SchüCal 2014 R2. Programnyheter. I. Profilsystem. II. Programnyheter. I.1 Nya profilsystem. I.2 Utgående profilsystem. II.1 Konstruktionsövergripande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SchüCal 2014 R2. Programnyheter. I. Profilsystem. II. Programnyheter. I.1 Nya profilsystem. I.2 Utgående profilsystem. II.1 Konstruktionsövergripande"

Transkript

1 SchüCal 2014 R2 Programnyheter I. Profilsystem I.1 Nya profilsystem Fönster och dörrar Möjlighet att bereda stålpartier i SchüCal (tillval) Med denna version ges möjlighet till kalkyl och beredning av fönster och dörrar i stålsystem Jansen. Separat frikodning och utbildning krävs. Vänligen kontakta din ansvarige säljare för mer information. Skjutsystem Profilsystem Schüco ASS 70 BE * Schüco ASS 77 PD.HI manuell * = Profilsystem med separat frikodning: Dessa profilsystem finns inte tillgängligt för alla länder. För mer information vänligen kontakta Service Desk I.2 Utgående profilsystem Fasader Följande profilsystem har tagits ur Schücos sortiment och kan inte längre användas för kalkyl och beredning av nya projekt och positioner: Profilsystem Schüco SMC 50 Schüco SMC 50.HI II. Programnyheter II.1 Konstruktionsövergripande Administration Användarinställningar: Behörigheten "Import av egna artiklar" har ändrats till generell artikelhantering Användarinställningen Import av egna artiklar har bytt namn till Artikeldata. Istället för en kryssruta visas nu en rullgardinsmeny med alternativen Läsa eller Läsa och skriva. Användare som endast får läsa artikeldata kan från och med nu varken importera, skapa, redigera eller ta bort några artiklar. Hinweise zur Version 1

2 Användarinställningar: Ny behörighet "Glas- och fyllningar" Med denna programversion är det möjligt att begränsa åtkomsträttigheten för hantering av glas och fyllningar. Under gruppen Användarrättigheter i Användarinställningar finns nu den nya inställningen för Glas- och fyllningar med alternativen: Läsa eller Läsa och skriva). Användare som endast får läsa glas- och fyllningsinformationn kan från och med nu varken importera, skapa, redigera eller ta bort några glas eller fyllningar. Detta gäller även för glas och fyllningar som skapats specifikt för projekt och positioner eftersom även dessa då är skrivskyddade. Programhjälp på engelska (tillgängligt fr.o.m. SchüCal 2014 R1 SP09) Programhjälpen finns nu även tillgänglig på engelska. Denna inställning sker i Användarinställningar under gruppen Övrigt genom att välja önskat språk i rullgardinsmenynn Språk för programhjälp. Förutom engelska finns sedan tidigare även tyska tillgängligt. Obs! Vänligen observera att en ändring av språket träder i kraft efter det att programmet startats om. Programmiljö Projektexplorer: Fri placering av mapplista och projektinnehåll I Projektexplorer finns nu den nya menyn Vy synlig till höger om menyn Administrera. Med kommandona Vertikal och Horisontal samt Fixera listor kan man nu själv bestämma uppbyggnaden av mappstruktur och innehåll i projektlistan. Utöver den automatiska placeringen vertikalt eller horisontellt går det även att få dessa listor utan fixering som dockningsbara dialogfönster för fri placering på bildskärmen. Projektexplorer: Navigering med "Breadcrumbs" i projektlistan Från och med denna version visas hela sökvägen i projektlistan. Genom att klicka på respektive mapp går det enkelt att navigera sig fram till önskad position. Med hjälp av rullgardinsmenyn i Projektexplorer kan man nu växla mellan huvudmapparnaa under Senast använda : Projekt, Produktionsstyrning, Snabbkalkyl och Prislistor Versionsanvis sningar 2

3 Grunddata Funktioner under artikelhanteringen nu som separata dialogfönster: Profilkod, beställkod och artikelkonditioner I tidigare programversionen skedde inställningarna för Profilkod, Beställkod och Artikelkonditioner i dialogfönstret Artikelhantering. Dessa har nu flyttats till egna separata dialogfönster för en översiktligare och enklare hantering. Framför allt om man vill ändra inställningarna för flera artiklar så går det nu att använda filterfunktionen och ändra artikel egenskaperna med utökad markering. Dessa inställningar kan även fortsättningsvis ändras på det gamla viset direkt under Artikelhantering. Oavsett vart man väljer att ändra artiklarnas olika egenskaper så sker ändringarna på båda positionerna i programmet. I grunddatainställningarna under fliken Allmänt har därför den nya undergruppen Artiklar tillkommit. Här hittar du nu programinställningarna för följande programfunktioner: Gruppen Artikelar Utflyttad från gruppen Artikelhantering Allmänt Profilkod (ny) - Beställkod (ny) - Artikelkonditioner (ny) - Glas och fyllningar Allmänt Isolerglasspröjs Allmänt Kalkylation Affärskonditioner: Distributionskostnader (ny) Under Affärskonditioner går det nu att lägga till en procentsats för distributionskostnaderna. Denna kostnad beror på tillverkningskostnaderna i kalkylen (Material totalt + Glas totalt + Lönekostnader totalt + Övriga kostnader). Den så kallade distributionskostnaden är ett samlat procentuellt påslag på tillverkningskostnaden och redovisas separat i kalkylen direkt under Administrativa förvaltnings- och försäljningskostnader. Affärskonditioner och extra lönekostnader: Kostnad för fogning per meter I tidigare programversion kunde man endast ange fogningskostnaden per timme. Nu är det även möjligt att ange kostnaden för fogningen per meter. Vid inmatning av Montage- och tillverkningskostnader för positionen kan man nu välja alternativet Fogning (meter. Önskas fogning per timme väljer man istället alternativet Fogning (tid). Kostnaden för dessa båda fogningsalternativ måste sedan matas in under Affärskonditioner som kr/m alternativt kr/h. Versionsanvisningar 3

4 Glas och fyllningar 2 och 3 glas isolerglas: Inmatning av distanslist I den tidigare programversionen i dialogfönstret Glas och fyllningar under gruppen Tekniska data gick det endast att välja material på distanslisten för 2 och 3 glas isolerglas. Nu har följande ändringar avseende distanslisten skett: Leverantörsberoende koppling till distanslisten: Under gruppen Teknik i dialogfönstret Glas och fyllningar erbjuds med denna version flertalet distanslister med koppling till olika leverantörer. För varje distanslist visas även ingående material. Psi-värdet för distanslisten redovisas endast vid beredning av isolerade fönster och dörrar. Det går även att definiera egna distanslister genom att klicka på funktionsknappen Ny distanslist. Här måste emellertid Psi-värdet för distanslisten matas in manuellt. Leverantörsoberoende koppling till distanslisten: Om du vill definiera en egen distanslist för ett glas så kan du göra detta genom att ange alternativet Tillverkaroberoende under gruppen Tekniska data i glasuppbyggnaden och här ange önskat material för distanslisten. För egendefinierade distanslister finns samtliga Psi-värden tillgängliga för respektive användningsområde: Fönster och dörrar (isolerade) Fönster och dörrar (oisolerade) Fasadprofiler <= 100 mm byggdjup Fasadprofiler > 100 mm byggdjup Nya material för distanslister: I urvalslistan Material i distanslisten har de nya materialen Rostfritt och komposit och Aluminium och komposit tillkommit. Material "TPS" har bytt namn: Materialbenämningen för TPS har bytt namn till Polyisobutylen. Vänligen observera följande: För 2 och 3 glas isolerglas som skapats med tidigare programversioner kommer alternativet Tillverkaroberoende vara förvalt. Det valda materialet i distanslisten kommer emellertid att förbli oförändrat. Kalkylstandard baserad på pristtabeller I samband med val av Kalkylstandard för glas och fyllningar går det förutom alternativet Pris per kvadratmeter nu även att välja mellan ytterligare fyra tabellvarianter. Benämningarna för pristabellerna har bytt namn och dialogfönstret för redigering av pristabeller har förbättrats. Tidigare benämning m²-pris från tabell => Ny benämning Kvadratmeterpris från tabell (höjd och bredd) Fast pris från tabell => Fast pris från tabell (höjd och bredd) m²-pris från tabell där breddmått/100 är m²-värden => Kvadratmeterpris från tabell (area) Fast pris från tabell där breddmått/100 är m²-värden Kalkylschemat för tabellerna förblir oförändrat. => Fast pris från tabell (area) Versionsanvisningar 4

5 Förkortning för projektglas och projektfyllningar i projektet Från och med denna version är det inte längre ett krav att ange en kortbeskrivning för projektglas och projektfyllningar. Det är emellertid fortfarande möjligt att ange en egen förkortning som tidigare. Anges ingen förkortning sker detta automatiskt i samband med att projektglaset eller projektfyllningen sparas. Elementbearbetning Schüco Door Control System (DCS): Komponenter och tillbehör (nytt) DCS posten för modulär uppbyggnad av DCS komponenter kunde läggas till positionen i tidigare programversion via funktionen Profilegenskaper. Tillhörande dekorelement och komponenter var man emellertid tvungen att lägga till som tillkommande material. Med den nya versionen är det möjligt att bereda DCS posten komplett genom att markera dörren och ange önskat utförande under Fältegenskaper. Det gamla tillvägagångssättet är inte längre möjligt för nya positioner. För dörren måste alternativet Komfort anges som Manövertyp under gruppen Öppningstyper. Därefter har man möjlighet att välja önskat utförande under DCS inbyggnad (beroende på inbyggnadssituation finns alternativen Karm handtagssida, Dörrblad handtagssida eller Glas och fyllning att välja mellan. Under gruppen Profiler anges sedan vart någonstans dekorelementen ska placeras på DCS posten: Utvändigt, Invändigt alternativt In- och utvändigt. Ytterligare inmatningar av dekorelement och komponenter sker slutligen under gruppen DCS komponenter. Här kan man exempelvis lägga till nummerskylt, knappsats etc. Egna öppningar: Vy sedd från insidan För samtliga egendefinierade öppningar som skapas fr.o.m. denna programversion kommer öppningssymbolerna att visas sedda från insidan (samma vyframställning som visas för en Öppningstyp). Obs! De egendefinierade öppningstyperna som skapats med tidigare programversioner förblir oförändrade. Vänligen kontrollera befintliga öppningstyper och definiera om dessa vid behov alternativt gör en notis om detta. Tillkommande material och Bearbeta material : Tilldelning av egendefinierade artiklar I tidigare programversion gick det endast att ange mängdenheten Antal samt pris för en egendefinierad artikel i en position. Med den nya versionen går det även att ange mängdenheterna Längd och Area för egendefinierade artiklar. För att ange ytbehandlingen kan önskat material anges i ett urvalsfönster. Egendefinierade artiklar med längdangivelse i millimeter kommer att ingå i optimeringen. Dessa egendefinierade artiklar kommer att tilldelas optimeringslängden 6000 mm som förval. De egendefinierade artiklarna redovisas som extra material i kalkylen. Versionsanvisningar 5

6 Tillkommande material och Bearbeta material : Ytbehandlingsangivelse för oisolerade profiler För artiklar som definierats som Tillkommande material kan nu ytbehandlingen övertas från positionen (för Bearbeta material avses ytbehandlingen för den valda grundprofilen). För oisolerade profiler kan en separat tilldelning för ytbehandlingen ske: 1: Som position och X: Som grundprofil beroende på vilken ytbehandling som ska redovisas på in- och utsidan för tvåfärgat utförande. För artiklar som definierats med äldre programversioner är alternativet Insida förvalt. Dialogfönster "Tillkommande material (blockbearbetning)": Ny kolumn i artikelhanteringen I dialogfönstret Tillkommande material (blockbearbetning) finns förutom de tidigare kolumnrubrikerna Artikelnummer, Beteckning och Antal nu även följande alternativ: Formel/Längd Kalkylenhet* Mängdenhet* Nettopris Ytbehandling Tid* *=kan döljas Härigenom erbjuds flera alternativ för sortering och filtrering av tillkommande material. Profilsnittsframställning: Framställning av snittlinjer Framställningen av snittlinjerna har omarbetats. Snittlinjerna redovisas som raka streckade linjer med pilar i blickritkningen. Benämningen på profilsnitten sker nu med versaler istället för siffror som tidigare. Diverse utskriftslistor: Utskrift av Glas och fyllningar med förkortning som tillval Nu kan man själv välja om man vill ha med förkortningen på glaset eller fyllningen i projektet. Detta innefattar följande listor: Kaplista Glas och fyllningar Glas- och fyllningskonturer Elementöversikt För detta ändamål finns nu en kryssruta Förkortning för glas och fyllning i utskriftsalternativen för respektive lista. Plocklista (ny) Med denna version finns det nya alternativet Plocklista tillgängligt för utskrift. De redovisade artiklarna i denna lista motsvarar innehållet i materialsammanställningen fast utan pris- och viktangivelse. Även lagerartiklar finns medtagna. De båda kolumnerna Lager eller Beställ kan användas för notiser i samband med beställning och inventering. Inställningarna för denna lista finner du i Utskriftsalternativ under gruppen Tillverkning. Versionsanvisningar 6

7 Prestandadeklaration: Nu som en separat lista Redan med SchüCal 2014 R1 SP04 var det möjligt att skriva ut en lista med CE-märkning tillsammans med en tillhörande Prestandadeklaration (tillgänglig på danska, tyska, engelska, spanska, franska och holländska). Med denna version kan man skriva ut listan Prestandadeklaration som en separat lista. Därför har detta alternativ tagits bort från utskriftsinställningarna för CE-märkning. Ytterligare språk som nu finns tillgängliga är svenska, bulgariska, estniska, finska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, portugisiska, polska, rumänska, slovakiska och tjeckiska. Materialsammanställning, Beställmängdslista, Plocklista: Utskrift av grupperade artiklar Från och med denna version är det möjligt att skriva ut artiklar grupperade i Materialsammanställning, Beställmängdslista och Plocklista. Den nya funktionen Gruppera artiklar hittar du under Utskriftsalternativ i respektive lista. Kalkyl: Redovisning av lönekostnader till kostnadsställen Tidigare var det endast möjligt att koppla lönekostnader till tillverkning, montage, bockning, kapning etc. Med den nya versionen är det även möjligt att koppla lönekostnaden till olika kostnadsställen. Denna funktion aktiveras genom att klicka för alternativet Redovisa lönekostnader efter kostnadsställe under Utskriftsalternativ för kalkylen. Materialsammanställning, Beställmängdslista och Kalkyl: Utskrift av konditionsbeteckning Gäller för följande utskriftslistor: Materialsammanställning (endast vid utskrift med pris) Beställmängdslista (endast vid utskrift med pris) Kalkyl I projektegenskaperna för det aktuella projektet är det nu möjligt att ange en beteckning för de projektspecifika systemkonditionerna. Beteckningen för systemkonditionen visas sedan upptill i brevhuvudet för dessa tre utskriftslistor. Aktivering av denna funktion sker genom att klicka för Utskrift av konditionsbeteckning under fliken Allmänt i dialogfönstret Utskriftsalternativ. Materialsammanställning och Beställmängdslista: Ytbehandlingsplan För ovan nämnda utskriftslistor kan man nu skriva ut en separat ytbehandlingsplan. Det nya utskriftsalternativet Ytbehandlingsplan hittar du under Utskriftsalternativ i utskriftsinställningarna under gruppen Urvalslista för de materialbeställningen och beställmängdslistan. "Inställningar för offert" nu under "Utskriftsalternativ" Generella inställningar för offerthanteringen gjordes tidigare i ett separat dialogfönster Offertinställningar. Från och med denna version sker dessa inställningar under fliken Offert i dialogfönstret Utskriftsalternativ genom att klicka på alternativet Beläggningsnummer. Versionsanvisningar 7

8 Inställningar för beläggningsnummer nu under "Utskriftsalternativ" Generella förinställningar för beläggningsnummer för offerter skedde i tidigare programversion via ett separat dialogfönster. Från och med denna version sker dessa inställningar under fliken Offert i dialogfönstret Utskriftsalternativ. Redovisning av leveranstid: Nu som textblock, standardmall i dialogfönstret "Utskriftsalternativ", ändring i dialogfönstret "Offerthantering" Texter för leveranstider angavs tidigare i grunddatainställningarna via dialogfönstret Leveranstider. Leveranstiden för ett projekt kunde man sedan ange i Projektegenskaperna för det aktuella projektet. I den nya versionen har dialogfönstret Leveranstider tagits bort och istället sker nu inmatning av dessa texter som separata texter i dialogfönstret Textblock i grunddatainställningarna under fliken Allmänt i gruppen Allmänt. I dialogfönstret Utskriftsalternativ i gruppen Offert hittar du inställningen Standardleveranstid. Här kan du ange sökvägen till en befintlig text alternativt skapa en ny. Denna text ligger sedan till grund för alla kommande offerter och orderbekräftelser. Möjligheten att ange en leveranstid i Projektegenskaperna är borttagen. Obs! Om du har skapat egna offertmallar: Öppna mallen och ändra textformatet för raden "DeliveryTimes" från "Normal text" till "RTF". (öppna mall med List&Label Designer. -> Dubbelklicka på textraden DeliveryTimes. -> Ändra textformatet i dialogrutan Tabellinnehåll). Om denna anpassning inte sker så kommer texterna inte att visas korrekt i samband med utskrift. Fältet "Tilltal" nu även tillgänglig i projektegenskaperna I listan för projektegenskaperna kan du ange kundens kontaktuppgifter. Dessa uppgifter övertas nu även automatiskt till offertmallen. Montagetidsredovisning (MAT) Nyhet: Montagetidsredovisning (endast som tillval via en separat frikodning. Kontakta Service Desk för mer information) Grunddata: I dialogrutan Montageverksamheter anger man montageverksamheter och verksamhetsgrupper som grunddata. Denna finner du under fliken Allmänt i gruppen Tider. Verksamheten kan här kopplas till ett kostnadsställe. Alternativt kan man välj att koppla en verksamhet till montagelönen som anges i affärskonditionerna. Här kan du dessutom ange efter vilka kriterier som tidsredovisningen ska redovisas. Positionsspecifika montageverksamheter: Verksamheter och verksamhetsgrupper för positionen kan läsas in från grunddatainställningarna. Nya verksamheter och verksamhetsgrupper i elementvyn kan endast skapas positionsspecifikt direkt i positionsinformationen. Verksamheter kan också skapas för enskilda fält i positionen genom att ange detta i fältegenskaperna för det aktuella fältet. Versionsanvisningar 8

9 Utskrift: Tidsredovisning: I samband med utskrift kan man välja om endast vill få montagetiden alternativt både montagetiden och tillverkningstiden redovisad. Denna inställning sker i dialogrutan Utskriftsalternativ. Kalkyl: I samband med utskrift av en kalkyl kan man välja om hänsyn ska tas till montagetiden eller inte. Vänligen observera följande för den ackumulerade prisangivelsen för positionen i elementvyn: Kostnaderna för montagetiden redovisas inte i den ackumulerade prisangivelsen om du inte har aktiverat funktionen Redovisa montagetid under Utskriftsalternativ för listan Kalkyl. Svensk språkanpassning: Reviderad svensk översättning av SchüCal Med denna programversion har vissa texter och begrepp anpassats i SchüCal. Syftet med dessa textändringar är att förenkla navigeringen och öka förståelsen. Vänligen kontakta oss om något begrepp känns oklart alternativt behöver förklaras ytterligare.. Versionsanvisningar 9

10 II.2 Fönster och dörrar Systemnyheter och -ändringar Profilsystem Schüco AWS: Vädringsfönster Med denna version är det möjligt att sätta in det nya vädringsfönstret i system AWS, AWS BS och AWS WF (profildjup 65, 70, 75 och 90 mm) med följande öppningstyper:. 110: Vädringsfönster (vänsterhängt) 111: Vädringsfönster (högerhängt) Vädringsföntret kan även användas som instickselement i en fasad. Tillgängligt fönsterbeslag är Schüco AvanTec SimplySmart (synlig och dold inbyggnad) i motståndsklass basic, RC1N och RC2. System Schüco AWS: Glasklossar med rostfria ankarjärn Glasklossarna och redovisas under följande förutsättningar: Fast inglasning fr.o.m. 300 kg till maximalt 500 kg glasvikt Fönsterbågar fr.o.m. 160 kg glasvikt I samtliga fall där glastjockleken är större än upplagsbredden på glasbryggan Schüco AWS blocksystem: Förregling av blindbåge För öppningstypen Blindbåge kan man få det nya beslaget för blindbågar. Detta sker genom att man väljer beslagstypen Blindbåge i Fältegenskaperna under gruppen Beslag. Förvalt är beslagstypen Standard med redovisning arretering och extra låsning Schüco AWS 50.NI: Ny fönsterbåge Med den nya fönsterbågen (profilgrupp V) är det nu möjligt att använda de båda låsmekanismerna med kåpa och Schüco AWS 114: Schüco TipTronic RWA beslag Uppdatering BK 3-2 ( ) För ovankantshängda glidfönster (Senkklapp) i system Schüco AWS 114 går det nu att välja de nya beslagstyperna för RWA TipTronic: TipTronic beslag RWA öppningsbredd 400 mm SK2 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 400 mm SK3/SK4 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 600 mm SK2 TipTronic beslag RWA öppningsbredd 600 mm SK3/SK4 Versionsanvisningar 10

11 Utgående artiklar för dörrar: Blindering (PVC) (RAL 9016) För helgerade dörrar med flack tröskel går det inte längre att välja den vita blinderingen (RAL 9016). Istället kommer alltid den svarta blinderingen att redovisas för dessa dörrar. Utgående artiklar för dörrar: Följande dörrblad har tagits ur sortimentet: Schüco ADS 65 och Schüco ADS 65 HD: Anslagsdörrar utgår. Schüco ADS 65 HD RL: Anslagsdörrar och livande dörrar utgår. Schüco ADS 70 HD. RL: Anslagsdörrar och livande dörrar utgår. Dörrbeslag: Uppdatering BK 1-4 ( ) Kompendiet innehållande låsning för nödutrymningsdörrar har uppdaterats. Nya lås, nya elslutbleck, nya slutbleck och nya kantregellås (mothållarlås) Uppdelning av de tidigare antipanikbeslagen för pardörrar. Dörrar med separata artiklar för lås och kantregellås (mothållarlås). Schüco ADS 65.NI Från och med denna version kan DCS posten användas. Anslagsprofil , vägganslutningsprofil och bågprofil kan nu användas för detta profilsystem. Glaslist har gjorts tillgänglig varvid inglasningstabellen har anpassats därefter. Pardörr med växelvis öppning: Pardörrar kan nu beredas med kodsiffra 50: Ett inåtgående och ett utåtgående dörrblad. För denna öppningstyp krävs en standard dörrkarm (L-profil). AvanTec SimplySmart: Uppdatering BK 1-3 ( ) Beslagsredovisningen Schüco AvanTec SimplySmart motsvarar kataloguppdatering daterad Beslagstypen AvanTec SimplySmart MK2 (RC2) är nu tillgänglig. Schüco ASS 77 PD.HI: 3-spårsutförande Med den nya karmen är det möjligt att bereda 3-spårsutförande för skjutsystem Schüco ASS 77 PD.HI. Följande öppningstyper finns nu tillgängliga med den nya karmen: 3F, 3F.A, 3E/1 och 3E/1.2. (förvald mall är 3-spårsräls med ett fast fält) Versionsanvisningar 11

12 Schüco ASS 77 PD: Systemoptimering Följande artiklar för snittpunkterna 4 och 6 har ersatts enligt nedan: Schüco ASS 77 PD.NI Snittpunkt 4: Ny tillkommande artikel Schüco ASS 77 PD.HI Snittpunkt 4: Gammal artikel Ny artikel => och => Snittpunkt 6: Gammal artikel Ny artikel => Schüco ASS 77 PD.SI (endast tillgängligt via en separat frikodning) Snittpunkt 4: Gammal artikel Ny artikel och => Schüco fönsterventilation VarioAir: Förlängt droppbleck och kulör på täckkåpor som tillval (Profilsystem Schüco AWS/ADS och ASS) Fönsterventilationen VarioAir kan från och med denna version förses med ett förlängt droppbleck. Detta rekommenderas för byggnader med en inbyggnadshöjd över 20 meter alterantivt för byggnader som är hårt utsatta för vind. Täckkåporna kan beställas i vitt eller i svart. Profilkod Artikel endast som Schücovalsning Profiler som endast kan levereras som Schücovalsning redovisas i programmet generellt som fabriksvalsade profiler (exempelvis den nya 3-spårskarmen i system Schüco ASS 70 PD.HI). För dessa artiklar måste profilkoden ändras från Fabriksvalsning till Schücovalsning. För dessa positioner måste även de tekniska inställningarna anpassas under Utförande så att inställningen för önskat isolersteg är angivet till Polyamid och inte Polythermid. Versionsanvisningar 12

13 Tekniska inställningar Schüco profilsystem AWS: Tätningsband för glaslistskarv Under gruppen Inglasning i de tekniska inställningarna finns nu möjlighet att välja alternativ för tätningsband för att uppnå slagregnstäthet för vindlaster > 300 Pa samt reducering av luftläckage i området kring glaslistskarvarna. Tätningsband för AWS glaslistskarv (fönsteröppning) Tätningsband för AWS glaslistskarv (fast karm) Schüco AWS 75 WF.SI + och Schüco AWS 120 CC.SI: Nyhet: runtomliggande mellantätning med hörntätstycken För ovan angivna profilsystem går det nu att välja den runtomliggande mellantätningen med hörntätstycken Denna inställning sker i de tekniska inställningarna under gruppen Tätning genom att välja alternativet Runtomliggande med hörntätstycke för mellantätningen. Schüco AWS 90.SI och Schüco AWS 90.SI Green: MK2 (RC2) glasfalsisolering Med denna version kan man under gruppen U-värdesoptimering i de tekniska inställningarna välja glasfalsisolering för fönsteröppningar och fasta inglasningar genom att välja alternativet Glasfalsisolering MK2 (RC2). Med detta alternativ redovisas de båda artiklarna och Alternativt kan även standardisoleringen för glasfalsen och väljas ut. Dessa måste emellertid kortas av manuellt. Elementbearbetning Elementkoppling (ny) Nu är det möjligt att dela upp ett element genom att högerklicka på en vertikal- eller horisontell spröjs i elementvyn och välja alternativet Skapa sammankoppling. Genom att välja önskad karm- eller postprofil till vänster och till höger kan man sedan välja önskat utförande på elementkopplingen. Möjlighet finns även att ändra den aktuella elementkopplingen om man högerklickar på någon av de ingående profilerna och väljer Alternativutförande. Versionsanvisningar 13

14 Obs! Knutpunkterna i elementet ändras inte automatiskt utan måste anpassas manuellt genom att högerklicka på de aktuella knutpunkterna och välja alternativet Ändra fogningstyp. För hörnlösningar (90- och 135 ) används de fördefinierade mallarna för 3D element. Dörrar Schüco ADS: Extra gångjärn vid insättning av dörrstängare Från och med denna programversion redovisas per automatik ett extra gångjärn så snart en dörrstängare väljs ut till dörren. Detta sker emellertid inte om du redan klickat för alternativet Hög påfrestning under fältegenskapen Beslagstyp för det aktuella dörrpartiet. Denna ändring gäller samtliga gångjärnstyper (bandgångjärn, bladgångjärn och dolda gångjärn). Observera följande för befintliga positioner innehållande dörrstängare: Antal gångjärn kommer att ändras automatiskt enligt de nya riktlinjerna om antalet dörrgångjärn är angivet som Automatiskt under fältegenskapen Gångjärn. För befintliga positioner där inga gångjärn valts ut sker ingen ändring. Pardörrar Schüco ADS: Förval för lås med panikdörrblad för 11 mm profilnot Vid användning av panikdörrblad med 11 mm profilnot är det enligt systemföreskrifterna endast tilåtet att använda lås med ett dornmått på 35 mm. Lås med ett mindre dornmått kan endast användas i undantagsfall eftersom rosetten till dörrtrycket inte passar in i profilnoten. Från och med denna version gäller följande: Dornmåttet redovisas som en extra spalt i dialogfönstret för låset. Lås med mindre dornmmått än 35 mm visas under gruppen Kan även används som lås. Det går inte längre att ange några lås med dornmått på 32.5 mm för panikdörrblad. Versionsanvisningar 14

15 Schüco ADS 65.NI: Inga panikdörrar Från och med denna version är det inte längre möjligt att bereda panikdörrar i profilsystem Schüco ADS 65.NI. För befintliga positioner innehållande denna öppningstyp gäller följande: Dörrar med panikfunktion som har beretts i detta system kommer istället att ändras till öppningstypen Utåtgående. Vänligen kontrollera dessa positioner. Schüco ADS 50.NI och Schüco ADS 65.NI: Höjdjusterbart kit för rostfria bandgångjärn Nu är det möjligt att få ett passande kit för höjdjustering redovisade tillsammans med de rostfria bandgångjärnen. Under Fältegenskaper i gruppen Gångjärn väljer man om man villa ha med höjdjusteringskit eller inte. Om man inte vill få med detta väljer man alternativet Utan höjdjusteringskit i urvalsfönstret. II.3 Säkerhetsklassade profilsystem Systemnyheter och -ändringar Nyheter för brand- och rökskyddsdörr Schüco ADS 80 FR 30 I samband med inglasningsvariant Typ B tillkommer nu en extra isolator 4x100 mm för spröjsen vid användning av T-förbindare. I samband med inglasningsvariant Typ D har montageföljden för glaslisterna ändrats: De vertikala glaslisterna är nu genomgående och de horisontella glaslisterna fogas stumt. Schüco ADS 80 FR 60 Ändrad redovisning av glashållaren intill dörrsockelprofilen. Firestop T90 I glasfalsen nertill samt vid isolatorn redovisas nu tätningsband Versionsanvisningar 15

16 Schüco ADS 65.NI SP Nyhet: Dubbla dörrsockelprofiler (K ): Om man matar in en karmprofil (exempelvis ) som dörrsockel så redovisas nu automatiskt dubbla profiler (sparksockel). Schüco ADS 65.NI FR 30 Från och med denna version kan DCS posten redovisas. Ny tillgänglig glastjocklek 8 mm. Schüco ADS 65.NI FR30 E30 Bandgångjärnen till och med är inte längre tillåtna att användas i profilsystem ADS 65.NI FR30 i kombination med E30 glas varför detta alternativ har tagits bort. Dörrbeslag: Kataloguppdatering BK 3-1 (daterad ) Nya lås, slutbleck och kantregellås (mothållarfunktion) Uppdelning av tidigare antipanik tillbehör för pardörrar i separata artiklar för lås och kantregellås (mothållarlås). Elementbearbetning Höjdjusterbart kit för rostfria bandgångjärn Schüco ADS 65.NI FR 30 E30 Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30 Schüco ADS 65.NI SP Schüco ADS 80 FR 30 Schüco ADS 80 FR 60 Nu är det möjligt att få ett passande kit för höjdjustering redovisade tillsammans med de rostfria bandgångjärnen. Under Fältegenskaper i gruppen Gångjärn väljer man om man villa ha med höjdjusteringeskit eller inte. Om man inte vill få med detta väljer man alternativet Utan höjdjusteringskit i urvalsfönstret. Övervakningskontroll Schüco RWA: Reviderat formulär Det tidigare formuläret gällande RWA (NRWG) har uppdaterats och daterats till Meny: Fliken Allmänt > Fliken Övrigt > Gruppen Formulär > Övervakningskontroll brandskydd för Tyskland. Versionsanvisningar 16

Gällande Schüco AWS 70 SC: Förutom det dolda fönsterbeslag basic går det nu även att välja det nya säkerhetsbeslaget PAS 24.

Gällande Schüco AWS 70 SC: Förutom det dolda fönsterbeslag basic går det nu även att välja det nya säkerhetsbeslaget PAS 24. SchüCal 2014 R3 Programnyheter I. profilsystem I.1 Nya profilsystem Fönster och dörrar Profilsystem Schüco AWS 70 SC * * = Profilsystem med separat frikodning: Dessa profilsystem finns inte tillgängligt

Läs mer

Beredning av vikdörrar i SchüCal MCo. Lathund

Beredning av vikdörrar i SchüCal MCo. Lathund Beredning av vikdörrar i SchüCal MCo Lathund Beredning av vikdörrar i SchüCal MCo Beredning av vikdörrar i SchüCal MCo Ett praktisk exempel: ASS 80 FD.HI Sida 3 Beredning av vikdörrar MCo 1. Kontrollera

Läs mer

Dörr SFB 2074 isolerade

Dörr SFB 2074 isolerade Reviderad maj 2004 Dörr SFB 2074 isolerade Vårt byggsystem SFB 2074 innebär i sin uppbyggnad ett nytänkande. Vi har lagt ned stort arbete på att göra systemet energieffektivt. Framtida krav på energihushållning

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

SAPA FÖNSTER Minimalt underhåll med god inomhuskomfort

SAPA FÖNSTER Minimalt underhåll med god inomhuskomfort 10 Minimalt underhåll med god inomhuskomfort Sapa Fönster 10 Vårt isolerade fönstersystem 10 med ett profildjup på mm ger ett lågt U-värde samt hög luftoch vattentäthet. Den effektiva tätningen bidrar

Läs mer

Livslång boendekomfort. Moderna lösningar för ditt hem

Livslång boendekomfort. Moderna lösningar för ditt hem Livslång boendekomfort Moderna lösningar för ditt hem 2 Schüco Schüco 3 Schüco Premium Partner aluminiumspecialisten Din Schüco Premium Partner erbjuder högkvalitativa och imponerande lösningar för hela

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Sida 1 Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Fasta fönster 2 Öppningsbara fönster 4 2-luft fönster 5 3-luft 6 Inåtgående fönsterdörr 7 Utåtgående fönsterdörr 7 Entrédörr/Fönsterytterdörr 7 2-delat

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och fasadpartier i aluminium, Schüco presenterar vi nu en helt ny

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9 Sidan av 7 0-0-5 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version.9 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Skräddarsydda skjut- och vikdörrar i aluminium för rum utan gränser

Skräddarsydda skjut- och vikdörrar i aluminium för rum utan gränser Skräddarsydda skjut- och vikdörrar i aluminium för rum utan gränser 2 Schüco Schüco 3 Skapa en levande fondvägg Unika lösningar för flexibla hem Vi hjälper dig att skapa ett ljust och luftigt hem med öppna

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Måttagning / Monteringsanvisning

Måttagning / Monteringsanvisning Hammerglass Isoler Val av ytter- och innerglas Mät den kortaste av de två dimensionerna på fönsterbåge / karm ( se tabell nedan). Läs sedan av motsvarande tjocklek i kolumn för Hammerglass, respektive

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.56- mars 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerat och oisolerat

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerat och oisolerat 3074/3050 Isolerat och oisolerat Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Funktion, säkerhet, trygg

Funktion, säkerhet, trygg DÖRRAR Funktion, säkerhet, trygg En dörr är mer än en ingång, den är entrén och själva visitkortet för byggnaden. Dörren står för förbindelse och avstängning, säkerhet mot objudna gäster och skydd mot

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Schüco dörrsystem ADS 65-75 HD Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 111107

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Dörrar Produktblad 2013

Dörrar Produktblad 2013 Dörrar Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra Götalands

Läs mer

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt SWEDEN SWEDEN Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt www.season-sweden.se 02 01 03 04 Season Måttanpassad kvalitetsinglasning i aluminium för alla årstider. Tillverkad i Norrland. En Alab-produkt.

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.58- oktober 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

VPP. Uterum & fasadpartier. Förverkliga dina ljusa idéer! Marknadens bredaste sortiment

VPP. Uterum & fasadpartier. Förverkliga dina ljusa idéer! Marknadens bredaste sortiment Uterum & fasadpartier Marknadens bredaste sortiment Förverkliga dina ljusa idéer! Innehåll Ideér och inspiration 4-5 VPP Limträstommar 6-7 VPP Kanalplasttak 8 Glaspartiguide 10 VPP Nordic 11 VPP Basic

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Stolper STEP 60 ST6505. Plösmått: 15mm. Dörrtyp: Metall, trädörr, aluminium. Profilsystem: Plana. Beskrivning

Stolper STEP 60 ST6505. Plösmått: 15mm. Dörrtyp: Metall, trädörr, aluminium. Profilsystem: Plana. Beskrivning Stolper STEP 60 ST6505 15mm Metall, trädörr, aluminium Plana Plan stolpe med plösmått 15mm (motsvarar solid 731/15). ST6510 26mm Metall, trädörr, aluminium Plana Plan stolpe med plösmått 26mm (motsvarar

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Dörrar SFB 2060 skydd & säkerhet

Dörrar SFB 2060 skydd & säkerhet Dörrar SFB 2060 skydd & säkerhet Dörrsystem SFB 2060 är vårt starkaste dörrsystem som har testats och provats på marknaden med de absolut högsta belastningar som dörrar inom detta område fått utstå. Dörrsystemet

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Teknisk information 0340-62 00 64. Teknisk information och profilsnitt. Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör.

Teknisk information 0340-62 00 64. Teknisk information och profilsnitt. Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör. Teknisk information Fönster, dörrar, skjutpartier och tillbehör. 0340-62 00 64 Teknisk information och profilsnitt. Innehåll Sida Vridfönster 3 Inåtgående fönster 4-5 Fasta fönster 6-7 Utåtgående dörr

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

MARKNADENS STARKASTE DÖRRPROGRAM

MARKNADENS STARKASTE DÖRRPROGRAM MARKNADENS STARKASTE DÖRRPROGRAM Dörrar har två grundfunktioner: släppa in och stänga ute. Med dörrar från GlasLindberg kan du dessutom lägga till viktiga funktioner som brand-, inbrotts- eller skotthämmande

Läs mer

Tips och trix för den vanliga användaren

Tips och trix för den vanliga användaren Tips och trix för den vanliga användaren Jeeves World 2011 Lasse Hellberg, Jeeves Information Systems Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tipsklassificering för vanliga användare Makron och avancerade

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Produktinformation. AluFönster Helsingborg AB Kapplöpningsgatan 16 252 30 Helsingborg

Produktinformation. AluFönster Helsingborg AB Kapplöpningsgatan 16 252 30 Helsingborg Produktinformation AluFönster Helsingborg AB Kapplöpningsgatan 16 252 30 Helsingborg Telefon E-mail Hemsida Showroom 042-123700 info@alufonster.com www.alufonster.com Arne 0768-093700 arne@alufonster.com

Läs mer

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0/SX/PX Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0, 0 SX och 0 PX Sapa Fönster 0 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Gäller from Mars 2014 140304 sid. 1 Alvö *Teak 14400 18000 Fyllning av stavlimmad fanér. *skjutdörr 11680 14600 Karm och ramar är helt massiva. Ek 13566 16958

Läs mer

Release Notes för CET Designer 2.6

Release Notes för CET Designer 2.6 Release Notes för CET Designer 2.6 19 september 2011 Fotolabb Fotolabb är ett inbyggt verktyg för att skapa fotorealistiska bilder i CET Designer. Fotolabb genererar framkallningar av högsta kvalitet och

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Standardfärg profiler Naturanodiserad aluminium Fasadpersienn A80 Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning

Läs mer

Värdeskapande design för hållbar arkitektur

Värdeskapande design för hållbar arkitektur Värdeskapande design för hållbar arkitektur Dörrar, fönster och fasader Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster 2 Schüco Aluminiumsystem Innehåll Aluminiumsystem Schüco 3 04 05

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Nät Grått plastat glasfiber

Nät Grått plastat glasfiber Användning Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om din dörr öppnas utåt ska draperiet hängas upp invändigt, öppnas den inåt ska det hängas utvändigt. Montering Skruvas fast med små konsoler. Dimensioner

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT. Inner- och ytterdörrar VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Inner- och ytterdörrar 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Vackra, säkra och funktionella dörrar gör ditt hem tryggare och trevligare. Med våra dörrar får du personlighet

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Sammanfattning av nyheterna i version 6.17

Sammanfattning av nyheterna i version 6.17 Sammanfattning av nyheterna i version 1. Nytt artikelregister införs. Innehåller artikel, benämning, ställtid och stycktid. 2. Import av artikelregister införs. 3. Nya bokningsvyer 24 dagar och 6 veckor

Läs mer

Daloc YEP 66 Entréparti

Daloc YEP 66 Entréparti Daloc YEP 66 Entréparti Beteckning Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex flerbostadshus, kontor och butiker. Partierna håller borta fukt, vind och kyla samt dämpar lågfrekvent buller

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Tycker du att vardagsrummet känns lite mörkt och instängt? Vårt förslag är att du river ut de små vardagsrumsfönstren och hela väggen och sätter in vårt

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Bilaga: Nyckelmottagning

Bilaga: Nyckelmottagning Bilaga: Nyckelmottagning Med tillägget Nyckelmottagning till KeyControl kan man registrera nycklar som lämnas in och vem som lämnat in dessa samt sedan lämna ut nycklarna till egen personal. Detta är avsett

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

SAPA FASADKOMPLEMENT Flera valmöjligheter för funktion och utseende

SAPA FASADKOMPLEMENT Flera valmöjligheter för funktion och utseende SAPA FASADKOMPLEMENT Flera valmöjligheter för funktion och utseende Interiöra stomprofiler Stomprofiler i rektangulär, T- eller I-form. Det går även att kombinera de olika formerna för att uppnå önskat

Läs mer

Inglasningssystem för uterum, vinterträdgårdar och balkonger

Inglasningssystem för uterum, vinterträdgårdar och balkonger Inglasningssystem för uterum, vinterträdgårdar och balkonger VENTANA SYSTEM Inglasningssystem för uterum och balkonger Med VENTANAs kompletta inglasningssystem och med hjälp av våra återförsäljare får

Läs mer

LK78H. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium. Värmeisolerad dörrar. Insulated doors

LK78H. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium. Värmeisolerad dörrar. Insulated doors LK78H Värmeisolerad dörrar Insulated doors Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Värmeisolerad dörrserie LK78H Användningsändamål är ytterdörrar Egenskaper Dörrar Glasning Utmärkt värmeisoleringsförmåga.

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer