Bågbladet. Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober Ritning på de nya portarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bågbladet. www.fatburen.org Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998. Ritning på de nya portarna"

Transkript

1 Bågbladet Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998 Nya portar Föreningens förslag till nya portar kommer sannolikt att accepteras av Stadsbyggnadsnämnden. Men det var först efter föreningen överklagat ett tidigare avslag från nämnden som dörrarna har accepterats. De nya dörrarna är förhoppningsvis mycket stabilare än de gamla. Dels är de inte lika höga; ovanför dörren kommer det att finnas en glasruta. Tvärs över dörren kommer det att finnas en förstärkande balk. Just nu pågår upphandling, och byte av dörrar kommer att kunna ske först till våren. Ritning på de nya portarna Lämna in blanketterna Med detta nummer av Bågbladet följer två blanketter. En blankett är för anmälan till informationsmötet den 25 november. Precis som förra gången är det möjligt att i stället anmäla sig på föreningens websidor, under Föreningen. Användarnamn: medlem Lösenord: fatburen Den andra blanketten är till för att pejla intresset i föreningen för grannsamverkan mot brott (se sidan 3) och skall lämnas till det egna trappombudet. Eller skicka e- post till trappombudet (se sidan 2). Möte 25 nov. Den 25 november klockan i NürnbergHuset arrangerar styrelsen ett informationsmöte. Tidigare var det tänkt att en extrastämma skulle hållas då för att vi skulle kunna besluta huruvida föreningen skulle köpa affärslokalerna. Men förhandlingarna med HSB Stockholm har nu inte hunnit så långt som man hade hoppats, och det blir bara ett informationsmöte. På mötet kommer förutom föreningens ekonomi också grannsamverkan mot brott att presenteras och diskuteras (se artikel sidan 3). Dessutom kommer föreningens räntegrupp att presentera vad de då kommit fram till vad gäller strimling av lånen. Eftersom det är ett informationsmöte kommer inga beslut att fattas. Glöm inte bort att anmäla dig om du vill komma, så att förfriskningarna i pausen räcker! Avgiftshöjning 3% Styrelsen hade den 26 september ett heldagsmöte då vi huvudsakligen behandlade föreningens ekonomi. Vi konstaterade att det är nödvändigt att höja avgiften. Skälen är minskade räntebidrag, ökade driftoch underhållskostnader samt minskade hyresintäkter. Föreningen har bland annat intäkter av uthyrning till Stockholms kommun, två daghemslokaler. Omförhandling av hyrorna pågår för närvarande, vilket troligen kommer att medföra lägre intäkter. Styrelsen beslutade att höja månadsavgiften med 3% från den 1 januari Detta innebär en avgiftshöjning på ca 200 kronor per månad för en 100 m 2 lägenhet. Brf. Bågen väntas trots denna avgiftshöjning redovisa en förlust i storleksordningen 1 miljon kronor för år Förlusten kan dock täckas med medel ur dispositionsfonden. Med fortsatta avgiftshöjningar på nivån ca 3% väntas föreningen redovisa ett positivt resultat år Föreningen har då möjlighet att i större utsträckning än i dag amortera ned lånen. Som vi tidigare informerat om väntas resultat för år 1998 bli negativt. Det blir dock bättre än budgeterat. Detta beror bland annat på högre ränteintäkter och lägre fastighetsskatt. Brf Bågens räntebidrag är för närvarande i storleksordningen 3,0 miljoner kronor. Räntebidraget beräknas för vår del vara helt avvecklat år Föreningens ekonomi är emellertid redan idag starkt beroende av ränteläget på marknaden. I december 1999 skall ett lån på 75 miljoner omsättas. Detta lån löper för närvarande på en räntesats om 5,65%. Under år 2000 skall totalt ca 70 miljoner omsättas. Styrelsens långsiktiga kalkyler baseras på fortsatt lågt ränteläge. Göran Lagerstedt ordf

2 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 2 Aktuella adresser Använda förkortningar: FB, Fatburs Brunnsgata; Sw, Swedenborgsgatan; Vg, Västgötagränd. Namn följda har epost enligt mönstret: Carl : Styrelsen för brf. Bågen, Vg 3, Stockholm ordförande Göran Lagerstedt FB vice ordf. Anton Konechny Vg sekr. Ulla Guldbrand Vg Niskanen kassör Marja Temmes FB vice sekr. Fredrik Sandberg Vg studieansv. Inga Pettersson Vg Suppleanter: info.-ansv. Bernt Högqvist FB Internetansv. Ulf Vg Gunnar Malmqvist Vg HSBs repr. Jan Scherman d:o suppl. Anders Svensson Adjungerad Stefan Norrgård revisor, ord. Björn Pernehagen Vg d:o, suppl. Barbro Silfverhielm Vg Felanmälan Hissar (OTIS) Internet eller Övriga frågor (Mälarstaden) Akuta ärenden då felanmälan är stängd Arsenalen Mälarstaden Förvaltning AB Box 70346, Stockholm besöksadress: Ynglingag. 2, 2tr växel telefax fax förvaltare Stefan Norrgård, (vikarie 1998: Göran Elander) Överlåtelser och kontraktsfrågor: Ylva Forslund, telefontid fastighetsskötare Lennart Eisner fax HSB Riksförbund & HSB Stockholm Postadress: HSB Riksförbund, Box 8310, Stockholm HSB Stockholm, Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 41, tel Bågbladet Informationsblad för bostadsrättsföreningen Bågen. Utkommer ca tre gånger per år. Nästa nummer är planerat att komma ut i februari Redaktion Dan ansv. utg., FB 13, tel Trappombud Sw 21 Sophia FB 11 Bengt FB 13 Per FB 15 Lennart Mattson FB 17 Ulf Sävström FB 21 Eivor Holsberg-Torén FB 27 Lennart Weiss FB 29 Håkan Lindhe FB 31 Iris Hernström Vg 3 Katarina Vg 5 Staffan Vg 7 Gunilla Arvén Vg 9 Anders Vg 15 Elisabet Tjernlund Vg 19 Tomas Persson Vg 21 Folke Lokalbokning Bokningslista för alla lokaler finns utanför grovtvättstugan FB 15. Betalning av depositionsavgift, hyra samt utkvittering av nyckel kan göras i publokalen Vg 17 torsdagar kl Lokalkommitté Birgit Vg Eric Lothigius Vg Tariq Vg Carl FB Gunilla FB Lokalansvariga Västgötagränd 3 Snickerirum: Carl FB Västgötagränd 17 (daghemsingången) Puben: vakant Bordtennisrum: Monika Nordstrand FB Bastu: Eric Lothigius Fatburs Brunnsgata 13 Vävstuga: Rigmor Pettersson Vg Fatburs Brunnsgata 19 (daghemsingången) Festlokalen: Birgit Andersson Bastu och Solarium: Håkan Torén FB Swedenborgsgatan 21 Gästlägenhet: Gunilla Föreningens telefoner Styrelserummet FB Gästlägenheten Sw Puben Vg Festlokalen FB

3 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 3 Grannsamverkan mot brott även i Bågen? Med detta nummer av Bågbladet följer en blankett som kan lämnas i ditt trappombuds brevlåda om du tror att grannsamverkan mot brott kan vara något för dig. Polisman Peter Gustavsson från vår polisstation informerade den 12 oktober trappombuden vad det innebär att gå med i grannsamverkan mot brott. I korthet är det fyra punkter som behöver uppfyllas för de som väljer att delta: 1. Man upprättar en inventarieförteckning för hemmet. 2. Man meddelar en kontaktperson när man är bortrest en vecka eller mer. 3. Sina värdesaker, tex pengar och smycken, förvarar man på ett betryggande sätt i lägenheten. 4. Man är allmänt vaksam, speciellt vad gäller okända personer i huset. Om dessa villkor uppfylls, så ger de flesta hemförsäkringar en rabatt på 5-10%. Vi kommer också ha rätt att sätta upp en skylt om grannsamverkan mot brott i huset. Polisen, som har ansträngda resurser, försöker prioritera de hus där de boende aktivt arbetar mot brott. Man avgör alltså själv, per lägenhet, om man är intresserad av att delta, och för att pejla intresset ombedes var och en fylla i bifogade blankett och lägga den i sitt trappombuds brevlåda. Men om intresset som helhet i föreningen är alltför lågt så lär nog ingenting bli av. På informationsmötet den 25 november kommer frågan om grannsamverkan mot brott också att tas upp. Diskussion På trappombudsmötet utbröt en livlig diskussion efter polisens presentation. Enligt uppgift har ingen lägenhet alls haft något inbrott under föreningens hela historia. Detta beror förstås på att vi har säkerhetsdörrar. Så intresset för att skydda sig mot inbrott i lägenheten är naturligt nog ganska lågt. Men en lista över sina inventarier (punkt 1 ovan) bör man ju upprätta i vilket fall som helst, för att ha i händelse av tex brand. Även om det inte (ännu) förekommit i vår förening, har det hänt att en säkerhetsdörr sågats upp med slipmaskin. Alla grannar hörde naturligtvis oväsendet, men ingen ingrep eftersom ingen visste att den boende var bortrest. Så det skulle finnas anledning att enligt punkt 2 ovan också meddela om man är bortrest en längre tid. Enligt punkt 3 uppmanas man att förvara sina värdehandlingar betryggande. Men detta är ganska lätt att uppfylla: låt bara bli att lägga pengar och smycken på de allra mest uppenbara platsen (vilket lär vara sovrummet). Om man råkar ha sin dörr olåst några minuter och någon smiter in, så är det alltid där de letar först. Slutligen, punkt 4, vaksamhet, är något som skulle kunna hjälpa oss att komma tillrätta med den brottslighet som vi verkligen har problem med i föreningen: inbrott i källare och vind samt skadegörelse, då speciellt klotter. Hittills i år har ca 30 fall av skadegörelse polisanmälts i Bågen. Andra åtgärder Peter Gustavsson kom också med en del tips om hur vi kan skydda oss mot brott för övrigt. Man kan skaffa sig ett larm, men då bör det definitivt vara ett godkänt sådant. Hänglåset på vindskontoret måste vara av minst skyddsklass 2 för att hemförsäkringen skall gälla. På polisstationen finns en liten utställning över olika slags lås, och man ger gärna råd om dessa saker. Polisbrist Några boende berättade om sina svårigheter att få tag på polisen då det behövdes. Exempelvis ringde Göran Lagerstedt förgäves härom veckan för att anmäla pågående klotter. Peter Gustavsson sa att det ibland kan vara problem med bemanningen. Urspungligen fanns det 27 poliser på polisstationen, men nu bara 18 varav 13 i yttre tjänst. Med invånare i området blir det alltså ganska mycket för var och en att bevaka. Stockholm är ett krävande område, och många poliser söker sig till andra platser. Intagningen till polisskolan har trots många sökande varit låg under ett antal år, men nu tas det in större årskullar. Dessa kommer dock inte ut förrän om några år, och fram till dess kommer bemanningen att minska. Inbrott i garaget Peter Gustavssons specialområde är bilinbrott, och då speciellt i garagen. Automo Car Park AB som sköter garagesamfälligheten under Templen vill ordna separata burar för varje bil. Enligt Gustavsson är detta ett mycket effektivt sätt att skydda sig mot inbrott. Men medlemmarna i samfälligheten, däribland Brf. Bågen, påstås ha ställt sig tveksamma till detta av kostnadsskäl. Man räknar med att en garageplats skulle bli ca 100 kr dyrare per månad om separata burar installeras. Värmen och ventilationen Under 1997 genomfördes en omfattande värmeenkät. Styrelsen sökte svar på hur ventilationssystemet och rumstemperaturen uppfattas under vinterhalvåret. Pga enkätens utformning är den något svår att sammanställa på ett överskådligt sätt. Det framgår dock att vissa lägenheter upplevs som för varma medan andra är för kalla. Det är onödigt att bli osams med sin granne om den här frågan. De som tycker att det är för varmt i Dan Sahlin lägenheten och de som tycker det är för kallt kan bägge två ha rätt. Om det är för kallt borde stödelementen klara detta. Om så inte är fallet bör man ta kontakt med vår förvaltare för åtgärd. Någon allmän sänkning av inomhustemperaturen har ej diskuterats i styrelsen. Vi i styrelsen hoppas ventilationen och värmen denna vinter kommer att bli bättre. Ulla Guldbrand-Niskanen sekr.

4 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 4 Effektivare sophantering I slutet av oktober kommer Fredrik Wachtmeister från HSB Stockholms mark- och servicesektion till oss för att hjälpa till med en effektivare planering av soprummen. Målsättningen är att så mycket grovsopor som möjligt ska kunna sorteras i de fraktioner som kommunen har vid sina insamlingsställen. Materialbolagen kommer då att hämta soporna hos oss. Vid hade också tänkt att minska sophämtningskostnaderna genom att ordna en särskild plats i soprummen där vi kan ställa saker som någon annan kan få ta hand om, dvs ännu en typ av återvinning. Föreningen har små avdragsmöjligheter för ränta, men det har däremot de enskilda medlemmarna. Boendekostnaden skulle alltså kanske kunna sänkas om medlemmarna tog över föreningens lån. Det har nu bildats en grupp bestående av Ulf Jonsson (styrelsesuppleant), Anders Helsing (motionär), Fredrik Sandberg (styrelsen) och Jan Scherman Vi kommer dock inte att ha råd med en balpress som fordras för insamling av hårdplast och det är därför vår förhoppning att alla tar med sådant avfall till kommunens insamlingsställen. Eivor Holsberg Torén, för Miljögruppen Red. anm. I början av oktober skapades också en intern news-grupp fatburen.pryltorg på föreningens server för försäljning inom föreningen. Det som du tycker är skräp kanske någon annan gärna vill ha. Räntegruppen utreder vidare På årsmötet beslutades att föreningen skulle utreda möjligheterna att sänka våra höga räntekostnader genom strimling av lån. Stängda innerdörrar Nu när vintern närmar sig så bör våra innerdörrar i portarna stängas för att det inte skall bli för utkylt. Om du ser dörren uppställd, stäng den så sparar vi pengar! (HSB). Fortfarande pågår intensiv faktainsamling och -belysning med målsättningen att göra en presentation av olika möjligheter och dess konsekvenser till informationsmötet i november. Det är fritt fram och kontakta oss inom gruppen för att framföra synpunkter. Ulf Jonsson FATBURSTVÄTTEN BEHÖVER DIN HJÄLP Vi erbjuder en deltidstjänst till dig som är serviceinriktad och kan arbeta lite udda timmar. Du kommer att jobba onsdag till fredag kl samt lördagar Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att märka kläder, ta emot och lämna ut kläder till kunderna. Har du utbildning i sömnad så är det ett plus och kan dessutom ge dig möjligheten att tjäna ytterligare lite pengar. Är du intresserad så ring oss på telefon Fråga efter Camilla eller Christoffer. Gran i parken Liksom tidigare år planeras en gran i parken. Förhoppningsvis får vi sponsorer även detta år. Elleveranser till Bågen Avtalet med Fyrstad Kraft går ut den 31 december i år. Efter offertintagning och förhandlingar har ett nytt avtal slutits med Fyrstad Kraft. Avtalet löper på tre år. Det nya avtalet med Fyrstad kraft innebär sänkta elkostnader för Brf. Bågen. Nya säkerhetsdörrar Fest- och publokalen har utrustats med säkerhetsdörrar. I våras hade någon tagit sig in i festlokalen och övernattat ett par dagar. Inga nya urnor De urnor vid portarna som slagits sönder kommer inte att ersättas. Istället placeras de kvarvarande urnorna om. Brevlåda också i FB15 Styrelsen avser att sätta upp en brevlåda också i FB15 för brev till styrelsen och lokalkommittén. Till skillnad mot i Vg 3 så har samtliga i föreningen en nyckel till porten i FB15 eftersom bokningslistor och grovtvättstuga finns där. Telia flyttar TV-kanaler Den 2 november klockan flyttar Telia om bland TV-kanalerna för att ge plats för kommande tjänster: kanal från till TV4 VHF 3 VHF 6 TV21 VHF 8 S 10 ZTV S10 VHF 8 TV9 VHF 2 S 19 Glöm inte att också ställa om videobandspelaren! Gropen vid FB13 Gropen vid FB13 beror att Skanska gör en garantireparation eftersom det läcker in i Styrelserummet. Internet i Bågen Arbetet med att lägga upp nyttig information på Bågens webbsidor (www.fatburen.org) har satt fart igen, och nu finns en bättre listning av boende med e-post och webbsidor, samt information om föreningens lokaler. Inom kort kommer också företagen i huset att erbjudas anslutning till nätet.

5 Anmälan till Informationsmöte i Brf. Bågen Tid: 25 november 1998, klockan Plats: Nürnberghuset Antal vuxna: Antal barn: Namn: Lägenhetsnummer: Lappen lämnas i föreningens brevlåda Vg3 eller FB15. Alternativt kan anmälan ske på se under "Föreningen" Anmälan måste ske senast 18 november. Intresseanmälan Grannsamverkan mot brott O Ja, jag är intresserad av att gå med i grannsamverkan mot brott! O Nej, jag är inte intresserad av att gå med. Namn: Lägenhetsnummer: Blanketten lämnas till ditt trappombud (se sidan två i Bågbladet) senast 18 november.

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Julen 2006

STORSTUGE- NYTT Julen 2006 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen.

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Motion inför Brf Bågens stämma 2009 Föreningens webbsajt Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Datainspektionen

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad

Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition HSBs brf Tellus, HSB-kontoret En Glad Nr 1 mars 2007 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet första torsdagen i månaden kl 18.30 20.00 HSBs brf Tellus, HSB-kontoret

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare

Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare Läkarna räcker inte till! Demokrati för vem? Debatten går vidare INGEMAR HÄRD SLUTAR Att en författare och grafiker slår sig i slang med Masthuggsnytts redaktion kan man utan vidare tänka sig. Men det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan maj 2002 Murklan Bladet www.murklan.nu Det var ett tag sedan Murklanbladet kom ut i era brevlådor. Inte därför att vi inte haft någonting att

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer