Amningsrelaterade problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amningsrelaterade problem"

Transkript

1 Kvinnoklinikerna i Östergötland Amningsrelaterade problem 1(5) Amningsrelaterade problem Undersökningsmetoder Anamnes Smärtskattning med VAS Inspektion av båda brösten och bröstvårtorna Palpation av båda brösten Amningsobservation Mätning av kroppstemperatur Odling från bröst/bröstmjölk vid behov CRP och LPK endast vid behov Mjölkstas/stockning Mjölkstas är fysiologiskt. Vanligast på 3:e-4:e dygnet postpartum. Ett avflödeshinder har uppstått i mjölkgångarna. Mjölken kan inte passera utan stockar sig, kan kännas som en förhårdnad i bröstet. Ofta är detta enda symtomet och försvinner ofta av sig självt vid amning. Bröstet kan dock vara spänt och svullet samt rodnat. Ibland kan modern ha frossbrytningar. Eventuellt kan lätt nedstämdhet uppstå. Individuella omvårdnadsåtgärder: Lyssna, bekräfta, uppmuntra. Vila, mat och rikligt med dryck. Amningsobservation/stöd av barnmorska. Värme/kyla. Om BH används ska den vara rymlig. Smärtlindring: Tablett Paracetamol (Panodil) 500 mg 2 x 4 gärna i kombination med tablett Ibuprofen (Ipren) mg 1 x 4, dock max dos 1200 mg/dygn. Bägge preparaten är receptfria. Bröstinflammation Uppträder sällan före 10 dagar postpartum. På grund av ett avflödeshinder pressas mjölken ut i kapillärer och bindväv runt området och immunförsvaret reagerar, en inflammation uppstår mastit, utan att någon infektion föreligger. Man kan se förhöjt CRP och LPK i serum men inga patologiska bakterier i mjölken. En eller flera resistenser kan palperas i bröstet, med eller utan kraftig ökning av kroppstemperaturen, ibland upp till 41,0 grader. Lokal smärta och allmän sjukdomskänsla med huvudvärk, muskelvärk och frossbrytningar är vanligt

2 Kvinnoklinikerna i Östergötland Amningsrelaterade problem 2(5) Individuella omvårdnadsåtgärder och smärtlindring, se under Mjölkstas/stockning. Uppföljning: Om ingen förbättring inom 2 dygn, ny kontakt för utvärdering av åtgärder och ny bedömning. Bröstinfektion Uppträder sällan före 10 dagar postpartum. Bakterier har kommit in i bröstet, en bröstinfektion infekterad mastit, har uppstått. Man ser förhöjt CRP och LPK i serum samt patogena bakterier i mjölken. Falskt negativa odlingssvar förekommer dock. En eller flera resistenser kan kännas i bröstet. Det är vanligt med kraftigt förhöjd kroppstemperatur. Sår finns ofta på bröstvårtan, eller i anamnesen. Ingen förbättring sker trots insatta individuella omvårdnadsåtgärder. Individuella omvårdnadsåtgärder och smärtlindring, se under Mjölkstas/stockning. Antibiotikabehandling: Vid infektion med Stafylokockus aureus ges tablett Flukloxacillin (Heracillin) 1000 mg 1 x 3 x X upp till 8 veckor postpartum, därefter kan dosen sänkas till 750 mg 1 x 3 x X. Vid Streptokocker grupp A eller B ges tablett Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1000 mg 1 x 3 x X. Vid pc-allergi ges kapsel Klindamycin (Dalacin) 150 mg 1 x 3 x X, vid kraftig övervikt hos modern ges 300 mg 1 x 3 x X. Enstaka fall med blodig avföring hos barnet har rapporterats vid behandling med Klindamycin varför modern bör upplysas om att ta kontakt med sjukvård om detta uppstår. Vid svåra infektioner kan behandlingstiden behöva förlängas. Uppföljning: Om ingen förbättring inom 2 dygn, ny kontakt för utvärdering av åtgärder och ny bedömning. Bröstböld Varbildning har skett i bröstet, det har uppstått en böld abscess. Smältning kan ske, området kan gå i nekros och kännas fluktuerande. Huden kan se glansig ut och bröstvårtan vara förskjuten åt något håll. Rodnad eller missfärgning kan ses på bröstet. Allmän sjukdomskänsla och temperaturökning är vanlig, men oftast inte så kraftig som vid inflammation eller infektion, med eller utan intensiv smärta. Troligen tar det flera veckor att utveckla en abscess.

3 Kvinnoklinikerna i Östergötland Amningsrelaterade problem 3(5) Palpation: Bröstbölden kan inte alltid palperas fluktuerande men är ofta distinkt ömmande på djupet. Ultraljud: Använd abdominell prob med handske på. Man kan verifiera om likvifiering av en abscess har skett (ekofattigt område centralt). Vid infektion är strukturen förändrad jämfört med omgivande bröstvävnad, ofta ett oregelbundet flammigt utseende utan någon ekofattig uppklarning. Infektion uppvisar flöde medan abscess saknar påvisbart flöde. En lokal infektion bör följas med ultraljud inom några dagar för att hitta rätt tidpunkt för punktion om en abscess utvecklas. Bröstinfektion behandlas konservativt. En bröstböld ska punkteras och dräneras. Vid punktion ska odling alltid tas. Kirurgisk behandling: Abscess < 3 cm punkteras med kanyl efter att huden lokalbedövats. Pus aspireras. Ta odling! Byt till grövre kanyl och pröva spola med NaCl och aspirera tills bölden är tömd. Ibland behov av flera punktioner med ett par dagars mellanrum. Abscess >3 cm dräneras med så kallad pig-tailkateter. Huden lokalbedövas och en liten hudincision görs med kniv. Pig-tailkatetern införes i sårhålan, pus aspireras varefter odling tas. Via katetern spolas därefter sårhålan med steril NaCl cirka 3-4 gånger. Proppa katetern. Spolningsförfarandet upprepas sedan i hemmet av patienten 3-4 ggr per dygn. Successivt kommer spolningsmängden minska och då den understiger 10 ml kan katetern tas bort. Sårhålan ofta läkt inom cirka 3-7 dagar. Antibiotikabehandling: Se under Bröstinfektion. Barnet kan fortsätta amma, se även Individuella omvårdnadsåtgärder och smärtlindring under Mjölkstas/stockning. Uppföljning: Återbesök efter 3-5 dagar. Katetern avvecklas då man efter aspiration inte kan se någon abscess med ultraljud, då aspiratet är klart eller mjölkvitt, då spolmängderna NaCl är små och då patienten avsevärt förbättrats avseende smärta. Pat instrueras att återkomma tidigare om försämring eller om spolningsmängderna understiger 10 ml. Bröstcancer förekommer hos ammande kvinnor varför man vid utebliven förbättring bör ta ställning till om cytologi eller remiss till röntgen behöver utfärdas! Ytlig svampinfektion Vanliga symtom är smärtor i början av amningen. Inga tecken ses på djup infektion. Vårtor och vårtgård är lätt rodnade och ibland fjällande. Ofta ses torsk i barnets mun eller blöjutslag.

4 Kvinnoklinikerna i Östergötland Amningsrelaterade problem 4(5) Vanligaste agens är Candida albicans. Behandling: Canestenkräm 1% till bröstvårta och vårtgård minst 3 gånger per dag tills fullständig läkning skett. Mycostatin mixtur E/ml ges till barnet efter varannan amning. Kan ge lösare avföring. Djup svampinfektion Symtom som sätts i samband med djup svampinfektion är ömma, såriga bröstvårtor som ej vill läka samt smärta i bröstvårtan som strålar ut i bröstet både under och efter amning. Ibland har mamman inga symtom utom smärtan som kan vara nog så påfrestande, smärtan skär som knivar. Barnet kan sakna tecken till torsk i munnen. Vid odlingsverifierad svampinfektion kan behandling med Diflucan 150 mg, 1 tablett som engångsdos ges. Dosen kan behöva upprepas efter en vecka. Barnet behöver ingen behandling eftersom Diflucan passerar över till bröstmjölken. Daglig dos med 50 mg x 1 x VII avrådes pga risk för ackumulering hos barnet! Max dos 150 mg/vecka. Eksem Rött, fjällande utslag på vårtor och vårtgård och ibland på omgivande hud. Behandling: Salva Hydrokortison 1% x 2 i sju dagar. Kan kombineras med Canestenkräm 1% vid förekomst av svampinfektion. Svåra vätskande eksem behandlas med Kaliumpermanganat kompresser( 1 ml Kaliumpermanganat 3% per liter ljummet vatten) appliceras i 15 minuter. Lufttorka. Obs! Smakar illa, bröstet bör avtorkas före amning. Vid utebliven effekt kontakta hudläkare! Nedläggning av amning Läkemedel kan användas både för att hindra mjölkproduktion att komma i gång och för att stoppa mjölkproduktion som redan har startat. För att förhindra uppkomsten av mjölkproduktion ges t Dostinex 0,5 mg, 2x1 som engångsdos inom 24 tim efter förlossningen.

5 Kvinnoklinikerna i Östergötland Amningsrelaterade problem 5(5) För att hämma mjölkproduktion som redan kan ha startat, dvs efter 24 h postpartum eller för att lägga ned pågående amning ges t Pravidel 2,5 mg 1x2 under 14 dagar. Efter behandlingsperioden kan en del få sparsam mjölksekretion som oftast försvinner av sig själv utan större obehag. Om mjölksekretionen blir riklig och besvärande kan tabletterna tas ytterligare 1 vecka, men först efter att läkare kontaktats För fördjupad läsning rekommenderas dokumentet Amningsrådgivning i Östergötland samt Regionalt Vårdprogram; Bröstkomplikationer i samband med amning, Stockholms läns landsting. Dokumenthistorik Utgåva nr: Giltig fr o m: Kommentar till ny utgåva: Godkänd av (namn, titel, datum): Sign Första utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Andra utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Tredje utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, Ann Josefsson, Verksamhetschef, Fjärde utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, Ann Josefsson, Verksamhetschef, Femte utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, Ann Josefsson, Verksamhetschef, Sjätte utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Barbara Almfeldt, Verksamhetschef, Ann Josefsson, Verksamhetschef, Sjunde utgåvan Kerstin Jonsson, Verksamhetschef, Ann Josefsson, Verksamhetschef, Åttonde utgåvan Ann Josefsson, Verksamhetschef, Karin Bergare, Verksamhetschef, Nionde utgåvan Ninni Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Karin Bergare, Verksamhetschef, Tionde utgåvan Ninni Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Karin Bergare, Överläkare,

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN MUN TANDSJUKDOMAR (Rev 080829) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar

Läs mer

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Den första tiden 1 Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Till dig som blivande eller nybliven förälder Den här informationen vänder sig till dig som blivande förälder eller som nyligen fött barn.

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Grattis, ni har blivit föräldrar!

Grattis, ni har blivit föräldrar! DEN NYA FAMILJEN Grattis, ni har blivit föräldrar! Den första tiden med ett nyfött barn är ofta omtumlande. Många kan uppleva att det inte händer så mycket efter att barnet är fött. Använd den tiden till

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer