JAG säger nej till försämringar av personlig assistans!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAG säger nej till försämringar av personlig assistans!"

Transkript

1 MEDLEMSTIDNING FÖR FÖRENINGEN JAG OCH BRUKARKOOPERATIVET JAG. NR JAG säger nej till försämringar av personlig assistans! Framgång för JAG i Norge Bilder från årsmötet och sommarveckan!

2 Innehåll LEDARE Nr Kan inte bo tillsammans 6 Försäkringskassebeslut hotar kärleken En miljon och lite till 8 Det hände på årsmötet Nej till försämringar av personlig assistans 13 Ännu en ny utredning hotar assistansen Gott & blandat 14 Positiva nyheter och notiser Stockholmsveckan i bilder 16 Sol, värme och gemenskap Servicegarantens viktiga uppdrag 18 Samarbete ger bäst personlig assistans Jag har varit ordförande i Brukarkooperativet JAG sedan starten. Det har varit en fantastisk uppgift som livet och ni gav mig! Jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt! Vi har under min ledning lyckats samla en stor kunskap till JAG. Den envisa uppfattning som jag har, att alla människor har samma värde och ska hjälpas åt i en välfärdsstat att kompensera funktionsnedsättningar som vissa drabbas av, har varit och är min drivkraft så länge jag lever. På omslaget Mia Ek i JAGs karneval i Stockholm 30/6 Ansvarig utgivare Gerd Andén Produktion Föreningen JAG Tryck Allduplo Offsettryck AB Insänt material JAGAREN förbehåller sig rätten att redigera och korta insändare och annat insänt material. Föreningen JAG är en ideell riksförening med full värdiga medlemmar (med egna funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi) och stödmedlemmar i hela landet. De flesta fullvärdiga medlemmar har personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreningen JAG arbetar intressepolitiskt för att personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, ska ha möjlighet till ett gott liv med bästa möjliga personliga assistans. Vill du bli medlem kan du betala in års avgiften, 100 kr, på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. I medlemskapet ingår en prenumeration på JAGAREN. Vill du veta mer om oss eller hur du kan ordna din personliga assistans genom Brukarkooperativet JAG? Ring till JAGs kansli, tel , eller skriv till Föreningen JAG, Box 16145, Stockholm. Du kan också skicka e-post till För mer information, titta på JAGs hemsida: Det är ett hårt arbete att vara ansvarig styrelseordförande, så som jag varit i Brukarkooperativet JAG med tre dotterbolag och Stiftelsen JAG. Nu har jag fyllt 70 år och anser att uppgiften måste överlåtas åt yngre förmågor för att inte JAG ska bli en åldrad organisation. Därför ställde jag inte upp för omval på årsmötet. Vi har tur! JAG har flera mycket kompetenta unga förmågor i ledningen och i styrelsen, som är ideologiskt helt pålitliga. Ledningen i Brukarkooperativet JAG har gått igenom ett stålbad det senaste halvåret med hård konkurrens och oro i organisationen. De har bestått provet mycket bra! Trots omvälvningarna och den stenhårda konkurrensen har de klarat att ha entusiasmen och kraften kvar för att JAG ska bestå och utvecklas positivt. Detta gör att jag känner mig trygg i att lämna över styrelseansvaret och ledningen till dem. Cecilia Blanck är legal företrädare till sin bror Magnus Andén, som hon vuxit upp tillsammans med. Hon valdes på årsmötet till styrelseordförande i Brukarkooperativet JAG 2

3 JAGs medlemmar slipper att vara en handelsvara som andra har makt över och kan berika sig på och därmed i koncernen och är även ordförande i JAG Assistans ab i Finland. Cecilia är dessutom VD i Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag. Linda Forzelius, legal företrädare till sin bror Richard Kostenius, är styrelseordförande och vice VD i Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag och ordförande i JAG Assistanse AS i Norge. Anette Endom Bassman är legal företrädare till sin son Victor Endom och styrelseordförande i Stiftelsen JAG. Det är ett hårt arbete att leda och utveckla den stora verksamheten som JAG har. Jag utgår ifrån att de unga entusiastiska ledarna nu får stöd och förtroende från er medlemmar och anställda för att kunna göra sitt allra bästa, även om de ännu inte hunnit få lika tjockt skinn på näsan som jag. Jag har tänkt att vara kvar som seniorkonsult, heja på mina efterträdare och få tid att beskriva JAGs utveckling och det unika som vi gjort i Sverige, så att andra i världen kan inspireras att driva en liknande kamp. Mitt hjärta är alltid kvar i JAG, så länge det slår! Vi måste vara rädda om JAG, eftersom det kommer att behövas mer än någonsin även i framtiden! Jag är dessutom fortfarande legal företrädare för Magnus och kan hjälpa honom i Föreningen JAG. Föreningen JAG startade i januari 1992 och är alltså snart inne på sitt 20e år. Medlemsantalet ökar varje år. Magnus har varit ordförande alltsedan starten. Övriga styrelsemedlemmar har varierat genom åren. Den nuvarande styrelsen i Sverige som omvaldes på årsmötet är förutom Magnus Andén, Anna Ingren, Birgitta Tullberg, Lotta Fallgren, Richard Kostenius, Mattias Börjesson, Victor Endom och Kristina Edvall. Flera styrelsemedlemmar och andra medlemmar har avlidit under åren. Men många medlemmar som varit med sedan starten finns kvar, nya har kommit till och föreningen kämpar vidare. Föreningen JAG är stark och mycket speciell. När den startade var debatten om rätten till sitt liv mycket aktiv. Livets värde ifrågasattes, speciellt för personer som JAGs medlemmar. Idag har personer med flera stora funktionsnedsättningar rätt till ett gott liv, rätt till personlig assistans i Sverige och rätt till mänskliga rättigheter som andra! Tack vare Föreningen JAG har inget annat hittills varit politiskt möjligt i Sverige. Och så ska det förbli! Vi vill dessutom sprida JAGs målsättning till övriga världen. Alla JAGs medlemmar har redan hjälpt till att göra världen lite bättre! Föreningen JAG har nu fått syster organisationer i både Norge och Finland. Vi hade den stora glädjen att ha några gäster därifrån med på JAGs årsmöte i maj. I hela världen finns inga motsvarande föreningar som JAG! Det finns föräldraföreningar, personalföreningar och liknande för personer med flera stora funktionsnedsättningar varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Personer som JAGs medlemmar har där ingen egen röst! Föreningen JAG är en ideell förening, där medlemmarna arbetar för att medlemmarna ska ha möjlighet att leva som andra i samhället och få ett gott liv på sina egna villkor. Personlig assistans är en av förutsättningarna för det. Därför började Föreningen JAG att också vara assistansanordnare för sina medlemmar. Nu drivs assistansverksamheten genom dotterföreningen Brukarkooperativet JAG. Livet är livsfarligt, det vet vi alla. Men det är mer livsfarligt för vissa samhällsmedborgare än u 3

4 Cecilia Blanck idag. u andra. JAGs medlemmar hör ofta dit! Därför samlar JAG kunskap och resurser för att trygga sina medlemmars goda liv. Den ideella dotterföreningen Brukarkooperativet JAG och Stiftelsen JAG som är till för kooperativets medlemmar har resurser för medlemmarnas trygghet. JAGs medlemmar vill självklart ha valfrihet som andra i livet, men blir lätt offer för andras behov, har det visat sig. JAGs medlemmar slipper att vara en handelsvara som andra har makt över och kan berika sig på! Brukarkooperativet JAG är bara till för sina medlemmar! Inga ägare eller tjänstemän berikar sig på medlemmarnas assistans! Det har från början varit och är stadgarnas inriktning. Cecilia och Magnus. JAGs medlemmar kan få egenmakt och bästa möjliga personliga assistans utan att vara affärs objekt. JAG är enbart medlemmarnas! Inga andra ägare finns. Inga föräldrars, ingen personals, inga välfärdsarbetares! Det är det som är världsunikt! Hela assistansersättningen går till JAG-medlemmarnas bästa! Assistansbranschen har under JAGs livstid utvecklats och många små och stora assistansanordnare lockar assistansbrukare med kortsiktiga marknadsföringsknep för att göra goda affärer. En del brukare charmas av att vara viktiga kunder för affärsmän som vill komma åt deras assistanspengar. Väljer man bort JAG har man också valt bort brukartryggheten som finns i JAG! Däremot kan man vara med och kämpa för sina behov i Föreningen JAG, även om man valt en annan assistanslösning. Men man ska vara klar över att det är Brukarkooperativet JAGs medlemmar som betalar intressepolitiken i JAG. I Förening en JAGs årsberättelse kan ni läsa om hur omfattande denna verksamhet är. Vi träffar ofta politiker och tjänstemän för att påverka. Det är stor konkurrens om samhällsresurserna och det är nödvändigt att ständigt hålla sig framme för att få del av skattemedlen. JAG är medlemmarnas starka röst för att bevara sin assistans! Dessutom har vi studiebesök från all världens hörn och deltar i internationella organisationers arbete. Assistansverksamheten i Brukarkooperativet JAG har haft ett fantastiskt men tufft år sedan förra årsmötet! Två nya dotterbolag till Brukarkooperativet JAG har satts igång, så koncernen har vuxit. JAGs medlemmar har fått hjälp att försvara sina rättigheter, så de flesta har undgått katastrofala nedskärningar i sin assistans, trots försäkringskassans spariver. Assistansmarknaden har upplevt nya katastrofer med fusk och misstankar av olika slag, som drabbar alla, hur oskyldig man än är. Handeln med vinstdrivande assistansbrukare har blivit värre än någonsin. Hård marknadsföring har frestat och lockat. Att vara 4

5 Linda och Richard. Linda Forzelius idag. åtråvärd på marknaden och lockas med guld och gröna skogar har varit oemotståndligt för vissa före detta JAG-medlemmar. JAG har tappat flera medlemmar men även fått lika många nya. Statens kostnader för personlig assistans ökar och besparingsförslag hotar. Den fria assistansmarknaden är inte utan problem. LSS-utredningen fick bukt med trivselpengarna, som vissa stora assistansföretag tidigare betalade till brukare för att få bra kunder. Men uppfinningsrikedomen är stor. Nu har riskkapitalbolag köpt upp lönande assistansföretag och fört pengar utomlands utan att skatta för vinsterna i Sverige. Några företag har specialiserat sig på att lura invandrare och bidragsfuskat i stor skala. Kommuner och vissa företag har börjat kalla gruppbostäder för assistansboenden och låter staten betala personalkostnaderna med assistansersättning, trots att de redan fått statsbidrag. Det är inte konstigt att assistanskostnaderna ökar! När assistansreformen kom till eftersträvades brukarmakt. Därför ville vi att det inte enbart skulle vara kommuner som anordnade personlig assistans, utan man skul le få vara egen anordnare eller gå samman i brukarkooperativ såsom JAG. Nu har den fria marknaden skapat en ägarmakt. Alla kan nu göra pengar och ha makt i assistansbranschen. Den enda makt brukarna ofta har nu är att kunna välja assistansanordnare. Nu har staten tillsatt en ny assistansutredning. Det ska sparas! Fusket ska stoppas! JAG har hela tiden påpekat flera brister, som inte rättas till. I och med att det är EN schablon, finns det mycket lönsamma, mindre lönsamma och olönsamma assistansbrukare. Konkurrensen och valfriheten är mycket orättvist fördelad för brukarna. Staten vågar inte, har hittills inte vågat, rätta till detta. Felet och problemen består! Staten har inte heller satt gränsen mellan egen bostad med personlig assistans och gruppbostad. Därför kommer kommuner och andra att utnyttja assistentpengarna till personal i gruppbostäder. Man måste klargöra gränsen. Kan två, tre eller fyra... och så vidare bo ihop med assistans? Brukarkooperativets medlemmar och JAGs verksamhet försöker vara vit som snö och hjälpa till att mota alla avarter, för att medlemmarna ska få behålla assistansreformen oskadad i Sverige. Dessutom måste den spridas ut i världen. Vi gör vad vi kan! Jag vill till sist tacka er av hela mitt hjärta för ert förtroende under de år som jag varit i ledningen! Utan er medlemmar, företrädare och assistenter hade ingenting varit möjligt! Förra sommaren när vi var i Almedalen, tänkte jag: Bättre än så här kan ingenting bli i ett yrkesliv! Tänk att få vara med om den utveckling som skett under dessa 20 år! JAGs medlemmar visar på själva livets värde och vad mänskliga rättigheter betyder. Får man möjlighet så kan många av livets orättvisor kompenseras! Liv och lycka kan vi alla uppleva. Det bevisar Sverige med assistansreformen och JAG med sin förening och assistans. Och allt detta har jag fått vara med om tillsammans med er. Tack! Gerd Andén Före detta ordförande 5

6 Försäkringskassan i hjulet för Camillas pojkvännens kärlek Om Camilla Petterssons pojkvän inte flyttar från lägenheten mister Camilla sin personliga assistans på kvällar och nätter. Enligt Försäkringskassan ska nämligen pojkvännen trots att han också har en funktionsnedsättning ta över assistentens arbetsuppgifter och ansvar. För två år sedan berättade vi i Jagaren om JAG-medlemmen Camilla Pettersson i Trollhättan och hennes nya liv med egen lägenhet och personlig assistans. Det sista Camilla sa innan vi lämnade henne var hur mycket hon såg fram emot att hon och pojkvännen snart skulle flytta ihop. Våren 2009 skrev sig pojkvännen i Camillas lägenhet och de informerade Försäkringskassan om den nya situationen eftersom det innebar att Camilla inte längre hade rätt till bostadsbidrag. Allt var frid och fröjd eller det var i varje fall vad Camilla trodde. Ansökte om fler timmar En tid därefter lämnade Camilla in en ansökan till Försäkringskassan om att få personlig assistans på sin dagliga verksamhet. I samband med ansökan nämnde Camillas gode man, Monica Svensson, i ett samtal med Försäkringskassan att Camilla numera är sambo. Då började karusellen, säger Monica. Det ramlade in brev från Försäkringskassan om att Camillas assistanstimmar skulle dras in med ungefär 25 timmar per vecka. De skrev att äkta makar enligt äktenskapsbalken har skyldighet att hjälpa varandra och eftersom sambor jämställs med äkta makar ska nu pojkvännen ta över assistentens arbetsuppgifter på kvällen och natten. Han klarar inte uppgiften Men pojkvännen har också en funktionsnedsättning och varken kan eller vill assistera Camilla. Och Camilla vill absolut inte att pojkvännen ska hjälpa henne på toaletten eller på natten om hon vaknar och behöver hjälp att hosta upp slem. Camillas pojkvän har inte förmåga att assistera henne på ett tryggt sätt. Han har gått i särskola och har sin egen problematik. Att de överhuvudtaget kan bo ihop är ju tack vare att Camilla har assistans! De vill bara vara tillsammans. De är kära och allt har fungerat bra hittills. Men Försäkringskassan säger att vi kränker pojkvännen genom att säga att han inte kan ta detta ansvar, säger Monica. Tänker på detta hela tiden Camilla uttrycker klart och tydligt sin åsikt om Försäkrings kassans agerande. Jag tycker att det är för jävligt att folk på Försäkringskassan ska bestämma vem som ska hjälpa mig, säger Camilla. Jag tänker på det här hela tiden. Min pojkvän 6

7 sätter käppar och Vi skulle inte göra slut, men vi måste bo på var sitt håll och det vill vi inte. betyder jättemycket för mig. Jag vill inte att de ska förstöra för oss. Från när jag var liten har jag bråkat och kämpat. Och nu gör de så här. Jag förstår det inte. Kommer att flytta isär Pojkvännen i sin tur har skrivit brev till Försäkringskassan och meddelat om att om beslutet om indragna assistanstimmar går igenom så kommer han och Camilla att flytta isär. Vi skulle inte göra slut, men vi måste bo på var sitt håll och det vill vi inte, säger Camilla. Kammarrätten avgör ärendet Med stöd av JAGs jurist Finn Kronsporre har Camilla begärt inhibition av Försäkringskassans beslut. I den muntliga förhandlingen sa Försäkringskassan att Kammarrätten skulle vara medveten om att det finns ett ekonomiskt intresse från servicegarantens sida av att hålla uppe antalet assistanstimmar på grund av att arvodet som betalas ut till servicegaranten är baserat på antalet utförda assistanstimmar. Det är ett horribelt och desperat påstående från Försäkringskassans sida, säger Monica. Det måste vara så att de lägger in personliga värderingar i det här. Camilla är en flicka som inte ens kan flytta sina fötter själv på fotplattan. Men Försäkringskassans handläggare hade aldrig träffat henne innan de möttes i rätten. Ärendet ligger nu i Kammarrätten som har beviljat inhibition i väntan på domen. 7

8 ÅRSMÖTET 2011 Karl Nilsson med familj skänkte en miljon kronor till Föreningen JAG. Berit Holmberg Jan Westerlund JAGs ordförande Magnus Andén öppnade traditionsenligt Föreningen JAGs årsmöte med Gerd Andén vid sin sida. Gerd Andén meddelade senare att hon inte ställde upp till omval till styrelsen i Brukarkooperativet JAG men lovade att finnas kvar för JAGs medlemmar som seniorkonsult. 8

9 Nytt deltagarrekord på JAGs årsmöte Årsmötet gick av stapeln den 7 8 maj på Infra City i Upplands Väsby utanför Stockholm och som vanligt bestod programmet av en blandning av glädje och allvar. Som vanligt slogs också deltagarrekord på årsmötet med över 300 deltagare, varav drygt 80 fullvärdiga medlemmar. Årsmötet började med att Karl Nilsson och hans företrädare Siv Eriksson Nilsson gick upp på scenen och överlämnade en miljon kronor i gåva till Föreningen JAG. Pengarna ska användas till JAGs medlemmars bästa och är placerade på ett särskilt konto. De är, enligt önskemål från Karl och Siv, avsedda endast för personer som är medlemmar både i Föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Gästerna Lördagens gäst var EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (fp). Cecilia försäkrade att hon helhjärtat stödjer JAGs kamp mot alla institutioner i Europa. Hon lovade att hon i egenskap av vice ordförande i EUs handikappgrupp kommer att göra allt hon kan för att inga fler institutioner byggs i Europa och inga fler barn skiljs från sina föräldrar för att växa upp på institution. Cecilia berättade också att hon kommer att delta i Freedom Drive i Strasbourg som arrangeras i höst av ENIL, det europeiska näteverket för Independent Living, där Föreningen JAG ingår. På söndagen medverkade Jenny Wilder från forskningsprojektet Barns delaktighet i familjeaktiviteter. Projektet drivs av Högskolan i Jönköping i samarbete med JAG, FUB och RBU och finansieras av Allmänna Arvsfonden. I första delen av projektet har 60 familjer svarat på ett frågeformulär om olika familjeaktiviteter liksom frågor om barnet och familjen. Resultatet visar att i de flesta familjer u Birgitta Tullberg, som deltagit i Freedom Drive två gånger och även varit i Finland och föreläst, berättade för Cecilia Wikström (fp) varför hon engagerat sig i att institutionerna ska av vecklas i Europa. 9

10 ÅRSMÖTET 2011 u jobbar båda föräldrarna del- eller heltid utanför hemmet och även deltid som personlig assistent åt sitt barn. Det är vanligare att mamman jobbar som personlig assistent i större utsträckning än pappan och att pappan är den som har heltidsjobb utanför hemmet. Den aktivitet där barnen var som mest engagerade var att busa och skoja tillsammans med någon annan inom familjen. Att titta på TV och åka bil var andra saker som barnen gillade att göra medan att pyssla och skapa är det tråkigaste. Ändå är det en aktivitet som återkommer ofta. Andra saker som inte heller är populära är att packa skolväskan och städa sitt rum, helt överensstämmande med vad de flesta barn tycker. Nästa steg är att forskarna ska besöka tio familjer som angett att barnet är delaktigt i hög grad i familjens aktiviteteter för att ta del av deras erfarenheter. JAGs medlemmar och deras familjer kommer därefter att inbjudas till de workshops som planeras med utgångspunkt från forskningsresultaten. Underhållningen I årsmötesprogrammet gavs stort utrymme åt uppträdande av alla de slag. Mats Lindberg berättade också om vilka möjligheter som finns för medlemmar som vill vara aktiva i olika typer av kulturyttringar i JAGs Arvsfondsprojekt Kultur för alla. Tor Arne Høidal är ordförande i norska Foreningen JAG. Föreningen JAGs styrelse VALD VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 7 MAJ 2011 Magnus Andén Anna Ingren Ekerö, 1:a vice ordförande Legal företrädare: Åsa Ingren/Kerstin Ingren Tel: Birgitta Tullberg Tibro, 2:a vice ordförande Legal företrädare: Lars Tullberg Tel: Lotta Fallgren Visby, ledamot Legal företrädare: Maj-Britt Fallgren Tel: Richard Kostenius Boden, ledamot Legal företrädare: Linda Forzelius/Kerstin Kostenius Tel: Älvsjö, ordförande Legal företrädare: Cecilia Blanck/ Gerd Andén Tel:

11 Kenny Brandt. Malin Johansson. Celine Martinson missar inte JAGs årsmöte. Stefan Nilsson och Gustav Loberg på favoritinstrumenten. Richard Kostenius och Axel Bengtén spelar musik ihop i Boden. Mattias Börjesson Stockholm, ledamot Legal företrädare: Pelle Börjesson Mia Ek Dalby, ledamot Legal företrädare: Anita Ek Kristina Edvall Sävedalen, suppleant Legal företrädare: Ewa Sahlström Victor Endom Stockholm, suppleant Legal förträdare: Anette Endom Är du medlem i Föreningen JAG? Betala medlemsavgiften för 2011 genom att sätta in 100 kr på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. Tel: Tel: Tel: Tel:

12 ÅRSMÖTET 2011 Gunilla Storm, ny suppleant i Brukarkooperativet JAGs styrelse: Simon har lärt mig massor Gunilla Storm valdes på årsmötet till suppleant i kooperativets styrelse. Här presenterar hon sig själv. veten och på gränsen till envis. Inget kunde eller visste jag om funktionshindrades situation innan jag fick Simon. Under de 24 år vi hittills haft tillsammans har jag lärt mig massor som jag nu hoppas och tror kan vara till hjälp i mitt kommande styrelseuppdrag. Simon föddes efter en turbulent graviditet och när det var dags var det en mycket lite kille som kom fram och såg dagen ljus. Det visade sig att Simon hade en mycket ovanlig kromosomskada vilket har gjort att han inte alltid har haft det så lätt. Mycket har varit ett kämpande. Att ha en diagnos som det finns lite kunskap omkring gör det ofta svårt att få det stöd Simon älskar att sitta i sin hammock, på sin egen altan, och njuta. Jag heter Gunilla Storm, är värmländska men bor sedan åtta år i Norra Lundby, mellan Skara och Skövde. Här bor jag i ett gammalt hus med min sambo Fredrik och fem barn mellan 10 och 19 år. Mina två äldsta söner Linus och Simon har flyttat hemifrån, Simon till Skara och Linus till Skövde, så jag har även dem på acceptabelt avstånd... Till vardags arbetar jag som verksamhetspedagog i Skövde kommuns omvårdnadsförvaltning, LSS. Min fritid delar jag mellan barnens olika aktiviteter och mina vänner. Skulle de beskriva mig så tror jag de skulle säga att jag är en obotlig optimist, mycket målmedoch den hjälp man behöver, vilket många säkert har erfarenhet av. Men Simon, som i grunden är en mycket glad och positiv ung man, kanske lite lik mor vad gäller målmedvenheten, har aldrig gett upp. Till exempel lärde sig Simon gå vid 12 års efter flera operationer och många sjukgymnasttimmar. Idag bor han med stöd från sina personliga assistenter i egen bostads rätt och har sin egen lilla täppa och älskar att sitta i sin hammock, på sin egen altan, och njuta. Särskilt nu när det börjar bli sommar Gunilla Storm Brukarkooperativet JAGs styrelse VALD VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 8 MAJ 2011 Cecilia Blanck Stockholm, ordförande Företräder: Magnus Andén Tel: Linda Forzelius Vällingby, 1:a vice ordförande Företräder: Richard Kostenius Tel: Anette Endom Bassman Stockholm, 2:a vice ordf Företräder: Victor Endom Tel: Maj-Britt Fallgren Visby, ledamot Företräder: Lotta Fallgren Tel: Lars Tullberg Skövde, ledamot Företräder: Birgitta Tullberg Tel: Allan Sundberg Älvsjö, ledamot Företräder: Tim Sundberg Tel: Maria Månsson Hästveda, ledamot Företräder: Kenny Brandt Tel: Ewa Sahlström Sävedalen, suppleant Företräder: Kristina Edvall Tel: Gunilla Storm Axvall, suppleant Företräder: Simon Storm Tel:

13 Förra sommaren samlades JAGs medlemmar i Visby under politikerveckan för att försvara assistansreformen. Nej till försämringar av personlig assistans! Föreningen JAG deltog i den överläggning om fusket som barn- och äldreminister Maria Larsson bjöd in till i mars. Föreningen JAG var även med på särskilda utredaren Susanne Billums första möte med representanter för brukarorganisationerna i juni. Utöver JAG deltog Handikappförbunden, Lika Unika, IfA och STIL. Susanne Billum är justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen och har tidigare bland annat varit rättschef på Socialdepartementet. Susanne är ensamutredare, detta är alltså inte någon parlamentarisk utredning, och uppdraget ska redovisas redan den 15 februari Oavsett vad vi tycker om utredningen är det viktigt att Föreningen JAG finns med i överläggningarna så att inte assistans användare med intellektuella funktionsnedsättningars behov åsidosätts, säger Cecilia Blanck. Regeringens nya utredning om kostnaderna för assistansersättningen har fått Sveriges assistans användare att reagera. I media talar regeringen om att man vill utreda eventuellt missbruk och överutnyttjande i systemet för att komma åt fusk. Det ställer vi naturligtvis upp på. Men när man utöver detta även ger utredaren i uppdrag att föreslå åtgärder för att begränsa de totala kostnaderna för personlig assistans måste vi agera, säger Cecilia. Föreningen JAG har tillsammans med bl a STIL, RBU och DHR startat ett Facebook-upprop mot försämringar av assistansreformen. Man har också i en gemensam skrivelse begärt att få ingå i utredningens expert- och sakkunniggrupp. Utredningen om assistansersättningens kostnader (S 2011:04) Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska titta på hur stor del av den totala kostnadsökningen inom den statliga assistans ersättningen som utgörs av fusk, oegentligheter och över utnyttjande. I utredningen ska också grundorsakerna till kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen analyseras, bland annat när det gäller hur stor del av kostnadsutvecklingen som kan hänföras till övervältring av kostnader mellan huvudmän. Utredningen ska presentera förslag i syfte att säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter enligt lagen värnas. När utredningen är klar tar Riksdagens socialutskott ställning till förslaget. Läs mer om kommande förändringar och hot mot assistansreformen på sid

14 Gott & blandat Foto: Robert Paraniak UPPDRAG FÖR FUNKISBYRÅN Två av Funkisbyråns modeller, Frida Gustavsson och Stefan Nilsson, har fotats av konstnären Elisabeth Ohlson Wallin inför hennes kommande utställning Heteronorm/Etnonorm på Fredsmuseum i Uppsala. HALLIWICK-SIMGALA Jag och Monica Tornevik var inbjudna att dela ut priser vid en gala i Jakobsbergs simhall i april, arrangerad av Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen, där många JAG-are är medlemmar. Vi tappade snabbt bort hur många diplom och medaljer vi delade ut under eftermiddagen. Varje grupp simmare kom upp som etta på prispallen och blev påannonserade av en fanfar med riktiga trumpeter. Alla var ju vinnare! Det är så med halliwicksimning, det är en individuellt anpassad simstil som går ut på att vinna ökad förmåga för sig själv. Magnus Andén PUSSELBITSVINNARE 2011 Birgitta och Göran Anér, företrädare för JAGmedlemmen Daniel Anér, har fått Autism- och Aspergerförbundets pris Årets pusselbit för att de med djup kunskap och brett engagemang framgångsrikt arbetat för att försvara rättigheter och förbättra villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Hanna Persson Annika Christoffersson. SÖNDAGSTRÄFFAR I Skåne har JAG-medlemmar under två års tid träffats i studiecirkelform på söndagarna och arbetat med olika uttrycksformer, både musik, dans, afrikansk rytmik och eget skapande. Man håller till i Allaktivitetshuset i Dalby och till hösten har man bland annat planerat in ett möte om datakommunikation och hur man kan göra egna hemsidor i samarbete med JAGs arvsfondsprojekt Kultur för alla. 14

15 Vårens sista medlemsträff i Stockholm hade Afrika-tema och härlig live-musik med URKRAFT SPORTLOVSKUL Under sportlovet kunde skollediga medlemmar komma till kansliet i Stockholm under en dag och prova på några olika innesporter. Här är det Kasper Hult som testar bowling. POLITIKERBESÖK Ewa Samuelsson (kd), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsoch funktionshinderfrågor i Stockholm, och borgarrådssekreterare Mejke Runström besökte JAGs kansli i juni. De träffade bland andra Patrik Haase, Linda Forzelius och Mattias Börjesson. JAG-MEDLEMMAR BJÖD FÖRSÄKRINGSKASSAN PÅ SOPPTEATER Omring 60 personer från Försäkringskassans huvudkontor, som ligger tvärs över gatan från JAGs kansli, kom och tittade på JAG-musikalen Fett bra på JAGs kansli i slutet av maj. Efter föreställningen bjöds de på sopplunch och mingel. 15

16 JAGs Stockholmsvecka från Vilken härlig inledning på sommaren! till Frida Glantz i femkampstävlingen på Gröna Lund Matilda Berglund i solen på Skansen. Torsten Elofsson i karnevalståget. Andrea Jarl på Allsångsrepetition på Skansen. Även musikverkstaden höll sambatakt. Närmast kameran Gina Jeles. Henrik Ståhlberg vann pris för sin karnevalsdräkt. Maria Magnusson och Martina Gröning sken i kap med solen. 16

17 Sambakarneval! Hillevi Larssons bild av Fanny Stålnacke och Joanna Santesson i Humlegården vann första pris i fototävlingen. Sina Hosseini-Rad rundar Sergels Torg. Mia Ek trivdes i karnevalen. Åsa Hag passerar Kungsträdgården. 17

18 Gott samarbete mellan god och servicegarant Karina Svedin, 37, är en aktiv kvinna som trivs med livet. Att ansöka om personlig assistans är det bästa jag gjort för Karina i hela mitt liv, konstaterar Karinas gode man Berit Svedin. Uppdraget som Karinas servicegarant sköts av Annika Vikdahl. Här berättar de om sitt samarbete för att Karina ska få bästa möjliga assistans. Karina Svedin bodde hemma tills hon var 18 år, därefter har hon bott både på elevhem och i gruppbostad några år innan hon flyttade till en egen lägenhet med assistans. Första tiden anlitade Karina kommunen som assistansanordnare. Men jag fick inte säga ifrån om något var fel och det är viktigt eftersom Karina inte själv kan säga ifrån, säger Berit gick Karina med i Brukarkooperativet JAG. Det var aldrig aktuellt för Karinas gode man Berit Svedin att åta sig uppdraget som servicegarant. Annika fick frågan Frågan gick istället till Annika Vikdahl, som Karina och Berit kände sedan flera år tillbaka. Annika sa ja, och på den vägen är det. Annika sköter allt som har med assistansen att göra, som tidrapportering och arbetsledning av assistenterna, medan Berits huvuduppgift är att stötta Karina i hennes personliga angelägenheter. Karina Svedin. Många möten Annika och Berit träffas regelbundet, minst en gång i veckan. Det blir både planerade möten och mer akuta träffar när ett problem uppstår som måste lösas direkt. Är det något jag funderar på kring assistansen så frågar jag Berit. Vi fattar besluten gemensamt, säger Annika. Annika och Karina lärde känna varandra när Annika jobbade som nattsjuksköterska på Karinas korttidsboende. Sedan jobbade Annika även en period på den gruppbostad där Karina bodde. Men att jobba på boende var inte min grej. Det stämde inte. Så u SERVICEGARANTEN ARBETSLEDER ASSISTENTERNA I MEDLEMMENS STÄLLE För den som inte själv kan vara arbetsledare för sina personliga assistenter, är det självklart helt avgörande för assistansens kvalitet att arbetsledningen utförs av en person med fingertoppskänsla för hur man vill ordna sin assistans. Bara då kan man leva ett självvalt liv med personlig assistans. Det är ingen slump att JAG valt att kalla personen med detta kvalificerade uppdrag för servicegarant. Det är alltid medlemmen, med stöd av eventuell legal företrädare, som bestämmer hur assistansen ska utföras rent praktiskt. Det gäller allt, i stort och smått, exempelvis hur assistenterna ska tillämpa tystnadsplikten, i vilken ordning man tar på kläderna, hur länge man stannar kvar på en fest 18

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan Allt du behöver veta om... SOMMARveckan 2015 Program tisdag 23/6 11.00 11.30 Sjung igång sommaren! Stora Klara 11.30 11.45 Invigning av sommarveckan! Kurserian 11.00 12.30 Lunch Kurserian 13.00 17.00 Allsång

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? 2014-10-10 Eva Borgström

FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? 2014-10-10 Eva Borgström FUB:s boendeundersökning Hur bor du idag? Hur vill du bo i framtiden? FUB:s boendekommitté: Maria Holmberg Barbro Lewin Göran Stridsberg Eva Borgström Bildades hösten 2012 Enkät Presentation vid temadag

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Föreningen JAG Föreningen JAG, Jämlikhet,

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer