når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Stiftelse, insamlingsstiftelse, ideell förening Vad är egentligen vad och vad är skillnaden mellan dem? Sid 9 TV-galor ger klirr i kassan Galakvällar med underhållning, utlottning och annat är ett bra sätt för alla insamlingsorganisationer att nå ut till allmänheten. Det har bland annat UNICEF tagit fasta på. TV är oslagbart när det gäller att samla in pengar, hävdar Per Westberg, insamlingscheft för UNICEF Sverige. Sid 8 NR. 5 JUNI 2005 Svenskt Näringsliv satsar på stiftelse för katastrofhjälp Det finns en stark vilja i det svenska näringslivet att hjälpa till vid svåra situationer, menar Svenskt Näringslivs tidigare vd, Ebba Lindsö. Hon agerade på medlemsföretagens önskan och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Sid 4 Bryggan City en fristad för samhällets utstötta På Bryggan är alla välkomna och möts med respekt, vare sig de är nyktra, påtända eller fulla. Vår inställning i frågan om gästernas nykterhet eller ej som ett krav för att få stanna här underlättar inte fortsatt missbruk. Vi måste däremot sluta städa undan sociala problem, menar Claes Heijbel på Convictus som driver Bryggan. sid 13 Allt större insatser från frivilligorganisationer för vård av psykiskt sjuka Trots att debatten om behovet av ökade resurser av vård för psykiskt sjuka blir alltmer högljudd fortsätter nedskärningarna inom psykvården. Konsekvensen blir att frivilligorganisationernas insatser bara ökar i omfattning. Sid 6 Johan Staël von Holstein driver återuppbyggnadsprojekt i Thailand Dagarna efter katastrofen i sydostasien reste Johan Staël von Holstein ner till Thailand med en vän för att hjälpa till på plats. Det var starten på det som skulle bli stiftelsen Thailands Övärld. Sid 6 Lasse Åberg om Barnfonden: Det är så häftigt med breven man får från barnen. När man läser dem inser man hur bra vi har det i Sverige fast vi gnäller hela tiden. Sid 15 Stiftelsen för Insamlingskontroll fyller 25 år Sid 10 Babusjka hjälper barn som är mammor I Moskva driver organisationen MiraMed ett projekt, där den tillsammans med Babusjkabrigaden har räddat hundratals tonårsmammor från ett eländigt liv. Exemplet är bara ett av 75 projekt i 15 länder som World Childhood Foundation finansierar. Sid 7 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS CANCERSJUKA, DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL Hjälpbehovet är konstant medan orsakerna skiftar Under det gångna året har över 70 procent av alla svenskar skänkt pengar till frivilligorganisationer, 30 procent fler än normalt. Vissa organisationer fick till och med säga stopp, då de fick mer pengar än de kunde använda till ändamålet. Det var i samband med tsunamikatastrofen, då vår vilja att hjälpa var som allra störst. För oss svenskar har denna tragedi fått oss att betrakta omvärlden med nya ögon. Många säger sig ha funderat mer på orättvisor som råder i världen, att de tror på förändring och att samarbete över gränserna ger resultat. Det är bra, men mindre bra är det att det krävs en sådan ofattbar tragedi som den i Sydostasien för att vi på bred front ska öppna våra ögon. Hjälpbehovet är tämligen konstant på vår jord det inträffar ständigt nya katastrofer någonstans. Ändå är det bara knappt 40 procent av oss som ger bidrag till hjälporganisationer under ett vanligt år. Siffran har legat still på den nivån under många år och den säger en del om hur starkt vi påverkas av en händelse som berör oss personligen. Nu verkar det som om inställningen förändrats. Gruppen som är emot att ge bistånd har minskat med 10 procent. för Insamlingskontroll, SFI, bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som tidigare utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFIs syften är att SFIStiftelsen insamlingar bland allmänheten för humanitärt, välgörande och kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. SFI samarbetar internationellt med andra länders insamlings- och kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO - International Committee on Fundraising Organizations. För mer information, besök vår hemsida på I N N E H Å L L Svenskt Näringsliv bildade stiftelse för katastrofhjälp sid 4 Alla kan om viljan finns! sid 6 Vård av psykiskt sjuka sker alltmer med hjälp av insamlade medel sid 6 Även i Sverige sker många humanitära insatser med hjälp av insamlade medel. Vi vill med denna tidning fortsätta att synliggöra detta fantastiska arbete som inte sällan sker i det tysta. Utan alla volontärer som arbetar med människor som balanserar på den yttersta grenen skulle vårt samhälle se betydligt mer skrämmande ut. Läs bland annat om Convictus på sid. 13 Cancer, hjärt-kärlsjukdomar och idrottsverksamhet är annars ständigt på tio-i-topplistan över de områden vi troget skänker stora belopp till år efter år. Den medicinska forskningen i Sverige hör till världens främsta, mycket tack vare vårt solidariska givande. Alla de fantastiska idrottsstjärnor som vinner mästerskap både här hemma och ute i världen hade kanske inte kommit så långt utan det stora stöd deras klubbar får av frivilliga, både i form av pengar och av arbetsinsatser. Vi har också valt att belysa problemet med den nedmonterade psykiatriska vården, som givit upphov till en rad aktörer som hjälper människor vars själ mår illa och som inte får någon hjälp av samhället. Läs mer om detta på sid 6. Vi på Stiftelsen för Insamlingskontroll fortsätter vårt arbete med att hålla ögonen på dem som samlar in era pengar. Om du betalar till ett 90-konto vet du att dem du ger din gåva till passerar vårt nålsöga varje år. Då vet du också att ditt bidrag verkligen når fram. Fortsätt att bidra till en bättre värld genom att hjälpa andra att hjälpa, medan vi på SFI slår vakt om dina gåvor. Ulla Wadell, Fd regeringsråd och ordförande i SFI TV-galor ger klirr i kassan sid 8 Vad är vad? sid 9 SFI fyller 25 och stärker kompetensen på kansliet sid 10 Bryggan City En fristad för samhällets utstötta sid 13 Lasse Åberg om Barnfonden sid 15 Riksföreningen Aktiva Synskadade ger sedan mer än trettiofem år synskadade barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid. DITT BIDGRAG NÅR FRAM EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Marcus Backlund, Mediaplanet Produktion: Petter Renhuldt Mediaplanet Texter: Kristin Rydberg Grafisk form: Katarina Engwall, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info om bilagor i dags- och kvällspress: Rickard Wilton Distribueras med Svenska Dagbladet juni Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond samarbetar med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation och ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar. Den fjärde september 2003 invigde Drottning Silvia Ersta Flickhem Marsta gård, där Minnesfonden placerat sex islandshästar. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond Artillerigatan 26, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg Stöd Minnesfonden för inköp av hästar med gåva eller årsavgift 150 kronor. Vi har verksamhet varje helg. På sommaren har vi läger och på vintern åker vi skidor Sedan mer än tio år har vi haft sommarläger för synskadade barn från staden Cesis i Lettland tillsammans med våra svenska barn. pg bg

3 Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar för att bli en ledande inspiratör för mer och ny diabetesforskning. Ökad kännedom om hur patienter upplever sin sjukdom ger också bättre möjlighet till hjälp och stöd. Forskningsfond med diabetes i fokus Varje minut dör sex personer på grund av följdkomplikationer av diabetes. Att leva med diabetes innebär en ständig oro för att drabbas av allvarliga komplikationer, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, blindhet eller njurskador. För en människa med diabetes kan ett fotsår leda till amputation. Eftersom antalet människor med diabetes ökar kraftigt hela tiden, ökar därmed också behovet av forskning för att ta reda på orsakerna och hitta metoder för behandling. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har i dag över 170 miljoner människor sjukdomen, bara i Sverige är barn och vuxna diagnosticerade. Ledande inspiratör Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar för att bli en ledande inspiratör för mer och ny diabetesforskning. Ökad kännedom om hur patienter upplever sin sjukdom ger också bättre möjlighet till hjälp och stöd. Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet, förklarar vikten av denna forskning. Möjlighet till egenvård och nya behandlingsformer av diabetes och dess komplikationer har lett till att livskvaliteten hos människor med diabetes har förbättrats avsevärt de senaste årtiondena. Detta är i huvudsak tack vare den forskning som har bedrivits och de kunskaper som forskningsresultat har genererat. Kvalitet är avgörande Avgörande för den forskning som Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond stödjer är att den håller hög kvalitet, eftersom det är sådan forskning som kan leda till ny och användbar kunskap. Ett sätt att stimulera till gränsöverskridande forskning är att skapa möten mellan forskare från olika discipliner, såväl som mellan forskare och människor med diabetes. Stiftelsen ger bidrag till forskning som spänner över hela diabetesområdet. Att hitta nya metoder för transplantation av insulinproducerande celler från bukspottskörteln är ett exempel. Ett annat är att hitta genetiska orsaker till typ 2-diabetes och fetma, liksom orsaker till typ 1-diabetes hos små barn där immunsystemet och inverkan av stress kan ha betydelse. Ett tredje exempel är forskning som leder till metoder för att påskynda och förbättra behandlingen av följdkomplikationer hos diabetespatienter. På initiativ av patienten Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond arbetar även för att förena högsta möjliga kvalitet på forskningen med ett ökat patientinflytande. Vi har nära kontakt med människor som lever med diabetes. Det gör att vi kan fånga upp deras problem och vad de upplever som viktigast att finna lösningar på. Denna kunskap kan i förlängningen leda till ny forskning. Att initiativet kommer från patienterna är något som vi inte har sett i forskningen tidigare, säger Stefan Leufstedt. Ansökan om anslag Anslag tilldelas i de flesta fall forskargrupper med mera omfattande program. Stiftelsen ser gärna även initiativ på samarbetsprojekt där flera forskarteam och finansiärer tillsammans tagit sig an ett bredare forskningsområde. Det vetenskapliga rådet inom Stiftelsen bedömer ansökningarna och ger i sin tur förslag på kandidater. Styrelsen fattar därefter beslutet om fördelning. Anslagen går att söka årligen, för 2005 års anslag går ansökningstiden ut den 15 september. Vill du stödja diabetesforskningen, ge ditt bidrag på postgironummer: Mer information om Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfonds verksamhet finns på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR FÖRÄLDRALÖSA BARN, STIFTELSEN GATUBARN, GE LIVET EN CHANS, GERIATRISKA FONDEN, GIDEONITERNA, STIFTELSEN GLÄDJENS BUDSKAP, GREENPEACE NORDEN, GREENPEACE NORDEN, GRÖN JORD, GUNNAR NILSSONS CANCERSTIFTELSE, GÄVLE CANCERFOND, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS MINNESFOND, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET, HANNAS HJÄLPVERKSAMHET, HELA MÄNNISKAN, HJÄLPFONDEN, HJÄLPVERKSAMHETEN HJÄRTA TILL HJÄRTA, HJÄRNFONDEN, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I VÄSTRA GÖTALAND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT-LUNGFONDEN, HJÄRTEBARNSFÖRENINGEN / HJÄRTEBARNSFONDEN, HOCKEYPROFFSENS STIFTELSE FÖR BARN OCH UNGDOM, HOPAJOLA-NATURVÄRNET I Svenskt Näringsliv bildade stiftelse för katastrofhjälp Föreningen Svenskt Näringsliv bildade i samband med katastrofen i Sydostasien stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Syftet är i första hand att hjälpa svenskar som överlevt katastrofen samt deras anhöriga. I samband med bildandet aktualiserades frågan om avdragsrätten för gåvor. Många företagare kontaktade Svenskt Näringsliv och uttryckte sin vilja att hjälpa men också frustration över att utgifter i form av bistånd skattetekniskt inte likställs med andra kostnader. Dåvarande vd för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö reagerade snabbt på medlemsföretagens önskemål och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd Isamband med katastrofen i Sydostasien kontaktades föreningen Svenskt Näringsliv av många medlemsföretag som, vid sidan av gåvor till etablerade hjälporganisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Läkare utan Gränser med flera, gärna ville rikta konkret stöd till drabbade svenskar och deras anhöriga. Dåvarande vd för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö reagerade snabbt på medlemsföretagens önskemål och bildade stiftelsen Näringslivets Insamlingsstiftelse för katastrofbistånd. Syftet med stiftelsen är att ge riktad hjälp till drabbade svenskar och deras familjer, inte bara i samband med Tsunamin utan även i framtida katastrofsituationer. I samband med bildandet av stiftelsen aktualiserades återigen frågan om avdragsmöjligheter för biståndsbidrag, eftersom företagen uttryckte frustration över att avdrag för gåvor inte är tillåtna enligt svensk skattelagstiftning. Det finns en stark vilja i det svenska näringslivet att hjälpa till vid svåra situationer. Jag är övertygad om att den viljan skulle manifesteras ännu tydligare om staten gjorde, som i de flesta andra länder, tog bort beskattningen av hjälppengar, kommenterar Svenskt Näringslivs tidigare VD, Ebba Lindsö. 20 år gammal debatt Avdragsrätten för gåvor har debatterats i Riksdagen i över 20 år. En av förespråkarna är den Kristdemokratiska riksdagsledamoten Inger Davidson. Det är i högsta grad en aktuell fråga för oss som vi drivit ända sedan 80-talet. Människor ger ju av sina redan beskattade pengar och det tycker jag att de borde få lite uppmuntran för, liksom att företagen borde få likställa utgifter för gåvor med övriga kostnader, säger hon. Ebba Lindsö vände sig i början av året till finansminister Pär Nuder i ärendet. Hon föreslog i sin skrivelse en tillfällig avdragsrätt för gåvor till biståndsorganisationer. Nedan följer ett utdrag ur skrivelsen: Det finns ett mycket stort engagemang i svenska företag för att försöka lindra konsekvenserna av den katastrof som drabbat människor i Sydostasien. Den enorma förödelsen gör att det kommer att behövas mycket pengar både nu i det akuta skedet och också för en kommande återuppbyggnad. Det är viktigt att stötta den vilja att hjälpa som finns och i det sammanhanget vore möjligheten till skatteavdrag välkommen. Många företagare har hört av sig till Svenskt Näringsliv och uttryckt sin vilja att hjälpa och också sin frustration över att kostnaden för detta inte kan likställas med andra kostnader för företaget. I bland annat Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike finns avdragsrätt för gåvor i olika former. I Sverige hade vi under andra världskriget en tillfällig avdragsrätt. Motiveringen var just att det handlade om extraordinära förhållanden. Då den katastrof som nu drabbat Sydostasien är extraordinär föreslår Svenskt Näringsliv att det snabbt införs en tillfällig avdragsrätt för gåvor till erkända internationella biståndsorganisationer Inger Davidsson tror att en av anledningarna till regeringens negativa inställning är att avdragsrätt automatiskt skulle ge mer makt åt enskilda människor och företag. Som det är nu är det huvudsakligen regeringen som har makt att avgöra vilka som ska få pengar. Avdragsrätt för gåvor är en självklar reform. Det är inget udda förslag. Det är snarare vi svenskar som är udda eftersom vi vägrar ansluta oss till resten av vår omvärld i den här frågan, säger hon. HIVPOSITIV & HEMLÖS cv CONVICTUS VEM BRYR SIG? 200 HEMLÖSA BESÖKER CONVICTUS DAGLIGEN konto: Nykomlingar bland 90-kontoinnehavare Stödföreningen för Jesper Koss Näringslivets insamlingsstiftelse för katastrofbistånd Rolf Luts Stift för Diabetesforskning Föreningen Yari Svensk Hästforskning, insamlingsstift Thailands Övärld, Insamlingsstiftelsen Vård och Hälsa i S Hälsningland, insamlingsstiftelse Aid For Sri Lanka, Insamlingsstiftelsen UNICEF Sverige Föreningen Unga Liv En Hjälpande Hand, Insamlingsstiftelsen Södra Hallands Hospice, Insamlingsstiftelsen International Aid Services Chinland Development & Research Soc Johan Janssons Stiftelse f tumörforskning Philip och Alexander Nyströms minnesfond Insaml stiftelse Vänortsföreningen Ljungby-Silute Tostan Sverige Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning

5 VISA att du stöder Rädda Barnen Om du behöver ett enda kort, varför då inte välja ett, som förutom självklara kortfunktioner, även har ett budskap,är vackert att se på och ger pengar till välgörande ändamål? Det är tanken bakom VISA-kortet för Rädda Barnen. När kunden korthandlar, går 10% av månadsavgiften samt en del av omsättningen från kortet direkt till Rädda Barnen. Med detta VISA-kort kan kunder stödja Rädda Barnen på två sätt, dels ekonomiskt och dels som ambassadör varje gång man visar upp kortet vid inköp, säger Fredrika Sandell, försäljningschef Samarbeten och Kort, Handelsbanken Finans. Allt kunden betalar för VISA-kortet är en månadsavgift på 29 kronor. Kunden stöder Rädda Barnen med 10% av månadsavgiften och ett visst belopp beräknat på kortets omsättning. Därför kan man säga att kunden indirekt stöder Rädda Barnen varje gång han eller hon handlar. AMBASSADÖR FÖR RÄDDA BARNEN Det finaste är nog ändå den roll kortinnehavaren kan spela som ambassadör för Rädda Barnen.Varje gång man handlar visar man ju upp kortet för andra människor, som på kortet kan se Rädda Barnens varumärke och den vackra talande bilden med oknutna barnskor, menar Fredrika Sandell. Rädda Barnen är en för svenska folket respekterad och välkänd organisation. Den är politiskt och religiöst oberoende och stöder projekt för barn i mer än 60 länder. Varje gång kunden handlar, visar han eller hon upp ett tydligt budskap: Jag vill hjälpa utsatta barn. Jag vill kämpa för deras rättigheter. Du kan också stödja Rädda Barnen, betonar Fredrika Sandell. MÅNGA ANDRA FÖRDELAR VISA-kortet för Rädda Barnen kan användas på runt 20 miljoner inköpsställen över hela världen. Det går att ta ut kontanter utan avgift på en miljon uttagsautomater och banksamt postkontor. Kunden har en fast månadsavgift och slipper alla småavgifter. Kortet har förmåner som återbäring och rabatt på bensin. En reseförsäkring kan också kopplas till kortet. HUR DU SKAFFAR KORTET Rädda Barnen samarbetar med Stadshypotek Bank (ingår i Handelsbanken Finans), som man ser som en seriös kortutgivare. Banken sköter kreditgivningen, bedömer kreditrisker och ser till att allt går etiskt rätt till. Ansökan om kortet kan göras på Rädda Barnens webbplats på adressen DET VI GÖR SPELAR EN ROLL, DET GÖR SKILLNAD Lutherhjälpens beskyddare Kronprinsessan Victoria besökte Lutherhjälpens projekt i Bangladesh under april Bland annat träffade hon en grupp kvinnor som genom små lån blivit självförsörjande. Nu har familjerna mat varje dag och barnen går i skolan. Var med och utrota hungern! Ge en gåva på Kronprinsessan Victoria tillsammans med Monjusree Saha, ansvarig för programmet för social utveckling i Kurigram-distriktet. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ÖREBRO LÄN, HOPP-RIKSORGANISATION MOT SEXUELLA ÖVERGREPP, HOPPET AV SPITHAMN, HOPPETS STJÄRNA, STIFTELSEN HOSPICEVÅRD, HUNGERPROJEKTET, HÄLSOFONDEN, HÖRSELFONDEN, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, IBRA RADIO FEDERATION, ILCO - RIKSFÖRBUNDET FÖR STOMI OCH RESERVOAROPERERADE, INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP, INSAMLINGS-STIFTELSEN FÖR HANDIKAPPADES REKREATION, SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP, INSTITUTET FÖR BIBELÖVERSÄTTNINGAR, INTACTS VÄNNER, STIFTELSEN SVENSKT INTERNATIONELLT HJÄLPARBETE-VÅRA BRÖDER, SIRA, IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA INSTITUT, STIFTELSEN JAG, JENNY NORDQVISTS MINNESFOND, JOHN HRONS INSAMLINGSSTIFTELSE JUBILEUMSKLINIKENS FORSKNINGSFÖRBUND MOT CANCER, JULIA OLTEANUS MINNESFOND, JÄMTLANDS LÄNS Alla kan om viljan finns! När nöden kommer nära vill vi ibland göra mer än bara skänka pengar. Inte minst var det så efter Tsunamikatastrofen. Många drabbades personligen och viljan att göra konkreta insatser var större än någonsin. För vissa blev resultatet en egen stiftelse. Johan Staël von Holstein har, med stor hjälp och engagemang av sin fru Jessica, skapat stiftelsen Thailands Övärld. Den kom till sedan Johan och en vän rest ner till Thailand bara dagar efter att katastrofen inträffat för att försöka hjälpa till på plats. Många följde deras arbete och anmälde intresse för fortsatt engagemang. I första hand fokuseras insatserna till Phi Phi Island, ett av de drabbade områdena på Thailands västkust. Tanken är att man med tillgängliga penningresurser i egen regi eller i samverkan med företag, privatpersoner, hjälporganisationer, militär eller annan myndighet, ska stärka och främja återuppbyggnaden av den vackra ön. Målet är att hjälpa överlevande och, i möjligaste mån, ge lokalbefolkningen tillbaka det liv och de jobb de hade före katastrofen, säger Johan. Inte som andra stiftelser Enligt Johan skiljer sig Stiftelsen Thailands Övärld från, men står inte i motsättning till, andra biståndsprojekt, genom att den styrs och drivs av entreprenörer utan traditionell biståndserfarenhet men stor erfarenhet av att tänka nytt och agera snabbt. Han understryker också vikten av att insatserna som görs alltid är bekräftade och välkomnade av lokalbefolkningen. Vi har på kort tid fått en rad driftiga entreprenörer och erfarna projektledare att delta i arbetet. Kunskap från näringslivet omsätts i återuppbyggnadsarbetet. Vi börjar med Phi Phi Island, ett tillräckligt begränsat område för att kunna åstadkomma bestående och synliga resultat, avslutar Johan Staël von Holstein. Pg Vi börjar med Phi Phi Island, ett tillräckligt begränsat område för att kunna åstadkomma bestående och synliga resultat, berättar Johan Staël von Holstein. Vård av psykiskt sjuka sker alltmer med hjälp av insamlade medel Människor i Sverige som lider av psykiatrisk sjukdom blir alltmer utlämnade att klara sig själva, i bästa fall med stöd av uttröttade anhöriga. Frivilligorganisationernas insatser för denna grupp bara ökar i omfattning. Politiker och andra beslutsfattare är överens om att något måste göras. Psykiatriutredningen visade redan 1994 på stora brister i vården av psykiskt sjuka. Elva år efter beslutet att psykiatrireformen skulle genomföras tycks det snarare som om det blir sämre och sämre. De som lider mest är de psykiskt sjuka, men även allmänheten påverkas då antalet oprovocerade våldsbrott på öppen gata ökar vilket delvis anses vara en konsekvens av den bristande vården av psykiskt sjuka. I statsbudgeten har pengar visserligen anslagits i olika former med klara signaler att gå till gruppen som psykiatrireformen kom till för; de svårast psykiskt sjuka. Men pengarna tycks ha kommit bort på vägen, eller använts på fel sätt. Trots en allt mer högljudd samhällsdebatt fortsätter nedskärningarna. I takt med försämringarna får frivilligorganisationerna ta över allt fler av landstingens och kommunernas uppgifter. Vi kräver att kommuner och landsting tar sitt ansvar för de personer som drabbas av psykiska sjukdomar. De ansvariga måste göra sitt jobb - eller söka andra jobb, ryter en arg Rakel Lundgren, ordförande i Schizofreniförbundet. Stadsmissionen, Convictus, Frälsningsarmén, Stiftelsen St.Lukas, Röda Korset... listan kan göras lång på frivilligorganisationer som tar hand om alla psykiskt sjuka som inte får vård av samhället Det finns trots allt hjälp att få även för den som ännu inte hamnat på gatan. Ett exempel är Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm, vars syfte är att samla in pengar för att personer boende i Stockholmsområdet ska få hjälp med psykoterapeutisk behandling även om de saknar egna medel att betala med. Stiftelsen kan, efter individuell prövning, lämna kontanta bidrag till personer som vill men inte har råd att genomgå psykoterapeutisk behandling. Sven Nordlund har länge arbetat för S:t Lukas och kan bekräfta att behovet av hjälp är långt större än de kan tillmötesgå. Den omfattning som ringer kan vi absolut inte hantera, och behovet ökar, helt klart, säger han. På S:t Lukas prioriterar man personer som inte själva har råd att betala sin vård. Samtidigt måste man säkra inkomster för att kunna bedriva verksamheten. Det gör man genom att även arbeta med betalande företag, vars anställda får vård genom S:t Lukas försorg. Principen har varit att i första hand ta emot ensamstående föräldrar och personer med hemmavarande barn, säger han. Sven Nordlund påpekar också att man numera får fler förfrågningar gällande terapeutisk vård även från personer som inte har en tung psykiatrisk diagnos. Tidigare var de offentliga resurserna till denna typ av vård större, men den möjligheten finns praktiskt taget inte längre vilket märks på antalet sökande till S:t Lukas, avslutar Sven Nordlund. Läs även om Convictus verksamhet på sid. 13

7 Babusjka hjälper barn som är mammor Efter ett liv på barnhem är prognosen för en ensam tonårsmamma oftast bottenlöst dyster: Inget jobb, ingen familj och risk för misshandel och sexuellt utnyttjande. Värst av allt är den totala bristen på social kompetens och kunskap om livet utanför barnhemmet. I Moskva driver organisationen MiraMed ett projekt, där den tillsammans med Babusjkabrigaden har räddat hundratals tonårsmammor från ett eländigt liv. Tre av fyra barn som har mammor uppväxta på barnhem hamnar på barnhem Exemplet är bara ett av 75 projekt i 15 länder som World Childhood Foundation finansierar. Stiftelsen grundades av Drottning Silvia 1999 och ger bland annat bidrag till organisationer som hjälper barn som är utsatta för våld och sexuellt utnyttjande: gatubarn, barn på institution, flickor och ensamma tonårsmammor. Unga mammor uppvuxna på barnhem löper särskilt stor risk. Problemet ärvs dessutom, då deras barn i tre fall av fyra hamnar på barnhem. Därför satsar vi extra på barn som får barn, berättar Gunilla von Arbin, generalsekreterare på Childhood. FRAMGÅNGSMODELL En riktig framgångssaga är Mira- Meds projekt för ensamma tonårsmammor. Varje vardag kan mammorna komma med sina barn till två dagcenter i Moskva. De får materiell hjälp, professionellt psykologiskt stöd och utbildning i barnavård. Ett unikt inslag är att pensionärer som bor i närheten hjälper till med barnpassning, och delar med sig av sin livskunskap. Pensionärerna kallas kärleksfullt Babusjkabrigaden (mormorsbrigaden) och är ett strålande projekt i sig. Ensamma gamla får en ny livsuppgift. Framgångarna har kommit snabbt. Flickorna har fått ökat självförtroende, ett socialt kontaktnät och har lärt sig fatta egna beslut samt sköta vardagliga bestyr. Av hundra mammor i projektet har ingen behövt lämna ifrån sig sitt barn. Projektet har blivit en modell. Staden Moskva tar 2006 över ansvaret för projektet och nya Babuschkabrigader planeras i andra stadsdelar. NÄRA KONTAKT MiraMed är ett bra exempel på hur vi arbetar. Vi hittar en bra lokal partner. Tillsammans jobbar vi fram vad Childhoods bidrag ska gå till. Vi håller nära kontakt via e-post och får regelbundna rapporter om hur det går. Dessutom besöker vi alla våra projekt. Viktigt är också att projektet förankras hos lokala myndigheter, säger Gunilla von Arbin. Vi är små men våra projekt och våra hjärtefrågor får stor synlighet genom Drottning Silvias personliga engagemang. Vi stöttar eldsjälar och organisationer som verkligen hjälper utsatta barn, avslutar Gunilla von Arbin. I Sverige finansierar Childhood bland annat webbplatsen Röda Sidorna (www.rodasidorna.se) och Buffert (www.buffert.se). Båda drivs av BRIS. På Röda Sidorna kan barn snabbt hitta länkar och telefonnummer till organisationer och verksamheter som hjälper barn med problem. Vuxna kan på webbplatsen Buffert se en projektbank med massor av goda exempel på pågående projekt för barn och ungdomar. Postgiro När barn och ungdomar behöver specialistvård innebär det ofta många mils resväg hemifrån. Att ha ett allvarligt sjukt barn förändrar tillvaron för hela familjen. Därför finns Ronald McDonald Hus, där hela familjen kan bo tillsammans. Detta hemlika boende finns i dag vid Universitetssjukhusen i Huddinge, Göteborg och Lund. Fonden har även finansierat uppfräschning och upprustning av ett 50-tal lekrum på barnmottagningar runt om i landet. Betydande belopp har även givits den barnmedicinska forskningen. Svenska Parkinsonstiftelsen Svenska Parkinsonstiftelsen Oskarfonden stödjer forskning och rehabilitering för svårt sjuka och handikappade barn i Sverige Vi inom Svenska Parkinsonstiftelsen arbetar med att skapa en bättre livssituation för Parkinsondrabbade och deras närstående. Vi informerar, utbildar samt ger stöd och råd. Vi ger dig kunskap Ditt bidrag betyder så mycket! Pg Din hjälp är värdefull Bg Hjälp svårt sjuka och handikappade barn. Sätt in din gåva på pg Telefon:

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5

insamling nu Lek och allvar Många remissvar om ny kvalitetskod 4 FRII-medlemmar får pris för årsredovisningar 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet.

IDEELLT ENGAGEMANG. Säkra framtiden genom. att jobba aktivt. Tiffany Kronlöf: Samhället behöver en bra värdegrund som bygger på medmänsklighet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.IDEELLTENGAGEMANG.NU Nr 11 DECEMBER 2014 IDEELLT ENGAGEMANG BARNCANCER- FONDEN LÄS OM VISIONEN, JOBBET OCH FORSKNINGEN

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer