VERKSAMHETSBERÄTTELSE Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Avdelning Västerbotten [Ange företagets adress]

2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Ledning och organisation 4 Medlemsutveckling 5 Uppföljning av kongressens strategier Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter för en hälsosam vårdmiljö För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Genusdebatt 6 Specialistutbildning och kompetensutveckling 7 Hälsosamma arbetstider Arbetstid och bemanning 8 0-vision mot vårdskador 10 Lokala mål / övrig verksamhet Medlemsstöd 12 Påverkan 13 Kollegial mötesplats 15 Demokrati 19 Stipendium och uppvaktningar 20 Några av 2012 års aktiviteter 21 Slutord 23 2

3 Ordförande har ordet Ett varmt tack till alla som engagerat sig under det gångna året! Johan Larson, avdelningsordförande Vårdförbundet Västerbotten Den demokratiska insynen i vården är nödvändig för att förtroendet hos allmänheten ska kvarstå Vården i Västerbotten har aldrig tidigare varit så omdiskuterad som under det gångna året. Fler och fler medlemmar har nyttjat den grundlagsskyddade meddelarfrihet som finns i offentlig verksamhet. Det är viktigt att kunna påttala missförhållanden utan att bli utsatt för repressalier, och jag är stolt över att Vårdförbundet och dess medlemmar tar strid i den frågan. Arbetsgivare som väljer att försköna sin verksamhet för att upprätthålla sitt varumärke behöver förstå att det är högst oklokt på längre sikt. Påtalas inte fel och brister kan de heller inte åtgärdas. Värderingsförändring ett långsiktigt påverkansarbete En av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet är att jobba med påverkan. Vi ser lokalt att våra möten med politiker, tjänstemän och beslutsfattare gagnar medlemmar i stort som smått. Värderingsförändringen av våra medlemmar är ett exempel på ett tufft långsiktigt påverkansarbete. Övergången av Hemsjukvården med allt vad den innebär i form av påverkan fortsätter under Medlemsutveckling Det finns framtida utmaningar för att kunna öka medlemsantalet. Pensionsavgångar, viss tvärfacklig konkurrens och att ett fåtal väljer att vara oorganiserade naggar oss i kanten vad gäller medlemsutvecklingen. Vi har anledning att vara nöjda med våra medlemsaktiviteter som lockar många. Det väcker nyfikenhet i andra delar av landet och tillsammans jobbar vi ihärdigt för att förbättra Vårdförbundet. Vi är drygt 4800 medlemmar i Västerbottensavdelningen och jag vill påminna alla medlemmar om att våga fråga: Visst är du med!? Europeiska Unionen, EU Oavsett vad man tycker om den Europeiska Unionen så har allt fler beslut som fattas av Sveriges Kommuner och Landsting påverkats av EU-beslut. Många av dessa frågor har en betydande påverkan på oss som arbetar i vården. En framtida regionbildning kommer dessutom att innebära nya påverkansmöjligheter som avdelningen kan ta vara på om vi har tillräckligt med kunskaper om hur vi påverkas och hur vi påverkar Jag vill flagga för att avdelningen planerar studiebesök i maktens korridorer i Bryssel under 2013 alternativt Det är angeläget att få mer kunskap om hur, när och vad vi kan påverka. 3

4 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Johan Larson, ordförande Lotta Hjelte-Löfgren, vice ordförande Styrelseledamöter Camilla Lingbro Dömstedt Charlotta Hellström Jenny Gardfjäll Jenny Olsson Kerstin Eriksson Kerstin Lindgren Ramona Rönnholm Ulrika Johansson Styrelseledamöter som avgått under året Lena Arctaedius till Ann-Christin Linder till Sonny Bergmark Valberedning Agneta Holmström Ann-Christin Karlberg de Roos Carina Forslund Elizabeth Sandström Jennie Eriksson Jessica Axelsson Marianne Jaktlund Jönsson Styrelsens arbetsutskott Johan Larson Lotta Hjelte-Löfgren Jenny Olsson Revisorer Revisorsuppleanter Elenor Granström Ruth Zackrisson Elizabeth Johansson Lena Sjölin Förbundsråd och Förbundsstyrelse Kongressombud Ramona Rönnholm Lena Arctaedius Charlotta Hellström Jenny Olsson Kerstin Lindgren Lotta Hjelte-Löfgren Ulrika Johansson Camilla Lingbro Dömstedt Samordnare Marie Brännström Helena Forss Johanson från Johan Larson Ersättare för kongressombud Kerstin Eriksson Jenny Gardfjäll Anställda Gunnar Sundin, ombudsman Kristina Larsson, administratör (pension ) Lena Arctaedius från Annika Vighult, avdelning Norrbotten Berit Olofsson, avdelning Norrbotten Lokal resurs Evy Gustafson Styrelsen har valt att organisera sig med ordförande och en vice ordförande. Arbetsutskottet bereder frågor och förbereder styrelsemöten. Alla styrelseledamöter har facklig tid. Avdelningen har även två Samordnare på facklig tid. 4

5 Medlemsutveckling 5

6 Genusdebatt Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Media, Västerbottens Kuriren, satte fokus på värderingen av yrket när de gjorde sin artikelserie om Sjuksköterskors lön, arbetsmiljö och ansvar. Andra media följde efter och vi fick stort massmedialt utrymme. Biomedicinska analytikern Carin E Nilsson förmedlade i Västerbottens Kuriren en nyanserad och tydlig bild om vikten av att det måste till en värderingsförändring för att locka unga duktiga människor till vården. Samtal har förts med politikerna om en värderingsförändring för Vårdförbundets yrkesgrupper samt för att få en hälso- och sjukvård som uppnår de krav som framtiden ställer. 6 Uppföljning av Kongressens Strategier

7 Kompetensutveckling och Specialistutbildning Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Samtal har förts med Umeå universitetet och arbetsgivarna om behovet av att skapa vidareutbildningar för biomedicinska analytiker. Inom psykiatrin finns en kompetensutvecklingsplan för sjuksköterskor. De får läsa sin specialistutbildning på betald arbetstid. Vi arbetar för att man ska få läsa kandidat, magister och handledarexamen på betald arbetstid. Möjlighet till 90 timmar/termin finns idag. Inom operation och intensivvård prioriterar arbetsgivaren idag att betala del av lön. Höstterminen 2013 startar en masterutbildning inom omvårdnad på Umeå Universitet. Inom vissa kommuner finns fritids-studiestöd för utbildning och kompetensutveckling. Uppföljning av Kongressens Strategier 7

8 Arbetstid och bemanning Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter av arbetstid och bemanning Under året har vi samtalat med medlemmar om vikten av ett hållbart arbetsliv genom personliga medlemsmöten och träffar med förtroendevalda. Vi har diskuterat med arbetsgivaren utifrån vår kunskap om hälsoeffekter vid skiftarbete. Diskussioner har förts med arbetsgivare och medlemmar om att vi vill ha en vård där personalen inte riskerar att själva bli sjuka av att ge vård till andra. På Norrlands Universitetssjukhus har flera medlemmar drabbats av sjuka hus syndrom. Inom våra yrkesgrupper ser vi att stressymtom på grund av för hög arbetsbelastning ökar. Styrelsen har besökt gymnasieskolornas SYO konsulenter för att berätta om framtida behov av Vårdförbundets yrkesgrupper. 8 Uppföljning av Kongressens Strategier

9 Arbetstid och bemanning Webbtävling om arbetstider Under V 47 har vi haft en webbtävling om arbetstider, vinsten blev en tårta till arbetsplatsen som delades ut på tre orter i länet. Tre medlemmar vann även varsin ryggsäck. Uppföljning av Kongressens Strategier 9

10 0-vision mot Vårdskador För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Styrelsen har haft ett tvärfackligt samarbete, framförallt med Västerbottens Läkarförening, i patientsäkerhetsfrågor. Vi har mött ett antal patientsäkerhetssamordnare och vi skulle behöva starta mer organiserade träffar med patientsäkerhetssamordnarna på de olika klinikerna. Vi har diskuterat med arbetsgivaren och medlemmar vad överbeläggningar kan få för konsekvenser på patientsäkerheten och arbetsmiljön. Reflekterande samtal viktigt för en säker vård Reflekterande samtal är ett bra sätt att lära sig upptäcka problem och hitta möjligheter till förbättring. 10 Uppföljning av Kongressens Strategier

11 0-vision mot Vårdskador Etikkonferens Vid Etikkonferensen för förtroendevalda diskuterade vi bland annat skyddsombudsrollen, psykosocial skyddsrond och arbetsmiljö, utifrån våra etiska koder. Patientsäkerhetslagen Styrelsen har samtalar med medlemmar, förtroendevalda samt arbetsgivare om patientsäkerhetslagen. Soppluncher och biokvällar Under soppluncherna och biokvällarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele har vi pratat om säker vård Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Uppföljning av Kongressens Strategier 11

12 Medlemsstöd Medlemsstöd Under året har vi haft arbetsplatsnära medlemsträffar och vi har besökt många arbetsplatser och inhämtat kunskap om hur verksamheterna fungerar. Hög arbetsbelastning, omorganisationer och personalnerdragningar har medfört fler medlemsmöten under året. Vi har coachat medlemmar och förtroendevalda via telefon och via personliga möten och arbetat aktivt med att rekrytera nya förtroendevalda. Medlemmar har fått stöd i enskilda medlemsärenden vilket vi under det gångna verksamhetsåret har sett ett ökat behov kring. Vårdförbundet har också medverkat vid samverkan om organisationsförändringar runt om i länet. Utbildning i löneprocessen Medlemmar har utbildats i löneprocessen på tre orter i länet, totalt har ca 100 medlemmar fått verktyg och stöd kring lönebildning. Studenter Avdelning Västerbotten har en tydlig strukturerad studerandeorganisation och anslutningsgraden av studerandemedlemmar i Västerbotten är just nu landets högsta. Vi träffar studenterna i alla våra yrken under första terminen och berättar om Vårdförbundet. Under studietiden är vi ute på lärosätena och samtalar kring yrkes- och villkorsfrågor. I termin 6 får studenterna information inför sin kommande anställning. Studerandestipendium Avdelningen delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats. 12 Övrig lokal verksamhet

13 Påverkan Förslag på aktiviteter 2013 Vid aktivitetsdagarna, då vi bjöd på hamburgare, har medlemmar haft möjlighet att lämna förslag på vad styrelsen ska arbeta med under Medlemmar har också kontaktat oss via mejl och telefon för att diskutera hur vi ska arbeta med olika frågor. Vi har varit aktiva i media och vi har haft informella och formella träffar med arbetsgivaren. Löneupproret Inte under kronor, 24 K Löneupproret Inte under kronor fick tusentals nyblivna sjuksköterskor att säga nej till tjänster som ger mindre än kronor i månaden. I Umeå har aktiviteten varit stor. Sjuksköterskeupproret har satt hårt tryck på landstingspolitikerna och gett förståelse och legitimitet åt sjuksköterskornas lönekrav både bland allmänhet och bland makthavare. 24K väckte även frågan hur vi värderas i media och på manifestationer. 24K fick hedersomnämnande i Årets Lobbyist. Övrig lokal verksamhet 13

14 Påverkan Vi ska bli fler En styrelseledamot har sedan april 2012 ingått i ett nationellt projekt, medlemsrekrytering - Vi ska bli fler! Under detta år har Vårdförbundets organisation setts över vad gäller studerandeprocessen, in- och utträden och medlemsvärde. Gruppen har även arbetat med att se över hur medlemsvärdet kan öka för Barnmorskor, Biomedicinska analytiker samt chefer och ledare. Styrelsen besöker regelbundet universiteten för rekrytering av studenter och samtalar med lärarkåren om utbildning, forskning och handledning. Styrelsen deltar med bokbord vid andra olika arrangemang som vi blir inbjudna till. Hemsjukvården Hemsjukvårdens övergång till kommunen har varit en stor fråga under året och vi har mött kommunens sjuksköterskor och primärvårdens distriktssköterskor för samtal och information om anställningsvillkor och framtida hemsjukvård. 14 Övrig lokal verksamhet

15 Kollegial mötesplats Hamburgergrillning i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Vårdförbundet hade förmånen att träffa drygt 1000 medlemmar under de tre dagar vi bjöd på grillade hamburgare. Media fanns på plats och pratade både med styrelsen samt med medlemmar. Den gångna sommarens arbetsbelastning diskuterades och medlemmar lämnade förslag på de aktiviteter de tycker att avdelningen ska arbeta med under år Vårdförbundsveckan 0-vision mot vårdskador Temat för Vårdförbundsveckan, vecka 47, var 0-vision mot vårdskador. Styrelsen anordnade soppluncher i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Under veckan inbjöds medlemmar till en biokväll där vi visade den senaste Bond-filmen. Under soppluncherna och biokvällarna pratade vi om säker vård och om hälsosamma arbetstider. Rullande medlemsmöten till IKEA I maj och i oktober anordnade styrelsen medlemsresor till IKEA. Temat för resan i maj var sommarsituationen, hur man arbetar patientsäkert och hälsosamma arbetstider. Under höstresan pratade vi om etik och hälsosamma arbetstider och vi bjöd på Fairtrade-fika under bussresan. Övrig lokal verksamhet 15

16 Kollegial mötesplats Blodomloppet Som medarrangör till Blodomloppet träffade och samtalade Vårdförbundet med många medlemmar, vilka i sin tur hade möjlighet att bidra med färskt blod till blodbanken. Vi hade tävlingar och delade ut frukt och vatten till deltagarna. 16 Övrig lokal verksamhet

17 Kollegial mötesplats Nordiska Humangenetiska Kongressen i Umeå Under den Nordiska Humangenetiska Kongressen i slutet på maj deltog Vårdförbundet. Kongressen besöktes av ca 170 biomedicinska analytiker från hela norden. Årsmöte 10 februari 2012 Vid årsmötet i Umeå valdes ny styrelse för tre år framöver. Föreläsaren Tina Thörner talade om hur man själv skapar sin egen lycka i livet. Kvinnodagen 8 mars Vårdförbundet deltog vid Kvinnofrukosten i Umeå. Föreläsning av Renata Chlumska oktober Dagarna anordnades av Innovationssluss. Vårdförbundet deltog i de olika innovationer som visades och vi lyssnade till en föreläsning av en stor inspiratör - Renata Chlumska Forskardag Betula Umeå 5 december Vårdförbundet deltog när olika forskningsprojekt inom vården presenterades och posters visades för allmänhet och anställda. Lunchträff med chefer Chefsansvariga har under våren haft lunchträffar med chefer i Umeå, Skellefteå och Lycksele, där vi samtalat om angelägna frågor. Under hösten anordnade vi ett internat med föreläsare. Övrig lokal verksamhet 17

18 Kollegial mötesplats Yrkesdagen för Barnmorskan firades med bröstbakelser i Lycksele Barnmorskorna i Lycksele trotsade snö och slask och delade ut Bröstbakelser, kaffe och kondomer till lördagsshoppande Lyckselebor, samtidigt som de informerade om Barnmorskeyrket och yrkesdagen. I tidningen Norran gjordes ett stort reportage om Barnmorskans arbete. Den 15 maj anordnade Barnmorskeföreningen en dag för länets alla Barnmorskor. 18 Övrig lokal verksamhet

19 Demokrati Aktivitetsdagar Vårdförbundet bjöd på hamburgare På aktivitetsdagarna i augusti delades nomineringslappar till valberedningen ut eftersom en ny valberedning ska väljas på årsmötet Under aktivitetsdagarna hade medlemmar påverkansmöjlighet genom att lämna in förslag på aktiviteter de tycker styrelsen ska arbeta med under Nytt samverkansavtal, Västerbottens läns landsting Diskussion kring nytt Samverkansavtal med landstinget har pågått under året och är snart klart. Extra kongress jan angående Framtidens Vårdförbund Omställningsfondens konferens, Umeå Fairtrade-ambassadör Vårdförbundet arbetar för ett hållbart samhälle. Vi försöker tänka miljömedvetet genom att i möjligaste mån resa kommunalt när vi ska träffa medlemmar runt om i länet. Vi har även bjudit på fika under fairtrade dagen och vid IKEA resorna. En styrelseledamot i Västerbotten är Fairtrade-ambassadör och ingår nu i Vårdförbundets nationella nätverk kring detta. Övrig lokal verksamhet 19

20 Stipendium och uppvaktningar Vårdförbundets Studerandestipendium Avdelning Västerbotten delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats vid terminssluten till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Årets förtroendevalda Märta Andersson, Laboratoriemedicin, Christine Staffan, Hjärtcentrum och Anna Rilfors, Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett har utsetts till årets förtroendevalda på arbetsplatsen. De fick motta kr vardera vid Årsmötet Årets Hematologisjuksköterska Vårdförbundet uppvaktade Gudrun Forslund, Skellefteå Lasarett som utsetts till Årets Hematologisjuksköterska. Årets Omvårdnadshandledare Anette Söderberg, Kåge /Moröbacke Hälsocentral Vårdförbundet har uppvaktat: Ulrika Fallbjörk som har disputerat vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 20 Övrig lokal verksamhet

21 Några av 2012 års aktiviteter Januari Stipendieutdelning Grundutbildning för förtroendevalda Extra kongress Februari Årsmöte i Umeå Grundutbildning för förtroendevalda Mars April Maj Grundutbildning för förtroendevalda Kvinnofrukost Möte med chefer ledare Umeå, Lycksele, Skellefteå Internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker Norrträff Etikkonferens för förtroendevalda Lycksele, Umeå och Skellefteå Internationella barnmorskedagen Internationella sjuksköterskedagen Nationell mötesplats Medlemsresa till IKEA Blodomloppet Juni Juli Stipendieutdelning Nordiska Humangenetiska kongressen för biomedicinska analytiker Almedalsveckan Augusti Aktivitetsplanering med medlemmar (grillning av hamburgare) September Träff med avdelningen i Norrbotten Oktober Vårdmiljöutbildning för förtroendevalda Medlemsresa till IKEA Nationellt möte för chefsansvariga Chefsträff, lunch - lunch Inspirationsdagar för studerandeansvariga Föreläsning med Renata Chlumska November Röntgensjuksköterskans dag Vårdförbundsveckan V 47, sopplunch och biokväll för medlemmar Medlemslunch för privata medlemmar samt träff med privata medlemmar, Falck ambulans December Forskningens Dag Julkul för förtroendevalda 21

22 22 Bilder från 2012 års aktiviteter

23 Slutord Ett varmt tack till Dig medlem, förtroendevald och anställd för ditt engagemang i att driva Vårdförbundets frågor framåt. Avdelningsstyrelsen

24 VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING VÄSTERBOTTEN Västra Esplanaden 19, Umeå Telefon

Verksamhetsberättelse 2009-10-26

Verksamhetsberättelse 2009-10-26 Verksamhetsberättelse 2009-10-26 Avdelning Västerbotten Innehållsförteckning Avdelningens Mål 2009 sid 1 Verksamhetsplan 2009 sid 2 Ordförande har ordet sid 3 Medlemsutveckling sid 4 Kalendarium sid 5-8

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2013

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2013 Vårdförbundet avdelning Verksamhetsberättelse Västmanland 2013 Ordförande har ordet Året 2013 har varit ett år med ömsom vin och ömsom vatten. Vi startade i januari med Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2012

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2012 Vårdförbundet avdelning Verksamhetsberättelse Västmanland 2012 Ordförande har ordet Det här året har gått i rasande fart då vi är en avdelning med många järn i elden. Vi började året med en extra kongress,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge 2012 Engagemang, Lust och Mod Mitt första år som Ordförande för avdelning Blekinge har gått oerhört fort och varit otroligt händelserikt. Ett år då Arbetstidfrågan,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Jämtland 1 Roger Bergebo

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Jämtland 1 Roger Bergebo IL RDFÖRBUNDET Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-12 2017-01-19 Jämtland 1 Roger Bergebo Årsrapport Innehåll Innehåll 1 1. Sammanfattning 2 2. Måluppföljning 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna 1 Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet sid 3 2 Ledning och organisation sid 4 3 Medlemsutveckling sid 7 4 Uppföljning av förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg

Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Gävleborg 1 Ordförande ordet Då har ett år passerat igen, oj vad det går fort. För mig som ordförande har det varit ett spännande år eftersom det har varit mitt första

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Avdelning Kalmar län. Avdelning Kalmar län

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Avdelning Kalmar län. Avdelning Kalmar län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Avdelning Kalmar län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Avdelning Kalmar län Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet...3 Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Ledning och organisation...4

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205 Avdelning Skåne Inledning 2008 är det sista året i denna kongressperiod. I utvärderingen av detta år kan vi alltså se resultatet av hur målen uppfyllts.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-15 2015-01-09 Halland 1 Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 6 4. Goda exempel...

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset Vårdförbundet Avdelning Uppsala Akademiska - ett stort sjukhus, med stora problem Vårdförbundets arbetsmiljöenkät visar att pressen på Akademiska Sjukhusets sjuksköterskor

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Avdelning Västernorrland 2015

Avdelning Västernorrland 2015 Årsrapport Avdelning Västernorrland 2015 1 (13) Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-11-05 2016-01-14 Årsrapport 2015 avdelning Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008

HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008 HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008 Vi ska utveckla oss som ett förbund. Viljeinriktning: Få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla och som en del av helheten. Hemsidan ska vara tydlig,

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa.

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa. Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Ja! Medlemstilltal Om vi inte arbetar mycket med detta och själva är engagerade och är ledare kommer det vara svårt att implementera. Vi måste

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Vårdförbundets avdelningar i Jämtland och Västernorrland kallar förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatsen till en tredagars utbildning i internatform med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Årets tema: Aktivitetsplan för 2015. Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Region Östergötland

Årets tema: Aktivitetsplan för 2015. Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Region Östergötland Region Östergötland Aktivitetsplan för 2015 Årets tema: Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Vi är varandras arbetsmiljö och det ska kännas bra att gå till jobbet, alla dagar i veckan. Med utgångspunkt

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Plats och tid: Parlatoriet kl Beslutande:

Plats och tid: Parlatoriet kl Beslutande: [Skriv text] Vision avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(6) Plats och tid: Parlatoriet 2012-03-14 kl. 14.00-16.45 Beslutande: Anmält förhinder: Anne-Sofie Koivisto Jan Viinikainen Susanne Hägglund Berith

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

(Arbetets museum, Norrköping) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Avdelning Östergötland

(Arbetets museum, Norrköping) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Avdelning Östergötland (Arbetets museum, Norrköping) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Östergötland Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 4 3 Medlemsutveckling... 5 4 Uppföljning av

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 4 Medlem 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Medlem... 3 3.1 Rätt till medlemskap... 3 3.2 Medlems inträde och tillhörighet... 5 3.3 Medlems rättigheter... 6 3.4 Medlems åtaganden...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 Vårdförbundet, juni 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer