Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008"

Transkript

1 Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar och värdesätter varje barn som lyssnar till och lär av barn som ger varje barn framtidstro och möjligheter Föräldratelefonen och Föräldramejlen finansieras av IKEA 2009 Rädda Barnen ISBN: Art nr: Text: Kerstin Eklund Statistik och citat: Gunnel Sundén Layout: Ulla Ståhl Omslagbild: Clipart Rädda Barnen Stockholm Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg Tel:

3 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl... 7 Samtal och mejl De vanligaste ämnena... 8 Problem som rör barnets utveckling och gränssättning... 8 Skilsmässa, konflikter om vårdnad, boende och umgänge... 8 Våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen... 9 Övriga ämnen... 9 Relationsproblem och övriga problem i familj... 9 Problem i skolan... 9 Utåtagerande beteende hos barnet, aggressivitet, ilska... 9 Depression, självdestruktivitet hos barnet Riskbeteende hos barnet Otillräcklighet som förälder Övriga problem med barnets psykiska eller fysiska hälsa Våld och övergrepp utom familjen Barnets ålder Få pappor tar kontakt Vem ringer/skriver om vad? Barnets familj... 15

4

5 Förord Genom åren har tiotusentals föräldrar och därmed också deras barn fått stöd av svararna i Rädda Barnens Föräldratelefon och de senaste åren även Föräldramejlen. Det har varit möjligt tack vare ett stort engagemang hos hundratals Rädda Barnenmedlemmar som genom åren bemannat telefon och mejl på sin fritid. Rädda Barnen är övertygade om att det enskilda samtalet, där man som förälder i lugn och ro får resonera med en annan förälder, blir lyssnad till och bemött med empati och respekt, ger ett mycket gott stöd i föräldraskapet. Detsamma gäller förstås när man formulerar sig i ett mejl och någon eller några dagar senare får ett personligt svar. Alla föräldrar behöver stöd ibland, men en titt på statistiken för 2008 ger intrycket att bara mammor behöver stöd, inte pappor. Så är det förstås inte. Rädda Barnen tror att pappor är lika engagerade i sina barn som mammor. Ändå har Föräldratelefonen ända sedan starten för 18 år sedan i första hand varit mammornas telefon. Rädda Barnen trodde att Föräldramejlen skulle göra det mer attraktivt för pappor att höra av sig, men pappornas andel av mejlen är ännu lägre än andelen samtal till Föräldratelefonen. Enligt Barnkonventionen har barnet rätt till båda sina föräldrar och båda föräldrarna har gemensamt ansvaret för barnets uppfostran. Föräldrarna ska se till barnets bästa. Det finns idag en stor medvetenhet om att det är viktigt för barn att ha god kontakt med, och tillgång till, både sin mamma och sin pappa och det finns en strävan mot ett jämställt föräldraskap. Trots det tar männen ut endast 20 procent av föräldraledigheten och 60 procent tar inte ut någon föräldraledighet alls under barnets första år. 1 Kanske är det grunden för mammornas dominans i statistiken över samtal och mejl. Föräldratelefonen och mejlen är kvinnodominerad även på svararsidan. Det är en utmaning under kommande år att dels öka antalet manliga svarare, dels nå fler pappor som behöver stöd i sitt föräldraskap. Kerstin Eklund, Region Öst Nationell samordnare av Föräldratelefonen och Föräldramejlen. 1 Jämo, statistik

6 Sammanfattning Under 2008 tog Rädda Barnens Föräldratelefon och föräldramejl emot samtal och mejl. När irrelevanta kontakter och samtal från vaneringare räknats bort, återstår telefonsamtal och 348 mejl. Statistiken i årsrapporten grundar sig på dessa kontakter. Samtalen och mejlen rör många olika ämnen, från vardagliga problem, som de flesta föräldrar ställs inför under barnets uppväxt, till djupt allvarliga problem där barnet far illa. I 2008 års statistik framträder två typer av problem som de vanligaste orsakerna till att föräldrarna tar kontakt. Problem som rör barnets utveckling och gränssättning samt problem runt skilsmässor och frågor om umgänge, boende och vårdnad. Det tredje vanligaste ämnet är våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Det är det mest förekommande ämnet när någon annan än föräldrarna tar kontakt. Det är betydligt fler mammor än pappor som ringer och mejlar. Under 2008 togs nära 77 procent av alla kontakter av mammor medan pappornas andel endast var 11 procent. Sammantaget är barn med separerade föräldrar överrepresenterade, endast 26 procent av alla kontakter handlar om barn som bor med båda sina föräldrar. Nästan 32 procent av barnen lever med en ensam mamma, medan 16 procent av barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Mejlen och samtalen rör barn i alla åldrar, men det vanligaste är att det handlar om tonåringar. 45 procent av kontakterna rör barn och ungdomar från 13 år och uppåt. Endast fyra procent av alla kontakter rör barn under två år. Det finns skillnader mellan samtalen och mejlen. Den största andelen mejl, 33 procent, handlar om barn som bor med båda sina föräldrar, medan motsvarande siffra för telefonsamtalen är 24 procent. Problem med barnets utveckling och gränssättning är det vanligaste ämnet i telefonen, men i mejlen är skilsmässa det mest förekommande ämnet. Skolproblem är det tredje vanligaste ämnet i Föräldramejlen medan våld, missbruk eller psykisk ohälsa är det tredje största ämnet i Föräldratelefonen. 6

7 Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl Rädda Barnens Föräldratelefon har funnits sedan 1991 och Föräldramejlen från april Telefonen och mejlen bemannas av ideellt arbetande Rädda Barnen-medlemmar på sju olika orter. De är själva föräldrar och har deltagit i Rädda Barnens utbildning i Föräldratelefoni. De har också gått igenom en personlig intervju där de bedömts som lämpliga för uppgiften. Svararna gör en stor insats för föräldrar och deras barn. Det är för barnens skull som Föräldratelefonen och mejlen finns. Föräldrarna är de viktigaste personerna i de flesta barns liv, och trygga föräldrar som tror på sig själva är bra för barnen. Stöd till föräldrar blir stöd även till deras barn. För de flesta människor präglas föräldraskapet av en stor glädje, men det är också svårt ibland. Under barnens uppväxt dyker det upp små eller stora problem och oro att hantera. Det är lätt att bli osäker och kanske tvivla på sin egen förmåga som förälder. Det är för de tillfällena som Föräldratelefonen och mejlen finns. Svararna har gott om livserfarenhet att dela med sig av, de lyssnar och ger stöd när det som bäst behövs. De är bollplank och hjälper till att bena upp problem, sortera i tankar och känslor och resonera om vad som kan leda till förändring. Alla föräldrar är välkomna att kontakta Föräldratelefonen och Föräldramejlen. Det kan gälla allt från små vardagliga problem som de flesta känner igen, till allvarliga svårigheter. Både mammor och pappor ringer och mejlar och ibland även andra vuxna som oroar sig för ett barn i sin närhet. Ibland behövs ett annat stöd än det telefonen och mejlen kan erbjuda. Det gäller barn som far illa. Men kontakten kan ändå vara första steget i en process som så småningom leder till förändring och att barnet får det bättre. Alla samtal och mejl är anonyma, det gäller både den som tar kontakt och den som svarar. Det skrivs inga journaler över samtalen eller mejlen men en kortfattad statistik förs över alla kontakter. Samtalen kostar bara en markering. Rädda Barnens Föräldratelefon: Måndagar Tisdag- fredag Lördag-söndag Rädda Barnens Föräldramejl: Hjälp gärna till att sprida information om Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl. Foldrar och affischer kan beställas per telefon eller i Rädda Barnens bokhandel på nätet: 7

8 Samtal och mejl 2008 Under 2008 besvarades samtal och mejl. Statistiken som följer grundar sig på av dessa kontakter, telefonsamtal och 348 mejl. Det som räknats bort är kontakter som inte handlar om enskilda barn och busringningar, sexsamtal, samtal från berusade eller förvirrade personer. Vidare har samtal från vaneringare rensats bort eftersom de kan göra statistiken missvisande. Vaneringare är personer som ringer väldigt många gånger om samma sak. Ofta sitter de fast i ett visst sätt att se på ett problem och de förmår inte ta sig vidare. De kan till exempel känna sig orättvist behandlade av myndigheter eller i en vårdnadstvist. De vanligaste ämnena För det mesta handlar ett samtal eller ett mejl om mer än en sak. Flera ämnen kommer upp under samtalets gång och olika problem kan hänga samman så att de är svåra att skilja ut. I statistiken anges dock enbart det ämne som den som tar kontakt anger som huvudproblem. De vanligaste ämnena är: Problem som rör barnets utveckling och gränssättning Detta ämne är vanligare i Föräldratelefonen än i Föräldramejlen och det är vanligare när mamman tar kontakt än när pappan gör det. Sammantaget rör 18 procent av kontakterna 2008 detta ämne. Samtalen och mejlen kan handla om allt från vardagliga problem till uppslitande konflikter mellan barn och föräldrar. Många samtal och mejl om tonåringar hör hemma i denna kategori. Det kan röra sig om datorvanor eller vilken tid tonåringen ska komma hem på kvällen. För mindre barn kan det till exempel handla om att få barnet att sova i sin egen säng. Den femtonåriga dottern hade fest hemma i lördags utan föräldrarnas vetskap. Det kom fler gäster än planerat, och grannar ringde till polisen. Flickan är nu oerhört skamsen och mamman undrar hur hon ska prata med henne. En ettårig flicka, ett öronbarn, har blivit mycket krävande och skrikig. Föräldrarna är dödströtta! Tonårssonen sitter alltmer framför datorn. Försök att begränsa tiden där leder till stora bråk, och att pojken försvinner ut. Skolarbetet blir lidande. Skilsmässa, konflikter om vårdnad, boende och umgänge Drygt 16 procent av alla kontakter 2008 handlar på något sätt om skilsmässor. Det kan handla om föräldrar med gemensam vårdnad som är oense om vilken skola barnet ska gå i, om barn som inte vill träffa en av föräldrarna eller en förälder som inte vill träffa barnet. Det kan röra djupa konflikter och vårdnadsstrider mellan föräldrarna, men föräldrar tar också kontakt för att diskutera hur man på bästa sätt ordnar för barnen med boende, skola och dagis vid en separation. Skilsmässor är det vanligaste ämnet i mejlen och i både mejl och telefonsamtal det dominerande ämnet när pappor 8

9 hör av sig. Det är högre andel av de mammor som mejlar än de som ringer som tar kontakt om skilsmässor. Pappan är besviken på exhustrun. Barnen bor varje helg hos honom och då de kommer tillbaka till mamman på söndagskvällarna, glada och uppspelta, är hon alltid sur. Hon är helt ointresserad av vad barnen har att berätta. Våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen Drygt 12 procent av kontakterna 2008 handlar om barn som far illa. Det är det vanligaste ämnet när någon annan än föräldrarna tar kontakt. Det kan vara en släkting, vän till familjen eller granne som oroar sig för barn i sin närhet. Det rör ofta föräldrar med djup social problematik. Någon eller båda föräldrarna kan vara missbrukare, eller det kan finnas missbruk i familjens närhet. Det är ofta en pappa som misshandlar mamman och ibland även barnen men det kan också gälla en mamma som skadar sina barn. Ibland handlar det om sexuella övergrepp eller misstanke om att ett barn utsätts för det. Även vanvård förekommer i den här kategorin. Mormor älskar sitt barnbarn över allt, och vill vara barnvakt ofta. Föräldrarna tycker att hon dricker för mycket och vågar knappt lämna babyn ensam med henne Övriga ämnen Relationsproblem och övriga problem i familj Hit räknas konflikter inom familjen, till exempel mellan syskon, mellan barn och styvförälder eller mellan föräldrar med olika syn på barnuppfostran. Övriga problem kan vara dödsfall eller ekonomiska problem. Ämnet förekommer i kontakter om barn i alla åldrar men är vanligare när det gäller äldre barn och tonåringar. Barnen trivs inte alls med pappans nya sambo. Hon favoriserar sina egna barn, och pappan gör inte heller mycket för att de egna barnen ska känna sig välkomna Problem i skolan Kontakterna rör såväl skoltrötthet och inlärningssvårigheter som mobbning och konflikter med kamrater. Ämnet är lika vanligt när kontakten gäller 7-12-åringar som när det gäller tonåringar. Skolproblem är de tredje vanligaste ämnet i Föräldramejlen, i telefonen kommer det längre ner på listan. En tioårig överviktig pojke har mobbats i flera år utan att skolan lyckats stoppa det. Igår fick han ett raseriutbrott i skolan och slog sönder en massa saker. Utåtagerande beteende hos barnet, aggressivitet, ilska Samtal och mejl om aggressivitet handlar främst om äldre barn och tonåringar, men det förekommer i alla åldersgrupper. För de yngre barnen kan det handla om vredesutbrott, våldsamma reaktioner när föräldrarna säger nej eller att barnet ger sig 9

10 på yngre syskon. För de äldre barnen kan problemet vara ett aggressivt och hotfullt beteende mot föräldrar och syskon. En pappa ringer om sin dotter. Hon är alltid arg, skriker och slänger saker omkring sig. Det blir ofta bråk mellan pappan och flickan. Depression, självdestruktivitet hos barnet Det gäller barn som är deprimerade, har ätstörningar eller skadar sig själva. Kontakterna handlar främst om tonåringar, men kan även gälla yngre barn. Mamma har smygläst sin dotters dagbok, där står att hon inte vill leva längre. Hur ska mamman hantera detta? Riskbeteende hos barnet De allra flesta kontakter i denna kategori handlar om tonåringar. Det kan röra bruk av alkohol eller andra droger, riskabla sexvanor, kriminalitet eller nazism. Hit räknas också samtal och mejl om barn som är beroende av dataspel. Ämnet är vanligare i telefonsamtal än i mejl. En faster är orolig för sin brorson som är i tonåren, han beter sig underligt och har förändrats. Hon tror att han börjat använda droger Otillräcklighet som förälder De föräldrar som tar kontakt tvivlar på sig själva. De kan vara uttröttade, deprimerade eller känna sig ensamma. De kan vara stressade och känna att de inte hinner ge barnen vad de behöver och de kan vara förtvivlade över att de bråkar och skäller på sina barn. Detta ämne är vanligast när det gäller kontakter om barn mellan 2 och sex år, men det förekommer för alla åldrar. En pappa, som invandrat till Sverige, undrar om det stämmer att barn i Sverige får göra som de vill, till exempel med hemkomsttider. Tolvårige sonen säger att det är så. Övriga problem med barnets psykiska eller fysiska hälsa Kontakternas handlar om barn som behandlas för fyskisk sjukdom eller barn med tvångstankar, fobier eller liknande. Det kan också gälla barn med övervikt. Ibland är det föräldrar som oroar sig över symptom på sjukdom hos barnet. Våld och övergrepp utom familjen I denna kategori handlar det om barn som utsatts för våld eller övergrepp av utomstående eller om barn som utsatt andra barn för våld eller övergrepp. Det kan exempelvis vara en flicka som blivit våldtagen eller en tonårspojke som blivit misshandlad. 10

11 Tabell 1. Huvudproblem i samtal och mejl samtal % mejl % S:a antal tel och mejl S.a % Barnets utveckling och gränssättning , , Skilsmässa , , ,2 Våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen , ,4 Relationsproblem och övriga problem i familjen 106 9, ,1 Skolproblem 73 6,5 29 8, ,9 Utåtagerande beteende hos barnet 74 6,6 27 7, ,8 Depression, självdestruktivitet hos barnet 57 5,1 13 3,7 70 4,7 Riskbeteende hos barnet 82 7,3 10 2,8 92 6,2 Otillräcklighet som förälder 48 4,3 23 6,6 71 4,8 Övriga problem med barnets fysiska eller psykiska hälsa 55 4,9 12 3,4 67 4,5 Våld, förövaren utom familjen 11 1,0 1 0,3 12 0,8 Barn som placerats eller riskerar placeras i familjehem 43 3,8 3 0,8 46 3,1 Annat 22 2, , ,8 Uppgift saknas Summa

12 Barnets ålder Det har alltid ringt många tonårsföräldrar till Rädda Barnens Föräldratelefon. Det är inget att förvånas över, tonåren är en turbulent tid och det kan vara oroligt att vara tonårsförälder. Tendensen har dock förstärkts och samtalen om tonåringar och unga vuxna (över 18) har ökat stadigt under hela 2000-talet handlade 38 procent av kontakterna om ungdomar och 2008 var motsvarande siffra 45 procent. Det vanligaste ämnet är utveckling och gränssättning. I årsrapporten 2007 gjordes en fördjupning i samtalen om tonåringar. När det gäller barn i åldern 2-6 år och 7-12 är skilsmässa det i särklass vanligaste ämnet. Det är endast fyra procent av alla samtal och mejl som handlar om riktigt små barn, under två år. Det vanligaste ämnet är då frågor om barnets utveckling och gränssättning. Tabell 2. Samtal och mejl fördelade efter barnets ålder samtal % mejl % Summa tel och mejl % Under , , , , , , ,8 18 och över , ,1 Flera barn i olika åldrar Framgår ej ,6 Summa

13 Få pappor tar kontakt Det är inte så många pappor som kontaktar Föräldratelefonen kom endast 11 procent av alla samtal och mejl från pappor. Så har det varit genom alla år, pappornas andel har legat på ungefär samma låga nivå. Under 2008 har dessutom mammornas andel av kontakterna ökat från 73 procent 2007 till nära 77 procent. I Föräldramejlen är skillnaden ännu större, nästan 80 procent av alla mejl kommer från mammor medan knappt åtta procent av mejlen skickats av en pappa. Tabell 3. Vem tar kontakt? samtal % mejl % Summa tel och mejl % Mamma , , ,6 Pappa ,3 27 7, ,1 Annan* ,4 34 9, ,9 Framgår 8 0,7 9 2,5 17 1,1 ej Summa * Kan t ex vara mor- eller farförälder, annan släkting eller vän till familjen Vem ringer/skriver om vad? När pappor tar kontakt är skilsmässa och frågor om boende, vårdnad och umgänge det vanligaste ämnet. Det gäller både telefonen och mejlen. När mammor hör av sig dominerar frågor om barnets utveckling och gränssättning. Det gäller dock enbart alla kontakter sammantaget, i Föräldramejlen är skilsmässa det vanligaste ämnet även för mammor. När kontakten tas av någon annan än föräldrarna, är det mest förekommande ämnet våld, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Det gäller både telefonsamtal och mejl. 13

14 Tabell 6. Ämne efter vem som tar kontakt samtal % mejl % S:a tel o mejl Pappa Skilsmässa Utveckling och gränssättning Våld, missbruk, psykisk ohälsa i familjen S.a % Skolproblem Utåtagerande ,7 8 4 beteende Depression, självdestruktivitet Mamma Skilsmässa Utveckling och gränssättning Våld, missbruk, psykisk ohälsa i familjen Skolproblem Utåtagerande beteende Depression, självdestruktivitet Annan Skilsmässa Utveckling och gränssättning Våld, missbruk, psykisk ohälsa I familjen Skolproblem Utåtagerande beteende Depression, självdestruktivitet

15 Barnets familj De flesta barn i Sverige, 74 procent, bor med båda sina föräldrar. 2 Av barnen mellan ett och fem år bor 87 procent med båda sina föräldrar, motsvarande siffra för barnen mellan sex och tolv år är 72 procent och för tonåringarna 58 procent. Under 2008 handlade endast 26 procent av alla kontakter om barn som bor med båda sina föräldrar. Nästan 32 procent av barnen lever med en ensam mamma medan 16 procent av barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Skilsmässobarn är följaktligen kraftigt överrepresenterade. Det finns säkert flera orsaker till detta. Ensamstående föräldrar är ju just ensamma med barnen och den andra föräldern finns ju inte hemma som en naturlig samtalspartner om det blir problem med barnen. Det är också tänkbart att separerade föräldrar har ett mindre socialt nätverk än sammanboende. Ytterligare en förklaring kan vara att problem ofta leder till skilsmässor och att problemen kvarstår när föräldrarna separerat. Det finns dock tydliga skillnader mellan Föräldratelefonen och Föräldramejlen. Överrepresentationen av skilsmässobarn är större i telefonen än i mejlen. Den största andelen, 33 procent, av mejlen handlar om barn som bor med båda sina föräldrar. Motsvarande andel för telefonen är 24 procent. Tabell 5. Vilken typ av familj lever barnet i? samtal % mejl % Summa tel och mejl % Båda föräldrarna Förälder och styvförälder Ensam mamma Ensam pappa , ,2 63 5,6 8 2,3 71 4, , , ,8 51 4,6 9 2, Växelvis , Annan 62 5,6 11 3,1 73 4,9 Uppgift saknas 83 7, , Summa Källa: SCB, Barn och deras familjer

16 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen Stockholm Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg Telefon: Plus/bankgiro:

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER En målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar Eva Wallin Charlotta Rehnman September 1998 Rapport nr 6 Förord STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer