når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening Vad är egentligen vad och vad är skillnaden mellan dem? Sid 9 TV-galor ger klirr i kassan Galakvällar med underhållning, utlottning och annat är ett bra sätt för alla insamlingsorganisationer att nå ut till allmänheten. Det har bland annat UNICEF tagit fasta på. TV är oslagbart när det gäller att samla in pengar, hävdar Per Westberg, insamlingscheft för UNICEF Sverige. Sid 8 NR. 5 JUNI 2005 Svenskt Näringsliv satsar på stiftelse för katastrofhjälp Det finns en stark vilja i det svenska näringslivet att hjälpa till vid svåra situationer, menar Svenskt Näringslivs tidigare vd, Ebba Lindsö. Hon agerade på medlemsföretagens önskan och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Sid 4 Bryggan City en fristad för samhällets utstötta På Bryggan är alla välkomna och möts med respekt, vare sig de är nyktra, påtända eller fulla. Vår inställning i frågan om gästernas nykterhet eller ej som ett krav för att få stanna här underlättar inte fortsatt missbruk. Vi måste däremot sluta städa undan sociala problem, menar Claes Heijbel på Convictus som driver Bryggan. sid 13 Allt större insatser från frivilligorganisationer för vård av psykiskt sjuka Trots att debatten om behovet av ökade resurser av vård för psykiskt sjuka blir alltmer högljudd fortsätter nedskärningarna inom psykvården. Konsekvensen blir att frivilligorganisationernas insatser bara ökar i omfattning. Sid 6 Johan Staël von Holstein driver återuppbyggnadsprojekt i Thailand Dagarna efter katastrofen i sydostasien reste Johan Staël von Holstein ner till Thailand med en vän för att hjälpa till på plats. Det var starten på det som skulle bli stiftelsen Thailands Övärld. Sid 6 Lasse Åberg om Barnfonden: Det är så häftigt med breven man får från barnen. När man läser dem inser man hur bra vi har det i Sverige fast vi gnäller hela tiden. Sid 15 Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Sid 10 Babusjka hjälper barn som är mammor I Moskva driver organisationen MiraMed ett projekt, där den tillsammans med Babusjkabrigaden har räddat hundratals tonårsmammor från ett eländigt liv. Exemplet är bara ett av 75 projekt i 15 länder som World Childhood Foundation finansierar. Sid 7 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS CANCERSJUKA, DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL Hjälpbehovet är konstant medan orsakerna skiftar Under det gångna året har över 70 procent av alla svenskar skänkt pengar till frivilligorganisationer, 30 procent fler än normalt. Vissa organisationer fick till och med säga stopp, då de fick mer pengar än de kunde använda till ändamålet. Det var i samband med tsunamikatastrofen, då vår vilja att hjälpa var som allra störst. För oss svenskar har denna tragedi fått oss att betrakta omvärlden med nya ögon. Många säger sig ha funderat mer på orättvisor som råder i världen, att de tror på förändring och att samarbete över gränserna ger resultat. Det är bra, men mindre bra är det att det krävs en sådan ofattbar tragedi som den i Sydostasien för att vi på bred front ska öppna våra ögon. Hjälpbehovet är tämligen konstant på vår jord det inträffar ständigt nya katastrofer någonstans. Ändå är det bara knappt 40 procent av oss som ger bidrag till hjälporganisationer under ett vanligt år. Siffran har legat still på den nivån under många år och den säger en del om hur starkt vi påverkas av en händelse som berör oss personligen. Nu verkar det som om inställningen förändrats. Gruppen som är emot att ge bistånd har minskat med 10 procent. för Insamlingskontroll, SFI, bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som tidigare utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFIs syften är att SFIStiftelsen insamlingar bland allmänheten för humanitärt, välgörande och kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. SFI samarbetar internationellt med andra länders insamlings- och kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO - International Committee on Fundraising Organizations. För mer information, besök vår hemsida på I N N E H Å L L Svenskt Näringsliv bildade stiftelse för katastrofhjälp sid 4 Alla kan om viljan finns! sid 6 Vård av psykiskt sjuka sker alltmer med hjälp av insamlade medel sid 6 Även i Sverige sker många humanitära insatser med hjälp av insamlade medel. Vi vill med denna tidning fortsätta att synliggöra detta fantastiska arbete som inte sällan sker i det tysta. Utan alla volontärer som arbetar med människor som balanserar på den yttersta grenen skulle vårt samhälle se betydligt mer skrämmande ut. Läs bland annat om Convictus på sid. 13 Cancer, hjärt-kärlsjukdomar och idrottsverksamhet är annars ständigt på tio-i-topplistan över de områden vi troget skänker stora belopp till år efter år. Den medicinska forskningen i Sverige hör till världens främsta, mycket tack vare vårt solidariska givande. Alla de fantastiska idrottsstjärnor som vinner mästerskap både här hemma och ute i världen hade kanske inte kommit så långt utan det stora stöd deras klubbar får av frivilliga, både i form av pengar och av arbetsinsatser. Vi har också valt att belysa problemet med den nedmonterade psykiatriska vården, som givit upphov till en rad aktörer som hjälper människor vars själ mår illa och som inte får någon hjälp av samhället. Läs mer om detta på sid 6. Vi på Stiftelsen för Insamlingskontroll fortsätter vårt arbete med att hålla ögonen på dem som samlar in era pengar. Om du betalar till ett 90-konto vet du att dem du ger din gåva till passerar vårt nålsöga varje år. Då vet du också att ditt bidrag verkligen når fram. Fortsätt att bidra till en bättre värld genom att hjälpa andra att hjälpa, medan vi på SFI slår vakt om dina gåvor. Ulla Wadell, Fd regeringsråd och ordförande i SFI TV-galor ger klirr i kassan sid 8 Vad är vad? sid 9 SFI fyller 25 och stärker kompetensen på kansliet sid 10 Bryggan City En fristad för samhällets utstötta sid 13 Lasse Åberg om Barnfonden sid 15 Riksföreningen Aktiva Synskadade ger sedan mer än trettiofem år synskadade barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid. DITT BIDGRAG NÅR FRAM EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Marcus Backlund, Mediaplanet Produktion: Petter Renhuldt Mediaplanet Texter: Kristin Rydberg Grafisk form: Katarina Engwall, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info om bilagor i dags- och kvällspress: Rickard Wilton Distribueras med Svenska Dagbladet juni Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond samarbetar med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation och ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar. Den fjärde september 2003 invigde Drottning Silvia Ersta Flickhem Marsta gård, där Minnesfonden placerat sex islandshästar. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond Artillerigatan 26, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg Stöd Minnesfonden för inköp av hästar med gåva eller årsavgift 150 kronor. Vi har verksamhet varje helg. På sommaren har vi läger och på vintern åker vi skidor Sedan mer än tio år har vi haft sommarläger för synskadade barn från staden Cesis i Lettland tillsammans med våra svenska barn. pg bg

3 Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar för att bli en ledande inspiratör för mer och ny diabetesforskning. Ökad kännedom om hur patienter upplever sin sjukdom ger också bättre möjlighet till hjälp och stöd. Forskningsfond med diabetes i fokus Varje minut dör sex personer på grund av följdkomplikationer av diabetes. Att leva med diabetes innebär en ständig oro för att drabbas av allvarliga komplikationer, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, blindhet eller njurskador. För en människa med diabetes kan ett fotsår leda till amputation. Eftersom antalet människor med diabetes ökar kraftigt hela tiden, ökar därmed också behovet av forskning för att ta reda på orsakerna och hitta metoder för behandling. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har i dag över 170 miljoner människor sjukdomen, bara i Sverige är barn och vuxna diagnosticerade. Ledande inspiratör Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar för att bli en ledande inspiratör för mer och ny diabetesforskning. Ökad kännedom om hur patienter upplever sin sjukdom ger också bättre möjlighet till hjälp och stöd. Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet, förklarar vikten av denna forskning. Möjlighet till egenvård och nya behandlingsformer av diabetes och dess komplikationer har lett till att livskvaliteten hos människor med diabetes har förbättrats avsevärt de senaste årtiondena. Detta är i huvudsak tack vare den forskning som har bedrivits och de kunskaper som forskningsresultat har genererat. Kvalitet är avgörande Avgörande för den forskning som Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond stödjer är att den håller hög kvalitet, eftersom det är sådan forskning som kan leda till ny och användbar kunskap. Ett sätt att stimulera till gränsöverskridande forskning är att skapa möten mellan forskare från olika discipliner, såväl som mellan forskare och människor med diabetes. Stiftelsen ger bidrag till forskning som spänner över hela diabetesområdet. Att hitta nya metoder för transplantation av insulinproducerande celler från bukspottskörteln är ett exempel. Ett annat är att hitta genetiska orsaker till typ 2-diabetes och fetma, liksom orsaker till typ 1-diabetes hos små barn där immunsystemet och inverkan av stress kan ha betydelse. Ett tredje exempel är forskning som leder till metoder för att påskynda och förbättra behandlingen av följdkomplikationer hos diabetespatienter. På initiativ av patienten Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar även för att förena högsta möjliga kvalitet på forskningen med ett ökat patientinflytande. Vi har nära kontakt med människor som lever med diabetes. Det gör att vi kan fånga upp deras problem och vad de upplever som viktigast att finna lösningar på. Denna kunskap kan i förlängningen leda till ny forskning. Att initiativet kommer från patienterna är något som vi inte har sett i forskningen tidigare, säger Stefan Leufstedt. Ansökan om anslag Anslag tilldelas i de flesta fall forskargrupper med mera omfattande program. Stiftelsen ser gärna även initiativ på samarbetsprojekt där flera forskarteam och finansiärer tillsammans tagit sig an ett bredare forskningsområde. Det vetenskapliga rådet inom Stiftelsen bedömer ansökningarna och ger i sin tur förslag på kandidater. Styrelsen fattar därefter beslutet om fördelning. Anslagen går att söka årligen, för 2005 års anslag går ansökningstiden ut den 15 september. Vill du stödja diabetesforskningen, ge ditt bidrag på postgironummer: Mer information om Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfonds verksamhet finns på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR FÖRÄLDRALÖSA BARN, STIFTELSEN GATUBARN, GE LIVET EN CHANS, GERIATRISKA FONDEN, GIDEONITERNA, STIFTELSEN GLÄDJENS BUDSKAP, GREENPEACE NORDEN, GREENPEACE NORDEN, GRÖN JORD, GUNNAR NILSSONS CANCERSTIFTELSE, GÄVLE CANCERFOND, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS MINNESFOND, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET, HANNAS HJÄLPVERKSAMHET, HELA MÄNNISKAN, HJÄLPFONDEN, HJÄLPVERKSAMHETEN HJÄRTA TILL HJÄRTA, HJÄRNFONDEN, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I VÄSTRA GÖTALAND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT-LUNGFONDEN, HJÄRTEBARNSFÖRENINGEN / HJÄRTEBARNSFONDEN, HOCKEYPROFFSENS STIFTELSE FÖR BARN OCH UNGDOM, HOPAJOLA-NATURVÄRNET I Svenskt Näringsliv bildade stiftelse för katastrofhjälp Föreningen Svenskt Näringsliv bildade i samband med katastrofen i Sydostasien stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Syftet är i första hand att hjälpa svenskar som överlevt katastrofen samt deras anhöriga. I samband med bildandet aktualiserades frågan om avdragsrätten för gåvor. Många företagare kontaktade Svenskt Näringsliv och uttryckte sin vilja att hjälpa men också frustration över att utgifter i form av bistånd skattetekniskt inte likställs med andra kostnader. Dåvarande vd för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö reagerade snabbt på medlemsföretagens önskemål och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd Isamband med katastrofen i Sydostasien kontaktades föreningen Svenskt Näringsliv av många medlemsföretag som, vid sidan av gåvor till etablerade hjälporganisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Läkare utan Gränser med flera, gärna ville rikta konkret stöd till drabbade svenskar och deras anhöriga. Dåvarande vd för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö reagerade snabbt på medlemsföretagens önskemål och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Syftet med stiftelsen är att ge riktad hjälp till drabbade svenskar och deras familjer, inte bara i samband med Tsunamin utan även i framtida katastrofsituationer. I samband med bildandet av stiftelsen aktualiserades återigen frågan om avdragsmöjligheter för biståndsbidrag, eftersom företagen uttryckte frustration över att avdrag för gåvor inte är tillåtna enligt svensk skattelagstiftning. Det finns en stark vilja i det svenska näringslivet att hjälpa till vid svåra situationer. Jag är övertygad om att den viljan skulle manifesteras ännu tydligare om staten gjorde, som i de flesta andra länder, tog bort beskattningen av hjälppengar, kommenterar Svenskt Näringslivs tidigare VD, Ebba Lindsö. 20 år gammal debatt Avdragsrätten för gåvor har debatterats i Riksdagen i över 20 år. En av förespråkarna är den Kristdemokratiska riksdagsledamoten Inger Davidson. Det är i högsta grad en aktuell fråga för oss som vi drivit ända sedan 80-talet. Människor ger ju av sina redan beskattade pengar och det tycker jag att de borde få lite uppmuntran för, liksom att företagen borde få likställa utgifter för gåvor med övriga kostnader, säger hon. Ebba Lindsö vände sig i början av året till finansminister Pär Nuder i ärendet. Hon föreslog i sin skrivelse en tillfällig avdragsrätt för gåvor till biståndsorganisationer. Nedan följer ett utdrag ur skrivelsen: Det finns ett mycket stort engagemang i svenska företag för att försöka lindra konsekvenserna av den katastrof som drabbat människor i Sydostasien. Den enorma förödelsen gör att det kommer att behövas mycket pengar både nu i det akuta skedet och också för en kommande återuppbyggnad. Det är viktigt att stötta den vilja att hjälpa som finns och i det sammanhanget vore möjligheten till skatteavdrag välkommen. Många företagare har hört av sig till Svenskt Näringsliv och uttryckt sin vilja att hjälpa och också sin frustration över att kostnaden för detta inte kan likställas med andra kostnader för företaget. I bland annat Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike finns avdragsrätt för gåvor i olika former. I Sverige hade vi under andra världskriget en tillfällig avdragsrätt. Motiveringen var just att det handlade om extraordinära förhållanden. Då den katastrof som nu drabbat Sydostasien är extraordinär föreslår Svenskt Näringsliv att det snabbt införs en tillfällig avdragsrätt för gåvor till erkända internationella biståndsorganisationer Inger Davidsson tror att en av anledningarna till regeringens negativa inställning är att avdragsrätt automatiskt skulle ge mer makt åt enskilda människor och företag. Som det är nu är det huvudsakligen regeringen som har makt att avgöra vilka som ska få pengar. Avdragsrätt för gåvor är en självklar reform. Det är inget udda förslag. Det är snarare vi svenskar som är udda eftersom vi vägrar ansluta oss till resten av vår omvärld i den här frågan, säger hon. HIVPOSITIV & HEMLÖS cv CONVICTUS VEM BRYR SIG? 200 HEMLÖSA BESÖKER CONVICTUS DAGLIGEN konto: Nykomlingar bland 90-kontoinnehavare Stödföreningen för Jesper Koss Näringslivets insamlingsstiftelse för katastrofbistånd Rolf Luts Stift för Diabetesforskning Föreningen Yari Svensk Hästforskning, insamlingsstift Thailands Övärld, Insamlingsstiftelsen Vård och Hälsa i S Hälsningland, insamlingsstiftelse Aid For Sri Lanka, Insamlingsstiftelsen UNICEF Sverige Föreningen Unga Liv En Hjälpande Hand, Insamlingsstiftelsen Södra Hallands Hospice, Insamlingsstiftelsen International Aid Services Chinland Development & Research Soc Johan Janssons Stiftelse f tumörforskning Philip och Alexander Nyströms minnesfond Insaml stiftelse Vänortsföreningen Ljungby-Silute Tostan Sverige Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning

5 VISA att du stöder Rädda Barnen Om du behöver ett enda kort, varför då inte välja ett, som förutom självklara kortfunktioner, även har ett budskap,är vackert att se på och ger pengar till välgörande ändamål? Det är tanken bakom VISA-kortet för Rädda Barnen. När kunden korthandlar, går 10% av månadsavgiften samt en del av omsättningen från kortet direkt till Rädda Barnen. Med detta VISA-kort kan kunder stödja Rädda Barnen på två sätt, dels ekonomiskt och dels som ambassadör varje gång man visar upp kortet vid inköp, säger Fredrika Sandell, försäljningschef Samarbeten och Kort, Handelsbanken Finans. Allt kunden betalar för VISA-kortet är en månadsavgift på 29 kronor. Kunden stöder Rädda Barnen med 10% av månadsavgiften och ett visst belopp beräknat på kortets omsättning. Därför kan man säga att kunden indirekt stöder Rädda Barnen varje gång han eller hon handlar. AMBASSADÖR FÖR RÄDDA BARNEN Det finaste är nog ändå den roll kortinnehavaren kan spela som ambassadör för Rädda Barnen.Varje gång man handlar visar man ju upp kortet för andra människor, som på kortet kan se Rädda Barnens varumärke och den vackra talande bilden med oknutna barnskor, menar Fredrika Sandell. Rädda Barnen är en för svenska folket respekterad och välkänd organisation. Den är politiskt och religiöst oberoende och stöder projekt för barn i mer än 60 länder. Varje gång kunden handlar, visar han eller hon upp ett tydligt budskap: Jag vill hjälpa utsatta barn. Jag vill kämpa för deras rättigheter. Du kan också stödja Rädda Barnen, betonar Fredrika Sandell. MÅNGA ANDRA FÖRDELAR VISA-kortet för Rädda Barnen kan användas på runt 20 miljoner inköpsställen över hela världen. Det går att ta ut kontanter utan avgift på en miljon uttagsautomater och banksamt postkontor. Kunden har en fast månadsavgift och slipper alla småavgifter. Kortet har förmåner som återbäring och rabatt på bensin. En reseförsäkring kan också kopplas till kortet. HUR DU SKAFFAR KORTET Rädda Barnen samarbetar med Stadshypotek Bank (ingår i Handelsbanken Finans), som man ser som en seriös kortutgivare. Banken sköter kreditgivningen, bedömer kreditrisker och ser till att allt går etiskt rätt till. Ansökan om kortet kan göras på Rädda Barnens webbplats på adressen DET VI GÖR SPELAR EN ROLL, DET GÖR SKILLNAD Lutherhjälpens beskyddare Kronprinsessan Victoria besökte Lutherhjälpens projekt i Bangladesh under april Bland annat träffade hon en grupp kvinnor som genom små lån blivit självförsörjande. Nu har familjerna mat varje dag och barnen går i skolan. Var med och utrota hungern! Ge en gåva på Kronprinsessan Victoria tillsammans med Monjusree Saha, ansvarig för programmet för social utveckling i Kurigram-distriktet. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ÖREBRO LÄN, HOPP-RIKSORGANISATION MOT SEXUELLA ÖVERGREPP, HOPPET AV SPITHAMN, HOPPETS STJÄRNA, STIFTELSEN HOSPICEVÅRD, HUNGERPROJEKTET, HÄLSOFONDEN, HÖRSELFONDEN, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, IBRA RADIO FEDERATION, ILCO - RIKSFÖRBUNDET FÖR STOMI OCH RESERVOAROPERERADE, INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP, INSAMLINGS-STIFTELSEN FÖR HANDIKAPPADES REKREATION, SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP, INSTITUTET FÖR BIBELÖVERSÄTTNINGAR, INTACTS VÄNNER, STIFTELSEN SVENSKT INTERNATIONELLT HJÄLPARBETE-VÅRA BRÖDER, SIRA, IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA INSTITUT, STIFTELSEN JAG, JENNY NORDQVISTS MINNESFOND, JOHN HRONS INSAMLINGSSTIFTELSE JUBILEUMSKLINIKENS FORSKNINGSFÖRBUND MOT CANCER, JULIA OLTEANUS MINNESFOND, JÄMTLANDS LÄNS Alla kan om viljan finns! När nöden kommer nära vill vi ibland göra mer än bara skänka pengar. Inte minst var det så efter Tsunamikatastrofen. Många drabbades personligen och viljan att göra konkreta insatser var större än någonsin. För vissa blev resultatet en egen stiftelse. Johan Staël von Holstein har, med stor hjälp och engagemang av sin fru Jessica, skapat stiftelsen Thailands Övärld. Den kom till sedan Johan och en vän rest ner till Thailand bara dagar efter att katastrofen inträffat för att försöka hjälpa till på plats. Många följde deras arbete och anmälde intresse för fortsatt engagemang. I första hand fokuseras insatserna till Phi Phi Island, ett av de drabbade områdena på Thailands västkust. Tanken är att man med tillgängliga penningresurser i egen regi eller i samverkan med företag, privatpersoner, hjälporganisationer, militär eller annan myndighet, ska stärka och främja återuppbyggnaden av den vackra ön. Målet är att hjälpa överlevande och, i möjligaste mån, ge lokalbefolkningen tillbaka det liv och de jobb de hade före katastrofen, säger Johan. Inte som andra stiftelser Enligt Johan skiljer sig Stiftelsen Thailands Övärld från, men står inte i motsättning till, andra biståndsprojekt, genom att den styrs och drivs av entreprenörer utan traditionell biståndserfarenhet men stor erfarenhet av att tänka nytt och agera snabbt. Han understryker också vikten av att insatserna som görs alltid är bekräftade och välkomnade av lokalbefolkningen. Vi har på kort tid fått en rad driftiga entreprenörer och erfarna projektledare att delta i arbetet. Kunskap från näringslivet omsätts i återuppbyggnadsarbetet. Vi börjar med Phi Phi Island, ett tillräckligt begränsat område för att kunna åstadkomma bestående och synliga resultat, avslutar Johan Staël von Holstein. Pg Vi börjar med Phi Phi Island, ett tillräckligt begränsat område för att kunna åstadkomma bestående och synliga resultat, berättar Johan Staël von Holstein. Vård av psykiskt sjuka sker alltmer med hjälp av insamlade medel Människor i Sverige som lider av psykiatrisk sjukdom blir alltmer utlämnade att klara sig själva, i bästa fall med stöd av uttröttade anhöriga. Frivilligorganisationernas insatser för denna grupp bara ökar i omfattning. Politiker och andra beslutsfattare är överens om att något måste göras. Psykiatriutredningen visade redan 1994 på stora brister i vården av psykiskt sjuka. Elva år efter beslutet att psykiatrireformen skulle genomföras tycks det snarare som om det blir sämre och sämre. De som lider mest är de psykiskt sjuka, men även allmänheten påverkas då antalet oprovocerade våldsbrott på öppen gata ökar vilket delvis anses vara en konsekvens av den bristande vården av psykiskt sjuka. I statsbudgeten har pengar visserligen anslagits i olika former med klara signaler att gå till gruppen som psykiatrireformen kom till för; de svårast psykiskt sjuka. Men pengarna tycks ha kommit bort på vägen, eller använts på fel sätt. Trots en allt mer högljudd samhällsdebatt fortsätter nedskärningarna. I takt med försämringarna får frivilligorganisationerna ta över allt fler av landstingens och kommunernas uppgifter. Vi kräver att kommuner och landsting tar sitt ansvar för de personer som drabbas av psykiska sjukdomar. De ansvariga måste göra sitt jobb - eller söka andra jobb, ryter en arg Rakel Lundgren, ordförande i Schizofreniförbundet. Stadsmissionen, Convictus, Frälsningsarmén, Stiftelsen St.Lukas, Röda Korset... listan kan göras lång på frivilligorganisationer som tar hand om alla psykiskt sjuka som inte får vård av samhället Det finns trots allt hjälp att få även för den som ännu inte hamnat på gatan. Ett exempel är Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm, vars syfte är att samla in pengar för att personer boende i Stockholmsområdet ska få hjälp med psykoterapeutisk behandling även om de saknar egna medel att betala med. Stiftelsen kan, efter individuell prövning, lämna kontanta bidrag till personer som vill men inte har råd att genomgå psykoterapeutisk behandling. Sven Nordlund har länge arbetat för S:t Lukas och kan bekräfta att behovet av hjälp är långt större än de kan tillmötesgå. Den omfattning som ringer kan vi absolut inte hantera, och behovet ökar, helt klart, säger han. På S:t Lukas prioriterar man personer som inte själva har råd att betala sin vård. Samtidigt måste man säkra inkomster för att kunna bedriva verksamheten. Det gör man genom att även arbeta med betalande företag, vars anställda får vård genom S:t Lukas försorg. Principen har varit att i första hand ta emot ensamstående föräldrar och personer med hemmavarande barn, säger han. Sven Nordlund påpekar också att man numera får fler förfrågningar gällande terapeutisk vård även från personer som inte har en tung psykiatrisk diagnos. Tidigare var de offentliga resurserna till denna typ av vård större, men den möjligheten finns praktiskt taget inte längre vilket märks på antalet sökande till S:t Lukas, avslutar Sven Nordlund. Läs även om Convictus verksamhet på sid. 13

7 Babusjka hjälper barn som är mammor Efter ett liv på barnhem är prognosen för en ensam tonårsmamma oftast bottenlöst dyster: Inget jobb, ingen familj och risk för misshandel och sexuellt utnyttjande. Värst av allt är den totala bristen på social kompetens och kunskap om livet utanför barnhemmet. I Moskva driver organisationen MiraMed ett projekt, där den tillsammans med Babusjkabrigaden har räddat hundratals tonårsmammor från ett eländigt liv. Tre av fyra barn som har mammor uppväxta på barnhem hamnar på barnhem Exemplet är bara ett av 75 projekt i 15 länder som World Childhood Foundation finansierar. Stiftelsen grundades av Drottning Silvia 1999 och ger bland annat bidrag till organisationer som hjälper barn som är utsatta för våld och sexuellt utnyttjande: gatubarn, barn på institution, flickor och ensamma tonårsmammor. Unga mammor uppvuxna på barnhem löper särskilt stor risk. Problemet ärvs dessutom, då deras barn i tre fall av fyra hamnar på barnhem. Därför satsar vi extra på barn som får barn, berättar Gunilla von Arbin, generalsekreterare på Childhood. FRAMGÅNGSMODELL En riktig framgångssaga är Mira- Meds projekt för ensamma tonårsmammor. Varje vardag kan mammorna komma med sina barn till två dagcenter i Moskva. De får materiell hjälp, professionellt psykologiskt stöd och utbildning i barnavård. Ett unikt inslag är att pensionärer som bor i närheten hjälper till med barnpassning, och delar med sig av sin livskunskap. Pensionärerna kallas kärleksfullt Babusjkabrigaden (mormorsbrigaden) och är ett strålande projekt i sig. Ensamma gamla får en ny livsuppgift. Framgångarna har kommit snabbt. Flickorna har fått ökat självförtroende, ett socialt kontaktnät och har lärt sig fatta egna beslut samt sköta vardagliga bestyr. Av hundra mammor i projektet har ingen behövt lämna ifrån sig sitt barn. Projektet har blivit en modell. Staden Moskva tar 2006 över ansvaret för projektet och nya Babuschkabrigader planeras i andra stadsdelar. NÄRA KONTAKT MiraMed är ett bra exempel på hur vi arbetar. Vi hittar en bra lokal partner. Tillsammans jobbar vi fram vad Childhoods bidrag ska gå till. Vi håller nära kontakt via e-post och får regelbundna rapporter om hur det går. Dessutom besöker vi alla våra projekt. Viktigt är också att projektet förankras hos lokala myndigheter, säger Gunilla von Arbin. Vi är små men våra projekt och våra hjärtefrågor får stor synlighet genom Drottning Silvias personliga engagemang. Vi stöttar eldsjälar och organisationer som verkligen hjälper utsatta barn, avslutar Gunilla von Arbin. I Sverige finansierar Childhood bland annat webbplatsen Röda Sidorna (www.rodasidorna.se) och Buffert (www.buffert.se). Båda drivs av BRIS. På Röda Sidorna kan barn snabbt hitta länkar och telefonnummer till organisationer och verksamheter som hjälper barn med problem. Vuxna kan på webbplatsen Buffert se en projektbank med massor av goda exempel på pågående projekt för barn och ungdomar. Postgiro När barn och ungdomar behöver specialistvård innebär det ofta många mils resväg hemifrån. Att ha ett allvarligt sjukt barn förändrar tillvaron för hela familjen. Därför finns Ronald McDonald Hus, där hela familjen kan bo tillsammans. Detta hemlika boende finns i dag vid Universitetssjukhusen i Huddinge, Göteborg och Lund. Fonden har även finansierat uppfräschning och upprustning av ett 50-tal lekrum på barnmottagningar runt om i landet. Betydande belopp har även givits den barnmedicinska forskningen. Svenska Parkinsonstiftelsen Svenska Parkinsonstiftelsen Oskarfonden stödjer forskning och rehabilitering för svårt sjuka och handikappade barn i Sverige Vi inom Svenska Parkinsonstiftelsen arbetar med att skapa en bättre livssituation för Parkinsondrabbade och deras närstående. Vi informerar, utbildar samt ger stöd och råd. Vi ger dig kunskap Ditt bidrag betyder så mycket! Pg Din hjälp är värdefull Bg Hjälp svårt sjuka och handikappade barn. Sätt in din gåva på pg Telefon:

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

en av världens största hjälporganisa- tioner.

en av världens största hjälporganisa- tioner. Detta är LIONS Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar

Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar Willefondens guldkant - din gåva hjälper barnen direkt! Noel är ett av alla barn som har fått Willefondens guldkant! Tack alla donatorer som gör Guldkanten

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna

Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ungdomarna behöver vårt stöd - och vi behöver ungdomarna Ronald Gustavsson Björkås film När jag ser vad som händer med ungdomarna omkring mig idag vet jag vad det handlar om. Under flera år missbrukade

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Bakteriefritt vatten till alla

Bakteriefritt vatten till alla Vi söker donatorer för Bakteriefritt vatten till alla Varje dag dör 5 000 barn av förorenat vatten och mer än en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. Med en unik produkt och tillsammans

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer