Hälsobarometern 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsobarometern 2003"

Transkript

1 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars (16)

2 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan 6 Antalet nya sjukfall minskade 2003 men har femdubblats sedan Psykisk ohälsa allt vanligare 10 Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper 12 Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka 13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats 2 (16)

3 Om Hälsobarometern Hälsobarometern visar statistik för sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Denna rapport sammanfattar statistiken för helåret Hälsobarometern baseras på Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemännen försäkrade inom ITP. Alecta publicerar Hälsobarometern varje kvartal sedan år Syfte är att sprida kunskap om de stora kostnader som det höga antalet långtidssjukskrivningar innebär för hela samhället och lyfta fram de bakomliggande orsakerna. Hälsobarometern innehåller statistik från 1998 till Tema - Sveriges bästa arbetsplats Hälsobarometern 2003 har ett tema Sveriges bästa arbetsplats. Ett tema har valts för att lyfta fram en av alla de satsningar som Alecta gör inom hälsoområdet för att inspirera företag till lönsamma satsningar på hälsa och arbetsmiljö. Syftet med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats är att sprida kunskap om hur företag rent konkret lyckats öka medarbetarnas trivsel, hälsa och delaktighet och därmed minska ohälsan och öka lönsamheten. Om Alecta och tjänstepension ITP Tjänstepensionsföretagen Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Alecta förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Alectas lösningar innebär att dessa företag kan trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Att Alecta driver hälsofrågor har sin grund i sjukförsäkringen som ingår i tjänstepension ITP. Den djupa kunskapen inom tjänstepension ITP gör att Alecta kan öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Mer information om Alecta och Alectas arbete med hälsa finns på 3 (16)

4 Kommentar: Alla har ett ansvar för hälsan fler åtgärder krävs nu! 2003 bröts en negativ trend. Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän var lägre 2003 än föregående år. Men ännu återstår det mycket att göra. Även om många nu talar om ohälsan är det fortfarande tunt med konkreta åtgärder från alla berörda parter för att komma tillrätta med problemen. Alecta utmanar därför Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår! Det finns en del positiva tecken i Hälsobarometer 2003, men sett över en längre tidsperiod är antalet nya inrapporterade långtidssjuka fortfarande häpnadsväckande högt. Mest alarmerande är att de nyanmälda psykiskt relaterade diagnoserna (depression, utbrändhet och reaktion på svår stress) hos personer under 35 år har ökat med 751 procent mellan 1998 och Av Hälsobarometern framgår att de psykiska relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Oroande är att gapet mellan åldersgrupperna fortsätter att växa. Att yngre drabbas hårdare kan bero på att de har större press på sig att samtidigt hantera barn och karriär. De äldre har oftast passerat den livssituationen. Hälsobarometern 2003 visar också att antalet nybeviljade aktivitets/sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag respektive förtidspensioner) fortsätter att öka. Därmed går samhället miste om en del av de besparingar som åstadkoms tack vare att antalet nyanmälda långtidssjuka privatanställda tjänstemän inte längre ökar. Sjukfrånvaron kostar Sveriges företag mångmiljardsbelopp Att så många privatanställda tjänstemän varje år blir långtidssjuka är inte bara ett problem för den enskilde individen och en hög kostnad i statsbudgeten, utan innebär i allra högsta grad även problem för företagen. Enligt uppgift från Svenskt Näringsliv betalde företagen 170 miljarder kronor i sjukkostnader under Det är oerhört mycket pengar som skulle vara till stor nytta för att stärka svensk konkurrenskraft, om delar av beloppet istället kunde användas till investeringar och utveckling. 4 (16)

5 Gör 2004 till ett hälsoår Vi på Alecta har bestäms oss för att inom ramen av vår djupa kunskap om tjänstepension ta rollen som katalysator i ohälsofrågan. Vi vet vilka ohälsoproblem tjänstemännen lider av. Vi har kunskapen om kostnaderna för sjukfrånvaron generellt och för enskilda företag. Vi har kunskapen, verktygen och nätverket för att åtgärda problemen. Och vi vet att det är lönsamt för företag att satsa på att öka frisknärvaron. Alecta utmanar nu Sveriges företag att göra 2004 till ett hälsoår. Alecta har information, statistik och verktyg klara att användas. Nu behövs det bara att företag och medarbetare visar handlingskraft och intresse att ta tag i frågorna samt att tillsätta resurser för att driva arbetet. Att se ekonomiska effekter av insatser kommer att stimulera och därmed generera flera åtgärder i varje företag av egen kraft. Ett första steg av utmaningen är att anmäla företag till utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats temat för Hälsobarometern Hans Bergenheim Chef för Tjänstepension, Alecta 5 (16)

6 Nyanmälda sjukfall Antalet nya sjukfall minskade år 2003 men har dubblerats på fem år Hälsobarometern 2003 visar att antalet nya långtidssjuka privatanställda tjänstemän minskade förra året. Men antalet nyanmälda sjukfall ligger fortfarande på en mycket hög nivå. År 2003 inrapporterades fler än dubbelt så många nya sjukfall än exempelvis bröts stegringen av nyanmälda sjukfall. För första gången sedan Hälsobarometern började föra statistik, 1998, anmäldes färre sjukfall än året dessförinnan. Totalt inrapporterades nya sjukfall under 2003, vilket innebär en minskning med 6,4 procent jämfört med Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän Antal % +29 % +14 % +23 % - 6 % År Trots att den negativa trenden brutits så sker minskningen av antalet nyanmälda sjukfall från en hög nivå. Siffrorna för 2003 ligger fortfarande långt över de nivåer som redovisades åren I en jämförelse med exempelvis 1998 har antalet nya inrapporterade fall 2003 mer än dubblerats. 6 (16)

7 Positiv utveckling fjärde kvartalet 2003 Historiskt sett visar antalet sjukfall en säsongsvariation sett över hela året. Det första och det fjärde kvartalet brukar ha ett högre antal nyanmälda sjukfall än det andra och tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet 2003 visar på en minskning av antal nyanmälda sjukfall med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antal nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän kvartal Antal % +22,5 % +8 % -10 % % :4 1999:4 2000:4 2001:4 2002:4 2003:4 Kvartal 7 (16)

8 De vanligaste diagnoserna Psykisk ohälsa +375 procent sedan 1998 Antalet nya sjukdomsfall med diagnosen reaktion på svår stress har ökat markant de senaste fem åren. Hälsobarometern 2003 visar att ökningen nu har stannat av men det är alltjämt den diagnos som är klart vanligast vid nya långtidssjukskrivningar av privatanställda tjänstemän. Diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet är de tre vanligaste psykiskt relaterade nya diagnoserna enligt Hälsobarometern. Antalet nyanmälda långtidssjuka inom denna diagnosgrupp har ökat från år 1998 till år 2003, det vill säga med 375 procent. Det innebär att privatanställda tjänstemän blivit långtidssjukskrivna med någon av dessa tre diagnoser under samma period. Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet, Antal År Antalet nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress, depression och utbrändhet har under 2003 minskat med 6,1 procent jämfört 2002, motsvarande minskning för övriga diagnoser är 6,6 procent. Totalt har antalet nya sjukfall minskat med 6,4 procent. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. 8 (16)

9 Reaktion på svår stress vanligast Tjänstemännen lider i huvudsak av tre sjukdomssymptom: psykisk ohälsa och ryggvärk/muskelvärk. Den allra vanligaste sjukdomen bland Alectas försäkrade är reaktion på svår stress. Diagnosen är en konsekvens av att den som drabbas är så stressad att han/hon varken kan sköta vardags- eller arbetslivet. Under 2003 stod diagnosen för 18 procent av alla nyanmälda sjukfall. Diagnosen reaktion på svår stress har kraftigt ökat sin andel över tiden och har mer än tredubblats från 1998 till De vanligaste diagnoserna Diagnos År Reaktion på svår stress 5 % 6 % 9 % 14 % 18 % 18 % Depression 9 % 8 % 11 % 12 % 11 % 11 % Ryggvärk 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 7 % Utbrändhet 0 % 4 % 8 % 5 % 3 % 4 % Generell muskelvärk 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % Bristsituation/utmattning 0 % 0 % 0 % 2 % 4 % 2 % Den näst vanligaste diagnosen bland Alectas försäkrade är depression, som sedan 2000 legat på en konstant nivå om cirka 10 procent av alla sjukfall. Depression är också en stressjukdom, vars symptom är att man successivt drar sig undan och långsamt går in i depression. En annan diagnos som kan relateras till psykisk ohälsa är utbrändhet, som orsakas av att man jobbat för hårt, för länge, utan egentlig vila. År 2000 stod denna diagnos för 8 procent av alla sjukfall. Därefter har dess andel av det totala antalet sjukfall halverats. Även diagnosen bristsituation/utmattning, som innebär att den drabbade inte orkar någonting längre, kan sorteras in under symptomet psykisk ohälsa. Diagnosen ryggvärk ligger sedan flera år tillbaka på en relativt konstant nivå och detsamma gäller generell muskelvärk. Nack-skulder-armvärk har svag nedåtgående andel sedan (16)

10 De vanligaste diagnoserna per åldersgrupp Psykisk ohälsa slår hårdast mot yngre åldersgrupper Under en längre tidsperiod har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, främst bland de yngre. Hälsobarometern visar att de psykiskt relaterade diagnoserna slår hårdare mot yngre åldersgrupper. Hälsobarometern visar att under 2003 tvingades fler tjänstemän till långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i åldrarna upp till 44 år, än i åldrar över 44 år. Antalet privatanställda tjänstemän som är yngre än 35 år, som sjukskrivits i minst 90 dagar på grund av en psykisk relaterad diagnos*, har på fem år närapå niofaldigats sjukanmäldes 124 privatanställda tjänstemän under 35 år på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes privatanställda tjänstemän under 35 år med motsvarande symptom. Det innebär en ökning med 751 procent på fem år. Även i ålderskategorin år har det under motsvarande period skett en markant ökning, 635 procent, av sjukanmälda på grund av psykisk ohälsa sjukanmäldes 247 i denna ålderskategori med diagnosen psykisk hälsa. I samma åldersgrupp sjukanmäldes med motsvarande symptom år Det kan jämföras med att i åldersgrupperna äldre än 44 år har ökningen för psykisk ohälsa legat på 228 procent. Från 746 år 1998 till år I åldersgrupperna äldre än 34 år har ökningen för psykisk ohälsa under motsvarande period varit 327 procent. Från 994 år 1998 till år Antalet nyanmälda sjukfall (längre än 90 dagar) för privatanställda tjänstemän med diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet i indexform, fördelat på åldersgrupp, (1998=100) Index < > 59 Totalt År * med psykisk diagnos eller psykisk ohälsa avses diagnoserna Depression, Reaktion på svår stress och Utbrändhet. 10 (16)

11 De vanligaste diagnoserna Diagnos Åldersklass <35 år >59 år Totalt Reaktion på svår stress 23 % 24 % 18 % 11 % 9 % 18 % Depression 13 % 13 % 11 % 8 % 6 % 11 % Ryggvärk 6 % 7 % 7 % 7 % 6 % 7 % Utbrändhet 4 % 5 % 4 % 2 % 2 % 4 % Generell muskelvärk 2 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Nack-, skulder-, armvärk 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Bristsituation/utmattning 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % Andelen nya fall med diagnoserna reaktion på svår stress och depression är störst bland de yngre ådergrupperna. Detsamma gäller utbrändhet, men där är mönstret mindre uttalat. De övriga diagnoserna är relativt konstanta över åldersgrupperna. 11 (16)

12 Nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar Nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar fortsätter öka Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar och sjukersättningar (som tidigare benämndes sjukbidrag och förtidspensioner) var under 2003, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med år 2002 då motsvarande siffra var Den relativa ökningstakten är dock avtagande över tiden. Sedan 1998 har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar ökat med 110 procent nybeviljades sjukbidrag/förtidspension. Antal nyanmälda nybeviljade aktivitetsersättningar/sjukersättningar (tidigare sjukbidrag/förtidspensioner) Antal % +7 % % +23 % +23 % År 12 (16)

13 Tema: Sveriges bästa arbetsplats För femte året i rad bjuder Alecta in landets företag att delta i utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Utmärkelsen syftar till att belöna företag som insett kopplingen mellan gott ledarskap, delaktighet och ökad lönsamhet. Alecta utmanar Sveriges företag till att göra 2004 till ett hälsoår. Företagen kan bland annat anta utmaningen genom att delta i nomineringsprocessen till utmärkelsen Sveriges bästa företag. Förra året deltog 24 företag. Målet i år är att 50 företag ska ha anmält sig till utmärkelsen före den 5 maj. Första gången utmärkelsen delades ut, år 2001, utsågs Södersjukhuset och Fresh till Sveriges bästa arbetsplats. Sedan dess har Roxtec (2002) samt FöreningsSparbanken och Kanal 5 (2003) korats till vinnare. Gemensamt för alla vinnarna är att ledarskapet inom företagen insett att lönsamhet och ett gott arbetsklimat hör ihop. Det framgår inte minst av 2003 års vinnare. FöreningsSparbanken en lönsam insikt En frisk personal är en nyckel till framgång för FöreningsSparbanken. Bolaget har som mål att sänka sjukfrånvaron en procentenhet inom ett år. Genom att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet räknar Förenings- Sparbanken med att sänka kostnaderna med 50 Mkr tills nästa år. Förenings- Sparbanken har utvecklat flera verktyg som lyfter fram mjuka värden i arbetet för ökad lönsamhet på bankens drygt 800 kontor. Två av dessa är index som ska mäta medarbetarnas välbefinnande, ett risk- respektive välbefinnandeindex. För att stärka och bredda arbetsmiljöorganisationen har FöreningsSparbanken etablerat Hälso- och arbetsmiljökommittéer i koncernens olika delar med ansvar för verksamhets- och budgetplanering inom området. För att höja delaktigheten och trivseln bland de anställda finns ett lokalt medbestämmandeavtal, IDA, som betyder att arbete och samverkan i företaget ska präglas av Insikt, Delaktighet och Ansvar för alla medarbetare. För att stimulera och behålla den kompetens som finns hos medarbetare som är 55 år och äldre, har banken tagit fram ett program bestående av individuell kompetensutveckling och Juryns motivering För att i en koncernorganisation med över 800 arbetsplatser ha utvecklat och förverkligat verktyg och program som skapar en arbetsmiljö där mjuka värden är en av grundstenarna i arbetet för ökad lönsamhet. Genom ett medarbetaravtal inbjuds och stimuleras medarbetarna till insikt, delaktighet och ansvarstagande rörande verksamheten och dess utveckling. 13 (16)

14 Kanal 5 resan till bättre hälsa Kanal 5 är ett ovanligt gott exempel på att när medarbetarna mår bra så går företaget bra. Hälsoarbetet har resulterat i att skapa stolta medarbetarna samtidigt som sjukfrånvaron är rekordlåg. Kanal 5 har arbetat med fem förbättringsområden, eller så kallade resor, för att försäkra sig om att alla anställda går åt samma håll och mår bra. Resultatet av dessa resor är att samtliga medarbetare uttrycker stolthet och gemenskap. Kanal 5:s resor har dessutom visat sig lönsamma, personalomsättningen är mindre än halva branschsnittet och sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå. Vision, affärsidé och mål slog ledningen fast på första resan. På den andra resan tog alla medarbetare tillsammans fram värderingar och spelregler. Det blev sedan kompassen i det dagliga arbetet och något som medarbetarna kände sig högst delaktiga i. På den tredje, fjärde och femte resan bestämdes hur företaget ska röra sig mot målet. Tillsammans utvecklade medarbetarna och ledning konkreta handlingsplaner och aktiviteter. Hela arbete är ett lysande exempel på ett företag som går direkt från ord till handling. Juryns motivering För att genom ett värderingsstyrt ledarskap framgångsrikt ha ersatt formella system, representerar Kanal 5 det unga moderna företaget. Medarbetarna lever och verkar i ett kretslopp där sambandet mellan en god arbetsmiljö, egen insats och lönsammare affärer är fullständigt tydligt för var och en. 14 (16)

15 Vinnande värderingar hos Sveriges bästa arbetsplats Efter att ha driva utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats i fem år har Alecta fördjupat sig i de mest framgångsrika åtgärderna för att sänka antalet långtidssjuka i företag. Dessutom har Alecta uppgifter om tjänstemäns sjukfrånvaro och om rutinerna på många av deras arbetsplatser. Detta har resulterat i att Alecta kunnat identifiera sex viktiga värderingar som företag bör arbeta aktivt med för att sänka sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Engagerat ledarskap Ledarskapets viktigaste uppgift är att tydliggöra målen och riktningen för hela verksamheten. Det kännetecknas av ett personligt engagemang från ledningen att involvera alla medarbetarna. Långsiktigt tänkande Resultat och effekter kan inte alltid avläsas direkt i kvartalsrapporten efter en genomförd åtgärd. Det måste därför finnas en medvetenhet hos såväl ledning som medarbetare om att förändringsprocesser tar tid. Önskade effekter bör vara tydligt uttalade, mätas löpande och följas upp. Dessutom ska medarbetarna kontinuerligt få ta del av resultaten. Engagerade och delaktiga medarbetare På ett väl fungerande företag ser medarbetarna förbättringsarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Mål och visioner är tydliga och delas av medarbetarna. Samverkan på arbetsplatsen Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Alla strävar efter att nå uppsatta mål och att följa upp gemensamma handlingsplaner. Lönsamhetstänkande Väl fungerande företag sätter långsiktig lönsamhet i fokus och får alla att känna sig delaktiga i framgången. Förebyggande verksamhet Framgångsrika organisationer kännetecknas av att de agerar innan något drastiskt händer som kan skada företaget. Väl fungerande företag arbetar därför förebyggande i frågor som arbetsmiljö, kundrelationer och allmän opinion. 15 (16)

16 Så utses Sveriges bästa företag De företag som vill delta i utmärkelsen anmäler sig senast den 5 maj via Alectas hemsida. Alecta gör därefter en utvärdering av de anmälda företagen, vilket resulterar i att tolv företag nomineras till en slutomgång. Hos de nominerade företagen genomför kvalificerade och oberoende examinatorer platsbesök där ledning, fack och företrädare för personalen intervjuas. De tolv nominerade företagen får dessutom en genomlysning av sin verksamhet och en muntlig och skriftlig återföringsrapport. Vinnaren får förutom ära och berömmelse, Alectas specialdesignade pris, en annons i Dagens Industri, samt presentera sitt framgångsrecept på seminarier. Kvalificerad jury Juryn består av personer som har gedigen erfarenhet från näringslivet och en förståelse för hälsoarbetets aktualitet: Mari-Ann Krantz, förbundsordförande Sif Hans Stråberg, koncernchef, Electrolux Birgitta Johansson-Hedberg, f.d. koncernchef, FöreningsSparbanken Göran Trogen, förbundsdirektör, Almega IT-företagens Arbetsgivareförbund Lars Otterbeck, verkställande direktör, Alecta Manfred Aronsson, verkställande direktör, Kanal (16)

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

Hälsobarometern. Andra kvartalet Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker

Hälsobarometern. Andra kvartalet Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Hälsobarometern Andra kvartalet 2007 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Utgiven av Alecta september 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykisk

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 25 maj 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2004. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2004. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2004 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Hälsobarometern Alecta den 27 april första 2004kvartalet 2004, 2004-04-27

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning

Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Psykiatriska diagnoser Korta analyser 2017:1 Försäkringskassan Avdelningen för analys och prognos Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2007. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker

Hälsobarometern. Första kvartalet 2007. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Hälsobarometern Första kvartalet 2007 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Utgiven av Alecta maj 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Föräldrar

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Statistik och rapporter https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/ Sjukförsäkringen (AGS-KL) Omfattar alla anställda inom

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö?

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Sjöfartens Arbetsgivareförbund SAN-konferensen i Göteborg 22 oktober 2015 Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Stefan Blomberg, leg psykolog & organisationskonsult

Läs mer

För rehabilitering med hälsan i fokus

För rehabilitering med hälsan i fokus 22 juni 2015 a15-0494 Kommunal/YW Till Socialdepartementet För rehabilitering med hälsan i fokus Vägar till sjukskrivning Vid mötet med statsrådet Annika Strandhäll den 20 april 2015 lämnade Kommunal över

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 2003 och 2004

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 2003 och 2004 25:6 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 23 och 24 Diagnosfördelning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 23 och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Nordens bästa Digitala Arbetsplats

Nordens bästa Digitala Arbetsplats Nordens bästa Digitala Arbetsplats Ansökan 2017 Sista anmälningsdatum 21 april By Digital Workplace Summit Endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten 73% är ej engagerade 11% är aktivt urkopplade

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer