DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1"

Transkript

1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

2 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box HELSINGBORG tel fax e-post: Internet: 2 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word föedjupningskurs

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 5 Microsoft Office... 5 Förkunskaper... 5 Läsning... 5 Exempel... 5 Övningsuppgifter... 5 Tips... 5 Fillista... 6 Kompatibilitet... 6 Så här konverterar du filer till det nya filformatet KOPPLAD UTSKRIFT... 9 Skriva enstaka etiketter... 9 Kopplad utskrift av etiketter...11 Kopplad utskrift av massbrev...16 Slutföra koppling...19 Filtrerade kopplingar...20 ANDRA FUNKTIONER...23 Skapa en innehållsförteckning...23 Skapa index...25 MAKRON...29 Vad är ett makro?...29 Vad är makrovirus?...29 Säkerhetsinställningar...30 Skapa makron...30 Spela in Starta ett makro...33 Koppla makron till knappar...34 Byta knappar kopplade till makron...35 Koppla makron till kortkommandon...35 Ta bort befintligt makro...36 FORMULÄR...39 Fliken Utvecklare...39 Fem steg för att skapa formulär...39 Formulärverktyg...39 Skapa formulär...40 Förberedelser Textkontroll Listruta Egenskaper för innehållskontroller Instruktionstext Skydda formulär Skydd av avsnitt Spara formulär Använda formulär...41 INTEGRATION MED ANDRA OFFICE-PROGRAM...43 Kopiera och klistra in...43 Excel-tabell eller -kalkyl: Excel-diagram Länkar...45 Skapa länk Rapportera från PowerPoint till Word SAMMANFATTNINGSUPPGIFT...47 Formatmallar...47 Formatera text...47 Huvudavsnitt Kapitel Avsnitt och underavsnitt DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 3

4 Innehållsförteckning Index Bilder Sidfot Omslagssida APPENDIX Nyheter i Microsoft Word Skapa professionella dokument Dela dokument tryggt Gå utöver dokument Återställning efter datorproblem Arbeta med Word OpenType Försvunna funktioner XML i Word I Word 2010 används ett nytt filformat Goda skäl till det nya Word-filformatet Så här konverterar du filer till det nya filformatet SNABBREFERENS Menyfliksområdets tre delar Verktygsfältet Snabbåtkomst Fler kommandon i dialogrutor Vad har hänt med Office-knappen? Använda tangentbordet Ett nytt filformat Arbeta med personer som inte har Word KORTKOMMANDON Vad är kortkommandon (snabbkommandon)? Ta bort text Infoga specialtecken Markera text Markera i en tabell Flytta markören Flytta i en tabell Infoga nytt stycke och tabbförflyttning i en tabell Blandade specialtrick ASCII INDEX DC LÄROMEDEL, Microsoft Word föedjupningskurs

5 Förord Välkommen till fördjupningskursen i Microsoft Word DC LÄROMEDEL framställer kursböcker för alla de populäraste Microsoft-programmen och många andra dessutom. Microsoft Office Medan man tidigare köpte kalkylprogram, ordbehandlingsprogram etc. var för sig, så köper man idag vanligtvis kompletta programpaket. Word ingår i Microsofts programpaket Microsoft Office (som även innehåller Excel och PowerPoint) samt Microsoft Office Professional (som dessutom innehåller Access). Det finns flera andra paketeringar, bl.a. ett speciellt programpaket avsett för småföretag. Där har PowerPoint bytts ut mot Publisher. Förkunskaper Det förutsätts förkunskaper motsvarande fortsättningskurs i Word. Läsning En genomgång av möjligheterna med olika funktioner etc. inleder vanligtvis kapitlen. är symbolen för ett läsavsnitt. Exempel Detaljerad genomgång av tillvägagångssätt görs med exempel. Dessa markeras med vidstående symbol. Övningsuppgifter De flesta kapitel innehåller dessutom övningsuppgifter avseende kapitlet. Lösningarna finns i övningsmappen. Dessa kan laddas ner från utgör symbolen för övningsuppgifter. Tips Särskilt nyttig information markeras extra tydligt. är symbolen för tips. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 5

6 Fillista Efter installation finns följande filer i övningsmappen: Astra.doc Astra1.doc Avsloja.doc Brev1.doc Cd-rom.doc Cd-rom1.doc Datorer.doc Disk1.doc Disk2.doc Etikett1.doc Etikett2.doc Förteck1.doc Gkss.doc Historia.doc Kund1.doc Kund11.doc Kundför1.doc Kuvert1.doc Lust1.doc Makron1.dot Makron11.dot Makron12.dot Makron13.doc Medlem.doc Surfa.doc Tabell1.doc Telia1.doc Win95.doc Kompatibilitet Ett problem som kan uppkomma, när någon annan försöker öppna en arbetsbok, som du skrivit i Word, kan vara att denne inte lyckas med detta. Anledningen till detta brukar vara, att du använder en senare version av programmet än den andre personen. Följande gäller beträffande de versioner som givits ut sedan början av 1990-talet: Microsoft Word 6.0, som ingår i Microsoft Office 4.x för Windows 3.x Microsoft Word 6.0, som ingår i Microsoft Office för Windows NT Microsoft Word 7.0 (ofta kallat Word 95), som ingår i Office 95 för Windows 95 Ovanstående programversioner sparar dokument i ett sådant filformat, att de går att öppna i valfri Word-version. De går bra att öppna i senare versioner, men de kan inte öppnas i tidigare versioner. En mindre komplikation utgörs av att Word 6.0 för Windows 3.x endast kan spara dokument med korta filnamn ( ABC enligt DOS-standard). Om man har skapat ett dokument med Word 7.0 under Windows 95 och givit det namnet Övningsex. 7.doc, så kommer det att se ut som VNINGS~1.DOC, när det öppnas med Word 6.0 för Windows 3.x. Microsoft Word 97 som ingår i Office 97 för Windows Microsoft Word 98 som ingår i Office 98 för Macintosh Microsoft Word 2000 som ingår i Office 2000 för Windows Microsoft Word 2001 som ingår i Office 2001 för Macintosh Microsoft Word X som ingår i Office X för Macintosh Microsoft Word 2002 som ingår i Office XP för Windows Microsoft Office Word 2003 som ingår i Office 2003 för Windows Microsoft Office Word 2004 som ingår i Office 2004 för Macintosh Ovanstående programversioner har gemensamt filformat som standardval, varför dokumenten kan öppnas i valfri Word-version. Dessa versioner kan dessutom öppna dokument skapade i äldre Word-versioner. 6 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word föedjupningskurs

7 Word 2007 och 2010 för Windows och Word 2008 och 2011 för Macintosh har ett helt nytt filformat som standard, nämligen ett XML-baserat. Det använder filtillägget.docx. Hur gör du då om du vill se till att en annan användare kan öppna ditt dokument? Lösning. Spara i den version som den andre använder. Välj Arkiv, Spara som (File, Save as). Om den andra använder någon av versionerna , så väljer du sedan Word dokument. Om den andra använder en äldre version (eller inte använder Word alls!), väljer du något annat filformat. RTF-formatet kan öppnas i de allra flesta ordbehandlingsprogram. Lägg märke till att du kan spara direkt i Adobe Acrobat PDFformat och HTML (för publicering på webben kan läsas direkt i webbläsare). Så här konverterar du filer till det nya filformatet. Går det att konvertera ett äldre dokument till det nya filformatet? Självklart. Du öppnar dokumentet i Word 2010, klickar på Arkiv (File) och därefter på knappen Konvertera (Convert), när Info är valt. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 7

8 Om du konverterar dokumentet får det alla fördelar som det nya filformatet innebär (mindre filstorlek, högre säkerhet och så vidare). Dessutom kan du använda alla nya funktioner, utan begränsningar, i konverterade dokument. Obs! Om du har konfigurerat Windows för visning av filnamnstillägg ändras filnamnet från Mitt dokument.doc till Mitt dokument.docx, där x står för XML. Det här meddelandet visas om någon försöker öppna ett Word 2010-dokument från till exempel Word Det finns vissa metoder som du bör känna till om du tänker dela dokument med flera personer. Kanske hamnar du i någon av följande situationer när du använder den nya versionen av Word. Anta att du använder det nya filformatet genom att skapa nya dokument, genom att spara dokument eller genom att uppgradera dem med hjälp av kommandot Konvertera (Convert) på den meny som du öppnar med Arkiv (File). Anta vidare att din kamrat Per använder den Word-version som ingick i Office 2000 och att du vill skicka ditt senaste dokument i ett e-postmeddelande till honom. Kommer han att kunna öppna ditt dokument? Ja, det fungerar. När Per klickar på dokumentet blir han, förutsatt att Office installationen är uppdaterad med de senaste Service Pack- och korrigeringskomponenterna, ombedd att ange om han vill hämta en konverterare som han kan öppna dokumentet med. I Pers Word-version ser inte dokumentet ut exakt som i din Word-version, eftersom den har stöd för många fler funktioner. Per kan ändå öppna dokumentet, bearbeta det och skicka tillbaka det till dig. Konverteraren fungerar bara med Office 2000 SP3, Office XP SP3 och Office 2003 SP1 och bara med operativsystemen Windows 2000 SP4, Windows XP SP1 och Windows Server DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

9 Kopplad utskrift Kopplad utskrift, eller massutskrift som det även kallas, används då du vill dra nytta av datorns kapacitet att utföra enformiga uppgifter upprepade gånger. De tre typfall av utskrifter som används är: Etiketter från en databas. Personliga reklambrev, typ bokklubbserbjudanden. Kuvert med personliga adresser. Processen är uppdelad i tre steg: 1. Att skapa eller hämta ett färdigt dokument (det som rymmer adressetiketternas mått, det personliga reklambrevet eller inställningar för kuvertutskrift) 2. Att skapa eller hämta data (de uppgifter som ska stoppas in i dokumentet, t ex namn och adress) 3. Att sammankoppla de två delarna till en enhet (genom att ange var i dokumentet kundens namn ska placeras och var adressens plats är osv) Naturligtvis är processen inte så kortfattad och enkel som det framstår här och nu det finns flera fällor och frågetecken längs vägen. För att helt kunna tillgodogöra sig funktionen Kopplad utskrift bör man ha viss grundläggande kännedom om registerhantering. Det viktigaste är att kunna särskilja vissa begrepp, t ex post, fält, kopplingsinstruktioner och frågor. Vi återkommer mer till dessa begrepp senare i texten. Skriva enstaka etiketter Välj Utskick, Skapa, Etiketter (Mailings, Create, Labels) med adress enligt exemplet. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 9

10 1. Ta fram ett tomt dokument (om Du inte redan har ett framme). 2. Kuvert och etiketter öppnas (Envelopes and Labels ). Välj fliken Etiketter (Labels). Klicka på knappen Alternativ (Options ) och välj bl.a. den etikettyp du använder. Om du vill ha etiketter med din egen adress på, så bockar du för Använd avsändaradress (Use return address). Du kan istället välja att skriva etikettstexten i rutan. Din tredje möjlighet är att klicka på knappen Adressbok (Address Book) och där välja adress t.ex. från Kontakter (Contacts) i Outlook. Det duger dock inte med Outlook Webmail. 10 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

11 Här kan du välja mellan Kontakters olika adressfält Postadress, Hem och Övrigt. Som du ser, kan du välja mellan att skriva ut endast en etikett eller en hel sida med samma etikettext. Alternativet Lägg till elektronisk frankering (E-postage Properties ) måste aktiveras med tilläggsprogram och är inte aktuellt i Sverige för närvarande. Kopplad utskrift av etiketter Om du vill påbörja en kopplad utskrift, så gör du så här: 1. Ta fram ett tomt dokument (om Du inte redan har ett framme). 2. Välj fliken Utskick (Mailings). 3. Starta koppling av dokument (Start Mail Merge). DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 11

12 4. Välj Steg för steg-guiden Koppla dokument... (Step by Step Mail Merge Wizard ) I Åtgärdsfönstret Koppla dokument (Mail Merge) har startat en guide i sex steg. Först väljer du Etiketter (Labels). Om etikettskanterna inte syns, så väljer du Start, Kantlinjer, Visa stödlinjer (Home, Borders, View Gridlines). Eftersom du har börjat med ett tomt dokument, så väljer du Nästa: Startdokument (Next: Starting document) och därefter Etikettalternativ (Label options ) Därvid öppnas en likadan dialogruta som i föregående exempel och du väljer lämplig etikett och övriga inställningar. Du ska nu välja mottagare i nästa steg, dit du går genom att klicka på Nästa (Next). Du markerar Använd en befintlig lista (Use an existing list) och navigerar till MEDLEM.DOC, som innehåller den lista du ska använda. Du kan som alternativ välja från Excel- eller Access-databaser eller från Outlook-kontakter eller också välja att skapa en ny Word-tabell. Nu är det dags att definiera vad som ska finnas på etiketterna. Klicka på Utskick, Adressblock (Mailings, Address Block). 12 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

13 Om inte alla adressrader dyker upp automatiskt, så kan du behöva välja Matcha fält (Match fields), för att definiera vilka fält som ska användas. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 13

14 Efter korrigering blir det rätt: Så här det ut nu: Klicka på Uppdatera alla etiketter (Update all labels). 14 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

15 Nu är det dags att koppla dokumentet till tabellen med knappen Redigera mottagarlista (Edit recipient list ). Du har nu möjlighet att selektera vissa poster ur tabellen med hjälp av listpilarna vid varje fältnamn. När detta är klart är det dags för Slutför kopplingen av dokument (Finish Mail Merge) och således skapa adressetiketterna. Här finns dessutom möjlighet att redigera enskilda etiketter. Med Skriv ut (Print ) skapas slutligen utskriften! Att välja Redigera enskilda etiketter (Edit individual labels ) innebär att resultatet av att sammanfoga registret med etikettdokumentet hamnar i ett tredje dokument, som endast innehåller alla etiketter, med sina respektive namn och adresser DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 15

16 angivna på dem. Det motsvarar hur resultatet skulle ha sett ut om du själv suttit och skrivit in varje etikett i datorn för hand. Att välja Skriv ut (Print ) innebär att resultatet av att sammanfoga registret med etikettdokumentet hamnar direkt i skrivaren. Det innebär att du sparar tid istället för att först överföra informationen till ett nytt dokument som därefter ska skrivas ut. Nackdelen är dock att om du gjort något fel, så kommer det inte att synas förrän första etikettbladet skrivs ut och då har det kostat dig såväl tid som onödiga etiketter. Att koppla alla poster eller bara vissa utvalda gör att du kan välja att endast skriva ut t ex de fem första etiketterna för att se hur resultatet blir. Övningsuppgift Skapa etiketter med registret i Medlem.doc som källdokument. Kopplad utskrift av massbrev Ibland önskar du skicka (synbarligen) personliga brev till ett register. Du ska få göra detta dels med hjälp av en guide, dels genom att själv styra detta och därvid skapa ett urval. Välj Utskick, Starta koppling av dokument, Steg för steg-guiden Koppla dokument (Mailings, Start Mail Merge, Step by Step Mail Merge Wizard) Åtgärdsfönstret öppnas och du väljer att du ska skapa Brev (Letter). Du öppnar ditt huvuddokument och väljer sedan källdokumentet Medlem.doc. För att adressen ska hamna snyggt och prydligt vid 10 cm, väljer du att göra ett indrag till den positionen i början av dokumentet och ser till att markören befinner sig där. I steg 4 väljer du Adressblock (Address block ). Nu har du ordnat så att det blir enkelt att slutföra kopplingen! Programmet kommer att låta dig välja mellan ett antal varianter av adresseringar. En del kan förefalla besynnerliga för oss svenskar, men de har att göra med att man i USA (relativt) ofta har namn som Tim Jones Sr och Tim Jones Jr mm. Du kan t.ex. välja Alf Andersson d.y., så kommer det att se bra ut! Det kan du konstatera med hjälp av rutan Förhandsgranska (Preview). Gör därefter kloka val beträffande de övriga parametrar som kan ställas in. 16 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

17 Välj därefter Matcha fält... (Match Fields ). Se till, så att Adress 1 väljer Gatuadress och Postnr blir Postnummer! Sedan är det bara att skriva ut! DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 17

18 Massbrev utan guide Om du väljer att avstå från att använda guiden står fler möjligheter till buds, men du behöver också bli förtrogen med verktygsfliken Utskick (Mailings). Verktygsfliken Utskick Arbetsgången kan vara så här: Skapa ditt huvuddokument, dvs. brevet. Skapa ett antal tomma rader i början av dokumentet. Gör ett indrag på exempelvis rad 2 (inte rad 1) och låt markören finnas där. Välj Välj mottagare (Select Recipients) och välj den här gången filen Medlemslista.xls (för att du ska få prova på hur väl Excel och Word samverkar). Välj därefter mottagare för kopplat dokument. Du har här möjlighet att selektera vissa mottagare. Du har också möjlighet att här sortera, så att breven t.ex. skrivs ut i postnummerordning. Välj någon listpil och Avancerat (Advanced) så öppnas dessa möjligheter. Börja med att klicka på knappen Infoga kopplingsinstruktion (Insert Merge Field) och välja Förnamn. På dokumentet syns nu ordet Förnamn omgivet av citattecken. Detta ord symboliserar att på just denna plats kommer varje posts förnamn att stoppas in vid en framtida koppling. Avbryt. 18 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

19 Slå ett [MELLANSLAG] och Avbryt. Infoga kopplingen Efternamn och slå ett. Avbryt och tryck på. Infoga kopplingen Gatuadress och tryck på. Infoga koppingen Postnr. Avbryt och slå två. Infoga kopplingen Ort och avsluta med Avbryt. Nu bör det se ut ungefär så här (om du har slagit på Visa/Dölj ): Infogade kopplingar med osynliga tecken fullt synliga däremellan. OBS! Genom att använda knappen (Visa kopplade data) kan du redan nu se hur det skulle komma att se ut om du fullföljde kopplingen gentemot registret. Med hjälp av knapparna Post kan du se de olika posterna: Övningsuppgift Koppla ett huvuddokument av typen Förteckning till registret kund1.doc (finns i övningsmappen). Infoga kopplingar i dokumentet enligt följande: <<Företag>> (<<Förnamn>> <<Efternamn>>), <<Arbetstelefon>> (Glöm inte att sedan trycka på [ENTER].) Pröva därefter att aktivera knappen Visa kopplade data och stega dig fram och tillbaka i registret med hjälp av knapparna Post och se vad som händer. OBS! Innan övningen genomförs bör Word stängas utan att några tidigare inställningar sparas och därefter startas om. Slutföra koppling Det sista steget i att koppla dokument innebär att man genomför de olika kopplingar som har angivits tidigare. Till detta använder du några av de sista knapparna. Gör så här: Öppna dokumentet kundför1.doc från övningsmappen. OBS! Detta dokument är redan kopplat till registret (källdokumentet) kund1.doc (som finns i samma mapp) genom den typ av koppling som kallas Förteckning. Du kan nu välja på olika sätt att utföra den slutliga sammankopplingen på tre olika sätt: Genom att Kontrollera fel automatiskt (Check for errors automatically), kan du t.ex. ange om du vill att Word ska stanna om den hittar någon post där ett fält är tomt eller någon annan avvikelse upptäcks vid kopplingens slutförande: DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 19

20 Genom att koppla till ett helt nytt dokument, där det ser ut som om resultatet gjorts genom att manuellt mata in varje uppgift. Detta nya dokument kan sedan sparas och användas helt fristående (kanske för nästa utskick om det är t.ex.etiketter för kuvert). OBS! Om varje post hamnade under varandra på samma blad beror det på att dui valt Förteckning (Directory) som kopplingstyp. Hade du valt t ex Standardbrev (Letters) hade istället en post hamnat på varje separat blad istället! Övningsuppgift Öppna kundför1.doc och koppla den till ett Nytt dokument (New Document), men resultatet ska ge varannan rad tom. Spara resultatet som förteck2.doc i övningsmappen. OBS! Innan övningen genomförs bör Word stängas av utan att några tidigare inställningar sparas. Lösningsförslag: förteck1.doc. Filtrerade kopplingar I vissa fall kan det vara bra att kunna göra kopplade utskrifter som inte vänder sig till alla i registret. Vid dessa tillfällen måste du börja ange villkor för om en viss post ska ingå vid en koppling eller ej. Dessa kopplingar kallades i tidigare Word-versioner för Villkorade kopplingar. Det första du måste tänka på är att du i registret anger någon form av särskiljande kod, t ex kundkategori, ålder eller postnummer. Word bryr sig inte om vad det är, men om det är siffror kan det vara lättare att ange t ex att adressetiketter till alla inom vissa kundkategorier (t ex kategori 1 3) ska skrivas ut. 20 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

21 Med filtrering kan du styra kopplingarna med relativt avancerade verktyg. Pröva följande: Fortsätt med föregående övningsexempel. Gör så här: Se till att ha huvuddokumentet med den nygjorda kopplingen framme, Låt markören stå på första raden. Klicka på knappen Filtrera (Filter) och ställ in följande villkor i dialogrutan som dyker upp: Endast om posten i registret (källdokumentet) innehåller fältet Medlemsnr och det innehåller ett värde som är lika med eller överstiger , så kommer posten att kopplas. I annat fall hoppas den över och nästa post i registret används istället. För att kontrollera att det har blivit riktigt, tryck in knappen Visa kopplade data (Show merged data). Därefter slutförs kopplingen av dokumenten på vanligt sätt. Övningsuppgift Öppna dokumentet etikett1.doc bland övningarna och gör en villkorad koppling. Endast de kunder som tillhör kategori 1 och 2 ska kopplas (till ett Nytt dokument). OBS! Innan övningen genomförs bör Word stängas utan att några tidigare inställningar sparas och därefter startas på nytt. Lösningsförslag: etikett2.doc. Övningsuppgift Skapa en kopplad utskrift (standardbrev) med ett personligt pressmeddelande för olika företag. Använd dokumentet telia1.doc som huvuddokument och registret i kund1.doc som källdokument. Använd kopplingsinstruktionen Företag och ersätt ordet Telia överallt i texten (sex positioner). DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 21

22 Plats för anteckningar 22 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

23 Andra funktioner Skapa en innehållsförteckning Du ska nu se på vad du har för ytterligare nytta av formatmallar för rubrikerna. Det är nämligen så att när du kan infoga en komplett innehållsförteckning med hjälp av en konsekvent använding av rubrikformat! Välj Referenser, Innehållsförteckning (References, Table of Contents). Som du ser, finns det ett antal standardiserade innehållsförteckningar med 3 rubriknivåer, som förstås baseras på Rubrik 1, 2 och 3. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 23

24 Om du väljer Infoga innehållsförteckning (Insert Table of Contents ) och därefter Alternativ (Options), kan du modifiera den- 24 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

25 Övningsuppgift Tilldela rubriknivåer i dokumentet win95.doc och skapa därefter en innehållsförteckning. OBS! För att vara säker på att innehållsförteckningen alltid blir rätt numrerad vid utskrift måste du göra en inställning i Word. När denna inställning en gång är gjord, behöver den inte göras fler gånger, eftersom den sparas automatiskt för framtida bruk. Gör så här: 1. Klicka på Arkiv (File). 2. Välj Alternativ (Options...). 3. Klicka på rubriken Visa (Display). 4. Sätt en bock i rutan Uppdatera fält före utskrift (Update fields before printing). (Du kan även passa på att bocka för Uppdatera länkade data före utskrift (Update linked data before printing), om det inte är gjort tidigare.) 5. Klicka på knappen OK. Skapa index Ett index är ett register där du kan se var du kan hitta ett visst ämne. Ett annat ord för detta är sakregister. Om du slår upp en receptsamling brukar du ofta hitta en vanlig innehållsförteckning längst fram. Den innehåller kanske soppor för sig, kötträtter för sig, fisk i en avdelning och fågel i en annan. Är det så att du letar efter en speciell rätt kan du istället slå längst bak i receptsamlingen. Där brukar det nämligen finnas ett alfabetiskt sakregister, eller index, som innehåller alla recept i bokstavsordning oavsett om receptet tillhör kategorin fågel, fisk eller mittemellan. Tyvärr är denna typ av register betydligt mera krävande att skapa än innehållsförteckningar. Du måste nämligen markera varje ord som ska ingå i ditt index. Ett index är dock mycket praktiskt att ha, så det kan vara mödan värt! DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 25

26 Gör så här: 1. Gå tillbaka till dokumentets början. 2. Markera det första ordet som ska ingå i index. 3. Klicka på menyfliken Referenser (References). 4. Välj Infoga index (Insert Index) i dialogrutan Index. 5. Klicka på knappen Markera indexord (Mark Entry ) 6. Dialogrutan Markera indexord (Mark Index Entry) visas. 7. Det ord som du markerade i texten visas nu i textrutan Huvudpost (Main Entry). 8. Om du vill redigera indexordet, är det nu du kan göra det. 9. Klicka på knappen Markera (Mark). Dialogrutan Markera indexord (Mark Index Entry) stannar kvar på skärmen för att du snabbt ska kunna markera övriga ord som ska ingå i index. 26 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

27 Du ser att dolda tecken visas nu. Om du själv önskar slå på eller stänga av den funktionen kan du göra det här: Start, Stycke, Visa Alla (Home, Paragraph, Show/Hide). 10. Klicka i dokumentet. 11. Markera nästa ord. 12. Klicka i dialogrutan Markera indexord (Mark Index Entry). 13. Klicka på knappen Markera (Mark). 14. Upprepa tills alla indexord är angivna. 15. Stäng dialogrutan Markera indexord (Mark Index Entry). När alla relevanta indexord har angivits i dokumentet är det dags att infoga själva indexlistan, eller sakregistret om du så vill. 1. Placera markören där index ska infogas i dokumentet. 2. Klicka på menynfliken Referenser (References) och välj Index och därefter Infoga index (Insert Index). 3. Se till att fliken Index är framme i dialogrutan Index och förteckningar. 4. Välj utseende på index och antal spalter. 5. Klicka på OK. Genom att trycka [Shift]+[Alt]+x kommer dialogrutan Markera indexord (Mark Index Entry) att öppnas genast! Genom att trycka [Shift]+[Alt] byter Windows till engelskt tangentbord, om du har standardinställningar, så se upp! Övningsuppgift Ange indexord och skapa ett index till dokumentet win95.doc. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 27

28 Plats för anteckningar 28 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

29 Makron Det finns vissa delar av det dagliga arbetet i Word som kan kännas ganska enformigt. Till exempel kan man tänka sig en säljare, som varje morgon då han kommer till jobbet tar sig en kopp kaffe, startar Word, öppnar kundregistret (i ett Word-dokument) och öppnar sin mall för orderbekräftelser i Word. Idag kan vi inte hjälpa säljaren att få sitt kaffe serverat av Word, men vi kan mycket väl låta programmet öppna kundregistret automatiskt och sedan öppna mallen för orderbekräftelser, så snart säljaren startar Word på morgonen! Vad är ett makro? Makron är en serie instruktioner till Word om vad programmet ska göra i tur och ordning. Dessa instruktioner kan du antingen skapa genom att spela in handlingar som du gör i Word, eller genom att manuellt skriva in dem i en åtgärdslista. Då du själv skriver in dem kallas det att du makro-programmerar (eftersom det påminner starkt om vanlig programmering i andra programspråk. Det är i själva verket en variant av Microsoft Visual Basic som används). Makron kan du starta genom att välja dem i en lista med tillgängliga makron eller genom att koppla deras start till olika komponenter i programmet, såsom en knapp i ett verktygsfält eller som en del av en rullgardinsmeny. Du kan även låta makron starta automatiskt när ett visst dokument öppnas eller när själva programmet Word startas. Vad är makrovirus? Makrovirus är en typ av makron som är formgivna för att skrämma eller skada mottagaren. Det startar normalt automatiskt när ett dokument öppnas och kan då göra allt från att placera små vitsar i slutet av dokument vid utskrift till att radera hela hårddisken. Tekniskt sett skiljer sig alltså inte ett makrovirus från ett annat makro, den enda skillnaden är egentligen avsikten med det det stjälper istället för hjälper användaren. Strax före jul 1995 dök de första makrovirusen upp på marknaden. Det var egentligen lite märkligt, att ingen hade sett möjligheten att skapa dessa makrovirus tidigare, eftersom makroprogrammering har funnits en längre tid. Idag skyddar man sig mot makrovirus genom att förbjuda programmet att köra självstartande makron utan att varna användaren, eller att förbjuda start av makron som innehåller farliga kommandon, såsom att radera information på hårddisken. Du kan själv enklast skydda dig genom att inte läsa Word-dokument som du fått från andra, eller hämtat hem från Internet, utan att först testa dokumentet med något av de kända antivirus-program som finns på marknaden. Med den tekniska utvecklingen av standarder på mjukvarusidan har ett nytt hot uppstått genom makrovirus. De kan inte bara sprida sig till olika program, utan till helt olika datorsystem (t ex från Word på en PC till Excel på en PC till Excel på en Macintosh till Word på en Macintosh). Hur kan då detta vara möjligt? Jo, alla DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 29

30 programmen är snarlika inom sin grupp, oavsett vilken typ av dator de körs på. Därför har makrovirus öppnat denna helt nya möjlighet att röra sig mellan olika datorsystem. Säkerhetsinställningar Vid Arkiv, Alternativ, Säkerhetscenter (File, Options, Trust Center), Inställningar för säkerhetscenter (Trust Center Settings ) kan du därefter ställa in önskad säkerhetsnivå under Makrosäkerhet (Macro Security ). Standardvärdet är Inaktivera alla makron och visa ett meddelande (Disable all macros with notification). För att du ska kunna utföra övningarna i detta kapitel får du ändra nivån till Aktivera alla makron (Enable all macros). Det kan dock vara en god idé att ändra tillbaka till ursprungsinställningen efteråt! Skapa makron Det enklaste sättet att skapa ett makro är att spela in ett viss kedja av händelser som du utför i Word. När du utfört det, som ska ingå i makrot, avslutar du inspelningen. För att sedan få Word att utföra den inspelade sekvensen igen, startar du helt enkelt makrot. Då utförs händelsekedjan på samma sätt som när du själv utförde den, men nu sker det blixtsnabbt! OBS! I bokens övningsfiler förekommer ibland att makron heter NN.MAIN, men att det endast refereras till makrot NN i bokens text. Dessa makron motsvarar varandra. Spela in Pröva följande: Välj Visa, Makron, Spela in makro... (View, Macros, Record Macro ) 30 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

31 Innan inspelningen börjar får du chansen att koppla makrot till en knapp på ett verktygsfält eller till tangentbordet. Det gör vi inte i detta exempel, utan skriver in makrots namn Blåtext och beskrivningen Detta makro gör så att all markerad text blir blå. Välj sedan listpilen vid Gör makrot tillgängligt för (Store macro in) och välj aktuellt dokument (inte Alla dokument All Documents). Vill du passa på att välja ett kortkommando, så trycker du på Tangentbord (Keyboard). Ange även här namnet på det dokument du arbetar med.därefter klickar du på knappen OK. Du ser att inspelningen har påbörjats, eftersom muspekaren har ett kassettband på sig. Statusfältet ser nu ut så här till vänster: Knappen Stopp (Stop Recording) i statusfältet och inspelningsmarkören. Med knappen Stopp kommer du att avsluta inspelningen av makrot och sekvensen sparas under namnet Blåtext (i detta fall. OBS! Allt du gör nu spelas in i makrot Blåtext, följ därför instruktionerna noga! Välj Start, dialogrutan Tecken... (Home, Font ) DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 31

32 Gör ingen annan inställning än att välja blå (Blue) färg och därefter klicka på knappen OK. Tryck in knappen Stopp (Stop Recording) för att avsluta inspelningen. Du har nu skapat ett makro som heter Blåtext. När det startas blir all markerad text blå. Notera: Ett annat sätt att påbörja inspelningen av ett makro är att klicka på knappen Spela in makro (Record Macro) i statusfältet. Det ger exakt samma start och tillvägagångssätt som exemplet ovan. 32 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

33 Starta ett makro För att köra ett makro som ännu inte har kopplats till någon knapp eller kortkommando måste du själv gå in i en lista och starta makrot där. Du ska nu pröva att använda makrot Blåtext. Om du har gjort den tidigare uppgiften finns detta makro redan i din dator, annars börjar du med att öppna filen makron1.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. Gör därefter följande: 1. Skriv in ditt namn som vanlig brödtext på sidan framför dig. 2. Markera namnet. 3. Välj Visa, Makro, Makron... (View, Macro, Macros ) Det dyker nu upp en dialogruta som visar de makron som är tillgängliga i den aktuella dokumentmallen. Klicka på Blåtext i listan. Längst ner på skärmen syns nu beskrivningen som talar om vad makrot gör. När har du kontrollerat att det är rätt makro klickar du på knappen Kör (Run). Du är tillbaka i dokumentet och när du avmarkerar ditt namn har det blivit blått! Övningsexempel Skapa makrot Normaltext som återställer markerad text till standardfärgen Auto. Fyll i en lämplig beskrivning och testa att det fungerar genom att skriva ditt namn, aktivera makrot Blåtext och därefter återställa med hjälp av ditt makro Normaltext. Lösningsförslag: makrot Återställ i makron1.dot (bland övningsfilerna). DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 33

34 Koppla makron till knappar Att gå via menyfliken Visa (View) är ett ganska besvärligt sätt att starta makron. Därför finns det andra sätt att starta dem, nämligen genom att skapa en ny knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att koppla makrot till ett lämpligt kortkommando. I detta avsnitt ska du koppla ett befintligt makro till en ny knapp. Börja med att öppna filen makron1.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. Gör sedan så här: 1. Högerklikca på Snabbåtkomstfältet (till höger om Word-ikonen) och välj Fler kommandon... (More Commands ) 2. Under Välj kommandon från: (Choose commands from:) väljer du Makron (Macros) 3. Nu markerar du önskat makro och väljer Lägg till (Add)>> (som alternativ kan du dubbelklicka på makronamnet) 34 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

35 Byta knappar kopplade till makron Standardknappen som skapas är likadan för alla makron (se exemplet ovan), men du kan nu även välja att skapa en knapp med en annan symbol. Genom att markera på den knapp du vill förändra i detta fall knappen Blåtext (skapad i det tidigare avsnittet) och därefter klicka på Ändra (Modify) kan du se alla alternativa knappar du har i Word. Gör så här: 1. Börja med att ändra namnet på knappen till Blå text (skriv in det i rutan Namn (Name) på tredje raden i menyn). 2. Välj sedan Ändra (Modify ) Så här ser VBA-koden ut för ett makro Övningsexempel Börja med att öppna filen makron1.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. Skapa dels en knapp, som är kopplad till makrot Blåtext (om du inte redan har gjort det) och dessutom en knapp kopplad till makrot Återställ. Koppla makron till kortkommandon Om du inte gjorde koppling till kortkommando redan när du spelade in makrot, så gör du på följande sätt: Välj Arkiv, Alternativ, Anpassa menyfliksområdet. Välj kommandon från: Makron (File, Options, Customize Ribbon, Choose commands from: Macros). Markera aktuellt makro. Klicka på Anpassa (Customize) I dialogrutan, som öppnas, väljer du kategori Makron (Macros), markerar aktuellt makro, Spara ändringar i (Save changes in ) ange aktuellt dokument.ange nytt kortkommando: skriv in önskat kortkommando. Stäng (Close) samt bekräfta med OK. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 35

36 Övningsexempel Börja med att öppna filen makron11.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. a) Om du inte redan har gjort exemplet ovan, så skapa först kommandot Blåtext i Snabbåtkomst-fältet.. b) Skapa kommandot Återställ text på motsvarande sätt. c) Koppla makrot Blåtext till kortkommandot Alt+Shift+B Lösningsförslag: filen makron12.dot (finns bland övriga övningsfiler). Ta bort befintligt makro Om man gjort ett makro som inte längre behövs, eller om man får ett dokument som innehåller en massa onödiga makron (som ju faktiskt gör att dokumentet tar mer plats på hårddisken: våra makron måste ju sparas någonstans), så måste man kunna rensa bort dem. Processen är inte särskilt komplicerad. Pröva följande: Börja med att öppna filen makron12.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. 36 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

37 1. Välj Verktyg, Makro, Makron... (Tools, Macro, Macros ) 2. Klicka på ÄrMesigt i listan. 3. Klicka på knappen Ta bort (Delete). 4. Bekräfta frågan från Word och makrot är borttaget! 5. När du klickar på knappen Stäng är du tillbaka i ditt dokument. Övningsexempel Börja med att öppna filen makron12.dot bland övningsfilerna. OBS! Du måste använda filen med filändelsen.dot för att det ska vara rätt fil. Om du inte gjort exemplet ovan, så ska du ta bort makrot ÄrMesigt och spara dokumentet. Lösningsförslag: makron13.dot (finns bland de övriga övningsfilerna). DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 37

38 Plats för anteckningar 38 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

39 Formulär Du kan skapa formulär i Word för ifyllning direkt på skärmen eller för utskrift, så att användarna sedan fyller i det utskrivna pappersformuläret. När du skapar formulär att användas på skärm, kan du också skydda vissa avsnitt från att fyllas i. Det går också att t.ex skapa avbockningsrutor, listrutor, hjälptexter och makron, som körs automatiskt. Fliken Utvecklare För att kunna arbeta fullt ut med att utveckla formulär, så behöver du tillgång till ett antal extra verktyg. Detta åstadkommer du genom att välja Arkiv, Alternativ, Anpassa menyfliksområdet (File, Options, Customize Ribbon). Klicka på Primära flikar (Main Tabs) och markera avbockningsrutan Utvecklare (Developer). Bekräfta med OK. Fem steg för att skapa formulär 1. Skapa en ny dokumentmall. 2. Skapa ett formulär genom att infoga tabeller eller genom att skriva text. 3. Lägg till formulärfält (textruta, kryssruta, listruta) efter behov och definiera eventuella makron. 4. Skydda dokumentmallen. 5. Spara dokumentmallen. Formulärverktyg Öppna verktygsgruppen Kontroller (Controls). Textruta och Redigeringsruta (Content Control) avser här samma sak. Kombinationsruta och Listruta (Combo Box) är samma funktion. Egenskaper (Properties) och Fältalternativ avser samma funktion. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 39

40 Skapa formulär Förberedelser Börja med att skapa en ny mall (alternativt kan du förstås utgå från en befintlig). Klicka på Utvecklare, Kontroller, Designläge (Developer, Controls, Design Mode). Klicka på den plats, där du önskar att kontrollen ska placera. Textkontroll Klicka på RTF-kontrollen (den vänsta Aa-knappen) eller Text-kontrollen (den högra) Listruta Klicka på kontrollen Nedrullningsbar lista (Drop-Down List) Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper (Properties) Klicka på Egenskaper för listrutor (Content Control Properties), Lägg till (Add) om du vill skapa en lista över svarsalternativ. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn (Display Name), exempelvis Ja, Nej och Kanske Upprepa detta steg tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan. Egenskaper för innehållskontroller Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare (Date Picker Content Control) kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum. Instruktionstext Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna. Då ska du vara i Designläge Markera den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål. Om du vill att kontrollen inte längre ska visas, när någon har angett eget innehåll i en RTF-kontroll eller textkontroll, klickar du på Kontroller, Egenskaper (Controls, Properties) och markerar sedan avbockningsrutan Ta bort innehålls kontrollen, när innehållet har redigerats (Remove content control when contents are edited). Klicka på Designläge (Design Mode) för att stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten. Skydda formulär När du är klar med ditt formulär, ska du trycka på knappen Begränsa redigering (Restrict Editing). Därvid framkommer all den funktionalitet som du skapat i formuläret. Därefter kan du göra inställningar av flera parametrar enligt bilden: (Formatting restrictions, Editing restrictions, Start enforcement) 40 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

41 Skydd av avsnitt Det är inte alltid du önskar skydda hela dokumentet, men om du infogar löpande avsnittsbrytningar, där den oskyddade delen av formuläret ska börja och eventuellt ett där skyddet ska läggas på igen, så kan du sedan välja vilka avsnitt (Sections) som ska vara skyddade. Spara formulär Det brukar vara lämpligt att spara formuläret som mall. Använda formulär Du förflyttar dig mellan fälten med Tab, men du kan klicka i fälten också. Rubriker kan inte redigeras, dokumentet är ju skyddat. Vissa meny- och tangentkommandon är avstängda av samma skäl. Bara godkända tecken kan fyllas i textrutefälten. Är ett fält definierat som datum med yyyy-mm-dd, då går det inte att skriva något annat i detta fält. Om du har valt Dagens datum (Current Date), så blir det förstås det också. En avbockningsruta (kryssruta) markeras/avmarkeras genom att klicka i den eller trycka på mellanslag. En kombinationsruta/listruta öppnas med F4 eller Alt+PilNed och bekräftar med Enter. Låsa eller låsa upp fält Om du vill låsa ett fält och förhindra att det aktuella fältresultatet ändras klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+F11. Om du vill låsa upp ett fält så att det kan uppdateras, klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+SKIFT+F11. Övningsuppgift Skapa ett standardbrev, där du endast behöver fylla i mottagarens namn och adress och där mottagarens land väljs med en kombinationsruta. Nöj dig med de nordiska länderna. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 41

42 Plats för anteckningar 42 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

43 Integration med andra Officeprogram I ett dokument kan du använda t.ex. tabeller. Dessa tabeller har du sedan möjlighet att exportera till Excel för vidare bearbetning. Det är bara ett av alla de sätt du kan arbeta aktivt tillsammans med andra program i Windows. Det finns flera sätt att arbeta integrerat tillsammans med de andra programmen som ingår i Office-paketet. Kopiera och klistra in Det mest intuitiva sättet att infoga ett objekt från ett annat program till Word är att använda Kopiera och Klistra in (Copy and Paste). Exempel: Du har gjort en kalkyl och ett tillhörande diagram i Excel. Du önskar använda dessa i ett Word-dokument. Följande arbetsmetod kan du då använda: Excel-tabell eller -kalkyl: Markera hela tabellen eller kalkylen (prova gärna kortkomandot * (dvs du håller Ctrl-tangenten intryckt medan du trycker på *-tangenten på det numeriska tangentbordet- Ctrl + a fungerar också på nyare Excel-versioner). Välj sedan Kopiera (Copy). Växla till Word. Placera markören där inklistringen ska ske. Välj därefter Start, Urklipp, Klistra in, Klistra in special (Home, Clipboard, Paste, Paste Special ) I dialogrutan kan du sedan välja hur inklistringen ska ske. Till att börja med bestämmer du om data ska länkas (se mera om detta i avsnittet Länkar). I det vita fältet väljer du vilket format som tabellen eller kalkylen ska ges. Standardvalet HTML-text är markerat från början. Detta val innebär, att Excel-data DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 43

44 omvandlas till en Word-tabell, som är formaterad med detta format. Om du hade valt Klistra in (Paste) i stället för Klistra in special (Paste Special), hade detta val gjorts. Andra val är bl.a. RTF, som betyder Rich Text Format. Som ytterligare alternativ kan du välja Microsoft Excel kalkylbladsobjekt (Microsoft Excel Worksheet Object). Om du väljer detta, kommer inklistringen att ske med den formatering du använt i Excel. Nästa alternativ är Oformaterad text (Unformatted text). I detta fall skapas inte någon tabell, utan din inklistring sker som en löpande oformaterad text med tabbar. Övriga alternativ är olika bildformat, dvs de kommer inte att uppfattas som tecken, varför inklistrad data inte blir redigeringsbar. Bekräfta dina val med OK. Om du klistrat in med något av de första alternativen, så kommer du att få tillgång till Excels verktyg efter att dubbelklicka på kalkylen. Genom att klicka utanför kalkylen, återtar Word sitt standardutseende. En inklistring som är markerad (har handtag) kan ändras som vilken bild som helst, dvs du kan dra i handtagen, och du kan flytta runt objektet. Excel-diagram Diagrammet markeras (detta fungerar både med ett inbäddat diagram, som alltså finns på ett kalkylblad, och med ett diagram, som finns på ett eget blad). Välj sedan Kopiera (Copy). Växla till Word. Placera markören där inklistringen ska ske. Välj därefter Start, Urklipp, Klistra in, Klistra in special (Home, Clipboard, Paste, Paste Special ) Samma resonemang som tidigare gäller beträffande Klistra in (Paste) resp. Klistra in länk (Paste link). 44 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

45 Standardvalet Microsoft Excel-diagramobjekt (Microsoft Excel Chart Object) innebär att diagrammet blir redigeringsbart, medan Bild (Picture)inte blir det. Visa som ikon klistrar inte in bilden utan endast en ikon som markerar närvaro av diagrammet. På ett intranät, kan man tänka sig att nå originaldiagrammet genom att klicka på ikonen. Länkar Att infoga länkar till andra program betyder att du skapar en liten adresshänvisning till ett annat program som finns tillgängligt för datorn jag arbetar med. Observera att länkar fungerar med de flesta professionella program på marknaden, inte bara program från Microsoft. Som exempel kan nämnas Lotus Symphony, som är en konkurrerande produkt till Office-paketet. Om du jämför med funktionen att klippa och klistra (kopiera och klistra in), så är skillnaden följande. Om du markerar t.ex. ett diagram i en arbetsbok i Lotus 1-2-3, klickar på kopiera och därefter öppnar Word och väljer Klistra in, så kommer du att få en identisk kopia av diagrammet du just kopierade i Lotus Symphony Calc. Denna kopia är helt frikopplad från sitt ursprung och om du gör förändringar i originalet påverkar det inte din kopia inne i Word på något sätt. En ungefärlig liknelse skulle kunna vara att du tagit ett foto av det ursprungliga diagrammet. Hade du istället öppnat en länk mellan diagrammet i Lotus Symphony Calc, genom att i Word välja Infoga, Objekt (Insert, Object ) och där leta upp diagrammet, så hade varje förändring i originalet påverkat kopian i Word. För att jämföra med den förra liknelsen, så fungerar ett länkat objekt som om du installerat en övervakningskamera hos det andra programmet. Sker det någon förändring i originalet, så återspeglas det direkt i Word. Länkar är således ett kraftfullt verktyg om du använder det på rätt sätt. Varför använder vi klipp-och-klistra metoden överhuvudtaget istället för att skapa länkar hela tiden? För det första kräver det en hel del av datorns kraft att bevaka alla olika länkar som skulle kunna förekomma. Dessutom kanske vi bara vill ha en stillbild av dagsläget, inte en aktiv länk som förändras med tiden. För det andra har utvecklingen gått relativt trögt inom detta område beroende på att det har funnits flera olika typer av länkar som de konkurrerande mjukvaruföretagen lanserat som den enda rätta vägen. Det har inneburit att inte alla program kunnat koppla länkar till varandra. För det tredje krävs det att när en länk upprättats mellan två program, så får inblandade filer (t ex en arbetsbok i Excel) inte 1. flyttas 2. byta namn 3. raderas från datorn DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 45

46 Det innebär att du riskerar att måla in dig i ett hörn med alla dina länkar. Du kan kanske inte ta med din presentation till andra datorer för att redigera vidare, eftersom de inte har de aktuella program som länkarna leder till i dokumentet. Den typ av länkar som Microsofts program använder är speciellt anpassade för att de olika delarna i Office-paketet ska kunna samverka på bästa sätt. Därför är det relativt säkert att koppla länkar mellan dessa olika program, men observera att länkar även kan infogas från andra program än just PowerPoint, Excel och Access. Skapa länk För att skapa en länk väljer du Infoga, Text, Objekt (Insert, Text, Object ) och letar i listan som dyker upp i dialogrutan. Är det du vill länka redan skapat i ett program vid ett tidigare tillfälle väljer du fliken Skapa från fil (Create from file), i annat fall fliken Skapa nytt (Create new). Här kan du t.ex. infoga diagram från Microsoft Graph, matematiska formler från Microsoft Equation med mera. Rapportera från PowerPoint till Word Det finns en funktion som är inbyggd i PowerPoint. Den fungerar på så sätt att när du har skapat ett fungerande bildspel, så kan detta överföras till Word och därefter utgöra grunden för en kommande rapport som bygger på presentationen. Möjligheten att rapportera från PowerPoint till Word och att kunna presentera text från Word i PowerPoint är mycket kraftfulla verktyg för den vane användaren av Office och rekommenderas varmt av författaren. 46 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

47 Sammanfattningsuppgift Nu är det dags för dig att använda de kunskaper du skaffat dig under kursen. I övningsmappen finns en fil PCGRUND.DOC, som du ska använda. Formatmallar Du ska börja med att skapa 4 st formatmallar, som du ger namnen Pcrubrik0, Pcrubrik1, Pcrubrik2 och Pcrubrik3. OBS! Formatmallarna ska sparas endast i det aktuella dokumentet, inte i Normalmallen. Pcrubrik0: Arial Black, 36 punkter Pcrubrik1: Arial Rounded MT Bold, 26 punkter, Fet, Kursiv, dubbel understrykning Pcrubrik2: Arial, 18 punkter, Fet Pcrubrik3: Arial, 12 punkter, Fet I konsekevensens namn borde du nog skapa en formatering för brödtexten också, men för att spara tid, kan du använda standardformat Normal för detta. Formatera text Nu är det dags att formatera texten. Huvudavsnitt Uppsatsen innehåller två huvudavsnitt, IT-kunskap och Windows Ge dessa båda Pcrubrik0. Kapitel Kapitelrubrikerna ska formateras med Pcrubrik1. Dessa är: Förord, Kort historik, Datorn, Kringutrustning, Operativsystem och programmeringsspråk, Datasäkerhet och arbetsmiljö, Ergonomi, Nätverk, Inledning, Tillbehör, Informationsutbyte, Kontrollpanelen, Filhanteraren, Programhanteraren, Windows 3.11 i nätverk, Säkerhet i Windows 3.11, Skrivarhantering, Kortkommandon. Avsnitt och underavsnitt I varje kapitel finns olika avsnitt, som du formaterar med Pcrubrik2 och underavsnitt, som formateras med Pcrubrik3. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 47

48 Innehållsförteckning Före förordet infogar du en innehållsförteckning, där du använder en lämplig mall och 4 st nivåer. Index Därefter går du igenom texten (eller del av den, du har kanske inte tid att gå igenom allt) och markerar indexord. Med hjälp av dessa skapar du sedan ett kapitel allra sist, som du kallar Index. Där skapar du naturligtvis indexet och formaterar det, så det ser snyggt ut. Bilder Har du tid, så kan du använda tillgängliga bilder (ClipArt, ev bilder från Internet) för att lätta upp din uppsats. Följande bild PROGMAN.GIF finns också i övningsmappen och ska infogas i kapitlet Inledning. Ordna sedan så att pilarna pekar på rätt ställen! Progman.gif 1 Sidfot Uppsatsen ska förses med sidfötter. Du ska ha olika vänster- och högersida. Dessutom ska första sidan vara annorlunda (den ska nämligen inte ha någon sidfot). Omslagssida Allra första sidan, ska ha uppsatsens titel, nämligen IT-kunskap och Windows Den får gärna ha författarnamn och någon fin bild också. Som du ser, kommer din uppsats att påminna om uppläggningen av den bok du har framför dig. Kanske kan du få ytterligare idéer av hur den är upplagd. Lycka till! 48 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

49 Appendix Nyheter i Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2010 hjälper dig att skapa professionella dokument genom att ge dig en omfattande uppsättning verktyg för att skapa och formatera ditt dokument i ett nytt gränssnitt. Goda möjligheter till att granska, kommentera och jämföra hjälper dig att snabbt samla och hantera feedback från kolleger. Avancerad dataintegration gör att dokumenten förblir kopplade till viktiga affärsinformationskällor. Skapa professionella dokument Med Word 2010 får du redigerings- och granskningsverktyg för att skapa eleganta dokument på ett enklare sätt än någonsin förut. Lägg mer tid på att skriva, mindre på att formatera Ett nytt, resultatorienterat gränssnitt presenterar verktyg för dig när du behöver dem, på ett tydligt och organiserat sätt: Spara tid och få ut mer av Words kraftfulla möjligheter genom att välja från gallerier med fördefinierade formatmallar, tabellformat, listformat, grafiska effekter m.m. Med Word slipper du gissa när du formaterar ditt dokument. Gallerierna med formateringsalternativ ger dig en riktig visuell förhandsgranskning av formateringen i ditt dokument innan du bestämmer dig för att göra någon förändring. Lägg till förformaterade element med några få klickningar Word 2010 presenterar byggstenar för att lägga till förformaterat innehåll till dina dokument: (ex. Arkiv, Nytt, Tillgängliga mallar File, New, Available Templates) När du arbetar med ett dokument från en speciell dokumentmall, som en rapport, kan du välja från ett galleri med förformaterade framsidor, citat, sidhuvuden och sidfötter som gör att ditt dokument ser mer välarbetat ut. Om du vill anpassa det förformaterade innehållet eller om ditt företag ofta använder samma innehåll, som en juridisk klausul eller kontaktinformation, kan du skapa dina egna byggstenar som du väljer från galleriet med en enda klickning. Kommunicera mer effektivt med kraftfull grafik Nya grafikfunktioner inkluderar tredimensionella figurer, transparens, bakgrundsskuggor och andra effekter. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 49

50 Lägg till ett nytt utseende och en ny känsla till dina dokument på ett ögonblick När ditt företag uppdaterar sitt utseende kan du direkt göra samma sak i dina dokument. Genom att använda Snabbformat (Start, Format) och Dokumentteman (Sidlyout, Teman) kan du snabbt ändra utseendet på text, tabeller och grafik i alla dina dokument för att matcha den önskade stilen eller färgschemat. Undvika stavfel på ett enkelt sätt Följande är några av de nya funktionerna i stavningskontrollen: (du hittar dem på Arkiv, Alternativ File, Options) Stavningskontrollen är mer konsekvent i de olika programmen i Microsoft Office System Exempel på den här förändringen är: o Flera alternativ i stavningskontrollen är nu globala. Om du ändrar ett av dessa alternativ i ett Office-program ändras detta alternativ i alla de andra Office-programmen. Mer information om detta hittar du i Ändra stavnings- och grammatikkontrollens funktion. o Förutom att alla program använder samma egna ordlistor kan alla programmen nu hantera dem i samma dialogruta. Stavningskontrollen i Microsoft Office 2010 innehåller en modern fransk ordlista. I Microsoft Office 2003 var den ett tillägg som måste installeras separat. Mer information om detta hittar du i Ändra stavnings- och grammatikkontrollens funktion. En undantagsordlista skapas automatiskt första gången ett språk används. Undantagsordlistor kan användas för att tvinga stavningskontrollen att markera ord som du vill undvika att använda. De är praktiska för att undvika ord som är stötande eller som inte passar in i ditt skrivsätt. Stavningskontrollen kan söka efter och markera vissa sammanhangsbaserade stavfel. Har du någonsin skrivit ett sådant här fel? "I will see you their." I Word 2010, kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll (contextual spelling), om du vill ha hjälp med att hitta och korrigera sådana här fel. Det här alternativet är tillgängligt i dokument skrivna på engelska, tyska eller spanska. Du kan inaktivera stavnings- och grammatikkontrollerna för ett enskilt eller för alla dokument som du skapar. Dela dokument tryggt När du skickar ett utkast av ett dokument till dina kolleger för att få deras åsikter hjälper Word 2010 dig att effektivt samla och hantera deras ändringar och kommentarer. När du är klar för att publicera dokumentet hjälper Word 2010 dig att se till att inga okorrigerade ändringar eller kommentarer fortfarande finns kvar i dokumentet. Jämför två versioner av ett dokument snabbt Med Word 2010 är det enkelt att se vilka ändringar som har gjorts i ett dokument. När du jämför och kombinerar dokument kan du se båda versionerna av dokumentet med borttagen, infogad och flyttad text tydligt markerad i en tredje version av dokumentet. Välj Granska, Jämför samt Visa, Synkroniserad rullning (Review, Compare samt View, Synchronized Scrolling). Sök och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument Innan du delar dina dokument med andra kan du använda Dokumentkontrollen för att kontrollera om det innehåller dolda metadata, personlig information eller innehåll som 50 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

51 lagras i dokumentet. Dokumentkontrollen kan söka efter och ta bort exempelvis kommentarer, versionsinformation, spårade ändringar, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsserver, dold text, anpassade XML-data, och information i sidhuvuden och sidfötter. Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas. Välj Arkiv, Info, Förbered för delning (File, Info, Prepare for Sharing). Du kan säkerställa ett dokuments äkthet, integritet och ursprung genom att lägga till en digital signatur. I Word 2010 kan du antingen lägga till en osynlig digital signatur eller infoga en Microsoft Office-signaturrad för att kopiera in en synlig signatur tillsammans med den digitala signaturen. Möjligheten att kopiera in digitala signaturer genom att använda signaturrader i Office-dokument gör det möjligt för företag att använda papperslös signering av kontrakt och andra avtal. Till skillnad från signaturer på papper ger digitala signaturer exakt information om vad som undertecknats och signaturen kan kontrolleras i efterhand. Konvertera dina Word-dokument till PDF eller XPS Word 2010 stöder filexport till följande format: Portable Document Format (PDF) PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som behåller dokumentfomatering och tillåter fildelning. PDFformatet säkerställer att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den, när filen visas online eller skrivs ut, och data kan inte ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift. XML Paper Specification (XPS) XPS är ett elektroniskt filformat som behåller dokumentets formatering och möjliggör fildelning. XPS-formatet säkerställer att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den, när filen visas online eller skrivs ut, och data kan inte ändras på något enkelt sätt. Upptäck dokument som innehåller inbäddade makron direkt Word 2010 använder ett separat filformat (.docm) för makroinbäddade dokument, så du kan se direkt om ett dokument kan köra inbäddade makron. Förhindrar ändringar i slutversionen av ett dokument Innan du delar slutversionen av ett dokument med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt (Mark as Final) för att skrivskydda dokumentet och tala om för andra att du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt är funktionerna för inmatning, redigeringskommandon och markeringar för språkkontroll inaktiva, och de som läser dokumentet kan inte ändra det av misstag. Kommandot Markera som slutgilitgt (under Arkiv, Info, Behörigheter File, Info, Protect Document) är ingen säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som är markerat som slutgiltigt genom att stänga av Markera som slutgiltigt (Mark as Final). Gå utöver dokument Nu mer än någonsin, när datorer och filer är sammankopplade, lönar det sig att lagra dokument i filer som är små, tåliga och som stöder flera olika plattformer. För att möta DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 51

52 detta behov når Microsoft Office-systemet en ny nivå i utvecklingen av XML-stöd. Det nya XML-baserade filformatet gör att Word 2010-filer kan bli mindre, tåligare och djupt integrerade med informationssystem och externa datakällor. Reducera filstorlek och förbättra skadeåterhämtning Det nya Word XML-formatet är ett komprimerat, segmenterat filformat som ger en dramatisk minskning i filstorlek och hjälper till att se till att skadade eller korrupta filer lätt kan återskapas. Koppla dina dokument till företagsinformation I ditt företag skapar du dokument för att kommunicera viktiga företagsdata. Du kan spara tid och minska risken för fel genom att automatisera denna kommunikationsprocess. Skapa dynamiska smarta dokument som uppdaterar sig själva genom att använda nya dokumentkontroller och databindning för att koppla till dina backend-system. Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen Dokumentinformationspanelen gör det enkelt att granska och redigera dokumentegenskaper medan du arbetar i Word-dokumentet. Dokumentinformationspanelen visas längst upp i dokumentet i Word. Du kan använda dokumentinformationspanelen för att granska och redigera både vanliga egenskaper för Microsoft Office-dokument och egenskaper för filer som sparats på en dokumenthanteringsserver. Om du använder dokumentinformationspanelen för att redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument sparas egenskaperna direkt till servern. Välj Arkiv, Info, Egenskaper (File, Info, Properties). Du kan t.ex. ha en server som håller koll på ett dokuments redigeringsstatus. När du gör de sista justeringarna i ett dokument kan du öppna dokumentinformationspanelen för att ändra dokumentets redigeringsstatus från Utkast till Slutgiltig. När du sparar tillbaka dokumentet på servern uppdateras ändringen i redigeringsstatus på servern. Om du lagrar dokumentmallar i ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePointserver kan biblioteket ha egna anpassade egenskaper som lagrar information som mallarna. Ditt företag behöver kanske kategorisera dokumenten i biblioteket genom att fylla i Kategoriegenskaper. Om du använder dokumentinformationspanelen kan du redigera sådana egenskaper direkt i Word-miljön. Återställning efter datorproblem Microsoft Office System 2010 tillhandahåller förbättrade verktyg för att återställa ditt arbete om problem uppstår i Word Programåterställning Word 2010 har förbättrade funktioner för att undvika att arbete går förlorat när programmet stängs på ett felaktigt sätt. Om det är möjligt försöker Word att återskapa något av programmets status när det startas om. Om du exempelvis jobbar med flera filer samtidigt och varje fil är öppen i ett eget fönster med specifika data som visas i vart och ett av fönstren. Word kraschar. När du startar om Word öppnas filerna och fönstren återskapas som de såg ut innan Word kraschade. 52 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

53 Arbeta med Word 2010 Word 2010 är här. Du kanske redan känner till att programmet är bättre och effektivare än de föregående versionerna, vilket är spännande. Men det kan också vara lite ovant. Det nya menyfliksområdet (The Ribbon) visas överst i Word. Vid första anblicken av Word 2010 kanske du blir förvånad över programmets nya utseende. De flesta förändringar finns i menyfliksområdet, som visas överst i Word. Med menyflikarna visas de vanligaste kommandona längst fram, så att du slipper navigera till olika delar av programmet när du ska utföra vanliga kommandon. Varför har vi ändrat programmet? Så att du ska kunna arbeta snabbare och enklare! Med noggranna undersökningar av användarnas erfarenheter har vi utformat menyflikarna så att kommandona har optimal placering. Menyflikarnas funktioner och fördelar blir tydligast när man ser hur de används. På fliken Start (Home) klipps text ut och infogas sedan på en annan plats. Därefter ändras textformatet i Format och slutligen ändras sidans bakgrundsfärg på fliken Sidlayout (Page Layout). Menyfliksområdet består av flikar, grupper och kommandon. Det finns tre grundläggande komponenter i menyfliksområdet. Det är bra att känna till vad de heter och hur de används. Flikar. Överst visas sju grundflikar. Varje flik motsvarar ett aktivitetsområde. Grupper. Varje flik har flera grupper och varje grupp består av relaterade kommandon. Kommandon. Ett kommando är en knapp, en ruta för informationsregistrering eller en meny. Alla komponenter på en flik är noggrant utvalda för en viss användaraktivitet. Fliken Start (Home) innehåller till exempel allt som behövs för vanliga åtgärder. Där finns till exempel gruppen Tecken (Fonts), som innehåller följande kommandon för ändring av teckensnitt: Teckensnitt, Teckenstorlek, Fet, Kursiv (Fonts, Font Size, Bold, Italic) o.s.v. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 53

54 Klicka på dialogruteikonen om du vill visa fler alternativ i en viss grupp. Vid en första anblick kanske du inte hittar ett visst kommando som du är van vid från tidigare versioner av Word. Misströsta inte. Vissa grupper har en liten diagonal pil nere i det högra hörnet. Pilen är en så kallad dialogruteikon. Om du klickar på den visas fler alternativ som ingår i gruppen. Alternativen visas ofta i dialogrutor som liknar dem i tidigare versioner av Word. De kan också visas i åtgärdsfönster som du kanske känner igen sedan tidigare. På tal om tidigare versioner: Du kanske undrar om det går att aktivera ett gränssnitt som liknar det i föregående Word-versioner. Det går inte. Men du vänjer dig snabbt vid att arbeta med menyfliksområdet och snart kommer du att uppskatta hur enkelt det är att utföra exakt det du vill i Word. 54 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

55 När du markerar en bild visas fliken Bildverktyg, som innehåller kommandon för bildbearbetning. I den här versionen av Word visas vissa flikar bara när du behöver dem. Anta till exempel att du har infogat en bild som du vill arbeta med. Du kanske vill beskära bilden eller ändra hur text flödar runt den. Var finns sådana kommandon? Markera bilden. Fliken Bildverktyg (Picture Tools) visas. Klicka på den. Fler grupper och kommandon för bildbearbetning visas, till exempel gruppen Bildformat (Picture Styles). När du klickar utanför bilden döljs fliken Bildverktyg (Picture Tools) och de andra grupperna visas igen. Obs! Vid behov visas flikar för andra aktivitetsområden, till exempel för arbete med tabeller, ritningar, diagram och scheman. En del formateringsalternativ kanske du använder så ofta att du vill att de ska vara tillgängliga hela tiden. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 55

56 Anta till exempel att du snabbt vill formatera text, men att fliken Sidlayout (Page Layout) är aktiverad för tillfället. Du kan visa formateringsalternativen genom att klicka på fliken Start (Home), men det här går snabbare: Markera text genom att dra med muspekaren. Peka sedan på den markerade texten. Verktygsfältet Mini visas nedtonat. Om du pekar på det framträder det tydligare, så att du kan klicka på något av dess formateringsalternativ. Verktygsfältet Mini är perfekt för formateringsalternativ, men du kanske vill att andra typer av kommandon alltid ska vara tillgängliga. Då använder du verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar). Så här lägger du till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst. Verktygsfältet Snabbåtkomst är det lilla området uppe till höger om menyfliksområdet. Verktygsfältet innehåller vanliga kommandon som du använder ofta: Spara, Ångra och Upprepa (Save, Undo, Redo). Du kan lägga till dina favoritkommandon i verktygsfältet, så att de alltid är tillgängliga oavsett vilken flik som är aktiverad. Dubbelklicka på den aktiverade fliken om du vill utöka det fria området genom att dölja grupperna. I menyfliksområdet i Word 2010 är alla kommandon samlade för enkel åtkomst. Ibland kanske du inte behöver tillgång till kommandona, utan bara vill arbeta med dokumentet på en större yta. Då kan du enkelt dölja menyfliksområdet tillfälligt. Så här gör du: Dubbelklicka på den aktiverade fliken. Grupperna döljs, så att utrymme frigörs. När du vill visa grupperna igen dubbelklickar du bara på den aktiverade fliken. Tryck på ALT om du vill visa tangenttips som gäller för menyflikarna, Arkiv (File)- menyn och verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar). Det här är sidan för alla tangentbordsentusiaster. Tangentbordsgenvägar som börjar med CTRL (till exempel CTRL+C för Kopiera eller CTRL+ALT+1 för Rubrik 1), har inte ändrats sedan föregående versioner av Word. Däremot gäller nya tangentbordsgenvägar för knapparna i menyfliksområdet. Det ger två stora fördelar jämfört med tidigare versioner: 1. Tangentbordsgenvägar för alla knappar i menyfliksområdet. 2. För tangentbordsgenvägarna krävs oftast färre tangenttryckningar. De nya tangentbordsgenvägarna har också fått ett nytt namn. De kallas även för tangenttips. Genom att trycka på ALT visar du de tangenttipsetiketter som motsvarar alla menyflikar, kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst och på Microsoft Office-knappen. Därefter kan du trycka på tangenten för den flik som du vill 56 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

57 visa, till exempel på W för fliken Start (Home). Då visas alla tangenttips som motsvarar kommandona på den nyligen aktiverade fliken. Sedan kan du trycka på tangenten för det kommando som ska användas. Det går fortfarande att använda de ALT-tangentbordsgenvägar som gäller för tidigare versioner av Word, men eftersom de gamla menyerna inte är tillgängliga visas inga tips om vilka tangenter du ska trycka på. Därför måste du känna till hela tangentbordsgenvägen. Word 2010 är nytt och spännande, men det finns en hel del att ta itu med. Nu är det dags att du lär dig hitta några av de allra vanligaste kommandona. Du kommer att upptäcka att de finns precis där de behövs i programmets nya gränssnitt. Du skapar ett nytt Word-dokument med Arkiv (File)-knappen. När du har klickat på knappen visas en meny. Menyn, som visas, har stora likheter med Arkiv (File)-menyn i tidigare versioner av Word. Till vänster i menyn visas alla kommandon som du använder när du arbetar med en fil. Här skapar du ett nytt dokument eller öppnar ett befintligt. Här visas också kommandona Spara och Spara som (Save, Save As). I menyn finns Senaste (Recent). Där visas namnen på dokument som har varit öppna tidigare. Eftersom namnen alltid visas här slipper du söka i datorn efter ett visst dokument som du vill arbeta med. När du har öppnat ett dokument och skrivit text i det vill du säkert formatera texten. Många välbekanta formateringskommandon finns i gruppen Tecken (Font) på fliken Start (Home), till exempel Fet, Kursiv och Teckenstorlek (Bold, Italic, Font Size). Här finns också många andra användbara formateringsalternativ. I gruppen Stycke (Paragraph) finns de populära kommandona för punktlistor, numrerade listor och flernivålistor, samt kommandon för indrag och justering. Kom ihåg att klicka på den lilla diagonala pilen, dialogruteikonen, i det nedre högra hörnet i gruppen, om inte alla vanliga alternativ visas. Om du klickar på pilen i gruppen Stycke (Paragraph) öppnas en dialogruta som du kanske känner igen sedan tidigare. I den kan du ange inställningar för indrag, kontroll av enstaka rader och mycket annat. Om du vill använda kraftfullare och effektivare formateringsfunktioner än kommandona för fet och kursiv text bör du lära dig använda format i Word. När du arbetar med format använder du kommandona i gruppen Format (Styles) på fliken Start (Home): DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 57

58 Snabbformat är fördefinierade format som går snabbt och enkelt att aktivera. I den här versionen av Word har de fått ett nytt utseende. De vanligaste snabbformaten visas direkt i menyfliksområdet. Klicka på den här knappen om du vill visa fler fördefinierade snabbformat. Öppna rutan Format genom att klicka på dialogruteikonen. Rutan innehåller anpassade format som du själv har skapat i en tidigare version av Word. I den här rutan kan du också skapa nya format och ändra befintliga format. Snabbformat är mer än behändiga, snygga dekorationer. Genom att använda snabbformat kan du ändra hela dokumentet med en enda åtgärd. Hämta format (Format Painter) finns i gruppen Urklipp (Clipboard) på fliken Start (Home). Ett annat effektivt formateringskommando är Hämta format (Format Painter). Det finns i gruppen Urklipp (Clipboard), längst till vänster på fliken Start (Home). Om du inte känner till Hämta format (Format Painter) sedan tidigare är det en snabb metod för kopiering av formatering från ett textavsnitt till ett annat. Om du vill använda Hämta format (Format Painter) placerar du markören i den text vars format du vill kopiera och sedan klickar du på Hämta format (Format Painter). Kom ihåg att aktivera Hämta format (Format Painter) genom att dubbelklicka på kommandot, om formateringen ska kopieras till flera ställen. Markera sedan den text som ska tilldelas den kopierade formateringen. Inaktivera funktionen genom att klicka på knappen igen eller genom att trycka på ESC. Med kommandona på fliken Infoga kan du lägga till en uppsjö av information i dokumentet. Du kan förbättra och komplettera texten genom att infoga bilder, ClipArt, diagram och former i dokumentet. Det gör du med kommandona på fliken Infoga (Insert). Fliken innehåller också andra kommandon, till exempel Tabeller (Table) och Hyperlänk (Hyperlink). Men det finns mer: på bilden syns inte kommandona för sidnummer, textrutor och WordArt. En delningslist har tillkommit ovanför den högra rullningslisten. Med hjälp av den kan du samtidigt granska två delar av ett dokument. 58 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

59 Zoomkontrollen finns i det nedre högra hörnet. När du har infogat ett objekt kanske du vill granska det närmare. Då måste du veta var zoomkontrollen finns. Zoomkontrollen finns i det nedre högra hörnet. Du zoomar in genom att dra reglaget åt höger och du zoomar ut genom att dra det åt vänster. Om du klickar på procenttecknet till vänster om reglaget öppnas dialogrutan Zooma (Zoom), där du kan ange ett procentvärde för zoomning. Om musen har ett hjul kan du zooma in genom att hålla ned CTRL och rulla hjulet framåt och zooma ut genom att hålla ned CTRL och rulla hjulet bakåt. Kommandona i Zooma (Zoom) finns också på fliken Visa (View). När du nästan är klar med ditt dokument bör du definitivt kontrollera stavningen och grammatiken innan du skriver ut eller skickar dokumentet i e-postmeddelanden. Kommandogruppen Språkkontroll (Proofing) finns på fliken Granska (Review), eftersom stavnings- och grammatikkontroll ingår i granskningsmomentet. Du hittar kommandot längst till vänster i gruppen Språkkontroll (Proofing). DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 59

60 Här kontrollerar du sidlayouten och utskriftsformatet innan du skriver ut. Du är redo att skriva ut men är du verkligen det? Det är en god idé att kontrollera hur sidorna arrangeras för utskrift. Allt du behöver för det finns på fliken Sidlayout (Page Layout). Gruppen Sidlayout (Page Layout), Utskriftsformat (Page Setup) innehåller kommandona Storlek (Size - 8,5 x 11, A4 och så vidare), Orientering (Orientation) (liggande - Landscape och stående - Portrait) och Marginaler (Margins). Rätt uppfattat: Marginalinställningarna finns nu på samma nivå som de andra kommandona i gruppen. Om du ville använda marginalinställningarna i de tidigare versionerna var du tvungen att öppna Arkiv (File)-menyn, navigera till Utskriftsformat (Page Setup) och så vidare. Nu slipper du det. Vattenstämpeln(Watermark) hittar du på Sidlayout (Page Layout), Sidbakgrund (Page Background). Välj något av utskriftskommandona genom att klicka på Arkiv, Skriv ut (File, Print). Navigera tillbaka till Arkiv (File)-menyn när du är klar för att skriva ut, men kom ihåg att det finns fler möjligheter: 60 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

61 Om du klickar på kommandot Skriv ut (Print) blir det snabbutskrift med standardinställningar till standardskrivaren. Skrivare (Printer) ger möjlighet att välja skrivare. Inställningar (Settings), där dum väljer antal exemplar med mera. Förhandsgranska (Print Preview) ser du automatiskt till höger. Detta ger en överblick över hur utskriften kommer att se ut. Om du använder kommandot ofta är det en god idé att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar). Programalternativen är inte längre tillgängliga via menyn Verktyg. I den här versionen visar du dem genom att klicka på Arkiv, Alternativ (File, Options). Alla funktioner som du är van vid från Word finns nu i menyfliksområdet och är mycket lättare att hitta än tidigare. Men var finns alla bakgrundsinställningar som du konfigurerar Words utseende och funktioner med? Och inställningar för säkerhet, användarinformation, stavningsordlistor och autokorrigering? DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 61

62 OpenType Finjustera text med OpenType-funktioner Word 2010 innehåller stöd för avancerade funktioner för textformatering, till exempel en mängd olika ligaturinställningar och möjligheten att välja mellan olika uppsättningar av formatmallar och talformat. Du kan använda dessa nya funktioner med en mängd olika OpenType-teckensnitt och skapa en snyggare typografisk form. Oformaterad text Text med ligaturer Mer information finns på Microsofts webbplats i OpenType-alternativ i dialogrutan Teckensnitt: Försvunna funktioner Några funktioner har försvunnit från tidigare versioner, bland annat: Textanimering Textredigering i Förhandsgranskningsläge Krymp dokumentet med en sida (i Förhandsgranskningsläge). Just den funktionen kan dock ersättas av att markera hela dokumentet med Ctrl+a och därefter klicka en gång på knappen Minska teckensnitt (Shrink Font). 62 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

63 XML i Word 2010 I Word 2010 används ett nytt filformat. Ytterligare en stor förändring i den nya versionen av Word är det förbättrade filformatet. Vad innebär det? Med det nya filformatet hålls filstorleken mindre samtidigt som filerna skyddas. Det finns också andra fördelar. I det här avsnittet lär du dig vad som händer när du öppnar filer som inte har det nya formatet. Goda skäl till det nya Word-filformatet. Det nya filformatet för Word-dokument baseras på det nya Office Open XML-formatet (XML är en förkortning av Extensible Markup Language). Du behöver inte förstå hur XML fungerar det används bara i bakgrunden. Däremot kan du hålla fördelarna med det nya XML-baserade formatet i minnet: Dokumenten hålls säkrare eftersom filer som innehåller skript eller makron separeras, vilket gör det enklare att identifiera och blockera oönskad kod eller makron. Dokumentstorleken blir mindre. Det är mindre risk att dokumenten skadas. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 63

64 Det nya filformatet ger tillgång till nya funktioner, till exempel SmartArt-grafik. Med det nya filformatet kan du använda funktioner som bara är tillgängliga i Word Det gäller till exempel den nya funktionen för SmartArt-grafik. I bilden beskrivs hur du öppnar sådan grafik i Word. Se bara hur många SmartArtbilder du kan välja bland. Det nya filformatet har stöd för en mängd andra nya funktioner, till exempel för matematiska beräkningar (Infoga, Symboler, Ekvation Insert, Symbols, Equation), teman och innehållskontroller. Det nya filformatet används om Word-dokument visas i rutan Filformat (Save as type). När du sparar ett dokument som du har skapat i Word 2010 väljs det nya filformatet automatiskt. Det kan du kontrollera genom att undersöka dialogrutan Spara som. I rutan Filformat visas Word-dokument, vilket innebär att det nya filformatet används. Filnamnstillägg.docx.dotx.docm.dotm Används för Standard-Word-dokument utan makron eller kod Word-mallar utan makron eller kod Word-dokument som kan innehålla makron eller kod Word-mallar som kan innehålla makron eller kod 64 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

65 Skillnaden med det nya Word-filformatet märker du förmodligen bara om du använder makron eller kod. Tidigare fanns bara två typer av Word-filer: dokument och mallar (DOC och DOT). Word 2010 har fyra filtyper: DOCX, DOTX, DOCM och DOTM (x står för XML och m för makro). Vanliga dokument och mallar (DOCX och DOTX) kan inte längre innehålla makron eller kod. Eftersom ingen kan infoga dold kod i dokumenten är de säkrare. Men eftersom makron också kan vara mycket användbara finns det ytterligare två filtyper, som stöder dokument och mallar som innehåller kod. Dessa filtyper är DOCM och DOTM. Så här vet du att kompatibilitetsläget används för ett dokument som har öppnats i Word. Du kanske undrar vad som händer om du öppnar dokument från föregående versioner i den nya versionen av Word. I Word 2010 kan du öppna filer som har skapats i alla föregående versioner av Word, från version 1.0 till Dokument från föregående versioner öppnas i kompatibilitetsläget (Compatibility Mode). När kompatibilitetsläget används visas [kompatibilitetsläge Compatibility Mode] vid filnamnet överst i dokumentet. DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 65

66 I kompatibilitetsläget är SmartArt inte aktivt. Diagramgalleriet tar dess plats. Vad är kompatibilitetsläget? Kortfattat innebär det att ett äldre filformat används när kompatibilitetsläget är aktiverat. Eftersom äldre filformat inte har stöd för vissa av funktionerna i den nya Word-versionen, inaktiveras eller anpassas sådana funktioner för simulering av en föregående Word -version. I det här exemplet har ett Word 2003-dokument öppnats i den nya versionen av Word. Observera att [kompatibilitetsläge Compatibility Mode] visas i namnlisten. Dialogrutan Välj en SmartArt-grafik visas inte alls. I stället visas Diagramgalleri (Chart Gallery). Diagramgalleri fungerar på samma sätt som i Word 2003 och innehåller samma funktioner. Det är en god idé att fortsätta arbeta i kompatibilitetsläget om du planerar att dela dokumentet med personer som använder äldre Word-versioner. På så sätt säkerställer du att dokumentet ser likadant ut hos dig som hos dem, och du får överblick över vad de kan utföra i sina Word-versioner. Så här konverterar du filer till det nya filformatet. Går det att konvertera ett äldre dokument till det nya filformatet? Självklart. Du öppnar dokumentet i Word 2010, klickar på Arkiv (File)-fliken och klickar på kommandot Konvertera (Convert). 66 DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs

67 Om du konverterar dokumentet får det alla fördelar som det nya filformatet innebär (mindre filstorlek, högre säkerhet och så vidare). Dessutom kan du använda alla nya funktioner, utan begränsningar, i konverterade dokument. Du kan till exempel använda alla alternativ som visas i rutan Infoga SmartArt-grafik (Insert SmartArt Graphic) och inte bara den begränsade funktionsuppsättningen. Obs! Om du har konfigurerat Windows för visning av filnamnstillägg ändras filnamnet från Mitt dokument.doc till Mitt dokument.docx, där x står för XML. Det här meddelandet visas om någon försöker öppna ett dokument med Word Det finns vissa metoder som du bör känna till om du tänker dela dokument med flera personer. Kanske hamnar du i någon av följande situationer när du använder den nya versionen av Word. Anta att du använder det nya filformatet genom att skapa nya dokument, genom att spara dokument eller genom att uppgradera dem med hjälp av kommandot Konvertera (Convert) på den meny som du öppnar Arkiv (File)-menyn. Anta vidare att din kamrat Per använder den Word-version som ingick i Office och att du vill skicka ditt senaste dokument i ett e-postmeddelande till honom. Kommer han att kunna öppna ditt dokument? Ja, det fungerar. När Per klickar på dokumentet blir han, förutsatt att Office installationen är uppdaterad med de senaste Service Pack- och korrigeringskomponenterna, ombedd att ange om han vill hämta en konverterare som han kan öppna dokumentet med. I Pers Word-version ser inte dokumentet ut exakt som i din Word-version, eftersom den har stöd för många fler funktioner. Per kan ändå öppna dokumentet, bearbeta det och skicka tillbaka det till dig. Konverteraren fungerar bara med Office 2000 SP3, Office XP SP3 och Office 2003 SP1 och bara med operativsystemen Windows 2000 SP4, Windows XP SP1 och Windows Server DC LÄROMEDEL, Microsoft Word fördjupningskurs 67

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 Fördjupningskurs WO13Ö-1

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 Fördjupningskurs WO13Ö-1 DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 Fördjupningskurs WO13Ö-1 Microsoft Word 2013 fördjupningskurs DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.com

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT

KOPPLA DOKUMENT SKAPA KÄLLDOKUMENT KOPPLA DOKUMENT Användningsområde: Om man vill skriva ut etiketter eller göra massutskick till t ex personalen på ett företag skapar man ett källdokument där informationen finns, t ex ett medlemsregister

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet 1 (1) Material skapat av LexiConsult 2008 Språkinställningar för Office 2007 Ställa in språk i Office 2007 1. Klicka på Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna )

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna ) 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen ( Att ta i bruk dokumentmallen ). Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10 Digitalt och binärt...10 Programmeringsspråk...10 Bitar,

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i word IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer