i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08"

Transkript

1 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/08 Indiska stålrör på kajen i Kristinehamn Vargön Alloys varslar 75 anställda

2 LEDARE / HAMNNYTT REPORTAGE Stuvargatan 1, Karlstad Telefon Mail Ansvarig utgivare Börje Meijer Redaktör Mikael Hallgren Form Preferens AB Konjunkturen fortsätter att vika i hela världen, vilket också märks mer och mer i vår egen verksamhet. Godsvolymerna i november månad var överlag låga i flera av våra anläggningar, undantaget Lidköping som fortsätter den fina utvecklingen som pågått hela året. Att osäkerheten är stor inför nästa år märks såväl i budgetarbetet som i samtalen med våra kunder. Många räknar med ett besvärligt 2009 och aviserar neddragningar och produktionsminskningar. Ett tydligt exempel är Vargön Alloys, den helt dominerande kunden i Vänersborgs hamn, som kommer att producera med kraftigt begränsad kapacitet under åtminstone första halvåret nästa år. Detta kommer att påverka framförallt inleveranserna av koks. Trots att Alloys har stora lager kommer dessutom utleveranserna att minska beroende på den mycket svaga efterfrågan inom stålbranschen. På grund av det svåra läget på Vargön håller företaget för närvarande förhandlingar med Transportarbetareförbundet om minskning av personalen i Vänersborg med två personer. Detta är tyvärr nödvändigt för att minska förlusterna i anläggningen och för att försöka övervintra i väntan på bättre tider. Hamnen ska absolut inte stängas och vi jobbar parallellt med alternativa projekt bland annat slipersimport från Italien som förhoppningsvis kan förändra och förbättra situationen. Vi kommer också att ha en nära dialog med Alloys för att tidigt få veta hur andra halvåret kommer att bli. Den 26 oktober utbröt en stor brand i den nya biobränsleterminalen som byggts i anslutning till Oljehamnen i Karlstad. Det var så kallad grotflis som självantänts under natten och i den kraftiga vinden, med styrkor på över 20 m/s, fick elden ett mycket kraftigt förlopp. Efter en gedigen insats av Räddningstjänsten var branden under kontroll på söndag förmiddag och vi kunde konstatera att inga människor blev skadade det absolut viktigaste vid ett sådant här tillfälle. Vi drar nu lärdom av branden och vidtar olika förändringar inför nästa bränslesäsong som startar någon gång på försommaren nästa år. Kristian Holmqvist visar magasinens status Nu sköter truckförarna lagerplaneringen själva Vänerterminalen har under hösten infört ett nytt lagerhanteringssystem. Ett datoriserat system där truckförarna tar ett eget ansvar för logistik och planering av lagret. I det tidigare upplägget styrdes placeringen av inkommande rullar av en magasinsplanerare som utifrån kundens order gav varje leverans en bestämd lagerplats. - Problemet med det gamla systemet var att vi sällan visste när rullarna skulle anlända, säger Christer Bjäring, Vänerterminalens driftschef. Det innebar att stora ytor reserverades och kunde stå tomma i väntan på inkommande gods. I det nya upplägget registrerar magasinsplaneraren antalet inkommande rullar samt transportsätt. Han lämnar däremot öppet för truckförarna själva att avgöra vart i terminalen de vill placera rullarna i det ögonblick de kommer. Då godset ställts på plats registrerar föraren med hjälp av en handterminal med pekskärm i trucken vart han placerat rullarna. Varje lagerficka ges samtidigt en färg som påvisar platsens status, dvs om facket är tomt, halvfullt eller fullt. I takt med att facken fylls på eller töms omregistreras färgerna. En översikt av den totala lagerstatusen kan lätt hämtas hem såväl av terminalledningen som av förarna själva. - Kristian Holmqvist och övriga på IT-sidan har gjort ett kanonjobb och uppstarten av det nya har fungerat fantastiskt bra, säger Christer Bjäring. Vi nyttjar ytorna väsentligt bättre än tidigare och kan ge utrymme för nya kunder. Att förarna har egen kontroll av jobbet ökar också effektiviteten och har en positiv inverkan på arbetsmiljön. Konjunkturspöket har siktats i Vänersborg Vargön Alloys varslar 75 Det omtalade konjunkturspöket visar sig bland allt fler av Vänerhamns kunder. Senast ut är Vänersborgsföretaget Vargön Alloys som i slutet av november varslade 75 av sina 270 anställda. Varslet kan leda till konsekvenser för hamnen i Vänersborg. Europas största ferrokromtillverkare, Vargön Alloys i Vargön utanför Vänersborg, varslade under sista veckan i november 75 av sina 270 anställda. Företaget, som tillverkar legeringsmedel för stålindustrin, har under hösten fått kännas vid en kraftig nedgång i efterfrågan på sina produkter. Kunderna inom stålindustrin har snabbt tvingats reducera sin produktionskapacitet radikalt, mycket beroende på en vikande efterfrågan från fordonsindustrin runt om i världen. Många av de stora ståljättarna går på en kapacitet på mellan 25 och 50% av den normala vilket tydligt visar sig i minskat legeringsbehov. För nästa år är därför osäkerheten stor. Från Vargöns sida kommer man att hålla igång två av totalt de fyra smältugnar, dock inte med full kapacitet. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti planeras ett produktionsstopp för att ytterligare begränsa produktionen. Lagren är för närvarande välfyllda och sker ingen dramatisk förbättring på världsmarknaden räcker lagerförda volymer ett bra tag under nästa år. Från företagsledningen har man svårt att se när konjunkturen kommer att vända upp igen. I värsta fall kan det handla om andra halvåret 2010, men förhoppningen är att det från och med hösten 2009 ska ha skett en förändring till det bättre. FÖR HAMNEN I VÄNERSBORG är Vargön Alloys den i särklass största kunden. Cirka 80 procent av de ton som årligen passerar hamnen har på ett eller annat sätt kopplingar till Vargön. - Vi genomför såväl lossning av koks som lastning av färdiga produkter som ferrokrom, säger Sven-Åke Larsson, driftchef i Vänersborg. Ett större tapp kommer självklart att kännas i skinnet Neddragningarna på Vargön påverkar däremot inte arbetet med det nya hamnläget. En ny hamn är en investering på mycket lång sikt och arbetet med att bereda projektet för ett beslut längre fram går vidare som planerat hos såväl Vänerhamn som kommunen. Text Preferens AB Bilder Preferens AB, Ramböll, Martin Gustavsson, Gert Alfredsson Hans-Elof Bryntesson Avslutningsvis vill jag tacka er alla för fina arbetsinsatser under året och önska God jul och Gott nytt år. Som vanligt tänker vi på säkerheten i jobbet och sätter den alltid främst. Tryck Tryckeri AB Knappen Börje Meijer Vargön Alloys kommer nästa år att producera en dryg femtedel av sin totala kapacitet 2 NR 4 NR 4 3

3 REPORTAGE REPORTAGE Indiska stålrör intar...kajen i Kristinehamn Ljudet då de långa, svagt rostfärgade rören lämnar containern är öronbedövande. Fyra åt gången dras de med hjullastarhjälp ut genom öppningen och läggs i ordning på kajen. Strippningen av containern är ett av flerta logistiksteg i ett nytt spännande uppdrag för Structo Hydraulics i Storfors. Det är gott om nederbörd i luften den här förmiddagen i början av december. Blötsnön står på tvären och kameralinsen fylls snabbt med små våta prickar. Kontrasten för den välmatade kackerlacka som tveksamt kryper ut ur en av de nylossade indiska containrarna är förmodligen fullständigt chockerande. Ötv Med hjullastarens hjälp dras stålrören ur containern. Ntv Klas Höggren ser över fraktdokumentatonen Öth Håkan Pantzare fokuserar på att få rören på plats. Nth Rören lyfts upp av gaffeltruck och lastas rättvända på tågvagn. Att det är fredag innebär att en ny last av indiska stålrör är på väg in mot hamnen. Inte per båt utan via Vänerexpressen från Göteborg. Tågresan inleder den allra sista etappen på den långa resan från Indien. Slutdestinationen är Storfors där uppdragsgivaren Structo Hydraulics har sin tillverkning av hydraulikrör i stål. Structo som är europaledare inom området ägs av indiska jättekoncernen ISMT Limited med produktionsanläggningar på flera håll i Indien. ISMT förser Structo med de rörämnen som förädlas i Structos fabrik. - Varje onsdag och fredag, sedan slutet av oktober, anländer 20 containervagnar till hamnplanen, berättar Calle Holmlin, driftchef i Kristinehamn. Containrarna lossas, strippas ur och läggs på plats på en ny tågvagn för den sista korta tågtransporten till Structos anläggning i Storfors. Aktörerna kring rörhanteringen är många. Freightman AB är huvudansvariga för frakten men tar förutom av Vänerhamn även hjälp av såväl Vänerexpressen som Tågåkeriet AB. - Det här är ett jobb som är lite udda, säger Calle. Just nu håller vi på att ta fram en rörlossare som ska göra det lättare att dra rören ur containrarna. Vi finslipar efterhand metoderna för att göra hanteringen både effektivare och säkrare. För Vänerhamns del ligger uppdragen för Structo rätt i tiden, då flera andra näringar av konjunkturskäl visar vikande utveckling. - Strucktojobbet är positivt i ett läge då det är lite lugnare De tomma containrarna läggs tillbaks på Vänerexpressens vagnar och förs tillbaks till Göteborg. JOBBET ENGAGERAR många. Ett antal olika moment ska genomföras vilket kräver personalens kunnande och idéer men också stora delar av hamnens maskinpark. De tunga containerlyften genomfördes till en början med de stora hamnkranarna, nu används den nyinköpta reachstackern. Hanteringen fungerar bra, intygar Calle. Samma omdöme ges av Stefan Enqvist, Logistikdirektör på Structo. - Vänerhamn gör ett otroligt bra jobb, säger Stefan. Vi har en mycket bra dialog och de små detaljerna som exempelvis att rören läggs åt rätt håll på järnvägsvagnarna fungerar bättre i Kristinehamn än i Göteborg, där vi tidigare lossade på andra fronter, säger Calle Holmlin. Pelletsen och vissa av våra andra storkunder har fortfarande bra flyt i verksamheten. För virket går det däremot tyngre. Att i det läget fylla på med en ny bra kund med goda prognoser känns perfekt. och omlastade. PROGNOSEN för fortsättningen är också positiv. Om inte konjunkturläget förvärras dramatiskt kommer volymerna att öka under Det pågår också diskussioner om lastning av returgods från Storfors. En första provlast gick i början av december. Containrarna flyttas smidigt med nya reachstackern - Såväl rörrester och annat stålskrot som Structos färdigprodukter skulle rent logistiskt kunna ta samma väg tillbaka till moderbolaget i Indien, säger Stefan Enqvist. Håkan Panzare och Anders Plamqvist pustar ut. 4 NR 4 NR 4 5

4 REPORTAGE BLANDAT Branden har lärt oss mycket... Klockan är nära halv två natten mellan 25 och 26 oktober då larmet om en storbrand på Kalvholmen når larmcentralen i Karlstad. Ett upplag av grotflis har självantänts på den nya biobränsleterminalen som Vänerhamn anlade under sommaren. Elden sprider sig snabbt i den hårda vinden. Larmet är uppstarten på en stor räddningsaktion där ett femtiotal brandmän försöker få kontroll över branden. När Räddningstjänsten anländer till brandplatsen är lågorna redan tio meter höga och elden sprider sig snabbt. Räddningstjänstens målsättning blir att begränsa förloppet och förhindra att branden sprider sig till såväl intilliggande depåer som till de oljecisterner som finns i närheten. Räddningsarbetet blir tufft och först tidigt på söndagsmorgonen anses branden vara under kontroll. ORSAKEN TILL eldsvådan har under en dryg månad analyserats noggrant. Räddningstjänstens utredning är ännu inte klar men med största säkerhet uppstod branden genom självantändning i en hög med grotflis (grot är biobränsle blandad av flis från grenar, rötter och toppar). En mindre brand upptäcktes i flishögen några dagar tidigare och terminalen hade i mellantiden stått under bevakning, först av Räddningstjänsten och Vänerhamns egen personal, därefter med hjälp av Securitas. - Teorin är att grotflisen självantänts igen och att den hårda vinden tillfört så pass med syre att elden snabbt fått fäste. Vinden gjorde också brandförloppet mycket snabbt, säger Börje Meijer. EN DRYG MÅNAD senare har skadorna av branden summerats. För Vänerhamns del rör det sig framförallt om skador på själva anläggningen där delar av terminalens asfalt smält i den höga värmen. Även stora delar av staketet som inhägnat de två ytorna skadades i samband med släckningsarbetet. Till detta ska läggas värdet av det som brunnit upp för de kunder som drabbats. Båda Vänerbränsle och Stora Enso Bioenergi uppger att flis till ett värde av ca 1 miljon gått till spillo. - För vår del är dock det allra viktigaste att inte någon människa blivit skadad, säger Börje Meijer. Allt i övrigt går med tiden att ersätta. MED LITE DISTANS till olyckan anser man också från Vänerhamns sida att branden fört med sig en del erfarenheter som med tiden kan komma till nytta. - Även om inte några direkta fel begåtts har vi lärt oss mycket och kommer att genomföra ett antal direkta åtgärder för att begränsa risken för just den här typen av tillbud, säger Börje Meijer. Redan under branddagen bildades en arbetsgrupp tillsammans med bland annat Räddningstjänsten, kunderna och försäkringsbolaget för att diskutera lämpliga åtgärder, både på kort och lång sikt. Initialt var det viktigt att säkerställa att inte branden blossade upp på nytt. Därför byggdes ett högt vindskydd mot sjön och flisen delades upp i mindre högar och vattenbegjöts. Högarna numrerades och temperaturen mättes med jämna mellanrum i de olika högarna. Mätresultaten dokumenterades noga. - Först efter ett par veckor kunde vi se att processen i högarna stannat av och normal värmeutveckling skedde., fortsätter Börje Meijer. Därmed var faran över och vi kunde gå ner på normal bevakning av området från den dygnetrunt-bevakning som utfördes, framförallt första tiden efter branden. När det gäller de mera långsiktiga åtgärderna, för nästa biobränslesäsong, pågår diskussionerna och funderingarna fortfarande. Bland annat kommer försäkringsbolaget att sammanställa erfarenheter från liknande bränder. Kunderna och Vänerhamn kommer tillsammans att arbeta fram en detaljerad flishanteringsmanual som reglerar viktiga aspekter som lagringstid, stackningshöjd, temperaturmätningsintervall och in- och utlastningsrutiner. Läsarna har tyckt till om personaltidningen Som personaltidning ska I Vänerhamn spegla det som känns intressant och läsvärt för Vänerhamns medarbetare. Redaktionen har därför nyligen avslutat en läsarundersökning där läsarna fått möjligheter att säga sitt. Enkäten har besvarats av totalt 52 läsare. Kort summerat utfaller svaren enligt följande. 1. Hur läser du själv personaltidningen? Läser inte alls 2. Vad tycker du om tidningen? A. Jag tycker tidningen tar upp intressanta ämnen. Läser allt B. Jag tycker tidningen är välskriven och har ett bra upplägg. C. Jag tycker tidningen är lagom omfattande. 3. Hur ofta tycker du vore lagom att tidningen kom ut? Ej svar på frågan 12 23% 0 gånger per år 0 0% 1-2 gånger per år 1 2% 3-4 gånger per år 21 40% 5-6 gånger per år 16 31% 7- gånger per år 2 4% Av svaren på de öppna frågorna framkommer önskemål om fortsatta hamn- och kundreportage. Här finns samtidigt spännande uppslag till vad läsarna vill se mer av. Några exempel; Historiska artiklar. Hur var det förr i hamnarna? Ledningen visioner och framtidsutsikter Energifrågor Artiklar om marina sidan/insbrytning Arbetstips, personalens synpunkter etc. Tack alla ni som svarat. Med er hjälp kan vi fortsätta utveckla tidningen. FORDONSBESIKTNING HOS TOMTEN Som alla piloter får Jultomten regelbundna besök av Internationella FlygInspektionen. Dagarna innan jul är det dags och IFI kommer på besök till Nordpolen. För Tomten är besöket väntat och han har noggrant instruerat småtomtarna att ha släden och renarna i topptrim. Han har också tagit fram sin loggbok och sett till att alla papper är i ordning. Syningsmannen gick långsamt runt släden. Han kollade renarnas seldon, landningsställen och Rudolfs mule. Med yttersta noggrannhet räknade han över Jultomtens vikt och balanseringen av den enorma lasten. Så var de klara för testkörningen. Tomten hoppade upp i släden, spände fast bältet och kollade kompassen. Syningsmannen hoppade raskt in vid sidan av Tomten, som blev lite förundrad då han såg att syningsmannen hade ett hagelgevär med sig. - Vad är den där bra för, frågade Tomten undrande? Syningsmannen flinade och viskade: - Det här får jag egentligen inte tala om, men vi ska testa hur det går om du förlorar en motor vid starten! ARBETSMILJÖ Den 2 december hölls Vänerhamns höstmöte med Miljökommittén i Lidköping. Det sista av totalt två möten årligen. Både arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor avhandlas. Fasta representanter från lednings-, drift- och skyddsombudsorganisationen träffas och dryftar övergripande frågor, rapporter, planer etc. Huvudfrågan för dagen var branden i bränsleflisterminalen i Karlstad. Ingående analyser av bakgrund, händelseförlopp och framtida rutiner har gjorts, checklistor, regler och instruktioner för verksamheten är under utarbetande. Dessutom gjordes en halvårsredovisning av ECOdrivingen i Karlstad. Positivt utfall rapporteras men först efter ett år kan vi göra den slutgiltiga summeringen. Miljökommittén påminner dock alla anställda att tänka ECO-driving dagligen, både för miljön och arbetsmiljön! 6 NR 4 NR 4 7

5 KAJKANTEN PERSONALAKTUELLT HALLÅ DÄR! Börje Meijer, Christer Bjäring och Tommy Gunnman 25 år i Vänerhamns tjänst Vid festligheter i Sjöfartshuset i Karlstad den 20:e november, uppmärksammades tre verkliga trotjänare i personalen. Christer Bjäring och Tommy Gunnman på Vänerterminalen och Lars Berggren i Vänersborg har i år alla varit anställda i 25 år och fick välförtjänt motta en guldklocka. Efter god mat avslutades tillställningen med kaffe och hembakt tårta. SKEPP & SKOJ BRA SJÖFARTSVITSAR välkomnas till redaktionen. Maila dina bästa historier på Bästa förslagen förs in i tidningen och belönas med en trisslott. Ange namn och adress samt om du vill ha ditt namn infört tillsammans med bidraget. Kal hade varit på hamnkontoret och fått sin lön. Han upptäcker efter en del räknande att han fått en tia för mycket. Överskottet är dock välkommet och han lämnar misstaget utan åtgärd och säger ingenting. Veckan därpå är det en tia för litet i kuvertet. Kal går omedelbart med bestämda steg till kassakontoret och klagar. En kontroll visar att Kal har rätt men även att han fått en tia för mycket veckan innan. - Då passade det minsann inte att komma, muttrade lönekassörskan surt. - Nä, jag tänkte att en gång kan de la var förlåtlit att ni räkna fel, men nu när det öpprepas har en la rätt å ble förbannad. Alexander Gustafsson Ålder: 27 år Arbetsuppgifter: Kranförare Familj: Flickvän Född: Född och uppvuxen i Lidköping. Intressen: Gillar jakt av alla de slag. Jagar både stora och små villebråd. Ryktet säger att du är ynglingen i hamnen? Det stämmer bra. Intervallet till näste man i åldersstegen är stort. Bortåt 20 år tror jag. Hur är det att som ung jobba i hamnen? För min del fungerar det bra. Beror nog på hur man är funtad. Visst kan det vara enformigt ibland men vi är ett bra gäng, har bra arbetstider och jag tycker jobbet med kranarna är spännande. Tror du hamnjobbet kan locka andra ungdomar? Svårt att säga. Jag tror många unga gillar jobb där man får ta i och jobba med kroppen. Det skulle det kunna vara lite mer av här nere. Hur ser du på din egen framtid? Jag har varit på Vänerhamn i åtta år nu och trivs bra. Självklart skulle det kännas stimulerande att se någon form av utveckling framför sig men varje dag och varje ny uppgift är i sig en utmaning.

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2010 PERSONALTIDNINGEN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian......Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn VD:S KRÖNIKA Det känns bra att kunna konstatera

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/07 Glaskross från Otterbäcken sprids över Norden GOD JUL & Gott Nytt År Kristinehamn har invigt sin NYA GRINDSTUGA 45 tons reachstacker på plats i Karlstad LEDARE / HAMNNYTT

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Monsterlyft. Portside skapar förutsättningar för tidigare pension. Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn. i Trollhättans hamn PERSONALTIDNINGEN

Monsterlyft. Portside skapar förutsättningar för tidigare pension. Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn. i Trollhättans hamn PERSONALTIDNINGEN ivänerhamn 1/2011 Monsterlyft i Trollhättans hamn Portside skapar förutsättningar för tidigare pension Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN REPORTAGE VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2006-2010

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06

i VÄNERHAMN STÅENDE RULLAR Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema Krankörning i Skoghall PERSONALTIDNINGEN 4/06 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/06 Nytt fartyg i linjetrafiken Nya 8 tons truckar Brandövning tema STÅENDE RULLAR Krankörning i Skoghall LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 ÅNHAMMAR 2002 Nummer 4 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 12 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Fråga KLAS sid 6 Bilder mm.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tidningspapper,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping

i VÄNERHAMN Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn Skotska biobalar Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet ger smart energi i Lidköping i VÄNERHAMN 1/2013 PERSONALTIDNINGEN Skotska biobalar ger smart energi i Lidköping Hamn- och sjöfartsskydd viktigt för vår säkerhet Andreas Ny driftchef i Karlstads hamn VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2008-2012

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Hej alla barn. Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att arbeta med

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 1/2014 Laddat läge kring nya Götaälvbron Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2009-2013 Nyckeltal 2013

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet

i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet i Vänerhamn 1/2005 Isbrytning med m/s Karl Ökad medvetenhet = höjd kvalitet QESH - en del av vardagsarbetet Se framåt! NÄR MAN LÄGGER KURSER och strategier för framtiden, är det viktigt att titta på både

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan

Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan In- och utflyttning av båtar och större utställningsföremål Innehåll 1. Båtar och större utställningsföremål kan levereras under perioden 16 20/2 mellan

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso:

i Vänerhamn Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Kraftfull satsning på framtiden 2/2005 Stora Enso: i Vänerhamn 2/2005 Snabbare information med nytt intranät Baltzar - elektronisk fakturahantering Stora Enso: Kraftfull satsning på framtiden Framtidstro! SOMMAREN ÄR HÄR och de flesta av oss har redan

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll Tack Kurt Information hösten 2011 Innehåll Tack Kurt 2 Ny vicevärd 2 Entréer 3 Underhållsplan 3 Barnvagnsförråd 3 Föreningsstämma 4 Silverfiskar 4 Ny grill 4 Försiktighet inför julen 4 1 Tack Kurt Allt

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer