Tanum. Bomässa i Grebbestad juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad juli Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden

2 INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder... 4 Klara detaljplaner för 220 bostäder... 5 Rekordstor inflyttning... 6 Jag & min lägenhet... 7 Detaljplanen så funkar det... 8 Gunnar trivs på äldreboendet Utomhusgym nästa Så mycket mer än bara fastigheter Tanums Bostäder informerar Bomässa i Grebbestad juli Tanums bibliotek en kulturell mötesplats. 16 Mitt nya vardagsrum Tanum Turist Fjällbackamorden Ungdomens Hus i Tanumshede Ungdomsdemokrati Naturvårdsprogram Restaurering av naturbetesmarker Upphandlingar Skräpaupp - rent och fint i vår kommun Företagspresentation: Tedacthuset Föreningspresentation: Bottna kulturfestival Kulturminnesvård Återbruket här kan du fynda Bokslut Omslagsbild: Tjurpannan. Foto: Martin Wallgren. + Årets företagarträff äger rum den 14 juli på TanumStrand. Håll utkik efter inbjudan på

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Det sker många och stora investeringarna i Tanum Stora investeringar sker inom Tanums kommun av Trafikverket genom statliga anslag till de olika etapperna för utbyggnad av E6 till motorväg. På etapperna Tanumshede Knäm och Knäm Lugnet pågår arbetet för fullt. I slutet av 2011 eller början av 2012 startar förhoppningsvis byggnationen av etappen Pålen/Hud Tanumshede. Sammantaget utgör dessa etapper en investering på ungefär 1,5 miljard kronor. Flera stora investeringar sker av det privata näringslivet såsom Sportshopens nybyggnad söder om Grebbestad, TanumStrands utbyggnad av 88 hotellrum och planeringen av handelsplats vid Oppen i Tanumshede. Tanums kommun bidrar till att höja investeringsnivån ytterligare, genom att bygga nytt reningsverk i Bodalen söder om Grebbestad. Det är en investering på 105 miljoner i denna fas, som beräknas vara klar julen Därutöver projekteras friidrotts- och fotbollsarena i Tanumshede och ett flertal andra objekt i kommunens investeringsbudget som omfattar cirka 100 miljoner kronor för Vi har ungefär samma höga investeringsnivå 2012 och Långsiktigt är detta en för hög nivå för Tanums kommun. Investeringsnivån bör vara miljoner för att vi ska klara av att finansiera investeringarna utan att öka låneskulden. Totalt kommer det mellan tummen och pekfingret att investeras en bra bit över två miljarder under innevarande och de kommande 3-4 åren i inom kommunen. Därutöver sker givetvis löpande ett antal investeringar och satsningar av företag och privata personer. Kommunens bostadsbolag, Tanums Bostäder AB, investerar i sina projekt i Grebbestad och Bullaren ett flertal miljoner. En mycket positiv satsning är den som Freddy Lund håller på att genomföra efter det han köpt f.d. Extra Films lokaler. Huset är döpt till Tedacthuset och ska bli ett företagshus. Freddy lyckas säkert med sin satsning. Flera hyresgäster har redan tecknat kontrakt och målet med ett livaktigt företagshus är på god väg att uppfyllas. Kanske finns det tankar och spirande idéer hos några av kommunens nästan tvåtusen (2 000) företagare som kan leda till ytterligare investeringar och fler arbetstillfällen som utvecklar företagen. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning har näringslivet och kommunen under året startat upp ett Tillväxtråd. Rådet har bland annat till uppgift att stimulera nyföretagande, skapa och underlätta kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer som har till uppdrag att främja företagande av olika slag. Det finns inga begränsningar i uppdraget, låt fantasi och kreativitet flöda. Stirra dig inte blind på en stängd dörr, det kan finnas en öppen intill. Jag önskar alla en underbar sommar i Tanum! Clas-Åke Sörkvist (c) Ordförande kommunstyrelsen REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Risbergs Information & Media, Uddevalla FOTOGRAFIER: Omslagsbild Martin Wallgren, sid 10, 26 Magnus Lindström, sid 16 Palle Dahlstedt, Bengt Bivrin, sid 18 Malin Sellmann, sid 19 Johan Bergmark, sid 25 Torbjörn Fredh, sid 27 Bottna Kulturfestivalförening. Texter: sid 4 5, 8 11, Magnus Lindström, sid 19 Tre Vänner.

4 TEMA: Boende Detaljplaner under arbete för 450 bostäder i Tanum Resö 16 Lur 28 Just nu arbetar Tanums kommun med 18 detaljplaner för bostäder. Planerna kan komma att innebära möjligheter till drygt 200 enbostadshus och närmare 250 lägenheter. Siffrorna är preliminära och kan ändras innan detaljplanerna är färdiga. Havstenssund Sannäs 1 2 TANUMSHEDE Edsvik GREBBESTAD FJÄLLBACKA Kville 27 HAMBURGSUND 24Tegelstrand 20 Heestrand 19 Rabbalshede 26 Östad 29 Pågående detaljplaner Laga kraftvunna detaljplaner (2010) Kommunala tomter I Tanumshede planerar kommunen 20 bostadstomter och 110 lägenheter. I Tanumshede centrum (1) föreslås nya bostäder i flerbostadshus i skogen bakom Ica Hedemyrs och längs Postvägen. I ett program för Tanumshede Näringspark studerar vi också möjligheten till 20 bostadstomter för enbostadshus i anslutning till bostadsområdena på Vinbäck (2). * I Grebbestad med omnejd planerar vi 88 bostadstomter och 65 lägenheter. För berget mellan Krossekärr och Grönemad (3) finns nu en detaljplan för 10 bostadstomter och 25 lägenheter, som kan bli antagen under Kring fotbollsplanen vid Anneberg (4) planerar kommunen 18 tomter och 55 lägenheter. Detaljplanen har varit vilande länge på grund av kapacitetsbrist i Grebbestads reningsverk. När det nya reningsverket i Bodalen är klart kan vi göra detaljplanen färdig. Inom kvarteret Bocken längs Esplanaden (5) studerar vi bland annat om det går att bygga flerbostadshus och parhus och också bygga till en våning på Tanums Bostäders hus. Det skulle 4

5 TEMA: Boende kunna ge 40 nya lägenheter i området. I samma detaljplan föreslår vi också två nya bostadstomter för enbostadshus. På Rörvik (6) planerar vi tio tomter för enbostadshus. I anslutning till ett verksamhetsområde som vi planerar längs med Havstenssundsvägen (7) i korsningen med länsväg 163, planerar vi också tio bostadstomter för enbostadshus. I Edsvik (8) arbetar vi med en detaljplan för 40 tomter för enbostadshus. * I Fjällbacka planerar kommunen 36 tomter för enbostadshus och 40 lägenheter. Längs Allégatan (9) i kvarteret Brisen studerar vi om det går att bygga tre flerbostadshus och ett parhus. Vi studerar också möjligheten att inreda lägenheter i den gamla Doktorsvillan. Sammanlagt föreslår vi 20 nya lägenhe ter inom kvarteret. Planförslaget kommer att vara tillgängligt för samråd under På Vetteberget (10) har vi börjat studera ytterligare utbyggnad av bostadsområdena där. Inledningsvis har vi skissat på 30 bostäder. I det kommande planprogrammet kommer vi att studera vilken bostadsform som är lämplig. Söder om Målgården i Slänten (11) planerar vi 20 bostadstomter. Arbetet med detaljplanen har stannat upp på grund av arkeologiska fynd. Vid Anrås flygfält (12), mellan Fjällbacka och Kämpersvik, studerar vi möjligheten till tolv bostadstomter. Där avser vi att ge möjlighet till en hästgård med stall och hagar där varje bostad äger en andel i stallanläggningen. * I Hamburgsund med omnejd planerar vi 24 tomter för enbostadshus. På Hamburgö (13), mellan Norgårds vägen och Didriks väg, ca 200 meter från färjeläget planerar kommunen nio bostadstomter för enbostadshus. Ett förslag kommer att finnas tillgängligt för samråd under I Humleviken (14), norr om Hamburgsunds centrum, studeras 15 bostadstomter för enbostadshus. För Hamburgsunds centrum (15) arbetar vi med en detaljplan som ska stärka centrummiljön. I detaljplanen föreslår vi byggrätter för lägenheter i flerbostadshus. * På Resö har kommunen gjort ett planprogram för hamnen och Vallbostrand (16). I programmet prövar vi möjligheten till seniorboende i lägenhet. I området Vallbostrand föreslår vi en grupp bostadshus, med kanske parhus, kedjehus och enbostadshus. * I Havstenssund studerar vi ett planprogram för Norra Magasinet (17) om det är lämpligt med nya bostäder där. * I Sannäs arbetar kommunen med en detaljplan för området kring Gultjärn (18), Mjölkeröd. Detaljplanen föreslår 14 tomter för enbostadshus. Detaljplaner klara för 220 bostäder Fyra detaljplaner som innehåller bostäder vann laga kraft under Totalt bidrar de med ett tillskott av 100 tomter för enbostadshus och 110 lägenheter. Norr om Grönemadsvägen i Grebbestad (21), väster om förskolan, finns nu en detaljplan med 80 tomter för enbostadshus och 50 lägenheter i flerbostadshus. Planen börjar gälla För området väster om hamnplanen i Grebbestad (22), där Grebbestad varv idag bedriver verksamhet, har vi ändrat detaljplanen så att den tillåter 50 lägenheter i flerbostadshus. I Fjällbacka medger detaljplanen för kvarteret mellan Falkevägen och Allégatan (23) utbyggnad av handel. Den tillåter också 13 lägenheter i övre plan. I Tegelstrand (24) mellan Slottet och Heestrand, finns nu en detaljplan som medger 20 enbostadshus. Större byggrätter i fritidshusplaner Där det går att lösa till exempel god infrastruktur och service, ser Tanums kommun gärna att äldre fritidshusområden får större byggrätter som möjliggör eller underlättar helårsboende. I Heestrand (19) och vid Tångebacken (20) arbetar vi med två detaljplaner för fritidshusområden för att se hur vi kan skapa större byggrätter utan att områdenas karaktär försvinner. t t 5

6 TEMA: Boende Efterfrågan på större byggrätter ökar i fritidshusområden som haft byggrätter kring 60 kvm. Det har samband både med att vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp och att fler tillbringar mer tid i sina fritidshus. Lediga tomter I Havstensund (25) finns två lediga tomter på Övre Skogsvägen. Medel är begärda för utbyggnad av Sönnerbergsområdet där kommunen har sex tomter. I Rabbalshede (26), på bekvämt avstånd från nya E6, finns fyra lediga tomter. I Kville (27), mitt i lantbruksbygden på cykelavstånd till både Hamburgsund och Fjällbacka, finns en ledig kommunal tomt. I Lur (28), ett barnvänligt samhälle med nära till skola och dagis, har kommunen tre lediga tomter. I Östad (29), mitt i en storslagen natur på kanten av Kynnefjäll och intill Bullaresjöarna, finns flera lediga tomter. I Tanumshede (30), centalort med väl utbyggd service, finns ett antal lediga tomter på Vinbäck. Välj Livskvalitet. Bo i Tanum Under 2010 genomförde kommunen en särskild kampanj för att öka antalet helårsboende i kommunen. Kampanjen riktar sig i första hand till delårsboende och andra som har en koppling till Tanum. Kampanjen kommer att fortsätta under Kampanjens tema är Välj Livskvalitet. Bo i Tanum. vilket stämmer väl överens med de motiv som de som flyttade till Tanum under 2010 angav som skäl för sin flyttning. En del i 2011 års kampanj är den särskilda Bomässa som kommer att anordnas i Grebbestad den juli. Mer om kampanjen finns att läsa på Rekordstor inflyttning Under 2010 flyttade 729 personer till Tanum. Så stor har inflyttningen aldrig varit tidigare. För att få en bild av vilka som flyttat till Tanum och varför de flyttat har vi gjort en enkätundersökning där alla inflyttare haft möjlighet att svara på ett antal frågor. Av de som flyttade till Tanum var mer än 30 procent i åldrarna år medan tolv procent av inflyttarna var 65 år eller äldre. Den absolut vanligaste orsaken att flytta till Tanum är boendemiljön. Andra orsaker att flytta till Tanum är arbete eller studier. Av inflyttarna har 40 procent sin arbetsplats i Tanum medan 20 procent pendlar till Norge eller till Göteborgsregionen. Många av de som flyttar till Tanum har en koppling till Tanum sedan tidigare, antingen är man född eller uppväxt i Tanum eller så har man haft fritidshus eller semestrat i kommunen. Totalt har ungefär 60 procent av inflyttarna en tidigare koppling till Tanum. När de nyinflyttade svarar på frågan om vad de tycker är bäst i Tanum anger de allra flesta havet, kusten och naturen. Kollektivtrafiken, tillgången till bostäder och båtplatser är det som de flesta tycker borde förbättras i Tanum. Hela enkätundersökningen finns att läsa på 6

7 TEMA: Boende Jag & min lägenhet Matilda Fagrell, är 25 år och arbetar i café. Familj: Pojkvän, mamma, pappa och en syster. Bor: I en tvåa på Höjden sedan fem år. Det bästa med lägenheten: Det är att den är min egen. Det är fint att bo här. Det är skönt att vara vuxen och slippa mamma och pappas tjat. Jag bestämmer själv nu. Jag lagar mat, tvättar och städar. Jag behöver lite hjälp med att sortera tvätten och att laga mat. Det känns bra att jag kan ringa personalen när jag behöver hjälp. Det är kul att bo här med grannar i boendet och vi gör mycket saker tillsammans. Det är bra att ha nära till bussen och jag kan cykla vart jag vill. Vad är det sämsta med lägenheten: Det är när någon tar min tvättid. Roligast att göra: Att kunna ta det lugnt när jag kommer hem från jobbet och se på tv eller pyssla eller träffa min kille. Stolt över: Att jag har lärt mig gå och handla, laga mat och städa. Vad gör du på fritiden? Jag rider en gång i veckan och spelar boccia på onsdagar. I maj var jag på en stor festival i Sävsjö. Jag var utklädd till cowboy och vi uppträdde med en dans. Bostad med särskild service enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, innebär ett boende med individuellt utformat stöd. Att ha ett eget hem med allt vad det innebär med trygghet och trivsel har stor betydelse för känslan av den egna identiteten. Att leva som andra med jämlika livsvillkor innebär att jämförelser ska göras med de villkor som gäller för jämnåriga utan funktionsnedsättning. Att bo på Höjdens serviceboende är ett exempel på hur man kan leva och bo i Tanum. Serviceboendet har nio lägenheter inom området som ägs av Tanums Bostäder AB. Där finns också en gemensam lägenhet där alla kan träf- fas för gemensam fika eller filmkväll. Varje eftermiddag och kväll arbetar tre personal. Då har alla hyresgäster kommit hem från sina arbeten och behöver stöd med vardagliga sysslor som städ tvätt, matlagning samt fritidsaktiviteter. Det finns tillgång till personal dygnet runt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta områdeschef Josephine Karlsson telefon eller biståndshandläggare Marianne Sandsten telefon

8 TEMA: Boende PROGRAM (inte obligatoriskt) Detaljplanen ett komplic Detaljplanen ett kompli En detaljplan ska pröva om En detaljplan börjar med en idé och växer fram i dialog med de berörda och med experter inom olika sakområden. I varje skede måste en återkoppling ske, som redovisar förändringar och ger möjlighet Att arbetet med en detaljplan kan ta tid, hänger samman med att det ofta är starka intressen inblandade. Ska det bli en bra detaljplan som fungerar, är det viktigt att synpunkter kommer in tidigt i arbetet. Det gör det lättare att undvika konflikter i Men alla bostäder kräver inte detaljplan. Utanför samhällena kan kommunen pröva enstaka nya bostäder utan att det finns Starka intressen De intressen, både enskilda och allmänna, en viss användning är lämplig En detaljplan ska pröva om en I varje skede måste en återkoppling för marken. Det kan gälla till viss användning är lämplig för ske, som redovisar förändringar och ger exempel bostäder eller verksamheter. gälla till Planen exem ska samti- marken. Det kan möjlighet att att lämna synpunkter. synpunkter. pel bostäder eller digt verksamheter. involvera både de direkt Synpunkter in tidigt Planen ska samtidigt berörda involvera och allmänheten. Synpunkter in tidigt både de direkt Det berörda gör att och den allmänheten. Det arbeta gör att fram. den För kan att planpro- tid, hänger samman med att det ofta är kan ta tid Att att arbetet med en detaljplan kan ta ta tid att arbeta cessen fram. säkert För att ska bli demokratisk säkert är ska den bli lagreglerad. en bra detaljplan som fungerar, är det starka intressen inblandade. Ska det bli planprocessen Större bostadsprojekt kräver en detaljplan. efterhand. demokratisk är den lagreglerad. viktigt att synpunkter kommer in tidigt Den är nödvändig för att samordna vägar, grönområden, tomter, vatten och i avlopp arbetet. Det gör det lättare att undvika konflikter i efterhand. Större bostadsprojekt till en kräver helhet med en detaljplan. Den är nödvändig för att Men alla bostäder kräver inte detalj- bra struktur. stöd i en plan. samordna vägar, grönområden, tomter, plan. Utanför samhällena kan kommunen pröva enstaka nya bostäder utan vatten och avlopp till en helhet med bra struktur. att det finns stöd i en plan. En detaljplan börjar med en idé och växer fram i dialog med de berörda och Starka intressen med experter inom olika sakområden. De intressen, både enskilda och allmänna, som påverkar arbetet med detaljplanerna är är ofta ofta särskilt särskilt starka starka i Tanums i Tanums kommun. som påverkar arbetet med detaljplanerna kommun. När det gäller allmänintressena kulturmijö, rekreation och naturvård finns en När det gäller allmänintressena inneboende spänning mellan grupper med kulturmijö, olika syn rekreation på utveckling och naturvård bevarande finns och en enskilda inneboende intressen spänning av att utveckla mellan sin mark för exempelvis bostäder. De ska tas grupper med olika syn på utveckling hänsyn till och kraven vägas samman. och bevarande De enskilda intressena och enskilda handlar intressen också om av att de utveckla höga markvärden sin mark som för finns exempelvis på många ställen i kommunen. Man har betalat för bostäder. De ska tas hänsyn till och ett värde för marken en vacker utsikt, kraven avskildhet vägas samman. och värnar det. Det kan De bädda enskilda för konflikter intressena kring ändringar handlar av också hur marken ska användas. om de höga markvärden som finns på många ställen i kommunen. Man har betalat för ett värde för marken en vacker utsikt, avskildhet och värnar det. Det kan bädda för konflikter kring ändringar av hur marken ska användas. 8

9 TEMA: Boende erat demokratisk arbete Tre omgångar cerat demokratisk arbete Speciella förutsättningar Tanum har också speciella geotekniska förutsättningar med till exempel sluttande berg och lera, ingen enkel kombination. Det gör att det kan krävas omfattande utredningar innan det är klarlagt om marken är lämplig att bebygga. Dessutom är kommunen rik på fornlämningar, som enligt lagen fordrar undersökning vid en exploatering. De här höga värdena bidrar till att konsekvenserna av en exploatering måste få en noggrann utredning. Ändå blir det överklaganden, men med tanke på alla inblandade intressen är det kanske inte så konstigt. Speciella förutsättningar Tanum har också speciella geotekniska förutsättningar med till exempel sluttande berg och lera, ingen enkel kombination. Det gör att det kan krävas omfattande utredningar innan det är klarlagt om marken är lämplig att bebygga. Dessutom är kommunen rik på fornlämningar, som enligt lagen fordrar undersökning vid en exploatering. De här höga värdena bidrar till att konsekvenserna av en exploatering måste få en noggrann utredning. Ändå blir det överklaganden, men med tanke på alla inblandade intressen är det kanske inte så konstigt. Att ta fram en detaljplan är ett demokratiskt arbete som kräver sin tid. Det kan gå att få ner processen till 1,5 år, om förutsättningarna är okomplicerade och det kommer in få synpunkter, men det är svårt. Oftast tar det betydligt längre tid. I en normal detaljplaneprocess är ett planförslag ute för samråd i tre omgångar varav två obligatoriska innan planen blir antagen. Den första omgången går att hoppa över om idén till planen har starkt stöd, till exempel i den översiktsplan (ÖP) som kommunen ska ha enligt lagen. Översiktsplanen ska karaktärisera varje område i hela kommunen identifiera platsens själ så att man kan utveckla ett område utan att förvanska karaktären. Tanums kommun har just börjat förbereda en ny översiktsplan med att diskutera och Tre omgångar Att ta fram en detaljplan är ett demokratiskt arbete som kräver bestämma sin tid. Det metoder för arbetet. Tanums kommun har just börjat kan gå att få ner processen till 1,5 år, Lokal kunskap förbereda en ny översiktsplan med att om förutsättningarna är okomplicerade I allt planarbete är det viktigt diskutera att ta invånarnas och bestämma metoder för lokala kunskap tillvara. Kommunen och det kommer in få synpunkter, men arbetet. vill därför gärna ha in synpunkter från det är svårt. Oftast tar det allmänheten betydligt och från dem som använder längre tid. ett område. Lokal kunskap I en normal detaljplaneprocess Inför den är nya översiktsplanen I allt planarbete efterlyser är det viktigt att ta kommunen särskilt synpunkter från ungdomar. ett planförslag ute för samråd i tre Det är en grupp invånarnas som annars sällan lokala kunskap tillvara. omgångar varav två obligatoriska kommer till tals i ett planarbete. Kommunen Kommunen vill därför gärna ha in funderar därför på nya sätt att få in innan planen blir antagen. synpunkter från allmänheten och från synpunkter, till exempel via webben eller Den första omgången går genom att hoppa besök i skolor. dem som använder ett område. över om idén till planen har starkt stöd, till exempel i den översiktsplan (ÖP) som kommunen ska ha enligt lagen. Översiktsplanen ska karaktärisera varje område i hela kommunen identifiera platsens själ så att man kan utveckla ett område utan att förvanska karaktären. Inför den nya översiktsplanen efterlyser kommunen särskilt synpunkter från ungdomar. Det är en grupp som annars sällan kommer till tals i ett planarbete. Kommunen funderar därför på nya sätt att få in synpunkter, till exempel via webben eller genom besök i skolor. 9

10 TEMA: Boende Gunnar trivs på äldreboendet Här har jag det jättebra, säger Gunnar Lyckäng om äldreboendet i Fjälbacka. Den 7 maj fyllde Gunnar Lyckäng, Fjällbacka, 82 år. Sedan ett och ett halvt år bor han på äldreboendet i Fjällbacka Service. Benen bär inte längre och synen har börjat avta, men annars är han fullt vital. Här har jag det jättebra, säger Gunnar Lyckäng. Jag reder mig mest själv och får precis den hjälp jag behöver. Och fin personal är det. Gunnar bor i två rum ock kök och har balkong med sol hela eftermiddagen. Fin soffgrupp i vardagsrummet och trevligt matbord i köket. Överallt finns bilder och minnessaker. Det är precis som att bo hemma i sin egen lägenhet och dessutom med all service inom bekvämt räckhåll. Det är klart det är en omställning mot förut när jag rådde mig själv med friska ben, men jag kommer ut mycket ändå. Jag åker ner och tar en kopp kaffe och pratar lite med folk och ut på samhället ett par--tre gånger i veckan, ner till hamnen, runt berget. Men då har jag elstol. Jag har blivit för tung att köra, brukar de skoja med mig. Tränar Hemma lyssnar Gunnar på radio och fortfarande går det bra att se fotboll och ännu hellre hockey på tv. Men roligast är friidrott, tycker Gunnar. Själv är han inte främmande för träning. En gång i veckan tar han taxi till Hedegården på egen hand och kör hårt med vikter, drag och roddmaskin. I ungdomen blev det lite bandy men sedan tog arbete och familj med tre döttrar det mesta av tiden. Jag jobbade på varvet i Uddevalla i 38 år innan de lade ner det. Först som plåtslagare i sju år, förman i 13 år och sedan planeringsman tills nedläggningen. Efter det var jag på Treklöverhemmet och arbetade med handikappade. För tre år sedan, när hans hustru gått bort, flyttade Gunnar till Grebbestad där en av döttrarna bor. När benen gav upp och synen börjat svikta, såg döttrarna till att han fick komma till äldreboendet i Fjällbacka Idag har Gunnar elva barnbarn och fyra-fem barnbarnsbarn han minns inte riktigt i hastigheten: De kommer väl nu på födelsedagen, så får jag räkna dem! Av hans egen generation är det inte många kvar. Vi tittar på en gruppbild från hans allra första jobb som 16-åring: Ingen av de andra lever och skolkamraterna är också borta. Men sin syster Signe Johansson träffar Gunnar titt som tätt. På fredagarna jobbar hon frivilligt i fiket på Fjällbacka Service och två dagar i veckan har hon hand om bingon. Då passar hon på att titta till Gunnar så ofta det går. 10

11 TEMA: Boende Äldreboendet anpassat efter de boendes behov Utomhusgym nästa Till midsommar ska det senaste tillskottet på Fjällbacka Service, kommunens modernaste äldreboende, stå klart: Frukost på äldreboendet Linden. Ett särskilt boende ska vara hemlikt med tillgång till behovsanpassad omsorg, vård och service. Delaktighet, värdighet och egna resurser ska stå i fokus. Det är målet för Tanums kommuns äldreboenden. Äldreboendet är reglerat i Socialtjänstlagen precis som andra biståndsinsatser. Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om man kan få en plats i ett äldreboende. Boendets åtaganden En kontaktperson ska vara utsedd vid inflyttning och ofta har den som ska flytta in redan fått besök hemma. Ett välkomstsamtal ska hållas inom tre dygn efter inflyttning med presentation av avdelningen och omgivningarna. Ett planeringsmöte ska hållas inom 14 dagar efter inflyttning där kontaktpersonen, sjuksköterska, närstående och kanske arbetsterapeut deltar. En genomförandeplan ska upprät- tas inom tre veckor från inflyttning med alla uppgifter om hur den boende ska ha det. Den som önskar ska få möjlighet till individuell kontakttid 30 minuter per vecka och bestämma själv vad tiden ska användas till. Uppföljning av genomförandeplan, vård och omsorg ska ske minst en gång per år eller oftare vid behov. 170 platser Äldreomsorgen i Tanums kommun har 170 särskilda boendeplatser, 106 för somatiskt sjuka, 64 för dementa. Fjällbacka Service: 8 demens, 34 somatik Tärnegården: 27 somatik Hogslätt: 9 demens Hedegården 1: 32 demens, 16 somatik Östanvind: 8 demens, 16 somatik Kalkåsliden: 7 demens, 13 somatik Under 2011 ska en förvaltningsövergripande boendeplan upprättas. Syftet är att få en politisk viljeinriktning kring vilka boenden som ska finnas och var. Ett seniorgym utomhus! För den som vill, finns det aktiviteter sju dagar i veckan på Fjällbacka Service: bingo, högläsning ur tidningen, allsång, gympa, musikunderhållning och film. Och nu, från och med i sommar, också utomhusgym, tack vare pengar från en stiftelse. FjällbackaService är det modernaste äldreboendet i kommunen, med stora lägenheter. Sammanlagt är det 42 lägenheter, varav en trea, sex ettor och resten tvåor. Av de boende är det ett par som bor tillsammans. Så gott som alla äter frukost tillsammans i allrummen. På första våningen finns inget allrum, så de som bor där går en trappa upp. Lunchen tar de flesta i avdelningarnas matsal eller nere på restaurangen i huset. Annars kan man få måltiderna till sin lägenhet. Ombyggt 2009 Fjällbacka Service byggdes 1987 som servicehus med särskilt boende. Då var det bara korridorer med lägenheter. Tre plan byggdes om En och en halv lägenhet konverterades till gemensamt kök och allrum med tv. Nu finns det gemensamma lokaler närmare pensionärernas bostäder för aktiviteter, att sitta tillsammans, äta frukost eller ta en gemensam eftermiddagsfika. 11

12 TEMA: Boende Så mycket mer än bara fastigheter på fastighetsavdelningen Vy över Hamburgsund från Järnstigen. Vad gör egentligen fastighetsavdelningen på kommunen? Ja, det kanske inte så många har funderat på så därför tänkte vi berätta lite om vad vi gör för kommuninvånare och besökare. När man först hör namnet tänker nog många på skötsel av skolor, vårdinrättningar, kommunhuset och liknande byggnader. Och det är rätt. Vi sköter den dagliga driften och underhållet av de m 2 som dessa byggnader utgör i vår stora kommun. Vi ser till så att bland annat ventilation och värme fungerar och att fel i fastigheterna avhjälps så snart det är möjligt. Men vad man kanske inte tänker på är allt annat vi gör. Badplatser Ta t.ex. badplatser. I kommunen finns 23 kommunala badplatser, varav den i Edsvik, TanumStrand och Badberget i Fjällbacka är tillgänglighetsinventerade med ramper, breda dörrar till toaletter, markeringar och bra markytor. Till den 15 juni ska alla vara i ordning inför säsongen. Det inbegriper röjning av sly, iordningställande av gräs och grusplaner, iläggning av bryggor, spångar, hopptorn mm. Översyn av toaletter, parkmöbler, parkeringar, vägar och städning efter vinterns framfart och allt skräp som drivit iland. När väl sommaren är här ska dessa ses över flera gånger i veckan så att kriterierna för en kommunal badplats uppfylls. Sopor och latriner ska tömmas, vattenprover tas på ett tiotal badplatser och skickas för analys, gräs ska klippas och så städning så klart. Vandringsleder Vi har flera fina vandringsleder. Långa och korta, svåra och mer lätt tillgängli- ga. För långvandraren finns Bohusleden genom hela kommunen och Kuststigen från Vassbotten i norr till Grebbestad i söder. På Hamburgö planeras en upp rustning av Järnstigen, söder om färjeläget, för bättre tillgänglighet och skyltning. Samma sak med leden via Vetteberget i Fjällbacka, där ny skyltning ska vägleda genom Kungsklyftan, över och runt berget, via badplats och de gamla kulturhusen tillbaka till hamnen. Tanums Pastorat har ansökt om att få anlägga en pilgrimsled mellan kyrkorna i Tanumshede och Grebbestad. Den kommer att gå parallellt med Kuststigen via Valbrektsgrav och blir klar under försommaren. Besöksmål Runt om i kommunen finns ett flertal intressanta besöksmål som vi underhåller. Så som Amunds Hatt och Munkerödshillern med sin 3,5 km långa vandringsled mellan Tanumshede och Bullaren, Kungsklyftan i Fjällbacka kända bl.a. från filmen om Ronja Rövardotter och Camilla Läckbergs böcker, Önskeskymta mellan Rabbalshede och Kville, 135 meter över havet, utsiktstorn med vidunderliga vyer. Vid klart väder kan man se de norska fjällen i norr och Väderöarna och Hållö i väster. Friluftsanläggningar Vi har flera fina friluftsanläggningar i kommunen som Ranebo, Scen på Bônn, Falkeröd och Charlottenlund. Nytt för i år är att vi fått en arrendator på Falkeröd, Maja Norin med Café Filurkatten. Här serveras hembakt och 12

Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det?

Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Kraftsamlar för nya detaljplaner. Lotsgruppen hjälper företagare. Konstgymnasium finns det? Tanum Information från Tanums kommun Nummer 37 December 2013 God Jul & Gott Nytt År 4 10 14 Kraftsamlar för nya detaljplaner Lotsgruppen hjälper företagare Konstgymnasium finns det? INNEHÅLL Kraftsamlar

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet...

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet... Nr 1 - januari 2015 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult SOCIALA MEDIER... sid 4-5 Största omvandlingen Foto: Gunilla C Johansson, FOJAB arkitekter i modern tid... sid 13-16 LAN på

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer