Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg"

Transkript

1 Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting

2 Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg För personer med nedsatt beslutsförmåga Utan samtycke Modellen består av: En rättslig analysmodell En metod för införande Checklista för individbedömning

3 1. VAD ÄR PROBLEMET?

4 Traditionellt demensboende Bemanning Larm Demensboende Lås Passivitet

5 Projektet Välfärdsteknologi på äldreboende 2013: Uppdrag till Västerås stad av tidigare Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Hjälpmedelsinstitutet att: Genomföra en försöksverksamhet med avseende på teknisk utveckling inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. Syfte att målgruppen, personer med nedsatt beslutsförmåga boende på äldreboende, skulle ges möjlighet att prova välfärdsteknologi och förbättrade miljöanpassningar. Kunde begränsningsåtgärder minskas med nya tekniska lösningar och förbättrad inom- och utomhusmiljö? Uppdraget låg inom ramen för regeringens uppdrag angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutförmåga (Socialdepartementet S2013/4019/FST)

6 Projektstart september pilotenheter Utgångspunkter: Uppdrag angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga så delaktiga som möjligt i beslutsfattande om sina egna liv ytterst minimera användning av begränsningar och tvång

7 Tillsammans med de som berörs

8 Kan välfärdsteknologi på äldreboenden ge. Förbättrad Kommunikation? Ökad aktivering /stimulering? Personens individuella behov Tryggare boendemiljö?

9 Teknik som skapar möjligheter Delaktighet Integritet Aktivitetet

10 Många frågor.. Etik? Arbetssätt? Hur? Vinster? Kan? Juridik?

11 2. RÄTTSLIG ANALYSMODELL

12

13 Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Meddelandeblad Nr 12/2013 med Frågor och svar Utgår ifrån skydd i grundlag mot påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande (RF 2 kap. 6 och 8 ) Teknik jämställs med tvång Kräver uttryckligt stöd i lag Tvångsvård eller frihetsberövande Samtycke från individen

14 Västerås-modellen: En rättslig analysmodell En metod för införande i verksamheten Anger olika faser som utgår ifrån de manuella insatser och åtgärder som vidtas beträffande vård- och omsorgstagare i nuvarande verksamhet och vad de olika tekniklösningarna motsvarar i faktiskt handlande. Rättslig analys bör utgå från dessa faser Införandemetoden har tagits fram mot bakgrund av de krav på dokumenterad analys enligt överviktsprincipen som följer av Kameraövervakningslagen (KÖL)

15

16 Fallbeskrivning 1: Kvinna med demenssjukdom på äldreboende Klarar att resa sig upp men drabbas ofta av yrsel Glömmer att använda sitt gånghjälpmedel Har inte förmåga att aktivt påkalla hjälp med befintligt trygghetslarm Benbrott efter fall på toaletten Stor risk för ytterligare fall Åtgärd: Kvinnan bedöms ha behov av tillsyn flera gånger per natt Tillsyn med besök i rummet två gånger per timme varje natt

17 Effekt: Kvinnan får sin nattsömn störd och vaknar ofta i samband med tillsynsbesök Visar sitt starka ogillande att personalen kommer in i lägenheten, både med ord och kroppsspråk Vid flera tillfällen när personal kommit in sitter hon redan vaken på en stol för att hålla koll på tjuvarna Efter 1 vecka med tillsyn av personal faller kvinnan på nytt. När personalen kommer in i lägenheten efter 30 minuter hittas hon åter på badrumsgolvet

18 Alternativa åtgärder med trygghetsteknik: Rörelsesensor kopplat till tyst larm Sensormatta under madrassen kombinerat med en sensormatta på golvet Tyst larm som uppmärksammar personalen när personen går upp Sensorgolv, sensorområde vid sängen aktiveras, kopplat till larmmottagare, Trygghetskamera kopplad till rörelsesensor som aktiverar kameran Kopplat till tyst larm som uppmärksammar personalen Personal kan via kamera bedöma om personen behöver hjälp

19 Trygghetskamera - nattkamera

20 Nuvarande rättsläge: Användning av teknik anses vara tvångs- och skyddsåtgärd Kräver samtycke från individen Fokus på bemanning

21 Västerås-modellen: Uppdelning i två faser: Iakttagande Åtgärdande Motsvarar att personal håller uppsikt Motsvarar att personal ingriper Typ av teknik: Larm Sensor Kamera Typ av teknik: Lås Grind

22 Västerås-modellen: Iakttagande Åtgärdande Motsvarar att personal håller uppsikt Motsvarar att personal ingriper Typ av teknik: Larm Sensor Kamera Typ av teknik: Lås Grind Inte tvångsåtgärd Tvångsåtgärd

23 Faser vid genomförande av insats 1. Faktiskt handlande Iakttagande Ingripande Agerande 2. Typ av trygghetsteknik Trygghetskamera Sensorer Larm 3. Grundlagsbestämmelse RF 2 kap. 6 andra stycket var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 4. Rättsligt stöd för ATT användande får ske 5. Lagkrav för HUR användningen ska gå till 1. Samtycke 2. Utan samtycke, efter laglighetsbedömning enligt HSL/PDL / SoL/ LSS Använd METOD till stöd för bedömningen; jfr. bedömning enligt överviktsprincipen i KÖL Lås Grindar RF 2 kap 8 Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Samtycke eller uttryckligt lagstöd PuL, PDL och SoL-PuL, Information, Säkerhet, Kvalitet vid genomförande

24 Faser vid genomförande av insats 1. Faktiskt handlande Iakttagande Ingripande Agerande 2. Typ av trygghetsteknik Trygghetskamera Sensorer Larm 3. Grundlagsbestämmelse RF 2 kap. 6 andra stycket var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 4. Rättsligt stöd för ATT användande får ske 5. Lagkrav för HUR användningen ska gå till 1. Samtycke 2. Utan samtycke, efter laglighetsbedömning enligt HSL/PDL / SoL/ LSS Använd METOD till stöd för bedömningen; jfr. bedömning enligt överviktsprincipen i KÖL Lås Grindar RF 2 kap 8 Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Samtycke eller uttryckligt lagstöd PuL, PDL och SoL-PuL, Information, Säkerhet, Kvalitet vid genomförande

25 RF 2:6, andra stycket Tillåter integritetsintrång Med stöd av lag HSL, SoL, KÖL Tillåter berättigad behandling av personuppgifter Genomförande Säkerställa integritetsskyddet vid hanteringen

26 3. METOD FÖR INFÖRANDE

27 Arbetssätt /Införande: Individuell bedömning av behov och teknikstöd Använd metod för införande (checklista) Genom att använda metoden Sker professionell bedömning av vårdteamet Individens integritet bevakas Trygghetsteknik kan användas utan samtycke Dokumentation av behovsprövningen

28 Checklista för individuell bedömning Analysera Inventera och analysera problembilden Beskriv vilka inträffade händelser som föranleder att ni vill använda tillsyn som stödåtgärd Vilka tider på dygnet uppstår problemen? Hur ofta har problemen inträffat? På vilka platser eller i vilka utrymmen? Pröva Vilka andra åtgärder har prövats? Beskriv vilka andra åtgärder som redan har prövats och varför dessa inte bedöms som tillräckliga. Beskriv Beskriv de uppskattade vinsterna/förväntade effekterna för individen om tillsyn sker med stöd av personal tillsyn sker med stöd av trygghetslösning Dokumentera Behov, bedömning, uppföljning ska dokumenteras enligt HSL och SOL.

29 Samtycke? Använd samtycke från individen när det går Upprepa och försök igen Information till anhöriga Om samtycke är omöjligt vårdteamets professionella bedömning Metod för bedömning av om åtgärden är berättigad Dokumentera

30 Tack för uppmärksamheten! Jeanna Thorslund Jurist Avdelningen för Digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården Förord Socialdepartementet har gett Svenskt demenscentrum i uppdrag att belysa frågor om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. Arbetet har genomförts

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer