Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5"

Transkript

1 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG Sid 6-7 1

2 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2014 Förstår vi hur viktig Män och kvinnor hade lika rösträtt på församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Spelar det någon roll om vi har religionsfrihet eller inte i ett samhälle? Påverkar religionsfriheten andra mänskliga fri- och rättigheter? Varför måste Ljus i Öster och andra organisationer lyfta den här frågan gång på gång? Att arbeta med förföljda människor är att utsätta sig för många och varierande känslor. Det påverkar en vare sig man vill det eller inte. Jag känner ofta ilska, sorg och rädsla men också beundran när jag tar del av vad kristna utsätts för. Jag följer särskilt det som just nu sker i länderna i Centralasien. Ljus i Öster har under sina 111 år engagerat sig för förföljda kristna men också pekat på vikten av religionsfrihet. Engagemanget har tagit sig uttryck på olika sätt. Framför mig på skrivbordet har jag en bild av en demonstration utanför Sovjetunionens ambassad i Stockholm. Det var den 10 december 1975 och vår förre missionsföreståndare Wilgot Fritzon och några medarbetare står med plakat som vädjar om att man ska frige pastor Georgij Vins. Vins hade dömts till 10 års fängelse i Kiev i februari samma år. Det finns många andra exempel på aktiviteter som gjorts. Ett viktigt bidrag var att Ljus i Öster arbetade för att informera Sveriges och världens kristna om kyrkans situation i Sovjet. Det arbetet var inte helt okontroversiellt ens bland kristna i Sverige. En del påstod att Ljus i Öster överdrev situationen. För de mer ideologiskt sinnade sved nog sanningen om tillståndet i det kommunistiska Sovjet alltför mycket. Arbetet med att stödja förföljda har varit en väsentlig del av Ljus i Östers arbete under många år och jag kan inte annat än beundra mina företrädare och nuvarande kollegor för deras dagliga slit med frågorna. Situationen är inte enklare idag och vi ser ingen anledning till att släppa arbetet med att stödja de förföljda. Vi vill nog påstå att situationen i det område vi arbetar i försvåras mer och mer för varje månad. Under senvåren deltog jag i ett seminarium med ledare från ett 35-tal liknande organisationer från olika områden i världen. Temat för samlingen var Religionsfrihet och förföljelse. Där fick jag träffa och lyssna till Brian J. Grim. Han är en ledande expert på världsreligioner och religionsfrihet och har under många år presenterat analyser om den globala förföljelsen. Grim påstår att själva hjärtat i det religiösa uttrycket är yttrandefriheten. På samma sätt menar han att hjärtat i religionsfriheten är just rätten att samlas. Att då hävda yttrandefrihet utan att tillåta rätten att uttrycka sin religiösa tro innebär att yttrandefriheten ganska snabbt undergrävs på flera andra områden. Om man inför restriktioner för religiösa grupper att samlas så öppnar det snabbt dör- 2 är en ekumenisk mission som grundades I dag arbetar vi i östra Europa, OSS, Turkiet, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausannedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: onådda folk barn och ungdom Hemvärnsgatan 8, Solna Telefon: E-post: Hemsida: Plusgiro: (om du vill lämna meddelande) Plusgiro: (för OCR-inbetalning) Bankgiro gåvor: Bankgiro fakturor: Bankkonto: Bankgiro i Finland: (SAMPO) IBAN: FI , BIC: SWEDFIHH (Swedbank) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): HANDSESS IBAN: SE Org. nr: Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskontroll. Om gåvor ges till specifika ändamål och insamlingsbehovet blir fyllt, eller ligger utanför våra projekt, förbehåller vi oss rätten att använda dem för andra närliggande ändamål. Tidningen LJUS I ÖSTER ISSN Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand Redaktör: Åke Lager e-post: Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro Omslagsfoto: Ansiktsmålning var ett sätt för deltagarna i Hope Batumi att komma i kontakt med folk som de sedan kunde berätta om Jesus för. Foto: Per Thunberg

3 augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 religionsfriheten är? ren för inskränkningar av andra gruppers aktiviteter. Om religionsfriheten begränsas eller förvägras påverkar det snabbt andra rättigheter, menar Grim. Grim menar på fullt allvar att en väl utvecklad religionsfrihet även spelar stor roll för den socio-ekonomiska utvecklingen i ett samhälle. Han ser i sin forskning ett tiotal områden som utvecklats positivt genom att det finns en väl utvecklad religionsfrihet. Det är inte alltid vi går och funderar på de fri- och rättigheter vi har. De är så självklara för oss idag, men många av rättigheterna har varit dyrköpta och kostat blod, svett och tårar. På 1800-talet fick en del svenska kristna gå i landsflykt för rätten att samlas. Att hävda individens förmåga och rätt att själv ta ställning i religiösa frågor var djärvt på den tiden. Det medförde sanktioner och förlust av medborgerliga rättigheter. Den representativa demokratin hade sin vagga i frikyrkorörelsernas barndom där män och kvinnor hade lika rösträtt vid församlingsmötet. Det var ett halvsekel innan kvinnan fick rösträtt i Sverige. Men det var inte bara frågan om religionsfrihet som drevs av den tidiga frikyrkorörelsen. Man engagerade sig också i utbildningspolitik och en rad andra samhällsfrågor. Ända fram till 1950-talet definierade den svenska lagstiftningen en enhetskyrka. Var man något annat fick man registrera sig som en förening, eller acceptera beskrivingen som främmande trossamfund. Det har kostat på att få de fri- och rättigheter vi idag åtnjuter. Det är framför allt när man saknar eller mister rättigheter som det blir riktigt tydligt vad man förlorat. I det nummer du håller i din hand finns flera exempel på vad tron kostar en kristen år 2014 när grundläggande fri- och rättigheter saknas. Ljus i Öster ser arbetet med att bistå förföljda kristna som ett av sina primära uppdrag idag. Det går hand i hand med uppdraget att grunda församlingar bland människor och folk som saknar kristen närvaro. Med önskan om Guds rika välsignelse! Hans Lindstrand Missionsföreståndare I DETTA NUMMER Hennes man sköts ihjäl av krypskyttar på Maidan-torget- sid 4-5 Hjälper bortglömda judar i S:t Petersburg - sid 6-7 Vänförsamlingsidén är åter aktuell - sid 11 3

4 UKRAINA Det är en sak att läsa om tragedier eller att se dem på teve. Att sitta mitt emot Viktoria, en av änkorna från Maidantorget är en annan. Det finns en risk att vi ser så mycket av hemskheter att vi avtrubbas och inte känner någonting alls. När vi står öga mot öga med människor som upplevt svårigheter blir det närgånget på ett helt annat sätt. 4 Jag gömde hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Valerij Opanosjuk, 42, började redan i december pendla till Maidan-torget i Kiev från hemmet i Rivne i västra Ukraina, 33 mil enkel väg. Familjen hade i flera år haft problem med att få registrera sin tomt för byggnation och han ville tillsammans med andra fredligt demonstrera för ett Ukraina utan korruption. Hustrun Viktoria stod bakom hans engagemang i protesterna. Hennes ögon tåras när hon berättar om vad som hände i februari. När Valerij kom från Kiev hade han dragit på sig en lunginflammation. Efter en dryg vecka tyckte han att han hade blivit tillräckligt bra för att åka till Maidan igen. Jag tyckte emellertid att han borde stanna hemma lite till, så jag gömde alla hans id-handlingar och dokument för att han inte skulle kunna åka iväg. Trots att Viktoria gömt sin makes id-hand- Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

5 Hennes man sköts av krypskyttar på Maidan Han demonstrerade för ett Ukraina utan korruption lingar så smet han iväg och åkte till Kiev utan sina id-handlingar. Viktoria var mycket nervös och dagen därpå, den 19 februari, fick hon tag på honom via telefon. Han försäkrade henne att allt var lugnt. Efteråt fick Viktoria höra att Valerij av de andra demonstranterna avråddes från att vara i frontlinjen med tanke på att han hade fyra barn hemma. Han var dock övertygad att Gud skulle beskydda honom. Den 20 februari fick jag ett telefonsamtal från Kiev där man sa att Valerij var död. En prickskytt hade skjutit honom mitt i hjärtat. Till en början trodde Viktoria inte att det var sant utan att det var en så kallad provokation, det vill säga att någon hade fört bort maken. Än idag saknas flera personer i Ukraina och ingen vet var de finns någonstans. Senare på dagen fick hon en bekräftelse från myndigheterna att det verkligen var hennes make som var död. Hon blev tvungen att ta sig till Kiev för att ombesörja transporten av sin döde make till Rivne där begravningen skulle hållas. Jag frågade om hon nu i efterhand tycker att makens engagemang för Ukraina verkligen var värt det pris hon fått betala. Frågan är väldigt närgången och jag säger att hon inte behöver svara på den. Viktoria gråter men snörvlar fram: Jag sörjer fortfarande och tycker att mycket känns meningslöst, men jag tror ändå att mörkret kan vändas till ljus och att det onda ska få vika för det goda som kommer från Herren. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 Nu går dagarna åt till att försöka hålla modet uppe och ta hand om de fyra barnen. Det jobbigaste är när människor hon känner sedan tidigare håller sig undan för att slippa prata med henne. Jag förstår att det kan vara jobbigt att möta en familj i sorg, men allt blir så mycket lättare när jag möts av kärlek och människor som bryr sig, säger Viktoria. Med Guds hjälp ska det gå, är slutorden från Viktoria innan vi ber tillsammans. n TEXT och FOTO: PER ANDERSSON 5

6 RYSSLAND Mihail är messiansk jude Fick inte visum till Israel utan blev kvar i Ryssland och betjänar glömda judar i S:t Petersburg - Vid tiden för min omvändelse 1995 var alla papper klara för att jag skulle kunna emigrera till Israel. När jag steg in på Israels ambassad i Moskva var jag till 100 procent säker på att jag skulle få visum. Alla mina förfäder var judar och jag hade alla papper i ordning, berättar Mihail Hazanovits 6 På ambassaden ombads jag fylla i en blankett. I en ruta skulle man uppge trosbekännelse. För mig var det en avgörande stund. En kamp utspelades i mitt inre. Jag var medveten om situationens allvar och om mitt tillstånd. I hela mitt inre kände jag av Kristi närhet och skrev kristen. Konsuln var en man i Mihails ålder med judisk kippa på huvudet. Han undrade: Vad betyder kristen? Mihail svarade att han tror på Jesus Kristus och att Jesus är Messias. Då sa han att det kanske vore bättre för mig att stanna i ett kristet land som Ryssland. Mihail föddes i en judisk familj i Vitryssland i dåvarande Sovjetunionen Hans pappa var militär så redan som bebis fick han följa med sina föräldrar till Murmansk uppe vid Ishavet. Där träffade Mihail så småningom Volodja som var troende. Han berättade att Jesus var jude, precis som Mihail. Inte ens det intresserade mig. Jag sa till Volodja att jag inte förstod vad det var för tråkigt liv han levde. Det är ju så tråkigt att läsa Bibeln och be, själv var jag en riktig Don Juan. Men Volodja sa att mitt skryt var synd. I en dröm visade Herren mig senare att jag var en hemsk syndare och att det fanns en mörk kraft som styrde i mitt liv, vilket skulle leda mig i fördärvet. Jag förstod att Jesus lever och omvände mig och grät inför Herren tre nätter i rad. Jag slutade stjäla, ljuga och leva som en Don Juan. Söndagen därpå var Mihail med på ett litet husmöte tillsammans med Volodja. Han jublade inom sig och ville visa för alla att han blivit kristen. Strax därefter reste han till Moskva för att ansöka om visum på Israels ambassad. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

7 Mihail och hans medarbetare Natasja på hemsbesök hos en gammal judisk kvinna i S:t Petersburg. Den messianska församlingen har dop utomhus. Annars är det vanligast att man döper de äldre judarna i sina egna badkar. När Mihail kom hem till Murmansk igen kände han en längtan efter att låta döpa sig. Pastor Viktor i husförsamlingen kom på besök och Mihail berättade om sin längtan. Spola upp vatten i badkaret då sa Viktor. Det fanns bara kallvatten men jag fyllde badkaret och sedan döpte han mig. Det var en lördag och på söndagen gratulerade man mig i församlingen, berättar Mihail. Hans fru Viktoria förstod inte riktigt vad som hände hennes man, men hon följde med till husgruppen. Efter dopet började jag se Herrens hand ännu tydligare. Vid ett tillfälle fick jag i en syn se hur jag stod i synagogan i S:t Petersburg och vittnade för rabbinen om Jesus. Jag upplevde att Herren kallade mig in i en tjänst för det judiska folket, som jag hade älskat sedan barndomen. Mihail och hans fru hade redan tidigare bott i Leningrad/S:t Petersburg under en tid för att hon skulle kunna studera medicin. Då hade Mihail jobbat som kock i synagogan. Min mamma sa alltid att om man ville träffa judar i en stad skulle man gå till synagogan. Där sökte de en kock som skulle utspisa studenterna vid yeshivan, det vill säga skolan för blivande rabbiner. Där fanns det åtta chassidiska pojkar från New York. En tid efter omvändelsen och dopet flyttade Mihail åter söderut med familjen, denna gång till Podporozje där Viktorias mamma bodde. Det är en liten stad i S:t Petersburgs-området. Det fanns en evangelisk kyrka i staden där Mihail kunde växa till. Jag brann av kärlek till Herren Jesus och augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 berättade ständigt och jämt om Honom. Det kanske inte alltid var så vist, men Herren välsignade mig. Efter ett år ledde han mig till S:t Petersburg där jag träffade Barbara från Polen. Hon hade bett Herren sända henne en judisk medarbetare. Tillsammans med finska medarbetare arbetade hon nämligen bland judar. Mihail involverades i arbetet 1997 och i fyra år arbetade han tillsammans med Barbara innan hon flyttade hem till Polen och han fortsatte på egen hand. Han arbetar delvis genom den allmännyttiga organisationen Nyckeln och delvis genom den messianska församlingen. Herren öppnar på ett underbart sätt dörrarna till de judiska hemmen. Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. Vi delar ut matpaket och medicin, vi hjälper till att handla och laga mat och följer dem till läkarbesök. Det bygger upp ett förtroende och vi får ofta samtala med dem om Gud, uppmuntra dem och diskutera livsfrågor. Vi har ett 40-tal medlemmar i messianska församlingen som vi regelbundet besöker, men det finns hundratals andra judar som också tror på Jesus som Messias och ber, men som ännu inte har låtit döpa sig. När vi döper dessa gamlingar är det ofta i sina egna badkar, förklarar Mihail och berättar att han förra året döpte en 91-åring veckan innan hennes jordeliv tog slut. n TEXT: EVA WANAMO FOTO: EVA WANAMO och privata bilder Det finns många bortglömda judar som aldrig har flyttat till Israel. Många är gamla, sjuka och ensamma. 7

8 GEORGIEN Folk mötte Guds kärlek på strandpromenaden Överraskande öppenhet när internationella team evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas Jag är helt överväldigad. Det var mer öppet att prata om tron på Jesus än jag hade föreställt mig, säger Mika Kosonen efter Ljus i Östers evangelisationsvecka i Batumi i Georgien, staden som kallas Kaukasiens Las Vegas. 47 personer från Georgien, Armenien, Ryssland, USA och Sverige möttes under en vecka för att under temat Hope Batumi evangelisera på gator och torg. Jag tror att vi har bett frälsningsbön med ett 30-tal personer och ett tiotal har blivit helade. Teammedlemmar har också fått kunskapens ord till människor de samtalat med. Guds kärlek till människorna i Batumi var verkligen påtaglig, fortsätter Mika Kosonen, som var projektledare för Hope Batumi. På Ljus i Östers initiativ samlades team från fem olika länder i Kaukasiens Las Vegas för att tillsammans med sex olika lokala församlingar sprida Guds kärlek. Varje dag var de internationella teamen, som kompletterades av ett 20-tal lokala pastorer och ungdomar, ute och samtalade med människor på strandpromenaden och i de centrala stadsdelarna. En dag började vårt team samtala med en polis som satt som säkerhetsvakt vid strandpromenaden. Jag förklarade vad vi gjorde där och berättade att vi kom från flera olika länder och ville berätta om Guds kärlek och godhet, berättar Per-Ola Engberg. Sedan sa jag att vi också ber om Guds helande för människor och frågade honom om han hade ont någonstans. Det visade sig att han nyligen hade opererat bort halsmandlarna, men att han fortfarande hade ont när han svalde. Jag la händerna på honom och vi bad och smärtan försvann efter ett litet tag. Teamet fortsatte att samtala med honom. Han var muslim, men hade aldrig läst i Koranen. Inom kort kom hans chef dit och då berättade han att han hade blivit helad. Chefen hade haft njurproblem sedan barndomen och ville gärna ha förbön. Vi bad 8 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

9 En av dagarna reste man ut i muslmska byar runt Batumi där man arrangerade aktiviteter för barn. Till vänster delar Mika Kosonen ut Lego-figurer som svenska Lego skänkt. Större delen av det svenska teamet med en tolk: Fr v Mika Kosonen, Erik Thunberg, Karolina Säll, Alex Lahtinen, Olivia Kulpakko, Jonas Päivärinta, Johanna Aronsson och Helen Frosthagen. och efter ett tag sa han: Nu känner jag hur det bränner i mina njurar, fortsätter Per-Ola Engberg. Snart hade ytterligare tre poliser sällat sig till sällskapet. De två första berättade att de hade blivit helade och även de andra fick förbön. Det är lätt att vittna för personer som just har blivit helade så vi fick berätta för hela gänget om frälsningen och som avslutning bad de alla med i en frälsningsbön. Vi gav dem var sin Bibel och ett USB-minne med kristet material. När vi gick vidare stod de alla och tittade på Jesusfilmen på en mobiltelefon, förklarar Per-Ola Engberg. Folk var öppna och intresserade. Vi delade ut Nya testamenten och en hel del mp3-spelare med bibeltexter, lovsång och kristna filmer, berättar Mika Kosonen. En kväll gjorde man också en flash-mob. Först började en person sjunga Halleluja, sedan stämde fler och fler in så att det till slut augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 var ett 70-tal personer på torget som sjöng Halleluja. Som avslutning läste de sedan Joh högt på sina respektive språk. Höjdpunkten var nog ändå bydagen, då de olika teamen åkte till mindre orter runt Batumi. I byarna är de flesta invånarna muslimer och där hade vi arrangemang för barnen, bland annat ansiktsmålning. Då delade vi också ut 300 legofigurer vi fått från svenska Lego, säger Mika Kosonen. Vi träffade också på några svenskar, bland annat en kvinna som ursprungligen kom från Georgien och var gift med en svensk. Deras barn hade deltagit i barnverksamheten i en pingstkyrka. Per-Ola Engberg 9

10 GEORGIEN Man spred tusentals vistkortsstora reklamlappar för att locka människor till Hope Batumis hemsida. En annan dag mötte vi en uzbek som hade bott i Sverige och även blivit döpt i en frikyrka. Nu bodde han i Batumi, berättar Mika Kosonen. Den sista dagen anordnade vi fotbollsoch volleybollturneringar för att komma i kontakt med folk. Det blev uppskattat och alla deltagare fick var sitt Nya testamente, vinnarna fick små mp3-spelare med bibeltexter, filmer och lovsånger. Det var första gången vi gjorde något liknande och det gav mersmak. Jag är tagen av veckan, allt fungerade från första dagen och responsen var större än vi vågat hoppas, säger Per Thunberg som håller i kontakterna med Georgien på Ljus i Östers kontor. Inte minst att deltagarna kom från så många olika länder var uppskattat. De fick lära känna trossyskon från andra kulturer. I början av veckan kanske man höll sig mest till de egna, men i slutet umgicks man gärna över gränserna. Alla var uppmuntrade och tacksamma när vi hade vår avslutningsmiddag, inte minst de lokala pastorerna som nu har hand om uppföljningen, avslutar Per Thunberg. n TEXT: ÅKE LAGER FOTO: PER och ERIK THUNBERG Franklin Graham och Michael W Smith på väckelsekampanj i Tbilisi Kampanjen hölls utanför pingströrelsens teologiska skola med Franklin Graham (ovan med sin tolk Konstantin Dzebisashvili) som predikant medan Michael W Smith (t v) stod för musiken. I sista stund sattes det käppar i hjulet för den sannolikt största evangeliska satsningen någonsin i Georgien. 150 församlingar från olika samfund i hela landet stod bakom kampanjen, där Billy Grahams son Fanklin predikade, och dessa hade hyrt in 300 bussar som körde folk till mötena. Trots endast tre dagars varsel kunde man ändra planerna och genomföra en stor kampanj utomhus, istället för i den stora sportarenan med platser i Georgiens huvudstad Tbilisi. Det är inte första gången evangeliskt kristna i det ortodoxt dominerade Georgien tvingats ändra sina planer sedan de av olika anledningar tvingats lämna sedan länge bokade arenor eller lokaler. Denna gång skyllde man på en liten brand i en del av sportarenan. Med kort varsel flyttade man kampanjen till pingstförsamlingens gård. Där packade man på fyra möten in sammanlagt personer. Franklin Graham predikade ett enkelt och tydligt evangelium och hundratals människor gav sina liv till Jesus! För musiken svarade bland andra Michael W Smith och en stor kör på 500 sångare. n 10 Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

11 Järfälla Pingstförsamling med sin pastor Kjell Sjöberg i spetsen höll en sympatigudstjänst utanför den ryska ambassaden VÄNFÖRSAMLINGAR Församlingar i öst vill åter ha svenska vänförsamlingar Den nya situationen i öst, där församlingarnas handlingsutrymme alltmer begränsas av myndigheterna, gör att vi vill återuppliva vänförsamlingsidén, säger Svenåke Dahlqvist från Mullsjö Pingstförsamling. Därför arrangerar Pingst Internationellts regionråd för Eurasien och Ljus i Öster en konferens om vänförsamlingar i Mullsjö den 27 september. Rimantas Kupstys från pingstförsamlingen i Vilnius i Litauen medverkar och berättar vilken betydelse det haft för dem att ha en vänförsamling i Aneby ända sedan 1980-talets början. Svenska församlingar kommer också att berätta om sina erfarenheter. Vi behöver väcka liv i vänförsamlingsidén igen. Den lanserades av Ljus i Östers missionsföreståndare Ingemar Martinsson efter att Sareld/Engström suttit fängslade i Sovjet När öppenheten kom i slutet av 1980-talet Vänförsamlingskonferens Lördagen 27 september kl i Mullsjö pingstkyrka Den nya situationen i öst gör vänförsamlingsidén alltmer aktuell igen. En dag av inspiration för svenska församlingar att uppliva eller ta nya initiativ till vänförsamlingar i öst. Arr: Pingst Mullsjö-Nyhem och Ljus i Öster För info och anmälan: fanns det närmare 150 församlingar från olika samfund med i vänförsamlingsprogrammet, berättar Rauli Lehtonen, Ljus i Östers internationelle sekreterare. De flesta vänförsamlingarna fanns av naturliga orsaker i Baltikum, men även kontakterna med Ryssland, Ukraina och övriga Sovjet blev oerhört viktiga. Det betydde mycket för dessa församlingar, men inte bara för dem. De svenska församlingarna blev också vitaliserade av utbytet och efter Sovjets fall kunde de också få besök av sina vänförsamlingar i öst, fortsätter Rauli Lehtonen. Järfälla Pingstförsamling var en av de svenska församlingar som hade en vänförsamling redan på 1970-talet. När pastorn i pingstförsamlingen i Riga, Josef Bondarenko, arresterades 1978 försökte de få kontakt med den ryska ambassaden i Stockholm. När de inte lyckades arrangerade de en sympatigudstjänst för sin vänförsamling och dess fängslade pastor utanför ambassaden. n Att vi fick en vänförsamling i Aneby betydde mycket för oss. Rimantas Kupstys från Pingstförsamlingen i Vilnius som medverkar i konferensen. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 11

12 FÖRFÖLJDA TROSSYSKON Kina: Tre-självpastor dömd till 12 års fängelse Zhang Shaoije, pastor i den av regeringen godkända Tre-självkyrkan i Nanle i Henanprovinsen i Kina har dömts till tolv års fängelse. - Domen är totalt oacceptabel. De så kallade bevisen är fabricerade och bygger på framtvingade erkännanden av ett huvudvittne som hållits gömd i ett oregistrerat fängelse, säger Bob Fu, grundare av människorättsorganisationen China Aid. Det hör till ovanligheterna att pastorer i den officiella Tre Själv-kyrkan i Kina förföljs av regeringen, men när de vågar vara en kritisk röst mot myndigheterna och tar parti för sårbara grupper som blir utsatta för orättvisor, kan det vara annorlunda. Det har pastor Zhang Shaojie fått uppleva. Han arresterades i november 2013, anklagad för bedrägeri och för att ha stört den allmänna ordningen genom att ha försvarat marginaliserade grupper i samhället. Trots att Tre-självförsamlingar normalt sett är fria att verka utan någon direkt förföljelse, blev pastor Zhang Shaoije och 24 församlingsmedlemmar arresterade utan formell dokumentation i november i fjol. Detta skedde efter en protestkampanj mot myndigheterna i samband med en tvist kring en bit mark, där pastor Zhang under en längre tid hade fört de svaga och utsattas talan inför myndigheterna. En delegation från församlingen skulle resa till Beijing för att lägga fram saken inför regeringsmyndigheterna då pastor Zhang Shaoije lurades till kyrkan för ett samtal med myndigheterna. Där arresterades han, och de övriga 24 arresterades när de antingen försökte arrangera möten i kyrkan eller tala med polisen om arresterade anhöriga. Alla utom sex av dessa har släppts och endast pastor Zhang Shaoije har hittills ställts inför rätta. Både advokater, journalister och församlingsmedlemmar som velat besöka de arresterade har blivit utsatta för fysiska trakasserier och hot. Myndigheterna har också hindrat församlingsmedlemmar från att samlas i kyrkan. Lämnade Bibel i Nordkorea - fängslades Den amerikanske turisten Jeffrey Fowle, 56, (bilden) greps strax innan han skulle lämna Nordkorea. Då hade myndigheterna funnit att han lämnat en Bibel på sitt hotell. Det är den tredje amerikanske medborgaren som nu hålls fängslad i Nordkorea. En av de andra är Kenneth Bae som har dömts för missionsaktiviteter till 15 års straffarbete. Han fängslades i november Den 30 maj dömdes den sydkoreanske baptistmissionären Kim Jung-Wook, 50, till livstids straffarbete. Domstolen hade i februari befunnit honom skyldig till spionage, anti-statlig omstörtande verksamhet och inrättandet av en underjordisk religiös institution. OS i Oslo - om mänskliga rättigheter styr Internationella Olympisk Kommittén, IOK, har redan presenterat de tre finalisterna inför vinter-os Eftersom tre kandidater, däribland Stockholm, har dragit tillbaka sina ansökningar återstår nu endast de tre finalisterna. Det är Beijing i Kina, Almaty i Kazakstan och Oslo i Norge. Skulle gubbarna i IOK ta minsta lilla hänsyn till mänskliga rättigheter och religionsfrihet borde OS 2022 självklart hamna i Oslo. I juli 2015 utses arrangören av vinter-os Pastor död i Ukraina Den 14 juni omkom pastor Sergej Skorobogatj i Mariupol i Ukraina. Han hade oturen att med sin bil komma i vägen för en granat. Han var ledare för det lokala rådet för kyrkor av olika kategorier i Mariupol och dagen innan hade han deltagit i ett bönemöte med pastorer från stadens kyrkor. Sergej Skorobogatj var engagerad i socialt arbete på bland annat barnhem. Han efterlämnar sin fru och sina barn, varav det yngsta är sex år. Dricka vodka och se på fotboll är okey, men inte att prisa Gud Man får bjuda in sina vänner och dricka vodka eller se på fotboll, men om man ber eller har en gudstjänst är det olagligt. Det hävdar i alla fall åklagaren Bolzhan Botbajev i Kazakstan när religionsfrihetsorganisationen Forum 18:s nyhetstjänst samtalar med honom. La- 12 gen säger att de måste ha tillstånd för att mötas, förklarar han. Därför dömdes baptisten Viktor Kandyba i Semei i östra Kazakstan till tio dagars fängelse för att ha arrangerat en olaglig religiös samling i sitt hem. Ursprungligen dömdes han till böter, men när han vägrade betala dem omvandlades straffet till fängelse. När han dömdes den 29 maj var han den åttonde baptisten i Kazakstan som bara i år dömts till fängelse. Ljus i Öster nr 6 augusti 2014

13 Polis stormade lägret En ganska nystartad husförsamling i Kina planerade att i all hemlighet ha ett sommarläger för barn och ungdomar. De hoppades att det kanske skulle komma 40 barn, men ryktet spred sig och det kom över 100 barn. En del kom till och med från andra provinser. Men det var inte bara föräldrar som hade hört ryktet om lägret. Redan efter någon dag kom polisen och upplöste lägret. De skickade hem barnen och arresterade ledarna, som fick tillbringa två veckor i fängelse. Höga böter för kalas En gång kom en ung kvinna till oss och ville veta var vi samlades. Hon låtsades vara kristen och ville ha kontakt med andra kristna. Vi förstod emellertid att hon samarbetade med myndigheterna så vi berättade inte om våra samlingar. På något sätt hade hon emellertid fått reda på adressen till två systrar som bjudit hem gäster en dag. Det var ingen gudstjänst utan bara ett kalas, till vilket också flera icke-kristna hade inbjudits. Ändå stormade milisen in och ställde till förödelse. De hittade ett Nya testamentet och en kristen broschyr. Alla som fanns i lägenheten togs med till polisstationen för förhör. De icke-kristna var väldigt upprörda, men även de räknades som medlemmar i den hemliga, regeringsfientliga gruppen. Sex dagar senare kom domen. Systrarna som ägde lägenheten fick böta ungefär kronor, en gigantisk summa i deras valuta. Pastor i Centralasien Har du sett vår webb-sida? Om du agerar kan du hjälpa fängslade trossyskon Hemsidan är en plattform där vi lyfter fram aktuella fall av förföljelse. Genom att du som besöker vår hemsida också agerar praktiskt och ber för de förföljda så tror vi att vi tillsammans kan ändra på de orättfärdiga förhållanden som de förföljda får utstå. Sidan är responsiv/anpassningsbar, oavsett om du öppnar den i din mobil, ipad eller dator så anpassar den sig. Genom att du kan öppna den i mobilen kan du dagligen påminnas om att be för de förföljda. Vill du ha utskicken om speciella fall kan du anmäla dig nedan eller skicka e-post till: FFF (Frihet för förföljda) har en speciell hemsida och riktade aktioner för att sätta fokus på förföljda kristna i vårt verksamhetsområde. Jag vill vara med i FFF och stödja förföljda kristna genom förbön och kanske även praktiskt handlande. Sänd mig information. Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!) q Via post q Via e-post:... Ljus i Öster Svarspost Kundnr: Solna Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. augusti 2014 Ljus i Öster nr 6 13

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från förebedjarna i konferensen Jag förväntade mig att något speciellt skulle ske under konferensen. Jag hade feber och

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer FEBRUARI - MARS 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer Taggtråden som avbildades i Mission Possibles gamla logga är idag bruten. Idag kan vi verka fritt i länder som för 40

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Eld I Indonesien!

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Eld I Indonesien! Nyhetsbrev Nr 4 2013 Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Kära syskon, Hälsningar i Jesu Namn! När jag skriver detta brev har jag o teamet avslutat två kampanjer i Zambia. Kampanjerna

Läs mer