350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02"

Transkript

1 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Mars

2 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (alla andra länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter Kapitel 2 ReadyNAS Duo v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 3 ReadyNAS NV+ v2 Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn Kapitel 4 Diskar Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk Bilaga A Standardvärden och tekniska specifikationer fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer Säkerhetsvarningar Elsäkerhet Allmänna säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar

4 Bilaga B Meddelande om överensstämmelse Sakregister 4

5 1. Komma igång 1 Grattis till ditt köp av lagringssystemet NETGEAR ReadyNAS. I Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 beskrivs lagringssystemens fysiska funktioner för Duo v2och NV+ v2. Det här kapitlet innehåller följande avsnitt: Ytterligare dokumentation Installationsplats Systemkrav Disklösa enheter 5

6 Ytterligare dokumentation Mer information om att konfigurera, hantera och använda din ReadyNAS Duo v2 eller ditt lagringssystem för NV+ v2 hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på NETGEAR har en webbplats för ReadyNAS-produkter. Besök där du hittar recensioner, självstudiekurser, jämförelsediagram, programvaruuppdateringar, dokumentation, ett aktivt användarforum och mycket mer. Komma igång 6

7 Installationsplats ReadyNAS, Duo v2 eller NV+ v2 passar bäst i hemmet eller på det lilla kontoret där den får vara fristående. Den kompakta storleken gör att du kan installera den på ett skrivbord, en hylla eller i en garderob. Välj en plats för enheten som uppfyller följande kriterier: Att kablar kan anslutas utan problem. Att vatten eller fukt inte kan komma in i enheten. Att luftflödet kring enheten och i ventilerna på sidorna inte hindras. Att luften är så dammfri som möjligt. Att temperaturgränserna vid drift inte överskrids. Att strömkabeln kan anslutas säkert till UPS-enheten om du använder en sådan enhet som skydd. Systemkrav För ReadyNAS Duo v2 eller NV+ v2 krävs följande: en Ethernet-anslutning ett av operativsystemen Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, Mac OS, UNIX eller Linux en av webbläsarna Internet Explorer 7.0+, Apple Safari, 2.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Opera 9.5+ eller Google Chrome 10+ Hårddisk eller hårddiskar som finns i NETGEARs lista över kompatibel maskinvara finns på Komma igång 7

8 Disklösa enheter Om du har köpt ett ReadyNAS-lagringssystem utan förinstallerade hårddiskar måste du göra följande åtgärd innan du börjar använda enheten. I exemplet nedan visas hur det går till med Duo v2, men samma anvisningar gäller för NV+ v2. Så här förbereder du en disklös enhet för användning: 1. Skaffa minst en hårddisk från NETGEARs lista över kompatibel maskinvara. Mer information hittar du på Om du använder en disk som redan har formaterats behöver du först gå igenom försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan Stäng av enheten och gör så här för att sätta in en disk i enhetsfacket: a. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. Komma igång 8

9 b. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. c. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. 3. Slå på enheten. 4. Om du använder formaterade diskar gör du en omstart av fabriksinställningarna. Mer information finns under Startmenyn på sidan 16 och Formaterade diskar på sidan 27. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2 TM. Om du använder en disk som redan har formaterats och vill behålla informationen som finns på den måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Det kan ta upp till 30 minuter att återställa fabriksinställningarna. Vid en sådan omstart testas och formateras disken, operativsystemet installeras och det skapas en volym. Du kan följa förloppet i RAIDar. Mer information om RAIDar hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Om du installerar flera diskar samtidigt måste de synkroniseras. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Komma igång 9

10 2. ReadyNAS Duo v2 2 I det här kapitlet ges en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS Duo v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 10

11 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS Duo v Figur 1. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS Duo v2 1. Strömknapp och lampa 2. Lampor för diskaktivitet 3. Utblåsventil 4. USB 2.0-port 5. Knapp för säkerhetskopiering 6. Statuslampa för USB och säkerhetskopiering 7. Lampor för disk 1 och disk 2 8. Dörr till enhetsfack ReadyNAS Duo v2 11

12 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS Duo v Figur 2. Enhetsfack i ReadyNAS Duo v2 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS Duo v2 12

13 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS Duo v Figur 3. ReadyNAS Duo v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS Duo v2 13

14 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS Duo v Figur 4. Baksidan av ReadyNAS Duo v2 1. Utblåsfläkt 2. Kensington-lås 3. Knapp för återställning 4. USB 3.0-portar 5. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 6. Kontakt för strömadapter ReadyNAS Duo v2 14

15 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av Duo v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS Duo v2 15

16 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS Duo v2 16

17 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt hålla återställningsknappen intryckt tills lamporna för strömknappen, disk 1, disk 2 och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. De olika startlägena visas på enheten med hjälp av lamporna. Mer information finns i tabellen nedan: Startläge Statuslampa Beskrivning Ström lampa Disk 1: lampa Disk 2 lampa USB och säkerhetskopiering lampa Normal Strömknappen tänds. Fabriksinställningar Lampan för disk 1 tänds. Installera om operativsystemet Lampan för disk 2 tänds. Tech support (Teknisk support) Lampan för USB och säkerhetskopiering tänds. Hoppa över volymkontroll Lampan för strömknappen och disk 1 tänds. Minnestest Lampan för strömknappen och disk 2 tänds. Disktest Förklaring: Strömlampan och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds. På: Av: 6. Bekräfta ditt val av startläge genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS Duo v2 17

18 3. ReadyNAS NV+ v2 3 Det här kapitlet innehåller en översikt över de fysiska funktionerna för ReadyNAS NV+ v2 och följande avsnitt ingår: Front- och sidopaneler Enhetsfack Baksida Statusinformation Stänga av systemet Startmenyn 18

19 Front- och sidopaneler I följande bild visas framsidan och sidopanelerna på ReadyNAS NV+ v Figur 5. Framsida och sidopaneler på ReadyNAS NV+ v2 1. Utblåsventiler 2. USB 2.0-port 3. Knapp och lampa för säkerhetskopiering 4. Disklampor 5. Lampor för diskaktivitet 6. Strömknapp och lampa 7. Dörr till enhetsfack 8. Statusskärm ReadyNAS NV+ v2 19

20 Enhetsfack I följande bild visas enhetsfacken i ReadyNAS NV+ v Figur 6. ReadyNAS NV+ v2 Plats för enhetsfack 1. Dörr till enhetsfack 2. Diskfackshandtag 3. Nedsänkt låsmekanism för enhetsfack 4. Frigörelsespärr för enhetsfack 5. Enhetsfack ReadyNAS NV+ v2 20

21 I följande bild visas ett diskfack i ReadyNAS NV+ v Figur 7. ReadyNAS NV+ v2 Diskfack 1. Hårddisk 2. Diskfack 3. Diskfackshandtag 4. Nedsänkt låsmekanism för diskfack 5. Frigörelsespärr för diskfack ReadyNAS NV+ v2 21

22 Baksida I följande bild visas baksidan av ReadyNAS NV+ v Figur 8. Baksidan av ReadyNAS NV+ v2 1. Knapp för återställning 2. USB 3.0-portar 3. Strömkontakt 4. 1-Gigabit Ethernet-port med statuslampor 5. Utblåsfläkt 6. Kabelklämma 7. Kensington-lås ReadyNAS NV+ v2 22

23 Statusinformation Du kan få mer information om enhetens status genom att titta på lamporna som listas i tabellen nedan. Statuslampa Strömknapp och lampa Disklampor (1, 2, 3, 4) Lampor för diskaktivitet Lampor för Ethernet-portar på baksidan Beskrivning Slå på ReadyNAS genom att trycka på den här knappen. Lampan kan lysa på följande sätt: Blinkande. Startar eller stänger av På Påslagen Av. Avstängd Det finns en lampa för varje diskfack på frontpanelen. Disklamporna kan lysa på följande sätt: På Strömmen är på och disken fungerar normalt. Blinkande. Disken har tagits bort, fungerar inte eller synkroniseras om. Av. Diskfacket är tomt. Lampor för diskaktivitet kan lysa på följande sätt: Blinkande. En disk är aktiv. Av. Det finns inga aktiva diskar. Det finns två inbyggda statuslampor i den här porten, en grön och en gul. De visar porthastighet och -aktivitet på följande sätt: Grön på, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, ingen aktivitet Grön blinkar, gul av. Anslutningshastighet på Mbit/s, aktivitet Grön av, gul på. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul blinkar. Anslutningshastighet på 10 eller 100 Mbit/s, ingen aktivitet Grön av, gul av. Ingen anslutning Stänga av systemet Du kan stänga av enheten på följande sätt: Använda strömknappen Föredragen avstängning. Tryck två gånger på strömknappen för normal avstängning. Tvingad avstängning. Koppla från enheten om den inte svarar. Använda ReadyNAS-infopanelen. Mer information om hur du använder ReadyNAS-infopanelen när du ska stänga av NV+ v2 finns i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på ReadyNAS NV+ v2 23

24 Startmenyn På startmenyn kan du starta om och felsöka ReadyNAS-enheten. På enheten finns följande startlägen: Normal (normal). Startar en normal start, dvs. samma som när strömknappen används. Factory Default (fabriksinställningar). Startar ett kort disktest som tar ca 5 minuter. Därefter inleds en 10 minuters paus i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna. VARNING! Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2. OS reinstall (installera om operativsystemet). Installerar om fast programvara från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. När du installerar om operativsystemet återställs även vissa inställningar på enheten till standardvärdena, t.ex. Internet Protocol-inställningar och lösenordet för administratören. Tech support (teknisk support). Startar i ett enkelt felsökningsläge. Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner. Skip volume check (hoppa över volymkontroll). Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt. VARNING! Det här startläget ska endast användas om någon från NETGEARs tekniska support har gett sådana instruktioner, annars kan det leda till dataförlust. Memory test (minnestest). Ett minnestest utförs. Resultatet (godkänd eller ej godkänd) visas med hjälp av enhetslamporna. Kontakta NETGEARs tekniska support om du behöver hjälp med att förstå resultatet av minnestestet. Disk test (disktest). Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar. ReadyNAS NV+ v2 24

25 Så här öppnar du startmenyn: 1. Stäng av enheten. 2. Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem. 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. 4. Fortsätt att hålla återställningsknappen intryckt tills en startmeny visas på statusskärmen. 5. Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena. Det aktuella startläget visas på statusskärmen. 6. När önskat startläge visas på statusskärmen bekräftar du ditt val genom att trycka en gång på återställningsknappen. Systemet startar i det valda startläget. ReadyNAS NV+ v2 25

26 4. Diskar 4 Använd endast diskar som kan användas av ReadyNAS-lagringssystemet. Om du använder diskar som inte hanteras kan NETGEARs tekniska support inte hjälpa dig. Mer information om vilka diskar du kan använda finns i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara som finns på adressen Mer information om hur du konfigurerar diskarna i ditt lagringssystem ReadyNAS hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på Det här kapitlet innehåller följande ämnen: Formaterade diskar Lägga till en disk Meddelande om diskfel Byta ut en disk 26

27 Formaterade diskar Observera försiktighetsåtgärderna nedan om du använder diskar som redan har formaterats i ReadyNAS-enheten. Tabell 1. Försiktighetsåtgärder för formaterade diskar Enhetsstatus ReadyNAS-enheten har inga diskar (disklös enhet) Försiktighetsåtgärd Stäng av enheten och sätt i disken enligt anvisningarna i avsnittet Disklösa enheter på sidan 8. Starta sedan om med fabriksinställningarna enligt anvisningarna i Startmenyn på sidan 16. Obs! När du genomför den här åtgärden raderas alla data och disken formateras om till X-RAID2. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Du måste genomföra den här processen för att kunna använda en formaterad disk i enheten. Om du till exempel försöker använda en disk som är formaterad för Duo v1, NV+ v1 eller ett Windows-operativsystem, visas felmeddelandet Felaktig rot i RAIDar. ReadyNAS-enheten kan användas med en eller flera diskar När enheten är igång sätter du in disken i ett tomt fack enligt anvisningarna i avsnittet Lägga till en disk på sidan 28. Disken formateras automatiskt till samma format som de befintliga diskarna. Obs! Detta innebär att alla data raderas på den formaterade disken. Om du vill behålla informationen som finns på disken måste du överföra informationen till en extern enhet innan du börjar använda den formaterade disken i ReadyNAS-enheten. Formaterade diskar visas i NETGEARs -lista över kompatibel maskinvara, som du hittar på Diskar 27

28 Lägga till en disk Du kan lägga till en hårddisk i ett tomt diskfack. Du måste inte stänga av enheten innan du lägger till en disk. Läs försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ska lägga till en formaterad disk i Duo v2, NV+ v2. Så här lägger du till en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Handtaget fälls ut. 2. Dra ut diskfacket, placera den nya disken på facket och fäst disken och facket med skruvarna som medföljde enheten. Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. Diskar 28

29 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. I Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 finns information om att lägga till diskar i en disklös enhet. Den hittar du på och här kan du även läsa om hur du använder RAIDar till att identifiera enheten i det lokala nätverket. Meddelande om diskfel Om en disk skadas meddelas du om det via e-post. Du måste konfigurera e-postvarningar om det ska skickas ut meddelanden. I ReadyNAS-infopanelen får du information om den skadade disken. NETGEAR rekommenderar att du använder en disk av samma modell när du ersätter en disk som det är fel på. I ReadyNAS-infopanelen kan du ta reda på diskens tillverkare och vilken modell du har använt i enheten. Mer information om hur du konfigurerar e-postvarningar och använder ReadyNAS-infopanelen hittar du i Användarhandbok för ReadyNAS RAIDiator 5.3 på VARNING! Oavsett hur många hårddiskar som finns installerade i enheten måste alla diskfack vara kvar i enhetsfacken så att luftflödet upprätthålls. Diskar 29

30 Byta ut en disk Om en disk skulle skadas så skickas e-postvarningar och statusmeddelanden om behovet av att ersätta disken. Diskplatser kan bytas under drift i ReadyNAS, så du behöver inte stänga av enheten när du ska byta ut en disk. Se försiktighetsåtgärderna i avsnittet Formaterade diskar på sidan 27 om du ersätter en disk med en som redan har formaterats. Så här byter du ut en disk: 1. Tryck ned spärren så att diskfacket frigörs. Diskhandtaget fälls ut. Diskar 30

31 2. Dra ut diskfacket och byt ut disken Hårddisk 2. Tomt diskfack 3. Disk placerad i facket Se till att hårddiskens kontakter är riktade in mot diskplatsen. 3. Skjut in diskfacket i enheten igen och tryck på handtaget så att disken låses fast. Volymen synkroniseras automatiskt med den nya disken i bakgrunden. Det här kan ta flera timmar beroende på diskarnas storlek. Du kan fortsätta att använda ReadyNAS, men det tar längre tid att komma åt innehåll medan synkroniseringen utförs. Du meddelas via e-post när processen är färdig. Diskar 31

32 A. Standardvärden och tekniska specifikationer A Den här bilagan innehåller följande avsnitt: fabriksinställningar Duo v2 Tekniska specifikationer NV+ v2 Tekniska specifikationer 32

33 Fabriksinställningar I tabellen nedan anges fabriksinställningarna för lagringssystemen ReadyNAS, Duo v2 och NV+ v2. Funktion Standard Logga in URL-adress för användarinloggning när ReadyNAS inte är ansluten till en DHCP-server Administratörsnamn (skiftlägeskänsligt) Administratörslösenord (skiftlägeskänsligt) https:// /admin admin password Administration Systemkonfiguration Verktyg för identifiering, övervakning av status för flera enheter och RAID-formatering ReadyNASWebbaserad konfiguration och statusövervakning med FrontView i infopanel RAIDar för Windows, Mac och Linux LAN-anslutningar MAC-adress Se väggfästet på enheten MTU-storlek Ethernet-port LAN-IP-adress Auto Sense 10/100/1000BASE-T, RJ-45 Fås via DHCP Standardvärden och tekniska specifikationer 33

34 Duo v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS Duo v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 2 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 142 x 101 x 220 mm 5,60 x 3,98 x 8,70 tum Vikt: 2,07 kg utan diskar Strömförbrukning: 24,2 W, normalt (med 2 x 1 TB när den körs) 21,3 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 34

35 NV+ v2 Tekniska specifikationer Lagringssystemet i ReadyNAS NV+ v2 uppfyller följande tekniska specifikationer: Allmänt: Lagring i 4 fack Marvell-processor med en kärna 256 MB DDR3 En 1-Gigabit Ethernet-port En USB 2.0-port (framsida) Två USB 3.0-portar (baksida) X-RAID2 Mått (h x b x d): 170 x 250 x 285 mm 6,70 x 10,00 x 11,20 tum Vikt: 6,70 kg exklusive diskar Strömförbrukning 48,4 W, normalt (med 4 x 1 TB när den körs) 41,1 W, inaktiv Ström: Ingång: DC 12,0 V, 5A Temperatur: Programvarustyrd chassifläkt på 92 mm E-postvarning och automatisk avstängning vid hög temperatur Miljöfaktorer: 0 40 C % luftfuktighet (ej kondenserande) Uppfyller FCC, UL, CE, RoHS, C-tick, VCCI, CCC och KCC Standardvärden och tekniska specifikationer 35

36 Säkerhetsvarningar 1. Eluttaget ska vara i närheten av utrustningen och lättåtkomligt. 2. Följ säkerhetsinstruktionerna för batteriet. FARA: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FELAKTIG TYP. SLÄNG ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA. 3. Enheterna och tillhörande LAN-anslutningar ska endast anslutas till utrustning i samma byggnad. Elsäkerhet Undvik skada på dig själv och ReadyNAS genom att följa vanliga elsäkerhetsprocedurer: Känn till var strömomkopplarna på chassina sitter, samt var rummets nödströmomkopplare, frånkopplingsväxel eller elskåp sitter. Om en elolycka inträffar kan du då snabbt stänga av strömmen till systemet. Koppla alltid från strömmen till systemet när du tar bort eller installerar huvudsystemkomponenter som moderkort eller minnesmoduler. När du kopplar från strömmen ska du först stänga av systemet från operativsystemet och sedan koppla från strömsladdarna till all strömförsörjning i systemet. Använd alltid endast en hand när du arbetar med påslagen elektrisk utrustning. Då undviker du att skapa en sluten krets som skapar en elektrisk chock. Var mycket försiktig när du använder metallverktyg eftersom de enkelt kan skada elektriska komponenter och kretskort vid beröring. Använd inte mattor som är avsedda att minska statisk elektricitet som skydd mot elektriska stötar. Använd istället särskilda gummimattor som är avsedda att isolera. Använd endast strömsladdar med jordade kontakter och anslut dem till jordade eluttag. Allmänna säkerhetsföreskrifter Undvik problem med säkerheten genom att följa de här allmänna reglerna: Håll rent och fritt från skräp kring ReadyNAS. Du hittar information om din specifika ReadyNAS-enhet i de tekniska specifikationerna i den här användarhandboken. Batteriet måste bytas ut mot ett likadant batteri eller ett liknande batteri som rekommenderas av tillverkaren. Släng använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Standardvärden och tekniska specifikationer 36

37 FARA: Om batteriet sätts i upp och ned med polerna åt fel håll finns det risk att det exploderar. Utbytbara, lödda säkringar på huvudkortet: Endast utbildade servicetekniker bör byta ut självåterställande PTC-säkringar (positive temperature coefficient) på huvudkortet. De får endast bytas ut mot nya säkringarna som är likadana som eller likvärdiga de gamla säkringarna. Kontakta teknisk support om du behöver information eller support. Försiktighetsåtgärder för statiska urladdningar Statiska urladdningar genereras av två objekt med olika elektrisk laddning som kommer i kontakt med varandra. En statisk urladdning skapas i syfte att neutralisera skillnaden, och det här kan skada elektroniska komponenter och kretskort. Följande åtgärder räcker vanligen till att neutralisera skillnaden innan kontakt så att du skyddar din utrustning mot statiska urladdningar: Använd en jordad handledsrem som är avsedd att förhindra statiska urladdningar. Behåll alla komponenter och kretskort i sina antistatiska påsar tills du ska använda dem. Vidrör ett jordat metallobjekt innan du tar ut kortet ur den antistatiska påsen. Låt inte någon av komponenterna eller kretskorten komma i kontakt med dina kläder eftersom de kan behålla en viss laddning trots att du bär en handledsrem. Hantera kretskort genom att hålla dem i kanterna. Vidrör inte några komponenter, externa chip, minnesmoduler eller kontakter. När du hanterar chip och moduler ska du undvika att vidröra stiften. Lägg tillbaka huvudkort och komponenter i sina antistatiska påsar när de inte används. Se till att datorchassit ger utmärkt konduktivitet mellan strömenhet, hölje, monteringsskruvar och huvudkort så att systemet blir jordat. Standardvärden och tekniska specifikationer 37

Serierna ReadyNAS Ultra, Ultra Plus, NVX och Pro

Serierna ReadyNAS Ultra, Ultra Plus, NVX och Pro Serierna ReadyNAS Ultra, Ultra Plus, NVX och Pro Maskinvaruhandbok Modeller: Ultra 2 Ultra 4 Ultra 6 Ultra 2 Plus Ultra 4 Plus Ultra 6 Plus NVX Pioneer NVX (Business Edition) Pro 2 Pro 4 Pro 6 Pro Pioneer

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide Vad medföljer? Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Helt trådlös kamera Magnetisk väggmontering Litium 123-batterier Monteringsskruv 2 3 Sätt i batterierna

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Vad medföljer? Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Basstation Strömadapter till basstation Helt trådlösa kameror Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200)

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Installation Guide Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P)

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Strömlampa LED med höga prestanda Ethernetlampa Beskrivning Grön (fast sken).

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer