Manual: Intranät REV. 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual: Intranät REV. 1.2"

Transkript

1 Manual: Intranät REV. 1.2 Springhill Textile AB Säte/Reg office: Helsingborg Huvudkontor/Headoffice: Bankgiro: Postgiro: Org nr / Reg no: Mörsaregatan 25 Handelsbanken Swift: HANDSESM Vat-No: SE P.O. Box Bankkonto Sverige: F-skattebevis finns. SE HELSINGBORG Bankkonto Finland: KUNDSERVICE tel: fax:

2 Innehållsförteckning Innehåll Revisionshistorik 1 Generellt 2 Startpanel 3 Tidsredovisning 4 Min ToDo 6 Digital Produktion 7 IT-support 8 Mediabank 9 Personal 10 Säljstöd 11 Webbunderhåll 12

3 Sida 01 Revisionshistorik Revisionshistorik 1.0 David Berglund David Berglund Kunddatabas, Lägg till kund, Personal David Berglund Leverans lunch, Webbunderhåll webbsidor

4 Sida 02 Generellt Generellt Syfte Springhill inrymmer många olika arbetsfunktioner och därmed också många olika verktyg för arbetsutförande. Syftet med intranätet är att samla ett antal gemensamma funktioner på ett ställe, och samtidigt rationalisera funktionernas utformning. Inloggning Intranätet finns på: Inloggning sker med anställningsnummer som användarnamn och dina fyra sista siffror i personnumret som lösenord. Support Intranätet underhålls av enheten Digital Produktion. Vid frågor eller problem kontakta: David Berglund Chef Digital Produktion/CDO Telefon:

5 Sida 03 Startpanel Startpanel Tidsredovisning I denna översiktsvy kan du tidsredovisa aktuell dag. Har du någon frånvaro att rapportera klickar du i den frånvarotyp det gäller och anger sedan start- och sluttid för frånvaron (alternativt heldag). Har du ingen frånvaro att rapportera klickar du i Ingen avvikelse och därefter knappen Bekräfta. Vill du tidsredovisa flera dagar eller planera frånvaro kan du göra det antingen genom att klicka på länken Redovisa & planera fler dagar i rutan på sidan eller genom att klicka på Tidsredovisning i huvudmenyn. Dagens lunch Från din dashboard kan du även beställa dagens lunch. Observera att beställning måste ske innan kl.9 varje dag. Därefter är beställningen låst. För att beställa kryssar du i det alternativ som önskas och väljer därefter om beställningen är personlig eller till en besökare du har, samt om din lunch ska levereras till lagret eller till kontoret (huvudbyggnaden). Personlig beställning kopplas till ditt anställningsnummer och beställning till besökare redovisas på din avdelning. Frånvarolista Denna frånvarolista ersätter den som tidigare mailats ut. Attestera frånvaro (synlig för vissa) Här ser du om någon medarbetare som du är ansvarig för har ansökt om semester. Klicka på medarbetarens namn för att se vilket datum ansökan gäller. Om ansökan kan godkännas direkt kryssar du i den dag eller de dagar som ska godkännas och klickar därefter på knappen Godkänn. För att få en överblick över samtliga medarbetare du ansvarar för innan godkännande kan du klicka på länken Visa multischema. Se vidare under avsnittet Tidsredovisning Multischema.

6 Sida 04 Tidsredovisning Tidsredovisning Tidsredovisningen är en avvikelserapportering, inte en stämpelklocka. Det innebär att mindre avvikelser som kompenseras genom att jobba sent eller komma tidigt inte ska rapporteras. Mindre avvikelser kommer du istället överens om med din närmsta chef. Dagsvy Dagsvyn är det första du kommer till när du gått till Tidsredovisning i huvudmenyn. Har du någon frånvaro att rapportera idag? Har du någon frånvaro att rapportera klickar du i den frånvarotyp det gäller och anger sedan start- och sluttid för frånvaron (alternativt heldag). Har du ingen frånvaro att rapportera klickar du i Ingen avvikelse och därefter knappen Bekräfta. Saknade dagar att bekräfta Om du har missat att rapportera någon dag i aktuell vecka blir du i dagsvyn uppmanad att rapportera detta i efterhand. Denna rapportering fungerar på samma sätt som dagsrapporteringen, men om du har flera saknade dagar kan dessa rapporteras samtidigt. Observera att alla veckans dagar måste vara rapporterade varje fredag. Planera frånvaro Denna ruta innehåller länk till kalendervyn. Attestera frånvaro (synlig för vissa) Här ser du om någon medarbetare som du är ansvarig för har ansökt om semester. Klicka på medarbetarens namn för att se vilket datum ansökan gäller. Om ansökan kan godkännas direkt kryssar du i den dag eller de dagar som ska godkännas och klickar därefter på knappen Godkänn. Multischema (synlig för vissa) För att få en överblick över samtliga medarbetare du ansvarar för innan du godkänner semester kan du klicka använda funktionen multischema. Kryssa i de medarbetare som du vill se schema för och klicka sedan på knappen Visa. Du får nu upp ett schema för aktuell månad där du ser all ansökt och beviljad frånvaro (förklaringar till förkortningarna finns under schemat). Alla gröna dagar är ordinarie arbetsdagar, och grå dagar är helgdagar. Du kan ändra månad och år för att gå framåt eller bakåt i schemat.

7 Sida 05 Tidsredovisning Kalendervy Kalendervyn är till för planering av frånvaro som ska rapporteras. Det går med andra ord att planera tjänstledighet, föräldraledighet och semester. All planerad frånvaro meddelas din närmsta chef för godkännande. För att planera frånvaro klickar du på aktuell dag. Därefter väljer du vilken typ av frånvaro det gäller, och vilken omfattning frånvaron har.

8 Sida 06 Min ToDo Min ToDo Min ToDo är ett enkelt verktyg för anteckningar. Skapa ny ToDo Klicka på plus-tecknet i vänstermarginalen, och fyll sedan i en rubrik och dina anteckningar. Redigera en ToDo Klicka på pennan framför aktuell ToDo:s rubrik, och redigera sedan rubrik och anteckningar.

9 Sida 07 Digital Produktion Digital Produktion Digital Produktion på intranätet är ett requests-system för beställningar av digitalt utvecklingsarbete. Allt arbete som ska utföras av DP (Digital Produktion) utförs som beställningsarbete och ska därmed skickas in via requests-systemet. Skicka in ny request Klicka på plus-tecknet i vänstermarginalen för att få fram formuläret. Fyll i tillämplig information och avsluta med att ange önskat leveransdatum och bifoga eventuella filer från din egen dator. När du skickat in din request får du ett mail som bekräftelse. Mailet innehåller en länk som du kan följa din beställning via. Sök request Klicka på förstoringsglaset i vänstermarginalen för att få fram formuläret. Du kan söka på beställningens namn eller ärendenummer. Söker du på ärendenummer anger du bara de sista siffrorna. Behandlad request När din beställning är behandlad och klar kommer du att få ett mail som bekräftelse. Mailet innehåller en länk som du kan klicka på för att se eventuella meddelanden kopplade till din beställning.

10 Sida 08 IT-support IT-support IT-support på intranätet är ett requests-system för ärenden gällande till exempel mjukvara, hårdvara, kopplingar mellan system eller generella IT-frågor. Vår IT-chef administrerar systemet och all IT-support ska skickas in via requests-systemet. Skicka in ny request Klicka på plus-tecknet i vänstermarginalen för att få fram formuläret. Fyll i tillämplig information och försök vara så utförlig som möjligt gällande ditt ärende. När du skickat in din request får du ett mail som bekräftelse. Mailet innehåller en länk som du kan följa din beställning via. Sök request Klicka på förstoringsglaset i vänstermarginalen för att få fram formuläret. Du kan söka på beställningens namn eller ärendenummer. Söker du på ärendenummer anger du bara de sista siffrorna. Behandlad request När din beställning är behandlad och klar kommer du att få ett mail som bekräftelse. Mailet innehåller en länk som du kan klicka på för att se eventuella meddelanden kopplade till din beställning.

11 Sida 09 Mediabank Mediabank En dedikerad mediaserver är uppsatt för att hålla en enhetlig struktur på företagets filer. Mappstruktur Mediaservern har en toppnivå som motsvarar varje affärsområde, och därunder en struktur innehållande mapparna docs, images, labels, logos, ORIGINAL, png200, png400, png800, PROCESSED, profile och update. Var och en av dessa mappar har ett specifikt syfte och en specifik innehållstyp: docs: innehåller nedladdningsbart material i form av pdf-kataloger images: innehåller nedladdningsbart material i form av image-bilder labels: innehåller filer relaterade till labels logos: innehåller nedladdningsbart material i form av logotyper ORIGINAL: bilder överförda från Styleshoots, högupplöst jpg png200: bilder överförda från Styleshoots, frilagd png i storlek 200px png400: bilder överförda från Styleshoots, frilagd png i storlek 400px png800: bilder överförda från Styleshoots, frilagd png i storlek 800px PROCESSED: bilder överförda från Styleshoots, högupplöst frilagd png profile: innehåller filer relaterade till varumärkesprofilen update: innehåller material för kommande uppdatering av hemsidan

12 Sida 10 Personal Personal Personal är en del av mediaservern där interna dokument för företagets anställda förvaras. Innehåll Fliken Personal är kopplat till en specifik del av mediaservern avsedd för interna dokument. Där ligger bland annat Personalhandboken, ett antal manualer och annan information väsentlig för personalen.

13 Sida 11 Säljstöd Säljstöd Sektionen Säljstöd innefattar framför allt en funktion för reklamationer. Funktionen är tänkt att användas av säljare på plats hos kund för att få en smidig reklamationshantering. Skapa reklamation Böra med att välja vilket AO (avdelning) reklamationen gäller. Därefter väljer du vilken kund det gäller. Listan kommer att filtreras när du börjar skriva. Sidan laddas nu om med alla sparade kunduppgifter förifyllda i formuläret. Komplettera information som eventuellt saknas. Nu kan du börja fylla i produktraderna. Listan med produkter kommer att filtreras när du börjar skriva in ett artikelnummer. Fyll därefter i kvantitet, kundens pris, orsakskod och eventuella noteringar. Avsluta med att skriva in ditt namn längst ner, och klicka därefter på Skicka reklamation. Om totalsumman på reklamationen är under 3 000kr går det direkt en bekräftelse via e-post till kunden. All information mailas även till kundtjänst, som därefter kopierar och klistrar in i AX. Om reklamationen är på över 3 000kr notifieras angiven säljares närmsta chef, vartefter vederbörande går in på intranätet och attesterar reklamationen. Därefter går bekräftelse ut till kund och informationen mailas till kundtjänst. Alla reklamationer får automatiskt ett unikt ID och lagras i intranätets databas. Kunddatabas Böra med att välja AO (avdelning). Därefter kan du filtrera listan genom att skriva i sök-fältet. Klicka på den kund det gäller. Du får nu upp all tillgänglig kundinformation som finns sparad i SiteDirect. Saknas det information eller finns felaktig information kan du uppdatera kundregistret genom formuläret till höger på sidan. OBS: Topeco- och Gripsholmskunder kan inte uppdateras via intranätet, utan via AX. Lägg till kund Böra med att välja AO (avdelning). Fyll i efterfrågad information och klicka på Spara. Kunden är nu sparad i systemet och kan logga in på valt affärsområdes sida. OBS: Topeco- och Gripsholmskunder kan inte uppdateras via intranätet, utan via AX.

14 Sida 12 Webbunderhåll Webbunderhåll Den här delen av intranätet kommer att innehålla ett antal verktyg för registervård, underhåll och uppföljning. Bildavstämning Rapporten Bildavstämning listar alla aktiva produkter på respektive site som saknar bild. Syftet med rapporten är att med jämna mellanrum kunna gå in och säkerställa att den är tom, utan att behöva kolla igenom hela hemsidan. Är listan inte tom kan snabb åtgärd initieras. Aktivera rapporten genom att välja AO (avdelning). Lageravstämning Rapporten Lageravstämning listar alla produkter på respektive hemsida med aktuellt lagersaldo. Genom denna rapport kan man enkelt gå igenom de produkter som har 0 i lagersaldo för att avgöra om de kommer att komma i lager igen eller ska tas bort från hemsidan. Aktivera rapporten genom att välja AO (avdelning). Uppdatering av hemsidor Under denna funktion är uppställda processcheman samlade. Det inkluderar en ansvarsfördelning av arbetsuppgifter som har med hemsidan att göra, och ett tidsschema för kommande kollektioner. Aktivera funktionen genom att välja AO (avdelning).

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

WEBKONTO MED WEBSHOP

WEBKONTO MED WEBSHOP WEBKONTO MED WEBSHOP September 2013 släppte vi våra uppdaterade siter lahega.se och liv.eu tillsammans med de nya lahega.com, autorange.se, prorange.se och washeye.se. I samma stund startade vi arbetet

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer