i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i VÄNERHAMN Indiska stålrör Vargön Alloys varslar 75 anställda på kajen i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN 4/08"

Transkript

1 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/08 Indiska stålrör på kajen i Kristinehamn Vargön Alloys varslar 75 anställda

2 LEDARE / HAMNNYTT REPORTAGE Stuvargatan 1, Karlstad Telefon Mail Ansvarig utgivare Börje Meijer Redaktör Mikael Hallgren Form Preferens AB Konjunkturen fortsätter att vika i hela världen, vilket också märks mer och mer i vår egen verksamhet. Godsvolymerna i november månad var överlag låga i flera av våra anläggningar, undantaget Lidköping som fortsätter den fina utvecklingen som pågått hela året. Att osäkerheten är stor inför nästa år märks såväl i budgetarbetet som i samtalen med våra kunder. Många räknar med ett besvärligt 2009 och aviserar neddragningar och produktionsminskningar. Ett tydligt exempel är Vargön Alloys, den helt dominerande kunden i Vänersborgs hamn, som kommer att producera med kraftigt begränsad kapacitet under åtminstone första halvåret nästa år. Detta kommer att påverka framförallt inleveranserna av koks. Trots att Alloys har stora lager kommer dessutom utleveranserna att minska beroende på den mycket svaga efterfrågan inom stålbranschen. På grund av det svåra läget på Vargön håller företaget för närvarande förhandlingar med Transportarbetareförbundet om minskning av personalen i Vänersborg med två personer. Detta är tyvärr nödvändigt för att minska förlusterna i anläggningen och för att försöka övervintra i väntan på bättre tider. Hamnen ska absolut inte stängas och vi jobbar parallellt med alternativa projekt bland annat slipersimport från Italien som förhoppningsvis kan förändra och förbättra situationen. Vi kommer också att ha en nära dialog med Alloys för att tidigt få veta hur andra halvåret kommer att bli. Den 26 oktober utbröt en stor brand i den nya biobränsleterminalen som byggts i anslutning till Oljehamnen i Karlstad. Det var så kallad grotflis som självantänts under natten och i den kraftiga vinden, med styrkor på över 20 m/s, fick elden ett mycket kraftigt förlopp. Efter en gedigen insats av Räddningstjänsten var branden under kontroll på söndag förmiddag och vi kunde konstatera att inga människor blev skadade det absolut viktigaste vid ett sådant här tillfälle. Vi drar nu lärdom av branden och vidtar olika förändringar inför nästa bränslesäsong som startar någon gång på försommaren nästa år. Kristian Holmqvist visar magasinens status Nu sköter truckförarna lagerplaneringen själva Vänerterminalen har under hösten infört ett nytt lagerhanteringssystem. Ett datoriserat system där truckförarna tar ett eget ansvar för logistik och planering av lagret. I det tidigare upplägget styrdes placeringen av inkommande rullar av en magasinsplanerare som utifrån kundens order gav varje leverans en bestämd lagerplats. - Problemet med det gamla systemet var att vi sällan visste när rullarna skulle anlända, säger Christer Bjäring, Vänerterminalens driftschef. Det innebar att stora ytor reserverades och kunde stå tomma i väntan på inkommande gods. I det nya upplägget registrerar magasinsplaneraren antalet inkommande rullar samt transportsätt. Han lämnar däremot öppet för truckförarna själva att avgöra vart i terminalen de vill placera rullarna i det ögonblick de kommer. Då godset ställts på plats registrerar föraren med hjälp av en handterminal med pekskärm i trucken vart han placerat rullarna. Varje lagerficka ges samtidigt en färg som påvisar platsens status, dvs om facket är tomt, halvfullt eller fullt. I takt med att facken fylls på eller töms omregistreras färgerna. En översikt av den totala lagerstatusen kan lätt hämtas hem såväl av terminalledningen som av förarna själva. - Kristian Holmqvist och övriga på IT-sidan har gjort ett kanonjobb och uppstarten av det nya har fungerat fantastiskt bra, säger Christer Bjäring. Vi nyttjar ytorna väsentligt bättre än tidigare och kan ge utrymme för nya kunder. Att förarna har egen kontroll av jobbet ökar också effektiviteten och har en positiv inverkan på arbetsmiljön. Konjunkturspöket har siktats i Vänersborg Vargön Alloys varslar 75 Det omtalade konjunkturspöket visar sig bland allt fler av Vänerhamns kunder. Senast ut är Vänersborgsföretaget Vargön Alloys som i slutet av november varslade 75 av sina 270 anställda. Varslet kan leda till konsekvenser för hamnen i Vänersborg. Europas största ferrokromtillverkare, Vargön Alloys i Vargön utanför Vänersborg, varslade under sista veckan i november 75 av sina 270 anställda. Företaget, som tillverkar legeringsmedel för stålindustrin, har under hösten fått kännas vid en kraftig nedgång i efterfrågan på sina produkter. Kunderna inom stålindustrin har snabbt tvingats reducera sin produktionskapacitet radikalt, mycket beroende på en vikande efterfrågan från fordonsindustrin runt om i världen. Många av de stora ståljättarna går på en kapacitet på mellan 25 och 50% av den normala vilket tydligt visar sig i minskat legeringsbehov. För nästa år är därför osäkerheten stor. Från Vargöns sida kommer man att hålla igång två av totalt de fyra smältugnar, dock inte med full kapacitet. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti planeras ett produktionsstopp för att ytterligare begränsa produktionen. Lagren är för närvarande välfyllda och sker ingen dramatisk förbättring på världsmarknaden räcker lagerförda volymer ett bra tag under nästa år. Från företagsledningen har man svårt att se när konjunkturen kommer att vända upp igen. I värsta fall kan det handla om andra halvåret 2010, men förhoppningen är att det från och med hösten 2009 ska ha skett en förändring till det bättre. FÖR HAMNEN I VÄNERSBORG är Vargön Alloys den i särklass största kunden. Cirka 80 procent av de ton som årligen passerar hamnen har på ett eller annat sätt kopplingar till Vargön. - Vi genomför såväl lossning av koks som lastning av färdiga produkter som ferrokrom, säger Sven-Åke Larsson, driftchef i Vänersborg. Ett större tapp kommer självklart att kännas i skinnet Neddragningarna på Vargön påverkar däremot inte arbetet med det nya hamnläget. En ny hamn är en investering på mycket lång sikt och arbetet med att bereda projektet för ett beslut längre fram går vidare som planerat hos såväl Vänerhamn som kommunen. Text Preferens AB Bilder Preferens AB, Ramböll, Martin Gustavsson, Gert Alfredsson Hans-Elof Bryntesson Avslutningsvis vill jag tacka er alla för fina arbetsinsatser under året och önska God jul och Gott nytt år. Som vanligt tänker vi på säkerheten i jobbet och sätter den alltid främst. Tryck Tryckeri AB Knappen Börje Meijer Vargön Alloys kommer nästa år att producera en dryg femtedel av sin totala kapacitet 2 NR 4 NR 4 3

3 REPORTAGE REPORTAGE Indiska stålrör intar...kajen i Kristinehamn Ljudet då de långa, svagt rostfärgade rören lämnar containern är öronbedövande. Fyra åt gången dras de med hjullastarhjälp ut genom öppningen och läggs i ordning på kajen. Strippningen av containern är ett av flerta logistiksteg i ett nytt spännande uppdrag för Structo Hydraulics i Storfors. Det är gott om nederbörd i luften den här förmiddagen i början av december. Blötsnön står på tvären och kameralinsen fylls snabbt med små våta prickar. Kontrasten för den välmatade kackerlacka som tveksamt kryper ut ur en av de nylossade indiska containrarna är förmodligen fullständigt chockerande. Ötv Med hjullastarens hjälp dras stålrören ur containern. Ntv Klas Höggren ser över fraktdokumentatonen Öth Håkan Pantzare fokuserar på att få rören på plats. Nth Rören lyfts upp av gaffeltruck och lastas rättvända på tågvagn. Att det är fredag innebär att en ny last av indiska stålrör är på väg in mot hamnen. Inte per båt utan via Vänerexpressen från Göteborg. Tågresan inleder den allra sista etappen på den långa resan från Indien. Slutdestinationen är Storfors där uppdragsgivaren Structo Hydraulics har sin tillverkning av hydraulikrör i stål. Structo som är europaledare inom området ägs av indiska jättekoncernen ISMT Limited med produktionsanläggningar på flera håll i Indien. ISMT förser Structo med de rörämnen som förädlas i Structos fabrik. - Varje onsdag och fredag, sedan slutet av oktober, anländer 20 containervagnar till hamnplanen, berättar Calle Holmlin, driftchef i Kristinehamn. Containrarna lossas, strippas ur och läggs på plats på en ny tågvagn för den sista korta tågtransporten till Structos anläggning i Storfors. Aktörerna kring rörhanteringen är många. Freightman AB är huvudansvariga för frakten men tar förutom av Vänerhamn även hjälp av såväl Vänerexpressen som Tågåkeriet AB. - Det här är ett jobb som är lite udda, säger Calle. Just nu håller vi på att ta fram en rörlossare som ska göra det lättare att dra rören ur containrarna. Vi finslipar efterhand metoderna för att göra hanteringen både effektivare och säkrare. För Vänerhamns del ligger uppdragen för Structo rätt i tiden, då flera andra näringar av konjunkturskäl visar vikande utveckling. - Strucktojobbet är positivt i ett läge då det är lite lugnare De tomma containrarna läggs tillbaks på Vänerexpressens vagnar och förs tillbaks till Göteborg. JOBBET ENGAGERAR många. Ett antal olika moment ska genomföras vilket kräver personalens kunnande och idéer men också stora delar av hamnens maskinpark. De tunga containerlyften genomfördes till en början med de stora hamnkranarna, nu används den nyinköpta reachstackern. Hanteringen fungerar bra, intygar Calle. Samma omdöme ges av Stefan Enqvist, Logistikdirektör på Structo. - Vänerhamn gör ett otroligt bra jobb, säger Stefan. Vi har en mycket bra dialog och de små detaljerna som exempelvis att rören läggs åt rätt håll på järnvägsvagnarna fungerar bättre i Kristinehamn än i Göteborg, där vi tidigare lossade på andra fronter, säger Calle Holmlin. Pelletsen och vissa av våra andra storkunder har fortfarande bra flyt i verksamheten. För virket går det däremot tyngre. Att i det läget fylla på med en ny bra kund med goda prognoser känns perfekt. och omlastade. PROGNOSEN för fortsättningen är också positiv. Om inte konjunkturläget förvärras dramatiskt kommer volymerna att öka under Det pågår också diskussioner om lastning av returgods från Storfors. En första provlast gick i början av december. Containrarna flyttas smidigt med nya reachstackern - Såväl rörrester och annat stålskrot som Structos färdigprodukter skulle rent logistiskt kunna ta samma väg tillbaka till moderbolaget i Indien, säger Stefan Enqvist. Håkan Panzare och Anders Plamqvist pustar ut. 4 NR 4 NR 4 5

4 REPORTAGE BLANDAT Branden har lärt oss mycket... Klockan är nära halv två natten mellan 25 och 26 oktober då larmet om en storbrand på Kalvholmen når larmcentralen i Karlstad. Ett upplag av grotflis har självantänts på den nya biobränsleterminalen som Vänerhamn anlade under sommaren. Elden sprider sig snabbt i den hårda vinden. Larmet är uppstarten på en stor räddningsaktion där ett femtiotal brandmän försöker få kontroll över branden. När Räddningstjänsten anländer till brandplatsen är lågorna redan tio meter höga och elden sprider sig snabbt. Räddningstjänstens målsättning blir att begränsa förloppet och förhindra att branden sprider sig till såväl intilliggande depåer som till de oljecisterner som finns i närheten. Räddningsarbetet blir tufft och först tidigt på söndagsmorgonen anses branden vara under kontroll. ORSAKEN TILL eldsvådan har under en dryg månad analyserats noggrant. Räddningstjänstens utredning är ännu inte klar men med största säkerhet uppstod branden genom självantändning i en hög med grotflis (grot är biobränsle blandad av flis från grenar, rötter och toppar). En mindre brand upptäcktes i flishögen några dagar tidigare och terminalen hade i mellantiden stått under bevakning, först av Räddningstjänsten och Vänerhamns egen personal, därefter med hjälp av Securitas. - Teorin är att grotflisen självantänts igen och att den hårda vinden tillfört så pass med syre att elden snabbt fått fäste. Vinden gjorde också brandförloppet mycket snabbt, säger Börje Meijer. EN DRYG MÅNAD senare har skadorna av branden summerats. För Vänerhamns del rör det sig framförallt om skador på själva anläggningen där delar av terminalens asfalt smält i den höga värmen. Även stora delar av staketet som inhägnat de två ytorna skadades i samband med släckningsarbetet. Till detta ska läggas värdet av det som brunnit upp för de kunder som drabbats. Båda Vänerbränsle och Stora Enso Bioenergi uppger att flis till ett värde av ca 1 miljon gått till spillo. - För vår del är dock det allra viktigaste att inte någon människa blivit skadad, säger Börje Meijer. Allt i övrigt går med tiden att ersätta. MED LITE DISTANS till olyckan anser man också från Vänerhamns sida att branden fört med sig en del erfarenheter som med tiden kan komma till nytta. - Även om inte några direkta fel begåtts har vi lärt oss mycket och kommer att genomföra ett antal direkta åtgärder för att begränsa risken för just den här typen av tillbud, säger Börje Meijer. Redan under branddagen bildades en arbetsgrupp tillsammans med bland annat Räddningstjänsten, kunderna och försäkringsbolaget för att diskutera lämpliga åtgärder, både på kort och lång sikt. Initialt var det viktigt att säkerställa att inte branden blossade upp på nytt. Därför byggdes ett högt vindskydd mot sjön och flisen delades upp i mindre högar och vattenbegjöts. Högarna numrerades och temperaturen mättes med jämna mellanrum i de olika högarna. Mätresultaten dokumenterades noga. - Först efter ett par veckor kunde vi se att processen i högarna stannat av och normal värmeutveckling skedde., fortsätter Börje Meijer. Därmed var faran över och vi kunde gå ner på normal bevakning av området från den dygnetrunt-bevakning som utfördes, framförallt första tiden efter branden. När det gäller de mera långsiktiga åtgärderna, för nästa biobränslesäsong, pågår diskussionerna och funderingarna fortfarande. Bland annat kommer försäkringsbolaget att sammanställa erfarenheter från liknande bränder. Kunderna och Vänerhamn kommer tillsammans att arbeta fram en detaljerad flishanteringsmanual som reglerar viktiga aspekter som lagringstid, stackningshöjd, temperaturmätningsintervall och in- och utlastningsrutiner. Läsarna har tyckt till om personaltidningen Som personaltidning ska I Vänerhamn spegla det som känns intressant och läsvärt för Vänerhamns medarbetare. Redaktionen har därför nyligen avslutat en läsarundersökning där läsarna fått möjligheter att säga sitt. Enkäten har besvarats av totalt 52 läsare. Kort summerat utfaller svaren enligt följande. 1. Hur läser du själv personaltidningen? Läser inte alls 2. Vad tycker du om tidningen? A. Jag tycker tidningen tar upp intressanta ämnen. Läser allt B. Jag tycker tidningen är välskriven och har ett bra upplägg. C. Jag tycker tidningen är lagom omfattande. 3. Hur ofta tycker du vore lagom att tidningen kom ut? Ej svar på frågan 12 23% 0 gånger per år 0 0% 1-2 gånger per år 1 2% 3-4 gånger per år 21 40% 5-6 gånger per år 16 31% 7- gånger per år 2 4% Av svaren på de öppna frågorna framkommer önskemål om fortsatta hamn- och kundreportage. Här finns samtidigt spännande uppslag till vad läsarna vill se mer av. Några exempel; Historiska artiklar. Hur var det förr i hamnarna? Ledningen visioner och framtidsutsikter Energifrågor Artiklar om marina sidan/insbrytning Arbetstips, personalens synpunkter etc. Tack alla ni som svarat. Med er hjälp kan vi fortsätta utveckla tidningen. FORDONSBESIKTNING HOS TOMTEN Som alla piloter får Jultomten regelbundna besök av Internationella FlygInspektionen. Dagarna innan jul är det dags och IFI kommer på besök till Nordpolen. För Tomten är besöket väntat och han har noggrant instruerat småtomtarna att ha släden och renarna i topptrim. Han har också tagit fram sin loggbok och sett till att alla papper är i ordning. Syningsmannen gick långsamt runt släden. Han kollade renarnas seldon, landningsställen och Rudolfs mule. Med yttersta noggrannhet räknade han över Jultomtens vikt och balanseringen av den enorma lasten. Så var de klara för testkörningen. Tomten hoppade upp i släden, spände fast bältet och kollade kompassen. Syningsmannen hoppade raskt in vid sidan av Tomten, som blev lite förundrad då han såg att syningsmannen hade ett hagelgevär med sig. - Vad är den där bra för, frågade Tomten undrande? Syningsmannen flinade och viskade: - Det här får jag egentligen inte tala om, men vi ska testa hur det går om du förlorar en motor vid starten! ARBETSMILJÖ Den 2 december hölls Vänerhamns höstmöte med Miljökommittén i Lidköping. Det sista av totalt två möten årligen. Både arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor avhandlas. Fasta representanter från lednings-, drift- och skyddsombudsorganisationen träffas och dryftar övergripande frågor, rapporter, planer etc. Huvudfrågan för dagen var branden i bränsleflisterminalen i Karlstad. Ingående analyser av bakgrund, händelseförlopp och framtida rutiner har gjorts, checklistor, regler och instruktioner för verksamheten är under utarbetande. Dessutom gjordes en halvårsredovisning av ECOdrivingen i Karlstad. Positivt utfall rapporteras men först efter ett år kan vi göra den slutgiltiga summeringen. Miljökommittén påminner dock alla anställda att tänka ECO-driving dagligen, både för miljön och arbetsmiljön! 6 NR 4 NR 4 7

5 KAJKANTEN PERSONALAKTUELLT HALLÅ DÄR! Börje Meijer, Christer Bjäring och Tommy Gunnman 25 år i Vänerhamns tjänst Vid festligheter i Sjöfartshuset i Karlstad den 20:e november, uppmärksammades tre verkliga trotjänare i personalen. Christer Bjäring och Tommy Gunnman på Vänerterminalen och Lars Berggren i Vänersborg har i år alla varit anställda i 25 år och fick välförtjänt motta en guldklocka. Efter god mat avslutades tillställningen med kaffe och hembakt tårta. SKEPP & SKOJ BRA SJÖFARTSVITSAR välkomnas till redaktionen. Maila dina bästa historier på Bästa förslagen förs in i tidningen och belönas med en trisslott. Ange namn och adress samt om du vill ha ditt namn infört tillsammans med bidraget. Kal hade varit på hamnkontoret och fått sin lön. Han upptäcker efter en del räknande att han fått en tia för mycket. Överskottet är dock välkommet och han lämnar misstaget utan åtgärd och säger ingenting. Veckan därpå är det en tia för litet i kuvertet. Kal går omedelbart med bestämda steg till kassakontoret och klagar. En kontroll visar att Kal har rätt men även att han fått en tia för mycket veckan innan. - Då passade det minsann inte att komma, muttrade lönekassörskan surt. - Nä, jag tänkte att en gång kan de la var förlåtlit att ni räkna fel, men nu när det öpprepas har en la rätt å ble förbannad. Alexander Gustafsson Ålder: 27 år Arbetsuppgifter: Kranförare Familj: Flickvän Född: Född och uppvuxen i Lidköping. Intressen: Gillar jakt av alla de slag. Jagar både stora och små villebråd. Ryktet säger att du är ynglingen i hamnen? Det stämmer bra. Intervallet till näste man i åldersstegen är stort. Bortåt 20 år tror jag. Hur är det att som ung jobba i hamnen? För min del fungerar det bra. Beror nog på hur man är funtad. Visst kan det vara enformigt ibland men vi är ett bra gäng, har bra arbetstider och jag tycker jobbet med kranarna är spännande. Tror du hamnjobbet kan locka andra ungdomar? Svårt att säga. Jag tror många unga gillar jobb där man får ta i och jobba med kroppen. Det skulle det kunna vara lite mer av här nere. Hur ser du på din egen framtid? Jag har varit på Vänerhamn i åtta år nu och trivs bra. Självklart skulle det kännas stimulerande att se någon form av utveckling framför sig men varje dag och varje ny uppgift är i sig en utmaning.

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn ivänerhamn 1/2012 Skrot fyller kajen i Trollhättan Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2007-2011 Nyckeltal 2011

Läs mer

i VÄNERHAMN God Jul Villapellets buffertlagras i Karlstad Fotbollsplan blir ny hamnplan i Kristinehamn Gott Nytt År 2/2012 PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN God Jul Villapellets buffertlagras i Karlstad Fotbollsplan blir ny hamnplan i Kristinehamn Gott Nytt År 2/2012 PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2012 PERSONALTIDNINGEN God Jul Gott Nytt År Villapellets buffertlagras i Karlstad Fotbollsplan blir ny hamnplan i Kristinehamn VD:S KRÖNIKA Välkommen till årets sista nummer av personaltidningen.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014

i VÄNERHAMN Smarta kameror Nya magasin läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar på kajen i Karlstad PERSONALTIDNINGEN 2/2014 i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 2/2014 Smarta kameror läser av och bevakar Nu mäter vi djupet i våra hamnar Nya magasin på kajen i Karlstad VD:S KRÖNIKA Mari Christensson, Vänerhamns ekonomichef Ett bra

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

i VÄNERHAMN Zinkgruvan...ger Otterbäcken nytt förtroende framtidstro kring Vänersjöfarten Visst finns det PERSONALTIDNINGEN 3/09

i VÄNERHAMN Zinkgruvan...ger Otterbäcken nytt förtroende framtidstro kring Vänersjöfarten Visst finns det PERSONALTIDNINGEN 3/09 i VÄNERHAMN 3/09 PERSONALTIDNINGEN Zinkgruvan......ger Otterbäcken nytt förtroende Visst finns det framtidstro kring Vänersjöfarten VD:S KRÖNIKA Alla vi som arbetar inom Vänerhamn vet vikten av att marknads-

Läs mer

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian...Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2010 PERSONALTIDNINGEN Wermlandskajen i Karlstad går mot en ny framtid Sebastian......Vänerhamns starkaste man AHAB STEEL valde Kristinehamns Hamn VD:S KRÖNIKA Det känns bra att kunna konstatera

Läs mer

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn

Betong invaderar kajen i Karlstads hamn ivänerhamn 1/2015 Betong invaderar kajen i Karlstads hamn Bra flås i löparspåren Ostindiefararen intar våra hamnar PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA Götaälvsbron enligt plan (Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson)

Läs mer

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Hej alla barn. Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att arbeta med

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Informationskväll 25 mars om branden på Nykvarn i januari-februari 2014

Informationskväll 25 mars om branden på Nykvarn i januari-februari 2014 Söderenergi värme och el för ett hållbart samhälle Informationskväll 25 mars om branden på Nykvarn i januari-februari 2014 Välkomna! Fjärrvärmesystemet i södra Stockholm Regionala fjärrvärmesystemet i

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 Mätmetoder och teknik Lars Björklund, SDC - VMU 1 Föredraget handlar om: Sortiment /produkter Grot Träddelar Rundved Sönderdelat eller ej sönderdelat Apparater

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. Foto: Stefan Green - 1 - Ordföranden har ordet Tiden rullar på och om några veckor är det dags för gemensam sjösättning.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

i VÄNERHAMN Karl bryter isen rapport från en frostig dag på Vänern Express Scandinavia PERSONALTIDNINGEN 1/09 lagrar livsmedel i Vänerterminalen

i VÄNERHAMN Karl bryter isen rapport från en frostig dag på Vänern Express Scandinavia PERSONALTIDNINGEN 1/09 lagrar livsmedel i Vänerterminalen i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 1/09 Karl bryter isen rapport från en frostig dag på Vänern Express Scandinavia lagrar livsmedel i Vänerterminalen VD:S KRÖNIKA Välkomna till årets första nummer av Vänerhamns

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

i VÄNERHAMN Pappersrullar Bogserbåtar från finska Imatra rustade för vintern 2/2015 PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Pappersrullar Bogserbåtar från finska Imatra rustade för vintern 2/2015 PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 2/2015 PERSONALTIDNINGEN Pappersrullar från finska Imatra Bogserbåtar rustade för vintern VD:S KRÖNIKA Vi står stabila inför 2016 Årsskiftet närmar sig och det börjar bli dags att summera vad

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Fem steg till succé Skoljoggen

Fem steg till succé Skoljoggen Skoljoggen Syfte Att skap en checklista som hjälper dig styra mot målet Uppgift: Du ska sätt upp ett rimligt mål för just dig, följa processen 5 steg för succé och sedan utvärdera varför det gick som det

Läs mer

i VÄNERHAMN CONTAINRAR tema Vänerexpressen - ett framgångskoncept Med tåget till Göteborg PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN CONTAINRAR tema Vänerexpressen - ett framgångskoncept Med tåget till Göteborg PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN 3/06 PERSONALTIDNINGEN tema CONTAINRAR Vänerexpressen - ett framgångskoncept Med tåget till Göteborg LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad Telefon 054-14 48 60 Mail vanerhamn@vanerhamn.se

Läs mer

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT Genom modern teknik är vi nära varandra, trots geografisk spridning. Arbetsledarna Christer Nilsson och Robert Nilsson har tillsammans med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön.

Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön. Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön. trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se Vad är utemiljö? utemiljön är trädgård och andra planteringar, men det är även andra, och kanske till och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Välkommen till nya Containerterminalen

Välkommen till nya Containerterminalen Välkommen till nya Containerterminalen Men kom helst inte oanmäld. Nu har vi öppnat den nya containerterminalen i Pampushamnen. Samtidigt tar vi landets modernaste terminalsystem i drift. I den här broschyren

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER byggnadsplåt och ventilation ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar?

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis vintern 2004/2005 Så här i juletider när

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

i VÄNERHAMN BETONGKRYSS Hållbar Logistik i norra skärgården Lantmännen storsatsar på ny foderfabrik i Lidköping transportmässa i Karlstads hamn

i VÄNERHAMN BETONGKRYSS Hållbar Logistik i norra skärgården Lantmännen storsatsar på ny foderfabrik i Lidköping transportmässa i Karlstads hamn i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 3/08 BETONGKRYSS i norra skärgården Lantmännen storsatsar på ny foderfabrik i Lidköping Hållbar Logistik transportmässa i Karlstads hamn LEDARE / HAMNNYTT Stuvargatan 1, 652

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Ett skepp kommer lastat

Ett skepp kommer lastat Ett skepp kommer lastat Publicerad 24 okt 2012 När det stora kryssningsfartyget Marina lägger till i Frihamnen startar ett intensivt arbete. Genom att erbjuda

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Vad är unikt för mig? Det är du själv som är grunden för ditt ledarskap och för att fungera bra som ledare måste du veta mer om ur du själv fungerar

Läs mer

Halmstad behöver ha riktig glass

Halmstad behöver ha riktig glass Nummer 3, september Från Halmstads Energi och Miljö AB Halmstad behöver ha riktig glass - Riccardo Boggian Ny rapport visar HEM:s miljöpåverkan Företagare prisas för miljösatsningar Nr. 3 sept. 2014 Med

Läs mer

Innehållsförteckning. s. 3. Arbetsuppgifter under samtliga arbetspass. Brygga kaffe. s. 3. Underhåll. s. 3. Situationer som kan uppstå. s. 4. s.

Innehållsförteckning. s. 3. Arbetsuppgifter under samtliga arbetspass. Brygga kaffe. s. 3. Underhåll. s. 3. Situationer som kan uppstå. s. 4. s. ARBETSRUTINER I detta häfte finns alla arbetsuppgifter och rutiner som behövs för att jobba i Studentfiket. Läs igenom dessa och du kommer bli en mästare! Innehållsförteckning s. 3 s. 3 s. 3 s. 4 s. 4

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

i VÄNERHAMN nytt containerrekord Nordic Granit Vänerterminalen går mot strömmen och slår väger tungt i Vänersborg PERSONALTIDNINGEN 2/09

i VÄNERHAMN nytt containerrekord Nordic Granit Vänerterminalen går mot strömmen och slår väger tungt i Vänersborg PERSONALTIDNINGEN 2/09 i VÄNERHAMN 2/09 PERSONALTIDNINGEN Vänerterminalen går mot strömmen och slår nytt containerrekord Nordic Granit väger tungt i Vänersborg VD:S KRÖNIKA I det föregående numret av personaltidningen skrev

Läs mer

SBK-Nytt. Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30.

SBK-Nytt. Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 1, 2015 Kallelse till Årsmöte, torsdagen den 12 februari kl 18.30. Ordföranden har ordet underlaget mailat till er. Ja, då har klubben lagt det 57-året bakom sig och blickar fram mot det 58:e.

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

i VÄNERHAMN Monsterlyft Portside skapar förutsättningar för tidigare pension Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn i Trollhättans hamn

i VÄNERHAMN Monsterlyft Portside skapar förutsättningar för tidigare pension Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn i Trollhättans hamn i VÄNERHAMN 1/2011 PERSONALTIDNINGEN Monsterlyft i Trollhättans hamn Portside skapar förutsättningar för tidigare pension Norsk pellets mellanlandar i Kristinehamn VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2006-2010 Nyckeltal

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Räddningstjänsten Gotland

Räddningstjänsten Gotland Räddningstjänsten Gotland Välkommen till Gotland och Visby brandstation Här jobbar i dagsläget 46 heltidsbrandmän fördelade på 4 skift. Varje skift har ett Yttre Befäl som närmaste chef och en Styrkeledare

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

8 steg. till underverk

8 steg. till underverk 8 steg till underverk Gör underverk för dig själv, miljön och plånboken Det är inte riktigt så svårt som det låter att skapa en bra arbetsmiljö, spara bränsle och öka produktiviteten - samtidigt. Det handlar

Läs mer

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter VI TAR SVERIGE TILL VÄRLDEN OCH VÄRLDEN TILL SVERIGE Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

i VÄNERHAMN Ny transportör... spindel i nätet kring Karlstad Hamn ...tar fodret direkt in i fabriken BROR ANDRÉN AB PERSONALTIDNINGEN 1/2010

i VÄNERHAMN Ny transportör... spindel i nätet kring Karlstad Hamn ...tar fodret direkt in i fabriken BROR ANDRÉN AB PERSONALTIDNINGEN 1/2010 i VÄNERHAMN 1/2010 PERSONALTIDNINGEN Ny transportör......tar fodret direkt in i fabriken BROR ANDRÉN AB spindel i nätet kring Karlstad Hamn VD:S KRÖNIKA I skrivande stund skiner solen från klarblå himmel

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer