Konferens om förvärvade hjärnskador

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om förvärvade hjärnskador"

Transkript

1 Foto, Peter Linhard Layout, ABC Design Konferens om förvärvade hjärnskador Måndag 6 oktober 2008 Campus i Östersund Till förmån för; Vårdkedjan ur ett kunskapsvinnande perspektiv

2 Vårdkedjan vid förvärvade hjärnskador ur ett kunskapsvinnande perspektiv Har Du någon gång satt dig ner och funderat över din egen hjärnas funktion? Vad är det som gör att vissa uppgifter går som en dans, medan andra är tröga eller helt omöjliga? När Du köper en ny mikrovågsugn så medföljer flera tjocka manualer för att vi skall kunna använda produkten på bästa sätt. Har någon sett manualen om hjärnan? Hjärnan har den mest komplicerade struktur som vi känner till i hela universum. Vår hjärna är vårt instrument för att lära in så att vi kan möta morgondagen på ett begåvat sätt. Den har betydelse för personligheten, våra kognitiva funktioner, att kunna minnas och tänka abstrakt. Den medverkar i vår förmåga till empati och vår omvärldsuppfattning. Men vad händer när hjärnan som system råkar ut för en skada, vilka insatser är viktiga, och vad vet vi idag om hjärnans reparationsmöjligheter efter förvärvad hjärnskada? Hjärnskadekonferensen i Östersund kommer att belysa vårdkedjan vid hjärnskador och rehabiliteringsmöjligheterna efter en förvärvad hjärnskada. Konferensen anordnas för att hedra minnet av Peter Eriksson, en av väldens mest framstående hjärnforskare, som gick bort Eventuellt överskott går därför till Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för Hjärnforskning. PROGRAM INLEDNING Björn A Svensson docent i anestesiologi Omhändertagande och insatser av helikopterpersonalen av svårt skallskadade personer på olycksplatsen. Hur skall vi tänka och agera för att för att rädda så många hjärnceller som möjlig inför- och under transport till akut-/traumamottagning? Hur står sig Sverige i förhållande till övriga Europa när det gäller luftburen sjukvård? Bo-Michael Bellander specialist i neurokirurgi samt anestesiologi LarsOwe Koskinen docent i neurokirurgi Utvecklingslinjer och behandlingsprinciper inom neurotraumatologin Går det att förutsäga hur det går för en patient med svår skallskada? Hur skall fler personer med svåra skallskador kunna komma tillbaka till ett oberoende liv? Hur är det möjligt att skicka hem commotio-patienter utan röntgen eller övervakning? Katarina Stibrant-Sunnerhagen professor i rehabiliteringsmedicin Per Wester professor i internmedicin Vikten av att känna igen symptom på stroke, betydelsen av en fungerande sjukvårdsupplysning, utalarmering samt ambulansvård för optimalt prehospitalt omhändertagande Trombolys i Sverige - vilken kvalitet krävs i akutförloppet efter stroke? Varför ska man vårdas på stroke-enhet? Vikten av vårdkedjor och fortsatt rehabilitering efter hemkomst samt nya tankar inom strokerehabilitering Hur kan stroke förebyggas? Lunch Fördjupningsseminarier Michael Nilsson professor i rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi samt specialist i neurologi Nya forskarrön om vikten av fysisk aktivitet - vad betyder den tidiga intensiva träningen efter förvärvad hjärnskada och vad har vi för neurobiologiska begränsningar att ta hänsyn till? Aspekter på födointag och dess betydelse för prevention och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada Vilka mediciner kan vi med fördel använda och vilka preparat skall användas med försiktighet efter hjärnskada - finns det mediciner som påskyndar läkningsförloppet i hjärnan efter förvärvad hjärnskada? Håkan Nyman Dr Med, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Varför är det viktigt att utreda neuropsykologiska funktionshinder hos personer med förvärvad hjärnskada? Hur kan neuropsykologiska funktionshinder förutsäga hur det går för personer med förvärvad hjärnskada och hur går det med behandlingen om man inte känner till de neuropsykologiska funktionshindren hos patienten? Bort med den passiva patienten! Klas Blomgren docent i fysiologi samt specialist i barn och ungdomsmedicin Ingrid Emanuelson docent i pediatrik Optimal rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador hur ser den ut? När kommer stamcellerna till rehabiliteringen hos barn med förvärvad hjärnskada? Modern forskning visar att barn som strålas efter en tumör i hjärnan kan återfå kognitiva förmågor med lustfylld fysisk aktivitet myt eller sanning? Moderator: Christian Blomstand professor i neurologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Målgrupp Skadade, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, handläggare inom kommun/försäkringskassa och övriga myndighetsutövare,personliga assistenter, företrädare för brukarorganisationer, politiker, hemtjänst, samt alla övriga intresserade som kommer i kontakt med personer med förvärvade hjärnskador.

3 FÖRELÄSARE Björn A Svensson Arbetar som överläkare och verksamhetschef vid Intensivvårdshelikoptern, Akademiska sjukhuset samt verksam vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Björn Svensson har sedan 1993 haft ansvaret för utvecklingen av helikopterverksamheten vid Akademiska sjukhuset och har under de senaste 7 åren arbetat med att utveckla verksamheten att gå från att vara en ambulanshelikopter till en väl utrustad intensivvårdshelikopter. Idag så får patienterna oavbruten intensivvård när man hämtar en patient med svåra skallskador som skall transporteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala eller till något annat sjukhus i landet. En av hans nuvarande arbetsuppgifter är att intensivvårdsutrusta en jetplan som kan transportera svårt vårdkrävande patienter som behöver transporteras till högspecialiserad vård, både nationellt och internationellt. Bo-Michael Bellander Arbetar som överläkare vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset där han är medicinska ansvarig för neurointensiv-vårdsavdelningen NIVA och sektionen för neurotraumatologi. De senaste åren har han forskat på patofysiologiska mekanismer på cellulär nivå vid traumatisk hjärnskada. I maj 2004 presenterade han sin avhandling om hur immunförsvaret påverkar nervceller vid svår traumatisk hjärnskada. Han är även engagerad i preventionsfrågor och medverkar i olika sammanhang när det gäller att informera om våld och vikten av att använda cykelhjälm. LarsOwe Koskinen Disputerade i Medicinsk Fysiologi vid Uppsala Universitet Arbetar idag som överläkare vid Neurokirurgika kliniken och är ansvarig för neurointensiven, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, han är docent i neurokirurgi och laborator i fysiologi. Vetenskapligt har han arbetat med frågeställningar runt regleringen av hjärnans mikrocirkulation, hjärnans hydrodynamik och patofysiologiska mekanismer vid skallskada och subaraknoidalblödning. Den senaste tiden har han även intresserat sig för endokrinologiska effekter efter svår skallskada och ansvarar även för hypofyskirurgin vid sjukhuset. Klas Blomgren Är docent i fysiologi samt specialist i barn- och ungdomsmedicin. Han arbetar på Barncancercentrum vid drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Han har forskat kring skademekanismer i den växande hjärnan, främst efter skador som uppstår kring födelsen, till exempel i samband med förlossningen, och funnit att den omogna hjärnan reagerar mycket annorlunda efter en skada jämfört med den vuxna hjärnan. På senare år har hans forskningsgrupp intresserat sig för effekterna av strålbehandling på den växande hjärnan, och funnit att det är främst stamceller som skadas av joniserade strålning. Håkan Nyman Har varit aktiv inom neuropsykologin i över 25 år. Tidigare har han varit chefspsykolog vid psykiatricentrum vid karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. I dag verkar han i privat regi samt forskar på Karolinska Institutet. Han har framför allt i sin yrkesverksamma karriär ägnat sig åt diagnostik av neuropsykologiska funktionsnedsättningar hos patienter med Förvärvade hjärnskador och psykiatriska sjukdomar. Han har förutom forskning och undervisning även engagerat sig i att utveckla och modernisera de neuropsykologiska undersökningsinstrumenten. Michael Nilsson Är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi samt professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Är överläkare och verksamhetschef för Rehabiliteringsmedicin, inriktning neuro vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Michael leder en forskargrupp som forskar kring betydelsen av hjärnans stödjeceller, de s.k. astrocyterna, vid skade- och läkningsprocesser efter stroke och trautisk hjärnskada. Är kliniskt främst inriktad på att utveckla rehabiliteringsprocessen kring hjärnskadade, tidig rehabilitering, betydelsen av en stimulerande miljö, individanpassad målinriktad rehabilitering med hög intensitet samt möjligheten att introducera läkemedel som stimulerar hjärnans plasticitet är specifika intresseområden. Är ordförande för Stiftelsen Peter Eriksons Minnesfond för Hjärnforskning. Ingrid Emanuelson Är docent och överläkare vid Drottning Silvia s Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg.Hon har byggt upp dess enhet för utredning/behandling av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador sedan 20 år tillbaka. Sedan 1990 har hon bedrivit forskning om förvärvade hjärnskador hos barn och ägnar nu 60% av sin tid åt klinik och 40% åt forskning. För närvarande är forskningsområdena: långtidsuppföljning av barn och vuxna med lätta hjärnskador, medicinsk invaliditet hos unga vuxna som drabbades av en allvarlig hjärnskada under uppväxten, neurokognitiva restsymptom hos barn med svåra skallskador som behandlats enligt Lundamodellen, livskvalitetsaspekter hos unga vuxna som fick en hjärnskada under uppväxten. Katharina Stibrant Sunnerhagen Är professor i Rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet liksom vid Oslo universitet. Hon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Institutionen för Neurovetenskap och rehabilitering. Gruppen intresserar sig för konsekvenser av sjukdom/skada såväl inom kroppsfunktion, som aktivitet och delaktighet och arbetar med såväl metodutveckling av analysmetoder som interventioner för personer med resttillstånd efter sjukdom/skada inom nervsystemet, framförallt efter stroke. Gruppen har bland annat medverkat i utvecklingen av datorstödd rehabilitering med virtuell teknik för strokedrabbade, vilket fick Sjukvårdens IT pris Hon är en i projektgruppen för Socialstyrelsen riktlinjer för strokesjukvård samt har medverkat i utvecklande av rekommendationer för rehabilitering av strokedrabbade i Europa. Per Wester Professor i medicin vid Umeå Universitet och medicinsk chef för Umeå Strokecenter, medicinsk expert och med i kärnprojektgrupp vid framtagande av aktuella och kommande strokeriktlinjer från Socialstyrelsen. Har nyligen gjort en kartläggning av samtliga svenska strokeenheters dimensionering och innehåll samt en praxisrapport i Socialstyrelsens regi om hur svensk strokevård är i förhållande till aktuella strokeriktlinjer. Leder en experimentell och klinisk forskningsgrupp med brett tvärvetenskapligt fokus inom strokeområdet, bl a med akutbehandling (trombolys efter 3 timmar), riktad screening för att hitta asymtomatiska karotisförträngningar, tidsfördröjning riskstratifiering inför karotiskirurgi samt läkningsmekanismer efter stroke och hur (och om) dessa kan påverkas.

4 FÖRDJUPNINGSSEMINARIER Kostnaden för fördjupningsseminarier går oavkortat till Peter Erikssons Minnesfond. Program Kostnad 100:- Thomas Lindén med. doktor, överläkare, specialist i neurologi och psykiatri Vad händer med intellekt och känsloliv efter stroke. Och varför? Kan träning förbättra intellektuella förmågor? Gäller det också efter stroke och andra neurologiska skador? Annika Sefastsson leg sjukgymnast, med mag CI-terapi vid nedsatt arm- och handfunktion efter stroke Hur och för vem? Hur kan CI-konceptet appliceras på gång- och balansträning Kan skuldersmärta efter stroke minska med intensiv funktionsträning enligt CI-konceptet? Britt-Marie Stålnacke specialist i rehabiliteringsmedicin samt Med. Dr. Peter Sojka professor i rehabiliteringsmedicin, doc. i fysiologi, samt specialist i nukleärmedicin Trauma mot huvud och nacke - skallskada eller whiplashskada: Vilka är konsekvekvenserna? Jörgen Borg professor i rehabiliteringsmedicin Vad menar vi med lätt, medelsvår respektive svår hjärnskada? När kan man bedöma skadans svårighetsgrad? Var sker bedömningen? Hur görs bedömningen? Maria Levander specialist och docent i neuropsykologi/leg.psykolog och leg. kognitiv beteendeterapeut Vad menas med begreppet emotion och vilket är det anatomiska underlaget? Finns emotionella riskfaktorer beträffande uppkomst av förvärvad hjärnskada? Hur hantera/behandla emotionella svårigheter efter förvärvad hjärnskada? Lars Nyberg professor i neurovetenskap Den anpassningsbara hjärnan förändringar och träning och skada. Stress hjärna och minne hur hänger det ihop? Har personer med lätta skallskador en ökad risk för en tidig utveckling av demenssjukdom?

5 FÖRELÄSARE Thomas Lindén Är medicine doktor och specialist i neurologi och psykiatri. Anställd som överläkare och biträdande verksamhetschef vid enheten för Rehabiliteringsmedicin, inriktning neuro vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt aktiv vid instutitionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin där. Thomas är även verksam vid Austin Hospital i Melbourne och gästforskare vid Australiens National Stroke Research Institute, NSRI. Deltar där bl.a. i AVERT, som är världens hittills största forskningsstudie inom rehabilitering, särskilt inriktad på intellekt och känsloliv hos människor som drabbats av stroke. Peter Sojka Är adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin vid Mitt universitetet och hans kliniska tjänstgöring är förlagd till Avdelningen för stroke- och hjärnskaderehabilitering, Östersunds Rehabcentrum. Under de senaste åren har hans forskning främst varit inriktad på att studera långtidskonsekvenser efter traumatiska skallskador samt hus s.k. hjärnvävnadsskademarkörer (d.v.s. ämnen som läcker ut från skadad hjärnvävnad till blodet) kan användas för bedömning av prognos och rehabiliteringsbehov hos patienter med lätta hjärnskador. Britt-Marie Stålnacke Är adjungerad lektor i rehabiliteringsmedicin vid Umeå Universitet, hennes kliniska tjänstgöring som överläkare är förlagd till sektionen för smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinskt centrum vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Hon disputerade 2004 på en avhandling om lätta skallskador. Hennes forskning har under senare år inriktats på att studera långtidskonsekvenser efter lätta skallskador och whiplashskador. Jörgen Borg Arbetar som professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare vid Instutitionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet och Neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jörgen Borgs aktuella forskning rör betydelsen av olika biologiska och psykosociala faktorer för läkningsförloppet efter förvärvad hjärnskada hos vuxna och hur dessa kan påverkas med behandling. Lars Nyberg Arbetar som professor i neurovetenskap vid instutitionen för strålningsvetenskaper och IMB vid Umeå Universitet. Lars Nybergs forskning är inriktad mot rörande hjärnans funktioner, särkilt minnesfunktioner. Han arbetar sedan ett 20-tal år med en longitudinell studie av åldrande, minne och hälsa. (Betulaprojektet). En del i detta arbete rör undersökningen av effekter efter mild skallskada på olika funktioner och förmågor. Annika Sefastsson Är leg sjukgymnast och arbetar i egen regi vid Katarinakliniken Sjukgymnastik i Stockholm. Hon har under en 10- årsperiod behandlat ca 150 patienter enligt CI-konceptet framförallt för nedsatt arm- och handfunktion men även för nedsatt gång- och balans. Behandlingen har skett i form av ett utvecklingsprojekt i samarbete med Stockholms läns landsting och reglerats i ett speciellt vårdavtal. Annika kommer att ge en bild av konkret behandlingsarbete inklusive behandlingsresultat med kort- och långtidsuppföljning. Resultaten från en klinisk rapport om CI-terapins effekt på skuldersmärta kommer också att beröras. Maria Levander Med ena foten i naturvetenskapen och den andra i beteendevetenskapen, är Maria Levander, såväl kliniskt som teoretiskt, intresserad av både psykologiska/psykiatriska och neuropsykologiska frågeställningar vad gäller mänskligt beteende. Förutom några timmars arbete per vecka på en stressmottagning är hon även verksam som lektor vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap/sektionen för psykologi vid Karolinska Institutet. Därutöver arbetar hon även på en privat öppenvårdsmottagning i psykiatri med specialisering på ångest- och depressionssjukdomar. Hon var dessförinnan, under många år, verksam som neuropsykolog på neuroklinikerna vid Karolinska Sjukhuset och som lektor i psykologi vid Stockholms Universitet (Psykologiska Institutionen).

6 ANMÄLAN BOENDE / PRISER Vi samarbetar med Scandic Östersund City som ligger 200 meter från konferensanläggningen. Scandic Östersund City erbjuder kraftigt reducerade priser på rum och bjuder även övernattande konferensgäster på en get to gether buffé på söndagskvällen mellan Hotellet tillhandahåller handikappanpassade rum. Enkelrum 895:- Dubbelrum 995:- (ord. pris 1590:-) Telefonbokning uppge hjärnskadekonferens vid bokning. Deltagaravgift 995:- Fördjupningsseminarie 100:- (inkl. lunch, för- och eftermiddagskaffe) SV: ABF: eller Program och innehåll Till förmån för: (avgiften går Stiftelsen oavkortat Peter till Peter Erikssons Erikssons Minnesfond Minnesfond) för Hjärnforskning UPPLYSNINGAR Samtliga föreläsare denna dag har lärt känna den världsberömda stamcellsforskaren Peter Eriksson genom åren. De vill alla medverka till att hedra hans minne Projektledare och skänker sina Peter arvoden Linhard till Stiftelsen Peter Erikssons Projektsamordnare Minnesfond för Hjärnforskning. n användas Tommy Lundgren för bedömning av 38 prognos 52 och rehabiliteringsbehov Se även hos patienter med lätta hjärnskador. för generell info. Samtliga Föreläsare vill med sitt deltagande vid denna Britt-Marie konferens Stålnacke hedra minnet av Peter Eriksson och skänker sina arvoden till Stiftelsen Peter Är Erikssons adjungerad Minnesfond lektor i för rehabiliteringsmedicin Hjärnforskning vid Umeå Universitet, hennes kliniska tjänstgöring som överläkare är förlagd till sektionen för smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinskt from 2/ centrum vid Norr- lands Universitetssjukhus, Umeå. Hon disputerade Arrangörer 2004 på en avhandling om lätta skallskador. Hennes forskning har under senare år inriktats på att studera långtidskonsekvenser efter lätta skallskador och whiplashskador. Föreningen i Jämtland län i Jämtlands län Jörgen Borg Arbetar som professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare vid Instutitionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet och Neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jörgen Borgs aktuella forskning rör betydelsen av olika biologiska och psykosociala Samarbetspartners faktorer för läkningsförloppet efter förvärvad hjärnskada hos vuxna och hur dessa kan påverkas med be- SAA Scandinavian AirAmbulance

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Neurotrauma Karlstad CCC 2 oktober Vetenskaplig konferens om traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma

Neurotrauma Karlstad CCC 2 oktober Vetenskaplig konferens om traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma Neurotrauma 2017 Karlstad CCC 2 oktober Vetenskaplig konferens om traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma Foto: Peter Bäcker, Värmlands Folkblad Program Ingen Hjärna vet exakt hur en hjärna

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada OFVSPPPTIMA Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada Med rätt träning kan Du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan har skett Hjärnan kan mer Vår hjärna är

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

STÖD FORSKNING OM STROKE

STÖD FORSKNING OM STROKE STÖD FORSKNING OM STROKE Bestäm själv forskningsområde i samarbete mellan STROKE- SJUKDOMEN Stroke är en folksjukdom. Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige och ca en halv miljon berörs (patienter,

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Utvecklingscentrum & Utvecklingsenheten på område 6. Presentation av utbildningsverksamhet

Utvecklingscentrum & Utvecklingsenheten på område 6. Presentation av utbildningsverksamhet Utvecklingscentrum & Utvecklingsenheten på område 6 Presentation av utbildningsverksamhet MEDARBETARE PÅ UTVECKLINGSCENTRUM Lilian Carlsson, Kursansvarig Agneta Alexandersson, Kursassistent Per Johansson,

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 1-2 december 2014 VÅRA TALARE Dagny Vikström Dagny är leg. arbetsterapeut, demensutvecklare och medförfattare till Demensboken Gunnel Högberg Gunnel är leg. arbetsterapeut,

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

posom Kris- och Beredskapskonferens

posom Kris- och Beredskapskonferens posom Kris- och Beredskapskonferens p o s o m ur ett kunskapsvinnande perspektiv Konferens i Karlstad 7 oktober 2013 CONGRESS CULTURE CENTRE Svåra händelser påverkar våra liv. Varje dag. Tsunamivågen i

Läs mer

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Hélène Pessah-Rasmussen Docent, överläkare Christina Brogårdh Docent, leg sjukgymnast VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin 1 2 I den skadade delen

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning Att åldras med funktionsnedsättning framtida utmaningar Jan Lexell Professor, överläkare Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014

Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014 Neuropsykologi Logopedprogrammet Termin 3 HT 2014 Neuropsykologi 6hp Tid; lokal Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 37 Måndag 8/9 10-11.30 12.30-14.30 14.45-15.45 Fredag 12/9 10-11.30 Konferensrum,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket Stroke Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Afasi och samtal : goda råd om kommunikation (2010) Det är många gånger svårt att föra samtal med en person som har fått afasi.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet Varmt välkomna hit. Jag heter Tina Norgren och ska vara er moderator under dagen. Jag är också ordförande i länsavdelningen och vice förbundsordförande. Haft psoriasis sedan jag var 9 år, prövat många

Läs mer

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Projektledare Bo Norrving, Professor, Lunds universitet Gunilla Gosman-Hedström, Docent Göteborgs universitet Vårdalinstitutet 2010-03-25 Stroke en

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november Möt den samlade expertisen! Bipolär sjukdom 2016 Diagnostik Behandling Bemötande Så kan du identifiera bipolära personer med hög suicidrisk och förhindra fullföljning av självmordstankar Upptäck tidiga

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet års konferens om förvärvade hjärnskador MÅNDAG TISDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet års konferens om förvärvade hjärnskador MÅNDAG TISDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2016 års konferens om förvärvade hjärnskador MÅNDAG TISDAG 28 29 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den tionde

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 september 2014 DU FÅR MÖTA Socialstyrelsen Iréne Nilsson Carlsson Projektledare Drottninghög, primärvården Skåne Karin Winberg Leg.

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Sammanfattning av rehabiliteringsförslag vid stroke, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom utifrån rådande kunskapsläge.

Sammanfattning av rehabiliteringsförslag vid stroke, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom utifrån rådande kunskapsläge. Sammanfattning av rehabiliteringsförslag vid stroke, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom utifrån rådande kunskapsläge. Allmän sammanfattning Att påbörja rehabilitering och träning efter en skada

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada, neurologisk sjukdom eller ryggmärgsskada (spinalskada). Målsättningen med rehabiliteringen

Läs mer

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 Bakgrund Vuxna med funktionsnedsättningar behöver ofta olika vårdinsatser från olika vårdgivare och vårdnivåer. Det finns oklarheter om ansvarsfördelning

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

3-dagars kurs i. Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad 10/04

3-dagars kurs i. Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad 10/04 CATRIIN BJÖRVELL AB 10/04 3-dagars kurs i Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad Kursen som ges i regi av Catrin Björvell AB, www.cbab.org, ger en bakgrund till, och grundläggande kunskaper i, användandet

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Lars Rönnbäck, professor i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Rönnbäck, professor i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Symtom vid hjärntrötthet eller mental trötthet är bl.a. koncentrationssvårigheter, stresskänslighet, sömnsvårigheter, försämrad förmåga att komma igång och ta initiativ Lars Rönnbäck, professor i neurologi

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer