BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD"

Transkript

1 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

2 JOBB- OCH VÄLFÄRDSBUDGETEN Alliansen Söderhamn bildades på Ranbogården i Mo sensommaren 2011 som ett svar på den längtan vi upplevt finns i kommunen för ett maktskifte och för en nystart. Alltför länge har kommunen fått uppleva neddragningar och nedskärningar. Alliansen Söderhamn, som består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, är det alternativ som svarat bäst på frågorna om hur jobben ska bli fler, hur välfärdens kärna långsiktigt kan stärkas och hur valfriheten för alla som lever och verkar i kommunen ska bli större. Vi vill med detta budgetförlag för perioden visa att det är Alliansen som har de framtidsinriktade idéerna för Söderhamns kommun. Den nuvarande vänstermajoriteten med Socialdemokraterna i spetsen har inte aviserat någon som helst ork till förändring och prioritering. Politiken som skapat dagens problem består under deras styre. Alliansen Söderhamns grund vilar på den Ranboöverenskommelse som slöts år Vi har därefter visat viljan att styra kommunen gemensamt mot en bättre framtid, bl.a. i budgetförslaget vi lade för perioden och i en rad gemensamma motioner, yrkanden och interpellationer. Inget parti kan ensamt göra anspråk på majoritetstaburetterna. Vi är hitintills de enda som aviserat att vi vill möta väljarna gemensamt i valet 2014 och är därför fortsatt det enda stabila alternativet. Vårt budgetförslag leder till en bättre och starkare välfärd och förutsättningar för fler jobb åt söderhamnarna. Vi föreslår bl.a: Satsningar på välfärdens kärna Alliansen vill kraftigt förstärka skola, vård och omsorg genom en finansieringsmodell som prioriterar välfärden. Investeringar för nya gymnasielokaler och ett nytt äldreboende Alliansen vill totalt investera 165 i nybyggnationer för att möta framtidens skola och äldreomsorg. Entreprenöriella krafter ska ges större möjligheter Alliansen vill låta fler entreprenörer verka också på områden där Söderhamns kommun idag har monopol, genom ex. införande av LOV:en och utmaningsrätt. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

3 Med dessa punkter tar vi ett första steg att vända den negativa trend som tynger Söderhamns kommuns invånare. Vi vill satsa mer på kärnverksamheterna som skola, vård och omsorg, men vi gör det i vetskap om att det inte finns obegränsat med pengar och att en ansvarsfull ekonomisk politik är nyckeln för att undslippa nedskärningar. För att få till stånd en verklig förändring måste prioriteringar göras. Söderhamn förtjänar mer än hög arbetslöshet och stort utanförskap, sjunkande skolresultat och få valmöjligheter inom äldreomsorgen. Vi vill ändra på det. Alliansen tror att Söderhamn kan bättre! JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÄMNDERNAS NETTORAMAR KOMMENTAR TILL NÄMNDERNAS NETTORAMAR 6 KOMMUNFULLMÄKTIGES NETTORAM 6 REVISIONENS NETTORAM 7 KOMMUNSTYRELSENS NETTORAM 7 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS NETTORAM 8 VALNÄMNDENS NETTORAM 8 KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS NETTORAM 9 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS NETTORAM 10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTORAM 10 NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE 11 SOCIALNÄMNDENS NETTORAM 12 OMVÅRDNANDSNÄMNDENS NETTORAM 12 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN 13 INVESTERINGSBUDGET KOMMENTAR TILL INVESTERINGSBUDGET 15 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR 15 OMVÅRDNADSNÄMNDENS INVESTERINGAR 16 RESULTATBUDGET KOMMENTAR TILL RESULTATBUDGETEN 17 YRKANDE 19 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

5 NÄMNDERNAS NETTORAMAR (SKATTEMEDEL TILL NÄMNDERNA) Nuv. budget Budget Budget Nämnd Kommunfullmäktige -2,4-3,1-3,2 Revision -1,4-1,4-1,5 Kommunstyrelse -91,2-84,9-85,1 Överförmyndarnämnd -2,7-2,8-2,8 Valnämnd -0,4-0,4 0,0 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden -105,6-103,9-104,3 Bygg- och miljönämnden -10,1-9,8-10,0 Barn- och utbildningsnämnden -444,8-456,1-458,5 Nämnden för lärande och arbete -67,0-64,0-61,0 Socialnämnd -73,4-71,2-69,9 Omvårdnadsnämnd -438,9-455,8-466,5 Effektiviseringsåtgärder 5,0 3,5 5,5 Projekt- och utvecklingsmedel -2,5-2,5-2,5 Medel för inriktningsmål -1,5-0,7-0,7 Öronmärkta medel vid särskilda beslut -4,2-2,4-2,1 Prisökningar, ej fördelat på nämnd 0,0-5,3-16,2 Summa , , ,9 Interna poster Avskrivningar 45,0 40,0 46,0 Interna räntor 23,0 33,0 36,0 Ramkompensation kapitalkostnader -14,8-15,6-22,1 Pensionskostnader -37,0-36,0-39,0 Nettokostnader i resultatbudget JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

6 KOMMENTAR TILL NÄMNDERNAS NETTORAMAR Alliansen Söderhamn gör bedömningen att det fortsatt gäller att vara mycket ansvarsfull med kommunens finanser. Den världsomspännande lågkonjunkturen är fortfarande ett faktum och det finns betydande risker för ett litet exportberoende land som Sverige och därmed också för Söderhamns kommun. Vid stora världsekonomiska svängningar vill vi försäkra oss att välfärdens kärna kan fredas även efter en satsning och det har därför varit viktigt att våra förslag är fullt ut finansierade. Tillkommer ytterligare resurser, exempelvis genom att konjunkturen vänder och skatteintäkterna ökar, är vi beredda att använda dessa för att ytterligare förstärka välfärdens kärna. Alliansens förslag till nämndernas nettoramar utgår från Ranboöverenskommelsen, från vilken vi lagt stor vikt vid den överenskomna punkten: Mindre resurser till byråkrati mer resurser till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg. Stora resurstillskott till barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden har tillskapats genom effektiviseringskrav på övriga nämnder. Omfördelning i den kommunala ekonomin är det enda sätt vi kan förstärka välfärdens kärna i en kommun som redan har över en krona mer i kommunalskatt än riksgenomsnittet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. KOMMUNFULLMÄKTIGE Totalt Befintlig plan -3,1-3,2-6,3 Totala kostnader -3,1-3,2-6,3 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

7 REVISIONENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. REVISIONEN Totalt Befintlig plan -1,4-1,5-2,9 Totala kostnader -1,4-1,5-2,9 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 KOMMUNSTYRELSENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innebär att kommunstyrelsen åläggs besparingar och effektiviseringar om totalt 18,9 under återstoden av budgetperioden. Under lång tid har kommunstyrelsens kostnader svällt i en takt som inte varit bra, särskilt inte om man beaktar att kommunen som helhet krymper i invånarantal och att välfärdens kärna har varit undermåligt prioriterad. Det är helt enkelt inte rimligt att kommunstyrelsens kostym sväller samtidigt som kommuninvånarantalet krymper. Välfärdens kärna måste komma först! KOMMUNSTYRELSEN Totalt Befintlig plan -93,9-95,0-188,9 Effektiviseringar/besparingar 9,0 9,9 18,9 Totala kostnader -84,9-85,1-170,0 Differens mot plan 9,0 9,9 18,9 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

8 Det ska också nämnas att kommunstyrelsen redan för året 2012 redovisade ett överskott om 5,1, vilket förklarades bl.a. med att man visat stor försiktighet med att tillsätta vikarier vid vakanser på grund av sjukdom och tjänstledigheter. Detta är enligt Alliansen en sund inställning. Varje skattekrona som kan sparas genom försiktighet kan istället läggas på skola, vård och omsorg. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Totalt Befintlig plan -2,8-2,8-5,6 Totala kostnader -2,8-2,8-5,6 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 VALNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. VALNÄMND Totalt Befintlig plan -0,4 0,0-0,4 Totala kostnader -0,4 0,0-0,4 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

9 KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innebär att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden åläggs besparingar och effektiviseringar om totalt 18 under återstoden av budgetperioden. VI vill att nämnden ser över sina verksamheter samtidigt som utmaningsrätten införs och mer läggs ut på entreprenad. Fastighetsbeståndet måste minska kombinerat med att kommunen i större grad använder sig av egna lokaler och minskar sina hyreskostnader. Långsiktigt måste också fler entreprenörer ges möjlighet att ta över nu kostsamma verksamheter och vända dem till att istället visa överskott. Nämnas kan bl.a. bowlingverksamheten, skärgårdsverksamheten, Stenö Camping m.fl. Också en allmän effektivisering måste ske i Söderhamns kommuns största nämnd. Vi vill återigen hänvisa till vår ambition om att prioritera välfärdens kärna före annat. KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMND Totalt Befintlig plan -111,5-114,7-226,2 Effektiviseringar/besparingar 7,6 10,4 18,0 Totala kostnader -103,9-104,3-208,2 Differens mot plan 7,6 10,4 18,0 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

10 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS NETTORAM Alliansen väljer att minska bygg- och miljönämndens nettoram om totalt 1 under återstoden av budgetperioden. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Totalt Befintlig plan -10,3-10,5-20,8 Effektiviseringar/besparingar 0,5 0,5 1,0 Totala kostnader -9,8-10,0-19,8 Differens mot plan 0,5 0,5 1,0 Förslaget om minskad nettoram är inte kopplat till verksamheterna nämnden bedriver utan som en del i att påvisa att självfinansieringsgraden måste öka. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTORAM Som ett led i vår strävan att satsa på välfärdens kärna väljer vi att kraftigt tillskjuta resurser till barn- och utbildningsnämndens nettoram. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Totalt Befintlig plan -442,1-444,5-886,6 Alliansens satsningar -14,0-14,0-28,0 Totala kostnader -456,1-458,5-914,6 Differens mot plan -14,0-14,0-28,0 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

11 Vi anser att Söderhamns för- och grundskoleverksamheter under alltför lång tid varit eftersatta ekonomiskt, framförallt vad gäller personaltäthet och gruppstorlek i de yngre åldrarna. Vi har också fått våra farhågor besannade och mer därtill efter att ha följt den mediala rapporteringen om förskolornas situation. Föräldrar, barn och elever ska veta att det i Söderhamn ges en kvalitativ utbildning där alla barn blir sedda och ingen halkar efter. Alliansen är det enda alternativet som vill göra något åt problemen redan idag, istället för att låta barnen lida medan vi inväntar några önsketänkta statsbidrag. Prioriterar vi välfärdens kärna finns alla möjligheter att förstärka lärarnas och barnens situation det är de värda! Alliansen väljer, med hjälp av våra omprioriteringar inom den kommunala ekonomin, att tillskjuta barn- och utbildningsnämnden totalt 28 under återstoden av budgetperioden. Med dessa medel finns möjlighet för nämnden att med kraft förbättra skolverksamheterna med ökad lärartäthet och mindre barngrupper för de allra minsta barnen. NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE Totalt Befintlig plan -64,0-61,0-125,0 Totala kostnader -64,0-61,0-125,0 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

12 SOCIALNÄMNDENS NETTORAM Alliansens budgetförslag innehåller ingen förändring jämfört med plan. SOCIALNÄMND Totalt Befintlig plan -71,2-69,9-141,1 Totala kostnader -71,2-69,9-141,1 Differens mot plan 0,0 0,0 0,0 OMVÅRDNANDSNÄMNDENS NETTORAM Omvårdnadsnämnden bedriver en av våra allra viktigaste välfärdsverksamheter: äldre- och handikappomsorg. I vår strävan att förbättra välfärdens kärna vill vi förstärka dessa verksamheter. Detta vill vi göra i kombination med att utöka valmöjligheterna för de som brukar omsorgen. Lagen om valfrihetssystem (LOV:en) ger kommunerna i Sverige möjlighet att konkurrensutsätta verksamheterna för att låta den enskilde människans önskan stå i fokus. Vill något välfärdsföretag bedriva omsorgsverksamhet i kommunen ska de få göra de under samma spelregler som Söderhamns kommun. Ett införande av LOV:en innebär också att kommunen själv måste kartlägga sina egna kostnaderna betydligt mer noggrant än vad som idag har gjorts för att kunna ge rätt peng till den entreprenör som bedriver samma verksamhet. Vi vill här vara tydliga med att det inte handlar om en upphandling av hela verksamheter, vilket under lång tid varit på tapeten när det gäller vinst i välfärden. Vi vill att människor själva ska få välja något annat än kommunens alternativ om man så önskar, och med LOV:en finns inte möjlighet att göra enorma vinster. Utöver valfriheten för människor som brukar omsorgen av ett eller annat skäl, kommer också utbudet av arbetsgivare öka för omsorgspersonalen i Söderhamn. Vi vet redan idag JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

13 att det måste bli mer attraktivt att jobba inom omsorgen för att fler människor ska välja den vägen. Med fler arbetsgivare som konkurrerar om vår kunniga omsorgspersonal ökar attraktiviteten för yrken av den typen. OMVÅRDNADSNÄMND Totalt Befintlig plan -450,3-461,0-911,3 Alliansens satsningar -5,5-5,5-11,0 Totala kostnader -455,8-466,5-911,3 Differens mot plan -5,5-5,5-11,0 Alliansen föreslår en kraftig verksamhetsförstärkning om totalt 11 under återstoden av budgetperioden. DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN Alliansen Söderhamn har genom förslagen till nämndernas nettoramar tagit hänsyn till en av de allra viktigaste punkterna i vår Ranboöverenskommelse som lyder: En ansvarsfull ekonomisk politik bildar en stabil grund för kärnverksamheterna, där varje skattekrona vägs mot sitt syfte. Vår kommun har sedan en lång tid befunnit sig i en situation med minskande befolkningsunderlag. Detta måste varje ansvarsfullt politiskt alternativ ta i beaktning när kommunens budget läggs. Den totala kommunala kostymen kan knappast svälla ytterligare. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

14 FINANSIELL STÄLLNING RESULTAT Totalt Resultat enl. nuv. plan 2,0 0,0 2,0 Resultat i Alliansens budgetförslag 3,0 1,0 2,0 Differens mot plan 1,0 1,0 2,0 Alliansen har på det totala planet vad gäller nämndernas nettoramar inte gjort särskilt stora omkast. Vi vill freda välfärdens kärna och det görs bäst genom en ansvarsfull ekonomisk politik med fullt ut finansierade satsningar. Med Alliansens budgetförslag stärks kommunens finanser med 1 per år, vilket totalt förbättrar resultatet med 2 under återstoden av budgetperioden. Vi ser därmed till att en ansvarsfull ekonomisk politik upprätthålls. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

15 INVESTERINGSBUDGET Budget Budget Total invest. tkr Kommunstyrelsen Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omvårdnadsnämnden Summa KOMMENTAR TILL INVESTERINGSBUDGET Alliansen Söderhamn föreslår att investeringsbudgeten justeras i förhållande till den ursprungligt lagda. Vi vill fortsatt ha en modell där var nämnd ges en summa pengar till investeringar utifrån fattade beslut i fullmäktige, utan att någon annan än nämnden själv beslutar och föreslår hur dessa medel ska fördelas. Vi vill däremot att kommunfullmäktige indikerar vilka investeringar som man vill se. För de nämnder som får ändrade investeringsanslag jämfört med plan ges nedan en önskan om inriktning, vilket också Alliansen vill arbeta utefter. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR Alliansen Söderhamn vill att barn- och utbildningsnämnden återtar sitt investeringsbeslut vad gäller Staffangymnasiets ventilationssystem m.m. Invånarantalet i Söderhamns kommun har minskat med ca personer och det är nödvändigt att anpassa kommunens egna och förhyrda lokalytor efter det minskade befolkningsunderlaget. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

16 Alliansen Söderhamn anser därför att Staffansgymnasiets teoretiska utbildningar ska förläggas till CFL och att man där i första hand ska ta tillvara de ca kvm som idag inte används. En viss möjlighet till ökad beläggning i nuvarande utrymmen torde också finnas och det finns också mark i anslutning till CFL som medger en utbyggnad. Ett sammanhållet utbildningscentrum vid CFL skulle innebära verksamhetsmässiga fördelar och en stor samverkanspotential vilket också LA-nämnden framhöll i ett yttrande vid en tidigare motion i ärendet. Till Staffangymnasiets nuvarande byggnad föreslås bl.a. Kulturskolan och ungdomsverksamheten vid Verkstäderna flyttas och därmed kan hyreskontrakten med Kulturens Hus och Verkstäderna sägas upp. Investeringskostnaden beräknas till 105. Detta är enligt Alliansen ett mycket bättre alternativ än den investering på 55 i Staffangymnasiets nuvarande lokaler för att få en rimlig nivå i ventilationssystemet. OMVÅRDNADSNÄMNDENS INVESTERINGAR Demografin i Söderhamns kommun förändras. Vi blir allt fler äldre, och det är i grunden en positiv utveckling, men det ställer också högre krav på välfärden. Därför föreslår Alliansen Söderhamn att det investeras i ett nytt modernt äldreboende. Alliansen Söderhamn vill se ett helt nytt äldreboende. Vi har lyssnat in önskemål och kommit fram till att ett nytt äldreboende ska byggas i centrala Söderhamn. Vi vill däremot inte se att kommunen övertar några befintliga lokaler och däri gör ombyggnationer utan i sådant fall investerar i helt nya lokaler. Vi vill se byggnadsstart redan 2015 för att så snart som möjligt kunna öppna upp för nya platser som kan komma till gagn för all de som så väl behöver det. Alliansen Söderhamn vill med detta än en gång markera att välfärdens kärna måste sättas först, och ett nytt äldreboende är ett naturligt och viktigt steg att ta i en kommun som Söderhamns. Investeringskostnaden har beräknats till 60. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

17 RESULTATBUDGET Prognos Budget Budget Plan Verksamheter nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintänker och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Reservering för pensionsåtagande före Prognosjustering -25 Årets resultat KOMMENTAR TILL RESULTATBUDGETEN Totalt sett ger Alliansens budgetförslag för åren starka offentliga finanser för kommunen. Trots stora satsningar på välfärdens kärna och investeringar för nytt äldreboende och nya gymnasielokaler uppnås ett överskott. Nyckeln handlar om att prioritera. Alliansen Söderhamn arbetar vid utformning av förslag och satsningar efter följande prioriteringslista: 1. Ordning och reda i de kommunala finanserna 2. Fredande och utvecklande av välfärdens kärna 3. Kommunalskattesänkningar JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

18 Det budgetförslag vi lagt fram ger att vi kunnat uppfylla både de översta punkterna. Vår absolut största vilja till satsningar i välfärdens kärna har genom finansierade satsningar kunnat uppfyllas utan att riskera de kommunala finanserna. Det som däremot inte kunnat tillgodosetts har varit en sänkning av kommunalskatten. Alliansen Söderhamns målsättning är att Söderhamns kommun ska komma ner på en kommunalskattenivå i paritet med riket i övrigt. Invånarnas intjänade pengar ska inte i det långsiktiga perspektivet tvingas betala mer än majoriteten av befolkningen i övrigt i skatt. Ett förslag om kommunalskattesänkning kommer dock endast att ges när satsningarna på välfärdens kärna kommit på plats och utsikterna för de kommunala finanserna tillåter det. Vårt budgetförslag kombinerat med ett införande av LOV:en, utmaningsrätt och en översyn av vilka verksamheter som kommunen kan låta andra entreprenöriella krafter ta över kommer att skapa goda förutsättningar för fler jobb i Söderhamns kommun. Vi bör också se över om det ska inrättas en strategi för de viktiga gröna näringarna som verkar i Söderhamns kommun, så att de bättre än idag stöttas och tas tillvara. Sammantaget kan sägas att Alliansen Söderhamns budgetförslag är det första steg som krävs för att vända den negativa spiral vi dragits med alltför länge. Vi söker därför stöd för denna budget i Söderhamns kommunfullmäktige. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

19 YRKANDE Med anledning av detta budgetdokument vill Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna gemensamt som Alliansen Söderhamn yrka: att Söderhamns kommunfullmäktige antar detta dokument som sitt eget. att Söderhamns kommunfullmäktige fastställer kommunalskattesatsen till 21:66 per skattekrona. att Söderhamns kommunfullmäktige antar de i detta budgetdokument föreslagna nettoramar för nämnderna för budgetperioden att Söderhamns kommunfullmäktige antar det i detta budgetdokument förslag om investeringsbudget för budgetperioden att bemyndiga varje enskild nämnd och styrelse att själva utforma sina respektive investerings- och driftbudgetar inom de angivna ramar som fullmäktige antar för budgetperioden ALLIANSEN SÖDERHAMN genom Magnus Svensson (C) Pär-Olof Stål (C) Hans Sundgren (M) Viktor Wärnick (M) Annika Persson (FP) Olle Persson (KD) Alliansens kommunstyrelsegrupp i Söderhamn Fotot på dokumentets framsida är taget av Ulrika Vendelbo och är hämtat ur Moderaternas interna bildbank. JOBB OCH VÄLFÄRD BUDGETFÖRSLAG

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN

BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN - BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN ALLIANSEN TAR SATS FÖR SÖDERHAMN! Söderhamns kommun behöver en nystart. Alltför länge har kommunen drabbats av neddragningar och nedskärningar. Alliansen Söderhamn, som

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Förslag till budget 2016

Förslag till budget 2016 Förslag till budget 2016 och plan för åren 2017-2018 Treklövern Innehållsförteckning För ett Ängelholm som växer nu och i framtiden... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018...

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Karlskrona. Karlskrona kan bättre

Karlskrona. Karlskrona kan bättre Karlskrona Karlskrona kan bättre Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Karlskrona behöver styras i majoritet... 4 Det finns alternativ... 5

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför Inför kommunfullmäktige 10 december 2014 hade Landsbygdspartiet oberoende lämnat en motion som nu ska beredas. Den kan du läsa här på vårt lokala material. Vi hade även ställt en fråga om hur byggordningen

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Julklappspengarna 2015

Julklappspengarna 2015 Julklappspengarna 2015 Ur rapporten: 2015 ökar vi återigen julklappsköpen. I snitt köper vi fem julklappar. De allra flesta planerar att köpa mellan tre och sex julklappar. En av tio köper dock minst tio

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation Propositioner och motioner Proposition 1: Verksamhetsinriktning för Uppsalakretsen 2013 Inledning Kretsen är ett samarbetsorgan för de tolv partiföreningarna

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Inkonsekvent Pehter Hill (m) tyckte det var inkonsekvent att tillåta alkohol på ett ställe men inte det andra.

Inkonsekvent Pehter Hill (m) tyckte det var inkonsekvent att tillåta alkohol på ett ställe men inte det andra. Sänkt skatt med 10 öre och en budget präglad av måttfullhet. Det blev resultatet av budgetmanglingen i fullmäktige den 19 november. Som väntat var det alliansens förslag som gick igenom. Men både s, mp

Läs mer

Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt.

Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt. Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt. Vi har just lämnat ett intensivt och händelserikt år bakom oss. Både på den internationella

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen Kommunfullmäktige 2009-04-27 94 226 2009-09-28 151 360 Kommunstyrelsen 2009-09-14 181 469 Arbets- och personalutskottet 2009-08-17 166 367 Dnr 09.278-008 aprilkf22 Medborgarförslag om att satsa mer pengar

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

2015: Ett förlorat år för Stockholm? 2015: Ett förlorat år för Stockholm? Tertialrapport 2 grundar sig i målen i den styrande majoritetens budget för Stockholms stad. Den utgör en viktig del i den årliga uppföljningen av hur väl stadens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Samverkande Allianspartierna

Samverkande Allianspartierna Samverkande Allianspartierna Gemensamt budgetförslag 2016 Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet Vår Vision Alliansen i Uddevalla - Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap

Startpaketet: mindre klasser mer kunskap 2013-07-07 Startpaketet: mindre klasser mer kunskap Startpaketet är sju insatser för att varje barn ska få det stöd och den stimulans de behöver i förskolan och de första åren i skolan för att utvecklas,

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI Beslutande

SVEDALA KOMMUN. NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI Beslutande 2 NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOI OCH DEOKRATI Beslutande Parti S S S SD BP V FP Namn Göran Jepsson Göran almberg Per attsson Christer Jönsson Torbjörn Sköld Hasse Bengtsson Ulf Lennerling Carin Falck

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Välkommen till Seniorting 2012

Välkommen till Seniorting 2012 Välkommen till Seniorting 2012 Uthållig trohet, stark solidaritet Låt oss tala om detta Politiken och samhället Seniorpolitiken Mycket har hänt Nya utmaningar Sjukvård, men också friskvård! En politik

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer