Bågbladet. Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober Ritning på de nya portarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bågbladet. www.fatburen.org Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998. Ritning på de nya portarna"

Transkript

1 Bågbladet Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg.7, nummer 3, oktober 1998 Nya portar Föreningens förslag till nya portar kommer sannolikt att accepteras av Stadsbyggnadsnämnden. Men det var först efter föreningen överklagat ett tidigare avslag från nämnden som dörrarna har accepterats. De nya dörrarna är förhoppningsvis mycket stabilare än de gamla. Dels är de inte lika höga; ovanför dörren kommer det att finnas en glasruta. Tvärs över dörren kommer det att finnas en förstärkande balk. Just nu pågår upphandling, och byte av dörrar kommer att kunna ske först till våren. Ritning på de nya portarna Lämna in blanketterna Med detta nummer av Bågbladet följer två blanketter. En blankett är för anmälan till informationsmötet den 25 november. Precis som förra gången är det möjligt att i stället anmäla sig på föreningens websidor, under Föreningen. Användarnamn: medlem Lösenord: fatburen Den andra blanketten är till för att pejla intresset i föreningen för grannsamverkan mot brott (se sidan 3) och skall lämnas till det egna trappombudet. Eller skicka e- post till trappombudet (se sidan 2). Möte 25 nov. Den 25 november klockan i NürnbergHuset arrangerar styrelsen ett informationsmöte. Tidigare var det tänkt att en extrastämma skulle hållas då för att vi skulle kunna besluta huruvida föreningen skulle köpa affärslokalerna. Men förhandlingarna med HSB Stockholm har nu inte hunnit så långt som man hade hoppats, och det blir bara ett informationsmöte. På mötet kommer förutom föreningens ekonomi också grannsamverkan mot brott att presenteras och diskuteras (se artikel sidan 3). Dessutom kommer föreningens räntegrupp att presentera vad de då kommit fram till vad gäller strimling av lånen. Eftersom det är ett informationsmöte kommer inga beslut att fattas. Glöm inte bort att anmäla dig om du vill komma, så att förfriskningarna i pausen räcker! Avgiftshöjning 3% Styrelsen hade den 26 september ett heldagsmöte då vi huvudsakligen behandlade föreningens ekonomi. Vi konstaterade att det är nödvändigt att höja avgiften. Skälen är minskade räntebidrag, ökade driftoch underhållskostnader samt minskade hyresintäkter. Föreningen har bland annat intäkter av uthyrning till Stockholms kommun, två daghemslokaler. Omförhandling av hyrorna pågår för närvarande, vilket troligen kommer att medföra lägre intäkter. Styrelsen beslutade att höja månadsavgiften med 3% från den 1 januari Detta innebär en avgiftshöjning på ca 200 kronor per månad för en 100 m 2 lägenhet. Brf. Bågen väntas trots denna avgiftshöjning redovisa en förlust i storleksordningen 1 miljon kronor för år Förlusten kan dock täckas med medel ur dispositionsfonden. Med fortsatta avgiftshöjningar på nivån ca 3% väntas föreningen redovisa ett positivt resultat år Föreningen har då möjlighet att i större utsträckning än i dag amortera ned lånen. Som vi tidigare informerat om väntas resultat för år 1998 bli negativt. Det blir dock bättre än budgeterat. Detta beror bland annat på högre ränteintäkter och lägre fastighetsskatt. Brf Bågens räntebidrag är för närvarande i storleksordningen 3,0 miljoner kronor. Räntebidraget beräknas för vår del vara helt avvecklat år Föreningens ekonomi är emellertid redan idag starkt beroende av ränteläget på marknaden. I december 1999 skall ett lån på 75 miljoner omsättas. Detta lån löper för närvarande på en räntesats om 5,65%. Under år 2000 skall totalt ca 70 miljoner omsättas. Styrelsens långsiktiga kalkyler baseras på fortsatt lågt ränteläge. Göran Lagerstedt ordf

2 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 2 Aktuella adresser Använda förkortningar: FB, Fatburs Brunnsgata; Sw, Swedenborgsgatan; Vg, Västgötagränd. Namn följda har epost enligt mönstret: Carl : Styrelsen för brf. Bågen, Vg 3, Stockholm ordförande Göran Lagerstedt FB vice ordf. Anton Konechny Vg sekr. Ulla Guldbrand Vg Niskanen kassör Marja Temmes FB vice sekr. Fredrik Sandberg Vg studieansv. Inga Pettersson Vg Suppleanter: info.-ansv. Bernt Högqvist FB Internetansv. Ulf Vg Gunnar Malmqvist Vg HSBs repr. Jan Scherman d:o suppl. Anders Svensson Adjungerad Stefan Norrgård revisor, ord. Björn Pernehagen Vg d:o, suppl. Barbro Silfverhielm Vg Felanmälan Hissar (OTIS) Internet eller Övriga frågor (Mälarstaden) Akuta ärenden då felanmälan är stängd Arsenalen Mälarstaden Förvaltning AB Box 70346, Stockholm besöksadress: Ynglingag. 2, 2tr växel telefax fax förvaltare Stefan Norrgård, (vikarie 1998: Göran Elander) Överlåtelser och kontraktsfrågor: Ylva Forslund, telefontid fastighetsskötare Lennart Eisner fax HSB Riksförbund & HSB Stockholm Postadress: HSB Riksförbund, Box 8310, Stockholm HSB Stockholm, Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 41, tel Bågbladet Informationsblad för bostadsrättsföreningen Bågen. Utkommer ca tre gånger per år. Nästa nummer är planerat att komma ut i februari Redaktion Dan ansv. utg., FB 13, tel Trappombud Sw 21 Sophia FB 11 Bengt FB 13 Per FB 15 Lennart Mattson FB 17 Ulf Sävström FB 21 Eivor Holsberg-Torén FB 27 Lennart Weiss FB 29 Håkan Lindhe FB 31 Iris Hernström Vg 3 Katarina Vg 5 Staffan Vg 7 Gunilla Arvén Vg 9 Anders Vg 15 Elisabet Tjernlund Vg 19 Tomas Persson Vg 21 Folke Lokalbokning Bokningslista för alla lokaler finns utanför grovtvättstugan FB 15. Betalning av depositionsavgift, hyra samt utkvittering av nyckel kan göras i publokalen Vg 17 torsdagar kl Lokalkommitté Birgit Vg Eric Lothigius Vg Tariq Vg Carl FB Gunilla FB Lokalansvariga Västgötagränd 3 Snickerirum: Carl FB Västgötagränd 17 (daghemsingången) Puben: vakant Bordtennisrum: Monika Nordstrand FB Bastu: Eric Lothigius Fatburs Brunnsgata 13 Vävstuga: Rigmor Pettersson Vg Fatburs Brunnsgata 19 (daghemsingången) Festlokalen: Birgit Andersson Bastu och Solarium: Håkan Torén FB Swedenborgsgatan 21 Gästlägenhet: Gunilla Föreningens telefoner Styrelserummet FB Gästlägenheten Sw Puben Vg Festlokalen FB

3 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 3 Grannsamverkan mot brott även i Bågen? Med detta nummer av Bågbladet följer en blankett som kan lämnas i ditt trappombuds brevlåda om du tror att grannsamverkan mot brott kan vara något för dig. Polisman Peter Gustavsson från vår polisstation informerade den 12 oktober trappombuden vad det innebär att gå med i grannsamverkan mot brott. I korthet är det fyra punkter som behöver uppfyllas för de som väljer att delta: 1. Man upprättar en inventarieförteckning för hemmet. 2. Man meddelar en kontaktperson när man är bortrest en vecka eller mer. 3. Sina värdesaker, tex pengar och smycken, förvarar man på ett betryggande sätt i lägenheten. 4. Man är allmänt vaksam, speciellt vad gäller okända personer i huset. Om dessa villkor uppfylls, så ger de flesta hemförsäkringar en rabatt på 5-10%. Vi kommer också ha rätt att sätta upp en skylt om grannsamverkan mot brott i huset. Polisen, som har ansträngda resurser, försöker prioritera de hus där de boende aktivt arbetar mot brott. Man avgör alltså själv, per lägenhet, om man är intresserad av att delta, och för att pejla intresset ombedes var och en fylla i bifogade blankett och lägga den i sitt trappombuds brevlåda. Men om intresset som helhet i föreningen är alltför lågt så lär nog ingenting bli av. På informationsmötet den 25 november kommer frågan om grannsamverkan mot brott också att tas upp. Diskussion På trappombudsmötet utbröt en livlig diskussion efter polisens presentation. Enligt uppgift har ingen lägenhet alls haft något inbrott under föreningens hela historia. Detta beror förstås på att vi har säkerhetsdörrar. Så intresset för att skydda sig mot inbrott i lägenheten är naturligt nog ganska lågt. Men en lista över sina inventarier (punkt 1 ovan) bör man ju upprätta i vilket fall som helst, för att ha i händelse av tex brand. Även om det inte (ännu) förekommit i vår förening, har det hänt att en säkerhetsdörr sågats upp med slipmaskin. Alla grannar hörde naturligtvis oväsendet, men ingen ingrep eftersom ingen visste att den boende var bortrest. Så det skulle finnas anledning att enligt punkt 2 ovan också meddela om man är bortrest en längre tid. Enligt punkt 3 uppmanas man att förvara sina värdehandlingar betryggande. Men detta är ganska lätt att uppfylla: låt bara bli att lägga pengar och smycken på de allra mest uppenbara platsen (vilket lär vara sovrummet). Om man råkar ha sin dörr olåst några minuter och någon smiter in, så är det alltid där de letar först. Slutligen, punkt 4, vaksamhet, är något som skulle kunna hjälpa oss att komma tillrätta med den brottslighet som vi verkligen har problem med i föreningen: inbrott i källare och vind samt skadegörelse, då speciellt klotter. Hittills i år har ca 30 fall av skadegörelse polisanmälts i Bågen. Andra åtgärder Peter Gustavsson kom också med en del tips om hur vi kan skydda oss mot brott för övrigt. Man kan skaffa sig ett larm, men då bör det definitivt vara ett godkänt sådant. Hänglåset på vindskontoret måste vara av minst skyddsklass 2 för att hemförsäkringen skall gälla. På polisstationen finns en liten utställning över olika slags lås, och man ger gärna råd om dessa saker. Polisbrist Några boende berättade om sina svårigheter att få tag på polisen då det behövdes. Exempelvis ringde Göran Lagerstedt förgäves härom veckan för att anmäla pågående klotter. Peter Gustavsson sa att det ibland kan vara problem med bemanningen. Urspungligen fanns det 27 poliser på polisstationen, men nu bara 18 varav 13 i yttre tjänst. Med invånare i området blir det alltså ganska mycket för var och en att bevaka. Stockholm är ett krävande område, och många poliser söker sig till andra platser. Intagningen till polisskolan har trots många sökande varit låg under ett antal år, men nu tas det in större årskullar. Dessa kommer dock inte ut förrän om några år, och fram till dess kommer bemanningen att minska. Inbrott i garaget Peter Gustavssons specialområde är bilinbrott, och då speciellt i garagen. Automo Car Park AB som sköter garagesamfälligheten under Templen vill ordna separata burar för varje bil. Enligt Gustavsson är detta ett mycket effektivt sätt att skydda sig mot inbrott. Men medlemmarna i samfälligheten, däribland Brf. Bågen, påstås ha ställt sig tveksamma till detta av kostnadsskäl. Man räknar med att en garageplats skulle bli ca 100 kr dyrare per månad om separata burar installeras. Värmen och ventilationen Under 1997 genomfördes en omfattande värmeenkät. Styrelsen sökte svar på hur ventilationssystemet och rumstemperaturen uppfattas under vinterhalvåret. Pga enkätens utformning är den något svår att sammanställa på ett överskådligt sätt. Det framgår dock att vissa lägenheter upplevs som för varma medan andra är för kalla. Det är onödigt att bli osams med sin granne om den här frågan. De som tycker att det är för varmt i Dan Sahlin lägenheten och de som tycker det är för kallt kan bägge två ha rätt. Om det är för kallt borde stödelementen klara detta. Om så inte är fallet bör man ta kontakt med vår förvaltare för åtgärd. Någon allmän sänkning av inomhustemperaturen har ej diskuterats i styrelsen. Vi i styrelsen hoppas ventilationen och värmen denna vinter kommer att bli bättre. Ulla Guldbrand-Niskanen sekr.

4 Bågbladet nr 3, oktober 1998 sidan 4 Effektivare sophantering I slutet av oktober kommer Fredrik Wachtmeister från HSB Stockholms mark- och servicesektion till oss för att hjälpa till med en effektivare planering av soprummen. Målsättningen är att så mycket grovsopor som möjligt ska kunna sorteras i de fraktioner som kommunen har vid sina insamlingsställen. Materialbolagen kommer då att hämta soporna hos oss. Vid hade också tänkt att minska sophämtningskostnaderna genom att ordna en särskild plats i soprummen där vi kan ställa saker som någon annan kan få ta hand om, dvs ännu en typ av återvinning. Föreningen har små avdragsmöjligheter för ränta, men det har däremot de enskilda medlemmarna. Boendekostnaden skulle alltså kanske kunna sänkas om medlemmarna tog över föreningens lån. Det har nu bildats en grupp bestående av Ulf Jonsson (styrelsesuppleant), Anders Helsing (motionär), Fredrik Sandberg (styrelsen) och Jan Scherman Vi kommer dock inte att ha råd med en balpress som fordras för insamling av hårdplast och det är därför vår förhoppning att alla tar med sådant avfall till kommunens insamlingsställen. Eivor Holsberg Torén, för Miljögruppen Red. anm. I början av oktober skapades också en intern news-grupp fatburen.pryltorg på föreningens server för försäljning inom föreningen. Det som du tycker är skräp kanske någon annan gärna vill ha. Räntegruppen utreder vidare På årsmötet beslutades att föreningen skulle utreda möjligheterna att sänka våra höga räntekostnader genom strimling av lån. Stängda innerdörrar Nu när vintern närmar sig så bör våra innerdörrar i portarna stängas för att det inte skall bli för utkylt. Om du ser dörren uppställd, stäng den så sparar vi pengar! (HSB). Fortfarande pågår intensiv faktainsamling och -belysning med målsättningen att göra en presentation av olika möjligheter och dess konsekvenser till informationsmötet i november. Det är fritt fram och kontakta oss inom gruppen för att framföra synpunkter. Ulf Jonsson FATBURSTVÄTTEN BEHÖVER DIN HJÄLP Vi erbjuder en deltidstjänst till dig som är serviceinriktad och kan arbeta lite udda timmar. Du kommer att jobba onsdag till fredag kl samt lördagar Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att märka kläder, ta emot och lämna ut kläder till kunderna. Har du utbildning i sömnad så är det ett plus och kan dessutom ge dig möjligheten att tjäna ytterligare lite pengar. Är du intresserad så ring oss på telefon Fråga efter Camilla eller Christoffer. Gran i parken Liksom tidigare år planeras en gran i parken. Förhoppningsvis får vi sponsorer även detta år. Elleveranser till Bågen Avtalet med Fyrstad Kraft går ut den 31 december i år. Efter offertintagning och förhandlingar har ett nytt avtal slutits med Fyrstad Kraft. Avtalet löper på tre år. Det nya avtalet med Fyrstad kraft innebär sänkta elkostnader för Brf. Bågen. Nya säkerhetsdörrar Fest- och publokalen har utrustats med säkerhetsdörrar. I våras hade någon tagit sig in i festlokalen och övernattat ett par dagar. Inga nya urnor De urnor vid portarna som slagits sönder kommer inte att ersättas. Istället placeras de kvarvarande urnorna om. Brevlåda också i FB15 Styrelsen avser att sätta upp en brevlåda också i FB15 för brev till styrelsen och lokalkommittén. Till skillnad mot i Vg 3 så har samtliga i föreningen en nyckel till porten i FB15 eftersom bokningslistor och grovtvättstuga finns där. Telia flyttar TV-kanaler Den 2 november klockan flyttar Telia om bland TV-kanalerna för att ge plats för kommande tjänster: kanal från till TV4 VHF 3 VHF 6 TV21 VHF 8 S 10 ZTV S10 VHF 8 TV9 VHF 2 S 19 Glöm inte att också ställa om videobandspelaren! Gropen vid FB13 Gropen vid FB13 beror att Skanska gör en garantireparation eftersom det läcker in i Styrelserummet. Internet i Bågen Arbetet med att lägga upp nyttig information på Bågens webbsidor (www.fatburen.org) har satt fart igen, och nu finns en bättre listning av boende med e-post och webbsidor, samt information om föreningens lokaler. Inom kort kommer också företagen i huset att erbjudas anslutning till nätet.

5 Anmälan till Informationsmöte i Brf. Bågen Tid: 25 november 1998, klockan Plats: Nürnberghuset Antal vuxna: Antal barn: Namn: Lägenhetsnummer: Lappen lämnas i föreningens brevlåda Vg3 eller FB15. Alternativt kan anmälan ske på se under "Föreningen" Anmälan måste ske senast 18 november. Intresseanmälan Grannsamverkan mot brott O Ja, jag är intresserad av att gå med i grannsamverkan mot brott! O Nej, jag är inte intresserad av att gå med. Namn: Lägenhetsnummer: Blanketten lämnas till ditt trappombud (se sidan två i Bågbladet) senast 18 november.

Styrelsens ordförande Göran Lagerstedt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Göran Lagerstedt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Page 1 of 6 HSB-Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bågen nr 223 den 5 maj 1998 i Swedenborgssalen, Nürnbergshuset, Björngårdsgatan

Läs mer

Bågbladet. Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg. 1, nummer 3, november 1996. Avgiftshöjning. Den 12 oktober hade styrelsen

Bågbladet. Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg. 1, nummer 3, november 1996. Avgiftshöjning. Den 12 oktober hade styrelsen Bågbladet Informationsblad för HSB:s Brf. Bågen nr 223 i Stockholm årg. 1, nummer 3, november 1996 Komposthus för Bågens medlemmar? Bågen@ Internet? Om intresset i föreningen är tillräckligt stort kan

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 20 maj 2008 i aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 18 maj 2009 i aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen till Brf Bågens stämma 2007

Välkommen till Brf Bågens stämma 2007 Välkommen till Brf Bågens stämma 2007 Dagordning Öppnande samt val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två

Läs mer

Aktuellt i Vändkretsen nr 5 december 2006 www.vandkretsen.se

Aktuellt i Vändkretsen nr 5 december 2006 www.vandkretsen.se ? Aktuellt i Vändkretsen nr 5 december 2006 www.vandkretsen.se AiV är till för att hålla medlemmarna informerade om det som händer i vår förening. Alla medlemmar har alltid möjlighet att kontakta styrelsen

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2013

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2013 Välkommen till Brf Bågens B stämma 2013 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Dagordning. 19. Övriga anmälda ärenden samt information 20. Avslut

Dagordning. 19. Övriga anmälda ärenden samt information 20. Avslut Välkommen till Brf Bågens stämma 2008 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 BRF Islandet Adolf Information till medlemmar Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf! Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

se sid 7! Nr 4 december 2008 HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

se sid 7! Nr 4 december 2008 HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 4 december 2008 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.net brf.tellus@ownit.nu Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet under andra torsdagen i månaden kl 18.00 19.00. HSBs brf Tellus,

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN!

VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN! VÄLKOMMEN TILL BRF VÄSTLIDEN! Med den här foldern vill vi informera om hur vår förening fungerar och vilka regler vi kommit överens om att följa för att alla ska trivas! På de följande sidorna finner Du

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012. Hyresökningen gäller från och med januari 2012.

balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012. Hyresökningen gäller från och med januari 2012. Nyhetsbrev November 2011 S O L H Ö J D E N Hyror 2012 Styrelsen har beslutat att höja hyrorna med 5 %. Detta för att sänka det balanserade underskottet och balansera upp räntebidraget som försvinner 2012.

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 22 maj 2012 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Styrelsen informerar Den årliga budgetkonferensen har avslutats och föreningen har en solid ekonomi.

Styrelsen informerar Den årliga budgetkonferensen har avslutats och föreningen har en solid ekonomi. Nov 2011 Styrelsen informerar sid 2 Enkätsvar Hobbylokaler sid 2 Miljöhusen sid 2 Fastighetsskötarna informerar sid 2 Byggruppen informerar sid 2 Markgruppen informerar sid 3 Lokalgruppen informerar sid

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 12, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 14, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 16, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata

Läs mer

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År!

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! ellman Bladet INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN NR 6 december 2007 Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! Brev från föreningens ordförande med budget för 2008 biläggs

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hjärtligt välkomna till Informationsmöte för RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hållpunkter Polisen Informera om trygghet Porttelefoner Budget år 2010 Planerat underhåll år 2010

Läs mer

Information om nytt passersystem

Information om nytt passersystem Information om nytt passersystem Onlinesystem Kommunicerar i nätverk Uppdatering via dator Klarar strömavbrott Vandalsäkrat Utbyggbart Fördelar 1. Tagg med/utan kod 2. Enklare hantering vid lokalbokning

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 23 maj 2006 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset,

Läs mer

Årsredovisning Brf Imatra

Årsredovisning Brf Imatra Årsredovisning 2015 Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Oktober 2009 Sid 1

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Oktober 2009 Sid 1 Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Oktober 2009 Sid 1 www.hsb.se/stockholm/anderstorp Brf Anderstorp FÖRENINGSSTÄMMA 26 NOVEMBER Kallelse kommer i särskild

Läs mer

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10)

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) Innehåll Aktiviteter sida 4 Anslagstavla sida 4 Biltvätt sida 4 Brandvarnare

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. Välkommen

Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. Välkommen Mars 2008 Nr 1 / Årgång 7 Månhästen Nytt Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. Välkommen Det har nu gått några månader sedan vi tillträdde våra fastigheter och styrelsen vill nu passa på

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Innehåll Välkommen till... 1 1. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lunden 28... 3 2. Generell information & kontaktuppgifter... 4 3. Styrelsen... 6 4. Parkeringsplatser...

Läs mer

Stadgarna skall ändras så att revisor och revisorssuppleant väljs på 2 resp. 1 år Pågår. Hans Olsson leder arbetet.

Stadgarna skall ändras så att revisor och revisorssuppleant väljs på 2 resp. 1 år Pågår. Hans Olsson leder arbetet. STYRELSEMÖTE I SKRÅLLANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Mötets öppnande Styrelseordförande Hans Olsson öppnar mötet. Närvarande vid styrelsemötet är Hans Olsson, Rikard Mars, Andreas Lysell, Christoffer Persson,

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/1 Foto: Brita Zellhann NYTT ÅR I VINGEN Välkommen till ett nytt år i Vingen. Härligt att vi äntligen fick lite

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Information från Brf Trädgårdsstaden

Information från Brf Trädgårdsstaden Infoblad nr 1, februari 2015 Nu har julen passerat och vi har fått lite snö och kyla. Även vintern kan ha sin tjusning, bifogad bild togs en kväll när nysnön lagt sig. Vi ser fram mot en vårvinter med

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG

BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG Sida 1 / 11 BRF-ANALYS BRF MUSETTEN 1, GÖTEBORG (76969-7331) INTRODUKTION TILL BRF- ANALYSEN Den uto kade brf-analysen a r ett informationsdokument fo r spekulanter, boende, ma klare och andra intressenter

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 19 maj 2010 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer