Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~"

Transkript

1 ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~

2 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k.

3 p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l p o. w il ḷ p v i ḷ f o i Iodkio c p Pø W-kio l Kå ș Wälkomm ill Ld K ym Sd io ll Bod ollcm ollig Siig ym Ow ll lkool. w m. i. o. ig. bck. ow kologmö Mom Spx (gyckl) kdmik kv Pddgpp Ubildig LH Upplägg Sdivägldig Ko, i m o,p l ob i. l ḷ i o c m o m o, 2 6 mo mo o 19, mo p 24 ic f g y l v ic,p i i g b yo p id, f i l ic o p i d ll i m i m, i y m li ș g l i v l i ly c o i c Skiogid gö fö vck Odli ip få Pø ollgid

4 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S id ä kpp. f lv 3500 å i vågo kggo bfi ig li pci på k ill d fll. xi i mlig vi li äddig oc ik fod oc vckl. M d om gåg v yckl ill fmgåg bli d dgåg. Kokv v lv kok md omväld böj y ll ydlig. li bfolkig ä idg b båkdl v vd d vi. Vi läg vi mdv om d oc föök fi fgd, lågikig löig; m fögäv. d liv åå om vi k övlv: vi må bg o pp ill y fö fi mäiko vädig dl v d åldig mlig oc big y liv ill vå d. D fll på Pø fö d ppgif fi d vädig. ppgif om k komm bli vå i. D ä md glädj om Pø vill wälkom oll ill Ld kik Högkol oc yck vå lyck öv j d vl böj ä på vå fi kio! D å pci på k ill l y väld om äck ig fmfö di fö å låg d k, oc om d lldl x komm k k i i. Som oll komm d övväldig v myid y iyck, pplvl oc vä oc d komm bli mi g iiv i. oll komm i llid koll på läg, m i iom id komm d fl fågck ä. Pø komm llid å vid di id om vägvi. Pø 2 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

5 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l p o m: *lc* ḷ i o c m o. w il ḷ p v i ḷ f o. w. i. o. ig. bck. ow (l Lc ; v, ldg, vägvi) l i. l il: Q of li, Gdi of Fiv d Kp of Cyl Syk: Fll v ålmod Svg: ig lä v öv vd Si målid i li: Piå ḷ i o c lc v, l d I läg: Gå ill bo md åbfolk li Kl ig i : Si Pø m: *xipi* (l Xipi ; väd, kp, kid) il: M of coi g,vä g v i v, l d g,vä g v i lc xipi vä d, k p vä d, k p P H Ø S Syk: Håll my flyd Svg: ollo m Si målid i li: Dmmg m o I läg: li md dof v WC-dck Kl ig i : Skiäk, ki d, ki d xipi ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 3 Pø

6 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P H Ø S l i. l m: *vid* i o c m o p o. w il p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l vid ; ivig, glpk, gig) il: M of Wip Pø 4 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o l i. l k Syk:, Få go lo Svg: Sk bo g Si målid i li: Käckmck md ikig mklö o I ḷläg: K ḷ lä k ig Kl ig i : Svk dmidig m: *dlici* (l Dlici ; öjd, bg, käl) il: Mii of iim lio Syk: Kimik Svg: Ugdom ovi Si målid i li: Lmmkö I läg: Bli föådd Kl ig i : Sälkp ḷ i o c m o v i d iv i v i g, g l p ig, g l p k, g ig v i d dlci öj öjd ț b g, l d ț b g, l dlci

7 l i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. i. l ḷ i o c m o p o m: *pi*. w il ḷ p v i ḷ f o. w m. i. o. ig. bck. ow (l pi ; öpp, vlöj, p) il: Hd of Mcdiig Syk: Komm llid ill vl Svg: Godycklig dyck md mk v mi Si målid i li: Ryggbiff I läg: blo i i Kl ig i : b dl m: *gx* (l Sgx ; kig, v, lg) il: Kp of ci Scoll Syk: G-fik Svg: Sä kiv oc fläv Si målid i li:, v. I läg: K vlåg, flyd. Kl ig i : ococ l i. l ḷ i o c m o pi o pp, v l öj, b l o pi dlci k i g, v, l g o pp, v l öj, b l o k i g, v, l g dlci P H Ø S ollgid 2015 of m, o of mid, o of c. fo ow. 5 Pø

8 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wm Wälkomm ill d ko fmilj! W S K I O Fö mig v ollig li om åk bgoc-dlb, d v fö vä i kö, böjd md låg ppföbck på väg pp ill LH, d pid i mg ä d gick om bb oc ä d v öv vill m gö d gåg ill. D ä päd id i fmfö, i komm v md om ågo v d olig m k v md om oc i komm äff mäiko i ldig komm glömm. v på id oc j, båd v ollig oc fmid id på ko. Vi ä väldig ol öv d vi kll kod, gmkp oc d ibjdd ämig om pägl l kio. W-kio ä d mi kio på LH vilk bid ill väm mll ll kio mdlmm. Kok mll åk gö ockå d llid fi äld d fåg, båd ä d gäll plgg oc dmmg. Ubildig ä ff vilk gö d bli vikig lägg kf oc id på di, midig om m i få glömm bo kl. H d åg fågo ll fdig gälld kio, liv om d ll vd om l vk i ö v dig! Vi i ö, oc åig: Wälkomm ill ko! KLO S OMG 48 KLOLUD.S id Mio Odföd, W-kio W-kio 6 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

9 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj j, oll! Jg Mli Bc oc jg ä k, äv klld Bläckfik, fö vå kio. I yl kö jg d dmiiiv md lio, pookoll, kivig oc kiflig oc okiflig. D fi ig ko om jälp k m jg ä kok mll yl oc wlbdig. Sk fg om kio googl. Ky oc fklpp! Mli Bc Sk W-kiok W S K I O Jo Cdll Kö W-kio Hj oll! Mi m ä Jo oc jg i om kö fö kio. Å vd i d lå kk d äk, d gjod jg ockå ä jg böjd på plgg. M äd ågo oc jg iåg om kö få m väldig b iblick i vd v kio åll på md oc m ä ä llid md oc fig i pl fom d ä kö om bl ll k illl. D ä d om ä å kl md v kö! Föom d å ä d ill mig d k gå om d d ågo om kio koomi, om d b idé på k d vill köp i ill kio ll om d kk b vill dig ck om ågo. Jg gill p oc ä ggd i fl ko i kio å jg k föoppigvi bid md li ifo ä b om pg. D fi dock fl po få åg v d olik ko om li x koll på koomi i d ko oc d jälp mig bokfö oc ä bdg, gld vä fö mi dl! Hopp omm vi oc foä v opp oc jg ä ä l äk på d komm yck ll d olig foä ä o o på LH oc ko! ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow. 7 W-kio

10 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! W S K I O Jg Mi oc d ä jg om ä ifocf på W-kio. Jg oc v IfU (Ifomioko llå) å fö ifomiopidig på ko. Vi vill d k kä ill ll om äd på kio, å d i k mi ågo kl! Oc å d k k åll koll på vd v ko gö äv om d i ä dä. D ä llå o d k p md om d ågo jävikig äg om ll må få v, oc o d i k p md om d pmlig mlig. Vi g idig kolod fy gåg om å oc då vi li lpy ll ågo flig i mbd md d. Oc å i vi på li b mllå. v mig få d ockå Wkobv på mil, d ä kio ybv oc komm om m yd vj vck. Dä å ll vikig om d vklig i vill mi om ll ifå vikig dild fågo ill flig diko ppåg. Välkomm ill ko! Mi Bgg Ifocf W-kio Vi ldd pp md olig oc päd k om p ill måg olik m fö f oc iig. W-kio 8 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

11 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj! Jg Li Sdblom oc ä Jämlikombd. Mi oll ä i ko dg vk fö oc fämj jämlik kio. D k gö på måg ä oc ill mi jälp jg 16 fik mdlmm om illmm md mig gö Jämlikko. Sk vi yl md vi filmviig md dikio dä få äk kiik kig x om, ik oc jämlikfågo. Vi äv ålli i jämlikbildig fö kio fkioä! Om d, ll ågo, kä dig äbdld, dikimid, fågo kig di äig om d ll b vill p li å vk i kok mig, jg (oc Jämlikko) fi fö ll k d å b om möjlig! Km oc vm välkomm ill LH oc W-kio! W S K I O Hj Hj kä oll! Li Sdblom Jämlikombd W-kio På koymkikkio fi PR-ko om ill y d i i! Vi bök gymikolo dä vi bä fö yfik om pogmm oc jälp äv kio mdlmm åk om mväd fö gö mm k på mmpl. Ud Flicko på ki få LH bök v gymijj om vill lä ågo kik bildig, PR-ko v då få kio id pid ifo oc jälp ill fix fdd. D ä ockå vå ppgif åll i bod k oc ill å ll yläd kod FÅR k öv vd. Om d kä d kk kl idé, yck om mkdföig ll vill äg på PR-ko v ldig ä d b äg ill! Si vill jg äl dig välkomm ill vå fik dd oc kio! Hopp d komm iv om fik i v. Vm km, Kj Jkobo PR-cf W-kio ollgid W-kio o of m, o of mid, o of c. fo ow.

12 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! W S K I O Kl d vl d ä md o! Jg mm Bgm oc ä Sdiådodföd. Vi ä c ko få ll åk om illmm yl md bildigfågo oc d äig. Bld övvk oc väd vi k oc ä dl v pogmldig. Uöv d od diåd v om x dikväll, dä vi bjd på fik. Wälkomm ill åg v d bä å i di liv! mm Bgm Odföd i Sdiåd W-kio Skpp ooj, oll, oc wm wälkomm ill LH oc koymkik! Mi m ä om, oc jg ä kio xmä oc dämd ld fö xmäi (äv kll x). Sxmäi?, kk oll äk. D lå kivok. Håll di ä, od komm få d gmmlvk od x om gfä byd f (äk vx). D ä jg, mi älig mä oc l mi kä xmäi 6 Kop om od iig, pb, bc oc d m- oc dyckld vmg ill l kio. Kökmä Lo ä d om ill oll fö md läck, oc i böv gå gig. Hovmä Mo ä vig fö ll om ö dkoio oc m po få kök ill bod. ä oll bli öig fi pbmä Ok dä fö fö bov. Ld k ågdiio, oc då d jg myck mll m oc dyck fi ågfömä Li oc li fö jälp oll o. Uöv d fi d cik 30 xmäi om få båd jl oc llik, oc åll igåg l låg. oll komm ö på o fl gåg d d kommd vcko, dl i mbd md y ämd illällig oc dl ä vi fö fmiolf gåg fåg vd oll fö mpf. Vi i x ä ddggd på bid ill oll id ä på LH få å b om möjlig, oc vi fm mo få äll ill glj å väg! Lo k om ll Sxmä W-kio W-kio 10 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

13 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ollgid o o of of m, o of of mid, o of c. fo ow.

14 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. W-kio 12 ollgid 2015 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

15 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 13 o of m, o of mid, o of c. fo ow.

16 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K Å R Välkombv kågid Kä oll! Som äk måg d gjo, ll i ll fll bö gjo, vill jg böj md gl dig ill gig oc äl dig vm välkomm ill LH oc Ld! Mi m ä Bjö Sd oc jg ä Kåodföd fö kologkå vid Ld kik Högkol. I oml fll d jg på LH m, illmm md io d d, gi ppållå fö jobb fö föbä di diid. D komm bg dig på d kllkd ävy om kll ollig, oc d gö mig ä li vdjk! D komm d fö dg få kok md d kio dä di pogm illö, m ockå i d fi l lv kio i kologkå om ll jobb å md oc fö dig. Fö kologkå ä d vikig di bildig ädig k föbä oc foä v v d bol bä i Svig. Vi g dig möjlig ky kok md fög d d di diid, fö d k få ppkiv på vd om k äd f LH. Dom od vi ocil vmg fö bik di id ä ylig. Bld f, idovmg, ollig oc bl. Jg föå fövid oc övväldigd, bylig oc mäklig, dliv k vk i m bli dl v d. M o mig, d komm kl f d. Mi polig åd ill dig ä j å myck d k v d oolig id om ollig ä. Åig vm välkomm ill Ld oc om d ågoi ä ågo, å fi kologkå ä fö dig! Md öpp m Bjö Sd Kåodföd 15/16 kologkå vid Ld kik Högkol Kå 14 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

17 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Hj oll! Jg vill fö böj md gl dig ill d blivi g ill Ld kik Högkol, oc ök dig vm välkomm i! Jg Mi oc ä di ollgl. D ibä jg illmm md pø, fö, b, øv oc divägldig pl di iodkio ill LH - ollig. ollig fi ill fö g dig d bä möjlig iodkio ill di oc dliv. D ä id fylld v olig kivi v olik kkä om ä ill fö d k lä kä Ld, LH oc fmfö ll d po d komm plgg md i fl å fmöv. D ä oll, ågo v d fi m k v på LH, å glöm i illv på d ä id! j, oolig olig oc kp mi fö liv, m glöm i vfö d kom i få fö böj. kologkå ollig, pci om di kio, m oc i å ä d Hoik ollig. Om d gpp kämp klädd i ilvgå oc blå ig vd på cmp, å ä d jg oc mi följlg, olløv. Kom gä fm oc p md o ll äll fågo, vi v m ä gä! Gill ockå vå fcbookid, Hoik ollig, å få d koll på vd om äd d ollig gåg. Ud ollig ä d myck om i ä om d fö vk. V öpp oc m di födom å komm d v båd klok oc gäg f ik f ollig ä l. D komm kff vä fö liv, oc kom iåg c i åd äv på d kio d d ö vmg. D komm d glädj v d v di diid! Sllig: d lg oc bli i oolig om d i föå ll md gåg. S ill j odlig v di id om oll, oc gi ill d fik olig vcko d fmfö dig! K Å R Mi P ollgl 2015 ollgid Kå o of m, o of mid, o of c. fo ow.

18 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. K R Ld 16 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

19 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ckföklig: Fög: Fög: 1. Gdll Bick 2. Bick 3. fic 3. fic Dily Mk Dily Mk 4. Klo 4. Klo 5. B 5. B i Ldi Ld 6. HSop Ld 7. Ld Pogmkik Pogmkik 8. Govid 8. Govid 9. do 9. do H H Pk: Pk: Sdpk Ldgåd Ldgåd Bo(ik Bo(ikädgåd) ädgåd) og: og: Clmog Bog Bog Soog Soog Måog Övig: Övig: Clio Bolfpl LH-omåd LH-omåd Domkyk D domkyk K R ollgid Ld o of m, o of mid, o of c. fo ow.

20 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S D L U D I O R Sd Ld Ld ä myck gmml d. D i pg fö vå idäkig oc gomgå l dl gom ll ådd. D v fö fö 400 å d om d kom oc d d d, kk m ä ll, i pägl på d i fom v.x. Uivi oc F-bog. I d iämd k myck olig k om oll k dl v d i diid, bl.. px oc bl. yck oll om dj oc? I Ld åll dj oc bl.. i Sdpk oc Boik ädgåd. Hä k m äv pickick. Vill oll ll bli vd k oll bök v Ld myig vig. Äv io v m ill myck vlig pi. I Ld cykl ll. Cykl ä väldig pkik fodo då d ä liv billig oc få ill B på mx 15 mi. Cykl ä ockå ypplig ä åll ig i fom då äg Ld ä bygg på l vg, vilk mdfö d ä ågo ägd cykl o mo LH. [1] Som cykli d llid föäd. Skll oll cykl gå öd ll pofövi (d äd) k d iäll ig ill fo ll md gö db. D fi äv pkik ågföbidl ill Mlmö oc d måålo i ä vi clio. io I Ld fi d o io om ligg pidd öv l d. io ppgif ä bdiv diocil vkm, oc på d ä kp ö välbfid fö d vid id om di. Bld å od d pb, klbb oc lc, m i dl vlig boäd. Ld 18 ollgid 2015 [1] Wikipdi d i dp i mi o i vy dy.

21 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Bod ä oll komm ill Ld ä d b om oll ågo bo, ll i ll fll ågo fom v k öv vd. Kmp om bod ä åd i Ld oc fö dlä fö oll Pø vi å gö dl md ig v i åldig kkp gälld bodld. FB (www.fbod.) ä ö yämd v dboä d. D y båd koidom oc läg, oc måg yä i poplä domåd om illxmpl Dlpi, Sp oc P. M må gå md i kdmik föig, F, fö få å i kö o FB. Micl-H (www.mkld.) ä ifl om dl bod oc ip di ill d. Fö å i kö d vgif på 50 SK/ lvå. Block, bopool ll dly ä xmpl på mido om mc iop dp d md ågo om ök ibo d/vill y i läg. io koidom om d y. J m kiv ol l ä iom io oc d kivi, do ö ä c oll få f på m. D äv i måg fll m vd fö ovic om gå ök vi d mido. G ki kompi k myck väl v b löig, om å b fö illfäll. Hö md di bk! Skll d ki k oll llid y äl oc lå pp på pd äll, odll vi poplä cmpigpl idig. Ä m i bov v li x jälp ll ip gälld bod ko i g bodk. Skio PR-cf Kj Jkobo d om d B O S D ollgid o of m, o of mid, o of c. fo ow.

22 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L.V. Mådg idg Odg 0 11:45 Häligföd 12:30 Uppop, ifomio, gppidlig 13:30 Lc (SVL bjd) 14:00(..) Läpio 15:30 Rdvdig & Pddmy 8:15 Fmid Igjö 11:30 Lc ( md g) 13:00(..) Fmid Igjö 16:00 Owllköp & Pddmy 8:15 Doföläig 9:15 Mmik piio gymim p 1 11:15 Ipiioföläig 12:00 Lc (yl bjd) 13:00 S H 1 12:00 Svig Igjö 12:00 Kålg 19:00(..) Kl & Kllp 17:00 Sdikwäll 2 12:00 Lcb 17:00 Sy äll 12:00 Kålg 17:00 Sdikwäll 3 17:00 W loo 12:00 Kålg 17:00 Skiofi 17:00 Sdikwäll 4 17:00 Splk äll 5 17:00 Sdikwäll 17:00 Sdikwäll äk på kld ä öväig v om gjo dämd k vvik ågo få vklig, i åd d i dp i mi o i vy dy. o

23 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. odg Fdg Lödg Södg 8:15 Mmik piio gymim p 2 10:15 H m lä mmik 11:15 Ubildigifomio md SVL & ko 12:00 Lc (föäljig i W-cfé) 13:15 Pio v pogmldig 17:00 Sd ig dig 17:00 Dggig 19:00 älöj 22:00 IGvio 15:00 Kåivl & Mäkmålig 17:00 -po PbPod 8:15 Vädgdföläig 9:30 Bök o KFS 10:15 Foogfig & -pokoo 11:15 Lc (pogmm bjd) 12:15 Doövig 14:00 På if 19:00(..) Lä Kä 17:00 Øwpøidb Cävlig 12:00 V & ik-lc 14:00 illbk få På if 18:00 Pddiig 22:00(..) U ico 11:00 iobc 14:00 FlyIG 9:00 Sillfko 10:00 olllödg 19:00(..) -iig 17:00 Rvy 18:00 ollgq 11:00(..) Hmlig Mö 12:00 Bc 13:30 Rg & Rgbl 22:00 Sio Rd 22:00 S..O.R.D.Å.D d fö c 3500 å d oc vi v oc id fll komm ppdd ifomio komm. of m, o of mid, o of c. fo ow.

24 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O L L I G ollig Vd ä d? ollig ä iodkio ill liv på LH. D ä ig obligoik må m Pø kommd vklig oll ä md å myck om möjlig då d yf ä jälp oll i i pl på LH oc i kl. LH ollig yk om v d bä i väld. D od v pkiv kio Pø m ivolv måg fl po; i mi pdd, ppqd, xmäi oc ylmdlmm. o ldig ill ollig på LH d god yk ä väl fgd mb båd kioll, ikioll, md kå oc md divägldig. D ä ågo v ol öv oc om vi må om bv. S I I G R O U V V Ud ollig komm oll ö på m y od oc kocp. Hä d följ föklig ill vi v d. I l v d gid fi m omfd odli. Siig iig ä o, livd middg md god m, dick, åg oc px. oll bö på föd kä ill om d ä fiiig ll ovlliig. På ovlliig ä ow ll oöm klädl lämplig. fiiig dämo ä, om m yd, li fi illällig då d bl.. ä fikläd oc ig lg i bod om gäll. Of äm m oc d cod ill vmg. ollgq ä.x. iig md mök koym oc kläig. Då gäll mök koym oc kjo, md lip/flg, ll lågkläig, liv ko kläig i fi yg. oll k bli gld om d bli bjd på iig dä ögidklädl å giv om klädkod. oll k ämlig gå på bl, kgmiddg ll kk ill oc md oblf. Högidklädl ibä fck/ blkläig ll ögiddäk (folkdäk). Så ig klädl giv må oll jälv bl om vd d k bä. Ow Ow ä omodlig pkik plgg md måg möjlig. Vj kio i g fäg på ow fö lä igkäig v folk få d kio. D ä olig by mo v fölgvi äm oc b md ågo få kio. M äk på by v d dl, åom kpp, ficko ll kg k k iböd, ågo oll bö kä ill i d fö by. Om ow kll bli mig gö oll bä i i d. D fi ämlig mägd v ikio på m få gå ill väg fö vä d. v dom äg oll få gö vill, fö bfi ig i ovv d l väig. vä i jö Sjø ä ligvi llid illå, m d k ågo oökd ffk. [2] Vid div illfäll oc vmg komm d gå köp ygmäk. D ä olig y, liv kli på ow. Äld d om li m kö på b of måg mäk. ollig 22 ollgid 2015 [2] D-k wiki d i dp i mi o i vy dy. o

25 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. lkool Ud d fl iig oc f om oll komm gå på komm d fi lkool. D k komm v, fi köp i b ll v mdvd v oll jälv. Som oll k D v ik lkoolpolicy gäll på LH. Vill m i dick k m LDRIG ågoi böv gö d. j ä j oc k ccp v ll. D ä l pp ill Dig v D ä Di gä. Skll D mo fömod kä ågo (mdv ll omdv) föök få dig dick m ä D vill, äg ill pdd ll ågo Pø å lö vi d iop. oll bö ockå v dycklk om Lmbo i ä illå på LH. Ud ll v, kioll å väl om kåv, komm d fi vpdd. D ä yk oc llid villig jälp Dig, ov vd d ö ig om. vk ldig kok md d ll ågo v Pø. L K O H O L ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

26 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kologmö kologmö ä fi cco oll k köp. D om dmö f md fläp oc of på id. I of äg m pg, fö vj påböj läå. Spg ä ygig i kio fäg. M k äv d fäg om m.x. lä å omld, gjo miliäjägöig ll böj läå på kio. M Ö S S M O U M G Y C K L Mö volio ä ä i l klgd m m gi d vckld få dmö ågo gåg d d lv v 1800-l. Mö pimä fkio ä m igl bä mö oc ill d kolog i omgivig. D fl v d igl k vi of oc pg. k på of, ovfö g igl po om bä mö ä i föålld. K ä ill fö m i k k i pp pg, ågo om igl m fö kväll ök ällkp. Smm gäll om m äg of öv mö, om ä på ågo m dp ä. åd i of f ig lä vilk k föid gom ågo ky k läg på åd. Fö d jä bli äg ill mö kyldig p. liv ill d ä dopp of i pc ll vx ll klibb iop i l, d ä ågo m mbiiö oc d k äd b p i äck i ggäld. Mö ockå vipäl om k bä 4 okob ill oc md 30 pil (md dg fö fi illällig, då d ä vi ommpäl om gäll). Vipäl ä övdg om komm md mö. Övdg mök blå fäg, fömodlig fö bob m olgi oc åll bä vm, m i fövi i ö. kologmö få i bä v oll i d blivi. D k diiolig ivig gom oll dick pc d i l v ollgq. Om oll i dick lkool fi äv lkoolfi liv, Pø kommd i v g jö Sjø. Mom Uplcd li ä oc dä LH fi d l mom, ill vj kio. Dom kä ig på d fägkifd gkp oc lvig måld y. Ud ä ig ä d fi fm i myg mål d ko. Fö d om i ä ädd bli blö fi äv lfokiok på ö Ø om klä i ko. Pdd koll på d gl om gäll kig d få gå ill. Spx (gyckl) px, ll gyckl om d glig, ä ågo fom v fmädd. oll komm få dl v oc jälv v md oc fö fl px d ollig oc v i id på LH. D bk fmfö i mbd md iig om middgdållig. D k v vd om l; ll få odvi ill mikl, dock ä fi of gk äv gä. px k jälvkl ockå v cy mo ll oc i käk ågo. Od px yf glig på ö oc m iö mmäig om oll k gå oc koll på i F-bog, m od ä ccp om yoym ill gyckl. ollig 24 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

27 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. kdmik kv D kdmik kv ä kk vå id ö ldig ill å måg d fkik komm i id. D ämm få mök id då d vk d åd md mbd- ll fick- ll d f id ppfi mobillfo ä. Dämd kvod d vå ä åll koll på ä m böjd; ol oc kykklocko. Oc då ol v ågo oymplig oc b fgd lv dyg (fö d i v vilvå, molig ll iom) fölid m ig l på kyk. ä klocko log bgv m ig ill di m kll, vilk om äm og mx 15 mi. D kdmik kv ibä i i kl ll böj kv öv id. llå om d å 8:00 å böj d glig 8:15. D fi vå illägggl ill d. Om d ä lb, xkio, m ll dylik k d äd ågo om böj 8:00 fkik böj 8:00. oll gö llå klok i ill fkik komm i id ill åd föl. D d illägggl äg om ågo böj 18:00 ll k m lägg ill x kv på d kdmik kv. D kll då dbblkv oc 18:00 bli ill 18:30. D ä fömodlig fö komp fö idfökig i cm om iäff d dg på gd v d kdmik kv. Äv på lg gäll dbblkv. Obv om d å (..), l pickpick, f id å gäll ig kdmik kv ll dbblkv. llå om d å 8:00 (..) å ä d 8:00 om gäll. K D M I S K R K V R ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

28 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Qck Qck! P H D D R R Vi ä Migy Dck, bdko om älk fly i Sjö Sjö kö v! Håd om pl, cill om ko oc äll om lkk. Välkomm ill d bä kombo i Ld! Vi ä jk ggd på plig ollig illmm md, LH bä ollo! So log modck! Jo, Lydi, Mfd & Kj U på djp v m k fly? F o! D.Hloff fi dä fö oll oc gö bc äk. D k kä dig ygg md fy HLR (Hloff Lif Rc) lgiimd pdd. Vi fm mo mö oll i d ko v. Håll vd kll ill d oc kom iåg: obody Hl Hoff! Hmp,, id & Jo. Välkomm oll, ill LH. D ä oolig å d fmfö dig. Kk ä d vö, m di pdd ä ä! S komm ll od ig. På Djp W komm d välkomm i, di k komm vi lock. V dg komm vi imm på oc v komm vi Rock. Mi, H, Mik & Flici Oijk Oijk Oijk. Vi ä vysäls, äk öv kll bddgd. I k md i mäl vig vi kick pll fö fi y fä. U igoö möig gäg v d ll bä vlp vl fö ädd älväld & äk fmid. i ä dom bä. i ä ll om vysäl k v. Illig, midig & ålig. D i pövig ä komm. Sofi, Dil, ild & My ollig 26 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

29 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Wälkomm oll! Vi lä på djp v oc ä ä fö li fo övlvd. Måg mig vä o, m ig ppgif ä fö o ll fö li fö ij l. Md vå åd kl, vällipd vp oc k viljo gö vi ll fö vå kio. o ävy vä, å gö do fö väld olig ollig illmm md o! URL POWR! Lodo (Po), Dollo (S), Rfl (Lovi) oc Miclg (I) P H D D R R PilooPHz. Fom dp of by y o. Widom byod blif. Swgg wic i ill o i dy d of. Fo comd wo p of cm o cg vyig. ow oc gi y com fo o gid i fo of kowldg. d, Coli, Jol & Lovi Hj oll! Ud lävck oll d möjlig följ md på wå-ävy om bjd m-bildig oc olig kiwi. Wå älig PåWifPdd, Mco, S, Ok, Mj, li, Id oc Micl ollgid ollig of m, o of mid, o of c. fo ow.

30 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. L Hkm kdl, bokdlvig Igid Lmbg, Vd Hmid oll komm bök KFS på fdg L.V. 0 ( cm) 28 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

31 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Ubildig koymkik Upplägg på jälv bildig ä ågo old ä vd oll kk ä v vid d idig. Pogmm koymkik bå v mägd olik k. Vj å ä idl i fy läpiod om vd ä å lävcko. k k v ig ll vå läpiod låg oc i l v vj k komm d fi ågo fom v (lpov). Udviig komm i fäm 3 olik lg: föläig, övig oc miim. D k v plcd må-f i fy olik block; 8-10, 10-12, ll ll dg ä i l fll d fökomm ålimm oc ovmog då oll ä fi gg ig i ollig. Föläig gå ill å fölä p ifö kl i ö l. Fågo ppm oc ppk llid v båd fölä oc v kl om glig ockå dd! På övig jobb m md övig kbok. M få i föväg d på vilk övig om mov vilk dl i k å m k åll ig i f (ågo om kommd v ll i fd). D fi äv övigld om gå oc jälp oll om d f. Smiim ä ågo mllig oc vi äv mll olik k. D k ill xmpl v om föläig f då fölä b äk igom xmplppgif få kbok. D k ockå v m fom om dikio dä m få dik iåll få föläig i mid gpp. På miim ig y pp. D fi äv lbb, xkio oc li om i åll ig ill d oml cm. Ifomio om åd illfäll komm fi illgäglig i god id. U P P L Ä G G ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

32 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. S V L Sdivägldig (SVL) Hj! Jg ic oc ä di divägld på koymkikpogmm. Vi komm äff på ppopdg oc vid fl illfäll d fö id. Rd p vcko i på mi, då d i komm igåg li md di, vi i mid gpp fö ifomio oc gppcocig kig dikik. Ud l di diid k d kok mig md di dild fågo. Jg ä di- oc kiävägld oc coc md ydplik. D gi ill päd bildig om ockå ä kävd md ög mpo. Däfö vill jg d kommd dig komm igåg md di d få. D fi myck vi på d! ill i, vk i kok md mig om d d öv ågo oc vä i fö läg! Jg fi i - på Ubildigvic, épl. Dä i jg illmm md mi kollgo di- oc kiävägld, ko m övig pogmdmiiiv pol. Di pdd komm f ppop md dig på dvdig på LH Cmp fö d bb oc lä k lä dig i bld d olik. D å mig llid oc kl vi mil fö fågo oc idbokig. Välkomm! ic G Sdi- oc kiävägld, Diplomd Coc koymkik lfo: Hmid: p://www.d.l./divägldig Ubildig 30 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

33 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Välkomm ill ko Hj! Jg Ull Bgm oc ä ko på LH. Vi ä ko på LH oc d ä jg om d om di pogm koymkik. H d vå koc dig på di fö d polig bkymm? Kä d dig oäk på dig jälv oc fd på dippåll ll divbo? H d m i ki oc böv öd fö dig d? H d ågo fkiodäig oc vill v vilk möjlig d ill x öd i diiio? D kk i poblm m böv ädå ågo p md? Då ä d ockå välkomm kok mig på: l : , ll; -po: Jg i i - på bildigvic oc jg jälvkl ydplik. p://www.d.l./od-i-di/ko-l/ K U R O R R D k äv väd dig ill Ld Uivi cl Sdiäl, Sdäl. Föom kild ml bjd d äv föläig, wok op oc gpp kig äm om.x., pokiig oc våg l. M ifomio om d vkm oc d komm i kok md dm i d på: ollgid Ubildig o of m, o of mid, o of c. fo ow.

34 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. 32 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

35 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. Skiogid Skio Pogm Mko kik Fyik kik Mmik kik ovkp lkokik Mdici oc kik Mkikik Mkikik - kik Dig Väg- oc Vbyggdkik Lmäi Bd kik Ididig Kmikik Biokik Hilb Älg Hck Hckp Jo Cool Vic Rlé Sklm Miclix S K I O S G U I D Dkik Ifomio- oc Kommikiokik Högkoligjö Ro P Bm oc Vä koymkik Sigg Hj Idill koomi I: Bjö ollgid LH of m, o of mid, o of c. fo ow.

36 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. ; G Ö R ; F Ö R S ; V C K gö fö vck Pø vill oll k övlv fö vck i Ld. Fö föbä oll c i d lig Uvl komm d li öv k d bö ill gjo i l v fö vck. i. däd oc kff mföäkig ill oll y m. ii. Skick i diföäk (gö kl på c.). U d få oll ig pg. oll böv pg. iii. Gå md i io oc LH, fö mxim dliv oc ök di möjlig k påvk. iv. Köp kli. Bokdl KFS ( KFS) ll d böck oll böv. Då oll koo of ä mg od äv bokbydg dä äld d älj i gml kli fö billig pg. v. kiv oc v. vidbfod kolmil ill oll vlig mil. oll bö fö v glbd koll i mil. Vikig ifomio få lä, kå oc kio kick ämlig ill oll y kolmil. vi. Om oll i köpl i FB k Pø kommd oll kff. Äv om oll bod å k d v b fö fmid. vii. Skff fl cykl md b lå. oll böv cykl. Fmfö ll fl cykl. Oc fmfö ll b lå. gö fö vck 34 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

37 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP 1.495: :- 795:- DRSSOS HRR.S ollgid of m, o of mid, o of c. fo ow.

38 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. O R D L I S Odli F - kdmik Föig. I d boäd k oll bo. vpdd - Pdd m k väd ig ill d v om ä yk oc bä cool kpbidl. RKD - So bmä fö ll LH kio Cmp - LH-omåd. CS - Pg om oll böv. Cykl - D d ä fädä i Ld. Som cykli oll llid föäd i fik. Dlpi - 1) ik d i Gkld 2) Sdomåd x o om LH. Dlpivål - Ågfyll kik om k ö kl. 23 få Dl pi (. 2 ov) i id. Dggig - Sädig v jö Sjø. Fömål om cykl, do oc gml kläd bk fyd. Säll i bkb kick. Dgg - mid, ko. koivi - oll lldl g pvi. fläpp - F md dgolv oc b, of f iig. Flffvck - Fi Läig U Föpld Föläig. Vck d komm lä dig älk. Fö - äk Pø f og. Gq - F, ibld md m. D cod vi å ill v kok klädd. Högkolpoäg - B illäcklig måg v. Igjö - po om k äk k glig v vfö. Kff - Livkf. mgik lxi om kom i llfö o mägd, pcill d vcko. KC - Kmicm, m oll d m. KFS/KF Sigm - LH: bokdl om ligg i på dic m. Äg v LH. Lop - Flokl bkom KC md ög vkm lfkodiio ig. Mlb - väldig vädb pogm om ll lä m k m ig lä. Mlåd - Sddlc båd v lvkig då oll i åd md ågo. Mico - Mgik pp om k fövdl ofig m-lik ill gom-lc. ä. Moj - Köp m/dyck i om. oll - D. y på LH. ollig - D kommd, olig vcko d l di diid. Om - f ig. Lg, ll d. äk på 10: gåg på mm k kll ögidd bä. Ovll/ovv/ow, c. - D m pkik plgg om fi. I d få oll pl md ll. Odli 36 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy. o

39 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. P - M kiol vig v f. O Pdd - Äld lv få kio om ill ollo d b d R ollig. SC - Sdicm, byggd om if KFS ( KFS), plggpl oc cfé D då gi y. L Skio - Ugö v d md mm fäg på ow. D äv g bokv oc mko. I Sx - Uko om fix oc lg m d div iig oc od d bä S f. Sigg Hj - W-kio mko. Si pil/vlbog - So folkf om of ibä folk pck (i d v lkool) i dpk. Siig - Rolig illällig dä oll bli bjd på m, dyck oc dållig. Sjö Sjø - Mid ygiik vål mi på cmp oc y vkm bdpl. Skåk - Hybid mll vk, dk oc p md fö myck m i m. Slq - Som gq m äk ovll oc li mid äd. SMS-gpp - B ä kov oc pid ifo m om å måig om ok ömlö ä oc fö ög lfoko. Sp - 1) ik d i Gkld dä m lvd oödig lyx. 2) Sdbodomåd dä m lv oödig lyx. Spx (gyckl) - Rolig fmädd, of md miklik oc moiik ilg. Spx - Som px (gyckl) ( px (gyckl))v f ö oc m officill Sb - äk Pø f o. Sdliv - dl, vgygö, dilå, dik oc vä jälv. Sdikväll - Somlig odd kväll då oll k gö d odd dliv gick på, ämlig plgg. Fik igå. Sdippåll - M ok l kl i läg oc p få ll, yp. SåS - Sågid, ålig miklik kmp mll kio på LH; md ög ämig. - 5 imm låg xmiio dä m vi vd m lyck yck i i mi oc midig föök dölj d m i komm iåg. vck - Åg, fö li öm, övkompio v kff oc kig mvo om klmi i ( ). LH - kologkå vid LH. ko - oolig vck fäg om bod pyd mlig mo m d ollig, äv lfokiok. Då l Pø...i myg. ko vl/ko lgvl md vikig ifo. Äv dä m ä m i ok bok lokl. W - Wäldig Wikig bokv. W-/koi - Sd vid LH bä kio. Ö Ø - Ö mi i jö Sjø ( jö Sjø). If äv lfokiok. ollgid Odli of m, o of mid, o of c. fo ow.

40 i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of. I P S ; F R Å ; P H Ø S ip få Pø Ud ll å i d blå Pø vi md om myck. Hä följ åg v vå åd ill d fö id på LH om vi yck dlä fö o oc om vi ök vi gjo i vå gdom. - Hi dikik. D ä i måg fll ill o födl fö oll plgg iop md åg v i klkm. Pø vill äv kommd oll gå på dikväll oc d SI-övig om bjd oc ockå koll i vd plggpdd bjd. föök ligg i f md ppgif om oll ä ågo ll ök d gjo i fd. - S ill dl i d kivi om bjd. oll fö vcko i Ld gå b pplv gåg, v på dm! - äk på li xpg j d ollig ä b då ovll, iig oc d olig kivi ko l. oll bö äv dl pg öv ill i kli. - Pl oc pioi. Pø vill oll k må b, kä däfö f vd d fkik ok/vill/ åd md d ollig. God plig gö oll i md m. Skiv lio. Lio ä b. ip få Pø 38 ollgid 2015 d i dp i mi o i vy dy.

41 d ä ö g o ä k o c f l m mi g id i f m f ö m o v v d o m v ä p å d id ä v å g op p åv p o ; d b l i m k l o m d i d i g di jä l ṿ d ä o ll l ä b l id i ppmig: o i d å ä l åg f å l ḍ d b ä k k ä d åä b b o il l m m m d v ä ; o c f ok m p å D ä ög oäk id oll fmfö ig dä m ldig v vd om vä bkom ä vågopp. D ä ldig lä åll ä k åä låg på djp w. M k ä äk: d bli lä illmm! Däfö ä vill Pø llig ppm oll om d ll vikig di böj. Lä kä di y klkm, d ollo, v W-kio oc iv d älig dd Ld. v på d iiv, älig vcko om vä. j v vj kd! Vi vä på Dig, Pø m å l ṭ d p o...

42 Möck å gö Hö v dig. Fo! Ld Pogmkik ök pogmm

43 VRFÖR HYR, ÄR DU K KÖP : :- 795:- DRSSOS HRR.S KLO S OMG 48 KLOLUD.S

44 Podcd d Dicd by mmb of W-Pø 2015; - Øwpø Lc - Pø Xipi - Pø vid - Pø Dlici - Pø pi - d Pø Sgx i coopio wi: ll Uppdg- Hwd- Plgg- Iioll- d PåWif-Pdd, ll Pppqd, om ll d of W-x15; 6 Kop, ll o Uko på W-kio, W-yl, Pilip Ho, ll o Pø/Fö/Sb, Kå d Øv, pcilly ollgl; Mi P, SVL, ll picipig ggd ollo, d vyo l wo i om wy lpd mk i ollig pp, yo kow wo yo.

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012 Bfä fä EN TIDNING FRÅN VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING NR 1 2012 www.vigb.u if@vigb.u Ic Nä Vig Vigb mdlpuk Ldhövdig kmm: ivigig v Gukbäk Välbvd pl: lufvä i Äf Å Vigbb: hmm på väldc 2 NR 1 2012 ORDFÖRANDEN

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se 16 lkui umm 20 vck 21 2011 E vck kv v imlig Ju u! 4.95% ä I SOLLEBRUNN AB SÖNDAGSÖPPET 12-15 Slupu på ll vå 2011-å mobil! Vi h c 75 hubil i lg. Fö ig om vää vic och illmögå äv f köp! Tlfo 0322-832 10 å-o

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200 Bkd jdi i 5 db it M B o t Sk y U d Utpt 8 K pt, i 9 Ski ft Riwy Bidi Bi Coto Li Bidi Eio Cctio A S k y SO LVA LLA 8+ h k t ö Bj b t J Jt A d U d 7 Itidiiio Pojktditikt Mitt WSP Akik Ttfikb bydt 4 p Uppdd

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Slutrapport Full Koll

Slutrapport Full Koll Slppo Fll Koll Ifkig läg väg och jäväg i Vämld 2009 2012 1 INNEHÅLL föod, le hoi 3 pojekpe 4 ig läg väg 6 ig läg jäväg 8 VIKTEN AV GOD Smvek 10 k & fk 12 mkdföig 14 fk iveeig 16 lod, l bll 23 podkio Mkdvdelige

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer