Lärdomar och äventyr i IT-branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärdomar och äventyr i IT-branschen"

Transkript

1 Bo Sandén 1 Lärdomar och äventyr i IT-branschen Bo Sandén, Marston Heights Colorado Springs, CO , USA (Även Västmannagatan 72, 6 tr, Stockholm.) 28 november 2007 Jag föddes 1946 och växte upp i Eslöv där båda mina föräldrar var folkskollärare. Morfar var kantor och folkskollärare i Degerhamn på Öland. Sonen och de tre döttrarna (födda mellan 1910 och 1920) skaffade sig alla akademisk utbildning i humaniora. Farfar var typograf och entreprenör i Eslöv och blev efter en del motgångar välbärgad ägare till Karnevalslagret som sålde trycksaker, tombolavinster och annat till bygdens alla små festplatser och dansbanor. Vi bodde anspråkslöst i en lägenhet vid Kanalgatan där jag länge delade rum med min yngre bror Olle. Pappa spelade Beethoven på grammofon; sjätte symfonien och fjärde pianokonserten var hans favoriter. Mamma läste Selma Lagerlöf högt. (Hon var lidelsefullt intresserad av litteraturhistoria och poesi och kunde Fritiofs Saga utantill. När hon tenterade för två betyg i litteraturhistoria gav Carl Fehrman henne tre som ett slags dubbel spets.) I början av 60-talet skaffade vi dock TV. Grundutbildning Efter sjätte klass i folkskolan började jag 1959 på den nya treåriga realskolan vid Eslövs Högre Allmänna Läroverk och tog realen Det var förstås den förkättrade gamla pluggskolan så man bibringades god boklig bildning. Valet mellan latinlinje och reallinje på gymnasiet stod inte omedelbart klart för mig. Jag var egentligen mycket språkintresserad. Vår stränga men personligt engagerade klassföreståndare Estrid Dahl rådde mig dock bestämt att välja reallinjen för arbetsutsikternas skull, vilket skulle visa sig klokt. Läroverket från 1910 var en förnämlig resurs för den lilla staden. I min barndom var den fortfarande en järnvägsknut med rundlokstallar och allt, och elever kom resande från allehanda små stationer i mellersta Skåne. Lärarkåren var en yrkesstolt grupp. De alla och i synnerhet lektorerna tillhörde ett slags intellektuellt skikt i det annars handfast praktiska samhället. Rektor Wijkström, till exempel, var lektor i latin och grekiska. Realgymnasiet var treårigt. Efter första ring specialiserade man sig och jag valde matematisk gren. Från gymnasietiden minns jag särskilt lektor Pehr Wieselgren ( ) som var vår klassföreståndare och lärare i svenska och tyska. Han hade varit professor i svenska i Tartu från 1930 fram till det sovjetiska maktövertagandet 1940 och ägde en skatt av kulturhistoriska kunskaper att dela med sig av under svensktimmarna. Dessvärre trodde han att vi var mogna för föreläsning i stället för den läxförhörsbaserade undervisning som vi var vana vid. Som en följd försämrades min tyska under första ring. Inför vår studentexamen 1965 läste lektor Wieselgren upp en liten kantat till klassen med några välfunna rader om var och en av oss. En annan särpräglad upplevelse var kemilektionerna med adjunkten Resare. Han var ökänd för att gå långt utanför lärobok och läroplan och lät oss göra omfattande anteckningar efter

2 Bo Sandén 2 diktamen. Fysiklektorn Kröll hade tyska som modersmål och hade väl kommit till Sverige i samband med världskriget. Lunds Tekniska Högskola Efter lumpen vid Göta Signalregemente (S2) på Karlsborgs fästning började jag 1966 läsa teknisk fysik vid den ganska nya Tekniska Högskolan i Lund (LTH). Under ett år tågpendlade jag från Eslöv och hade som många andra en cykel parkerad utanför järnvägsstationen i Lund. Sedan fick jag studentrum på Michael Hansens Kollegium på Dag Hammarskjölds väg och mycket behändigt cykelavstånd från LTH. Av korridorkamraterna har jag fortfarande kontakt med Torbjörn Hagström som senare arbetade på IBM i Stockholm och på Lidingö i många år. Såvitt jag minns kom alla i min klass på LTH direkt från gymnasiet och studerade på heltid så när som på praktik och liknande under sommarloven. Studiebidraget och studielånen var fullt tillräckliga för den ensamstående och någorlunda anspråkslöse. När jag senare blev övningsassistent blev ekonomin ännu bättre och jag kunde betala tillbaka lånen kort efter examen. Ovanligt många just i min klass var kanske ovanligt duktiga rent akademiskt. Jag har senare hört folk kalla den för professorsklassen. Den enastående klart lysande stjärnan var Lennart Ljung som doktorerade i reglerteknik 1974 och blev berömd professor i Linköping. Den ende jag fortfarande har kontakt med är Uno Nävert, nu föreståndare för Fraunhofer Chalmers Centre i Göteborg. De flesta av oss hade väl varit kursettor på våra skilda håll och bekantskapen med kamraterna i F1 var luttrande. Nuförtiden är det inte lika tydligt. Väldigt många är A-studenter eller har MVG i allt och lär sig inte respekt för mycket större begåvning. Det fanns förvisso framstående lärare som Karl Johan Åström i reglerteknik och Gunnar Blom i matematisk statistik, men i allmänhet var vi inte imponerade av föreläsningarna och deltog sällan. I stället prenumererade man på anteckningar som gjordes av frivilliga teknologer mot honorar och mångfaldigades i teknologkårens regi. Det var en besynnerlig ordning. Lärarna hade väl ingen egentlig pedagogisk utbildning och de stora föreläsningssalarna med många svarta tavlor som halades upp och ned inbjöd till mässande inför menigheten och inte till dialog. Undervisningen i programmering var ett lysande undantag och föreläsningarna var givande. Den lilla Algol-boken av Fröberg och Ekman var en pärla. Det mesta var förstås torrsim på den tiden: Man skrev små övningsprogram som kontrollerades av en assistent på övningstimmarna. Undervisningen leddes av lektorerna Torgil Ekman och Göran Eriksson. Institutionen för numerisk analys, som programmering sorterade under, var framsynt och lärde ut Algol före Fortran, som de andra institutionerna ville ha, och Cobol. Även om Algol inte blev någon bestående teknik öppnade det dörren till många av de språk som kommit senare såsom Pascal, C, Ada, C++, Java och C#. Under Algol-kursen gavs tillfälle att köra ett program. Man stansade det på hålremsa som SMIL, Siffermaskinen i Lund, sög i sig hiskligt snabbt. SMIL var från 1956 och fanns i källaren till institutionen. Den hade en utmärkt Algol-kompilator som Torgil Ekman konstruerat som licentiatarbete. Jag tror det var 1969 som Lunds Universitet och LTH köpte en Univac 1108 med 65K ord om 36 bitar.

3 Bo Sandén 3 Jag imponerades av den tekniska elegansen i mycket av det jag såg, som till exempel just Algol. Programmering var också ett slags handfast matematik: Att skriva ett rekursivt program var mycket mera påtagligt än att genomföra ett induktionsbevis. Samtidigt var det ingenjörskonst i ren form utan tröttsam befattning med trilskna mekaniska ting. Mitt goda intryck av institutionen för numerisk analys och mitt språkintresse bidrog också till att jag inriktade mig på programmering i stället för att bli något slags beräkningsingenjör. I F3 blev jag övningsassistent på institutionen. Jag gjorde ett examensarbete åt Forskningsgruppen för kvantitativ lingvistik i Stockholm, vilken leddes av Hans Karlgren, en annan intressant bekantskap. Arbetet resulterade i ett algolprogram som analyserade något som kallades kategorialuttryck och var en del av ett projekt för datoranalys av naturligt språk. Efter civilingenjörsexamen 1970 fick jag doktorandstipendium och fortsatte på samma institution med färre assistenttimmar. Jag fick då kontakt med Carl-Erik Fröberg, professorn i numerisk analys. Han var främst numeriker och talteoretiker och en av de pionjärer som rest till USA efter andra världskriget och sedan deltagit i den tidiga datorutvecklingen i Sverige. SMIL var förstås ett av resultaten. En ny teknisk doktorsexamen hade just ersatt teknologie doktorsgraden, och det visade sig att institutionen inte var helt färdig med övergången. Det fanns kurser, bland annat en i artificiell intelligens som Eric Sandewall höll, och jag fick också tillgodoräkna mig överkurser i matematik och numerisk analys från grundutbildningen, men det var sämre ställt med avhandlingsämnen inom datalogi. Utan praktisk erfarenhet kunde jag knappast bidra med idéer. Sett i efterhand var den främsta behållningen av läsåret att jag skaffade mig programmeringserfarenhet. (På min tid kunde man förstås inte som nu låta sig förledas av programmeringskonstens lockelser som barn.) Under detta läroår passade jag på att lära mig LISP 1.5 och UNIVAC 1100 assembler. Jag studerade också andras program som till exempel själva assemblern som översatte assemblerprogram till maskinkod samt en LISPinterpretator från University of Wisconsin som jag blev särskilt imponerad av. Jag lyckades också komma med i en liten grupp som gick igenom assemblerkoden till operativsystemet Exec II. Två av datacentralens anställda var med, Peter Bergh och Lars Mellbourn, vill jag minnas, och kanske också Ingemar Dahlstrand. Exec II exekverade ett jobb i taget men hade ett embryo till parallella processer i form av så kallade parasiter som hanterade utskrifter och kanske annan in- och utmatning. (Med en mera sökt men mindre laddad term kallades de också symbionter. En symbiont är någon som lever i symbios med någon annan.) Att lusläsa andras program för att förstå arkitekturen och logiken förblev viktigt under hela min tid i dataindustrin, särskilt som jag huvudsakligen ägnade mig åt systemprogrammering. Det var en hantverkstradition där man lärde sig genom att studera andras alster. Att beskriva komplicerade program är fortfarande en konst och verktygen bristfälliga. En särskild svårighet är att göra sig en riktig bild av och beskriva hur ett program med trådar fungerar. Univac hade en egen variant, Fortran V, med extra syntax som kunde åstadkomma mycket effektiv kod. Bland annat kunde man använda indexerade variabler som index. Man kunde också få assemblerkoden för varje fortransats utskriven i programlistan. Detta var vid en tid då en del assemblerprogrammerare tvekade (eller vägrade) att övergå till ett mer läsvänligt

4 Bo Sandén 4 och lättprogrammerat språk som Fortran med argumentet att ingen kompilator kunde åstadkomma lika effektiv kod som de skrev för hand. Vi ser samma slags konservatism idag när det gäller inbyggda system. De är till övervägande del skrivna i C dagens motsvarighet till assembler eller C++. Ingetdera språket har inbyggd trådhantering som skulle göra det mycket lättare att utnyttja de multiprocessorer som nu blir allt vanligare. Valet av programmeringsspråk tycks ha en känslomässig laddning som inga rationella överväganden rår på. För att undersöka effektiviteten skrev jag fortranprogram som simulerade olika patienser. Mina korridorkamrater tyckte att detta var ett särskilt oseriöst inslag i min även annars rätt diffusa verksamhet. Håkan Wennerström framkastade att jag nog mest simulerade arbete. Dock hittade jag på så vis ett fel i Univacs slumptalsgenerator. Vid simuleringarna gick vanliga patienser som till exempel idioten ut rimligt ofta. En viss patiens, som jag tror kallas damerna, gick inte ut ens vid försök. Jag visste att den var svår men inte omöjlig. Det visade sig att slumptalsgeneratorn hade för kort period, det vill säga den genererade otillräckligt många olika tal innan den upprepade sig. Orsaken var att en konstant i programmet saknade minustecken. För att felet skulle märkas måste man simulera en mycket ovanlig händelse. Det kunde dock ha betydelse vid annan och mera matnyttig simulering också eftersom man kanske inte säkert kunde anta att de genererade slumptalen var likformigt fördelade. Under året efter civilingenjörsexamen passade jag också på att avsluta en fil kand i matematik och ryska som jag påbörjat som ett slags hobby vid sidan av F3 och F4. (Detta fick praktisk betydelse sedan jag kommit till USA, där det hade sett underligt ut med en magisterexamen utan grundexamen.) På institutionen för numerisk analys stiftade jag också bekantskap med Örjan Leringe, ett slags akademisk alltiallo som senare blev välbeställd datautbildare i Stockholm. Jag gav ett par kurser i hans regi 1996 och senare. SPERRY UNIVAC Efter ett år bestämde jag mig för att försöka hitta material till en avhandling i industrin. Det var inte lätt men så småningom nappade Göran Mattsson på Sperry Univac och jag anslöts till ett nyligen påbörjat projekt för att automatisera patienthanteringen åt Stockholms Läns Landsting (SLL). Där fanns redan ett terminalbaserat system, MIDAS, men det var egentligen en prototyp med tekniska begränsningar. Ett språk för tillämpningsprogrammen, också kallat MIDAS vill jag minnas, hade konstruerats av kompilatorbyggaren Ulf Holmborg. Denne var en intressant person. Han frågade om jag var matematiker eller logiker. Hans tes var att logiker var bättre än matematiker på allmän programmering, vilket han ju hade rätt i. Arbetet bedrevs i en barack invid Danderyds sjukhus med personal från både landstinget och Univac. Det fanns äng och lite skog inpå knutarna och ett tag bodde en liten räv under baracken. På vintern kunde man ibland åka skridsko på Edsviken. Peter Häggström var Univacs administrative projektledare och Jan Lindelöw ledde det tekniska arbetet under den första tiden. Jag var från början konsult och tanken var att jag skulle koncentrera mig på någonting som lämpade sig för en avhandling. Ganska snart blev jag dock djupt involverad i det dagliga arbetet och tog anställning vid Univac. Jag kom att utveckla ett särskilt gott samarbete med Mikael von Otter, en av dem från landstingssidan som deltog i

5 Bo Sandén 5 den mera systemtekniska delen av arbetet. Samtidigt arbetade andra landstingsanställda med utvecklingen av tillämpningsprogrammen. En del av uppgiften var att utvidga ett bokningssystem (TCS) avsett för flygbolag, och vi kallade det blivande systemet TCS/M där M stod för MIDAS. En väsentlig del av utvidgningen var att sjukhussystemet måste låta varje transaktion omfatta flera interaktioner mellan användare och system. Vi måste alltså bygga in ett sätt att spara undan en transaktion när den sänt ett meddelande till användarens terminal och att återställa informationen i minnet när svaret kom. Ganska snart blev jag ansvarig för dessa rutiner. Jag konstruerade också ett återstartssystem som skulle användas när TCS/M hade kraschat. Återstartssystemet analyserade filerna och avgjorde vilka transaktioner som kunde återupplivas från undansparat tillstånd efter omstart. Landstinget ägde två datorer av typ Univac 494, som nog ursprungligen var en militärdator. Den ansågs lämpad för realtidsbearbetning, vilket var en illa definierad term då som nu och på den tiden innefattade transaktionshantering. Instruktionsuppsättningen var något enklare än 1100-seriens, delvis på grund av att ordlängden var 30 bitar i stället för 36. Bitar för indirekt adressering och automatisk indexregisteruppräkning saknades. Ibland fick vi direkt tillgång till själva datorerna. Vid sidan av produktionsdatorn fanns en reservmaskin som vi använde för att testa TCS/M. Det var märkvärdigt på den tiden att få komma in i det luftkonditionerade maskinrummet och använda operatörspanelen. Datorn hade också en kontrollpanel där man kunde exekvera ett program en instruktion i taget och avläsa värdena i processorns olika register. I ett rum för sig surrade de två väldiga trumminnena av typ Fastrand som rymde landstingets befolkningsuppgifter och medicinska data. (Kabinettet till en sådan trumma var kanske fyra meter långt och halvannan meter högt och brett.) TCS var minnesresident och hade en särskild ställning gentemot operativsystemet Omega. Detta måste ha varit ganska unikt vid denna tid och var mycket annorlunda än de vanliga operativsystemen för satvis bearbetning. Det tillhandahöll trådar (kallade activities) och semaforer för deras synkronisering. TCS var riktigt avancerat och ett transaktionssystem vid en tid då nästan all databehandling ännu skedde satsvis. Till en början bestod mitt arbete i att sätta mig in i TCS, vilket fordrade att jag läste den kommenterade assemblerkoden med viss hjälp av den tekniska dokumentationen som huvudsakligen bestod av berättande text och flödesscheman. Jag kom att känna de centrala delarna utan och innan. Arbetet gav ovärderliga insikter i systemprogrammering i allmänhet och trådprogrammeringens mysterier i synnerhet. Man kunde förstås placera en tråd i vad som i Java kallas ett wait set i avvaktan på någon händelse. När händelsen inträffar måste man se till att en sådan tråd aktiveras. (I Java sker detta med hjälp av satsen notify.) Det är lätt hänt att en programmerare glömmer att lägga in sådana aktiveringar på alla ställen. Som ett exempel på defensiv programmering hade TCS en tråd som med jämna mellanrum aktiverade alla väntande trådar för säkerhets skull. Omega tillhandahöll ett särskilt kommando pop all för detta. Ganska ofta måste vi reparera fel både i TCS och i operativsystemet. Felsökningen innebar vanligtvis att man analyserade en dump av hela primärminnet, utskriven på blårandigt pyjamaspapper. Textsträngar var goda orienteringspunkter i dumpterrängen. Man lärde sig så småningom att läsa oktalkodad text smått flytande. Felen i Omega rapporterades till Univacs

6 Bo Sandén 6 kontor i London. Ganska ofta kunde vi skicka med en lösning också. Felrapporterna kom då tillbaka med bekräftelsen as stated och det stärkte förstås vårt självförtroende. Programmeringen av TCS/M utfördes i Spurt, ett ganska enkelt assemblerspråk. Efter hand kom en version av den eleganta 1100-assemblern, men då var det för sent att byta. Att programmera i assembler var förstås mera primitivt än i högnivåspråk men det befriade oss också från en del begränsningar. Språk som Fortran och Algol var inriktade på numeriska beräkningar och uppbyggda kring funktioner. När man började använda dem till annat förblev stilen densamma och programmen bestod av hierarkier av underprogram som anropade varandra. Vid assemblerprogrammering var det mycket naturligare att kapsla in programlogik och data tillsammans, särskilt då i moduler som användes av olika trådar och alltså måste koordinera anropen med hjälp av semaforer så att vart och ett avslutades innan nästa påbörjades. Denna stil passade också mycket bättre för systemprogrammering i allmänhet. För en assemblerprogrammerare är intet fördolt och man fick ett grepp om hur saker och ting fungerade på det mest elementära planet närmast hårdvaran. Grundlig kännedom om detta underlättade i hög grad förståelsen av alla abstraktioner som senare skulle komma, inte minst för trådprogrammering i Ada och Java. En fördel med systemprogrammeringsmiljön var att alla var programmer/analysts i Univacs terminologi. Vi slapp alltså taylorismens konstlade motsättning mellan mentalt och manuellt arbete vilken annars har varit till skada inom programutveckling. Bortsett från assemblerkodning efter flödesschema finns det inget utpräglat manuellt arbete som kan delegeras helt och hållet. Man gör föga nytta som analytiker eller designer om man inte vet mycket om materialet man arbetar med. Design måste vara programmering på en viss abstraktionsnivå och kan inte pågå i sin egen lilla värld. Projektet drabbades av många förseningar och lades till slut ner. Vid den här tiden hade man ännu ganska vaga begrepp om systemutveckling i allmänhet. Hur utveckling av ett systemprogram som TCS skulle gå till visste man särskilt lite om. Bara några år tidigare hade man i stora världen konstaterat att det rådde en software crisis. Termen var okänd för oss men vi kände av fenomenet. All visdom kom i form av manualer från Univac, var mycket tillämpad och betraktades som produktspecifik. Vid något tillfälle kom jag att nämna något teoretiskt databasbegrepp. Det möttes med skepsis: Varifrån hade jag fått detta? Att det fanns allmän, produktoberoende kunskap av något värde hade man svårt att tro. Detta var långt innan den högre utbildningen och forskningen i Sverige började ses som källor till innovation och ny företagsamhet. Dock var det prestigefyllt att vara civilingenjör. Alla som arbetade i projektet var unga och oerfarna, och nedläggningen kom som en chock. Sett i efterhand var projektet likväl mycket lärorikt för mig personligen inte bara tekniskt utan även i fråga om lagarbete och ledarskap. Som i alla organisationer och i synnerhet projekt var ansvarsfördelningen långtifrån fullständig. Det fanns alltså saker som ingen riktigt svarade för. Är man angelägen om ett projekt får man se till att sådant blir gjort. Vi hade till exempel ingen systemarkitekt; rollen var inte ens uppfunnen. Jag åtog mig den inofficiellt. Dessvärre kunde jag i efterhand tycka att jag borde ha tagit på mig mer. Under årens lopp har jag kommit fram till att suddiga roller kan vara nog så effektiva som de formella, åtminstone för mig. Ofta har jag lyckats finna ett vakuum att fylla informellt. Det

7 Bo Sandén 7 har fördelen att man undviker öppna maktkonflikter och inte blir avsatt. Ibland har jag på så vis kunnat stå för kontinuiteten och bli en fast punkt i en annars turbulent organisation. Landstinget valde att bygga bort begränsningar i sitt befintliga system. Jag deltog i det arbetet också och utformade och programmerade ett återstartssystem, en enklare variant av vad jag gjort för TCS/M. Man övervägde också olika sätt att öka kapaciteten. Bland annat utredde jag möjligheterna till tvåmaskinsdrift under högtrafik varvid de två processorerna skulle använda ett gemensamt trumminne. Systemlösningen kom dock aldrig att förverkligas. Några år senare ersattes univacdatorerna till slut med ett IBM-system. SLLs datacentral hade vid det laget flyttat till permanenta lokaler i Hallonbergen i Sundbyberg. En intressant händelse där var att en av landstingets systemprogrammerare, Rein Viira, ordnade så att man kunde utveckla tillämpningsprogram interaktivt med hjälp av de terminaler dataavdelningen ändå hade för teständamål. Ett terminalsystem som det på SLL var exotiskt på den tiden. Vid ett begravningskaffe på den öländska landsbygen blev jag en gång ombedd att förklara vad jag sysslade med. Jag såg förstås svårigheten och slingrade mig, men pappa insisterade och jag fick försöka berätta om patientdata och terminaler så gott jag kunde. Det misslyckades förstås kapitalt. Erfarenheterna från SLL gav mig till slut ett avhandlingsämne och jag startade det arbetet hos professor Lars-Erik Thorelli på institutionen för teletrafik- och datorsystem på KTH vid sidan av mitt dagliga jobb. Den akademiska världen hade inte ägnat mycket intresse åt terminalsystem och Thorelli såg det som en fördel att projektet var förankrat i praktisk erfarenhet. Min första ansats var att beskriva återstartssystemet rätt upp och ner och motivera lösningsval och så. Resultatet blev dock oinspirerat. (Särskilt Mikael von Otter stod till tjänst med att ärligt påpeka detta. Jag har senare ofta haft anledning att konstatera att prosa är ett uselt medium för att beskriva programlogik.) Jag kände mig då nödgad att börja om, vilket skulle visa sig klokt även om det kostade mycken tid och kraft. En aspekt av min nya ansats var en simulering av ett realtidssystem som kraschar och återstartas. Denna gjorde jag i Simula 67 och körde på ett IBM-system vid KTHs datacentral QZ. Där var det förstås satsvis bearbetning. Man lämnade in en kortbunt inklusive styrkort i IBMs job control language och väntade förhoppningsfull på en utskrift av resultatet. Saab-Univac Fram till början av 1970-talet hade Datasaab fortfarande egen tillverkning av kommersiella datorer. Det blev i längden ohållbart och 1975 köpte Univac den delen av företaget och Saab- Univac bildades. (Jag var själv med på ett litet hörn av själva sammanslagningsarbetet som facklig representant.) Affären sågs helt korrekt som ett sätt att köpa en kundbas. Datasaabs kunder skulle alltså erbjudas univacdatorer. Datasaab hade utvecklat en lyckad variant av Algol med generell in- och utmatning kallad Algol-Genius, som saabdatorerna i allmänhet var programmerade i. Saab-Univac skulle leverera en motsvarande kompilator för 1100-serien, byggd på Univacs egen algolkompilator. På så vis skulle kunderna lätt kunna konvertera sina system till 1100-miljön. Jag fick arbete i

8 Bo Sandén 8 projektet och pendlade under den heta sommaren 1975 mellan Stockholm och Linköping. Så småningom blev Saab-Univacs utvecklingsavdelning klar. Den låg i en av de första byggnaderna vid Svedengatan, där IKEA nu också ligger. Den gången var det mest åkermark runtomkring. Jag bodde sedan i Linköping till Bengt Asker ( ) var chef för utvecklingsavdelningen. Han hade arbetat med Datasaabs datorer sedan starten och ansvarat för den första Algol/Genius-kompilatorn. Gunnar Hallin var ledare för programutveckling i allmänhet medan själva kompilatorprojektet huvudsakligen leddes av Lars Blomberg. Jag kom bland annat att fungera som expert på Univacassembler och deltog också i utvecklingen av vad som på datasaabssvenska kallades underprogram. (För den studentikost lagde var namnet förstås dubbeltydigt.) Underprogrammen skrevs i assembler. På utvecklingsavdelningen delade jag rum med Lennart Broman som blev en god vän men omkom vid en drunkningsolycka några få år senare. Till den högtidliga invigningen av anläggningen par-programmerade Lars Blomberg och jag ett Algol/Genius-program som skrev ut en förteckning över deltagarna, vilket vi kompilerade på en mycket tidig version av den konverterade kompilatorn. Programmet var inte så trivialt som det låter utan satte kompilator och underprogram på en del prov. Konverteringen blev något så ovanligt som ett mönstergillt projekt. Eftersom det gällde att återskapa ett befintligt system visste man förstås precis vad man gjorde. Personalen var också mycket motiverad. Man visste att man var styvbarn och hade univacfolkets ögon på sig. Produkten levererades före utsatt tid och under budget, vill jag minnas. Före samgåendet hade Datasaab marknadsfört kurser i JSP (Jackson Structured Programming) i Skandinavien. Kursverksamheten övertogs av Saab-Univac. JSP var ett ambitiöst försök att ge lite stadga och elegans åt programutvecklingen främst för administrativa tillämpningar i Cobol. Det hade utvecklats av Michael A. Jackson i England. På 1970-talet och det tidiga 1980-talet var JSP ett av mycket få alternativ till funktionsvis uppdelning av program. Detta kunde ibland ske helt utan eftertanke som när man tog en programmonolit och splittrade upp den i underprogram à 100 rader. Idéerna bakom JSP var mycket spänstigare. Man kartlagde strukturen hos in- och utdata och byggde programmets kontrollstruktur (slingor och villkorssatser) på den. Tanken att ett program kunde utformas som en analog modell av företeelser i problemdomänen var ganska ny. Jag gick en JSP-kurs ledd av Leif Ingevaldsson, som tillsammans med Dick Nelson tillhörde JSP-evangelisterna i Norden. (Jag har fortfarande kontakt med Leif och har besökt hans hem Strömlyckan i Motala vid flera tillfällen.) Jag gick också en JSP-lärarkurs som Michael Jackson gav i London i mars 1977 och höll sedan själv kurser på skilda håll. Det gav en del inblickar i programmeringskonstens tillstånd i Sverige. Bland annat besökte jag ett företag som bara helt nyligen börjat använda underprogram. Det fanns en hel del intresse för JSP bland programmerarna. Många var tacksamma över att bli föremål för våra omsorger och få någon vidareutbildning över huvud taget. I praktiken användes dock JSP-diagrammen nog mest som ett slags flödesscheman. JSP-lärare som Dick Nelson hade förstås insett detta. Men de är nöjda, konstaterade han; kunderna siktade inte högre än så.

9 Bo Sandén 9 Jag fick tillfälle att demonstrera JSP framgångsrikt på ett av Algol/Genius underprogram som redigerade numerisk utskrift. Man kunde se att just programmeringsstilen ganska radikalt förbättrade utmatningskapaciteten. Av något historiskt skäl tillät Algol-Genius inbakad text i numeriska utskrifter. Om en variabel hade värdet kunde man alltså till exempel skriva ut 1A234B5. Den ursprungliga datasaabsversionen av redigeringsunderprogrammet var egentligen optimerad för en inbakad sträng efter varje siffra, vilket förstås var mycket ovanligt. Det blev också ineffektivt på grund av alla tester. JSP uppmuntrade i stället till en stil baserad på strukturer i utskriftsdata. Man kunde då identifiera rena siffersekvenser som 234 i 1A234B5. En sådan sekvens kunde skrivas ut av en egen liten slinga som inte behövde bekymra sig om inbakade strängar. Ett exempel på den frihet assemblerprogrammeringen gav var för övrigt att redigeringsprogrammet kunde kopplas dynamiskt till ett av två (eller flera) underprogram som levererade siffrorna som skulle skrivas ut. Olika underprogram användes för heltal och flyttal. Vi kände naturligtvis inte till begreppet dynamisk bindning men fann nog lösningen rätt elegant. Jag liknade den gärna själv vid en liten mekanisk apparat i stil med ett urverk. Sådana konkreta metaforer kan man ibland ta till för att åskådliggöra hur olika lösningar ska fungera. Jag blev efter hand något av expert på JSP särskilt för systemprogrammering. Min första bok Systemprogrammering med JSP kom ut på Studentlitteratur JSP visade sig dock till slut alltför svårt för programmerare i allmänhet och försvann helt när objektorientering tog över kring Idén lever dock delvis kvar i ELM, som jag senare kom att utveckla. Under slutet av 1970-talet blev datasäkerhet och tillträdeskontroll viktiga för en del statliga Saab-Univac-kunder i Sverige som rikspolisstyrelsen, riksskatteverket och försvaret. Jag satte mig in i området, deltog lite i de projekten och lyckades också komma med på NordData med en introduktion till datasäkerhet. Utveckling av ett säkerhetssystem pågick vid Univac i Roseville, Minnesota. Vi gjorde ett besök där i november 1977, min första resa till Amerika. På grund av något tekniskt fel på flygplanet återvände vi till Kastrup och vi förlorade en dag som jag tänkt tillbringa i New York. När jag väl kom dit begav jag mig till Metropolitan, lyckades få överta en ståplatsbiljett och se sista akten av Rigoletto, så allt var ju inte förlorat. I Roseville bodde vi på Holiday Inn vars färgglada skylt stod varmt inbjudande mot all snön. På rummen var elementen som frustande små ångpannor. Frikostig eldning fick tydligen kompensera vad som kanske sparats in på isolering. Univacs anläggning bestod förstås av modulindelade kontorslandskap, något som jag nog inte hade sett förut. Det var lite beklämmande. En systemprogrammerare skulle vara en yrkesstolt specialist och ingen kontorsslav. Hade man inga privilegier officiellt så kunde man åtminstone ta sig en hel del friheter. Det är ändå vi som bjuder; så är det ju alltid i den här branschen, sa en deltagare i en av mina JSP-kurser. Vi fick låna med oss en hel del dokumentation till hotellet men hade egentligen ingen rätt att ta med den till Sverige. Det fanns dock en känsla av solidaritet gentemot överheten och dess byråkratiska regler, och vår kontaktman antydde att han ju inte kunde veta vad vi gjorde med materialet. Det fick bli en nattlig kopieringsinsats på Holiday Inn.

Lars Fors Bäckaströmsgatan 18 504 57 Borås Födelseår: 1940

Lars Fors Bäckaströmsgatan 18 504 57 Borås Födelseår: 1940 Lars Fors Bäckaströmsgatan 18 504 57 Borås Födelseår: 1940 Jag är född i Malmö och vi bodde på Kilian Zollsgatan vid Ribersborg. På stranden stod ett antal luftvärnskanoner, som man använde för att skjuta

Läs mer

Självbiografiskt upprop om IT-historia

Självbiografiskt upprop om IT-historia Självbiografiskt upprop om IT-historia Sten-Sture Tersmeden f. 1942. Laura Grubbs väg 5, 18377 Täby 1 Bakgrund Född i Stockholm och bodde i den då nya stadsdelen Gärdet de sju första åren. Sen fick min

Läs mer

Bengt Gällmo. En intervju av Per Lundin 13 februari 2008. Intervju 9. Från matematikmaskin till IT

Bengt Gällmo. En intervju av Per Lundin 13 februari 2008. Intervju 9. Från matematikmaskin till IT Bengt Gällmo En intervju av Per Lundin 13 februari 2008 Intervju 9 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Kjell Hellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008. Intervju 98. Från matematikmaskin till IT

Kjell Hellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008. Intervju 98. Från matematikmaskin till IT Kjell Hellberg En intervju av Gustav Sjöblom 29 februari 2008 Intervju 98 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

4 1b 1955-59: Från Besk maskinkod till Algol. 7 3a 1964-68: System- och distriktschef på Idata-G. 10 4b 1968-74: Upptagen av administration

4 1b 1955-59: Från Besk maskinkod till Algol. 7 3a 1964-68: System- och distriktschef på Idata-G. 10 4b 1968-74: Upptagen av administration tst sid 1 2009-03-30 1 0a Förord 2 0b Snabbkurs i programmering 3 1a 1955-59: Läroår 4 1b 1955-59: Från Besk maskinkod till Algol 5 2a 1959-64: Facit EDB-central i Göteborg 6 2b 1959-64: Facit-Algol 7

Läs mer

Jag föddes i Stockholm 1938. Min far dog när jag var 6 månader gammal, så min mor var ensamförsörjande och med begränsad utbildning.

Jag föddes i Stockholm 1938. Min far dog när jag var 6 månader gammal, så min mor var ensamförsörjande och med begränsad utbildning. Min IT-historia Carl-Uno Manros 700 Carnegie Street #3724 Henderson, NV 89052, USA Tel +1-702-617-9414 Fax +1-702-617-9417 Email carl@manros.com Allmän bakgrund o0ch privatliv Jag föddes i Stockholm 1938.

Läs mer

Torsten Bergner. En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007. Intervju 17. Från matematikmaskin till IT

Torsten Bergner. En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007. Intervju 17. Från matematikmaskin till IT Torsten Bergner En intervju av Gustav Sjöblom 8 oktober 2007 Intervju 17 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

TEMA GUDAR. DATASAABs HISTORIA

TEMA GUDAR. DATASAABs HISTORIA B I T S & B Y T E S UR DATASAABs HISTORIA TEMA GUDAR I början av 1970-talet skedde stora omvälvningar inom Datasaab, som då fortfarande var en del av Saab- Scania. Tunga linjen med D22-D23 såldes till

Läs mer

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT

Folke Karling. En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007. Intervju 48. Från matematikmaskin till IT Folke Karling En intervju av Gustav Sjöblom 20 december 2007 Intervju 48 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Sven Tafvelin. En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008. Intervju 55. Från matematikmaskin till IT

Sven Tafvelin. En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008. Intervju 55. Från matematikmaskin till IT Sven Tafvelin En intervju av Sofia Lindgren 25 februari 2008 Intervju 55 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

TEMA D21. DATASAABs HISTORIA

TEMA D21. DATASAABs HISTORIA B I T S & B Y T E S UR DATASAABs HISTORIA TEMA D21 I slutet av 1950-talet fick en liten grupp ingenjörer på Saab det då rent science fiction-betonade uppdraget att placera en datamaskin i en robot eller

Läs mer

Jerry Lundqvist. En intervju av Gustav Sjöblom 10 april 2008. Intervju 91. Från matematikmaskin till IT

Jerry Lundqvist. En intervju av Gustav Sjöblom 10 april 2008. Intervju 91. Från matematikmaskin till IT Jerry Lundqvist En intervju av Gustav Sjöblom 10 april 2008 Intervju 91 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg

Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg Gunnar Rylander & Staffan Ahlberg En intervju av Gustav Sjöblom 19 december 2007 Intervju 78 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till

Läs mer

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH LTH nytt FLIP FOR ENGLISH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 Biokraftverk blir skola Allt om X-jobben Anna vinner pris! LTH-NYTT NR 2 2013 18 28 24 8 Kronan på verket EXAMENSARBETET HAR ALLTID

Läs mer

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige 1901 fick hon en fråga om hon ville skriva en ny läsebok i geografi för folkskolan. Selma tackade ja. Hon hade en idé om att boken skulle bli lärorik men också spännande och rolig. Selma hade ju själv

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Marie-Louise Bachman

Marie-Louise Bachman Marie-Louise Bachman En intervju av Anna Orrghen 9 november 2007 Intervju 15 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

En vänbok till Birgitta Olander

En vänbok till Birgitta Olander Printed by Media-Tryck, Lund 2012, Sweden En vänbok till Birgitta Olander Olof Sundin Förord Karin Engström En bibliotekarie i webbranschen Marita Fagerlind Sagan BIVIL från metadata till midi-karaoke

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kurt Gladh. En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007. Intervju 93. Från matematikmaskin till IT

Kurt Gladh. En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007. Intervju 93. Från matematikmaskin till IT Kurt Gladh En intervju av Jan af Geijerstam 17 oktober 2007 Intervju 93 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Crister Stjernfelt. En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007. Intervju 70. Från matematikmaskin till IT

Crister Stjernfelt. En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007. Intervju 70. Från matematikmaskin till IT Crister Stjernfelt En intervju av Gustav Sjöblom 18 december 2007 Intervju 70 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

ADB i folkbokföring och beskattning

ADB i folkbokföring och beskattning ADB i folkbokföring och beskattning Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 17 januari 2008 Julia Peralta (red.) Stockholm 2008 1 Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955?

Nästa kontakt med datortekniken kom när jag fick gå en kurs på programmering av BESK som då varit i drift en tid. Kan det ha varit 1955? MINA DATAMINNEN Författare Lars Persson 2007-08-29 LP Jag är född 24. Far var sergeant på KA1 i Vaxholm och lyckades med sin minimala lön bekosta mina studier tills jag blev civilingenjör i elektroteknik

Läs mer