Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)"

Transkript

1 Manual för Equipe 4

2 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet... Uppgraderingar Internetsupport... 5 Logga in Benämningar... och begrepp 6 4 Kortkommandon Del II TÄVLINGSDATABASEN 13 Del III TÄVLINGSFÖNSTRET 17 1 Arkiv Inställningar Verktyg Visa Hjälp *** Sammanfattning;... skapa en tävling 24 Del IV HUVUDFÖNSTRET - de olika modulerna 26 1 Allmänt Modulen... KLASSER 29 Lägg upp... en ny klass eller lista (egenskapsfönstret för klasser) Fliken Allmänt... Fliken Ekonomi... Fliken Reglementet... Fliken Funktionärer... Fliken Rubriker... Övriga flikar... (Fälttävlan, Dressyrdomare och Resultat) Övriga menyval... i modulen Klasser Arkiv... Backup ***... Importera... *** Exportera... (resultat SvRF mm) *** Skapa webbsida... *** Nätverksservice... *** Byt tävling***... Stäng ***... Redigera

3 Innehåll II Gå till ***... Verktyg... Uppdatera... tävlingsdatabasen *** Alternativ *** Övriga val... under Verktyg Åtgärder... Uppdatera... *** Hjälp *** Modulen... ANMÄLAN 50 Registrera... ett nytt ekipage Ny ryttare... Ny häst... Eget register... Övriga menyval... i modulen Anmälan Arkiv... Redigera... Verktyg... Ryttarbyte... Hästbyte... Övriga val... under Verktyg Åtgärder... Sökfunktion... (filtrera) Sortera anmälningslistan Modulen... STARTLISTOR 63 Allmänt... Menyvalen... för modulen Startlistor Arkiv... Redigera... Redigeringsläge... Ändra unghästavdelning... Ändra kategori;... Ändra kategori/avdelning Ändra individuellt... startnummer Ändra/Skapa... heat Övriga val... under Redigera Verktyg... Lotta... Omnumrera... Sätt hästnr... som startnr och vice versa Starttider... Pauser... Tidspaus... till stoppaus Stoppaus... till tidspaus Ändra starttider... Kontrollera... ryttare/häst Övriga val... under Verktyg Åtgärder... Bytt klass... Uteblev... Överstryka... OStryka... Startanmäla/Ej... startanmäla Utom tävlan... Byt plats... Ändra startordning

4 III Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Lägg strukna... sist Stryk ej startanmälda... Uppdatera... Sortera listan Modulen... KONTROLLERA STARTTIDER 82 6 Modulen... FÖRTECKNINGAR 84 Allmänt... Numrera förteckning... Övriga menyval... i modulen Förteckningar Arkiv... Redigera... Verktyg... Sortera förteckningen Modulen... POÄNGSAMMANSTÄLLNING 88 Ny sammanställning;... Arkiv>Nytt Övriga menyval... i modulen Poängsammanställning Redigera... Verktyg... Åtgärder... Sortera sammanställningen Modulen... REGISTER 93 9 Sammanfattning... för en tävling 95 Del V EKONOMI Generell... ekonomi för en tävling. Ekonomi för en klass Individuell... ekonomi för en ryttare eller annan person Snabbregistrering... av betalningar Ekonomirapporter... och faktura 110 Sekretariatslista,... ekonomikontroll Ekonomisammanställning... Kvitto och... faktura Premiesammanställning En idé om... ekonomin för en tävling 115 Del VI SÄRSKILDA GRENAR OCH FORMER Lagtävling Lagklass... med tävling Särskild... administrativ lagklass Utskrifter... Resultatinmatning... Resultatvisning Distansritt Lägg upp... klasser (egenskapsfönstret för klasser) Utskrifter... Webbsidor... Resultatinmatning... Resultatvisning

5 Innehåll Del VII UTSKRIFTER IV Allmänt Detaljerad... info Pappersutskrifter... Deltagarlistor... Enkel deltagarförteckning... Brevetiketter... m fl Veterinärlista... Klasser... Klasser och... listor Dressyr... Allmänt... Start- och... resultatlistor Dressyrprotokoll;... för klassen Domarpoäng... Hoppning... Allmänt (samt... start- och resultatlistor) Startkort... Ställningsprotokoll... Stilhoppningsprotokoll... Hoppningsprotokoll... Hinderstatistik... Omhoppning... Fälttävlan... Allmänt (samt... start- och resultatlistor) Terrängprotokoll... Boxskyltar,... elskyltar, deltagarbevis Webbsidor*** "Granska"... (förhandsgranska) Logotyper Klubblogga... Sponsorloggor... I resultatvisningen... Del VIII NÄTVERKSSERVICE *** Nätverksservice Del IX DATABASSERVERN Servern Anslut en... dator till servern och lägg... upp en delad/global tävling Administrationsverktyget... Del X RESULTATINMATNING M M Resultatinmatning... (input) 196 Hoppning,... ej ATU Sammanfattning... hoppning Equipes... ATU - allmänt om utrustningen Reflektor,... fotocell och radio ATU:n

6 V Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Hoppning... - lägg till tidtagning med Equipe med ATU Inställningar... i programmets resultatinmatningsfönster Tidtagningsfönstret... I praktiken... (sammanfattning ATU-tidtagning) Tidtagning... med dator Kortkommandon... för tidtagning, hoppning Dressyr... Datorsekreterare... PM för datorsekreteraren... Procent... mm I sekretariat... Att läsa in... resultat Menyer och... knappar Flödesschema... nätverksbibliotek (dressyr) Sammanfattning... dressyrresultat i sekretariat Fälttävlan... Tidtagning... i fälttävlan med Equipes ATU Resultatvisning... (output) 249 Inmatningsdatorn... Särskilt om... lag Resultatvisningsdatorn... Flera datorer... med visning Sammanfattning... resultatvisning Del XI ÖVERKURS I - att koppla ett nätverk 258 Del XII ÖVERKURS II - att visa resultat online 269 Index 271

7 Del I

8 2 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 1 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER Välkommen att arbeta med Equipe 4! Vår strävan är att förse dig med ett nytt, kraftfullt, program med modernt användargränssnitt som är än mer snabbarbetat och smidigt än tidigare utgåvor av Equipe. Därför vill vi på Equipe support, precis som tidigare, föra en dialog med dig som användare för att kontinuerligt kunna anpassa oss efter de nya behov som hela tiden uppstår. Välkommen att logga in på supporten och säga din mening! Avsikten är inte att lära ut hur tävlingar arrangeras, hur regler tolkas eller liknande. Detta förutsätts vara känt. Denna manual är bara ett sätt att lära känna programmet för den som, på olika nivåer, har den kunskap som behövs för att vara tävlingsarrangör. Programmet är ett hjälpmedel. Manual en är omfattande. Läser du igenom hela kan du ALLT, men vi har också lagt till ett stort sakregister för att du direkt skall kunna hitta förklaring till den funktion du söker efter. Användargränssnittet har gjorts efter mönster från Microsofts Windows- och Officeprogram. Av naturliga skäl fungerar inte den systematiken fullt ut - det är inte ett Microsoftprogram och det skall fungera på helt andra premisser, men tanken är ändå att mönstret i stora delar skall kännas igen för den Windowsvane. Utgångspunkten för manualen är de olika fönstren med fönstrens menyer, som genomgås systematiskt i den ordning de dyker upp i programmet eller annars logiskt behöver användas. Tanken för en mer givande systematisk genomgång av manualen är att man har datorn igång för att installera Equipe och köra eller har det installerat och startat. Manualen utgår från ett tekniskt perspektiv, dvs. de olika funktionerna behandlas systematiskt i den ordning de förekommer i programmet. Vi börjar med Tävlingsfönstret, Arkiv och behandlar detta t o m Hjälp, fortsätter på samma sätt med Huvudfönstret, modulen för Klasser, Arkiv o s v. Vissa kapitel har därför försetts med en avslutande sammanfattning. Tanken är att i korthet och i huvudsak i punktform ta upp de grundläggande delarna av det just avhandlade avsnittet, dels som en repetition, dels för att skapa en användarstruktur i avsnittet. LICENSBESTÄMMELSER i sammanfattning Din licens är en s k hyrlicens. Du, eller snarast är det väl klubben, får använda programmet under ett år i taget och Equipe tillhandahåller under den tiden support via hemsida, mail eller telefon. Användning innebär att klubben får installera programmet på hur många datorer den vill för klubbens bruk, således också hemma hos funktionärer, som använder sina hemdatorer för att lägga upp tävlingar t ex. Under licenstiden ingår fria uppgraderingar av programvaran, nedladdning av hjälpfiler av olika slag från Equipes hemsida och tillgång till Equipes internetbaserade anmälningssystem för tävlingar. Grundlicensen gäller för grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan. Särskild tilläggslicens kan tecknas för avelsvärdering. Moduler för bl a distansridning utvecklas i skrivande stund och så småningom kommer särskild licens att kunna tecknas även för nya grenar.

9 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER Installation För att kunna installera Equipe måste du ha operativsystemet Windows 98 eller senare (Me, Windows 2000 eller Windows XP; för Vista är programmet ännu inte provat under tävling) installerat på din dator. För RVis krävs minst Windows 98SE. För Equipe rekommenderar vi inte sämre prestanda än Pentium II och ett 128 MB internminne (RAM). Det går förmodligen att köra på en dator med sämre prestanda också, men det finns en klar risk för att programmet då kommer att vara "segt". RVis klarar sig med något enklare utrustning. Ny installation 1. Ladda ned filen Setup.exe från Equipes supportsida, 2. Efter nedladdning, dubbelklicka på filen och installationen startar. 3. Följ därefter instruktionerna och välj bl a vad som skall installeras (av Equipe 4, RVis, DBISAM server, premiesammanställning och manual). För enkelhetens skull, installera enligt förvalt alternativ (= samtliga alternativ) utom på resutatvisningsdatorerna, där enbart RVis behöver installeras. På den maskin serverprogramvaran installeras måste samtidigt en installation av Equipe ske. 4. Som standard sker installation på datorns huvudpartition C:\ i katalogen Program, under katalogen Equipe 4 (sökväg C:\Program\Equipe 4). Detta går att ändra under installationen. Tidigare installation av Equipe 3 Det är inte nödvändigt att avinstallera Equipe 3 för att installera Equipe 4. Versionerna använder olika programkataloger och går dessutom att använda parallellt. För det fall du väljer att inte behålla Equipe 3, gör på följande sätt. 1. Gör backup på samtliga tävlingar, som skall behållas. 2. Avinstallera Equipe 3 (Datorns kontrollpanel>lägg till/ta bort program). 3. Följ steg 1-4 under Ny installation. Äldre backuper, gjorda i Equipe 3 (och ibland i tidigare versioner av Equipe 4), stämmer inte helt överens med fält och/eller tabeller i databasen för Equipe 4, vilket programmet då meddelar. Vill du kunna arbeta med en äldre tävling i Equipe 4, öppna då den äldre tävlingen i Equipe 4, gör en backup av tävlingen, ta bort den backupade, äldre, tävlingen via tävlingsfönstret, skapa en ny tävling och läs in backupen. Fungerar inte detta, ta kontakt med Equipe support Produktnyckel Första gången programmet startas måste klubb och produktnyckel anges. Nyckeln finns på Equipes supportsida. Enklast är att kopiera över nyckeln. Särskild licens krävs för distansritt och avelsvärdering. Om produktnyckeln behöver ändras vid ett senare tillfälle, välj Hjälp>Ändra produktnyckeln

10 4 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER längst ut till höger i programmets menyrad Starta programmet När programmet är installerat startas det med Equipe 4-ikonen, som finns på Skrivbordet, eller via Start och Equipes programgrupp (bilden). Är DBISAM-server installerad, kan nu eller senare i en dialogruta uppmaning ske att ange sökvägen till den allmänna databasen eller Bdb-mappen. Den skall på den dator servern finns alltid via blädderknapp i dialogrutan anges till C:\Program\Equipe 4\Bdb (om Equipe ligger på

11 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 5 datorns C-partition). Se vidare avsnittet om databasservern Uppgraderingar Ta först backup av de tävlingar som bör sparas. Läs in uppgraderingar, vilka hämtas från Equipes supportsida, ovanpå den äldre versionen, men stäng Equipe först. Uppgraderingarna innehåller hela tiden nya register över ryttare och hästar från SvRF. Från Equipes supportsida kan också någon gång nya register från SvRF behöva hämtas. Normalt uppgraderas emellertid hela programmet med så pass mellanrum att särskild uppgradering av SvRFs registerfiler inte är nödvändig. Ladda ned, (stäng Equipe) öppna och expandera zip-filen, dubbelklicka på den setup.exe-fil den innehåller och välj katalogen C:\Program\Equipe4\Bdb (om standardinställningen för Equipes installation har använts). Följ i övrigt installationsguiden. Sedan installationsguiden är slutförd hittar Equipe ändringarna automatiskt. Filerna med SvRFs register placeras alltså i Bdb-mappen. För hästar heter de hastar.dat och hastar.idx och för ryttare ryttare.dat och ryttare.idx. Sedan en uppgradering av programmet skett kan det hända att tabellstrukturen för en äldre tävling inte längre stämmer med en nyare version av programmet. Programmet säger själv till om detta. För versioner äldre än 4.0.6: Gör en backup av den äldre tävlingen, ta bort tävlingen, skapa en ny och läs in backupen i denna. Fr o m v sköts uppdateringen av tabellstrukturen automatiskt (Kan missa efter Byt tävling, men stäng då Equipe, öppna det igen och öppna därefter aktuell tävling). I en dialogruta tillfrågas du om du vill uppdatera tabellen. Svara bara "Ja" på frågan och strukturen anpassas. 1.2 Internetsupport Logga in För att komma in på supportsidan måste man först registrera sig som medlem. För den som skall bli medlem krävs antingen en demoversion av programmet som fortfarande är giltig eller att man är medlem av en klubb som har en licens för programmet och har ett gällande supportavtal. Hyrs programmet ingår support ett år i taget. Gå till och klicka på Support>Bli medlem och följ anvisningarna. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Equipe AB med undantag av ditt namn, din mailadress och din klubbtillhörighet som kan ses av alla andra som har tillgång till supportsidorna. Efter högst 24 timmar är registreringen klar.

12 6 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 1.3 Benämningar och begrepp Anmälansfönstret/ryttare-häst är det fönster som startas när ett nytt ekipage skall anmälas eller ett anmält redigeras. Det underliggande fönstret kallas Anmälansfönster/huvud. Arbetsdator är en dator där programmet körs. ATU - Automatisk TidtagningsUtrustning Datorsekretetare. Den person, som med en dator sitter bredvid domarsekreteraren, som för det skriftliga protokollet. Datorsekreterarens uppgift är att mata in resultat från fönstret för Resultatinmatning dressyrdomare i samarbete med domarsekreteraren. Delad tävling eller global tävling är en tävling som läggs upp på en server och därifrån kan nås från alla datorer i ett nätverk. Motsatsen är lokal tävling. Dialogruta är ett fönster som kräver någon form av inmatning innan du kan gå vidare. Det kan vara en uppgift som skall fyllas i, ett val som skall bockas för, en knapp som skall tryckas in osv. Egenskapsfönstret för klasser är det fönster där alla för en klass specifika inställningar görs. Det innehåller som standard greninställningsmöjligheterna dressyr, hoppning och fälttävlan m fl samt lista.

13 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 7 Förteckning avser alla klasser i en tävling och kan antingen vara relaterade till ridhäst eller ponny. Från förteckningen gör man sekretariatslista, hästförteckning, ryttarförteckning m.m. Grid är det stora fält med rutmönster som visas t ex i den undre halvan av resultatinmatningsfönstret och är avsett för ifyllnad av diverse data. Huvudfönster är det fönster, som öppnas när en tävling öppnas och som innehåller arbetsytor för moduler för klasser (bilden), anmälan, startlistor m.m..

14 8 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER Hästnummer. Hästnummer är hästens unika nummer i hästförteckningen. Det skall bäras av hästen genom hela tävlingen. Själva nummerlappen tillhandahålles numera av ryttarna själva. I listan nedan visas hästnumren inom parentes. Inmatningsfält är rutor (de vita) där man kan/måste skriva in uppgifter. Lagfönster kallas fönstret i vilket lagen sätts samman.

15 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 9 Lokal tävling. En tävling, som läggs upp och körs på en dator utan möjlighet till åtkomst från andra datorer i ett nätverk. Motsatsen till delad tävling. Markering eller hästmarkering kallas det fält, som fylls i i anmälansfönstrets/häst, rutan Markering, och som visas i resultatlistor och i resultatinmatningsfönster, om Visa hästmarkering har valts. *** med tre stjärnor visas de menyval, som är tillgängliga från alla moduler. De flesta (dock inte Skapa webbsidor och Nätverksservice) genomgås bara i samband med klassmodulen. Meeting. För programmet fyller begreppet "tävling" eller "meeting" ingen teknisk funktion. När man från tävlingsfönstret lägger upp en tävling, så kan den lika gärna bli ett meeting, beroende på det innehåll evenemanget får genom utseendet på klasser, uppläggningen på tävlingsdagar etc. Vi kunde lika gärna utgått från begreppet "meeting" i tävlingsfönstret, men har i Equipe 4 valt "tävling". Modul kallas de olika arbetsytor för klasser, anmälan, startlistor, kontrollera starttider, förteckningar, poängsammanställning och register i huvudfönstret, vilka väljs via menyn, som ser ut som till vänster i huvudfönstret: Nätverksansvarig eller IT-ansvarig Kallar vi den person inom klubben som ansvarar för datorer och nätverk. Han/hon skall kontrollera att alla maskiner på tävlingsplatsen och eventuellt nätverk fungerar till tävlingsdagen. Popup-meny kallas den meny som tas fram genom högerklick med musen. Menyvalen i en sådan meny finns som regel även någon annanstans, men när man kan sitt program är detta ett snabbare sätt att arbeta. Med post menar vi en rad i ett register eller en lista. Varje ruta kallas ett fält och rubrikerna (Startnr, Tid etc.) kallas fältnamn eller kolumnrubriker. Register är lagrad information om ryttare och hästar som sparas från tävling till tävling. I registren ingår också de uppdateringsbara ryttar- och hästregister som kommer från SvRF. Resultatdator eller resultatvisningsdator är en dator, som hanterar resultatvisningsprogrammet. Det kan vara en betydligt enklare maskin än en arbetsdator. Resultatvisningsfönster. Gränssnittet för visning av resultatfilen på den dator, där

16 10 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER resultatvisningen sker (i nedanstående bild med visningsprogrammet RVis:s inställningsfönster uppe). I fönstret finns utrymme för sponsorlogga uppe till höger och text beträffande klassen nere till vänster. Serverdator eller server är den dator där det serverprogram (DBISAM), som kan köras tillsammans med Equipe, är installerat. Startlista är en lista med uppräknade ekipage i en klass där den som står först på startlistan startar först o.s.v. Från en startlista kan man bl a mata in resultat och skriva ut protokoll och slutresultat. Startnummer är ekipagets unika nummer i varje klass. På den ideala startlistan står ekipage nummer ett först för att i stigande nummerföljd sluta med det startnummer som samtidigt är antalet startande i klassen. Den ryttare som har fått veta sitt startnummer, t ex 54, vet då samtidigt att han före sig har 53 startande och kan då beräkna när framridningen skall påbörjas. Startordning är den ordning efter varandra på startlistan i vilken hästarna startar. I Equipe visas startordningen i startlistans vänstra, grå, vertikala, kolumn. Tävlingsfönster är det första fönster, som öppnas när Equipe startas. Överstruken är en i en lista synlig strykning. Ekipaget finns kvar i klassen och har eventuellt ett

17 INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 11 startnummer. Vill man att strukna skall betala måste de ligga kvar i klassen som överstrukna. Ett sätt att både ha dem kvar och inte, är att lägga dem sist men inte ta med dem på utskrifterna. 1.4 Kortkommandon På flera, men inte alla, ställen i programmet finns möjligheten att i stället för att genom menyval eller knappar nå en viss funktion eller för att gå en genväg trycka en tangent eller tangentkombination med Alt eller Ctrl. De flesta av dessa snabb- eller kortkommandon listas här, dock inte de F-tangentfunktioner för Händelse, som finns i resultatinmatningen Kommando Funktion Alt + F4 Alt + X Ctrl + A Ctrl + B Ctrl + C Ctrl + D Ctrl + Del Ctrl + E Ctrl + Enter Stäng RVis där X är siffra byt till klass X i modulen startlistor Markera allt Byt plats Kopiera markerat fält Avmarkera allt Ta bort klass eller anmäld ryttare Öppna individuell ekonomi för markerat ekipage OK för anmälan av ny ryttare/nytt ekipage i anmälansfönstret/ryttare-häst Sök Ändra hästnummer Gå till startnummer (hästnummer). Gå till klassnummer (modulen Klasser) Öppnar inställningarna för RVis när man är i resultatvisningsfönstret Öppna nytt (Arkiv>Nytt) Öppna markerat (Arkiv>Öppna) Utskrift Ryttarbyte Spara Byt tävling Snabb backup Skapa webbsida Resultatinmatning dressyrdomare Ekonomirapporter Spara samt skapa ny ryttare (i anmälansfönstret/ryttare-häst) Procentfönstret Resultatinmatning Tävlingsinställningar Hjälp för visst angivet avsnitt Uppdatera Ctrl + F Ctrl + H Ctrl + G Ctrl + I Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + R Ctrl + S Ctrl + T Ctrl + Y Ctrl + W Shift + Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl F1 F D E N P R T

18 Del II

19 TÄVLINGSDATABASEN 13 2 TÄVLINGSDATABASEN Tävlingsdatabasen (TDB) finns på https://tdb.ridsport.se/. Systemet medger för arrangörer att helt automatisera processen med anmälningar och betalningar. Huvudman för systemet är Svenska Ridsportförbundet, SvRF, medan Equipe AB sköter driften av det. Syftet här är inte att beskriva hela administrationen i TDB. På hemsidan för databasen finns både skriftliga instruktioner how-to och instruktionsfilmer. Några punkter väljer vi ändå att ta upp här. Uppläggning av arrangörskonto och administratörer Som arrangör lägger du först upp ett personligt konto i TDB-systemet. Från och till det kontot kan sedan betalningar ske från ryttare och till ryttare och till arrangörens eget bankkonto. Utnyttjas systemet fullt ut kommer alla ryttare som kommer till tävlingsplatsen att ha betalat sina anmälningavgifter och som arrangör slipper man då bland annat särskilt registrera betalningar som gjorts till exempel via ett plusgirokonto för tävlingar och kontanthanteringen på tävlingsplatsen. Till SvRF anmäls det bankkonto för arrangören som skall kopplas till konto i TDB. Den som som arrangör eller person som jobbar med att arrangera för en klubb eller annan registrerar sig för ett konto i TDB. Den som har skapat en inloggning hos Equipe AB i det databassystem som användes före 2008 skapar ett konto med hjälp av de äldre inloggningsuppgifterna. En ryttare kan använda sig av den inloggning hon har. Nya användare väljer under "Jag vill bli medlem" på startsidan för TDB "Skapa en användare utan licens". Fyll i de uppgifter som krävs, läs de sidor som kommer upp och klicka stegvis fram. Därefter krävs en manuell (telefon eller mail) anmälan till TDBs support att kontohavaren skall vara organisatör för arrangören och ha arrangörsbehörighet. Den som skall vara kassör och sköta ekonomin skall också skapa en personlig inloggning. För att sedan få de särskilda behörigheter som en kassör (återbetalningar till ryttare, överföring av medel till klubbens konto) skall ha måste en särskild anmälan fyllas i och skrivas under av klubbens/ arrangörens ställföreträdare. Blanketten beställs via mail eller telefon från Equipe AB och skickas via vanlig post i original tillbaka till Equipe AB efter det att den har fyllts i. Tillsammans med den ifyllda blanketten skall behörighetshandlingar följa med, alltså ett aktuellt årsstämmoprotokoll, som visar vilka som valts till vilka befattningar, och ett styrelseprotokoll, som visar vilka av dessa som har firmateckningsrätt. Bolag skall skicka med ett högst tre månader gammalt registreringsbevis, som erhålls från Bolagsverket. Normalt har flera i klubben arrangörsbehörighet medan endast en eller ett par har dessutom kassörsbehörighet Lite om användningen En ny tävling läggs enkelt upp genom att gå in i menyn, Tävlingsadministration, Våra tävlingar, och klicka på knappen Lägg upp ny tävling. Systemet stänger för anmälan på den tidpunkt, som anges för Anmälningsstopp. För varje klass skall också en likviddag anges (på några ställen i TDB betecknas den på några ställen som "betaldagen", men det är samma). Det är den dag då pengar från de anmälda

20 14 TÄVLINGSDATABASEN överförs till arrangörens konto i TDB-systemet. Det är praktiskt att sätta likviddagen den dag ryttare senast kan avanmäla utan att behöva skicka sjuk/veterinärintyg för sin avanmälan. När som helst kan de anmälda genom en knapptryckning på TDBs hemsida laddas ned till hemmadatorn i en fil i.eqentries-format för import till Equipe. Efter likviddagen kan man ladda ner en tävling enbart för att stämma av betalningar. Importera Internetanmälningar på vanligt sätt i Equipe men kryssa rutan Läs endast in information om betalningar. Detta inläsningsalternativ stämmer bara av gjorda betalningar för de ryttare som redan finns registrerade i Equipe. De ryttare som har avanmält i tid ligger visserligen kvar i listan i modulen Anmälan i Equipe, men utan någon summa att betala. De ligger inte heller med på några listor Anmälda med tillräckligt med pengar på sina konton blir efter likviddagen betalda anmälningar i Equipe (grön markering i listan i betalningsöversikten i TDB). De som inte har pengar på sitt konto på likviddagen antecknas i Equipe som strukna (inläsning av fil med anmälda efter betaldagen krävs) men är naturligtvis ändå betalningsskyldiga. (Har endast betalningar lästs in antecknas dock inga som saknat täckning på sina konton som strukna.) I TDB (Betalningsöversikten för tävlingen) ser det ut såhär: Anmälningsstoppet kan läggas efter likviddagen och ge möjlighet för efteranmälan. Så länge anmälan inte är stoppad går det bra att efteranmäla under förutsättning att det finns full täckning på anmälarens konto. Anmälningsavgifterna förs över till arrangören strax före midnatt samma dag anmälan skett. De anmälda förs över till Equipe genom inläsningsfilen från TDB. Använd i så fall alternativet import av anmälningar som kommit in senare än föregående inläsning Ännu föreligger emellertid ett litet problem med TDB. Har manuella ändringar gjorts bland de anmälda kan en inläsning återställa anmälningsläget som det var före den manuella ändringen. Vår rekommendation är att inte göra några manuella ändringar i Equipe innan en fil från TDB lästs in för sista gången. Någon kan vara sen med sin betalning och få täckning efter likviddagen, även om hon anmält i tid (och då har markerats med stopptecken). Istället för den blå texten "Inga pe..." framgår det då att Pengar finns på kontot. Den som har arrangörsbehörighet kan när som helst och upp till en månad efter tävlingen manuellt föra över pengar från ryttaren till arrangören. Klicka på länken Betala och anmälningsavgiften förs över. Accepterar du som arrangör den sena betalningen, glöm inte att stämma av betalningen i Equipe också, alltså i den individuella ekonomin ekonomin för ryttaren. Ryttaren meddelas om betalningen genom ett automatgenererat mail som ryttaren får från TDB. Möjligheten att föra över pengar finns också beträffande den som har anmält, saknat pengar på likviddagen men fyllt på efteråt, och ändå inte kommit till tävlingen utan att avanmäla och/eller visat sjuk/veterinärintyg. Om du som arrangör på annat sätt accepterar en start för någon som inte haft pengar på likviddagen, t.ex. efter kontant betalning på plats, måste du i TDB klicka på länken Uppgjord. Den röda stoppsymbolen till vänster blir då en gul prick med bock i. I annat fall blir ryttaren spärrad från att alls kunna anmäla i TDB.

21 TÄVLINGSDATABASEN 15 Länken Återbet. används givetvis då kassören skall betala tillbaka någon summa, t.ex. en klubbrabatt. Betalningsöversikten går att sortera på sina rubriker. Det här kan man ha nytta av på olika sätt. En ryttare kan t.ex. även efter stängning av internetanmälan avanmäla sig i TDB. En sådan avanmälan är lätt att få fram. Klicka på rubrikerna "Senast ändrad" eller "Status" och sortering sker i stigande eller fallande ordning (nedan visas sortering på "Status").

22 Del III

23 TÄVLINGSFÖNSTRET 17 3 TÄVLINGSFÖNSTRET Tävlingsfönstret är det fönster som öppnas när programmet har startats. Det ser ut så här. Fönstret visar alla upplagda tävlingar (eller meeting - begreppet "meeting" till skillnad från "tävling" har ingen programteknisk innebörd). Härifrån öppnas de tävlingarna, kan nya skapas, gamla tas bort eller tömmas på sitt innehåll m.m. Namn på lokala tävlingar kan bytas (delade tävlingar hanteras i Equipes databasserverprogram). Vidare kan vissa grundinställningar för Equipes sätt att placera och i övrigt hantera datafiler på datorn ställas in. Som sagts under Benämningar och begrepp är det inte i tävlingsfönstret det avgörs om det är fråga om ett meeting eller en tävling. Båda läggs programtekniskt upp som en "tävling". Men hur evenemanget sedan löper - över flera dagar eller bara en dag eller med flera delmoment etc - är något som anges i de inställningar som görs senare i programmet, "inne i" tävlingen sedan denna öppnats. Bilden visar ett fönster med ett antal lokala, alltså ej delade, tävlingar och en global, alltså delad, tävling längst till höger. Innebörden i begreppen "lokal tävling" och "delad tävling" kommer att framgå i detalj senare. Helt kort är det så att Equipe antingen fungerar med ett antal fristående datorer med varsin databas för en och samma tävling. Mellan datorerna kan ske viss samordning genom att databasen från en dator delvis flyttas till en annan genom något som kallas "Nätverksservice". En sådan tävling, som alltså i princip bara kan läsas av en (1) dator i taget, kallas "lokal tävling". Detta till skillnad från fallet där flera datorer är sammankopplade med en central databas, en databasserver, där datorerna samtidigt använder den databasen för en och samma tävling. En sådan tävling kallas "delad". Överst finns en menyrad med undermenyer och därunder knappar. Så ser det f ö ut på fler ställen i programmet. Knapparnas funktioner finns också i någon av menyerna och knapparna

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer