga vyer. Vid klart väder kan man se de norska fjällen i norr och Väderöarna och Hållö i väster. Friluftsanläggningar Vi har flera fina friluftsanläggningar i kommunen som Ranebo, Scen på Bônn, Falkeröd och Charlottenlund. Nytt för i år är att vi fått en arrendator på Falkeröd, Maja Norin med Café Filurkatten. Här serveras hembakt och 12

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Yvonné Danielsson, Verksamhetschef, Daljunkaregårdens äldreboende Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun

Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun Sammanställning över övergripande cykelnät i Tanums kommun Sommaren 2009 Reviderad 2010-08-12, 2011-01-21 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnummer BBK Teknik & Miljökonsulter AB Kungsgatan 1

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer