CASE BERGÖ SKOLA. Riva eller renovera? FILM. Gamla Bergö skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CASE BERGÖ SKOLA. Riva eller renovera? FILM. Gamla Bergö skola"

Transkript

1 CASE BERGÖ SKOLA Gamla Bergö skola Riva eller renovera? Enligt intervju med Malax kommun beräknades saneringsgraden vara nära 90 %. Det huvudsakliga problemet var att marken under och intill byggnaden innehöll rikligt med fritt vatten. År 2013 flyttades skolverksamheten till tillfälliga utrymmen. Gamla Bergö lågstadieskola byggdes I samband med en tillbyggnad till gymnastiksalen 1986 gjordes taket om från motfallstak med filt till valmat åstak av plåt. Dränering, takavvattning och marklutningar förnyades År 2012 utfördes en fukt- och byggnadsteknisk undersökning, varvid ett flertal brister uppmärksammades. Skadeutredning (länk) FILM Nya Bergö skola Hösten 2014 fick Malax kommun beskedet att finska staten skulle bidra med till byggandet av nya Bergö skola. I samband med finansieringen ställdes krav på att byggnadsarbetet skulle inledas år 2014, byggnaden skulle vara färdigställt 2015 och att byggnaden skulle fuktsäkras. Fuktsäkring (länk)

2 Skadeutredning Bakgrundsuppgifter Taket ombyggt 1986 från motlutstak med filt till valmat åstak med plåt. Tillbyggnad 1986 intill gymnastiksalen, omklädningsrum + bastu/dusch Dränering och regnvatten samt marklutningar förnyades 2007, rikligt med vatten rann ut via sockeln under huset vid dräneringsarbetena enligt uppgifter

3 Skadeutredning Fuktkällor som kan belasta en byggnad och orsaka fuktskador

4 Markburet golv (Bilder och info) Korridor Alla golvkonstruktioner i fastigheten står på en grundplatta som är bitumenstruken på ytan. Siktprov av fyllnadsmaterialet under grundplattan visar att fyllnadsmaterialet är finkornig sand och inte kapillärbrytande. Betonggolven finns i två olika utföranden: Klassrum, kök och bostad har mineralullsisolering mellan grundplatta och ytbetong. Korridorgolven avviker och är massiva betonggolv.

5 Markburet golv (Bilder och info) Korridor Fyllnadsmaterialet under grundplattan är mycket finkornigt och därmed inte kapillärbrytande. Bitumenstrykningen på grundplattans yta har dock förhindrat kapillärtransport till golvisoleringen. Fukten i fyllnadsmaterialet belastar korridorväggarna och utjämnas i golvslipet och -isoleringen intill korridorväggarna. Av bitumenstrykningen togs ett materialprov i korridorgolvet och sändes för analys. Bitumenstykningens totalvärde är 63mg/kg. Gränsen för problemavfall är ett totalvärde över 200 mg/kg.

6 Markburet golv (Orsaker till skador) Korridor - Vinylplattor 300x300 - Betongslip ~60 mm - Bitumenstrykning på grundplattans yta - Grundplatta ~100 mm - Fint fyllnadsgrus

7 Markburet golv (Behov av åtgärder) Korridor Korridorgolvens konstruktion medför att korridorväggarna belastas av markfukt från fyllnadsmaterialet under grundplattan. Vid en större sanering rekommenderas att korridorgolven rivs och fyllnadsmaterialet ersätts med kapillärbrytande fyllnadsmaterial och golvkonstruktionen byggs enligt saneringsplan och skild konstruktionsplanering utförd av konstruktör.

8 Betonggolv med mellanliggande isolering (Bilder och info) Klassrum Alla golvkonstruktioner i fastigheten står på en grundplatta som är bitumenstruken på ytan. Siktprov av fyllnadsmaterialet under grundplattan visar att fyllnadsmaterialet är finkornig sand och inte kapillärbrytande. Klassrum, kök och bostad har mineralullsisolering mellan grundplatta och ytbetong.

9 Betonggolv med mellanliggande isolering (Bilder och info) Klassrum Betonggolv med mineralullsisolering. Golvisoleringen är mikrobiellt skadad, skadorna i golvet är partiella enligt provtagningen

10 Betonggolv med mellanliggande isolering (Orsaker till skador) Klassrum - Vinylplattor 300x300 - Betongslip ~60 mm - Tjärpapper - Hårdpressad mineralull ~100 mm - Bitumenstrykning på grundplattans yta - Grundplatta ~100 mm - Fint fyllnadsgrus OBS! Tegelväggen mellan klassrummen står på en filtremsa vid det undersökta stället mellan klassrum 3&2.

11 Betonggolv med mellanliggande isolering (Behov av åtgärder) Vid en större sanering av skolan och om värmesystemet ändras så rekommenderas att golven rivs och massabyte utförs under grundplattan till kapillärbrytande fyllnadsgrus, #8-16. Golven isoleras enligt gällande krav på markburna golv. Vid saneringsarbetena beaktas asbestförekomsten i golvmaterialen. Utförandesätt och konstruktionstyper planeras av konstruktör.

12 Uppreglat golv (Bilder och info) Alla golvkonstruktioner i fastigheten står på en grundplatta som är bitumenstruken på ytan. Siktprov av fyllnadsmaterialet under grundplattan visar att fyllnadsmaterialet är finkornig sand och inte kapillärbrytande. Klassrum, kök och bostad har mineralullsisolering mellan grundplatta och ytbetong. Gymnastik- och slöjdsalsgolvet är träskålade golv ovanpå grundplattan

13 Uppreglat golv (Bilder och info) Gymnastiksal Träskålade golv, golvisoleringen i gymnastiksalen bedöms vara mikrobiellt skadad enligt analyssvaren

14 Uppreglat golv (Orsaker till skador) Gymnastiksal - Golvspånt ~26 mm - Korsskålning 2x50x50 - Golvvasor 50x100+ mineralull ~125 mm - Spikläkt 22x100 - Bitumenstrykning - Grundplatta ~100 mm - Fint fyllnadsmaterial

15 Uppreglat golv (Behov av åtgärder) De träskålade golven rivs, uppbyggnaden utförs enligt skild konstruktionsplanering för respektive utrymme, de har konstaterats vara mikrobiellt skadade

16 Otäta anslutningar (Bilder och info) Plastmattan i köket intill grytornas golvbrunn och vid potatisskalaren är otät

17 Otäta anslutningar (Bilder och info) Fogarna i våtutrymme i tillbyggnadsdelen otäta. Allmänt kan sättningssprickor konstateras okulärt i mellanväggarna i tillbyggnadsdelen

18 Otäta anslutningar (Bilder och info) Duschhörnen är otäta, spricka i fog längs golv/vägg anslutning.

19 Otäta anslutningar (Bilder och info) Wc-utrymme i tillbyggnadsdelen Fuktmärken på väggens nedre del, golvisoleringen konstaterades fuktig vid kartläggningen

20 Otäta anslutningar (Bilder och info) Golvbrunnarnas anslutning mot klinkerbeläggningen är otät otäta i tillbyggnadsdelen

21 Otäta anslutningar (Orsaker till skador) Blablabla

22 Otäta anslutningar (Behov av åtgärder) Blablabla

23

24 Tegelfasad (Bilder och info) Fönsterplåtar, Lutningen ställvis tillräcklig droppnosen bör vara minst 40 mm utanför fasadteglet.

25 Tegelfasad (Bilder och info) Murfogarna har ställvis vittrat till följd av väder belastning. Gäller fasadsidorna mot söder och öster

26 Tegelfasad (Bilder och info) Fuktmärken på fasadteglet under vattenpost. Slanganslutningen till vattenposten kontrolleras

27 Tegelfasad (Bilder och info) I sockeln finns distansklossar av trä från byggnadsskedet som förmultnat och kvarlämnat genomföringar i sockeln. Till största delen är dessa synliga nu efter dräneringsarbetena men de har sannolikt befunnit sig under eller i markytan tidigare

28 Tegelfasad (Bilder och info) Stuprör som stötts till efter en snörik vinter Skall rättastill och repareras så att inte sockeln belastas vid regnväder.

29 Tegelfasad (Bilder och info) Takrännan från tillbyggnadsdelen belastar gymnastiksalsväggen. Fasadskivorna ovanför gymnastiksalsfönstren är mineritskivor så även vindskyddsskivan på mellantaket

30 Tegelfasad (Bilder och info) Ingen luftspalt mellan fasadtegel och isolering

31 Tegelfasad (Orsaker till skador) Ytterväggskonstruktion i klassrum - Målad yta - Rapp ~15 mm - Håltegel ~130 - Mineralull 100 mm - Håltegel ~130 mm Sockelklyvningens isolering är mineralull. Filtremsa under fasadteglet/på blindsockeln Ytterväggarna i fastigheten är tegelväggar med mellanliggande mineralullsisolering, ytterväggarna står på en betongsockel med köldbryggsisolering av mineralull enligt dåtida konstruktionssätt. Fasadteglet har utsatts för väder och vind, murfogarna har vittrat sönder på områden mot söder. konstaterades att ytterväggsisoleringen är monterad mot fasadteglet utan luftspalt. Fönsterplåtarna på gårdssidan har bra lutning men längdskarvarna är otäta. Dock varierar lutningen på fönsterplåtarna varierar och det finns risk för fuktbelastning. Fönstren är i slutet av sin brukstid och i dåligt skick på yttre sidan på grund av sol och slagregn.

32 Tegelfasad (Behov av åtgärder) Fasadteglet och ytterväggsisoleringen bör avlägsnas vid en sanering utanför klassrummen och gaveln mot bibliotek/bostaden. Det rekommenderas att fasaden beaktas som en helhet i samband med en renovering på grund av fasadens skick och skadorna i isoleringen på den södra fasadsidan. För att kunna bedöma om ytterväggsisoleringen bör förnyas i sin helhet bör undersökningen kompletteras med några materialprov för att få ett bättre underlag om de övriga fasadsidorna. Det rekommenderas att fönstren i fastigheten förnyas vid en större sanering och fönsterplåtar ges en kraftig lutning med tillräcklig droppnos utanför fasaden.

33 Yttertak (Bilder och info) Plåttaket är utfört utan undertak

34 Yttertak (Bilder och info) Synliga läckagemärken runt takfönster samt på vindskyddsskivan som är av minerit. Bilden är i området av handarbetssal/korridor

35 Yttertak (Bilder och info) Synliga fuktmärken i taket intill takfönster i korridor

36 Yttertak (Bilder och info) Takgenomföringarna otäta på vattentaket, avloppets avluftning, finns i området mellan lärarrum och kök

37 Yttertak (Bilder och info) Topventilatorn ovanför huvudingången där synliga torra fuktmärken syns i innertaket. Toppventilatorns plåtbeslagning/skruvinfästningar är otäta och läckagevatten har droppat ner på mellantaksisoleringen

38 Yttertak (Bilder och info) Synliga fuktmärken i taket intill huvudentrén

39 Yttertak (Bilder och info) Takluckorna läcker ovanför Lärarrummet & Matsalen. Läckagevattnet droppar ner på mellantaksisoleringen, de läcker i nedre del av takluckan

40 Yttertak (Bilder och info) Synliga fuktmärken i matsalstaket

41 Yttertak (Orsaker till skador) Vindsbjälklag - Maskinfalsat plåttak - Gläsbrädning 22x100 C~200 - Takstol 50 x Ventilerat mellantaksutrymme, hög takhöjd + avluftnings ventiler vid nocken - Gammal takkonstruktion från tidigare motlutstak, filten + råspånt riven - Ecovilla ~100 mm - Ställvis finns kutterspån, mest förekomst ovanför biblioteket ~0 50 mm - Mineralull med pappersyta ~200 mm - Plastiserat papper, svart, motsvarande muovipoika - Glesbredning 22x100 - Innertak av gipsskiva/lujaskiva/spånskiva, beroende av utrymme

42 Yttertak (Orsaker till skador) fortsättning Isoleringen i vindsbjälklaget är ursprunglig mineralullsisolering från tiden då fastigheten hade motlutstak, ovanpå mineralullsisoleringen finns ställvis kutterspån, mest ovanpå biblioteket och senare vid förnyandet av vattentakskonstruktionen har man tilläggs isolerat mellantaket med ~100 mm eco-villa. Vattentaket är förnyat till valmat åstak år ~1986 med maskinfalsad plåt utan undertak. Det gamla filttaket samt råspånten är i huvudsak avlägsnad på mellantaket. Partiellt förekommer droppmärken i mellantaksisoleringen av kondensat som droppat från plåttakets undersida. Takfönster i korridoren har läckt under åren och synliga fuktmärken finns i korridorens innertak intill takfönster, samt även i vattentakskonstruktionen sett från mellantaket. Takgenomföringarna på vattentaket är otäta på flertalet ställen

43 Yttertak (Behov av åtgärder) Det rekommenderas att takplåten målas efter att läckagen intill takgenomföringarna är åtgärdade. Vid en större sanering av fastigheten rekommenderas att man överväger att montera ett undertak under takplåten. Åtgärden medför att takplåten rivs och undertaket monteras på takstolskonstruktionen, arbetet bör planeras av en konstruktör. Isoleringen avlägsnas ovanför korridoren intill huvuddörren samt på tillbyggnadsdelen. Intill de påpekade läckagen intill takgenomföringarna avlägsnas isoleringen på en radie av 1 2 m. Genomföringarna för avlopp flyttas intill nocken och mellantaksventilerna i nocken tätas för slagregn och yrsnö. Ifall innertaken i klassrummen förnyas rekommenderas att spikläkten avlägsnas och diffusionsspärren i mellantaket förnyas till en plastfilm enligt gällande normer för täthet i fastigheter. Arbetet medför att mellantaksisoleringen förnyas där diffusionsspärren förnyas. Den befintliga diffusionsspärren i nuläget är ett plasticerat papper enligt byggnadstidens mest förekommande diffusionsspärr.

44

45 Fuktsäkring Grunden 0. Markberedning 1. Dränering 2. Sockelskiva 3. Kantlist för sockelskiva 4. Tjälisolering 5. Syllisolering 6. Marklutning 7. Fasadens underkant 8. Kapillärbrytande skikt 9. Byggavall 10. Isolering 11. Betongplatta

46 Markberedning (Bilder och info) Byggnaden placerades på ett område där bergytan är nära markytan. Dessutom förekom stora fördjupningar i berggrunden, vilket har gett upphov till vattensamlingar under byggnaden.

47 Markberedning (Bilder och info) Fördjupningarna gjöts igen, stopparna sprängdes bort och krossgrus (#0-32 och #0-65) lades ovanpå.

48 Markberedning (Skisser och planering) På basen av den geotekniska utredningen bestämdes att bergytan skulle jämnas till ett djup på 400 mm under angiven höjd från grundsulans nedre kant. Bergsfickor under den nivån gjöts igen och toppar över den nivån sprängdes bort. De bortsprängda bergmassorna användes när fördjupningarna göts igen. Det eftersträvades även en lutning från byggnadens mitt mot dräneringsrören runt byggnaden. Då bergytan bearbetas bör man även beakta dräneringsrörens placering (höjdled och längd från sockeln). Med dessa åtgärder förhindrar man att vatten samlas under byggnaden.

49 Markberedning (Skisser och planering) Ovanpå den utjämnade bergytan lades ett lager krossgrus med kornstorlek #0-32 och #0-65. Gruset har högt friktionstal som ger byggnaden en stabil grund och minimerar sättningar. Fyllnadsmaterialet komprimerads för att nå eftersträvat grundtryck. Grus med denna kornstorlek är inte kapillärbrytande och bör därför formas med en lutning från mitten mot dräneringsrören.

50 Markberedning (Ritningar och anvisningar) Markkonstruktionerna kan variera stort mellan byggnadsprojekt beroende på jordlager, byggnadens storlek, grundvattennivån, topografin, grundläggningssätt mm. Byggnadens undergrund skall planeras och dimensioneras så att det inte uppstår vattensamlingar under byggnaden och så att marken klarar av att bära ovanliggande laster. Då en byggnad byggs upp kommer jordlagren under att deformeras och byggnaden kommer att sätta sig. Jordartens egenskaper och dess packningsgrad samt storleken av lasten från byggnaden inverkar på deformationens och sättningens omfattning. För att kunna uppskatta byggnadens sättning och jordlagrens deformation bör man känna till jordlagerföljden på byggplatsen (utreds i byggplatsens geotekniska utredning). Byggplatser där jordlagerföljden består av finkorniga material (såsom lera och silt) krävs en mer omfattande förstärkning eller massabyte för att nå en markkonstruktion med eftersträvat grundtryck. Ifall en byggnad sätter sig ojämnt kan det uppstå sprickor i klimatmanteln, vilket kan leda till en ökad fukttransport genom konvektion och diffusion. Sprickor i klimatmanteln kan även leda till nedkylning av byggnadsmaterial, vilket ökar risken för kondens.

51 Markberedning (Ritningar och anvisningar) Nationella krav och anvisningar Byggnadens undergrund skall planeras och dimensioneras så att byggnaden bibehåller sin funktion under byggnadens avsedda brukstid. Sättningar, deformationer, förskjutningar och vridningar i ovanliggande konstruktioner skall vara så små att byggnaden inte skadas av dem. Undergrunden kan bestå av obearbetad jord, fyllningsmassor, bytta massor, eller mark med markförstärkning (pålar, m.m.). (Finlands byggbestämmelsesamling B3, s ). Organiska ämnen och byggavfall som bryts ner, möglar eller ruttnar under påverkan av fukt skall avlägsnas från byggnadsgrunden (markkonstruktionerna under byggnaden) (Finlands byggbestämmelsesamling C2, 1998, s. 4). Matjorden skall alltid avlägsnas från byggnadens grund oavsett grundläggningsmetod. Matjorden består i allmänhet av mineraljord blandat med humus (organisk substans). Matjorden benämns som mylla och är det översta jordartskiktet som blivit till på grund av växtlighet på området (figur 20). Undergrundens yta skall luta mot dräneringsrören, lutningen bör vara minst 1:50 men helst skall lutningen vara 1:20 (figur 21). Fördjupningar där vatten kan samlas får inte förekomma. Större stenar och stenblock bör söndras eller avlägsnas. (Dahlbäck, s. 23).

52 Fuktsäkring Grunden 0. Markberedning 1. Dränering 2. Sockelskiva 3. Kantlist för sockelskiva 4. Tjälisolering 5. Syllisolering 6. Marklutning 7. Fasadens underkant 8. Kapillärbrytande skikt 9. Byggavall 10. Isolering 11. Betongplatta

53 Sockelskiva (Bilder och info) Sockelskivan skyddar sockeln från markfukt och möjliggör fuktavgång från sockeln. Det är de delar av sockeln som ligger under markytan som skyddas med en sockelskiva. Vanligtvis används en sockelskiva av polyeten med en ojämn, knölig eller räfflig, yta. Den ojämna ytan gör att det bildas en luftspalt mellan sockelskivan och sockeln. I Finland används ofta sockelskivan på bilden, vilken ger en luftspalt på 8 mm.

54 Sockelskiva (Bilder och info) Enligt anvisningar bör ojämnheter och eventuella skador i grundmuren åtgärdas innan sockelskivan installeras. Eftergjutningen som observerades på byggarbetsplatsen var ojämn och arbetet var inte utfört enligt arbetsritningarna. På grund av detta gav byggherren huvudentreprenören åtgärdskrav.

55 Sockelskiva (Bilder och info) Den ojämna eftergjutningen åtgärdades med en ny gjutning ovanpå den gamla med lutningar bort från byggnaden. Arbetet som utfördes efter åtgärdskraven var inte mer än godtyckliga och därmed fanns fortfarande brister. Arbetet godkändes dock.

56 Sockelskiva (Bilder och info) Då alla ojämnheter på sockeln var åtgärdade, installerades sockelskivan.

57 Sockelskiva (Skisser och planering) Från Strålsäkerhetscentralen kan man få information om radonhalter i olika områden i Finland (Säteilyturvakeskus, 2013). Radonhalten i berggrunden under nya skolbyggnaden överskrider inte skadlig nivå. Marken under Bergö skola är utformad så att vattenavrinningen sker kontrollerat. Planerarna har även konstaterat att grundvattennivån konstant kommer ligga under byggnadens grundläggningsdjup. Detta betyder att Bergö skolan kan ha en sockelskiva av polyeten och att det inte behövs någon vattentryckisolering. Erfarenheter har visat att sockeln kan vara fuktig under byggnadens brukstid om sockelskivan placeras enligt nutida anvisningar. För att fukten inte skall bli kvar i luftspalten mellan sockelskivan och sockel har planerarna valt att lyfta sockelskivans övre kant ovanför markytan. Luftspalten kan då ventileras och fukten kan torka ut. Denna förbättring gör att livslängden på byggnadens grundkonstruktioner förlängs. I övrigt följs produkttillverkarens anvisningar vid montering.

58 Sockelskiva (Ritningar och anvisningar) Konstruktioner ska utformas så att vattenånga, vatten eller snö inte kan tränga in och skada dem. Konstruktioner som innehåller skadlig mängd fukt bör kunna torka utan att skador uppstår. Ifall golvet ligger lägre än 300 mm från markytan bör sockeln förses med yttre fuktskydd (Finlands byggbestämmelsesamling C2, 1998, s. 8).

59 Sockelskiva (Ritningar och anvisningar) Anvisningar tagna ur RT : Sockelskivan är en så kallad diskontinuerlig fuktspärr (i Finland kallad vattenisolering) eftersom dess skarvar inte tål vattentryck. Sockelskivan kan användas om grundvattennivån ligger konstant under byggnadens grundläggningsdjup, marken har utformats så att vattenavrinningen sker kontrollerat. Sockelskivans övre kant är ca 50 mm under den slutliga marknivån. Sockelskivans nedre kant ligger mot eftergjutningens övre kant. Sockelskivan läggs omlott vid skarvar, lodräta 200 mm och vågräta 100 mm omlott. Skarvar bör placeras minst 600 mm från inner/ytter hörn. Sockelskivan fastsätts mekaniskt. Vid montering av sockelskiva bör man följa produkttillverkarens anvisningar (RT , s. 8 9).

60 Sockelskiva (Ritningar och anvisningar) Produkttillverkarens anvisningar: Sockelskivan kan monteras då ojämnheter och möjliga skador i sockeln är åtgärdade. Det rekommenderas att sockeln rappas och grundsulan förses med betongtätning före sockelskivan monteras. För att förbättra sockelns vattenisoleringsförmåga kan hörnen behandlas med bitumenstrykning och -membran. Sockelskivan rullas ut med knapparna mot sockeln, så att vågräta skarvarna kommer minst 1500 mm från hörnen. Sockelskivans övre kantskall placeras 50 mm under markytan Sockelskivan läggs omlott vid skarvar, lodräta 500 mm och vågräta 100 mm omlott Sockelskivan fastsätts med fastsättningsknappar och spikar som är lämpliga för material som används i sockeln, med ca 250 mm avstånd på näst högsta knappraden. (Meltex, u.å).

61 Fuktsäkring Grunden 0. Markberedning 1. Dränering 2. Sockelskiva 3. Kantlist för sockelskiva 4. Tjälisolering 5. Syllisolering 6. Marklutning 7. Fasadens underkant 8. Kapillärbrytande skikt 9. Byggavall 10. Isolering 11. Betongplatta

62 Kantlist för sockelskiva (Bilder och info) Kantlist förhindrar vattendroppar och övrigt mindre skräp att falla in i luftspalten mellan sockel och sockelskivan. Kantlisten utgör därmed ett skydd för luftspalten mellan sockeln och sockelskivan.

63 Kantlist för sockelskiva (Bilder och info) Kantlist av rostfritt stål (RST-list)

64 Kantlist för sockelskiva (Bilder och info) Urfräst spår för kantlisten.

65 Kantlist för sockelskiva (Bilder och info) Metallisten sätts mekaniskt fast med popnitar i förborrade hål.

66 Kantlist för sockelskiva (Bilder och info) RST-listens övre kant bör tätas med en lämplig massa.

67 Kantlist för sockelskiva (Skisser och planering) Kantlisten placeras i sockelskivans övre kant. Då listen ligger ovanför markytan kan den utsättas för stötar. Den polyetenlist som ofta används för detta ändamål är inte slagtåligt och därför valde man att använda en list av rostfritt stål. Metallisten sätts mekaniskt fast med popnitar i förborrade hål. Viktigt är att listens övre kant blir tät mot sockeln.

68 Kantlist för sockelskiva (Ritningar och anvisningar) Konstruktioner ska utformas så att vattenånga, vatten eller snö inte kan tränga in och skada dem. Konstruktioner som innehåller skadlig mängd fukt bör kunna torka utan att skador uppstår (Finlands byggbestämmelsesamling C2, 1998, s. 3). Kantlisten installeras enligt produkttillverkarens anvisningar. Listens övre kant tätas mot sockel/grundmur med tätningsmassa och listens övre kant täcks med sockelrappning eller motsvarande ytbeläggningsmaterial. (RT , s. 9).

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun Lagfaren ägare Shahram Babazadeh Uppdragsgivare Shahram Babazadeh Närvarande vid besiktningen Shahram Babazadeh Besiktningsman

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carlin Hansson. Carlin Hansson. Carlin Hansson Per Lundman, del av besiktningstiden. Tisdag 2014-04-15 / 2014-0076

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carlin Hansson. Carlin Hansson. Carlin Hansson Per Lundman, del av besiktningstiden. Tisdag 2014-04-15 / 2014-0076 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skeppet 6, Golfvägen 36, Kevinge, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Carlin Hansson Uppdragsgivare Carlin Hansson Närvarande vid besiktningen Carlin Hansson Per Lundman, del

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun Lagfaren ägare Britta Fritzdorf Åke Fritzdorf Uppdragsgivare Åke Fritzdorfs dödsbo Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Marie Ensgård Uppdragsgivare Mäklarfirman Vincent Forssbeck Närvarande vid besiktningen Seidit Jeremias

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Forsman Ewa Forsman Uppdragsgivare Claes Forsman Närvarande vid besiktningen Claes Forsman

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bjarmaland 16, Karlsrovägen 37, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Susanna Fritzdorf Uppdragsgivare Susanna Fritzdorf Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf Per

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Katarina Stenfelt Brandt. Pär Brandt Eva-Karin Ottersgård. Tisdag 2015-03-24 / 2015-0059. Ca 4-9 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Katarina Stenfelt Brandt. Pär Brandt Eva-Karin Ottersgård. Tisdag 2015-03-24 / 2015-0059. Ca 4-9 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Valgrind 5, Tjalvevägen 5, Djursholms-Ösby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Katarina Stenfelt Brandt Uppdragsgivare Pär Brandt Närvarande vid besiktningen Pär Brandt Eva-Karin

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Thorbjörn och Charlotte Curtsson. Thorbjörn Curtsson. Thorbjörn Curtsson Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Thorbjörn och Charlotte Curtsson. Thorbjörn Curtsson. Thorbjörn Curtsson Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ryttaren 8, Åsevägen 24, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Thorbjörn och Charlotte Curtsson Uppdragsgivare Thorbjörn Curtsson Närvarande vid besiktningen Thorbjörn Curtsson

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Tobias Ekman Veronica Rodhe Ekman Uppdragsgivare Veronica Rodhe Ekman Närvarande vid besiktningen Veronica

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Soltorpet 41, Klingsta Gård 18, Klingsta Park, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Andreas och Anna Larsson Uppdragsgivare Andreas Larsson Närvarande vid besiktningen Anna Alteg

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Nils Andersson. Nils Anderssons dödsbo. Ylva Andersson Anna Alteg. Ca 7 º C, växlande. Vidbyggt garage. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Nils Andersson. Nils Anderssons dödsbo. Ylva Andersson Anna Alteg. Ca 7 º C, växlande. Vidbyggt garage. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Stor-Kalmar 27, Fafnervägen 60, Djursholms-Ekeby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Nils Andersson Uppdragsgivare Nils Anderssons dödsbo Närvarande vid besiktningen Ylva Andersson

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad Lagfaren ägare Sven Rönnberg Uppdragsgivare Sven Rönnberg Närvarande vid besiktningen Sven Rönnberg Besiktningsman

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 0 Grundläggning Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Notarien 9, Krokvägen 6, Mörby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Barbara Blegen Uppdragsgivare Barbara Blegen Närvarande vid besiktningen Barbara Blegen Anders Tjärnvall,

Läs mer

STOR A KROKEK Ödeshög

STOR A KROKEK Ödeshög STOR A KROKEK Ödeshög Överlåtelsebesiktning Maj 2013 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Olof och Anna-Maria Brodin. Olof Brodin Per Lundman, mindre del av besiktningstiden. Ca 3 º C, molnigt och regn.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Olof och Anna-Maria Brodin. Olof Brodin Per Lundman, mindre del av besiktningstiden. Ca 3 º C, molnigt och regn. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hovrättsrådet 5, Mossvägen 6, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Olof och Anna-Maria Brodin Uppdragsgivare Olof Brodin Närvarande vid besiktningen Olof Brodin Per

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Uddared 1:22, Partille Odds väg 4B, Uddared Göteborg 2016-04-18 Klas Nilsson, SBR 65131 Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

ÖREBRO Tämnaren 6. Jägaregatan 12. Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30

ÖREBRO Tämnaren 6. Jägaregatan 12. Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30 ÖREBRO Tämnaren 6 Jägaregatan 12 Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär besiktning

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51 BILD 36 Sättningsspricka i en grundplatta/grundmur. Sättningssprickor kan bero på ex: - felaktigt utförande vid upprättandet, till exempel att materialet i undergrunden är för dåligt packat, eller att

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak

GrönaTak. Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak GrönaTak Monteringsanvisningar för fuktspärrar på torvvtak FUKTSPÄRRTEKNIK erbjuder Dig olika system som fungerar vid alla tillfällen, vi har lösningen på de fl esta fuktproblemen. Ekonomi. System Fuktspärren

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UP P SALA LE NA-B RUN NA 1 :9 Lena-Brunna 62, Vattholma Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

U PPSALA K ÅBO 10:14 Krukmakargatan 2

U PPSALA K ÅBO 10:14 Krukmakargatan 2 U PPSALA K ÅBO 10:14 Krukmakargatan 2 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skuld 18, Norevägen 17, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Eric Gellerstedts dödsbo Uppdragsgivare Eric Gellerstedts dödsbo Närvarande vid besiktningen Christina

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-06-08 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Skog 1:35 Ytterskog 204, 870 10 Älandsbro Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Teknisk besiktning. Tranholmen 1:50, Danderyd Starstigen 141A. Stockholm 2015-09-22 Wilhelm Apor Byggnadsingenjör SBR

Teknisk besiktning. Tranholmen 1:50, Danderyd Starstigen 141A. Stockholm 2015-09-22 Wilhelm Apor Byggnadsingenjör SBR Teknisk besiktning Tranholmen 1:50, Danderyd Starstigen 141A Stockholm 2015-09-22 Wilhelm Apor Byggnadsingenjör SBR Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en effektiv och smidig lösullsentreprenad med hög utförandekvalitet.

Läs mer

Öringstigen 3 Borgholm

Öringstigen 3 Borgholm HMP Karlsson s AB SOLBERGA 1:114 Öringstigen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-056 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 129 TN 130 TN 131 TN 132 TN 133 TN 134 TN 135 TN 136 TN 137

Läs mer

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-04-13 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Kartboken 28 Vipvägen 1, 831 62 Östersund Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-07-16 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Billsta 4:29 Restgata 6, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Sedumtak. David Adelsberg 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Sedumtak David Adelsberg 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sammanfattning Detta arbete grundar sig i att

Läs mer

Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö. Josefin Nord. Supervisor. Martin Öhman. Examiner

Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö. Josefin Nord. Supervisor. Martin Öhman. Examiner Bostäder i Tyresö Housing in Tyresö Josefin Nord Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Filippa Stålhane & Martin Öhman Jesús Azpeitia Seron Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning plus Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Kavelbron 33 Träkolsgränd 6, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2016-05-04 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag och objekt

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNING

KONDITIONSGRANSKNING KONDITIONSGRANSKNING 16-31.3.2016 Våno skola Våno Skolstig 10 21600 Pargas 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Förhandsbesiktning. Apollofjärilen 15, Huddinge Lindmätarvägen 10A, Huddinge. Stockholm 2015-05-05 Ian Månsson

Förhandsbesiktning. Apollofjärilen 15, Huddinge Lindmätarvägen 10A, Huddinge. Stockholm 2015-05-05 Ian Månsson Förhandsbesiktning Apollofjärilen 15, Huddinge Lindmätarvägen 10A, Huddinge Stockholm 2015-05-05 Ian Månsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18

R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18 R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Kålltorp 64:7 Åkerrensgatan 22, 416 53 Göteborg L Söderström Bygg & Fastighetsförvaltning AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521-60900 Organisation Nummer:

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Timrå Södra Lundevallen 5:1 Pimpelvägen 17, 860 30 Sörberge Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-08-31 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:69 Slandrom 376, 832 93 Frösön Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer