Information och statistik II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och statistik II"

Transkript

1 jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor.

2

3 Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning av information och statistik, ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheter, september... Inledning... Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal... Kontakt...6 Organisationsschema Vårdsamverkan...7 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontakt...9 Sammanfattning lägesrapport... Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg - Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar...9 Information...9 Sammanfattning...9 Kontaktperson...9 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september... Information... Sammanfattning... Kontaktperson... Rapport Resultattavlor i Fyrbodalsområdet... Samverkande sjukvård...4 Information...4 Kontaktperson...4 Rapport Utförda uppdrag inom Samverkande sjukvård jan-aug Uppföljning, mars-september...47 Information...47 Sammanfattning...47 Kontaktpersoner / Koordinatorer...48 Rapport 48 7, Uppföljning mars-september...49

4 Statistikrapport utskrivningsklara Information År tom 4 augusti... Kontaktperson... Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård v Rapport Utskrivningsklara patienter slutenvård kommunvis...7 Rapport Flöde avslutade patienter SVPL ärende där patienten varit utskrivningsklar Avvikelsestatistik...67 Information...67 Kontaktperson...67 Rapport Rutin för infomationsöverföring SVPL. Avvikelser Fyrbodal...69 Sammanställning över rapporterade förbättringsområden/avvikelser...7 Information...7 Kontaktperson...7 Sammanställning över rapporterade förbättringsområde/avvikelser mellan huvudmän i Fyrbodal kvartal och...7 Beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende...79 Information...79 Kontaktperson...79 Sammanställning från konferens Fyrbodal maj...8 PRIO-satsning på brukarinflytande...8 Inbjudan inspirationsdag NSPHiG...89 Inbjudan utvecklingsdag lokala psykiatrisamverkansgrupper...9 Övrigt...9 Kommande utbildningsdagar...9 Kontaktperson...94 Nya blanketter...9 Kontaktperson...9 4

5 Information och statistik II Inledning Dokumentet med information och statistik ger oss ett underlag för strategiska frågor och en nulägesbild av Vårdsamverkan Fyrbodals ingående verksamheters pågående arbete. Sammanställningen är planerad att komma ut i samband med Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgruppsmöten. För mötesdatum och minnesanteckningar: Vi-arbetar-med/ARKIV/Ledningsgrupp/Motestider/ Syftet med dokumentet är att på ett lätthanterligt sätt skapa en överblick över de olika områden, aktiviteter och satsningar som ligger till grund eller angränsar till Vårdsamverkan Fyrbodal, och på det viset kan fungera som ett underlag för strategiska frågor. Vid frågor eller synpunkter ta kontakt med Vårdsamverkan Fyrbodals kansli: Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som sedan år har arbetat enligt samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen. Ingående parter är de 4 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet, NU-sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna samt övriga vårdgivare med avtal eller överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal, exempelvis Närhälsan, Praktikertjänst, Capio psykiatri, Medpro clinic m.fl. Ett politiskt samrådsorgan finns inom organiseringen, och verkar utifrån antaget inriktningsdokument och arbetsordning. Det gemensamma målet för Vårdsamverkan Fyrbodal är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården i området för att härigenom skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet. Syftet är att Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter Verka för att resurser används på ett optimalt sätt Skapa förutsättningar för att brukare/patient ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser tecknades utifrån gemensamt framtagen verksamhetsplan nytt samverkansavtal för perioden. Totalt ingår namngivna personer som arbetar utifrån gemensamt antagna uppdragshandlingar i nätverksstrukturen. I uppdragen tydliggörs roller och ansvar. I tillägg tillsätts olika adhocgrupperingar utifrån pågående arbete, exempelvis arbetsgrupp för utredning av ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus. Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan -: Verksamhetsplan_-ver.pdf Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsberättelse : ---Vardsamverkan-Fyrbodal/

6 Kontakt Maria Bruhn, Kanslichef/Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Maria Fredriksson, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Brita Lindahl, Samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli Tel: -4 4, E-post: Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida: 6

7 Delregionalt politiskt samrådsorgan Ledamöter: Kommunalförbundet Fyrbodal: 6 Styrelsen NU-sjukvården, Styrelsen Habilitering & hälsa, Styrelsen Beställd Primärvård samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad: 6 Förvaltningsorganisation KLARA SVPL/SVPL rutin Kommun: PV: NU: Samordnare: Beredning Information och kommunikation NU: VGPV: Kommun: Samordnare: Kansli Kanslichef Samordnare Projektanställda utvecklingsledare/ koordinatorer 7 NSV grupp Göta Älvdalen NU, VGPV kommuner Ledningsgrupp VSFBD Ledamöter: NU: HSK: VG PV: Kommuner: 6 Adjungerade: Samordnare NSV grupp Uddevalla Orust NU, VGPV kommuner NSV grupp Dalsland NU, VGPV kommuner Arbetsutskott Ledamöter: NU: VG PV: HSN: Kommuner: Samordnare: Utvecklingsledare: NSV grupp M-dal/L-kil/S-näs NU, VGPV kommuner Beredning Psykiatri, missbruk och beroende NU: Upphandlad specialistvård: VGPV: Lokal psykiatrisamverkan HSK: Kommun: Samordnare: Ledningskraft NU: VGPV: Kommun: Utvecklingsledare: Analysgrupp: Samordnare: NSV grupp Strömstad Tanum NU, VGPV kommuner Organisationsschema Vårdsamverkan

8 8

9 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, tom augusti Information Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: Länets handlingsplan För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport, år, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland vänder sig till personer som på olika sätt deltar i arbetet med målgruppen De mest sjuka äldre, för att de ska kunna informera sig om resultatet av äldrearbetet i Västra Götalandsregionen och utvecklingen avseende genomförandet av handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Rapporten är tänkt som ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och förbättringsarbeten på olika nivåer i arbetet med målgruppen. Nästa lägesrapport planeras till januari. Bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport (se ovan) bör läsas tillsammans med handlingsplanen (se ovan) och tillhörande bilaga: Lägesrapport tom april, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland l%c%a4gesrapport%b+det+goda+livet+_slutversion.pdf (Denna bilaga var den första resultatuppföljningen, och den redovisades i sin helhet i föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj. ) Sammanfattning Nedan följer Sammanfattning av Lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kontaktperson Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regionkansliet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tfn: E-post: 9

10

11 Sammanfattning lägesrapport Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

12 Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Oklart vad som händer med det webbaserade självskattningsinstrumentet Enhetligt riskbedömningsinstrument för äldre saknas i primärvården Fast vårdkontakt inom primärvården är inte möjligt att mäta

13 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg. Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg MÅL: En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser Modeller för mobil hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett naturligt sätt att arbeta. Särskilda utvecklingsmedel för stödja införandet av Skaraborgsmodellen 6/6 - ansökan från Skaraborg -,98 mnkr är beviljade /9-8 kommuner deltar i samarbetet Vårdsamverkansområdet ansöker Styrgruppen ansvarar ytterst för ledningen av arbetet Varje ansökan prövas enskilt Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. Kom loss! År Omfattning Ansökningsdatum mnkr 6/6-, 9/9- () mnkr /-, /- 6

14 4 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Antalet personer >7 år med olämpliga läkemedel har minskat med 9 Antalet personer >7 år med antiinflammatoriska läkemedel har minskat med 7 97 Hög implementeringstakt av BPSD registret i länets kommuner En stadig ökning av täckningsgraden i Palliativregistret 4

15 Process under () - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med hembesök och läkemedelsgenomgångar Implementeringsarbetet med SveDem går trögt 6 % av vårdcentralerna använder inte registret alls eller i liten omfattning En generellt svag utveckling i länet för andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal i livets slutskede en av de antipsykotiska läkemedlena har avstannat. Det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med riskbedömningar hos vårdgivarna i Västra Götaland

16 6 Stödprojekt VG PV-enheter för arbete med handlingsplanen Tre indikatorer: * Andel listade med demens som besök vårdenheten * Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till individer 7 år och äldre * Olämpliga läkemedel till patienter 7 år och äldre per listade Budget : kronor Utbetalat kv : 6 88 Utbetalat kv : 9 Totalt hittills :

17 Process under () säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning Samtliga vårdsamverkansområden har startar förbättringsarbete för att stärka utskrivningsprocessen VG klarar årets mål för undvikbar slutenvård Det är stora variationer på alla nivåer när det gäller resultaten för undvikbar slutenvård och återinskrivningar VG klarar inte årets mål för återinskrivningar 7 7

18 8 Länets analysarbete FoU studie för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Lokala medel för att arbeta med utskrivningsprocessen, ca,4 mnkr Spridningskonferens 8/- Nya definitioner : Återinskrivningar avser bara oplanerade Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen 8

19 Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar Information Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre avsattes medel för att: kunna besvara frågorna varför och när patienterna i målgruppen har behandlats i slutenvård vilka diagnoser och patientgrupper som har varit aktuella samt på vilket sätt slutenvård hade kunnat undvikas i de enskilda fallen En analysgrupp på länsnivå i Västra Götaland skapades för att arbeta med dessa frågor. I föregående upplaga av Information och statistik - jan-maj redovisades rapporten Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre- Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg, undvikbar slutenvård och återinskrivning inom - dagar i sin helhet. Den bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland mest sjuka äldre lägesrapport Västra Götaland. Läs mer på: Undvikbar-slutenvard-bland-mest-sjuka-aldre---lagesrapport--Vastra-Gotaland-/ Statistik som månadsvis inrapporterats till SKL på VG-nivå Antal vårdtillfällen per antal listade fördelat på vårdvalsenhet/vårdcentral bland 6 år och äldre Analysenhetens PP-presentation över Västra Götaland Indikatorerna: Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom - dagar - 6år och äldre, 9- per kvartal : Sammanfattning Följande gäller för länets analysgrupp och arbete framöver: En FoU-studie genomförs för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar kvalitativ ansats Länsmedel på ca,4 mnkr fördelas till de lokala vårdsamverkansområdena för att arbeta med ökad kvalitet i utskrivningsprocessen I samband med den avslutande spridningskonferens 8/- avslutas arbetsgruppen Observera de nya definitionerna av indikatorerna : - Återinskrivningar avser bara oplanerade - Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte vårdtillfällen Kontaktperson Indikatorer: Anna Kjellström epidemiolog, med dr, Västra Götalandsregionen Regionkansliet, Hälso-och sjukvårdsavdelningen, Område analys Tfn: -44, Mobil: , Epost: Analysenhetens hemsida: Analysgrupp: Ulla Arwidson, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Trollhättans stad, Omsorgsförvaltningen Tfn: E-post: 9

20

21 Resultattavlor i Fyrbodalområdet - Bättre liv för sjuka äldre, oktober till september Information Bättre liv för sjuka äldre Är ett nationellt förändringsarbete inom vård och omsorg som bygger på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre män och kvinnor. Satsningen har pågått från och pågår t.o.m.. För mer information se: För genomförandet av satsningen har en huvudmannagemensam handlingsplan tagits fram för de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen, Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplanen har reviderats under våren : Sammanfattning Konklusion av satsningen Bättre liv för sjuka äldre sker i nästa utgåva av Information och statistik då satsningen precis avslutats i dagarna, september. Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når de nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida: Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och % till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade från SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna som står i de gula fälten markerar de månader som gäller som jämförelse kopplat till prestationsersättning. Den övre siffran är förra årets siffra och den undre är årets. Minustecknet innebär att man gått bakåt och fått sämre resultat. De har gått minus så många procent från det man varit uppe i tidigare. Man kan även se att minussiffran sjunker om de månad för månad förbättrar sig igen. Viktiga datum angående fördelningen av statsbidrag 8 tog mätperioden för läkemedelsdata och slutenvårdsdata slut. För läkemedelsindikatorerna sker ingen uppdatering av gamla siffror. Socialstyrelsen läser av ur läkemedelsregistret samt rapporterar resultatet varefter det publiceras. För slutenvårdsdata måste varje enskilt landsting fortsätta att rapportera den :e med överlappande data så att de senaste månaderna kan uppdateras.

22 9 tar mätperioden för övriga åtta indikatorer med hjälp av kvalitetsregisterdata slut. Det går dock att efterregistrera enligt den fortsatta almanackan. 8 är sista dag att efterregistrera till Svenska palliativregistret för att garanterat komma med i mätperioden. är sista dag att efterregistrera till Senior alert, SveDem och BPSD. skall alla beräkningar vara klara. Materialet överlämnas till Socialstyrelsen för granskning. Detta underlag går sedan vidare till Socialdepartementet för slutgiltigt beslut och fastställande i början av december varefter pengarna kan rekvireras. Under tiden fortsätter inrapporteringarna till portalen som vanligt Riskbedömningar i SÄBO En extra redovisning är nu publicerad per den september. OBS! Den pågående PPM är tyvärr inte uppdaterad ännu. Därför kommer data att ändras vid nästa tillfälle och därmed även påverka den slutgiltiga redovisningen. Uppdaterade läkemedel Läkemedelsavläsningen per augusti månad är nu bearbetad och inlagd i diagrammen. Senior alert Den andra indikatorn ifrån Senior alert dvs. Antal riskbedömningar med tillhörande planerade åtgärder och uppföljning är nu på plats under kategorin Statsbidrag. Ytterligare från Kvalitetsportalen Inte klart vad som händer efter nyår med portalen. Data för läkemedel släpar med 4 månader. Ytterligare detaljrapporter finns för vissa mätetal, välj detalj under kategori. Utskrivningsklara patienter finns bland annat där. Utskrivningsklara patienter Vårdcentralerna saknar i dagsläget namn, och finns endast som nummer. De ligger inrapporterat från Västra Götalandsregionen och väntar bara på att korrigeras. När ni tittar på statistiken för vårdcentralerna tänk på att det bygger på listade patienter och inte vårdcentralens geografiska placering. Definition av statistiken för utskrivningsklara i portalen är Antal dagar patienten är kvar på sjukhuset efter att läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. Det har inget med betaldagar att göra. För att få resultat på kommunnivå välj detalj och utskrivningsklar och välj kommun på gruppering, resultaten är ett genomsnitt på vald tidsperiod. Västra Götalandsregionens resultat stämmer inte i portalen. Rätt underlag är dock inskickade från regionen, men ingen korrigering har skett. Kontaktperson Anette Forsberg, Utvecklingsledare äldre, Fyrbodals kommunalförbund Mobil: E-post: Fyrbodals kommunalförbunds hemsida:

23 Västra Götalandsregionen Resultattavlor i Fyrbodals området Bättre Liv för sjuka äldre, oktober till september

24 4 Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka äldre I års överenskommelse ska statsbidrag fördelas till de verksamheter som når nationellt uppsatta mål kring indikatorerna som beskrivs nedan. Mer detaljerade resultat finns på respektive registers hemsida Kommun/primärvård/slutenvård I satsningen Bättre liv för sjuka äldre är kommunen, primärvården och slutenvården delaktiga. Prestationsersättningen fördelas 7 % till kommunen och procent till regionen. Statistiksiffrorna i resultattavlan Siffrorna är hämtade ifrån SKL:s hemsida, Portalen visar statistik över inrapporterade siffror. Registreringar i efterskott visas vid nästa uppdatering. Kvalitetsportal.se är en öppen webbplats som alla kan besöka. Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom dagar är hämtade från Västra Götalandsregionens analysenhet. Läkemedelssiffrorna är hämtade från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Siffrorna antipsykotiska läkemedel är hämtade från apodos.. Palliativregistret: täckningsgrad 7 % Målvärde : 7 % eller högre Mätperiod: till 9. Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En, under mätperioden, genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9

25 . Palliativregistret: Förbättrad vård i livets slutskede % förbättring i indikatorerna brytpunktssamtal, munhälsa, ordination vid ångest, smärtskattning Målvärde : En under mätperioden genomsnittlig förbättring på minst % eller en genomsnittlig måluppfyllelse på minst 6 %. Mätperiod: till 9 4. Senior alert: Riskbedömningar i särskilt boende 9 % Målvärde : 9 % eller högre. Under mätperioden utföra en punktprevalensmätning (PPM) vecka och/eller vecka 7. Mätperiod: till 9.. Senior alert: Riskbedömningar och planerade åtgärder Särskilt boende tar inte del av prestationsersättning Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 6. Senior alert: Riskbedömning av munhälsa med instrumentet ROAG Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 7. SveDem: Demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9 8. SveDem: Uppföljning av demensdiagnos i primärvård Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9

26 6 9. BPSD Målvärde : Varje korrekt registrering räknas. Max en per individ, vecka och enhet. Mätperiod: till 9. Olämpliga läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antipsykotiska läkemedel 7 år via apodos Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Antiinflammatoriska läkemedel 7 år Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8. Undvikbar slutenvård Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. (Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8 4. Återinläggning inom dagar Målvärde : Minst adsvärden ska vara lägre än motsvarande månad månader tidigare. Gäller de gulmarkerade månaderna i tabellen nedan. Siffra inom parentes är värdet för motsvarande månad året innan). Mätperiod: 4 till 8

27 Bengtsfors Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 7,%,9% 4,% 8,% 8,7% 8,8% 6% 6,% 69,% 7 %,6%,6%,4%,8%,% %,%,8%,% %,4%,8%,% %,%,8%,% % 9,8% 9% 7,% 8,8% 4,% 4,8% 4,% 4,4 6 % 8% 8% 8% 8% 79% 8% 8% 8% 76% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Uppföljning av demensdiagnos Antal Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 4,%,%,7%,4%,%,9% (,4%),% Antipsykotiska läkemedel,8%,7%,9%,9%,6%,% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4%,7%,8%,%,6% Undvikbar slutenvård 6,6,4 7, 4, 488, 4, (,8%),8% (,7%) 4% (6,6) 6 Återinläggningar %,% 4,7% 6,7% %,% (7,4%) 4,% (,7%),4% (,4%),7% (,%),% (74,) 7,7 (7,%) 4,% (4,%) (,%) (,6%),6% (4,%),9% (7,9) 6 (9,7%) 6,9% (,8%),% (,6%),% (,7%),9% (6,9), (,9%),% (,8%).6% (,7%),6% (.6%) 4,% (77) 6 (%9 9.% 7

28 8 Dals Ed Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,4% 64% 6% 6,8% 7,9% 6,% 6% 7 %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% %,4%,%,%,%,9%,9% 4,% % 64,6% 64,% 6,% 66,7% 67,% 6,8% 6,9% 6 % % % 9% 9% 9% 4% 7% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 8,7% 8,7% 9,% 9,4% 8,9% 7,% (9,9%) 8,% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,9%,6%,% (,7%),6% Antiinflammatoriska (,%),%,8%,9%,%,6%,9% läkemedel,9% Undvikbar slutenvård,6,, 7, 7,,6 (48,4), Återinläggningar 7,% 4,8%,6%,%,9% (,8%),9% (,9%) 8,% (,%),% (,7%),6% (696,8),6 (,%) 4,8% (9,%) 8,6% (%),4% (,4%) % (,6) 8, (,4%),% (9,4%) 8,7% (,%),9% (,9%),% (48,4), (,%9,8% (9,8%) 9,% (,7%),8% (,%),8% (48,4). (.%) %

29 Färgelanda Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 66,7% 67,7% 69% 7,4% 7,9% 67,8% 7,% 7 %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% %,9%,7% 8,9% %,8% % 9,4% % 4,8% 9,% 48,9%,9%,8% % 49,4% 6 % 99% 99% 99% 96% 96% 9% 8% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa 8 9 Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9% 9,% 9,4% 9,% 8,% 8,6% Antipsykotiska läkemedel,4%,%,8%,8%,9%,9% Antiinflammatoriska läkemedel 4,8% 4,%,6%,%,8%,% Undvikbar slutenvård 444,4 7,4 64,9 8, 8,9 64,9 (%) 9,% (,6%),7% (,%),% (78,7) 7,9 Återinläggningar,9% 6,%,%,8% 9%,% (7,4%),4% (,%) 9,% (,%) % (4,%),% (6,) 888,8 (,%),7% (9,4%) 7,7% (,%) % (,4%),4% (6,) 64,9 (4,%) 4,8% (9,%) 7,7% (,%),% (4,%),% (87) 7,4 (8,%),6% (7.9%) 8,% (,9%),% (4,8%),% (,8) 7,4 (.9%) 7,% 9

30 Lilla Edet Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 68,% 67,8% 7,8% 7,4% 66,7% 66,% 67,% 7 %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,% %,8% 6,8% 6,% 4,9% 4,4% %,4%,7% 7,% 6,4% 9,9% 8,% 8% 6 % % % % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,6%,%,4%,8% % 9,4% Antipsykotiska läkemedel,9% 4,% 4,% 4%,8%,7% Antiinflammatoriska läkemedel 4,4% 4,% 4,%,7%,4% % Undvikbar slutenvård 94, 96, 64, 94, 47,6 47,6 Återinläggningar 6,4% 8,% % % 9,% % (,%),6% (,%) 4,4% (,%),% (49,8) 77,4 (8,%),7% (,%) 9,% (,4%),8% (,9%) % (67,) 7 (9,7%),6% (,4%),7% (,4%),8% (,6%),9% ((68,4) 47,6 (9,4%) 8,% (,%),% (,9%),9% (,%),% (8) 6,7 (,%) 8,% (9,8%) 9,% (,6%),9% (4%),7% (4,) 4,9 (,%) 4,

31 Lysekil Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 9,% 8,6% 6,4% 6,% 6,% 6,7% 6,9% 7 %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% %,7%,6%,4%,6%,%,6%,% % 46,8% 48,8% 47,6 47,7% 47,6% 47,7% 48,6% 6 % 4% 4% % % % % % 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos 6 Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD Antal Olämpliga läkemedel 9,7%,% 9,7% % 9,9% 9,4% Antipsykotiska läkemedel,% % % %,8%,6% Antiinflammatoriska läkemedel 4,% 4,% 4,%,7% %,9% (,7%) 9,4% (,%),7% (,7%),8% (,6%) 8,6% (,%),6% (,8%),% (,6%) 9% (,%),7% (,%),% (,%) 8,% (,%) % (,8%),4% (,%) 8,9% (,%),% (,%) 4,% 4 av 6 mån 4 av 6 mån 4 av 6 mån Undvikbar slutenvård 94,7 49, 68,9 46,4 49,6 68,9 (69,7) 646,4 (4,) 68,9 (4,6) 87,8 (6,9) 8 (8,) 8 4 av 6 mån Återinläggningar 8,6% 6,% 7,%,4%,8%,% (,%) 8,8% (4,%).% (4,6%),% (9,8%) 4,6% (4,%),% 4 av 6 mån

32 Mellerud Palliativregistret: Täckningsgrad 7 % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede % Förbättrad vård i livets slutskede, genomsnittlig måluppfyllelse 6 % Senior alert: Riskbedömningar i SÄBO 9 % Riskbedömningar och planerade åtgärder Okt, Nov, Dec. Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sep, Målvärde 67,% 66,% 69,% 6,6% 6,6% 9,6% 66,7 7 %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% %,4%,8%,% 6% 4,7% %,6% % 8,6% 9% 6,8% 6,% 9,9% 6,% 7,8% 6 % 89% 89% 89% 88% 88% 87% 9% 9 % + PPM Antal Riskbedömningar munhälsa Antal SweDem Demensdiagnos Antal Uppföljning av demensdiagnos Antal BPSD 7 Antal Olämpliga läkemedel,%,8%,8%,7% 4,% 4,% (,%) 4,6% Antipsykotiska läkemedel,%,%,%,%,%,% Antiinflammatoriska läkemedel,4%,6%,4%,%,% 4,6% Undvikbar slutenvård 4,6 49,6 7, 6,4 7,7 7, Återinläggningar 9,7%,7% 8,% 4,9%,% % (,9%),4% (,9%),4% (69,) 86,7 (,%),6% (4,8%),4% (,6%),4% (,6%) % (86,4) 7,7 (6,4%) 6,7% (,%),% (,%),% (6,%) 4,7% (,9) 49,6 (,4%) 6,7% (%),4% (,%),% (6%) 4,8% (49,9) 4,8 (9,4%),6% (4,4%) 4% (,7%),% (6,%),% (7,8) 7,7 (,%) 4%

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Anders Fischer, Gunnar Erlandsson, Ulrika

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Anna-Karin Lindblom, Stina Leander, Christina Olsson, Margareta Wårlén, Camilla Henricson,

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse SIDAN 1 AV 10 Verksamhetsberättelse Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård 2014 Sammanfattning resultat 2011-2014 2015-01-08 Post Box 54, 541 22 Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel 0500-49 72 00

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Marianne Laiberg, Magnus Kronvall, Lars Wiklund, Gunnar

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg.

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. 48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. Anders Hansson PhD, DL, FoUU-centrum i Fyrbodal. Koordinatorer Vårdsamverkan Fyrbodal: Pia Lago, sjuksköterskesamordnare, Trollhättans stad,

Läs mer

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011 7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH1511 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Antal hallänningar

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Ulrika Holmqvist, Marianne Laiberg, Magnus Kronvall, Brita Lindahl, Maria Fredriksson, Maria Bruhn (ordf.) Förhindrade: Anette Forsberg Minnesanteckning Ledningsgruppens

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Process FÖRE, Hälsofrämjande, riskidentifierande och förebyggande verksamhet PRIO UPPSTART KLART 1 våren 2013 dec 2013

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2007 med inriktning mot år 2008

Verksamhetsplan för år 2007 med inriktning mot år 2008 Verksamhetsplan för år 2007 med inriktning mot år 2008 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. HSN

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG Agneta Bakir 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg 1 PRIORITERADE OMRÅDEN God vård i livets slut Preventivt arbetssätt God vård

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg.

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 10 04 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Gunnar Erlandsson, Sture Johansson, Nina

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser 1 Äldre personer individer med olika behov Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Mest sjuka äldre Standardiserad

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU Uddevalla Sjukhus, lokal: Snäckan, Uddevalla

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU Uddevalla Sjukhus, lokal: Snäckan, Uddevalla Minnesanteckning Ledningsgruppens AU 2014-02-06 Uddevalla Sjukhus, lokal: Snäckan, Uddevalla Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Magnus Kronvall, Ulrika Holmqvist, Maria Bruhn, Maria Fredriksson, Brita

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG

KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG KOMMUNIKATIONSMÅL Det goda livet för sjuka äldre i VG Budskap - En god sammanhållen vård kräver samarbete Veta - Ha kunskap om insatsområdena, de regionala och lokala prioriteringarna. Följa genomförandearbetet

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Vårdsamverkan Fyrbodal - gränsöverskridande samverkan

Verksamhetsberättelse 2014. Vårdsamverkan Fyrbodal - gränsöverskridande samverkan Verksamhetsberättelse 0 Vårdsamverkan Fyrbodal - gränsöverskridande samverkan Innehåll Verksamhetsberättelse 0 Inledning... Organisering och verksamhet... Politiskt samrådsorgan... Ledningsgrupp (LG)...6

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-05-16 Carina Fransson, Ida Wernered, Kent Storm, Malin Swärd, Marianne Thordén, Åsa Lind Lite fakta I Västra Götaland bor det cirka 1,6 miljoner

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Socialtjänsten Datum 2014-11-19 D.nr 2014/28/739 Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Inom socialtjänsten har en arbetsgrupp bildats för att hålla samman arbetet

Läs mer

Målgrupp. Primärvården

Målgrupp. Primärvården Målgrupp Personer över 65 år i ordinärt boende som inte är inskrivna i hemsjukvården Komplex medicinsk och social situation Sviktande hälsotillstånd Människor som har svårt att ta sig till vårdcentralen

Läs mer