Program Transportforum 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2012"

Transkript

1 Senast uppdaterad 15 december 2011 Program Transportforum januari i Linköping

2 Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De blir både enklare och effektivare, samtidigt som ni sparar på miljön. Vi har lång erfarenhet av alla transportslag och skapar lösningar för transportslagsövergripande behov. Trafikverket ICT levererar flera samhällskritiska tjänster och är en naturlig del av det svenska transportsystemet. Vi bidrar till att system för hastighetskameror, fordonsregistret och körkortsregistret fungerar varje dag, året runt. Vi ses på lunchen den 12 januari! Tillsammans med er bygger vi morgondagens ITS-tjänster Vill ni veta mer om Trafikverket ICT och våra tjänster? Passa på och ställ dina frågor till oss då vi står som lunchvärd på 2012 års Transportforum. Bon appétit! TRAFIKVERKET ICT är en av Sveriges främsta business-to-business leverantörer av heltäckande it- och telekommunikationstjänster med transportsektorn som utgångspunkt. Tjänsterna vi levererar, med järnvägens rikstäckande fibernät som grund, utgör kritiska framgångsfaktorer för en bred kundbas. Bland våra kunder hittar du såväl Trafikverket och Transportstyrelsen som större teleoperatörer, myndigheter samt en rad stora företag. Vi är 600 medarbetare och finns på många orter i hela landet. År 2010 omsatte Trafikverket ICT 1,3 miljarder kronor. Trafikverket ICT Borlänge

3 Dag 1 11 januari Hålltider under Transportforum 11 JANUARI 12 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch Konsert & Kongress Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: 2Entertain och Cirkör Event Drömmen om Las Vegas Garden: Highlights Atmosfär: Trubadurer INLEDNING 11 JANUARI Crusellhallen, Konsert & Kongress VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Transporter en del i det hållbara energisystemet Energimyndigheten inleder Transportforum. Moderator: Elisif Elvinsdotter Sessioner Fika Sessioner Lunch Konsert & Kongress Sessioner Slut på Transportforum

4 Mellan väg och järnväg, cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och med konsulter finns vi på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura står för ett unikt kunnande i samspelet mellan väg-, spår- och järnvägstrafiken. Med rätt kompetens för analyser, projektering och processledning kan vi ta oss an både stora och små projekt av varierande komplexitet. Tillsammans med våra kunder formar vi den mest konkurrenskraftiga, tillgängliga och hållbara transportinfrastrukturen. Besök oss i monter

5

6 Dag 1 11 januari Session 1 Sal Charles, Elite Stora Hotellet Transportforum 2012 Dag 1 11 januari Vintersjöfart Ordförande: Ulf Gullne, Sjöfartsverket Industriella satsningar i den arktiska regionen Göran Liljeström, Stena Rederi AB The Arctic Environmental Protection and Rescue Forces - A Challenge for Swedish Resources Jim Sandkvist, SSPA Utvecklingen av finsk-svenska isklassregler Kaj Riska, ILS Oy Iskarta med framkomlighetsindex Robin Berglund, VTT Förbättrade isprognoser med SAR-satelliter Karin Borenäs, SMHI KAFFE Kustsjöfart inlandsjöfart Ordförande: Jim Sandkvist, SSPA Sjöburen kollektivtrafik Magnus Forsberg, SSPA Inlandssjöfart på Sveriges inre vattenvägar Bertil Arvidsson, BACAB Inlandssjöfartens miljöprestanda jämfört med tåg och bil Erik Fridell, IVL Olika krav på emissioner i kustsjöfart och oceanfart Selma Bengtsson, Chalmers Gemensamma nämnare för säker navigering Fredrik Forsman, Chalmers Strategi för ett säkrare båtliv 2020 Erik Eklund, Transportstyrelsen 6

7 Dag 1 11 januari Session 2 Sal Solot, Konsert & Kongress Flyget, framtiden och miljön Ordförande: Carl Selling, LFV Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Anna Wilson, Svenskt Flyg Trender inom svensk och internationell flygmarknad Henrik Littorin, Swedavia Sveriges bidrag till flygets klimatpåverkan Jonas Åkerman, KTH Flygets klimatpåverkan debatt Jonas Åkerman, KTH Lena Micko, Svenskt Flyg KAFFE Flygets regionalpolitiska roll Ordförande: Henrik Littorin, Swedavia Goda kommunikationer är ett livsvillkor för Örnsköldsvik Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun God tillgänglighet för flyget exemplet Norge John Bennet, Avinor Biobränslen inom flyget Kalle Keldusild, Transportstyrelsen Kompetens i järnvägssektorn Ordförande: Jerker Sundström, Trafikverket Kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen Anders Lindahl, KTH Kompetenskrav i transportsektorn Tom Ramstedt, Trafikverket Entreprenadbranschens syn på kompetenskrav Lena Jogersten, FSJ Hur ser Transportstyrelsen på kompetenskrav? Rune Lindberg, Transportstyrelsen Paneldebatt Moderator: Lars Berggrund KAFFE Session 3 Session 3 Sal 2:an, Filmstaden Session 4 Sal 2:an, Filmstaden EU:s vitbok 2011 konsekvenser för järnvägen och transportsektorn Ordförande: Guy Ehrling, Näringslivets transportråd Making European rail traffic more competitive in an intermodel perspective initiatives by the European Commission Gerhard Troche, DG Move EU Energiförbrukning och utsläpp nu och i framtiden Evert Andersson, KTH Hur kan intermodala transporter utvecklas? Peter Bark, TFK Förändring av persontransporterna Jonas Åkerman, KTH Vilka krav ställs på järnvägen? Bo-Lennart Nelldal, KTH 7

8 Dag 1 11 januari Session 5 Sal Duetten, Konsert & Kongress Ett jämställt transportsystem Ordförande: Åsa Vagland, Vinnova Hantering av fördelningseffekter avseende kön i samlad effektbedömning Christer Persson, WSP, Agnes von Koch, Trafikverket Ett jämställt transportsystem med rätten som styrmedel Wanna Svedberg, Göteborgs universitet Ett jämställt transportsystem Jessica Alenius, Bil Sweden Kvinnors och mäns resande NN KAFFE Session 6 Sal Duetten, Konsert & Kongress Riktlinjer för trafik- och transportprognosmodeller Ordförande: Anders Karlström, KTH Varför behövs riktlinjer och hur skall de användas? Hjalmar Strömberg, Trafikverket Tydlighet, transparens och användbarhet Mattias Lundberg, KTH Förvaltning och erfarenhetsåterföring Sylvia Yngström Wänn, Trafikverket Effektiva transportmodeller Svante Berglund, Peter Ahlström, WSP, Staffan Algers, Daniel Jonsson, KTH Session 7 Verdefoajén, Konsert & Kongress Kapacitetsuppdraget Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Bakgrund till uppdraget Catharina Elmsäter-Svärd, Näringsdepartementet Gruvnäringen och transportsystemet Lars-Eric Aaro, LKAB Arlanda som internationellt nav hur viktigt är det och vilka kapacitetskrav ställer det på landtransporterna? NN KAFFE Kapacitetsuppdraget (forts.) Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Höghastighetsjärnväg eller förstärkt stambana? Christer Löfving, Trafikverket Arbetspendling och kollektivtrafik i Västra Götaland Leif Blomquist, Västra Götalandsregionen Så arbetar Trafikverket med uppdraget Lena Erixon, Trafikverket 8

9 Nya Ostkustbanan ökar pulsen Välkommen till oss i monter 15 FRAMTIDENS TRAFIKLÖSNINGAR Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transport analys samt miljö. Vi skapar miljövänliga trafiklösningar för ett bättre resande.

10 Dag 1 11 januari Session 8 Sal Operan, Konsert & Kongress Vägavgiftssystem teknik och praktik Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Användningen av vägavgifter inom EU en överblick Michael Forss, NetPort.Karlshamn Utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Lars Carlsson, Transportstyrelsen Identifiering av utländska nummerplåtar Niklas Lavesson, Blekinge tekniska högskola Kontrollsystem för vägavgifter för utländska fordon och i utvecklingsländer Carl J Hamilton, KTH Svensk strategi för vägavgifter Jonas Sundberg, Blekinge tekniska högskola KAFFE Session 10 Spegelsalen, Konsert & Kongress Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling Jan Usterud Hanssen, TøI Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Tomas Svensson, VTI Utgå från människor i stället för fordon i planering av gatu- och parkeringsutrymme Karin Svensson Smith, Lunds kommun Parkeringsstrategi omsatt i handling Anders Möller, Köpenhamns kommun Parkeringens roll i stadsförnyelsen Jonas Nilsson, Göteborgs stad KAFFE Session 9 Sal Operan, Konsert & Kongress Äganderätten på den nya infrastrukturmarknaden Ordförande: Eva Lindgren, Umeå universitet Kapacitetsbrister i järnvägens sidosystem Åsa Dahl, Jernhusen Den moderna järnvägsstationen i omvandling Aram Bakerson, ÅF AB Ny väg till nya vägar Kommunal finansiering av statlig infrastruktur John Hultén, Trafikverket/Lunds universitet Vem ska sköta vägen? Staten, kommunen eller samfälligheten? Uno Jakobsson, Riksförbundet Enskilda Vägar 10

11 Dag 1 11 januari Session 11 Sal Musikalen, Konsert & Kongress Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Vinnovas satsningar inom transportforskningen Anne Lidgard, Joakim Tiséus, Vinnova Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoI-strategi Agneta Wargsjö, Trafikverket Energimyndighetens satsningar inom transportforskningen Anders Lewald, Energimyndigheten Forum för innovation inom transportsektorn Urban Karlström Helhetssyn, samhällsnytta och innovation i transportforskningen Jonas Bjelfvenstam, VTI RISE-gruppen öppna demonstratorer för accelererad innovation Olof Sandberg, RISE KAFFE Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Presentation av Chalmers/Göteborgs universitets strategiska medel Magnus Blinge, Chalmers Presentation KTH:s/Linköpings universitets strategiska medel TRENoP Haris Koutsopoulos, KTH SAFER Anna-Nilsson-Ehle, Chalmers CTS Jonas Eliasson, KTH SAMOT serviceorienterad kollektivtrafikforskning Margareta Friman, Karlstads universitet CLOSER kraftsamling inom transporteffektivitet för mera innovation och ökad nytta Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park Debatt Brita Saxton, Trafikanalys, Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola, Britt Marie Bertilsson, tidigare Mistra, Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet, Staffan Widlert, Transportstyrelsen 11

12 Dag 1 11 januari 12 Session 12 Sal Kulturen, Konsert & Kongress ITS - teknik och tillämpningar Ordförande: Stefan Myhrberg, Sweco Navigationssystem för tunga fordon Tony Sandberg, Scania Ännu svårt att navigera smart med GPS Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult Effekter av ett samverkande motorvägsstyrningssystem en trafiksimuleringsstudie Ellen Grumert, Andreas Tapani, VTI Autonom styrning av kövarningssystem Urban Ericsson, Martin Ambring, Svevia ITS under byggtiden Monica Hildingson, WSP KAFFE Session 13 Sal Jupiter, Scandic Frimis METKAP-projektet ny svensk kapacitetsmanual för vägtrafikanläggningar Ordförande: Freddie Westman, Trafikverket METKAP ny svensk kapacitetsmanual Karl-Lennart Bång, KTH Ny modell för effekberäkningar på motorväg Per Strömgren, Movea Samband mellan flöde och densitet över kapacitetsgränsen Per Strömgren, Movea Kostnadseffektiva fältmätningar vad krävs egentligen? Johan Larsson, Anna-Lena Lindström Olsson, Tyréns Riktlinjer för trafiksimulering en del av den nya svenska kapacitetsmanualen Johan Olstam, Andreas Tapani, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö samspel mellan olika trafikslag i en modellmiljö Anders Sjöholm, Hamid Rezai, Ramböll Session 14 Wallenbergssalen, Länsmuseet Vägutformning, vägutrustning, trafikteknik Ordförande: Peter Aalto, Trafikverket Ny VGU Anders Wengelin, Trafikverket Grundvärden för fordon GRUFF Svante Berg, Ramböll Energieffektiv vägutformning Svante Berg, Ramböll Dimensionerande körfältsbredder Thomas Jonsson, Lunds tekniska högskola CE/Provning vägutrustning Anders Håkansson, Åke Löfqvist, Trafikverket KAFFE Session 15 Loge 5, Konsert & Kongress Trafiksimulering Ordförande: Wilco Burghout, KTH Fördelar med mesoskopisk trafiksimulering fallstudie Förbifart Stockholm Fredrik Davidsson, Movea Trafikkonsult Mesomodell för Göteborg Johan Jerling, Göteborgs stad, Andreas Almroth, Sweco Optimizing the number and location of time point stops Oded Cats, KTH MEMFIS: Modellering av tunga fordon i städer Wilco Burghout, Xiaoliang Ma, KTH Kan prognoser användas för projektering? Erfarenhet av trafiksimulering för vägprojekten Förbifart Stockholm och Skurubron Joakim Köhler, WSP

13 WSP ANAlYS & STRATEgI SökER DIg SOm vill göra SkIllNAD UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling och trafik. Vi fokuserar på hur ändrade förutsättningar påverkar individer, företag och samhälle, och vi utformar strategier och lösningar för en god samhällsutveckling. vi arbetar med underlag till strategisk planering och utredningar men också med forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling samt inom transportområdet. Kvalificerad konsult vi är både generalister och specialister. Nu söker vi konsulter som självständigt kan hjälpa myndigheter, kommuner, företag och organisationer. vi ser gärna att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet som nationalekonom, civilingenjör, kulturgeograf, samhällsvetare eller planerare. Du trivs med att sälja din och andras kompetens och du kan arbeta självständigt. Dessutom är du analytisk, bra på presentationer och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. Se mer på För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard Avdelningschef Samhällsutveckling Ann-katrin Berglund Avdelningschef Stadsutveckling mikael Wallin Avdelningschef Godstransporter och Logistik Jonas Waidringer WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. 13

14 Dag 1 11 januari Trafikplanering med människan i fokus Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad trygghet och ett hållbart samhälle. Under VTI träffar du oss i monter 25 eller i samband med något av våra föredrag. 14

15 Dag 1 11 januari Session 16 Sal Operetten, Konsert & Kongress Utveckling av nya former för val av å t g ä r d e r i t r a n s p o r t s y s t e m e t Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Från problem till lösningar alla trafikslag, färdmedel och åtgärdstyper Per Lindroth, Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utvärdering av försök med åtgärdsvalsstudier John Odhage, KTH Resultat från några av Trafikverkets försök med åtgärdsvalsstudier Peter Huledal, Malin Eriksson, Trafikverket Analys av steg 1 och 2 åtgärder i Vägutredning Skellefteå Per Eriksson, Ramböll, Ulf Pileroth, Trafikverket Indicators for identification of measures for sustainable transport in the city Zuzsanna Toth-Szabo, Lunds tekniska högskola Effektivare planering och genomförande av cykelåtgärder med Bypad Eva Maaherra Lövheim, Umeå universitet KAFFE Session 17 Wallenbergssalen, Länsmuseet Landskap, natur och kultur i strategisk planering exempel från väg och järnväg Ordförande: Anders Sjölund, Trafikverket Landskapskonventionen Hans Antonson, VTI Landskap som förutsättning i strategisk planering Peggy Lerman, Lagtolken Det regionala perspektivet om kopplingen mellan infrastrukturplanering och annan landskapsrelaterad planering Bette Malmros, Regionplanekontoret Hänsyn till natur- och kulturmiljö i senaste åtgärdsplaneringen Elisabet Idar Angelöv, WSP Bättre landskapsanalys för transportsektorn Ulla Berglund, Ann Åkerskog, Sveriges lantbruksuniversitet VINKLA Vägar i natur- och kulturlandskap Kristina Nilsson, Luleå tekniska Universitet, Anders Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Kulturmiljö i strategiska planeringsprocesser några behov och förutsättningar Mia Björckebaum, KMV Forum AB 15

16 Dag 1 11 januari Session 18 Sal Studion, Konsert & Kongress Effektiva och attraktiva terminaler/ by tespunkter Ordförande: Marina Sundman, Jernhusen Effektivare byten i kollektivtrafiken simulering av fotgängarrörelser Fredrik Johansson, VTI HERMES High efficient and reliable arrangements for crossmodal transport Monica Lundin, TFK Så gör vi bra bytespunkter bättre Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult, Lennart Serder, Serder Communication AB KAFFE Session 19 Sal Studion, Konsert & Kongress Vad krävs för att åstadkomma överflyttning mellan olika färdmedel? Ordförande: Roland Palmqvist, Trafikverket Möjligheter att resa som turist med allmänna kommunikationer Kerstin Robertson, VTI Spårfaktorn på spåren Thomas Johansson, TJ Kommunikation Hur kan man öka regionalt tågresande? Oskar Fröidh, KTH Session 20 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Mobility Management som del av den ordinarie verksamheten Ordförande: Jesper Johansson, WSP Mobilitetssatsning Kista Science City Christer Strömberg, Trafikverket, Johannes Berg, WSP, Åsa Andersson, Atea Minskade tjänste- och arbetsresor för att nå klimatmål och göra besparingar Jan-Olof Friman, Sala kommun, Olov Åslund, Energimyndigheten Varför företag är en viktig kund? Mats Nyström, Västtrafik Hållbart resande i praktiken trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Jannica Schelin, Norrköpings kommun MM i den kommunala planeringen MaxLupoSE Björn Wendle, Trivector MM som del av större byggprojekt handbok från Trafikverket Katarina Appeltofft, Trafikverket, Christine Schnabel, WSP KAFFE Session 21 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Framgångsrecept för attraktiv kollekt iv t r afik Ordförande: Sven Tufvesson, Skånetrafiken Kollektivtrafiken ska bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion Malin Gibrand, Trivector Traffic, och Monica Casemyr, SL Vad kan spårvagnen göra för staden? Bernt Nielsen, Born40 Från strykklass till stråk-, strukturoch systemtänk Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult 16

17 Dag 1 11 januari Session 22 Sal Jupiter, Scandic Frimis Trafikmedicin Ordförande: Björn Peters, VTI Exekutiva funktioner tillämpning i trafiken Björn Lyxell, Linköpings universitet Trafikanter med hörselnedsättningar Birgitta Thorslund, VTI Vägen till körkort för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos Maria Almberg, Mobilitetscenter Lindrig utvecklingsstörning vad krävs för att ta körkort? En sammanställning av testresultat efter utredning på Mobilitetscenter Ingrid Bolin, Mobilitetscenter Kan neuropsykologiska tester predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, Kurt Johanson, KI De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund, Transportstyrelsen KAFFE

18 Dag 1 11 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 2/2011 NORDISK Infrastruktur Pris 120 kr ink. moms Nr E-navigation för säkrare sjöfart Boom i bergsprängarbranschen Hardangerbron: Spektakulär fjordförbindelse tar form PrimoveCity nästa generations eldrivna fordon israel investerar i kollektivtrafiken Finland rustar e18 SENASTE NYTT PÅ helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 23 Spegelsalen, Konsert & Kongress NIS211.indd Session 24 Sal Operetten, Konsert & Kongress Målkonflikter i lokal planering och politik konsekvenser för miljö, trafik och stadsutveckling Ordförande: Åsa Aretun, VTI Trafikplanering i en hållbar, energisnål stadsutveckling Stephan Bösch, Björn Wendle, Trivector Mellankommunal konkurrens om externetableringar. Konsekvenser för beslutsfattare och planeringspraktik Åsa Aretun, VTI Stora konsekvenser av små beslut politiska strategier för att hantera målkonflikter Robert Hrelja, VTI Svårigheten att göra skillnad värdekonflikter, MKB och samhällsplanering Sofie Storbjörk, Linköpings universitet Att utveckla kollektivtrafik i samverkan mellan forskning och praktik Ordförande: Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Samverkan mellan forskning och praktik i skapandet av ett kollektivtrafiksamhälle Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning praktik Tomas Svensson, VTI Forskning som inspel i strategiskt kollektivtrafikarbete Frida Karlge, Göteborgs stad Kunskapsbehov ur ett branschperspektiv Joakim Agartson, Nobina 18

19 Dag 1 11 januari Session 25 Sal Tellus, Scandic Frimis Osk yddade t r afik ante r Ordförande: András Varhelyi, Lunds tekniska högskola MC-förares attityder och riskmedvetenhet Lars Leden, Luleå tekniska universitet Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada en nationell kohortstudie Michael Fored, Karolinska Institutet Inverkan av blinkande ljus som varning för fotgängare vid obevakade övergångsställen Gunnar Carlsson, Olle Lind, Henrik Linell, Amparo Solutions AB Genomgång av riskkurvor för påkörda fotgängare hur tolka dem? Höskuldur Gudjonsson, Lunds tekniska högskola Smidighet och flöde ökar trafiksäkerheten för cyklister Nancy Aponno, Jonas Modin, Splitvision Research Skolskjuts i Eskilstuna Anna Bergfors Fall, Susanne Almér-Ström, Eskilstuna kommun KAFFE Session 26 Sal Tellus, Scandic Frimis Fordonsbaserad säkerhet Ordförande: Astrid Linder, VTI Överföring av kontroll till och från ACC, adaptiv farthållare Annika Larsson, Lunds tekniska högskola POVW en simulatorstudie för utvärdering av automatiserad ljud- och ljusvarning från mötande fordon Birgitta Thorslund, Jonas Jansson, Björn Peters, VTI Förar- och systemkontrollerad styrning av lastbil tre simulatorstudier Utvärdering av aktiva körstödssystem för lateral kontroll Emma Johansson, Volvo Lastbilsförares kollisionsundvikande på halt underlag med och utan Electronic stability control Gustav Markkula, Volvo Technology Utveckling av styrande lastbilsföraremodell för körning på ojämn och smal landsväg Niklas Fröjd, Volvo ActiveTest prestandatester av aktiva säkerhetssystem Henrik Eriksson, SP Hur ska Bilprovningen kunna kontrollera den nya generationens fordon? Magnus Ehrenstråle, Bilprovningen 19

20 Dag 1 11 januari Session 27 Klostersalen, Scandic Frimis Reviderat etappmål för trafiksäkerhetsarbetet Under utarbetande KAFFE Session 28 Klostersalen, Scandic Frimis Trafiksäkerhetsanalys Ordförande: Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Riskmått för olika transportmedel Hanna Larsson, Emma Holgersson, Cecilia Sandström, Lisa Sakshaug, Tyréns AB Suicidklassning av dödsfall i transportsystemet Kenneth Svensson, Trafikverket Trafikskadade i sjukvården alla fyra trafikslag Maria Melkersson, Trafikanalys Personbilar i singelolyckor med dödlig utgång orsaker och rekommendationer hur dessa kan förebyggas Matteo Rizzi, Vectura AB, David Wilde, Trafikverket Analys av ny olycksdata, cyklister personbilar Irene Isaksson-Hellman, If Skadeförsäkring AB Att se på det som är utanför vägen Rune Karlberg, Tyréns AB Session 29 Pelarsalen, Scandic Frimis Trötthet och distraktion Ordförande: Arne Nåbo, Saab Ouppmärksamhet, trötthet och distraktion Anna Anund, Katja Kircher, VTI Distraktion kopplat till variabla meddelandeskyltar, VMS Tania Dukic, VTI Fatigue management Christian Grante, Volvo Technology Crew Alert Tomas Klemets, Jeppesen Fit for duty ett test före avfärd Christer Ahlström, VTI Trötthet till sjöss Albert Kircher, Chalmers KAFFE Trötthet och distraktion (forts.) Ordförande: Yngve Håland, SAFER Adaptivt visuellt beteende Claudia Wege, Volvo Technology Relationen mellan distraktion och användbarhet Annie Rydström, Volvo Car Corporation En validerad kurva för ouppmärksamhet Trent Victor, Safer 2TB - en metod för att testa distraktion kopplat till system Katja Kircher, VTI Adaptiv varning för trötta och distraherade förare Arne Nåbo, Saab, Johan G Karlsson, Autoliv Optimalt tidsfönster för trötthetsindikatorer David Sandberg, VTI 20

21 Dag 1 11 januari Ökad andel cykeltrafik hur följer vi upp målet? Ordförande: Anna Niska, VTI Kommunvelometer Michael Koucky, Koucky & Partner Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Anna Niska, VTI Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson, Trivector Traffic Uppföljning av cykeltrafik genom trafikräkningar Maria Varedian, Vectura, Jenny Eriksson, VTI Summering och diskussion kring uppföljning av målet om en ökad andel cykeltrafik Anna Niska, VTI KAFFE Session 30 Sal 1:an, Filmstaden Hur främjar vi cykeln som transportmedel? Ordförande: Krister Isaksson, Sweco Ny cykelplan för Stockholm - fokus på framkomlighet, primära pendlingsstråk och cykelns konkurrenskraft Krister Isaksson, Sweco Slussen Sveriges största cykelknutpunkt Kristina Glitterstam, Tyréns Supercykelvägen snabbt-smidigt-säkert Ellie Alexandrou-Fagefors, Joanna Christensson, Malmö stad Korsningsutformningar och cykeltrafik utifrån GCM-handboken Mats Hermansson, Roger Johansson, Sweco Från buller till god ljudmiljö planera i samverkan Ordförande: Karin Blidberg, Trafikverket Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan Kerstin Blom Bokliden, SKL, Magnus Lindqvist, Boverket, Kjell Strömmer, Trafikverket, Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket, Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen Naturvårdsverkets samordningsuppdrag Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket Trafikverkets interna riktlinjer för att hantera buller och vibrationer vid planering av bebyggelse Karin Blidberg, Michelle Benyamine Trafikverket Buller och vibrationer från järnvägstrafik TVANE Mikael Ögren, VTI, Evy Öhrström, Göteborgs universitet Ljudlandskap för bättre stadsmiljöer Gunnar Cerwén, Sveriges lantbruksuniversitet, Erik Hedman, Ramböll KAFFE Session 31 Sal 8:an, Filmstaden Session 32 Sal 6:an, Filmstaden Ett trafiksystem för bättre hälsa Ordförande: Kajsa Lindström, Trafikverket Hälso- och folkhälsoaspekter i trafiksystemet översikt och avgränsning Kajsa Lindström, Trafikverket Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed bättre hälsa? Lina Wahlgren, Gymnastik- och idrottshögskolan Friskare med buss och tåg kollektivtrafikens hälsoeffekter Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB 21

22 Energismart & transporter går det ihop? Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimat insatser, bättre teknik och smartare energianvändning. Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi finansierar forskning om framtidens fordon och bränslen och vi stödjer också affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag och ökad tillväxt. Vi visar vägen till effektivare användning av drivmedel och transporter för svenska hushåll, företag och myndigheter. Träffa oss i monter 26. Vi ses väl även på vår konferens Energiutblick 2012 i Göteborg den mars? Läs mer på

23

24 Dag 1 11 januari HBEFA 3.1 ny emissionsmodell för vägtrafikens utsläpp Ordförande: Håkan Johansson, Trafikverket Varför en ny emissionsmodell? Håkan Johansson, Trafikverket Implementering av modellen för rapportering av svenska vägtransportsektorns utsläpp och som underlag till luftkvalitetsberäkningar Mohammad Reza-Yahya, VTI Klassificering av det svenska vägnätet och trafiken som underlag till modellen Eva Ericsson, WSP, Hanna Larsson, Tyréns Sveriges bidrag till uppdatering av emissionsfaktorerna i modellen Charlotte Sandström, AVL-MTC Verifiering av modellen hur väl stämmer den med verkligheten? Martin Jerksjö/Åke Sjödin, IVL KAFFE Session 33 Sal 7:an, Filmstaden Vägdamm - nytt om effekter, åtgärder och modeller Ordförande: Johanna Daniels, Trafikverket Grova partiklar och dödlighet Bertil Forsberg, Umeå universitet Städmaskiners effekt på partikelhalter Michael Norman, SLB-analys Hur påverkar vägbeläggningen partikelemissionerna? Mats Gustafsson, VTI Partikelhalter utmed vägar belagda med tyst asfalt Susanna Gustavsson, Ramböll Dubbdäcksförbud och hastighetsåtgärder mot höga partikelhalter Christer Johansson, Stockholms universitet NORTRIP nordiskt samarbete för utvärdering av åtgärder Cecilia Bennet, SMHI Gröna korridorer ur flera perspektiv Ordförande: Eva Schelin, Vinnova Politiskt/myndighetsperspektivet + Gröna korridorer så här är det organiserat i Sverige Kenneth Wåhlberg, Trafikverket Forskningsperspektivet Anna Dubois, Chalmers Varuägarperspektivet Lovisa Söderholm, SKF Transportörperspektivet Bo Hallams, Schenker Nodperspektivet Sofia Lundberg, WSP Sekretariatet för Gröna korridorer Kenneth Wåhlberg, Trafikverket KAFFE Session 34 Sal 5:an, Filmstaden Gröna korridorer från idé till verklighet Ordförande: Rikard Engström, Trafikverket Den europeiska dimensionen Stefan Back, Transportgruppen Så bidrar Gröna korridorer till att nå framgång med Östersjöstrategin Sven Gunnar Edlund, Vinnova Säkra uppställningsplatser Fredrik Orwén, WSP Transporteffektivitet Anders Johnson, Scania Manual för gröna godstransportkorridorer Gunnar Fastén, NetPort.Karlshamn AB Fran-Scan, intermodal korridor Hans Boysen, KTH 24

Program Transportforum 2012

Program Transportforum 2012 Senast uppdaterad 9 januari 2011 Program Transportforum 2012 11 12 januari i Linköping Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De blir

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

The 8 Swedish National ITS Conference 2012

The 8 Swedish National ITS Conference 2012 Nationell ITS Konferens 19 juni 2012 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm th The 8 Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim Christer Ljungberg, CEO Trivector AB Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Extra miljarder till infrastruktur

Extra miljarder till infrastruktur Extra miljarder till infrastruktur Ökad effektivitet i anläggnings branschen Kostnadsfritt seminarium 21 oktober 2009 Moderatorer: Effektivare infrastrukturprojekt vad ställer Stockholm stad för krav på

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer