Program Transportforum 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2012"

Transkript

1 Senast uppdaterad 15 december 2011 Program Transportforum januari i Linköping

2 Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De blir både enklare och effektivare, samtidigt som ni sparar på miljön. Vi har lång erfarenhet av alla transportslag och skapar lösningar för transportslagsövergripande behov. Trafikverket ICT levererar flera samhällskritiska tjänster och är en naturlig del av det svenska transportsystemet. Vi bidrar till att system för hastighetskameror, fordonsregistret och körkortsregistret fungerar varje dag, året runt. Vi ses på lunchen den 12 januari! Tillsammans med er bygger vi morgondagens ITS-tjänster Vill ni veta mer om Trafikverket ICT och våra tjänster? Passa på och ställ dina frågor till oss då vi står som lunchvärd på 2012 års Transportforum. Bon appétit! TRAFIKVERKET ICT är en av Sveriges främsta business-to-business leverantörer av heltäckande it- och telekommunikationstjänster med transportsektorn som utgångspunkt. Tjänsterna vi levererar, med järnvägens rikstäckande fibernät som grund, utgör kritiska framgångsfaktorer för en bred kundbas. Bland våra kunder hittar du såväl Trafikverket och Transportstyrelsen som större teleoperatörer, myndigheter samt en rad stora företag. Vi är 600 medarbetare och finns på många orter i hela landet. År 2010 omsatte Trafikverket ICT 1,3 miljarder kronor. Trafikverket ICT Borlänge

3 Dag 1 11 januari Hålltider under Transportforum 11 JANUARI 12 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch Konsert & Kongress Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: 2Entertain och Cirkör Event Drömmen om Las Vegas Garden: Highlights Atmosfär: Trubadurer INLEDNING 11 JANUARI Crusellhallen, Konsert & Kongress VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Transporter en del i det hållbara energisystemet Energimyndigheten inleder Transportforum. Moderator: Elisif Elvinsdotter Sessioner Fika Sessioner Lunch Konsert & Kongress Sessioner Slut på Transportforum

4 Mellan väg och järnväg, cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och med konsulter finns vi på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. Vectura står för ett unikt kunnande i samspelet mellan väg-, spår- och järnvägstrafiken. Med rätt kompetens för analyser, projektering och processledning kan vi ta oss an både stora och små projekt av varierande komplexitet. Tillsammans med våra kunder formar vi den mest konkurrenskraftiga, tillgängliga och hållbara transportinfrastrukturen. Besök oss i monter

5

6 Dag 1 11 januari Session 1 Sal Charles, Elite Stora Hotellet Transportforum 2012 Dag 1 11 januari Vintersjöfart Ordförande: Ulf Gullne, Sjöfartsverket Industriella satsningar i den arktiska regionen Göran Liljeström, Stena Rederi AB The Arctic Environmental Protection and Rescue Forces - A Challenge for Swedish Resources Jim Sandkvist, SSPA Utvecklingen av finsk-svenska isklassregler Kaj Riska, ILS Oy Iskarta med framkomlighetsindex Robin Berglund, VTT Förbättrade isprognoser med SAR-satelliter Karin Borenäs, SMHI KAFFE Kustsjöfart inlandsjöfart Ordförande: Jim Sandkvist, SSPA Sjöburen kollektivtrafik Magnus Forsberg, SSPA Inlandssjöfart på Sveriges inre vattenvägar Bertil Arvidsson, BACAB Inlandssjöfartens miljöprestanda jämfört med tåg och bil Erik Fridell, IVL Olika krav på emissioner i kustsjöfart och oceanfart Selma Bengtsson, Chalmers Gemensamma nämnare för säker navigering Fredrik Forsman, Chalmers Strategi för ett säkrare båtliv 2020 Erik Eklund, Transportstyrelsen 6

7 Dag 1 11 januari Session 2 Sal Solot, Konsert & Kongress Flyget, framtiden och miljön Ordförande: Carl Selling, LFV Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Anna Wilson, Svenskt Flyg Trender inom svensk och internationell flygmarknad Henrik Littorin, Swedavia Sveriges bidrag till flygets klimatpåverkan Jonas Åkerman, KTH Flygets klimatpåverkan debatt Jonas Åkerman, KTH Lena Micko, Svenskt Flyg KAFFE Flygets regionalpolitiska roll Ordförande: Henrik Littorin, Swedavia Goda kommunikationer är ett livsvillkor för Örnsköldsvik Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun God tillgänglighet för flyget exemplet Norge John Bennet, Avinor Biobränslen inom flyget Kalle Keldusild, Transportstyrelsen Kompetens i järnvägssektorn Ordförande: Jerker Sundström, Trafikverket Kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen Anders Lindahl, KTH Kompetenskrav i transportsektorn Tom Ramstedt, Trafikverket Entreprenadbranschens syn på kompetenskrav Lena Jogersten, FSJ Hur ser Transportstyrelsen på kompetenskrav? Rune Lindberg, Transportstyrelsen Paneldebatt Moderator: Lars Berggrund KAFFE Session 3 Session 3 Sal 2:an, Filmstaden Session 4 Sal 2:an, Filmstaden EU:s vitbok 2011 konsekvenser för järnvägen och transportsektorn Ordförande: Guy Ehrling, Näringslivets transportråd Making European rail traffic more competitive in an intermodel perspective initiatives by the European Commission Gerhard Troche, DG Move EU Energiförbrukning och utsläpp nu och i framtiden Evert Andersson, KTH Hur kan intermodala transporter utvecklas? Peter Bark, TFK Förändring av persontransporterna Jonas Åkerman, KTH Vilka krav ställs på järnvägen? Bo-Lennart Nelldal, KTH 7

8 Dag 1 11 januari Session 5 Sal Duetten, Konsert & Kongress Ett jämställt transportsystem Ordförande: Åsa Vagland, Vinnova Hantering av fördelningseffekter avseende kön i samlad effektbedömning Christer Persson, WSP, Agnes von Koch, Trafikverket Ett jämställt transportsystem med rätten som styrmedel Wanna Svedberg, Göteborgs universitet Ett jämställt transportsystem Jessica Alenius, Bil Sweden Kvinnors och mäns resande NN KAFFE Session 6 Sal Duetten, Konsert & Kongress Riktlinjer för trafik- och transportprognosmodeller Ordförande: Anders Karlström, KTH Varför behövs riktlinjer och hur skall de användas? Hjalmar Strömberg, Trafikverket Tydlighet, transparens och användbarhet Mattias Lundberg, KTH Förvaltning och erfarenhetsåterföring Sylvia Yngström Wänn, Trafikverket Effektiva transportmodeller Svante Berglund, Peter Ahlström, WSP, Staffan Algers, Daniel Jonsson, KTH Session 7 Verdefoajén, Konsert & Kongress Kapacitetsuppdraget Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Bakgrund till uppdraget Catharina Elmsäter-Svärd, Näringsdepartementet Gruvnäringen och transportsystemet Lars-Eric Aaro, LKAB Arlanda som internationellt nav hur viktigt är det och vilka kapacitetskrav ställer det på landtransporterna? NN KAFFE Kapacitetsuppdraget (forts.) Ordförande: Ann-Katrin Berglund, WSP Höghastighetsjärnväg eller förstärkt stambana? Christer Löfving, Trafikverket Arbetspendling och kollektivtrafik i Västra Götaland Leif Blomquist, Västra Götalandsregionen Så arbetar Trafikverket med uppdraget Lena Erixon, Trafikverket 8

9 Nya Ostkustbanan ökar pulsen Välkommen till oss i monter 15 FRAMTIDENS TRAFIKLÖSNINGAR Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transport analys samt miljö. Vi skapar miljövänliga trafiklösningar för ett bättre resande.

10 Dag 1 11 januari Session 8 Sal Operan, Konsert & Kongress Vägavgiftssystem teknik och praktik Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Användningen av vägavgifter inom EU en överblick Michael Forss, NetPort.Karlshamn Utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Lars Carlsson, Transportstyrelsen Identifiering av utländska nummerplåtar Niklas Lavesson, Blekinge tekniska högskola Kontrollsystem för vägavgifter för utländska fordon och i utvecklingsländer Carl J Hamilton, KTH Svensk strategi för vägavgifter Jonas Sundberg, Blekinge tekniska högskola KAFFE Session 10 Spegelsalen, Konsert & Kongress Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling Jan Usterud Hanssen, TøI Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Tomas Svensson, VTI Utgå från människor i stället för fordon i planering av gatu- och parkeringsutrymme Karin Svensson Smith, Lunds kommun Parkeringsstrategi omsatt i handling Anders Möller, Köpenhamns kommun Parkeringens roll i stadsförnyelsen Jonas Nilsson, Göteborgs stad KAFFE Session 9 Sal Operan, Konsert & Kongress Äganderätten på den nya infrastrukturmarknaden Ordförande: Eva Lindgren, Umeå universitet Kapacitetsbrister i järnvägens sidosystem Åsa Dahl, Jernhusen Den moderna järnvägsstationen i omvandling Aram Bakerson, ÅF AB Ny väg till nya vägar Kommunal finansiering av statlig infrastruktur John Hultén, Trafikverket/Lunds universitet Vem ska sköta vägen? Staten, kommunen eller samfälligheten? Uno Jakobsson, Riksförbundet Enskilda Vägar 10

11 Dag 1 11 januari Session 11 Sal Musikalen, Konsert & Kongress Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Vinnovas satsningar inom transportforskningen Anne Lidgard, Joakim Tiséus, Vinnova Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoI-strategi Agneta Wargsjö, Trafikverket Energimyndighetens satsningar inom transportforskningen Anders Lewald, Energimyndigheten Forum för innovation inom transportsektorn Urban Karlström Helhetssyn, samhällsnytta och innovation i transportforskningen Jonas Bjelfvenstam, VTI RISE-gruppen öppna demonstratorer för accelererad innovation Olof Sandberg, RISE KAFFE Nya initiativ och strukturer i svensk transportforskning? Ordförande: Elisif Elvinsdotter Presentation av Chalmers/Göteborgs universitets strategiska medel Magnus Blinge, Chalmers Presentation KTH:s/Linköpings universitets strategiska medel TRENoP Haris Koutsopoulos, KTH SAFER Anna-Nilsson-Ehle, Chalmers CTS Jonas Eliasson, KTH SAMOT serviceorienterad kollektivtrafikforskning Margareta Friman, Karlstads universitet CLOSER kraftsamling inom transporteffektivitet för mera innovation och ökad nytta Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park Debatt Brita Saxton, Trafikanalys, Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola, Britt Marie Bertilsson, tidigare Mistra, Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet, Staffan Widlert, Transportstyrelsen 11

12 Dag 1 11 januari 12 Session 12 Sal Kulturen, Konsert & Kongress ITS - teknik och tillämpningar Ordförande: Stefan Myhrberg, Sweco Navigationssystem för tunga fordon Tony Sandberg, Scania Ännu svårt att navigera smart med GPS Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult Effekter av ett samverkande motorvägsstyrningssystem en trafiksimuleringsstudie Ellen Grumert, Andreas Tapani, VTI Autonom styrning av kövarningssystem Urban Ericsson, Martin Ambring, Svevia ITS under byggtiden Monica Hildingson, WSP KAFFE Session 13 Sal Jupiter, Scandic Frimis METKAP-projektet ny svensk kapacitetsmanual för vägtrafikanläggningar Ordförande: Freddie Westman, Trafikverket METKAP ny svensk kapacitetsmanual Karl-Lennart Bång, KTH Ny modell för effekberäkningar på motorväg Per Strömgren, Movea Samband mellan flöde och densitet över kapacitetsgränsen Per Strömgren, Movea Kostnadseffektiva fältmätningar vad krävs egentligen? Johan Larsson, Anna-Lena Lindström Olsson, Tyréns Riktlinjer för trafiksimulering en del av den nya svenska kapacitetsmanualen Johan Olstam, Andreas Tapani, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö samspel mellan olika trafikslag i en modellmiljö Anders Sjöholm, Hamid Rezai, Ramböll Session 14 Wallenbergssalen, Länsmuseet Vägutformning, vägutrustning, trafikteknik Ordförande: Peter Aalto, Trafikverket Ny VGU Anders Wengelin, Trafikverket Grundvärden för fordon GRUFF Svante Berg, Ramböll Energieffektiv vägutformning Svante Berg, Ramböll Dimensionerande körfältsbredder Thomas Jonsson, Lunds tekniska högskola CE/Provning vägutrustning Anders Håkansson, Åke Löfqvist, Trafikverket KAFFE Session 15 Loge 5, Konsert & Kongress Trafiksimulering Ordförande: Wilco Burghout, KTH Fördelar med mesoskopisk trafiksimulering fallstudie Förbifart Stockholm Fredrik Davidsson, Movea Trafikkonsult Mesomodell för Göteborg Johan Jerling, Göteborgs stad, Andreas Almroth, Sweco Optimizing the number and location of time point stops Oded Cats, KTH MEMFIS: Modellering av tunga fordon i städer Wilco Burghout, Xiaoliang Ma, KTH Kan prognoser användas för projektering? Erfarenhet av trafiksimulering för vägprojekten Förbifart Stockholm och Skurubron Joakim Köhler, WSP

13 WSP ANAlYS & STRATEgI SökER DIg SOm vill göra SkIllNAD UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling och trafik. Vi fokuserar på hur ändrade förutsättningar påverkar individer, företag och samhälle, och vi utformar strategier och lösningar för en god samhällsutveckling. vi arbetar med underlag till strategisk planering och utredningar men också med forskning inom samhälls- och näringslivsutveckling samt inom transportområdet. Kvalificerad konsult vi är både generalister och specialister. Nu söker vi konsulter som självständigt kan hjälpa myndigheter, kommuner, företag och organisationer. vi ser gärna att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet som nationalekonom, civilingenjör, kulturgeograf, samhällsvetare eller planerare. Du trivs med att sälja din och andras kompetens och du kan arbeta självständigt. Dessutom är du analytisk, bra på presentationer och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. Se mer på För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Trafik och Infrastruktur Susanne Nielsen Skovgaard Avdelningschef Samhällsutveckling Ann-katrin Berglund Avdelningschef Stadsutveckling mikael Wallin Avdelningschef Godstransporter och Logistik Jonas Waidringer WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. 13

14 Dag 1 11 januari Trafikplanering med människan i fokus Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad trygghet och ett hållbart samhälle. Under VTI träffar du oss i monter 25 eller i samband med något av våra föredrag. 14

15 Dag 1 11 januari Session 16 Sal Operetten, Konsert & Kongress Utveckling av nya former för val av å t g ä r d e r i t r a n s p o r t s y s t e m e t Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Från problem till lösningar alla trafikslag, färdmedel och åtgärdstyper Per Lindroth, Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utvärdering av försök med åtgärdsvalsstudier John Odhage, KTH Resultat från några av Trafikverkets försök med åtgärdsvalsstudier Peter Huledal, Malin Eriksson, Trafikverket Analys av steg 1 och 2 åtgärder i Vägutredning Skellefteå Per Eriksson, Ramböll, Ulf Pileroth, Trafikverket Indicators for identification of measures for sustainable transport in the city Zuzsanna Toth-Szabo, Lunds tekniska högskola Effektivare planering och genomförande av cykelåtgärder med Bypad Eva Maaherra Lövheim, Umeå universitet KAFFE Session 17 Wallenbergssalen, Länsmuseet Landskap, natur och kultur i strategisk planering exempel från väg och järnväg Ordförande: Anders Sjölund, Trafikverket Landskapskonventionen Hans Antonson, VTI Landskap som förutsättning i strategisk planering Peggy Lerman, Lagtolken Det regionala perspektivet om kopplingen mellan infrastrukturplanering och annan landskapsrelaterad planering Bette Malmros, Regionplanekontoret Hänsyn till natur- och kulturmiljö i senaste åtgärdsplaneringen Elisabet Idar Angelöv, WSP Bättre landskapsanalys för transportsektorn Ulla Berglund, Ann Åkerskog, Sveriges lantbruksuniversitet VINKLA Vägar i natur- och kulturlandskap Kristina Nilsson, Luleå tekniska Universitet, Anders Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Kulturmiljö i strategiska planeringsprocesser några behov och förutsättningar Mia Björckebaum, KMV Forum AB 15

16 Dag 1 11 januari Session 18 Sal Studion, Konsert & Kongress Effektiva och attraktiva terminaler/ by tespunkter Ordförande: Marina Sundman, Jernhusen Effektivare byten i kollektivtrafiken simulering av fotgängarrörelser Fredrik Johansson, VTI HERMES High efficient and reliable arrangements for crossmodal transport Monica Lundin, TFK Så gör vi bra bytespunkter bättre Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult, Lennart Serder, Serder Communication AB KAFFE Session 19 Sal Studion, Konsert & Kongress Vad krävs för att åstadkomma överflyttning mellan olika färdmedel? Ordförande: Roland Palmqvist, Trafikverket Möjligheter att resa som turist med allmänna kommunikationer Kerstin Robertson, VTI Spårfaktorn på spåren Thomas Johansson, TJ Kommunikation Hur kan man öka regionalt tågresande? Oskar Fröidh, KTH Session 20 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Mobility Management som del av den ordinarie verksamheten Ordförande: Jesper Johansson, WSP Mobilitetssatsning Kista Science City Christer Strömberg, Trafikverket, Johannes Berg, WSP, Åsa Andersson, Atea Minskade tjänste- och arbetsresor för att nå klimatmål och göra besparingar Jan-Olof Friman, Sala kommun, Olov Åslund, Energimyndigheten Varför företag är en viktig kund? Mats Nyström, Västtrafik Hållbart resande i praktiken trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Jannica Schelin, Norrköpings kommun MM i den kommunala planeringen MaxLupoSE Björn Wendle, Trivector MM som del av större byggprojekt handbok från Trafikverket Katarina Appeltofft, Trafikverket, Christine Schnabel, WSP KAFFE Session 21 Sal Sonaten, Konsert & Kongress Framgångsrecept för attraktiv kollekt iv t r afik Ordförande: Sven Tufvesson, Skånetrafiken Kollektivtrafiken ska bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion Malin Gibrand, Trivector Traffic, och Monica Casemyr, SL Vad kan spårvagnen göra för staden? Bernt Nielsen, Born40 Från strykklass till stråk-, strukturoch systemtänk Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo konsult 16

17 Dag 1 11 januari Session 22 Sal Jupiter, Scandic Frimis Trafikmedicin Ordförande: Björn Peters, VTI Exekutiva funktioner tillämpning i trafiken Björn Lyxell, Linköpings universitet Trafikanter med hörselnedsättningar Birgitta Thorslund, VTI Vägen till körkort för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos Maria Almberg, Mobilitetscenter Lindrig utvecklingsstörning vad krävs för att ta körkort? En sammanställning av testresultat efter utredning på Mobilitetscenter Ingrid Bolin, Mobilitetscenter Kan neuropsykologiska tester predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, Kurt Johanson, KI De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund, Transportstyrelsen KAFFE

18 Dag 1 11 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 2/2011 NORDISK Infrastruktur Pris 120 kr ink. moms Nr E-navigation för säkrare sjöfart Boom i bergsprängarbranschen Hardangerbron: Spektakulär fjordförbindelse tar form PrimoveCity nästa generations eldrivna fordon israel investerar i kollektivtrafiken Finland rustar e18 SENASTE NYTT PÅ helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 23 Spegelsalen, Konsert & Kongress NIS211.indd Session 24 Sal Operetten, Konsert & Kongress Målkonflikter i lokal planering och politik konsekvenser för miljö, trafik och stadsutveckling Ordförande: Åsa Aretun, VTI Trafikplanering i en hållbar, energisnål stadsutveckling Stephan Bösch, Björn Wendle, Trivector Mellankommunal konkurrens om externetableringar. Konsekvenser för beslutsfattare och planeringspraktik Åsa Aretun, VTI Stora konsekvenser av små beslut politiska strategier för att hantera målkonflikter Robert Hrelja, VTI Svårigheten att göra skillnad värdekonflikter, MKB och samhällsplanering Sofie Storbjörk, Linköpings universitet Att utveckla kollektivtrafik i samverkan mellan forskning och praktik Ordförande: Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik Samverkan mellan forskning och praktik i skapandet av ett kollektivtrafiksamhälle Karolina Isaksson, VTI, Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik En ny forskarroll? Reflektioner kring kunskapsöverföring forskning praktik Tomas Svensson, VTI Forskning som inspel i strategiskt kollektivtrafikarbete Frida Karlge, Göteborgs stad Kunskapsbehov ur ett branschperspektiv Joakim Agartson, Nobina 18

19 Dag 1 11 januari Session 25 Sal Tellus, Scandic Frimis Osk yddade t r afik ante r Ordförande: András Varhelyi, Lunds tekniska högskola MC-förares attityder och riskmedvetenhet Lars Leden, Luleå tekniska universitet Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada en nationell kohortstudie Michael Fored, Karolinska Institutet Inverkan av blinkande ljus som varning för fotgängare vid obevakade övergångsställen Gunnar Carlsson, Olle Lind, Henrik Linell, Amparo Solutions AB Genomgång av riskkurvor för påkörda fotgängare hur tolka dem? Höskuldur Gudjonsson, Lunds tekniska högskola Smidighet och flöde ökar trafiksäkerheten för cyklister Nancy Aponno, Jonas Modin, Splitvision Research Skolskjuts i Eskilstuna Anna Bergfors Fall, Susanne Almér-Ström, Eskilstuna kommun KAFFE Session 26 Sal Tellus, Scandic Frimis Fordonsbaserad säkerhet Ordförande: Astrid Linder, VTI Överföring av kontroll till och från ACC, adaptiv farthållare Annika Larsson, Lunds tekniska högskola POVW en simulatorstudie för utvärdering av automatiserad ljud- och ljusvarning från mötande fordon Birgitta Thorslund, Jonas Jansson, Björn Peters, VTI Förar- och systemkontrollerad styrning av lastbil tre simulatorstudier Utvärdering av aktiva körstödssystem för lateral kontroll Emma Johansson, Volvo Lastbilsförares kollisionsundvikande på halt underlag med och utan Electronic stability control Gustav Markkula, Volvo Technology Utveckling av styrande lastbilsföraremodell för körning på ojämn och smal landsväg Niklas Fröjd, Volvo ActiveTest prestandatester av aktiva säkerhetssystem Henrik Eriksson, SP Hur ska Bilprovningen kunna kontrollera den nya generationens fordon? Magnus Ehrenstråle, Bilprovningen 19

20 Dag 1 11 januari Session 27 Klostersalen, Scandic Frimis Reviderat etappmål för trafiksäkerhetsarbetet Under utarbetande KAFFE Session 28 Klostersalen, Scandic Frimis Trafiksäkerhetsanalys Ordförande: Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Riskmått för olika transportmedel Hanna Larsson, Emma Holgersson, Cecilia Sandström, Lisa Sakshaug, Tyréns AB Suicidklassning av dödsfall i transportsystemet Kenneth Svensson, Trafikverket Trafikskadade i sjukvården alla fyra trafikslag Maria Melkersson, Trafikanalys Personbilar i singelolyckor med dödlig utgång orsaker och rekommendationer hur dessa kan förebyggas Matteo Rizzi, Vectura AB, David Wilde, Trafikverket Analys av ny olycksdata, cyklister personbilar Irene Isaksson-Hellman, If Skadeförsäkring AB Att se på det som är utanför vägen Rune Karlberg, Tyréns AB Session 29 Pelarsalen, Scandic Frimis Trötthet och distraktion Ordförande: Arne Nåbo, Saab Ouppmärksamhet, trötthet och distraktion Anna Anund, Katja Kircher, VTI Distraktion kopplat till variabla meddelandeskyltar, VMS Tania Dukic, VTI Fatigue management Christian Grante, Volvo Technology Crew Alert Tomas Klemets, Jeppesen Fit for duty ett test före avfärd Christer Ahlström, VTI Trötthet till sjöss Albert Kircher, Chalmers KAFFE Trötthet och distraktion (forts.) Ordförande: Yngve Håland, SAFER Adaptivt visuellt beteende Claudia Wege, Volvo Technology Relationen mellan distraktion och användbarhet Annie Rydström, Volvo Car Corporation En validerad kurva för ouppmärksamhet Trent Victor, Safer 2TB - en metod för att testa distraktion kopplat till system Katja Kircher, VTI Adaptiv varning för trötta och distraherade förare Arne Nåbo, Saab, Johan G Karlsson, Autoliv Optimalt tidsfönster för trötthetsindikatorer David Sandberg, VTI 20

21 Dag 1 11 januari Ökad andel cykeltrafik hur följer vi upp målet? Ordförande: Anna Niska, VTI Kommunvelometer Michael Koucky, Koucky & Partner Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Anna Niska, VTI Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson, Trivector Traffic Uppföljning av cykeltrafik genom trafikräkningar Maria Varedian, Vectura, Jenny Eriksson, VTI Summering och diskussion kring uppföljning av målet om en ökad andel cykeltrafik Anna Niska, VTI KAFFE Session 30 Sal 1:an, Filmstaden Hur främjar vi cykeln som transportmedel? Ordförande: Krister Isaksson, Sweco Ny cykelplan för Stockholm - fokus på framkomlighet, primära pendlingsstråk och cykelns konkurrenskraft Krister Isaksson, Sweco Slussen Sveriges största cykelknutpunkt Kristina Glitterstam, Tyréns Supercykelvägen snabbt-smidigt-säkert Ellie Alexandrou-Fagefors, Joanna Christensson, Malmö stad Korsningsutformningar och cykeltrafik utifrån GCM-handboken Mats Hermansson, Roger Johansson, Sweco Från buller till god ljudmiljö planera i samverkan Ordförande: Karin Blidberg, Trafikverket Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan Kerstin Blom Bokliden, SKL, Magnus Lindqvist, Boverket, Kjell Strömmer, Trafikverket, Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket, Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen Naturvårdsverkets samordningsuppdrag Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket Trafikverkets interna riktlinjer för att hantera buller och vibrationer vid planering av bebyggelse Karin Blidberg, Michelle Benyamine Trafikverket Buller och vibrationer från järnvägstrafik TVANE Mikael Ögren, VTI, Evy Öhrström, Göteborgs universitet Ljudlandskap för bättre stadsmiljöer Gunnar Cerwén, Sveriges lantbruksuniversitet, Erik Hedman, Ramböll KAFFE Session 31 Sal 8:an, Filmstaden Session 32 Sal 6:an, Filmstaden Ett trafiksystem för bättre hälsa Ordförande: Kajsa Lindström, Trafikverket Hälso- och folkhälsoaspekter i trafiksystemet översikt och avgränsning Kajsa Lindström, Trafikverket Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed bättre hälsa? Lina Wahlgren, Gymnastik- och idrottshögskolan Friskare med buss och tåg kollektivtrafikens hälsoeffekter Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB 21

22 Energismart & transporter går det ihop? Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimat insatser, bättre teknik och smartare energianvändning. Vår vision är ett hållbart energisystem. Vi finansierar forskning om framtidens fordon och bränslen och vi stödjer också affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag och ökad tillväxt. Vi visar vägen till effektivare användning av drivmedel och transporter för svenska hushåll, företag och myndigheter. Träffa oss i monter 26. Vi ses väl även på vår konferens Energiutblick 2012 i Göteborg den mars? Läs mer på

23

24 Dag 1 11 januari HBEFA 3.1 ny emissionsmodell för vägtrafikens utsläpp Ordförande: Håkan Johansson, Trafikverket Varför en ny emissionsmodell? Håkan Johansson, Trafikverket Implementering av modellen för rapportering av svenska vägtransportsektorns utsläpp och som underlag till luftkvalitetsberäkningar Mohammad Reza-Yahya, VTI Klassificering av det svenska vägnätet och trafiken som underlag till modellen Eva Ericsson, WSP, Hanna Larsson, Tyréns Sveriges bidrag till uppdatering av emissionsfaktorerna i modellen Charlotte Sandström, AVL-MTC Verifiering av modellen hur väl stämmer den med verkligheten? Martin Jerksjö/Åke Sjödin, IVL KAFFE Session 33 Sal 7:an, Filmstaden Vägdamm - nytt om effekter, åtgärder och modeller Ordförande: Johanna Daniels, Trafikverket Grova partiklar och dödlighet Bertil Forsberg, Umeå universitet Städmaskiners effekt på partikelhalter Michael Norman, SLB-analys Hur påverkar vägbeläggningen partikelemissionerna? Mats Gustafsson, VTI Partikelhalter utmed vägar belagda med tyst asfalt Susanna Gustavsson, Ramböll Dubbdäcksförbud och hastighetsåtgärder mot höga partikelhalter Christer Johansson, Stockholms universitet NORTRIP nordiskt samarbete för utvärdering av åtgärder Cecilia Bennet, SMHI Gröna korridorer ur flera perspektiv Ordförande: Eva Schelin, Vinnova Politiskt/myndighetsperspektivet + Gröna korridorer så här är det organiserat i Sverige Kenneth Wåhlberg, Trafikverket Forskningsperspektivet Anna Dubois, Chalmers Varuägarperspektivet Lovisa Söderholm, SKF Transportörperspektivet Bo Hallams, Schenker Nodperspektivet Sofia Lundberg, WSP Sekretariatet för Gröna korridorer Kenneth Wåhlberg, Trafikverket KAFFE Session 34 Sal 5:an, Filmstaden Gröna korridorer från idé till verklighet Ordförande: Rikard Engström, Trafikverket Den europeiska dimensionen Stefan Back, Transportgruppen Så bidrar Gröna korridorer till att nå framgång med Östersjöstrategin Sven Gunnar Edlund, Vinnova Säkra uppställningsplatser Fredrik Orwén, WSP Transporteffektivitet Anders Johnson, Scania Manual för gröna godstransportkorridorer Gunnar Fastén, NetPort.Karlshamn AB Fran-Scan, intermodal korridor Hans Boysen, KTH 24

Program Transportforum 2012

Program Transportforum 2012 Senast uppdaterad 9 januari 2011 Program Transportforum 2012 11 12 januari i Linköping Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De blir

Läs mer

Program Transportforum 2012

Program Transportforum 2012 Senast uppdaterad 20 oktober 2011 Program Transportforum 2012 11 12 januari i Linköping 11 JANUARI 12 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 10.00 Inledning 12.00 Lunch 13.00 Sessioner 15.00 Fika och prisutdelning

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

HUR HAR ANDRA GJORT?

HUR HAR ANDRA GJORT? HUR HAR ANDRA GJORT? 1 REGIONAL CYKELPLAN FÖR HALLAND 2015-2025 (REMISSUTGÅVA 2014-12-16) 2 FÖRUTSÄTTNINGAR HALLAND Mindre region geografiskt jämfört med Västra Götaland Kattegattleden binder samman de

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot

Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) Plats Namn Klubb Resultat Tot Medaljkontr. resultatlista från KrM fält B och C - Sveaträffen. Almnäs den 1/6 2014 Kretsmästerskap fält B (öppen) 1 Thomas Hämäläinen Atlas Copco PSK 8 8 9 8 12 9 7 11 72 20 S 2 Pelle Carlsson Lövsta

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson Identifiera åtgärder och styrmedel så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

SYDLÄNSTRÄFF I ÖSTERGÖTLAND 25-26 APRIL 2012

SYDLÄNSTRÄFF I ÖSTERGÖTLAND 25-26 APRIL 2012 SYDLÄNSTRÄFF I ÖSTERGÖTLAND 25-26 APRIL 2012 PROGRAM Plats: Elite Grand Hotell, Norrköping Samlingslokal: Bråviken Onsdag 25 april (Dag 1) 9.30 10.00 Ankomst och samling (inkl. fika) 10.00-10.30 Introduktion

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

En stad som främjar goda levnadsvanor och ger ökad livskvalitet Förutsättning för en hållbar livsstil som minskar stadens klimatavtryck

En stad som främjar goda levnadsvanor och ger ökad livskvalitet Förutsättning för en hållbar livsstil som minskar stadens klimatavtryck Temasessioner den 6 november Temasession 1: Grön teknik och miljöinnovationer Den internationella marknaden för nya lösningar inom miljöteknik växer kraftigt i takt med att medvetandet om de stora utmaningarna

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer