Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5"

Transkript

1 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG Sid 6-7 1

2 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2014 Förstår vi hur viktig Män och kvinnor hade lika rösträtt på församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Spelar det någon roll om vi har religionsfrihet eller inte i ett samhälle? Påverkar religionsfriheten andra mänskliga fri- och rättigheter? Varför måste Ljus i Öster och andra organisationer lyfta den här frågan gång på gång? Att arbeta med förföljda människor är att utsätta sig för många och varierande känslor. Det påverkar en vare sig man vill det eller inte. Jag känner ofta ilska, sorg och rädsla men också beundran när jag tar del av vad kristna utsätts för. Jag följer särskilt det som just nu sker i länderna i Centralasien. Ljus i Öster har under sina 111 år engagerat sig för förföljda kristna men också pekat på vikten av religionsfrihet. Engagemanget har tagit sig uttryck på olika sätt. Framför mig på skrivbordet har jag en bild av en demonstration utanför Sovjetunionens ambassad i Stockholm. Det var den 10 december 1975 och vår förre missionsföreståndare Wilgot Fritzon och några medarbetare står med plakat som vädjar om att man ska frige pastor Georgij Vins. Vins hade dömts till 10 års fängelse i Kiev i februari samma år. Det finns många andra exempel på aktiviteter som gjorts. Ett viktigt bidrag var att Ljus i Öster arbetade för att informera Sveriges och världens kristna om kyrkans situation i Sovjet. Det arbetet var inte helt okontroversiellt ens bland kristna i Sverige. En del påstod att Ljus i Öster överdrev situationen. För de mer ideologiskt sinnade sved nog sanningen om tillståndet i det kommunistiska Sovjet alltför mycket. Arbetet med att stödja förföljda har varit en väsentlig del av Ljus i Östers arbete under många år och jag kan inte annat än beundra mina företrädare och nuvarande kollegor för deras dagliga slit med frågorna. Situationen är inte enklare idag och vi ser ingen anledning till att släppa arbetet med att stödja de förföljda. Vi vill nog påstå att situationen i det område vi arbetar i försvåras mer och mer för varje månad. Under senvåren deltog jag i ett seminarium med ledare från ett 35-tal liknande organisationer från olika områden i världen. Temat för samlingen var Religionsfrihet och förföljelse. Där fick jag träffa och lyssna till Brian J. Grim. Han är en ledande expert på världsreligioner och religionsfrihet och har under många år presenterat analyser om den globala förföljelsen. Grim påstår att själva hjärtat i det religiösa uttrycket är yttrandefriheten. På samma sätt menar han att hjärtat i religionsfriheten är just rätten att samlas. Att då hävda yttrandefrihet utan att tillåta rätten att uttrycka sin religiösa tro innebär att yttrandefriheten ganska snabbt undergrävs på flera andra områden. Om man inför restriktioner för religiösa grupper att samlas så öppnar det snabbt dör- 2 är en ekumenisk mission som grundades I dag arbetar vi i östra Europa, OSS, Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausannedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: onådda folk barn och ungdom Hemvärnsgatan 8, Solna Telefon: E-post: Hemsida: Plusgiro: (om du vill lämna meddelande) Plusgiro: (för OCR-inbetalning) Bankgiro gåvor: Bankgiro fakturor: Bankkonto: Bankgiro i Finland: (SAMPO) IBAN: FI , BIC: SWEDFIHH (Swedbank) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): HANDSESS IBAN: SE Org. nr: Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. Om gåvor ges till specifika ändamål och insamlingsbehovet blir fyllt, eller ligger utanför våra projekt, förbehåller vi oss rätten att använda dem för andra närliggande ändamål. Tidningen LJUS I ÖSTER ISSN Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand Redaktör: Åke Lager e-post: Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro Omslagsfoto: Ansiktsmålning var ett sätt för deltagarna i Hope Batumi att komma i kontakt med folk som de sedan kunde berätta om Jesus för. Foto: Per Thunberg

3 augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 religionsfriheten är? ren för inskränkningar av andra gruppers aktiviteter. Om religionsfriheten begränsas eller förvägras påverkar det snabbt andra rättigheter, menar Grim. Grim menar på fullt allvar att en väl utvecklad religionsfrihet även spelar stor roll för den socio-ekonomiska utvecklingen i ett samhälle. Han ser i sin forskning ett tiotal områden som utvecklats positivt genom att det finns en väl utvecklad religionsfrihet. Det är inte alltid vi går och funderar på de fri- och rättigheter vi har. De är så självklara för oss idag, men många av rättigheterna har varit dyrköpta och kostat blod, svett och tårar. På 1800-talet fick en del svenska kristna gå i landsflykt för rätten att samlas. Att hävda individens förmåga och rätt att själv ta ställning i religiösa frågor var djärvt på den tiden. Det medförde sanktioner och förlust av medborgerliga rättigheter. Den representativa demokratin hade sin vagga i frikyrkorörelsernas barndom där män och kvinnor hade lika rösträtt vid församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Men det var inte bara frågan om religionsfrihet som drevs av den tidiga frikyrkorörelsen. Man engagerade sig också i utbildningspolitik och en rad andra samhällsfrågor. Ända fram till 1950-talet definierade den svenska lagstiftningen en enhetskyrka. Var man något annat fick man registrera sig som en förening, eller acceptera beskrivingen som främmande trossamfund. Det har kostat på att få de fri- och rättigheter vi idag åtnjuter. Det är framför allt när man saknar eller mister rättigheter som det blir riktigt tydligt vad man förlorat. I det nummer du håller i din hand finns flera exempel på vad tron kostar en kristen år 2014 när grundläggande fri- och rättigheter saknas. Ljus i Öster ser arbetet med att bistå förföljda kristna som ett av sina primära uppdrag idag. Det går hand i hand med uppdraget att grunda församlingar bland människor och folk som saknar kristen närvaro. Med önskan om Guds rika välsignelse! Hans Lindstrand Missionsföreståndare I DETTA NUMMER Hennes man sköts ihjäl av krypskyttar på Maidan-torget- sid 4-5 Hjälper bortglömda judar i S:t Petersburg - sid 6-7 Vänförsamlingsidén är åter aktuell - sid 11 3

4 UKRAINA Det är en sak att läsa om tragedier eller att se dem på teve. Att sitta mitt emot Viktoria, en av änkorna från Maidantorget är en annan. Det finns en risk att vi ser så mycket av hemskheter att vi avtrubbas och inte känner någonting alls. När vi står öga mot öga med människor som upplevt svårigheter blir det närgånget på ett helt annat sätt. 4 Jag gömde hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Valerij Opanosjuk, 42, började redan i december pendla till Maidan-torget i Kiev från hemmet i Rivne i västra Ukraina, 33 mil enkel väg. Familjen hade i flera år haft problem med att få registrera sin tomt för byggnation och han ville tillsammans med andra fredligt demonstrera för ett Ukraina utan korruption. Hustrun Viktoria stod bakom hans engagemang i protesterna. Hennes ögon tåras när hon berättar om vad som hände i februari. När Valerij kom från Kiev hade han dragit på sig en lunginflammation. Efter en dryg vecka tyckte han att han hade blivit tillräckligt bra för att åka till Maidan igen. Jag tyckte emellertid att han borde stanna hemma lite till, så jag gömde alla hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Trots att Viktoria gömt sin makes id-hand- Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

5 Hennes man sköts av krypskyttar på Maidan Han demonstrerade för ett Ukraina utan korruption lingar så smet han iväg och åkte till Kiev utan sina id-handlingar. Viktoria var mycket nervös och dagen därpå, den 19 februari, fick hon tag på honom via telefon. Han försäkrade henne att allt var lugnt. Efteråt fick Viktoria höra att Valerij av de andra demonstranterna avråddes från att vara i frontlinjen med tanke på att han hade fyra barn hemma. Han var dock övertygad att Gud skulle beskydda honom. Den 20 februari fick jag ett telefonsamtal från Kiev där man sa att Valerij var död. En prickskytt hade skjutit honom mitt i hjärtat. Till en början trodde Viktoria inte att det var sant utan att det var en så kallad provokation, det vill säga att någon hade fört bort maken. Än idag saknas flera personer i Ukraina och ingen vet var de finns någonstans. Senare på dagen fick hon en bekräftelse från myndigheterna att det verkligen var hennes make som var död. Hon blev tvungen att ta sig till Kiev för att ombesörja transporten av sin döde make till Rivne där begravningen skulle hållas. Jag frågade om hon nu i efterhand tycker att makens engagemang för Ukraina verkligen var värt det pris hon fått betala. Frågan är väldigt närgången och jag säger att hon inte behöver svara på den. Viktoria gråter men snörvlar fram: Jag sörjer fortfarande och tycker att mycket känns meningslöst, men jag tror ändå att mörkret kan vändas till ljus och att det onda ska få vika för det goda som kommer från Herren. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 Nu går dagarna åt till att försöka hålla modet uppe och ta hand om de fyra barnen. Det jobbigaste är när människor hon känner sedan tidigare håller sig undan för att slippa prata med henne. Jag förstår att det kan vara jobbigt att möta en familj i sorg, men allt blir så mycket lättare när jag möts av kärlek och människor som bryr sig, säger Viktoria. Med Guds hjälp ska det gå, är slutorden från Viktoria innan vi ber tillsammans. n TEXT och FOTO: PER ANDERSSON 5

6 RYSSLAND Mihail är messiansk jude Fick inte visum till Israel utan blev kvar i Ryssland och betjänar glömda judar i S:t Petersburg - Vid tiden för min omvändelse 1995 var alla papper klara för att jag skulle kunna emigrera till Israel. När jag steg in på Israels ambassad i Moskva var jag till 100 procent säker på att jag skulle få visum. Alla mina förfäder var judar och jag hade alla papper i ordning, berättar Mihail Hazanovits 6 På ambassaden ombads jag fylla i en blankett. I en ruta skulle man uppge trosbekännelse. För mig var det en avgörande stund. En kamp utspelades i mitt inre. Jag var medveten om situationens allvar och om mitt tillstånd. I hela mitt inre kände jag av Kristi närhet och skrev kristen. Konsuln var en man i Mihails ålder med judisk kippa på huvudet. Han undrade: Vad betyder kristen? Mihail svarade att han tror på Jesus Kristus och att Jesus är Messias. Då sa han att det kanske vore bättre för mig att stanna i ett kristet land som Ryssland. Mihail föddes i en judisk familj i Vitryssland i dåvarande Sovjetunionen Hans pappa var militär så redan som bebis fick han följa med sina föräldrar till Murmansk uppe vid Ishavet. Där träffade Mihail så småningom Volodja som var troende. Han berättade att Jesus var jude, precis som Mihail. Inte ens det intresserade mig. Jag sa till Volodja att jag inte förstod vad det var för tråkigt liv han levde. Det är ju så tråkigt att läsa Bibeln och be, själv var jag en riktig Don Juan. Men Volodja sa att mitt skryt var synd. I en dröm visade Herren mig senare att jag var en hemsk syndare och att det fanns en mörk kraft som styrde i mitt liv, vilket skulle leda mig i fördärvet. Jag förstod att Jesus lever och omvände mig och grät inför Herren tre nätter i rad. Jag slutade stjäla, ljuga och leva som en Don Juan. Söndagen därpå var Mihail med på ett litet husmöte tillsammans med Volodja. Han jublade inom sig och ville visa för alla att han blivit kristen. Strax därefter reste han till Moskva för att ansöka om visum på Israels ambassad. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

7 Mihail och hans medarbetare Natasja på hemsbesök hos en gammal judisk kvinna i S:t Petersburg. Den messianska församlingen har dop utomhus. Annars är det vanligast att man döper de äldre judarna i sina egna badkar. När Mihail kom hem till Murmansk igen kände han en längtan efter att låta döpa sig. Pastor Viktor i husförsamlingen kom på besök och Mihail berättade om sin längtan. Spola upp vatten i badkaret då sa Viktor. Det fanns bara kallvatten men jag fyllde badkaret och sedan döpte han mig. Det var en lördag och på söndagen gratulerade man mig i församlingen, berättar Mihail. Hans fru Viktoria förstod inte riktigt vad som hände hennes man, men hon följde med till husgruppen. Efter dopet började jag se Herrens hand ännu tydligare. Vid ett tillfälle fick jag i en syn se hur jag stod i synagogan i S:t Petersburg och vittnade för rabbinen om Jesus. Jag upplevde att Herren kallade mig in i en tjänst för det judiska folket, som jag hade älskat sedan barndomen. Mihail och hans fru hade redan tidigare bott i Leningrad/S:t Petersburg under en tid för att hon skulle kunna studera medicin. Då hade Mihail jobbat som kock i synagogan. Min mamma sa alltid att om man ville träffa judar i en stad skulle man gå till synagogan. Där sökte de en kock som skulle utspisa studenterna vid yeshivan, det vill säga skolan för blivande rabbiner. Där fanns det åtta chassidiska pojkar från New York. En tid efter omvändelsen och dopet flyttade Mihail åter söderut med familjen, denna gång till Podporozje där Viktorias mamma bodde. Det är en liten stad i S:t Petersburgs-området. Det fanns en evangelisk kyrka i staden där Mihail kunde växa till. Jag brann av kärlek till Herren Jesus och augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 berättade ständigt och jämt om Honom. Det kanske inte alltid var så vist, men Herren välsignade mig. Efter ett år ledde han mig till S:t Petersburg där jag träffade Barbara från Polen. Hon hade bett Herren sända henne en judisk medarbetare. Tillsammans med finska medarbetare arbetade hon nämligen bland judar. Mihail involverades i arbetet 1997 och i fyra år arbetade han tillsammans med Barbara innan hon flyttade hem till Polen och han fortsatte på egen hand. Han arbetar delvis genom den allmännyttiga organisationen Nyckeln och delvis genom den messianska församlingen. Herren öppnar på ett underbart sätt dörrarna till de judiska hemmen. Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. Vi delar ut matpaket och medicin, vi hjälper till att handla och laga mat och följer dem till läkarbesök. Det bygger upp ett förtroende och vi får ofta samtala med dem om Gud, uppmuntra dem och diskutera livsfrågor. Vi har ett 40-tal medlemmar i messianska församlingen som vi regelbundet besöker, men det finns hundratals andra judar som också tror på Jesus som Messias och ber, men som ännu inte har låtit döpa sig. När vi döper dessa gamlingar är det ofta i sina egna badkar, förklarar Mihail och berättar att han förra året döpte en 91-åring veckan innan hennes jordeliv tog slut. n TEXT: EVA WANAMO FOTO: EVA WANAMO och privata bilder Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. 7

8 GEORGIEN Folk mötte Guds kärlek på strandpromenaden Överraskande öppenhet när internationella team evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas Jag är helt överväldigad. Det var mer öppet att prata om tron på Jesus än jag hade föreställt mig, säger Mika Kosonen efter Ljus i Östers evangelisationsvecka i Batumi i Georgien, staden som kallas Kaukasiens Las Vegas. 47 personer från Georgien, Armenien, Ryssland, USA och Sverige möttes under en vecka för att under temat Hope Batumi evangelisera på gator och torg. Jag tror att vi har bett frälsningsbön med ett 30-tal personer och ett tiotal har blivit helade. Teammedlemmar har också fått kunskapens ord till människor de samtalat med. Guds kärlek till människorna i Batumi var verkligen påtaglig, fortsätter Mika Kosonen, som var projektledare för Hope Batumi. På Ljus i Östers initiativ samlades team från fem olika länder i Kaukasiens Las Vegas för att tillsammans med sex olika lokala församlingar sprida Guds kärlek. Varje dag var de internationella teamen, som kompletterades av ett 20-tal lokala pastorer och ungdomar, ute och samtalade med människor på strandpromenaden och i de centrala stadsdelarna. En dag började vårt team samtala med en polis som satt som säkerhetsvakt vid strandpromenaden. Jag förklarade vad vi gjorde där och berättade att vi kom från flera olika länder och ville berätta om Guds kärlek och godhet, berättar Per-Ola Engberg. Sedan sa jag att vi också ber om Guds helande för människor och frågade honom om han hade ont någonstans. Det visade sig att han nyligen hade opererat bort halsmandlarna, men att han fortfarande hade ont när han svalde. Jag la händerna på honom och vi bad och smärtan försvann efter ett litet tag. Teamet fortsatte att samtala med honom. Han var muslim, men hade aldrig läst i Koranen. Inom kort kom hans chef dit och då berättade han att han hade blivit helad. Chefen hade haft njurproblem sedan barndomen och ville gärna ha förbön. Vi bad 8 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

9 En av dagarna reste man ut i muslmska byar runt Batumi där man arrangerade aktiviteter för barn. Till vänster delar Mika Kosonen ut Lego-figurer som svenska Lego skänkt. Större delen av det svenska teamet med en tolk: Fr v Mika Kosonen, Erik Thunberg, Karolina Säll, Alex Lahtinen, Olivia Kulpakko, Jonas Päivärinta, Johanna Aronsson och Helen Frosthagen. och efter ett tag sa han: Nu känner jag hur det bränner i mina njurar, fortsätter Per-Ola Engberg. Snart hade ytterligare tre poliser sällat sig till sällskapet. De två första berättade att de hade blivit helade och även de andra fick förbön. Det är lätt att vittna för personer som just har blivit helade så vi fick berätta för hela gänget om frälsningen och som avslutning bad de alla med i en frälsningsbön. Vi gav dem var sin Bibel och ett USB-minne med kristet material. När vi gick vidare stod de alla och tittade på Jesusfilmen på en mobiltelefon, förklarar Per-Ola Engberg. Folk var öppna och intresserade. Vi delade ut Nya testamenten och en hel del mp3-spelare med bibeltexter, lovsång och kristna filmer, berättar Mika Kosonen. En kväll gjorde man också en flash-mob. Först började en person sjunga Halleluja, sedan stämde fler och fler in så att det till slut augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 var ett 70-tal personer på torget som sjöng Halleluja. Som avslutning läste de sedan Joh högt på sina respektive språk. Höjdpunkten var nog ändå bydagen, då de olika teamen åkte till mindre orter runt Batumi. I byarna är de flesta invånarna muslimer och där hade vi arrangemang för barnen, bland annat ansiktsmålning. Då delade vi också ut 300 legofigurer vi fått från svenska Lego, säger Mika Kosonen. Vi träffade också på några svenskar, bland annat en kvinna som ursprungligen kom från Georgien och var gift med en svensk. Deras barn hade deltagit i barnverksamheten i en pingstkyrka. Per-Ola Engberg 9

10 GEORGIEN Man spred tusentals vistkortsstora reklamlappar för att locka människor till Hope Batumis hemsida. En annan dag mötte vi en uzbek som hade bott i Sverige och även blivit döpt i en frikyrka. Nu bodde han i Batumi, berättar Mika Kosonen. Den sista dagen anordnade vi fotbollsoch volleybollturneringar för att komma i kontakt med folk. Det blev uppskattat och alla deltagare fick var sitt Nya testamente, vinnarna fick små mp3-spelare med bibeltexter, filmer och lovsånger. Det var första gången vi gjorde något liknande och det gav mersmak. Jag är tagen av veckan, allt fungerade från första dagen och responsen var större än vi vågat hoppas, säger Per Thunberg som håller i kontakterna med Georgien på Ljus i Östers kontor. Inte minst att deltagarna kom från så många olika länder var uppskattat. De fick lära känna trossyskon från andra kulturer. I början av veckan kanske man höll sig mest till de egna, men i slutet umgicks man gärna över gränserna. Alla var uppmuntrade och tacksamma när vi hade vår avslutningsmiddag, inte minst de lokala pastorerna som nu har hand om uppföljningen, avslutar Per Thunberg. n TEXT: ÅKE LAGER FOTO: PER och ERIK THUNBERG Franklin Graham och Michael W Smith på väckelsekampanj i Tbilisi Kampanjen hölls utanför pingströrelsens teologiska skola med Franklin Graham (ovan med sin tolk Konstantin Dzebisashvili) som predikant medan Michael W Smith (t v) stod för musiken. I sista stund sattes det käppar i hjulet för den sannolikt största evangeliska satsningen någonsin i Georgien. 150 församlingar från olika samfund i hela landet stod bakom kampanjen, där Billy Grahams son Fanklin predikade, och dessa hade hyrt in 300 bussar som körde folk till mötena. Trots endast tre dagars varsel kunde man ändra planerna och genomföra en stor kampanj utomhus, istället för i den stora sportarenan med platser i Georgiens huvudstad Tbilisi. Det är inte första gången evangeliskt kristna i det ortodoxt dominerade Georgien tvingats ändra sina planer sedan de av olika anledningar tvingats lämna sedan länge bokade arenor eller lokaler. Denna gång skyllde man på en liten brand i en del av sportarenan. Med kort varsel flyttade man kampanjen till pingstförsamlingens gård. Där packade man på fyra möten in sammanlagt personer. Franklin Graham predikade ett enkelt och tydligt evangelium och hundratals människor gav sina liv till Jesus! För musiken svarade bland andra Michael W Smith och en stor kör på 500 sångare. n 10 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

11 Järfälla Pingstförsamling med sin pastor Kjell Sjöberg i spetsen höll en sympatigudstjänst utanför den ryska ambassaden VÄNFÖRSAMLINGAR Församlingar i öst vill åter ha svenska vänförsamlingar Den nya situationen i öst, där församlingarnas handlingsutrymme alltmer begränsas av myndigheterna, gör att vi vill återuppliva vänförsamlingsidén, säger Svenåke Dahlqvist från Mullsjö Pingstförsamling. Därför arrangerar Pingst Internationellts regionråd för Eurasien och Ljus i Öster en konferens om vänförsamlingar i Mullsjö den 27 september. Rimantas Kupstys från pingstförsamlingen i Vilnius i Litauen medverkar och berättar vilken betydelse det haft för dem att ha en vänförsamling i Aneby ända sedan 1980-talets början. Svenska församlingar kommer också att berätta om sina erfarenheter. Vi behöver väcka liv i vänförsamlingsidén igen. Den lanserades av Ljus i Östers missionsföreståndare Ingemar Martinsson efter att Sareld/Engström suttit fängslade i Sovjet När öppenheten kom i slutet av 1980-talet Vänförsamlingskonferens Lördagen 27 september kl i Mullsjö pingstkyrka Den nya situationen i öst gör vänförsamlingsidén alltmer aktuell igen. En dag av inspiration för svenska församlingar att uppliva eller ta nya initiativ till vänförsamlingar i öst. Arr: Pingst Mullsjö-Nyhem och Ljus i Öster För info och anmälan: fanns det närmare 150 församlingar från olika samfund med i vänförsamlingsprogrammet, berättar Rauli Lehtonen, Ljus i Östers internationelle sekreterare. De flesta vänförsamlingarna fanns av naturliga orsaker i Baltikum, men även kontakterna med Ryssland, Ukraina och övriga Sovjet blev oerhört viktiga. Det betydde mycket för dessa församlingar, men inte bara för dem. De svenska församlingarna blev också vitaliserade av utbytet och efter Sovjets fall kunde de också få besök av sina vänförsamlingar i öst, fortsätter Rauli Lehtonen. Järfälla Pingstförsamling var en av de svenska församlingar som hade en vänförsamling redan på 1970-talet. När pastorn i pingstförsamlingen i Riga, Josef Bondarenko, arresterades 1978 försökte de få kontakt med den ryska ambassaden i Stockholm. När de inte lyckades arrangerade de en sympatigudstjänst för sin vänförsamling och dess fängslade pastor utanför ambassaden. n Att vi fick en vänförsamling i Aneby betydde mycket för oss. Rimantas Kupstys från Pingstförsamlingen i Vilnius som medverkar i konferensen. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 11

12 FÖRFÖLJDA TROSSYSKON Kina: Tre-självpastor dömd till 12 års fängelse Zhang Shaoije, pastor i den av regeringen godkända Tre-självkyrkan i Nanle i Henanprovinsen i Kina har dömts till tolv års fängelse. - Domen är totalt oacceptabel. De så kallade bevisen är fabricerade och bygger på framtvingade erkännanden av ett huvudvittne som hållits gömd i ett oregistrerat fängelse, säger Bob Fu, grundare av människorättsorganisationen China Aid. Det hör till ovanligheterna att pastorer i den officiella Tre Själv-kyrkan i Kina förföljs av regeringen, men när de vågar vara en kritisk röst mot myndigheterna och tar parti för sårbara grupper som blir utsatta för orättvisor, kan det vara annorlunda. Det har pastor Zhang Shaojie fått uppleva. Han arresterades i november 2013, anklagad för bedrägeri och för att ha stört den allmänna ordningen genom att ha försvarat marginaliserade grupper i samhället. Trots att Tre-självförsamlingar normalt sett är fria att verka utan någon direkt förföljelse, blev pastor Zhang Shaoije och 24 församlingsmedlemmar arresterade utan formell dokumentation i november i fjol. Detta skedde efter en protestkampanj mot myndigheterna i samband med en tvist kring en bit mark, där pastor Zhang under en längre tid hade fört de svaga och utsattas talan inför myndigheterna. En delegation från församlingen skulle resa till Beijing för att lägga fram saken inför regeringsmyndigheterna då pastor Zhang Shaoije lurades till kyrkan för ett samtal med myndigheterna. Där arresterades han, och de övriga 24 arresterades när de antingen försökte arrangera möten i kyrkan eller tala med polisen om arresterade anhöriga. Alla utom sex av dessa har släppts och endast pastor Zhang Shaoije har hittills ställts inför rätta. Både advokater, journalister och församlingsmedlemmar som velat besöka de arresterade har blivit utsatta för fysiska trakasserier och hot. Myndigheterna har också hindrat församlingsmedlemmar från att samlas i kyrkan. Lämnade Bibel i Nordkorea - fängslades Den amerikanske turisten Jeffrey Fowle, 56, (bilden) greps strax innan han skulle lämna Nordkorea. Då hade myndigheterna funnit att han lämnat en Bibel på sitt hotell. Det är den tredje amerikanske medborgaren som nu hålls fängslad i Nordkorea. En av de andra är Kenneth Bae som har dömts för missionsaktiviteter till 15 års straffarbete. Han fängslades i november Den 30 maj dömdes den sydkoreanske baptistmissionären Kim Jung-Wook, 50, till livstids straffarbete. Domstolen hade i februari befunnit honom skyldig till spionage, anti-statlig omstörtande verksamhet och inrättandet av en underjordisk religiös institution. OS i Oslo - om mänskliga rättigheter styr Internationella Olympisk Kommittén, IOK, har redan presenterat de tre finalisterna inför vinter-os Eftersom tre kandidater, däribland Stockholm, har dragit tillbaka sina ansökningar återstår nu endast de tre finalisterna. Det är Beijing i Kina, Almaty i Kazakstan och Oslo i Norge. Skulle gubbarna i IOK ta minsta lilla hänsyn till mänskliga rättigheter och religionsfrihet borde OS 2022 självklart hamna i Oslo. I juli 2015 utses arrangören av vinter-os Pastor död i Ukraina Den 14 juni omkom pastor Sergej Skorobogatj i Mariupol i Ukraina. Han hade oturen att med sin bil komma i vägen för en granat. Han var ledare för det lokala rådet för kyrkor av olika kategorier i Mariupol och dagen innan hade han deltagit i ett bönemöte med pastorer från stadens kyrkor. Sergej Skorobogatj var engagerad i socialt arbete på bland annat barnhem. Han efterlämnar sin fru och sina barn, varav det yngsta är sex år. Dricka vodka och se på fotboll är okey, men inte att prisa Gud Man får bjuda in sina vänner och dricka vodka eller se på fotboll, men om man ber eller har en gudstjänst är det olagligt. Det hävdar i alla fall åklagaren Bolzhan Botbajev i Kazakstan när religionsfrihetsorganisationen Forum 18:s nyhetstjänst samtalar med honom. La- 12 gen säger att de måste ha tillstånd för att mötas, förklarar han. Därför dömdes baptisten Viktor Kandyba i Semei i östra Kazakstan till tio dagars fängelse för att ha arrangerat en olaglig religiös samling i sitt hem. Ursprungligen dömdes han till böter, men när han vägrade betala dem omvandlades straffet till fängelse. När han dömdes den 29 maj var han den åttonde baptisten i Kazakstan som bara i år dömts till fängelse. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

13 Polis stormade lägret En ganska nystartad husförsamling i Kina planerade att i all hemlighet ha ett sommarläger för barn och ungdomar. De hoppades att det kanske skulle komma 40 barn, men ryktet spred sig och det kom över 100 barn. En del kom till och med från andra provinser. Men det var inte bara föräldrar som hade hört ryktet om lägret. Redan efter någon dag kom polisen och upplöste lägret. De skickade hem barnen och arresterade ledarna, som fick tillbringa två veckor i fängelse. Höga böter för kalas En gång kom en ung kvinna till oss och ville veta var vi samlades. Hon låtsades vara kristen och ville ha kontakt med andra kristna. Vi förstod emellertid att hon samarbetade med myndigheterna så vi berättade inte om våra samlingar. På något sätt hade hon emellertid fått reda på adressen till två systrar som bjudit hem gäster en dag. Det var ingen gudstjänst utan bara ett kalas, till vilket också flera icke-kristna hade inbjudits. Ändå stormade milisen in och ställde till förödelse. De hittade ett Nya testamentet och en kristen broschyr. Alla som fanns i lägenheten togs med till polisstationen för förhör. De icke-kristna var väldigt upprörda, men även de räknades som medlemmar i den hemliga, regeringsfientliga gruppen. Sex dagar senare kom domen. Systrarna som ägde lägenheten fick böta ungefär kronor, en gigantisk summa i deras valuta. Pastor i Centralasien Har du sett vår webb-sida? Om du agerar kan du hjälpa fängslade trossyskon Hemsidan är en plattform där vi lyfter fram aktuella fall av förföljelse. Genom att du som besöker vår hemsida också agerar praktiskt och ber för de förföljda så tror vi att vi tillsammans kan ändra på de orättfärdiga förhållanden som de förföljda får utstå. Sidan är responsiv/anpassningsbar, oavsett om du öppnar den i din mobil, ipad eller dator så anpassar den sig. Genom att du kan öppna den i mobilen kan du dagligen påminnas om att be för de förföljda. Vill du ha utskicken om speciella fall kan du anmäla dig nedan eller skicka e-post till: FFF (Frihet för förföljda) har en speciell hemsida och riktade aktioner för att sätta fokus på förföljda kristna i vårt verksamhetsområde. Jag vill vara med i FFF och stödja förföljda kristna genom förbön och kanske även praktiskt handlande. Sänd mig information. Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) q Via post q Via e-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 13

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 Nr 3 april 2014 PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster nr 3 april 2014

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

KRISTEN TEVE I TURKIET

KRISTEN TEVE I TURKIET Nr 4 maj 2014 KRISTEN TEVE I TURKIET Skulle inte gå, men blev en succé sid 4-6 NATIONELLA MISSIONÄRER ÄR NYCKELN I ARBETET Sid 7-9 NYA TANKAR FÖR BUDDHISTMUNKEN Sid 10-11 DE KRISTNA ÄR LJUSET I MISÄREN

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

DEN HIMMELSKE MANNEN RYMDE FRÅN FÄNGELSET

DEN HIMMELSKE MANNEN RYMDE FRÅN FÄNGELSET Nr 1 januari 2014 DEN HIMMELSKE MANNEN RYMDE FRÅN FÄNGELSET Utdrag ur Broder Yuns biografi, sid 12-14 KAUKASIENS LAS VEGAS Sid 4-7 ALLAN BLEV FRI - HAR HJÄLPT 500 MISSBRUKARE Sid 8-9 FRÅN HUDSON TAYLOR

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

LJUS I ÖSTER MILJON- SATSAR PÅ UKRAINA- FLYKTINGAR. STORSATSNING PÅ FÖRSAMLINGSPLANTERING I LITAUEN Sid 6-9

LJUS I ÖSTER MILJON- SATSAR PÅ UKRAINA- FLYKTINGAR. STORSATSNING PÅ FÖRSAMLINGSPLANTERING I LITAUEN Sid 6-9 Nr 7 oktober 2014 LJUS I ÖSTER MILJON- SATSAR PÅ UKRAINA- FLYKTINGAR sid 4-5 STORSATSNING PÅ FÖRSAMLINGSPLANTERING I LITAUEN Sid 6-9 RELIGIONSFRIHET ÄR BRA FÖR AFFÄRERNA Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer