Hej alla boende i Trekullar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej alla boende i Trekullar"

Transkript

1 Hej alla boende i Trekullar Som bostadsrättsägare har vi ett gemensamt ansvar för föreningens framtid. Därför vill vi ge dig information och kunskap om hur föreningen sköts och vad du kan bidra med. Att bo i Tre Kullar innebär frihet att bestämma över det egna boendet och att ansvara för de gemensamma områden vi äger tillsammans våra tre gårdar. Grisgården, Kattgården och Getgården är för övrigt uppkallade efter de bronsskulpturer som pryder kullarna. Aline Magnusson heter konstnärinnan. Föreningen arbetar för att bibehålla och utveckla vår boendemiljö. Vi vill skapa långsiktiga lösningar som ger förutsättningar för trivsel, god ekonomi och en sund miljö. Vi deltar aktivt i diskussioner med kommunen om våra vägar, nybyggnation och miljö. Det är föreningens stadgar som styr verksamheten och stämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls en gång per år i november och motioner skall lämnas en månad före till styrelsen. Biltrafik i området Den biltrafik som vi företar inom bostadsområdet skall vara för transporter. Efter lastning skall fordonet omgående flyttas till parkeringsplats. Fordonet får således inte bli stående på våra gångvägar. Biltvätt Ekerö kommun avråder bilägare från att tvätta sina fordon på asfaltsvägar, likt våra gångvägar. Styrelsen har därför beslutat att det inte är tillåtet att vare sig tvätta eller skölja av bilar inne i vårt område. Smutsvatten rinner ut i dagvattenbrunnarna och når inte avloppsreningsverket dvs. naturen får direkt ta emot vattnet. Bilens smuts innehåller mängder av föroreningar, såsom tungmetaller, olje och däckgummirester. Bollplan Föreningen har del i gemensamhetsanläggningen Brunnaskolans bollplan, vilken fritt kan disponeras av de boende i föreningen.

2 Bredband Möjlighet finns att ansluta till Internet via ADSL-uppkoppling. Flera olika operatörer tillhandahåller den tjänsten. Egna byggen Egna byggen, såväl in- som utvändigt, kräver styrelsens tillstånd samt ibland även kommunens bygglov innan bygget startas. Alla byggen ska utföras fackmannamässigt. Ansökan om byggen lämnas tillsammans med en ritning över projektet till styrelsen. Fel och brister Hjälp till att rapportera in fel och brister i våra anläggningar. Vid problem eller frågor vänd er i första hand till någon i styrelsen. Se lista i tvättstugan för aktuell kontaktperson. Flaggstång Vill ni flagga på er bemärkelsedag? Låna gärna föreningens stora flagga och flaggstång. Garage/Parkeringsplats Vill man hyra garage eller parkeringsplats kontaktar man SBC, te1: Till garagen är det för närvarande kö. Kostnad för en P-plats är 165:-/månaden. Vi har också ett antal gästparkeringsplatser till varje gård, dessa får endast användas av våra besökande gäster. Gemensamhetslokal I föreningsstugan, Tomtbacksvägen 22, finns möjlighet att hyra lokal, kök och sovrum för olika aktiviteter och/eller övernattande gäster mot en avgift på 100 kr per tillfälle. Stugan är utrustad med porslin för ca 30 personer. Diskmaskin och mikrovågsugn finns och även en duschkabin är installerad. Boka in aktuellt datum i kalendern som hänger utanför tvättstugan samt för att få nyckeln se informationstavlan. Grannsamverkan Vi deltar i projektet grannsamverkan. Det innebar att vi tillsammans ska försöka minska brott och andra störningar i vårt närområde och därmed få ökad trivsel och trygghet. Minimikraven för deltagande är att vi: För inventarieförteckning och/eller fotograferar/videofilmar hemmet samt märker stöldbegärlig egendom. Meddelar våra närmaste grannar när vi reser bort. Minimikravet är en vecka, men det kan vara bra även om vi är bortresta kortare tid. Förvarar värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt. Är allmänt vaksamma och kontaktar polisen samt styrelsen om vi ser något som verkar fel. Skyltar är uppsatta för att göra samarbetet mer officiellt. Vi får kontinuerligt information från

3 Polisen om rapporterade brott inom närområdet. Försäljning av bostadsrätt Det är mycket viktigt att nedan angivna tågordning följs för att undvika problem vid överlåtelsen. För att erhålla medlemskap i föreningen och för att styrelsen skall godkänna en överlåtelse krävs följande: 1. Köparna har ansökt och beviljats medlemskap i Brf Tre Kullar då föreningens stadgar kräver detta. Det ankommer på köparna att själva ordna detta. Normalt hjälper mäklaren till med detta då de har standarddokument för detta. 2. Överlåtelsehandling skall skickas till föreningens ordförande tillsammans med en boendekalkyl, UC samt arbetsgivareintyg 3. Styrelsen går därefter igenom handlingarna och beslutar om medlemskap kan beviljas eller inte. Om betalningsanmärkning föreligger eller boendekalkylen visar att köparna inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden mot föreningen, beviljas inte medlemskap. Köpet är inte giltigt förrän styrelsen godkänt överlåtelsen. Det är därför inte tillåtet att köparna flyttar in i lägenheten förrän styrelsen godkänt överlåtelsen. Om så sker föreligger en otillåten andrahandsuthyrning. Säljaren är alltid ansvarig för avgifterna till föreningen till dess att styrelsen godkänt överlåtelsen. Hålla snyggt och visa hänsyn Varje boende är skyldig att hålla snyggt runt sitt eget hus, dvs. klippa gräsmattan, plocka ogräs, beskära träd och buskar på brukligt vis. Dessutom ansvarar vi alla för skötseln av de gemensamma ytorna och hjälps åt att kontinuerligt plocka skräp, klippa gräs och dyligt. Städdagar hålls två gånger per år, höst och vår. Då serverar vi varmkorv, saft och kaffe vid stugan. Vi visar våra grannar hänsyn genom att inte använda hammare, dammsuga eller spela hög musik sent på kvällarna respektive tidigt på morgnarna. Informationspärm Lägenhetsinnehavare är ansvarig för inre underhåll och reparationer, föreningen för det yttre. Huspärmen som tillhör varje lägenhet innehåller skötselråd för att inredning och utrustning ska fungera bra och hålla länge. Månadsavgiften Frågor angående avgiftsdebitering, ring SBC-förvaltning tel: Redskap/Verktyg gemensamma I soprummen finns gräsklippare, skottkärra och andra redskap som är till för alla i föreningen och som ska ställas tillbaka när man är klar med jobbet. Vi har även motorgräsklippare som främst är till för de gemensamma gräsytorna. Nyckeln till förvaringsrummet, där motorgräsklipparen finns, hänger i tvättstugan. Vi har också en del andra verktyg för utlåning.

4 Slangar Vattenslangar får inte hänga kvar vid utomhuskranen under vintertid. Systemet kan frysa sönder. Sopor I soprummet får endast hushållsavfall slängas. Tidningar, reklam och vanligt papper får lämnas i returpappersrum vid Katt- och Grisgården. Övrigt återvinningsbart papper kan lämnas vid miljöstationerna på Träkvista Torg och vid Träkvistavallen. Glas ska läggas i någon av de glasigloos som finns på olika platser i kommunen. Övriga grovsopor (hit räknas frigolit) lämnas vid Skå återvinningsstation. Inom föreningens område finns ett grovsoprum som är öppet för inlämning två gånger om året. TV-kanaler Styrelsens ambition är att föreningen ska kunna tillhandahålla ett basutbud av kanaler som täcker medlemmarnas behov till en rimlig kostnad. Nedanstående basutbud ingår i månadsavgiften. Svt1 Kanal5 CNBC MTV Svt2 Tv6 Discovery Tv4 plus Tv3 Z-TV Eurosport Tv4 CNN Viasat Sport Föreningen tillhandahåller även signalen till betalkanalen Canal+. Medlemmarna kan teckna individuella avtal med leverantören Canal Digital och står själva för avgifterna i samband med installation och abonnemang. Det är inte tillåtet att montera privata parabolmottagare. Tvättstuga I föreningsstugan finns en tvättstuga, främst avsedd för grovtvätt. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp underhålls via serviceavtal med Elektroservice. Tvättid bokas på anslagstavlan utanför tvättstugan. Numret på bokningscylindern är lika med lägenhetsnumret. För att kunna använda maskinerna måste man ha ett tvättkort. Dessa går att köpa för 100 kr st. Information om var man kan köpa tvättkort finns på anslagstavlan vid tvättstugan. Vattenförbrukning Föreningen tillämpar individuell vattenmätning men merparten av det vatten som normalt förbrukas i ett hushåll ligger inbakat i månadsavgiften. Varje år i januari läser vi av vattenmätaren för resp. lägenhet. Använder man mer vatten än vad som ingår i månadsavgiften erläggs den extra förbrukningen i samband med månadsavgiften för april eller så får man tillbaka pengar om man använt mindre vatten än vad som ingår i månadsavgiften. Den som säljer sin bostadsrätt under året bör göra köparen uppmärksam på detta och göra en avläsning.

5 Värmepannan Värmepannorna behöver enkel och regelbunden skötsel för att fungera bra och för att minimera behovet av dyra serviceåtgärder. Till varje panna ska en instruktionsbok finnas, som enkelt beskriver hur man själv på bästa sätt sköter om sin panna. Viktigt att sköta är: Rengöring av luftfiltret varannan månad. Rengöring av tak- och väggventilerna två gånger per år. Titta till manometern i kopplingsutrymmet två gånger per år. Spola igenom (motionera) säkerhetsventilen för varmvattnet i kopplingsutrymmet fyra gånger per år. Man bidrar till att öka pannans livslängd och till att hålla föreningens servicekostnader nere genom att följa de instruktioner som ges i pannans lilla röda Skulle pannan trots regelbunden skötsel krångla, hör med styrelsen (kontaktperson,se lista i tvättstugan), som får ta ställning till om servicebolag måste anlitas. Sådana reparationer av pannorna som vi inte själva kan klara, bekostas av föreningen. Styrelsens medlemmar samt föreningens e-postadress Ordinarie Ledamöter Gerry Blomqvist (ordf) Tlv Bertil Stålhuvud (v.ordf) Tbv Gunnar Kullgren Tbv Eliana Alvares da Davilia Tbv Henrietta Skjöldebrand Tlv Ali Shafiei Tbv Lars Sundin (förvaltare) SBC Suppleanter Siw Andersson Tlv Jörgen Larsson Tbv Ole Dalin Tlv E-postadress till styrelsen är:

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Välkommen till Trollbacken!

Välkommen till Trollbacken! Välkommen till Trollbacken! 1 Information till nyinflyttade Styrelsen för bostadsrättsföreningen Trollbacken hälsar dig välkommen som boende i vårt område och som ny medlem i vår ekonomiska förening. I

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN För att underlätta ditt boende som nyinflyttad har vi låtit sammanställa denna folder som ger dig en kortfattad information från A-Ö så att du lättare ska finna dig tillrätta

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till brf Hagaborg!

Välkommen till brf Hagaborg! Välkommen till brf Hagaborg! I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra att känna till för dig som bor i brf Hagaborg. Spara denna folder! Faktaruta HSB bostadsrättsförening Hagaborg

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer