21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT"

Transkript

1 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge

2 INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt första steget kan vara 9. Depressionsspiralen så funkar depression 11. Om att sluta göra sånt som tidigare var kul 16. Aktivering ett sätt att förebygga och behandla depression 19. Statistik kring självmord och depression i Sverige 21. Att må bättre men betyder inte alltid att det är bättre 23. Depression något som inte går att planera för 25. Stereotypa uppfattningar som hindrar folk från att söka hjälp 27. Depression en sjukdom som sällan syns 30. Tankarnas roll när vi mår dåligt 32. Känn till riktlinjerna och vad du har rätt till 35. Studentmottagning ett billigt sätt att få behan - dling av en nästan färdig psykolog

3 INNEHÅLL 37. Ilska hos anhöriga kan förekomma 39. Tre konkreta tips 42. Depression en hemlighet som alla familjer har 44. Självmord är inte en självisk handling 47. Till alla anhöriga 49. Nedstämdhet hos unga 53. Till dig som vill gå i terapi Vill du hellre ha en text om dagen direkt till din mejl? På dailybitsof.com finns häftet som en kurs, som givetvis är gratis.

4 FÖRORD Det här är vare sig en självhjälpsbok eller en samling fakta som kan hjälpa dig ur en depression. Här hittar du 21 korta texter skrivna av psykologer. Texterna riktar sig till dig som mår dåligt, känner någon som mår dåligt eller till dig som förstått att psykisk ohälsa finns runt omkring oss alla och att vi måste ta det på allvar. Vissa avsnitt är längre och mer innehållsrika, andra är korta citat om sådant som psykologer brukar säga till sina patienter. Häftet är skapat genom en sluten grupp på Facebook där över av Sveriges närmare psykologer fått chansen att bidra. Den 15:e augusti fick gruppens medlemmar en uppmaning som är lika enkel som den är öppen: Nämn en sak du tycker att alla borde känna till om depression Nedan hittar du ett axplock av de över 80 förslag som gavs.

5 FÖRORD Det finns hjälp att få till dig som mår riktigt dåligt. På Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om självmordstankar och vart du vänder dig. För eningen mind erbjuder telefon- och chattstöd. Tusen tack! Niklas & alla involverade psykologer

6 DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

7 7 DET FINNS HJÄLP ATT FÅ Trots alla tankar om att närstående skulle få det bättre utan en så är att stanna vid liv det viktigaste av allt när det är som mörkast. Försök att rikta fokus på att bara stå ut och överleva närmsta sekunden, minuten, timmen, dagen, natten, tide,n när det är som svårast. Man kan inte ta sig i kragen och skärpa sig ur en depression. Det är alldeles för många som får för sig att de måste ta sig samman. Det finns hjälp att få. Det går att få hjälp även när det verkar nattsvart och det verkligen känns som att inget skulle kunna förändra det. Medicin och samtal hjälper varandra att fungera. Lena Lilleroth & Elisabeth Tullhage Självmordsupplysning och tips om vart man kan vända sig finns på för eningen minds hemsida. Böckerna konsten att r ädda liv - om att förebygga självmord och Jag vill inte dö, jag vill bar a inte leva är två uppskattade böcker om självmord.

8 VI VET HUR LÄSKIGT FÖRSTA STEGET KAN VARA

9 9 VI VET HUR LÄSKIGT FÖRSTA STEGET KAN VARA Vi psykologer, som yrkeskår, måste förmedla något till alla som mår dåligt. Vi är medvetna om hur läskigt det där första steget kan vara, att faktiskt våga berätta för någon, om både depressiva tankar och självmordstankar. Vi upplever det som ett privilegium att få ta del av någons historia och gör det med största respekt. Alice Dahlberg Sajten psy kologiguiden drivs av Sveriges Psykologförbund. Här kan du som mår dåligt läsa mer om hur du kan få hjälp, samt hitta en psykolog nära dig.

10 DEPRESSIONSSPIRALEN SÅ FUNKAR DEPRESSION

11 11 DEPRESSIONSSPIRALEN SÅ FUNKAR DEPRESSION Jag går alltid igenom depressionsspiralen med mina patienter: Hur depression ger trötthet, som gör att man vilar, sover och drar sig undan. Det här gör livet tråkigare eftersom personen med depression får färre positiva intryck, vilket då gör en mer nedstämd, det vill säga ännu tröttare. Det brukar vara en aha-upplevelse när jag poängterar att den här tröttheten inte går att vila sig ifrån, och att man istället måste aktivera sig trots/med den. Julia Teglund

12 OM ATT SLUTA GÖRA SÅNT SOM TIDIGARE VAR KUL

13 13 OM ATT SLUTA GÖRA SÅNT SOM TIDIGARE VAR KUL Nedan hittar du en illustration som psykologen Gustav Nilsson tillhandahållit. Bilden är till för att visa sambandet mellan minskad aktivitet och nedstämdhet. Du använder den så här: 1. Börja med att ringa in alla saker som du gillar att göra (eller i alla fall gillade innan nedstämdheten) eller sådant som får dig att må bättre. 2. Därefter kryssar du över det som du har slutat att göra. Det som skiljer depression från vanlig nedstämdhet är inte nödvändigtvis de tunga känslorna, utan snarare bristen på aktiviteter som gör en glad, eller som ger styrka och energi till att ta itu med svårigheter och motgångar. Jag brukar be mina patienter att titta på bilden och fundera på hur det brukar se ut i deras liv när de mår bättre, och ringa in sådana saker som de brukar göra då. Det kan vara allt från rutiner till att

14 14 träffa vänner eller syssla med fritidsintressen. Därefter ber jag dem att kryssa över de saker som de gör mindre av just nu, eller till och med har slutat med helt. När vi har gjort det blir det ofta tydligt vad patienten skulle kunna göra mer av för att komma vidare. Gustav Nilsson

15 15

16 AKTIVERING ETT SÄTT ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA DEPRESSION

17 17 AKTIVERING ETT SÄTT ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA DEPRESSION Jag brukar betona vikten av aktivering och stöttning, dels för att förebygga (åter-)insjuknande men också som del i behandling. Ola Ståhlberg Beteendeaktivering är ett vanligt inslag i depressionsbehandling. Som du läst i avsnitten ovan så är det lätt att hamna i en negativ spiral. Den som är nedstämd drar sig ofta undan och blir allt mindre aktiv, vilket i sin tur gör att personen får ta del av färre positiva upplevelser, något som ofta gör denne ännu mer nedstämd. Beteendeaktivering handlar därför om att i lagom takt börja aktivera sig.

18 18 TIPS Många psykologer brukar rekommendera sina patienter att läsa boken Ta makten över depressionen: förändra dina vanor förbättra ditt liv under behandlingen. Boken kretsar kring just beteendeaktivering. Den finns att köpa på adlibris, bokus och via förlaget natur och kultur.

19 STATISTIK KRING SJÄLVMORD OCH DEPRESSION I SVERIGE

20 20 STATISTIK KRING SJÄLVMORD OCH DEPRESSION I SVERIGE Depression är vanligt. Man räknar med att 5 till 25 procent av alla kvinnor och 3 till 10 procent av alla män drabbas under sin livstid. Depressionssjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i världen. Tittar man på hur det ser ut hos barn ser man att 1 till 2 procent av alla skolbarn lider av depression. Motsvarande siffra för tonåringar är 3 till 8 procent. Depression är alltså ganska ovanligt hos yngre barn. Uppgifterna är hämtade ur Liv Svirskys bok Rädslor, fobier och nedstämdhet hos unga. I augusti 2013 publicerade Socialstyrelsen dödsorsaksstatistiken för år Självmordstalet för år 2011 var 17,5 per invånare, vilket är det lägsta sedan år På k a rolinsk a institutets hemsida finns utförligare statistik samt modeller som förtydligar att antalet självmord har minskat.

21 ATT MAN VERKAR MÅ BÄTTRE BETYDER INTE ALLTID ATT DET ÄR BÄTTRE

22 22 ATT MAN VERKAR MÅ BÄTTRE BETYDER INTE ALLTID ATT DET ÄR BÄTTRE När en person som är deprimerad verkar må bättre igen så andas anhörigs ofta ut. Många gånger är det så att den deprimerade personen verkligen mår bättre, men ibland stämmer inte det. När en deprimerad person fattat ett beslut om att verkligen begå självmord kan hens vånda och nedstämdhet lätta, och det kan verka som att hen mår bättre. Det är därför viktigt som närstående att fortsätta vara närvarande och fråga hur personen mår, även när det på ytan verkar vara bättre. Lena Lilleroth

23 DEPRESSION NÅGOT DET INTE GÅR ATT PLANERA FÖR

24 24 DEPRESSION NÅGOT DET INTE GÅR ATT PLANERA FÖR Jag tycker det är viktigt att ta upp att man kan bli deprimerad även i perioder av livet då man borde vara som lyckligast, till exempel då man fått barn. Jag jobbar inom barnhälsovården, och vet hur svårt det är för nyblivna föräldrar att erkänna för sig själva och andra att de mår dåligt, och hur svårt det ibland är för omgivningen att se och förstå det. Malena Åsard Ungefär varannan mamma som nyss genomgått en förlossning känner en ökad känslighet under de första dagarna, en känslighet som i de allra flesta fall går över, men som ibland övergår i en depression. Om den inte går över av sig själv eller behandlas kan detta påverka hälsan, parrelationen och relationen till barnet. Du kan läsa mer om detta i boken nedstämdhet i sam- band med förlossning.

25 S T E R E O T Y P A UPPFATTNINGAR SOM HINDRAR FOLK FRÅN ATT SÖKA HJÄLP

26 26 STEREOTYPA UPPFATTNINGAR SOM HINDRAR FOLK FRÅN ATT SÖKA HJÄLP Depressiva sjukdomar har en högre (rapporterad) förekomst bland kvinnor än män. Det finns därför en illusion i vissa sociala kretar att det är en kvinnosjukdom, något som skulle vara väldigt omanligt att lida av. Detta förhindrar många män från att söka hjälp. Jay Malice A-Singhe Jag tror att den stora allmänheten ofta tänker på deprimerade personer som helt passiviserade och inaktiva. Denna bild stämmer dels allmänt dåligt när det gäller barn men dels också i många fall när det gäller ungdomar och unga vuxna. Jag tror detta kan vara viktigt att framhålla för att uppmärksamma att det inte alltid ser ut som man tänker sig och att de man tror är aktiva och har ett stort kontaktnät i själva verket kan vara, eller riskerar att bli, mycket isolerade. Ola Ståhlberg

27 DEPRESSION EN SJUKDOM SOM SÄLLAN SYNS

28 28 DEPRESSION EN SJUKDOM SOM SÄLLAN SYNS Jag tänker på att det inte alltid märks utåt, något som kan göra det svårare att berätta och söka stöd. Långt ifrån alla som lider av en depression isolerar sig och slutar med aktiviteter i tillräcklig utsträckning för att andra ska uppmärksamma det. Utåt sett så kanske man verkar fungera som vanligt medan den egna upplevelsen är som om man står på ruinens brant. Det är därför viktigt med uppmuntran att våga berätta, att våga bryta en fasad, att våga sträcka ut ett litet finger. Sara Skogman Det finns även män som får förlossningsdepression. Dessvärre finns det en underrepresentation i statistiken. Jag tänker att det bland annat har att göra med att fokus ofta ligger på moderns roll, samt möjligen skam kring att en som man drabbas. Mäns uttryck under depression tenderar att vara mer utåtriktade (frustation, irritation m.m.). Att fånga upp män tidigt i en

29 29 förlossningsdepression är minst lika viktigt som att fånga upp kvinnor. Mina Evengård Jonassen På psykologiguiden finns flera tips till dig som är anhörig/vän till en person som lider av psykisk ohälsa. Här kan du också själv skicka in frågor till psykologer.

30 TANKARNAS ROLL NÄR VI MÅR DÅLIGT

31 31 TANKARNAS ROLL NÄR VI MÅR DÅLIGT Jag brukar betona tankarnas betydelse. Det är sällan det dåliga måendet beror på att folk är taskiga mot en eller att det händer tråkiga saker just nu ofta är det att vi oroar oss, grubblar och ältar. Vi får lätt ett överskott av negativa tankar som kan leda till inaktivitet och undvikanden, framförallt socialt. Vad vi då behöver allra mest är konkurrens av andra mer hjälpsamma tankar. Hur får vi det? Jag brukar fråga: Om du mådde bra idag, vad skulle du vilja göra då? Det är en nyttig fråga att ställa till sig själv ibland. Janne Skogman

32 KÄNN TILL RIKTLINJERNA OCH VAD DU HAR RÄTT TILL

33 33 KÄNN TILL RIKTLINJERNA OCH VAD DU HAR RÄTT TILL Det är viktigt att informera om socialstyrelsens riktlinjer på ett pedagogiskt sätt. Psykologisk behandling (KBT) rekommenderas som första behandlingsalternativ vid lindriga till medelsvåra depressioner. Som potentiell patient kanske detta kan hjälpa till. Du kan kräva rätt vård. Att man söker hjälp leder dessvärre inte alltid helt rätt. Amanda Simonsson Socialstyrelsen har skapat riktlinjer för hur depression och ångestsyndrom ska behandlas. Riktlinjerna lyfter vikten av ett effektivt omhändertagande, vilket innebär en vård med hög tillgänglighet, god kontinuitet, samverkan mellan vårdnivåer och ett utbud av effektiva behandlingar. Korrekt diagnostik och uppföljning av behandlingen är andra viktiga rekommendationer. För vuxna och äldre med medelsvår egentlig depression rekommenderar Socialstyrelsen psykologisk behandling

34 34 med KBT eller IPT. För barn med depressiva symtom rekommenderas aktiv uppföljning (ospecifikt familjesamtal med psykopedagogiska inslag). På socialstyrelsens hemsida hittar du en enkel, men formell, sammanfattning av de olika riktlinjerna för barn, ungdomar, vuxna och äldre som drabbas av en psykisk sjukdom. Psykologisk behandling kan du, förutom hos privata psykologer, söka på vård-/hälsocentral eller i öppenpsykiatrin, beroende på hur det är ordnat i ditt landsting.

35 STUDENTMOTTAGNING ETT BILLIGT SÄTT ATT FÅ BEHANDLING AV EN NÄSTAN FÄRDIG PSYKOLOG

36 36 STUDENTMOTTAGNING ETT BILLIGT SÄTT ATT FÅ BEHANDLING AV EN NÄSTAN FÄRDIG PSYKOLOG På landets tio psykologutbildningar finns det alltid en studentmottagning. Här tar psykologstudenter som går på termin sju (av tio) och uppåt emot olika typer av patienter. Studenterna har sällan fler än tre patienter och går i handledning varje vecka där en erfaren och legitimerad psykolog hjälper dem. Att gå på behandling hos en student brukar vara betydligt billigare än att gå till en privatpraktiserande psykolog. Observera att mottagningarna sällan tar emot personer med svårare psykisk sjukdom. Här hittar du länkar till några av landets studentmottagningar: Örebro, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå På studie.nu kan du dessutom hitta forskningsprojekt som söker patienter. Att delta i ett forskningsprojekt innebär att du får någon form av behandling. Ibland kan det vara behandlingar där du får träffa en psykolog, ibland mer moderna versioner så som internet- eller smartphonebehandling. Samtliga forskningsprojekt är etikgranskade och det är alltid gratis att vara med.

37 ILSKA HOS ANHÖRIGA KAN FÖREKOMMA

38 38 ILSKA HOS ANHÖRIGA KAN FÖREKOMMA Att känna ilska är vanligt hos anhöriga. Detta kan naturligtvis spä på den deprimerades känslor av att det vore bäst om jag bara försvann. Personer med depression, tror jag, behöver bli stärkta i att anhörigas reaktioner ofta har att göra med att de faktiskt saknar att få umgås med den deprimerade. Det verkar vanligt vid depression att tappa detta perspektiv, eftersom man kanske även tappat hur länge man varit frånvarande. Varför tjatar alla hela tiden om nåt, vad vill de mig överhuvudtaget? har jag hört flera patienter säga. Sånt kan väcka ilska hos omgivningen. Nu arbetar jag med personer med autism men många av de jag träffat som tidigare stängt in sig på sina rum har sett glada ut när de fått höra förklaringar om varför andra tjatar om att göra något. Jag tror att denna förklaring kan ha samma effekt på personer med depression. Helena Mårtensson

39 TRE KONKRETA TIPS

40 40 TRE KONKRETA TIPS 1. Tankar och känslor aldrig är farliga i sig. Däremot kan vi göra mycket som är farligt när vi försöker bli av med dem, såsom att dricka för mycket, skada oss själva eller strunta i våra relationer. 2. SÄven tankar på självmord är ofarliga i sig och de dyker upp hos många av oss när livet är riktigt jobbigt. Hjärnan försöker då lösa något problem som man kämpar med. Ibland kämpar vi med något på insidan som en tanke, känsla eller ett minne. Ibland gäller det något annat i livet som skulder, ensamhet eller annat som man vill bli av med. Det fina är att det oftast går att hitta sätt att komma vidare i livet, även om man inte kan se lösningen själv. Ta hjälp av någon som är van att prata om självmordstankar så ökar chansen att du hittar en annan lösning på problemen.3. Vänta inte på att det ska kännas rätt innan du bör- jar göra något litet (eller stort) som känns viktigt för dig. 3. Känslor och tankar är svåra att styra. Däremot kan vi välja vad vi gör och det kan påverka vårt mående (på några dagars) sikt. Därför är det riskabelt att exempelvis ställa in aktiviteter som vi brukar må bra av för att lusten inte infinner sig. Vi kan alltså göra det som är viktigt i våra liv även om vi inte uppskattar det

41 41 som tidigare. Vänta därför inte på att det ska kännas rätt innan du börjar göra något litet (eller stort) som känns viktigt för dig. Testa! Tobias Wiklund

42 DEPRESSION EN HEMLIGHET SOM ALLA FAMILJER HAR

43 43 DEPRESSION EN HEMLIGHET SOM ALLA FAMILJER HAR I ett TED talk berättar författaren och journalisten Andrew Solomon om hur det är att leva med depression. Solomon publicerade 2001 en hyllad bok om detta och han har sedan dess fått ta del av tusentals historier från personer med depression och deras anhöriga. Något han slås av är hur många som drabbas och hur många som verkar hålla sin depression hemlig. Solomon berättar bland annat om hur hans depression gjorde att den lättaste uppgift, som att gå upp på morgonen eller att läsa tidningen, kändes omöjlig. Men det värsta av allt för honom, var tanken om hur larvigt det var att han inte kunde klara av dessa saker. Han visste att de flesta klarar av allt detta, och hade svårt att acceptera att han själv inte orkade. Du hittar föreläsningen här, den är 29 minuter och väl värd varenda sekund.

44 SJÄLVMORD ÄR INTE EN SJÄLVISK HANDLING

45 45 SJÄLVMORD ÄR INTE EN SJÄLVISK HANDLING Tyvärr är det fortfarande många som anser att självmord är en självisk handling. I samband med Robin Williams tragiska bortgång så publicerade The Guardian en bra artikel som berör detta. Några viktiga fakta som artikeln tog upp:»» Depression är en sjukdom: Det är problematiskt att många blandar ihop depression med att ibland känna sig lite nere, något som vi säkerligen alla känner lite då och då. Det är högst problematiskt att psykisk sjukdom inte får samma sympatier och samma erkännande som många fysiska åkommor får.»» Depression diskriminerar inte: Depression kan drabba vem som helst, oavsett hur framgångsrik personen kan verka. Visst, de som befinner sig i sämre situationer i livet kommer att utsättas för fler riskfaktorer, men detta betyder inte att de som har det bättre inte kan drabbas.»» Depression är inte logiskt: När man lider av depression tänker man inte som andra friska personer. Det finns ingen logik, inga för- och nackdelar med att leva eller inte.

46 46 Perhaps none of it makes sense from a logical perspective, but insisting on logical thinking from someone in the grips of a mental illness is like insisting that someone with a broken leg walks normally; logically, you shouldn t do that

47 TILL ALLA ANHÖRIGA

48 48 TILL ALLA ANHÖRIGA Till anhöriga vill jag säga att det är helt okej att fokusera på att må bra själv samtidigt som en person man tycker mycket om mår dåligt. Att söka hjälp för egen del är också helt okej, personen som är deprimerad måste inte ge sitt godkännande för det. Helena Mårtensson SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, är ett riksförbund för anhöriga och närstående till personer som tagit sitt liv. SPES har en jourtelefon och tillhandahåller massor av information till dig som anhörig. Här hittar du ett kort faktablad om SPES och det stöd du kan få.

49 NEDSTÄMDHET HOS UNGA

50 50 NEDSTÄMDHET HOS UNGA Tittar man på hur det ser ut hos barn ser man att 1 till 2 procent av alla skolbarn lider av depression. Motsvarande siffra för tonåringar är 3 till 8 procent. Depression är alltså ganska ovanligt hos yngre barn. Tankar om att ta sitt liv och att inte längre vilja leva är vanliga vid depression hos både barn, ungdomar och vuxna. I USA är depression den tredje vanligaste orsaken till självmord hos tonåringar. Det är en anledning till att det är det viktigt att personer med depression erbjuds behandling. En viktig del i behandlingen är att kartlägga den drabbades tankar på att ta sitt liv och om eventuella planer för att genomföra det finns. Om man befarar att ett barn i ens närhet har tankar på att ta sitt liv kan det vara oerhört skrämmande. Då är det viktigt att söka professionell hjälp, både för barnets egen säkerhets skull, men också för att själv få råd och instruktioner om hur man ska bemöta barnet. Ibland kan läget vara så akut att barnet behöver läggas in på en psykiatrisk klinik.

51 51 Andra gånger kan behandlingen ske i öppenvård men barnet behöver omges av trygga personer som ser till att det inte kan skada sig. Och ibland kan det räcka med att man har en öppen dialog med barnet om hur han eller hon mår, och en kunskap om vart man vänder sig ifall läget skulle förvärras på ett akut sätt. Uppgifterna är hämtade ur psykologen Liv Svirskys bok Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga.

52 TILL DIG SOM VILL GÅ I TERAPI

53 53 TILL DIG SOM VILL GÅ I TERAPI Bra terapi fungerar. Bra terapi gör att du blir bättre. Bra terapi ska lära dig som går i terapi att klara dig utan terapi. En viktig sak tycker jag är att gå till legitimerade psykologer eller psykoterapeuter, inte till personer som utger sig för att kunna behandla utan att ha någon formell kompetens. Då minskar risken att du som mår dåligt ska bli utnyttjad eller lurad. Jenny Rickarsson Jenny Rickardssons bok Jag tror jag måste prata med någon handlar om olika terapiformer.

54 Ett stort tack till alla hundratals psykologer som under ett par intensiva dagar i augusti bidrog med sin tid och kunskap. Du hittar en mejlversion av detta häfte på dailybitsof.com. Den ger dig ett avsnitt per dag i en månad. Har du frågor om häftet och dess innehåll hör du av dig till:

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer