SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge»"

Transkript

1 SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge» Lab 5 2D1416 Datorstöd för samarbete Fredrik Petersson 21 april 1999»SöderKom är i mina ögon lite som ett dygnet-runt-öppet café där man känner så gott som alla» Johan Franzén, trogen skommare

2 1 Systemet SöderKom Här beskrivs huvudsakligen systemets funktioner, men även något om dess historia och användare. 1.1 Introduktion SöderKom eller bara skom är ett ideellt drivet textbaserat diskussionsforum på Internet. SöderKoms slogan är Sveriges ledande diskussionsforum för kombisbaserat umgänge, vilket kanske ska tas med en nypa salt, men ändå säger något om vad det handlar om. SöderKom började sina dagar som en uppringd BBS 1 i Stockholm, men finns numera istället åtkomlig via telnet på Internet [1]. Merparten av all kommunikation sker via texter som skrivs i olika möten. Det finns även möjlighet att chatta med andra inloggade i realtid. Alla användare har också varsin brevlåda, som kan användas för interna brev eller vanlig e post över Internet. Det finns även möjlighet att göra enklare enkäter. Tidvis har det även gått att lagra filer på SöderKom, och det har även funnits några av de vanliga Usenet News-mötena [2]. Dessa funktioner ströks i samband med att SöderKom flyttade från att ha varit en uppringd BBS till att finnas på Internet. 1.2 SöderKoms gränssnitt och kommandon Som användare interagerar man med SöderKom endast via ett enkelt textgränssnitt. Olika funktioner nås via textkommandon vid en prompt. Gränssnittet har en viss intelligens i det att det föreslår nästa kommando. Till exempel föreslås (läsa) nästa kommentar 2 om man läst en text som har kommentarer, eller (gå till) nästa möte om det inte finns några fler olästa texter i aktuellt möte. En nackdel med ett rent textgränssnitt är att det kan vara svårt att uttyda den trädstruktur som bildas av textinlägg och kommentarer. (Jämför t ex med kap 14.4 i Human- Computer Interaction [8]) I tabell 1 visas några exempel på kommandon. Kommando Förkortat Kommentar Gå (till) språklådan gå språk Gör att man flyttas till mötet språklådan Lista inlägg li inl Visar en lista över texterna i aktuellt möte Endast 10 e 10 Markerar alla texter utom de tio senaste som lästa Kommentera ko Skriv en kommentar till en text (Läsa) nästa kommentar nä ko Läser nästa kommentar till den senast lästa texten Inlägg inl Skriv en ny text i aktuellt möte Tabell 1. Exempel på kommandon 1.3 SöderKoms möten Det finns idag nästan 300 olika möten med högst varierande ämnen. Ett antal av dessa är nonsensmöten som bara skapats på skoj och sedan inte används, men många är mer eller 1 Jag har valt att inte förklara alla vedertagna förkortningar och specialtermer. Se till exempel Svenska Datatermgruppen [4] eller Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms [5] 2 Texten inom parenteser ska inte skrivas, och alla kommandon kan förkortas. (läsa) nästa kommentar kan alltså förkortat skrivas n k Fredrik Petersson: SöderKom Sida

3 mindre seriösa möten. (Se tabell 2 för några exempel.) Det finns flera möten för tekniska ämnen som datorer och nätverk, flera kulturella möten och många för andra intressen som t ex mat och olika sporter. Vem som helst kan skapa ett nytt möte på SöderKom genom att helt enkelt ge kommandot skapa möte. Citat Film Fritt forum Hembio Ironi och sarkasmer Kommentarer :-) Litteratur Mat (och) dryck Musik Nätverk Erfarenhetsutbyte Politik Programmering Pryltorget Resor (i alla väderstreck) Sex och samlevnad Språklådan Whisky Win95-98-NT Schyssta puckar (1) Tjejsnack (Slutet) (2) Vänthallen (3) Närvaromeddelanden (4) Älska Älska Älska (5) FEB1999 (6) Tabell 2. Exempel på möten Merparten av mötena i tabell 2 torde ha självförklarande namn. Mötena i de två sista raderna kommenteras nedan. 1. När någon skriver en särdeles träffande eller rolig text kan andra visa sin uppskattning genom att skriva en kommentar och flytta den till mötet schyssta puckar. 2. Mötet Tjejsnack är ett av ett fåtal slutna möten. För att gå med i ett slutet möte måste man få tillåtelse av mötets skapare. Just mötet tjejsnack är endast öppet för kvinnor. 3. Vänthallen är ett allmänt möte som typiskt används för att föra snabba nonsensdiskussioner. Det är ett i någon mening ett mellanting mellan de vanliga asynkrona diskussionerna och den synkrona kommunikationen genom att ropa och säga saker till användare. 4. I mötet Närvaromeddelanden skriver man in om man kommer att resa bort eller av annan anledning vara oanträffbar. Det kanske säger något om sammanhållningen på SöderKom att användarna känner sig manade att tala om när de åker bort. 5. Mötet Älska älska älska visar ett exempel på den speciella jargong som frodas på SöderKom (och liknande system). När man vill uttrycka något extra starkt upprepar man ett ord tre gånger, eller skriver helt enkelt upphöjt till tre (^3) efteråt. Det finns motsvarande möten för hata hata hata och längta längta längta. 6. Mötet FEB1999 är ett speciellt möte för en fotoutställning. Alla som ville vara med fick ta ett fotografi om dagen under hela februari, och resultatet ställdes sedan ut på Internet. [3] 1.4 SöderKoms brevlådor Varje användare har en egen brevlåda. Denna används i stort sett som vilket annat möte som helst, men man skriver förstås inte inlägg i sin egen brevlåda. Istället skickar man brev till någon annan med kommandot (skriv) brev. Man kan ange ett namn på någon på SöderKom eller en vanlig e postadress. Man kan även skriva en personlig kommentar till en text i ett vanligt möte med kommandot personlig (kommentar). Svaret skickas då som ett brev till den som skrev texten. 1.5 SöderKoms chat På SöderKom kan man kommunicera med andra inloggade i realtid med kommandot ropa. Meddelandet skickas då till samtliga inloggade. SöderKom har alltså ingen uppdelning i olika virtuella rum på det sättet. Man kan även säga saker till en enskild mottagare utan att någon Fredrik Petersson: SöderKom Sida

4 annan hör det. Slutligen finns möjlighet att beskriva vad man gör, med vad som i andra system ibland kallas emote. Listigt nog görs detta med kommandot jag. Om jag t ex skriver jag skrattar högt ser de andra användarna Fredrik Petersson skrattar högt. Ett lustigt exempel på hur detta kan användas är när en användare fyllde år, och det utbröt ett spontant födelsedagskalas. En transkription från detta tillfälle finns på webben. [7] Närvaro på SöderKom Ytterligare en funktion är att man kan se vilka andra som är inloggade. Med kommandot vilka får man en lista på andra inloggade, och man får automatiskt meddelanden när någon loggar in eller ut. Känslan av närvaro tror jag är en nog så viktig egenskap hos SöderKom. Intressant är att denna känsla nås utan att kräva ett rikt medium i termer av (3D-) grafik och ljud. Det vi ser på SöderKom är snarare ett socialt fenomen. Fler än jag har säkert sagt att man träffats på SöderKom eller att man är på SöderKom. Olika typer av närvarokänsla har studerats av bl a Lombard & Ditton [12]. 2 SöderKoms användare I detta avsnitt ligger fokus på användarna, inte på systemet. Jag redovisar också svaren jag fått på en minimal användarundersökning. 2.1 Översikt SöderKom har ca 175 registrerade användare, varav endast ca 30 är kvinnor. Detta är dock något missvisande, då dessa kvinnor är ganska aktiva och bidrar till att det känns mera jämställt. De flesta bor i Stockholm, men det finns användare även i andra delar av landet. Några bor till och med i utlandet. Min uppfattning är att merparten av SöderKoms användare (med några undantag) är välutbildade storstadsbor i åldern år. Relativt många har tekniska arbeten, men långt ifrån alla. Många är politiskt medvetna och har bestämda åsikter. Debatter om politik och livsåskådning i allmänhet kan vara ganska heta. En typisk dag har SöderKom mellan 70 och 100 inloggningar. Enligt statistik som redovisats på SöderKom sker ungefär 60% av dessa sker under kontorstid. En uppskattning är att det vanligtvis är mellan 10 och 20 inloggade på dagar och kvällar, och det är nästan alltid någon inloggad. Det är inte ovanligt att användarna loggar in när de kommer till jobbet och sedan är inloggade hela dagen, och att SöderKom därigenom används för att hålla kontakten hela tiden, ungefär som ICQ [6]. 2.2 Användarundersökning Jag gjorde en väldigt enkel och informell rundfrågning på SöderKom om vad användarna tyckte var bäst och sämst med SöderKom. Jag fick tre utförliga svar och ett par korta kommentarer. Jag återger här frågorna och några godtyckligt valda svar. Vad är det bästa med SöderKom? att det nästan alltid är nån inloggad att skom alltid är enkelt tillgängligt Skom är i mina ögon lite som ett dygnet-runt-öppet café där man känner så gott som alla, åtminstone till namnet och där besökarna är i stort sett samma skara från dag till dag. att det är en begränsad grupp som ringer, så att man lär känna dem som skriver Vad är det som fattas/inte fungerar som det ska? Man skulle vilja ha bättre kommentarslänkning och lite annat sådant Fredrik Petersson: SöderKom Sida

5 Skom är för litet. Om man behöver ha hjälp med något svårt tekniskt problem så finns det vanligen ingen som kan Tekniskt sett skulle jag framför allt önska mig en vettigare editor. En brevlåda till vilken man skulle kunna ta emot filer och skicka filer, forward:a och en del andra mailfunktioner vore jätteskönt. Har du lärt känna många via söderkom? Ja, fast bara någon enstaka som jag umgås med utanför skom mer än vid speciella skommaraktiviteter, typ Haga... Jodå, runt tio pers som jag träffar regelbundet IRL Jag har träffat 61 skommare och umgås i olika hög grad IRL med ca 40 skommare. Har du fått hjälp med något särskilt problem? Har du använt SöderKom i ditt arbete? Alldagliga småproblem är lätt att få hjälp med, svåra tekniska problem glöm det! När jag gjorde mitt exjobb fick jag hjälp med lite matte Skom är också bra som en kompletterande informationskanal parallellt med tidningar mm för att hålla sig lite à jour med vad som händer i databranschen. En användare berättade om hur hon fått hjälp med att fixa en kraschad hårddisk, fått överta diverse äldre datatillbehör (som modem mm) från andra användare, fått restips till en Greklandsresa (tillsammans med några grekiska frimärken), med mera. Hon hade även hittat två extrajobb genom SöderKom. Egna kommentarer Skom känns lite för slutet, det skulle inte skada med en något större publik Sedan jag började skomma har jag nästan helt slutat att titta på teve, såpoperor ser jag inte alls numer. Skom har blivit min tidsmässigt största hobby tror jag. Det är kanske lätt att se det som nån slags datanörd grej, men för det mesta är det en helt social grej, bara ett lite annorlunda sätt att umgås på än att träffas eller prata i telefon. 3 Kommentarer till användarundersökningen Användarundersökningen gav som jag redan nämnt endast ett fåtal svar. Däremot har jag själv använt SöderKom i flera år, och jag kan nog påstå att jag har en ganska bra inblick i hur SöderKom används. SöderKom har överlevt länge, utan att förändras nämnvärt, trots genomslagskraften hos WWW och grafiska gränssnitt i allmänhet. SöderKoms funktioner (diskussioner, e post, chat och närvarolista) kan man ju finna betydligt elegantare förpackat på webben med t ex News, vanlig e post och ICQ. Återigen kan jag bara konstatera att det är viktigare att ha något att säga än att göra det med 3D-grafik. Det är intressant att ingen önskade sig ett grafiskt gränssnitt. I said, "It reminds me of America Online chat rooms! She demanded an example, so I gave her one: "A: Hey there. B: Hi, A. A: Hi, B. C: Hi. B: Look, C's here. A: Hi, C! B: CCCCCCCCCC C: A + B = B + A A: Gotta go B: Bye, A C: Bye, A B: Poo C: Poo poo "This", I said, "is the much touted, transglobal, paradigm-shifting, epoch-defining dialogue to which every magazine on earth is devoting acres of Jämförelser med andra system print." Användarna på SöderKom skiljer sig markant från de användare man förr kunde finna på sk Figur 1. Utdrag ur Douglas elitebaser, där man bl a bytte piratkopierade spel Couplands Microserfs. och demos. Användarna på SöderKom kommer så att säga från en annan kultur, där man använder sig av BBSer för att föra debatter och bara umgås. Många på SöderKom var även aktiva på Fredrik Petersson: SöderKom Sida

6 andra liknande BBSer i Stockholm, bland vilka kan nämnas Den Nya Svenska Argus (DNSA), Trevlig Liten Bas (3LB) och Musernas Boning. Tonen på SöderKom ligger närmare den i dagstidningarnas insändarspalter än den på elitebaserna. I jämförelse med olika chatsystem som IRC, diverse webchatter och grafiska system som svenska Dobedo[9] eller 3D-systemet Active Worlds[10] kan man bara konstatera att man på SöderKom slipper fenomenet att folk går omkring och hälsar på främmande människor och inte säger så mycket mer än hej hej. (Jämför författaren Douglas Couplands sågning av chatsystem ur boken Microserfs [11] i figur 1) Detta beror förstås återigen till stor del på det faktum att skommarna är en relativt liten och homogen grupp. Att SöderKoms användare verkligen bildar en egen grupp märks kanske tydligast på den speciella jargong som används. Dels används förstås alla vanliga svenska och engelska förkortningar och liknande som alltid används i chat och e postkommunikation, men det finns även många helt endemiska uttryck. (Som att skriva grek istället för grej, nuv istället för nu och märkliga ord som wöw och kenpgit ) SöderKoms användare träffas även på riktigt vid olika tillställningar, nu senast på deklarationsdagen på en pub nära Skatteskrapan, och traditionellt ett par gånger om året i Hagaparken. Många umgås även till vardags, utan att det blir särskilda evenemang. Som sagt, det handlar om kompisbaserat umgänge. 4 Referenser [1] SöderKom nås via telnet på adressen telnet://skom.se. Kontoansökan skickas till [2] Ett antal dokument som beskriver Usenet News finns på adressen [3] Fotoutställningen FEB1999 återfinns på adressen [4] Svenska datatermgruppen finns på adressen [5] Många förkortningar och termer återfinns i Shnier, Mitchell: Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms, finns numera endast på webben, på [6] Programmet ICQ presenteras på [7] Johan Franzéns virtuella 24-årskalas finns på [8] Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, R., Human-Computer Interaction, 2 nd ed., Prentice Hall Europe, Kapitel 14.4 behandlar särskilt textbaserad kommunikation [9] DoBeDo är en populär svensk grafisk chattmiljö där användarna syns som små tecknade ansikten. DoBeDo finns på adressen [10] ActiveWorlds är ett VR system för PC där man kan manövrera sin avatar i ett hundratal olika världar med olika teman som Mars och Atlantis. ActiveWorlds finns på adressen [11] Coupland, D. 1995, Microserfs, HarperCollins, London. [12] Lombard, M., Ditton, T., At The Heart of It All: The Concept of Presence. [13] SöderKoms användargalleri finns på adressen Fredrik Petersson: SöderKom Sida

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

En annorlunda examination.

En annorlunda examination. Jonas Paulsson CSCW 790423-0559 Labb 6 Högklintavägen 7 172 64 Sundbyberg En annorlunda examination. Om Moosamarbete på universitetsnivå. Bakgrund En MOO är en objekt orienterad MUD. En MUD Multi User

Läs mer

Regler och riktlinjer för internetscouting

Regler och riktlinjer för internetscouting Regler och riktlinjer för internetscouting Som scouter försöker vi leva våra liv efter scoutlagen, löftet och mottot. När vi är på internet kan vi kalla detta för nätetikett. Internetscouting är lärorikt

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG?

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? Denna rapport avser att betrakta programmet ICQ ur ett samarbetsperspektiv. ICQ är ett program för internet. ICQ används för att skicka bl.a. korta textmeddelanden,

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm

E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm. E-post, chat mm Den här första avdelningen ska ffa handla om och chat, men jag ska i den andra avdelningen tala om en annan typ av Internetbaserad resurs, online community, som har många intressanta egenskaper men som

Läs mer

En studie i gult. Skriven av Henrik Wall d95-hwa@nada.kth.se. Laboration 5 Datorstöd för Samarbete (2D1416) NADA, KTH, Stockholm

En studie i gult. Skriven av Henrik Wall d95-hwa@nada.kth.se. Laboration 5 Datorstöd för Samarbete (2D1416) NADA, KTH, Stockholm Laboration 5 Datorstöd för Samarbete (2D1416) NADA, KTH, Stockholm Handledare: Kerstin Severinson Eklundh En studie i gult Skriven av Henrik Wall d95-hwa@nada.kth.se Inledning DoBeDo (www.dobedo.com) är

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för medlemmar

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för medlemmar Dela, samarbeta, byt Bruksanvisning för medlemmar Få inbjudan till samarbete Innan du kan börja arbeta i ett samarbete på Nordiska skolnätet måste du först få en inbjudan. Det är din lärare eller den ansvariga

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg www.surfalugnt.se IT och ungdomar världens möjlighet om vuxenvärlden engagerar sig! 2 Fråga en elev hur IT kommer att påverka.. Tänkvärt! Hur möter skolan ungdomarnas IT-verklighet? E-post och Officepaket

Läs mer

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Sociala Nätverk 23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Momentets mål Bekanta dig med olika typer av sociala nätverk Skapa ett konto i Facebook, MySpace och/eller LinkedIn Skapa

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

Kommunikationsmöjligheter i Mondo

Kommunikationsmöjligheter i Mondo Kommunikationsmöjligheter i Mondo Denna guide går kortfattat igenom grunderna för de olika kommunikationsverktygen i Mondo och förutsätter en viss förkunskap av hur Mondo fungerar. De verktyg i Mondo som

Läs mer

Lärarhandledning - introduktion...4 Första sidan...4 Innehåll...5 Modul 1 Hälsa...5 Modul 2 Förr och nu...6 Modul 3 Hälso- och sjukvård...

Lärarhandledning - introduktion...4 Första sidan...4 Innehåll...5 Modul 1 Hälsa...5 Modul 2 Förr och nu...6 Modul 3 Hälso- och sjukvård... 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lärarhandledning - introduktion...4 Första sidan...4 Till kursen... 4 Introduktion... 4 Lärarhandledning... 4 Innehåll...5 Modul 1 Hälsa...5 Avsnitt 1 Introduktion (7 st övningar)...

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

JOTI. En guide för nybörjare. Victor Spiby

JOTI. En guide för nybörjare. Victor Spiby JOTI En guide för nybörjare Victor Spiby 2011-2014 Victor Spiby Bilder: jan-ove Pärmbilder: Finlands Svenska Scouter rf Tryckeri: din_mamma 4 5 55 15 55 5 9 5 4 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Introduktion...

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Kommentarer och synpunkter

Kommentarer och synpunkter Kommentarer och synpunkter >>> Sammanställning av enkäten som Fredrika, Malin och Sofia från Grrl Tech genomförde sommaren 2003 i Växjö Kommun. >>> Här kommer svaren! Många av er som svarat på enkäten

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

HANDLEDNING. för Android-telefoner

HANDLEDNING. för Android-telefoner HANDLEDNING för Android-telefoner 0 1 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern-kommunikation

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan. Våren 2013

Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan. Våren 2013 Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan Våren 2013 2 2013-12-10 Vad man vill få input kring bestämmer projektet själv 3 2013-12-10 Urbana ett verktyg för digitala samråd Om det fungerar som tänkt är det

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Karl-Oskar Streith och Robert Andersson Distanspedagogik, Ht 02 Datapedagogiska programmet 2002-09-27 Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Högskolan i Skövde

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Grupp D2 Karoline Petersson Johan Wilson

Grupp D2 Karoline Petersson Johan Wilson Webben som samhällsförändrare En av dem största förändringarna som webben har skapat i samhället är att man inte har samma behov av den handskrivna texten. Man kan sända e-post och skapa stora textfiler,

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Engelska för döva Mål att sträva mot Ämnets karaktär och uppbyggnad

Engelska för döva Mål att sträva mot  Ämnets karaktär och uppbyggnad Engelska för döva Ämne: Engelska för döva Ämnets syfte Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Läsare vem som helst eller utvald krets Bloggen kan konfigureras så att inlägg kan läsas av vem som helst på nätet. Den kan även konfigureras

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer Dela, samarbeta, byt Bruksanvisning för administratörer När du har skapat en användare och valt lösenord, samt bekräftat e-post meddelandet blir du inloggad på en sida med bland annat detta gulmarkerade

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Resultat av användarenkät på Öltorget

Resultat av användarenkät på Öltorget Resultat av användarenkät på Öltorget -- Enkät om besökarnas uppfattning om Öltorget just nu, och vad som önskas på Öltorget i framtiden. Fanns på http://www.oltorget.nu/survey.asp mellan / och /. Totalt

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Hur sociala relationer påverkas hos hörselskadade personer när Internet används för daglig kommunikation

Hur sociala relationer påverkas hos hörselskadade personer när Internet används för daglig kommunikation Hur sociala relationer påverkas hos hörselskadade personer när Internet används för daglig kommunikation Författare John Hallberg Per Hjalmarson Klas Petersson Handledare Ilona Heldal Datum 15 april 2003

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och 1 Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det vill lyfta

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass eller vänort som ni kan få kontakt med.

Läs mer

Datorsystem och programmering

Datorsystem och programmering Datorsystem och programmering Peter Dalenius petda@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet 2010-08-23 Målsättning Kursens syfte är dels att studenterna ska skaffa sig erfarenheter

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Allmän information. Just nu ges på AK Flex alla kärnämnen som krävs för grundläggande behörighet från folkhögskola:

Allmän information. Just nu ges på AK Flex alla kärnämnen som krävs för grundläggande behörighet från folkhögskola: Allmän information Allmän Kurs Flex (AK Flex) är en distanskurs med löpande antagning. Kursen löper formellt över ett läsår. Tidigare deltagare som ännu inte uppnått grundläggande behörighet, och som har

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business americas europe africa asia australasia W W W. B N I. N U BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business BNI Connect Manual Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Logga in... 3 1.2 Glömt

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna Sociala medier - vidga rekryteringsmöjligheterna Johan Gustafsson johan@j-gustafsson.com Emil Nyberg elkom3@hotmail.com Introduktion Hemsida Facebook Twitter Blogg Google+ YouTube Summering Frågor Översikt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Erbjudande omgivning för sinnesstimulering Tillgänglig miljö för att kunna välja och själv vara aktiv Aktiva miljöer för rörelse och beröring Markerade

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Din väg till svenskan

Din väg till svenskan Din väg till svenskan Marie Westergren Eslövs folkhögskola m.westergren@eslovsfhsk.se 1 Att arbeta med svenska på Internet Det finns många bra sidor på Internet där du själv kan träna svenska. Här har

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer