Foto: Andreas Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Andreas Gustafsson"

Transkript

1 Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014

2 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar Ansökan och inbjudan Ekonomi Anmälan Handlingar PM Logi Tävlingsgenomförande och upplägg Lokaler Förträning Startordning Ledarmöte Ceremonier och medaljer Generalprotokoll och resultat Domare Anmälan av domare Domaransvarig Domarservice Domarnas placering Rekommenderat antal domare Utrustning Funktionärer Konferencier/Speaker Sjukvård Redskapshantering Ackreditering Musik Tävlingskoordinator Redskap Fristående Tumbling Trampett Bilagor... 8 Sida 2 (8)

3 1. Ansökan och handlingar 1.1 Ansökan och inbjudan Förening ansöker om att arrangera tävling till TTK Uppsvenska direkt när tävlingsdatument är klart men senast 31 april för höstterminens tävlingar samt 31 oktober för vårens tävlingar. Detta för att undvika att fler än ett arrangemang planeras in samma helg. Hänsyn bör tas till rikstävlingar, så att inte föreningstävlingar läggs på samma datum. En tävlingskalender kommer sedan publiceras i god tid inför varje termin. När föreningen fått tävlingsdatum bekräftat skall inbjudan skickas in till TTK Uppsvenska. Förslag på förändringar i inbjudan meddelas eventuellt föreningen innan inbjudan skickas vidare för publicering på Uppsvenskas hemsida. Mall för inbjudan finns på Uppsvenskas hemsida. 1.2 Ekonomi Föreningen äger rätt att ta ut startavgift på 900:-/trupp (ej grentävling) respektive 300:-/start (grentävling). Denna betalas samtidigt med anmälan till arrangörsföreningens plus- eller bankgirokonto, som anges i inbjudan. För sent inkomna anmälningar accepteras i mån av plats. Ingen återbetalning efter sista anmälningsdag. 1.3 Anmälan Anmälan sker genom hemsidan: En domaranmälan skall mailas in till arrangerande förening samtidigt som anmälan görs. Användbara mallar finns att hämta på Uppsvenskans hemsida/tävling/truppgymnastik. Sista anmälningsdag bör vara ca 1 månad innan tävlingen. 1.4 Handlingar Efter sista anmälningsdatum kontaktar arrangören Uppsvenskas kansli och ber om anmälningslistor. Följande handlingar och reglementen kan hämtas hem av arrangören på Mall för inbjudan, PM1 och PM2 Blankett Deltagarlista, för utskick till anmälda trupper. Domarlappar för kopiering i färg Domaranmälan Generalprotokoll 1.5 PM2 Efter sista anmälningsdatum, dock senast två veckor innan tävling, skall PM2 med bilagor skickas ut till anmälda föreningar och domare. Mall för PM2 samt bilagor finns på Uppsvenskas hemsida. PM2 skall innehålla kontaktuppgifter till någon som kan svara på frågor om tävlingen. Följande bilagor skall finnas med vid utskick av PM2: Deltagarlista Förträningsschema Startordning Anmälda lag Redskapsönskemål Sida 3 (8)

4 1.6 Logi Arrangerande förening bör i inbjudan ge förslag på närliggande vandrarhem vid behov av övernattning. 2. Tävlingsgenomförande och upplägg 2.1 Lokaler Tävlingshallen bör medge att tävling i fristående, tumbling och trampett kan ske varvat. Någon form av yta i anslutning till tävlingshallen ska finnas för uppvärmning. 2.2 Förträning Förträningen får starta tidigast kl (gärna senare) på morgonen. Förträning i tumbling och trampett ska ske i anslutning till respektive tävlingsomgång med rekommenderade 5 minuter per trupp och redskap. Trupperna ska ha minst 5 minuters uppehåll mellan grenarna. Om det är många tävlande trupper kan två trupper samsas om tiden på tumbling och två trampettuppställningar kan användas. 2.3 Startordning Truppens startnummer skall vara lottat. Vid tre domarpooler varvas fristående, hopp och matta. Vid två domarpooler körs fristående varvat med tumbling och därefter hopp med två domarpooler. Lag i samma klass bör komma efter varandra på respektive redskap. Tävlingspassens längd bör inte vara längre än tre timmar. Räkna 3,5 min/lag för beräkning av tävlingspassets längd. 10 minuters paus bör läggas in mellan förträning och defilering samt tävlingsslut och prisutdelning. 2.4 Ledarmöte Ledarmöte ska hållas av tävlingsledare direkt efter förträningen. Sjukvårdare samt representant från domarna ska finnas med på mötet. 2.5 Ceremonier och medaljer Med fördel redovisas poäng fortlöpande under tävlingen. Inga poäng bör anges för MT-klass under tävling utan förmedlas istället vid intresse till ledare efter tävlingen. Generalprotokollet skall vara undertecknat av domarna innan prisutdelning. I MT klassen rekommenderas att medaljer delas ut till samtliga lag. I RT/RM/SM klasserna delas medalj ut till placering 1-3 i resp. klass, alternativt pokal till etta, tvåa, trea. 2.6 Generalprotokoll och resultat Generalprotokoll ska föras under tävlingen och skrivs ut efter respektive tävlingsomgång och överlämnas till B1 i respektive domarpool för underskrift av domare och tävlingsledare. Generalprotokoll arkiveras av arrangören. Resultatlistor läggs ut på föreningens hemsida och skickas till uppsvenskans kansli tillsammans med en kort sammanfattning om tävlingen. Sida 4 (8)

5 3. Domare 3.1 Anmälan av domare Nedan angivet antal domare anmäls i domaranmälan, se punkt lag - 1 domare 3-4 lag - 2 domare 5 lag eller fler - 3 domare Anmäld förening ansvarar för att rätt antal domare deltar; antingen via egna domare eller genom att anlita domare från annan förening. Se aktuell domarlista under Uppsvenskans hemsida/tävling/truppgymnastik. Om föreningen inte lyckas hitta anvisat antal domare får föreningen betala 1000 kr för varje utebliven domare. Domaren ordnar sin resa själv och denna bekostas av den egna föreningen. Arrangerande förening står för domarnas lunch samt arvode på 500 kr per domare och dag. Anmäld domare dömer alltid heldag om ingen annan överenskommelse skett. Domarna skall vara utbildade regionsdomare (steg 2) eller högre. Klädsel enligt gällande reglemente. 3.2 Domaransvarig En domaransvarig ska utses av arrangören. Denna har följande uppgifter: Att vara länken mellan domarna och tävlingssekretariatet Att delta i starten av samtliga domarmöten Att se till att domarna får de inlämnade bedömningsunderlagen Att uppdatera domare med förändringar i startlistor, etc. 3.3 Domarservice Lokal i tävlingshallen för domarmöte ska finnas tillgänglig från 1,5 timme före tävlingsstart. Rummet ska ha plats för samtliga domare med bord och stolar för tre domarpooler. På domarborden i tävlingshallen ska det finnas mineralvatten. I domarrummet ska det finnas tillgång till fika och frukt och under dagen skall lunch serveras. 3.4 Domarnas placering Domarna placeras centralt framför respektive redskap, med relevant avstånd för god överblick över respektive redskap och friståendeytan. Tydliga avspärrningar ska finnas mellan domare och publik, så att domarna kan arbeta ostört 3.5 Rekommenderat antal domare Tumbling 4 st, AC1 och B1-3. (AC 1 och 2 i RM-klasser) Trampett 4 st, AC1 och B1-3. Fristående 5 st, A1, B1-3 och C1 Om bedömning sker med 3 stycken domare i B-panelen räknas ett medel av B1-3 ut och används som fjärde domarsiffra. Denna siffra fylls i som B4 i generalprotokollet. Vid brist på domare kan en fråga ställas till anmälda domare om någon kan döma Sida 5 (8)

6 fler paneler samtidigt. Tävling kan arrangeras med två domarpooler, se punkt Utrustning Arrangören ska se till att detta finns till domarna före tävlingsstart: 3 röda flaggor och 3 gröna flaggor Tidtagarur Domarlappar i färg (röd, vit, blå och grön). För antal se tabell nedan (beräknat för fulla domarpooler). Röd ÖD-lapp Vita poängblad Blå poängblad Grön poängblad (AC och A) (B) (C) 3 st./lag 6 st./lag 12 st./lag 2 st./lag 4. Funktionärer Funktionärer skall bära funktionärsklädsel så att de är lätta att känna igen. 4.1 Konferencier/Speaker Speaker skall finnas under alla tävlingar. Förutom att referera tävlingarna har speakern till uppgift att styra den schemalagda förträningen. Det är viktigt att speakern håller koll på att domarna visat grön flagga innan de presenterar nästa lag som står på tur. 4.2 Sjukvård Tävlingsarrangören ansvarar för att det finns sjukvårdkunniga person(er) på plats, som kan ge deltagare och publik första hjälpen om olyckan skulle vara framme under förträning eller tävling. Vidare ansvarar tävlingsarrangören för att informera det lokala sjukhuset om tidpunkt och plats för arrangemanget. Sjukvårdare(n) skall delta på ledarmötet. Detta för att ledarna ska veta var sjukvårdarna finns och framförallt vilka de är. Sjukvårdarna ska ha funktionärskläder med sjukvårdssymbol och vara placerade nära anslutning till landningsplatserna för respektive redskap. Sjukvårdsväskan bör innehålla följande: Dauerbindor Kylpåsar Coachtejp Plåster Kompresser Sårtvättmedel/NaCl Suturtejp Sax Pincett Alvedon/Panodil och/eller Ipren (eller motsvarande) Anti-inflammatorisk gel eller motsvarande 4.3 Redskapshantering Arrangören ansvarar för att personal finns för redskapshantering under förträning och tävling. Sida 6 (8)

7 4.5 Ackreditering Truppernas ackreditering ska ske i tävlingshallen. Arrangören ska utse en ackrediteringsansvarig som ser till att: Lagen lämnar in bedömningsunderlag. Lagen lämnar in en deltagarlista och ett försäkringsintyg från Pensum Momenten ovan prickas av på ett ackrediteringsdokument. Bedömningsunderlagen lämnas till domaransvarig omedelbart efter avslutad ackreditering. Lagen lämnar in nya bedömningsunderlag inför eventuell final 4.5 Musik En musikansvarig ska utses. Musikanläggningen med CD-spelare bör vara av god kvalitet och medge manuell hastighetsjustering. En reservanläggning ska finnas på plats och snabbt kunna kopplas in om behov uppstår. 4.6 Tävlingskoordinator En tävlingskoordinator kan med fördel utses. Tävlingskoordinatorns ansvar är att hjälpa nästkommande lag att vara stå på plats i anslutning till tävlingsstart för respektive redskap när speakern presenterar dem. 5. Redskap Arrangören ansvarar för att samtliga redskap är godkända enligt gällande Redskapsreglemente och i gott skick. Alla eventuella avvikelser från följande bestämmelser skall meddelas i PM Fristående En friståendeyta på 18x14m ska finnas tydligt uppmärkt med hörn, mittpunkter av sidorna samt mittpunkt av golvet. 5.2 Tumbling Uppställningen för tumbling inkluderar ett tumblinggolv, 16 meter ansats i samma höjd som tumblinggolvet samt en landningszon bestående av 4 landingsmattor och en dämpningsmatta. Om landningszonen är i anslutning till en vägg ska en landningsmatta eller motsvarande ställas mot väggen. Väl fastsatta sidoskydd ska löpa längs sidorna i slutet av tumblinggolvet. Skydden skall vara 0,5-1,0 m breda och minst 2 m långa. Arrangeras klasserna MT, RT1 och/eller RT2/herr skall dubbla mattvåder finnas. 5.3 Trampett Trampettuppställningen ska bestå av en anloppsmatta (minst 20m lång), ett bord samt en landningszon bestående av 4 landingsmattor och en dämpningsmatta. Om landningszonen är i anslutning till en vägg ska en landningsmatta eller motsvarande ställas mot väggen. Tävlingsarrangören ska tillhandahålla minst en mjuk och en hård trampett. Det är tillåtet för föreningar att ta med sig egna trampetter om de är tillgängliga för alla lag i samma tävlingsomgång. Ett måttband skall finnas parallellt med anloppet. Måttbandet skall vara fastsatt så att det inte flyttas när trampetter eller bord körs över bandet. Sida 7 (8)

8 6. Bilagor Bilaga 1 Mall för Inbjudan Bilaga 2 Mall för PM 2 Bilaga 3 Förträning och tävlingsschema Bilaga 4 Poängblad Bilaga 5 Skaderapport Bilaga 6 Ackrediteringsdokument Bilaga 7 Generalprotokoll Sida 8 (8)

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp Foto: Andreas Gustafsson Redskapsreglemente Trupp Januari 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Fristående... 4 3. Tumbling... 5 3.1 Ansatsbana... 5 3.2 Tumblinggolv... 5 3.3 Landningszon... 6 3.4

Läs mer

PM 2. Vendelsö GF och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL

PM 2. Vendelsö GF och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL PM2 7-8 juni 2014 PM 2 Vendelsö GF och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL Ungdoms-SM den 7-8 juni 2014 i Torvalla Sporthall, Haninge Kommun Information Information och

Läs mer

REGLEMENTE SDO SVERIGES DANSORGANISATION 2013

REGLEMENTE SDO SVERIGES DANSORGANISATION 2013 REGLEMENTE SDO SVERIGES DANSORGANISATION 2013 Tävlingsbestämmelser och tävlingsreglemente för av SDO organiserade tävlingar Version 1.1, 2013-07-01 Detta är en omskrivning av redan gällande bestämmelser

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

PM 2. GK Splitt och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté Hälsar er välkomna till USM den 5-7 juni 2009 i Österporthallen, Ystad

PM 2. GK Splitt och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté Hälsar er välkomna till USM den 5-7 juni 2009 i Österporthallen, Ystad PM 2 GK Splitt och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté Hälsar er välkomna till USM den 5-7 juni 2009 i Österporthallen, Ystad Information Information och upplysningar lämnas i första hand av GK

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Distriktskonferens i Rallylydnad 2012-03-24--25

Distriktskonferens i Rallylydnad 2012-03-24--25 Rallylydnadsgruppen 2012-03-24- -25 Sida 1 (5) Distriktskonferens i Rallylydnad 2012-03-24--25 Här nedan kommer en sammanställning över de viktigare punkterna som togs upp vid den konferens för tävlingsdelen

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Välkomna till DM Stockholm 2015 som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna

Välkomna till DM Stockholm 2015 som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna Välkomna till DM Stockholm som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna Tävlingen kommer hållas den 29 mars på Fyrishov, Uppsala. Här kommer den återstående informationen om tävlingen. Tävlingsarenan Tävlingen

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer