Resumé - upprinnelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resumé - upprinnelsen"

Transkript

1 Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk - Statens vård och omsorgsutredning - Psykiatri

2 Resumé - upprinnelsen Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom (SOU 2006:110, Pennlövutr.) Beredning , Demenscentrums rapport Föreskrifter och allm. råd upphör 15 juni 2010

3 Öjagården Piteå Innan personalen går för natten låser de in de demenssjuka som lämnas ensamma utan att kunna kalla på hjälp September 2010

4 Hösten 2010 våren 2011 Nov SoS nattliga tillsyn på 98 demensboenden Äldrecentrums rapport om lämplig bemanning 2010; 1,1 per boende RD tillkännagivande dec. 2010: komplettera SoS riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom med bemanning Regeringsuppdrag till SoS februari 2011: ta fram vägledande underlag om organisation, bl.a. personal. SoS rapport aug från vägledning till FÖRESKRIFTER och allmänna råd

5 Hösten 2011 våren 2012 Nytt utskottsinitiativ i dec avseende behovet av riktlinjer för bemanning för HELA äldreomsorgen. RD beslutar 14 mars 2012 enl. förslag i bet. 2011/12:SoU11 att utvidga SoS uppdrag utreda och om man anser det lämpligt utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. RK gav uppdraget den 24 maj. SoS förslag till föreskrift och AR på remiss 2 april, 16 maj svarstid

6 Vanvård och upprättelse - Ersättning av staten med kr på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga. - en symbolisk upprättelse för samhällets tillkortakommande och är en bekräftelse av de drabbades lidande, inte en ersättning för en viss skada - 1 januari december vara av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, tidsperioden 1 januari 1920 till och med den 31 december En särskild nämnd ska handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats till nämnden - Sekretessbrytande bestämmelse - Nämnden kan själv begära in underlag - Ersättningen ska inte beaktas vid t.ex. ansökan om socialbidrag

7 Inledande bedömning: Medborgarnytta och sektorns behov i fokus Statens styrning ingår i en helhet Nationell politisk styrning Lokal/regional politisk styrning Användare Brukare/Patient Yrkesutövare Omsorgs-/vårdgivare Statens vård- och omsorgsutredning

8 Fyra statliga huvuduppgifter Utveckling och spridning av kunskap Inspektion som tryggar bra kvalitet i alla verksamheter Gemensamma IT- och kommunikationslösningar Överblick som ger förmåga att hantera långsiktiga utmaningar Statens vård- och omsorgsutredning

9 Från tolv till fyra: Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg Vetenskapliga underlag Expertbedömningar Riktlinjer/rekommendationer avstämda med huvudmännen Prioriteringsbeslut (som TLV) Sektorns kompetens, utbildning o forskning Samordning ANDT Föreskrifter inom hälsa, vård och omsorg ca 700 ÅA Inspektionen för hälsa, vård och omsorg Tillstånd Legitimationer Verksamhetstillsyn Central tillsyn ANT Läkemedelsgodkännanden och tillsyn mot industrin (som LV) Föreskrifter mot läkemedelsindustri och andra branscher ca 1000 ÅA Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg Standarder och regelverk, i samarbete med Kunskapsmyndigheten Infrastruktur för datahantering Webbportal m fl kommunikationskanaler APSE:s verksamhet Statens företrädare i samspelet med övriga aktörer inom området ca 275 ÅA Myndigheten för Välfärdsstrategi Användning och utveckling av Öppna jämförelser Övriga data, utvärdering och analyser om hälsa och välfärd Stöd till regeringens strategiska styrning ca 100 ÅA Statens vård- och omsorgsutredning

10 Psykiatriområdet - Psykiatrilagsutredningen på remiss 15 september SKLs handlingsplan - Ny överenskommelse med staten som gäller t.o.m. 31 dec För 2012 omfattar den 456,5 mnkr ( ,5 mnkr) 2. Regeringen avser att avsätta medel för 2013 och Tillkommer 214 mnkr till förstärkt vårdgaranti inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin

11 Bärande principer i nya ök psykiatri 1. Prioriterade målgrupper - Barn och unga mellan 0-25 år som har eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och sjukdom - Personer med allvarlig psykisk sjukdom och långvarig psykisk funktionsnedsättning 2. Prestationsbaserad modell - Långsiktig inriktning som skapar en förutsägbarhet - Frihet för huvudmännen att planera det lokala utvecklingsarbetet 3. Nationell samordningsfunktion - Ett gemensamt ansvarstagande från regeringen och SKL - SKL bidrar till samordning av genomförandet av insatser som sker i kommuner och landsting - Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan huvudmännen och lyfta fram och sprida goda exempel - Samverka med organisationer som företräder brukare, patienter och anhöriga

12 Överenskommelser med staten SKLs förändrade roll - 18 överenskommelser inom vård och omsorg (särskilt beröring för kommunerna: äldre, psykiatri, evidensbaserad praktik (inkl. Kunskap till praktik), Handslaget (barnkonventionen), HÅJ mfl. - Förhandling - Lika i fördelning avseende vilken part som tagit initiativ. - Projektbidrag, erbjuda kunskap, stöd och mötesplatser, prestationsersättning - Avsteg från strävan mot generella statsbidrag

13 Överenskommelser med staten SKLs förändrade roll Regeringens motiv: - Stimulansmedel utan eller med mycket liten effekt. Dilemma. - SKLs ställning utgår en effektivare part än myndigheter - Kan behålla satsningstraditionen SKLs motiv - Kommuner och landsting måste påvisa en positiv förflyttning annars hot om mer lagstiftning, förtroendet för huvudmännen - Irritation mot tidigare års hantering av stimulansmedel - Kan påverka vad och hur stimulansmedlen används - Position?

14 Överenskommelser med staten SKLs förändrade roll Risker - SKL blir en del av statens styrning - Förändrad position i intressebevakningen - Ny styrningsform med barnsjukdomar, skapas nya problem? Vinster - Medel att hjälpa medlemmar till reell utveckling - Stärker SKLs kunskapsbas och röst - Påverkar stimulansmedlens användning

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen 1 Förord Välfärdsutvecklingsrådet inrättades av regeringen i maj 2010. Rådets uppdrag har varit att bidra med råd, kunskap och erfarenheter till regeringen

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer