JAG säger nej till försämringar av personlig assistans!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAG säger nej till försämringar av personlig assistans!"

Transkript

1 MEDLEMSTIDNING FÖR FÖRENINGEN JAG OCH BRUKARKOOPERATIVET JAG. NR JAG säger nej till försämringar av personlig assistans! Framgång för JAG i Norge Bilder från årsmötet och sommarveckan!

2 Innehåll LEDARE Nr Kan inte bo tillsammans 6 Försäkringskassebeslut hotar kärleken En miljon och lite till 8 Det hände på årsmötet Nej till försämringar av personlig assistans 13 Ännu en ny utredning hotar assistansen Gott & blandat 14 Positiva nyheter och notiser Stockholmsveckan i bilder 16 Sol, värme och gemenskap Servicegarantens viktiga uppdrag 18 Samarbete ger bäst personlig assistans Jag har varit ordförande i Brukarkooperativet JAG sedan starten. Det har varit en fantastisk uppgift som livet och ni gav mig! Jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt! Vi har under min ledning lyckats samla en stor kunskap till JAG. Den envisa uppfattning som jag har, att alla människor har samma värde och ska hjälpas åt i en välfärdsstat att kompensera funktionsnedsättningar som vissa drabbas av, har varit och är min drivkraft så länge jag lever. På omslaget Mia Ek i JAGs karneval i Stockholm 30/6 Ansvarig utgivare Gerd Andén Produktion Föreningen JAG Tryck Allduplo Offsettryck AB Insänt material JAGAREN förbehåller sig rätten att redigera och korta insändare och annat insänt material. Föreningen JAG är en ideell riksförening med full värdiga medlemmar (med egna funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi) och stödmedlemmar i hela landet. De flesta fullvärdiga medlemmar har personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreningen JAG arbetar intressepolitiskt för att personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, ska ha möjlighet till ett gott liv med bästa möjliga personliga assistans. Vill du bli medlem kan du betala in års avgiften, 100 kr, på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. I medlemskapet ingår en prenumeration på JAGAREN. Vill du veta mer om oss eller hur du kan ordna din personliga assistans genom Brukarkooperativet JAG? Ring till JAGs kansli, tel , eller skriv till Föreningen JAG, Box 16145, Stockholm. Du kan också skicka e-post till För mer information, titta på JAGs hemsida: Det är ett hårt arbete att vara ansvarig styrelseordförande, så som jag varit i Brukarkooperativet JAG med tre dotterbolag och Stiftelsen JAG. Nu har jag fyllt 70 år och anser att uppgiften måste överlåtas åt yngre förmågor för att inte JAG ska bli en åldrad organisation. Därför ställde jag inte upp för omval på årsmötet. Vi har tur! JAG har flera mycket kompetenta unga förmågor i ledningen och i styrelsen, som är ideologiskt helt pålitliga. Ledningen i Brukarkooperativet JAG har gått igenom ett stålbad det senaste halvåret med hård konkurrens och oro i organisationen. De har bestått provet mycket bra! Trots omvälvningarna och den stenhårda konkurrensen har de klarat att ha entusiasmen och kraften kvar för att JAG ska bestå och utvecklas positivt. Detta gör att jag känner mig trygg i att lämna över styrelseansvaret och ledningen till dem. Cecilia Blanck är legal företrädare till sin bror Magnus Andén, som hon vuxit upp tillsammans med. Hon valdes på årsmötet till styrelseordförande i Brukarkooperativet JAG 2

3 JAGs medlemmar slipper att vara en handelsvara som andra har makt över och kan berika sig på och därmed i koncernen och är även ordförande i JAG Assistans ab i Finland. Cecilia är dessutom VD i Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag. Linda Forzelius, legal företrädare till sin bror Richard Kostenius, är styrelseordförande och vice VD i Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag och ordförande i JAG Assistanse AS i Norge. Anette Endom Bassman är legal företrädare till sin son Victor Endom och styrelseordförande i Stiftelsen JAG. Det är ett hårt arbete att leda och utveckla den stora verksamheten som JAG har. Jag utgår ifrån att de unga entusiastiska ledarna nu får stöd och förtroende från er medlemmar och anställda för att kunna göra sitt allra bästa, även om de ännu inte hunnit få lika tjockt skinn på näsan som jag. Jag har tänkt att vara kvar som seniorkonsult, heja på mina efterträdare och få tid att beskriva JAGs utveckling och det unika som vi gjort i Sverige, så att andra i världen kan inspireras att driva en liknande kamp. Mitt hjärta är alltid kvar i JAG, så länge det slår! Vi måste vara rädda om JAG, eftersom det kommer att behövas mer än någonsin även i framtiden! Jag är dessutom fortfarande legal företrädare för Magnus och kan hjälpa honom i Föreningen JAG. Föreningen JAG startade i januari 1992 och är alltså snart inne på sitt 20e år. Medlemsantalet ökar varje år. Magnus har varit ordförande alltsedan starten. Övriga styrelsemedlemmar har varierat genom åren. Den nuvarande styrelsen i Sverige som omvaldes på årsmötet är förutom Magnus Andén, Anna Ingren, Birgitta Tullberg, Lotta Fallgren, Richard Kostenius, Mattias Börjesson, Victor Endom och Kristina Edvall. Flera styrelsemedlemmar och andra medlemmar har avlidit under åren. Men många medlemmar som varit med sedan starten finns kvar, nya har kommit till och föreningen kämpar vidare. Föreningen JAG är stark och mycket speciell. När den startade var debatten om rätten till sitt liv mycket aktiv. Livets värde ifrågasattes, speciellt för personer som JAGs medlemmar. Idag har personer med flera stora funktionsnedsättningar rätt till ett gott liv, rätt till personlig assistans i Sverige och rätt till mänskliga rättigheter som andra! Tack vare Föreningen JAG har inget annat hittills varit politiskt möjligt i Sverige. Och så ska det förbli! Vi vill dessutom sprida JAGs målsättning till övriga världen. Alla JAGs medlemmar har redan hjälpt till att göra världen lite bättre! Föreningen JAG har nu fått syster organisationer i både Norge och Finland. Vi hade den stora glädjen att ha några gäster därifrån med på JAGs årsmöte i maj. I hela världen finns inga motsvarande föreningar som JAG! Det finns föräldraföreningar, personalföreningar och liknande för personer med flera stora funktionsnedsättningar varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Personer som JAGs medlemmar har där ingen egen röst! Föreningen JAG är en ideell förening, där medlemmarna arbetar för att medlemmarna ska ha möjlighet att leva som andra i samhället och få ett gott liv på sina egna villkor. Personlig assistans är en av förutsättningarna för det. Därför började Föreningen JAG att också vara assistansanordnare för sina medlemmar. Nu drivs assistansverksamheten genom dotterföreningen Brukarkooperativet JAG. Livet är livsfarligt, det vet vi alla. Men det är mer livsfarligt för vissa samhällsmedborgare än u 3

4 Cecilia Blanck idag. u andra. JAGs medlemmar hör ofta dit! Därför samlar JAG kunskap och resurser för att trygga sina medlemmars goda liv. Den ideella dotterföreningen Brukarkooperativet JAG och Stiftelsen JAG som är till för kooperativets medlemmar har resurser för medlemmarnas trygghet. JAGs medlemmar vill självklart ha valfrihet som andra i livet, men blir lätt offer för andras behov, har det visat sig. JAGs medlemmar slipper att vara en handelsvara som andra har makt över och kan berika sig på! Brukarkooperativet JAG är bara till för sina medlemmar! Inga ägare eller tjänstemän berikar sig på medlemmarnas assistans! Det har från början varit och är stadgarnas inriktning. Cecilia och Magnus. JAGs medlemmar kan få egenmakt och bästa möjliga personliga assistans utan att vara affärs objekt. JAG är enbart medlemmarnas! Inga andra ägare finns. Inga föräldrars, ingen personals, inga välfärdsarbetares! Det är det som är världsunikt! Hela assistansersättningen går till JAG-medlemmarnas bästa! Assistansbranschen har under JAGs livstid utvecklats och många små och stora assistansanordnare lockar assistansbrukare med kortsiktiga marknadsföringsknep för att göra goda affärer. En del brukare charmas av att vara viktiga kunder för affärsmän som vill komma åt deras assistanspengar. Väljer man bort JAG har man också valt bort brukartryggheten som finns i JAG! Däremot kan man vara med och kämpa för sina behov i Föreningen JAG, även om man valt en annan assistanslösning. Men man ska vara klar över att det är Brukarkooperativet JAGs medlemmar som betalar intressepolitiken i JAG. I Förening en JAGs årsberättelse kan ni läsa om hur omfattande denna verksamhet är. Vi träffar ofta politiker och tjänstemän för att påverka. Det är stor konkurrens om samhällsresurserna och det är nödvändigt att ständigt hålla sig framme för att få del av skattemedlen. JAG är medlemmarnas starka röst för att bevara sin assistans! Dessutom har vi studiebesök från all världens hörn och deltar i internationella organisationers arbete. Assistansverksamheten i Brukarkooperativet JAG har haft ett fantastiskt men tufft år sedan förra årsmötet! Två nya dotterbolag till Brukarkooperativet JAG har satts igång, så koncernen har vuxit. JAGs medlemmar har fått hjälp att försvara sina rättigheter, så de flesta har undgått katastrofala nedskärningar i sin assistans, trots försäkringskassans spariver. Assistansmarknaden har upplevt nya katastrofer med fusk och misstankar av olika slag, som drabbar alla, hur oskyldig man än är. Handeln med vinstdrivande assistansbrukare har blivit värre än någonsin. Hård marknadsföring har frestat och lockat. Att vara 4

5 Linda och Richard. Linda Forzelius idag. åtråvärd på marknaden och lockas med guld och gröna skogar har varit oemotståndligt för vissa före detta JAG-medlemmar. JAG har tappat flera medlemmar men även fått lika många nya. Statens kostnader för personlig assistans ökar och besparingsförslag hotar. Den fria assistansmarknaden är inte utan problem. LSS-utredningen fick bukt med trivselpengarna, som vissa stora assistansföretag tidigare betalade till brukare för att få bra kunder. Men uppfinningsrikedomen är stor. Nu har riskkapitalbolag köpt upp lönande assistansföretag och fört pengar utomlands utan att skatta för vinsterna i Sverige. Några företag har specialiserat sig på att lura invandrare och bidragsfuskat i stor skala. Kommuner och vissa företag har börjat kalla gruppbostäder för assistansboenden och låter staten betala personalkostnaderna med assistansersättning, trots att de redan fått statsbidrag. Det är inte konstigt att assistanskostnaderna ökar! När assistansreformen kom till eftersträvades brukarmakt. Därför ville vi att det inte enbart skulle vara kommuner som anordnade personlig assistans, utan man skul le få vara egen anordnare eller gå samman i brukarkooperativ såsom JAG. Nu har den fria marknaden skapat en ägarmakt. Alla kan nu göra pengar och ha makt i assistansbranschen. Den enda makt brukarna ofta har nu är att kunna välja assistansanordnare. Nu har staten tillsatt en ny assistansutredning. Det ska sparas! Fusket ska stoppas! JAG har hela tiden påpekat flera brister, som inte rättas till. I och med att det är EN schablon, finns det mycket lönsamma, mindre lönsamma och olönsamma assistansbrukare. Konkurrensen och valfriheten är mycket orättvist fördelad för brukarna. Staten vågar inte, har hittills inte vågat, rätta till detta. Felet och problemen består! Staten har inte heller satt gränsen mellan egen bostad med personlig assistans och gruppbostad. Därför kommer kommuner och andra att utnyttja assistentpengarna till personal i gruppbostäder. Man måste klargöra gränsen. Kan två, tre eller fyra... och så vidare bo ihop med assistans? Brukarkooperativets medlemmar och JAGs verksamhet försöker vara vit som snö och hjälpa till att mota alla avarter, för att medlemmarna ska få behålla assistansreformen oskadad i Sverige. Dessutom måste den spridas ut i världen. Vi gör vad vi kan! Jag vill till sist tacka er av hela mitt hjärta för ert förtroende under de år som jag varit i ledningen! Utan er medlemmar, företrädare och assistenter hade ingenting varit möjligt! Förra sommaren när vi var i Almedalen, tänkte jag: Bättre än så här kan ingenting bli i ett yrkesliv! Tänk att få vara med om den utveckling som skett under dessa 20 år! JAGs medlemmar visar på själva livets värde och vad mänskliga rättigheter betyder. Får man möjlighet så kan många av livets orättvisor kompenseras! Liv och lycka kan vi alla uppleva. Det bevisar Sverige med assistansreformen och JAG med sin förening och assistans. Och allt detta har jag fått vara med om tillsammans med er. Tack! Gerd Andén Före detta ordförande 5

6 Försäkringskassan i hjulet för Camillas pojkvännens kärlek Om Camilla Petterssons pojkvän inte flyttar från lägenheten mister Camilla sin personliga assistans på kvällar och nätter. Enligt Försäkringskassan ska nämligen pojkvännen trots att han också har en funktionsnedsättning ta över assistentens arbetsuppgifter och ansvar. För två år sedan berättade vi i Jagaren om JAG-medlemmen Camilla Pettersson i Trollhättan och hennes nya liv med egen lägenhet och personlig assistans. Det sista Camilla sa innan vi lämnade henne var hur mycket hon såg fram emot att hon och pojkvännen snart skulle flytta ihop. Våren 2009 skrev sig pojkvännen i Camillas lägenhet och de informerade Försäkringskassan om den nya situationen eftersom det innebar att Camilla inte längre hade rätt till bostadsbidrag. Allt var frid och fröjd eller det var i varje fall vad Camilla trodde. Ansökte om fler timmar En tid därefter lämnade Camilla in en ansökan till Försäkringskassan om att få personlig assistans på sin dagliga verksamhet. I samband med ansökan nämnde Camillas gode man, Monica Svensson, i ett samtal med Försäkringskassan att Camilla numera är sambo. Då började karusellen, säger Monica. Det ramlade in brev från Försäkringskassan om att Camillas assistanstimmar skulle dras in med ungefär 25 timmar per vecka. De skrev att äkta makar enligt äktenskapsbalken har skyldighet att hjälpa varandra och eftersom sambor jämställs med äkta makar ska nu pojkvännen ta över assistentens arbetsuppgifter på kvällen och natten. Han klarar inte uppgiften Men pojkvännen har också en funktionsnedsättning och varken kan eller vill assistera Camilla. Och Camilla vill absolut inte att pojkvännen ska hjälpa henne på toaletten eller på natten om hon vaknar och behöver hjälp att hosta upp slem. Camillas pojkvän har inte förmåga att assistera henne på ett tryggt sätt. Han har gått i särskola och har sin egen problematik. Att de överhuvudtaget kan bo ihop är ju tack vare att Camilla har assistans! De vill bara vara tillsammans. De är kära och allt har fungerat bra hittills. Men Försäkringskassan säger att vi kränker pojkvännen genom att säga att han inte kan ta detta ansvar, säger Monica. Tänker på detta hela tiden Camilla uttrycker klart och tydligt sin åsikt om Försäkrings kassans agerande. Jag tycker att det är för jävligt att folk på Försäkringskassan ska bestämma vem som ska hjälpa mig, säger Camilla. Jag tänker på det här hela tiden. Min pojkvän 6

7 sätter käppar och Vi skulle inte göra slut, men vi måste bo på var sitt håll och det vill vi inte. betyder jättemycket för mig. Jag vill inte att de ska förstöra för oss. Från när jag var liten har jag bråkat och kämpat. Och nu gör de så här. Jag förstår det inte. Kommer att flytta isär Pojkvännen i sin tur har skrivit brev till Försäkringskassan och meddelat om att om beslutet om indragna assistanstimmar går igenom så kommer han och Camilla att flytta isär. Vi skulle inte göra slut, men vi måste bo på var sitt håll och det vill vi inte, säger Camilla. Kammarrätten avgör ärendet Med stöd av JAGs jurist Finn Kronsporre har Camilla begärt inhibition av Försäkringskassans beslut. I den muntliga förhandlingen sa Försäkringskassan att Kammarrätten skulle vara medveten om att det finns ett ekonomiskt intresse från servicegarantens sida av att hålla uppe antalet assistanstimmar på grund av att arvodet som betalas ut till servicegaranten är baserat på antalet utförda assistanstimmar. Det är ett horribelt och desperat påstående från Försäkringskassans sida, säger Monica. Det måste vara så att de lägger in personliga värderingar i det här. Camilla är en flicka som inte ens kan flytta sina fötter själv på fotplattan. Men Försäkringskassans handläggare hade aldrig träffat henne innan de möttes i rätten. Ärendet ligger nu i Kammarrätten som har beviljat inhibition i väntan på domen. 7

8 ÅRSMÖTET 2011 Karl Nilsson med familj skänkte en miljon kronor till Föreningen JAG. Berit Holmberg Jan Westerlund JAGs ordförande Magnus Andén öppnade traditionsenligt Föreningen JAGs årsmöte med Gerd Andén vid sin sida. Gerd Andén meddelade senare att hon inte ställde upp till omval till styrelsen i Brukarkooperativet JAG men lovade att finnas kvar för JAGs medlemmar som seniorkonsult. 8

9 Nytt deltagarrekord på JAGs årsmöte Årsmötet gick av stapeln den 7 8 maj på Infra City i Upplands Väsby utanför Stockholm och som vanligt bestod programmet av en blandning av glädje och allvar. Som vanligt slogs också deltagarrekord på årsmötet med över 300 deltagare, varav drygt 80 fullvärdiga medlemmar. Årsmötet började med att Karl Nilsson och hans företrädare Siv Eriksson Nilsson gick upp på scenen och överlämnade en miljon kronor i gåva till Föreningen JAG. Pengarna ska användas till JAGs medlemmars bästa och är placerade på ett särskilt konto. De är, enligt önskemål från Karl och Siv, avsedda endast för personer som är medlemmar både i Föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Gästerna Lördagens gäst var EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (fp). Cecilia försäkrade att hon helhjärtat stödjer JAGs kamp mot alla institutioner i Europa. Hon lovade att hon i egenskap av vice ordförande i EUs handikappgrupp kommer att göra allt hon kan för att inga fler institutioner byggs i Europa och inga fler barn skiljs från sina föräldrar för att växa upp på institution. Cecilia berättade också att hon kommer att delta i Freedom Drive i Strasbourg som arrangeras i höst av ENIL, det europeiska näteverket för Independent Living, där Föreningen JAG ingår. På söndagen medverkade Jenny Wilder från forskningsprojektet Barns delaktighet i familjeaktiviteter. Projektet drivs av Högskolan i Jönköping i samarbete med JAG, FUB och RBU och finansieras av Allmänna Arvsfonden. I första delen av projektet har 60 familjer svarat på ett frågeformulär om olika familjeaktiviteter liksom frågor om barnet och familjen. Resultatet visar att i de flesta familjer u Birgitta Tullberg, som deltagit i Freedom Drive två gånger och även varit i Finland och föreläst, berättade för Cecilia Wikström (fp) varför hon engagerat sig i att institutionerna ska av vecklas i Europa. 9

10 ÅRSMÖTET 2011 u jobbar båda föräldrarna del- eller heltid utanför hemmet och även deltid som personlig assistent åt sitt barn. Det är vanligare att mamman jobbar som personlig assistent i större utsträckning än pappan och att pappan är den som har heltidsjobb utanför hemmet. Den aktivitet där barnen var som mest engagerade var att busa och skoja tillsammans med någon annan inom familjen. Att titta på TV och åka bil var andra saker som barnen gillade att göra medan att pyssla och skapa är det tråkigaste. Ändå är det en aktivitet som återkommer ofta. Andra saker som inte heller är populära är att packa skolväskan och städa sitt rum, helt överensstämmande med vad de flesta barn tycker. Nästa steg är att forskarna ska besöka tio familjer som angett att barnet är delaktigt i hög grad i familjens aktiviteteter för att ta del av deras erfarenheter. JAGs medlemmar och deras familjer kommer därefter att inbjudas till de workshops som planeras med utgångspunkt från forskningsresultaten. Underhållningen I årsmötesprogrammet gavs stort utrymme åt uppträdande av alla de slag. Mats Lindberg berättade också om vilka möjligheter som finns för medlemmar som vill vara aktiva i olika typer av kulturyttringar i JAGs Arvsfondsprojekt Kultur för alla. Tor Arne Høidal är ordförande i norska Foreningen JAG. Föreningen JAGs styrelse VALD VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 7 MAJ 2011 Magnus Andén Anna Ingren Ekerö, 1:a vice ordförande Legal företrädare: Åsa Ingren/Kerstin Ingren Tel: Birgitta Tullberg Tibro, 2:a vice ordförande Legal företrädare: Lars Tullberg Tel: Lotta Fallgren Visby, ledamot Legal företrädare: Maj-Britt Fallgren Tel: Richard Kostenius Boden, ledamot Legal företrädare: Linda Forzelius/Kerstin Kostenius Tel: Älvsjö, ordförande Legal företrädare: Cecilia Blanck/ Gerd Andén Tel:

11 Kenny Brandt. Malin Johansson. Celine Martinson missar inte JAGs årsmöte. Stefan Nilsson och Gustav Loberg på favoritinstrumenten. Richard Kostenius och Axel Bengtén spelar musik ihop i Boden. Mattias Börjesson Stockholm, ledamot Legal företrädare: Pelle Börjesson Mia Ek Dalby, ledamot Legal företrädare: Anita Ek Kristina Edvall Sävedalen, suppleant Legal företrädare: Ewa Sahlström Victor Endom Stockholm, suppleant Legal förträdare: Anette Endom Är du medlem i Föreningen JAG? Betala medlemsavgiften för 2011 genom att sätta in 100 kr på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. Tel: Tel: Tel: Tel:

12 ÅRSMÖTET 2011 Gunilla Storm, ny suppleant i Brukarkooperativet JAGs styrelse: Simon har lärt mig massor Gunilla Storm valdes på årsmötet till suppleant i kooperativets styrelse. Här presenterar hon sig själv. veten och på gränsen till envis. Inget kunde eller visste jag om funktionshindrades situation innan jag fick Simon. Under de 24 år vi hittills haft tillsammans har jag lärt mig massor som jag nu hoppas och tror kan vara till hjälp i mitt kommande styrelseuppdrag. Simon föddes efter en turbulent graviditet och när det var dags var det en mycket lite kille som kom fram och såg dagen ljus. Det visade sig att Simon hade en mycket ovanlig kromosomskada vilket har gjort att han inte alltid har haft det så lätt. Mycket har varit ett kämpande. Att ha en diagnos som det finns lite kunskap omkring gör det ofta svårt att få det stöd Simon älskar att sitta i sin hammock, på sin egen altan, och njuta. Jag heter Gunilla Storm, är värmländska men bor sedan åtta år i Norra Lundby, mellan Skara och Skövde. Här bor jag i ett gammalt hus med min sambo Fredrik och fem barn mellan 10 och 19 år. Mina två äldsta söner Linus och Simon har flyttat hemifrån, Simon till Skara och Linus till Skövde, så jag har även dem på acceptabelt avstånd... Till vardags arbetar jag som verksamhetspedagog i Skövde kommuns omvårdnadsförvaltning, LSS. Min fritid delar jag mellan barnens olika aktiviteter och mina vänner. Skulle de beskriva mig så tror jag de skulle säga att jag är en obotlig optimist, mycket målmedoch den hjälp man behöver, vilket många säkert har erfarenhet av. Men Simon, som i grunden är en mycket glad och positiv ung man, kanske lite lik mor vad gäller målmedvenheten, har aldrig gett upp. Till exempel lärde sig Simon gå vid 12 års efter flera operationer och många sjukgymnasttimmar. Idag bor han med stöd från sina personliga assistenter i egen bostads rätt och har sin egen lilla täppa och älskar att sitta i sin hammock, på sin egen altan, och njuta. Särskilt nu när det börjar bli sommar Gunilla Storm Brukarkooperativet JAGs styrelse VALD VID FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 8 MAJ 2011 Cecilia Blanck Stockholm, ordförande Företräder: Magnus Andén Tel: Linda Forzelius Vällingby, 1:a vice ordförande Företräder: Richard Kostenius Tel: Anette Endom Bassman Stockholm, 2:a vice ordf Företräder: Victor Endom Tel: Maj-Britt Fallgren Visby, ledamot Företräder: Lotta Fallgren Tel: Lars Tullberg Skövde, ledamot Företräder: Birgitta Tullberg Tel: Allan Sundberg Älvsjö, ledamot Företräder: Tim Sundberg Tel: Maria Månsson Hästveda, ledamot Företräder: Kenny Brandt Tel: Ewa Sahlström Sävedalen, suppleant Företräder: Kristina Edvall Tel: Gunilla Storm Axvall, suppleant Företräder: Simon Storm Tel:

13 Förra sommaren samlades JAGs medlemmar i Visby under politikerveckan för att försvara assistansreformen. Nej till försämringar av personlig assistans! Föreningen JAG deltog i den överläggning om fusket som barn- och äldreminister Maria Larsson bjöd in till i mars. Föreningen JAG var även med på särskilda utredaren Susanne Billums första möte med representanter för brukarorganisationerna i juni. Utöver JAG deltog Handikappförbunden, Lika Unika, IfA och STIL. Susanne Billum är justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen och har tidigare bland annat varit rättschef på Socialdepartementet. Susanne är ensamutredare, detta är alltså inte någon parlamentarisk utredning, och uppdraget ska redovisas redan den 15 februari Oavsett vad vi tycker om utredningen är det viktigt att Föreningen JAG finns med i överläggningarna så att inte assistans användare med intellektuella funktionsnedsättningars behov åsidosätts, säger Cecilia Blanck. Regeringens nya utredning om kostnaderna för assistansersättningen har fått Sveriges assistans användare att reagera. I media talar regeringen om att man vill utreda eventuellt missbruk och överutnyttjande i systemet för att komma åt fusk. Det ställer vi naturligtvis upp på. Men när man utöver detta även ger utredaren i uppdrag att föreslå åtgärder för att begränsa de totala kostnaderna för personlig assistans måste vi agera, säger Cecilia. Föreningen JAG har tillsammans med bl a STIL, RBU och DHR startat ett Facebook-upprop mot försämringar av assistansreformen. Man har också i en gemensam skrivelse begärt att få ingå i utredningens expert- och sakkunniggrupp. Utredningen om assistansersättningens kostnader (S 2011:04) Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska titta på hur stor del av den totala kostnadsökningen inom den statliga assistans ersättningen som utgörs av fusk, oegentligheter och över utnyttjande. I utredningen ska också grundorsakerna till kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen analyseras, bland annat när det gäller hur stor del av kostnadsutvecklingen som kan hänföras till övervältring av kostnader mellan huvudmän. Utredningen ska presentera förslag i syfte att säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet samtidigt som den enskildes rättigheter enligt lagen värnas. När utredningen är klar tar Riksdagens socialutskott ställning till förslaget. Läs mer om kommande förändringar och hot mot assistansreformen på sid

14 Gott & blandat Foto: Robert Paraniak UPPDRAG FÖR FUNKISBYRÅN Två av Funkisbyråns modeller, Frida Gustavsson och Stefan Nilsson, har fotats av konstnären Elisabeth Ohlson Wallin inför hennes kommande utställning Heteronorm/Etnonorm på Fredsmuseum i Uppsala. HALLIWICK-SIMGALA Jag och Monica Tornevik var inbjudna att dela ut priser vid en gala i Jakobsbergs simhall i april, arrangerad av Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen, där många JAG-are är medlemmar. Vi tappade snabbt bort hur många diplom och medaljer vi delade ut under eftermiddagen. Varje grupp simmare kom upp som etta på prispallen och blev påannonserade av en fanfar med riktiga trumpeter. Alla var ju vinnare! Det är så med halliwicksimning, det är en individuellt anpassad simstil som går ut på att vinna ökad förmåga för sig själv. Magnus Andén PUSSELBITSVINNARE 2011 Birgitta och Göran Anér, företrädare för JAGmedlemmen Daniel Anér, har fått Autism- och Aspergerförbundets pris Årets pusselbit för att de med djup kunskap och brett engagemang framgångsrikt arbetat för att försvara rättigheter och förbättra villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Hanna Persson Annika Christoffersson. SÖNDAGSTRÄFFAR I Skåne har JAG-medlemmar under två års tid träffats i studiecirkelform på söndagarna och arbetat med olika uttrycksformer, både musik, dans, afrikansk rytmik och eget skapande. Man håller till i Allaktivitetshuset i Dalby och till hösten har man bland annat planerat in ett möte om datakommunikation och hur man kan göra egna hemsidor i samarbete med JAGs arvsfondsprojekt Kultur för alla. 14

15 Vårens sista medlemsträff i Stockholm hade Afrika-tema och härlig live-musik med URKRAFT SPORTLOVSKUL Under sportlovet kunde skollediga medlemmar komma till kansliet i Stockholm under en dag och prova på några olika innesporter. Här är det Kasper Hult som testar bowling. POLITIKERBESÖK Ewa Samuelsson (kd), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsoch funktionshinderfrågor i Stockholm, och borgarrådssekreterare Mejke Runström besökte JAGs kansli i juni. De träffade bland andra Patrik Haase, Linda Forzelius och Mattias Börjesson. JAG-MEDLEMMAR BJÖD FÖRSÄKRINGSKASSAN PÅ SOPPTEATER Omring 60 personer från Försäkringskassans huvudkontor, som ligger tvärs över gatan från JAGs kansli, kom och tittade på JAG-musikalen Fett bra på JAGs kansli i slutet av maj. Efter föreställningen bjöds de på sopplunch och mingel. 15

16 JAGs Stockholmsvecka från Vilken härlig inledning på sommaren! till Frida Glantz i femkampstävlingen på Gröna Lund Matilda Berglund i solen på Skansen. Torsten Elofsson i karnevalståget. Andrea Jarl på Allsångsrepetition på Skansen. Även musikverkstaden höll sambatakt. Närmast kameran Gina Jeles. Henrik Ståhlberg vann pris för sin karnevalsdräkt. Maria Magnusson och Martina Gröning sken i kap med solen. 16

17 Sambakarneval! Hillevi Larssons bild av Fanny Stålnacke och Joanna Santesson i Humlegården vann första pris i fototävlingen. Sina Hosseini-Rad rundar Sergels Torg. Mia Ek trivdes i karnevalen. Åsa Hag passerar Kungsträdgården. 17

18 Gott samarbete mellan god och servicegarant Karina Svedin, 37, är en aktiv kvinna som trivs med livet. Att ansöka om personlig assistans är det bästa jag gjort för Karina i hela mitt liv, konstaterar Karinas gode man Berit Svedin. Uppdraget som Karinas servicegarant sköts av Annika Vikdahl. Här berättar de om sitt samarbete för att Karina ska få bästa möjliga assistans. Karina Svedin bodde hemma tills hon var 18 år, därefter har hon bott både på elevhem och i gruppbostad några år innan hon flyttade till en egen lägenhet med assistans. Första tiden anlitade Karina kommunen som assistansanordnare. Men jag fick inte säga ifrån om något var fel och det är viktigt eftersom Karina inte själv kan säga ifrån, säger Berit gick Karina med i Brukarkooperativet JAG. Det var aldrig aktuellt för Karinas gode man Berit Svedin att åta sig uppdraget som servicegarant. Annika fick frågan Frågan gick istället till Annika Vikdahl, som Karina och Berit kände sedan flera år tillbaka. Annika sa ja, och på den vägen är det. Annika sköter allt som har med assistansen att göra, som tidrapportering och arbetsledning av assistenterna, medan Berits huvuduppgift är att stötta Karina i hennes personliga angelägenheter. Karina Svedin. Många möten Annika och Berit träffas regelbundet, minst en gång i veckan. Det blir både planerade möten och mer akuta träffar när ett problem uppstår som måste lösas direkt. Är det något jag funderar på kring assistansen så frågar jag Berit. Vi fattar besluten gemensamt, säger Annika. Annika och Karina lärde känna varandra när Annika jobbade som nattsjuksköterska på Karinas korttidsboende. Sedan jobbade Annika även en period på den gruppbostad där Karina bodde. Men att jobba på boende var inte min grej. Det stämde inte. Så u SERVICEGARANTEN ARBETSLEDER ASSISTENTERNA I MEDLEMMENS STÄLLE För den som inte själv kan vara arbetsledare för sina personliga assistenter, är det självklart helt avgörande för assistansens kvalitet att arbetsledningen utförs av en person med fingertoppskänsla för hur man vill ordna sin assistans. Bara då kan man leva ett självvalt liv med personlig assistans. Det är ingen slump att JAG valt att kalla personen med detta kvalificerade uppdrag för servicegarant. Det är alltid medlemmen, med stöd av eventuell legal företrädare, som bestämmer hur assistansen ska utföras rent praktiskt. Det gäller allt, i stort och smått, exempelvis hur assistenterna ska tillämpa tystnadsplikten, i vilken ordning man tar på kläderna, hur länge man stannar kvar på en fest 18

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1 2011-11-17 09.58 Sida 1 Föräldrakraft NR 3, 2013 10 nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central.

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central. ,,,, 1 Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, en roll som kom att bli jämförelsevis central. Jag tror att bland det viktigaste jag gjorde var att jag som talesman

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Pris 59 sek. Grunden Tidning. Nummer 2/Maj 2013. Årsmöte. Grunden i Göteborg. Per Axensköld. Leva & Fungera. - Mot alla odds. Föreningen Grunden

Pris 59 sek. Grunden Tidning. Nummer 2/Maj 2013. Årsmöte. Grunden i Göteborg. Per Axensköld. Leva & Fungera. - Mot alla odds. Föreningen Grunden Grunden Tidning Nummer 2/Maj 2013 Pris 59 sek Årsmöte Grunden i Göteborg Per Axensköld - Mot alla odds Föreningen Grunden Leva & Fungera Mässan 2013 1 Grunden Tidning nummer 2/Maj 2013 Ledare Innehåll

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året!

Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året! kurser, medlemsträffar och resor 2012 Nu bjuder vi in till ett 20-årskalas som räcker hela året! I JAG är det du som medlem som står i fokus. I JAGs assistanskooperativ är du inte kund utan medlem med

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

BRASS BRukare och personliga ASSistenter i samverkan. Claes Danung och Sven Bertil Salomonsson med forskarstöd av Lars Rönnmark

BRASS BRukare och personliga ASSistenter i samverkan. Claes Danung och Sven Bertil Salomonsson med forskarstöd av Lars Rönnmark BRASS BRukare och personliga ASSistenter i samverkan Claes Danung och Sven Bertil Salomonsson med forskarstöd av Lars Rönnmark II Brukare och personliga assistenter i samverkan TITEL FÖRFATTARE BRASS BRukare

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 4. 2006 INTRA 4 06 1 En skrift att ge bort! Det gnälls mycket på våra kommunpolitiker. Inte minst i den här tidskriften har vi

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer