Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~"

Transkript

1 ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~

2 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k.

3 p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l p o. w il ḷ p v i ḷ f o i Iodkio c p Pø W-kio l Kå ș Wälkomm ill Ld K ym Sd io ll Bod ollcm ollig Siig ym Ow ll lkool. w m. i. o. ig. bck. ow kologmö Mom Spx (gyckl) kdmik kv Pddgpp Ubildig LH Upplägg Sdivägldig Ko, i m o,p l ob i. l ḷ i o c m o m o, 2 6 mo mo o 19, mo p 24 ic f g y l v ic,p i i g b yo p id, f i l ic o p i d ll i m i m, i y m li ș g l i v l i ly c o i c Skiogid gö fö vck Odli ip få Pø ollgid

4 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S id ä kpp. f lv 3500 å i vågo kggo bfi ig li pci på k ill d fll. xi i mlig vi li äddig oc ik fod oc vckl. M d om gåg v yckl ill fmgåg bli d dgåg. Kokv v lv kok md omväld böj y ll ydlig. li bfolkig ä idg b båkdl v vd d vi. Vi läg vi mdv om d oc föök fi fgd, lågikig löig; m fögäv. d liv åå om vi k övlv: vi må bg o pp ill y fö fi mäiko vädig dl v d åldig mlig oc big y liv ill vå d. D fll på Pø fö d ppgif fi d vädig. ppgif om k komm bli vå i. D ä md glädj om Pø vill wälkom oll ill Ld kik Högkol oc yck vå lyck öv j d vl böj ä på vå fi kio! D å pci på k ill l y väld om äck ig fmfö di fö å låg d k, oc om d lldl x komm k k i i. Som oll komm d övväldig v myid y iyck, pplvl oc vä oc d komm bli mi g iiv i. oll komm i llid koll på läg, m i iom id komm d fl fågck ä. Pø komm llid å vid di id om vägvi. Pø 2 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

5 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l p o m: *lc* ḷ i o c m o. w il ḷ p v i ḷ f o. w. i. o. ig. bck. ow (l Lc ; v, ldg, vägvi) l i. l il: Q of li, Gdi of Fiv d Kp of Cyl Syk: Fll v ålmod Svg: ig lä v öv vd Si målid i li: Piå ḷ i o c lc v, l d I läg: Gå ill bo md åbfolk li Kl ig i : Si Pø m: *xipi* (l Xipi ; väd, kp, kid) il: M of coi g,vä g v i v, l d g,vä g v i lc xipi vä d, k p vä d, k p P H Ø S Syk: Håll my flyd Svg: ollo m Si målid i li: Dmmg m o I läg: li md dof v WC-dck Kl ig i : Skiäk, ki d, ki d xipi ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 3 Pø

6 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S l i. l m: *vid* i o c m o p o. w il p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l vid ; ivig, glpk, gig) il: M of Wip Pø 4 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o l i. l k Syk:, Få go lo Svg: Sk bo g Si målid i li: Käckmck md ikig mklö o I ḷläg: K ḷ lä k ig Kl ig i : Svk dmidig m: *dlici* (l Dlici ; öjd, bg, käl) il: Mii of iim lio Syk: Kimik Svg: Ugdom ovi Si målid i li: Lmmkö I läg: Bli föådd Kl ig i : Sälkp ḷ i o c m o v i d iv i v i g, g l p ig, g l p k, g ig v i d dlci öj öjd ț b g, l d ț b g, l dlci

7 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l ḷ i o c m o p o m: *pi*. w il ḷ p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l pi ; öpp, vlöj, p) il: Hd of Mcdiig Syk: Komm llid ill vl Svg: Godycklig dyck md mk v mi Si målid i li: Ryggbiff I läg: blo i i Kl ig i : b dl m: *gx* (l Sgx ; kig, v, lg) il: Kp of ci Scoll Syk: G-fik Svg: Sä kiv oc fläv Si målid i li:, v. I läg: K vlåg, flyd. Kl ig i : ococ l i. l ḷ i o c m o pi o pp, v l öj, b l o pi dlci k i g, v, l g o pp, v l öj, b l o k i g, v, l g dlci P H Ø S ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 5 Pø

8 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wm Wälkomm ill d ko fmilj! W S K I O Fö mig v ollig li om åk bgoc-dlb, d v fö vä i kö, böjd md låg ppföbck på väg pp ill LH, d pid i mg ä d gick om bb oc ä d v öv vill m gö d gåg ill. D ä päd id i fmfö, i komm v md om ågo v d olig m k v md om oc i komm äff mäiko i ldig komm glömm. v på id oc j, båd v ollig oc fmid id på ko. Vi ä väldig ol öv d vi kll kod, gmkp oc d ibjdd ämig om pägl l kio. W-kio ä d mi kio på LH vilk bid ill väm mll ll kio mdlmm. Kok mll åk gö ockå d llid fi äld d fåg, båd ä d gäll plgg oc dmmg. Ubildig ä ff vilk gö d bli vikig lägg kf oc id på di, midig om m i få glömm bo kl. H d åg fågo ll fdig gälld kio, liv om d ll vd om l vk i ö v dig! Vi i ö, oc åig: Wälkomm ill ko! KLO S OMG 48 KLOLUD.S id Mio Odföd, W-kio W-kio 6 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

9 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj j, oll! Jg Mli Bc oc jg ä k, äv klld Bläckfik, fö vå kio. I yl kö jg d dmiiiv md lio, pookoll, kivig oc kiflig oc okiflig. D fi ig ko om jälp k m jg ä kok mll yl oc wlbdig. Sk fg om kio googl. Ky oc fklpp! Mli Bc Sk W-kiok W S K I O Jo Cdll Kö W-kio Hj oll! Mi m ä Jo oc jg i om kö fö kio. Å vd i d lå kk d äk, d gjod jg ockå ä jg böjd på plgg. M äd ågo oc jg iåg om kö få m väldig b iblick i vd v kio åll på md oc m ä ä llid md oc fig i pl fom d ä kö om bl ll k illl. D ä d om ä å kl md v kö! Föom d å ä d ill mig d k gå om d d ågo om kio koomi, om d b idé på k d vill köp i ill kio ll om d kk b vill dig ck om ågo. Jg gill p oc ä ggd i fl ko i kio å jg k föoppigvi bid md li ifo ä b om pg. D fi dock fl po få åg v d olik ko om li x koll på koomi i d ko oc d jälp mig bokfö oc ä bdg, gld vä fö mi dl! Hopp omm vi oc foä v opp oc jg ä ä l äk på d komm yck ll d olig foä ä o o på LH oc ko! ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow. 7 W-kio

10 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! W S K I O Jg Mi oc d ä jg om ä ifocf på W-kio. Jg oc v IfU (Ifomioko llå) å fö ifomiopidig på ko. Vi vill d k kä ill ll om äd på kio, å d i k mi ågo kl! Oc å d k k åll koll på vd v ko gö äv om d i ä dä. D ä llå o d k p md om d ågo jävikig äg om ll må få v, oc o d i k p md om d pmlig mlig. Vi g idig kolod fy gåg om å oc då vi li lpy ll ågo flig i mbd md d. Oc å i vi på li b mllå. v mig få d ockå Wkobv på mil, d ä kio ybv oc komm om m yd vj vck. Dä å ll vikig om d vklig i vill mi om ll ifå vikig dild fågo ill flig diko ppåg. Välkomm ill ko! Mi Bgg Ifocf W-kio Vi ldd pp md olig oc päd k om p ill måg olik m fö f oc iig. W-kio 8 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

11 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! Jg Li Sdblom oc ä Jämlikombd. Mi oll ä i ko dg vk fö oc fämj jämlik kio. D k gö på måg ä oc ill mi jälp jg 16 fik mdlmm om illmm md mig gö Jämlikko. Sk vi yl md vi filmviig md dikio dä få äk kiik kig x om, ik oc jämlikfågo. Vi äv ålli i jämlikbildig fö kio fkioä! Om d, ll ågo, kä dig äbdld, dikimid, fågo kig di äig om d ll b vill p li å vk i kok mig, jg (oc Jämlikko) fi fö ll k d å b om möjlig! Km oc vm välkomm ill LH oc W-kio! W S K I O Hj Hj kä oll! Li Sdblom Jämlikombd W-kio På koymkikkio fi PR-ko om ill y d i i! Vi bök gymikolo dä vi bä fö yfik om pogmm oc jälp äv kio mdlmm åk om mväd fö gö mm k på mmpl. Ud Flicko på ki få LH bök v gymijj om vill lä ågo kik bildig, PR-ko v då få kio id pid ifo oc jälp ill fix fdd. D ä ockå vå ppgif åll i bod k oc ill å ll yläd kod FÅR k öv vd. Om d kä d kk kl idé, yck om mkdföig ll vill äg på PR-ko v ldig ä d b äg ill! Si vill jg äl dig välkomm ill vå fik dd oc kio! Hopp d komm iv om fik i v. Vm km, Kj Jkobo PR-cf W-kio ollgid W-kio o of m, o of mid, o of c. fo ow.

12 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! W S K I O Kl d vl d ä md o! Jg mm Bgm oc ä Sdiådodföd. Vi ä c ko få ll åk om illmm yl md bildigfågo oc d äig. Bld övvk oc väd vi k oc ä dl v pogmldig. Uöv d od diåd v om x dikväll, dä vi bjd på fik. Wälkomm ill åg v d bä å i di liv! mm Bgm Odföd i Sdiåd W-kio Skpp ooj, oll, oc wm wälkomm ill LH oc koymkik! Mi m ä om, oc jg ä kio xmä oc dämd ld fö xmäi (äv kll x). Sxmäi?, kk oll äk. D lå kivok. Håll di ä, od komm få d gmmlvk od x om gfä byd f (äk vx). D ä jg, mi älig mä oc l mi kä xmäi 6 Kop om od iig, pb, bc oc d m- oc dyckld vmg ill l kio. Kökmä Lo ä d om ill oll fö md läck, oc i böv gå gig. Hovmä Mo ä vig fö ll om ö dkoio oc m po få kök ill bod. ä oll bli öig fi pbmä Ok dä fö fö bov. Ld k ågdiio, oc då d jg myck mll m oc dyck fi ågfömä Li oc li fö jälp oll o. Uöv d fi d cik 30 xmäi om få båd jl oc llik, oc åll igåg l låg. oll komm ö på o fl gåg d d kommd vcko, dl i mbd md y ämd illällig oc dl ä vi fö fmiolf gåg fåg vd oll fö mpf. Vi i x ä ddggd på bid ill oll id ä på LH få å b om möjlig, oc vi fm mo få äll ill glj å väg! Lo k om ll Sxmä W-kio W-kio 10 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

13 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ollgid o o of of m, o of of mid, o of c. fo ow.

14 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. W-kio 12 ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

15 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 13 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

16 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K Å R Välkombv kågid Kä oll! Som äk måg d gjo, ll i ll fll bö gjo, vill jg böj md gl dig ill gig oc äl dig vm välkomm ill LH oc Ld! Mi m ä Bjö Sd oc jg ä Kåodföd fö kologkå vid Ld kik Högkol. I oml fll d jg på LH m, illmm md io d d, gi ppållå fö jobb fö föbä di diid. D komm bg dig på d kllkd ävy om kll ollig, oc d gö mig ä li vdjk! D komm d fö dg få kok md d kio dä di pogm illö, m ockå i d fi l lv kio i kologkå om ll jobb å md oc fö dig. Fö kologkå ä d vikig di bildig ädig k föbä oc foä v v d bol bä i Svig. Vi g dig möjlig ky kok md fög d d di diid, fö d k få ppkiv på vd om k äd f LH. Dom od vi ocil vmg fö bik di id ä ylig. Bld f, idovmg, ollig oc bl. Jg föå fövid oc övväldigd, bylig oc mäklig, dliv k vk i m bli dl v d. M o mig, d komm kl f d. Mi polig åd ill dig ä j å myck d k v d oolig id om ollig ä. Åig vm välkomm ill Ld oc om d ågoi ä ågo, å fi kologkå ä fö dig! Md öpp m Bjö Sd Kåodföd 15/16 kologkå vid Ld kik Högkol Kå 14 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

17 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! Jg vill fö böj md gl dig ill d blivi g ill Ld kik Högkol, oc ök dig vm välkomm i! Jg Mi oc ä di ollgl. D ibä jg illmm md pø, fö, b, øv oc divägldig pl di iodkio ill LH - ollig. ollig fi ill fö g dig d bä möjlig iodkio ill di oc dliv. D ä id fylld v olig kivi v olik kkä om ä ill fö d k lä kä Ld, LH oc fmfö ll d po d komm plgg md i fl å fmöv. D ä oll, ågo v d fi m k v på LH, å glöm i illv på d ä id! j, oolig olig oc kp mi fö liv, m glöm i vfö d kom i få fö böj. kologkå ollig, pci om di kio, m oc i å ä d Hoik ollig. Om d gpp kämp klädd i ilvgå oc blå ig vd på cmp, å ä d jg oc mi följlg, olløv. Kom gä fm oc p md o ll äll fågo, vi v m ä gä! Gill ockå vå fcbookid, Hoik ollig, å få d koll på vd om äd d ollig gåg. Ud ollig ä d myck om i ä om d fö vk. V öpp oc m di födom å komm d v båd klok oc gäg f ik f ollig ä l. D komm kff vä fö liv, oc kom iåg c i åd äv på d kio d d ö vmg. D komm d glädj v d v di diid! Sllig: d lg oc bli i oolig om d i föå ll md gåg. S ill j odlig v di id om oll, oc gi ill d fik olig vcko d fmfö dig! K Å R Mi P ollgl 2015 ollgid Kå o of m, o of mid, o of c. fo ow.

18 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K R Ld 16 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

19 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ckföklig: Fög: Fög: 1. Gdll Bick 2. Bick 3. fic 3. fic Dily Mk Dily Mk 4. Klo 4. Klo 5. B 5. B i Ldi Ld 6. HSop Ld 7. Ld Pogmkik Pogmkik 8. Govid 8. Govid 9. do 9. do H H Pk: Pk: Sdpk Ldgåd Ldgåd Bo(ik Bo(ikädgåd) ädgåd) og: og: Clmog Bog Bog Soog Soog Måog Övig: Övig: Clio Bolfpl LH-omåd LH-omåd Domkyk D domkyk K R ollgid Ld o of m, o of mid, o of c. fo ow.

20 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S D L U D I O R Sd Ld Ld ä myck gmml d. D i pg fö vå idäkig oc gomgå l dl gom ll ådd. D v fö fö 400 å d om d kom oc d d d, kk m ä ll, i pägl på d i fom v.x. Uivi oc F-bog. I d iämd k myck olig k om oll k dl v d i diid, bl.. px oc bl. yck oll om dj oc? I Ld åll dj oc bl.. i Sdpk oc Boik ädgåd. Hä k m äv pickick. Vill oll ll bli vd k oll bök v Ld myig vig. Äv io v m ill myck vlig pi. I Ld cykl ll. Cykl ä väldig pkik fodo då d ä liv billig oc få ill B på mx 15 mi. Cykl ä ockå ypplig ä åll ig i fom då äg Ld ä bygg på l vg, vilk mdfö d ä ågo ägd cykl o mo LH. [1] Som cykli d llid föäd. Skll oll cykl gå öd ll pofövi (d äd) k d iäll ig ill fo ll md gö db. D fi äv pkik ågföbidl ill Mlmö oc d måålo i ä vi clio. io I Ld fi d o io om ligg pidd öv l d. io ppgif ä bdiv diocil vkm, oc på d ä kp ö välbfid fö d vid id om di. Bld å od d pb, klbb oc lc, m i dl vlig boäd. Ld 18 ollgid 2015 [1] Wikipdi d i dp i mi o i vy dy.

21 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Bod ä oll komm ill Ld ä d b om oll ågo bo, ll i ll fll ågo fom v k öv vd. Kmp om bod ä åd i Ld oc fö dlä fö oll Pø vi å gö dl md ig v i åldig kkp gälld bodld. FB (www.fbod.) ä ö yämd v dboä d. D y båd koidom oc läg, oc måg yä i poplä domåd om illxmpl Dlpi, Sp oc P. M må gå md i kdmik föig, F, fö få å i kö o FB. Micl-H (www.mkld.) ä ifl om dl bod oc ip di ill d. Fö å i kö d vgif på 50 SK/ lvå. Block, bopool ll dly ä xmpl på mido om mc iop dp d md ågo om ök ibo d/vill y i läg. io koidom om d y. J m kiv ol l ä iom io oc d kivi, do ö ä c oll få f på m. D äv i måg fll m vd fö ovic om gå ök vi d mido. G ki kompi k myck väl v b löig, om å b fö illfäll. Hö md di bk! Skll d ki k oll llid y äl oc lå pp på pd äll, odll vi poplä cmpigpl idig. Ä m i bov v li x jälp ll ip gälld bod ko i g bodk. Skio PR-cf Kj Jkobo d om d B O S D ollgid o of m, o of mid, o of c. fo ow.

22 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L.V. Mådg idg Odg 0 11:45 Häligföd 12:30 Uppop, ifomio, gppidlig 13:30 Lc (SVL bjd) 14:00(..) Läpio 15:30 Rdvdig & Pddmy 8:15 Fmid Igjö 11:30 Lc ( md g) 13:00(..) Fmid Igjö 16:00 Owllköp & Pddmy 8:15 Doföläig 9:15 Mmik piio gymim p 1 11:15 Ipiioföläig 12:00 Lc (yl bjd) 13:00 S H 1 12:00 Svig Igjö 12:00 Kålg 19:00(..) Kl & Kllp 17:00 Sdikwäll 2 12:00 Lcb 17:00 Sy äll 12:00 Kålg 17:00 Sdikwäll 3 17:00 W loo 12:00 Kålg 17:00 Skiofi 17:00 Sdikwäll 4 17:00 Splk äll 5 17:00 Sdikwäll 17:00 Sdikwäll äk på kld ä öväig v om gjo dämd k vvik ågo få vklig, i åd d i dp i mi o i vy dy. o

23 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. odg Fdg Lödg Södg 8:15 Mmik piio gymim p 2 10:15 H m lä mmik 11:15 Ubildigifomio md SVL & ko 12:00 Lc (föäljig i W-cfé) 13:15 Pio v pogmldig 17:00 Sd ig dig 17:00 Dggig 19:00 älöj 22:00 IGvio 15:00 Kåivl & Mäkmålig 17:00 -po PbPod 8:15 Vädgdföläig 9:30 Bök o KFS 10:15 Foogfig & -pokoo 11:15 Lc (pogmm bjd) 12:15 Doövig 14:00 På if 19:00(..) Lä Kä 17:00 Øwpøidb Cävlig 12:00 V & ik-lc 14:00 illbk få På if 18:00 Pddiig 22:00(..) U ico 11:00 iobc 14:00 FlyIG 9:00 Sillfko 10:00 olllödg 19:00(..) -iig 17:00 Rvy 18:00 ollgq 11:00(..) Hmlig Mö 12:00 Bc 13:30 Rg & Rgbl 22:00 Sio Rd 22:00 S..O.R.D.Å.D d fö c 3500 å d oc vi v oc id fll komm ppdd ifomio komm. of m, o of mid, o of c. fo ow.

24 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O L L I G ollig Vd ä d? ollig ä iodkio ill liv på LH. D ä ig obligoik må m Pø kommd vklig oll ä md å myck om möjlig då d yf ä jälp oll i i pl på LH oc i kl. LH ollig yk om v d bä i väld. D od v pkiv kio Pø m ivolv måg fl po; i mi pdd, ppqd, xmäi oc ylmdlmm. o ldig ill ollig på LH d god yk ä väl fgd mb båd kioll, ikioll, md kå oc md divägldig. D ä ågo v ol öv oc om vi må om bv. S I I G R O U V V Ud ollig komm oll ö på m y od oc kocp. Hä d följ föklig ill vi v d. I l v d gid fi m omfd odli. Siig iig ä o, livd middg md god m, dick, åg oc px. oll bö på föd kä ill om d ä fiiig ll ovlliig. På ovlliig ä ow ll oöm klädl lämplig. fiiig dämo ä, om m yd, li fi illällig då d bl.. ä fikläd oc ig lg i bod om gäll. Of äm m oc d cod ill vmg. ollgq ä.x. iig md mök koym oc kläig. Då gäll mök koym oc kjo, md lip/flg, ll lågkläig, liv ko kläig i fi yg. oll k bli gld om d bli bjd på iig dä ögidklädl å giv om klädkod. oll k ämlig gå på bl, kgmiddg ll kk ill oc md oblf. Högidklädl ibä fck/ blkläig ll ögiddäk (folkdäk). Så ig klädl giv må oll jälv bl om vd d k bä. Ow Ow ä omodlig pkik plgg md måg möjlig. Vj kio i g fäg på ow fö lä igkäig v folk få d kio. D ä olig by mo v fölgvi äm oc b md ågo få kio. M äk på by v d dl, åom kpp, ficko ll kg k k iböd, ågo oll bö kä ill i d fö by. Om ow kll bli mig gö oll bä i i d. D fi ämlig mägd v ikio på m få gå ill väg fö vä d. v dom äg oll få gö vill, fö bfi ig i ovv d l väig. vä i jö Sjø ä ligvi llid illå, m d k ågo oökd ffk. [2] Vid div illfäll oc vmg komm d gå köp ygmäk. D ä olig y, liv kli på ow. Äld d om li m kö på b of måg mäk. ollig 22 ollgid 2015 [2] D-k wiki d i dp i mi o i vy dy. o

25 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. lkool Ud d fl iig oc f om oll komm gå på komm d fi lkool. D k komm v, fi köp i b ll v mdvd v oll jälv. Som oll k D v ik lkoolpolicy gäll på LH. Vill m i dick k m LDRIG ågoi böv gö d. j ä j oc k ccp v ll. D ä l pp ill Dig v D ä Di gä. Skll D mo fömod kä ågo (mdv ll omdv) föök få dig dick m ä D vill, äg ill pdd ll ågo Pø å lö vi d iop. oll bö ockå v dycklk om Lmbo i ä illå på LH. Ud ll v, kioll å väl om kåv, komm d fi vpdd. D ä yk oc llid villig jälp Dig, ov vd d ö ig om. vk ldig kok md d ll ågo v Pø. L K O H O L ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

26 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kologmö kologmö ä fi cco oll k köp. D om dmö f md fläp oc of på id. I of äg m pg, fö vj påböj läå. Spg ä ygig i kio fäg. M k äv d fäg om m.x. lä å omld, gjo miliäjägöig ll böj läå på kio. M Ö S S M O U M G Y C K L Mö volio ä ä i l klgd m m gi d vckld få dmö ågo gåg d d lv v 1800-l. Mö pimä fkio ä m igl bä mö oc ill d kolog i omgivig. D fl v d igl k vi of oc pg. k på of, ovfö g igl po om bä mö ä i föålld. K ä ill fö m i k k i pp pg, ågo om igl m fö kväll ök ällkp. Smm gäll om m äg of öv mö, om ä på ågo m dp ä. åd i of f ig lä vilk k föid gom ågo ky k läg på åd. Fö d jä bli äg ill mö kyldig p. liv ill d ä dopp of i pc ll vx ll klibb iop i l, d ä ågo m mbiiö oc d k äd b p i äck i ggäld. Mö ockå vipäl om k bä 4 okob ill oc md 30 pil (md dg fö fi illällig, då d ä vi ommpäl om gäll). Vipäl ä övdg om komm md mö. Övdg mök blå fäg, fömodlig fö bob m olgi oc åll bä vm, m i fövi i ö. kologmö få i bä v oll i d blivi. D k diiolig ivig gom oll dick pc d i l v ollgq. Om oll i dick lkool fi äv lkoolfi liv, Pø kommd i v g jö Sjø. Mom Uplcd li ä oc dä LH fi d l mom, ill vj kio. Dom kä ig på d fägkifd gkp oc lvig måld y. Ud ä ig ä d fi fm i myg mål d ko. Fö d om i ä ädd bli blö fi äv lfokiok på ö Ø om klä i ko. Pdd koll på d gl om gäll kig d få gå ill. Spx (gyckl) px, ll gyckl om d glig, ä ågo fom v fmädd. oll komm få dl v oc jälv v md oc fö fl px d ollig oc v i id på LH. D bk fmfö i mbd md iig om middgdållig. D k v vd om l; ll få odvi ill mikl, dock ä fi of gk äv gä. px k jälvkl ockå v cy mo ll oc i käk ågo. Od px yf glig på ö oc m iö mmäig om oll k gå oc koll på i F-bog, m od ä ccp om yoym ill gyckl. ollig 24 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

27 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kdmik kv D kdmik kv ä kk vå id ö ldig ill å måg d fkik komm i id. D ämm få mök id då d vk d åd md mbd- ll fick- ll d f id ppfi mobillfo ä. Dämd kvod d vå ä åll koll på ä m böjd; ol oc kykklocko. Oc då ol v ågo oymplig oc b fgd lv dyg (fö d i v vilvå, molig ll iom) fölid m ig l på kyk. ä klocko log bgv m ig ill di m kll, vilk om äm og mx 15 mi. D kdmik kv ibä i i kl ll böj kv öv id. llå om d å 8:00 å böj d glig 8:15. D fi vå illägggl ill d. Om d ä lb, xkio, m ll dylik k d äd ågo om böj 8:00 fkik böj 8:00. oll gö llå klok i ill fkik komm i id ill åd föl. D d illägggl äg om ågo böj 18:00 ll k m lägg ill x kv på d kdmik kv. D kll då dbblkv oc 18:00 bli ill 18:30. D ä fömodlig fö komp fö idfökig i cm om iäff d dg på gd v d kdmik kv. Äv på lg gäll dbblkv. Obv om d å (..), l pickpick, f id å gäll ig kdmik kv ll dbblkv. llå om d å 8:00 (..) å ä d 8:00 om gäll. K D M I S K R K V R ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

28 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Qck Qck! P H D D R R Vi ä Migy Dck, bdko om älk fly i Sjö Sjö kö v! Håd om pl, cill om ko oc äll om lkk. Välkomm ill d bä kombo i Ld! Vi ä jk ggd på plig ollig illmm md, LH bä ollo! So log modck! Jo, Lydi, Mfd & Kj U på djp v m k fly? F o! D.Hloff fi dä fö oll oc gö bc äk. D k kä dig ygg md fy HLR (Hloff Lif Rc) lgiimd pdd. Vi fm mo mö oll i d ko v. Håll vd kll ill d oc kom iåg: obody Hl Hoff! Hmp,, id & Jo. Välkomm oll, ill LH. D ä oolig å d fmfö dig. Kk ä d vö, m di pdd ä ä! S komm ll od ig. På Djp W komm d välkomm i, di k komm vi lock. V dg komm vi imm på oc v komm vi Rock. Mi, H, Mik & Flici Oijk Oijk Oijk. Vi ä vysäls, äk öv kll bddgd. I k md i mäl vig vi kick pll fö fi y fä. U igoö möig gäg v d ll bä vlp vl fö ädd älväld & äk fmid. i ä dom bä. i ä ll om vysäl k v. Illig, midig & ålig. D i pövig ä komm. Sofi, Dil, ild & My ollig 26 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

29 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wälkomm oll! Vi lä på djp v oc ä ä fö li fo övlvd. Måg mig vä o, m ig ppgif ä fö o ll fö li fö ij l. Md vå åd kl, vällipd vp oc k viljo gö vi ll fö vå kio. o ävy vä, å gö do fö väld olig ollig illmm md o! URL POWR! Lodo (Po), Dollo (S), Rfl (Lovi) oc Miclg (I) P H D D R R PilooPHz. Fom dp of by y o. Widom byod blif. Swgg wic i ill o i dy d of. Fo comd wo p of cm o cg vyig. ow oc gi y com fo o gid i fo of kowldg. d, Coli, Jol & Lovi Hj oll! Ud lävck oll d möjlig följ md på wå-ävy om bjd m-bildig oc olig kiwi. Wå älig PåWifPdd, Mco, S, Ok, Mj, li, Id oc Micl ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

30 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L Hkm kdl, bokdlvig Igid Lmbg, Vd Hmid oll komm bök KFS på fdg L.V. 0 ( cm) 28 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

31 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Ubildig koymkik Upplägg på jälv bildig ä ågo old ä vd oll kk ä v vid d idig. Pogmm koymkik bå v mägd olik k. Vj å ä idl i fy läpiod om vd ä å lävcko. k k v ig ll vå läpiod låg oc i l v vj k komm d fi ågo fom v (lpov). Udviig komm i fäm 3 olik lg: föläig, övig oc miim. D k v plcd må-f i fy olik block; 8-10, 10-12, ll ll dg ä i l fll d fökomm ålimm oc ovmog då oll ä fi gg ig i ollig. Föläig gå ill å fölä p ifö kl i ö l. Fågo ppm oc ppk llid v båd fölä oc v kl om glig ockå dd! På övig jobb m md övig kbok. M få i föväg d på vilk övig om mov vilk dl i k å m k åll ig i f (ågo om kommd v ll i fd). D fi äv övigld om gå oc jälp oll om d f. Smiim ä ågo mllig oc vi äv mll olik k. D k ill xmpl v om föläig f då fölä b äk igom xmplppgif få kbok. D k ockå v m fom om dikio dä m få dik iåll få föläig i mid gpp. På miim ig y pp. D fi äv lbb, xkio oc li om i åll ig ill d oml cm. Ifomio om åd illfäll komm fi illgäglig i god id. U P P L Ä G G ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

32 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S V L Sdivägldig (SVL) Hj! Jg ic oc ä di divägld på koymkikpogmm. Vi komm äff på ppopdg oc vid fl illfäll d fö id. Rd p vcko i på mi, då d i komm igåg li md di, vi i mid gpp fö ifomio oc gppcocig kig dikik. Ud l di diid k d kok mig md di dild fågo. Jg ä di- oc kiävägld oc coc md ydplik. D gi ill päd bildig om ockå ä kävd md ög mpo. Däfö vill jg d kommd dig komm igåg md di d få. D fi myck vi på d! ill i, vk i kok md mig om d d öv ågo oc vä i fö läg! Jg fi i - på Ubildigvic, épl. Dä i jg illmm md mi kollgo di- oc kiävägld, ko m övig pogmdmiiiv pol. Di pdd komm f ppop md dig på dvdig på LH Cmp fö d bb oc lä k lä dig i bld d olik. D å mig llid oc kl vi mil fö fågo oc idbokig. Välkomm! ic G Sdi- oc kiävägld, Diplomd Coc koymkik lfo: Hmid: p://www.d.l./divägldig Ubildig 30 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

33 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Välkomm ill ko Hj! Jg Ull Bgm oc ä ko på LH. Vi ä ko på LH oc d ä jg om d om di pogm koymkik. H d vå koc dig på di fö d polig bkymm? Kä d dig oäk på dig jälv oc fd på dippåll ll divbo? H d m i ki oc böv öd fö dig d? H d ågo fkiodäig oc vill v vilk möjlig d ill x öd i diiio? D kk i poblm m böv ädå ågo p md? Då ä d ockå välkomm kok mig på: l : , ll; -po: Jg i i - på bildigvic oc jg jälvkl ydplik. p://www.d.l./od-i-di/ko-l/ K U R O R R D k äv väd dig ill Ld Uivi cl Sdiäl, Sdäl. Föom kild ml bjd d äv föläig, wok op oc gpp kig äm om.x., pokiig oc våg l. M ifomio om d vkm oc d komm i kok md dm i d på: ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

34 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 32 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

35 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Skiogid Skio Pogm Mko kik Fyik kik Mmik kik ovkp lkokik Mdici oc kik Mkikik Mkikik - kik Dig Väg- oc Vbyggdkik Lmäi Bd kik Ididig Kmikik Biokik Hilb Älg Hck Hckp Jo Cool Vic Rlé Sklm Miclix S K I O S G U I D Dkik Ifomio- oc Kommikiokik Högkoligjö Ro P Bm oc Vä koymkik Sigg Hj Idill koomi I: Bjö ollgid LH of m, o of mid, o of c. fo ow.

36 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ; G Ö R ; F Ö R S ; V C K gö fö vck Pø vill oll k övlv fö vck i Ld. Fö föbä oll c i d lig Uvl komm d li öv k d bö ill gjo i l v fö vck. i. däd oc kff mföäkig ill oll y m. ii. Skick i diföäk (gö kl på c.). U d få oll ig pg. oll böv pg. iii. Gå md i io oc LH, fö mxim dliv oc ök di möjlig k påvk. iv. Köp kli. Bokdl KFS ( KFS) ll d böck oll böv. Då oll koo of ä mg od äv bokbydg dä äld d älj i gml kli fö billig pg. v. kiv oc v. vidbfod kolmil ill oll vlig mil. oll bö fö v glbd koll i mil. Vikig ifomio få lä, kå oc kio kick ämlig ill oll y kolmil. vi. Om oll i köpl i FB k Pø kommd oll kff. Äv om oll bod å k d v b fö fmid. vii. Skff fl cykl md b lå. oll böv cykl. Fmfö ll fl cykl. Oc fmfö ll b lå. gö fö vck 34 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

37 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP 1.495: :- 795:- DRSSOS HRR.S ollgid of m, o of mid, o of c. fo ow.

38 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O R D L I S Odli F - kdmik Föig. I d boäd k oll bo. vpdd - Pdd m k väd ig ill d v om ä yk oc bä cool kpbidl. RKD - So bmä fö ll LH kio Cmp - LH-omåd. CS - Pg om oll böv. Cykl - D d ä fädä i Ld. Som cykli oll llid föäd i fik. Dlpi - 1) ik d i Gkld 2) Sdomåd x o om LH. Dlpivål - Ågfyll kik om k ö kl. 23 få Dl pi (. 2 ov) i id. Dggig - Sädig v jö Sjø. Fömål om cykl, do oc gml kläd bk fyd. Säll i bkb kick. Dgg - mid, ko. koivi - oll lldl g pvi. fläpp - F md dgolv oc b, of f iig. Flffvck - Fi Läig U Föpld Föläig. Vck d komm lä dig älk. Fö - äk Pø f og. Gq - F, ibld md m. D cod vi å ill v kok klädd. Högkolpoäg - B illäcklig måg v. Igjö - po om k äk k glig v vfö. Kff - Livkf. mgik lxi om kom i llfö o mägd, pcill d vcko. KC - Kmicm, m oll d m. KFS/KF Sigm - LH: bokdl om ligg i på dic m. Äg v LH. Lop - Flokl bkom KC md ög vkm lfkodiio ig. Mlb - väldig vädb pogm om ll lä m k m ig lä. Mlåd - Sddlc båd v lvkig då oll i åd md ågo. Mico - Mgik pp om k fövdl ofig m-lik ill gom-lc. ä. Moj - Köp m/dyck i om. oll - D. y på LH. ollig - D kommd, olig vcko d l di diid. Om - f ig. Lg, ll d. äk på 10: gåg på mm k kll ögidd bä. Ovll/ovv/ow, c. - D m pkik plgg om fi. I d få oll pl md ll. Odli 36 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

39 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P - M kiol vig v f. O Pdd - Äld lv få kio om ill ollo d b d R ollig. SC - Sdicm, byggd om if KFS ( KFS), plggpl oc cfé D då gi y. L Skio - Ugö v d md mm fäg på ow. D äv g bokv oc mko. I Sx - Uko om fix oc lg m d div iig oc od d bä S f. Sigg Hj - W-kio mko. Si pil/vlbog - So folkf om of ibä folk pck (i d v lkool) i dpk. Siig - Rolig illällig dä oll bli bjd på m, dyck oc dållig. Sjö Sjø - Mid ygiik vål mi på cmp oc y vkm bdpl. Skåk - Hybid mll vk, dk oc p md fö myck m i m. Slq - Som gq m äk ovll oc li mid äd. SMS-gpp - B ä kov oc pid ifo m om å måig om ok ömlö ä oc fö ög lfoko. Sp - 1) ik d i Gkld dä m lvd oödig lyx. 2) Sdbodomåd dä m lv oödig lyx. Spx (gyckl) - Rolig fmädd, of md miklik oc moiik ilg. Spx - Som px (gyckl) ( px (gyckl))v f ö oc m officill Sb - äk Pø f o. Sdliv - dl, vgygö, dilå, dik oc vä jälv. Sdikväll - Somlig odd kväll då oll k gö d odd dliv gick på, ämlig plgg. Fik igå. Sdippåll - M ok l kl i läg oc p få ll, yp. SåS - Sågid, ålig miklik kmp mll kio på LH; md ög ämig. - 5 imm låg xmiio dä m vi vd m lyck yck i i mi oc midig föök dölj d m i komm iåg. vck - Åg, fö li öm, övkompio v kff oc kig mvo om klmi i ( ). LH - kologkå vid LH. ko - oolig vck fäg om bod pyd mlig mo m d ollig, äv lfokiok. Då l Pø...i myg. ko vl/ko lgvl md vikig ifo. Äv dä m ä m i ok bok lokl. W - Wäldig Wikig bokv. W-/koi - Sd vid LH bä kio. Ö Ø - Ö mi i jö Sjø ( jö Sjø). If äv lfokiok. ollgid Odli of m, o of mid, o of c. fo ow.

40 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. I P S ; F R Å ; P H Ø S ip få Pø Ud ll å i d blå Pø vi md om myck. Hä följ åg v vå åd ill d fö id på LH om vi yck dlä fö o oc om vi ök vi gjo i vå gdom. - Hi dikik. D ä i måg fll ill o födl fö oll plgg iop md åg v i klkm. Pø vill äv kommd oll gå på dikväll oc d SI-övig om bjd oc ockå koll i vd plggpdd bjd. föök ligg i f md ppgif om oll ä ågo ll ök d gjo i fd. - S ill dl i d kivi om bjd. oll fö vcko i Ld gå b pplv gåg, v på dm! - äk på li xpg j d ollig ä b då ovll, iig oc d olig kivi ko l. oll bö äv dl pg öv ill i kli. - Pl oc pioi. Pø vill oll k må b, kä däfö f vd d fkik ok/vill/ åd md d ollig. God plig gö oll i md m. Skiv lio. Lio ä b. ip få Pø 38 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

41 d ä ö g o ä k o c f l m mi g id i f m f ö m o v v d o m v ä p å d id ä v å g op p åv p o ; d b l i m k l o m d i d i g di jä l ṿ d ä o ll l ä b l id i ppmig: o i d å ä l åg f å l ḍ d b ä k k ä d åä b b o il l m m m d v ä ; o c f ok m p å D ä ög oäk id oll fmfö ig dä m ldig v vd om vä bkom ä vågopp. D ä ldig lä åll ä k åä låg på djp w. M k ä äk: d bli lä illmm! Däfö ä vill Pø llig ppm oll om d ll vikig di böj. Lä kä di y klkm, d ollo, v W-kio oc iv d älig dd Ld. v på d iiv, älig vcko om vä. j v vj kd! Vi vä på Dig, Pø m å l ṭ d p o...

42 Möck å gö Hö v dig. Fo! Ld Pogmkik ök pogmm

43 VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP : :- 795:- DRSSOS HRR.S KLO S OMG 48 KLOLUD.S

44 Podcd d Dicd by mmb of W-Pø 2015; - Øwpø Lc - Pø Xipi - Pø vid - Pø Dlici - Pø pi - d Pø Sgx i coopio wi: ll Uppdg- Hwd- Plgg- Iioll- d PåWif-Pdd, ll Pppqd, om ll d of W-x15; 6 Kop, ll o Uko på W-kio, W-yl, Pilip Ho, ll o Pø/Fö/Sb, Kå d Øv, pcilly ollgl; Mi P, SVL, ll picipig ggd ollo, d vyo l wo i om wy lpd mk i ollig pp, yo kow wo yo.

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer