SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge»"

Transkript

1 SöderKom»Sveriges ledande diskussionsforum för kompisbaserat umgänge» Lab 5 2D1416 Datorstöd för samarbete Fredrik Petersson 21 april 1999»SöderKom är i mina ögon lite som ett dygnet-runt-öppet café där man känner så gott som alla» Johan Franzén, trogen skommare

2 1 Systemet SöderKom Här beskrivs huvudsakligen systemets funktioner, men även något om dess historia och användare. 1.1 Introduktion SöderKom eller bara skom är ett ideellt drivet textbaserat diskussionsforum på Internet. SöderKoms slogan är Sveriges ledande diskussionsforum för kombisbaserat umgänge, vilket kanske ska tas med en nypa salt, men ändå säger något om vad det handlar om. SöderKom började sina dagar som en uppringd BBS 1 i Stockholm, men finns numera istället åtkomlig via telnet på Internet [1]. Merparten av all kommunikation sker via texter som skrivs i olika möten. Det finns även möjlighet att chatta med andra inloggade i realtid. Alla användare har också varsin brevlåda, som kan användas för interna brev eller vanlig e post över Internet. Det finns även möjlighet att göra enklare enkäter. Tidvis har det även gått att lagra filer på SöderKom, och det har även funnits några av de vanliga Usenet News-mötena [2]. Dessa funktioner ströks i samband med att SöderKom flyttade från att ha varit en uppringd BBS till att finnas på Internet. 1.2 SöderKoms gränssnitt och kommandon Som användare interagerar man med SöderKom endast via ett enkelt textgränssnitt. Olika funktioner nås via textkommandon vid en prompt. Gränssnittet har en viss intelligens i det att det föreslår nästa kommando. Till exempel föreslås (läsa) nästa kommentar 2 om man läst en text som har kommentarer, eller (gå till) nästa möte om det inte finns några fler olästa texter i aktuellt möte. En nackdel med ett rent textgränssnitt är att det kan vara svårt att uttyda den trädstruktur som bildas av textinlägg och kommentarer. (Jämför t ex med kap 14.4 i Human- Computer Interaction [8]) I tabell 1 visas några exempel på kommandon. Kommando Förkortat Kommentar Gå (till) språklådan gå språk Gör att man flyttas till mötet språklådan Lista inlägg li inl Visar en lista över texterna i aktuellt möte Endast 10 e 10 Markerar alla texter utom de tio senaste som lästa Kommentera ko Skriv en kommentar till en text (Läsa) nästa kommentar nä ko Läser nästa kommentar till den senast lästa texten Inlägg inl Skriv en ny text i aktuellt möte Tabell 1. Exempel på kommandon 1.3 SöderKoms möten Det finns idag nästan 300 olika möten med högst varierande ämnen. Ett antal av dessa är nonsensmöten som bara skapats på skoj och sedan inte används, men många är mer eller 1 Jag har valt att inte förklara alla vedertagna förkortningar och specialtermer. Se till exempel Svenska Datatermgruppen [4] eller Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms [5] 2 Texten inom parenteser ska inte skrivas, och alla kommandon kan förkortas. (läsa) nästa kommentar kan alltså förkortat skrivas n k Fredrik Petersson: SöderKom Sida

3 mindre seriösa möten. (Se tabell 2 för några exempel.) Det finns flera möten för tekniska ämnen som datorer och nätverk, flera kulturella möten och många för andra intressen som t ex mat och olika sporter. Vem som helst kan skapa ett nytt möte på SöderKom genom att helt enkelt ge kommandot skapa möte. Citat Film Fritt forum Hembio Ironi och sarkasmer Kommentarer :-) Litteratur Mat (och) dryck Musik Nätverk Erfarenhetsutbyte Politik Programmering Pryltorget Resor (i alla väderstreck) Sex och samlevnad Språklådan Whisky Win95-98-NT Schyssta puckar (1) Tjejsnack (Slutet) (2) Vänthallen (3) Närvaromeddelanden (4) Älska Älska Älska (5) FEB1999 (6) Tabell 2. Exempel på möten Merparten av mötena i tabell 2 torde ha självförklarande namn. Mötena i de två sista raderna kommenteras nedan. 1. När någon skriver en särdeles träffande eller rolig text kan andra visa sin uppskattning genom att skriva en kommentar och flytta den till mötet schyssta puckar. 2. Mötet Tjejsnack är ett av ett fåtal slutna möten. För att gå med i ett slutet möte måste man få tillåtelse av mötets skapare. Just mötet tjejsnack är endast öppet för kvinnor. 3. Vänthallen är ett allmänt möte som typiskt används för att föra snabba nonsensdiskussioner. Det är ett i någon mening ett mellanting mellan de vanliga asynkrona diskussionerna och den synkrona kommunikationen genom att ropa och säga saker till användare. 4. I mötet Närvaromeddelanden skriver man in om man kommer att resa bort eller av annan anledning vara oanträffbar. Det kanske säger något om sammanhållningen på SöderKom att användarna känner sig manade att tala om när de åker bort. 5. Mötet Älska älska älska visar ett exempel på den speciella jargong som frodas på SöderKom (och liknande system). När man vill uttrycka något extra starkt upprepar man ett ord tre gånger, eller skriver helt enkelt upphöjt till tre (^3) efteråt. Det finns motsvarande möten för hata hata hata och längta längta längta. 6. Mötet FEB1999 är ett speciellt möte för en fotoutställning. Alla som ville vara med fick ta ett fotografi om dagen under hela februari, och resultatet ställdes sedan ut på Internet. [3] 1.4 SöderKoms brevlådor Varje användare har en egen brevlåda. Denna används i stort sett som vilket annat möte som helst, men man skriver förstås inte inlägg i sin egen brevlåda. Istället skickar man brev till någon annan med kommandot (skriv) brev. Man kan ange ett namn på någon på SöderKom eller en vanlig e postadress. Man kan även skriva en personlig kommentar till en text i ett vanligt möte med kommandot personlig (kommentar). Svaret skickas då som ett brev till den som skrev texten. 1.5 SöderKoms chat På SöderKom kan man kommunicera med andra inloggade i realtid med kommandot ropa. Meddelandet skickas då till samtliga inloggade. SöderKom har alltså ingen uppdelning i olika virtuella rum på det sättet. Man kan även säga saker till en enskild mottagare utan att någon Fredrik Petersson: SöderKom Sida

4 annan hör det. Slutligen finns möjlighet att beskriva vad man gör, med vad som i andra system ibland kallas emote. Listigt nog görs detta med kommandot jag. Om jag t ex skriver jag skrattar högt ser de andra användarna Fredrik Petersson skrattar högt. Ett lustigt exempel på hur detta kan användas är när en användare fyllde år, och det utbröt ett spontant födelsedagskalas. En transkription från detta tillfälle finns på webben. [7] Närvaro på SöderKom Ytterligare en funktion är att man kan se vilka andra som är inloggade. Med kommandot vilka får man en lista på andra inloggade, och man får automatiskt meddelanden när någon loggar in eller ut. Känslan av närvaro tror jag är en nog så viktig egenskap hos SöderKom. Intressant är att denna känsla nås utan att kräva ett rikt medium i termer av (3D-) grafik och ljud. Det vi ser på SöderKom är snarare ett socialt fenomen. Fler än jag har säkert sagt att man träffats på SöderKom eller att man är på SöderKom. Olika typer av närvarokänsla har studerats av bl a Lombard & Ditton [12]. 2 SöderKoms användare I detta avsnitt ligger fokus på användarna, inte på systemet. Jag redovisar också svaren jag fått på en minimal användarundersökning. 2.1 Översikt SöderKom har ca 175 registrerade användare, varav endast ca 30 är kvinnor. Detta är dock något missvisande, då dessa kvinnor är ganska aktiva och bidrar till att det känns mera jämställt. De flesta bor i Stockholm, men det finns användare även i andra delar av landet. Några bor till och med i utlandet. Min uppfattning är att merparten av SöderKoms användare (med några undantag) är välutbildade storstadsbor i åldern år. Relativt många har tekniska arbeten, men långt ifrån alla. Många är politiskt medvetna och har bestämda åsikter. Debatter om politik och livsåskådning i allmänhet kan vara ganska heta. En typisk dag har SöderKom mellan 70 och 100 inloggningar. Enligt statistik som redovisats på SöderKom sker ungefär 60% av dessa sker under kontorstid. En uppskattning är att det vanligtvis är mellan 10 och 20 inloggade på dagar och kvällar, och det är nästan alltid någon inloggad. Det är inte ovanligt att användarna loggar in när de kommer till jobbet och sedan är inloggade hela dagen, och att SöderKom därigenom används för att hålla kontakten hela tiden, ungefär som ICQ [6]. 2.2 Användarundersökning Jag gjorde en väldigt enkel och informell rundfrågning på SöderKom om vad användarna tyckte var bäst och sämst med SöderKom. Jag fick tre utförliga svar och ett par korta kommentarer. Jag återger här frågorna och några godtyckligt valda svar. Vad är det bästa med SöderKom? att det nästan alltid är nån inloggad att skom alltid är enkelt tillgängligt Skom är i mina ögon lite som ett dygnet-runt-öppet café där man känner så gott som alla, åtminstone till namnet och där besökarna är i stort sett samma skara från dag till dag. att det är en begränsad grupp som ringer, så att man lär känna dem som skriver Vad är det som fattas/inte fungerar som det ska? Man skulle vilja ha bättre kommentarslänkning och lite annat sådant Fredrik Petersson: SöderKom Sida

5 Skom är för litet. Om man behöver ha hjälp med något svårt tekniskt problem så finns det vanligen ingen som kan Tekniskt sett skulle jag framför allt önska mig en vettigare editor. En brevlåda till vilken man skulle kunna ta emot filer och skicka filer, forward:a och en del andra mailfunktioner vore jätteskönt. Har du lärt känna många via söderkom? Ja, fast bara någon enstaka som jag umgås med utanför skom mer än vid speciella skommaraktiviteter, typ Haga... Jodå, runt tio pers som jag träffar regelbundet IRL Jag har träffat 61 skommare och umgås i olika hög grad IRL med ca 40 skommare. Har du fått hjälp med något särskilt problem? Har du använt SöderKom i ditt arbete? Alldagliga småproblem är lätt att få hjälp med, svåra tekniska problem glöm det! När jag gjorde mitt exjobb fick jag hjälp med lite matte Skom är också bra som en kompletterande informationskanal parallellt med tidningar mm för att hålla sig lite à jour med vad som händer i databranschen. En användare berättade om hur hon fått hjälp med att fixa en kraschad hårddisk, fått överta diverse äldre datatillbehör (som modem mm) från andra användare, fått restips till en Greklandsresa (tillsammans med några grekiska frimärken), med mera. Hon hade även hittat två extrajobb genom SöderKom. Egna kommentarer Skom känns lite för slutet, det skulle inte skada med en något större publik Sedan jag började skomma har jag nästan helt slutat att titta på teve, såpoperor ser jag inte alls numer. Skom har blivit min tidsmässigt största hobby tror jag. Det är kanske lätt att se det som nån slags datanörd grej, men för det mesta är det en helt social grej, bara ett lite annorlunda sätt att umgås på än att träffas eller prata i telefon. 3 Kommentarer till användarundersökningen Användarundersökningen gav som jag redan nämnt endast ett fåtal svar. Däremot har jag själv använt SöderKom i flera år, och jag kan nog påstå att jag har en ganska bra inblick i hur SöderKom används. SöderKom har överlevt länge, utan att förändras nämnvärt, trots genomslagskraften hos WWW och grafiska gränssnitt i allmänhet. SöderKoms funktioner (diskussioner, e post, chat och närvarolista) kan man ju finna betydligt elegantare förpackat på webben med t ex News, vanlig e post och ICQ. Återigen kan jag bara konstatera att det är viktigare att ha något att säga än att göra det med 3D-grafik. Det är intressant att ingen önskade sig ett grafiskt gränssnitt. I said, "It reminds me of America Online chat rooms! She demanded an example, so I gave her one: "A: Hey there. B: Hi, A. A: Hi, B. C: Hi. B: Look, C's here. A: Hi, C! B: CCCCCCCCCC C: A + B = B + A A: Gotta go B: Bye, A C: Bye, A B: Poo C: Poo poo "This", I said, "is the much touted, transglobal, paradigm-shifting, epoch-defining dialogue to which every magazine on earth is devoting acres of Jämförelser med andra system print." Användarna på SöderKom skiljer sig markant från de användare man förr kunde finna på sk Figur 1. Utdrag ur Douglas elitebaser, där man bl a bytte piratkopierade spel Couplands Microserfs. och demos. Användarna på SöderKom kommer så att säga från en annan kultur, där man använder sig av BBSer för att föra debatter och bara umgås. Många på SöderKom var även aktiva på Fredrik Petersson: SöderKom Sida

6 andra liknande BBSer i Stockholm, bland vilka kan nämnas Den Nya Svenska Argus (DNSA), Trevlig Liten Bas (3LB) och Musernas Boning. Tonen på SöderKom ligger närmare den i dagstidningarnas insändarspalter än den på elitebaserna. I jämförelse med olika chatsystem som IRC, diverse webchatter och grafiska system som svenska Dobedo[9] eller 3D-systemet Active Worlds[10] kan man bara konstatera att man på SöderKom slipper fenomenet att folk går omkring och hälsar på främmande människor och inte säger så mycket mer än hej hej. (Jämför författaren Douglas Couplands sågning av chatsystem ur boken Microserfs [11] i figur 1) Detta beror förstås återigen till stor del på det faktum att skommarna är en relativt liten och homogen grupp. Att SöderKoms användare verkligen bildar en egen grupp märks kanske tydligast på den speciella jargong som används. Dels används förstås alla vanliga svenska och engelska förkortningar och liknande som alltid används i chat och e postkommunikation, men det finns även många helt endemiska uttryck. (Som att skriva grek istället för grej, nuv istället för nu och märkliga ord som wöw och kenpgit ) SöderKoms användare träffas även på riktigt vid olika tillställningar, nu senast på deklarationsdagen på en pub nära Skatteskrapan, och traditionellt ett par gånger om året i Hagaparken. Många umgås även till vardags, utan att det blir särskilda evenemang. Som sagt, det handlar om kompisbaserat umgänge. 4 Referenser [1] SöderKom nås via telnet på adressen telnet://skom.se. Kontoansökan skickas till [2] Ett antal dokument som beskriver Usenet News finns på adressen [3] Fotoutställningen FEB1999 återfinns på adressen [4] Svenska datatermgruppen finns på adressen [5] Många förkortningar och termer återfinns i Shnier, Mitchell: Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms, finns numera endast på webben, på [6] Programmet ICQ presenteras på [7] Johan Franzéns virtuella 24-årskalas finns på [8] Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, R., Human-Computer Interaction, 2 nd ed., Prentice Hall Europe, Kapitel 14.4 behandlar särskilt textbaserad kommunikation [9] DoBeDo är en populär svensk grafisk chattmiljö där användarna syns som små tecknade ansikten. DoBeDo finns på adressen [10] ActiveWorlds är ett VR system för PC där man kan manövrera sin avatar i ett hundratal olika världar med olika teman som Mars och Atlantis. ActiveWorlds finns på adressen [11] Coupland, D. 1995, Microserfs, HarperCollins, London. [12] Lombard, M., Ditton, T., At The Heart of It All: The Concept of Presence. [13] SöderKoms användargalleri finns på adressen Fredrik Petersson: SöderKom Sida

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Barns digitala rum. berättelser om e-post, chatt & Internet

Barns digitala rum. berättelser om e-post, chatt & Internet Barns digitala rum berättelser om e-post, chatt & Internet Barns digitala rum berättelser om e-post, chatt & Internet Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen Pedagogiska institutionen Stockholms

Läs mer

Personlig uppsats - analys av webbplats

Personlig uppsats - analys av webbplats Personlig uppsats - analys av webbplats Grafiska Gränssnitt, IT-universitet ht 2003 Anna Lindvall d00anna@dtek.chalmers.se Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 INTRODUKTION... 3 2.1 KORTA FAKTA OM H&M... 3 2.2

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

MORGAN. unga mobilvanor

MORGAN. unga mobilvanor unga mobilvanor Välkommen! För att få en dagsaktuell bild av hur ungdomar använder sina mobiler, vad som är viktigt när de väljer telefoner och operatörer, och vad de önskar sig av sin mobil framöver har

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer