En ung och nyfiken högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ung och nyfiken högskola"

Transkript

1 malmö En ung och nyfiken högskola Malmö högskola En ung och nyfiken högskola

2 07.56 anna lindhs plats Modern och internationell Malmö högskola är en modern och internationell högskola. Ungefär en tredjedel av våra nybörjarstudenter har internationell bakgrund och vårt mål är att skapa en internationell studiemiljö, för alla. Vi är det lärosäte i landet som har störst andel kvinnliga professorer och vi rekryterar framgångsrikt studenter från studie ovana miljöer. Att högskolans studenter och forskare utgör en förhållandevis blandad grupp ser vi som en stor tillgång. Högskolan samarbetar aktivt med näringsliv och offentlig sektor och ambitionen är att ytterligare öka detta engagemang. Många av våra utbildningar är yrkesorienterade och innehåller inslag av praktik eller projektarbete i nära kontakt med externa aktörer. Forskningen är ofta flervetenskaplig och bedrivs i tätt samarbete med partners av olika slag. Malmö högskolas utbildning och forskning har fokus på: skola och utbildning, hälsa och välfärd, nya medier, idrott, migration samt urbana studier.

3 08.36 malmö högskola Mycket energi och engagemang»malmö högskola är ung och fortfarande nyfiken på det som är nytt och utvecklingsbart. Högskolan rymmer mycket energi och engagemang, både bland studenter och medarbetare«, säger vice rektor Ingrid Elam. Prorektor Cecilia Christersson instämmer och fortsätter:»att vi värnar om mångfald och har fokus på professionsutbildningar utmärker oss; våra studenter får arbete inom de områden de utbildats för«.»med ett stort fokus på entreprenörskap och innovation är våra studenter också väl förberedda för en föränderlig arbetsmarknad«, menar vice rektor Eva Engquist. Rektorerna betonar att högskolans styrkor är tvärdisciplinär forskning och utbildning i sam verkan med det omgivande samhället.»och vi ska fortsätta utveckla Malmö högskolas särart och roll bland de svenska lärosätena«, avslutar högskolans nya rektor Stefan Bengtsson. morgonmöte: malmö högskolas ledning Från vänster: Eva Engquist, vice rektor med ansvar för samverkan, Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola sedan augusti 2011, Ingrid Elam, vice rektor med ansvar för internationalisering och prorektor Cecilia Christersson, med ansvar för högskolans kvalitetsarbete och grundutbildning.

4 09.08 orkanenbiblioteket internationell högskola Julie Remillard från Kanada, Ann Marie Borg från Malta, Cezara Pádurariu från Rumänien, Tarek Oraby från Egypten och Karwan Mohammad från Sverige är några av Malmö högskolas många internationella studenter. De läser alla Internationell migration och etniska relationer (imer).» Jag har lärt mig tänka mer självständigtstämningen är vänlig och informell. Här i Malmö kan jag tilltala lärarna vid förnamn och ringa dem när som helst, det är jag inte är van vid hemifrån«, säger Julie Remillard från Kanada. Hon läser det tvååriga masterprogrammet International Migration and Ethnic Relations. Anne Marie Borg från Malta håller med:»lärarna är mer öppna här, men ställer också höga krav.«cezara Pádurariu kommer från Rumänien, där hon hade fler lektioner än hon har på Malmö högskola.»jag har lärt mig ta mer eget ansvar, att leta upp fakta på egen hand och tänka mer självständigt. Det arbetssättet vill jag ta med mig hem.«både Ann Marie och Cezara är Erasmus-studenter och läser på Malmö högskola under en termin.

5 10.22 fakulteten för hälsa och samhälle Forskning med direkt koppling till arbetslivet På Fakulteten för hälsa och samhälle bedrivs forskning om hur biologiska gränsytor fungerar och påverkas av faktorer utifrån, till exempel hur hud reagerar på olika läkemedel. Bakom varje projekt finns tydliga uppdrag från industripartners med verkliga problem att lösa på utsatt tid. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Akzo Nobel, Galenica och Innovator Skåne. Tautgirdas Ruzgas är professor i biomedicinsk teknologi och ansvarar för det tvååriga mastersprogrammet Biomedicinsk metodik och teknologi.»en direkt koppling till arbetslivet är den bästa motorn för studenter att studera på riktigt«, säger han. Surendra Vutti och Selvakumar Subramanian uppskattar att få arbeta med uppdrag och teknisk utrustning de inte har tillgång till hemma i Indien.»Att studera här ger oss möjlighet att utveckla det vi är mest intresserade av.«biologiska gränsytor Biologiska gränsytor är en av Malmö högkolas profiler för utbildning och forskning och handlar om samspelet mellan ytor och biologiskt material. Här möts lärare och forskare från olika fakulteter och discipliner i gemen samma projekt.

6 10.48 pildammsparken mia malmö idrottsakademi mia drivs av Malmö stad, i nära samarbete med Skåneidrotten, Malmö högskola samt Lunds universitet. Malmö högskola vill genom mia underlätta för elit idrottare att ta en hög skoleexamen. Kombinerar elitidrott med studier Louise Nilsson är en elitsatsande triathlet som kombinerar träning och tävling med heltidsstudier på Malmö högskola. Hon har ett mia-stipendium (Malmö Idrottsakademi) och läser andra året på Folkhälsovetenskapliga programmet. Via mia har hon tagit del av karriärvägledning, kostrådgivning samt fått möjlighet att kombinera egen träning med studier.»det går bra och jag har ingen tenta efter mig så här långt«, säger hon. Efter avslutad elitsatsning hoppas Louise kunna arbeta med att förebygga fetma. Peter Martinsson är studie- och karriärvägledare vid Malmö högskola och mia. Om undervisning, praktik eller tentor krockar med tävlingar eller läger hjälper han Louise att hitta lösningar.»malmö högskolas samarbete med mia börjar ge eko. Vi rankas högt bland landets lärosäten när det gäller att kombinera studier med elitträning«, säger Peter.

7 11.16 malmö stadshus medea collaborative media initiative medea är ett center för kollaborativa medier vid Malmö högskola. medea:s arbete bygger på samproduktion mellan högs kolans forskare och aktörer utanför högskolan: företag, organisationer, institutioner, konstnärer och medborgare. En fysisk upplevelse av en möjlig framtid I framtidskikaren ser du panoramabilder av hur en plats skulle kunna se ut i framtiden. Genom att placera framtidskikaren i den miljö som skall förändras kan man direkt jämföra bilderna med verkligheten. Kikaren har utvecklats av Unsworn Industries, som drivs av två före detta studenter vid Malmö högskola. Konceptet växte fram i samarbete med Malmö stad, som ville skapa medborgardialog och hitta lösningar för att visualisera medborgarnas idéer kring hållbar stadsutveckling. medea vid Malmö högskola har varit med och utvecklat en metod för panoramaworkshops som låter medborgare bygga sina egna framtidspanoraman.»det har varit väldigt spännande att utveckla framtidskikarens användningsområden tillsammans med Malmö högskola; forskningsperspektivet har tillfört mycket till projektet. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att utarbeta fler medborgarverktyg tillsammans«, säger Tina Giannopoulou på Malmö stad.

8 12.03 lunchmatsalen, odontologiska fakulteten odontologiska fakulteten Odontologiska fakulteten är Malmö högskolas äldsta fakultet. Här kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Cirka tandläkare har utbildats här och sedan 1953 har över 200 forskare disputerat vid fakulteten. För att slippa hänga i luften som en ballong»för oss är det viktigt att ha en anknytning till Odontologiska fakulteten; det stärker oss i arbetet med att kvalitetsutveckla vården. Vi kan både bidra till och ta del av forskning. Samarbete med fakulteten gör det också lättare att rekrytera nya medarbetare.«omdömet kommer från Anders Nylander, tandvårdschef i Kalmar, idag i Malmö för ett möte i den Regionala samverkansgruppen för tandläkares specialiserings utbildning. Lars Bondemark, dekan på Odontologiska fakulteten, håller med:»vi kan inte bedriva utbildning och forskning utan en bra dialog med tandvården. Vi är helt beroende av samverkan, utan den hänger vi i luften som en ballong. Via samverkan kan utbildnings- och forskningsresultat lättare få genomslag och tillämpas i vården och forskningsfrågor som uppstår i vården snabbare nå forskarna.«

9 13.21 teknik och samälle Utbildningar som motsvarar branschens behov I utvecklingsrådet för Medieteknik möts lärare, studenter och representanter för mediebranschen. Tillsammans har de en rådgivande funktion och diskuterar aktuella och planerade utbildningar.»via utvecklingsrådet får vi en återkoppling på om våra utbildningar motsvarar mediebranschens behov«, säger Henriette Lucander, studierektor för Medieteknik. Andreas Engler arbetar som produktionsledare för tryck- och webbproduktioner på ikea Communications. Han har varit både student och lärare inom Medieteknik på Malmö högskola.»jag kan vara med och påverka aktuella utbildningar, ge råd utifrån ikea:s perspektiv vad studenterna behöver för att snabbt komma in i sina blivande arbetsuppgifter. Jag kan också vara ett bollplank för dem som vill genomföra projektarbete eller examensarbete hos oss.«med örat mot marken Malmö högskola samarbetar med externa partners för att ta fram nya utbildningar eller omarbeta befintliga. Allt för att på bästa sätt förbereda högskolans studenter för arbetslivet.

10 13.57 odontologiska fakulteten»via samarbete kommer vår forskning f ler till delför att få något gjort går det inte att sitta ensam på sin kammare. I många forskningsprojekt är det nödvändigt med specialistkompetens från flera håll och då gäller det att samarbeta!«det säger Ann Wennerberg, professor vid Odontologiska fakulteten, med ett brett nätverk av forskarkollegor världen över. «Via samarbete kommer vår forskning fler till del. Det är också både roligare och lättare att komma fram till något vettigt om man gör det tillsammans.«i ett av hennes forskningsprojekt om implantat deltar postdoc-studenterna Ryo Jimbo från Japan och Stefan Vandeweghe från Belgien:»Ann är en av de bästa inom implantatforskning. Många forskare vill komma hit och vi känner oss lyckligt lottade.«implantatforskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, där företaget Promimic varit en samarbetspartner i flera år. forskning i samverkan Malmö högskolas forskning bedrivs i nära samspel med medborgare, företag och andra samhällsaktörer. Promomic är ett av de drygt 200 företag Malmö högskola samarbetar med.

11 15.22 folkets park näktergalen Mentorsprogrammet Näkter galen är ett led i Malmö hög skolas arbete med breddad rekrytering och sker i samarbete med skolor i Malmö stad. Näktergalen ger studenter chansen att vara mentor åt ett skolbarn, som de träffar en gång i veckan under ett läsår.» Jag lär mig lyssna och kompromissa«omega och Nicole har förlagt veckans möte till Folkets Park. Sedan i oktober har de träffats några timmar varje vecka. De har varit och badat, fikat, gått på bio eller träffats hemma hos någon av dem. En gång bakade de kanelbullar. Omega går på lärarutbildningen, för att bli lärare i engelska och samhällsgeografi.»det här är mitt andra år som mentor och det har varit en bra erfarenhet. Det är nyttigt att försöka förstå någon som inte är i ens egen ålder. Jag lär mig lyssna och kompromissa. Jag vet ju inte alltid bäst bara för att jag är äldst. När Nicole berättar olika saker för mig ger det mig idéer om hur jag vill arbeta som lärare.«nicole går i tredje klass och verkar vara trygg i Omegas sällskap.»omega är rolig och snäll«, säger hon och har svårt att välja vad som varit roligast hittills.»allt har varit bra.«

12 16.53 pricewaterhousecoopers mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap Malmö högskola och Mittuniversitetet driver en nationell mötesplats för att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom social innovation och samhällsentreprenörskap. Verksamheten drivs i samarbete med näringsliv, offentliga och ideella aktörer, målsättningen är att främja framväxten av sociala innovationer.» Vi vill bidra till att minska mellanrummet«det är sen eftermiddag och arbetsdagen går mot sitt slut. I ett konferensrum högst upp på Anna Lindhs plats 4 tar Eva Lidmark på PwC emot Fredrik Björk från Malmö högskola och Björn Wäst från Skåne Stadsmission. De utgör en arbetsgrupp inom Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap.»jag hoppas på ett kompetensutbyte mellan aktörerna och vill bidra till att minska mellanrummet mellan offentlig sektor, näringsliv, högskolan och den ideella sektorn«, säger Eva Lidmark. Hon säger att hon uppfattar Malmö högskola som professionell och visionär, med en tydlig ambition att ligga i framkant. Björn Wäst håller med och uppskattar att Malmö högskola aktivt driver frågan:»del aktighet och sam arbete med andra är viktigt för vårt arbete.«

13 17.28 fakulteten för lärande och samälle män på lut 2009 startade Mats Olsson nätverket Män på lut, för manliga studenter på Lärarutbildningen. Syftet är att diskutera och motverka det faktum att män är underrepresenterade inom yrket och att förhållandevis många av dem inte avslutar sin lärarutbildning.»för mig är mångfald kvalitetdet är skönt att träffa andra killar och få reflektera tillsammans med dem«, tycker Manuel Santos. Manuel deltar i nätverket Män på lut vars diskussioner hittills cirklat kring aktuella tv-program, filmer, böcker eller tidningsartiklar. Den så kallat nya mansrollen är ett ämne de varit inne och nosat på. Finns det till exempel en könsneutral lärarroll? Är det ens önskvärt? Mats Olsson som startat nätverket berättar om sitt uppsåt:»lärarutbildningen har i uppdrag att sträva efter jämnare könsbalans bland våra studenter. Vi måste helt enkelt försöka få fler män att söka och fullfölja våra utbildningar och uppmuntra dem att börja arbeta inom skolan. För mig är mångfald kvalitet.«

14 19.25 orkanenbiblioteket Hoppa om ni älskar Malmö FF! skiften Skiftesföreläsningarna på Malmö högskola är en serie kvalificerade samtal om skiften och förändringar i tiden. Föreläsningarna sker en gång i månaden under terminerna, är gratis och öppna för alla. Kvällens föreläsning på Malmö högskolas bibliotek har underrubriken: En kväll om identitet, lokal patriotism och fotboll. Utanför de flera meter höga biblioteksfönstren anas Malmös innerstad och en stor färja glider förbi medan publiken lyssnar och debatterar fotbollens roll igår, idag och imorgon. Andra följer föreläsningen via webben, direkt eller i efterhand. Skiftesföreläsningarna har funnits i flera år, kvällens samtal är nummer 115 i ordningen. I panelen sitter Malmö högskolas Torbjörn Andersson, som forskar om fotbollens roll som identitets skapare i några svenska städer. Torbjörn är lektor i idrottsvetenskap och kom precis ut med boken Spela fotboll bondjävlar. Under debatten flankeras han av Anja Gatu, sportchef på Sydsvenskan och Tony Ernst, journalist och före detta ordförande i mff Support.

15 20.07 kallbadhuset arbete efter studierna Malmö högskola vill hjälpa studenterna att ta tillvara studietiden och göra övergången till yrkeslivet så enkel som möjligt. Praktik under studierna, externa föreläsare och inspiration till att starta eget är några exempel på hur vi arbetar. Malmö högskola öppnar många dörrar Magnus Jönsson, Pauline Ernerfors, Per Salomonsson och Carl Vult von Steyern har alla gått på Malmö högskola. Ikväll möts de på»after work«på Kallbadhuset och samtalar kring hur deras vägar från studier till arbete sett ut.»jag hade inte fixat jobbet utan mina studier«, säger Pauline. Hon gick utbildningsprogrammet Produktionsledare Media och arbetar idag som produktionsledare på en webbyrå i Malmö. Här gjorde hon praktik och blev erbjuden jobb direkt efter studierna. Både Per och Carl har startat egna företag och tycker att Malmö högskola uppmuntrade dem att våga starta eget.»malmö högskola driver frågor kring entreprenörskap; det gav mig inspirerande möten och öppnade många dörrar«, säger Carl. Förmågan att vara självgående och ta ansvar för den egna utvecklingen är vad Magnus främst bär med sig från studietiden.

16 21.43 malmö Malmö högskola Grundad studenter medarbetare Erbjuder 100 program och 500 kurser Omsättning 1.2 miljarder kr Fem flervetenskapliga fakulteter/områden: Fakulteten för hälsa och samhälle Fakulteten för kultur och samhälle Fakulteten för lärande och samhälle Odontologiska fakulteten Området för teknik och samhälle produktion Hanna Holm, kommunikationsavdelningen, Malmö högskola formgivning Marie-Louise Friberg, Above foto Christoffer Lomfors text Lotta Solding, Ordspråk tryck Exaktaprinting 2011

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE!

Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack LÄRARE! Hela denna bilaga är är en en annons från GIH, Dans och Cirkushögskolan, Kungliga Kungl. Musikhögskolan och Konstfack Bli En tidning från Gymnastik- & idrotts högskolan (GIH), Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Forskare experimenterar med polis, ambulans och räddningstjänst Unik mäklarutbildning igång Räkna med bättre mattekunskaper Nätverksbyggare Norén på plats

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer