3 5 november Svenska Mässan, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 5 november Svenska Mässan, Göteborg"

Transkript

1 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg En del av Kvalitetsmässan ARRANGÖRER

2 För chefer och ledare i vården Vårdens kvalitet hänger i hög grad ihop med vårdens ledarskap. Nu genomför vi för tredje gången Vårdkvalitén. Det är ett samarrangemang mellan Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet och Kvalitetsmässan. Vårdkvalitén ger dig ett brett utbud av seminarier om vad det innebär att leda för kvalitet i vården. Här möter du förebilderna inom modernt ledarskap och många goda exempel på kvalitetsutveckling. Du får verktygen och de nya synsätten på hur vi åstadkommer en bättre vård. Kvalitetsutveckling, person-/patientcentrerad vård, jämlik vård, kunskaps- och professionsstyrning samt it-stöd i vården är några av nyckelfrågorna som diskuteras. Välkommen till Vårdkvalitén den 3 5 november höstens stora konferens för dig som jobbar i ledande befattning inom vården. Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet 2

3 Välkommen till Vårdkvalitén 2015! TISDAG 3 NOVEMBER Registreringen öppnar Invigning av Kvalitetsmässan Öppningsseminarium Vårdkvalitén Lunch Välj mellan 9 seminarier Mat och mingel i utställningen Invigningsgala på GöteborgsOperan ONSDAG 4 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 6 seminarier Lunch Välj mellan 6 seminarier Bankett på Svenska Mässan TORSDAG 5 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 6 seminarier Lunch Välj mellan 6 seminarier Avslutning av Kvalitetsmässan Ladda ner Kvalitetsmässans App. Appen har flera funktioner som under lättar ditt besök på Vårdkvalitén. Ladda ner appen genom att scanna QR-koden till höger eller gå in på 3

4 INVIGNING TISDAG 3 NOVEMBER KL LOKAL: STORA SCENEN Ett bättre Sverige för alla En del av Sveriges styrka genom åren har varit en väl fungerande offentlig sektor. Men att blicka bakåt löser inte framtidens utmaningar. Nya förutsättningar kräver nya lösningar även om målen är de samma. Att minska arbetslösheten, förbättra skol resultaten och stärka välfärden. Som samhälle kan vi aldrig vara nöjda så länge människors kunskap, ambition och värdighet förverkas i destruktiv arbetslöshet. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. För att bygga Sverige starkt och möta en ökad internationell konkurrens behöver vi skapa goda förutsättningar för kreativitet, entreprenörskap och innovation. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Ett land där staten, kommunerna och landstingen både samverkar och tar eget ansvar. I det sammanhanget är chefer, medarbetare och förtroendevalda i offentlig sektor avgörande för Sveriges utveckling. Stefan Löfven, statsminister

5 AVSLUTNING TORSDAG 5 NOVEMBER KL LOKAL: STORA SCENEN Svenska utmaningar Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Vi har en lång historia av många framgångsrika företag, vi är mer jämställda än de flesta länder och vi har höga miljöambitioner. Men Sverige står också inför stora utmaningar. Alltför många svenskar går arbetslösa och klyftorna har vuxit sedan en lång tid tillbaka. Dessa utmaningar hör ihop. Att så många svenskar går arbetslösa är ett slöseri som hindrar vår ekonomi att växa men det är också ett socialt problem då vi vet att arbetslöshet leder till fattigdom och ohälsa. Efter flera år av svag ekonomisk tillväxt i Sverige och Europa ser vi nu hur konjunkturen stärks men de offentliga finanserna är fortfarande ansträngda efter krisen och stora obalanser riskerar att byggas upp. Sverige måste nu stötta återhämtningen i ekonomin och säkerställa att den omsätts i nya jobb samtidigt som vi värnar de offentliga finansernas hållbarhet och håller ihop vårt land. Det här kräver gemensamma investeringar i bostäder, infrastruktur och miljöomställning så att människor kan flytta och pendla dit jobben finns. En näringsoch innovations politik för fler och växande företag. Och, satsningar på kunskap och kompetens så att människor kan ta de jobb som växer fram. Så bygger vi ett bättre Sverige. För alla. Magdalena Andersson, finansminister

6 TISDAG 3 NOVEMBER KL SEM 1 1 Öppningsseminarium Jämlik hälsa ett led i en hög kvalitet... Det är samhällets och därmed delvis professionerna i vårdens uppgift att underlätta hälsosamma val och stödja den enskildes vilja och förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Regeringens satsning på jämlik hälsa är därför välkommen. För att lyckas behövs satsning på utveckling, kontinuitet för patienterna och fungerande IT-teknik. Hur kan vi nå dit och vad krävs för förändringar? Margareta Kristenson, ordförande Svensk socialmedicinsk förening, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Moderator: Åsa Lindell. Kl SEM IT.nu Fungerande IT-system i vården borde vara lika självklart som att det finns lokaler och utrustning. Framförallt eftersom system kostnaderna är uppemot 8 miljarder om året. Inom telekom branschen arbetar man med enkelt utbytbara moduler. Fungerar inte en del i systemet ersätts den snabbt av någon annan. Hundratals leverantörer interagerar på det här sättet med varandra över hela världen. Varför arbetar inte vården på samma sätt? Förbättrings potentialen inom vården med hjälp av IT är enorm. Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Karin Båtelson, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande Sjukhusläkarna, samt Emma Spak, ordförande SYLF och Torsten Håkansta, generaldirektör ehälsomyndigheten. Moderator: Karin Klingenstierna. Ersättningsmodeller hinder eller möjlighet? 3 För att öka införande och spridningstakten av innovationer inom vård och omsorg behöver vi se över de hinder som finns. Ett hinder är ersättningsmodeller, eller kan vi rent av se nya ersättningsmodeller som en möjlighet till förändring? Ta del av några exempel från VINNOVAs satsning på ersättningsmodeller som genomförts under Hur ser projektens idéer ut? Hur kommer de bidra till innovation? Vad kan andra lära från dem? Karin Eriksson och Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA, Annika Remaeus, avdelningschef Innovation Akademiska sjukhuset, Christina Kling Hassler, överläkare SLL, Fredrik Wetterhall, verksamhetsutvecklare Facesso, Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef Östersund och Lena Thosteman, förvaltningschef Lund. Seminariearrangör: VINNOVA. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet foto: Ulf Huett Vem ska vårda Sveriges åldrande befolkning 4 Det råder brist på vårdpersonal i Sverige samtidigt väntar flera tusen personer, med en färdig vårdutbildning från ett land utanför EU, på att få arbeta i Sverige. Men att få tillstånd att utöva sitt yrke tar allt längre tid. Och antalet personer som ut bildas i Sverige motsvarar inte behovet. Det finns goda exempel, som PLUS-programmet i Västra Götalandsregionen. Men enskilda aktörer kan inte lösa detta, det måste till en nationell strategi. Inledning: Inger Hagkvist, programansvarig PLUS-programmet Västra Götalandsregionen. Samtalspanel: Karin Ekänger, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, Soledad Grafeuille, samordnare validerings frågor Arbetsförmedlingen och Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen. Anders Ekholm foto: Lena Dahlström Karin Båtelson foto: Rickard Eriksson Torsten Håkansta foto: Jennifer Glans Emma Spak foto: Rickard Eriksson 6

7 TISDAG 3 NOVEMBER KL SEM 5 7 Kl SEM 8 10 Comic Health 5 För två år sedan tilldelades Comic Health SveaPriset för sin innovationsidé om en interaktiv pekbok för vård och omsorg. En idé som löser problemet med språkliga barriärer och kulturella klyftor i mötet med nya patientgrupper. Resul tatet blir att patientdelaktigheten ökar, samtidigt som man skapar förutsättningar för ett lugnare, effektivare och säkrare möte mellan individen och vården. Efter två år av utvecklingsarbete presenteras erfarenheterna från implementerings arbetet på Angereds Närsjukhus. Elin Woksepp Åleheim, illustratör och Robin Liendeborg, grundare, Comic Health samt Ida Wernered, utvecklingschef Angereds Närsjukhus. SveaPriset innovationer för ehälsa 8 Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera ehälsa över hela landet. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av deras innovationsidéer för en bättre vård och omsorg. Margareta Frost-Johansson, avdelningschef Hushållnings sällskapet Väst, Henrik Tallroth, grundare Träningskick och Ulla Hellstrand Tang, legitimerad ortopedingenjör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Moderator: Karin Eriksson, programledare Vinnova. Ledarskap i vården 6 Vård och omsorg står inför stora utmaningar till följd av de demografiska förändringarna. Inte minst är kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt en avgörande fråga. Vårdens ledare får då en nyckelroll. Men de befinner sig själva i en pressad situation där de har att hantera såväl ekonomiska ramar, som personalens krav och patienternas förväntningar. Hur kan det professionella ledarskapet i vården utvecklas och vilket stöd behöver ledarna? Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne och Agneta Jansmyr, regiondirektör Region Jönköpings län. Får vårdens proffs vara proffs nu? 9 Slagordet att proffsen ska få vara proffs har hörts ofta på senare år. Frågan om hur det ska gå till inom vården utreds av den före detta läkaren och vårdadministratören Göran Stiernstedt inom ramen för uppdraget som nationell samordnare för effek tivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Många hoppas på ett förslag som leder till mindre administration och mer tid för patienter. Vilka slutsatser har Göran Stiernstedt dragit och vad blir resultatet? Göran Stiernstedt, nationell samordnare, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund och Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting. Kvalitetsobservation en ny metod för uppföljning inom äldreomsorgen 7 Det är många faktorer som påverkar kvalitén inom äldreomsorgen; ledarskap, kompetens, organisation, styrdokument osv. Men det är hur allt detta gör avtryck och tillämpas i själva mötet med den äldre som är avgörande. Det är det vi följer upp med denna metod. Genom att observera det faktiska mötet mellan den äldre och vårdpersonalen säkerställer vi att det som utlovas utifrån alla dokument verkligen tillämpas i mötet med den äldre. Ingalill Elwin chef enheten för kvalitetsutveckling stadsledningskontoret och Lisbeth Hagman äldrestrateg äldreförvaltningen, Stockholms stad. Seminariearrangör: Stockholms stad. Miljarden som försvann 10 För att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården skulle en professionsmiljard bl a användas för att vårdens medarbetare skulle få mer patienttid och mindre administration. Den miljarden är inte omnämnd i regeringens senaste budget. Att IT och den tekniska utvecklingen bidrar till bättre hälso- och sjukvård vet alla om. Men att ha tillgång till, och utveckla, professionella medarbetare är minst lika viktigt. Hur blir det nu? Är vården nedprioriterad, eller finns det andra idéer om hur kvaliteten ska förbättras? Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Barbro Westerholm, socialpolitisk talesperson (FP), Hans Karlsson, vård- och omsorgsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting och Sineva Ribeiro, ordf. Vårdförbundet. Moderator: Karin Hübinette, journalist och programledare SVT. Göran Stiernstedt foto: Thomas Carlgren Heidi Stensmyren foto: Rickard L. Eriksson Gabriel Wikström foto: Kristian Pohl Karin Hübinette foto: Carl-Johan Söder/SVT 7

8 KL SEM Kl SEM Vinnaren av SveaPriset 11 bästa innovationsidé för ehälsa Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitali seringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera ehälsa över hela landet. Möt vinnaren av SveaPriset 2015 och ta del av bästa innovationsidé för ehälsa. Moderator: Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova. ONSDAG 4 NOVEMBER Churchill var inte heller klok 14 Det är ett enormt resursslöseri i samhället som pågår när personer med funktionsnedsättning stängs ute från arbetsmarknaden. Oftast på grund av okunskap och fördomar. Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i över 50 procent. Med verkliga förlagor som grund gör Östra Teatern en dramatisering av hur det kan vara att försöka ta sig in på arbetsmarknaden när man har Asperger, adhd eller lindrig utvecklingsstörning. Efter pjäsen leder ensemblen en diskussionsstund kring bemötande, mångfald och social hållbarhet. Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren och Joakim Sikberg. Producent: Ulrika Ragnar Borell. Kurs Framtidens sjukvård del 1 12 Dagens sjukvårdsproduktion bygger på hundra år gamla industriella idéer. Men det lönar sig inte att bara addera förbättringsmetoder eller nya koncept till det gamla systemet. Ett paradigmskifte behövs en övergång till flödesorientering och en självförbättrande verksamhet. Varför genererar kortare utredningar och svarstider inte bara förbättringar för patienten utan även minskade kostnader och arbete? Möt två av Nordens ledande profiler inom verksamhetsutveckling. Magnus Lord, managementkonsult och Niklas Modig, forskare Handelshögskolan i Stockholm. Kurs Framtidens sjukvård del 2 15 Den mest efterfrågade aspekten i modern management är den självförbättrande verksamheten de strukturer som genererar en kontinuerlig utveckling av kvalitet. Hur skapas en förbättringsmotor i praktiken? Vad är chefens roll och hur tränas det nya ledarskapet? Vad krävs för att lång siktigt förändra arbetssätten, kulturen och övertygelserna i en organisation så att förbättringarna blir uthålliga? En presentation av det senaste inom framgångsrik sjukvårdsutveckling av två av Nordens ledande profiler inom verksamhetsutveckling. Magnus Lord, managementkonsult och Niklas Modig, forskare Handelshögskolan i Stockholm. Det hälsofrämjande ledarskapet 13 Den svenska vården förnyar sin verksamhet och sättet att utveckla den på. Det kan leda till pressade arbets situationer som gör det svårt att få ledarskapet att fungera i praktiken. Det gäller inte minst mellanchefer inom kommunal vård och omsorg. Det behövs hållbara strategier som är inriktade på både kostnadseffektivitet och personalens välmående. Ta del av erfarenheter och resultat från projekt där just hälsofrämjande ledarutveckling varit i fokus. Lotta Dellve, professor vid Högskolan i Borås och vid KTH, Andrea Eriksson, PhD biträdande lektor KTH samt Katrin Skagert, planeringsledare Arbetsmiljö & Hälsa Göteborg Stad. Utmärkt vård 16 Personcentrerad vård utgår från att varje patient ska mötas som en hel person med en hel livssituation med förmågor, resurser, behov och önskemål. Kom och inspireras av de fyra nominerade kandidaterna till Vårdförbundspriset 2015! De ger konkreta exempel på hur de tagit viktiga steg mot ett personcentrerat förhållningssätt, som i förlängningen ska leda mot det paradigmskifte vården så väl behöver. Vinnaren presenteras senare samma kväll under Vårdgalan. Marianne Alärd, projektledare Mobil Närvård Skaraborgs sjukhus, Nina Jurander, sjuksköterska SU, Åsa Lagerström, sjuksköterska BUP mellanvård Skaraborgs Sjukhus och Ingrid Larsson, lektor i omvårdnad Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Moderator: Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg Vårdförbundet. Magnus Lord foto: Nicklas Gustafsson Lotta Dellve Niklas Modig Östra Teaterns ensemble foto: Urban Wedin 8

9 KL SEM Kl SEM Patientdelaktighet eller partnerskap? 17 Den nya patientlagen är utformad så att den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt främja hens delaktighet och rätt att få vara informerad. Men många tycker att detta är otillräckligt, och vill att patienter och närstående ska få vara mer än bara delaktiga och informerade i vård och omsorg. Hur kan dessa önskningar tillmötesgås; vad händer om man går ett steg längre och arbetar i partnerskap med patienter och närstående? Och vad innebär det i så fall? Åsa Moberg, författare och debattör, Sara Riggare, doktorand Karolinska institutet, Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för Life science och Inger Ekman, föreståndare på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. ONSDAG 4 NOVEMBER Lex bemanning 20 Äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg med hög kvalitet oavsett bostadsort. Så långt är alla överens. Och många äldre har det bra och lever ett gott liv, men det finns också stora brister som rör vård och omsorg. En stor fråga är bemanningen av äldreboenden. Behövs det utökad bemanning inom äldreomsorgen, och ska det i så fall lagstiftas om det? Åsikterna går isär om bästa vägen till bästa äldreomsorgen. Veronica Palm (S), vice ordförande socialutskottet, Anders W Jonsson, talesperson i sociala frågor (C), Lena Micko (S), ord förande SKL och Bitte Fritzson, enhetschef Socialstyrelsen. Moderator: K-G Bergström, journalist. Hemvårdsmodellen som gör alla nöjda 18 Självständiga vårdteam, ingen hierarki och ingen byråkrati är grundstenarna för Buurtzorg, ett icke vinstdrivande företag som snabbt blivit en av de största utförarna av hemsjukvård i Nederländerna. Genom att kombinera traditionellt distrikts sköterskearbete med modern IT-teknik har man skapat en modell som gett både nöjda brukare och lägre kostnader. Lyssna på berättelsen om vad som gjort detta möjligt. Jos de Blok, grundare Buurtzorg. Seminariet på engelska. Alla kan bli vinnare 19 Sveriges offentliga sektor sitter på ett biljonvärde i samhällsfastigheter. Det finns goda möjligheter att frigöra kapital, förenkla förvaltningen, säkra kvaliteten och samtidigt bidra till en samhällsnyttig avkastning på pensionskapitalet. Vilka modeller finns för kommuner och landsting att bygga det goda samhället genom nya finansiella lösningar för samhällsfastigheter? Välkommen till ett samtal om pengar och välfärd, där alla kan bli vinnare Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens vice ordförande Luleå, Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande Ale och Ilija Batljan, vice vd Rikshem samt representanter för Fjärde AP-fonden och AMF. Seminariearrangör: Rikshem AB. Ett samhälle för alla 21 Sverige har kommit långt. Men mycket kan, och måste, förbättras när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Det betyder så mycket. För den enskilda människan, som får möjlighet att leva ett självständigt liv. För samhället, då fler är med och betalar skatt vann Göteborg EU-priset Access City Award för sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. För att nå målet En tillgänglig stad för alla, använder staden t-d.se. En unik webbaserade tillgänglighetsdatabas i Sverige som erbjuder information till invånarna om tillgänglighet i vardagen. David Lega (KD), kommunalråd Göteborg och Marianne Salén, chef för TD-strategiska enheten Västra Götalandsregionen. Ett fall framåt 22 Fallskador och bristande samordning vid hemgång från slutenvård är två av äldreomsorgens återkommande problem. Äldreboendet Salla i Sunne har minskat skadorna vid fall med 59 procent genom att lägga in ett stötdämpande golv. En förändring som även inneburit vinster för personalen. I Eskilstuna kommuns projekt SAMBO följer sjukgymnast och arbetsterapeut den gamle från sjukhuset till hemmet. Detta ökade stöd har gjort brukarna tryggare och minskat behovet av hemtjänst. Britt-Inger Olsson, enhetschef Sunne kommun och Lotta Gellrich, projektledare Eskilstuna kommun. Moderator: Karin Hübinette, journalist och programledare SVT. Åsa Moberg foto: Mia Carlsson Inger Ekman foto: Elin Lindström Claessen Veronica Palm David Lega foto: Jerker Andersson 9

10 KL SEM Kl SEM Snabbare och bättre vikarierekrytering 23 Rekrytering av sommarvikarier till vården och omsorgen är en tidskrävande uppgift varje år. Många platser ska fyllas och konkurrensen om de som har lämplig utbildning är hård. Genom att processen drar ut på tiden finns också risk att man förlorar de bästa. På flera håll har man satsat på att utveckla arbets metoderna. Bland annat inom äldreomsorgen i Umeå, där man kraftsamlade och blev både snabbare och bättre. Såväl de sökande som verksamheterna blev mer nöjda. Marianne Olsson, stadsdelsdirektör Göteborgs Stad, Sara Lei, ledamot SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) samt Annika Hultdin Hofverberg, chef bemanningscentrum och Camilla Högdahl, chef Rekrytering och bemanning, Umeå kommun. TORSDAG 5 NOVEMBER Uppdrag Välfärd 26 Välfärdsdebatten präglas i hög grad av antingen-eller. Antingen privata eller offentliga utförare, antingen fritt fram för vinster eller vinstförbud. Men det finns inte bara en genomtänkt lösning, inte bara ett sätt att utforma styrsystem. Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care har i tre år jobbat på att med forskningens hjälp få debatten upp ur skyttegravarna och visa på hur välfärden kan utvecklas. Hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster har varit den huvudsakliga frågeställningen i arbetet. Andreas Bergström, vice vd Fores, Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum och Hans Winberg, generalsekreterare stiftelsen Leading Health Care. Från geggamoja till effektiv offentlig 24 verksamhet Trelleborg och Skövde visar på två vägar till säkrare och effektivare offentlig verksamhet. Trelleborg har kortat handläggningstiderna för ekonomiskt bistånd och fattar beslut inom 1 arbetsdag i 99 % av ärendena, samt fått ut 100 % fler i självförsörjning genom ett processorienterat arbetssätt. Den gemensamma social jouren i Skaraborg, som omfattar 15 kommuner, har gått från traditionell pappershantering till elektroniskt kommunikation, vilket blir både säkrare och mer flexibelt. Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Trelleborgs kommun, Sara Salegård, e-strateg och Mari Johansson, IT-samordnare, Skövde kommun. Tänk nytt. Tänk annorlunda. 25 Vad skiljer utmattade från de som bara blir naturligt trötta och som återhämtar sig över en långhelg. Kan vi lära hjärnan att i tid stoppa farliga överansträngningar med hjälp av enkla levnadsråd? Hur behåller vi lust, kreativitet och effektivitet utan att välja bort den gränslösa tillgängligheten? Följ med på en resa bland stressens snubbeltrådar och där du får verktyg till förändring både hemma och i arbetet i det nya sociala mediesamhället. Stressdoktorn Tomas Danielsson, författare till flera böcker om stress. Vårdchefens etiska dilemman 27 Varje dag möter chefer i vård och omsorg etiska dilemman där liv och mänsklig värdighet står på spel. Klämda mellan olika styrsystem förväntas cheferna hantera mot sägelse fulla intressen. Hur värnar man både personalens arbetsmiljö och patienternas vårdbehov vid neddragningar? Det behövs en särskild etisk kompetens för att hantera de utmaningar som just vårdchefer möter. Och det finns strategier och förhållningssätt som kan bidra till patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Erica Falkenström, fil.dr i pedagogik SCORE Stockholms universitet. Systematik ger bättre vård 28 Bra arbetsmiljö ger färre vårdskador visar erfarenheterna från Karlskoga lasarett. Genom systematiskt arbete där såväl personal som patienter är delaktiga har man utvecklat en patient säker vård som spar pengar. Både trycksåren och sjukskrivnings dagarna har minskat. Sahlgrenska universitetssjuk huset har genom metodiskt värdebaserat förbättringsarbete vid höftprotes operationer minskat kostnaderna och ökat produktiviteten. Dessutom har antalet oönskade händelser minskat. Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef och Solveig Torensjö, utvecklingsledare, Karlskoga lasarett samt Maziar Mohaddes, doktorand Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sara Lei Tomas Danielsson Erica Falkenström foto: Stefan Tell Hans Winberg 10

11 KL SEM Kl SEM Skapa en kultur med patienten som en 29 aktiv partner Utgångspunkten i personcentrerad vård är att utgå från att alla människor som arbetar inom vård och omsorg är kapabla att ta ansvar för sig själva och sitt arbete. Men hur styr man en verk samhet som drivs av berättelser, lyssnade, överenskommelser och dokumentationer? Är det styrning underifrån, ovanifrån eller genom partnerskap? Det är en utmaning att leda en verksamhet som involverar patienten som aktiv partner och en del av vårdteamet. Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköping, Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet, Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg Vårdförbundet, Pia Rydell, verksamhetschef psykiatri/psykos SU och Catarina Wallengren, forskare GPCC. TORSDAG 5 NOVEMBER Skapa en positiv förändringskultur 32 Genom att tillföra flera perspektiv kan vården bli bättre. Skaraborgs sjukhus har gjort patienter och närstående delaktiga i förbättringsarbetet kring vården av barn och ungdomar med diabetes. Detta gav nya insikter och har lett till fantastiska resultat. På Södra Älvsborgs sjukhus uppmuntras medarbetarna att bedriva utvecklingsarbete, och där de årliga Forsknings- och kvalitetsdagarna synliggör detta arbete för att inspirera och lyfta fram goda exempel. Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus och Maartje Wijers, överläkare Skaraborgs Sjukhus. 30 år i branschen därför gör vi skillnad! 30 Det var inte så länge sedan omsorg var synonymt med institution. Brukare kallades patienter och låg på sal med andra och man hade särskilda dagar och tider för duschning och matning, något som känns avlägset i jämförelse med dagens individanpassade omsorg. Det har hänt mycket positivt de senaste decennierna. Lyssna på hur Attendo drivit kvalitetsutvecklingen i omsorgen och hur vi ser på framtidens utmaningar. Margareta Nyström, affärsområdeschef, Anita Sandberg, kvalitetschef och Annette Sjöborg kvalitetschef, Attendo. Seminariearrangör: Attendo. Vård på webben 33 Internet ger nya möjligheter att stötta patienter och anhöriga samt till bättre beslutsunderlag. Webbplatsen naracancer.se, är ett stöd för unga som står nära någon som har cancer. Här kan de möta andra i samma situation och få ärlig information. På remittera.nu kan läkare i Västra Götalands regionen snabbt få besked om var väntetiderna är kortast när de ska remittera patienter. Det har lett till minskad samlad väntetid eftersom patienterna sprids jämnare. Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare, Universitetssjukhuset Örebro och dr Martin Fredriksson, Remittera.nu. Se individen 31 Att flytta in på särskilt boende är en stor förändring. I Oxelösund underlättas processen genom projektet Vi flyttar in!. För att lära känna den nya boende har personal bott med den gamle i ett dygn innan flytten. På så vis underlättas introduktionen till personal och grannar. Helsingborg har i projekt VINNA-VINNA ökat utbudet av sociala aktiviteter för de gamla för att tillgodose individens behov. Vad som bjuds varierar mellan olika boenden eftersom brukarna själva väljer vilka aktiviteter de vill ha. Lisa Sollenborn, kommunstrateg Oxelösunds kommun och Gerth Hellstrand, utvecklingsledare Helsingborg stad. Med kvalitet som strategi 34 ledarskap för förbättring och innovation Organisationer inom hälsa och välfärd beskrivs med rätta som komplexa. Bidragande till denna komplexitet är de många och skiftande behov som finns i den befolkning man är till för; snabb kunskapstillväxt, multipla ledningssystem professionella, politiska, administrativa och svårigheter att mäta de mjuka värden man skapar inom hälsa och välbefinnande. I serviceorganisationer, dit dessa verksamheter hör, ställs stora krav på ledaren som behöver ha både djup förståelse för förändring som social aktivitet och handfasta redskap för att driva ett offensivt kvalitetsarbete. Boel Andersson Gäre, prof. vid Jönköping Academy for improvement of health and welfare Årets ledarskapsfrämjare i sjukvården Göran Henriks Emma Henriksson Boel Andersson Gäre foto: Johan Werner Lisbeth Löpare Johansson foto: Ulf Huett 11

12 KVÄLLSARRANGEMANG Träffa dina kollegor under trevliga former och ha några roliga dagar och kvällar. Njut av god mat och några av Sveriges bästa artister. Carolina Sandgren foto: Tito Stengel Anders Ekborg foto: Peter Knutsson Karin Adelsköld foto: Theresia Köhlin 12 CharlottePerrelli foto: Mikael Schultz Alcazar foto: Per Kristiansen

13 TISDAG 3 NOVEMBER INVIGNINGSGALA Mat och mingel på Svenska Mässan Dörrarna öppnas på GöteborgsOperan och platserna intas Prisceremonier och underhållning. Utdelning av utmärkelserna: GötaPriset 2015 SveaPriset 2015 Sveriges IT-kommun 2015 Sveriges KvalitetsKommun 2015 Sveriges Modernaste Myndighet 2015 Underhållning med musikalartisterna Charlotte Perrelli och Anders Ekborg. Dessutom operasångaren Carolina Sandgren samt utdrag ur GöteborgsOperans uppsättning av musikalen Crazy for you. Kvällens konferencier är sångerskan och komikern Maria Möller. För musiken svarar Göteborg Wind Orchestra. Lokal: GöteborgsOperan. ONSDAG 4 NOVEMBER BANKETT Välkomstdrink. Lokal: Svenska Mässans kongressfoajé, entré Trerätters bankettmiddag. Humor och magi med trollkonstnären och komikern Carl-Einar Häckner. Show med glitter, glamour och discoerans bästa klassiker framförda av Alcazar. DJ Jojjan underhåller med klassiker från dåtid till nutid. Kvällens konferencier är komikern Karin Adelsköld. Lokal: Svenska Mässans bankettsal (Kongresshallen). Carl-Einar Häckner Maria Möller foto: Håkan Larsson 13

14 PARTILEDARTAL Partierna om Sveriges utmaningar Det har gått ca ett år sedan valet. Det har varit en tid präglad av allt annat än harmoni. Många var inställda på extra val men vi fick en decemberöverenskommelse istället. Hur ser framtiden ut? Alla inser att Sverige står inför en rad utmaningar. När fler blir färre som ska försörja många behöver vi hitta de nya greppen. Sveriges offentliga sektor måste bli den innovativa sektorn. Kvalitetsmässan har bjudit in samtliga partiordföranden/språkrör för riksdags partierna att utveckla sitt partis syn på Sveriges utmaningar. Möt partiledarna för Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. Lokal: Stora Scenen Tisdag 3 november Kl Jan Björklund, partiledare (FP). Onsdag 4 november Kl Gustav Fridolin, språkrör (MP). Kl Kl Anders W Jonsson, t f partiordförande (C). Anna Kinberg Batra, partiordförande (M). Torsdag 5 november Kl Ebba Busch Thor, partiordförande (KD). 14

15 INFORMATION & ANMÄLAN Anmälan och hotellbokning på Anmälan Anmälan till konferensen och hotell bokning görs på Bekräftelse på deltagande får du omgående efter anmälan. Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. Bokningen bekräftas av Sweden Meetx AB. Konferensavgifter Tredagars seminarieprogram: kr exkl. moms Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 3, 4 och 5 november. I avgiften ingår dessutom entré till fackmässan samt lunch och kaffe under tre dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Tvådagars seminarieprogram: kr exkl. moms Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 3 och 4 november, 4 och 5 november eller 3 och 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under två dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Endagars seminarieprogram: kr exkl. moms Endagarsalternativet kan omfatta antingen 3, 4 eller 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg. Ovanstående priser gäller fram till och med den 15 september. Därefter sker en höjning. Kvalitetsmässan och Vårdförbundet har ett samarbete som gör att Vårdförbundets medlemmar har kr rabatt på konferensavgiften till Vårdkvalitén. Kvällsarrangemang Invigningsgala Tisdag 3 november kl Mat och mingel på Svenska Mässan. Kl Prisceremonier och underhållning på GöteborgsOperan. Dörrarna öppnas kl Pris: 650 kr exkl. moms. (Endast Mat och mingel: 250 kr exkl. moms.) Bankett Onsdag 4 nov kl Bankettmiddag med underhållning på Svenska Mässan. Pris: 790 kr exkl. moms. Frågor om anmälan och hotell Sweden MEETX AB hanterar alla anmälningar. Tel E-post: Att ta sig till Svenska Mässan Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen och Hotel Gothia Towers. Adressen till huvudentrén är Mässans Gata, entré 5. Från Landvetter flygplats går flygbuss som stannar vid Korsvägen, utanför Svenska Mässan. Kommer du i egen bil parkerar du närmast i Focus parkeringshus i Gårda. Kommer du med spårvagn eller buss heter hållplatsen Korsvägen. Avbokning Konferens: Konferensanmälan är bindande. Konferensplatsen kan överlåtas till en annan person. Vänligen meddela Sweden MEETX AB skriftligen vid namnbyte. Tel E-post: Hotell: Fram till 8 veckor före ankomstdatum kan bokningen avbokas utan kostnad. Från 8 till 6 veckor före ankomst 50 % av rumskostnaden debiteras. Från 6 till 4 veckor före ankomst 80 % av rumskostnaden debiteras. Vid avbeställning från 4 veckor fram till första ankomstdatum 100 % av rumskostnaden debiteras. Vänligen notera att ändring av ankomst/avresedatum inom denna tidsfrist räknas som avbokning. Hotell Information om hotell finns på Foto omslag: Anders W Jonsson, foto: Anna Simonsson. Ann-Sofi Lodin, foto: Catharina Fyrberg. Sara Riggare, foto: Christopher Kern. Anders Lönnberg, foto: Petrus Iggström. Jos De Blok, foto: Frans Nikkels. Hans Karlsson, foto: Thomas Carlgren. K-G Bergström, foto: Mattias Ahlm/ Sveriges Radio. Lena Micko, foto: Rickard L. Eriksson. Magnus Lord, foto: Nicklas Gustafsson. 15

16 Kvalitetsmässan Göteborg Tel: Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Välkommen till Vernissage av Famnas Värdeforum 22 februari 2010, kl 13.00 17.00 Sensus möte, Klara Södra kyrkogata

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer