ARMA the Future is Now Arkivkonferens i Las Vegas 21-26/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARMA 2000 - the Future is Now Arkivkonferens i Las Vegas 21-26/10-2000"

Transkript

1 ARMA the Future is Now Arkivkonferens i Las Vegas 21-26/ Reseberättelsen upprättad av: Cecilia Dahlin, administrativa avd. Stockholms gatu- och fastighetstkontor

2 Inledning Som arkivarie i en kommunal förvaltning, som dessutom endast verkar i Stockholmsområdet, finns det få möjligheter att delta i internationella konferenser rörande arkivfrågor. I oktober fick jag dock möjlighet att bevista ARMA:s konferens i Las Vegas tack vare ett frikostigt stipendium från Arkivrådet AAS som täckte mina resekostnader samt uppehälle. Konferensavgiften betalade min arbetsgivare, gatu och fastighetskontoret. Om ARMA... ARMA är en amerikansk förening för yrkesverksamma inom informations- och dokumentsektorn, dit bl.a. arkivarier, bibliotekarier och s k recordsmanagers hör. Föreningen har ca medlemmar, främst amerikaner och kanadensare, men också internationella medlemmar från över 30 andra länder. Syftet med ARMA är bl.a. att sprida information och kunskap om dokumenthanteringsfrågor samt skapa nätverk mellan yrkesverksamma inom verksamhetsområdet. Om ARMA 2000, Las Vegas ARMA arrangerar årligen en internationell konferens, som vanligtvis äger rum i olika amerikanska städer. I år hade Las Vegas utsetts som konferensstad och platsen för evenemanget var hotell Hilton. Över 2500 medlemmar deltog i konferensen samt utställare från närmare 200 företag. Konferensen pågick den oktober men redan under helgen påbörjades en förkonferens i form av seminarier och deltagarmöten. Under konferensdagarna anordnades ett 70-tal seminarier, varav många pågick parallellt. Merparten av seminarierna behandlade olika aspekter av hantering av elektroniska handlingar men det förekom också mer allmänna seminarier om ledarskap, hur man driver projekt etc. Allmänna reflektioner över Las Vegas Jag landade i Las Vegas lördag eftermiddag efter 15 timmars flygresa, inklusive byte i Chicago. Vädret var varmt och soligt men efter att ha varit vaken i över ett dygn orkade jag knappt vistas ute utan ville bara sova. Jag hann dock med en rekogniseringstur till hotell Hilton, där konferensen skulle äga rum. Hilton visade sig vara ett typiskt Las Vegas hotell, dvs. gigantiskt till formatet, en lyxig framtoning, affärer i bottenvåningen samt ett casino som utgjorde hotellets hjärta. I Las Vegas domineras en stor del av staden av spektakulära hotell, uppbyggda kring olika teman. I exempelvis hotellet Paris kretsar allt, liksom namnet antyder, kring Frankrikes huvudstad. Då man befinner sig i bottenvåningen promenerar man runt i en något mindre upplaga av kvarteren i Paris. Restaurangerna serverar rätter från det franska köket och utanför hotellet står ett Eiffeltorn som till formatet är halvskaligt jämfört med det riktiga. Det finns också ett hotell med temat New York (naturligtvis med Frihetsgudinnan som hotellets portalfigur), en pyramid med en sfinx framför, en medeltida borg och ett sjörövarnäste.

3 Många av stadens intressantaste affärer är belägna i hotellen men eftersom stadens casinon utgör centrum i varje hotell kan man inte shoppa utan att passera spelborden och de enarmade banditerna. Allt i Las Vegas är uppbyggt kring spelande. De enda stolar som förekommer i hotellen, förutom de som finns i restaurangerna, är belägna framför spelautomaterna. Det förekommer inga fönster eller klockor i spelhallarna. Syftet med detta är att vi skall glömma tid och rum och förlora mer pengar... Alla casinon har dessutom värdinnor som går runt och serverar gratis drinkar, allt för att man inte skall ta paus från spelandet. Efter ett par dagars ofrivilligt vistande i casinon kände jag mig otroligt trött på alla blinkande lampor och plingande ljud från spelautomaterna. Mitt eget spelande inskränkte sig därför till en dollar, vilket alltså motsvarade ett spel i en automat. Jag förlorade......dessutom är trafiksituationen i Las Vegas ohållbar... Las Vegas är uppbyggt mitt ute i öknen. Den grönska som finns ger en känsla av konstgjordhet vilket också är mitt allmänna intryck av staden. Enligt en taxichaufför har Las Vegas ca 12 regndagar om året, varav jag lyckades pricka in 4. Om konferensprogrammet... Internationellt gruppmöte Hela söndagen deltog jag i ett internationellt gruppmöte, där ett 40-tal deltagare från länder utanför USA och Kanada samlades för en diskussion. Deltagarna utgjordes av arkivarier, records managers samt bibliotekarier från bl.a. Turkiet, Italien, Japan, Malta, Australien, Jamaica och Filippinerna. Vi var också tre nordbor, två svenskar och en islänning (för övrigt de enda nordborna på hela konferensen!). Förmiddagens diskussioner kretsade kring de problem som uppstår kring arkivfrågor i olika länder. Många problem är likartade i de flesta länder, exempelvis lagring av elektroniska handlingar, men det förekommer också olikheter beroende på kulturella orsaker, sociala skillnader, varierande lagstiftningar samt olikartade organisationer och strukturer. Brasiliens problem med korruption och stenhård byråkrati kändes främmande för min del liksom flera länders strävan efter att hemlighålla myndigheternas handlingar. Diskussionerna kom också att fokuseras kring ett ämne, som för oss i Sverige är helt obekant, nämligen skillnaden mellan arkivarier och records managers. I många länder, bl.a. USA, har man gjort en uppdelning av arkivarieyrket (som det ser ut i Sverige) i två olika yrken.

4 Arkivarierna är oftast universitetsutbildade med inriktning på historia. Det material de hanterar är också historiskt, dvs. inaktuellt. Records managers är oftast administratörer som når yrket via en mer affärsinriktad karriär. De hanterar aktuella, juridiskt giltiga handlingar, vilket också inkluderar digitalt upprättade handlingar, bl.a. dataregister och e-post. Brasilien, som också har denna uppdelning av arkivarieyrket, ansåg att detta utgör ett problem, bl.a. på grund av att det förekommer stora status- och budgetskillnader mellan yrkesgrupperna. Att hantera elektroniska arkiv anses i Brasilien som finare, vilket innebär att en records manager får en högre status och vanligtvis också tillgång till en större budget än en arkivarie. Efter en gemensam lunch ägnades eftermiddagen främst åt föredrag rörande hantering av elektroniska handlingar. Ett par japanska deltagare diskuterade kring temat Beyond records management och en nederländsk arkivarie visade ett föredrag om elektronisk dokumenthantering Gruppmöte för arkivarier Måndag förmiddag anordnades ett antal gruppmöten för olika yrkesgrupper och branscher. Själv deltog jag i en gruppdiskussion om arkivfrågor. Det var tänkt att deltagarna skulle framföra sina problem och diskutera dem i gruppen, vilket misslyckades totalt p g a en nonchalant seminarieledare. Efter en diskussion om mikrofilmning kontra skanning avslutades debatten och alla störtade iväg till den gemensamma lunchen i utställningshallen. Utställningen Närmare 200 företag deltog i utställningen. De flesta företag var amerikanska, varav endast ett fåtal finns etablerade i Sverige. Trots att produkterna bygger på en amerikansk standard fanns det en hel del intressant att se, framför allt en del förslag på hur man kan lösa olika förvaringsproblem. Arrangören hade på ett listigt sätt löst det vanligt förekommande problemet med att få konferensdeltagarna att närma sig utställningsbåsen. Alla deltagare tilldelades ett särskilt kort i vilket man skulle samla ett antal stämplar, som tillhandahölls av företagen. Den sista konferensdagen samlades alla kort in och man deltog därmed i en tävling där första pris var en resa till Hawaii. Detta arrangemang gjorde att man på ett naturligt sätt blev tvungen att gå fram till företagsrepresentanterna som då fick chansen att göra reklam för sina produkter. Då jag bevistar utställningar i Sverige går jag ofta förbi vissa montrar, exempelvis där olika typer av programvara till datorer säljs eftersom det är svårt att snabbt se vilken funktion produkten har. Mer än en gång har jag råkat ut för en tidsödande demonstration av ett dataprogram som överhuvudtaget inte intresserar mig. Genom detta arrangemang kunde man på ett smidigt sätt gå nära ett utställningsbås och snabbt orientera sig om produkten utan att bli påtvingad en demonstration. Kodak hade funnit en egen lösning på hur man fångar åhörarnas intresse. En gång i timmen visades en 10 minuters show och då denna var slut lottades en skanner ut. Hantering av webbaserad information Jag deltog i ett seminarium rörande hantering av webbaserad information; Recordkeeping and the Web: Challenges for records managers and archivists. Detta ämne intresserade mig eftersom stadsarkivet har drivit samma diskussion inom Stockholms stad, dvs. hur förvaltningarna och bolagen skall kunna bevara sina hemsidor för eftervärlden. Jag hade förväntat mig att föredragshållaren skulle erbjuda en lösning hur man kan lagra websidorna

5 digitalt men istället blev det en presentation av de problem en digital lagring innebär samt en redovisning av en genomförd undersökning hur de amerikanska universiteten hanterar frågan. XML Tisdag eftermiddag inleddes med ett föredrag om det webbaserade programspråket XML. Liksom alla andra arkivarier som har gått företagsuniversitets kurs har jag under ett par års tid fått XML presenterat som en möjlig lösning för ett framtida bevarande av digitala handlingar. Jag var därför nyfiken på att höra hur XML presenteras i amerikanska arkivsammanhang. Föredraget fokuserades kring en presentation av XML och dess styrka, dvs att programspråket ger oss möjlighet att använda samma översättning oavsett vilken programvara vi än använder, vilket gör lagringen systemoberoende. Föredraget gav mig egentligen inget nytt men blev en bra repetition för min del och jag kunde också konstatera att presentationen av XML görs på samma sätt i USA som i Sverige. Yrkesroller Jag bevistade seminariet Flourishing in the future: The information profession in the 21 st century, som handlade om hur yrkesrollerna inom informations- och dokumenthanteringsområdet har förändrats. Från att ha hanterat i arkiv i pappersform har vi fått nya sorters medier där handlingar framställs, vilket också har medfört att arkivarieyrket idag ser annorlunda ut jämfört med 30 år sedan. Som arkivarie ställs man inför en helt annan typ av frågeställningar då man hanterar digitala handlingar än då arkiven är pappersbaserade. Föredragshållaren gav olika förslag på hur framtiden kommer att se ut och olika exempel på hur yrkesrollerna kommer att förändras ytterligare och vad vi själva kan göra för att förbereda oss såväl mentalt som utbildningsmässigt. Under konferensdagarna hölls flera föredrag om arkivariens respektive records managerns yrkesroller, vilka eventuella problem uppdelningen innebär etc. Mellan föredragen deltog jag också i flera diskussioner rörande ämnet och fick bekräftat från flera amerikanska arkivarier att uppdelningen på många sätt utgör ett problem. Seminariet The partnership between records management and archives behandlade frågan ingående och gav en historisk återblick av varför det är olika yrkesgrupper som hanterar historiska respektive aktuella, juridiskt giltiga dokument och hur man skall verka för ett samarbete mellan yrkesgrupperna. I egenskap av svensk arkivarie har jag svårt att förstå att man gör en uppdelning av vem som skall hantera handlingen utifrån dess status i livscykeln vilket också gjorde det svårt att förstå hur dessa yrkesgrupper arbetar i praktiken. IT-projekt Det enda mer allmänt hållna seminarium jag besökte var From data mapping to reconciliation: A guide to working successfully with IT som handlade om hur man som arkivarie eller motsvarande driver ett IT-projekt på ett framgångsrikt sätt. Föredragshållaren gjorde en genomgång av olika databegrepp som man bör känna till, exempelvis skillnader mellan olika typer av databaser och gick också igenom ett antal punkter vad man bör tänka på som projektledare. Även detta föredrag visade sig överensstämma innehållsmässigt med det jag har lärt mig om detta ämne i Sverige.

6 Om banketten... Tisdag kväll var det dags för den stora ARMA-banketten. Att amerikaner är förtjusta i prisutdelningar har jag förstått redan tidigare men jag visste inte att det är så utbrett i alla yrkeskategorier. Under kvällens lopp delades det ut ett otal priser; för årets bästa chapter (dvs geografiskt delområde inom ARMA), årets bästa medlemmar inom respektive chapter, bästa hemsida, bästa artikel, bästa företag etc. Inom varje kategori delades dessutom ut 6 olika priser, beroende på de geografiska delområdenas storlek och antal medlemmar och inom varje kategori lästes dessutom ett antal hederomnämnanden upp! Varje pristagare fick också en möjlighet att äntra scenen och hålla tacktal, ledsadgade av lättklädda damer. Kvällens höjdpunkt under prisutdelningen var när årets hedersmedlemmar utsågs som får ingå i ARMA:s Company of fellows. Pristagarna var rörda till tårar och höll långa tal. Återigen kände jag av de kulturella skillnaderna. I Sverige skulle denna typ av tillställning vara omöjlig att genomföra. Jag pratade också med en av ARMA:s brittiska medlemmar som berättade att man i en engelsk arkivförening hade infört ett pris som årligen skulle delas ut till en medlem som hade utmärkt sig inom yrket. Priset blev dock kortlivat då medlemmarna tyckte att det var obehagligt att själva behöva arbeta för att bli nominerade. Prisutdelningen pågick åtminstone till elvatiden på kvällen, då jag gav upp och gick hem till hotellet. För min del blev det lite väl många priser som delades ut och också väl många tårdrypande tacktal. Problemet med prisutdelningen var också att den försvårade kontakterna med andra bankettgäster. Ingen ville störa ceremonin som pågick uppe på scenen vilket gjorde att man satt tyst hela kvällen, istället för att umgås med sina bordsgrannar. Det förekom också uppträdande i annan form under kvällen, som var betydligt mer underhållande. Under prisutdelningen gjordes det avbrott för framträdanden av s k look-alikes i skepnad av Cher, Tina Turner, Jay Leno och Blues brothers som alla var mycket professionella och dessutom liknade sina förlagor såväl utseendesom röstmässigt. Allmänna synpunkter Allmänna synpunkter Samtliga seminarier jag bevistade var intressanta och väl genomförda av föredragshållarna, som var vältaliga och professionella. Däremot blev jag förvånad över hur lite jag egentligen lärde mig under själva seminarierna. -What s love got to do with it?? Jag kunde snabbt konstatera att det är likartade diskussioner som förs i USA och Sverige och konferenser som genomförs i de båda länderna behandlar också samma ämnen.. Eftersom USA i många fall anses som ett föregångsland, bl.a. vad det gäller ny teknik, hade jag förväntat mig mer långtgående diskussioner och lösningar än vad som presenterades men det kändes samtidigt tryggt att veta att Sverige ligger långt framme i dessa sammanhang.

7 Ett irritationsmoment var att ARMA-konferensen, som utgav sig för att vara internationell, trots detta hela tiden vände sig till de amerikanska deltagarna och endast belyste amerikanska förhållanden. Konferensen hade blivit betydligt mer givande om de internationella deltagarnas hade fått möjlighet att föra fram sina erfarenheter från respektive hemland. Det mest givande med konferensen var de diskussioner jag förde mellan seminarierna med deltagare från andra länder. Att få chans att diskutera skillnader och likheter mellan de olika länderna gör att man ser på sin egen verksamhet med nya ögon. Jag hade bl.a. en intressant diskussion om bevarande av ritningar med en arkivarie på ett amerikansk byggföretag med internationella förgreningar. Hon informerade mig om att de sparar sina relationsritningar i 15 år, även då det gäller fastigheter de själva äger! En viss skillnad jämfört med Sverige där ritningarna åtminstone bevaras så länge som byggnaden finns kvar och oftast även längre än så. Jag fick också veta att man nyligen hade hittat bortglömda ritningar över amerikanska lansortskyrkor som hade byggts i slutet av 1800-talet. Trots att dessa ritningar sedda med amerikanska ögon anses som mycket gamla hade i stort sett alla gallrats, endast ett fåtal plockades undan för bevarande. Konferensen var på många sätt välorganiserad och bra men det fanns också åtskilliga saker att kritisera. Det som förvånade mig mest var att konferensdeltagarna kom och gick hur de ville under föredragen, vilket var mycket störande. Då föredragshållarna var färdiga och det var dags för frågestund reste sig mer än hälften av deltagarna och lämnade lokalen, vilket gav en ljudnivå som medförde att vi som stannade kvar knappt uppfattade den fortsatta diskussionen. Första seminariet jag deltog i trodde jag att detta var en engångsföreteelse men tyvärr kom detta beteende att upprepas på samtliga föredrag jag deltog i. Under konferensdagarna hölls sammanlagt ett 70-tal seminarier och oftast pågick uppemot 10 seminarier samtidigt. Däremellan hade vi kafferaster som varade närmare en timme och dessutom extratimmar då företagen som deltog i utställningen fick tillfälle att demonstrera sina produkter. För min del kändes det som onödigt mycket pauser, utställningen hann man med att besöka ändå. Jag hade hellre velat ha möjlighet att delta i fler seminarier. Dokumentationen från föredragen hanterades på ett bra sätt. I samband med att man registrerade sig fick man en CD-romskiva med föredragshållarnas overheadbilder. Innan föredragen började delades dessutom en papperskopia ut, som man kunde föra anteckningar på. Efter konferensens slut lades alla bilder från föredragen ut på ARMA:s hemsida, vilket också gav oss deltagarna en möjlighet att läsa dokumentationen från alla de föredrag man aldrig hann gå på. (Just dokumentationsbiten är enligt min åsikt ofta bristfällig på svenska konferenser och här har vi något att lära från USA). Däremot kändes den skriftliga information som ARMA spred innan konferensen, exempelvis på sin hemsida, som både otillräcklig och förvirrande. Som internationell deltagare dök det upp många frågor när man läste hemsidan, som man sedan fick besvarade först då konferensen började. Mitt allmänna intryck av konferensen var att den var mycket välorganiserad och intressant. Även servering av kaffe och luncher gick oväntat smidigt trots att köerna hade en tendens att bli oroväckande långa. Lokalerna var fräscha och rymliga och trots det stora antalet deltagare fanns det sittplatser till alla. Föredragshållarnas bilder syntes bra och ljudmässigt fungerade allt också bra. Det var endast ett föredrag som hölls i en lokal i närheten av den sal där banketten skulle äga rum som utsattes för ljudproblem. Mitt under föredraget genomfördes en högljudd soundcheck som tvingade föredragshållaren att sluta innan det egentligen var dags.

8 Även om jag inte lärde mig särskilt mycket av själva seminarierna tyckte jag ändå att konferensen var mycket givande, framför allt genom kontakterna med andra arkivarier och yrkesverksamma inom samma verksamhetsområde. Att se hur andra länder arbetar fick mig att ifrågasätta mitt eget arbetssätt och även den verksamhet jag arbetar i. Vid Hoover Dammen. Det är väldigt högt...

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Tallbohovskolan besökte Frankrike

Tallbohovskolan besökte Frankrike Tallbohovskolan besökte Frankrike En grupp elever från Tallbohovskolan och Kulturskola i Järfälla har besökt Frankrike i slutet av november 2012. Syftet är att ungdomar med olika bakgrund möts i en skapande

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Therese Camaj Ericson och Elin Lindblad Dag 1, söndag den 22 april Tidigt på söndagsmorgonen avgick X2000 från Stockholms central med destination

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

REGISTRATORSFORUM 2012

REGISTRATORSFORUM 2012 REGISTRATORSFORUM 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 VÅRA TALARE Sundbybergs stad Olof Junesjö Försvarets materielverk Cecilia Berlin Fredrik Öhr Registratorns roll i den nya

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Inbjudan till IFSEC 2012

Inbjudan till IFSEC 2012 Inbjudan till IFSEC 2012 London, 12-16 maj 2012 Resa till IFSEC 2012 världens ledande säkerhetsmässa Securitas hälsar dig välkommen att följa med på vår gruppresa till London i mitten av maj. Huvudmålet

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

BLAND VALAR OCH DELFINER

BLAND VALAR OCH DELFINER BLAND VALAR OCH DELFINER Azorerna, 2-10 maj 2015 En oförglömlig resa bland valar och delfiner på Azorerna Följ med Joakim Odelberg till Azorerna och ön Pico och upplev valar och delfiner på mycket nära

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Juridiska utmaningar i gruvprojekt tvister, miljöfrågor och möjliga finansiella lösningar-försäkring

Juridiska utmaningar i gruvprojekt tvister, miljöfrågor och möjliga finansiella lösningar-försäkring Juridiska utmaningar i gruvprojekt tvister, miljöfrågor och möjliga finansiella lösningar-försäkring Lennart Gustavsson, ordföranden i Georange, hälsade alla välkomna till dagens seminarium som skulle

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Presentation av språkcafét

Presentation av språkcafét Presentation av språkcafét Vad är ett språkkafé? Ett språkkafé är ett kommunikativt och trevligt sätt att träna språk utan att delta i formellt organiserade lektioner. Hur och var ordnas ett språkkafé?

Läs mer

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010.

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Den 22 maj åkte jag med 36 andra förväntansfulla kolleger till ön Kalymnos i Grekland för att delta i kursen Konsultationsteknik. Vi träffades

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

BLUEGARDEN ANVÄNDARKONFERENS

BLUEGARDEN ANVÄNDARKONFERENS BLUEGARDEN ANVÄNDARKONFERENS Den 27-28 oktober välkomnar vi alla våra kunder till Clarion Hotel i Stockholm för två dagars totalt kundfokus. Sista anmälningsdatum för grundanmälan är den 15 september.

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 SHR SÖDRA Managementprogrammet 2010 SEMINARIE 1 Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 Måndag 11 oktober 10.00 Introduktion till programmet Gösta Fernström - genomgång av programinnehåll Kjell

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

Milano, Italien. 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID

Milano, Italien. 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID Å R L I G E D A - K O N F E R E N S Milano, Italien 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID Speciella sponsorer Guldsponsorer Utställare årliga konferensen 2013 INBJUDAN Hej kollegor och vänner, Det viktigaste ämnet

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

LAS VEGAS NÖJENAS STAD

LAS VEGAS NÖJENAS STAD MÄSSRESA LAS VEGAS LAS VEGAS NÖJENAS STAD Las Vegas är den största staden i delstaten Nevada i sydvästra USA. Staden är ett centrum för alla möjliga upplevelser och aktiviteter. Las Vegas är ett av världens

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild galleri benjamin goss Andas gammalt och nytt Benjamin Goss är fotografen som tjänar sitt uppehälle med digitalkameran, men som älskar det bristfälliga som en trasig storformatskamera

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola Projektmaterial VÄSTANVIKS HISTORIA Västanviks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Västanviks historia

Läs mer

Europeiska företagsråd (EWC)

Europeiska företagsråd (EWC) Europeiska företagsråd (EWC) Bruksanvisning för arbetsgivare Gjorde du stora eftergifter när ni förhandlade fram avtalet om införandet av ett europeiskt företagsråd (EWC)? Är du rädd att detta forum ska

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo?

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? ETNISKA MINORITETER FRÅN KOSOVO Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? Välkommen att lära mer på Immigrantinstitutet i Borås

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel!

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel! KONFERENS I KROATIEN 2013 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Vi, Lotta Svensson Appelqvist och Urban Beinö, hade den fantastiska möjligheten att få deltaga vid årets internationella histiocytos-seminarium.som

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer