Erfarenheter. Tema: Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/ Om de medverkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter. Tema: Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/11 2014. Om de medverkande"

Transkript

1 Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/ Lokal: Turbinen, Kåkenhus, Campus Norrköping Om de medverkande Tema: Erfarenheter

2 Dag 1 18/11 I Plenum (Sal: Turbinen, K4) Pelle Sandstrak: Mr Tourette och jag År av magiska ritual, tics, tvång och dubbelliv gavs ett namn och en ny möjlighet. Här berättar och gestaltar Pelle Sandstrak - med absurd humor och gravt allvar - om Normalitet, Onormalitet, Beteende, icke Beteende, om de märkliga åren fram tills han fick veta vad Det Märkliga var, och blev så frisk som han vill bli. Vithetsnormen inom akademin Fataneh Farahani är docent i etnologi vid institutionen för etnologi, religion historia och genusvetenskap vid Stockholm universitet. Farahani disputerade 2007 på avhandlingen, Diasporic Narratives of sexuality: Identity Formation among Iranian- Swedish Women. Hon fick Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation för sin avhandling. Idag fortsätter Fataneh sin forskning om diasporiska maskuliniteter. Att vara man i jämställdhetsvärlden Tomas Wetterberg, Fredrik Bondestam och Lars Jalmert samtalar om gemensamma erfarenheter av att vara män i jämställdhetsvärlden. Frågor som kommer att diskuteras är fördelar och nackdelar som vi upplevt under den tid vi varit aktiva. Intressant är hur vi bemötts inom respektive utanför akademin - kanske inte samma bemötande. Vi kommer också att ge våra funderingar över utvecklingen - och om vi bemötts olika av olika kollektiv, exvis av kvinnor respektive män. Samtalsledare: Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik som varit ordförande i Stockholms universitets jämställdhetskommittée i tio år, ordförande i Högskoleverkets jämställdhetsråd i fem år. Tomas Wetterberg (tv), Sakkunnig Jämställdhet, Fil.kand Samhällsvetenskap, fokus Sociologi & Kvinnovetenskap. Arbetat med jämställdhet med inriktning på män och maskulinitet sedan 1999 på Länsstyrelsen i Örebro, Regeringskansliet och numera Länsstyrelsen i Östergötland. Har varit medlem i riksorganisationen Män för Jämställdhet sedan start 1994, där han också varit ordförande mellan Fredrik Bondestam (th), forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

3 Valbara sessioner 18 nov A1. Sal K21: Tio år med LiU:s genuslektorer I tio år har genuslektorer vid Linköpings universitet aktivt bidragit till inkluderingen av genus- och jämställdhetsaspekter i universitetets utbildningar. Genuslektorerna är direkt knytna till sina fakulteter men samarbetar även med andra organisationer inom LiU som Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Lika Villkors-organisationen. Vid varje fakultet arbetar (minst) en genuslektor med att integrera genusfrågor i grundutbildningens innehåll och/eller form. Beroende på inriktningen utvecklas olika pedagogiska modeller. Vi ska berätta om hur vi arbetar på vår motsvarande fakultet, både om framgångsfaktorer och upplevda utmaningar. Moderation: Susanne Kreitz-Sandberg (Genuslektor utbildningsvetenskap) Medverkande genuslektorer: Vivian Vimarlund (Tekniska högskolan), Stina Backman (Filosofiska fakulteten) och Gerd Röndahl (Hälsouniversitetet). A2. Sal K22: Och så är det det här andra... om jämställdhet i akademin Sessionen inleds med en kort workshop kring betydelser av jämställdhet i akademin. Vad ger du jämställdhet för innehåll? Vilka effekter får detta för ditt arbete för förändring? Resultaten från workshopen vävs sedan samman med en presentation av resultaten från det av Delegationen för jämställdhet i högskolan finansierade projektet Hållbar strukturell förändring - möjlighet eller utopi? med fokus på hur jämställdhet ges innehåll i akademin och vilka effekter dessa konstruktioner får för vad som är möjligt att förändra respektive vad som förblir stabilt. Sessionen avslutas med en diskussion av framkomliga vägar för förändring där en av de interventioner som genomfördes i projektet - Dialog för genus och förändring i akademin för starka forskningsledare - presenteras som ett exempel. Malin Rönnblom Malin Rönnblom är docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap och verksam vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet och statsvetenskap, Karlstads universitet. Hennes forskning behandlar frågor som rör politik och demokrati, framför allt med inriktning på kritiska granskningar av jämställdhet men också hur nyliberala former för styrning kan förstås i relation till processer av politisering och avpolitisering. A3. Sal K23: Om växande utbildningsklyftor och ett högskoleinspirerande projekt för unga killar Vi ser allt fler tecken på att killar halkar efter i utbildningssystemet, samtidigt som unga män i stor utsträckning även väljer bort att arbeta inom typiskt kvinnliga arbetsområden som t ex vård och skola. Åren var vi en grupp studievägledare från fyra nordiska länder som arbetade med ett Nordplusprojekt där vi fokuserade på killar och deras övergång till högre utbildning. Dagens seminarium handlar om bakgrunden till idén om jämställdhetsprojektet Sommarpraktik för killar och hur det sedan genomfördes. Projektet är ett samarbete mellan Malmö högskola och Malmö stad som inleddes våren 2013 och hade en lyckad premiär sommaren Susan Grahl, studie- och karriärvägledare. Arbetar vid centrala studievägledningen på Malmö högskola. I mitt arbete träffar jag många presumtiva studenter från Sverige, Danmark och resten av världen. Utöver kärnverksamheten med vägledning arbetar jag även med flera spännande högskoleinspirerande projekt och samarbeten på temat breddad rekrytering till högre studier. Våren 2013 startade jag projektet Sommarpraktik för killar som blev verklighet sommaren 2014.

4 Margareta Fehland, universitetsadjunkt vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Arbetar på psykiatriskt omvårdnadsprogram som kursansvarig för kurser i socialt arbete. Är också ordförande i rådet för likabehandling på fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. Sitter med i arbetsgruppen för unga killar och var med och arrangerade två av dagarna som unga killar var på Hälsa och samhälle A4. Sal K24: Transversala dialoger och transversal politik Svensk jämställdhetspolitik har fått kritik från olika rättviserörelser för att bl.a. vara för vit, heteronormativ och transexkluderande. Kan transversal politik öppna för ny förståelse och nya ansvarsfulla allianser mellan rörelser och organsiationer som arbetar för rättvisa/jämlikhet? Under seminariet kommer vi att tala om våra erfarenheter av att arbeta med transversala dialoger som en metod för att undersöka detta. Exemplen som vi utgår ifrån bygger på erfarenheter av undervisning i olika grupper; dels deltagare på Kvinnofolkhögskolan, dels anställda och volontärer i olika ideella rättviseorganisationer. Vilka möjligheter och dilemman har vi stött på i användningen av denna metod? Hur kan vi skapa rum där rätten att vara olik och jämlik är central? Sofia Lundkvist (tv), Statsvetare. Har arbetat med jämställdhetsfrågor på Arbetsmiljöverket & som reporter på tidningen Arbetaren. Undervisar i diskrimineringsfrågor på Kvinnofolkhögskolans projektknutna kurser sedan fyra år tillbaka. Eva Warberg (th), Samhälls- och beteendevetare, långpedagogisk erfarenhet, undervisar i bl.a. genuskunskap, interkulturella studier, religion & film. Har varit aktiv i olika internationella projekt inom folkbildningen. A5. Sal K25: Hur Handelshögskolan vid Göteborgs universitet jobbar med breddad rekrytering Ett seminarium om hur Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arbetar för att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Under seminariet redogörs för hur personal från Handelshögskolan tillsammans med studentambassadörer arbetar med breddad rekrytering inom Handelshögskolans projekt för breddad rekrytering och mångfald. Inom projektet försöker vi motivera fler personer ur de underrepresenterade grupperna att söka till högskolan för att detta ska bidra till en ökad mångfald inom utbildningarna på Handelshögskolan och universitetet i stort och i förlängningen på många nyckelposter i vårt samhälle. Vi kommer att dela med oss av våra arbetsmetoder och visa att vårt projekt med små medel gjort skillnad för många ungdomar. Vi kommer också att berätta om våra erfarenheter från Kompletteringsutbildning för jurister med utländsk examen UTLEX som givit många utländska akademiker med juristexamen möjlighet och behörighet till relevanta jobb på den svenska arbetsmarknaden. Leila Nedaei (tv) är juriststudent på termin 8 på Juristprogrammet och studentambassadör sedan två år tillbaka. Jenny Peters (th) är universitetsadjunkt och studierektor för externa relationer, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Arbetar med bland annat breddad rekrytering och samverkan sedan ca tio år tillbaka. Vi är båda engagerade i Handelshögskolans arbetsgrupp för breddad rekrytering och mångfald.

5 I Plenum (Sal: Turbinen, K4) Erfarenheter från normkritisk undervisning Sociala normer beskrivs som gruppers/samhällens gemensamma uppfattningar, det vill säga de förväntningar som människor har på varandra i sociala sammanhang. Sociala normer är inte naturliga utan socialt skapade för att sedan uppfattas som naturliga. Normer reglerar hur vi tänker men framförallt, vad vi faktiskt gör med automatik som därmed blir en självklar kultur. Att ifrågasätta och vara kritisk till de förgivettagna normer som vi lärt oss som barn kan vara provocerande och väcka motstånd om åhöraren inte själv tidigare funderat på personliga förväntningar och attityder. Jag kommer att berätta om mina erfarenheter av att undervisa om och vara kritisk till sociala normer och vilka reaktioner som jag mötts/möts av och varför. Dag 2 19/11 Gerd Röndahl, docent & genuslektor vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Sjuksköterska i grunden som disputerade 2005 inom Vårdvetenskap vid Uppsala universitet på avhandlingen Heteronormativity in Nursing Context. Arbetar på sjuksköterskeprogrammet sedan 2009 vid Linköpings universitet och är docent i genusvetenskap vid Tema Genus/Linköpings universitet. Valbara sessioner B1. Sal K21: Jämställdhetseffekten Stiftelsen Crossing Boarders har utvecklat ett metodmaterial som stöd för verksamheter som vill nå och inkludera underrepresenterade målgrupper. Metodmaterialet heter Jämställdhetseffekten och har hyllats för sitt lösningsfokus och sina handfasta tips. Jämställdhetseffekten består av åtta steg; värdegrund, hinder, gemenskap, förebilder, riktade satsningar, marknadsföring, samarbete och långsiktighet. Under denna föreläsning ges ett smakprov på dessa samt möjlighet till reflektion om hur dessa kan implementeras i den egna verksamheten. Frida Hasselblad arbetar som VD och utbildningsansvarig på Crossing Boarders. Crossing Boarders är en stiftelse som arbetar för att utvecklingen mot ett jämställt och mer inkluderade samhälle ska gå snabbare. Vi gör istället för att snacka. Vi är en katalysator som lyssnar in orättvisor för att med hjälp av inspiration och metoder skapa förändring. B2. Sal K22: Fotboll för alla - för en inkluderande och bättre fotboll Fotboll för alla är ett normkritiskt metodmaterial framtaget av AIK Fotboll för att ge tränare i hela landet verktyg för en trygg miljö där alla är välkomna. Materialet bygger på frågor kring rasism, sexism, homofobi och transfobi. Sofia B. Karlsson, projektsamordnare för Fotboll för alla och Camilo Laserna, ansvarig för AIK:s värdegrundsarbete AIK Stilen berättar om AIK:s arbete med värdegrund och belyser normer i fotbollsmiljön som påverkar alla aktiva där. Sofia och Camilo berättar om Fotboll för alla och de strategier och som är kärnan i materialet, som bygger på att se över små moment i vardagen och medvetandegöra dessa - mikrohandlingar som kan ge makroeffekter. Fotboll för allas andra ben är filmer som är tänkta att utgöra en grund för reflektion och diskussion bland tränare och med ungdomslag. Några av filmerna visas i seminariet och deltagarna får prova att diskutera utifrån Fotboll för alla-materialet för att få inspiration i vidare arbete med att jobba normkritiskt för en jämställd och jämlik miljö. Varmt välkomna till ett seminarium om att skapa möjligheter för andra genom att se sig själv.

6 B3. Sal K23: Metoder för jämställdhet och jämlikhet i praktiken Att jobba praktiskt inom organisationer med jämställdhetsfrågor innefattar en mängd utmaningar. Som praktiker arbetar vi utifrån aktuell forskning och omvandlar den till ett någorlunda lättförståeligt, intresseväckande ämne som också kan användas i det praktiska arbetet. Hur skapar man intresse för jämställdhet/jämlikhet hos en person som aldrig tänkt på eller ifrågasatt normer kring kön/genus? Hur får man en organisation där medarbetarna har väldigt olika förkunskap att vilja gå åt samma håll och integrera jämställdhet/jämlikhet i sin yrkesprofession? Johanna Lundin och Anna Karlsson kommer att berätta om sina erfarenheter och metoder som praktiker. Du kommer att få höra några exempel på hur de tar sig förbi motstånd, väcker nyfikenhet och vad som krävs för att få till jämställdhet- och jämlikhetsutveckling i organisationer. Efter föreläsningen blir det metodworkshop utifrån storytelling. Genom deltagarnas erfarenheter och egna berättelser tittar vi på vilka processer och metoder (medvetna eller omedvetna) som krävs för att få till en förändring/öppnare attityd för jämställdhet- och jämlikhetsfrågor/integration. Anna Karlsson, (th) internationell Master i Genus (SU). Jämlikhetskonsult med fokus på kommunikation, bemötande, arbetsrelationer och hbtq ur ett intersektionellt perspektiv. Johanna Lundin, (tv) teaterpedagog och jämställdhetskonsult med fokus på praktiskt likabehandlingsarbete i förskola/skola. B4. Sal K24: Forumspel Hur kan vi praktiskt i handling medverka till jämställdhet och motverka diskriminering? Vi prövar forumspel. Agneta Josephson, Dramapedagog och master i praktisk kunskap. B5. Sal K25: Film om härskartekniker från Chalmers Chalmers har tagit fram ett arbetsmaterial för att utveckla arbetsmiljön och motverka härskartekniker. Materialet består av korta filmscener som kompletteras med diskussionsfrågor, att använda i grupper eller enskilt. Underlag till scenerna är hämtade från situationer som medarbetare på Chalmers har upplevt och det är också medarbetare som medverkar som skådespelare. Scenerna täcker en bredd av högskolans olika verksamheter. Det finns scener om doktorander och prefekter, administratörer och professorer, lokalvårdare och projektledare. Scenerna utspelar sig i mötesrum, kontor och fikarum. Avsikten är att öka medvetenheten om omedvetna beteenden och att skapa förutsättningar för att känna igen härskartekniker, bryta med dessa mönster och istället utveckla en arbetsmiljö som är bekräftande. Viktigt är också att hitta sätt för alla på arbetsplatsen att vara med och bidra till en sådan miljö. Helen Lejon har jobbat med personalfrågor inom olika verksamheter på Chalmers sedan 1994 och med temat härskartekniker i olika sammanhang sedan 2006.

7 I Plenum (Sal: Turbinen, K4) Spelar rektor någon roll? Erfarenheter av ledning, genus och jämställdhet i den svenska högskolan Agneta Stark, docent, f.d. rektor vid Högskolan Dalarna Moderatorerna Stina Backman, född 1969, inledde sin akademiska verksamhet genom grundutbildningsstudier i historia och statsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet antogs hon som doktorand på Tema Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet och disputerade 2005 på en avhandling inom fältet populärvetenskaplig medicinhistoria. Sedan 2011 är Stina Backman universitetslektor vid Tema Genus där hon verkat som studierektor under flera år. Uppdraget som genuslektor vid filosofiska fakulteten tillträdde hon 2007 och 2014 blev hon vald till ordförande för Forum för Genusvetenskap och jämställdhet. Ulf Nilsson, född 1961, började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet. Han tog examen 1986 och disputerade 1992 inom teoretisk datalogi vid Institutionen för datavetenskap (IDA) där han sedan 2003 är professor. Vid sidan av Linköpings universitet har han verkat vid SUNY, Stony Brook och École Normale Supérieure de Cachan i Paris. Ulf Nilsson har haft uppdrag som proprefekt vid Institutionen för datavetenskap, prodekan vid Tekniska högskolan och prorektor vid Linköpings Universitet. Sedan juli 2011 är han dekan vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet.

8 Institutionen för tema linköping

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Slutredovisning av projekt

Slutredovisning av projekt 1 Slutredovisning av projekt Projekt: Ledarskapsprogrammet AKKA IV Projektnummer: 14, 2009 Projektet avser: Den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan, ledarskapande

Läs mer

Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet Kim Wickman, Ann Dolling, Gun Lidestav och Jonas Rönnberg Rapport 21 Referera gärna till rapporten

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att gestalta kön. berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.)

Att gestalta kön. berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.) Att gestalta kön berättelser om scenkonst, makt och medvetna val Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.) Tillägnan Att gestalta kön Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val utgiven av teaterhögskolan

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla?

Redovisning av regeringsuppdrag. högskolerådet. Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning av regeringsuppdrag till Universitetsoch högskolerådet Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Jämställdhet i högskolan ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Appendix 1 Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vid IFV har jämställdhetsgruppen under VT 2011 bestått av Mio Fredriksson, Eva

Läs mer