Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom"

Transkript

1 Referat av föredrag från konferens i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Lars Jacobsson Professor emeritus psykiatri, Umeå. Psykiatrireformen och sen då? Tack för inbjudan. Det är en utmaning på många sätt. Ni bör ha i minnet att jag främst är psykiater. Visserligen satt jag i Landstinget som politiker i 18 år (Fp) men här är jag främst psykiater. Mitt perspektiv år ju främst utifrån psykiatrins horisont. Jag skall tala lite om hur det var och vad som har hänt ute i samhället och inom psykiatrin och som jag tycker har betydelse för den här problematiken. Jag skall även ge en kort bild av hur det också kan vara i andra delar av världen och sluta med att säga vad jag tycker att man skall göra. Bild 2. -Livstidsrisken att insjukna i schizofreni är ca 0,8 % personer insjuknar någon gång under sin livstid i Sverige % insjuknar före 20 års ålder (män års ålder, kvinnor år) insjuknar per år per invånare. -Dödligheten är förhöjd 2-3 ggr jämfört med övriga befolkningen (hjärtkärlsjukdom och suicid) % dör i suicid (framförallt i början av sjukdomsförloppet) behöver insatser pga sin sjukdom (9 av 10 har en nedsatt arbetsförmåga, man är mer utsatt ekonomiskt än andra handikappgrupper). Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom 1

2 Förekomst prevalens (%) Övervikt Rökning Diabetes Högt blodtryck Metabolt syndrom Här har vi en stor problematik. Bild 4. Det finns en ärftlig faktor som har betydelse för risken att insjukna i schizofreni. Men det måste finnas en positiv faktor också annars skulle sjukdomen försvunnit. Det är så lätt att vi bara ser negativa sker. Bild 5. Det här är en bild som jag satt ihop för länge sen. Jag försöker illustrera utvecklingstendenser i synen på psykiskt sjuka. För att bli intagen på mentalsjukhus på 1800-talet skulle provinsialläkaren skriva ett obotlighetsintyg. Det finns föreställningar om obotlighet som vi dessbättre har lämnat. Det är ju uppenbart behandlingsbart. Kroniker talar vi inte längre om utan nu säger vi handikappad eller funktionshindrad. Omänniska är ett Västerbottniskt uttryck för allvarligt psykiskt sjuk. Fritiof Nilsson Piraten känner ni ju till och han beskriver i en historia om några barn som på julaftonen skulle gå till ett ålderdomshem med kakor och annat och då visste de att i ladugården fanns det en dåre. Getoxen kallad. De smet in i ladugården med sin korg. Medan de stod och tittade på honom så fanns det en annan dåre som vara utvecklingsstörd och han åt upp alla kakorna som fanns i korgen. Dom visste inte hur dom skulle göra men de fyllde havre i korgen och så la de på handduken och sprang in till tanten med korgen. De hade sedan väldigt bråttom hem. Mamma frågade ju vad tanten hade sagt om kakorna. Det slutar ju med att de berättar vad som hänt med kakorna. De får sedan en ny korg och går tillbaka med den. Det här är inte så långt bort i tiden. Omänniska, Ordsallad var ett begrepp för de schizofrenas språk. Nu försöker vi ju förstå. Oansvarig ja här har det ju skett en stor förändring. Det är inte så långt borta i tiden som man inte fick rösta och inte gifta sig. Nu är man i svensk lagstiftning ansvarig för brott även om det finns ett fängelse- 2

3 förbud. Jag tycker detta är att visa respekt för dessa människor. Rättslös ja nu har vi särskilda rättigheter även om man kan ha synpunkter på det. Det har alltså hänt en hel del över tiden. Bild 6 Detta är Umeås första lasarett som byggdes år 1784 för övrigt det första i Norrland. På bottenvåningen finns det två rum avsedda för dårar sk dårkistor. Bidl 7 Umedalens sjukhus som byggdes Det var ett stort mentalsjukhus. Vi hade som mest 1100 patienter. Gösta Eriksson som var den förste chefen berättar i sina ämbetsberättelser till Socialstyrelsen hur han åkte runt i Västerbotten och hämtade personer som levde som i berättelsen av Piraten. Ålderdomshemmet i Sävar som byggdes 1929 hade även rum för dårarna. Bild 9. Här kan ni även se hur de låstes fast och detta var 1929 i Sverige. Jag var den siste chefsläkaren och det är när vi började inse att vi skulle kunna lägga ner sjukhuset som vi byggde upp enheter som dagcentralen i Vilhelmina. Bild 10. Det här var ju ett försök att ta om hand de som skrevs ut från Umedalen. Öbackagården var ett behandlingshem som vi startade i mitten av talet. Det är numer rivet. Det här var med i det sk. Paraplyprojektet med särskilt omhändertagande av nyinsjuknade. Det var psykodynamiskt inriktat och inriktat på att så långt möjligt undvika läkemedel. Det var inte så lyckosamt. Sen har vi fortsatt och tidig intervention finns ju kvar. Det fanns tankar att man skulle köra med bulldozers över hela Umedalen men så sålde man det och idag är det ett stadsdelcentrum med kontor, affärer och skolor. Bild 12. Det är otroligt vad staten satsade på mentalvården. Om vi jämför de stora mentalsjukhusen med lasarettet i Umeå så var det enorma skillnader. Man kan fundera lite över vad som låg bakom. Det här är ett särskilt boende i Umeå. Bild 13. Det är ett av den moderna tidens stödpersoner personligt ombud som står där framför. Bild 14 visar den gamla överläkarvillan på Umedalen och det är idag ett särskilt boende. Där finns även ett dagcenter. Bild 15 visar psykiatriutredningen från Det var Du Harald som var huvudsekreterare och så var det Sten Svensson (M), Bo Holmberg (S) som numer är död och jag (FP) som var politikerna i utredningen. Bild 16 är en viktig bild som är intressant på många sätt. Den visar antalet slutenvårdsplatser från 1900 och fram till Nu finns det väl inte kvar några mentalsjukhus. Det är ju en enorm förändring som har skett. Det byggdes upp av staten fram till slutet av 1960-talet då landstingen tog över ansvaret. Nu har vi 3

4 bland det lägsta vårdplatsantalet i Europa i vart fall i västerlandet. Bakom ligger ju att man har mycket kortare vårdtider, det är betydligt svårare sjuka patienter som finns på avdelningarna och det har även fått konsekvenser för avdelningsmiljöerna. Jag vill påstå att avdelningsmiljöerna är betydligt torftigare nu än tidigare. Det finns mindre utbud av t ex arbetsterapi m m. Det hänger ju även ihop med att det har varit en tydlig satsning på den öppna vården. Det har skett en nedprioritering av slutenvårdspsykiatrin. Ingen tror att vi kan undvara slutenvårdsplatserna. Jag tror att det finns anledning att fundera över hur man prioriterar. Satsningen på öppen vård är ju riktig grunden men det sker en överströmning av erfaren personal från sluten till öppen vård. Man behöver ju vara väldigt erfaren för att klara av arbetssättet i den öppna vården. Det kräver diagnostisk kompetens och det kräver erfarenhet av behandling. Även om man samarbetar i team så ställs det större krav på den enskilde. Sedan fyller man på med ny personal i den slutna vården. Ofta yngre och mera oerfarna och utbildningarna ser inte heller ut som de gjorde förr. Här finns det ett problem. Å andra sidan är det ju uppenbart att vi ser en skillnad i symtomutveckling och problematik. Vi har definitivt den metabola problematiken. Vi ser sällan katatona tillstånd som var väldigt vanligt när jag började i slutet av 1960-talet. Vi ser inte heller de allvarliga biverkningarna som tardive dyskinesia eller uttalade parkingsonfenomen. Dessa är mycket mindre vanliga än för 15 år sedan. Här har det hänt positiva saker. Jag tror även att utbudet av psykoterapi har ökat. Även om det finns stora brister i det avseendet. Inom psykiatrin pågår det arbete med att förändra och förbättra. Vi har inte bara en mörk bild. Vad har hänt ute i samhället som har relevans. Personligen anser jag att arbetsmöjligheterna är bland de viktigaste. Arbetsmarknaden har ju blivit tuffare även för Svensson. Det finns en utslagning och det är svårt att komma in inte minst för ungdomar. Det finns inte längre plats för lite udda personer som det gjorde förr i tiden. Samhällsservicen har försämrats på många sätt. Det ställs större krav på individen. Det finns inga postkontor och försäkringskassan är svår att få tag i. Människor som har behov av samhällsservice har mycket mindre tillgång till samhällsservice. Här finns ett problem och det betyder i sin tur att människor med kognitiva funktionshinder måste få hjälp på ett helt annat sätt än tidigare. Det krävs stöd och personlig hjälp på många sätt. Det ställs större krav på individen att fungera i det moderna teknologiska samhället. Det har lett till att det krävs intyg av alla möjliga slag. Jag ägnar väldig mycket tid åt att skriva intyg åt alla möjliga håll. Även kraven på intygen har ökat så det går åt mycken tid till detta. Jag skall nu visa hur det kan se ut i Etiopien, söder om Addis Abeba i Rift Valley. Bild 17. Här är som ni ser mycket vackert men om regnen uteblir så svälter man. Vi har under många år haft ett stort forskningsprojekt igång tillsammans med etiopiska läkare. Vi har intervjuat personer för att ta reda på hur många som lider av en allvarlig psykisk sjukdom. Vi har hittat ett antal som har 4

5 schizofreni och bipolär sjukdom. Psykisk sjukdom som vi känner till ser likadan ut i alla kulturer. Det är ingen skillnad. Jag åkte som ung läkare ut 1969 och jobbade ett par år på ett etiopiskt sjukhus. Den föreställning som vi då hade var att psykisk sjukdom var något som följde kapitalismen. Jag blev väldigt förvånad då jag fann att folk tog livet av sig och var psykotiska på samma sätt som hemma. I denna miljö har vi nu följt upp flera hundra med schizofrenidiagnos och bipolär sjukdom. Vi erbjuder behandling i denna miljön men det är svårt på olika sätt. Folk är ju inte inställda på att ta mediciner mot något som man uppfattar vara orsakat av andar, förfädernas vrede eller trolldom. Där finns många sätt att förstå psykisk sjukdom. Man går inte till doktorn utan man går till någon medicinman eller schaman. Väldig många tar bara mediciner under kort tid. Gruppen har därför inte tillgång till modern medicinsk behandling. Om man ser på gruppen så är ca hälften kontinuerligt sjuka under den här femårsperioden. Trettio procent är psykotisk under hela uppföljningstiden. Så här kan det se ut om man inte har tillgång till behandling. Dödligheten är sex gånger större än bland befolkningen i övrigt. Man har år kortare levnadstid. Man har en väldigt hög överdödlighet. Det är främst infektioner som tuberkulos och malaria och som tvåa kommer svält och som tredje dödsorsak kommer självmord även om självmord är mycket lägre i den här miljön. Bild 18 o 19. Den här mannen lider av schizofreni. När vi hittade den här mannen var han fastkedjad eftersom han var våldsam. Han har sedan behandlats med neuroleptika och är nu ute på fälten och arbetar. När han fick medicin kunde man lossa honom från bojorna och han kunde börja fungera igen. Bild 20. Bilden visar en muslimsk sheik som sitter där längst in och tar emot alla möjliga grupper. Även personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom finns med i gruppen. Han hanterar det på ett mycket intressant sätt. Bild 21 o22. Bilden visar den koptiska kyrkan i Addis Abeba. Folk vallfärdar till en undergörande vattenkälla som finns bakom kyrkan. Man kan dricka och duscha i vattnet. Det finns även enskild behandling i duschkabin. Prästen som är chef för den här anläggningen berättade stolt att de botar alla möjliga sjukdomar inklusive aids. Bild 23. Bilden visa det enda mentalsjukhus som finns i Etiopen. Sjukhuset har ungefär 300 sängar och detta är akutmottagningen. Längst bort ser ni anhöriga som kommer med en man som är bunden till händer och fötter. 5

6 Bild 24. Bilden är från Nicaragua. Vi har haft ett samarbete i många år med psykiatrin i Leon som är en universitetsstad i Nicaragua. Här har de ett intressant upplägg. De har ont om utbildat folk så de arbetar mycket i grupper. Varannan fredag har de en stor psykosgrupp. Alla som har den typen av problem kommer och de träffas i två timmar. Det är alldeles fullt i rummet. Det är en psykiater och en psykolog. Iden med mötet är att alla skall komma till tals. Man skall berätta vad man har gjort den sisa tiden och om man har några funderingar kring saker och ting. Sista halvtimman drar sig psykiatern tillbaka i ett hörn och skriver intyg och recept medan de andra fortsätter. Där avhandlas allt möjligt. Den här pojken led av schizofreni och hade hallucinationer. Hans mamma hade dött och han hade tre systrar och han klagade över att pappan tyckte att han skulle hjälpa till att städa därhemma. Han tyckte att det var systrarnas sak. Då var det en äldre kvinna som skällde ut honom. De är klart att du skall hjälpa till hemma. En annan klagade över att han började höra röster. Då var det en annan som sa att jag har haft det där i tio år och det skall du inte bry dig om. Det ledde också till att man bjöd in varandra på kalas när man fyllde år etc. Det skapades ett socialt nätverk i den här psykosgruppen. Det här hade jag gärna tagit hem till Sverige men jag vågade inte introducera tanken. Stigmaproblematiken är ett av de vitigaste frågorna för den här gruppen. Bild 25 visar psykekampanjen som drevs för ett tiotal år sedan i Sverige. Västerbottenskuriren tyckte att farligheten var så viktig att man tog upp frågan på sin löpsedel Bild 26. Bild 27 visar Ann Heberlain. Henne känner ni ju till härnere i Lund. Hon har ju en manodepressiv sjukdom själv som hon skrivit om. Hon recenserar en teaterföreställning som jag tror fortfarande går i Stockholm som heter Bli en dåre. Den har blivit unisont hyllad av hänförda teaterkritiker. Hon skriver att iklädd en vit patientrock försökte jag verkligen förstå varför jag misslyckades. Kanske var det mina erfarenheter som stod i vägen. Jag har varit där som patient och som skötare och det gör mig oändligt sorgsen att tänka på alla dessa sköra människor alla dessa flämtande liv, all denna längtan, saknad och rädsla. Skall man skratta eller gråta? Är det ingen som ser att kejsaren är naken. Kritikerna som har rosat den här föreställningen är så förblindade av sin egen reaktion sin egen godhet, sin egen tolerans att de inte ser att det här är inte på riktigt att de inte ser att detta är bara ännu en lögn. Fiktionens föreställningar om mentalsjukhus och psykvår har sällan särskilt mycket med verklig psykvård att göra. Fiktionens dårar har inte heller särskilt mycket med verkligheten att göra. Jag är ingen dåre. Ann Heberlain värjer sig mot den här föreställningen. Ett annat exempel är den omtalade konstinstallationen av Anna Odell. Jag har svårt att se att det är konst men hur som helst. Jag skulle inte ha polisanmält henne om jag varit chef i Stockholm. Bilden av psykiatrin är väldigt negativ och jag tror att det är en del av bilden av psykisk sjukdom. Bild 29. Bilden visar ett 6

7 reportage från bl. a Umedalen av Pockettidningen R. Det fanns även en beskrivning av psykisk sjukdom att det var en myt, Bild 30. Det finns mycket föreställningar både om psykiatrin och om psykisk sjukdom. Kritiken av psykiatrin är berättigad i vissa avseenden. Det är ingen som tar psykiatrin i försvar. Det är inte bara dåligt. Ann Heberlain försvarar även psykiatrin i sin bok. Det här leder till att psykiatrin som specialitet blir försvarsinställd. Man försöker att försvara sig istället för att få till stånd en dialog och diskutera verkligheten. Dessutom är det så att ingen bryr sig om vad vi säger även om vi skulle säga något klokt. Det finns ingen anledning till att ta hänsyn till vad de säger. Det här är en farlig situation. Om en cancerläkare eller en invärtesmedicinare säger något så lyssnar man på ett annat sätt. Lobotomin, Bild 31 är ju något som också hänger med. Det är intressant därför att Umedalen och Sidsjöns sjukhus som var de modernaste sjukhusen på sin tid de gjorde även de flesta lobotomierna. Den som introducerade lobotomin fick ju nobelpriset för sin insats. Psykiatrin har alltid haft en svår roll. Å ena sidan att behandla patienten på bästa sätt men också ta hänsyn till samhällsintresset. Det leder till en knepig situation många gånger. Bild 33. Psykiatrin har ju utretts under årens lopp. Det är inte fel på antalet utredningar utan det är konsekvenserna. Det pågår arbete som t ex Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser. Bild 34. Det finns riktlinjer som Sven Psykiatrisk förening har utarbetat om hur man skall förhindra och ta hand om patienter som utvecklat metabolt syndrom. Bild 35. Bild 36. Socialchefen i Umeå är anmäld 33 gånger för att han inte verkställer beslut. Socialchefen intygar att man gör så gott man kan. Problematiken är välkänd från många håll. Detta är en ledare i DN efter miltonutredningen. Bild 37. Det behövs mer än en psykiatrireform. Ansvaret för den psykiska ohälsan är så utspritt i samhället att ingen är slutligt ansvarig. Det är inte bara psykiatrin utan det är skolan, socialtjänsten, arbetslivet m fl. Det här är exempel på sådant som är positivt. Bild 38. Det är fyra avhandlingar. Den ena handlar om hur man kan arbeta med familjer framför allt med tanke på barn till psykiskt sjuka. Den andra handlar om att försöka ändra livsstilen bland människor med de här tyngre diagnoserna. Det är inte alldeles enkelt men det finns sätt att som är effektiva. Den tredje är en avhandling som handlar om att försöka behandla så tidigt som möjligt vid misstanke om allvarligpsykisk sjukdom. Den fjärde handlar om vad primärvården skall kunna göra för att tidigt upptäcka människor som håller på att insjukna i psykos men även vad primärvården kan göra för den somatiska hälsan hos de allvarligt psykiskt sjuka. 7

8 Jag vet att Harald Wilhelmsson gärna tror på lagstiftningen. Bild 39. Nu pågår arbete med tvångsvårdslagstiftningen. LSS borde man göra något åt för att underlätta för den här gruppen att få mer tillgång till det stöd som lagen ger. LVM är också under bearbetning. Vad gör man då? Bild 40. Psykiatrin -Specialenheter för psykosvård -Optimera LPT-vården -Tidig upptäckt/intervention Socialtjänsten -Boende/hemlöshet -Arbete/sysselsättning -Socialt stöd/ekonomi Samhället i övrigt -Arbetsmarknadens parter; en social tredje sektor -Försäkringskassan/ssk handläggare -Stigma?? Brukare/anhöriga -Ställ realistiska krav på behandling! -Slut fred med psykiatrin/sök samarbete! Riksdag/regering -LPT/LRV -LSS -Socialförsäkringen -Ekonomi/god man, förvaltare -Resurser till psykiatrin/ej projektmedel Det finns en mängd saker som vi kan göra. Psykiatrin borde organisera specialenheter för psykosvård. Det krävs mycken specialkunskap för att arbeta med psykosvård. När det gäller tidig intervention och upptäckt så finns det goda erfarenheter framför allt från Norge där man arbetat med att gå ut med information till primärvård och allmänhet. Det lönar sig att upptäcka och behandla tidiga stadier av 8

9 psykossjukdom. Det gäller att finna dem, hålla kontakt med dem och behandla dem. När det gäller boende är hemlösheten en stor sak. Jag menar att arbete sysselsättning är den absolut viktigaste faktorn att försöka förbättra. Det har i olika omgångar diskuterats en tredje social sektor där man skulle sysselsätta människor med problem av olika slag. Försäkringskassan borde ha särskilda handläggare för den här gruppen. Försäkringskassans problem drabbar även den här gruppen. En stor problematik är hur man skall arbeta med stigmat. När det gälle brukare och anhöriga så vill jag uppmana er att ställa realistiska krav på behandling. Det är lätt att förstå att man har önskemål om psykoterapi av avancerat slag och alla möjliga andra som skulle kunna vara till nytta men som inte är evidensbaserade. Slut fred med psykiatrin och sök samarbete istället för att kritisera den. Det får bara en negativ effekt åt alla håll. Vad man gör för att aktivera riksdag och regering i dessa frågor det vet jag inte. Tack för ordet. 9

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Hälso- och sjukvårdsavdelningen Mars 2012 Slutrapport från arbetsgruppen

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson Referat från konferens 110412. Situationen för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga tiden fram mot 2020. Bilaga 1 Program för konferensen. Bilaga 2: Överdödlighet,

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se Levnadsvillkoren försf rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se ... även efter dödend den Lise-Lotte Nilsson och Bengt Lögdberg konstaterar att

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Psykologi på samiska TEXT CECILIA JOSEFSON

Psykologi på samiska TEXT CECILIA JOSEFSON Psykologi på samiska I Nordnorge finns ett centrum för samiskt psykiatri som tar hänsyn till samiskt sätt att tänka. Om en familj har ett oroligt hus, som stör deras sömn och upprör barnen, tas det på

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Behandling av Alkoholberoende i Primärvård Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Sjöbo Vårdcentral Nämndemansgården Kriminalvårdsanstalten Ystad Why don t You drink yourself happy as a normal person?

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Delrapport uppdrag 15/14, En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården

Delrapport uppdrag 15/14, En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-07 Ert datum Sida 1(1) Referens Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Delrapport uppdrag 15/14, En handlingsplan för att säkerställa

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mellan äldreomsorg och psykiatri. - Om äldres psykiska ohälsa

Mellan äldreomsorg och psykiatri. - Om äldres psykiska ohälsa Mellan äldreomsorg och - Om äldres psykiska ohälsa I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. Psykisk ohälsa framförallt depression, ångest - är att betraktas

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

Psykiska sjukdomar. Depression BEHOVSBESKRIVNINGAR

Psykiska sjukdomar. Depression BEHOVSBESKRIVNINGAR BEHOVSBESKRIVNINGAR Psykiska sjukdomar Depression. Allmänt Depression eller förstämningssyndrom indelas i unipolära och bipolära syndrom..det vanligaste unipolära syndromet är egentlig depression. Depression

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid!

Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid! Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid! Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Dan Gothefors Överläkare, specialist i psykiatri. Leg psykoterapeut.

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010.

BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010. BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010. Avdelningschef vid avdelning 23 i Varberg. Har arbetat inom psykiatrin i många år. Kom in i psykiatrin genom en kamrat i ungdomen

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Ökad tillströmning av människor på flykt genom Europa. Toppmötena avlöser varandra. Civilsamhället

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer