Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~"

Transkript

1 ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~

2 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k.

3 p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l p o. w il ḷ p v i ḷ f o i Iodkio c p Pø W-kio l Kå ș Wälkomm ill Ld K ym Sd io ll Bod ollcm ollig Siig ym Ow ll lkool. w m. i. o. ig. bck. ow kologmö Mom Spx (gyckl) kdmik kv Pddgpp Ubildig LH Upplägg Sdivägldig Ko, i m o,p l ob i. l ḷ i o c m o m o, 2 6 mo mo o 19, mo p 24 ic f g y l v ic,p i i g b yo p id, f i l ic o p i d ll i m i m, i y m li ș g l i v l i ly c o i c Skiogid gö fö vck Odli ip få Pø ollgid

4 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S id ä kpp. f lv 3500 å i vågo kggo bfi ig li pci på k ill d fll. xi i mlig vi li äddig oc ik fod oc vckl. M d om gåg v yckl ill fmgåg bli d dgåg. Kokv v lv kok md omväld böj y ll ydlig. li bfolkig ä idg b båkdl v vd d vi. Vi läg vi mdv om d oc föök fi fgd, lågikig löig; m fögäv. d liv åå om vi k övlv: vi må bg o pp ill y fö fi mäiko vädig dl v d åldig mlig oc big y liv ill vå d. D fll på Pø fö d ppgif fi d vädig. ppgif om k komm bli vå i. D ä md glädj om Pø vill wälkom oll ill Ld kik Högkol oc yck vå lyck öv j d vl böj ä på vå fi kio! D å pci på k ill l y väld om äck ig fmfö di fö å låg d k, oc om d lldl x komm k k i i. Som oll komm d övväldig v myid y iyck, pplvl oc vä oc d komm bli mi g iiv i. oll komm i llid koll på läg, m i iom id komm d fl fågck ä. Pø komm llid å vid di id om vägvi. Pø 2 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

5 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l p o m: *lc* ḷ i o c m o. w il ḷ p v i ḷ f o. w. i. o. ig. bck. ow (l Lc ; v, ldg, vägvi) l i. l il: Q of li, Gdi of Fiv d Kp of Cyl Syk: Fll v ålmod Svg: ig lä v öv vd Si målid i li: Piå ḷ i o c lc v, l d I läg: Gå ill bo md åbfolk li Kl ig i : Si Pø m: *xipi* (l Xipi ; väd, kp, kid) il: M of coi g,vä g v i v, l d g,vä g v i lc xipi vä d, k p vä d, k p P H Ø S Syk: Håll my flyd Svg: ollo m Si målid i li: Dmmg m o I läg: li md dof v WC-dck Kl ig i : Skiäk, ki d, ki d xipi ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 3 Pø

6 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S l i. l m: *vid* i o c m o p o. w il p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l vid ; ivig, glpk, gig) il: M of Wip Pø 4 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o l i. l k Syk:, Få go lo Svg: Sk bo g Si målid i li: Käckmck md ikig mklö o I ḷläg: K ḷ lä k ig Kl ig i : Svk dmidig m: *dlici* (l Dlici ; öjd, bg, käl) il: Mii of iim lio Syk: Kimik Svg: Ugdom ovi Si målid i li: Lmmkö I läg: Bli föådd Kl ig i : Sälkp ḷ i o c m o v i d iv i v i g, g l p ig, g l p k, g ig v i d dlci öj öjd ț b g, l d ț b g, l dlci

7 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l ḷ i o c m o p o m: *pi*. w il ḷ p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l pi ; öpp, vlöj, p) il: Hd of Mcdiig Syk: Komm llid ill vl Svg: Godycklig dyck md mk v mi Si målid i li: Ryggbiff I läg: blo i i Kl ig i : b dl m: *gx* (l Sgx ; kig, v, lg) il: Kp of ci Scoll Syk: G-fik Svg: Sä kiv oc fläv Si målid i li:, v. I läg: K vlåg, flyd. Kl ig i : ococ l i. l ḷ i o c m o pi o pp, v l öj, b l o pi dlci k i g, v, l g o pp, v l öj, b l o k i g, v, l g dlci P H Ø S ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 5 Pø

8 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wm Wälkomm ill d ko fmilj! W S K I O Fö mig v ollig li om åk bgoc-dlb, d v fö vä i kö, böjd md låg ppföbck på väg pp ill LH, d pid i mg ä d gick om bb oc ä d v öv vill m gö d gåg ill. D ä päd id i fmfö, i komm v md om ågo v d olig m k v md om oc i komm äff mäiko i ldig komm glömm. v på id oc j, båd v ollig oc fmid id på ko. Vi ä väldig ol öv d vi kll kod, gmkp oc d ibjdd ämig om pägl l kio. W-kio ä d mi kio på LH vilk bid ill väm mll ll kio mdlmm. Kok mll åk gö ockå d llid fi äld d fåg, båd ä d gäll plgg oc dmmg. Ubildig ä ff vilk gö d bli vikig lägg kf oc id på di, midig om m i få glömm bo kl. H d åg fågo ll fdig gälld kio, liv om d ll vd om l vk i ö v dig! Vi i ö, oc åig: Wälkomm ill ko! KLO S OMG 48 KLOLUD.S id Mio Odföd, W-kio W-kio 6 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

9 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj j, oll! Jg Mli Bc oc jg ä k, äv klld Bläckfik, fö vå kio. I yl kö jg d dmiiiv md lio, pookoll, kivig oc kiflig oc okiflig. D fi ig ko om jälp k m jg ä kok mll yl oc wlbdig. Sk fg om kio googl. Ky oc fklpp! Mli Bc Sk W-kiok W S K I O Jo Cdll Kö W-kio Hj oll! Mi m ä Jo oc jg i om kö fö kio. Å vd i d lå kk d äk, d gjod jg ockå ä jg böjd på plgg. M äd ågo oc jg iåg om kö få m väldig b iblick i vd v kio åll på md oc m ä ä llid md oc fig i pl fom d ä kö om bl ll k illl. D ä d om ä å kl md v kö! Föom d å ä d ill mig d k gå om d d ågo om kio koomi, om d b idé på k d vill köp i ill kio ll om d kk b vill dig ck om ågo. Jg gill p oc ä ggd i fl ko i kio å jg k föoppigvi bid md li ifo ä b om pg. D fi dock fl po få åg v d olik ko om li x koll på koomi i d ko oc d jälp mig bokfö oc ä bdg, gld vä fö mi dl! Hopp omm vi oc foä v opp oc jg ä ä l äk på d komm yck ll d olig foä ä o o på LH oc ko! ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow. 7 W-kio

10 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! W S K I O Jg Mi oc d ä jg om ä ifocf på W-kio. Jg oc v IfU (Ifomioko llå) å fö ifomiopidig på ko. Vi vill d k kä ill ll om äd på kio, å d i k mi ågo kl! Oc å d k k åll koll på vd v ko gö äv om d i ä dä. D ä llå o d k p md om d ågo jävikig äg om ll må få v, oc o d i k p md om d pmlig mlig. Vi g idig kolod fy gåg om å oc då vi li lpy ll ågo flig i mbd md d. Oc å i vi på li b mllå. v mig få d ockå Wkobv på mil, d ä kio ybv oc komm om m yd vj vck. Dä å ll vikig om d vklig i vill mi om ll ifå vikig dild fågo ill flig diko ppåg. Välkomm ill ko! Mi Bgg Ifocf W-kio Vi ldd pp md olig oc päd k om p ill måg olik m fö f oc iig. W-kio 8 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

11 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! Jg Li Sdblom oc ä Jämlikombd. Mi oll ä i ko dg vk fö oc fämj jämlik kio. D k gö på måg ä oc ill mi jälp jg 16 fik mdlmm om illmm md mig gö Jämlikko. Sk vi yl md vi filmviig md dikio dä få äk kiik kig x om, ik oc jämlikfågo. Vi äv ålli i jämlikbildig fö kio fkioä! Om d, ll ågo, kä dig äbdld, dikimid, fågo kig di äig om d ll b vill p li å vk i kok mig, jg (oc Jämlikko) fi fö ll k d å b om möjlig! Km oc vm välkomm ill LH oc W-kio! W S K I O Hj Hj kä oll! Li Sdblom Jämlikombd W-kio På koymkikkio fi PR-ko om ill y d i i! Vi bök gymikolo dä vi bä fö yfik om pogmm oc jälp äv kio mdlmm åk om mväd fö gö mm k på mmpl. Ud Flicko på ki få LH bök v gymijj om vill lä ågo kik bildig, PR-ko v då få kio id pid ifo oc jälp ill fix fdd. D ä ockå vå ppgif åll i bod k oc ill å ll yläd kod FÅR k öv vd. Om d kä d kk kl idé, yck om mkdföig ll vill äg på PR-ko v ldig ä d b äg ill! Si vill jg äl dig välkomm ill vå fik dd oc kio! Hopp d komm iv om fik i v. Vm km, Kj Jkobo PR-cf W-kio ollgid W-kio o of m, o of mid, o of c. fo ow.

12 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! W S K I O Kl d vl d ä md o! Jg mm Bgm oc ä Sdiådodföd. Vi ä c ko få ll åk om illmm yl md bildigfågo oc d äig. Bld övvk oc väd vi k oc ä dl v pogmldig. Uöv d od diåd v om x dikväll, dä vi bjd på fik. Wälkomm ill åg v d bä å i di liv! mm Bgm Odföd i Sdiåd W-kio Skpp ooj, oll, oc wm wälkomm ill LH oc koymkik! Mi m ä om, oc jg ä kio xmä oc dämd ld fö xmäi (äv kll x). Sxmäi?, kk oll äk. D lå kivok. Håll di ä, od komm få d gmmlvk od x om gfä byd f (äk vx). D ä jg, mi älig mä oc l mi kä xmäi 6 Kop om od iig, pb, bc oc d m- oc dyckld vmg ill l kio. Kökmä Lo ä d om ill oll fö md läck, oc i böv gå gig. Hovmä Mo ä vig fö ll om ö dkoio oc m po få kök ill bod. ä oll bli öig fi pbmä Ok dä fö fö bov. Ld k ågdiio, oc då d jg myck mll m oc dyck fi ågfömä Li oc li fö jälp oll o. Uöv d fi d cik 30 xmäi om få båd jl oc llik, oc åll igåg l låg. oll komm ö på o fl gåg d d kommd vcko, dl i mbd md y ämd illällig oc dl ä vi fö fmiolf gåg fåg vd oll fö mpf. Vi i x ä ddggd på bid ill oll id ä på LH få å b om möjlig, oc vi fm mo få äll ill glj å väg! Lo k om ll Sxmä W-kio W-kio 10 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

13 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ollgid o o of of m, o of of mid, o of c. fo ow.

14 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. W-kio 12 ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

15 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 13 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

16 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K Å R Välkombv kågid Kä oll! Som äk måg d gjo, ll i ll fll bö gjo, vill jg böj md gl dig ill gig oc äl dig vm välkomm ill LH oc Ld! Mi m ä Bjö Sd oc jg ä Kåodföd fö kologkå vid Ld kik Högkol. I oml fll d jg på LH m, illmm md io d d, gi ppållå fö jobb fö föbä di diid. D komm bg dig på d kllkd ävy om kll ollig, oc d gö mig ä li vdjk! D komm d fö dg få kok md d kio dä di pogm illö, m ockå i d fi l lv kio i kologkå om ll jobb å md oc fö dig. Fö kologkå ä d vikig di bildig ädig k föbä oc foä v v d bol bä i Svig. Vi g dig möjlig ky kok md fög d d di diid, fö d k få ppkiv på vd om k äd f LH. Dom od vi ocil vmg fö bik di id ä ylig. Bld f, idovmg, ollig oc bl. Jg föå fövid oc övväldigd, bylig oc mäklig, dliv k vk i m bli dl v d. M o mig, d komm kl f d. Mi polig åd ill dig ä j å myck d k v d oolig id om ollig ä. Åig vm välkomm ill Ld oc om d ågoi ä ågo, å fi kologkå ä fö dig! Md öpp m Bjö Sd Kåodföd 15/16 kologkå vid Ld kik Högkol Kå 14 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

17 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! Jg vill fö böj md gl dig ill d blivi g ill Ld kik Högkol, oc ök dig vm välkomm i! Jg Mi oc ä di ollgl. D ibä jg illmm md pø, fö, b, øv oc divägldig pl di iodkio ill LH - ollig. ollig fi ill fö g dig d bä möjlig iodkio ill di oc dliv. D ä id fylld v olig kivi v olik kkä om ä ill fö d k lä kä Ld, LH oc fmfö ll d po d komm plgg md i fl å fmöv. D ä oll, ågo v d fi m k v på LH, å glöm i illv på d ä id! j, oolig olig oc kp mi fö liv, m glöm i vfö d kom i få fö böj. kologkå ollig, pci om di kio, m oc i å ä d Hoik ollig. Om d gpp kämp klädd i ilvgå oc blå ig vd på cmp, å ä d jg oc mi följlg, olløv. Kom gä fm oc p md o ll äll fågo, vi v m ä gä! Gill ockå vå fcbookid, Hoik ollig, å få d koll på vd om äd d ollig gåg. Ud ollig ä d myck om i ä om d fö vk. V öpp oc m di födom å komm d v båd klok oc gäg f ik f ollig ä l. D komm kff vä fö liv, oc kom iåg c i åd äv på d kio d d ö vmg. D komm d glädj v d v di diid! Sllig: d lg oc bli i oolig om d i föå ll md gåg. S ill j odlig v di id om oll, oc gi ill d fik olig vcko d fmfö dig! K Å R Mi P ollgl 2015 ollgid Kå o of m, o of mid, o of c. fo ow.

18 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K R Ld 16 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

19 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ckföklig: Fög: Fög: 1. Gdll Bick 2. Bick 3. fic 3. fic Dily Mk Dily Mk 4. Klo 4. Klo 5. B 5. B i Ldi Ld 6. HSop Ld 7. Ld Pogmkik Pogmkik 8. Govid 8. Govid 9. do 9. do H H Pk: Pk: Sdpk Ldgåd Ldgåd Bo(ik Bo(ikädgåd) ädgåd) og: og: Clmog Bog Bog Soog Soog Måog Övig: Övig: Clio Bolfpl LH-omåd LH-omåd Domkyk D domkyk K R ollgid Ld o of m, o of mid, o of c. fo ow.

20 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S D L U D I O R Sd Ld Ld ä myck gmml d. D i pg fö vå idäkig oc gomgå l dl gom ll ådd. D v fö fö 400 å d om d kom oc d d d, kk m ä ll, i pägl på d i fom v.x. Uivi oc F-bog. I d iämd k myck olig k om oll k dl v d i diid, bl.. px oc bl. yck oll om dj oc? I Ld åll dj oc bl.. i Sdpk oc Boik ädgåd. Hä k m äv pickick. Vill oll ll bli vd k oll bök v Ld myig vig. Äv io v m ill myck vlig pi. I Ld cykl ll. Cykl ä väldig pkik fodo då d ä liv billig oc få ill B på mx 15 mi. Cykl ä ockå ypplig ä åll ig i fom då äg Ld ä bygg på l vg, vilk mdfö d ä ågo ägd cykl o mo LH. [1] Som cykli d llid föäd. Skll oll cykl gå öd ll pofövi (d äd) k d iäll ig ill fo ll md gö db. D fi äv pkik ågföbidl ill Mlmö oc d måålo i ä vi clio. io I Ld fi d o io om ligg pidd öv l d. io ppgif ä bdiv diocil vkm, oc på d ä kp ö välbfid fö d vid id om di. Bld å od d pb, klbb oc lc, m i dl vlig boäd. Ld 18 ollgid 2015 [1] Wikipdi d i dp i mi o i vy dy.

21 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Bod ä oll komm ill Ld ä d b om oll ågo bo, ll i ll fll ågo fom v k öv vd. Kmp om bod ä åd i Ld oc fö dlä fö oll Pø vi å gö dl md ig v i åldig kkp gälld bodld. FB (www.fbod.) ä ö yämd v dboä d. D y båd koidom oc läg, oc måg yä i poplä domåd om illxmpl Dlpi, Sp oc P. M må gå md i kdmik föig, F, fö få å i kö o FB. Micl-H (www.mkld.) ä ifl om dl bod oc ip di ill d. Fö å i kö d vgif på 50 SK/ lvå. Block, bopool ll dly ä xmpl på mido om mc iop dp d md ågo om ök ibo d/vill y i läg. io koidom om d y. J m kiv ol l ä iom io oc d kivi, do ö ä c oll få f på m. D äv i måg fll m vd fö ovic om gå ök vi d mido. G ki kompi k myck väl v b löig, om å b fö illfäll. Hö md di bk! Skll d ki k oll llid y äl oc lå pp på pd äll, odll vi poplä cmpigpl idig. Ä m i bov v li x jälp ll ip gälld bod ko i g bodk. Skio PR-cf Kj Jkobo d om d B O S D ollgid o of m, o of mid, o of c. fo ow.

22 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L.V. Mådg idg Odg 0 11:45 Häligföd 12:30 Uppop, ifomio, gppidlig 13:30 Lc (SVL bjd) 14:00(..) Läpio 15:30 Rdvdig & Pddmy 8:15 Fmid Igjö 11:30 Lc ( md g) 13:00(..) Fmid Igjö 16:00 Owllköp & Pddmy 8:15 Doföläig 9:15 Mmik piio gymim p 1 11:15 Ipiioföläig 12:00 Lc (yl bjd) 13:00 S H 1 12:00 Svig Igjö 12:00 Kålg 19:00(..) Kl & Kllp 17:00 Sdikwäll 2 12:00 Lcb 17:00 Sy äll 12:00 Kålg 17:00 Sdikwäll 3 17:00 W loo 12:00 Kålg 17:00 Skiofi 17:00 Sdikwäll 4 17:00 Splk äll 5 17:00 Sdikwäll 17:00 Sdikwäll äk på kld ä öväig v om gjo dämd k vvik ågo få vklig, i åd d i dp i mi o i vy dy. o

23 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. odg Fdg Lödg Södg 8:15 Mmik piio gymim p 2 10:15 H m lä mmik 11:15 Ubildigifomio md SVL & ko 12:00 Lc (föäljig i W-cfé) 13:15 Pio v pogmldig 17:00 Sd ig dig 17:00 Dggig 19:00 älöj 22:00 IGvio 15:00 Kåivl & Mäkmålig 17:00 -po PbPod 8:15 Vädgdföläig 9:30 Bök o KFS 10:15 Foogfig & -pokoo 11:15 Lc (pogmm bjd) 12:15 Doövig 14:00 På if 19:00(..) Lä Kä 17:00 Øwpøidb Cävlig 12:00 V & ik-lc 14:00 illbk få På if 18:00 Pddiig 22:00(..) U ico 11:00 iobc 14:00 FlyIG 9:00 Sillfko 10:00 olllödg 19:00(..) -iig 17:00 Rvy 18:00 ollgq 11:00(..) Hmlig Mö 12:00 Bc 13:30 Rg & Rgbl 22:00 Sio Rd 22:00 S..O.R.D.Å.D d fö c 3500 å d oc vi v oc id fll komm ppdd ifomio komm. of m, o of mid, o of c. fo ow.

24 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O L L I G ollig Vd ä d? ollig ä iodkio ill liv på LH. D ä ig obligoik må m Pø kommd vklig oll ä md å myck om möjlig då d yf ä jälp oll i i pl på LH oc i kl. LH ollig yk om v d bä i väld. D od v pkiv kio Pø m ivolv måg fl po; i mi pdd, ppqd, xmäi oc ylmdlmm. o ldig ill ollig på LH d god yk ä väl fgd mb båd kioll, ikioll, md kå oc md divägldig. D ä ågo v ol öv oc om vi må om bv. S I I G R O U V V Ud ollig komm oll ö på m y od oc kocp. Hä d följ föklig ill vi v d. I l v d gid fi m omfd odli. Siig iig ä o, livd middg md god m, dick, åg oc px. oll bö på föd kä ill om d ä fiiig ll ovlliig. På ovlliig ä ow ll oöm klädl lämplig. fiiig dämo ä, om m yd, li fi illällig då d bl.. ä fikläd oc ig lg i bod om gäll. Of äm m oc d cod ill vmg. ollgq ä.x. iig md mök koym oc kläig. Då gäll mök koym oc kjo, md lip/flg, ll lågkläig, liv ko kläig i fi yg. oll k bli gld om d bli bjd på iig dä ögidklädl å giv om klädkod. oll k ämlig gå på bl, kgmiddg ll kk ill oc md oblf. Högidklädl ibä fck/ blkläig ll ögiddäk (folkdäk). Så ig klädl giv må oll jälv bl om vd d k bä. Ow Ow ä omodlig pkik plgg md måg möjlig. Vj kio i g fäg på ow fö lä igkäig v folk få d kio. D ä olig by mo v fölgvi äm oc b md ågo få kio. M äk på by v d dl, åom kpp, ficko ll kg k k iböd, ågo oll bö kä ill i d fö by. Om ow kll bli mig gö oll bä i i d. D fi ämlig mägd v ikio på m få gå ill väg fö vä d. v dom äg oll få gö vill, fö bfi ig i ovv d l väig. vä i jö Sjø ä ligvi llid illå, m d k ågo oökd ffk. [2] Vid div illfäll oc vmg komm d gå köp ygmäk. D ä olig y, liv kli på ow. Äld d om li m kö på b of måg mäk. ollig 22 ollgid 2015 [2] D-k wiki d i dp i mi o i vy dy. o

25 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. lkool Ud d fl iig oc f om oll komm gå på komm d fi lkool. D k komm v, fi köp i b ll v mdvd v oll jälv. Som oll k D v ik lkoolpolicy gäll på LH. Vill m i dick k m LDRIG ågoi böv gö d. j ä j oc k ccp v ll. D ä l pp ill Dig v D ä Di gä. Skll D mo fömod kä ågo (mdv ll omdv) föök få dig dick m ä D vill, äg ill pdd ll ågo Pø å lö vi d iop. oll bö ockå v dycklk om Lmbo i ä illå på LH. Ud ll v, kioll å väl om kåv, komm d fi vpdd. D ä yk oc llid villig jälp Dig, ov vd d ö ig om. vk ldig kok md d ll ågo v Pø. L K O H O L ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

26 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kologmö kologmö ä fi cco oll k köp. D om dmö f md fläp oc of på id. I of äg m pg, fö vj påböj läå. Spg ä ygig i kio fäg. M k äv d fäg om m.x. lä å omld, gjo miliäjägöig ll böj läå på kio. M Ö S S M O U M G Y C K L Mö volio ä ä i l klgd m m gi d vckld få dmö ågo gåg d d lv v 1800-l. Mö pimä fkio ä m igl bä mö oc ill d kolog i omgivig. D fl v d igl k vi of oc pg. k på of, ovfö g igl po om bä mö ä i föålld. K ä ill fö m i k k i pp pg, ågo om igl m fö kväll ök ällkp. Smm gäll om m äg of öv mö, om ä på ågo m dp ä. åd i of f ig lä vilk k föid gom ågo ky k läg på åd. Fö d jä bli äg ill mö kyldig p. liv ill d ä dopp of i pc ll vx ll klibb iop i l, d ä ågo m mbiiö oc d k äd b p i äck i ggäld. Mö ockå vipäl om k bä 4 okob ill oc md 30 pil (md dg fö fi illällig, då d ä vi ommpäl om gäll). Vipäl ä övdg om komm md mö. Övdg mök blå fäg, fömodlig fö bob m olgi oc åll bä vm, m i fövi i ö. kologmö få i bä v oll i d blivi. D k diiolig ivig gom oll dick pc d i l v ollgq. Om oll i dick lkool fi äv lkoolfi liv, Pø kommd i v g jö Sjø. Mom Uplcd li ä oc dä LH fi d l mom, ill vj kio. Dom kä ig på d fägkifd gkp oc lvig måld y. Ud ä ig ä d fi fm i myg mål d ko. Fö d om i ä ädd bli blö fi äv lfokiok på ö Ø om klä i ko. Pdd koll på d gl om gäll kig d få gå ill. Spx (gyckl) px, ll gyckl om d glig, ä ågo fom v fmädd. oll komm få dl v oc jälv v md oc fö fl px d ollig oc v i id på LH. D bk fmfö i mbd md iig om middgdållig. D k v vd om l; ll få odvi ill mikl, dock ä fi of gk äv gä. px k jälvkl ockå v cy mo ll oc i käk ågo. Od px yf glig på ö oc m iö mmäig om oll k gå oc koll på i F-bog, m od ä ccp om yoym ill gyckl. ollig 24 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

27 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kdmik kv D kdmik kv ä kk vå id ö ldig ill å måg d fkik komm i id. D ämm få mök id då d vk d åd md mbd- ll fick- ll d f id ppfi mobillfo ä. Dämd kvod d vå ä åll koll på ä m böjd; ol oc kykklocko. Oc då ol v ågo oymplig oc b fgd lv dyg (fö d i v vilvå, molig ll iom) fölid m ig l på kyk. ä klocko log bgv m ig ill di m kll, vilk om äm og mx 15 mi. D kdmik kv ibä i i kl ll böj kv öv id. llå om d å 8:00 å böj d glig 8:15. D fi vå illägggl ill d. Om d ä lb, xkio, m ll dylik k d äd ågo om böj 8:00 fkik böj 8:00. oll gö llå klok i ill fkik komm i id ill åd föl. D d illägggl äg om ågo böj 18:00 ll k m lägg ill x kv på d kdmik kv. D kll då dbblkv oc 18:00 bli ill 18:30. D ä fömodlig fö komp fö idfökig i cm om iäff d dg på gd v d kdmik kv. Äv på lg gäll dbblkv. Obv om d å (..), l pickpick, f id å gäll ig kdmik kv ll dbblkv. llå om d å 8:00 (..) å ä d 8:00 om gäll. K D M I S K R K V R ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

28 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Qck Qck! P H D D R R Vi ä Migy Dck, bdko om älk fly i Sjö Sjö kö v! Håd om pl, cill om ko oc äll om lkk. Välkomm ill d bä kombo i Ld! Vi ä jk ggd på plig ollig illmm md, LH bä ollo! So log modck! Jo, Lydi, Mfd & Kj U på djp v m k fly? F o! D.Hloff fi dä fö oll oc gö bc äk. D k kä dig ygg md fy HLR (Hloff Lif Rc) lgiimd pdd. Vi fm mo mö oll i d ko v. Håll vd kll ill d oc kom iåg: obody Hl Hoff! Hmp,, id & Jo. Välkomm oll, ill LH. D ä oolig å d fmfö dig. Kk ä d vö, m di pdd ä ä! S komm ll od ig. På Djp W komm d välkomm i, di k komm vi lock. V dg komm vi imm på oc v komm vi Rock. Mi, H, Mik & Flici Oijk Oijk Oijk. Vi ä vysäls, äk öv kll bddgd. I k md i mäl vig vi kick pll fö fi y fä. U igoö möig gäg v d ll bä vlp vl fö ädd älväld & äk fmid. i ä dom bä. i ä ll om vysäl k v. Illig, midig & ålig. D i pövig ä komm. Sofi, Dil, ild & My ollig 26 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

29 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wälkomm oll! Vi lä på djp v oc ä ä fö li fo övlvd. Måg mig vä o, m ig ppgif ä fö o ll fö li fö ij l. Md vå åd kl, vällipd vp oc k viljo gö vi ll fö vå kio. o ävy vä, å gö do fö väld olig ollig illmm md o! URL POWR! Lodo (Po), Dollo (S), Rfl (Lovi) oc Miclg (I) P H D D R R PilooPHz. Fom dp of by y o. Widom byod blif. Swgg wic i ill o i dy d of. Fo comd wo p of cm o cg vyig. ow oc gi y com fo o gid i fo of kowldg. d, Coli, Jol & Lovi Hj oll! Ud lävck oll d möjlig följ md på wå-ävy om bjd m-bildig oc olig kiwi. Wå älig PåWifPdd, Mco, S, Ok, Mj, li, Id oc Micl ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

30 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L Hkm kdl, bokdlvig Igid Lmbg, Vd Hmid oll komm bök KFS på fdg L.V. 0 ( cm) 28 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

31 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Ubildig koymkik Upplägg på jälv bildig ä ågo old ä vd oll kk ä v vid d idig. Pogmm koymkik bå v mägd olik k. Vj å ä idl i fy läpiod om vd ä å lävcko. k k v ig ll vå läpiod låg oc i l v vj k komm d fi ågo fom v (lpov). Udviig komm i fäm 3 olik lg: föläig, övig oc miim. D k v plcd må-f i fy olik block; 8-10, 10-12, ll ll dg ä i l fll d fökomm ålimm oc ovmog då oll ä fi gg ig i ollig. Föläig gå ill å fölä p ifö kl i ö l. Fågo ppm oc ppk llid v båd fölä oc v kl om glig ockå dd! På övig jobb m md övig kbok. M få i föväg d på vilk övig om mov vilk dl i k å m k åll ig i f (ågo om kommd v ll i fd). D fi äv övigld om gå oc jälp oll om d f. Smiim ä ågo mllig oc vi äv mll olik k. D k ill xmpl v om föläig f då fölä b äk igom xmplppgif få kbok. D k ockå v m fom om dikio dä m få dik iåll få föläig i mid gpp. På miim ig y pp. D fi äv lbb, xkio oc li om i åll ig ill d oml cm. Ifomio om åd illfäll komm fi illgäglig i god id. U P P L Ä G G ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

32 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S V L Sdivägldig (SVL) Hj! Jg ic oc ä di divägld på koymkikpogmm. Vi komm äff på ppopdg oc vid fl illfäll d fö id. Rd p vcko i på mi, då d i komm igåg li md di, vi i mid gpp fö ifomio oc gppcocig kig dikik. Ud l di diid k d kok mig md di dild fågo. Jg ä di- oc kiävägld oc coc md ydplik. D gi ill päd bildig om ockå ä kävd md ög mpo. Däfö vill jg d kommd dig komm igåg md di d få. D fi myck vi på d! ill i, vk i kok md mig om d d öv ågo oc vä i fö läg! Jg fi i - på Ubildigvic, épl. Dä i jg illmm md mi kollgo di- oc kiävägld, ko m övig pogmdmiiiv pol. Di pdd komm f ppop md dig på dvdig på LH Cmp fö d bb oc lä k lä dig i bld d olik. D å mig llid oc kl vi mil fö fågo oc idbokig. Välkomm! ic G Sdi- oc kiävägld, Diplomd Coc koymkik lfo: Hmid: p://www.d.l./divägldig Ubildig 30 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

33 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Välkomm ill ko Hj! Jg Ull Bgm oc ä ko på LH. Vi ä ko på LH oc d ä jg om d om di pogm koymkik. H d vå koc dig på di fö d polig bkymm? Kä d dig oäk på dig jälv oc fd på dippåll ll divbo? H d m i ki oc böv öd fö dig d? H d ågo fkiodäig oc vill v vilk möjlig d ill x öd i diiio? D kk i poblm m böv ädå ågo p md? Då ä d ockå välkomm kok mig på: l : , ll; -po: Jg i i - på bildigvic oc jg jälvkl ydplik. p://www.d.l./od-i-di/ko-l/ K U R O R R D k äv väd dig ill Ld Uivi cl Sdiäl, Sdäl. Föom kild ml bjd d äv föläig, wok op oc gpp kig äm om.x., pokiig oc våg l. M ifomio om d vkm oc d komm i kok md dm i d på: ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

34 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 32 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

35 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Skiogid Skio Pogm Mko kik Fyik kik Mmik kik ovkp lkokik Mdici oc kik Mkikik Mkikik - kik Dig Väg- oc Vbyggdkik Lmäi Bd kik Ididig Kmikik Biokik Hilb Älg Hck Hckp Jo Cool Vic Rlé Sklm Miclix S K I O S G U I D Dkik Ifomio- oc Kommikiokik Högkoligjö Ro P Bm oc Vä koymkik Sigg Hj Idill koomi I: Bjö ollgid LH of m, o of mid, o of c. fo ow.

36 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ; G Ö R ; F Ö R S ; V C K gö fö vck Pø vill oll k övlv fö vck i Ld. Fö föbä oll c i d lig Uvl komm d li öv k d bö ill gjo i l v fö vck. i. däd oc kff mföäkig ill oll y m. ii. Skick i diföäk (gö kl på c.). U d få oll ig pg. oll böv pg. iii. Gå md i io oc LH, fö mxim dliv oc ök di möjlig k påvk. iv. Köp kli. Bokdl KFS ( KFS) ll d böck oll böv. Då oll koo of ä mg od äv bokbydg dä äld d älj i gml kli fö billig pg. v. kiv oc v. vidbfod kolmil ill oll vlig mil. oll bö fö v glbd koll i mil. Vikig ifomio få lä, kå oc kio kick ämlig ill oll y kolmil. vi. Om oll i köpl i FB k Pø kommd oll kff. Äv om oll bod å k d v b fö fmid. vii. Skff fl cykl md b lå. oll böv cykl. Fmfö ll fl cykl. Oc fmfö ll b lå. gö fö vck 34 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

37 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP 1.495: :- 795:- DRSSOS HRR.S ollgid of m, o of mid, o of c. fo ow.

38 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O R D L I S Odli F - kdmik Föig. I d boäd k oll bo. vpdd - Pdd m k väd ig ill d v om ä yk oc bä cool kpbidl. RKD - So bmä fö ll LH kio Cmp - LH-omåd. CS - Pg om oll böv. Cykl - D d ä fädä i Ld. Som cykli oll llid föäd i fik. Dlpi - 1) ik d i Gkld 2) Sdomåd x o om LH. Dlpivål - Ågfyll kik om k ö kl. 23 få Dl pi (. 2 ov) i id. Dggig - Sädig v jö Sjø. Fömål om cykl, do oc gml kläd bk fyd. Säll i bkb kick. Dgg - mid, ko. koivi - oll lldl g pvi. fläpp - F md dgolv oc b, of f iig. Flffvck - Fi Läig U Föpld Föläig. Vck d komm lä dig älk. Fö - äk Pø f og. Gq - F, ibld md m. D cod vi å ill v kok klädd. Högkolpoäg - B illäcklig måg v. Igjö - po om k äk k glig v vfö. Kff - Livkf. mgik lxi om kom i llfö o mägd, pcill d vcko. KC - Kmicm, m oll d m. KFS/KF Sigm - LH: bokdl om ligg i på dic m. Äg v LH. Lop - Flokl bkom KC md ög vkm lfkodiio ig. Mlb - väldig vädb pogm om ll lä m k m ig lä. Mlåd - Sddlc båd v lvkig då oll i åd md ågo. Mico - Mgik pp om k fövdl ofig m-lik ill gom-lc. ä. Moj - Köp m/dyck i om. oll - D. y på LH. ollig - D kommd, olig vcko d l di diid. Om - f ig. Lg, ll d. äk på 10: gåg på mm k kll ögidd bä. Ovll/ovv/ow, c. - D m pkik plgg om fi. I d få oll pl md ll. Odli 36 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

39 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P - M kiol vig v f. O Pdd - Äld lv få kio om ill ollo d b d R ollig. SC - Sdicm, byggd om if KFS ( KFS), plggpl oc cfé D då gi y. L Skio - Ugö v d md mm fäg på ow. D äv g bokv oc mko. I Sx - Uko om fix oc lg m d div iig oc od d bä S f. Sigg Hj - W-kio mko. Si pil/vlbog - So folkf om of ibä folk pck (i d v lkool) i dpk. Siig - Rolig illällig dä oll bli bjd på m, dyck oc dållig. Sjö Sjø - Mid ygiik vål mi på cmp oc y vkm bdpl. Skåk - Hybid mll vk, dk oc p md fö myck m i m. Slq - Som gq m äk ovll oc li mid äd. SMS-gpp - B ä kov oc pid ifo m om å måig om ok ömlö ä oc fö ög lfoko. Sp - 1) ik d i Gkld dä m lvd oödig lyx. 2) Sdbodomåd dä m lv oödig lyx. Spx (gyckl) - Rolig fmädd, of md miklik oc moiik ilg. Spx - Som px (gyckl) ( px (gyckl))v f ö oc m officill Sb - äk Pø f o. Sdliv - dl, vgygö, dilå, dik oc vä jälv. Sdikväll - Somlig odd kväll då oll k gö d odd dliv gick på, ämlig plgg. Fik igå. Sdippåll - M ok l kl i läg oc p få ll, yp. SåS - Sågid, ålig miklik kmp mll kio på LH; md ög ämig. - 5 imm låg xmiio dä m vi vd m lyck yck i i mi oc midig föök dölj d m i komm iåg. vck - Åg, fö li öm, övkompio v kff oc kig mvo om klmi i ( ). LH - kologkå vid LH. ko - oolig vck fäg om bod pyd mlig mo m d ollig, äv lfokiok. Då l Pø...i myg. ko vl/ko lgvl md vikig ifo. Äv dä m ä m i ok bok lokl. W - Wäldig Wikig bokv. W-/koi - Sd vid LH bä kio. Ö Ø - Ö mi i jö Sjø ( jö Sjø). If äv lfokiok. ollgid Odli of m, o of mid, o of c. fo ow.

40 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. I P S ; F R Å ; P H Ø S ip få Pø Ud ll å i d blå Pø vi md om myck. Hä följ åg v vå åd ill d fö id på LH om vi yck dlä fö o oc om vi ök vi gjo i vå gdom. - Hi dikik. D ä i måg fll ill o födl fö oll plgg iop md åg v i klkm. Pø vill äv kommd oll gå på dikväll oc d SI-övig om bjd oc ockå koll i vd plggpdd bjd. föök ligg i f md ppgif om oll ä ågo ll ök d gjo i fd. - S ill dl i d kivi om bjd. oll fö vcko i Ld gå b pplv gåg, v på dm! - äk på li xpg j d ollig ä b då ovll, iig oc d olig kivi ko l. oll bö äv dl pg öv ill i kli. - Pl oc pioi. Pø vill oll k må b, kä däfö f vd d fkik ok/vill/ åd md d ollig. God plig gö oll i md m. Skiv lio. Lio ä b. ip få Pø 38 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

41 d ä ö g o ä k o c f l m mi g id i f m f ö m o v v d o m v ä p å d id ä v å g op p åv p o ; d b l i m k l o m d i d i g di jä l ṿ d ä o ll l ä b l id i ppmig: o i d å ä l åg f å l ḍ d b ä k k ä d åä b b o il l m m m d v ä ; o c f ok m p å D ä ög oäk id oll fmfö ig dä m ldig v vd om vä bkom ä vågopp. D ä ldig lä åll ä k åä låg på djp w. M k ä äk: d bli lä illmm! Däfö ä vill Pø llig ppm oll om d ll vikig di böj. Lä kä di y klkm, d ollo, v W-kio oc iv d älig dd Ld. v på d iiv, älig vcko om vä. j v vj kd! Vi vä på Dig, Pø m å l ṭ d p o...

42 Möck å gö Hö v dig. Fo! Ld Pogmkik ök pogmm

43 VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP : :- 795:- DRSSOS HRR.S KLO S OMG 48 KLOLUD.S

44 Podcd d Dicd by mmb of W-Pø 2015; - Øwpø Lc - Pø Xipi - Pø vid - Pø Dlici - Pø pi - d Pø Sgx i coopio wi: ll Uppdg- Hwd- Plgg- Iioll- d PåWif-Pdd, ll Pppqd, om ll d of W-x15; 6 Kop, ll o Uko på W-kio, W-yl, Pilip Ho, ll o Pø/Fö/Sb, Kå d Øv, pcilly ollgl; Mi P, SVL, ll picipig ggd ollo, d vyo l wo i om wy lpd mk i ollig pp, yo kow wo yo.

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Slutrapport Full Koll

Slutrapport Full Koll Slppo Fll Koll Ifkig läg väg och jäväg i Vämld 2009 2012 1 INNEHÅLL föod, le hoi 3 pojekpe 4 ig läg väg 6 ig läg jäväg 8 VIKTEN AV GOD Smvek 10 k & fk 12 mkdföig 14 fk iveeig 16 lod, l bll 23 podkio Mkdvdelige

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR

UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR Kyss & si: Sudoku, kyss, umig sid 25. SÅ KOMMER VI MINNAS ALLSVENSKAN 2011 Vm v ås spl? Ås ä? Och vd övskd ms? Ciys spodkö bä om si sks mi få säsog som gå. UNGA MAMMOR VILL BLI HEMMAFRUAR E udsökig vis

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer