HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN"

Transkript

1 VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE HR-DVSEU TV CABLE/SAT LCD PROG TV 5 6 START DEBUT DV AUDIO STOP FIN TV TV PR + PR VHS DATE TV/VCR MENU PR TV DV ALLRA FÖRST SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VHS 65 BRUKS- ANVISNING INNEHÅLL SVENSKA SÄKERHETEN FRÄMST Säkerhetsföreskrifter... INSTALLATION AV DIN NYA VIDEOBANDSPELARE Inledande anslutning... S-VIDEO-anslutning... 5 INLEDANDE INSTÄLLNINGAR 6 Automatisk inställning... 6 Nedladdning av inställningar... 8 Språk... Skärmvisningar... Strömsparläge... INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL Inställningar för kontroll av satellitmottagare... T-V LINK 6 T-V Link-funktioner... 6 INFORMATION OM FÄRGSYSTEM 7 Färgsystemsinställning... 7 AVSPELNING 8 Grundläggande avspelning... 8 Avspelningsfunktioner... 9 INSPELNING 6 Grundläggande inspelning... 6 Inspelningsfunktioner... 8 B.E.S.T. bildsystem... TIMERINSPELNING Programmering av SHOWVIEW -timer... Expressprogrammering av timer... 6 SPECIALFUNKTIONER Fjärrkontrollens funktioner... REDIGERING 5 Förberedelser inför redigering... 5 Bandkopiering... 6 Normal kopiering... 7 Programmerad redigering... 8 Redigering från en videokamera... 5 Redigera till eller från en annan videobandspelare... 5 Ljudkopiering... 5 Insticksredigering SYSTEMANSLUTNINGAR 6 Anslutning till en satellitmottagare... 6 Anslutning/Att använda en dekoder... 6 Anslutning/Att använda ett stereosystem... 6 Anslutning till en videotextgenerator... 6 Anslutning till en skrivare UNDERINSTÄLLNINGAR 67 Inställning av SHOWVIEW Inställning av mottagaren Inställning av klockan FELSÖKNING 78 FRÅGOR OCH SVAR 8 REGISTER 8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 86 LPT6-7B SW

2 SV SÄKERHETEN FRÄMST Säkerhetsföreskrifter Tekniska grunddata och en säkerhetsvarning anges på bandspelarens baksida. FARA: FARLIG SPÄNNING INUTI. FARA: FÖREBYGG RISK FÖR ELD OCH STÖTAR. UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING När du inte tänker använda enheten under en längre tid, rekommenderar vi att du kopplar bort den från nätet. Inne i enheten finns farlig spänning. Låt kvalificerad personal utföra all service inuti höljet. Förebygg risken för eld och stötar genom att koppla bort enheten från nätet innan du ansluter eller kopplar bort signal- eller antennkablar. VARNING Det finns två olika SECAM-färgsystem: SECAM-L, som används i Frankrike (kallas också Secam-Väst), och SECAM-B, som används i Östeuropa (kallas också Secam-Öst).. Den här bandspelaren kan också ta emot SECAM-B-signaler för inspelning och avspelning.. Inspelningar av SECAM-B-TV-signaler ger svartvita bilder om de spelas av på en SECAM-L-videobandspelare, eller fel färger, om den spelas PAL-videobandspelare med ett inbyggt SECAM-B-system (även om TV-apparaten är SECAM-kompatibel).. SECAM-L-videokassetter som spelats in på en SECAM-L-videobandspelare ger svartvita bilder, när de spelas av på den här videobandspelaren.. Denna videobandspelare kan inte användas för SECAM-L-standard. Använd en SECAM-L-videobandspelare för att spela in SECAM-L-signaler. VIKTIGT Läs de olika säkerhetsföreskrifterna på sid. och innan du installerar eller använder videobandspelaren. Observera att det kan vara olagligt att spela in förinspelade band eller skivor utan tillstånd från de som innehar upphovsrätten till hela eller delar av ljud- eller videoinspelningen, TV- eller kabelprogram och till varje litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller konstnärligt arbete som innefattas på bandet eller skivan. 65 Kassetter märkta "S-VHS" och "VHS" kan användas med denna videobandspelare. S-VHS inspelning kan dock endast göras med kassetter märkta "S-VHS". Med funktionen S-VHS ET är det möjligt att, med den här videobandspelaren, spela in och spela av bilder på VHS-kassetter med en bildkvalitet som på S-VHS. Kassetter som är märkta "Mini DV" går att använda i DV-däcket på denna videobandspelare. DV-däcket kan bara spela in och spela av PAL-signaler. SHOWVIEW är ett av Gemstar Development Corporation registrerat varumärke. SHOWVIEW System tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation.

3 SV För Italien: "Härmed deklareras att denna produkt, av märket JVC, överensstämmer med den ministeriella förordningen nr 58 av den 8 augusti 995, offentliggjord i Italienska republikens officiella tidning nr av den 8 december 995" STANDBY/ON-knappen stänger inte av och på all strömtillförsel till videobandspelaren, bara driftsströmmen. " " visar att enheten är i standbyläge och " " visar att den är på (ON). Videoband som har spelats in med den här videobandspelaren i LP/EP-läget (lång avspelningstid med halv bandhastighet respektive/utökad avspelningstid med en tredjedels avspelningstid) kan inte spelas av på en videobandspelare med bara en hastighet. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor för att tillåta god ventilation ( cm eller mer på båda sidorna om, över och bakom enheten), om utrustningen installeras i ett skåp eller på en hylla. När batterierna ska slängas måste miljöproblem tas i hänsyn, och de lokala regler eller lagar som styr hur batterier ska göras av med måste följas noggrant. Om du inte följer de följande säkerhetsföreskrifterna, kan videobandspelaren, fjärrkontrollen eller videokassetten skadas.. Ställ INTE videobandspelaren i en omgivning där det finns risk för höga temperaturer eller luftfuktighet.... i direkt solljus.... i en omgivning med mycket damm.... i en omgivning där det skapas starka magnetfält.... på ett underlag som är ostadigt eller utsätts för vibrationer.. Blockera INTE videobandspelarens ventilationsöppningar. (Om ventilationsöppningarna täcks igen av en dagstidning, ett tygstycke e.d., kan det hända att värmen inte kan komma ut.). Ställ INTE några tunga föremål på videobandspelaren eller fjärrkontrollen.. Ställ INTE något som riskerar att spillas ut på videobandspelaren eller fjärrkontrollen. (Om vatten eller någon annan vätska tillåts komma in i utrustningen kan det orsaka eldsvåda och elektriska stötar.) 5. Utsätt INTE apparaten för dropp eller stänk. 6. Använd INTE utrustningen i ett badrum eller på någon annan plats med vatten. Ställ INTE heller något förvaringskärl som är fyllt med vatten eller någon annan vätska (som till exempel kosmetika eller medicin, blomvaser, krukväxter, koppar osv) ovanpå den här enheten. 7. Ställ INTE några föremål som avger öppna flammor, som till exempel tända stearinljus, på apparaten. 8. UNDVIK att utsätta videobandspelaren för hårda stötar under transport. KONDENS Fukt i luften kondenserar på videobandspelaren, när du flyttar den från kyla till värme samt under extremt fuktiga förhållanden på samma sätt som det formas på ett glas som är fyllt med kall vätska. Kondens på huvudtrumman skadar bandet. Under förhållanden där kondens kan uppstå bör du låta videobandspelaren stå påslagen några timmar innan du använder den så att fukten tokar. Fläkten på bakpanelen kan snurra även om videobandspelaren är avstängd i, till exempel, följande fall: i standbyläget för timerstyrd inspelning, flera timmar innan VPS/PDC-inspelningen startar. om du ansluter en dekoder eller satellitmottagare till uttaget AV (L-) IN/DECODER och L- SELECT är inställt på DEKODER eller SATELLIT. om JUST CLOCK är inställt på PÅ.

4 SV INSTALLATION AV DIN NYA VIDEOBANDSPELARE Inledande anslutning -stifts SCARTkontakt TVantennsladd Sedd bakifrån RF-sladd (medföljer) AV (L-) IN/OUT TV:ns baksida -stifts SCART-sladd (medföljer) Antennkontakt Nätuttag OBSERVERA TV:n måste ha en -stifts AV-ingång (SCART) för att den ska gå att ansluta till videobandspelaren. Det är viktigt att videobandspelaren ansluts korrekt. Följ stegen nedan noga. DU MÅSTE GENOMFÖRA STEGEN NEDAN, INNAN VIDEON KAN ANVÄNDAS. Se Ställ a Koppla KONTROLLERA INNEHÅLLET till att förpackningen innehåller alla tillbehör som listas under "Tekniska specifikationer" ( s. 86). PLACERA BANDSPELAREN videobandspelaren på ett plant, jämnt underlag. ANSLUT BANDSPELAREN TILL TV-APPARATEN Lossa TV-antennsladden från TV:n. b Anslut TV-antennsladden till ANTENNA IN-uttaget på baksidan av videobandspelaren. c Anslut den medföljande RF-sladden mellan ANTENNA OUT-uttaget på baksidan av videobandspelaren och TV:ns antennkontakt. d Anslut den medföljande SCART-sladden mellan AV (L-) IN/OUT-uttaget på baksidan av videobandspelaren och TV:ns -stifts SCART-uttag. AV (L-) IN/OUT-kontakten kan ta emot och skicka ut antingen en sammansatt bildsignal (vanlig videosignal) eller en Y/C-signal (en signal i vilken luminansen och krominansen är separerade). Ställ in "L- UTGÅNG" på "S-VIDEO", efter att anslutningen och de inledande inställningarna är avslutade, om den -stiftade AV-ingången (SCART) på din TV även klarar Y/C-signaler ( s. 58). Du kan få S-VHS-bild av hög kvalitet. (Använd en -stifts SCART-sladd som är kompatibel med Y/C-signaler för denna anslutning.) Ställ in TV:n på VIDEO (eller AV), Y/C, eller RGB. Vilken inställning som är riktig beror på typen av SCART-kontakt på din TV-apparat. Konsultera handledningen för TV-apparaten för närmare detaljer om hur du gör dessa inställningar. För att få S-VHS-bild av hög kvalitet kan du också följa anvisningarna i S-VIDEO-anslutning på sid. 5. ANSLUT BANDSPELAREN TILL NÄTET in i den medföljande nätsladden mellan nätingången på videobandspelarens baksida och ett vägguttag. När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TVskärmen och/eller bandspelarens teckenfönster gå till sid. 6 för automatisk inställning.

5 SV 5 S-VIDEO-anslutning Antennkontakt TV:ns baksida S-Videokabel (medföljer ej) S-VIDEO IN-kontakt AUDIO IN-kontakter Antenn eller kabel Audiokabel (medföljer ej) ANTENNA IN S OUT Nätuttag ANTENNA ANTENNE IN ENTREE AV (L-) IN/OUT ENTREE/SORTIE S OUT SORTIE (DV/VHS) AUDIO (DV/VHS) L SAT CONTROL CONTROLEUR SAT OUT SORTIE R OUT SORTIE AV (L-) IN/DECODER ENTREE/DECODEUR ANTENNA OUT AUDIO OUT RF-kabel (medföljer) Sedd bakifrån Anslutning till TV-apparat försedd med S-VIDEO/AUDIO INkontakter... a Koppla ANSLUT VIDEOBAND- SPELAREN TILL TV:N Anslut antenn, videobandspelare och TV enligt instruktionerna i "Inledande anslutning" ( s. ). b Anslut bandspelarens S OUT-kontakt till TV:ns S-VIDEO IN-kontakt. c Anslut bandspelarens AUDIO OUT-kontakter till TV:ns AUDIO IN-kontakter. ANSLUT VIDEOBAND- SPELAREN TILL NÄTET in i den medföljande nätsladden mellan nätingången på videobandspelarens baksida och ett vägguttag. Du kan få S-VHS-bild av hög kvalitet. Om din TV-apparat inte har stereo, anslut med hjälp av AUDIO OUT-kontakterna en förstärkare för att få Hi-Fistereoljud. ( s. 6) När en S-VIDEO-anslutning används mellan videobandspelaren och TV:n, skall TV:n ställas in i AV-läget. Konsultera handledningen för TV-apparaten för närmare detaljer om hur du gör dessa inställningar. När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TV-skärmen och/eller bandspelarens teckenfönster gå till sid. 6 för automatisk inställning.

6 6 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR Automatisk inställning Automatisk kanalinställning/ Automatisk klockinställning/ Automatisk inställning av Guide Program-nummer När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TV-skärmen och i bandspelarens teckenfönster. Du behöver bara välja ditt land* så ställer funktionen automatisk inställning automatiskt in kanaler, klocka** och Guide Program-nummer. * Om du bor i Belgien (BELGIUM) eller Schweiz (SUISSE), måste du dessutom välja språk. ** Om du bor i Ungern (MAGYARORSZÁG), Tjeckien ( ESKÁ REPUBLIKA), Polen (POLSKA) eller något annat östeuropeiskt land (OTHER EASTERN EUROPE) så ställ in klockan för hand. Följ anvisningarna på skärmen och/eller i teckenfönstret. Innan du sätter igång, kontrollera följande: TV:ns antennsladd skall vara ansluten till bandspelaren. Bandspelarens nätsladd skall vara ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda skärmvisningen, skall TV:n vara ställd i AV-läge. 5 6 SLÅ PÅ BANDSPELAREN på på bandspelaren eller fjärrkontrollen. Landvalsmenyn visas på TV-skärmen och/eller i bandspelarens teckenfönster. MENU OK BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [5 ] = [MENU] : EXIT Om VÄLJ LAND du ställer in med teckenfönstret: på %fi för att välja ditt lands internationella riktnummer, se tabellen i vänsterspalten. (Ex.) DEUTSCHLAND är valt Internationellt riktnummer BELGIUM : NORGE : 7 ESKÁ REPUBLIKA : ÖSTERREICH : DANMARK : 5 POLSKA : 8 DEUTSCHLAND : 9 PORTUGAL : 5 ESPAÑA : SUISSE : GREECE : SUOMI : 58 ITALIA : 9 SVERIGE : 6 MAGYARORSZÁG : 6 OTHER WESTERN EUROPE :-- NEDERLAND : OTHER EASTERN EUROPE : EE OBSERVERA När du har genomfört en automatisk inställning, stannar alla lagrade kanalnummer och deras Guide Program-nummer kvar i bandspelarens minne, även om minnesbackupen tagit slut, och den går inte igenom en automatisk inställning igen. Du behöver bara ställa klockan. ( s. 76) Om du har flyttat till ett nytt land/område, gör de inställningar som krävs. Inställning av mottagaren s. 68 Inställning av klockan s. 76 Om en ny kanal kommer till ditt område ställer du in mottagaren ( s. 68). Om du ställer in med TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till ditt lands namn. Om du har valt BELGIUM () eller SUISSE (), så gå vidare till steg. Om du har valt MAGYARORSZÁG (6), ESKÁ REPUBLIKA BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [5 ] = [MENU] : EXIT (), POLSKA (8) eller OTHER EASTERN EUROPE (EE) så tryck på OK. Klockinställningsskärmen tänds. Ställ in klockan för hand ( s ) och gå sedan vidare till steg. Om du har valt något annat landsnamn (någon annan landskod) så gå direkt vidare till steg.

7 SV 7 VÄLJ SPRÅK på OK, så visas menyn för språkinställning på TV-skärmen och/eller i bandspelarens teckenfönster. Om du ställer in med teckenfönstret: på %fi för att välja ditt språk. Språkkod ENGLISH : NEDERLANDS : 6 DEUTSCH : SVENSKA : 7 FRANCAIS : NORSK : 8 ITALIANO : SUOMI : 9 CASTELLANO : 5 DANSK : (Ex.) DEUTSCH är valt för SUISSE Internationellt riktnummer Språkkod Om du ställer in med TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till önskat språk. GÖR AUTOMATISK INSTÄLLNING på OK. Om du ställer in med hjälp av teckenfönstret: på %fi för att välja "Auto" och tryck sedan på OK eller #. Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till "AUTOMATISK KANALINST" och tryck sedan på OK eller #. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : ENDE (Ex.) DEUTSCH är valt AUTOMATISK KANALINST T-V LINK [5 ] = Om du använder skärmvisningen, visas AUTOMATISK KANALINSTskärmen. Allteftersom den automatiska inställningen fortskrider, flyttar sig " " -markeringen på skärmen från vänster till höger. När den automatiska AUTOMATISK KANALINST V.G. VÄNTA Inledning Slut kanalinställningen är avslutad visas "SÖKNING AVSLUTAD" i ungefär 5 sekunder, och därefter visas den normala skärmen. Om du har anslutit videobandspelaren till en TV som erbjuder T-V Link via en -stifts SCART-sladd ( s. ) och TV-apparaten sätts på, så kommer videobandspelaren att automatiskt genomföra nedladdning av inställningar ( s. 8) även om du väljer Auto för den automatiska inställningsfunktionen. Först sker automatisk kanalinställning, där alla kanaler som kan tas in i ditt område får en kanalplats. Funktionen för automatisk klockinställning ger korrekt tid genom avläsning av data från en station som sänder en PDCsignal under automatisk kanalinställning. Under automatisk kanalinställning känner videobandspelaren automatiskt av namnen på kanalerna och lagrar dem i sitt minne. Därefter ger den automatiskt SHOWVIEW-tilldelade Guide Program-nummer till de kanalerna efter utsändningsområde. Om det inte finns någon station i området som sänder en PDC-signal, kan videobandspelaren vare sig ställa in tid eller Guide Program-nummer automatiskt. Om det blir strömavbrott eller om du trycker på eller MENU under automatisk inställning, kommer inställningen att avbrytas. Slå av strömmen till videobandspelaren och börja om från steg. Det kan hända att den automatiska klockinställningsfunktionen inte fungerar ordentligt på grund av dåliga mottagningsförhållanden. Om bilden syns men det inte hörs något ljud eller om ljudet låter konstigt för vissa kanaler som lagrats med automatisk inställning, kan det hända att TV-systeminställningen för de kanalerna är felaktig. Ställ in rätt TV-system för de kanalerna ( s. 7, "INFORMATION"). "Auto" blinkar på frontpanelens display; tryck INTE på någon knapp, vare sig på videobandspelaren eller fjärrkontrollen, tills frontpanelens display visar klockan, "(CH)" eller " : " på det sätt som visas på sidan 9.

8 8 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) Nedladdning av inställningar Denna funktion går bara att använda tillsammans med en TV som är utrustad med T-V Link eller motsvarande.* * Funktionen är kompatibel med TV-apparater som är utrustade med T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NexTView Link via en fulltrådad -stifts SCARTsladd. Kompatibilitetens utsträckning och vilka funktioner som går att använda kan skilja sig beroende på vilket system som används. Om videobandspelaren är ansluten till TV:n via en fulltrådad -stifts SCART-sladd ( s. ) kan du ställa in videobandspelarens TV-kanaler genom att ladda ned inställningar från TV:n i stället för att använda den automatiska inställningsfunktionen ( s. 6). När nedladdningen är färdig ställer videobandspelaren även automatiskt in klockan och Guide Program-numren. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Utför steg till i "Automatisk inställning" på sid. 6 och 7 innan du fortsätter. UTFÖR NEDLADDNINGEN på OK. Om du ställer in med hjälp av teckenfönstret: på %fi för att välja "CH " och tryck sedan på OK eller #. Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till "T-V LINK" och tryck sedan på OK eller #. T-V LINK AUTOMATISK KANALINST 5 6 MENU OK [5 ] = Positionerna för förinställningarna ökar från "CH" på frontpanelens display; tryck INTE på någon knapp, vare sig på videobandspelaren eller fjärrkontrollen, tills frontpanelens display visar klockan, "(CH)" eller " : " på det sätt som visas på sidan 9. I områden där det inte finns någon TV-station som sänder ut PDC-signaler kan videobandspelaren varken utföra automatisk klockinställning eller automatisk inställning av Guide Program-nummer. Om det blir strömavbrott, eller om du trycker på eller MENU medan nedladdningen eller inställningen pågår, avbryts nedladdningen respektive inställningen. Var noga med att stänga av videobandspelaren en gång och sedan börja om från början. Det kan hända att den automatiska klockinställningsfunktionen inte fungerar ordentligt på grund av dåliga mottagningsförhållanden. Var noga med att använda en fulltrådad -stifts SCART-sladd när du använder T-V LINK-funktionen. På denna videobandspelare går det att använda följande tecken för stationsnamn (ID): A Z, 9,, *, + och (mellanslag). Det kan hända att vissa nedladdade stationsnamn blir annorlunda än på TV:n ( s. 7). Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen tänds T-V LINK-skärmen. Därefter tänds skärmen "GUIDE PROGINST" medan Guide Programnumren ställs in. När nedladdningen av förinställningar är avslutad visas "SLUTFÖRD" i ungefär 5 sekunder, och därefter visas den normala skärmen. Om du trycker på någon knapp på videobandspelaren eller på fjärrkontrollen medan nedladdningen pågår, avbryts nedladdningen. T-V LINK V.G. VÄNTA GUIDE PROGINST V.G. VÄNTA

9 SV 9 Resultaten av den automatiska inställningen/nedladdningen visas i teckenfönstret A B C När både automatisk kanal- och klockinställning är klara, visas aktuell tid sedan du i steg på sid. 7 eller i steg på sid. 8 tryckt på OK-knappen. Du kan kontrollera att Guide Program-numren är korrekt inställda när du programmerar SHOWVIEW-timern ( s. ). Om det korrekta kanalpositionsnumret visas i steg, bekräftar detta att Guide Program-numret för det SHOWVIEW-nummer du anger i steg är korrekt inställt. A B C När automatisk kanalinställning är klar men inte klockinställningen, visas "" (kanalposition) sedan du i steg på sid. 7 eller i steg på sid. 8 tryckt på OKknappen. När vare sig automatisk kanal- eller klockinställning är klara, visas, " : ". Om både automatisk kanal- och klockinställning genomförts korrekt: Slå på TV:n och välj AV-läge. Använd sedan PR-knappen(-arna) för att kontrollera att alla nödvändiga kanaler lagts in i videobandspelarens minne. Om kanalnamnen (ID s. 7) också har lagrats i videobandspelarens minne, visas namnen längst upp i vänstra hörnet av skärmen i ca 5 sekunder, när bandspelaren ställs in på en annan kanal. Om du vill ställa in mottagaren manuellt, t.ex. lägga till eller hoppa över kanaler, ändra deras positioner eller namn, se sid Om automatisk kanalinställning är klar men inte klockinställningen: Slå på TV:n och välj AV-läge. Använd sedan PR-knappen(-arna) för att kontrollera att alla nödvändiga kanaler lagts in i videobandspelarens minne. Om kanalnamnen (ID s. 7) också har lagrats i videobandspelarens minne, visas namnen längst upp i vänstra hörnet av skärmen i ca 5 sekunder, när bandspelaren ställs in på en annan kanal. Om du vill ställa in mottagaren manuellt, t.ex. lägga till eller hoppa över kanaler, ändra deras positioner eller namn, se sid Gör klockinställningen på sid. 76. Om både automatisk kanal- och klockinställning har misslyckats: Se till att TV-antennsladden är ordentligt ansluten till videobandspelaren. Stäng av bandspelaren och sätt på den igen. Menyn för landsinställning tänds i teckenfönstret och/eller på TV-skärmen. Gör om steg på sid. 6 7, eller utför proceduren på sid. 8. VIKTIGT Under vissa mottagningsförhållanden kanske inte stationsnamnen lagras korrekt, och den automatiska inställningen av Guide Program-nummer kanske inte fungerar korrekt. Om Guide Program-numren inte ställs in korrekt kommer bandspelaren att spela in ett TV-program från en annan TV-station, när du spelar in ett TV-program med hjälp av SHOWVIEW-timern. När du programmerar timern med hjälp av SHOWVIEW skall du kontrollera att den kanalposition din bandspelare tar emot den sändande stationen på är vald ( s., "Programmering av SHOWVIEW-timer"). Din videobandspelare lagrar alla avkända stationer, även om mottagningen på en del av dem är dålig. I dessa fall kan bildkvaliteten vara dålig. För att ta bort de stationer som har en oacceptabel bild, "Att radera en kanal" på sid. 7. INFORMATION Språk för skärmvisningen Automatisk inställning väljer även språk för skärmvisningen utifrån ditt landval under steg på sid. 6 (om du inte har valt BELGIUM eller SUISSE) enligt nedan. SUOMI [ SUOMI DANMARK [ DANSK NEDERLAND [ NEDERLANDS PORTUGAL [ ENGLISH ÖSTERREICH [ DEUTSCH GREECE [ ENGLISH DEUTSCHLAND [ DEUTSCH ESKÁ REPUBLIKA [ ENGLISH OTHER WESTERN EUROPE [ ENGLISH POLSKA [ ENGLISH ITALIA [ ITALIANO OTHER EASTERN EUROPE [ ENGLISH NORGE [ NORSK MAGYARORSZÁG [ ENGLISH SVERIGE [ SVENSKA ESPAÑA [ CASTELLANO Om du vill ändra språkinställningen manuellt, "Språk" på sid.. Just Clock Videobandspelaren har en Just Clock-funktion, som ger korrekt tid genom regelbundna, automatiska justeringar vid avläsning av data från en PDC-signal. Om du vill utnyttja funktionen, ställ den bara på "PÅ". "Just Clock-funktion" på sid. 76.

10 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) Språk Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 MENU OK Med den här videobandspelaren kan du välja mellan olika språk för skärmvisningen. Även om den automatiska inställningen automatiskt väljer språk ( s. 9), kan du byta språk manuellt, se stegen nedan. SLÅ PÅ VIDEOBANDSPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL LANDINSTÄLL- NINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "AUTOMATISK KANALINST" och tryck sedan på OK eller #. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = 5 VÄLJ LAND på %fi för att flytta markören (pekaren) till landets namn, och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ SPRÅK på %fi för att flytta markören (pekaren) till det språk du vill välja. Du behöver inte trycka på OK. Om du trycker på OK tänds skämen för automatisk kanalinställning/tv-link. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = 6 ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU.

11 Skärmvisningar Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 Om du använder videobandspelaren för redigering, stäng alltid "AV" "O.S.D." innan du börjar redigera. Under avspelning kan lägesindikatorerna störas, beroende på vilken typ av band som du använder. MENU OK SV Du kan välja om du vill att olika handhavandefunktioner visas på skärmen genom att sätta "PÅ" eller stänga "AV" den här funktionen. Meddelanden visas på det språk som valts ( s. 9 eller ). SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN Överlagda visningar på TV-skärmen som talar om för dig vilken funktion som videobandspelaren utför. 5 5 Flytta Standardinställningen 5 på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN markören (pekaren) till "MODE SET"' genom att trycka på %fi, och tryck sedan på OK eller #. AKTIVERA/KOPPLA BORT SKÄRMVISNING är "PÅ", så om du vill ha skärmvisning, lämna inställningen som den är och gå till steg 5. Om du inte vill ha den, tryck på %fi för att flytta markören (pekaren) till "O.S.D." och tryck på OK eller # för att ställa in "O.S.D." på "AV". ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE AV [5 ] = q6 PR. ABCD ] SP :.. VARNING TIMERINSPELNING STARTAR STRAX VHS [ ] ST HI FI : : 5 NORM KVARV TID : VHS Indikatorer för funktionsläge Bandhastighet SP/LP/EP Ljudspårsindikator (DV) ( s. 5) Bandriktning (VHS) Tidskod (DV) ( s. ) 5 Räkneverksvisning (VHS) 6 Indikering av återstående bandtid (VHS) ( s. 9) 7 Ljudläge ( s., 5) 8 Bandpositionsvisning (VHS) ( s. ) q6 PR. ABCD ] SP : 59 6BIT.. VARNING TIMERINSPELNING STARTAR STRAX DV [ ] ST : : 7 L R DV 9 Typ av sändning ( s. ) VHS/DV-indikator Aktuell dag/månad/år Klockvisning Förinställda kanalnummer och stationsnamn/aux-indikator (L-, L-, F- eller SAT*) * Om "L- SELECT" ställts in på "SATELLIT" ( s. 58) så kommer "SAT" att visas istället för "L-". Visning av timervarning ( s. 5, 7) 5 Indikering för ilagd videokassett

12 SV Strömsparläge Du kan minska strömförbrukningen när videobandspelaren är avstängd. SLÅ PÅ VIDEOBAND- Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 MENU OK INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "MODE SET", och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ STRÖMSPARLÄGE på %fi för att flytta markören (pekaren) till "LÅGENERGI LÄGE", och tryck sedan på OK eller # för att sätta den till "PÅ". HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE PÅ [5 ] = 5 ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. I strömsparläge är visningsfönstret avstängt. Funktionen Just Clock ( s. 76) fungerar inte i strömsparläge. Medan bandspelaren är i strömsparläge kan bilden tillfälligt störas när du slår av eller på bandspelaren. Strömsparläget fungerar inte när bandspelaren är i timerläge.... strömmen till bandspelaren är avstängd efter timerinspelning (eller snabbtimerinspelning).... "L- SELECT" är satt till "DEKODER" eller "SATELLIT" ( s. 58).

13 INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL Inställningar för kontroll av satellitmottagare De följande stegen måste utföras om du mottar satellitkanaler via en satellitmottagare. Med den medföljande satellitkontrollenheten ansluten ställer videobandspelaren in ingångsläget "L-" och kopplar automatiskt om satellitmottagarens kanaler, ungefär sekunder innan en timerinspelning, som programmerats med SHOWVIEW ( s. ) eller med expressprogrammering ( s. 6), startar. Din videobandspelare Satellitmottagare Sändare Satellitmottagare Satellitkontrollenhet (föreslagen placering) Satellitkontrollenhet Installering av satellitkontrollen Placera Fäst Se Anslut PLACERA SATELLITKONTROLLEN SV satellitkontrollenheten så att det inte finns några hindrande föremål mellan dess sändare och satellitmottagarens fjärrkontrollsensor. FÄST SATELLITKONTROLLEN satellitkontrollenheten ordentligt med det självhäftande bandet på enhetens baksida. UTFÖR ANSLUTNINGARNA till att videobandspelarens uttag AV (L-) IN/ DECODER ansluts till satellitmottagarens -stifts SCART-uttag. Se även satellitmottagarens bruksanvisning vid anslutningen. ANSLUT SATELLITKONTROLLEN TILL VIDEOBANDSPELAREN satellitkontrollen till uttaget SAT CONTROL på baksidan. -stifts SCART-kabel (medföljer) SAT CONTROL Videobandspelarens baksida AV (L-) IN/DECODER

14 SV INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL (forts.) NUMBER 5 6 OK MENU GÅ TILL SKÄRMEN FÖR GRUNDINSTÄLLNINGAR på %fi för att flytta markören (pekaren) till "GRUNDINSTÄLLNING", och tryck sedan på OK eller #. GÅ TILL SKÄRMEN FÖR SATELLITKONTROLL på %fi för att flytta markören (pekaren) till "SATELLITKONTROLLINST", och tryck sedan på OK eller #. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = GRUNDINSTÄLLNING KLOCKINSTÄLLNING GUIDE PROGINST SATELLITKONTROLLINST [5 ] = Att ställa in satellitmottagarens fabrikat och programkanal Var noga med att ställa in satellitmottagarens fabrikat (tillverkare) och programkanal korrekt efter installationen; i annat fall kommer inte satellitkontrollen att fungera som den ska. 5 MATA IN SATELLITMOTTAGARENS FABRIKAT på motsvarande sifferknappar (NUMBER) för att mata in den fabrikatkod som återfinns i listan på sidan 5, och tryck sedan på OK. Om den fabrikatkod som du matade in är ogiltig raderas inmatningsfältet. Mata in rätt fabrikatkod igen. SATELLITKONTROLLINST FABRIKATKOD : [ 9] = [MENU] :AVSLUTA. Fabrikatkoden kan inte ställas in om videobandspelaren är i avspelnings- eller inspelningsläge. Sätt på TV-apparaten och välj AV-läget. Sätt SÄTT PÅ SATELLITMOTTAGAREN på strömmen till satellitmottagaren. GÅ TILL VIDEOBANDSPELARENS HUVUDMENY på MENU.

15 SV 5 NUMBER 5 6 SATELLITMOTTAGARMÄRKE KOD JVC 7 AMSTRAD 6, 6, 6, 6, 9 CANAL + 8 D-BOX 85 ECHOSTAR 78 ECHOSTAR (VIA DIGITAL) 8 FINLUX 68 FORCE 89 GALAXIS 69, 88 GRUNDIG 6, 65 HIRSCHMANN 6 ITT NOKIA 68 JERROLD 75 KATHREIN 7, 7 LUXOR 68 MASCOM 9 MASPRO 7 NOKIA 87 PACE 67, 86, 9 PANASONIC 7 PHILIPS 66, 8 PHONOTREND 69 RFT 69 SAGEM 8 SALORA 68 SKYMASTER 69 TPS 8 TRIAX 9 WISI 6 OK 6 7 Om VÄLJ SATELLITMOTTAGARENS KANAL FÖR TESTNING på motsvarande sifferknappar (NUMBER) för att mata in en av kanalpositionerna på satellitmottagaren, och tryck sedan på OK. Du kan välja position till 999 för programkanalen. Videobandspelaren övergår till testläget efter att OK trycks in. KONTROLLERA TESTRESULTATET satellitmottagarens programkanalnummer har ändrats till samma som du ställde in i steg 6... SATELLITKONTROLLINST SATELLITPROG : [ 9] = : TEST SATELLITKONTROLLINST SATELLITPROG : SATELLITPROGRAMMET ÄNDRAT TILL SATELLITPROGRAMMET KUNDE INTE ÄNDRAS på %fi för att flytta markören (pekaren) till [5 ] = "SATELLITPROGRAMMET ÄNDRAT TILL...", och tryck sedan på OK eller # för att avsluta läget för inställning av satellitkontrollen. Om satellitmottagarens programkanalnummer inte har ändrats korrekt... på %fi för att flytta markören (pekaren) till "SATELLITPROGRAMMET KUNDE INTE ÄNDRAS", och tryck sedan på OK eller #. Genomför sedan proceduren en gång till från steg 5. Det kan inträffa att satellitkontrollen inte fungerar med alla typer av satellitmottagare. Vissa satellitmottagare kräver att du ställer in en -siffrig ingångskanal. Ställ in satellitmottagaren på "All Channel Mode" ("Alla kanaler") om den har fler än två kanallägen. Se satellitmottagarens bruksanvisning för detaljer. Det kan inträffa att signalerna från fjärrkontrollen stör de signaler som sänds från satellitkontrollen, när satellitmottagarens programkanal väljs ( steg 6). Håll i så fall fjärrkontrollen så nära videobandspelarens mottagarfönster för infraröda signaler som möjligt.

16 6 SV T-V LINK T-V Linkfunktioner Om videobandspelaren är ansluten till TV:n via en fulltrådad -stifts SCART-sladd ( s. ) går det att använda följande funktioner. Dessa funktioner går bara att använda tillsammans med en TV som är utrustad med T-V Link eller motsvarande.* Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. * Funktionen är kompatibel med TV-apparater som är utrustade med T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NexTView Link via en fulltrådad -stifts SCART-sladd. Kompatibilitetens utsträckning och vilka funktioner som går att använda kan skilja sig beroende på vilket system som används. NexTView Link Det går att ladda ned EPG-information (Electronic Program Guide) från TV:n för att programmera timern på videobandspelaren. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Automatisk påslagning av TV:n Det går att göra så att TV:n automatiskt slås på och ställer in videoläget varje gång du börjar spela en videokassett. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. "Automatisk påslagning av TV:n" bland T-V Link-funktionerna fungerar inte för DV-däcket. Automatisk avstängning av videobandspelaren till standbyläge Det går att stänga av videobandspelaren med TV:ns fjärrkontroll. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Direct Rec (direktinspelning) Det går att börja spela in det program som du tittar på på TV:n helt enkelt genom att trycka in RECORD och hålla den intryckt och trycka på PLAY på fjärrkontrollen, eller trycka på RECORD på videobandspelaren. Gör på nedanstående sätt för att använda denna funktion. 5 SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "MODE SET" och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ DIRECT REC-LÄGET på %fi för att flytta markören (pekaren) till "DIRECT REC" och tryck sedan på OK eller # för att ställa in "PÅ". ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE AV [5 ] = Om "DIRECT REC" är inställd på "AV" fungerar RECORDknappen på det sätt som beskrivs i "Grundläggande inspelning" ( s. 6, 7). Under direktinspelning visas " " i teckenfönstret. Var noga med att använda en fulltrådad -stifts SCART-sladd när du använder T-V LINK-funktionerna. Retake-funktionen fungerar inte under direktinspelning ( s. 9).

17 INFORMATION OM FÄRGSYSTEM Färgsystemsinställning (gäller endast VHS-däcket) 5 6 Om NTSC-avspelning Vissa TV-apparater krymper bilden vertikalt och lägger ett svart fält uppe och nere i TV-rutan. Detta innebär inte att det är fel på vare sig TV:n eller videobandspelaren. Bilden kan komma att rulla uppåt eller nedåt. Du kan justera det med V-HOLD-funktionen som finns på vissa TV-apparater (om TV:n inte har en V-HOLD-funktionen, kan du inte korrigera rullningen). Räkneverket och visningen av återstående tid kommer att visa fel. Under sökning, stillbild och avspelning ruta för ruta, förvrängs bilden och färgerna kan försvinna. Beroende på typ av TV kan över- och nederdelen av överlagda visningar klippas av under NTSC-avspelning. MENU OK 5 SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL VHS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "VHS INSTÄLLNING", och tryck sedan på OK eller #. SV 7 Du kan spela av PAL-, NTSC- och MESECAM-band, eller spela in PAL- och SECAM*-signaler, på denna bandspelare. Följ anvisningarna nedan för att välja korrekt färgsystem. * SECAM-signaler spelas in som MESECAM på denna bandspelare; MESECAM är beteckningen för band med SECAM-signaler som spelats in på en MESECAM-kompatibel PAL-videobandspelare. VÄL J FÄRGSYSTEMSLÄGET på %fi för att flytta markören (pekaren) till "FÄRGSYSTEM", och tryck sedan på OK eller # för att välja korrekt system. a- PAL/NTSC: för att spela in PAL-signaler, eller spela av ett band med PAL eller NTSC. b- MESECAM: för att spela in SECAM-signaler, eller spela av ett band med MESECAM. Det går inte att spela in i S-VHS om "MESECAM" har valts. Det sker en påtvingad ändring av inspelningsläget till VHS. Om "MESECAM" väljs medan bandhastigheten är inställd i läget EP, så sker en påtvingad ändring av bandhastigheten till läget LP. Det går inte att välja EP-läget när "MESECAM" har valts. ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = VHS INSTÄLLNING B. E. S. T. PÅ BILD KONTROLL AUTO AUTO SP=LP TIMER AV DIGITAL R PÅ S-VHS PÅ FÄRGSYSTEM PAL/NTSC DIGITAL TBC/NR PÅ VIDEO STABILIZER AV [5 ] =

18 8 SV AVSPELNING Grundläggande avspelning Slå på TV:n och välj AV-läge. EJECT DV STOP Spelbara videokassetter PLAY Indikator för DV-avspelning REW DV 5 6 STOP Fönstersidan 5 VHS-däcket Om du spelat in ett band på en kompakt VHS-videokamera, kan du spela upp den på videobandspelaren. Lägg den inspelade kassetten i en VHS-kassettadapter, så kan den användas som en vanlig VHS-kassett. VHS-däcket på den här videobandspelaren kan spela in på vanliga VHS- och Super VHS-kassetter. Endast VHS-signaler kan spelas in på vanliga VHS-kassetter*, men med Super VHS-kassetter kan både VHS- och Super VHS-signaler spelas in och spelas av. * Med funktionen S-VHS ET är det möjligt att, med den här videobandspelaren, spela in och spela av bilder på VHS-kassetter med en bildkvalitet som på S-VHS. DV-däcket Endast kassetter som är märkta går att använda i DV-däcket. VHS SHUTTLE EJECT Indikator för VHS-avspelning PLAY VHS TV/VCR FF LÄGG I EN VIDEOKASSETT skall vara uppåt, etikettsidan mot dig och pilen på kassettens framsida skall peka mot bandspelaren. inte för hårt. VHS-däcket Videobandspelaren slås automatiskt på. Räkneverket nollställs till ::. DV-däcket Slår man först på videobandspelaren och sätter i kassetten. Om videobandspelaren är avstängd slås den inte på när man sätter i en Mini DV-kassett. VHS-däcket Om inspelningsskyddsfliken tagits bort, börjar avspelningen automatiskt. DV-däcket Om raderingsskyddsomkopplaren står på "SAVE" börjar avspelningen automatiskt. Det tar ca. 5 sekunder innan avspelningsbilden tänds. Kontrollera även i detta fall att videobandspelarindikatorn (VCR) tänds i teckenfönstret. annars på TV/VCR-omkopplaren på fjärrkontrollen så att videobandspelarindikatorn tänds. VÄLJ DÄCK på VHS eller DV. HITTA PROGRAMMETS STARTPUNKT på REW, eller vrid SHUTTLE-ringen åt vänster, om bandet har spolats fram förbi startpunkten. på FF, eller vrid SHUTTLE-ringen åt höger, för att gå framåt. STARTA AVSPELNINGEN på PLAY. En av indikatorerna för VHS- eller DVavspelning (#) tänds. "BEST" blinkar i videobandspelarens teckenfönster under automatisk spårning. (Gäller endast VHS-däcket s. ) STOPPA AVSPELNINGEN på STOP. Indikatorn för VHS- eller DV-avspelning (#) slocknar. sedan på EJECT på VHS-däcket eller DV-däcket för att mata ut videokassetten.

19 SV 9 Avspelningsfunktioner bakåt Avspelning Långsam avspelning Stillbild bakåt Slow motion Avspelning PLAY PAUSE JOG SHUTTLE Sökning bakåt Se bilden ovan av SHUTTLE-ringen när du läser beskrivningen nedan. Vrid långsamt på JOG-ratten när du använder JOG-ratten under avspelning på DV-däcket. framåt Sökning Stillbild/Avspelning ruta för ruta PLAY 5 6 PAUSE Vrid PAUS UNDER AVSPELNING på PAUSE. AKTIVERA AVSPELNING RUTA FÖR RUTA JOG-ratten åt höger för avspelning framåt ruta för ruta och åt vänster för avspelning bakåt ruta för ruta. ELLER på PAUSE. ELLER eller #. (Gäller endast VHS-däcket) på PLAY för att återuppta normal avspelning. OBSERVERA (gäller endast VHS-däcket) Bilden visas ibland inte vid höghastighetssökning på LP/EP-inspelat band. Vid höghastighetssökning, slowmotion eller avspelning bild för bild, blir bilden förvrängd och färgerna går förlorade. Det kan uppstå brus och bilden kan tyckas förvrängd under stillbilder, slow motion, avspelning ruta för ruta och sökning med variabel hastighet med ett band som är inspelat i EP. När man återupptar normal avspelning efter sökning kan bilden hoppa vertikalt vid avspelning i slow motion och ruta för ruta beroende på vilken typ av TV som man använder. Slow motion AKTIVERA AVSPELNING I SLOW MOTION Vid avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen åt höger för slowmotion framåt eller åt vänster för slowmotion bakåt (se ovanstående figur). ELLER Under stillbild, håll PAUSE intryckt i mer än två sekunder och släpp upp. och släpp ännu en gång för att återgå till stillbild. (Gäller endast VHS-däcket) ELLER Under stillbild, tryck eller #. Släpp upp för att återgå till stillbild. (Gäller endast VHS-däcket) på PLAY för att återuppta normal avspelning.

20 SV AVSPELNING (forts.) PR EJECT PLAY SHUTTLE EJECT Höghastighetssökning (turbosökning) Under AKTIVERA HÖGHASTIG- HETSSÖKNING avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen helt åt höger för höghastighetssökning framåt och åt vänster för höghastighetssökning bakåt. Om du släpper SHUTTLE, återupptas stillbildsavspelningen. ELLER Under avspelning eller stillbild, tryck på FF för snabbsökning framåt och REW för snabbsökning bakåt. på PLAY för att återuppta normal avspelning. För korta sökningar trycker du ned FF eller REW och håller knappen nedtryckt minst sekunder under avspelning eller stillbild. När du släpper den återtas den normala avspelningen. REW PLAY 5 6 SEC REVIEW PR FF Sökning i variabel hastighet AKTIVERA SÖKNING I VARIABEL HASTIGHET Under avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen åt höger för sökning i variabel hastighet framåt och åt vänster för sökning i variabel hastighet bakåt (se bilden på sid. 9). ELLER Under avspelning, tryck eller #. Ju fler gånger du trycker, desto snabbare går avspelningen/sökningen. på knappen i motsatt riktning för att minska avspelnings-/sökningshastigheten. på PLAY för att återuppta normal avspelning. Använd en rengöringskassett av torr typ (TCL-UX för VHS-däcket/M-DVCLAU för DVdäcket) för att rengöra videohuvudena i följande fall: När indikeringen "ANVÄND RENGÖRINGSKASSETT" visas på skärmen (endast om "O.S.D." är inställt på "PÅ" ( s. )). ELLER VHS däcket När grova bilder med dålig kvalitet visas under avspelning av ett videoband. När bilden är otydlig, eller ingen bild visas överhuvudtaget. DV däcket När ingen bild visas under avspelning. När det förekommer ansamlingar av brusstörningar under avspelning. Hoppa-över-sökning (gäller endast VHS-däcket) HOPPA ÖVER OÖNSKADE AVSNITT på SEC till gånger under avspelning. Varje tryckning initierar sekunders snabb avspelning. Normal avspelning återtas automatiskt. För att återgå till normal avspelning under hoppa-över-sökning trycker du på PLAY.

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY

Läs mer

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-13 (1) SE Video Cassette Recorder Bruksanvisning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation VARNING Utsätt inte videobandspelaren för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PHILIPS 14PV422 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011157

Din manual PHILIPS 14PV422 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011157 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 14PV422. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Din manual PHILIPS VR530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011562

Din manual PHILIPS VR530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011562 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS VR530. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847

Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847 S Svenska Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847 OP EJECT AUTO SET CH. B r a a t t V E T A Glöm inte att förvara både garantikortet och fakturan väl för eventuella garantianspråk. Se upp Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer:

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer: H9977ED(SW).fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 2:16 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515 Användarhandbok PAL Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt...

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289

Din manual PHILIPS MX5100VR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011289 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MX5100VR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

BeoVision Avant. Handbok

BeoVision Avant. Handbok BeoVision Avant Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två handböcker till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SNABBINSTRUKTION. Fjärrkontrollen. Apparatens framsida. Avstängning. Ned/programnummer minus. Upp/programnummer plus. Inspelning.

SNABBINSTRUKTION. Fjärrkontrollen. Apparatens framsida. Avstängning. Ned/programnummer minus. Upp/programnummer plus. Inspelning. & SNABBINSTRUKTION Fjärrkontrollen Apparatens framsida RECORD/OTR n Inspelning STANDBY m Avstängning SELECT Funktionsomkopplare TIMER k TIMER-programmering CLEAR (CL) Återställning/radering 0-9 Sifferknappar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700 DVD-VIDEOSPELARE Bruksanvisning SD-9700 Regionskod för DVD/Videospelare för hemmabruk är region eller ALL (alla). Om en DVD-skiva med en annan regionskod sätts in, så kommer den inte att kunna spelas.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Medföljande Tillbehör Fjärrkontroll Två R6 Batterier RF Kabel

Medföljande Tillbehör Fjärrkontroll Två R6 Batterier RF Kabel VIDEO CASSETTE ECODE D50Y-100M O Svensk Bruksanvisning M l Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... sid 2 Innan du använder denna produkt... sid 2 Installation... sid 5 Grundläggande användning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer