350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02"

Transkript

1 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

2 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (alla andra länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter Kapitel 2 ReadyNAS Duo v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 3 ReadyNAS NV+ v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 4 Diskar Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk Bilaga A Standardvärden och tekniska specifikationer fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer Säkerhetsvarningar Elsäkerhet Allmänna säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar

4 Bilaga B Meddelande om överensstämmelse Sakregister 4

5 1. Komma igång 1 Grattis till ditt köp av lagringssystemet NETGEAR ReadyNAS. I Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 beskrivs lagringssystemens fysiska funktioner för Duo v2och NV+ v2. Det här kapitlet innehåller följande avsnitt: Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter 5

6 Ytterligare dokumentation Mer information om att konfigurera, hantera och använda din ReadyNAS Duo v2 eller ditt lagringssystem för NV+ v2 hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på NETGEAR har en webbplats för ReadyNAS-produkter. Besök där du hittar recensioner, självstudiekurser, jämförelsediagram, programvaruuppdateringar, dokumentation, ett aktivt användarforum och mycket mer. Komma igång 6

7 Installationsplats ReadyNAS, Duo v2 eller NV+ v2 passar bäst i hemmet eller på det lilla kontoret där den får vara fristående. Den kompakta storleken gör att du kan installera den på ett skrivbord, en hylla eller i en garderob. Välj en plats för enheten som uppfyller följande kriterier: Att kablar kan anslutas utan problem. Att vatten eller fukt inte kan komma in i enheten. Att luftflödet kring enheten och i ventilerna på sidorna inte hindras. Att luften är så dammfri som möjligt. Att temperaturgränserna vid drift inte överskrids. Att strömkabeln kan anslutas säkert till UPS-enheten om du använder en sådan enhet som skydd. Systemkrav För ReadyNAS Duo v2 eller NV+ v2 krävs följande: en Ethernet-anslutning ett av operativsystemen Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac OS, UNIX eller Linux en av webbläsarna Internet Explorer 7.0+, Apple Safari, 2.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Opera 9.5+ eller Google Chrome 10+ Hårddisk eller hårddiskar som finns i NETGEARs lista över kompatibel maskinvara finns på Komma igång 7

8 Disklösa enheter Om du har köpt ett ReadyNAS-lagringssystem utan förinstallerade hårddiskar måste du göra följande åtgärd innan du börjar använda enheten. I exemplet nedan visas hur det går till med Duo v2, men samma anvisningar gäller för NV+ v2. Så här förbereder du en disklös enhet för användning: 1. Skaffa minst en hårddisk från NETGEARs lista över kompatibel maskinvara. Mer information hittar du på Om du använder en disk som redan har formaterats behöver du först gå igenom försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan Stäng av enheten och gör så här för att sätta in en disk i enhetsfacket: a. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. Komma igång 8

9 b. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. c. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. 3. Slå på enheten. 4. Om du använder formaterade diskar gör du en omstart av fabriksinställningarna. Mer information finns under Startmenyn på sidan 16 och Formaterade diskar på sidan 27. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2 TM. Om du använder en disk som redan har formaterats och vill behålla informationen som finns på den måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Det kan ta upp till 30 minuter att återställa fabriksinställningarna. Vid en sådan omstart testas och formateras disken, operativsystemet installeras och det skapas en volym. Du kan följa förloppet i RAIDar. Mer information om RAIDar hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Om du installerar flera diskar samtidigt måste de synkroniseras. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Komma igång 9

10 2. ReadyNAS Duo v2 2 I det här kapitlet ges en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS Duo v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 10

11 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS Duo v Figur 1. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS Duo v2 1. Strömknapp och lampa 2. Lampor för diskaktivitet 3. Utblåsventil 4. USB 2.0-port 5. Knapp för säkerhetskopiering 6. Statuslampa för USB och säkerhetskopiering 7. Lampor för disk 1 och disk 2 8. Dörr till enhetsfack ReadyNAS Duo v2 11

12 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS Duo v Figur 2. Enhetsfack i ReadyNAS Duo v2 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS Duo v2 12

13 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS Duo v Figur 3. ReadyNAS Duo v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS Duo v2 13

14 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS Duo v Figur 4. Baksidan av ReadyNAS Duo v2 1. Utblåsfläkt 2. Kensington-lås 3. Knapp för återställning 4. USB 3.0-portar 5. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 6. Kontakt för strömadapter ReadyNAS Duo v2 14

15 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av Duo v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS Duo v2 15

16 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS Duo v2 16

17 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt hålla återställningsknappen intryckt tills lamporna för strömknappen, disk 1, disk 2 och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. De olika startlägena visas på enheten med hjälp av lamporna. Mer information finns i tabellen nedan: Startläge Statuslampa Beskrivning Ström lampa Disk 1: lampa Disk 2 lampa USB och säkerhetskopiering lampa Normal Strömknappen tänds. Fabriksinställningar Lampan för disk 1 tänds. Installera om operativsystemet Lampan för disk 2 tänds. Tech support (Teknisk support) Lampan för USB och säkerhetskopiering tänds. Hoppa över volymkontroll Lampan för strömknappen och disk 1 tänds. Minnestest Lampan för strömknappen och disk 2 tänds. Disktest Förklaring: Strömlampan och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. På: Av: 6. Bekräfta ditt val av startläge genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS Duo v2 17

18 3. ReadyNAS NV+ v2 3 Det här kapitlet innehåller en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS NV+ v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 18

19 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS NV+ v Figur 5. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS NV+ v2 1. Utblåsventiler 2. USB 2.0-port 3. Knapp och lampa för säkerhetskopiering 4. Disklampor 5. Lampor för diskaktivitet 6. Strömknapp och lampa 7. Dörr till enhetsfack 8. Statusskärm ReadyNAS NV+ v2 19

20 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS NV+ v Figur 6. ReadyNAS NV+ v2 Plats för enhetsfack 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS NV+ v2 20

21 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS NV+ v Figur 7. ReadyNAS NV+ v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS NV+ v2 21

22 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS NV+ v Figur 8. Baksidan av ReadyNAS NV+ v2 1. Knapp för återställning 2. USB 3.0-portar 3. Strömkontakt 4. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 5. Utblåsfläkt 6. Kabelklämma 7. Kensington-lås ReadyNAS NV+ v2 22

23 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2, 3, 4) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av NV+ v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS NV+ v2 23

24 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS NV+ v2 24

25 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt att hålla återställningsknappen intryckt tills en startmeny visas på statusskärmen. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. Det aktuella startläget visas på statusskärmen. 6. När önskat startläge visas på statusskärmen bekräftar du ditt val genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS NV+ v2 25

26 4. Diskar 4 Använd endast diskar som kan användas av ReadyNAS-lagringssystemet. Om du använder diskar som inte hanteras kan NETGEARs tekniska support inte hjälpa dig. Mer information om vilka diskar du kan använda finns i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara som finns på adressen Mer information om hur du konfigurerar diskarna i ditt lagringssystem ReadyNAS hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Det här kapitlet innehåller följande ämnen: Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk 26

27 Formaterade diskar Observera försiktighetsåtgärderna nedan om du använder diskar som redan har formaterats i ReadyNAS-enheten. Tabell 1. Försiktighetsåtgärder för formaterade diskar Enhetsstatus ReadyNAS-enheten har inga diskar (disklös enhet) Försiktighetsåtgärd Stäng av enheten och sätt i disken enligt anvisningarna i avsnittet Disklösa enheter på sidan 8. Starta sedan om med fabriksinställningarna enligt anvisningarna i Startmenyn på sidan 16. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Du måste genomföra den här processen för att kunna använda en formaterad disk i enheten. Om du till exempel försöker använda en disk som är formaterad för Duo v1, NV+ v1 eller ett Windows-operativsystem, visas felmeddelandet Felaktig rot i RAIDar. ReadyNAS-enheten kan användas med en eller flera diskar När enheten är igång sätter du in disken i ett tomt fack enligt anvisningarna i avsnittet Lägga till en disk på sidan 28. Disken formateras automatiskt till samma format som de befintliga diskarna. Obs! Detta innebär att alla data raderas på den formaterade disken. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Formaterade diskar visas i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara, som du hittar på Diskar 27

28 Lägga till en disk Du kan lägga till en hårddisk i ett tomt diskfack. Du måste inte stänga av enheten innan du lägger till en disk. Läs försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ska lägga till en formaterad disk i Duo v2, NV+ v2. Så här lägger du till en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. 2. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. Diskar 28

29 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. I Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 finns information om att lägga till diskar i en disklös enhet. Den hittar du på och här kan du även läsa om hur du använder RAIDar till att identifiera enheten i det lokala nätverket. Meddelande om diskfel Om en disk skadas meddelas du om det via e-post. Du måste konfigurera e-postvarningar om det ska skickas ut meddelanden. I ReadyNAS-infopanelen får du information om den skadade disken. NETGEAR rekommenderar att du använder en disk av samma modell när du ersätter en disk som det är fel på. I ReadyNAS-infopanelen kan du ta reda på diskens tillverkare och vilken modell du har använt i enheten. Mer information om hur du konfigurerar e-postvarningar och använder ReadyNAS-infopanelen hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på VARNING! Oavsett hur många hårddiskar som finns installerade i enheten måste alla diskfack vara kvar i enhetsfacken så att luftflödet upprätthålls. Diskar 29

30 Byta ut en disk Om en disk skulle skadas så skickas e-postvarningar och statusmeddelanden om behovet av att ersätta disken. Diskplatser kan bytas under drift i ReadyNAS, så du behöver inte stänga av enheten när du ska byta ut en disk. Se försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ersätter en disk med en som redan har formaterats. Så här byter du ut en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Diskhandtaget fälls ut. Diskar 30

31 2. Dra ut diskfacket och byt ut disken Hårddisk 2. Tomt diskfack 3. Disk placerad i facket Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. Diskar 31

32 A. Standardvärden och tekniska specifikationer A Den här bilagan innehåller följande avsnitt: fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer 32

33 Fabriksinställningar I tabellen nedan anges fabriksinställningarna för lagringssystemen ReadyNAS, Duo v2 och NV+ v2. Funktion Standard Logga in URL-adress för användarinloggning när ReadyNAS inte är ansluten till en DHCP-server Administratörsnamn (skiftlägeskänsligt) Administratörslösenord (skiftlägeskänsligt) https:// /admin admin password Administration Systemkonfiguration Verktyg för identifiering, övervakning av status för flera enheter och RAID-formatering ReadyNASWebbaserad konfiguration och statusövervakning med FrontView i infopanel RAIDar för Windows, Mac och Linux LAN-anslutningar MAC-adress Se väggfästet på enheten MTU-storlek Ethernet-port LAN-IP-adress Auto Sense 10/100/1000BASE-T, RJ-45 Fås via DHCP Standardvärden och tekniska specifikationer 33

34 Duo v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS Duo v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 2 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 142 x 101 x 220 mm 5,60 x 3,98 x 8,70 tum Vikt: 2,07 kg utan diskar Strömförbrukning: 24,2 W, normalt (med 2 x 1 TB när den körs) 21,3 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 34

35 NV+ v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS NV+ v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 4 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 170 x 250 x 285 mm 6,70 x 10,00 x 11,20 tum Vikt: 6,70 kg exklusive diskar Strömförbrukning 48,4 W, normalt (med 4 x 1 TB när den körs) 41,1 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 35

36 Säkerhetsvarningar 1. Eluttaget ska vara i närheten av utrustningen och lättåtkomligt. 2. Följ säkerhetsinstruktionerna för batteriet. FARA: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FELAKTIG TYP. SLÄNG ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA. 3. Enheterna och tillhörande LAN-anslutningar ska endast anslutas till utrustning i samma byggnad. Elsäkerhet Undvik skada på dig själv och ReadyNAS genom att följa vanliga elsäkerhetsprocedurer: Känn till var strömomkopplarna på chassina sitter, samt var rummets nödströmomkopplare, frånkopplingsväxel eller elskåp sitter. Om en elolycka inträffar kan du då snabbt stänga av strömmen till systemet. Koppla alltid från strömmen till systemet när du tar bort eller installerar huvudsystemkomponenter som moderkort eller minnesmoduler. När du kopplar från strömmen ska du först stänga av systemet från operativsystemet och sedan koppla från strömsladdarna till all strömförsörjning i systemet. Använd alltid endast en hand när du arbetar med påslagen elektrisk utrustning. Då undviker du att skapa en sluten krets som skapar en elektrisk chock. Var mycket försiktig när du använder metallverktyg eftersom de enkelt kan skada elektriska komponenter och kretskort vid beröring. Använd inte mattor som är avsedda att minska statisk elektricitet som skydd mot elektriska stötar. Använd istället särskilda gummimattor som är avsedda att isolera. Använd endast strömsladdar med jordade kontakter och anslut dem till jordade eluttag. Allmänna säkerhetsföreskrifter Undvik problem med säkerheten genom att följa de här allmänna reglerna: Håll rent och fritt från skräp kring ReadyNAS. Du hittar information om din specifika ReadyNAS-enhet i de tekniska specifikationerna i den här användarhandboken. Batteriet måste bytas ut mot ett likadant batteri eller ett liknande batteri som rekommenderas av tillverkaren. Släng använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Standardvärden och tekniska specifikationer 36

37 FARA: Om batteriet sätts i upp och ned med polerna åt fel håll finns det risk att det exploderar. Utbytbara, lödda säkringar på huvudkortet: Endast utbildade servicetekniker bör byta ut självåterställande PTC-säkringar (positive temperature coefficient) på huvudkortet. De får endast bytas ut mot nya säkringarna som är likadana som eller likvärdiga de gamla säkringarna. Kontakta teknisk support om du behöver information eller support. Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar Statiska urladdningar genereras av två objekt med olika elektrisk laddning som kommer i kontakt med varandra. En statisk urladdning skapas i syfte att neutralisera skillnaden, och det här kan skada elektroniska komponenter och kretskort. Följande åtgärder räcker vanligen till att neutralisera skillnaden innan kontakt så att du skyddar din utrustning mot statiska urladdningar: Använd en jordad handledsrem som är avsedd att förhindra statiska urladdningar. Behåll alla komponenter och kretskort i sina antistatiska påsar tills du ska använda dem. Vidrör ett jordat metallobjekt innan du tar ut kortet ur den antistatiska påsen. Låt inte någon av komponenterna eller kretskorten komma i kontakt med dina kläder eftersom de kan behålla en viss laddning trots att du bär en handledsrem. Hantera kretskort genom att hålla dem i kanterna. Vidrör inte några komponenter, externa chip, minnesmoduler eller kontakter. När du hanterar chip och moduler ska du undvika att vidröra stiften. Lägg tillbaka huvudkort och komponenter i sina antistatiska påsar när de inte används. Se till att datorchassit ger utmärkt konduktivitet mellan strömenhet, hölje, monteringsskruvar och huvudkort så att systemet blir jordat. Standardvärden och tekniska specifikationer 37

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer