Program Transportforum 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2012"

Transkript

1 Senast uppdaterad 15 december 2011 Program Transportforum januari i Linköping

2 Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De blir både enklare och effektivare, samtidigt som ni sparar på miljön. Vi har lång erfarenhet av alla transportslag och skapar lösningar för transportslagsövergripande behov. Trafikverket ICT levererar flera samhällskritiska tjänster och är en naturlig del av det svenska transportsystemet. Vi bidrar till att system för hastighetskameror, fordonsregistret och körkortsregistret fungerar varje dag, året runt. Vi ses på lunchen den 12 januari! Tillsammans med er bygger vi morgondagens ITS-tjänster Vill ni veta mer om Trafikverket ICT och våra tjänster? Passa på och ställ dina frågor till oss då vi står som lunchvärd på 2012 års Transportforum. Bon appétit! TRAFIKVERKET ICT är en av Sveriges främsta business-to-business leverantörer av heltäckande it- och telekommunikationstjänster med transportsektorn som utgångspunkt. Tjänsterna vi levererar, med järnvägens rikstäckande fibernät som grund, utgör kritiska framgångsfaktorer för en bred kundbas. Bland våra kunder hittar du såväl Trafikverket och Transportstyrelsen som större teleoperatörer, myndigheter samt en rad stora företag. Vi är 600 medarbetare och finns på många orter i hela landet. År 2010 omsatte Trafikverket ICT 1,3 miljarder kronor. Trafikverket ICT Borlänge

3 Dag 1 11 januari Hålltider under Transportforum 11 JANUARI 12 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch Konsert & Kongress Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: 2Entertain och Cirkör Event Drömmen om Las Vegas Garden: Highlights Atmosfär: Trubadurer INLEDNING 11 JANUARI Crusellhallen, Konsert & Kongress VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Transporter en del i det hållbara energisystemet Energimyndigheten inleder Transportforum. Moderator: Elisif Elvinsdotter Sessioner Fika Sessioner Lunch Konsert & Kongress Sessioner Slut på Transportforum

4 Mellan väg och järnväg, cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och med konsulter finns vi på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura står för ett unikt kunnande i samspelet mellan väg-, spår- och järnvägstrafiken. Med rätt kompetens för analyser, projektering och processledning kan vi ta oss an både stora och små projekt av varierande komplexitet. Tillsammans med våra kunder formar vi den mest konkurrenskraftiga, tillgängliga och hållbara transportinfrastrukturen. Besök oss i monter

5

6 Dag 1 11 januari Session 1 Sal Charles, Elite Stora Hotellet Transportforum 2012 Dag 1 11 januari Vintersjöfart Ordförande: Ulf Gullne, Sjöfartsverket Industriella satsningar i den arktiska regionen Göran Liljeström, Stena Rederi AB The Arctic Environmental Protection and Rescue Forces - A Challenge for Swedish Resources Jim Sandkvist, SSPA Utvecklingen av finsk-svenska isklassregler Kaj Riska, ILS Oy Iskarta med framkomlighetsindex Robin Berglund, VTT Förbättrade isprognoser med SAR-satelliter Karin Borenäs, SMHI KAFFE Kustsjöfart inlandsjöfart Ordförande: Jim Sandkvist, SSPA Sjöburen kollektivtrafik Magnus Forsberg, SSPA Inlandssjöfart på Sveriges inre vattenvägar Bertil Arvidsson, BACAB Inlandssjöfartens miljöprestanda jämfört med tåg och bil Erik Fridell, IVL Olika krav på emissioner i kustsjöfart och oceanfart Selma Bengtsson, Chalmers Gemensamma nämnare för säker navigering Fredrik Forsman, Chalmers Strategi för ett säkrare båtliv 2020 Erik Eklund, Transportstyrelsen 6

7 Dag 1 11 januari Session 2 Sal Solot, Konsert & Kongress Flyget, framtiden och miljön Ordförande: Carl Selling, LFV Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Anna Wilson, Svenskt Flyg Trender inom svensk och internationell flygmarknad Henrik Littorin, Swedavia Sveriges bidrag till flygets klimatpåverkan Jonas Åkerman, KTH Flygets klimatpåverkan debatt Jonas Åkerman, KTH Lena Micko, Svenskt Flyg KAFFE Flygets regionalpolitiska roll Ordförande: Henrik Littorin, Swedavia Goda kommunikationer är ett livsvillkor för Örnsköldsvik Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun God tillgänglighet för flyget exemplet Norge John Bennet, Avinor Biobränslen inom flyget Kalle Keldusild, Transportstyrelsen Kompetens i järnvägssektorn Ordförande: Jerker Sundström, Trafikverket Kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen Anders Lindahl, KTH Kompetenskrav i transportsektorn Tom Ramstedt, Trafikverket Entreprenadbranschens syn på kompetenskrav Lena Jogersten, FSJ Hur ser Transportstyrelsen på kompetenskrav? Rune Lindberg, Transportstyrelsen Paneldebatt Moderator: Lars Berggrund KAFFE Session 3 Session 3 Sal 2:an, Filmstaden Session 4 Sal 2:an, Filmstaden EU:s vitbok 2011 konsekvenser för järnvägen och transportsektorn Ordförande: Guy Ehrling, Näringslivets transportråd Making European rail traffic more competitive in an intermodel perspective initiatives by the European Commission Gerhard Troche, DG Move EU Energiförbrukning och utsläpp nu och i framtiden Evert Andersson, KTH Hur kan intermodala transporter utvecklas? Peter Bark, TFK Förändring av persontransporterna Jonas Åkerman, KTH Vilka krav ställs på järnvägen? Bo-Lennart Nelldal, KTH 7

8 Dag 1 11 januari Session 5 Sal Duetten, Konsert & Kongress Ett jämställt transportsystem Ordförande: Åsa Vagland, Vinnova Hantering av fördelningseffekter avseende kön i samlad effektbedömning Christer Persson, WSP, Agnes von Koch, Trafikverket Ett jämställt transportsystem med rätten som styrmedel Wanna Svedberg, Göteborgs universitet Ett jämställt transportsystem Jessica Alenius, Bil Sweden Kvinnors och mäns resande NN KAFFE Session 6 Sal Duetten, Konsert & Kongress Riktlinjer för trafik- och transportprognosmodeller Ordförande: Anders Karlström, KTH Varför behövs riktlinjer och hur skall de användas? Hjalmar Strömberg, Trafikverket Tydlighet, transparens och användbarhet Mattias Lundberg, KTH Förvaltning och erfarenhetsåterföring Sylvia Yngström Wänn, Trafikverket Effektiva transportmodeller Svante Berglund, Peter Ahlström, WSP, Staffan Algers, Daniel Jonsson, KTH Session 7 Verdefoajén, Konsert & Kongress Kapacitetsuppdraget Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Bakgrund till uppdraget Catharina Elmsäter-Svärd, Näringsdepartementet Gruvnäringen och transportsystemet Lars-Eric Aaro, LKAB Arlanda som internationellt nav hur viktigt är det och vilka kapacitetskrav ställer det på landtransporterna? NN KAFFE Kapacitetsuppdraget (forts.) Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Höghastighetsjärnväg eller förstärkt stambana? Christer Löfving, Trafikverket Arbetspendling och kollektivtrafik i Västra Götaland Leif Blomquist, Västra Götalandsregionen Så arbetar Trafikverket med uppdraget Lena Erixon, Trafikverket 8

9 Nya Ostkustbanan ökar pulsen Välkommen till oss i monter 15 FRAMTIDENS TRAFIKLÖSNINGAR Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transport analys samt miljö. Vi skapar miljövänliga trafiklösningar för ett bättre resande.

10 Dag 1 11 januari Session 8 Sal Operan, Konsert & Kongress Vägavgiftssystem teknik och praktik Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Användningen av vägavgifter inom EU en överblick Michael Forss, NetPort.Karlshamn Utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Lars Carlsson, Transportstyrelsen Identifiering av utländska nummerplåtar Niklas Lavesson, Blekinge tekniska högskola Kontrollsystem för vägavgifter för utländska fordon och i utvecklingsländer Carl J Hamilton, KTH Svensk strategi för vägavgifter Jonas Sundberg, Blekinge tekniska högskola KAFFE Session 10 Spegelsalen, Konsert & Kongress Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling Jan Usterud Hanssen, TøI Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Tomas Svensson, VTI Utgå från människor i stället för fordon i planering av gatu- och parkeringsutrymme Karin Svensson Smith, Lunds kommun Parkeringsstrategi omsatt i handling Anders Möller, Köpenhamns kommun Parkeringens roll i stadsförnyelsen Jonas Nilsson, Göteborgs stad KAFFE Session 9 Sal Operan, Konsert & Kongress Äganderätten på den nya infrastrukturmarknaden Ordförande: Eva Lindgren, Umeå universitet Kapacitetsbrister i järnvägens sidosystem Åsa Dahl, Jernhusen Den moderna järnvägsstationen i omvandling Aram Bakerson, ÅF AB Ny väg till nya vägar Kommunal finansiering av statlig infrastruktur John Hultén, Trafikverket/Lunds universitet Vem ska sköta vägen? Staten, kommunen eller samfälligheten? Uno Jakobsson, Riksförbundet Enskilda Vägar 10

11 Dag 1 11 januari Session 11 Sal Musikalen, Konsert & Kongress Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Vinnovas satsningar inom transportforskningen Anne Lidgard, Joakim Tiséus, Vinnova Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoI-strategi Agneta Wargsjö, Trafikverket Energimyndighetens satsningar inom transportforskningen Anders Lewald, Energimyndigheten Forum för innovation inom transportsektorn Urban Karlström Helhetssyn, samhällsnytta och innovation i transportforskningen Jonas Bjelfvenstam, VTI RISE-gruppen öppna demonstratorer för accelererad innovation Olof Sandberg, RISE KAFFE Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Presentation av Chalmers/Göteborgs universitets strategiska medel Magnus Blinge, Chalmers Presentation KTH:s/Linköpings universitets strategiska medel TRENoP Haris Koutsopoulos, KTH SAFER Anna-Nilsson-Ehle, Chalmers CTS Jonas Eliasson, KTH SAMOT serviceorienterad kollektivtrafikforskning Margareta Friman, Karlstads universitet CLOSER kraftsamling inom transporteffektivitet för mera innovation och ökad nytta Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park Debatt Brita Saxton, Trafikanalys, Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola, Britt Marie Bertilsson, tidigare Mistra, Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet, Staffan Widlert, Transportstyrelsen 11

12 Dag 1 11 januari 12 Session 12 Sal Kulturen, Konsert & Kongress ITS - teknik och tillämpningar Ordförande: Stefan Myhrberg, Sweco Navigationssystem för tunga fordon Tony Sandberg, Scania Ännu svårt att navigera smart med GPS Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult Effekter av ett samverkande motorvägsstyrningssystem en trafiksimuleringsstudie Ellen Grumert, Andreas Tapani, VTI Autonom styrning av kövarningssystem Urban Ericsson, Martin Ambring, Svevia ITS under byggtiden Monica Hildingson, WSP KAFFE Session 13 Sal Jupiter, Scandic Frimis METKAP-projektet ny svensk kapacitetsmanual för vägtrafikanläggningar Ordförande: Freddie Westman, Trafikverket METKAP ny svensk kapacitetsmanual Karl-Lennart Bång, KTH Ny modell för effekberäkningar på motorväg Per Strömgren, Movea Samband mellan flöde och densitet över kapacitetsgränsen Per Strömgren, Movea Kostnadseffektiva fältmätningar vad krävs egentligen? Johan Larsson, Anna-Lena Lindström Olsson, Tyréns Riktlinjer för trafiksimulering en del av den nya svenska kapacitetsmanualen Johan Olstam, Andreas Tapani, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö samspel mellan olika trafikslag i en modellmiljö Anders Sjöholm, Hamid Rezai, Ramböll Session 14 Wallenbergssalen, Länsmuseet Vägutformning, vägutrustning, trafikteknik Ordförande: Peter Aalto, Trafikverket Ny VGU Anders Wengelin, Trafikverket Grundvärden för fordon GRUFF Svante Berg, Ramböll Energieffektiv vägutformning Svante Berg, Ramböll Dimensionerande körfältsbredder Thomas Jonsson, Lunds tekniska högskola CE/Provning vägutrustning Anders Håkansson, Åke Löfqvist, Trafikverket KAFFE Session 15 Loge 5, Konsert & Kongress Trafiksimulering Ordförande: Wilco Burghout, KTH Fördelar med mesoskopisk trafiksimulering fallstudie Förbifart Stockholm Fredrik Davidsson, Movea Trafikkonsult Mesomodell för Göteborg Johan Jerling, Göteborgs stad, Andreas Almroth, Sweco Optimizing the number and location of time point stops Oded Cats, KTH MEMFIS: Modellering av tunga fordon i städer Wilco Burghout, Xiaoliang Ma, KTH Kan prognoser användas för projektering? Erfarenhet av trafiksimulering för vägprojekten Förbifart Stockholm och Skurubron Joakim Köhler, WSP

13 WSP ANAlYS & STRATEgI SökER DIg SOm vill göra SkIllNAD UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling och trafik. Vi fokuserar på hur ändrade förutsättningar påverkar individer, företag och samhälle, och vi utformar strategier och lösningar för en god samhällsutveckling. vi arbetar med underlag till strategisk planering och utredningar men också med forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling samt inom transportområdet. Kvalificerad konsult vi är både generalister och specialister. Nu söker vi konsulter som självständigt kan hjälpa myndigheter, kommuner, företag och organisationer. vi ser gärna att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet som nationalekonom, civilingenjör, kulturgeograf, samhällsvetare eller planerare. Du trivs med att sälja din och andras kompetens och du kan arbeta självständigt. Dessutom är du analytisk, bra på presentationer och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. Se mer på För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard Avdelningschef Samhällsutveckling Ann-katrin Berglund Avdelningschef Stadsutveckling mikael Wallin Avdelningschef Godstransporter och Logistik Jonas Waidringer WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. 13

14 Dag 1 11 januari Trafikplanering med människan i fokus Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad trygghet och ett hållbart samhälle. Under VTI träffar du oss i monter 25 eller i samband med något av våra föredrag. 14

15 Dag 1 11 januari Session 16 Sal Operetten, Konsert & Kongress Utveckling av nya former för val av å t g ä r d e r i t r a n s p o r t s y s t e m e t Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Från problem till lösningar alla trafikslag, färdmedel och åtgärdstyper Per Lindroth, Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utvärdering av försök med åtgärdsvalsstudier John Odhage, KTH Resultat från några av Trafikverkets försök med åtgärdsvalsstudier Peter Huledal, Malin Eriksson, Trafikverket Analys av steg 1 och 2 åtgärder i Vägutredning Skellefteå Per Eriksson, Ramböll, Ulf Pileroth, Trafikverket Indicators for identification of measures for sustainable transport in the city Zuzsanna Toth-Szabo, Lunds tekniska högskola Effektivare planering och genomförande av cykelåtgärder med Bypad Eva Maaherra Lövheim, Umeå universitet KAFFE Session 17 Wallenbergssalen, Länsmuseet Landskap, natur och kultur i strategisk planering exempel från väg och järnväg Ordförande: Anders Sjölund, Trafikverket Landskapskonventionen Hans Antonson, VTI Landskap som förutsättning i strategisk planering Peggy Lerman, Lagtolken Det regionala perspektivet om kopplingen mellan infrastrukturplanering och annan landskapsrelaterad planering Bette Malmros, Regionplanekontoret Hänsyn till natur- och kulturmiljö i senaste åtgärdsplaneringen Elisabet Idar Angelöv, WSP Bättre landskapsanalys för transportsektorn Ulla Berglund, Ann Åkerskog, Sveriges lantbruksuniversitet VINKLA Vägar i natur- och kulturlandskap Kristina Nilsson, Luleå tekniska Universitet, Anders Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Kulturmiljö i strategiska planeringsprocesser några behov och förutsättningar Mia Björckebaum, KMV Forum AB 15

16 Dag 1 11 januari Session 18 Sal Studion, Konsert & Kongress Effektiva och attraktiva terminaler/ by tespunkter Ordförande: Marina Sundman, Jernhusen Effektivare byten i kollektivtrafiken simulering av fotgängarrörelser Fredrik Johansson, VTI HERMES High efficient and reliable arrangements for crossmodal transport Monica Lundin, TFK Så gör vi bra bytespunkter bättre Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult, Lennart Serder, Serder Communication AB KAFFE Session 19 Sal Studion, Konsert & Kongress Vad krävs för att åstadkomma överflyttning mellan olika färdmedel? Ordförande: Roland Palmqvist, Trafikverket Möjligheter att resa som turist med allmänna kommunikationer Kerstin Robertson, VTI Spårfaktorn på spåren Thomas Johansson, TJ Kommunikation Hur kan man öka regionalt tågresande? Oskar Fröidh, KTH Session 20 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Mobility Management som del av den ordinarie verksamheten Ordförande: Jesper Johansson, WSP Mobilitetssatsning Kista Science City Christer Strömberg, Trafikverket, Johannes Berg, WSP, Åsa Andersson, Atea Minskade tjänste- och arbetsresor för att nå klimatmål och göra besparingar Jan-Olof Friman, Sala kommun, Olov Åslund, Energimyndigheten Varför företag är en viktig kund? Mats Nyström, Västtrafik Hållbart resande i praktiken trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Jannica Schelin, Norrköpings kommun MM i den kommunala planeringen MaxLupoSE Björn Wendle, Trivector MM som del av större byggprojekt handbok från Trafikverket Katarina Appeltofft, Trafikverket, Christine Schnabel, WSP KAFFE Session 21 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Framgångsrecept för attraktiv kollekt iv t r afik Ordförande: Sven Tufvesson, Skånetrafiken Kollektivtrafiken ska bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion Malin Gibrand, Trivector Traffic, och Monica Casemyr, SL Vad kan spårvagnen göra för staden? Bernt Nielsen, Born40 Från strykklass till stråk-, strukturoch systemtänk Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult 16

17 Dag 1 11 januari Session 22 Sal Jupiter, Scandic Frimis Trafikmedicin Ordförande: Björn Peters, VTI Exekutiva funktioner tillämpning i trafiken Björn Lyxell, Linköpings universitet Trafikanter med hörselnedsättningar Birgitta Thorslund, VTI Vägen till körkort för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos Maria Almberg, Mobilitetscenter Lindrig utvecklingsstörning vad krävs för att ta körkort? En sammanställning av testresultat efter utredning på Mobilitetscenter Ingrid Bolin, Mobilitetscenter Kan neuropsykologiska tester predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, Kurt Johanson, KI De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund, Transportstyrelsen KAFFE

18 Dag 1 11 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 2/2011 NORDISK Infrastruktur Pris 120 kr ink. moms Nr E-navigation för säkrare sjöfart Boom i bergsprängarbranschen Hardangerbron: Spektakulär fjordförbindelse tar form PrimoveCity nästa generations eldrivna fordon israel investerar i kollektivtrafiken Finland rustar e18 SENASTE NYTT PÅ helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 23 Spegelsalen, Konsert & Kongress NIS211.indd Session 24 Sal Operetten, Konsert & Kongress Målkonflikter i lokal planering och politik konsekvenser för miljö, trafik och stadsutveckling Ordförande: Åsa Aretun, VTI Trafikplanering i en hållbar, energisnål stadsutveckling Stephan Bösch, Björn Wendle, Trivector Mellankommunal konkurrens om externetableringar. Konsekvenser för beslutsfattare och planeringspraktik Åsa Aretun, VTI Stora konsekvenser av små beslut politiska strategier för att hantera målkonflikter Robert Hrelja, VTI Svårigheten att göra skillnad värdekonflikter, MKB och samhällsplanering Sofie Storbjörk, Linköpings universitet Att utveckla kollektivtrafik i samverkan mellan forskning och praktik Ordförande: Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Samverkan mellan forskning och praktik i skapandet av ett kollektivtrafiksamhälle Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning praktik Tomas Svensson, VTI Forskning som inspel i strategiskt kollektivtrafikarbete Frida Karlge, Göteborgs stad Kunskapsbehov ur ett branschperspektiv Joakim Agartson, Nobina 18

19 Dag 1 11 januari Session 25 Sal Tellus, Scandic Frimis Osk yddade t r afik ante r Ordförande: András Varhelyi, Lunds tekniska högskola MC-förares attityder och riskmedvetenhet Lars Leden, Luleå tekniska universitet Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada en nationell kohortstudie Michael Fored, Karolinska Institutet Inverkan av blinkande ljus som varning för fotgängare vid obevakade övergångsställen Gunnar Carlsson, Olle Lind, Henrik Linell, Amparo Solutions AB Genomgång av riskkurvor för påkörda fotgängare hur tolka dem? Höskuldur Gudjonsson, Lunds tekniska högskola Smidighet och flöde ökar trafiksäkerheten för cyklister Nancy Aponno, Jonas Modin, Splitvision Research Skolskjuts i Eskilstuna Anna Bergfors Fall, Susanne Almér-Ström, Eskilstuna kommun KAFFE Session 26 Sal Tellus, Scandic Frimis Fordonsbaserad säkerhet Ordförande: Astrid Linder, VTI Överföring av kontroll till och från ACC, adaptiv farthållare Annika Larsson, Lunds tekniska högskola POVW en simulatorstudie för utvärdering av automatiserad ljud- och ljusvarning från mötande fordon Birgitta Thorslund, Jonas Jansson, Björn Peters, VTI Förar- och systemkontrollerad styrning av lastbil tre simulatorstudier Utvärdering av aktiva körstödssystem för lateral kontroll Emma Johansson, Volvo Lastbilsförares kollisionsundvikande på halt underlag med och utan Electronic stability control Gustav Markkula, Volvo Technology Utveckling av styrande lastbilsföraremodell för körning på ojämn och smal landsväg Niklas Fröjd, Volvo ActiveTest prestandatester av aktiva säkerhetssystem Henrik Eriksson, SP Hur ska Bilprovningen kunna kontrollera den nya generationens fordon? Magnus Ehrenstråle, Bilprovningen 19

20 Dag 1 11 januari Session 27 Klostersalen, Scandic Frimis Reviderat etappmål för trafiksäkerhetsarbetet Under utarbetande KAFFE Session 28 Klostersalen, Scandic Frimis Trafiksäkerhetsanalys Ordförande: Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Riskmått för olika transportmedel Hanna Larsson, Emma Holgersson, Cecilia Sandström, Lisa Sakshaug, Tyréns AB Suicidklassning av dödsfall i transportsystemet Kenneth Svensson, Trafikverket Trafikskadade i sjukvården alla fyra trafikslag Maria Melkersson, Trafikanalys Personbilar i singelolyckor med dödlig utgång orsaker och rekommendationer hur dessa kan förebyggas Matteo Rizzi, Vectura AB, David Wilde, Trafikverket Analys av ny olycksdata, cyklister personbilar Irene Isaksson-Hellman, If Skadeförsäkring AB Att se på det som är utanför vägen Rune Karlberg, Tyréns AB Session 29 Pelarsalen, Scandic Frimis Trötthet och distraktion Ordförande: Arne Nåbo, Saab Ouppmärksamhet, trötthet och distraktion Anna Anund, Katja Kircher, VTI Distraktion kopplat till variabla meddelandeskyltar, VMS Tania Dukic, VTI Fatigue management Christian Grante, Volvo Technology Crew Alert Tomas Klemets, Jeppesen Fit for duty ett test före avfärd Christer Ahlström, VTI Trötthet till sjöss Albert Kircher, Chalmers KAFFE Trötthet och distraktion (forts.) Ordförande: Yngve Håland, SAFER Adaptivt visuellt beteende Claudia Wege, Volvo Technology Relationen mellan distraktion och användbarhet Annie Rydström, Volvo Car Corporation En validerad kurva för ouppmärksamhet Trent Victor, Safer 2TB - en metod för att testa distraktion kopplat till system Katja Kircher, VTI Adaptiv varning för trötta och distraherade förare Arne Nåbo, Saab, Johan G Karlsson, Autoliv Optimalt tidsfönster för trötthetsindikatorer David Sandberg, VTI 20

21 Dag 1 11 januari Ökad andel cykeltrafik hur följer vi upp målet? Ordförande: Anna Niska, VTI Kommunvelometer Michael Koucky, Koucky & Partner Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Anna Niska, VTI Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson, Trivector Traffic Uppföljning av cykeltrafik genom trafikräkningar Maria Varedian, Vectura, Jenny Eriksson, VTI Summering och diskussion kring uppföljning av målet om en ökad andel cykeltrafik Anna Niska, VTI KAFFE Session 30 Sal 1:an, Filmstaden Hur främjar vi cykeln som transportmedel? Ordförande: Krister Isaksson, Sweco Ny cykelplan för Stockholm - fokus på framkomlighet, primära pendlingsstråk och cykelns konkurrenskraft Krister Isaksson, Sweco Slussen Sveriges största cykelknutpunkt Kristina Glitterstam, Tyréns Supercykelvägen snabbt-smidigt-säkert Ellie Alexandrou-Fagefors, Joanna Christensson, Malmö stad Korsningsutformningar och cykeltrafik utifrån GCM-handboken Mats Hermansson, Roger Johansson, Sweco Från buller till god ljudmiljö planera i samverkan Ordförande: Karin Blidberg, Trafikverket Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan Kerstin Blom Bokliden, SKL, Magnus Lindqvist, Boverket, Kjell Strömmer, Trafikverket, Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket, Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen Naturvårdsverkets samordningsuppdrag Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket Trafikverkets interna riktlinjer för att hantera buller och vibrationer vid planering av bebyggelse Karin Blidberg, Michelle Benyamine Trafikverket Buller och vibrationer från järnvägstrafik TVANE Mikael Ögren, VTI, Evy Öhrström, Göteborgs universitet Ljudlandskap för bättre stadsmiljöer Gunnar Cerwén, Sveriges lantbruksuniversitet, Erik Hedman, Ramböll KAFFE Session 31 Sal 8:an, Filmstaden Session 32 Sal 6:an, Filmstaden Ett trafiksystem för bättre hälsa Ordförande: Kajsa Lindström, Trafikverket Hälso- och folkhälsoaspekter i trafiksystemet översikt och avgränsning Kajsa Lindström, Trafikverket Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed bättre hälsa? Lina Wahlgren, Gymnastik- och idrottshögskolan Friskare med buss och tåg kollektivtrafikens hälsoeffekter Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB 21

22 Energismart & transporter går det ihop? Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimat insatser, bättre teknik och smartare energianvändning. Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi finansierar forskning om framtidens fordon och bränslen och vi stödjer också affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag och ökad tillväxt. Vi visar vägen till effektivare användning av drivmedel och transporter för svenska hushåll, företag och myndigheter. Träffa oss i monter 26. Vi ses väl även på vår konferens Energiutblick 2012 i Göteborg den mars? Läs mer på

23

24 Dag 1 11 januari HBEFA 3.1 ny emissionsmodell för vägtrafikens utsläpp Ordförande: Håkan Johansson, Trafikverket Varför en ny emissionsmodell? Håkan Johansson, Trafikverket Implementering av modellen för rapportering av svenska vägtransportsektorns utsläpp och som underlag till luftkvalitetsberäkningar Mohammad Reza-Yahya, VTI Klassificering av det svenska vägnätet och trafiken som underlag till modellen Eva Ericsson, WSP, Hanna Larsson, Tyréns Sveriges bidrag till uppdatering av emissionsfaktorerna i modellen Charlotte Sandström, AVL-MTC Verifiering av modellen hur väl stämmer den med verkligheten? Martin Jerksjö/Åke Sjödin, IVL KAFFE Session 33 Sal 7:an, Filmstaden Vägdamm - nytt om effekter, åtgärder och modeller Ordförande: Johanna Daniels, Trafikverket Grova partiklar och dödlighet Bertil Forsberg, Umeå universitet Städmaskiners effekt på partikelhalter Michael Norman, SLB-analys Hur påverkar vägbeläggningen partikelemissionerna? Mats Gustafsson, VTI Partikelhalter utmed vägar belagda med tyst asfalt Susanna Gustavsson, Ramböll Dubbdäcksförbud och hastighetsåtgärder mot höga partikelhalter Christer Johansson, Stockholms universitet NORTRIP nordiskt samarbete för utvärdering av åtgärder Cecilia Bennet, SMHI Gröna korridorer ur flera perspektiv Ordförande: Eva Schelin, Vinnova Politiskt/myndighetsperspektivet + Gröna korridorer så här är det organiserat i Sverige Kenneth Wåhlberg, Trafikverket Forskningsperspektivet Anna Dubois, Chalmers Varuägarperspektivet Lovisa Söderholm, SKF Transportörperspektivet Bo Hallams, Schenker Nodperspektivet Sofia Lundberg, WSP Sekretariatet för Gröna korridorer Kenneth Wåhlberg, Trafikverket KAFFE Session 34 Sal 5:an, Filmstaden Gröna korridorer från idé till verklighet Ordförande: Rikard Engström, Trafikverket Den europeiska dimensionen Stefan Back, Transportgruppen Så bidrar Gröna korridorer till att nå framgång med Östersjöstrategin Sven Gunnar Edlund, Vinnova Säkra uppställningsplatser Fredrik Orwén, WSP Transporteffektivitet Anders Johnson, Scania Manual för gröna godstransportkorridorer Gunnar Fastén, NetPort.Karlshamn AB Fran-Scan, intermodal korridor Hans Boysen, KTH 24

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 www.sinnebild.se Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare,

Läs mer

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer

Program Transportforum 2014

Program Transportforum 2014 Senast uppdaterad 1 november 2013 Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 1 Session 2 Vägtullar för både väghållare och trafikant Ordförande: Lars Carlsson,

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande,

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande, Nätverkande, kunskap och inspiration program FÖRSTA PROGRAMVERSIONEN Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI Cu be Swedish

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Sveriges Energiting 2011

Sveriges Energiting 2011 Sveriges Energiting 2011 Inledning 21 mars 10.00 Allmän information Lokaler FH - Folkets Hus NL - Norra Latin Hålltider Dag 2 09.00-10.00 Inregistrering (FH) 10.00-12.30 Inledning (FH) 12.30-13.30 Lunch

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer