Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5"

Transkript

1 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG Sid 6-7 1

2 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2014 Förstår vi hur viktig Män och kvinnor hade lika rösträtt på församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Spelar det någon roll om vi har religionsfrihet eller inte i ett samhälle? Påverkar religionsfriheten andra mänskliga fri- och rättigheter? Varför måste Ljus i Öster och andra organisationer lyfta den här frågan gång på gång? Att arbeta med förföljda människor är att utsätta sig för många och varierande känslor. Det påverkar en vare sig man vill det eller inte. Jag känner ofta ilska, sorg och rädsla men också beundran när jag tar del av vad kristna utsätts för. Jag följer särskilt det som just nu sker i länderna i Centralasien. Ljus i Öster har under sina 111 år engagerat sig för förföljda kristna men också pekat på vikten av religionsfrihet. Engagemanget har tagit sig uttryck på olika sätt. Framför mig på skrivbordet har jag en bild av en demonstration utanför Sovjetunionens ambassad i Stockholm. Det var den 10 december 1975 och vår förre missionsföreståndare Wilgot Fritzon och några medarbetare står med plakat som vädjar om att man ska frige pastor Georgij Vins. Vins hade dömts till 10 års fängelse i Kiev i februari samma år. Det finns många andra exempel på aktiviteter som gjorts. Ett viktigt bidrag var att Ljus i Öster arbetade för att informera Sveriges och världens kristna om kyrkans situation i Sovjet. Det arbetet var inte helt okontroversiellt ens bland kristna i Sverige. En del påstod att Ljus i Öster överdrev situationen. För de mer ideologiskt sinnade sved nog sanningen om tillståndet i det kommunistiska Sovjet alltför mycket. Arbetet med att stödja förföljda har varit en väsentlig del av Ljus i Östers arbete under många år och jag kan inte annat än beundra mina företrädare och nuvarande kollegor för deras dagliga slit med frågorna. Situationen är inte enklare idag och vi ser ingen anledning till att släppa arbetet med att stödja de förföljda. Vi vill nog påstå att situationen i det område vi arbetar i försvåras mer och mer för varje månad. Under senvåren deltog jag i ett seminarium med ledare från ett 35-tal liknande organisationer från olika områden i världen. Temat för samlingen var Religionsfrihet och förföljelse. Där fick jag träffa och lyssna till Brian J. Grim. Han är en ledande expert på världsreligioner och religionsfrihet och har under många år presenterat analyser om den globala förföljelsen. Grim påstår att själva hjärtat i det religiösa uttrycket är yttrandefriheten. På samma sätt menar han att hjärtat i religionsfriheten är just rätten att samlas. Att då hävda yttrandefrihet utan att tillåta rätten att uttrycka sin religiösa tro innebär att yttrandefriheten ganska snabbt undergrävs på flera andra områden. Om man inför restriktioner för religiösa grupper att samlas så öppnar det snabbt dör- 2 är en ekumenisk mission som grundades I dag arbetar vi i östra Europa, OSS, Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausannedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: onådda folk barn och ungdom Hemvärnsgatan 8, Solna Telefon: E-post: Hemsida: Plusgiro: (om du vill lämna meddelande) Plusgiro: (för OCR-inbetalning) Bankgiro gåvor: Bankgiro fakturor: Bankkonto: Bankgiro i Finland: (SAMPO) IBAN: FI , BIC: SWEDFIHH (Swedbank) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): HANDSESS IBAN: SE Org. nr: Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. Om gåvor ges till specifika ändamål och insamlingsbehovet blir fyllt, eller ligger utanför våra projekt, förbehåller vi oss rätten att använda dem för andra närliggande ändamål. Tidningen LJUS I ÖSTER ISSN Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand Redaktör: Åke Lager e-post: Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro Omslagsfoto: Ansiktsmålning var ett sätt för deltagarna i Hope Batumi att komma i kontakt med folk som de sedan kunde berätta om Jesus för. Foto: Per Thunberg

3 augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 religionsfriheten är? ren för inskränkningar av andra gruppers aktiviteter. Om religionsfriheten begränsas eller förvägras påverkar det snabbt andra rättigheter, menar Grim. Grim menar på fullt allvar att en väl utvecklad religionsfrihet även spelar stor roll för den socio-ekonomiska utvecklingen i ett samhälle. Han ser i sin forskning ett tiotal områden som utvecklats positivt genom att det finns en väl utvecklad religionsfrihet. Det är inte alltid vi går och funderar på de fri- och rättigheter vi har. De är så självklara för oss idag, men många av rättigheterna har varit dyrköpta och kostat blod, svett och tårar. På 1800-talet fick en del svenska kristna gå i landsflykt för rätten att samlas. Att hävda individens förmåga och rätt att själv ta ställning i religiösa frågor var djärvt på den tiden. Det medförde sanktioner och förlust av medborgerliga rättigheter. Den representativa demokratin hade sin vagga i frikyrkorörelsernas barndom där män och kvinnor hade lika rösträtt vid församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Men det var inte bara frågan om religionsfrihet som drevs av den tidiga frikyrkorörelsen. Man engagerade sig också i utbildningspolitik och en rad andra samhällsfrågor. Ända fram till 1950-talet definierade den svenska lagstiftningen en enhetskyrka. Var man något annat fick man registrera sig som en förening, eller acceptera beskrivingen som främmande trossamfund. Det har kostat på att få de fri- och rättigheter vi idag åtnjuter. Det är framför allt när man saknar eller mister rättigheter som det blir riktigt tydligt vad man förlorat. I det nummer du håller i din hand finns flera exempel på vad tron kostar en kristen år 2014 när grundläggande fri- och rättigheter saknas. Ljus i Öster ser arbetet med att bistå förföljda kristna som ett av sina primära uppdrag idag. Det går hand i hand med uppdraget att grunda församlingar bland människor och folk som saknar kristen närvaro. Med önskan om Guds rika välsignelse! Hans Lindstrand Missionsföreståndare I DETTA NUMMER Hennes man sköts ihjäl av krypskyttar på Maidan-torget- sid 4-5 Hjälper bortglömda judar i S:t Petersburg - sid 6-7 Vänförsamlingsidén är åter aktuell - sid 11 3

4 UKRAINA Det är en sak att läsa om tragedier eller att se dem på teve. Att sitta mitt emot Viktoria, en av änkorna från Maidantorget är en annan. Det finns en risk att vi ser så mycket av hemskheter att vi avtrubbas och inte känner någonting alls. När vi står öga mot öga med människor som upplevt svårigheter blir det närgånget på ett helt annat sätt. 4 Jag gömde hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Valerij Opanosjuk, 42, började redan i december pendla till Maidan-torget i Kiev från hemmet i Rivne i västra Ukraina, 33 mil enkel väg. Familjen hade i flera år haft problem med att få registrera sin tomt för byggnation och han ville tillsammans med andra fredligt demonstrera för ett Ukraina utan korruption. Hustrun Viktoria stod bakom hans engagemang i protesterna. Hennes ögon tåras när hon berättar om vad som hände i februari. När Valerij kom från Kiev hade han dragit på sig en lunginflammation. Efter en dryg vecka tyckte han att han hade blivit tillräckligt bra för att åka till Maidan igen. Jag tyckte emellertid att han borde stanna hemma lite till, så jag gömde alla hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Trots att Viktoria gömt sin makes id-hand- Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

5 Hennes man sköts av krypskyttar på Maidan Han demonstrerade för ett Ukraina utan korruption lingar så smet han iväg och åkte till Kiev utan sina id-handlingar. Viktoria var mycket nervös och dagen därpå, den 19 februari, fick hon tag på honom via telefon. Han försäkrade henne att allt var lugnt. Efteråt fick Viktoria höra att Valerij av de andra demonstranterna avråddes från att vara i frontlinjen med tanke på att han hade fyra barn hemma. Han var dock övertygad att Gud skulle beskydda honom. Den 20 februari fick jag ett telefonsamtal från Kiev där man sa att Valerij var död. En prickskytt hade skjutit honom mitt i hjärtat. Till en början trodde Viktoria inte att det var sant utan att det var en så kallad provokation, det vill säga att någon hade fört bort maken. Än idag saknas flera personer i Ukraina och ingen vet var de finns någonstans. Senare på dagen fick hon en bekräftelse från myndigheterna att det verkligen var hennes make som var död. Hon blev tvungen att ta sig till Kiev för att ombesörja transporten av sin döde make till Rivne där begravningen skulle hållas. Jag frågade om hon nu i efterhand tycker att makens engagemang för Ukraina verkligen var värt det pris hon fått betala. Frågan är väldigt närgången och jag säger att hon inte behöver svara på den. Viktoria gråter men snörvlar fram: Jag sörjer fortfarande och tycker att mycket känns meningslöst, men jag tror ändå att mörkret kan vändas till ljus och att det onda ska få vika för det goda som kommer från Herren. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 Nu går dagarna åt till att försöka hålla modet uppe och ta hand om de fyra barnen. Det jobbigaste är när människor hon känner sedan tidigare håller sig undan för att slippa prata med henne. Jag förstår att det kan vara jobbigt att möta en familj i sorg, men allt blir så mycket lättare när jag möts av kärlek och människor som bryr sig, säger Viktoria. Med Guds hjälp ska det gå, är slutorden från Viktoria innan vi ber tillsammans. n TEXT och FOTO: PER ANDERSSON 5

6 RYSSLAND Mihail är messiansk jude Fick inte visum till Israel utan blev kvar i Ryssland och betjänar glömda judar i S:t Petersburg - Vid tiden för min omvändelse 1995 var alla papper klara för att jag skulle kunna emigrera till Israel. När jag steg in på Israels ambassad i Moskva var jag till 100 procent säker på att jag skulle få visum. Alla mina förfäder var judar och jag hade alla papper i ordning, berättar Mihail Hazanovits 6 På ambassaden ombads jag fylla i en blankett. I en ruta skulle man uppge trosbekännelse. För mig var det en avgörande stund. En kamp utspelades i mitt inre. Jag var medveten om situationens allvar och om mitt tillstånd. I hela mitt inre kände jag av Kristi närhet och skrev kristen. Konsuln var en man i Mihails ålder med judisk kippa på huvudet. Han undrade: Vad betyder kristen? Mihail svarade att han tror på Jesus Kristus och att Jesus är Messias. Då sa han att det kanske vore bättre för mig att stanna i ett kristet land som Ryssland. Mihail föddes i en judisk familj i Vitryssland i dåvarande Sovjetunionen Hans pappa var militär så redan som bebis fick han följa med sina föräldrar till Murmansk uppe vid Ishavet. Där träffade Mihail så småningom Volodja som var troende. Han berättade att Jesus var jude, precis som Mihail. Inte ens det intresserade mig. Jag sa till Volodja att jag inte förstod vad det var för tråkigt liv han levde. Det är ju så tråkigt att läsa Bibeln och be, själv var jag en riktig Don Juan. Men Volodja sa att mitt skryt var synd. I en dröm visade Herren mig senare att jag var en hemsk syndare och att det fanns en mörk kraft som styrde i mitt liv, vilket skulle leda mig i fördärvet. Jag förstod att Jesus lever och omvände mig och grät inför Herren tre nätter i rad. Jag slutade stjäla, ljuga och leva som en Don Juan. Söndagen därpå var Mihail med på ett litet husmöte tillsammans med Volodja. Han jublade inom sig och ville visa för alla att han blivit kristen. Strax därefter reste han till Moskva för att ansöka om visum på Israels ambassad. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

7 Mihail och hans medarbetare Natasja på hemsbesök hos en gammal judisk kvinna i S:t Petersburg. Den messianska församlingen har dop utomhus. Annars är det vanligast att man döper de äldre judarna i sina egna badkar. När Mihail kom hem till Murmansk igen kände han en längtan efter att låta döpa sig. Pastor Viktor i husförsamlingen kom på besök och Mihail berättade om sin längtan. Spola upp vatten i badkaret då sa Viktor. Det fanns bara kallvatten men jag fyllde badkaret och sedan döpte han mig. Det var en lördag och på söndagen gratulerade man mig i församlingen, berättar Mihail. Hans fru Viktoria förstod inte riktigt vad som hände hennes man, men hon följde med till husgruppen. Efter dopet började jag se Herrens hand ännu tydligare. Vid ett tillfälle fick jag i en syn se hur jag stod i synagogan i S:t Petersburg och vittnade för rabbinen om Jesus. Jag upplevde att Herren kallade mig in i en tjänst för det judiska folket, som jag hade älskat sedan barndomen. Mihail och hans fru hade redan tidigare bott i Leningrad/S:t Petersburg under en tid för att hon skulle kunna studera medicin. Då hade Mihail jobbat som kock i synagogan. Min mamma sa alltid att om man ville träffa judar i en stad skulle man gå till synagogan. Där sökte de en kock som skulle utspisa studenterna vid yeshivan, det vill säga skolan för blivande rabbiner. Där fanns det åtta chassidiska pojkar från New York. En tid efter omvändelsen och dopet flyttade Mihail åter söderut med familjen, denna gång till Podporozje där Viktorias mamma bodde. Det är en liten stad i S:t Petersburgs-området. Det fanns en evangelisk kyrka i staden där Mihail kunde växa till. Jag brann av kärlek till Herren Jesus och augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 berättade ständigt och jämt om Honom. Det kanske inte alltid var så vist, men Herren välsignade mig. Efter ett år ledde han mig till S:t Petersburg där jag träffade Barbara från Polen. Hon hade bett Herren sända henne en judisk medarbetare. Tillsammans med finska medarbetare arbetade hon nämligen bland judar. Mihail involverades i arbetet 1997 och i fyra år arbetade han tillsammans med Barbara innan hon flyttade hem till Polen och han fortsatte på egen hand. Han arbetar delvis genom den allmännyttiga organisationen Nyckeln och delvis genom den messianska församlingen. Herren öppnar på ett underbart sätt dörrarna till de judiska hemmen. Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. Vi delar ut matpaket och medicin, vi hjälper till att handla och laga mat och följer dem till läkarbesök. Det bygger upp ett förtroende och vi får ofta samtala med dem om Gud, uppmuntra dem och diskutera livsfrågor. Vi har ett 40-tal medlemmar i messianska församlingen som vi regelbundet besöker, men det finns hundratals andra judar som också tror på Jesus som Messias och ber, men som ännu inte har låtit döpa sig. När vi döper dessa gamlingar är det ofta i sina egna badkar, förklarar Mihail och berättar att han förra året döpte en 91-åring veckan innan hennes jordeliv tog slut. n TEXT: EVA WANAMO FOTO: EVA WANAMO och privata bilder Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. 7

8 GEORGIEN Folk mötte Guds kärlek på strandpromenaden Överraskande öppenhet när internationella team evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas Jag är helt överväldigad. Det var mer öppet att prata om tron på Jesus än jag hade föreställt mig, säger Mika Kosonen efter Ljus i Östers evangelisationsvecka i Batumi i Georgien, staden som kallas Kaukasiens Las Vegas. 47 personer från Georgien, Armenien, Ryssland, USA och Sverige möttes under en vecka för att under temat Hope Batumi evangelisera på gator och torg. Jag tror att vi har bett frälsningsbön med ett 30-tal personer och ett tiotal har blivit helade. Teammedlemmar har också fått kunskapens ord till människor de samtalat med. Guds kärlek till människorna i Batumi var verkligen påtaglig, fortsätter Mika Kosonen, som var projektledare för Hope Batumi. På Ljus i Östers initiativ samlades team från fem olika länder i Kaukasiens Las Vegas för att tillsammans med sex olika lokala församlingar sprida Guds kärlek. Varje dag var de internationella teamen, som kompletterades av ett 20-tal lokala pastorer och ungdomar, ute och samtalade med människor på strandpromenaden och i de centrala stadsdelarna. En dag började vårt team samtala med en polis som satt som säkerhetsvakt vid strandpromenaden. Jag förklarade vad vi gjorde där och berättade att vi kom från flera olika länder och ville berätta om Guds kärlek och godhet, berättar Per-Ola Engberg. Sedan sa jag att vi också ber om Guds helande för människor och frågade honom om han hade ont någonstans. Det visade sig att han nyligen hade opererat bort halsmandlarna, men att han fortfarande hade ont när han svalde. Jag la händerna på honom och vi bad och smärtan försvann efter ett litet tag. Teamet fortsatte att samtala med honom. Han var muslim, men hade aldrig läst i Koranen. Inom kort kom hans chef dit och då berättade han att han hade blivit helad. Chefen hade haft njurproblem sedan barndomen och ville gärna ha förbön. Vi bad 8 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

9 En av dagarna reste man ut i muslmska byar runt Batumi där man arrangerade aktiviteter för barn. Till vänster delar Mika Kosonen ut Lego-figurer som svenska Lego skänkt. Större delen av det svenska teamet med en tolk: Fr v Mika Kosonen, Erik Thunberg, Karolina Säll, Alex Lahtinen, Olivia Kulpakko, Jonas Päivärinta, Johanna Aronsson och Helen Frosthagen. och efter ett tag sa han: Nu känner jag hur det bränner i mina njurar, fortsätter Per-Ola Engberg. Snart hade ytterligare tre poliser sällat sig till sällskapet. De två första berättade att de hade blivit helade och även de andra fick förbön. Det är lätt att vittna för personer som just har blivit helade så vi fick berätta för hela gänget om frälsningen och som avslutning bad de alla med i en frälsningsbön. Vi gav dem var sin Bibel och ett USB-minne med kristet material. När vi gick vidare stod de alla och tittade på Jesusfilmen på en mobiltelefon, förklarar Per-Ola Engberg. Folk var öppna och intresserade. Vi delade ut Nya testamenten och en hel del mp3-spelare med bibeltexter, lovsång och kristna filmer, berättar Mika Kosonen. En kväll gjorde man också en flash-mob. Först började en person sjunga Halleluja, sedan stämde fler och fler in så att det till slut augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 var ett 70-tal personer på torget som sjöng Halleluja. Som avslutning läste de sedan Joh högt på sina respektive språk. Höjdpunkten var nog ändå bydagen, då de olika teamen åkte till mindre orter runt Batumi. I byarna är de flesta invånarna muslimer och där hade vi arrangemang för barnen, bland annat ansiktsmålning. Då delade vi också ut 300 legofigurer vi fått från svenska Lego, säger Mika Kosonen. Vi träffade också på några svenskar, bland annat en kvinna som ursprungligen kom från Georgien och var gift med en svensk. Deras barn hade deltagit i barnverksamheten i en pingstkyrka. Per-Ola Engberg 9

10 GEORGIEN Man spred tusentals vistkortsstora reklamlappar för att locka människor till Hope Batumis hemsida. En annan dag mötte vi en uzbek som hade bott i Sverige och även blivit döpt i en frikyrka. Nu bodde han i Batumi, berättar Mika Kosonen. Den sista dagen anordnade vi fotbollsoch volleybollturneringar för att komma i kontakt med folk. Det blev uppskattat och alla deltagare fick var sitt Nya testamente, vinnarna fick små mp3-spelare med bibeltexter, filmer och lovsånger. Det var första gången vi gjorde något liknande och det gav mersmak. Jag är tagen av veckan, allt fungerade från första dagen och responsen var större än vi vågat hoppas, säger Per Thunberg som håller i kontakterna med Georgien på Ljus i Östers kontor. Inte minst att deltagarna kom från så många olika länder var uppskattat. De fick lära känna trossyskon från andra kulturer. I början av veckan kanske man höll sig mest till de egna, men i slutet umgicks man gärna över gränserna. Alla var uppmuntrade och tacksamma när vi hade vår avslutningsmiddag, inte minst de lokala pastorerna som nu har hand om uppföljningen, avslutar Per Thunberg. n TEXT: ÅKE LAGER FOTO: PER och ERIK THUNBERG Franklin Graham och Michael W Smith på väckelsekampanj i Tbilisi Kampanjen hölls utanför pingströrelsens teologiska skola med Franklin Graham (ovan med sin tolk Konstantin Dzebisashvili) som predikant medan Michael W Smith (t v) stod för musiken. I sista stund sattes det käppar i hjulet för den sannolikt största evangeliska satsningen någonsin i Georgien. 150 församlingar från olika samfund i hela landet stod bakom kampanjen, där Billy Grahams son Fanklin predikade, och dessa hade hyrt in 300 bussar som körde folk till mötena. Trots endast tre dagars varsel kunde man ändra planerna och genomföra en stor kampanj utomhus, istället för i den stora sportarenan med platser i Georgiens huvudstad Tbilisi. Det är inte första gången evangeliskt kristna i det ortodoxt dominerade Georgien tvingats ändra sina planer sedan de av olika anledningar tvingats lämna sedan länge bokade arenor eller lokaler. Denna gång skyllde man på en liten brand i en del av sportarenan. Med kort varsel flyttade man kampanjen till pingstförsamlingens gård. Där packade man på fyra möten in sammanlagt personer. Franklin Graham predikade ett enkelt och tydligt evangelium och hundratals människor gav sina liv till Jesus! För musiken svarade bland andra Michael W Smith och en stor kör på 500 sångare. n 10 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

11 Järfälla Pingstförsamling med sin pastor Kjell Sjöberg i spetsen höll en sympatigudstjänst utanför den ryska ambassaden VÄNFÖRSAMLINGAR Församlingar i öst vill åter ha svenska vänförsamlingar Den nya situationen i öst, där församlingarnas handlingsutrymme alltmer begränsas av myndigheterna, gör att vi vill återuppliva vänförsamlingsidén, säger Svenåke Dahlqvist från Mullsjö Pingstförsamling. Därför arrangerar Pingst Internationellts regionråd för Eurasien och Ljus i Öster en konferens om vänförsamlingar i Mullsjö den 27 september. Rimantas Kupstys från pingstförsamlingen i Vilnius i Litauen medverkar och berättar vilken betydelse det haft för dem att ha en vänförsamling i Aneby ända sedan 1980-talets början. Svenska församlingar kommer också att berätta om sina erfarenheter. Vi behöver väcka liv i vänförsamlingsidén igen. Den lanserades av Ljus i Östers missionsföreståndare Ingemar Martinsson efter att Sareld/Engström suttit fängslade i Sovjet När öppenheten kom i slutet av 1980-talet Vänförsamlingskonferens Lördagen 27 september kl i Mullsjö pingstkyrka Den nya situationen i öst gör vänförsamlingsidén alltmer aktuell igen. En dag av inspiration för svenska församlingar att uppliva eller ta nya initiativ till vänförsamlingar i öst. Arr: Pingst Mullsjö-Nyhem och Ljus i Öster För info och anmälan: fanns det närmare 150 församlingar från olika samfund med i vänförsamlingsprogrammet, berättar Rauli Lehtonen, Ljus i Östers internationelle sekreterare. De flesta vänförsamlingarna fanns av naturliga orsaker i Baltikum, men även kontakterna med Ryssland, Ukraina och övriga Sovjet blev oerhört viktiga. Det betydde mycket för dessa församlingar, men inte bara för dem. De svenska församlingarna blev också vitaliserade av utbytet och efter Sovjets fall kunde de också få besök av sina vänförsamlingar i öst, fortsätter Rauli Lehtonen. Järfälla Pingstförsamling var en av de svenska församlingar som hade en vänförsamling redan på 1970-talet. När pastorn i pingstförsamlingen i Riga, Josef Bondarenko, arresterades 1978 försökte de få kontakt med den ryska ambassaden i Stockholm. När de inte lyckades arrangerade de en sympatigudstjänst för sin vänförsamling och dess fängslade pastor utanför ambassaden. n Att vi fick en vänförsamling i Aneby betydde mycket för oss. Rimantas Kupstys från Pingstförsamlingen i Vilnius som medverkar i konferensen. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 11

12 FÖRFÖLJDA TROSSYSKON Kina: Tre-självpastor dömd till 12 års fängelse Zhang Shaoije, pastor i den av regeringen godkända Tre-självkyrkan i Nanle i Henanprovinsen i Kina har dömts till tolv års fängelse. - Domen är totalt oacceptabel. De så kallade bevisen är fabricerade och bygger på framtvingade erkännanden av ett huvudvittne som hållits gömd i ett oregistrerat fängelse, säger Bob Fu, grundare av människorättsorganisationen China Aid. Det hör till ovanligheterna att pastorer i den officiella Tre Själv-kyrkan i Kina förföljs av regeringen, men när de vågar vara en kritisk röst mot myndigheterna och tar parti för sårbara grupper som blir utsatta för orättvisor, kan det vara annorlunda. Det har pastor Zhang Shaojie fått uppleva. Han arresterades i november 2013, anklagad för bedrägeri och för att ha stört den allmänna ordningen genom att ha försvarat marginaliserade grupper i samhället. Trots att Tre-självförsamlingar normalt sett är fria att verka utan någon direkt förföljelse, blev pastor Zhang Shaoije och 24 församlingsmedlemmar arresterade utan formell dokumentation i november i fjol. Detta skedde efter en protestkampanj mot myndigheterna i samband med en tvist kring en bit mark, där pastor Zhang under en längre tid hade fört de svaga och utsattas talan inför myndigheterna. En delegation från församlingen skulle resa till Beijing för att lägga fram saken inför regeringsmyndigheterna då pastor Zhang Shaoije lurades till kyrkan för ett samtal med myndigheterna. Där arresterades han, och de övriga 24 arresterades när de antingen försökte arrangera möten i kyrkan eller tala med polisen om arresterade anhöriga. Alla utom sex av dessa har släppts och endast pastor Zhang Shaoije har hittills ställts inför rätta. Både advokater, journalister och församlingsmedlemmar som velat besöka de arresterade har blivit utsatta för fysiska trakasserier och hot. Myndigheterna har också hindrat församlingsmedlemmar från att samlas i kyrkan. Lämnade Bibel i Nordkorea - fängslades Den amerikanske turisten Jeffrey Fowle, 56, (bilden) greps strax innan han skulle lämna Nordkorea. Då hade myndigheterna funnit att han lämnat en Bibel på sitt hotell. Det är den tredje amerikanske medborgaren som nu hålls fängslad i Nordkorea. En av de andra är Kenneth Bae som har dömts för missionsaktiviteter till 15 års straffarbete. Han fängslades i november Den 30 maj dömdes den sydkoreanske baptistmissionären Kim Jung-Wook, 50, till livstids straffarbete. Domstolen hade i februari befunnit honom skyldig till spionage, anti-statlig omstörtande verksamhet och inrättandet av en underjordisk religiös institution. OS i Oslo - om mänskliga rättigheter styr Internationella Olympisk Kommittén, IOK, har redan presenterat de tre finalisterna inför vinter-os Eftersom tre kandidater, däribland Stockholm, har dragit tillbaka sina ansökningar återstår nu endast de tre finalisterna. Det är Beijing i Kina, Almaty i Kazakstan och Oslo i Norge. Skulle gubbarna i IOK ta minsta lilla hänsyn till mänskliga rättigheter och religionsfrihet borde OS 2022 självklart hamna i Oslo. I juli 2015 utses arrangören av vinter-os Pastor död i Ukraina Den 14 juni omkom pastor Sergej Skorobogatj i Mariupol i Ukraina. Han hade oturen att med sin bil komma i vägen för en granat. Han var ledare för det lokala rådet för kyrkor av olika kategorier i Mariupol och dagen innan hade han deltagit i ett bönemöte med pastorer från stadens kyrkor. Sergej Skorobogatj var engagerad i socialt arbete på bland annat barnhem. Han efterlämnar sin fru och sina barn, varav det yngsta är sex år. Dricka vodka och se på fotboll är okey, men inte att prisa Gud Man får bjuda in sina vänner och dricka vodka eller se på fotboll, men om man ber eller har en gudstjänst är det olagligt. Det hävdar i alla fall åklagaren Bolzhan Botbajev i Kazakstan när religionsfrihetsorganisationen Forum 18:s nyhetstjänst samtalar med honom. La- 12 gen säger att de måste ha tillstånd för att mötas, förklarar han. Därför dömdes baptisten Viktor Kandyba i Semei i östra Kazakstan till tio dagars fängelse för att ha arrangerat en olaglig religiös samling i sitt hem. Ursprungligen dömdes han till böter, men när han vägrade betala dem omvandlades straffet till fängelse. När han dömdes den 29 maj var han den åttonde baptisten i Kazakstan som bara i år dömts till fängelse. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

13 Polis stormade lägret En ganska nystartad husförsamling i Kina planerade att i all hemlighet ha ett sommarläger för barn och ungdomar. De hoppades att det kanske skulle komma 40 barn, men ryktet spred sig och det kom över 100 barn. En del kom till och med från andra provinser. Men det var inte bara föräldrar som hade hört ryktet om lägret. Redan efter någon dag kom polisen och upplöste lägret. De skickade hem barnen och arresterade ledarna, som fick tillbringa två veckor i fängelse. Höga böter för kalas En gång kom en ung kvinna till oss och ville veta var vi samlades. Hon låtsades vara kristen och ville ha kontakt med andra kristna. Vi förstod emellertid att hon samarbetade med myndigheterna så vi berättade inte om våra samlingar. På något sätt hade hon emellertid fått reda på adressen till två systrar som bjudit hem gäster en dag. Det var ingen gudstjänst utan bara ett kalas, till vilket också flera icke-kristna hade inbjudits. Ändå stormade milisen in och ställde till förödelse. De hittade ett Nya testamentet och en kristen broschyr. Alla som fanns i lägenheten togs med till polisstationen för förhör. De icke-kristna var väldigt upprörda, men även de räknades som medlemmar i den hemliga, regeringsfientliga gruppen. Sex dagar senare kom domen. Systrarna som ägde lägenheten fick böta ungefär kronor, en gigantisk summa i deras valuta. Pastor i Centralasien Har du sett vår webb-sida? Om du agerar kan du hjälpa fängslade trossyskon Hemsidan är en plattform där vi lyfter fram aktuella fall av förföljelse. Genom att du som besöker vår hemsida också agerar praktiskt och ber för de förföljda så tror vi att vi tillsammans kan ändra på de orättfärdiga förhållanden som de förföljda får utstå. Sidan är responsiv/anpassningsbar, oavsett om du öppnar den i din mobil, ipad eller dator så anpassar den sig. Genom att du kan öppna den i mobilen kan du dagligen påminnas om att be för de förföljda. Vill du ha utskicken om speciella fall kan du anmäla dig nedan eller skicka e-post till: FFF (Frihet för förföljda) har en speciell hemsida och riktade aktioner för att sätta fokus på förföljda kristna i vårt verksamhetsområde. Jag vill vara med i FFF och stödja förföljda kristna genom förbön och kanske även praktiskt handlande. Sänd mig information. Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) q Via post q Via e-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 13

KRISTEN TEVE I TURKIET

KRISTEN TEVE I TURKIET Nr 4 maj 2014 KRISTEN TEVE I TURKIET Skulle inte gå, men blev en succé sid 4-6 NATIONELLA MISSIONÄRER ÄR NYCKELN I ARBETET Sid 7-9 NYA TANKAR FÖR BUDDHISTMUNKEN Sid 10-11 DE KRISTNA ÄR LJUSET I MISÄREN

Läs mer

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 Nr 3 april 2014 PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster nr 3 april 2014

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 Nr 7 oktober 2005 Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7 Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 LEDARE Av Wilgot Fritzon Ljus i Öster nr 7 20 oktober 2005 LiÖ orsakar instabilitet Det gjorde

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Anita Barker. Det finns FRIHET

Anita Barker. Det finns FRIHET Anita Barker Det finns FRIHET DET FINNS FRIHET Anita Barker 2000 1:a uppl. 2000, 5000 ex 2:a uppl. rev. 2003, 5000 ex 3:dje uppl. rev. 2006, 5000 ex Övers.till eng.: The Way Out Omslagsdesign: Gunilla

Läs mer

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen Trons Änglavakt Missionär David Duveskog besökte Rwanda och Kongo på ett missionsuppdrag i maj. Den bil de åkte med körde av vägen och taket trycktes in. Alla kunde kliva ur bilen oskadda. Vi tackar Gud

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT

LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT ...hjälp till självhjälp för världens fattigaste Nr 3 (aug) - 2013 LISBETH BÖRJADE OM MED ETT NYTT PROJEKT Flerspråksprojektet effektivare än det traditionella sättet Sid 3-5 SVENSKARNA I PAPUA NYA GUINEA

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion N R 12 D E C E M B E R 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje Matt 2:10 Må Guds ljus fylla din julhelg och

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer