Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Lärares tidsanvändning Vt 2012"

Transkript

1 Tenis Rapport En besrivning av genomförande och metoder Lärares tidsanvändning Vt 2012

2 Inledning Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under perioden december 2011 och juli 2012 en tidsanvändningsundersöning på uppdrag av Solveret. Syftet med undersöningen var att erhålla en risrepresentativ bild av hur lärare organiserar sin yresvardag och hur tiden mellan olia arbetsuppgifter fördelar sig och sammanfogas i lärares vardag. Populationen utgjordes av individer i registret över pedagogis personal men även dagar motsvarande vardagar vårterminen 2012 (ung. v.2 v.23). Urvalet bestod av individer och det var totalt individer som sicade in dagböcer, vilet var ca. 56 procent av urvalet (exl. övertäcning). Av dessa var det tidsdagböcer som användes i sattningarna. Resultatet i form av ett stort antal tabeller och mirodata levererades delvis löpande men i huvudsa måndagen veca 40 då slutresultatet ommunicerades vid ett möte på Solveret. Undersöningsledare på SCB var Miael Molén BV/EV och Eria Bergentz BV/EV och DIH/ENK. Tiina Orusild PCA/MIH var metodstatistier. Data samlades in på enätenheten på SCB. Solverets ontatpersoner gentemot SCB var Anneli Melén och Anders Fredrisson (Analys och utredning). 2

3 Omfattning Population och urval Urvalet har dragits som ett stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval (OSU) inom strata. Urvalsstorleen bestämdes i samråd mellan SCB och Solveret till individer. För att unna dra ett urval från populationen sapades en urvalsram som avgränsade, identifierade och möjliggjorde oppling till objeten i populationen. Urvalsramen i undersöningen sapades med hjälp av data från registret över pedagogis personal, årgång Denna årgång av registret var vid urvalstillfället inte fullständigt då cira lärare sanades. De avgränsningar som gjorts för att ta fram en urvalsram är följande; Lärare som i registret har nivåod 05 eller 07, dvs. lärare i grundsolan exlusive lärare i modersmål, se Bilaga 1 Lärare som arbetar på onfessionell frisola har exluderats, dvs. inritning = 12, se Bilaga 2 Lärare som arbetar i samesolan har exluderats, dvs. huvudmannatyp = 4, se Bilaga 3 Lärare som är i tjänst (ej tjänstlediga) med en tjänsteomfattning om minst 50% har inluderats Lärare födda efter år 1945 har inluderats En lärare an jobba i olia solor och i olia ommuner vilet innebär att läraren an tillhöra olia ommungrupper och ha olia värden på solvariabler som, föräldrars utbildningsnivå till elever på den solan där läraren jobbar. För lärare med tjänstgöring i flera solor, har värden på dessa variabler valts från den sola där läraren har högst tjänsteomfattning. Lärare som arbetar i t.ex. onfessionell sola men även i allmän sola har inluderats i ramen om de uppfyller övriga villor i avgränsningen (nivåod, tjänsteomfattning etc.). Antalet personer i urvalsramen var Den totala urvalsstorleen, lärare, är i Tabell 1 fördelad på olia strata. 3

4 Tabell 1 Population och urval fördelat på stratum Stratum Urvalsfration Population Urval 11H1+H H H4-H H1+H H H4-H H1+H2 12, H3 12, H4-H6 12, H1+H2 12, H3 12, H4-H6 12, Totalt Antal Antal Tabell 2 visar hur urvalet fördelar sig på ön och H-region. Tabell 2 Urvalsstorlear i olia delmängder av populationen Solhuvud- Urvals- Kön Urvals- H-region Urvals- man storle storle storle (man) H1+H (vinna) H H4-H Totalt: Urval av mätdag Varje urvalsperson fic i uppgift fylla i en tidsdagbo avseende en specifi mätdag. Dessa mätdagar har slumpats ut. Mätdagarna består av vardagar under vårterminen (cira veca 2 veca 23). Nedan besrivs hur mätdagar väljs med hänsyn till helger, lov och terminsslut. Mätningarna började onsdagen den 11 januari och slutade onsdagen den 20 juni. Inga restritioner har använts för att välja mätdag i början av terminen. Totalt fanns det 108 mätdagar under terminen. 4

5 Sportlov och påslov De som hade sportlov veca 7 fic inte mätdag veca 4 eller veca 7. De som hade sportlov veca 8 fic inte mätdag veca 5 eller veca 8. De som hade sportlov veca 9 fic inte mätdag veca 6 eller veca 9. De som hade sportlov veca 10 fic inte mätdag veca 7 eller veca 10. De som hade påslov veca 14 fic inte mätdag veca 11 eller veca 14. De som hade påslov veca 15 fic inte mätdag veca 12 eller veca 15. Påminnelse, mätdag 2 Mätdag 2 valdes 3 vecor efter ordinarie mätdag (mätdag 1). Om mätdag 2 inföll på en helgdag så flyttades mätdag 2 enligt följande: Mätdag 2 Flyttades till Särtorsdag 5/4 Onsdag 4/4 Långfredag 6/4 Onsdag 4/4 Annandag pås 9/4 Tisdag 10/4 Måndag, Valborg 30/4 Onsdag 2/5 (blev ej påminnelsedag eftersom Annandag pås är 3 vecor tidigare) Tisdag 1:a maj Onsdag 2/5 Torsdag Kristi himmelfärds dag 17/5 Onsdag 16/5 Fredag 18/5 Onsdag 16/5 Onsdag, Nationaldagen 6/6 Torsdag 7/6 Terminsslut De som slutade veca 23 fic inte mätdag under veca 25. De som fic en mätdag under perioden 31 maj till 20 juni fic ingen påminnelsedag. De som slutade veca 23 men som fic en ordinarie mätdag under veca 22 fic ingen påminnelsedag då denna sulle infalla under veca 25 vilet är mer än en veca efter att terminen slutat. De som slutade veca 24 unde få mätdag eller påminnelse t.o.m. veca 25. 5

6 Tidsdagboen inlusive frågor Det huvudsaliga undersöningsinstrumentet var tidsdagboen (se Bilaga 12) som utformats i samarbete mellan SCB och Solveret. Bland annat bestämde Solveret vila olia typer av ativiteter som sulle specificeras i dagboen. Detta efter att ha genomfört en mindre pilotstudie bland ett antal lärare. Syftet var att fånga upp alla tänbara arbetsativiteter som lärare i målgruppen i allmänhet an tänas genomföra under arbetsdagen och att ategorisera dessa på ett tydligt sätt. Dagboen innehåller såväl ativitetsbesrivningar samt ett antal bagrundsfrågor. Tidsdagboen har gransats av mättenis expertis i syfte att minsa risen för mätfel. Dessutom genomfördes så allade ognitiva intervjuer med sex testpersoner med lärarbagrund som fått i uppdrag att fylla i tidsdagboen. Grundläggande för bra valitet i en undersöning är valiteten på de data som samlas in. Bortsett från tidsredovisningen bestod dagboen av 10 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilet genererade totalt 14 frågor. Frågorna i dagboen var av olia aratär. Den första frågan syftade till att ontrollera att individen i pratien inte utgjorde övertäcning. Bland annat så fastställdes huruvida individen vid tiden för dagbosifyllandet hade en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent som lärare i grundsolan. Dessutom ställdes frågan huruvida individen arbetat under den specifia dagbosdagen. De som inte arbetat har hanterats som inomna men är ej medtagna i sattningarna av tidsanvändningen. De avslutande frågorna i dagboen är mer av aratär bagrundsfrågor och attitydsfrågor. Bagrundsinformation Resultaten redovisas totalt för hela populationen samt för delmängder av populationen (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper definieras av olia variabler för lärarna men även av variabler definierade på solnivå (på den sola där läraren arbetar). Följande variabler levereras tillsammans med data: 1. Solhuvudman 2. Solod 3. Föräldrars utbildningsnivå (till elever på solan där läraren arbetar) 4. Svens/utländs bagrund (eleverna på den solan läraren arbetar) 5. Anställningsform 6. Årsurs 7. Ämne 8. Solstorle/antal elever på solan 9. Kön 6

7 10. H regiongrupper 11. Ålder 12. Antal undervisningsår 13. Behörighetsod 14. Befattningsod 15. Pedagogis utbildning 16. Tjänstgöring på antal solor 17. Tjänstgöringsomfattning 18. Tillsvidareanställd/visstidsanställd 19. Mätperiod, månad (Dagbosinformation) 20. Mätperiod, dag (Dagbosinformation) 21. Plats (Dagbosinformation) 7

8 Datainsamling Insamling av tidsanvändningsdata siljer sig från annan typ av enätinsamling då mätperioden siljer sig mellan de olia respondenterna. Insamlingen ser ontinuerligt under hela referensperioden. Datainsamlingen genomfördes av enätenheten vid SCB. I första steget sicades ett förbrev (se Bilaga 6) undertecnat av såväl Generaldiretör som projetledare på Solveret. Förbrevet syftade till att förbereda urvalspersonerna på undersöningen. I förbrevet besrivs även syftet ort. Detta förbrev sicades ca. 2 3 vecor innan mätdagen. Cira en veca innan den utvalda mätdagen sicades ett informationsbrev och en tidsdagbo. I informationsbrevet unde urvalspersonerna läsa om undersöningens bagrund, syfte och att undersöningen genomfördes i samarbete mellan Solveret och SCB. I informationsbrevet framgic ocså att uppgifter hämtas från olia register och att en avidentifierad datafil sa levereras till Solveret. Brevet informerade även om personuppgiftslagen samt offentlighets och seretesslagen och att det var frivilligt att medvera i undersöningen. För att SCB sa unna lämna ut data från en enätundersöning rävs informerat samtyce av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att besvara blanetten och sica in den godänner att deras svar ompletteras med de bagrundsvariabler, och behandlas på det sätt, som besrivs i informationsbrevet. Med i detta utsic följde en penna och en linjal för att underlätta ifyllandet av tidsdagboen men även för att försöa påvera valiteten på de ifyllda tidsdagböcerna och i förlängningen förenla scanningsprocessen. Om tidsdagboen ej inommit två vecor efter mätdagen sicades en påminnelse innehållandes ett nytt missiv och en ny tidsdagbo avseende en ny mätdag. Från och med v.8 sicades det ut ett Tac och påminnelseort (ToP) (se Bilaga 9) två dagar innan själva mätdagen. Syftet med detta utsic var i huvudsa att påminna respondenten om att fylla i dagboen men även att öa motivationen till att delta. Detta ToP ort undertecnades av projetledare och enhetschef på Solveret. Från v. 21 sicades ett nytt ToP ort till de urvalspersoner som hade mätdag innan sommarlovet men som inte fått någon reservdag utvald (se Bilaga 10). Detta ort innehöll även texten Tän på att fylla i dagboen även om solavslutningen på din arbetsplats redan infallit. Som det framgår under punt Urval av mätdag fic urvalspersoner med mätdag i juni inte något påminnelse då sommarlovet förväntats ha påbörjats för dem. 8

9 Utsicen genomfördes med post adresserat hem till den utvalda läraren. Det första utsicet genomfördes tisdagen v Torsdagen v.24 gjordes det sista utsicet av tidsdagböcer. Inflödet Figur 1 visar hur inflödet har varierat från omgång till omgång. Svarsfrevensen varierade ring procent under hela undersöningsperioden bortsett från de sista omgångarna som avser de mätdagar som avslutar terminen. Med hänsyn taget till övertäcningen stannade svarsfrevensen på ca. 56 procent. Figur 1 Inflödet redovisat per omgång Tabell 3 visar hur urvalet fördelar sig på olia inflödesoder. Tabell 3 Redovisning över inflödesoder Inflödesod Besrivning Antal % 0 Ej inommen ,5 10 Inommen ,9 11 Inommen innan mätdag 30 0,4 14 Inommen påminnelse 248 3,1 17 Inommen, ej ifylld dagbosdel 14 0,2 9

10 19 33 Inommen men ej arbetat enligt F1b Postretur, dvs. retur från posten. Antagligen felatig adress ,0 27 0,3 43 Fysist/psyist hinder 4 0,1 44 Språsvårigheter 1 0,0 58 Sanar adress, dvs. adress finns ej i registret 1 0,0 61 Ej tid 8 0,1 64 Frivilligheten 32 0,4 65 Undersöningens syfte 1 0,0 69 Enät inommen blan 9 0,1 90 Övrig/oänd 1 0,0 91 Utomlands/emigrerat 3 0,0 94 Inommen dagbo men ingår ej i målpop enligt F1a 316 4,0 Totalt I tabell 4 visas hur antalet svarande fördelar sig på första och andra dagboen d.v.s. påminnelsen. Tabell 4 Redovisning över antal inomna dagböcer och fördelningen mellan mätdag 1 och mätdag 2 Antal % Dagbo avseende mätdag ,1 % Dagbo avseende mätdag 2 (efter påminnelse)** 248 6,9 % Totalt 3596* 100,0 * Exlusive 30 dagböcer som inom ifyllda innan den utvalda mätdagen förfallit. Dessa dagböcer är ifyllda för en felatig dag. ** Det är sannolit att ett antal dagböcer inommit avseende mätdag 1 först då påminnelse sicats ut. Hur många går inte att svara på då information om detta ej insamlats. 10

11 De tidsdagböcer som ommit in via post registrerades med hjälp av sanning. Kontroller har genomförts bland annat för att säerställa så att endast valida värden föreommer i materialet. SCB an inte garantera att den utvalda personen själv besvarat frågeblanetten. Någon ontroll av att rätt person har besvarat frågeblanetten har inte gjorts. SCB an heller inte garantera att tidsdagboen är ifylld för den utvalda mätdagen. Det finns alltid ris att urvalspersonen fyllt i dagboen för annan dag än den utvalda. Tabell 5 redovisar antal dagar efter själva mätdagen som tidsdagboen inommit till SCB för registrering. Dessa värden sall tolas med försitighet. Sannolit är det så att de som inommit långt efter själva mätdagen har sicats in först efter att påminnelse sicats ut. Tidsdagboen an således ha fyllts i för rätt dag men ej sicats in till SCB. Tabell 5 Inommen efter antal dagar från mätdagen Antal dagar efter Inflödesod 10 Inflödesod Inflödesod 14 mätdag (intervall 11* om tio) (76,3 %) 27 (90,0 %) 172 (69,4 %) 566 (16,9 %) 2 (6,7 %) 54 (21,8 %) 149 (4,5 %) 1 (3,3 %) 16 (6,5 %) 40 (1,2 %) 0 6 (2,4 %) 25 (0,8 %) (0,3 %) (0,0 %) (0,1 %) (0,0 %) 0 0 Totalt: *Antal dagar avser här dagar innan själva mätdagen. 11

12 Bortfall Bortfallet består dels av objetsbortfall, som innebär att tidsdagboen inte är besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i tidsdagboen inte är besvarade. Om bortfallet siljer sig från de svarande, med avseende på undersöningsvariablerna, så an sattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara seva. För att reducera bortfallssevheten har viter beränats med hjälp av alibrering. Objetsbortfall an bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i undersöningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medvera. Objetsbortfallet i denna undersöning redovisas i tabell 6 nedan. Tabell 6 Besrivning av objetsbortfall Antal Ej avhörda Postreturer 28 Avböjd medveran 50 Förhindrad medveran 5 Övertäcning varav lärare med < 50 % tjänstgöringsgrad 316 Totalt Med Ej avhörda menas att ingen uppgift om varför frågeblanetten/intervjun inte är besvarad har lämnats. Med Avböjd medveran menas att SCB meddelats att uppgiftslämnaren inte vill medvera i undersöningen. Partiellt bortfall an bero på att en fråga är svår att förstå, är änslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instrutionerna för hur tidsdagboen sa fyllas i är för otydliga. 12

13 Vitberäning och estimation För varje svarande lärare (allas objet i fortsättningen) har en vit beränats. Syftet med detta är att unna redovisa resultat för hela populationen och inte bara för de svarande. Viten allas därför även för uppräningstal. Viterna har beränats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om objetsbortfall och täcningsfel. Beräningen gjordes med hjälp av ett av SCB egenutveclat SAS maro (ETOS 2.0, som är en vidareutvecling av CLAN). Solveret har fått tillgång till CLAN.Viterna i denna undersöning an besrivas med formeln: w = d. v Där w = vit/uppräningstal för objet d = designvit v = alibreringsvit baserad på hjälpinformation Designviten är den del av viten som beror på urvalsdesignen. Vid bortfall an det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträcning än övriga, t.ex. an vinnor svara i högre grad än män. Om de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning på undersöningsvariablerna än övriga an detta ha en snedvridande effet på resultatet. För att ompensera för detta har alibreringsviter använts (se bilaga för mer detaljer). Urvalet drogs från en urvalsram som framställt från registret över pedagogis personal som vid urvalstillfället inte var färdigt. För att ompensera för detta har alibrering gjorts med hjälpinformation från en ram framställd från det färdiga registret. För en mer utförligare besrivning av alibreringsestimatorn se Lundström och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections, Statistics Sweden. Viterna/uppräningstalen multipliceras med objetens variabelvärden för att sapa statistivärden gällande för populationen. Om viterna inte används så an resultaten bli helt missvisande. Viterna ompenserar för objetsbortfallet men inte för det partiella bortfallet. För beräning av sattningen av totaler används följande formel: Yˆ r w y där w = vit/uppräningstal för objet y = variabelvärde för objet summering ser av de svarande (r) 13

14 Och för beräning av sattningen av medelvärden/andelar används följande formel: Yˆ r w r w y där w = vit/uppräningstal för objet y = variabelvärde för objet summering ser av de svarande (r). Valet av hjälpinformation besrivs i Bilaga 5. Varianssattningar I de levererade tabellerna är variansen beränad för alibreringsestimatorn. Dessa varianser går doc inte att återsapa utifrån det datamaterial som levererats då detta ej innehåller information om de som inte besvarat undersöningen. SCB har av seretessäl ej möjlighet att leverera information (registerdata) om personer som ej deltagit i undersöningen då det sanas samtyce till detta. Eventuella regressionsanalyser går doc att genomföra med det material som levererats. 14

15 Statistiens tillförlitlighet Ramtäcning Täcningsfel, under och övertäcning, innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Undertäcning innebär att vissa objet som ingår i populationen sanas i urvalsramen. Övertäcning innebär att objet som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minsa täcningsfelen är att ha bra och uppdaterade register. Vid tiden för urvalsdragning och fastställande av ram var registret över pedagogis personal, årgång ej fullständigt. Insamling pågic fortfarande och ramen framställdes från den version av registret som fanns tillgängligt i början av december Detta ledde till undertäcning omfattande ca 1000 lärare som senare när registret var färdigt unde identifieras. Detta utgör doc inte hela undertäcningen utan bara den del som härrör från att registret inte var färdigt. I tidsdagboen ställs frågan huruvida individen har en tjänstgöringsgrad >49 procent eller mer. Svarar individen Nej på den frågan hanteras denna som övertäcning. Urval Denna valitetsomponent avser fel som uppommer på grund av att endast ett urval av populationen undersös. Urvalsfel är således den avvielse mellan ett sattat värde och det fatisa värdet som beror på att man inte undersöer alla objet i populationen. Urvalsfelets storle minsar med en öad urvalsstorle. Urvalsfelet (det slumpmässiga felet) tas hänsyn till genom att redovisa onfidensintervall för sattningarna. Konfidensintervallet tar inte hänsyn till de systematisa fel som an föreomma utan bara den osäerhet som beror av ice systematisa mät och bearbetningsfel och av att endast ett urval undersöts. Beräningen av onfidensintervall förutsätter att urvalet är slumpmässigt. Den förutsättningen är uppfylld. Mätning Ett fel som an uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter siljer sig från fatisa uppgifter. Felet allas mätfel och an uppomma då uppgiftslämnaren inte minns de fatisa uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felatigt. 15

16 När det gäller mätning av tidsanvändning med hjälp av tidsdagbosföring uppommer fler moment med ris för mätfel av olia anledningar. Dessa fel an vara av olia aratär. Mätinstrumentfel innebär i pratien att i detta fall tidsdagboen är utformad på ett sådant sätt att den inte fångar upp den information den är avsedd att göra. Exempelvis an ategorierna i tidsdagboen vara ofullständiga i den bemärelsen att respondenten inte an finna en passande ategori för den typ av ativitet som har utförts. Solveret har genomfört en mindre pilotundersöning och SCB har dessutom genomfört en ognitiv undersöning av mätinstrumentet. Bedömningen är den att mätinstrumentfelet inte bör vara större än i andra undersöningar. Mätsituationsfel allas de fel som beror av att mätsituationen inte an ontrolleras. Exempelvis an respondenten påveras av annan person vid ifyllandet av tidsdagboen eller att respondenten fyller i dagboen på ett felatigt sätt d.v.s. ej följer de instrutioner som hittas i dagboen. Såväl frågor som tidsativiteter an ha missförståtts av respondenten. Urvalspersonerna har vid behov haft möjligheten att ontata såväl Solveret som SCB för att fråga om hur tidsdagboen sulle fyllas i. Såväl frågorna som ativiteterna i tidsdagboen har testats av mättenis expertis bland annat genom så allade ognitiva tester där utvalda personer får testa att besvara intervjufrågorna och även fylla i dagboen. Utifrån den informationen omarbetades och justerades undersöningsvertygen vid ett flertal tillfällen. Bearbetning Vid den manuella och masinella bearbetningen av datamaterialet an bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och odningsfel. Dessa fel an förhindras och upptäcas i de ontroller som genomförs vid dataregistreringen. I den här undersöningen bedöms registreringsfelet vara litet eftersom tidsdagboen scannats och odats vid ett och samma tillfälle. En liten del av arbetet har varit av manuell aratär på enätenheten. Bland annat så har bortfallsoder etc. satts manuellt. Bortfall Bortfallsfel inträffar om objeten i bortfallet och de svarande siljer sig åt avseende frågorna/variablerna i undersöningen. En besrivning av bortfallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation till alibreringen (se Bilaga 5). 16

17 Besrivning av tabeller och datafiler Tabeller och diagram I samråd med Solveret har ett stort antal tabeller framtagits. Tabellerna har ränats upp till populationsnivå, vilet innebär att resultatet avser hela populationen och inte endast de svarande. De tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de formler som presenterats i avsnitt Vitberäning och estimation med hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS 2.0. Till varje puntsattning (p) anges det 95 procentiga onfidensintervallet ( ). Den övre gränsen för onfidensintervallet bildas genom att ta p+v och den nedre gränsen genom att ta p v. Det är praxis att tillämpa 95 procentiga onfidensintervall när man uttalar sig om statistist säerställda sillnader. Med ett 95 procentigt onfidensintervall menas att intervallet i genomsnitt täcer det sanna värdet i 95 fall av 100 om andra fel än slumpfel är försumbara. Något förenlat an sägas att om onfidensintervallen från två grupper inte överlappar varandra så har man en statistist säerställd sillnad mellan de båda grupperna. Datafiler Observera att de bifogade viterna sa användas vid analys och resultatframställning. Vid urval utan återläggning från en ändlig population an datamaterialet inte ses som ett sticprov av oberoende lia fördelade observationer. Det är därför vitigt att täna på att de flesta förprogrammerade dataprogram inte larar av att analysera datamaterialet ifrån en urvalsundersöning på ett orret sätt. Det vill säga att hänsyn måste tas till urvalsdesignen vid beräningsförfarandet. Lämpliga programvaror är exempelvis SAS och SPSS. Doc bör vissa delar av ex. SPSS inte användas då de är framtagna för sticprov av oberoende liafördelade observationer. Var noga med att ontrollera att de dataprogram som används för analys behandlar viterna på ett ritigt sätt. Att ta fram frevenser med beatande av viter larar däremot de flesta statistiprogram. Med stöd av den tenisa besrivningen bör Solveret unna göra egna bedömningar när det gäller val av programvara etc. Ativitetsredovisningen i tidsdagboen har urvalspersonerna gjort genom att dra ett strec mellan vila tidpunter som dessa genomförts. Utifrån ett undersöningsperspetiv är detta ett relativt svårt sätt att samla in data. Urvalspersonen an missförstå hur strecen sall dras och att hela dygnet sall bestå av olia ativiteter. I alla de 144 tiominutersintervallen sall en ativitet ha redovisats. Dessutom sall endast en ativitet redovisas per tiominutersintervall. I dagboen finns tydliga besrivningar av hur tids 17

18 dagboen sa fyllas i men trots det har vissa av tidsdagböcerna fyllts i felatigt av olia orsaer. Levererade datatabeller Det insamlade materialet levererades enligt överensommelse och omfattar sex olia datatabeller. 1. Attid Avser information angående den tidsredovisning på olia ativiteter som gjorts i tidsdagboen. I tabellen finns angivet hur mycet tid som ägnats åt varje ensild ativitet. En rad per idnr. 2. Attid_p Avser information angående den tidsredovisning på olia ativiteter som gjorts i tidsdagboen. Ativiteterna är här opplade med platsinformation. I tabelllen finns angivet hur mycet tid som ägnats åt varje ensild ativitet+plats. En rad per idnr. 3. Allrows Avser information angående den tidsredovisning på olia ativiteter som gjorts i tidsdagboen. I tabellen redovisas varje ensilt tiominutersintervall för varje tidsdagbo. 144 rader per idnr. 4. Questions Avser information angående de frågor som ställts i tidsdagboen. 5. Episod Avser information om alla episoder i dagböcerna. En episod är en tidsperiod då varen plats eller ativitet ändrar sig. Sulle någon av dessa parametrar bytas påbörjas en ny episod. 6. Bagrundsinfo Avser den bagrundsinformation som insamlats via register. 1 rad per idnr. 7. Vitinfo Avser information angående vitningen. 1 rad per idnr. Mer information angående de levererade filerna hittas i den variabelbesrivning som levererades vid överlämningen. Redovisning av tid på olia ativiteter I tidsdagböcerna redogörs för alla de ativiteter som genomförts en specifi dag men i en del fall har respondenten antingen angett flera ativiteter eller inte angivit någon ativitet alls. Hur dessa felatigheter fördelar sig i tidsdagböcerna och hur de hanterats redovisas nedan. I tabell framgår att 35 procent av alla tidsdagböcer innehåller åtminstone ett tiominutersintervall där någon ativitet ej angivits. Sett till det totala antalet tiominutersintervall är andelen ungefär 3 procent. 18

19 Tabell 7 Antal observationer där ativitetsangivelse sanas i tidsdagböcerna* Antal obs Procent Antal tidsdagböcer med minst en missing avseende ativitet Antal observationer (tio-minutersintervall) med missing avseende ativitet av av ,0 3,0 * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. I hanteringen av missingvärden har dessa erhållit en od beroende på situation. Koden beror på om information finns om var ativiteten utfördes eller inte. Tabell 8 visar antalet tiominutersintervall där det sanas information om ativitet. Tabell 8 Antal observationer ativitetsangivelse sanas i tidsdagböcerna* Antal obs Procent av total Procent av missing 95 (Ingen info om ativitet + dubbelmarerad platsangivelse) 42 0,0 0,3 96 (Ingen info om ativitet + plats = 3) ,2 7,8 97 (Ingen info om ativitet + plats = 2) ,8 26,9 98 (Ingen info om ativitet +plats = 1) ,3 8,9 99 (Ingen info om ativitet eller plats) ,7 56,1 Totalt ,0 100 * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. Strax över 3 procent av alla tidsobservationer är missing i tidsdagböcerna. Tabell 9 visar att det är strax över 30 procent av alla inomna dagböcer som har minst ett tiominutersintervall som har dubbelmarerats med minst två olia ativiteter. Sett till antalet tiominutersintervall är endast 1,4 procent dubbelmarerade. 19

20 Tabell 9 Antal dubbelmareringar av ativiteter i tidsdagböcerna* Antal obs Procent Antal tidsdagböcer med minst en dubbelmarering Antal observationer (tio-minutersintervall) med dubbelmarering av av ,7 1,4 * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. Dubbelmareringarna som sådana an ha olia orsaer. Dels an det bero på att urvalspersonen av misstag/omedvetet ryssat för fler ativiteter för samma intervall. Dels an urvalspersonen ha haft svårt att välja mellan olia ativiteter och därför medvetet ryssat i flera för samma intervall. En annan tänbar förlaring är att dubbelmarering uppstått först i samband med att tidsdagboen scannats. Dubbelmarering som beror på felatig tolning i scanningen bedöms förlara endast ett fåtal om ens några. Antalet ativiteter som ingår i dubbelmarerade intervall varierar stort och de allra flesta dubbelmareringar består av två olia ativiteter (nästan 84 procent) vilet an utläsas i tabell 10. Det finns doc dubbelmareringar som består av ända upp till 13 olia ativiteter för ett och samma tiominutersintervall. Tabell 10 Antal ativiteter per tio-minutersintervall* Antal ativiteter per tiominutersintervall Antal obs Procent Procent av dubbelmarerade intervall , ,1 83, ,1 9, ,0 3, ,0 1, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 20

21 12 2 0,0 0, ,0 0,1 Totalt * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. Tabell 11 visar hur antalet dubbelmareringar fördelar sig på antalet tidsdagböcer. Nästan 70 procent av alla tidsdagböcer är helt fria från dubbelmarerade intervall. 94,7 procent av alla tidsdagböcer har färre än 10 dubbelmarerade intervall. Det finns doc ett mindre antal tidsdagböcer som till övervägande del innehåller dubbelmareringar av olia slag. Två tidsdagböcer innehåller fler än 99 dubbelmarerade tiominutersintervall. Tabell 11 Antal dagböcer fördelat på antalet dubbelmareringar* Antal dubbelmareringar totalt per dagbo Antal dagböcer Procent , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 21

22 ,0 >99 2 0,1 Totalt * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. Studerar man de olia ombinationerna av dubbelmareringar uppstår ett visst mönster där vissa ombinationer är mer vanliga än andra. Tabell 12 visar att ombinationen av ativiteterna 3 och 8 är den vanligast föreommande dubbelmareringen (7 procent av alla dubbelmareringar). Noterbart i tabellen är att många av ombinationerna bygger på ativitet 1 vilet avser fritids och hushållssysslor. Detta är något som bör beatas i ev. efterföljande undersöningsomgångar då det an indiera att vissa ativiteter är svåra att särsilja. Tabell 12 De tio vanligaste ombinationerna vid dubbelmareringar av ativiteter i tidsdagböcerna* ** Kombinationer av dubbelmareringar (ativitetnr.) Antal obs Procent 3: ,0 1: ,9 1: ,7 1: ,6 3: ,4 3: ,4 1: ,2 5: ,1 1: ,0 1: ,8 Totalt*** * Avser de dagböcer som är medtagna i sattningarna. ** Antalet föreommande ombinationer är 609 st. Tabellen visar endast de 10 vanligast föreommande ombinationerna. *** Totalt antal rader med dubbelmareringar. 22

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Bibliotek integrerade med skolbibliotek

Bibliotek integrerade med skolbibliotek Stockholms län 135 5 22 113 6 6-416 164-26 557 213 4 128 646 Botkyrka 6 - - 6 - - - - - - - 21 057 3 510 559 Danderyd 4-1 3 - - - - 2 - - 11 713 2 928 1266 Ekerö 2 - - 2 - - - - - - 1 5 932 2 966 872 Haninge

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Kommunala skattesatser 2010 Län Kommun Total

Kommunala skattesatser 2010 Län Kommun Total Kommunala esatser esats al Hela riket 31,56 20,74 10,82 Stockholms läns Botkyrka 32,23 20,13 12,10 Danderyd 29,30 17,20 12,10 Ekerö 31,33 19,23 12,10 Haninge 32,18 20,08 12,10 Huddinge 32,05 19,95 12,10

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Geografiskt Ale Statoil St1 Alingsås Statoil St1 Alvesta Statoil Aneby Arboga Statoil Arjeplog St1 Arvidsjaur Statoil Arvika Statoil St1 Askersund Statoil St1

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Bilaga till Helårsstatistik 2011 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8)

Bilaga till Helårsstatistik 2011 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8) Bilaga till Helårsstatistik 2011 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2011 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Bilaga till Helårsstatistik 2015 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8)

Bilaga till Helårsstatistik 2015 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8) Bilaga till Helårsstatistik 2015 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2015 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2015 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2015 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Bilaga till Helårsstatistik 2012 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8)

Bilaga till Helårsstatistik 2012 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december (8) Bilaga till Helårsstatistik 2012 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2012 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Gällande objekt i Lägenhetsregistret

Gällande objekt i Lägenhetsregistret Bilaga till Helårsstatistik 2016 Lägenhetsregistret, innehåll per den 31 december 2016 1(8) Gällande objekt i Lägenhetsregistret Antal gällande uppdelat på ändamål bostadsbyggnad per den 31 december 2016

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bilaga (5) Dnr 2015:1182

Bilaga (5) Dnr 2015:1182 1 (5) Komvux bidragsåret 2016 Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.. Alvesta 20 900 000 kr Aneby 5 225

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer