BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX"

Transkript

1 BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt copyright- rätten , v.1.0 / ML Importör: Scanoffice Oy Mästarvägen 4 FI Vanda

2 2 Tack för att du har köpt MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD:s luftkonditionering. Läs och följ denna bruksanvisning noggrant innan du tar luftkonditioneringen i bruk, på så sätt säkerställer du problemfri och långvarig drift. Var god och bevara bruksanvisningen på en säker plats efter att du läst den och ty dig till den i frågor angående användningen eller i fall aggregatet inte fungerar problemfritt. Denna luftkonditionering är avsedd för hemmabruk. Ett alternativt kylmedel (R410A) har använts i det här luftkonditioneringsaggregatet. Då du beställer service eller inspektion och underhåll av återförsäljaren kom ihåg att berätta det. Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Funktioner och egenskaper 5 Delarnas namn och funktion 6 Fjärrkontrollen funktioner och display 8 Driftprogrammet AUTO 9 Reglering av temperaturen under AUTO 9 Om fläkthastigheten 9 Driftlägena KYLA/VÄRME/AVFUKTNING 10 Driftförhållanden för luftkonditioneringen 10 Egenskaper hos driftprogrammet VÄRME 10 Reglering av luftflödesriktningen 11 Funktionen SOVA 12 Funktionen TIMER-AV (OFF-TIMER) 12 Funktionen TIMER-PÅ 13 Funktionen SOVA + TIMER-PÅ 13 Funktionen TIMERPROGRAM 14 Så här ställer du klockan 14 Funktionerna EXTRA EFFEKTIV/ENERGIBESPARANDE 15 Om funktionen RENGÖRING 16 Reservmanövrering 16 Auto omstart funktion efter elavbrott 16 Användning av fjärrkontrollen 17 Om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska 17 Tips för användning av luftkonditioneringen 18 Underhåll 18 Har aggregatet blivit rätt installerat? 20 Felsökning 20 Var god kom ihåg följande! 21 I de här fallen skall du kontakta återförsäljaren utan dröjsmål 22

3 Säkerhetsanvisningar Var god och läs dessa Säkerhetsanvisningar noggrannt innan du tar aggregatet i bruk. På det sättet säkerställer du att aggregatet fungerar problemfritt. Säkerhetsvarningarna klassificeras som SE UPP!! eller VAR FÖRSIKTIG! Varningarna som visas i kolumnen SE UPP! innebär att felaktig hantering kan ha dramatiska konsekvenser som dödsfall, allvarlig skada, o.s.v. Men även varningarna som visas i kolumnen VAR FÖRSIKTIG! kan beroende på omständigheterna få allvarliga följder. Eftersom dessa varningar är av livsviktig betydelse för din säkerhet ber vi dig följa dem noggrannt. Symboler som ofta förekommer i texten har följande betydelse. Strängt förbjudet Följ anvisningarna noggrannt Förse med positiv jordning Var god och håll denna handbok lätt tillgänglig efter att du läst igenom den. Om någon annan tar över som operatör så kontrollera att handboken ges till personen i fråga. INSTALLATIONSREGLER Systemet är avsett för hemmabruk. SE UPP! Aggregatet bör installeras av din återförsäljare eller en behörig yrkesman. 3 Ifall aggregatet används i undermåliga omgivningar, till exempel i en mekanisk verkstad, kan det fungera dåligt. Installera inte aggregatet nära platser där brandfarliga gaser kan läcka ut. Vi rekommenderar inte att man själv installerar aggregatet eftersom felaktig hantering kan förorsaka vattenläckage, elektrisk stöt eller eldsvåda. VAR FÖRSIKTIG! Beroende på var aggregatet placeras kan en strömbrytare vara nödvändig. Gasläckage kan förorsaka eldsvåda. Se till att du torkar slangen ordentligt så att allt vatten har runnit ut. Beroende på var aggregatet placeras kan en strömbrytare vara nödvändig. Se till att systemet har blivit ordentligt jordat. Ovarsamhet kan förorsaka översvämning och leda till våta möbler. DRIFTSINSTRUKTIONER Utsätt dig inte för kall luftström långa tider. SE UPP!. Sätt ingenting i luftintaget Jordledningar bör aldrig anslutas till gasrör, kommunala vattenledningar, åskledare eller telefons jordledning. Felaktig installering av jordledningen kan förorsaka elektrisk stöt. Bevara fjärrkontrollen ur räckhåll för småbarn. Det kan påverka din hälsa och leda till hälsoproblem. Använd enbart godkända säkringar. Det kan ge uppgov till skada eftersom den invändiga fläkten roterar med hög hastighet. VAR FÖRSIKTIG Rör inte strömbrytarna med våta händer. I annat fall kan det resultera i att barnet sväljer batterierna eller andra olyckor. Häng inte från aggregatet. Användning av stål- eller koppartråd i stället för godkänd tråd är strängt förbjudet eftersom det kan leda till driftsstörningar eller eldsvåda. Det kan förorsaka elektrisk stöt. Ifall aggregatet faller ner kan du skada dig.

4 4 SÄKERHETSANVISNINGAR VAR FÖRSIKTIG! Lägg inte lättantändligt insektmedel eller Placera inga förbränningsapparater sprutmålningsfärg nära blåsaren, sikta rakt framför luftflödet från dem heller inte rakt mot systemet. luftkonditioneringen. Det kan resultera i eldsvåda. Aggregatet skall enbart användas för sitt ursprungliga ändamål och inte för annat, som t.ex. bevarande av mat, växter eller djur, precisionsinstrument eller konstverk. Apparaten kanske inte fungerar korrekt. Placera inte något som innehåller vatten, som vaser, på apparaten. Tvätta inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten. Det kan leda till elektrisk stöt. Installera inte apparaten på sådant ställe att luftflödet från blåsaren är riktad direkt mot växter eller djur. Aggregatet är enbart avsett för användning i Vatten som tränger in i apparaten kan skada vanliga rum i hemmet. Annan användning kan skada matkvaliteten eller liknande. Kontrollera enhetens installationsställ Sitt inte på utomhusenheten och lägg Rör inte aluminiumkylflänsen på nu och då efter att aggregatet använts heller ingenting på den. värmeväxlaren. en lång tid. Ifall enheten faller ner eller saker faller ner från den kan det leda till personskador. Om du inte reparerar eventuella skador genast kan enheten falla ner och leda till personskador. Om du använder aggregatet tillsammans med en förbränningsapparat bör du regelbundet ventilera inomhusluften. Stå stadigt på en stege eller annat stabilt föremål när du avlägsnar frontpaneler och filter. Annars kan det uppstå syresbrist. I annat fall kan det leda till skada då ostadiga föremål stjälper. I annat fall kan det leda till skador. Stäng av enheten och strömavbrytaren då du rengör aggregatet Rengör aldrig enheten medan den invändiga fläkten roterar. Placera inga föremål nära utomhusenheten och låt inte heller löv samlas kring enheten. Om det finns föremål eller löv omkring utomhusenheten kan det hända att små djur går in i enheten och får kontakt med elektriska delar vilket kan leda till driftstörningar, rökemission eller flammor. ATT BEAKTA VID FLYTTNING ELLER REPARATION Ta kontakt med din återförsäljare då aggregatet kräver reparation. Felaktiga reparationer kan ge upphov till elektrisk stöt, eldsvåda, o.s.v. SE UPP! Kontakta din återförsäljare eller en behörig Om du märker något onormalt (röklukt, o.s.v.) installatör ifall luftkonditioneringsaggregatet bör du stänga av aggregatet och flyttas till annat ställe. strömbrytaren och kontakta din återförsäljare. Felaktig installation kan ge upphov till vattenläckage, elektrisk stöt, elsdsvåda, o.s.v. Om man fortsätter att använda aggregatet under onormala omständigheter kan det leda till driftstörningar, elektrisk stöt, eldsvåda o.s.v.

5 5 FUNKTIONER OCH EGENSKAPER De olika funktionerna VÄRME KYLA Sid 10 Enheten drar in värme från utomhusluften, förmedlar den inomhus och värmer upp rummet. AVFUKTNING Sid 10 Kyler av genom att föra ut värme från rummet. AUTO Torkar genom att leda ut fuktighet från rummet Sid 10 Sid 10 Driftläget väljs automatiskt. Mikrodatorns funktion är beroende av inställningarna och rumstemperaturen. Den avfuktar samtidigt som den håller rumstemperaturen så gott som konstant. Då autodriften är påslagen väljs driftläget automatiskt beroende på rumstemperatur (VÄRME, KYLA ELLER AVFUKTNING). Egenskaper Bekvämlighetsegenskaper Sid 14 Timerfunktion Då man använder timern till att slå på enheten bör aggregatet enligt rumstemperatur slå på kort innan den inställda tiden så att den önskade temperaturen är nådd på det klockslag som ställts in. Justering av luftflödet Sid 12, 13 Det finns tre olika tidsinställningar, sova SLEEP, slå på ON och slå av OFF. De kan ställas in enligt önskemål. Sid 11 * PENDLANDE KLAFF Klaffen rör sig upp och ner hela tiden. Extra effektiv drift Sid15 Då högre effekt ställs in fungerar luftkonditioneringen med extra avkylningsrespektive uppvärmningseffekt. (Hi Power) EKONOMISK drift Sid 15 * PENDLANDE KYLARGALLER Kylargallret rör sig hela tiden i vänster-högerriktningen. * MINNESKLAFF (KLAFFEN ELLER KYLARGALLRET AVSTÄNGT) Efter att klaffens eller kylargallrets position har ställts in kommer enheten att memorisera ställningen och fortsätta i samma position följande gång. Den här är en energibesparande drift.

6 6 Delarnas namn och funktion INOMHUSENHETEN SRK20ZFX-S SRK25ZFX-S SRK35ZFX-S Luftintagspanel Drar in inomhusluft. Luftfilter Avlägsnar damm eller smuts från inluften. Anti-allergen filter Tvättbart fotokatalytiskt luktreducerande filter Temperaturdetektor Avbrytare för enheten Enhetens driftindikeringspanel och mottagaren av fjärrkontrollsignaler Luftutblås Luften blåses ut här. Fläns för vänster/höger justering av luftflödet Dräneringsslang Leder bort vattnet från den avfuktade luften. Klaff för justering av luftflödet (upp/ner) Up/down Trådlös fjärrkontroll Kylmedelsrör (2 st) och ledningen mellan enheterna (ingår inte i leveransen) Luftintagets övre frontpanel UTOMHUSENHETEN SRC20ZFX-S SRC25ZFX-S SRC35ZFX-S Tillbehör Batteri (R03x2) Luftintag Anti-allergen filter (Ljusorange) Trådlös fjärrkontroll Tvättbart fotokatalytiskt luktreducerande filter (Orange) Luftutblås Filterhållare Träskruv (för montering av fjärrkontrollen)

7 7 Driftindikeringspanel RUN driftlampa (GRÖN) Lyser under drift. Blinkar då luftflödet avstannar på grund av AVFROSTNING eller RENGÖRING. HI POWER (EXTRA EFFEKTIV) lampa (grön) Lyser under extra effektiv drift. ECONO (ENERGIBESPARANDE) lampa (orange) TIMER lampa (gul) Lyser under energibesparande drift. Lyser då TIMERn är i bruk. Så här öppnar du luftintagets frontpanel Lägg fingrarna i fördjupningarna på båda sidorna om frontpanelen och dra upp den mot dig själv så att den öppnas ca 60 grader. Aggregatets PÅ/AV knapp I nödfall kan denna avbrytare användas för att slå av eller slå på luftkonditioneringen ifall fjärrkontrollen inte finns till hands. Sid 16 Så här stänger du luftintagets frontpanel Aggregatets PÅ/AV knapp Tryck jämnt på båda sidorna och tryck ytterligare lätt på mitten. Så här avlägsnar och monterar du luftintagets frontpanel Då du avlägsnar luftintagets frontpanel för invändig rengöring eller av annan orsak, öppna panelen 65 grader och dra den sedan mot dig själv Säkra antingen den övre eller nedre kanten av luftintagets frontpanel genom att trycka in den lätt och stäng sedan panelen. Så här avlägsnar och monterar du luftintagets övre frontpanel Avlägsna Ta bort luftintagets frontpanel: Ta tag i handtaget på luftintagets övre frontpanel och lyft upp tills du hör ett klick och flikarna kommer ut. Dra frontpanelen mot dig själv. Montering Placera den luftintagets övre frontpanel i skenan och skuffa panelen så långt bakåt som möjligt. Skuffa in panelen ända tills du hör ett klick och flikarna faller på plats. (Då du skall montera luftintagets övre frontpanel bör du följa instruktionerna för att ta bort panelen i motsatt följd.)

8 8 Fjärrkontrollens funktioner och display Funktioner Knapp för fläkthastighet Knapp för val av driftprogram Varje gång du trycker på knappen flyttas indikatorn ett steg. Varje gång du trycker på knappen flyttas indikatorn ett steg. Knapp för extra effektiv/energibesparande drift Den här knappen växlar mellan extra effektiv och energibesparande drift. Sid 15 TEMPERATUR knapparna De här knapparna ställer in rumstemperaturen. (De här knapparna ändrar också det aktuella klockslaget och tidsinställningarna för TIMERN.) Knappen SOVA - SLEEP Den här knappen byter till driftprogrammet SOVA - SLEEP. sid 12 Aggregatets PÅ/AV knapp (lyser) Tryck för att slå på aggregatet, tryck igen för att slå av. Knapp för LUFTFLÖDE (UPP/NER) Den här knappen ändrar luftflödet (UPP/ NER) sid 11 Knapp för LUFTFLÖDE (VÄNSTER/HÖGER) Den här knappen ändrar luftflödet (VÄNSTER/ HÖGER). Sid 11 Knapp för AVBRYT - CANCEL Den här knappen annulerar funktionerna TIMER PÅ, TIMER AV och SOVA. TIMER AV knapp Knapp för RENGÖRING Den här knappen byter till driftprogrammet RENGÖRING sid 16 Den här knappen väljer funktionen TIMER AV. sid 12 ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP Knapp som återställer mikrodatorn Sid 17 TIMER PÅ knapp Den här knappen väljer funktionen TIMER PÅ sid 12 Knapp för tidsinställning Den här knappen används för att ställa in klockan. Sid 14 Displayen Symbol för SOVA Symboler för TIMER PÅ/AV (ON/OFF) Indikerar driftprogrammet SOVA. Visar att funktionen TIMER PÅ/AV är i bruk. Symbol för TEMPERATUR Visar det valda driftprogrammet med lampa. (Auto) (Kyla) (Värme) (Avfuktning ) Indikator för DRIFTPROGRAM Visar den inställda temperaturen. (Ingen temperatur visas under driftprogrammet AUTO) Indikator för FLÄKTHASTIGHET Visar den inställda fläkthastigheten med lampa. Symbol för RENGÖRING Indikerar att driftprogrammet RENGÖRING är i gång. Symbol för inställd TID Visar aktuellt klockslag eller tidsinställning för timern. Symbol för LUFTFLÖDE Visar inställningarna för klaff och kylargaller. Symboler för driftprogrammen extra effektiv/energibesparande Visas under extra effektiv/energibesparande drift. Överföringsmetod Då man trycker ner någon av knapparna på fjärrkontrollen med fjärrkontrollen riktad mot luftkonditioneringsenheten överförs en signal. Då luftkonditioneringsapparaten mottar signalen korrekt hörs ett pipljud.

9 9 Driftprogrammet AUTO Då autodriften är påslagen väljs driftläget (VÄRME, AVFUKTNING, KYLA) automatiskt beroende på rumstemperatur. Då driftprogrammet AUTO inte är i bruk: Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten. Tryck på knappen MODE. Flytta märket till positionen (Auto). Ifall luftkonditioneringsapparaten inte är påslagen Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen. För att slå av: HUOM!! Om luft inte blåses ut under drift. sid 21 Driftprogrammet AUTO är enkelt att använda genom att trycka på knappen ON/ OFF. Hur reglerar jag luftflödesriktningen?. Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen sid 11 Om du inte vill välja driftprogrammet AUTO kan du byta till VÄRME, AVFUKTNING eller KYLA i stället för AUTO. Sid 10 Reglering av temperaturen under AUTO Det är även möjligt att reglera temperaturen under automatisk drift. Det finns 6 olika nivåer som kan justeras med knapparna och Då du vill ändra temperaturen: Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten Tryck på knappen eller. Då det är en aning för kallt Tryck på knappen Varje gång du trycker på knappen sker ändringen i följande ordning Då +6 syns i displayen ändras symbolen inte fastän du trycker på knappen. Då det är en aning för varmt Tryck på knappen Varje gång du trycker på knappen sker ändringen i följande ordning Då -6 syns i displayen ändras indikatorn inte fastän du trycker på knappen OM FLÄKTHASTIGHETEN Du kan välja kapaciteten för luftkonditioneringen vid avkylning och uppvärmning. FLÄKTHASTIGHET Mikrodatorn ställer in automatiskt Effektiv drift med hög kapacitet Normaldrift Energibesparande drift Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten AUTO HI MED LO Tryck på knappen FAN SPEED. Flytta märket till den önskade positionen för fläkthastigheten

10 Användning av driftlägena KYLA/VÄRME/AVFUKTNING Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten. Tryck ner knappen MODE för val av driftprogram Flytta märket till önskat driftläge. 10 Kyla Värme Avfuktning Ifall luftkonditioneringen inte är påslagen Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen Tryck på någon av TEMP-knapparna. Tryck på knappen ^ eller v för önskad temperatur.. Kyla Värme Avfuktning 26 C - 28 C 22 C - 24 C 21 C - 24 C Tryck på knappen FAN SPEED. Ställ in önskad fläkthastighet. Byte av driftprogram sid 11 HUOM!! Om luft inte blåses ut under drift Sid 11 För att slå av: Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV). Driftförhållanden för luftkonditioneringen Använd aggregatet inom följande gränsvärden för driftförhållandena. Användning av aggregatet utanför dessa gränsvärden kan leda till att skyddsanordningarna aktiveras och därmed hindrar apparaten från att fungera. Svalkande driftläge Utomhustemperatur Ungefär C Ungefär C Inomhustemperatur Ungefär C Ungefär C Värmande driftläge Fukthalt inomhus Under 80% Långvarig användning av aggregatet under förhållanden där fukthalten överstiger 80 % kan upphov till kondens på inomhusenhetens yta vilket leder till att vatten droppar ner från den. -, Egenskaper hos driftprogrammet VÄRME Mekanismer och kapacitet hos driftprogrammet VÄRME Mekanismer Enheten drar in värme från den kalla utomhusluften, förflyttar den inomhus och värmer rummet. Värmepumpens värmande kapacitetet avtar då temperaturen utomhus blir kallare. Det tar en stund innan cirkulationssystemet för varmluft värmer upp rumstemperaturen Ifall utomhustemperaturen blir synnerligen låg rekommenderar vi att man tar en extra värmekälla i bruk. Avfrostning Ifall utomhustemperaturen sjunker lågt och fukthalten är hög kan det hända att värmeväxlaren i utomhusenheten täcks av rimfrost vilket förhindrar effektiv uppvärmning. Om detta händer aktiveras den automatiska avfrostaren och under avfrostningen avstannar värmedriften för 5 till 10 minuter. Då avstannar både fläkten inomhus och utomhus och lampan RUN (grön) blinkar långsamt (1,5 sek. PÅ, 0,5 sek. AV) under avfrostningen. Det kan komma ånga från utomhusenheten under avfrostningen. Det hjälper avfrostningsprocessen och tyder inte på något fel. Driftprogrammet VÄRME slår på igen när avfrostningen är avslutad.

11 11 Reglering av luftflödesriktningen Riktningen upp/ner kan justeras med luftflödesknapparna (AIR FLOW) på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödet enligt följande: Växla till inställning av luftflödet (UPP/NER) (AIRFLOW Klaffen stilla Pendlande Riktningen vänster/höger kan justeras med luftflödesknapparna (AIR FLOW) på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödet enligt följande: Kylargallret stilla Pendlande stilla OBS! Då driftprogrammet värme kör igång blockeras luftutblåset för att inte kall luft skall blåsas ut och då flyttas klaffen och kylargallret till horisontalt/centralt läge. Efter att genereringen av varm luft inletts återtar de den inställda positionen. Då kompressorn avstannar för att rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen eller apparaten är i driftläget AVFROSTNING är klaffen och kylargallret i horisontellt/centralt läge. Vid ovannämnda tillfällen kan luftflödesriktningen inte ställas in. Efter att varm luft börjat strömma ut kan du ställa in nya inställningar för luftflödesriktningen och sedan regleras luftflödesriktningen enligt dem. MINNESKLAFF (KLAFFEN ELLER KYLARGALLRET Då du trycker en gång på luftflödesknappen AIRFLOW (UPP/NER eller VÄNSTER/HÖGER) medan klaffen eller kylargallret är i funktion slutar de pendla i vinkel. Eftersom vinkeln lagras i minnet på mikrodatorn kommer klaffen eller kylargallret automatiskt att ställas in i den vinkeln då följande drift inleds. SE UPP! Undvik konstant luftflöde mot kroppen många timmar i sträck. Rekommenderad klaffvinkel då aggregatet stängs av Värme Blåsande snett framåt VAR FÖRSIKTIG Under driftlägena KYLA eller AVFUKTNING bör inte apparaten köras flera timmar i sträck med luftflödet blåsande rakt ner. Annars kan kondens uppstå på luftutblåsgallret och vatten droppa ner. Försök inte justera klaff och kylargaller för hand eftersom kontrollvinkeln då kan ändras eller det kan hända att klaffen eller kylargallret inte stängs ordentligt. Kyla/ Avfuktning Blåsande horisontellt

12 12 Funktionen SOVA Aggregatet slås automatiskt av efter den inställda tidsperioden. Efter att tiden utgått kontrolleras temperaturen automatiskt så att rummet inte blir för kallt under avkylning eller för varmt under uppvärmning. Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten. Tryck på knappen SLEEP. Då du trycker på den här knappen när enheten är avstängd Funktionen SOVA inleds med de tidigare driftinställningarna och luftkonditioneringen stängs av efter att den inställda tiden har gått. Då du trycker på den här knappen när enheten är på Indikatorn växlar enligt följande varje gång du trycker på knappen: (Enheter på en timme) Ingen symbol (annullerad) Till exempel: Du vill stänga av efter 7 timmar. Ställ in Timerlampan (gul) lyser. Enheten slås av efter den inställda tidsperioden. Ändring av den inställda tiden Ställ in en ny tid genom att använda knappen SLEEP. Frånkoppling Tryck på knappen CANCEL för att stänga av symbolen SOVA. Funktionen TIMER-AV (OFF-TIMER) Enheten slås automatiskt av efter den inställda tidsperioden. Ifall aggregatet är avstängt börja inställningen från PUNKT 1, om det är påslaget Till exempel: Du vill att aggregatet slår av klockan Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten. Ifall luftkonditioneringsapparaten inte är påslagen Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen. Ifall luftkonditioneringsapparaten inte är påslagen Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen. Tryck på el. knappen Varje gång du trycker på knappen följande ordning: Varje gång du trycker på knappen ordning: ändras indikatorn i ändras indikatorn i följande Ställ in Ändring av den inställda tiden Ställ in en ny tid genom att använda knappen TIMER-AV (OFF-TIMER). Frånkoppling Tryck på knappen CANCEL för att släcka timerindikatorn. Tryck 60 s.! Tryck på knappen TIMER-AV (OFF-TIMER). Symbolen växlar från blinkande till fast ljus då inställningen är avslutad. Timerlampan (gul) lyser. Enheten slås av efter den inställda tidsperioden.

13 13 Funktionen TIMER-PÅ (ON-TIMER) För att optimal temperatur skall vara nådd på den inställda tidpunkten slår apparaten på 5 till 60 minuter före den inställda tiden. TIMER-PÅ funktionen kan ställas in oberoende av om luftkonditioneringsapparaten är påslagen eller inte. Till exempel: Ifall du vill uppnå en särskild temperatur omkring klockan 8.00: Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten: Tryck på knappen TIMER-PÅ (ON-TIMER). Tidsindikatorn för TIMER-PÅ ON blinkar. Tryck på knappen eller (TEMP). Varje gång du trycker på knappen ändras tidsindikatorn i följande ordning: (Enheter på tio minuter) Varje gång du trycker på knappen ordning: ändras tidsindikatorn i följande (Enheter på tio minuter) Ställ in Tryck på inom Tryck på knappen TIMER-PÅ (ON-TIMER). knappen 60 sek.! Tidsindikatorn växlar från blinkande till fast ljus då inställningen är avslutad. Timerlampan (gul) lyser. Ändring av den inställda tiden Ställ in en ny tid genom att använda knappen TIMER-PÅ (ON-TIMER). Enheten slår på 5 till 60 minuter före den inställda tiden. Samtidigt slocknar TIMER lampan. Frånkoppling Tryck på knappen CANCEL för att släcka timerindikatorn. Funktionen SOVA + TIMER-PÅ Kombinerad TIMER-PÅ och SOVA funktion. Till exempel: Då man vill att enheten slås av efter 3 timmar och sedan slår på igen klockan 8.00, nära den inställda temperaturen. Inställning av funktionen SOVA Ställ in enligt anvisningarna på sid 12. Ställ in Inställning av funktionen TIMER-PÅ Ställ in enligt anvisningarna ovan för TIMER-PÅ. Ställ in Ändring av den inställda tiden Ställ in en ny tid genom att använda knappen SLEEP eller TIMER-PÅ (ON-TIMER). Efter att den inställda tiden för funktionen SOVA utgått slås enheten av och på igen 5 till 60 minuter före den inställda tiden för TIMER-PÅ. Timerlampan lyser inte då TIMER-PÅ är inställd. Frånkoppling Tryck på knappen CANCEL för att släcka timerindikatorn.

14 14 Funktionen TIMERPROGRAM Timerfunktioner som kombinerar både på- och avslagning av enheten. Då detta väl har ställts in och funktionerna börjat kommer enheten att slå på och slå av på samma tider varje dag så länge man inte trycker på knappen PÅ/AV (ON/OFF). Exempel: Då man vill att enheten slås av klockan och sedan slår på igen klockan 8.00, nära den inställda temperaturen. Inställning av TIMER-AV function Ställ in enligt anvisningarna på sid 12. Ställ in Inställning av funktionen TIMER-PÅ Ställ in enligt anvisningarna på sid 13 Ställ in Tiden kommer att synas på fjärrkontrollen. Tidsindikeringen ändrar beroende på drifttillstånd. (Avstängd) (Påslagen) Ändring av den inställda tiden Ställ in en ny tid genom att använda knappen TIMER-AV (OFF TIMER) eller TIMER-PÅ (ON TIMER). Om bekvämlighetsfunktionerna Bekvämlighetsfunktionerna gör det möjligt att starta aggregatet lite tidigare så att temperaturen i rummet når optimal temperatur på den inställda tidpunkten enligt TIMERPÅ. Mekanism Rumstemperaturen kontrolleras 60 minuter innan timern skall slå på. Beroende på den aktuella temperaturen slås enheten på 5 till 60 minuter innan den inställda timertidpunkten. Bekvämlighetsfunktionerna fungerar enbart för driftlägena KYLA och VÄRME (även AUTO). Egenskapen fungerar inte vid driftläget Vid driftläget KYLA Driften inleds Frånkoppling Tryck på knappen CANCEL för att släcka timerindikatorn Om funktionen SOVA Då funktionen SOVA är inställd kontrolleras temperaturen automatiskt efter en tid för att försäkra att rummet inte är för kallt under avkylning eller för varmt under uppvärmning. Under KYLA: den inställda temperaturen sänks med 1 C då funktionen SOVA inleds (då timern är inställd). Efter det höjs temperaturen med 1 C varje timme för att bli 2 C högre. Under uppvärmning: Den inställda temperaturen sänks med 1 C då funktionen SOVA inleds (då timern är inställd). Efter det sänks temperaturen med 1 C varje 30 minuter för att bli 3 C lägre på en timme och 6oC lägre på två timmar. ) Inställd temperatur Kontrollerar rumstemperaturen 60 min innan. Den inställda tiden. Så här ställer du klockan Då du lägger i batterierna är den aktuella tiden automatiskt inställd på Till exempel: Ställ in 10:30 Tryck på knappen för tidsinställning - TIME SET UP Tryck med en pennspets eller liknande. Då tidssymbolen blinkar kan du ställa in det aktuella klockslaget. Tryck på knappen Ställ in 10:30 eller (TEMP). Tryck på 60 s.! Tryck på knappen för tidsinställning - TIME SET UP Symbolen växlar från blinkande till fast då inställningen är avslutad. OBS!! Symbolen växlar från blinkande till fast då inställningen är avslutad.

15 Funktionerna EXTRA EFFEKTIV/ ENERGIBESPARANDE Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten 15 Ifall luftkonditioneringsapparaten inte är påslagen Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen. Tryck på knappen för extra effektiv/energibesparande drift HI POWER/ECONO Då driftläget är AUTO, KYLA eller VÄRME Varje gång du trycker på knappen HI POWER/ECONO växlar symbolerna i följande ordning: Ingen symbol (HI POWER) (ECONOMY) Då driftläget är AVFUKTNING eller TIMERPROGRAM Varje gång du trycker på knappen HI POWER/ECONO växlar symbolerna i följande ordning: Ingen symbol (ECONOMY) Om funktionen EXTRA EFFEKTIV Då du trycker på knappen HI POWER/ECONO förstärks driftskapaciteten och en stark kylande eller värmande drift inleds för 15 min. framåt. På fjärrkontrollen visas symbolen, men symbolen för fläkthastighet syns inte. OBS! Under EXTRA EFFEKTIV drift kontrolleras inte rumstemperaturen. Ifall den här driften ger upphov till för stark kyla eller värme så skall du trycka en gång till på knappen HI POWER/ECONO för att koppla från driften EXTRA EFFEKTIV. EXTRA EFFEKTIV drift är inte tillgänglig under AVFUKTNING eller TIMERPROGRAM. Då TIMER PÅ är i bruk kommer EXTRA EFFEKTIV drift att påbörjas då tiden för påslagningen är inne. Då något av följande görs kommer funktionen EXTRA EFFEKTIV att kopplas från. 1 Då man trycker en gång till på knappen HI POWER/ECONO 2 Då driftprogrammet ändras 3 Efter att 15 minuter gått sedan driften EXTRA EFFEKTIV började. Om ENERGIBESPARANDE driftprogrammet Då du trycker på knappen HI POWER/ECONO inleds en svagare drift för att undvika för mycket kyla eller värme. Vid driftläget KYLA stiger temperaturen 1,5 º C över än den inställda temperaturen och vid driftläget VÄRME sjunker temperaturen 2,5 º C under den inställda temperaturen på grund av den svagare luftströmmen. På fjärrkontrollen visas symbolen ECO men symbolen för fläkthastighet syns inte. I följande fall slår enheten på ENERGIBESBARANDE drift nästa gång luftkonditioneringen sätts på. 1 Ifall luftkonditioneringen slås av genom att trycka på knappen ON/OFF. Ifall luftkonditioneringen slås av genom funktionen SOVA eller TIMER-AV Då driften RENGÖRING avslutas. Då någon av följande manövrar utförs kommer funktionen ENERGIBESPARANDE att kopplas från. Då man trycker en gång till på knappen HI POWER/ECONO.

16 Om funktionen RENGÖRING RENGÖRING bör köras efter driftlägena AUTO, KYLA och AVFUKTNING för att ta bort fukten innifrån inomhusenheten och förhindra bakterie- och mögeltillväxt. Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparaten. Tryck med en pennspets eller liknande på avbrytaren CLEAN (RENGÖRING). Varje gång du trycker på CLEAN flyttas indikatorn i följande ordning: RENGÖRING PÅ Ingen symbol RENGÖRNING AV 16 För att slå av : Tryck på ON/OFF (PÅ/AV) knappen OBS! Funktionen RENGÖRING kan inte köras efter att VÄRME och TIMER-AV har stannat. Fläkten i inomhusenheten är på ungefär två timmar under funktionen RENGÖRING Lampan RUN i driftindikeringspanelen blinkar under RENGÖRING.. Reservmanövrering Avbrytaren ON/OFF som finns på inomhusenheten kan tillfälligt användas för PÅ- och AV-slagning då fjärrkontrollen inte är i bruk Driftprogram DRIFTLÄGE. FLÄKTHASTIGHET: LUFTFLÖDE: AUTO AUTO AUTO Aggregatet slås på genom att trycka på avbrytaren ON/OFF och slås av då du trycker på avbrytaren en gång till. Aggregatets PÅ/AV knapp Auto omstart funktion efter elavbrott Vad är auto omstart funktion efter elavbrott? Funktionen automatisk omstart efter elavbrott är en funktion som lagrar luftkonditioneringens driftlägestatus precis innan apparaten stängs av på grund av elavbrott. Luftkonditioneringen slås sedan automatiskt på med samma inställningar efter elavbrottet. Följande inställningar kommer att annulleras Timerinställningar EXTRA EFFEKTIV drift OBS! Funktionen automatisk omstart efter elavbrott är på då luftkonditioneringsapparaten lämnar fabriken. Diskutera med din återförsäljare om den här funktionen bör stängas av. Vid elavbrott annulleras timerinställningarna. Ställ in timern på nytt efter elavbrottet.

17 17 Användning av fjärrkontrollen Att byta batterier Följande tyder på att batterierna är slut. Ersätt de gamla batterierna med nya. Det hörs inget pipljud från mottagaren då signaler sänds. Symbolerna på fjärrkontrollen bleknar och börjar försvinna Öppna locket på bakre sidan och ta ut de gamla batterierna. Sätt i nya batterier. (SUM-4 eller R03x2) Kom ihåg att uppmärksamma + och märkena. Stäng locket baktill. Tryck på återställningsknappen med spetsen av en kulspetspenna. OBS!! Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Ta bort batterierna ifall fjärrkontrollen inte kommer att användas på en lång tid. Batteriets livstid enligt JIS eller IEC bör vara 6 till 12 månader vid normal användning. Ifall de används en längre tid eller då ett ospecificerat batteri används kan det hända att vätska läcker från batteriet och ger upphov till funktionsstörningar hos fjärrkontrollen. Observera följande vid hantering av fjärrkontrollen Gå inte nära platser med hög temperatur, till exempel ugnar och eluppvärmda mattor. Placera inte föremål i vägen för enheten och fjärrkontrollen. Lämna inte fjärrkontrollen på ett ställe där den utsätts för direkt solljus eller annat starkt ljus. Fäll inte fjärrkontrollen. Hantera den varsamt. Spill inte vatten eller liknande på fjärrkontrollen. Ställ inga tunga föremål på fjärrkontrollen och stig inte heller på den. Ifall fjärrkontrollen inte fungerar som den skall Håller batterierna på att ta slut? Se ovan Att byta batterier. Byt ut de gamla batterierna mot nya och försök på nytt. Ifall den fortfarande inte fungerar, följ anvisningarna för reservmanövrering. Tag kontakt med din återförsäljare.

18 18 Tips för användning av luftkonditioneringen Ställ in en lämplig rumstemperatur Rengör filtren ofta. Extremt höga eller låga temperaturer är inte bra för din hälsa och slösar elektricitet Reglera luftflödesriktningen enligt anvisningarna Tilltäppta filter kan blockera luftflödet och göra driften mindre effektiv. Reglera vertikala och horisontala utblåsning för att säkra en jämn rumstemperatur. Undvik direkt solljus och drag. Stäng ut direkt solljus genom att dra för gardiner eller markiser vid avkylning. Håll fönster och dörrar stängda utom då du vädrar Håll aggregatet påslaget enbart då det behövs. Generera så lite värme som möjligt vid avkylning. Använd timern enligt anvisningarna så att aggregatet inte är på i onödan. Håll värmekällor borta från rummet om det är möjligt. Underhåll Före underhåll Stäng av strömbrytaren. Under användningssäsongen Rengöring av luftfiltret Detta bör i regel göras en gång på två veckor Rengöring av luftfiltret Lyft frontpanelen framåt. Ta ett lätt grepp om handtagen på båda sidor och lyft en aning för att lossna frontpanelen. Spill inte vatten på apparaten. Rengöring Om filtret är väldigt smutsigt kan du rengöra det med varmt vatten (ca 30 º C) och sedan torka det ordentligt. Det finns risk för elektrisk stöt Torka apparaten med en mjuk och torr trasa. Rör inte aluminiumflänsen på värmeväxlaren. Stå stadigt på en stege eller annat stabilt föremål då du tar loss frontpanelerna och filtren Använd inte följande: Hett vatten (40oC eller varmare) Det kan deformera eller missfärga apparaten. Petrolium, förtunningsmedel, bensin eller polermedel, o.s.v. De kan deformera eller skrapa apparaten. VAR FÖRSIKTIG! Rengör inte filtren med kokande hett vatten. Torka dem inte över öppen eld. Lossna dem varsamt. Återmontera luftfiltret Håll ett stadigt tag om filtret på båda sidor, se bilden till höger, och sätt det stadigt på plats. Om aggregatet används utan att luftfiltren är på plats blir aggregatet dammigt vilket kan orsaka skada. Att rengöra apparaten Torka av apparaten med en mjuk, torr trasa eller använd dammsugare Ifall apparaten är mycket smutsig kan du torka den med en trasa som legat i blöt i varmt vatten Att rengöra luftintagets frontpanel och den övre frontpanelen Avlägsna och installera luftintagets frontpanel och den övre frontpanelen. Sid 7 Frontpanelerna kan tvättas med vatten. Om du tvättat dem med vatten bör du torka dem noga och sedan låta dem lufttorka, dock inte i direkt solljus.

19 19 OBS!! Luftfilter som är tilltäppta av damm eller liknande påverkar avkylning och uppvärmning och ljudet under drift blir då starkare. Aggregatet kan även använda mer elekticitet än normalt. Var god och rengör luftfiltret med lämpliga mellanrum Vid början av säsongen Vid slutet av säsongen Ställ in temperaturen på 30º C för ungefär en halv dag och kör driftläget KYLA. Torka insidan av apparaten Stäng av aggregatet och stäng av strömbrytaren. Apparaten använder ca 2W även om strömbrytaren är avstängd, antingen för säkerhets skull då säsongen är slut eller för att spara elektricitet Rengör och återmontera luftfiltren. Kontrollera att det inte finns hinder nära luftintaget eller luftutblåset på inom- eller utomhusenheterna som blockerar luftflödet. Kontrollera enheternas installationsställ för korrosion och rost. Säkerställ att ingenting har brustit och att den jordade sladden är kopplad. Säkerställ att luftfiltren är rena. Rengör både inomhus- och utomhusenheten. Slå på strömbrytaren. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen Sätt batterier i fjärrkontrollen. Montering, inspektion och utbyte av anti-allergen filtret och det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret Öppna luftintagets frontpanel och ta ut luftfiltren Ta ut filterhållarna med anti-allergen filtret och det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret från luftkonditioneringsapparaten 3. Ta bort anti-allergen filtret från filterhållaren och inspektera filtret. Använd en dammsugare för att avlägsna eventuellt damm eller smuts från anti-allergen filtret. Byt ut anti-allergen filtret mot ett nytt ifall det inte kan rengöras eller ifall det inte bytts ut på ungefär ett år. (Anti-allergen filtret bör bytas ut efter ungefär ett års användning). Användningsperioden kan dock variera beroende på användningsförhållandena. Ta loss det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret från filterhållaren och inspektera filtret. Avlägsna eventuellt smuts och damm från det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret med jämna mellanrum. Ifall det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret är synnerligen smutsig kan det tvättas med vatten. Filtret är emellertid mycket fragilt så det bör tvättas medan det är installerat i filterhållaren för att undvika att det tar skada. Efter att filtret är tvättat bör det placeras i solsken för att torka. Då filtret placeras i solljus renoveras den luktreducerande effekten. Kasta inte bort filterhållarna. De återanvänds. 4. Installera filterhållarna med anti-allergen filtret och det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret i luftkonditioneringsapparaten Filterhållare Anti-allergen Filterhållare Tvättbart fotokatalytiskt luktreducerande filter OBS!! Det anti-allergena filtret och det tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filtret kan installeras på antingen den högra eller den vänstra sidan av luftkonditioneringsapparaten. 5. Installera luftfiltren och stäng luftintagets frontpanel. Artikel Egenskap Anti-allergen filter Ljust orange Allergiframkallande allergen som samlats på filtret elimineras med hjälp av enzymer. Tvättbart fotokatalytiskt luktreducerande filter Bryter ner luktkällor på filtret Orange vilket ger en luktreducerande effekt. Färg Kontakta din återförsäljare för nya anti-allergen filter och tvättbara fotokatalytiska luktreducerande filter.

20 Har aggregatet blivit rätt installerat? Lämpligt installationsläge Finns det hinder framför inomhusenheten som förhindrar ordentlig ventilation och funktion? Installera inte aggregatet på något av följande ställen: Där det finns risk för att brandfarliga gaser läcker ut. Där det kan stritta mycket olja. Funktionsstörningar på grund av korrosion kan uppstå ifall aggregatet installeras i en badinrättning där sulfidgaser uppstår eller vid havet där det utsätts för salta vindar. Tag kontakt med din återförsäljare. Luftkonditioneringsapparaten och fjärrkontrollen bör vara minst 1 meter från en TV eller radio. Dränera den avfuktade vätskan från inomhusenheten till ett ställe som dränerar väl. Uppmärksamma driftljuden! Då du installerar enheten bör du välja en plats som enkelt kan bära enhetens vikt och som inte ökar driftljud eller vibration. Ifall det finns risk för att huset förmedlar vibrationer bör enheten fästas med vibrationsdämpande dynor mellan enheten och fästena. Välj en plats där inte kall eller varm luft eller driftljuden från inom- och utomhusenheterna stör grannarna. Lämna inga hinder nära luftutblåset eller luftintaget på utomhusenheten. Det kan orsaka driftstörningar och förhöjt driftljud. Om du hör ojämnt ljud under drift, kontakta din återförsäljare. Inspektion och underhåll Beroende på service- och driftförhållandena kan insidan av luftkonditioneringsapparaten bli smutsig efter ett antal säsonger i bruk (3 till 5 år). Det försämrar aggregatets prestanda. Utöver normal putsning rekommenderar vi inspektion och underhåll. (Då har luftkonditioneringen en längre problemfri livstid.) Ta kontakt med din återförsäljare eller någon anna leverantör för inspektion och underhåll. (En avgift debiteras för tjänsten.) Vi rekommenderar att inspektion och underhåll görs utanför användningssäsongen. Ifall aggregatets elsladd är skadad bör den enbart bytas ut av ett tillförordnat reparationsföretag eftersom det krävs specialverktyg. 20 Felsökning Vänligen kontrollera följande punkter innan du kontaktar service. Är strömbrytaren avstängd?. Är termostaten inställd på en lämplig temperatur? Luftkonditioneringen fungerar inte alls. Är TIMER-PÅ inställd? Dålig kylande eller värmande effekt Är luftfiltret rent? (Inte tilltäppt?) Är det elavbrott eller har en säkring gått? Har du glömt dörrar eller fönster öppna? Ifall luftkonditioneringen inte fungerar problemfritt efter att du kontrollerat punkterna till vänster eller ifall du fortfarande är osäker efter att du läst igenom sid 21, eller ifall något av det som nämnts på sid 22 händer bör du stänga av strömbrytaren och kontakta din återförsäljare. Kommer det in direkt solljus i rummet? Dålig kylande effekt Finns det en värmekälla i rummet? Finns det för många personer i rummet? Ett alternativt kylmedel (R410A) har användts i denna luftkonditionering. Då du beställer service eller inspektion och underhåll från återförsäljaren, kom ihåg att nämna det.

21 21 Var god kom ihåg följande! Du kan inte starta enheten på nytt genast efter att du stängt av den. För att skydda enheten är omstart förhindrad i 3 minuter efter att du stängt av aggregatet eller strömbrytaren. Fungerar inte? vänta i tre minuter Skyddstimern som är inställd på tre minuter och som finns i mikrodatorn slår på enheten automatiskt igen. Luft blåses inte ut då du startat driftprogrammet VÄRME. Lampan RUN blinkar långsamt (1,5 sek. PÅ, 0,5 sek. AV) Luft blåses inte ut på 5 till 10 minuter eller icke varm luft blåses ut för en stund vid driftprogrammet VÄRME. Lampan RUN blinkar långsamt (1,5 sek. PÅ, 0,5 sek. AV) Luft blåses inte ut då du startat driftprogrammet VÄRME. (RUN lampan lyser) Lite ånga frigörs under driften KYLA. En lindrig lukt kan uppstå. Du hör ett svagt gurglande ljud. Luftflödet är avstannat för att förhindra att kall luft blåses ut innan värmeväxlaren inomhus är uppvärmd. (2 till 5 min) Då utomhustemperaturen är låg och fuktigheten hög utför enheten ibland avfrostning automatiskt. Var god vänta. Under avfrostningen kan vatten eller ånga frigöras från utomhusenheten. Inomhusfläkten kan stanna för att förhindra återavdunstning av avfuktad fuktighet och för att spara energi. Det kan ske ifall rumstemperaturen och fukthalten är väldigt höga. Det försvinner så fort som temperaturen och fukthalten sjunker. Ifall luften som blåses ut under driften luktar. Det orsakas av tobak eller kosmetiska medel som fastnat i enheten. Det orsakas av flytande kylmedel som rör sig inne i enheten. Du hör ett svagt knakande ljud. Du hör ett väsande eller klickande ljud. Efter ett elavbrott kan aggregatet inte omstartas även om elavbrottet är över ifall du saknar funktionen automatisk omstart efter elavbrott.. Fjärrkontrollens signaler mottas inte. Det orsakas av värmeexpansion eller -krympning. Detta orsakas av de kylande kontrollventilernas eller elektriska komponenters funktion Mikrodatorns minneskrets har utplånats. Använd fjärrkontrollen till att starta aggregatet igen. Det kan hända att fjärrkontrollens signaler inte mottas ifall signalmottagaren på luftkonditioneringsapparaten är utsatt för direkt solljus eller annat starkt ljus. Om så är fallet stäng ut solljuset eller minska det andra ljuset. Fuktighet kan uppstå på luftutblåsgallret Det hörs ett visslande ljud från utomhusenheten. Ifall aggregatet används långa tider i hög fukthalt kan det hända att kondens uppstår på luftutblåsgallret och vatten droppar ner. Ljudet innebär att varvtalet i kompressorn ökar.

22 22 I de här fallen skall du kontakta återförsäljaren utan dröjsmål Stäng av strömbrytaren omedelbart och informera din återförsäljare i någon av följande händelser. En säkring går kontinuerligt En säkring går kontinuerligt Ledningen blir mycket het. Ledningens yta är sprucken. VAR FÖRSIKIG Ifall elledningen blir skadad bör du för att undvika olyckor be din återförsäljare eller en kvalificerad ingenjör installera en ny ledning. TV, radio eller annan utrustning får driftstörningar. Apparaten tar inte emot kommandon från fjärrkontrollen. Du hör ett konstigt ljud under drift.. Då felaktig manöver observeras då man trycker på knappen ON/OFF och felaktigheten inte försvinner efter att man stängt av elavbrytaren och omstartat efter 3 minuter. Lamporna RUN och TIMER på indikationspanelen blinkar hastigt (0,5 sek. PÅ, 0,5 sek. AV) och fungerar inte. 3 min..

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN LUFTKDITIERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L). Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNEHÅLL Före användning Försiktighetsåtgärder...3 Delar och deras funktioner...5 Förberedelser före användning...9

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual för KCC-W09AF KCC-W12AG Enhetsaggregat (fönsterskakare) Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK S DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK T PART No. 93935605 IN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...Sv- EGENSKAPER OCH FUNKTIONER...Sv-3 DELARNAS NAMN...Sv-4 FÖRBEREDELSER...Sv-6 DRIFT...Sv-7 JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING...Sv-9

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer