Skolbesök läsåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbesök läsåret 2014/15"

Transkript

1 Skolbesök läsåret 2014/15 Under det gångna läsåret besökte Barnens Internet samtliga lågstadieskolor (Sottungaelever i samband med skolbesök i Föglö skola). I flera av skolorna fick majoriteten av eleverna ta del av informationen, medan det i andra skolor var utvalda årskurser eller klasser som var målgruppen. Lektionerna har med varierande upplägg behandlat säkerhet på nätet, rätt & fel på nätet, dataspel, skärmtid och utsatthet på nätet. 7 av skolorna lektioner i samtliga klasser från åk av skolorna lektioner i samtliga åk av skolorna lektioner i samtliga åk av skolorna även högstadiet, åk 7-9 Övriga skolor med allt från besök i 4 åk per skola till några skolor enbart enstaka årskurser Sammanfattningarna av skolbesöken läsåret 2014/15 sker delvis utifrån en uppdelning av lägre och högre lågstadieklasser, inklusive fåtalet högstadier, men även utifrån de olika lektionsuppläggen. Åk 1-3 Introduktion Dataspel, vara snäll på nätet & skärmtid Genomgående engagerade, aktiva och insatta barn, där diskussionsämnet spel engagerade lite extra. Dataspel Vad barnen uppger att de spelar Minecraft, Moviestarplanet (MSP), Momio, Starstable, Subwaysurfer. Five nights at Freddy s, Battlefield, GTA, CS, Call of duty, Blackops, Halo, Slenderman, Walking Dead Skate 3. Se mer information om spelen under Guide till barnens dataspel 2014/15 innehåll och åldersgränser. Åldersgränser I majoriteten av de besökta åk 1-3 finns det barn som uppger att de spelar spel som har 18 års åldersgräns. Även några av de som inte själva spelar spelen kan ha kommit i kontakt med dem genom äldre släktingar eller kompisar. Många av barnen har kloka resonemang om åldersgränser utifrån spelens innehåll. Flera tycker att skräckspel, som Five nights at Freddys och Slenderman, är otäcka och har själv upplevt att de blivit rädda med mardrömmar och svårighet att vara ensam hemma som följd. Även andra reflektioner om innehållet, som t ex att det i GTA går att se folk som sätter sprutor i armen och att man där slåss och svär mycket. Några barn tar upp att de tror att barn påverkas av våld i spel och att det kan vara svårt att skilja fantasi från verklighet

2 Andra barn uppger att de inte bryr sig om åldersgränserna på spel och upplever inte någon negativ påverkan samt att spel med högre åldersgräns är roligare och mycket mer spännande att spela. Ibland tycker barnen att det kan vara svårt att förstå varför vissa spel har hög åldersgräns och litar inte alltid på åldersmärkningen. Några av de som har tillåtelse från föräldrarna att spela GTA, får enbart göra det i förälders närvaro och får inte döda i spelet. Köp i spel & att känna sig lurad I flera klasser tar barn upp att de på olika sätt blivit lurade i spel. Det kan handla om spel som de trott varit gratis och som sen visat sig kosta, men även de som köpt saker men inte förstått att de handlat för riktiga pengar. Andra berättar om hur personer blivit av med pengar i spel eller att de ovetandes samtyckt till publicering av spelresultat på Facebook. Skärmtid Redan i åk 1-3 har barnen kloka tankar om vikten av att inte tillbringa för mycket tid vid skärmar. De tar upp allt från fysiska besvär till att man kanske inte äter ordentligt. Flera elever upplever att deras småsyskon har för mycket skärmtid och att syskonen inte vill leka. Andra berättar om föräldrar och bekanta till familjen som tillbringar mycket tid vid skärmar. Majoriteten av barnen upplever att de själva har lagom mycket skärmtid. Det är även den bild som framkommer vid samtalen under lektionen. En del har reglerat med speciella tider och dagar för spel och andra skärmar, några tjänar in skärmtid genom att vara ute, andra har inga uttalade regler. I klasserna finns det även barn som upplever att de har för lite skärmtid mot vad de skulle önska, men även barn som själv anser att de tillbringar för mycket tid vid skärmar. Schysst på nätet Begreppet schysst på nätet är ingenting obekant för barnen i åk 1-3. Barnen beskriver att det handlar om att vara snäll och skriva snälla saker istället för fula saker, låta bli att kommentera att någon är ful samt tänka efter och fråga innan bilder och filmer läggs ut. Sociala medier & andra kontakter online Flera av barnen i olika klasser uppger att de använder olika former av sociala medier. I synnerhet Instagram, Youtube och Skype, men även några som tar upp Snapchat, Facebook, Kik, Whatsapp och ask.fm. Men det finns även hela klasser i skolor som inte alls är aktiva på sociala medier. Se beskrivning av de olika sociala medierna i Guide till barnens sociala medier 2014/15 åldersgränser och användbara tips. När det gäller spel är det många som spelar online med andra. Det finns exempel på barn som fått nya kamrater via spelet som de även träffat utanför spelet, i närvaro av förälder. De flesta uppger dock att de främst spelar med personer de redan känner sen tidigare. Relativt många tar upp att de på olika sätt blivit kontaktade av okända personer, inte nödvändigtvis på något olämpligt sätt. Utsatthet

3 Lösenord Flera barn i olika klasser tar upp att andra personer har försökt få tillgång till deras lösenord. Det spelet som dominerar i dessa diskussioner är Movie Star Planet (MSP) och situationen är framför allt vanlig om barnen blivit VIP i spelet. I en del av fallen har personer försökt att genom hot om avstängning få barnen att uppge lösenordet, andra gånger handlar det om tjat eller att personen lovat dem något i gengäld, som sen inte uppfylls. Flera barn saknar förståelse för varför de inte ska låta kompisen få reda på de deras lösenord, men är däremot medvetna om att inte lämna ut lösenord till okända. Kränkningar I många av klasserna är det flera barn som berättar om andra jobbiga incidenter i spel och via sociala medier. När det gäller spelet Minecraft finns det erfarenheter av att andra genom fusk gör så att de olovandes kan ta saker av andra, men även att andra förstör byggen eller dödar dig i spelet trots att du inte är med på det. En elev berättar om en kapad gubbe i MSP, där personen använde elevens gubbe till att skriva elaka och snuskiga saker till andra barn med följd att barnen inte längre ville vara vän med eleven. Flera barn vittnar om att de blivit utsatta för eller sett andra bli utsatta för elaka skriftliga kommentarer om att de t ex är dåliga, fula eller äckliga. Några benämner det de upplevt som mobbning andra att de blivit retade. Några enstaka berättar om reella hot. En elev berättar hur andra elever har förvärrat konflikter genom att blanda sig i. En annan elev berättar hur denne oavsiktligt fått upp klipp på Youtube med nakna personer. Ytterligare en annan elev har fått en otäck bild och uppmaning om att skicka en avklädd bild på sig själv. Flera av eleverna berättar att de hanterat kränkningar genom att anmäla till webbsidan samt att de blockerat eller ignorerat personen som kränkt dem. Ett antal av eleverna har istället blivit hjälpta av utomstående, ofta okända personer, som anmält. Flertalet av barnen har berättat för en vuxen i deras närhet, men några av barnen har tyckt att det varit svårt. Någon enstaka uppger sig ha varit i kontakt med polisen. Många har även löst situationen genom att sluta spela spelet eller skapat ett nytt konto.

4 Åk 4, några åk 3, 5 & 6 Dubbeltimme Etik & moral på nätet, dataspel, skärmtid och utsatthet Dataspel Vad spelar barnen Det är en stor bredd på vilka spel som barnen uppger att de spelar. Här redovisas enbart de spel/plattformar som blivit omnämnda vid fler en ett enstaka tillfälle. Vanligast:Minecraft - absolut vanligast förekommande, MSP (Movie star planet), sportspel som FIFA och NHL, roblox, Call of Duty/MW2/MW3/Blackops, GTA (Grand Theft Auto), SIMS, LOL (Leauge of Legend), spelsidor som spela.se/spelo.se/a10.com/y8.com/jesper.nu. Något mindre vanliga: Momio, Hay Day, Little big planet, Starstable, Farming, The Crew, Clash of clans. Se mer information om spelen under Guide till barnens dataspel 2014/15 innehåll och åldersgränser. Åldersgränser I majoriteten av klasserna är det minst några elever som spelar spel med 18 års åldersgräns, i synnerhet är det då GTA samt spel i Call of Duty-serien som nämns. I några enstaka klasser framkommer det inte att någon av eleverna spelar spel med hög åldersgräns. Överlag finns det en tydlig medvetenhet om att åldersgränserna handlar om spelen innehåll. Däremot är det varierande åsikter om nödvändigheten att följa dem. En del elever är tydliga i att åldersgränserna ska följas. Det förekommer även en hel del diskussion om våld i spel. Det finns även de som spelar spelen men ändå reflekterar kring spelens påverkan, som exempelvis en självupplevd känsla av att fastna i spelen och få svårt att skilja på spelen och världen utanför. Å andra sidan finns det de elever som resonerar som så att de inte blir negativt påverkade av att spela 18-års spel, att det inte är så farligt och att åldersgränserna egentligen inte behövs och inte är något att bry sig om. Skärmtid Många av eleverna bedömer själva att de har för mycket skärmtid. Flera beskriver även en vardag med i synnerhet många timmars dataspel i sträck. Flera oberoende elever tar upp att det under loven kan bli väldigt mycket spelande eftersom de inte har några andra möjligheter till aktiviteter eller att de har långt till närmaste kompis. En del har olika regleringar kring skärmtiden, medan andra inte har några begränsningar. En del av dem sitter mycket vid skärmar, medan andra får hjälp av föräldrarna att bryta när föräldrarna bedömer att det har blivit för mycket alternativt att andra aktiviteter skapar en naturlig balans.

5 Vad gör barnen på nätet Följande är en sammanfattning av vad eleverna i främst åk 4 uppger att de gör på nätet. Plattformar med enbart ett svar har uteslutits. I några av klasserna togs sociala medier till en början inte upp självmant av eleverna, utan kom fram först vid ytterligare undersökande frågor. Instagram, Kik, Snapchat, Facebook, Whatsapp, Skype, Youtube, Swefilmer/se på film, Google/söka information, Spotify/musik och spel. Se mer information om sociala medierna under Guide till barnens sociala medier 2014/15 åldersgränser och användbara tips. Sociala medier & andra online kontakter I några av klasserna finns det en osäkerhet om vilka åldersgränser som gäller på sociala medier. I synnerhet finns det en okunskap om att Instagram har 13 års åldersgräns. Många av barnen använder en stor del av de olika sociala medierna, men det finns även familjer där barnen uppger att föräldrar håller fast vid åldersgränserna samt enstaka klasser där sociala medier inte verkar vara aktuellt. Flera av barnen uppger att de blivit kontaktade av okända personer via sociala medier och online spel. En del har på så sätt fått nya kontakter, medan andra har reagerat med att blockera okända, berätta för sina föräldrar alternativt avstått från att svara. Generellt har eleverna god kunskap om hur de ska agera om de ska träffa nya online kontakter utanför nätet. Utsatthet Många av eleverna berättar om olika erfarenheter av kränkningar på nätet. Flera elever upplever att de utsatts för eller sett andra bli utsatta för mobbning såväl på nätet som utanför. Ett antal elever delar med sig av erfarenheter om att ha blivit kontaktad av okända personer som försökt att förmå dem att skicka bilder på sig själva. Andra kränkningar har handlat om gubbar i spel som blivit hackade, personer som förstört i spel, smygtagna bilder, omgjorda bilder, hot och elaka kommentarer på Instagram eller elaka kommentarer i spel med anledning av vinst eller för att någon tycker att barnet är dålig. Flera av barnen uppger att de hanterat kränkningarna genom att anmäla till webbsidan, blockera eller ignorera. Majoriteten har berättat för en vuxen. I något enstaka fall har en polisanmälan gjorts. Det finns även exempel på när elever har sagt ifrån för att hjälpa andra. En del av eleverna uppger att de skulle hantera situationen genom att hämnas/ge igen För- och nackdelar med internet Två klasser i åk 4 fick i uppdrag att mer specifikt lista för- & nackdelar med nätet. Fördelar Ha kontakt, umgås, prata, chatta Spel Ta reda på fakta/lära sig, söka efter saker

6 Allt utom hatet Film Kul Rapportera och blockera, stoppa mobbare och få andra att tänka på vad de gör Nackdelar Hat och mobbning. Många är dumma, bråk, fula ord, elaka kommentarer och svordomar Personer kan ljuga, svårt vet om personen är snäll, svårt veta vad som är skämt och inte Bli hackad Ibland trögt Reklam Facebook Virus Bilder som läggs ut utan tillstånd

7 I första hand åk 5-6 Uppföljning Åk 5-6 (13 st) samt några åk 3-4 Diskussion & värderingsövningar - Attityder, utsatthet & skärmtid Ett återkommande svar gällande attityden till elaka kommentarer på nätet är att lite får man tåla och att det inte är så farligt. Det finns en generell acceptans att det är sådant som hör till. Flertalet tar upp som strategi att helt strunta i elaka kommentarer, framför allt från okända personer. Någon enstaka klass är av helt motsatt åsikt och tycker inte att man ska behöva tåla elakheter på nätet. Under övningarna är det ett antal i en handfull klasser som anser att det är ok att ge igen/hämnas på oförrätter på nätet. I flera av klasserna är det ett stort antal elever som själva upplever sig ha mycket skärmtid, men likväl i många andra klasser är den egna bedömningen att skärmtiden ligger på en lagom nivå. Ett återkommande svar på frågan om de tycker att vuxna har koll på vad som sker på nätet och i spel var ett enhälligt nej. Samtliga svarar nekande på frågan om de tycker att det är viktigt med många följare, likes, kommentarer på sociala medier. Åk 5-6 (10 st), åk 7-9 (3 st) samt åk 3-4 (1 st) Fallexempel - etik, moral & lagen Gruppdiskussioner utifrån nedanstående fallexempel, 3-5 elever/grupp. Avslutande diskussion i helklass med koppling till vad lagen säger (se bilaga 1). Överlag är den övergripande uppfattningen bland eleverna att det är olagligt att lägga ut alla former av bilder utan lov. Eleverna är även väldigt tydliga med åsikten att det aldrig någonsin är ok att skicka avklädda bilder. Generellt förekommer en attityd av att man är dum i huvudet om man som barn skickar avklädda bilder. Ett fåtal klasser hade mer fokus på hjälp än att skuldbelägga om kompisen skickat en avklädd bild. Din kompis har under några veckor haft kontakt med Linus 17 år på Facebook. Han är snäll och din kompis har blivit intresserad av honom. Han har bilder på sig själv och verkar ha många vänner. En dag frågar Linus din kompis om hon skulle kunna skicka en bild på sig själv utan tröja. Vad skulle du ge för råd till din kompis? Majoriteten av grupperna är tydlig med att kompisen inte bör skicka bilden Säga åt kompisen att inte göra det. Några förklarar varför kompisen inte bör skicka bilderna: Att inte göra det för det kan vara en pedofil. Nej, han kan vara falsk. Han kanske inte är den han utger sig för att vara, eller så är han det men kommer ändå använda bilden på ett sätt du inte vill. Tänk efter. Blockera.

8 Berätta för dina föräldrar eller någon annan vuxen. Gå till polisen. Om du senare får reda på att hon skickat bilderna, vad gör du då? Säger att hon är dum i huvudet. Tycker att hon är dum/dum i huvudet, att det var dumt gjort. Vi har varnat dig, han kan vara en annan person än du tror. Fråga varför. Prata med kompisen. Hoppas att bilden inte kommer ut på nätet. Försöka hjälpa kompisen att Linus inte sprider bilden. Radera bilden. Blockera Linus. Prata med båda. Berätta för föräldrar; Berätta för en vuxen. Ringa polisen. Ingenting. Är det någon skillnad i vad du skulle ge för råd om det skulle vara Alexandra 28 år som frågar efter en bikinibild? Alexandra skriver att hon arbetar med att söka nya modeller Nej det skulle inte vara någon skillnad. Det kan lika gärna vara en 67 årig gubbe. Träffa Alexandra innan. Kolla upp. Ta reda på mer information Ta reda på om det är sant Det beror på. Kolla med sina föräldrar eller annan vuxen. Kolla med polisen. Flicka 15 år skickar lite på skämt en nakenbild till sin pojkvän som också är 15 år. Pojkvännen sparar bilden i sin telefon. En månad senare gör tjejen slut. Pojkvännen blir arg och skickar bilden till flera av sina kompisar. Även de sparar bilden. Gör någon av dem något olagligt? Majoriteten av grupperna anser att samtliga gör något olagligt, även flickan som skickar bilden från början. Skicka inte bilden och skicka inte vidare. Det var ju tjejen som skicka från början så det var ju typ hennes fel, men det var ju oschysst att skicka vidare. De som sparar bilden. Olagligt att skicka vidare bilden Några av grupperna är ovetande om att du inte heller får spara sexuella bilder på minderåriga. Du är en av kompisarna som fått bilden. Vad ska du göra? Ta bort bilden om du får den. Inte dela bilden. Säga ifrån att det inte är ok. Ingenting.

9 Ungefär hälften av klasserna fick istället motsatt exempel: Pojke 15 år skickar lite på skämt en nakenbild till sin flickvän som också är 15 år. Flickvännen sparar bilden i sin telefon. En månad senare gör killen slut. Tjejen blir arg och skickar bilden till flera av sina kompisar. Även de sparar bilden. Gör någon av dem något olagligt? Majoriteten anser att flickvännen agerar olagligt. Man får inte skicka bilder på andra utan lov. En stor del av grupperna anser att även pojken gör något olagligt. Kompisarna som sparar bilden. Du är en av kompisarna som fått bilden. Vad ska du göra? Radera bilden. Säga ifrån om att ta bort bilden. Prata med flickvännen. Säga ifrån till flickvännen. Blockera Anmäla bilden. Anmäla både flickan och pojken. Ta en screenshoot och anmäla till polisen. Mikael ska göra ett trick med sin skateboard, men misslyckas totalt och slår sig illa. Niklas har filmat det hela och lägger ut filmen på Youtube i syfte att alla ska se hur dålig Mikael är på att åka. Lukas ser filmen och delar den på Facebook. Är det ok att lägga ut filmen? Majoriteten av grupperna är överens om att för att lägga ut filmen behövs Mikaels tillåtelse. En grupp tar upp att även Mikaels föräldrar bör ge tillåtelse innan. Filmen ska inte läggas ut eftersom den har ett negativt syfte. Man får filma men inte lägga ut Det är elakt. Kan något av det som görs i exemplet vara olagligt? Majoriteten av grupperna tror att det är olagligt att lägga ut filmen utan Mikaels tillåtelse. Två av grupperna funderar över om det kan vara olagligt att dela vidare, men en grupp tror att det kan handla om huruvida Lukas förstår att det inte är ok. Olagligt att filma utan lov. Inte snällt, men inte olagligt. Men det är väldigt elakt att dela på sociala medier. Lisa startar ett konto på Instagram Karin är en djurplågare. Det är olika bilder på Karin, elaka texter och bilder på skadade djur som Lisa hittat på google. Sidan har snabbt fått många följare. Kan det som Lisa gör vara olagligt? De flesta grupper anser att Lisa gör något olagligt genom det kränkande innehållet på kontot.

10 Några fokuserar även på bilderna. Google bilder kan vara fake. Det kan vara olagligt att använda sig av bilderna. Både ja och nej om det kan vara olagligt. Jo/kanske olagligt. Kanske inte olagligt men onödigt. Inte olagligt. Vilket ansvar har följarna? Flera grupper tar upp att man inte ska följa. Genom att följa godkänner de lögnen. Sluta gilla och följa. Flera grupper tar upp anmälan av kontot. Några tar upp ett ansvar att säga ifrån. Några tar upp att blockera sidan. Följare har ett ansvar att inte skriva hatkommentarer. Några tar även upp att följarna ansvarar för att ta reda på mer fakta och faktiskt vara säker på att informationen stämmer. Inget ansvar. Du är kompis med både Lisa och Karin och upptäcker att den här gruppen finns, vad ska du göra? Vanligaste svaret är att säga ifrån till Lisa och på så sätt försöka att få bort kontot. Flera tar upp att man bör prata med båda parter. Några tar specifikt upp att berätta för Karin. Anmäla kontot. Inte vara kompis med Lisa, anmäla henne och vara en ännu bättre kompis med Karin och stötta henne. Alex tittar på en fotbollsmatch tillsammans med sina kompisar. Hon tar en selfie upp mot publiken. Några i publiken reagerar och kräver att Alex inte ska lägga ut bilden på sociala medier om de är synliga på bilden. Senare på kvällen får Alex ett anonymt sms Hoppas du gjorde som jag sa om bilderna, annars blir det inte roligt för dig i skolan imorgon. Skvallrar du till någon dödar jag dig. Hur ska Alex göra med bilderna? Radera bilderna och välja att inte lägga upp bilden på sociala medier är det absolut vanligaste svaret. Andra vanliga varianter är att utifrån hur väl publiken syns välja att radera, inte publicera eller redigera bilden genom att sudda ansikten. Gå någon annanstans och fotografera eller fråga publiken om de får synas. Behålla bilden tills vidare och berätta för en vuxen. Gör någon något olagligt? Mer eller mindre samtliga grupper är överens om att hotet är olagligt.

11 Alex om hon lägger ut bilden. Alex och den som hotar Ska hon berätta för någon om smset? Nästa alla är överens om att hon bör berätta om smset. Många föreslår föräldrar eller annan vuxen. En grupp anser att polisen behöver informeras. Några enstaka elever är mer tveksam om det verkligen är så bra att berätta.

12 Bilaga 1 Olagligt på nätet Brott mot kommunikationsfrid Någon fortsätter att på ett störande sätt kontakta dig genom att t ex skicka sms, ringa eller skriva, trots att du sagt ifrån. Spridande av information som kränker privatlivet Någon publicerar utan lov en bild, film eller text som handlar om ditt privatliv för att orsaka skada eller lidande för dig. Även att sen dela vidare/sprida kan vara brottsligt även om du från början inte var den som la ut den ursprungliga texten/bilden, om det är tydligt att du borde förstå att det bilden/texten kan orsaka skada eller lidande. Exempelvis om du blir filmad på idrotten när du misslyckas med en övning och personen sen lägger ut detta på Youtube i syfte att göra narr av dig. Ärekränkning Någon skriver något om dig som inte är sant för att skada dig, få dig att må dåligt eller få andra att se ned på dig. Det kan också handla om att på något annat sätt förnedra dig. Exempelvis rykten som: X är en hora som ligger med alla killar på skolan. Olaga hot Någon hotar dig med att göra något mot dig som är olagligt. Exempelvis: skvallrar du åker du på stryk Sexuellt utnyttjande av barn Du som är under 16 år skyddas från sexuella handlingar som vuxna riktar mot dig och som kan skada din utveckling. Det är alltid den vuxna som bär ansvaret. Det kan handla om en sexuellt laddad diskussion i en text eller via webbkamera. Lockande av barn i sexuella syften (grooming) Någon försöker att få dig som är barn att gå med på att träffas för att utnyttja dig eller vill få dig att ställa upp på bilder/filmer som kan anses ha en sexuell karaktär och kan verka kränkande för dig. Grooming handlar om förberedelse. Spridning och innehav av barnpornografiskt material Det är alltid olagligt att tillverka, inneha och sprida bilder/filmer på barn under 18 år som på något sätt har sexuell karaktär. Du får till exempel inte ha en bild av en halvnaken/naken minderårig person i din telefon eller surfplatta, även om det är personen som bilden föreställer som själv har skickat den. Dataintrång Om någon exempelvis kapar ditt konto och låtsas vara du. Olovlig observation Någon tar utan lov en bild eller filmar dig på privata platser som exempelvis en toalett, i ett omklädningsrum, ditt hem eller din trädgård. Bedrägeri Exempelvis om du vinner en nätauktion, betalar, men sen inte får varan.

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Barnens Internets Expertgrupp av barn 2015

Barnens Internets Expertgrupp av barn 2015 Barnens Internets Expertgrupp av barn 2015 Under 2015 har Barnens Internet genomfört Expertgrupper på fyra skilda skolor med fyra träffar per grupp/skola. Två av skolorna bidrog med deltagare från åk 4-6,

Läs mer

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Under 2014 har Barnens Internet deltagit i föräldramöten på 13 av lågstadieskolorna samt 17 av daghemmen. Här finns en sammanfattning av

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer

Sammanfattning av skolbesök läsåret

Sammanfattning av skolbesök läsåret Sammanfattning av skolbesök läsåret 2015-16 Under det gångna läsåret har Barnens internet besökt arton av landskapets lågstadieskolor (Sottungas elever i samband med skolbesök i Föglö skola) på såväl fasta

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Barnens Internet. Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog. http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet

Barnens Internet. Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog. http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet Barnens Internet Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet Barnens Internet Medarrangör av skolfred Förebyggande När något hänt Kvällens innehåll Tv- och dataspel Sociala

Läs mer

2014 års samlade tips från Barnens Internets expertgrupper av barn

2014 års samlade tips från Barnens Internets expertgrupper av barn 2014 års samlade tips från Barnens Internets expertgrupper av barn Barnens Internet har haft förmånen att under 2014 möta barnexperter på tre olika skolor på Åland. Elever från åk 4-6 har samlats vid fyra

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Hat och kränkningar. på internet. En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn. TILLSAMMANS MOT NÄTHAT www.nohate.se. www.statensmedierad.

Hat och kränkningar. på internet. En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn. TILLSAMMANS MOT NÄTHAT www.nohate.se. www.statensmedierad. Hat och kränkningar på internet En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn TILLSAMMANS MOT NÄTHAT www.nohate.se www.statensmedierad.se Till dig som är förälder innehåll HEJ! Är du orolig när

Läs mer

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör)

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör) Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Friends nätrapport 2016

Friends nätrapport 2016 Friends nätrapport 2016 I samarbete med: PRODUKTION Amelie Furborg & Olle Cox GRAFISK FORM Oskar Eklind ANSVARIG UTGIVARE Lars Arrhenius OMSLAG Machineheadz, istock TRYCK PrintR, Stockholm KONTAKT Olle

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

PALLA..! Tonårsförälder, känner du igen dig?

PALLA..! Tonårsförälder, känner du igen dig? PALLA..! Tonårsförälder, känner du igen dig? Plötsligt har det gulliga barnet vuxit upp till en trotsig eller kanske sluten tonåring. Nu sätts ditt tålamod på prov. PALLA..! är en metod som vill ge föräldrar

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen. Dumstrut

Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen. Dumstrut Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen Dumstrut Hej och välkommen till Norrbottensteaterns föreställning Dumstrut! Som lärare kan du välja att förbereda och efterarbeta teaterbesöket,

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008

Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm. Ungdomar och integritet - 2008 Peter Siljer ud Jan Agr i Björn Ljung Peter Pernem alm Ungdomar och integritet - 2008 En studie utförd av Kairos Future för Datainspektionen 18 januari 2008 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 Inledningen Rosa Den farliga färgen (Ambjörnsson, 2011) här hjälpt mig förstå färgen rosa från ett nytt perspektiv. Rosa är en symbol som är laddat med starka känslor

Läs mer

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Ivar gillar djur, framförallt pandor. I skolan blir han retad för att han kan så mycket om pandor. Coola Saga

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

För ett schysst klimat på nätet

För ett schysst klimat på nätet För ett schysst klimat på nätet Det handlar om utgångspunkter Det handlar om vuxnas koll Det handlar (tyvärr ibland) om ett negativt innehåll Det handlar om ungas kompetens Det handlar om ett konkret görande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Mellan dig och mig Mårten Melin

Mellan dig och mig Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Max, som är tillsammans med Hanna. Max vet inte riktigt om han är riktigt kär i Hanna. Är det ok att röra vid Hannas snippa, och att hon rör

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Unga, sex och internet. Hösten 2010

Unga, sex och internet. Hösten 2010 Unga, sex och internet Hösten 2010 Medierådet Kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Kommitté inom Regeringskansliet Syfte: att minska riskerna för skadlig mediepåverkan och stärka barn och unga

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet?

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Ett filter i huvet är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Hur ser ungas nätvardag ut? Internet är en naturlig del av ungas vardag. Användarna blir yngre och

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Stina Forsberg FN:s konvention om barnets rättigheter Barnets rättigheter gäller alla barn (0-18 år) (artikel 1) Inget barn får diskrimineras p.g.a. egna eller vårdnadshavares egenskaper, åsikter eller

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Sociala berättelser 1

Sociala berättelser 1 Sociala berättelser 1 De olika delarna av en social berättelse Deskriptiva meningar beskrivning av situationen Deskriptiva delen de ska åskådliggöra och beskriva en situation, händelse eller ett beteende.

Läs mer

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare är en långfilm baserad på Christina Herrströms bok med samma namn. Filmen finns att se som strömmande media via www.selma.pedc.se

Läs mer

Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se

Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se Trygghet Delaktighet Kunskap Dialog Metodutvecklande projekt 2014-2017 Arvsfonden, Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Johanna Nilsson Vad handlar boken om? Johan är en fotbollstokig kille som, mer än allt annat i världen, vill bli fotbollsproffs. Han måste dock kämpa mycket med svenskan,

Läs mer

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10 LAGHÄFTET 13-16 år Diskutera i ert lag I häftet har vi samlat diskussionsfrågor med olika teman som passar att diskutera i mindre grupper. Tanken är att man ska jobba lagvis och gå igenom ett tema vid

Läs mer

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt Highfive Idrott för alla www.rb.se/highfive Syfte Alla medlemmar i Vasa Gymnastik

Läs mer

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Sweden PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hur många barn

Läs mer

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm En person (tillika författaren som skrivit boken under pseudonym för att hon ville vara anonym) hade i egenskap av kund beställt två ex åt sig själv från Hedengrens

Läs mer

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet.

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet. Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet. Nätkoll Den här rapporten redogör för en enkätundersökning genomförd hösten 2015 av Arvsfondsprojektet Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv.

Läs mer

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Online Family rapporten Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Norton Online Family rapporten 2 ycker du att dina barn T tillbringar för mycket tid på Internet? Är du orolig över att

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN

Stoby skolas LIKABEHANDLINGSPLAN Stoby Skola Område 2 Läreda Hässleholm 070620 Stoby skolas bilagor till LIKABEHANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 MOT KRÄNKANDE BEHANDLING... 1... 1...

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Om brott, våld, övergrepp -Lättläst

Om brott, våld, övergrepp -Lättläst Om brott, våld, övergrepp -Lättläst Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd och övergrepp. Om brott, våld, övergrepp Brott är: När någon gör dig

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer