SchüCal 2014 R2. Programnyheter. I. Profilsystem. II. Programnyheter. I.1 Nya profilsystem. I.2 Utgående profilsystem. II.1 Konstruktionsövergripande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SchüCal 2014 R2. Programnyheter. I. Profilsystem. II. Programnyheter. I.1 Nya profilsystem. I.2 Utgående profilsystem. II.1 Konstruktionsövergripande"

Transkript

1 SchüCal 2014 R2 Programnyheter I. Profilsystem I.1 Nya profilsystem Fönster och dörrar Möjlighet att bereda stålpartier i SchüCal (tillval) Med denna version ges möjlighet till kalkyl och beredning av fönster och dörrar i stålsystem Jansen. Separat frikodning och utbildning krävs. Vänligen kontakta din ansvarige säljare för mer information. Skjutsystem Profilsystem Schüco ASS 70 BE * Schüco ASS 77 PD.HI manuell * = Profilsystem med separat frikodning: Dessa profilsystem finns inte tillgängligt för alla länder. För mer information vänligen kontakta Service Desk I.2 Utgående profilsystem Fasader Följande profilsystem har tagits ur Schücos sortiment och kan inte längre användas för kalkyl och beredning av nya projekt och positioner: Profilsystem Schüco SMC 50 Schüco SMC 50.HI II. Programnyheter II.1 Konstruktionsövergripande Administration Användarinställningar: Behörigheten "Import av egna artiklar" har ändrats till generell artikelhantering Användarinställningen Import av egna artiklar har bytt namn till Artikeldata. Istället för en kryssruta visas nu en rullgardinsmeny med alternativen Läsa eller Läsa och skriva. Användare som endast får läsa artikeldata kan från och med nu varken importera, skapa, redigera eller ta bort några artiklar. Hinweise zur Version 1

2 Användarinställningar: Ny behörighet "Glas- och fyllningar" Med denna programversion är det möjligt att begränsa åtkomsträttigheten för hantering av glas och fyllningar. Under gruppen Användarrättigheter i Användarinställningar finns nu den nya inställningen för Glas- och fyllningar med alternativen: Läsa eller Läsa och skriva). Användare som endast får läsa glas- och fyllningsinformationn kan från och med nu varken importera, skapa, redigera eller ta bort några glas eller fyllningar. Detta gäller även för glas och fyllningar som skapats specifikt för projekt och positioner eftersom även dessa då är skrivskyddade. Programhjälp på engelska (tillgängligt fr.o.m. SchüCal 2014 R1 SP09) Programhjälpen finns nu även tillgänglig på engelska. Denna inställning sker i Användarinställningar under gruppen Övrigt genom att välja önskat språk i rullgardinsmenynn Språk för programhjälp. Förutom engelska finns sedan tidigare även tyska tillgängligt. Obs! Vänligen observera att en ändring av språket träder i kraft efter det att programmet startats om. Programmiljö Projektexplorer: Fri placering av mapplista och projektinnehåll I Projektexplorer finns nu den nya menyn Vy synlig till höger om menyn Administrera. Med kommandona Vertikal och Horisontal samt Fixera listor kan man nu själv bestämma uppbyggnaden av mappstruktur och innehåll i projektlistan. Utöver den automatiska placeringen vertikalt eller horisontellt går det även att få dessa listor utan fixering som dockningsbara dialogfönster för fri placering på bildskärmen. Projektexplorer: Navigering med "Breadcrumbs" i projektlistan Från och med denna version visas hela sökvägen i projektlistan. Genom att klicka på respektive mapp går det enkelt att navigera sig fram till önskad position. Med hjälp av rullgardinsmenyn i Projektexplorer kan man nu växla mellan huvudmapparnaa under Senast använda : Projekt, Produktionsstyrning, Snabbkalkyl och Prislistor Versionsanvis sningar 2

3 Grunddata Funktioner under artikelhanteringen nu som separata dialogfönster: Profilkod, beställkod och artikelkonditioner I tidigare programversionen skedde inställningarna för Profilkod, Beställkod och Artikelkonditioner i dialogfönstret Artikelhantering. Dessa har nu flyttats till egna separata dialogfönster för en översiktligare och enklare hantering. Framför allt om man vill ändra inställningarna för flera artiklar så går det nu att använda filterfunktionen och ändra artikel egenskaperna med utökad markering. Dessa inställningar kan även fortsättningsvis ändras på det gamla viset direkt under Artikelhantering. Oavsett vart man väljer att ändra artiklarnas olika egenskaper så sker ändringarna på båda positionerna i programmet. I grunddatainställningarna under fliken Allmänt har därför den nya undergruppen Artiklar tillkommit. Här hittar du nu programinställningarna för följande programfunktioner: Gruppen Artikelar Utflyttad från gruppen Artikelhantering Allmänt Profilkod (ny) - Beställkod (ny) - Artikelkonditioner (ny) - Glas och fyllningar Allmänt Isolerglasspröjs Allmänt Kalkylation Affärskonditioner: Distributionskostnader (ny) Under Affärskonditioner går det nu att lägga till en procentsats för distributionskostnaderna. Denna kostnad beror på tillverkningskostnaderna i kalkylen (Material totalt + Glas totalt + Lönekostnader totalt + Övriga kostnader). Den så kallade distributionskostnaden är ett samlat procentuellt påslag på tillverkningskostnaden och redovisas separat i kalkylen direkt under Administrativa förvaltnings- och försäljningskostnader. Affärskonditioner och extra lönekostnader: Kostnad för fogning per meter I tidigare programversion kunde man endast ange fogningskostnaden per timme. Nu är det även möjligt att ange kostnaden för fogningen per meter. Vid inmatning av Montage- och tillverkningskostnader för positionen kan man nu välja alternativet Fogning (meter. Önskas fogning per timme väljer man istället alternativet Fogning (tid). Kostnaden för dessa båda fogningsalternativ måste sedan matas in under Affärskonditioner som kr/m alternativt kr/h. Versionsanvisningar 3

4 Glas och fyllningar 2 och 3 glas isolerglas: Inmatning av distanslist I den tidigare programversionen i dialogfönstret Glas och fyllningar under gruppen Tekniska data gick det endast att välja material på distanslisten för 2 och 3 glas isolerglas. Nu har följande ändringar avseende distanslisten skett: Leverantörsberoende koppling till distanslisten: Under gruppen Teknik i dialogfönstret Glas och fyllningar erbjuds med denna version flertalet distanslister med koppling till olika leverantörer. För varje distanslist visas även ingående material. Psi-värdet för distanslisten redovisas endast vid beredning av isolerade fönster och dörrar. Det går även att definiera egna distanslister genom att klicka på funktionsknappen Ny distanslist. Här måste emellertid Psi-värdet för distanslisten matas in manuellt. Leverantörsoberoende koppling till distanslisten: Om du vill definiera en egen distanslist för ett glas så kan du göra detta genom att ange alternativet Tillverkaroberoende under gruppen Tekniska data i glasuppbyggnaden och här ange önskat material för distanslisten. För egendefinierade distanslister finns samtliga Psi-värden tillgängliga för respektive användningsområde: Fönster och dörrar (isolerade) Fönster och dörrar (oisolerade) Fasadprofiler <= 100 mm byggdjup Fasadprofiler > 100 mm byggdjup Nya material för distanslister: I urvalslistan Material i distanslisten har de nya materialen Rostfritt och komposit och Aluminium och komposit tillkommit. Material "TPS" har bytt namn: Materialbenämningen för TPS har bytt namn till Polyisobutylen. Vänligen observera följande: För 2 och 3 glas isolerglas som skapats med tidigare programversioner kommer alternativet Tillverkaroberoende vara förvalt. Det valda materialet i distanslisten kommer emellertid att förbli oförändrat. Kalkylstandard baserad på pristtabeller I samband med val av Kalkylstandard för glas och fyllningar går det förutom alternativet Pris per kvadratmeter nu även att välja mellan ytterligare fyra tabellvarianter. Benämningarna för pristabellerna har bytt namn och dialogfönstret för redigering av pristabeller har förbättrats. Tidigare benämning m²-pris från tabell => Ny benämning Kvadratmeterpris från tabell (höjd och bredd) Fast pris från tabell => Fast pris från tabell (höjd och bredd) m²-pris från tabell där breddmått/100 är m²-värden => Kvadratmeterpris från tabell (area) Fast pris från tabell där breddmått/100 är m²-värden Kalkylschemat för tabellerna förblir oförändrat. => Fast pris från tabell (area) Versionsanvisningar 4

5 Förkortning för projektglas och projektfyllningar i projektet Från och med denna version är det inte längre ett krav att ange en kortbeskrivning för projektglas och projektfyllningar. Det är emellertid fortfarande möjligt att ange en egen förkortning som tidigare. Anges ingen förkortning sker detta automatiskt i samband med att projektglaset eller projektfyllningen sparas. Elementbearbetning Schüco Door Control System (DCS): Komponenter och tillbehör (nytt) DCS posten för modulär uppbyggnad av DCS komponenter kunde läggas till positionen i tidigare programversion via funktionen Profilegenskaper. Tillhörande dekorelement och komponenter var man emellertid tvungen att lägga till som tillkommande material. Med den nya versionen är det möjligt att bereda DCS posten komplett genom att markera dörren och ange önskat utförande under Fältegenskaper. Det gamla tillvägagångssättet är inte längre möjligt för nya positioner. För dörren måste alternativet Komfort anges som Manövertyp under gruppen Öppningstyper. Därefter har man möjlighet att välja önskat utförande under DCS inbyggnad (beroende på inbyggnadssituation finns alternativen Karm handtagssida, Dörrblad handtagssida eller Glas och fyllning att välja mellan. Under gruppen Profiler anges sedan vart någonstans dekorelementen ska placeras på DCS posten: Utvändigt, Invändigt alternativt In- och utvändigt. Ytterligare inmatningar av dekorelement och komponenter sker slutligen under gruppen DCS komponenter. Här kan man exempelvis lägga till nummerskylt, knappsats etc. Egna öppningar: Vy sedd från insidan För samtliga egendefinierade öppningar som skapas fr.o.m. denna programversion kommer öppningssymbolerna att visas sedda från insidan (samma vyframställning som visas för en Öppningstyp). Obs! De egendefinierade öppningstyperna som skapats med tidigare programversioner förblir oförändrade. Vänligen kontrollera befintliga öppningstyper och definiera om dessa vid behov alternativt gör en notis om detta. Tillkommande material och Bearbeta material : Tilldelning av egendefinierade artiklar I tidigare programversion gick det endast att ange mängdenheten Antal samt pris för en egendefinierad artikel i en position. Med den nya versionen går det även att ange mängdenheterna Längd och Area för egendefinierade artiklar. För att ange ytbehandlingen kan önskat material anges i ett urvalsfönster. Egendefinierade artiklar med längdangivelse i millimeter kommer att ingå i optimeringen. Dessa egendefinierade artiklar kommer att tilldelas optimeringslängden 6000 mm som förval. De egendefinierade artiklarna redovisas som extra material i kalkylen. Versionsanvisningar 5

6 Tillkommande material och Bearbeta material : Ytbehandlingsangivelse för oisolerade profiler För artiklar som definierats som Tillkommande material kan nu ytbehandlingen övertas från positionen (för Bearbeta material avses ytbehandlingen för den valda grundprofilen). För oisolerade profiler kan en separat tilldelning för ytbehandlingen ske: 1: Som position och X: Som grundprofil beroende på vilken ytbehandling som ska redovisas på in- och utsidan för tvåfärgat utförande. För artiklar som definierats med äldre programversioner är alternativet Insida förvalt. Dialogfönster "Tillkommande material (blockbearbetning)": Ny kolumn i artikelhanteringen I dialogfönstret Tillkommande material (blockbearbetning) finns förutom de tidigare kolumnrubrikerna Artikelnummer, Beteckning och Antal nu även följande alternativ: Formel/Längd Kalkylenhet* Mängdenhet* Nettopris Ytbehandling Tid* *=kan döljas Härigenom erbjuds flera alternativ för sortering och filtrering av tillkommande material. Profilsnittsframställning: Framställning av snittlinjer Framställningen av snittlinjerna har omarbetats. Snittlinjerna redovisas som raka streckade linjer med pilar i blickritkningen. Benämningen på profilsnitten sker nu med versaler istället för siffror som tidigare. Diverse utskriftslistor: Utskrift av Glas och fyllningar med förkortning som tillval Nu kan man själv välja om man vill ha med förkortningen på glaset eller fyllningen i projektet. Detta innefattar följande listor: Kaplista Glas och fyllningar Glas- och fyllningskonturer Elementöversikt För detta ändamål finns nu en kryssruta Förkortning för glas och fyllning i utskriftsalternativen för respektive lista. Plocklista (ny) Med denna version finns det nya alternativet Plocklista tillgängligt för utskrift. De redovisade artiklarna i denna lista motsvarar innehållet i materialsammanställningen fast utan pris- och viktangivelse. Även lagerartiklar finns medtagna. De båda kolumnerna Lager eller Beställ kan användas för notiser i samband med beställning och inventering. Inställningarna för denna lista finner du i Utskriftsalternativ under gruppen Tillverkning. Versionsanvisningar 6

7 Prestandadeklaration: Nu som en separat lista Redan med SchüCal 2014 R1 SP04 var det möjligt att skriva ut en lista med CE-märkning tillsammans med en tillhörande Prestandadeklaration (tillgänglig på danska, tyska, engelska, spanska, franska och holländska). Med denna version kan man skriva ut listan Prestandadeklaration som en separat lista. Därför har detta alternativ tagits bort från utskriftsinställningarna för CE-märkning. Ytterligare språk som nu finns tillgängliga är svenska, bulgariska, estniska, finska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, portugisiska, polska, rumänska, slovakiska och tjeckiska. Materialsammanställning, Beställmängdslista, Plocklista: Utskrift av grupperade artiklar Från och med denna version är det möjligt att skriva ut artiklar grupperade i Materialsammanställning, Beställmängdslista och Plocklista. Den nya funktionen Gruppera artiklar hittar du under Utskriftsalternativ i respektive lista. Kalkyl: Redovisning av lönekostnader till kostnadsställen Tidigare var det endast möjligt att koppla lönekostnader till tillverkning, montage, bockning, kapning etc. Med den nya versionen är det även möjligt att koppla lönekostnaden till olika kostnadsställen. Denna funktion aktiveras genom att klicka för alternativet Redovisa lönekostnader efter kostnadsställe under Utskriftsalternativ för kalkylen. Materialsammanställning, Beställmängdslista och Kalkyl: Utskrift av konditionsbeteckning Gäller för följande utskriftslistor: Materialsammanställning (endast vid utskrift med pris) Beställmängdslista (endast vid utskrift med pris) Kalkyl I projektegenskaperna för det aktuella projektet är det nu möjligt att ange en beteckning för de projektspecifika systemkonditionerna. Beteckningen för systemkonditionen visas sedan upptill i brevhuvudet för dessa tre utskriftslistor. Aktivering av denna funktion sker genom att klicka för Utskrift av konditionsbeteckning under fliken Allmänt i dialogfönstret Utskriftsalternativ. Materialsammanställning och Beställmängdslista: Ytbehandlingsplan För ovan nämnda utskriftslistor kan man nu skriva ut en separat ytbehandlingsplan. Det nya utskriftsalternativet Ytbehandlingsplan hittar du under Utskriftsalternativ i utskriftsinställningarna under gruppen Urvalslista för de materialbeställningen och beställmängdslistan. "Inställningar för offert" nu under "Utskriftsalternativ" Generella inställningar för offerthanteringen gjordes tidigare i ett separat dialogfönster Offertinställningar. Från och med denna version sker dessa inställningar under fliken Offert i dialogfönstret Utskriftsalternativ genom att klicka på alternativet Beläggningsnummer. Versionsanvisningar 7

8 Inställningar för beläggningsnummer nu under "Utskriftsalternativ" Generella förinställningar för beläggningsnummer för offerter skedde i tidigare programversion via ett separat dialogfönster. Från och med denna version sker dessa inställningar under fliken Offert i dialogfönstret Utskriftsalternativ. Redovisning av leveranstid: Nu som textblock, standardmall i dialogfönstret "Utskriftsalternativ", ändring i dialogfönstret "Offerthantering" Texter för leveranstider angavs tidigare i grunddatainställningarna via dialogfönstret Leveranstider. Leveranstiden för ett projekt kunde man sedan ange i Projektegenskaperna för det aktuella projektet. I den nya versionen har dialogfönstret Leveranstider tagits bort och istället sker nu inmatning av dessa texter som separata texter i dialogfönstret Textblock i grunddatainställningarna under fliken Allmänt i gruppen Allmänt. I dialogfönstret Utskriftsalternativ i gruppen Offert hittar du inställningen Standardleveranstid. Här kan du ange sökvägen till en befintlig text alternativt skapa en ny. Denna text ligger sedan till grund för alla kommande offerter och orderbekräftelser. Möjligheten att ange en leveranstid i Projektegenskaperna är borttagen. Obs! Om du har skapat egna offertmallar: Öppna mallen och ändra textformatet för raden "DeliveryTimes" från "Normal text" till "RTF". (öppna mall med List&Label Designer. -> Dubbelklicka på textraden DeliveryTimes. -> Ändra textformatet i dialogrutan Tabellinnehåll). Om denna anpassning inte sker så kommer texterna inte att visas korrekt i samband med utskrift. Fältet "Tilltal" nu även tillgänglig i projektegenskaperna I listan för projektegenskaperna kan du ange kundens kontaktuppgifter. Dessa uppgifter övertas nu även automatiskt till offertmallen. Montagetidsredovisning (MAT) Nyhet: Montagetidsredovisning (endast som tillval via en separat frikodning. Kontakta Service Desk för mer information) Grunddata: I dialogrutan Montageverksamheter anger man montageverksamheter och verksamhetsgrupper som grunddata. Denna finner du under fliken Allmänt i gruppen Tider. Verksamheten kan här kopplas till ett kostnadsställe. Alternativt kan man välj att koppla en verksamhet till montagelönen som anges i affärskonditionerna. Här kan du dessutom ange efter vilka kriterier som tidsredovisningen ska redovisas. Positionsspecifika montageverksamheter: Verksamheter och verksamhetsgrupper för positionen kan läsas in från grunddatainställningarna. Nya verksamheter och verksamhetsgrupper i elementvyn kan endast skapas positionsspecifikt direkt i positionsinformationen. Verksamheter kan också skapas för enskilda fält i positionen genom att ange detta i fältegenskaperna för det aktuella fältet. Versionsanvisningar 8

9 Utskrift: Tidsredovisning: I samband med utskrift kan man välja om endast vill få montagetiden alternativt både montagetiden och tillverkningstiden redovisad. Denna inställning sker i dialogrutan Utskriftsalternativ. Kalkyl: I samband med utskrift av en kalkyl kan man välja om hänsyn ska tas till montagetiden eller inte. Vänligen observera följande för den ackumulerade prisangivelsen för positionen i elementvyn: Kostnaderna för montagetiden redovisas inte i den ackumulerade prisangivelsen om du inte har aktiverat funktionen Redovisa montagetid under Utskriftsalternativ för listan Kalkyl. Svensk språkanpassning: Reviderad svensk översättning av SchüCal Med denna programversion har vissa texter och begrepp anpassats i SchüCal. Syftet med dessa textändringar är att förenkla navigeringen och öka förståelsen. Vänligen kontakta oss om något begrepp känns oklart alternativt behöver förklaras ytterligare.. Versionsanvisningar 9

10 II.2 Fönster och dörrar Systemnyheter och -ändringar Profilsystem Schüco AWS: Vädringsfönster Med denna version är det möjligt att sätta in det nya vädringsfönstret i system AWS, AWS BS och AWS WF (profildjup 65, 70, 75 och 90 mm) med följande öppningstyper:. 110: Vädringsfönster (vänsterhängt) 111: Vädringsfönster (högerhängt) Vädringsföntret kan även användas som instickselement i en fasad. Tillgängligt fönsterbeslag är Schüco AvanTec SimplySmart (synlig och dold inbyggnad) i motståndsklass basic, RC1N och RC2. System Schüco AWS: Glasklossar med rostfria ankarjärn Glasklossarna och redovisas under följande förutsättningar: Fast inglasning fr.o.m. 300 kg till maximalt 500 kg glasvikt Fönsterbågar fr.o.m. 160 kg glasvikt I samtliga fall där glastjockleken är större än upplagsbredden på glasbryggan Schüco AWS blocksystem: Förregling av blindbåge För öppningstypen Blindbåge kan man få det nya beslaget för blindbågar. Detta sker genom att man väljer beslagstypen Blindbåge i Fältegenskaperna under gruppen Beslag. Förvalt är beslagstypen Standard med redovisning arretering och extra låsning Schüco AWS 50.NI: Ny fönsterbåge Med den nya fönsterbågen (profilgrupp V) är det nu möjligt att använda de båda låsmekanismerna med kåpa och Schüco AWS 114: Schüco TipTronic RWA beslag Uppdatering BK 3-2 ( ) För ovankantshängda glidfönster (Senkklapp) i system Schüco AWS 114 går det nu att välja de nya beslagstyperna för RWA TipTronic: TipTronic beslag RWA öppningsbredd 400 mm SK2 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 400 mm SK3/SK4 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 600 mm SK2 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 600 mm SK3/SK4 Versionsanvisningar 10

11 Utgående artiklar för dörrar: Blindering (PVC) (RAL 9016) För helgerade dörrar med flack tröskel går det inte längre att välja den vita blinderingen (RAL 9016). Istället kommer alltid den svarta blinderingen att redovisas för dessa dörrar. Utgående artiklar för dörrar: Följande dörrblad har tagits ur sortimentet: Schüco ADS 65 och Schüco ADS 65 HD: Anslagsdörrar utgår. Schüco ADS 65 HD RL: Anslagsdörrar och livande dörrar utgår. Schüco ADS 70 HD. RL: Anslagsdörrar och livande dörrar utgår. Dörrbeslag: Uppdatering BK 1-4 ( ) Kompendiet innehållande låsning för nödutrymningsdörrar har uppdaterats. Nya lås, nya elslutbleck, nya slutbleck och nya kantregellås (mothållarlås) Uppdelning av de tidigare antipanikbeslagen för pardörrar. Dörrar med separata artiklar för lås och kantregellås (mothållarlås). Schüco ADS 65.NI Från och med denna version kan DCS posten användas. Anslagsprofil , vägganslutningsprofil och bågprofil kan nu användas för detta profilsystem. Glaslist har gjorts tillgänglig varvid inglasningstabellen har anpassats därefter. Pardörr med växelvis öppning: Pardörrar kan nu beredas med kodsiffra 50: Ett inåtgående och ett utåtgående dörrblad. För denna öppningstyp krävs en standard dörrkarm (L-profil). AvanTec SimplySmart: Uppdatering BK 1-3 ( ) Beslagsredovisningen Schüco AvanTec SimplySmart motsvarar kataloguppdatering daterad Beslagstypen AvanTec SimplySmart MK2 (RC2) är nu tillgänglig. Schüco ASS 77 PD.HI: 3-spårsutförande Med den nya karmen är det möjligt att bereda 3-spårsutförande för skjutsystem Schüco ASS 77 PD.HI. Följande öppningstyper finns nu tillgängliga med den nya karmen: 3F, 3F.A, 3E/1 och 3E/1.2. (förvald mall är 3-spårsräls med ett fast fält) Versionsanvisningar 11

12 Schüco ASS 77 PD: Systemoptimering Följande artiklar för snittpunkterna 4 och 6 har ersatts enligt nedan: Schüco ASS 77 PD.NI Snittpunkt 4: Ny tillkommande artikel Schüco ASS 77 PD.HI Snittpunkt 4: Gammal artikel Ny artikel => och => Snittpunkt 6: Gammal artikel Ny artikel => Schüco ASS 77 PD.SI (endast tillgängligt via en separat frikodning) Snittpunkt 4: Gammal artikel Ny artikel och => Schüco fönsterventilation VarioAir: Förlängt droppbleck och kulör på täckkåpor som tillval (Profilsystem Schüco AWS/ADS och ASS) Fönsterventilationen VarioAir kan från och med denna version förses med ett förlängt droppbleck. Detta rekommenderas för byggnader med en inbyggnadshöjd över 20 meter alterantivt för byggnader som är hårt utsatta för vind. Täckkåporna kan beställas i vitt eller i svart. Profilkod Artikel endast som Schücovalsning Profiler som endast kan levereras som Schücovalsning redovisas i programmet generellt som fabriksvalsade profiler (exempelvis den nya 3-spårskarmen i system Schüco ASS 70 PD.HI). För dessa artiklar måste profilkoden ändras från Fabriksvalsning till Schücovalsning. För dessa positioner måste även de tekniska inställningarna anpassas under Utförande så att inställningen för önskat isolersteg är angivet till Polyamid och inte Polythermid. Versionsanvisningar 12

13 Tekniska inställningar Schüco profilsystem AWS: Tätningsband för glaslistskarv Under gruppen Inglasning i de tekniska inställningarna finns nu möjlighet att välja alternativ för tätningsband för att uppnå slagregnstäthet för vindlaster > 300 Pa samt reducering av luftläckage i området kring glaslistskarvarna. Tätningsband för AWS glaslistskarv (fönsteröppning) Tätningsband för AWS glaslistskarv (fast karm) Schüco AWS 75 WF.SI + och Schüco AWS 120 CC.SI: Nyhet: runtomliggande mellantätning med hörntätstycken För ovan angivna profilsystem går det nu att välja den runtomliggande mellantätningen med hörntätstycken Denna inställning sker i de tekniska inställningarna under gruppen Tätning genom att välja alternativet Runtomliggande med hörntätstycke för mellantätningen. Schüco AWS 90.SI och Schüco AWS 90.SI Green: MK2 (RC2) glasfalsisolering Med denna version kan man under gruppen U-värdesoptimering i de tekniska inställningarna välja glasfalsisolering för fönsteröppningar och fasta inglasningar genom att välja alternativet Glasfalsisolering MK2 (RC2). Med detta alternativ redovisas de båda artiklarna och Alternativt kan även standardisoleringen för glasfalsen och väljas ut. Dessa måste emellertid kortas av manuellt. Elementbearbetning Elementkoppling (ny) Nu är det möjligt att dela upp ett element genom att högerklicka på en vertikal- eller horisontell spröjs i elementvyn och välja alternativet Skapa sammankoppling. Genom att välja önskad karm- eller postprofil till vänster och till höger kan man sedan välja önskat utförande på elementkopplingen. Möjlighet finns även att ändra den aktuella elementkopplingen om man högerklickar på någon av de ingående profilerna och väljer Alternativutförande. Versionsanvisningar 13

14 Obs! Knutpunkterna i elementet ändras inte automatiskt utan måste anpassas manuellt genom att högerklicka på de aktuella knutpunkterna och välja alternativet Ändra fogningstyp. För hörnlösningar (90- och 135 ) används de fördefinierade mallarna för 3D element. Dörrar Schüco ADS: Extra gångjärn vid insättning av dörrstängare Från och med denna programversion redovisas per automatik ett extra gångjärn så snart en dörrstängare väljs ut till dörren. Detta sker emellertid inte om du redan klickat för alternativet Hög påfrestning under fältegenskapen Beslagstyp för det aktuella dörrpartiet. Denna ändring gäller samtliga gångjärnstyper (bandgångjärn, bladgångjärn och dolda gångjärn). Observera följande för befintliga positioner innehållande dörrstängare: Antal gångjärn kommer att ändras automatiskt enligt de nya riktlinjerna om antalet dörrgångjärn är angivet som Automatiskt under fältegenskapen Gångjärn. För befintliga positioner där inga gångjärn valts ut sker ingen ändring. Pardörrar Schüco ADS: Förval för lås med panikdörrblad för 11 mm profilnot Vid användning av panikdörrblad med 11 mm profilnot är det enligt systemföreskrifterna endast tilåtet att använda lås med ett dornmått på 35 mm. Lås med ett mindre dornmått kan endast användas i undantagsfall eftersom rosetten till dörrtrycket inte passar in i profilnoten. Från och med denna version gäller följande: Dornmåttet redovisas som en extra spalt i dialogfönstret för låset. Lås med mindre dornmmått än 35 mm visas under gruppen Kan även används som lås. Det går inte längre att ange några lås med dornmått på 32.5 mm för panikdörrblad. Versionsanvisningar 14

15 Schüco ADS 65.NI: Inga panikdörrar Från och med denna version är det inte längre möjligt att bereda panikdörrar i profilsystem Schüco ADS 65.NI. För befintliga positioner innehållande denna öppningstyp gäller följande: Dörrar med panikfunktion som har beretts i detta system kommer istället att ändras till öppningstypen Utåtgående. Vänligen kontrollera dessa positioner. Schüco ADS 50.NI och Schüco ADS 65.NI: Höjdjusterbart kit för rostfria bandgångjärn Nu är det möjligt att få ett passande kit för höjdjustering redovisade tillsammans med de rostfria bandgångjärnen. Under Fältegenskaper i gruppen Gångjärn väljer man om man villa ha med höjdjusteringskit eller inte. Om man inte vill få med detta väljer man alternativet Utan höjdjusteringskit i urvalsfönstret. II.3 Säkerhetsklassade profilsystem Systemnyheter och -ändringar Nyheter för brand- och rökskyddsdörr Schüco ADS 80 FR 30 I samband med inglasningsvariant Typ B tillkommer nu en extra isolator 4x100 mm för spröjsen vid användning av T-förbindare. I samband med inglasningsvariant Typ D har montageföljden för glaslisterna ändrats: De vertikala glaslisterna är nu genomgående och de horisontella glaslisterna fogas stumt. Schüco ADS 80 FR 60 Ändrad redovisning av glashållaren intill dörrsockelprofilen. Firestop T90 I glasfalsen nertill samt vid isolatorn redovisas nu tätningsband Versionsanvisningar 15

16 Schüco ADS 65.NI SP Nyhet: Dubbla dörrsockelprofiler (K ): Om man matar in en karmprofil (exempelvis ) som dörrsockel så redovisas nu automatiskt dubbla profiler (sparksockel). Schüco ADS 65.NI FR 30 Från och med denna version kan DCS posten redovisas. Ny tillgänglig glastjocklek 8 mm. Schüco ADS 65.NI FR30 E30 Bandgångjärnen till och med är inte längre tillåtna att användas i profilsystem ADS 65.NI FR30 i kombination med E30 glas varför detta alternativ har tagits bort. Dörrbeslag: Kataloguppdatering BK 3-1 (daterad ) Nya lås, slutbleck och kantregellås (mothållarfunktion) Uppdelning av tidigare antipanik tillbehör för pardörrar i separata artiklar för lås och kantregellås (mothållarlås). Elementbearbetning Höjdjusterbart kit för rostfria bandgångjärn Schüco ADS 65.NI FR 30 E30 Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30 Schüco ADS 65.NI SP Schüco ADS 80 FR 30 Schüco ADS 80 FR 60 Nu är det möjligt att få ett passande kit för höjdjustering redovisade tillsammans med de rostfria bandgångjärnen. Under Fältegenskaper i gruppen Gångjärn väljer man om man villa ha med höjdjusteringeskit eller inte. Om man inte vill få med detta väljer man alternativet Utan höjdjusteringskit i urvalsfönstret. Övervakningskontroll Schüco RWA: Reviderat formulär Det tidigare formuläret gällande RWA (NRWG) har uppdaterats och daterats till Meny: Fliken Allmänt > Fliken Övrigt > Gruppen Formulär > Övervakningskontroll brandskydd för Tyskland. Versionsanvisningar 16

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Energieffektiv arkitektur i toppklass

Energieffektiv arkitektur i toppklass Energieffektiv arkitektur i toppklass Saving, Generating & Networking Energy Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster Energy3 Innehållsförteckning Energy 3 04 05 06 07 08 12 16 22

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116 Manual för Mekonomen MekoEasy Verkstad Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35 Sida 1 av 116 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1. Generellt om användning av MekoEasy... 4 1.2.

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer