Domsagohistorik Mora tingsrätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Domsagohistorik Mora tingsrätt"

Transkript

1 Domsagohistorik Mora tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1

2 Mora tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen Utvecklingen fram till slutet av 1700-talet På landskapslagarnas tid var Svealand indelat i land och hundraden. 1 Under medeltiden utgjorde Dalarna ett enda hundrade. I hundradet fanns emellertid tre domkretsar (tredingar). Senare utgjorde de olika socknarna hundradets domkretsar. 2 Sverige fick en enhetlig domstolsorganisation på landsbygden då Magnus Erikssons landslag infördes på mitten av 1300-talet. I Dalarna fick man emellertid inte någon häradsindelning även om de andra delarna av landslagen trädde i kraft. På 1300-talet började man dock att hålla ting i socknarna istället för i tredingarna. Socknarna motsvarade alltså. Man övergick också till att kalla domhavanden för häradshövding. Det fanns inte något gemensamt tingsställe för Dalarna, utan häradshövdingen reste runt i landskapet och höll sockenting. 3 Eftersom Dalarna hade en annan rättslig organisation/terminologi än resten av Svealand, så fick Karl XI:s reform 1680 inte samma genomslagskraft i Dalarna som i resten av landet. Rättsskipningen i landskapet sköttes sedan 1625 av två landsdomare, även kallade lagläsare erhöll dock en av domarna titeln häradshövding. I och med detta erkände Dalarna (Kopparbergs län) officiellt de principer som resten av Svealand antagit genom 1680 års reform. Det dröjde dock till 1686 innan reformen var slutgiltigt genomförd. Båda domhavanden fick då titeln häradshövding. 4 På 1680-talet var Dalarna indelat i två domsagor: Kopparbergs östra och Kopparbergs västra domsaga. 5 Vissa förändringar genomfördes inom domsagorna 1687 då Säters, Folkare, Husby och Hedemora överfördes från den östra domsagan till den västra. 6 Tingslagen återfördes emellertid 1799 dels till den östra domsagan, dels till den västra. 7 Nås och Malungs domsaga På 1800-talet började den västra domsagan att kallas för Västerdalarnes domsaga, och domsagans omfattning var oförändrad från slutet av 1700-talet fram till början av 1900-talet. De som ingick i jurisdiktionen 1799 var fyra till antalet: Näs, Järna och Floda (förkortades till Nås ), Malungs, Lima och Äppelbo (förkortades till Malungs , Grangärde samt Norrbärke och Söderbärke beslutades att Västerdalarnes domsaga skulle delas upp i två nya domsagor. Grangärde, Norrbärke och Söderbärke bildade en egen jurisdiktion under benämningen Smedjebackens domsaga. Namnet ändrades emellertid till Västerbergslags domsaga redan två år senare (1904) (Västerbergslags domsaga, se Ludvika tingsrätt). De resterande en, Nås och Malung, bildade Näs och Malungs domsaga Inger, 1997, s. 44. Götaland var å andra sidan indelat i land och häraden. 2 Inger, 1997, s Inger, 1997, s. 47. Jfr Almquist, 1954, s Jfr K.Br. den 28/ (Almquist, 1954, s. 165). 5 I Kopparsbergs västra domsaga ingick följande : Nås, Järna, Floda, Malung, Lima, Äppelbo, Grangärde, Norrbräke och Söderbräke. Kopparbergs östra domsaga omfattade en Säter, Folkare, Husaby, Hedemora, Skedvi, Kopparberg, Vika, Svärdsjö, Sundborn, Torsång, Tuna, Leksand, Gagnef, Rättvik, Mora, Orsa, Älvdalen och Särna (Almquist, 1954, s. 167). 6 Almquist, 1954, s K.Br. den 4/ (Almquist, 1954, s. 165). 8 Bihang till SFS 1893 nr Bihang till SFS 1893 nr Almquist, 1954, s. 166f. 11 Bihang till SFS 1901 nr 64. 2

3 Nås Nås höll till en början ting i byn Haga där för övrigt landsfiskalens bostad också var belägen uppfördes ett tingshus i Nås. Huset användes även som sockenstuga. I början av 1800-talet var byggnaden dock förfallen men det dröjde ända till 1879 innan huset revs och byggdes om. Tingshuset fick nu två våningar och övernattningsrum för nämndemännen. Dessvärre förstördes tingshuset i en brand i februari Efter branden hyrde tingsrätten en sal i Medborgarhuset i Nås där ting numera hålls. I samband med tingsrättsreformen 1971 fördes området för Nås över till Ludvika tingsrätt (se Ludvika tingsrätt). Malungs Malungs hade fram till 1860-talet ambulerande ting. Förhandlingar hölls bland annat i Malung (i sockenstugan och på prostgården), Yttermalung, på gästgiveriet i Övermalung samt i Mobyarna. Mellan åren 1861 och 1865 hölls tingen i handlaren Pell Per Anderssons bostadshus (Pällpägården i Hole) stod ett nytt tingshus klart på Tegelhusbacken i norra Grimsåker. Byggnaden var uppförs i liggande timmer och hade sticktak. Huset användes fram till 1939 då tingen och kansliet flyttades till nybyggt tingshus (även kallat tingshuset i Grönland ) inne i Malung. 12 Ovansiljans domsaga Den östra domsagan hade som sagt genomgått vissa judiciella förändringar 1687 (se ovan). Fler ändringar ägde rum 1780 då Skedvi, Kopparberg och Aspeboda, Vika, Svärdsjö, Sundborn samt Torsångs bröts ut och bildade en egen domsaga. Domsagan utökades 1799 med Folkare, Hedemora och Husby, och den nya benämningen på jurisdiktionen blev Kopparbergslagens och Näsgårds läns domsaga (Kopparbergslagens och Näsgårds läns domsaga, se Hedemora tingsrätt samt Falu tingsrätt). De kvarvarande en i Kopparbergs östra domsaga blev ännu färre 1858 då Stora Tuna överfördes till den nybildade Falu domsaga (Falu domsaga, Falu tingsrätt). 13 De som 1858 var kvar i den östra domsaga (som under 1800-talet började benämnas Österdalarnes domsaga) var alltså Leksands, Åls och Bjursås, Gagnefs, Rättviks och Ore, Mora, Sofia Magdalena och Venjans, Orsa, Älvdals samt Särna och Idre bildade de tre förstnämnda en en egen jurisdiktion under namnet Nedansiljans domsaga (Nedansiljans domsaga, se Leksands tingsrätt). De resterande fyra en samlades i en annan domsaga, Ovansiljans domsaga. 14 Mora Mora, Sofia Magdalena och Venjans (från och med 1894 kallat Mora 15 ) hade tingsställe vid Mora strand. Moras strategiska läget vid Siljans norra strand utgjorde en god förutsättning för lokalisering av både tings- och handelsplats samt kyrka. Tingen hölls på sockenstugan som låg i närheten av kyrkan. Den äldsta sockenstugan var från 1600-talet. På talet höll man dessutom ting på länsmansgården, tillika gästgiveriet (uppfört 1672), i Norets by. Troligen flyttades tinget till Norets by, som låg två kilometer från Mora, då den gamla sockenstugan förfallit. En ny sockenstuga, en tvåvåningsbyggnad i timmer, uppfördes emellertid på 1790-talet. 16 Med tiden förföll även denna byggnad, och häradsrätten var i behov av nya lokaler. Tanken på att uppföra ett nytt tingshus hade uppkommit redan på 1860-talet, men beslutsprocessen drog ut på tiden. Först 1896 kunde de berörda socknarna enas i tingshusfrågan, och byggnadsarbetet sattes 12 Hampus, 1977, s. 164ff. 13 Almquist, 1954, s. 167ff. 14 SFS 1875: Bihang till SFS 1893 nr På och 1800-talen fungerade även gästgiverigården i Garsås, sockenstugorna i Venjan och Våmhus samt Kristineberg som mer tillfälliga tingsplatser. Här hålls dock bara ting någon enstaka gång (Material insänt av Mora TR). 3

4 igång. Tingshuset, som var ett kombinerat kommunal- och tingshus låg på ungefär samma plats som den gamla sockenstugan, det vill säga i närheten av kyrkan, på Storgatan i Mora. Tingshuset stod klart 1902 och invigdes i mars året därpå. 17 Orsa Orsa hade sin tingsplats i Orsa kyrkby. Sedan 1600-talets början (1607) hölls ting i sockenstugan. Från 1672 bildade Orsa ett gemensamt med Älvdalen socken. Sockenstugorna användes även fortsättningsvis som domstolslokaler. I slutet av 1700-talet uppkom tanken på att uppföra ett gemensamt tingshus i Orsa för Orsa och Älvdalens. Av detta blev dock intet (se nedan), och Orsa blev återigen ett eget Behovet av nya domstolslokaler kvarstod dock, och kring sekelskiftet 1800 uppfördes ett tingshus i kyrkbyn. Huset låg i närheten av kyrkan vid en större vägkorsning. Man vet inte exakt när byggnaden invigdes, men troligen var det i samband med att sförändringarna I juli 1901 kom elden lös i kyrkbyn och stora delar av bebyggelsen eldhärjades. Även tingshuset förstördes, men det återuppfördes tre år senare (1904), då som kombinerat kommunal- och tingshus. Älvdals Älvdals hade sedan länge sitt tingsställe i Älvdalens kyrkby. Under och 1700-talen var tingen tämligen sporadiska, ibland bara vart sjätte år(!). Med tiden bildade Älvdalen ett gemensamt med Orsa, och tingen blev nu något mer frekventa. Ett problem var emellertid domstolslokalerna. Till en början höll häradsrätten sina förhandlingar i sockenstugan (det förekom flera olika sockenstugor under årens lopp), men dessa saknade viktiga utrymmen såsom domarrum. Man började därför diskutera uppförandet av ett nytt tingshus i Orsa, men några av invånarna i Älvdalens socken opponerade sig mot detta. De menade att Älvdalen då riskerade att bara få ha tings vart fjärde år. Ärendet fördes vidare till Konungens Befallningshavande som skulle fälla utslag i frågan, vilket dock dröjde bildade Älvdalen ett eget, och tings hölls nu tre gånger per år. Till en början fick man hålla ting i prästgården i Älvdalen. Den gamla sockenstugan hade rivits och den ny stuga stod inte klar förrän 1809, men då flyttades tingen dit. Sockenstugan låg mellan prästgården och kyrkan tillfördes et Särna socken som dittills haft tingsställe i Mora. Tingslaget växte och sockenstugan utrymmen blev med tiden otillräckliga. En kommitté tillsattes 1884 för att se över möjligheterna att uppföra ett riktigt kommunal- och tingshus. Det dröjde dock ända fram till 1911 innan man kunde enas i frågan. I oktober 1913 kunde i alla fall det nya tingshuset invigas. Huset låg på den plats där det gamla gästgiveriet hade legat. 18 Särna och Idre Särna och Idre hade sitt tingsställe i Särnabyn (sedermera Särna). 1948, i samband med införandet av den nya Rättegångsbalken, slogs en samman till två. Dels Mora och Orsa med tingsställe i Morastrand och Orsa, dels Älvdals, Särna och Idre med tingsställe i Älvdalen och Särna. 19 Utvecklingen under andra hälften av 1900-talet Från slutet av 1940-talet hade den offentliga sektorn, och därmed kommunerna, fått allt fler uppgifter: skolan hade byggts ut, socialvården och bostadsbyggandet likaså, för att inte glömma all teknisk service i form av el, avlopp och vatten. I början av 1950-talet genomfördes den så kallade storkommunreformen, och de allra minsta kommunerna försvann. Syftet med reformen var skapa logiska och rationella kommunindelningar. De borgerliga kommunerna skulle vara så pass stora att 17 Engström, 23/ Torgils, 1974, s SFS 1947:679. 4

5 de kunde erbjuda den service som samhället kunde förvänta sig. Även domsagoindelningen påverkades av kommunförändringarna och rationaliserades. Domkretsarna blev betydligt större än vad de hade varit tidigare. 20 Ytterligare kommunreformer genomfördes på och 70-talen, då bland annat det gamla stadsbegreppet försvann förstatligades rådhusrätterna, och i början av 1970-talet trädde den nya underrättsreformen i kraft. Häradsrätterna och rådhusrätterna försvann och ersattes av tingsrätter. Tingshusbyggnadsskyldigheten upphörde vid samma tidpunkt bilades dels Malungs tingsrätt, dels Mora tingsrätt. Malungs tingsrätt hade kansli och sitt enda tingsställe i Malung. Det gamla tingsstället i Nås överflyttades till Ludvika tingsrätt i samband med kommunreformer i början av 1970-talet då Nås landskommun hamnade under Ludvika tingsrätts domkrets (Nås, se Ludvika tingsrätt). Områdena för Ovansiljans domsaga hamnade under Mora tingsrätt, som hade tre tingsställen: Mora, som dessutom var kansliort, Särna och Älvdalen. 21 Malungs tingsrätt skulle emellertid bara bestå fram till och med utgången av Året därpå skulle domkretsen förenas med domkretsen för Mora tingsrätt. Samtidigt drogs tingsstället i Älvdalen in hade alltså Mora tingsrätt tingsställen i Mora, Särna och Malung. 22 Mora tingsrätt Mora 23 Domsagotillhörighet: Med Säters, Folkare, Husby, Hedemora, Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika 24, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna 25, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Orsa och Särna Med Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Orsa och Särna Med Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Orsa och Särna Med Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Orsa, Särna 26 och Säters Med Leksands, Gagnefs, Rättviks, Orsa, Älvdalens och Särna Med Orsa, Älvdalens och Särna Från och med ingången av 1952 omfattade Nås och Malungs domsaga följande område: Säfsnäs, Floda, Nås, Järna, Äppelbo, Malungs, Lima och Transtrands landskommuner. I Ovansiljans domsaga ingick Orsa, Våmhus, Mora, Solleröns och Venjans landskommuner samt Mora köping (Mora och Orsa ) samt Älvdalens, Särna och Idre landskommuner (Älvdals, Särna och Idre ) (SFS 1950:501). 21 SFS 1970:501. Malungs tingsrätts domkrets omfattade 1971, efter ytterligare kommunsammanslagningar, malungs kommun. Mora, Orsa och Älvdalens kommuner bildade domkrets för Mora tingsrätt (SFS 1970:501). 22 SFS 1970:501. Mora tingsrätts domkrets omfattade 1974 Malungs, Orsa och Älvdalens kommuner. Domkretsen är densamma idag (SFS 1982:996). 23 Mora kallades en tid före 1894 Mora, Sodia Magdalena och Venjans tignslag. 24 Vika kallades senare Vika, Kniva och Hosjö. 25 Senare kallat Stora Tuna och Gustafs. 26 Särna var under åren förenat med Älvdalens. 27 Jfr kungl. brev den 21 maj Domsagan benämndes Ovansiljans domsaga 5

6 Tingsplatser: Mora strand Orsa Magnus Persson Gerhard Lohrman Johan Komstedt Fredrik Brander Johan Björling Carl de Brenner Per Sernander Gustaf Malmin Gustaf Sommelius Carl Gustaf Hallengren Jonas Alin Per Erik Bosæus Axel Gabriel Bergsten Carl Henrik Eugène Hartman Anders Harld Körlof Tings- och rådhusinventeringen Orsa 28 Domsagotillhörighet: Med Säters, Folkare, Husby, Hedemora, Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika 29, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna 30, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Särna Med Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Särna Med Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Särna Med Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora, Älvdalens 31, Särna och Säters Med Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora, Älvdalens och Särna Med Mora 32, Älvdalens och Särna 33 Tingsplatser: Orsa Mora strand 28 Ore socken tillhörde till 1779 Orsa. Detta år överflyttades Ore till Rättviks. 29 Vika kallades senare Vika, Kniva och Hosjö. 30 Senare kallat Stora Tuna och Gustafs. 31 Älvdalen blev självständigt först från och med Tingslaget var åren förenat med Särna. 32 Mora kallades en tid före 1894 Mora, Sodia Magdalena och Venjans tignslag. 33 Jfr kungl. brev den 21 maj Domsagan benämndes Ovansiljans domsaga 34 Lagtima ting hölls i Ore 1686, 1695, 1706, 1717, 1727, 1738, 1764 och (Loit, 1957, s 721) 6

7 Magnus Persson Gerhard Lohrman Johan Komstedt Fredrik Brander Johan Björling Carl de Brenner Per Sernander Gustaf Malmin Gustaf Sommelius Carl Gustaf Hallengren Jonas Alin Per Erik Bosæus Axel Gabriel Bergsten Carl Henrik Eugène Hartman Anders Harld Körlof Älvdalens 35 Domsagotillhörighet: Med Stora Tuna 36, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora, Orsa och Särna Med Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora, Orsa och Särna Med Mora 38, Orsa och Särna 39 Tingsplatser: Älvdalen Särna Gustaf Sommelius Carl Gustaf Hallengren Jonas Alin Per Erik Bosæus Axel Gabriel Bergsten Carl Henrik Eugène Hartman Anders Harld Körlof Särna 40 Domsagotillhörighet: Med Säters, Folkare, Husby, Hedemora, Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika 41, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna 42, 35 Älvdalen blev självständigt först från och med Även kallat Stora Tuna och Gustafs. 37 Älvdalen var åren förenat med Särna. 38 Mora kallades en tid före 1894 för Mora, Sofia Magdalena och Venjans. 39 Jfr kungl. brev den 21 maj Domsagan benämndes Ovansiljans domsaga. 40 Tingslaget kallades även Särna och Idre. 41 Vika tingslaf kallades senare Vika, Kniva och Hosjö. 42 Senare kallat Stora Tuna och Gustafs. 7

8 Tingsplatser: Särna Ävdalen Magnus Persson Gerhard Lohrman Johan Komstedt Fredrik Brander Johan Björling Carl de Brenner Per Sernander Gustaf Malmin Gustaf Sommelius Carl Gustaf Hallengren Jonas Alin Per Erik Bosæus Axel Gabriel Bergsten Carl Henrik Eugène Hartman Anders Harld Körlof Tings- och rådhusinventeringen Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Orsa Med Stora Skedvi, Kopparbergs, Vika, Svärdsjö, Sundborns, Torsångs, Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Orsa Med Stora Tuna, Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora och Orsa och Älvdalens Med Leksands, Gagnefs, Rättviks, Mora, Orsa och Älvdalens Med Mora, Orsa och Älvdalens 44 Malungs Domsagotillhörighet: Tingsplatser: Johan Eriksson Norlind Johan Gyllenadler Jonas Boëtius Lindebom Reinhold Rücker Magnus Johan Lundh Erik Brandberg Erik Hartzell Henrik Vilhelm Brandberg Älvdalen var under åren förenat med Särna. 44 Jfr kungl. brev den 21 maj Domsagan benämndes Ovansiljans domsaga 8

9 Erik Vilhelm Kihlman Lars Alin Lars Molin Erik Viktor Rudolf Leopold Königsfelt Samuel Erik Filip Ehrenkrona Emil Robert Dahl Sten Gustaf Emil Tobieson Tings- och rådhusinventeringen Litteratur Almquist, Jan Eric Lagsagor och domsagor i Sverige: med särskild hänsyn till den judiciella indelningen Norstedt Stockholm Engström, Erik G.: 100-årsjubileum för Mora tingshus. I: Mora tidning den 23/ ; Kulturmiljöer i Mora kommun, Mora 1991 Hampus, Olof, Om ting och tingsplatser i äldre tiders Malung, I: Finnbygden nr Hampus, Olof, Rättsväsendet, I: Malung. Ur en sockens historia, del 4, Malung 1977 Inger, Göran: Svensk rättshistoria, Malmö 1997 Leche, Ernst, Rättsskipning i Ore, I: Ore. Socknen och kommunen, del 2, Malung1977 Loit, Aleksander, Orsa, I: Orsa en sockenbeskrivning, Stockholm 1957 Torgils, Gunnar: En historik av lagman Gunnar Torgils I: Skansvakten

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

Domsagohistorik Gävle tingsrätt

Domsagohistorik Gävle tingsrätt Domsagohistorik Gävle tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Gävle tingsrätt Mellan 1671 och

Läs mer

Domsagohistorik Nacka tingsrätt

Domsagohistorik Nacka tingsrätt Domsagohistorik Nacka tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Nacka tingsrätt Södertörns domsaga

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt

Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt Domsagohistorik Hudiksvalls tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Hudiksvalls tingsrätt Mellan

Läs mer

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Jönköpings

Läs mer

Domsagohistorik Falu tingsrätt

Domsagohistorik Falu tingsrätt Domsagohistorik Falu tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Falu tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen

Läs mer

Domsagohistorik Strömstads tingsrätt

Domsagohistorik Strömstads tingsrätt Domsagohistorik Strömstads tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Strömstads tingsrätt Området

Läs mer

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Kristinehamns tingsrätt

Läs mer

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Kalmar län Kalmar

Läs mer

Kopparberg Län - Film Number : Församling/Parish List

Kopparberg Län - Film Number : Församling/Parish List Kopparberg Län - Number : Församling/Parish List 4002993 Lima församling 4015743 Norrbärke församling 4015744 Säfsnäs församling 4015753 Stora Skedvi församling 4171430 Aspeboda församling 4171431 Aspeboda

Läs mer

Domsagohistorik Sandvikens tingsrätt

Domsagohistorik Sandvikens tingsrätt Domsagohistorik Sandvikens tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Sandvikens tingsrätt Mellan 1671 och 1920 utgjorde Gästrikland en

Läs mer

Domsagohistorik Hallsbergs tingsrätt

Domsagohistorik Hallsbergs tingsrätt Domsagohistorik Hallsbergs tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Örebro län

Läs mer

Domsagohistorik Eskilstuna tingsrätt

Domsagohistorik Eskilstuna tingsrätt Domsagohistorik Eskilstuna tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Livgedingets domsaga Fram

Läs mer

Domsagohistorik Svegs tingsrätt

Domsagohistorik Svegs tingsrätt Domsagohistorik Svegs tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Svegs tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen

Läs mer

Domsagohistorik Härnösands tingsrätt

Domsagohistorik Härnösands tingsrätt Domsagohistorik Härnösands tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Härnösands tingsrätt Tings-

Läs mer

Domsagohistorik Örebro tingsrätt

Domsagohistorik Örebro tingsrätt Domsagohistorik Örebro tingsrätt Text: Thomas Segelund, Örebro tingsrätt Bearbetning Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors

Läs mer

Domsagohistorik. Mariestads tingsrätt. Tings- och rådhusinventeringen Text: Elsa Trolle Önnerfors

Domsagohistorik. Mariestads tingsrätt. Tings- och rådhusinventeringen Text: Elsa Trolle Önnerfors Domsagohistorik Mariestads tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt F.d. Skaraborgs

Läs mer

Domsagohistorik Gotlands tingsrätt

Domsagohistorik Gotlands tingsrätt Domsagohistorik Gotlands tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Gotlands tingsrätt Utvecklingen

Läs mer

Domsagohistorik Trollhättans tingsrätt

Domsagohistorik Trollhättans tingsrätt Domsagohistorik Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos År 1680 var Fludre, Väne och Bjärke härader förenade

Läs mer

Domsagohistorik Lycksele tingsrätt

Domsagohistorik Lycksele tingsrätt Domsagohistorik Lycksele tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Lycksele tingsrätt Tings- och

Läs mer

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik

Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl Bostad. Falu C; Slaggatan, Bergmästarg Bostad. Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset Butik Sida: 1 ( 7 ) 2001 2080040 Falu C; Elsborg, Östanfors, Lustigknopp m fl 2080041 Falu C; Slaggatan, Bergmästarg 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset 2001 2080042 Falu C; Åsgatan, Holmgatan, Falanhuset

Läs mer

Domsagohistorik Stenungsunds tingsrätt

Domsagohistorik Stenungsunds tingsrätt Domsagohistorik Stenungsunds tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Stenungsunds tingsrätt

Läs mer

Domsagohistorik Ljusdals tingsrätt

Domsagohistorik Ljusdals tingsrätt Domsagohistorik Ljusdals tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Ljusdals tingsrätt Mellan 1671

Läs mer

Domsagohistorik Helsingborgs tingsrätt

Domsagohistorik Helsingborgs tingsrätt Domsagohistorik Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Svensk rätt infördes i Skåne i början av 1680-talet,

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Domsagohistorik Bodens tingsrätt

Domsagohistorik Bodens tingsrätt Domsagohistorik Bodens tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Bodens tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen

Läs mer

Domsagohistorik Varbergs tingsrätt

Domsagohistorik Varbergs tingsrätt Domsagohistorik Varbergs tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Varbergs tingsrätt I Halland,

Läs mer

Domsagohistorik Luleå tingsrätt

Domsagohistorik Luleå tingsrätt Domsagohistorik Luleå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Luleå tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Domsagohistorik Mjölby tingsrätt

Domsagohistorik Mjölby tingsrätt Domsagohistorik Mjölby tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors 1 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Göta Hovrätt Östergötlands län Mjölby tingsrätt Från periodens början

Läs mer

Domsagohistorik Simrishamns tingsrätt

Domsagohistorik Simrishamns tingsrätt Domsagohistorik Simrishamns tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Simrishamns tingsrätt Det

Läs mer

Domsagohistorik Bollnäs tingsrätt

Domsagohistorik Bollnäs tingsrätt Domsagohistorik Bollnäs tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Bollnäs tingsrätt Mellan 1671

Läs mer

Domsagohistorik Uddevalla tingsrätt

Domsagohistorik Uddevalla tingsrätt Domsagohistorik Uddevalla tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Uddevalla tingsrätt Området

Läs mer

Domsagohistorik Sölvesborgs tingsrätt

Domsagohistorik Sölvesborgs tingsrätt Domsagohistorik Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Sölvesborg kan beläggas som stad från 1445, då

Läs mer

Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt

Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt Domsagohistorik Sundsvalls tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Sundsvalls tingsrätt Tings-

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Domsagohistorik Alingsås tingsrätt

Domsagohistorik Alingsås tingsrätt Domsagohistorik Alingsås tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Alingsås tingsrätt År 1680

Läs mer

Domsagohistorik Gällivare tingsrätt

Domsagohistorik Gällivare tingsrätt Domsagohistorik Gällivare tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Gällivare tingsrätt Tings-

Läs mer

Domsagohistorik Karlstad tingsrätt

Domsagohistorik Karlstad tingsrätt Domsagohistorik Karlstad tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Karlstads tingsrätt År 1680

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Några rader från ordförande. Det är så roligt att jobba i en styrelse där alla är engagerade och hjälper till. Även suppleanterna är med på varje styrelsemöte och är engagerade.

Läs mer

Domsagohistorik Lunds tingsrätt

Domsagohistorik Lunds tingsrätt Domsagohistorik Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Lund är en av Sveriges äldsta städer. Den anlades

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 16100 Avesta Avesta 16101 Tyttbo Avesta 16102 Hovnäs brygga Avesta 16103 Österviken Avesta 16104 Bankarna, Ö Österviken Avesta

BMS Id Lokal Kommun 16100 Avesta Avesta 16101 Tyttbo Avesta 16102 Hovnäs brygga Avesta 16103 Österviken Avesta 16104 Bankarna, Ö Österviken Avesta BMS Id Lokal Kommun 16100 Avesta Avesta 16101 Tyttbo Avesta 16102 Hovnäs brygga Avesta 16103 Österviken Avesta 16104 Bankarna, Ö Österviken Avesta 16105 Storbyn, V Österviken Avesta 16106 Bysjön Avesta

Läs mer

Domsagohistorik. Mariestads tingsrätt. Tings- och rådhusinventeringen Text: Elsa Trolle Önnerfors

Domsagohistorik. Mariestads tingsrätt. Tings- och rådhusinventeringen Text: Elsa Trolle Önnerfors Domsagohistorik Mariestads tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt F.d. Skaraborgs

Läs mer

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV Gammelstads kyrkstad är ett världsarv från och med 1996 och ett uppskattat besöksmål för människor från hela världen. Gemensamt för

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg)

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Ditresa morgon/förmiddag fredag 9 november Hemresa söndag eftermiddag 11 november Du från Dalarna samt Norberg kommer att resa med Dalatrafiks bussar,

Läs mer

Domsagohistorik Handens tingsrätt

Domsagohistorik Handens tingsrätt Domsagohistorik Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Södertörns domsaga i slutet av 1600-talet 1680

Läs mer

Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt

Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt Väg nr Normalklassade vägar i Dalarnas län, mellan 250 och 1999 ådt Delsträcka 2013-02-01 16 Värmlands länsgräns vid Granberget-Lisskogsåsen-Malung (45, 66) 45 Malung (16, 66)-Johannisholm (26) 45 Heden

Läs mer

Domsagohistorik Malmö tingsrätt

Domsagohistorik Malmö tingsrätt Domsagohistorik Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Malmö är känt sedan 1100-talet och benämns som

Läs mer

Domsagohistorik Eksjö tingsrätt

Domsagohistorik Eksjö tingsrätt Domsagohistorik Eksjö tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Jönköpings län

Läs mer

Domsagohistorik Ronneby tingsrätt

Domsagohistorik Ronneby tingsrätt Domsagohistorik Ronneby tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Ronneby tingsrätt Ronneby är

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Gillets Ribbypromenad 19 april 2015

Gillets Ribbypromenad 19 april 2015 1 Gillets Ribbypromenad 19 april 2015 Karta 2013 Tingshusets och Kaplansgårdens lägen före 1970. 2 Äldsta kända fotot av kyrkbyn, kanske redan från mitten av 1860 talet. Enligt protokoll från sockenstämman

Läs mer

Avesta. Avesta bibliotek 7-24 maj Konsthallen, Kungsgatan 32, Avesta Mån - fre, kl. 9:00 18.00 Lör, kl. 10:00 14:00

Avesta. Avesta bibliotek 7-24 maj Konsthallen, Kungsgatan 32, Avesta Mån - fre, kl. 9:00 18.00 Lör, kl. 10:00 14:00 Avesta Avesta bibliotek 7-24 maj Konsthallen, Kungsgatan 32, Avesta Mån - fre, kl. 9:00 18.00 Lör, kl. 10:00 14:00 Krylbo bibliotek, 7-23 maj Åvestadalsskolan, Skolgatan 1, Krylbo Mån, kl. 13:00 18:00

Läs mer

Att värna om de gamla

Att värna om de gamla Att värna om de gamla en historik om Skuttunge 5:10 av Karolina Wiell Skuttunge 5:10, Gamla ålderdomshemmet I det förindustriella Sverige var det vanlig att de äldre bodde tillsammans med sina barn, eftersom

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Egnahemskommittén 4 Familjebidragsnämnden

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Skala 1:8000 Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast

Läs mer

Domsagohistorik Lidköpings tingsrätt

Domsagohistorik Lidköpings tingsrätt Domsagohistorik Lidköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt F.d. Skaraborgs

Läs mer

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last.

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last. Ljustorp före motorfordonens tid Det berättas många historier om hur människor gick när de skulle någonstans. En man i Bredsjön, Hans Henrik Hansson (1861-1961), hade gjort till en betald syssla att gå

Läs mer

AVSLUTANDE DISKUSSION

AVSLUTANDE DISKUSSION AVSLUTANDE DISKUSSION Under 1950-70-talen skedde stora förändringar inom den administrativa geografin i vårt land. Antalet kommuner dividerades med tio och allt större enheter bildades. Strävan efter större

Läs mer

Domsagohistorik Sala tingsrätt

Domsagohistorik Sala tingsrätt Domsagohistorik Sala tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Sala tingsrätt Tings- och rådhusinventeringen

Läs mer

Domsagohistorik Eslövs tingsrätt

Domsagohistorik Eslövs tingsrätt Domsagohistorik Eslövs tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Eslövs tingsrätt I Skåne och

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Dalarnas län (W) enligt 3 kap 6 miljöbalken

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Dalarnas län (W) enligt 3 kap 6 miljöbalken Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Dalarnas län (W) enligt 3 kap 6 miljöbalken AVESTA KOMMUN 5 Avesta [W 6] 5 By-bygden [W 2] (By sn) 5 Bäsinge - Bergshyttan [W 4] (Folkärna sn) 5 Grytnäs

Läs mer

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse

Kartering och besiktning. Valla. Västlands sn Uppland. Bent Syse Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 2 Kartering och besiktning Valla Västlands sn Uppland Bent Syse 3 Omslagsbild: Detalj ur storskifteskartan från 1768 Rapport 2007:09, arkeologiska

Läs mer

Domsagohistorik Östersunds tingsrätt

Domsagohistorik Östersunds tingsrätt Domsagohistorik Östersunds tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Östersunds tingsrätt Tings-

Läs mer

ÖVERMO GÅRD 1805 2009

ÖVERMO GÅRD 1805 2009 ÖVERMO GÅRD 1805 2009 Historik Ägare Karta och bilder Alf D Blomquist 2009 08 2 Övermo Gård 1805-2009 I Leksand finns en gård som i dagligt tal kallas för Ros ns och är granne med förskolan Rosen i Övermo

Läs mer

Domsagohistorik Trelleborgs tingsrätt

Domsagohistorik Trelleborgs tingsrätt Domsagohistorik Trelleborgs tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Trelleborgs tingsrätt Trelleborg

Läs mer

Riksintressen. Dalarna. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa.

Riksintressen. Dalarna. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa. Riksintressen Dalarna Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa.se 2009-09-09 1 Värdetexter avseende områden i Dalarnas län med kulturmiljövärden

Läs mer

Beskrivning SVERIGE: Kristina, Säter, V* öre 1640 (1 ex), Avesta, 1644 (1 ex), (1633-54) (1 ex).

Beskrivning SVERIGE: Kristina, Säter, V* öre 1640 (1 ex), Avesta, 1644 (1 ex), (1633-54) (1 ex). GAGNEF 38. BROGÅRDEN inv.nr 395-97 Fyndår: 1932? Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Sverige, Kristina, Avesta, l A öre 1644 Mynten hittades i Mas Ers Pers åker nära Brogården öster om landsvägen.

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

Domsagohistorik Mölndals tingsrätt

Domsagohistorik Mölndals tingsrätt Domsagohistorik Mölndals tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Mölndals tingsrätt Föregångarna

Läs mer

STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09

STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09 SAMRÅDSHANDLING STATISTIKBILAGA Uppdaterad 2009-09-09 Befolkning I Vansbro kommun bodde 6916 personer 2008. Fördelat på socknarna så bodde 5 045 i Järna, 930 i Nås och 941 i Äppelbo. De största orterna

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland

Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Kulturhistorisk utredning inför kraftvärmeverk i Transtorp, Madesjö socken, Nybro kommun, Småland Håkan Nilsson Kalmar läns museum Rapport 2007 Sammanfattning Denna kulturhistoriska utredning av ett område,

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Oktober 2007 Reviderat i juni 2008 2 PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1 (Bysjöstrand), Grangärde,

Läs mer

Illaren och det skånska köket genom historien

Illaren och det skånska köket genom historien Illaren och det skånska köket genom historien Utvecklingen av människans matlagning har varit en långvarig process. Sederna och sätten har spridit sig från plats till plats samtidigt som lösningarna har

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström.

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Kapitel - 4 Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Laga skifte i Hällekils hemman Hällekils hemman ligger i Övre Ulleruds socken, Forshaga kommun, Värmlands län. Byns lantliga bebyggelse

Läs mer

Domsagohistorik Landskrona tingsrätt

Domsagohistorik Landskrona tingsrätt Domsagohistorik Landskrona tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Landskrona tingsrätt Landskrona

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Husen i Krämarstan på Myra

Husen i Krämarstan på Myra Husen i Krämarstan på Myra 5 Krämarstan på Myra -olja 2015- Bara slyskog på Lilla Högsås vid sekelskiftet 1900: Idag växer tallar på Lilla Högsås. I de överväxta husgrunderna står de nu med skorpbark.

Läs mer

CARL GUSTAF. Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78. Nr 78

CARL GUSTAF. Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78. Nr 78 Kungl. Maj:ts proposition nr 78 år 1974 Prop. 1974:78 Nr 78 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.; given den 15 mars 1974.

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

Domsagohistorik Umeå tingsrätt

Domsagohistorik Umeå tingsrätt Domsagohistorik Umeå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Umeå tingsrätt I Norrland höll

Läs mer

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Lokal information till skogsägare i Uppland En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Gimo Skärplinge För att åskådliggöra hur stocken kommer att sågas har Lars Ohlin spänt snören efter stocken. Då framgår

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Trafikförsörjningsplan

Trafikförsörjningsplan Rev. 2014-12-10 Förslag till beslut: Dalatrafiks styrelse har berett ärendet vid sammanträde den 1 december 2014 och föreslår, att Region Dalarnas direktion fastställer trafikförsörjningsplanen för 2015.

Läs mer

FORSKNING. Den norske riksarkivarien Asgaut Steinnes har genom sin banbrytande undersökning Game! norsk skatteskipnad

FORSKNING. Den norske riksarkivarien Asgaut Steinnes har genom sin banbrytande undersökning Game! norsk skatteskipnad FORSKNING JARLDÖMENA I VÄSTERHAVET OCH ÖSTERSJÖN Av professor GERHARD HAFSTRöJI Den norske riksarkivarien Asgaut Steinnes har genom sin banbrytande undersökning Game! norsk skatteskipnad klarlagt de norska

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Kallelse 2013-12-18 KALLELSE Datum 2013-12-11 1(1) Isaac Tham kallas härmed till sammanträde onsdag den 18 december 2013 kl. 09.00 på Vintergatan, sammanträdesrum

Läs mer

2009-pågående Bergslagens Kommunalteknik Återinfiltrationsförsök för att ersätta VYR-anläggningen i Hällefors. Anläggningsstorlek 3 500 m 3 /d.

2009-pågående Bergslagens Kommunalteknik Återinfiltrationsförsök för att ersätta VYR-anläggningen i Hällefors. Anläggningsstorlek 3 500 m 3 /d. Bilaga 1 Uppdrag av speciellt intresse 2002-pågående AB Borlänge Energi/Falu Energi & Vatten AB Ny grundvattentäkt för Falun och Borlänge i Badelundaåsen. Anläggningsstorlek 32 000 m 3 /d. 2007-pågående

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer