Opening and Welcome Said Mahmoudi (Dean, Faculty of Law, Stockholm University)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9.00-9.15 Opening and Welcome Said Mahmoudi (Dean, Faculty of Law, Stockholm University)"

Transkript

1 Faculty of law C O N F E R E N C E O N L E G A L T H E O R Y M A Y 18-19, 2009 M O ND A Y, M A Y 18T H - LAW A ND O T H ER D ISCIPLIN ES SESSION 1 C H A IRPE RSO N: PE T E R W A H L G R E N (F A C U L T Y O F L A W, ST O C K H O L M U NI V E RSI T Y) Registration and Coffee Opening and Welcome Said Mahmoudi (Dean, Faculty of Law, Stockholm University) Therapeutic Jurisprudence David B. Wexler (Rogers College of Law, University of Arizona) Problems of Objectivity - Theories and Methods in F eminist Legal Studies Eva-Maria Svensson (Department of Law, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg) Coffee-break What is Customary Law? Christian Dahlman (Faculty of Law, Lund University) What's the Point of Using Other Sciences in Legal Science? Minna Gräns (Faculty of Law, Uppsala University)

2 Lunch at F akultetsklubben SESSION 2 C H A IRPE RSO N: E V A-M A RI A SV E NSSO N (D EPA R T M E N T O F L A W, SC H O O L O F B USIN ESS, E C O N O M I CS A ND L A W, UNI V E RSI T Y O F G O T H E NBUR G) Law and Psychiatry; Paradigms in Legislation on Compulsory Psychiatric Treatment Moa Kindström Dahlin (Faculty of Law, Stockholm University) The Need for Other Sciences in Jurisprudence. Victimology as an Example Görel Granström (Faculty of Law, Umeå University) Coffee-break How is the Content of Foreign Law to be Determined? Herbert Jacobson (Division for Law and Legal Rights, Department of Management and Engineering, Linköping University) The Legal Subject Who Does not Exist Eva Schömer (School of Management and Economics, Växjö University) Dinner in the city

3 T ISD A G 19 M AJ SV E NSK F ORSKNING I ALLMÄN RÄTTSLÄRA SESSION 3 M O D E R A T O R: M INN A G R Ä NS (JURIDISK A F A K U L T E T E N, UPPSA L A UNI V E RSI T E T) Teoretiska och metodologiska problem för doktorander Håkan Gustafsson (Juridiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet) Brottsoffers rättigheter i rättskedjan En rättsvetenskaplig studie av samordning, samverkan och utbildning Therese Enarsson (Juridiska Fakulteten, Umeå universitet) Kaffe En metod för att utröna allemansrättens innehåll Åsa Åslund (Avdelningen för rätt och rättsfilosofi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet) Lunch Årsmöte för medlemmar i Svenska föreningen för rättsoch socialfilosofi. (Medlemmar är alla som betalar in 45 kr kronor, dvs. årsavgiften för 2009, på postgiro senast den 2 april 2009.) SESSION 4 M O D E R A T O R: C H RIST I A N D A H L M A N (JURIDISK A F A K U L T E T E N, L UNDS UNI V E RSI T E T) De rättsliga förutsättningarna för internationell delegation: ett komparativt perspektiv Carl Lebeck (Juridiska institutionen, Stockholms universitet) Kaffe Hayek's objection to Constructivist Rationalism and its Relevance for Well-fare State Legislation Cyril Holm (Juridiska institutionen, Uppsala universitet)

4 Methodological Problems and Prospects in Law and Development Richard Sannerholm (Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro högskola) SLUTDISKUSSION M O D E R A T O R: PE T E R W A H L G R E N (JURIDISK A INST I T U T I O N E N, ST O C K H O L MS UNI V E RSI T E T) Gemensam slutdiskussion Buffé

5 T U ESD A Y, M A Y 19T H T H E R APE U T I C JURISPRUD E N C E IN SW E D E N Introduction Christian Diesen (Stockholm University) Criminalizing the Sex-Buyer as a Proactive Means and Rape Law Based on Coercion as an Obstacle to Gender Equality Ulf Holmberg (Högskolan i Kristianstad) Psychological Well-being Related to Police Interviews; a Therapeutic Jurisprudential Approach Lunch Stefan Sjöström & Kate Diesfeld (Umeå University) Therapeutic Deliberations in Legal decisions about Civil Commitment, Comparing New Zealand and Sweden Maritha Jacobson & Anna Hollander (Umeå University & Stockholm University) The Best Interest of the Child and the Needs of the Child How are the Legal and Therapeutic Norms Defined? Kerstin Nordlöf (Örebro University) Juvenile Jurisprudence Panel discussion with David Wexler.

6 Härmed har vi glädjen att bjuda in Dig till D E N Å R L I G A K O N F E R E NSE N F Ö R SV E NSK A A V D E L NIN G E N A V IN T E RN A T I O N E L L A F Ö R E NIN G E N I R Ä T TS- O C H SO C I A L F I L OSO F I (I.V.R.) ST O C K H O L M M AJ 2009 Första konferensdagen, den 18 maj, innehåller presentationer på temat Law and Other Disciplines. Såväl presentationer som diskussioner hålls på engelska med anledning av vår inledande talare professor David B. Wexler (University of Arizona and University of Puerto Rico). Andra konferensdagen, den 19 maj, utgörs av den mer traditionella minikonferensen i rättsteori, där pågående forskning i allmän rättslära i Sverige presenteras och diskuteras, se bifogat dokument A. Den 19 maj hålls en parallell konferens: Therapeutic Jurisprudence in Sweden, med anledning av David B. Wexlers besök i Sverige, se bifogat dokument B. Det är valfritt att delta vid en eller båda konferensdagarna samt vilken konferens Du önskar delta i under andra konferensdagen. Vi vill med denna inbjudan uppmuntra Dig att redan nu meddela om/när Du avser att delta samt vilken konferens som Du önskar delta i den 19 maj. Orsaken till detta rör främst lokalbokning men också planering av måltider m.m. A N M Ä L A N Anmälan för deltagande måste vara oss till handa senast den 1 mars 2009 och skickas till Moa Kindström Dahlin, Ange utöver Ditt namn universitet, institution, myndighet osv. I anmälan ska därutöver anges om Du: Avser delta vid konferens den 18 maj (Law and Other Disciplines) Avser delta vid konferens den 19 maj (Svensk forskning i allmän rättslära) Avser delta vid konferens den 19 maj (Therapeutic Jurisprudence in Sweden) Önskar lunch den 18 maj Önskar middag den 18 maj Önskar lunch den 19 maj Önskar middagsbuffé den 19 maj Har behov av kostavvikelser

7 K OST N A D Konferensen är kostnadsfri. Vid uppmuntrar dock alla konferensdeltagare att bli medlemmar i I.V.R. (http://www.ivr2003.net/bologna/). Medlem är den som betalar in 45 kr kronor, dvs. årsavgiften för 2009, på postgiro senast den 2 april (Kom ihåg att ange namn och att summan avser årsavgiften för 2009.) Årsmöte hålls för medlemmar i svenska avdelningen av Internationella föreningen för rätts- och socialfilosofi under andra konferensdagen (se bifogat dokument A). Under mötet ska bl.a. diskuteras stadgar för I.V.R.:s svenska avdelning, ny web-sida osv. Vi står för både lunch och middag under förutsättning att föranmälan skett. Resa och boende bekostas och ombesörjs av deltagarna själva. B O E ND E K A R T A Ö V E R C A MPUS I N F O O M ST O C K H O L MS UNI V E RSI T E T F R Å G O R? K O N T A K T A eller Väl mött! /Bästa hälsningar, Mauro och Moa

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION SKOLANS LEDARKONVENT STOCKHOLM 2014 ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION Skolans ledarkonvent en konferens för dig som är förskolechef, skolledare eller skolchef 26-27 november 2014 Münchenbryggeriet,

Läs mer

Medlemsinformation nr 78. December 2011

Medlemsinformation nr 78. December 2011 bladet Medlemsinformation nr 78 December 2011 Innehåll: Hej alla glada SSL-medlemmar Redaktörens sida Information från ordförande, Karin Karlsson SSL 25 år 2012, och info om skrivarkurs på Öland, Karin

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar

Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar Inbjudan till konferensen: Utvärderingars värde värden i utvärderingar SVUFs försessioner 7 oktober 2015 SVUFs konferens 8-9 oktober 2015 2015 års nationella utvärderingskonferens Utvärderingars värde

Läs mer

Den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige

Den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige Den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige nr 2 2011 årgång 39 Den 1 2 oktober 2010 hölls en nationell konferens i nationalekonomi i Lund. Konferensen samlade 140 deltagare och innehöll

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

OFFENTLIG PRESS- & MEDIEHANTERING

OFFENTLIG PRESS- & MEDIEHANTERING OFFENTLIG PRESS- Press- & Mediestrategier för offentlig sektor 26 november, 2014 Bygget Konferens, Stockholm 4,7 i betyg senast Konferensen för dig som arbetar med press och mediehantering inom offentlig

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Konferensprogram och abstrakt FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Jämställda doktorander? Nationell Jämställdhetskonferens 7-8 maj 2012, Lund www.lu.se/jamstalldhetskonferens2012 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 Ordförande har ordet VI HAR VÄNT BLAD, åtminstone i Göteborg, för våren är här och vi har lagt vintern bakom

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 3 - december 2012 ORDFÖRANDEBREV FRÅN SKÅNEKRETSEN Bäste OMEP:are! Nu lackar det mot jul med solljus mot gnistrande snö och kvällar med mys runt tända ljus. Likt

Läs mer

S S B A K T U E L LT

S S B A K T U E L LT 2 innehåll 15 16 3 Ordförandes ord Hej alla medlemmar! Det är mycket på gång i föreningen. Vi blickar tillbaka på ICPR, det största arrangemanget i SSBAs historia. Det blev genomgående en mycket lyckad

Läs mer

Nationell konferens om patientsäkerhet

Nationell konferens om patientsäkerhet Nationell konferens om Program patientsäkerhet En konferens med syfte att: öka förståelsen för varför människor begår misstag redovisa goda exempel på förbättringsprojekt Nationell konferens om patientsäkerhet

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 OKTOBER 2009 Sjukhusfysikermötet 7-9 2 Kongressombuden 3 Ordföranden 4 Löneprocessen

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer