HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN"

Transkript

1 VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE HR-DVSEU TV CABLE/SAT LCD PROG TV 5 6 START DEBUT DV AUDIO STOP FIN TV TV PR + PR VHS DATE TV/VCR MENU PR TV DV ALLRA FÖRST SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VHS 65 BRUKS- ANVISNING INNEHÅLL SVENSKA SÄKERHETEN FRÄMST Säkerhetsföreskrifter... INSTALLATION AV DIN NYA VIDEOBANDSPELARE Inledande anslutning... S-VIDEO-anslutning... 5 INLEDANDE INSTÄLLNINGAR 6 Automatisk inställning... 6 Nedladdning av inställningar... 8 Språk... Skärmvisningar... Strömsparläge... INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL Inställningar för kontroll av satellitmottagare... T-V LINK 6 T-V Link-funktioner... 6 INFORMATION OM FÄRGSYSTEM 7 Färgsystemsinställning... 7 AVSPELNING 8 Grundläggande avspelning... 8 Avspelningsfunktioner... 9 INSPELNING 6 Grundläggande inspelning... 6 Inspelningsfunktioner... 8 B.E.S.T. bildsystem... TIMERINSPELNING Programmering av SHOWVIEW -timer... Expressprogrammering av timer... 6 SPECIALFUNKTIONER Fjärrkontrollens funktioner... REDIGERING 5 Förberedelser inför redigering... 5 Bandkopiering... 6 Normal kopiering... 7 Programmerad redigering... 8 Redigering från en videokamera... 5 Redigera till eller från en annan videobandspelare... 5 Ljudkopiering... 5 Insticksredigering SYSTEMANSLUTNINGAR 6 Anslutning till en satellitmottagare... 6 Anslutning/Att använda en dekoder... 6 Anslutning/Att använda ett stereosystem... 6 Anslutning till en videotextgenerator... 6 Anslutning till en skrivare UNDERINSTÄLLNINGAR 67 Inställning av SHOWVIEW Inställning av mottagaren Inställning av klockan FELSÖKNING 78 FRÅGOR OCH SVAR 8 REGISTER 8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 86 LPT6-7B SW

2 SV SÄKERHETEN FRÄMST Säkerhetsföreskrifter Tekniska grunddata och en säkerhetsvarning anges på bandspelarens baksida. FARA: FARLIG SPÄNNING INUTI. FARA: FÖREBYGG RISK FÖR ELD OCH STÖTAR. UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING När du inte tänker använda enheten under en längre tid, rekommenderar vi att du kopplar bort den från nätet. Inne i enheten finns farlig spänning. Låt kvalificerad personal utföra all service inuti höljet. Förebygg risken för eld och stötar genom att koppla bort enheten från nätet innan du ansluter eller kopplar bort signal- eller antennkablar. VARNING Det finns två olika SECAM-färgsystem: SECAM-L, som används i Frankrike (kallas också Secam-Väst), och SECAM-B, som används i Östeuropa (kallas också Secam-Öst).. Den här bandspelaren kan också ta emot SECAM-B-signaler för inspelning och avspelning.. Inspelningar av SECAM-B-TV-signaler ger svartvita bilder om de spelas av på en SECAM-L-videobandspelare, eller fel färger, om den spelas PAL-videobandspelare med ett inbyggt SECAM-B-system (även om TV-apparaten är SECAM-kompatibel).. SECAM-L-videokassetter som spelats in på en SECAM-L-videobandspelare ger svartvita bilder, när de spelas av på den här videobandspelaren.. Denna videobandspelare kan inte användas för SECAM-L-standard. Använd en SECAM-L-videobandspelare för att spela in SECAM-L-signaler. VIKTIGT Läs de olika säkerhetsföreskrifterna på sid. och innan du installerar eller använder videobandspelaren. Observera att det kan vara olagligt att spela in förinspelade band eller skivor utan tillstånd från de som innehar upphovsrätten till hela eller delar av ljud- eller videoinspelningen, TV- eller kabelprogram och till varje litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller konstnärligt arbete som innefattas på bandet eller skivan. 65 Kassetter märkta "S-VHS" och "VHS" kan användas med denna videobandspelare. S-VHS inspelning kan dock endast göras med kassetter märkta "S-VHS". Med funktionen S-VHS ET är det möjligt att, med den här videobandspelaren, spela in och spela av bilder på VHS-kassetter med en bildkvalitet som på S-VHS. Kassetter som är märkta "Mini DV" går att använda i DV-däcket på denna videobandspelare. DV-däcket kan bara spela in och spela av PAL-signaler. SHOWVIEW är ett av Gemstar Development Corporation registrerat varumärke. SHOWVIEW System tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation.

3 SV För Italien: "Härmed deklareras att denna produkt, av märket JVC, överensstämmer med den ministeriella förordningen nr 58 av den 8 augusti 995, offentliggjord i Italienska republikens officiella tidning nr av den 8 december 995" STANDBY/ON-knappen stänger inte av och på all strömtillförsel till videobandspelaren, bara driftsströmmen. " " visar att enheten är i standbyläge och " " visar att den är på (ON). Videoband som har spelats in med den här videobandspelaren i LP/EP-läget (lång avspelningstid med halv bandhastighet respektive/utökad avspelningstid med en tredjedels avspelningstid) kan inte spelas av på en videobandspelare med bara en hastighet. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor för att tillåta god ventilation ( cm eller mer på båda sidorna om, över och bakom enheten), om utrustningen installeras i ett skåp eller på en hylla. När batterierna ska slängas måste miljöproblem tas i hänsyn, och de lokala regler eller lagar som styr hur batterier ska göras av med måste följas noggrant. Om du inte följer de följande säkerhetsföreskrifterna, kan videobandspelaren, fjärrkontrollen eller videokassetten skadas.. Ställ INTE videobandspelaren i en omgivning där det finns risk för höga temperaturer eller luftfuktighet.... i direkt solljus.... i en omgivning med mycket damm.... i en omgivning där det skapas starka magnetfält.... på ett underlag som är ostadigt eller utsätts för vibrationer.. Blockera INTE videobandspelarens ventilationsöppningar. (Om ventilationsöppningarna täcks igen av en dagstidning, ett tygstycke e.d., kan det hända att värmen inte kan komma ut.). Ställ INTE några tunga föremål på videobandspelaren eller fjärrkontrollen.. Ställ INTE något som riskerar att spillas ut på videobandspelaren eller fjärrkontrollen. (Om vatten eller någon annan vätska tillåts komma in i utrustningen kan det orsaka eldsvåda och elektriska stötar.) 5. Utsätt INTE apparaten för dropp eller stänk. 6. Använd INTE utrustningen i ett badrum eller på någon annan plats med vatten. Ställ INTE heller något förvaringskärl som är fyllt med vatten eller någon annan vätska (som till exempel kosmetika eller medicin, blomvaser, krukväxter, koppar osv) ovanpå den här enheten. 7. Ställ INTE några föremål som avger öppna flammor, som till exempel tända stearinljus, på apparaten. 8. UNDVIK att utsätta videobandspelaren för hårda stötar under transport. KONDENS Fukt i luften kondenserar på videobandspelaren, när du flyttar den från kyla till värme samt under extremt fuktiga förhållanden på samma sätt som det formas på ett glas som är fyllt med kall vätska. Kondens på huvudtrumman skadar bandet. Under förhållanden där kondens kan uppstå bör du låta videobandspelaren stå påslagen några timmar innan du använder den så att fukten tokar. Fläkten på bakpanelen kan snurra även om videobandspelaren är avstängd i, till exempel, följande fall: i standbyläget för timerstyrd inspelning, flera timmar innan VPS/PDC-inspelningen startar. om du ansluter en dekoder eller satellitmottagare till uttaget AV (L-) IN/DECODER och L- SELECT är inställt på DEKODER eller SATELLIT. om JUST CLOCK är inställt på PÅ.

4 SV INSTALLATION AV DIN NYA VIDEOBANDSPELARE Inledande anslutning -stifts SCARTkontakt TVantennsladd Sedd bakifrån RF-sladd (medföljer) AV (L-) IN/OUT TV:ns baksida -stifts SCART-sladd (medföljer) Antennkontakt Nätuttag OBSERVERA TV:n måste ha en -stifts AV-ingång (SCART) för att den ska gå att ansluta till videobandspelaren. Det är viktigt att videobandspelaren ansluts korrekt. Följ stegen nedan noga. DU MÅSTE GENOMFÖRA STEGEN NEDAN, INNAN VIDEON KAN ANVÄNDAS. Se Ställ a Koppla KONTROLLERA INNEHÅLLET till att förpackningen innehåller alla tillbehör som listas under "Tekniska specifikationer" ( s. 86). PLACERA BANDSPELAREN videobandspelaren på ett plant, jämnt underlag. ANSLUT BANDSPELAREN TILL TV-APPARATEN Lossa TV-antennsladden från TV:n. b Anslut TV-antennsladden till ANTENNA IN-uttaget på baksidan av videobandspelaren. c Anslut den medföljande RF-sladden mellan ANTENNA OUT-uttaget på baksidan av videobandspelaren och TV:ns antennkontakt. d Anslut den medföljande SCART-sladden mellan AV (L-) IN/OUT-uttaget på baksidan av videobandspelaren och TV:ns -stifts SCART-uttag. AV (L-) IN/OUT-kontakten kan ta emot och skicka ut antingen en sammansatt bildsignal (vanlig videosignal) eller en Y/C-signal (en signal i vilken luminansen och krominansen är separerade). Ställ in "L- UTGÅNG" på "S-VIDEO", efter att anslutningen och de inledande inställningarna är avslutade, om den -stiftade AV-ingången (SCART) på din TV även klarar Y/C-signaler ( s. 58). Du kan få S-VHS-bild av hög kvalitet. (Använd en -stifts SCART-sladd som är kompatibel med Y/C-signaler för denna anslutning.) Ställ in TV:n på VIDEO (eller AV), Y/C, eller RGB. Vilken inställning som är riktig beror på typen av SCART-kontakt på din TV-apparat. Konsultera handledningen för TV-apparaten för närmare detaljer om hur du gör dessa inställningar. För att få S-VHS-bild av hög kvalitet kan du också följa anvisningarna i S-VIDEO-anslutning på sid. 5. ANSLUT BANDSPELAREN TILL NÄTET in i den medföljande nätsladden mellan nätingången på videobandspelarens baksida och ett vägguttag. När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TVskärmen och/eller bandspelarens teckenfönster gå till sid. 6 för automatisk inställning.

5 SV 5 S-VIDEO-anslutning Antennkontakt TV:ns baksida S-Videokabel (medföljer ej) S-VIDEO IN-kontakt AUDIO IN-kontakter Antenn eller kabel Audiokabel (medföljer ej) ANTENNA IN S OUT Nätuttag ANTENNA ANTENNE IN ENTREE AV (L-) IN/OUT ENTREE/SORTIE S OUT SORTIE (DV/VHS) AUDIO (DV/VHS) L SAT CONTROL CONTROLEUR SAT OUT SORTIE R OUT SORTIE AV (L-) IN/DECODER ENTREE/DECODEUR ANTENNA OUT AUDIO OUT RF-kabel (medföljer) Sedd bakifrån Anslutning till TV-apparat försedd med S-VIDEO/AUDIO INkontakter... a Koppla ANSLUT VIDEOBAND- SPELAREN TILL TV:N Anslut antenn, videobandspelare och TV enligt instruktionerna i "Inledande anslutning" ( s. ). b Anslut bandspelarens S OUT-kontakt till TV:ns S-VIDEO IN-kontakt. c Anslut bandspelarens AUDIO OUT-kontakter till TV:ns AUDIO IN-kontakter. ANSLUT VIDEOBAND- SPELAREN TILL NÄTET in i den medföljande nätsladden mellan nätingången på videobandspelarens baksida och ett vägguttag. Du kan få S-VHS-bild av hög kvalitet. Om din TV-apparat inte har stereo, anslut med hjälp av AUDIO OUT-kontakterna en förstärkare för att få Hi-Fistereoljud. ( s. 6) När en S-VIDEO-anslutning används mellan videobandspelaren och TV:n, skall TV:n ställas in i AV-läget. Konsultera handledningen för TV-apparaten för närmare detaljer om hur du gör dessa inställningar. När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TV-skärmen och/eller bandspelarens teckenfönster gå till sid. 6 för automatisk inställning.

6 6 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR Automatisk inställning Automatisk kanalinställning/ Automatisk klockinställning/ Automatisk inställning av Guide Program-nummer När du kopplat nätsladden till nätuttaget och för första gången trycker på på bandspelaren/fjärrkontrollen för att slå på bandspelaren, visas landvalsmenyn på TV-skärmen och i bandspelarens teckenfönster. Du behöver bara välja ditt land* så ställer funktionen automatisk inställning automatiskt in kanaler, klocka** och Guide Program-nummer. * Om du bor i Belgien (BELGIUM) eller Schweiz (SUISSE), måste du dessutom välja språk. ** Om du bor i Ungern (MAGYARORSZÁG), Tjeckien ( ESKÁ REPUBLIKA), Polen (POLSKA) eller något annat östeuropeiskt land (OTHER EASTERN EUROPE) så ställ in klockan för hand. Följ anvisningarna på skärmen och/eller i teckenfönstret. Innan du sätter igång, kontrollera följande: TV:ns antennsladd skall vara ansluten till bandspelaren. Bandspelarens nätsladd skall vara ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda skärmvisningen, skall TV:n vara ställd i AV-läge. 5 6 SLÅ PÅ BANDSPELAREN på på bandspelaren eller fjärrkontrollen. Landvalsmenyn visas på TV-skärmen och/eller i bandspelarens teckenfönster. MENU OK BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [5 ] = [MENU] : EXIT Om VÄLJ LAND du ställer in med teckenfönstret: på %fi för att välja ditt lands internationella riktnummer, se tabellen i vänsterspalten. (Ex.) DEUTSCHLAND är valt Internationellt riktnummer BELGIUM : NORGE : 7 ESKÁ REPUBLIKA : ÖSTERREICH : DANMARK : 5 POLSKA : 8 DEUTSCHLAND : 9 PORTUGAL : 5 ESPAÑA : SUISSE : GREECE : SUOMI : 58 ITALIA : 9 SVERIGE : 6 MAGYARORSZÁG : 6 OTHER WESTERN EUROPE :-- NEDERLAND : OTHER EASTERN EUROPE : EE OBSERVERA När du har genomfört en automatisk inställning, stannar alla lagrade kanalnummer och deras Guide Program-nummer kvar i bandspelarens minne, även om minnesbackupen tagit slut, och den går inte igenom en automatisk inställning igen. Du behöver bara ställa klockan. ( s. 76) Om du har flyttat till ett nytt land/område, gör de inställningar som krävs. Inställning av mottagaren s. 68 Inställning av klockan s. 76 Om en ny kanal kommer till ditt område ställer du in mottagaren ( s. 68). Om du ställer in med TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till ditt lands namn. Om du har valt BELGIUM () eller SUISSE (), så gå vidare till steg. Om du har valt MAGYARORSZÁG (6), ESKÁ REPUBLIKA BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [5 ] = [MENU] : EXIT (), POLSKA (8) eller OTHER EASTERN EUROPE (EE) så tryck på OK. Klockinställningsskärmen tänds. Ställ in klockan för hand ( s ) och gå sedan vidare till steg. Om du har valt något annat landsnamn (någon annan landskod) så gå direkt vidare till steg.

7 SV 7 VÄLJ SPRÅK på OK, så visas menyn för språkinställning på TV-skärmen och/eller i bandspelarens teckenfönster. Om du ställer in med teckenfönstret: på %fi för att välja ditt språk. Språkkod ENGLISH : NEDERLANDS : 6 DEUTSCH : SVENSKA : 7 FRANCAIS : NORSK : 8 ITALIANO : SUOMI : 9 CASTELLANO : 5 DANSK : (Ex.) DEUTSCH är valt för SUISSE Internationellt riktnummer Språkkod Om du ställer in med TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till önskat språk. GÖR AUTOMATISK INSTÄLLNING på OK. Om du ställer in med hjälp av teckenfönstret: på %fi för att välja "Auto" och tryck sedan på OK eller #. Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till "AUTOMATISK KANALINST" och tryck sedan på OK eller #. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : ENDE (Ex.) DEUTSCH är valt AUTOMATISK KANALINST T-V LINK [5 ] = Om du använder skärmvisningen, visas AUTOMATISK KANALINSTskärmen. Allteftersom den automatiska inställningen fortskrider, flyttar sig " " -markeringen på skärmen från vänster till höger. När den automatiska AUTOMATISK KANALINST V.G. VÄNTA Inledning Slut kanalinställningen är avslutad visas "SÖKNING AVSLUTAD" i ungefär 5 sekunder, och därefter visas den normala skärmen. Om du har anslutit videobandspelaren till en TV som erbjuder T-V Link via en -stifts SCART-sladd ( s. ) och TV-apparaten sätts på, så kommer videobandspelaren att automatiskt genomföra nedladdning av inställningar ( s. 8) även om du väljer Auto för den automatiska inställningsfunktionen. Först sker automatisk kanalinställning, där alla kanaler som kan tas in i ditt område får en kanalplats. Funktionen för automatisk klockinställning ger korrekt tid genom avläsning av data från en station som sänder en PDCsignal under automatisk kanalinställning. Under automatisk kanalinställning känner videobandspelaren automatiskt av namnen på kanalerna och lagrar dem i sitt minne. Därefter ger den automatiskt SHOWVIEW-tilldelade Guide Program-nummer till de kanalerna efter utsändningsområde. Om det inte finns någon station i området som sänder en PDC-signal, kan videobandspelaren vare sig ställa in tid eller Guide Program-nummer automatiskt. Om det blir strömavbrott eller om du trycker på eller MENU under automatisk inställning, kommer inställningen att avbrytas. Slå av strömmen till videobandspelaren och börja om från steg. Det kan hända att den automatiska klockinställningsfunktionen inte fungerar ordentligt på grund av dåliga mottagningsförhållanden. Om bilden syns men det inte hörs något ljud eller om ljudet låter konstigt för vissa kanaler som lagrats med automatisk inställning, kan det hända att TV-systeminställningen för de kanalerna är felaktig. Ställ in rätt TV-system för de kanalerna ( s. 7, "INFORMATION"). "Auto" blinkar på frontpanelens display; tryck INTE på någon knapp, vare sig på videobandspelaren eller fjärrkontrollen, tills frontpanelens display visar klockan, "(CH)" eller " : " på det sätt som visas på sidan 9.

8 8 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) Nedladdning av inställningar Denna funktion går bara att använda tillsammans med en TV som är utrustad med T-V Link eller motsvarande.* * Funktionen är kompatibel med TV-apparater som är utrustade med T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NexTView Link via en fulltrådad -stifts SCARTsladd. Kompatibilitetens utsträckning och vilka funktioner som går att använda kan skilja sig beroende på vilket system som används. Om videobandspelaren är ansluten till TV:n via en fulltrådad -stifts SCART-sladd ( s. ) kan du ställa in videobandspelarens TV-kanaler genom att ladda ned inställningar från TV:n i stället för att använda den automatiska inställningsfunktionen ( s. 6). När nedladdningen är färdig ställer videobandspelaren även automatiskt in klockan och Guide Program-numren. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Utför steg till i "Automatisk inställning" på sid. 6 och 7 innan du fortsätter. UTFÖR NEDLADDNINGEN på OK. Om du ställer in med hjälp av teckenfönstret: på %fi för att välja "CH " och tryck sedan på OK eller #. Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen: på %fi för att flytta markören (pekaren) till "T-V LINK" och tryck sedan på OK eller #. T-V LINK AUTOMATISK KANALINST 5 6 MENU OK [5 ] = Positionerna för förinställningarna ökar från "CH" på frontpanelens display; tryck INTE på någon knapp, vare sig på videobandspelaren eller fjärrkontrollen, tills frontpanelens display visar klockan, "(CH)" eller " : " på det sätt som visas på sidan 9. I områden där det inte finns någon TV-station som sänder ut PDC-signaler kan videobandspelaren varken utföra automatisk klockinställning eller automatisk inställning av Guide Program-nummer. Om det blir strömavbrott, eller om du trycker på eller MENU medan nedladdningen eller inställningen pågår, avbryts nedladdningen respektive inställningen. Var noga med att stänga av videobandspelaren en gång och sedan börja om från början. Det kan hända att den automatiska klockinställningsfunktionen inte fungerar ordentligt på grund av dåliga mottagningsförhållanden. Var noga med att använda en fulltrådad -stifts SCART-sladd när du använder T-V LINK-funktionen. På denna videobandspelare går det att använda följande tecken för stationsnamn (ID): A Z, 9,, *, + och (mellanslag). Det kan hända att vissa nedladdade stationsnamn blir annorlunda än på TV:n ( s. 7). Om du ställer in med hjälp av TV-skärmen tänds T-V LINK-skärmen. Därefter tänds skärmen "GUIDE PROGINST" medan Guide Programnumren ställs in. När nedladdningen av förinställningar är avslutad visas "SLUTFÖRD" i ungefär 5 sekunder, och därefter visas den normala skärmen. Om du trycker på någon knapp på videobandspelaren eller på fjärrkontrollen medan nedladdningen pågår, avbryts nedladdningen. T-V LINK V.G. VÄNTA GUIDE PROGINST V.G. VÄNTA

9 SV 9 Resultaten av den automatiska inställningen/nedladdningen visas i teckenfönstret A B C När både automatisk kanal- och klockinställning är klara, visas aktuell tid sedan du i steg på sid. 7 eller i steg på sid. 8 tryckt på OK-knappen. Du kan kontrollera att Guide Program-numren är korrekt inställda när du programmerar SHOWVIEW-timern ( s. ). Om det korrekta kanalpositionsnumret visas i steg, bekräftar detta att Guide Program-numret för det SHOWVIEW-nummer du anger i steg är korrekt inställt. A B C När automatisk kanalinställning är klar men inte klockinställningen, visas "" (kanalposition) sedan du i steg på sid. 7 eller i steg på sid. 8 tryckt på OKknappen. När vare sig automatisk kanal- eller klockinställning är klara, visas, " : ". Om både automatisk kanal- och klockinställning genomförts korrekt: Slå på TV:n och välj AV-läge. Använd sedan PR-knappen(-arna) för att kontrollera att alla nödvändiga kanaler lagts in i videobandspelarens minne. Om kanalnamnen (ID s. 7) också har lagrats i videobandspelarens minne, visas namnen längst upp i vänstra hörnet av skärmen i ca 5 sekunder, när bandspelaren ställs in på en annan kanal. Om du vill ställa in mottagaren manuellt, t.ex. lägga till eller hoppa över kanaler, ändra deras positioner eller namn, se sid Om automatisk kanalinställning är klar men inte klockinställningen: Slå på TV:n och välj AV-läge. Använd sedan PR-knappen(-arna) för att kontrollera att alla nödvändiga kanaler lagts in i videobandspelarens minne. Om kanalnamnen (ID s. 7) också har lagrats i videobandspelarens minne, visas namnen längst upp i vänstra hörnet av skärmen i ca 5 sekunder, när bandspelaren ställs in på en annan kanal. Om du vill ställa in mottagaren manuellt, t.ex. lägga till eller hoppa över kanaler, ändra deras positioner eller namn, se sid Gör klockinställningen på sid. 76. Om både automatisk kanal- och klockinställning har misslyckats: Se till att TV-antennsladden är ordentligt ansluten till videobandspelaren. Stäng av bandspelaren och sätt på den igen. Menyn för landsinställning tänds i teckenfönstret och/eller på TV-skärmen. Gör om steg på sid. 6 7, eller utför proceduren på sid. 8. VIKTIGT Under vissa mottagningsförhållanden kanske inte stationsnamnen lagras korrekt, och den automatiska inställningen av Guide Program-nummer kanske inte fungerar korrekt. Om Guide Program-numren inte ställs in korrekt kommer bandspelaren att spela in ett TV-program från en annan TV-station, när du spelar in ett TV-program med hjälp av SHOWVIEW-timern. När du programmerar timern med hjälp av SHOWVIEW skall du kontrollera att den kanalposition din bandspelare tar emot den sändande stationen på är vald ( s., "Programmering av SHOWVIEW-timer"). Din videobandspelare lagrar alla avkända stationer, även om mottagningen på en del av dem är dålig. I dessa fall kan bildkvaliteten vara dålig. För att ta bort de stationer som har en oacceptabel bild, "Att radera en kanal" på sid. 7. INFORMATION Språk för skärmvisningen Automatisk inställning väljer även språk för skärmvisningen utifrån ditt landval under steg på sid. 6 (om du inte har valt BELGIUM eller SUISSE) enligt nedan. SUOMI [ SUOMI DANMARK [ DANSK NEDERLAND [ NEDERLANDS PORTUGAL [ ENGLISH ÖSTERREICH [ DEUTSCH GREECE [ ENGLISH DEUTSCHLAND [ DEUTSCH ESKÁ REPUBLIKA [ ENGLISH OTHER WESTERN EUROPE [ ENGLISH POLSKA [ ENGLISH ITALIA [ ITALIANO OTHER EASTERN EUROPE [ ENGLISH NORGE [ NORSK MAGYARORSZÁG [ ENGLISH SVERIGE [ SVENSKA ESPAÑA [ CASTELLANO Om du vill ändra språkinställningen manuellt, "Språk" på sid.. Just Clock Videobandspelaren har en Just Clock-funktion, som ger korrekt tid genom regelbundna, automatiska justeringar vid avläsning av data från en PDC-signal. Om du vill utnyttja funktionen, ställ den bara på "PÅ". "Just Clock-funktion" på sid. 76.

10 SV INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) Språk Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 MENU OK Med den här videobandspelaren kan du välja mellan olika språk för skärmvisningen. Även om den automatiska inställningen automatiskt väljer språk ( s. 9), kan du byta språk manuellt, se stegen nedan. SLÅ PÅ VIDEOBANDSPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL LANDINSTÄLL- NINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "AUTOMATISK KANALINST" och tryck sedan på OK eller #. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = 5 VÄLJ LAND på %fi för att flytta markören (pekaren) till landets namn, och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ SPRÅK på %fi för att flytta markören (pekaren) till det språk du vill välja. Du behöver inte trycka på OK. Om du trycker på OK tänds skämen för automatisk kanalinställning/tv-link. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = 6 ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU.

11 Skärmvisningar Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 Om du använder videobandspelaren för redigering, stäng alltid "AV" "O.S.D." innan du börjar redigera. Under avspelning kan lägesindikatorerna störas, beroende på vilken typ av band som du använder. MENU OK SV Du kan välja om du vill att olika handhavandefunktioner visas på skärmen genom att sätta "PÅ" eller stänga "AV" den här funktionen. Meddelanden visas på det språk som valts ( s. 9 eller ). SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN Överlagda visningar på TV-skärmen som talar om för dig vilken funktion som videobandspelaren utför. 5 5 Flytta Standardinställningen 5 på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN markören (pekaren) till "MODE SET"' genom att trycka på %fi, och tryck sedan på OK eller #. AKTIVERA/KOPPLA BORT SKÄRMVISNING är "PÅ", så om du vill ha skärmvisning, lämna inställningen som den är och gå till steg 5. Om du inte vill ha den, tryck på %fi för att flytta markören (pekaren) till "O.S.D." och tryck på OK eller # för att ställa in "O.S.D." på "AV". ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE AV [5 ] = q6 PR. ABCD ] SP :.. VARNING TIMERINSPELNING STARTAR STRAX VHS [ ] ST HI FI : : 5 NORM KVARV TID : VHS Indikatorer för funktionsläge Bandhastighet SP/LP/EP Ljudspårsindikator (DV) ( s. 5) Bandriktning (VHS) Tidskod (DV) ( s. ) 5 Räkneverksvisning (VHS) 6 Indikering av återstående bandtid (VHS) ( s. 9) 7 Ljudläge ( s., 5) 8 Bandpositionsvisning (VHS) ( s. ) q6 PR. ABCD ] SP : 59 6BIT.. VARNING TIMERINSPELNING STARTAR STRAX DV [ ] ST : : 7 L R DV 9 Typ av sändning ( s. ) VHS/DV-indikator Aktuell dag/månad/år Klockvisning Förinställda kanalnummer och stationsnamn/aux-indikator (L-, L-, F- eller SAT*) * Om "L- SELECT" ställts in på "SATELLIT" ( s. 58) så kommer "SAT" att visas istället för "L-". Visning av timervarning ( s. 5, 7) 5 Indikering för ilagd videokassett

12 SV Strömsparläge Du kan minska strömförbrukningen när videobandspelaren är avstängd. SLÅ PÅ VIDEOBAND- Slå på TV:n och välj AV-läge. 5 6 MENU OK INLEDANDE INSTÄLLNINGAR (forts.) SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "MODE SET", och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ STRÖMSPARLÄGE på %fi för att flytta markören (pekaren) till "LÅGENERGI LÄGE", och tryck sedan på OK eller # för att sätta den till "PÅ". HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE PÅ [5 ] = 5 ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. I strömsparläge är visningsfönstret avstängt. Funktionen Just Clock ( s. 76) fungerar inte i strömsparläge. Medan bandspelaren är i strömsparläge kan bilden tillfälligt störas när du slår av eller på bandspelaren. Strömsparläget fungerar inte när bandspelaren är i timerläge.... strömmen till bandspelaren är avstängd efter timerinspelning (eller snabbtimerinspelning).... "L- SELECT" är satt till "DEKODER" eller "SATELLIT" ( s. 58).

13 INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL Inställningar för kontroll av satellitmottagare De följande stegen måste utföras om du mottar satellitkanaler via en satellitmottagare. Med den medföljande satellitkontrollenheten ansluten ställer videobandspelaren in ingångsläget "L-" och kopplar automatiskt om satellitmottagarens kanaler, ungefär sekunder innan en timerinspelning, som programmerats med SHOWVIEW ( s. ) eller med expressprogrammering ( s. 6), startar. Din videobandspelare Satellitmottagare Sändare Satellitmottagare Satellitkontrollenhet (föreslagen placering) Satellitkontrollenhet Installering av satellitkontrollen Placera Fäst Se Anslut PLACERA SATELLITKONTROLLEN SV satellitkontrollenheten så att det inte finns några hindrande föremål mellan dess sändare och satellitmottagarens fjärrkontrollsensor. FÄST SATELLITKONTROLLEN satellitkontrollenheten ordentligt med det självhäftande bandet på enhetens baksida. UTFÖR ANSLUTNINGARNA till att videobandspelarens uttag AV (L-) IN/ DECODER ansluts till satellitmottagarens -stifts SCART-uttag. Se även satellitmottagarens bruksanvisning vid anslutningen. ANSLUT SATELLITKONTROLLEN TILL VIDEOBANDSPELAREN satellitkontrollen till uttaget SAT CONTROL på baksidan. -stifts SCART-kabel (medföljer) SAT CONTROL Videobandspelarens baksida AV (L-) IN/DECODER

14 SV INSTÄLLNING AV SATELLITKONTROLL (forts.) NUMBER 5 6 OK MENU GÅ TILL SKÄRMEN FÖR GRUNDINSTÄLLNINGAR på %fi för att flytta markören (pekaren) till "GRUNDINSTÄLLNING", och tryck sedan på OK eller #. GÅ TILL SKÄRMEN FÖR SATELLITKONTROLL på %fi för att flytta markören (pekaren) till "SATELLITKONTROLLINST", och tryck sedan på OK eller #. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = GRUNDINSTÄLLNING KLOCKINSTÄLLNING GUIDE PROGINST SATELLITKONTROLLINST [5 ] = Att ställa in satellitmottagarens fabrikat och programkanal Var noga med att ställa in satellitmottagarens fabrikat (tillverkare) och programkanal korrekt efter installationen; i annat fall kommer inte satellitkontrollen att fungera som den ska. 5 MATA IN SATELLITMOTTAGARENS FABRIKAT på motsvarande sifferknappar (NUMBER) för att mata in den fabrikatkod som återfinns i listan på sidan 5, och tryck sedan på OK. Om den fabrikatkod som du matade in är ogiltig raderas inmatningsfältet. Mata in rätt fabrikatkod igen. SATELLITKONTROLLINST FABRIKATKOD : [ 9] = [MENU] :AVSLUTA. Fabrikatkoden kan inte ställas in om videobandspelaren är i avspelnings- eller inspelningsläge. Sätt på TV-apparaten och välj AV-läget. Sätt SÄTT PÅ SATELLITMOTTAGAREN på strömmen till satellitmottagaren. GÅ TILL VIDEOBANDSPELARENS HUVUDMENY på MENU.

15 SV 5 NUMBER 5 6 SATELLITMOTTAGARMÄRKE KOD JVC 7 AMSTRAD 6, 6, 6, 6, 9 CANAL + 8 D-BOX 85 ECHOSTAR 78 ECHOSTAR (VIA DIGITAL) 8 FINLUX 68 FORCE 89 GALAXIS 69, 88 GRUNDIG 6, 65 HIRSCHMANN 6 ITT NOKIA 68 JERROLD 75 KATHREIN 7, 7 LUXOR 68 MASCOM 9 MASPRO 7 NOKIA 87 PACE 67, 86, 9 PANASONIC 7 PHILIPS 66, 8 PHONOTREND 69 RFT 69 SAGEM 8 SALORA 68 SKYMASTER 69 TPS 8 TRIAX 9 WISI 6 OK 6 7 Om VÄLJ SATELLITMOTTAGARENS KANAL FÖR TESTNING på motsvarande sifferknappar (NUMBER) för att mata in en av kanalpositionerna på satellitmottagaren, och tryck sedan på OK. Du kan välja position till 999 för programkanalen. Videobandspelaren övergår till testläget efter att OK trycks in. KONTROLLERA TESTRESULTATET satellitmottagarens programkanalnummer har ändrats till samma som du ställde in i steg 6... SATELLITKONTROLLINST SATELLITPROG : [ 9] = : TEST SATELLITKONTROLLINST SATELLITPROG : SATELLITPROGRAMMET ÄNDRAT TILL SATELLITPROGRAMMET KUNDE INTE ÄNDRAS på %fi för att flytta markören (pekaren) till [5 ] = "SATELLITPROGRAMMET ÄNDRAT TILL...", och tryck sedan på OK eller # för att avsluta läget för inställning av satellitkontrollen. Om satellitmottagarens programkanalnummer inte har ändrats korrekt... på %fi för att flytta markören (pekaren) till "SATELLITPROGRAMMET KUNDE INTE ÄNDRAS", och tryck sedan på OK eller #. Genomför sedan proceduren en gång till från steg 5. Det kan inträffa att satellitkontrollen inte fungerar med alla typer av satellitmottagare. Vissa satellitmottagare kräver att du ställer in en -siffrig ingångskanal. Ställ in satellitmottagaren på "All Channel Mode" ("Alla kanaler") om den har fler än två kanallägen. Se satellitmottagarens bruksanvisning för detaljer. Det kan inträffa att signalerna från fjärrkontrollen stör de signaler som sänds från satellitkontrollen, när satellitmottagarens programkanal väljs ( steg 6). Håll i så fall fjärrkontrollen så nära videobandspelarens mottagarfönster för infraröda signaler som möjligt.

16 6 SV T-V LINK T-V Linkfunktioner Om videobandspelaren är ansluten till TV:n via en fulltrådad -stifts SCART-sladd ( s. ) går det att använda följande funktioner. Dessa funktioner går bara att använda tillsammans med en TV som är utrustad med T-V Link eller motsvarande.* Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. * Funktionen är kompatibel med TV-apparater som är utrustade med T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NexTView Link via en fulltrådad -stifts SCART-sladd. Kompatibilitetens utsträckning och vilka funktioner som går att använda kan skilja sig beroende på vilket system som används. NexTView Link Det går att ladda ned EPG-information (Electronic Program Guide) från TV:n för att programmera timern på videobandspelaren. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Automatisk påslagning av TV:n Det går att göra så att TV:n automatiskt slås på och ställer in videoläget varje gång du börjar spela en videokassett. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. "Automatisk påslagning av TV:n" bland T-V Link-funktionerna fungerar inte för DV-däcket. Automatisk avstängning av videobandspelaren till standbyläge Det går att stänga av videobandspelaren med TV:ns fjärrkontroll. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. Direct Rec (direktinspelning) Det går att börja spela in det program som du tittar på på TV:n helt enkelt genom att trycka in RECORD och hålla den intryckt och trycka på PLAY på fjärrkontrollen, eller trycka på RECORD på videobandspelaren. Gör på nedanstående sätt för att använda denna funktion. 5 SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL FUNKTIONS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "MODE SET" och tryck sedan på OK eller #. VÄLJ DIRECT REC-LÄGET på %fi för att flytta markören (pekaren) till "DIRECT REC" och tryck sedan på OK eller # för att ställa in "PÅ". ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = MODE SET S-VHS/LJUD UT AUTO O. S. D. PÅ AUTO TIMER AV DIRECT REC PÅ LÅGENERGI LÄGE AV [5 ] = Om "DIRECT REC" är inställd på "AV" fungerar RECORDknappen på det sätt som beskrivs i "Grundläggande inspelning" ( s. 6, 7). Under direktinspelning visas " " i teckenfönstret. Var noga med att använda en fulltrådad -stifts SCART-sladd när du använder T-V LINK-funktionerna. Retake-funktionen fungerar inte under direktinspelning ( s. 9).

17 INFORMATION OM FÄRGSYSTEM Färgsystemsinställning (gäller endast VHS-däcket) 5 6 Om NTSC-avspelning Vissa TV-apparater krymper bilden vertikalt och lägger ett svart fält uppe och nere i TV-rutan. Detta innebär inte att det är fel på vare sig TV:n eller videobandspelaren. Bilden kan komma att rulla uppåt eller nedåt. Du kan justera det med V-HOLD-funktionen som finns på vissa TV-apparater (om TV:n inte har en V-HOLD-funktionen, kan du inte korrigera rullningen). Räkneverket och visningen av återstående tid kommer att visa fel. Under sökning, stillbild och avspelning ruta för ruta, förvrängs bilden och färgerna kan försvinna. Beroende på typ av TV kan över- och nederdelen av överlagda visningar klippas av under NTSC-avspelning. MENU OK 5 SLÅ PÅ VIDEOBAND- SPELAREN på. GÅ TILL HUVUDMENYN på MENU. GÅ TILL VHS- INSTÄLLNINGSMENYN på %fi för att flytta markören (pekaren) till "VHS INSTÄLLNING", och tryck sedan på OK eller #. SV 7 Du kan spela av PAL-, NTSC- och MESECAM-band, eller spela in PAL- och SECAM*-signaler, på denna bandspelare. Följ anvisningarna nedan för att välja korrekt färgsystem. * SECAM-signaler spelas in som MESECAM på denna bandspelare; MESECAM är beteckningen för band med SECAM-signaler som spelats in på en MESECAM-kompatibel PAL-videobandspelare. VÄL J FÄRGSYSTEMSLÄGET på %fi för att flytta markören (pekaren) till "FÄRGSYSTEM", och tryck sedan på OK eller # för att välja korrekt system. a- PAL/NTSC: för att spela in PAL-signaler, eller spela av ett band med PAL eller NTSC. b- MESECAM: för att spela in SECAM-signaler, eller spela av ett band med MESECAM. Det går inte att spela in i S-VHS om "MESECAM" har valts. Det sker en påtvingad ändring av inspelningsläget till VHS. Om "MESECAM" väljs medan bandhastigheten är inställd i läget EP, så sker en påtvingad ändring av bandhastigheten till läget LP. Det går inte att välja EP-läget när "MESECAM" har valts. ÅTERGÅ TILL NORMAL SKÄRMVISNING på MENU. HUVUDMENY MODE SET VHS INSTÄLLNING DV INSTÄLLNING AUTOMATISK KANALINST MANUELL KANALINST UTGÅNGS/INGÅNGSINST GRUNDINSTÄLLNING [5 ] = VHS INSTÄLLNING B. E. S. T. PÅ BILD KONTROLL AUTO AUTO SP=LP TIMER AV DIGITAL R PÅ S-VHS PÅ FÄRGSYSTEM PAL/NTSC DIGITAL TBC/NR PÅ VIDEO STABILIZER AV [5 ] =

18 8 SV AVSPELNING Grundläggande avspelning Slå på TV:n och välj AV-läge. EJECT DV STOP Spelbara videokassetter PLAY Indikator för DV-avspelning REW DV 5 6 STOP Fönstersidan 5 VHS-däcket Om du spelat in ett band på en kompakt VHS-videokamera, kan du spela upp den på videobandspelaren. Lägg den inspelade kassetten i en VHS-kassettadapter, så kan den användas som en vanlig VHS-kassett. VHS-däcket på den här videobandspelaren kan spela in på vanliga VHS- och Super VHS-kassetter. Endast VHS-signaler kan spelas in på vanliga VHS-kassetter*, men med Super VHS-kassetter kan både VHS- och Super VHS-signaler spelas in och spelas av. * Med funktionen S-VHS ET är det möjligt att, med den här videobandspelaren, spela in och spela av bilder på VHS-kassetter med en bildkvalitet som på S-VHS. DV-däcket Endast kassetter som är märkta går att använda i DV-däcket. VHS SHUTTLE EJECT Indikator för VHS-avspelning PLAY VHS TV/VCR FF LÄGG I EN VIDEOKASSETT skall vara uppåt, etikettsidan mot dig och pilen på kassettens framsida skall peka mot bandspelaren. inte för hårt. VHS-däcket Videobandspelaren slås automatiskt på. Räkneverket nollställs till ::. DV-däcket Slår man först på videobandspelaren och sätter i kassetten. Om videobandspelaren är avstängd slås den inte på när man sätter i en Mini DV-kassett. VHS-däcket Om inspelningsskyddsfliken tagits bort, börjar avspelningen automatiskt. DV-däcket Om raderingsskyddsomkopplaren står på "SAVE" börjar avspelningen automatiskt. Det tar ca. 5 sekunder innan avspelningsbilden tänds. Kontrollera även i detta fall att videobandspelarindikatorn (VCR) tänds i teckenfönstret. annars på TV/VCR-omkopplaren på fjärrkontrollen så att videobandspelarindikatorn tänds. VÄLJ DÄCK på VHS eller DV. HITTA PROGRAMMETS STARTPUNKT på REW, eller vrid SHUTTLE-ringen åt vänster, om bandet har spolats fram förbi startpunkten. på FF, eller vrid SHUTTLE-ringen åt höger, för att gå framåt. STARTA AVSPELNINGEN på PLAY. En av indikatorerna för VHS- eller DVavspelning (#) tänds. "BEST" blinkar i videobandspelarens teckenfönster under automatisk spårning. (Gäller endast VHS-däcket s. ) STOPPA AVSPELNINGEN på STOP. Indikatorn för VHS- eller DV-avspelning (#) slocknar. sedan på EJECT på VHS-däcket eller DV-däcket för att mata ut videokassetten.

19 SV 9 Avspelningsfunktioner bakåt Avspelning Långsam avspelning Stillbild bakåt Slow motion Avspelning PLAY PAUSE JOG SHUTTLE Sökning bakåt Se bilden ovan av SHUTTLE-ringen när du läser beskrivningen nedan. Vrid långsamt på JOG-ratten när du använder JOG-ratten under avspelning på DV-däcket. framåt Sökning Stillbild/Avspelning ruta för ruta PLAY 5 6 PAUSE Vrid PAUS UNDER AVSPELNING på PAUSE. AKTIVERA AVSPELNING RUTA FÖR RUTA JOG-ratten åt höger för avspelning framåt ruta för ruta och åt vänster för avspelning bakåt ruta för ruta. ELLER på PAUSE. ELLER eller #. (Gäller endast VHS-däcket) på PLAY för att återuppta normal avspelning. OBSERVERA (gäller endast VHS-däcket) Bilden visas ibland inte vid höghastighetssökning på LP/EP-inspelat band. Vid höghastighetssökning, slowmotion eller avspelning bild för bild, blir bilden förvrängd och färgerna går förlorade. Det kan uppstå brus och bilden kan tyckas förvrängd under stillbilder, slow motion, avspelning ruta för ruta och sökning med variabel hastighet med ett band som är inspelat i EP. När man återupptar normal avspelning efter sökning kan bilden hoppa vertikalt vid avspelning i slow motion och ruta för ruta beroende på vilken typ av TV som man använder. Slow motion AKTIVERA AVSPELNING I SLOW MOTION Vid avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen åt höger för slowmotion framåt eller åt vänster för slowmotion bakåt (se ovanstående figur). ELLER Under stillbild, håll PAUSE intryckt i mer än två sekunder och släpp upp. och släpp ännu en gång för att återgå till stillbild. (Gäller endast VHS-däcket) ELLER Under stillbild, tryck eller #. Släpp upp för att återgå till stillbild. (Gäller endast VHS-däcket) på PLAY för att återuppta normal avspelning.

20 SV AVSPELNING (forts.) PR EJECT PLAY SHUTTLE EJECT Höghastighetssökning (turbosökning) Under AKTIVERA HÖGHASTIG- HETSSÖKNING avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen helt åt höger för höghastighetssökning framåt och åt vänster för höghastighetssökning bakåt. Om du släpper SHUTTLE, återupptas stillbildsavspelningen. ELLER Under avspelning eller stillbild, tryck på FF för snabbsökning framåt och REW för snabbsökning bakåt. på PLAY för att återuppta normal avspelning. För korta sökningar trycker du ned FF eller REW och håller knappen nedtryckt minst sekunder under avspelning eller stillbild. När du släpper den återtas den normala avspelningen. REW PLAY 5 6 SEC REVIEW PR FF Sökning i variabel hastighet AKTIVERA SÖKNING I VARIABEL HASTIGHET Under avspelning eller stillbild, vrid SHUTTLE-ringen åt höger för sökning i variabel hastighet framåt och åt vänster för sökning i variabel hastighet bakåt (se bilden på sid. 9). ELLER Under avspelning, tryck eller #. Ju fler gånger du trycker, desto snabbare går avspelningen/sökningen. på knappen i motsatt riktning för att minska avspelnings-/sökningshastigheten. på PLAY för att återuppta normal avspelning. Använd en rengöringskassett av torr typ (TCL-UX för VHS-däcket/M-DVCLAU för DVdäcket) för att rengöra videohuvudena i följande fall: När indikeringen "ANVÄND RENGÖRINGSKASSETT" visas på skärmen (endast om "O.S.D." är inställt på "PÅ" ( s. )). ELLER VHS däcket När grova bilder med dålig kvalitet visas under avspelning av ett videoband. När bilden är otydlig, eller ingen bild visas överhuvudtaget. DV däcket När ingen bild visas under avspelning. När det förekommer ansamlingar av brusstörningar under avspelning. Hoppa-över-sökning (gäller endast VHS-däcket) HOPPA ÖVER OÖNSKADE AVSNITT på SEC till gånger under avspelning. Varje tryckning initierar sekunders snabb avspelning. Normal avspelning återtas automatiskt. För att återgå till normal avspelning under hoppa-över-sökning trycker du på PLAY.

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer