ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården"

Transkript

1 ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten, som består av gathuset (95 och 97), gårdshuset (95 A och 97 A), hyreslokalerna (som för närvarande inhyser barnbutiken Babytown och pizzerian Pavona) samt de två gårdarna. Det innebär också att vi som medlemmar har ansvar för att ta hand om fastigheten tillsammans. En gång om året har vi föreningsstämma då vi fattar beslut i en rad föreningsfrågor och väljer en styrelse som under året representerar medlemmarnas intresse och driver föreningen. På stämman är det bra om så många hushåll som möjligt finns representerade. Nedan följer information om gemensamma utrymmen, lägenhetsspecifika problem samt övergripande information om föreningen. Ytterligare information om föreningen, om vad som gäller vid renoveringar, om sådant som kan vara bra för mäklare att känna till, etc. finns på hemsidan Innan medlem kontaktar styrelsen för information har vederbörande att se efter om informationen står att finna på hemsidan. Trivselregler För att skapa trivsel i vår förening är det viktigt att vi alla beter oss på ett sådant vis att vi minimerar risken att störa varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten och på tillhörande balkong men också i gemensamma utrymmen som t ex gård, trapphus, hiss och tvättstuga. Man ska givetvis visa hänsyn dygnet runt men framförallt skall frid råda såväl inomhus som på balkong och gård mellan 22:00-07:00 alla dagar i veckan. Man bör därför undvika att exempelvis köra tvätt- och diskmaskiner eller att utföra renoveringsarbete under denna tid. Om du ska ha fest är det lämpligt att informera grannarna i god tid innan om du tror att du kommer störa. Gården Två gånger om året har vi gårdsstädning. Då fräschar vi upp gårdar och utemöbler, städar trapphus, hissar, vindar och källare och tar hand om olika saker som behöver tillses. Även då räknar vi med att så många medlemmar som möjligt deltar. Tillsammans hjälps vi åt att se till att våra gemensamma utrymmen blir så trevliga som möjligt! Om man inte har möjlighet att delta kan man meddela gårdsgruppen detta så kan man få en uppgift att genomföra vid annat tillfälle. Om många medlemmar väljer att inte vara med och ta hand om fastigheten behöver föreningen ta in folk externt för att lösa underhållet något som i slutändan belastar allas avgifter.

2 När det gäller leksaker, cyklar, grillar och möbler, ansvarar respektive ägare för att de samlas ihop och återförs till sin plats i slutet av dagen. Samma gäller med fimpar som du självfallet själv tar hand om. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet /på gården/ i cykelstället. Endast barnvagnar och rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. Tyvärr händer det då och då att cyklar blir stulna från innergården. Det bästa sättet att skydda sin cykel är att se till att cykeln är fastlåst i cykelstället eller inlåst i cykelrummet, samt att se till att våra portar mot gatan inte står öppna. Sopor I soprummet på mellangården finns diverse kärl för källsortering, samt möjlighet att slänga mindre grovsopor, mindre elskrot, batterier och glödlampor. Större grovsopor och skrymmande elskrot, så som TV- apparater, tar föreningen inte hand om. I gången ner mot porten i 97:an finns kärl för att slänga övriga hushållssopor. För allas trivsel, undvik att slänga illaluktande matrester som räkskal m.m. i öppna förpackningar. Knyt påsen ordentligt, så undviker vi både råttor och dålig lukt. Tvättstuga Föreningen har en tvättstuga belägen i källaren på hus 97. För bokning av tvättid använder vi ett bokningschema med låscylinder. Man har rätt att utnyttja tvättmaskinerna under den tid som stipuleras i schemat, samt torktumlare och torkskåp under ytterligare en timme. Har man inte påbörjat sitt tvättande efter 45 minuter står det annan medlem fritt att nyttja tvättiden. Har man inte för avsikt att nyttja tvättstugan låser man lämpligen fast sin låscylinder i parkeringen så att övriga medlemmar har möjlighet att boka. Efter avslutat nyttjande av tvättstugan har man att se till att den är i fint skick. Detta innebär att damm ska avlägsnas från torktumlarnas filter, att maskinerna och andra relevanta ytor ska torkas av och att golvet vid behov ska sopas och tvättas. Husdjur får inte vistas i tvättstugan då detta innebär problem för medlemmar med allergier. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna. Källaren I källaren får dina personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Av säkerhetsskäl måste gångar hållas fria från saker.

3 Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka och hålla husdjuren kopplade. Husdjuren får självklart inte störa eller förorena i fastigheten och de får heller inte rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Grill Föreningen äger en gemensam grill. Om du vill grilla på någon av gårdarna, tänk då på att det är önskvärt att det är tyst på gårdarna efter kl. 22 samt att rök inte tränger in hos dina grannar. Undvik tändvätska och använd istället de tänddon som föreningen köpt in. Om du ska grilla kött förordar föreningen närodlat och gärna ekologiskt. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna. Ansvar Föreningen ansvarar för skötsel av värme, avlopp, ventilation, vatten för de delar som är utanför respektive lägenhet med vissa undantag. Det betyder att du som boende i första hand har ett skötselansvar inom lägenhetens väggar. Undantag är till exempel värme och radiatorer samt ventilation. Föreningen tar dock inget ansvar för felaktiga installationer eller förändringar som du som boende orsakat själv. Vid anlitande av hantverkare för olika arbeten är det du som beställare som måste försäkra dig om att rätt försäkring finns vid eventuella byggfel. Bygglov och bygganmälan krävs för flytt av kök, ventilation, dusch, badrum till annan plats än den som är inritad på ritningar hos Stadsbyggnadskontoret. Eventuella bygglov bekostas och hanteras av den boende själv. Styrelsen skall dock informeras om eventuella bygglovsansökningar. Skador och Försäkringar Föreningen har en Fastighetsförsäkring hos Länsförsökringar. Försäkringen täcker det som är utanför våra lägenheter samt gemensamma system, exempelvis Värmesystemet, Värmeradiatorer och Ventilation. Inne i våra lägenheter är det våra egna Hemförsäkringar och Bostadsrättstillägg som säkrar upp. Enkelt kan man säga att yttersidan av din lägenhetsdörr såsom färg och namnskyltar är Föreningens ansvar, medan ytterdörren i sig och allt inne i lägenheten är våra individuella hemförsäkringar som skall täcka. [Nytt 2009: Föreningens Fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar innefattar numera s.k. Bostadsrättstillägg för alla lägenheter, vilket medför att föreningens medlemmar inte behöver Bostadsrättstillägg till sina egna

4 Hemförsäkringar. Fördelen för föreningen blir att det är lättare att reda ut försäkringsfrågor som drabbar flera medlemmar, exempelvis vid Vattenskador] Har du ett försäkringsärende kring Fastighetsskada, tag i första hand kontakt med någon i föreningens styrelse. Får du inte tag på någon styrelsemedlem kan du själv registrera skadan hos försäkringsbolaget. Information om Föreningens Fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar: Skadeanmälan: [journummer ] Föreningens försäkringsnummer är , Föreningens organisationsnummer är Värme I föreningen har vi fjärrvärme, och fjärrvärmecentralen är placerad i gårdshuset i det gamla pannrummet i källaren i gårdshuset. Fjärrvärmen kommer in i huset via ledningar i marken, värmen i dessa ledningar används för att värma upp varmvattnet i radiatorer (element) och i vattenkranarna i kök och badrum. Värmecentralen i huset är smart. Det finns temperaturmätare uppsatta i olika delar av husen både ute och inne, vilka läser av temperaturen regelbundet. När temperaturen faller utomhus ökar temperaturen och flödet i radiatorerna under fönstren och i trapphusen, och det blir varmare inomhus. Hur vet systemet vilken temperatur det är i min lägenhet? I vredet på varje radiator (kallas för termostat) sitter en termometer som styr hur mycket vatten som rinner igenom radiatorn. När det är varmt i rummet stängs ventilen, och när det är kallt öppnas den så att radiatorn får mer varmvatten, och det blir varmare i rummet. Reglaget 1-9 medger mindre justering av inomhustemperaturen någon grad hit eller dit, om inte vredet är satt på noll. Värmesystemet är inställt centralt i huset för att ge en inomhustemperatur runt 20 C, när vredet är satt på läge 5. Systemet ställer in sig på ca min efter en förändring på vredet eller om temperaturen faller utomhus. Hur kan jag spara energi? Sämsta tänkbara kombination är att ha alla fönster öppna och samtidigt radiatorerna på full värme (läge 9 på vredet). När det kommer in kall luft i rummet via de öppnade fönstren känner värmesystemet av att det kommer kall luft och försöker då skicka ännu mer värme till rummet via radiatorerna. Vill du ha frisk luft eller tycker att det är för varmt, så ska du vrida av vredet till en lägre siffra först. Att öppna fönstret ger visserligen frisk luft, men du eldar då för kråkorna. Ca en tredjedel av föreningens årliga kostnader utgörs av uppvärmningskostnader, som sker under månaderna okt till april. Summan är ca kr, och om du vill bo billigare måste du som boende hjälpa till att hålla nere värmeförbrukningen.

5 Fryser du? Många upplever att det är kallt inomhus periodvis. I de flesta fall är det av anledningar som inte har med den faktiska temperaturen att göra. Sätt gärna upp en inomhustermometer på en innervägg och se om det verkligen är kallt eller ej. Är det lägre än grader och alla fönster är stängda, när vreden är på max är något fel på systemet. Vatten Vatten är en tillgång vi har mycket av i Sverige, men det är inte alla som vet att varmvattnet i kranen värms upp av fjärrvärmesystemet i huset. Vi betalar därför för varje liter varmvatten vi använder/värmer upp samtidigt som vi betalar för total vattenvolym som förbrukas. Vattnet är rent och fint och kan drickas utan extra behandling. Du behöver inte spola flera minuter för att få friskt vatten. Vi köper vårt vatten från Stockholm Vatten AB. I dag har vi inte separat mätning av vattenförbrukningen, till skillnad från elen, som mäts och faktureras till varje boende separat. Det är därför viktigt att du som boende inte använder mer vatten än nödvändigt. På sikt är det troligt att separat mätning kommer att införas i huset, och då får du betala din egen vattenanvändning direkt, precis som elen. Ibland är vattnet avstängt. Det kan då bero på arbeten i gatan utanför, eller att någon i huset har hantverkare hemma som behöver stänga av vattnet. Om du behöver stänga av vattnet för att utföra arbeten, bör du informera grannarna i god tid. Du bör även undvika att stänga av vattnet under de tider på dygnet då boende tvättar sig och lagar mat. Dessa tider är oftast 7-9 och under dygnet. Huvudvattenkranen för kallvatten finns hos Babytown i gathuset, och varmvattenslingans huvudkran finns i det gamla pannrummet i gårdshuset. Avlopp Rinner det undan dåligt i ditt avlopp? Kommer det kontiga lukter när du spolar i kranen? Kanske har du varit bortrest och har lite stillastående vatten i systemet, om inte så är det dags för dig som medlem att rensa i ditt avlopp. Oftast är det du själv som orsakat problemet. Genom att hälla ut matfett och matrester i vasken och papper, hårstrån, hårbollar, kattsand, plast, örontops, bindor, färgrester, cigarettfimpar m.m. i toaletten (den som tar åt sig får göra det, och ni andra får guldstjärna) har du hjälpt till ordentligt med att få stopp i avloppet. Lösningen är dock enklare än du tror. Se till att rengöra och kanske byta vattenlåset

6 under vasken/diskbänken/handfatet ofta, så kommer alla lukt och avloppsfrågor lösa sig. Din toalett är inte en avfallskvarn eller sopnedkast. Tänk efter innan du spolar ner fel saker och orsakar stopp!! Här fastnar smuts och skräp, och ett överfullt vattenlås förlorar sin förmåga att hålla bort lukt från avloppet. Rensa ofta!!! Stopp i avloppet? Som medlem ansvarar du själv för avloppssystemet och dess skötsel inom lägenhetens väggar, fram till den vertikala avloppsstammen i huset. Eventuella stopp, rensningar och läckage bekostas av den enskilde. Ofta beror stopp i avloppet på igensatta vattenlås, vilka då behöver rensas och rengöras. Exempel på rörmokare som föreningen anlitat tidigare: GR Avloppsrensning Spjutvägen 5, Hus B Järfälla Postadress: Box Järfälla Tfn: Fax: E- post: avloppsrensning.nu

7 Du får givetvis anlita valfri rörmokare för arbeten inom din lägenhet. Arbeten skall alltid utföras fackmannamässigt, och av kunnig och behörig person/firma. Ventilation Vi bor i ett gammalt hus (gamla hus). Ventilationen består av ett självdragssystem i gårdshuset. Det betyder att frisk luft kommer in ouppvärmd via ventiler under fönstren eller hål i väggen. Luften ut från lägenheten sker via kanaler kopplade till skorstenar och ventilationsrör i tak och väggar. I Gathuset har vi mekanisk frånluft. Det betyder att en fläkt på vinden suger luft från kök och badrum i lägenheterna. Självdrag. Gårdshuset Mekanisk frånluft. Gathuset För att få en bra luft inomhus i gamla hus är det viktigt att fönsterventilerna är öppna och rengjorda, samtidigt som frånluftskanaler och eventuella spjäll måste vara öppna. Självdrag innebär att det inte finns en fläkt som suger luft, och detta gör att luften lättare känns instängd. Det är frestande att öppna fönstret och släppa in frisk luft. Gör det! Det är viktigt med frisk luft! Vrid dock ner termostaterna på radiatorerna samtidigt så att du inte eldar för kråkorna om du vill ha fönstret öppet en längre tid då det är kallt ute. Får jag installera en frånluftsfläkt i badrummet? Detta beror på om du bor i gårdshuset eller i gathuset. I gårdshuset kan du få installera en frånluftsfläkt, men bara om den är av rätt sort. Fråga i din VVS- butik, och säg att du bor i ett hus med självdrag. I Gathuset får frånluftfläktar i badrum ej installeras. Frånluften sug ut via fläkt på vinden.

8 Får jag koppla in min köksfläkt till ventilationskanalen och skorstenen? Nej, inte utan att en sotare har bekräftat att det är okej. Du får själv anlita en sotare för att bedöma möjligheten. Under tiden får du bara ha en kolfilterfläkt. Det är inte tillåtet att bygga egna kanaler och låta luften gå ut genom fönstret eller annan ventil i fasaden. Anledningen är att det är en brandrisk när flott och stelnat fett från matos samlas i dessa kanaler. Återigen, en sotare har rätt att bedöma detta från fall till fall. Glöm inte att bygglov kan krävas från Stadsbyggnadskontoret först. Eventuella bygglov bekostas och hanteras av den boende själv. Styrelsen skall dock informeras om eventuella bygglovsansökningar. I Gathuset är endast fläktkåpor utan motor tillåtna, alternativt kolfilterfläktar (som inte är inkopplade på ventilationssystemet). Lägenhetsunderhåll Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättförsäkring är obligatorisk och ett bra skydd om olyckan är framme. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Det är däremot inte tillåtet att montera in köksfläktar som kräver anslutning till husets ventilationssystem. Mer omfattande förändringar kräver alltid styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Denna hänsyn omfattar även att det ska vara rent och snyggt i husen och på gårdarna under byggtiden. Vårt anlitade städbolag svarar endast för ordinär städning i våra gemensamma utrymmen. Byggavfall ska borttransporteras på egen bekostnad.

9 Andrahandsuthyrning Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period för vilken tillstånd redan beviljats. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges i regel för ett år i taget. Önskar bostadsrättsinnehavaren hyra ut sin lägenhet under längre tid har vederbörande att i god tid innan tidsfristen löper ut inkomma med ny ansökan till styrelsen. Inkommer ingen sådan ansökan utgår styrelsen från att bostadsrättsinnehavaren åter bor i lägenheten och fortsatt andrahandsuthyrning betraktas således som olovlig. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta (www.hyresnamnden.se - blankett HN- 4). Styrelsen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen väljs av föreningsstämman.

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer