Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom"

Transkript

1 Referat av föredrag från konferens i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Lars Jacobsson Professor emeritus psykiatri, Umeå. Psykiatrireformen och sen då? Tack för inbjudan. Det är en utmaning på många sätt. Ni bör ha i minnet att jag främst är psykiater. Visserligen satt jag i Landstinget som politiker i 18 år (Fp) men här är jag främst psykiater. Mitt perspektiv år ju främst utifrån psykiatrins horisont. Jag skall tala lite om hur det var och vad som har hänt ute i samhället och inom psykiatrin och som jag tycker har betydelse för den här problematiken. Jag skall även ge en kort bild av hur det också kan vara i andra delar av världen och sluta med att säga vad jag tycker att man skall göra. Bild 2. -Livstidsrisken att insjukna i schizofreni är ca 0,8 % personer insjuknar någon gång under sin livstid i Sverige % insjuknar före 20 års ålder (män års ålder, kvinnor år) insjuknar per år per invånare. -Dödligheten är förhöjd 2-3 ggr jämfört med övriga befolkningen (hjärtkärlsjukdom och suicid) % dör i suicid (framförallt i början av sjukdomsförloppet) behöver insatser pga sin sjukdom (9 av 10 har en nedsatt arbetsförmåga, man är mer utsatt ekonomiskt än andra handikappgrupper). Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom 1

2 Förekomst prevalens (%) Övervikt Rökning Diabetes Högt blodtryck Metabolt syndrom Här har vi en stor problematik. Bild 4. Det finns en ärftlig faktor som har betydelse för risken att insjukna i schizofreni. Men det måste finnas en positiv faktor också annars skulle sjukdomen försvunnit. Det är så lätt att vi bara ser negativa sker. Bild 5. Det här är en bild som jag satt ihop för länge sen. Jag försöker illustrera utvecklingstendenser i synen på psykiskt sjuka. För att bli intagen på mentalsjukhus på 1800-talet skulle provinsialläkaren skriva ett obotlighetsintyg. Det finns föreställningar om obotlighet som vi dessbättre har lämnat. Det är ju uppenbart behandlingsbart. Kroniker talar vi inte längre om utan nu säger vi handikappad eller funktionshindrad. Omänniska är ett Västerbottniskt uttryck för allvarligt psykiskt sjuk. Fritiof Nilsson Piraten känner ni ju till och han beskriver i en historia om några barn som på julaftonen skulle gå till ett ålderdomshem med kakor och annat och då visste de att i ladugården fanns det en dåre. Getoxen kallad. De smet in i ladugården med sin korg. Medan de stod och tittade på honom så fanns det en annan dåre som vara utvecklingsstörd och han åt upp alla kakorna som fanns i korgen. Dom visste inte hur dom skulle göra men de fyllde havre i korgen och så la de på handduken och sprang in till tanten med korgen. De hade sedan väldigt bråttom hem. Mamma frågade ju vad tanten hade sagt om kakorna. Det slutar ju med att de berättar vad som hänt med kakorna. De får sedan en ny korg och går tillbaka med den. Det här är inte så långt bort i tiden. Omänniska, Ordsallad var ett begrepp för de schizofrenas språk. Nu försöker vi ju förstå. Oansvarig ja här har det ju skett en stor förändring. Det är inte så långt borta i tiden som man inte fick rösta och inte gifta sig. Nu är man i svensk lagstiftning ansvarig för brott även om det finns ett fängelse- 2

3 förbud. Jag tycker detta är att visa respekt för dessa människor. Rättslös ja nu har vi särskilda rättigheter även om man kan ha synpunkter på det. Det har alltså hänt en hel del över tiden. Bild 6 Detta är Umeås första lasarett som byggdes år 1784 för övrigt det första i Norrland. På bottenvåningen finns det två rum avsedda för dårar sk dårkistor. Bidl 7 Umedalens sjukhus som byggdes Det var ett stort mentalsjukhus. Vi hade som mest 1100 patienter. Gösta Eriksson som var den förste chefen berättar i sina ämbetsberättelser till Socialstyrelsen hur han åkte runt i Västerbotten och hämtade personer som levde som i berättelsen av Piraten. Ålderdomshemmet i Sävar som byggdes 1929 hade även rum för dårarna. Bild 9. Här kan ni även se hur de låstes fast och detta var 1929 i Sverige. Jag var den siste chefsläkaren och det är när vi började inse att vi skulle kunna lägga ner sjukhuset som vi byggde upp enheter som dagcentralen i Vilhelmina. Bild 10. Det här var ju ett försök att ta om hand de som skrevs ut från Umedalen. Öbackagården var ett behandlingshem som vi startade i mitten av talet. Det är numer rivet. Det här var med i det sk. Paraplyprojektet med särskilt omhändertagande av nyinsjuknade. Det var psykodynamiskt inriktat och inriktat på att så långt möjligt undvika läkemedel. Det var inte så lyckosamt. Sen har vi fortsatt och tidig intervention finns ju kvar. Det fanns tankar att man skulle köra med bulldozers över hela Umedalen men så sålde man det och idag är det ett stadsdelcentrum med kontor, affärer och skolor. Bild 12. Det är otroligt vad staten satsade på mentalvården. Om vi jämför de stora mentalsjukhusen med lasarettet i Umeå så var det enorma skillnader. Man kan fundera lite över vad som låg bakom. Det här är ett särskilt boende i Umeå. Bild 13. Det är ett av den moderna tidens stödpersoner personligt ombud som står där framför. Bild 14 visar den gamla överläkarvillan på Umedalen och det är idag ett särskilt boende. Där finns även ett dagcenter. Bild 15 visar psykiatriutredningen från Det var Du Harald som var huvudsekreterare och så var det Sten Svensson (M), Bo Holmberg (S) som numer är död och jag (FP) som var politikerna i utredningen. Bild 16 är en viktig bild som är intressant på många sätt. Den visar antalet slutenvårdsplatser från 1900 och fram till Nu finns det väl inte kvar några mentalsjukhus. Det är ju en enorm förändring som har skett. Det byggdes upp av staten fram till slutet av 1960-talet då landstingen tog över ansvaret. Nu har vi 3

4 bland det lägsta vårdplatsantalet i Europa i vart fall i västerlandet. Bakom ligger ju att man har mycket kortare vårdtider, det är betydligt svårare sjuka patienter som finns på avdelningarna och det har även fått konsekvenser för avdelningsmiljöerna. Jag vill påstå att avdelningsmiljöerna är betydligt torftigare nu än tidigare. Det finns mindre utbud av t ex arbetsterapi m m. Det hänger ju även ihop med att det har varit en tydlig satsning på den öppna vården. Det har skett en nedprioritering av slutenvårdspsykiatrin. Ingen tror att vi kan undvara slutenvårdsplatserna. Jag tror att det finns anledning att fundera över hur man prioriterar. Satsningen på öppen vård är ju riktig grunden men det sker en överströmning av erfaren personal från sluten till öppen vård. Man behöver ju vara väldigt erfaren för att klara av arbetssättet i den öppna vården. Det kräver diagnostisk kompetens och det kräver erfarenhet av behandling. Även om man samarbetar i team så ställs det större krav på den enskilde. Sedan fyller man på med ny personal i den slutna vården. Ofta yngre och mera oerfarna och utbildningarna ser inte heller ut som de gjorde förr. Här finns det ett problem. Å andra sidan är det ju uppenbart att vi ser en skillnad i symtomutveckling och problematik. Vi har definitivt den metabola problematiken. Vi ser sällan katatona tillstånd som var väldigt vanligt när jag började i slutet av 1960-talet. Vi ser inte heller de allvarliga biverkningarna som tardive dyskinesia eller uttalade parkingsonfenomen. Dessa är mycket mindre vanliga än för 15 år sedan. Här har det hänt positiva saker. Jag tror även att utbudet av psykoterapi har ökat. Även om det finns stora brister i det avseendet. Inom psykiatrin pågår det arbete med att förändra och förbättra. Vi har inte bara en mörk bild. Vad har hänt ute i samhället som har relevans. Personligen anser jag att arbetsmöjligheterna är bland de viktigaste. Arbetsmarknaden har ju blivit tuffare även för Svensson. Det finns en utslagning och det är svårt att komma in inte minst för ungdomar. Det finns inte längre plats för lite udda personer som det gjorde förr i tiden. Samhällsservicen har försämrats på många sätt. Det ställs större krav på individen. Det finns inga postkontor och försäkringskassan är svår att få tag i. Människor som har behov av samhällsservice har mycket mindre tillgång till samhällsservice. Här finns ett problem och det betyder i sin tur att människor med kognitiva funktionshinder måste få hjälp på ett helt annat sätt än tidigare. Det krävs stöd och personlig hjälp på många sätt. Det ställs större krav på individen att fungera i det moderna teknologiska samhället. Det har lett till att det krävs intyg av alla möjliga slag. Jag ägnar väldig mycket tid åt att skriva intyg åt alla möjliga håll. Även kraven på intygen har ökat så det går åt mycken tid till detta. Jag skall nu visa hur det kan se ut i Etiopien, söder om Addis Abeba i Rift Valley. Bild 17. Här är som ni ser mycket vackert men om regnen uteblir så svälter man. Vi har under många år haft ett stort forskningsprojekt igång tillsammans med etiopiska läkare. Vi har intervjuat personer för att ta reda på hur många som lider av en allvarlig psykisk sjukdom. Vi har hittat ett antal som har 4

5 schizofreni och bipolär sjukdom. Psykisk sjukdom som vi känner till ser likadan ut i alla kulturer. Det är ingen skillnad. Jag åkte som ung läkare ut 1969 och jobbade ett par år på ett etiopiskt sjukhus. Den föreställning som vi då hade var att psykisk sjukdom var något som följde kapitalismen. Jag blev väldigt förvånad då jag fann att folk tog livet av sig och var psykotiska på samma sätt som hemma. I denna miljö har vi nu följt upp flera hundra med schizofrenidiagnos och bipolär sjukdom. Vi erbjuder behandling i denna miljön men det är svårt på olika sätt. Folk är ju inte inställda på att ta mediciner mot något som man uppfattar vara orsakat av andar, förfädernas vrede eller trolldom. Där finns många sätt att förstå psykisk sjukdom. Man går inte till doktorn utan man går till någon medicinman eller schaman. Väldig många tar bara mediciner under kort tid. Gruppen har därför inte tillgång till modern medicinsk behandling. Om man ser på gruppen så är ca hälften kontinuerligt sjuka under den här femårsperioden. Trettio procent är psykotisk under hela uppföljningstiden. Så här kan det se ut om man inte har tillgång till behandling. Dödligheten är sex gånger större än bland befolkningen i övrigt. Man har år kortare levnadstid. Man har en väldigt hög överdödlighet. Det är främst infektioner som tuberkulos och malaria och som tvåa kommer svält och som tredje dödsorsak kommer självmord även om självmord är mycket lägre i den här miljön. Bild 18 o 19. Den här mannen lider av schizofreni. När vi hittade den här mannen var han fastkedjad eftersom han var våldsam. Han har sedan behandlats med neuroleptika och är nu ute på fälten och arbetar. När han fick medicin kunde man lossa honom från bojorna och han kunde börja fungera igen. Bild 20. Bilden visar en muslimsk sheik som sitter där längst in och tar emot alla möjliga grupper. Även personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom finns med i gruppen. Han hanterar det på ett mycket intressant sätt. Bild 21 o22. Bilden visar den koptiska kyrkan i Addis Abeba. Folk vallfärdar till en undergörande vattenkälla som finns bakom kyrkan. Man kan dricka och duscha i vattnet. Det finns även enskild behandling i duschkabin. Prästen som är chef för den här anläggningen berättade stolt att de botar alla möjliga sjukdomar inklusive aids. Bild 23. Bilden visa det enda mentalsjukhus som finns i Etiopen. Sjukhuset har ungefär 300 sängar och detta är akutmottagningen. Längst bort ser ni anhöriga som kommer med en man som är bunden till händer och fötter. 5

6 Bild 24. Bilden är från Nicaragua. Vi har haft ett samarbete i många år med psykiatrin i Leon som är en universitetsstad i Nicaragua. Här har de ett intressant upplägg. De har ont om utbildat folk så de arbetar mycket i grupper. Varannan fredag har de en stor psykosgrupp. Alla som har den typen av problem kommer och de träffas i två timmar. Det är alldeles fullt i rummet. Det är en psykiater och en psykolog. Iden med mötet är att alla skall komma till tals. Man skall berätta vad man har gjort den sisa tiden och om man har några funderingar kring saker och ting. Sista halvtimman drar sig psykiatern tillbaka i ett hörn och skriver intyg och recept medan de andra fortsätter. Där avhandlas allt möjligt. Den här pojken led av schizofreni och hade hallucinationer. Hans mamma hade dött och han hade tre systrar och han klagade över att pappan tyckte att han skulle hjälpa till att städa därhemma. Han tyckte att det var systrarnas sak. Då var det en äldre kvinna som skällde ut honom. De är klart att du skall hjälpa till hemma. En annan klagade över att han började höra röster. Då var det en annan som sa att jag har haft det där i tio år och det skall du inte bry dig om. Det ledde också till att man bjöd in varandra på kalas när man fyllde år etc. Det skapades ett socialt nätverk i den här psykosgruppen. Det här hade jag gärna tagit hem till Sverige men jag vågade inte introducera tanken. Stigmaproblematiken är ett av de vitigaste frågorna för den här gruppen. Bild 25 visar psykekampanjen som drevs för ett tiotal år sedan i Sverige. Västerbottenskuriren tyckte att farligheten var så viktig att man tog upp frågan på sin löpsedel Bild 26. Bild 27 visar Ann Heberlain. Henne känner ni ju till härnere i Lund. Hon har ju en manodepressiv sjukdom själv som hon skrivit om. Hon recenserar en teaterföreställning som jag tror fortfarande går i Stockholm som heter Bli en dåre. Den har blivit unisont hyllad av hänförda teaterkritiker. Hon skriver att iklädd en vit patientrock försökte jag verkligen förstå varför jag misslyckades. Kanske var det mina erfarenheter som stod i vägen. Jag har varit där som patient och som skötare och det gör mig oändligt sorgsen att tänka på alla dessa sköra människor alla dessa flämtande liv, all denna längtan, saknad och rädsla. Skall man skratta eller gråta? Är det ingen som ser att kejsaren är naken. Kritikerna som har rosat den här föreställningen är så förblindade av sin egen reaktion sin egen godhet, sin egen tolerans att de inte ser att det här är inte på riktigt att de inte ser att detta är bara ännu en lögn. Fiktionens föreställningar om mentalsjukhus och psykvår har sällan särskilt mycket med verklig psykvård att göra. Fiktionens dårar har inte heller särskilt mycket med verkligheten att göra. Jag är ingen dåre. Ann Heberlain värjer sig mot den här föreställningen. Ett annat exempel är den omtalade konstinstallationen av Anna Odell. Jag har svårt att se att det är konst men hur som helst. Jag skulle inte ha polisanmält henne om jag varit chef i Stockholm. Bilden av psykiatrin är väldigt negativ och jag tror att det är en del av bilden av psykisk sjukdom. Bild 29. Bilden visar ett 6

7 reportage från bl. a Umedalen av Pockettidningen R. Det fanns även en beskrivning av psykisk sjukdom att det var en myt, Bild 30. Det finns mycket föreställningar både om psykiatrin och om psykisk sjukdom. Kritiken av psykiatrin är berättigad i vissa avseenden. Det är ingen som tar psykiatrin i försvar. Det är inte bara dåligt. Ann Heberlain försvarar även psykiatrin i sin bok. Det här leder till att psykiatrin som specialitet blir försvarsinställd. Man försöker att försvara sig istället för att få till stånd en dialog och diskutera verkligheten. Dessutom är det så att ingen bryr sig om vad vi säger även om vi skulle säga något klokt. Det finns ingen anledning till att ta hänsyn till vad de säger. Det här är en farlig situation. Om en cancerläkare eller en invärtesmedicinare säger något så lyssnar man på ett annat sätt. Lobotomin, Bild 31 är ju något som också hänger med. Det är intressant därför att Umedalen och Sidsjöns sjukhus som var de modernaste sjukhusen på sin tid de gjorde även de flesta lobotomierna. Den som introducerade lobotomin fick ju nobelpriset för sin insats. Psykiatrin har alltid haft en svår roll. Å ena sidan att behandla patienten på bästa sätt men också ta hänsyn till samhällsintresset. Det leder till en knepig situation många gånger. Bild 33. Psykiatrin har ju utretts under årens lopp. Det är inte fel på antalet utredningar utan det är konsekvenserna. Det pågår arbete som t ex Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser. Bild 34. Det finns riktlinjer som Sven Psykiatrisk förening har utarbetat om hur man skall förhindra och ta hand om patienter som utvecklat metabolt syndrom. Bild 35. Bild 36. Socialchefen i Umeå är anmäld 33 gånger för att han inte verkställer beslut. Socialchefen intygar att man gör så gott man kan. Problematiken är välkänd från många håll. Detta är en ledare i DN efter miltonutredningen. Bild 37. Det behövs mer än en psykiatrireform. Ansvaret för den psykiska ohälsan är så utspritt i samhället att ingen är slutligt ansvarig. Det är inte bara psykiatrin utan det är skolan, socialtjänsten, arbetslivet m fl. Det här är exempel på sådant som är positivt. Bild 38. Det är fyra avhandlingar. Den ena handlar om hur man kan arbeta med familjer framför allt med tanke på barn till psykiskt sjuka. Den andra handlar om att försöka ändra livsstilen bland människor med de här tyngre diagnoserna. Det är inte alldeles enkelt men det finns sätt att som är effektiva. Den tredje är en avhandling som handlar om att försöka behandla så tidigt som möjligt vid misstanke om allvarligpsykisk sjukdom. Den fjärde handlar om vad primärvården skall kunna göra för att tidigt upptäcka människor som håller på att insjukna i psykos men även vad primärvården kan göra för den somatiska hälsan hos de allvarligt psykiskt sjuka. 7

8 Jag vet att Harald Wilhelmsson gärna tror på lagstiftningen. Bild 39. Nu pågår arbete med tvångsvårdslagstiftningen. LSS borde man göra något åt för att underlätta för den här gruppen att få mer tillgång till det stöd som lagen ger. LVM är också under bearbetning. Vad gör man då? Bild 40. Psykiatrin -Specialenheter för psykosvård -Optimera LPT-vården -Tidig upptäckt/intervention Socialtjänsten -Boende/hemlöshet -Arbete/sysselsättning -Socialt stöd/ekonomi Samhället i övrigt -Arbetsmarknadens parter; en social tredje sektor -Försäkringskassan/ssk handläggare -Stigma?? Brukare/anhöriga -Ställ realistiska krav på behandling! -Slut fred med psykiatrin/sök samarbete! Riksdag/regering -LPT/LRV -LSS -Socialförsäkringen -Ekonomi/god man, förvaltare -Resurser till psykiatrin/ej projektmedel Det finns en mängd saker som vi kan göra. Psykiatrin borde organisera specialenheter för psykosvård. Det krävs mycken specialkunskap för att arbeta med psykosvård. När det gäller tidig intervention och upptäckt så finns det goda erfarenheter framför allt från Norge där man arbetat med att gå ut med information till primärvård och allmänhet. Det lönar sig att upptäcka och behandla tidiga stadier av 8

9 psykossjukdom. Det gäller att finna dem, hålla kontakt med dem och behandla dem. När det gäller boende är hemlösheten en stor sak. Jag menar att arbete sysselsättning är den absolut viktigaste faktorn att försöka förbättra. Det har i olika omgångar diskuterats en tredje social sektor där man skulle sysselsätta människor med problem av olika slag. Försäkringskassan borde ha särskilda handläggare för den här gruppen. Försäkringskassans problem drabbar även den här gruppen. En stor problematik är hur man skall arbeta med stigmat. När det gälle brukare och anhöriga så vill jag uppmana er att ställa realistiska krav på behandling. Det är lätt att förstå att man har önskemål om psykoterapi av avancerat slag och alla möjliga andra som skulle kunna vara till nytta men som inte är evidensbaserade. Slut fred med psykiatrin och sök samarbete istället för att kritisera den. Det får bara en negativ effekt åt alla håll. Vad man gör för att aktivera riksdag och regering i dessa frågor det vet jag inte. Tack för ordet. 9

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni 2013. Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. . Några viktiga beslut av Sveriges Riksdag för allvarligt

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport. Kroppslig hälsa. hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Hälso- och sjukvårdsavdelningen Mars 2012 Slutrapport från arbetsgruppen

Läs mer

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö Projekt Hälsa och livsstil Susanne Persson Sally Hultsjö Hälsoproblem Personer med psykos sjukdom, bipolär sjukdom och allvarlig depression har hög förekomst av somatisk ohälsa. Överdödlighet 2-3 ggr högre

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Till Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna

Till Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Till Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Inledning av Schizofreniförbundets elektroniska valstuga 2014. Lite information

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Framtid utan kaos För människor som ingen vill se

Framtid utan kaos För människor som ingen vill se Framtid utan kaos För människor som ingen vill se Längst ner i vårt samhälle hittar vi de som är psykiskt funktionshindrade, och på den absoluta botten hittar vi de som dessutom är utvecklingsstörda -

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Möte med Mårten Gerle, Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen 12 december 2009

Möte med Mårten Gerle, Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen 12 december 2009 Möte med Mårten Gerle, Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen 12 december 2009 Mötet ägde rum cirka en vecka efter kunskapshearingen om självskadebeteende (som beskrivs i kapitlet Förbud av det förbjudna

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson Referat från konferens 110412. Situationen för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga tiden fram mot 2020. Bilaga 1 Program för konferensen. Bilaga 2: Överdödlighet,

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa I ett sammanhang Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom Psykisk hälsa Psykisk ohälsa 1 Ingen hälsa utan psykiska hälsa (World Federation on Mental Health) För den enskilde är psykisk hälsa

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Schizofreni. Den vanligaste psykiska sjukdomen

Schizofreni. Den vanligaste psykiska sjukdomen Schizofreni Den vanligaste psykiska sjukdomen Schizofreni - fakta En psykisk störning som ca 1 % av Sveriges befolkning har. Schizofreni - fakta En psykisk störning som ca 1 % av Sveriges befolkning har.

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson Definition av hälsa Tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom?

Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Dan Gothefors Överläkare, specialist i psykiatri. Leg psykoterapeut. Svenska Psykiatriska Föreningen. Måste den psykiatriska

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa En satsning 2012-2016 850 miljoner/år Långsiktighet Utveckling i ordinarie strukturer Gemensamt ansvarstagande Centrala inslag Överenskommelse med

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T^ TT C T T TT^1 JJ.C/ O i^ U l 2017 "09" 21 Meddelat i Stockholm Sida l (5) Mål nr UM 8982-17 KLAGANDE Ibrahim Ahmed, 720610 Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB och rädda liv Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB Ni har hört det förut! Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett eftersatt område När jag trodde att vi tagit ett sjumilasteg så. Jag

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad Kapitel 1 Inledning Utgångspunkten för denna kunskapssammanställning har varit SBU:s tidigare publicerade rapport om behandling av psykoser och andra psykiska sjukdomar med hjälp av neuroleptika [53].

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar SOPHIAHEMMETS HÖGSKOLA, STOCKHOLM 14 OKTOBER 2015 Stigma Att vara annorlunda Kroppsligt funktionsnedsättning Missbruk Att tillhöra en annan grupp är majoriteten

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Kalles mamma får en psykos

Kalles mamma får en psykos Kalles mamma får en psykos Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Kalle bor i en lägenhet på Marmorgatan med sin mamma och pappa. Kalle går i 6-års gruppen på skolan. Kalles pappa är taxichaufför.

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Slutkommentar till inläggen på Schizofreniförbundets valblogg inför valet 2014.

Slutkommentar till inläggen på Schizofreniförbundets valblogg inför valet 2014. Slutkommentar till inläggen på Schizofreniförbundets valblogg inför valet 2014. Inför förra valet (2010) uppmärksammade vi den allvarliga situationen för de allvarligt psykiskt sjuka i en debattartikel

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa

En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Psykiatrilagsutredningen

Psykiatrilagsutredningen Stockholm den 20 mars 2012 Ing-Marie Wieselgren Särskild utredare Jerry Eriksson Utredningssekreterarna Ulrika Ohlsson och Thorbjörn Lindvall Experter och sakkunniga, 20 st Tre direktiv: 2008:93, 2009:93

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Behandling av psykisk ohälsa i Sverige Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Vad forskare är ense om: Biopsykosociala sårbarhet-stress-modellen Sårbarhet Biologi (ex. gener,

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Nu ska Socialstyrelsen kartlägga hur många vårdtagare som dör på grund av felbehandlingar, olyckor eller systemfel.

Nu ska Socialstyrelsen kartlägga hur många vårdtagare som dör på grund av felbehandlingar, olyckor eller systemfel. Tusentals dör i onödan varje år Fel medicin eller diagnos, slarv eller operationer som går fel. Flera tusen personer dör i onödan varje år i den svenska vården. Vi har inte haft en tillräckligt bra säkerhetskultur

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922

Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle. Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Vårdens ansvar i ett mångkulturellt samhälle Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Luleå,150922 Ökad tillströmning av människor på flykt genom Europa. Toppmötena avlöser varandra. Civilsamhället

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:63 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se Levnadsvillkoren försf rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se ... även efter dödend den Lise-Lotte Nilsson och Bengt Lögdberg konstaterar att

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer