SATSA II Regional cykelstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATSA II Regional cykelstrategi"

Transkript

1 SATSA II Regional cykelstrategi

2 Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar en regional cykelplan.

3 Regional cykelplan Mål och vision Handlingsplan för utbyggnad Regionala cykelstråk Standard Process Turism och rekreation Cykel- och kollektivtrafik Revidering och inventering av stråk och målpunkter. Digitalt kartmaterial och objektsbeskrivningar. Nybyggnation, drift och underhåll samt vägvisning. Problemanalys för processer vid byggande. Regional plattform Nulägesbeskrivning

4 Dagens agenda Cykelplanen genomgång av innehåll Allmänna förutsättningar Från målpunkter till förslag på nät för regionala cykelstråk + objektbeskrivningar Underlag till handlingsplan Mål och vision Fika Diskussion och frågestund Genomförande och finansiering, Trafikverket samt Danderyd och Täby kommuner Diskussion och frågestund Summering och avslut

5 Praktiska saker Glöm inte att tidsredovisa! Viktigt för projektets finansiering. Dagbok och tidrapport skickas till: Mari Aman Tillväxt, miljö och regionplanering (Regionplanekontoret) Box 22550, Stockholm. Fyll gärna i utvärderingsenkät! Projektet utvärderas av följeforskare.

6 VISION 2030 Cykeltrafiken är en självklar del av transportsystemet i stockholmsregionen. MÅL 2030 Andelen resor med cykel i Stockholms län ökar och är 20 % år Det finns ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Det är framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt att arbetspendla med cykel. Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är lätta att genomföra. År 2018 samverkar lokal och regional cykelplanering. År 2018 finns en plan för turism- och rekreationscykling.

7 Andelen resor med cykel i Stockholms län ökar och är 20 % av det totala resandet år Målbeskrivning Överflyttning från privatbilism till cykel, vissa sträckor även från kollektivtrafik till cykel. Nuläge, cykelandelar (från olika källor): Stockholms län: ca 5 % Stockholm: 10 % Skåne län: ca 11 % Malmö: 23 % Uppsala län: ca 14 % Linköping: 30 % Köpenhamn: 37 % Amsterdam: 38 % Utförande och uppföljning Trafikanalys och Svensk kollektivtrafik genomför resvaneundersökningar: Riks- RVU, Kollektivtrafikbarometern m.fl. Trafikverket och kommuner kompletterar med flödesmätningar. Trafikverket sammanställer material till regionalt cykelbokslut.

8 Det finns ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Det ska vara framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt att arbetspendla med cykel. Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är lätta att genomföra. Målbeskrivning Regionala cykelstråk för arbetspendling är utbyggda enligt åtgärdsförslag i den regionala cykelplanen. Felande länkar, framkomlighetsåtgärder och sträckor med hög potential är högt prioriterade. Hur mycket måste vi bygga ut per år? (Ny- och ombyggnation) Totalt ca 80 mil = 47 km/år ( ) Vad kostar det? Ca 95 Mkr/år (schablonkostnad, exkl. trafikplatser, ) Utförande och uppföljning Trafikverket och kommuner bygger ut enligt överenskommelse, där ordning och finansiering preciseras. Trafikverket sammanställer material till årligt cykelbokslut. Trafikverket samordnar revidering av den regionala planen/stråken.

9 Det finns ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Det ska vara framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt att arbetspendla med cykel. Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är lätta att genomföra. Målbeskrivning Framkomlighet: Ta bort hinder, säkra passager, separering från fotgängare och bilar, bredda cykelvägen, tydlig vägvisning, drift och underhåll. Genhet: Beakta genhet vid nybyggnation, d.v.s. inga onödiga omvägar, minskad restid. Trafiksäkerhet: Säker utformning, drift och underhåll. Andelen svårt skadade och dödade ska minska. Trygghet: Bygg med belysning, närhet till andra trafikanter/infrastruktur/bebyggelse. Utförande och uppföljning Trafikverket och kommuner bygger ut med stöd av standardkapitlet i cykelplanen. Trafikverket följer upp olyckor från STRADA. Trafikverket och kommuner gör restidsmätningar innan och efter nybyggnation utvalda sträckor. Trafikverket sammanställer material till årligt cykelbokslut.

10 Det finns ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Det ska vara framkomligt, gent, trafiksäkert och tryggt att arbetspendla med cykel. Kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är lätta att genomföra. Målbeskrivning Cykelparkeringar vid kollektivtrafikknutpunkter (> 8000 av- och påstigande/dygn) med väderskydd, belysning, tillräcklig kapacitet och möjlighet att parkera säkert. Regionala aktörer och kommuner verkar för ett utökat hyrcykelsystem i hela länet. Möjlighet att ta med cykel på ytterligare tåglinjer utöver pendeltåg och Saltsjöbanan ska studeras (undantag Stockholms central). Utförande och uppföljning Kommuner bygger ut cykelparkeringar. Studie om beläggningsgrad kan genomföras av cykelorganisationer. SL genomför studier av möjlighet till cykel på tåg. Trafikverket och SL sammanställer material till årligt cykelbokslut.

11 År 2018 samverkar lokal och regional cykelplanering. År 2018 finns en plan för turism- och rekreationscykling. Målbeskrivning Samverkan genom detaljerat underlag/utbyggnadsordning i överenskommelse. Görs under Goda kopplingar mellan regionalt nät och lokala nät redovisas i kommunala cykelplaner. Samverkan och informationsutbyte genom remittering av cykelplaner, samt inom det regionala nätverket/plattformen. Praktisk samordning för utbyggnaden av stråken enligt överenskommelse. Utförande och uppföljning Kommuner tar fram kommunala cykelplaner. Trafikverket sammankallar till möten för informations- och kunskapsutbyte. Trafikverket sammanställer material till årligt cykelbokslut.

12 År 2018 samverkar lokal och regional cykelplanering. År 2018 finns en plan för turism- och rekreationscykling. Målbeskrivning En separat plan för cykelturism med berörda aktörer inom turismbranschen, t.ex. lokala näringsidkare, cykelturistorganisationer, kommunernas näringslivsförvaltningar och lokala turistråd. Syftet är att stötta besöksnäringen genom att bidra till möjligheten att cykelsemestra i hela Stockholms län. Utförande och uppföljning Länsstyrelsen sammankallar och startar upp arbetet under 2013, finansiering och påbörjat projekt senast två år innan målåret. Länsstyrelsen sammanställer underlag till årligt cykelbokslut.

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Slutrapport för. Öresund som cykelregion

Slutrapport för. Öresund som cykelregion Slutrapport för Öresund som cykelregion 2010-2012 Slutrapport för Öresund som cykelregion Redaktör: Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Omslagsbild: David Bergström Tryck: Tryckeri AB CA Andersson Upplaga:

Läs mer

Mer cykeltrafik på säkrare vägar

Mer cykeltrafik på säkrare vägar Slutrapport 24 juni 2003 Mer cykeltrafik på säkrare vägar Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan Krister Spolander Consulting krister@spolander.se +46 8 720

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer