350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02"

Transkript

1 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

2 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (alla andra länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter Kapitel 2 ReadyNAS Duo v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 3 ReadyNAS NV+ v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 4 Diskar Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk Bilaga A Standardvärden och tekniska specifikationer fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer Säkerhetsvarningar Elsäkerhet Allmänna säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar

4 Bilaga B Meddelande om överensstämmelse Sakregister 4

5 1. Komma igång 1 Grattis till ditt köp av lagringssystemet NETGEAR ReadyNAS. I Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 beskrivs lagringssystemens fysiska funktioner för Duo v2och NV+ v2. Det här kapitlet innehåller följande avsnitt: Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter 5

6 Ytterligare dokumentation Mer information om att konfigurera, hantera och använda din ReadyNAS Duo v2 eller ditt lagringssystem för NV+ v2 hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på NETGEAR har en webbplats för ReadyNAS-produkter. Besök där du hittar recensioner, självstudiekurser, jämförelsediagram, programvaruuppdateringar, dokumentation, ett aktivt användarforum och mycket mer. Komma igång 6

7 Installationsplats ReadyNAS, Duo v2 eller NV+ v2 passar bäst i hemmet eller på det lilla kontoret där den får vara fristående. Den kompakta storleken gör att du kan installera den på ett skrivbord, en hylla eller i en garderob. Välj en plats för enheten som uppfyller följande kriterier: Att kablar kan anslutas utan problem. Att vatten eller fukt inte kan komma in i enheten. Att luftflödet kring enheten och i ventilerna på sidorna inte hindras. Att luften är så dammfri som möjligt. Att temperaturgränserna vid drift inte överskrids. Att strömkabeln kan anslutas säkert till UPS-enheten om du använder en sådan enhet som skydd. Systemkrav För ReadyNAS Duo v2 eller NV+ v2 krävs följande: en Ethernet-anslutning ett av operativsystemen Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac OS, UNIX eller Linux en av webbläsarna Internet Explorer 7.0+, Apple Safari, 2.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Opera 9.5+ eller Google Chrome 10+ Hårddisk eller hårddiskar som finns i NETGEARs lista över kompatibel maskinvara finns på Komma igång 7

8 Disklösa enheter Om du har köpt ett ReadyNAS-lagringssystem utan förinstallerade hårddiskar måste du göra följande åtgärd innan du börjar använda enheten. I exemplet nedan visas hur det går till med Duo v2, men samma anvisningar gäller för NV+ v2. Så här förbereder du en disklös enhet för användning: 1. Skaffa minst en hårddisk från NETGEARs lista över kompatibel maskinvara. Mer information hittar du på Om du använder en disk som redan har formaterats behöver du först gå igenom försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan Stäng av enheten och gör så här för att sätta in en disk i enhetsfacket: a. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. Komma igång 8

9 b. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. c. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. 3. Slå på enheten. 4. Om du använder formaterade diskar gör du en omstart av fabriksinställningarna. Mer information finns under Startmenyn på sidan 16 och Formaterade diskar på sidan 27. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2 TM. Om du använder en disk som redan har formaterats och vill behålla informationen som finns på den måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Det kan ta upp till 30 minuter att återställa fabriksinställningarna. Vid en sådan omstart testas och formateras disken, operativsystemet installeras och det skapas en volym. Du kan följa förloppet i RAIDar. Mer information om RAIDar hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Om du installerar flera diskar samtidigt måste de synkroniseras. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Komma igång 9

10 2. ReadyNAS Duo v2 2 I det här kapitlet ges en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS Duo v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 10

11 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS Duo v Figur 1. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS Duo v2 1. Strömknapp och lampa 2. Lampor för diskaktivitet 3. Utblåsventil 4. USB 2.0-port 5. Knapp för säkerhetskopiering 6. Statuslampa för USB och säkerhetskopiering 7. Lampor för disk 1 och disk 2 8. Dörr till enhetsfack ReadyNAS Duo v2 11

12 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS Duo v Figur 2. Enhetsfack i ReadyNAS Duo v2 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS Duo v2 12

13 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS Duo v Figur 3. ReadyNAS Duo v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS Duo v2 13

14 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS Duo v Figur 4. Baksidan av ReadyNAS Duo v2 1. Utblåsfläkt 2. Kensington-lås 3. Knapp för återställning 4. USB 3.0-portar 5. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 6. Kontakt för strömadapter ReadyNAS Duo v2 14

15 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av Duo v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS Duo v2 15

16 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS Duo v2 16

17 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt hålla återställningsknappen intryckt tills lamporna för strömknappen, disk 1, disk 2 och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. De olika startlägena visas på enheten med hjälp av lamporna. Mer information finns i tabellen nedan: Startläge Statuslampa Beskrivning Ström lampa Disk 1: lampa Disk 2 lampa USB och säkerhetskopiering lampa Normal Strömknappen tänds. Fabriksinställningar Lampan för disk 1 tänds. Installera om operativsystemet Lampan för disk 2 tänds. Tech support (Teknisk support) Lampan för USB och säkerhetskopiering tänds. Hoppa över volymkontroll Lampan för strömknappen och disk 1 tänds. Minnestest Lampan för strömknappen och disk 2 tänds. Disktest Förklaring: Strömlampan och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. På: Av: 6. Bekräfta ditt val av startläge genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS Duo v2 17

18 3. ReadyNAS NV+ v2 3 Det här kapitlet innehåller en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS NV+ v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 18

19 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS NV+ v Figur 5. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS NV+ v2 1. Utblåsventiler 2. USB 2.0-port 3. Knapp och lampa för säkerhetskopiering 4. Disklampor 5. Lampor för diskaktivitet 6. Strömknapp och lampa 7. Dörr till enhetsfack 8. Statusskärm ReadyNAS NV+ v2 19

20 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS NV+ v Figur 6. ReadyNAS NV+ v2 Plats för enhetsfack 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS NV+ v2 20

21 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS NV+ v Figur 7. ReadyNAS NV+ v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS NV+ v2 21

22 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS NV+ v Figur 8. Baksidan av ReadyNAS NV+ v2 1. Knapp för återställning 2. USB 3.0-portar 3. Strömkontakt 4. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 5. Utblåsfläkt 6. Kabelklämma 7. Kensington-lås ReadyNAS NV+ v2 22

23 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2, 3, 4) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av NV+ v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS NV+ v2 23

24 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS NV+ v2 24

25 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt att hålla återställningsknappen intryckt tills en startmeny visas på statusskärmen. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. Det aktuella startläget visas på statusskärmen. 6. När önskat startläge visas på statusskärmen bekräftar du ditt val genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS NV+ v2 25

26 4. Diskar 4 Använd endast diskar som kan användas av ReadyNAS-lagringssystemet. Om du använder diskar som inte hanteras kan NETGEARs tekniska support inte hjälpa dig. Mer information om vilka diskar du kan använda finns i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara som finns på adressen Mer information om hur du konfigurerar diskarna i ditt lagringssystem ReadyNAS hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Det här kapitlet innehåller följande ämnen: Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk 26

27 Formaterade diskar Observera försiktighetsåtgärderna nedan om du använder diskar som redan har formaterats i ReadyNAS-enheten. Tabell 1. Försiktighetsåtgärder för formaterade diskar Enhetsstatus ReadyNAS-enheten har inga diskar (disklös enhet) Försiktighetsåtgärd Stäng av enheten och sätt i disken enligt anvisningarna i avsnittet Disklösa enheter på sidan 8. Starta sedan om med fabriksinställningarna enligt anvisningarna i Startmenyn på sidan 16. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Du måste genomföra den här processen för att kunna använda en formaterad disk i enheten. Om du till exempel försöker använda en disk som är formaterad för Duo v1, NV+ v1 eller ett Windows-operativsystem, visas felmeddelandet Felaktig rot i RAIDar. ReadyNAS-enheten kan användas med en eller flera diskar När enheten är igång sätter du in disken i ett tomt fack enligt anvisningarna i avsnittet Lägga till en disk på sidan 28. Disken formateras automatiskt till samma format som de befintliga diskarna. Obs! Detta innebär att alla data raderas på den formaterade disken. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Formaterade diskar visas i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara, som du hittar på Diskar 27

28 Lägga till en disk Du kan lägga till en hårddisk i ett tomt diskfack. Du måste inte stänga av enheten innan du lägger till en disk. Läs försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ska lägga till en formaterad disk i Duo v2, NV+ v2. Så här lägger du till en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. 2. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. Diskar 28

29 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. I Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 finns information om att lägga till diskar i en disklös enhet. Den hittar du på och här kan du även läsa om hur du använder RAIDar till att identifiera enheten i det lokala nätverket. Meddelande om diskfel Om en disk skadas meddelas du om det via e-post. Du måste konfigurera e-postvarningar om det ska skickas ut meddelanden. I ReadyNAS-infopanelen får du information om den skadade disken. NETGEAR rekommenderar att du använder en disk av samma modell när du ersätter en disk som det är fel på. I ReadyNAS-infopanelen kan du ta reda på diskens tillverkare och vilken modell du har använt i enheten. Mer information om hur du konfigurerar e-postvarningar och använder ReadyNAS-infopanelen hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på VARNING! Oavsett hur många hårddiskar som finns installerade i enheten måste alla diskfack vara kvar i enhetsfacken så att luftflödet upprätthålls. Diskar 29

30 Byta ut en disk Om en disk skulle skadas så skickas e-postvarningar och statusmeddelanden om behovet av att ersätta disken. Diskplatser kan bytas under drift i ReadyNAS, så du behöver inte stänga av enheten när du ska byta ut en disk. Se försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ersätter en disk med en som redan har formaterats. Så här byter du ut en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Diskhandtaget fälls ut. Diskar 30

31 2. Dra ut diskfacket och byt ut disken Hårddisk 2. Tomt diskfack 3. Disk placerad i facket Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. Diskar 31

32 A. Standardvärden och tekniska specifikationer A Den här bilagan innehåller följande avsnitt: fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer 32

33 Fabriksinställningar I tabellen nedan anges fabriksinställningarna för lagringssystemen ReadyNAS, Duo v2 och NV+ v2. Funktion Standard Logga in URL-adress för användarinloggning när ReadyNAS inte är ansluten till en DHCP-server Administratörsnamn (skiftlägeskänsligt) Administratörslösenord (skiftlägeskänsligt) https:// /admin admin password Administration Systemkonfiguration Verktyg för identifiering, övervakning av status för flera enheter och RAID-formatering ReadyNASWebbaserad konfiguration och statusövervakning med FrontView i infopanel RAIDar för Windows, Mac och Linux LAN-anslutningar MAC-adress Se väggfästet på enheten MTU-storlek Ethernet-port LAN-IP-adress Auto Sense 10/100/1000BASE-T, RJ-45 Fås via DHCP Standardvärden och tekniska specifikationer 33

34 Duo v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS Duo v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 2 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 142 x 101 x 220 mm 5,60 x 3,98 x 8,70 tum Vikt: 2,07 kg utan diskar Strömförbrukning: 24,2 W, normalt (med 2 x 1 TB när den körs) 21,3 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 34

35 NV+ v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS NV+ v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 4 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 170 x 250 x 285 mm 6,70 x 10,00 x 11,20 tum Vikt: 6,70 kg exklusive diskar Strömförbrukning 48,4 W, normalt (med 4 x 1 TB när den körs) 41,1 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 35

36 Säkerhetsvarningar 1. Eluttaget ska vara i närheten av utrustningen och lättåtkomligt. 2. Följ säkerhetsinstruktionerna för batteriet. FARA: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FELAKTIG TYP. SLÄNG ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA. 3. Enheterna och tillhörande LAN-anslutningar ska endast anslutas till utrustning i samma byggnad. Elsäkerhet Undvik skada på dig själv och ReadyNAS genom att följa vanliga elsäkerhetsprocedurer: Känn till var strömomkopplarna på chassina sitter, samt var rummets nödströmomkopplare, frånkopplingsväxel eller elskåp sitter. Om en elolycka inträffar kan du då snabbt stänga av strömmen till systemet. Koppla alltid från strömmen till systemet när du tar bort eller installerar huvudsystemkomponenter som moderkort eller minnesmoduler. När du kopplar från strömmen ska du först stänga av systemet från operativsystemet och sedan koppla från strömsladdarna till all strömförsörjning i systemet. Använd alltid endast en hand när du arbetar med påslagen elektrisk utrustning. Då undviker du att skapa en sluten krets som skapar en elektrisk chock. Var mycket försiktig när du använder metallverktyg eftersom de enkelt kan skada elektriska komponenter och kretskort vid beröring. Använd inte mattor som är avsedda att minska statisk elektricitet som skydd mot elektriska stötar. Använd istället särskilda gummimattor som är avsedda att isolera. Använd endast strömsladdar med jordade kontakter och anslut dem till jordade eluttag. Allmänna säkerhetsföreskrifter Undvik problem med säkerheten genom att följa de här allmänna reglerna: Håll rent och fritt från skräp kring ReadyNAS. Du hittar information om din specifika ReadyNAS-enhet i de tekniska specifikationerna i den här användarhandboken. Batteriet måste bytas ut mot ett likadant batteri eller ett liknande batteri som rekommenderas av tillverkaren. Släng använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Standardvärden och tekniska specifikationer 36

37 FARA: Om batteriet sätts i upp och ned med polerna åt fel håll finns det risk att det exploderar. Utbytbara, lödda säkringar på huvudkortet: Endast utbildade servicetekniker bör byta ut självåterställande PTC-säkringar (positive temperature coefficient) på huvudkortet. De får endast bytas ut mot nya säkringarna som är likadana som eller likvärdiga de gamla säkringarna. Kontakta teknisk support om du behöver information eller support. Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar Statiska urladdningar genereras av två objekt med olika elektrisk laddning som kommer i kontakt med varandra. En statisk urladdning skapas i syfte att neutralisera skillnaden, och det här kan skada elektroniska komponenter och kretskort. Följande åtgärder räcker vanligen till att neutralisera skillnaden innan kontakt så att du skyddar din utrustning mot statiska urladdningar: Använd en jordad handledsrem som är avsedd att förhindra statiska urladdningar. Behåll alla komponenter och kretskort i sina antistatiska påsar tills du ska använda dem. Vidrör ett jordat metallobjekt innan du tar ut kortet ur den antistatiska påsen. Låt inte någon av komponenterna eller kretskorten komma i kontakt med dina kläder eftersom de kan behålla en viss laddning trots att du bär en handledsrem. Hantera kretskort genom att hålla dem i kanterna. Vidrör inte några komponenter, externa chip, minnesmoduler eller kontakter. När du hanterar chip och moduler ska du undvika att vidröra stiften. Lägg tillbaka huvudkort och komponenter i sina antistatiska påsar när de inte används. Se till att datorchassit ger utmärkt konduktivitet mellan strömenhet, hölje, monteringsskruvar och huvudkort så att systemet blir jordat. Standardvärden och tekniska specifikationer 37

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok Support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2 Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen NETGEAR.com/register.

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer