Skapa en säkrare handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa en säkrare handel"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer kan nu själva CEmärka sina produkter SVERIGES ARKITEKTER HAR DELAT UT 2014 ÅRS KASPER SALIN-PRIS STÅLINDUSTRIN Certifi ering ger säkra produkter och större exportmöjligheter KVALITETSKRAV Viktigt med certifi ering av trygghetskritiska branscher Skapa en säkrare handel FOTO: CHRISTIAN VON ESSEN Peter Strömbäck: Vi kan stärka svensk handel samtidigt som vi bidrar till ländernas egen producentkraft genom kvalitetssäkring. Koll på äkthet, innehåll och ursprung? Våra redlighetsanalyser ger dig svar!

2 2 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Generellt för de uppdaterade ISO standarderna, som kommer att rullas ut under kommande år, är att de skärper kraven på bättre beslutsunderlag. Nya ISO standarder skärper kraven Per Davidsson BMG TRADA certifi ering AB FOTO: PRIVAT En nyttoeffekt med de nya standarderna kommer att bli en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar... De flesta av dagens tredjepartsrevisorer som är aktiva på marknaden välkomnar dessa nya krav. Avsikten är att tydligöra brister i beslutsunderlag för att bättre kunna fastställa policys, mål och handlingsplaner. Alltså att få ett tydligare ledarskap. Man kan se en skillnad i beslutsunderlagens kvalitet mellan de gällande standarder som har krav på riskanalyser och utredningar redan nu, till exempel ISO och OHSAS 18001, och de standarder som inte har dessa krav lika tydligt beskrivet, såsom ISO Särskilt intressanta krav Nu försöker man att hjälpa verksamheterna att hitta nya infallsvinklar och möjligheter till att ta faktabaserade beslut. De nya krav som är särskilt intressanta utifrån denna infallsvinkel är: Att beakta livscykelperspektivet vid identifiering av betydande miljöaspekter. Ett tydligare krav på processarbete även inom miljöarbetet. Identifiering av interna och externa intressenter som berör eller berörs av verksamheten samt hur kommunikationen med dessa intressenter skall struktureras. Identifiering av hot, möjligheter och ett tydligare krav på ett riskbaserat tänkande i verksamheten. Tydligare fokus på att förstå företagets/organisationens omvärld. Mer fokus på målen och handlingsplanerna för att driva förbättringsarbetet. Fler krav kopplade till mätning och utvärdering av miljöprestanda. Man skall fastställa kriterier och indikatorer för att analysera och utvärdera miljöprestanda i tillägg till att bestämma när mätningar skall göras. Företaget skall kunna uppvisa dokumenterad information samt att det även läggs mindre vikt vid definitionen styrande och redovisande dokument. Resurseffektivare system Vi har redan stött på verksamheter som anpassat sina ledningssystem till de nya kraven och där kan man se en utökad förståelse för vikten av faktabaserade beslutsunderlag och utökat engagemang för riskhantering och målstyrning. Detta leder i sin tur till en effektivare styrning och ledning av verksamheten. Vi får en resurseffektivare värdekedja, det vill säga varor och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering med de fyra perspektiven för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet baserat på ett ekonomiperspektiv. Förbättrad prestanda Den nya gemensamma strukturen gör det enklare att vara certifierad för flera ledningssystem. För närvarande pågår även arbetet med att formulera ISO Ledningssystem för säkra livsmedel i den så kallade highlevelstructure. Strukturen blir tydligare och det blir lättare att arbeta med flera standarder och integrera ledningssystemen till ett verksamhetssystem. En nyttoeffekt med de nya standarderna kommer att bli en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar genom en utvecklad hantering av risker och aspekter. All målstyrning kommer att förenklas med en gemensam metodik oberoende på ledningssystem med kategoriseringar av indikatorer som kan visa på en förbättrad prestanda. Niklas Jönsson Projektledare Certifi ering och kvalitetssäkring FOTO: MALIN BOKSTRÖM REDAKTIONEN Att vara certifierad och kvalitetssäkrad innebär inte bara att organisationen uppfyller de krav som ställs, utan också att denna har ett konkurrenskraftigt verktyg för att stärka sin position på marknaden. Varför enbart låta certifikatet hänga på väggen när det finns möjligheter att öka lönsamheten? Att vara certifierad och kvalitetssäkrad ska betraktas som en självklarhet. LÄS MER PÅ WEBBEN! Trevlig Läsning! KVALITETSSÄKRING.NU CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 10, FEBRUARI 2015 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Niklas Jönsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Richard Waller Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Fabian Lindgren Redigerare: Malin Bokström Distribution: Dagens Industri, Februari 2015 Tryckeri: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Fabian Lindgren Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Företags- och personcertifikat för arbete i kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är: CFC, HCFC eller HFC Energiexperter Ventilationsmontörer Värmepumpinstallatörer Högspänningsbrytare Fibertekniker Teletekniker Utbildningsintyg inom Terminering fiber och inom Mobil luftkonditionering Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box , Stockholm, Tel , Fax Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan

3 SÄKRA DIN CERTIFIERING MED LAGVAKTEN Visste du att det dyker upp ca 10 Visste du att det dyker upp ca 10 nya Visste lagar du att och det förordningar dyker upp varje nya Visste lagar du att och det förordningar dyker upp varje ca 10 ca 10 nya dag!? lagar Med och Lagvakten förordningar är du varje alltid nya dag!? lagar Med och Lagvakten förordningar är du varje alltid dag!? uppdaterad Med Lagvakten och trygg. dag!? uppdaterad Med Lagvakten och trygg. är du alltid är du alltid uppdaterad En oumbärlig och hjälpreda trygg. som är uppdaterad En oumbärlig och hjälpreda trygg. som är En tillgänglig oumbärlig 24 hjälpreda timmar om som dygnet. är En tillgänglig oumbärlig 24 hjälpreda timmar om som dygnet. är tillgänglig 24 timmar om dygnet. tillgänglig Lagvakten 24 skräddarsys timmar om dygnet. för Lagvakten skräddarsys för Lagvakten din verksamhet skräddarsys och håller för Lagvakten din verksamhet skräddarsys och håller dig för din uppdaterad verksamhet om och just håller de dig din uppdaterad verksamhet om och just håller de lagar, dig uppdaterad regler och om förordningar lagar, just de dig uppdaterad regler och om förordningar som just de som lagar, berör regler ditt och företag. förordningar Att lagar, berör regler ditt och företag. förordningar Att alltid alltid som på berör reda ditt på företag. de senaste Att som på berör reda ditt på företag. de senaste spelreglerna Att spelreglerna alltid på reda ger på dig de omedelbara senaste alltid på reda ger på dig de omedelbara konkurrensfördelar senaste konkurrensfördelar spelreglerna ger dig och omedelbara tryggar spelreglerna ger dig och omedelbara tryggar konkurrensfördelar kommande investeringar. och tryggar konkurrensfördelar kommande investeringar. och tryggar kommande investeringar. kommande investeringar. Lagvakten, en smart försäkring mot obehagliga överraskningar. Kontakta oss via så får du inloggning. Ring oss på Kontakta oss via så får du inloggning. Ring oss på Kontakta oss 00 via eller besök vår hemsida så får på du inloggning. Ring Lagvakten oss på Kontakta oss 00 via eller besök vår hemsida så får på du inloggning. Ring Lagvakten oss på är utvecklad av eller Eco besök Tech AB, vår Agnesfridsvägen hemsida på 179, Lagvakten Malmö är utvecklad av eller Eco besök Tech AB, vår Agnesfridsvägen hemsida på 179, Lagvakten Malmö. är utvecklad av Eco Tech AB, Agnesfridsvägen 179, Malmö. är utvecklad av Eco Tech AB, Agnesfridsvägen 179, Malmö. Nu är 2015 här! Redo för Nya ISO? Nya ISO 9001 och ISO förväntas publiceras under Förbered dig för kommande förändringar redan nu med en utbildning hos CANEA! CANEA har stor erfarenhet av att bygga ledningssystem enligt synsätten i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och vi ger dig tolkningar av kraven samt hur man uppfyller dem på bästa sätt. Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001: dag Nya ISO 9001: dag Nya ISO 14001: dag Utbildningen var jättebra. Under dagen fick vi en tydlig genomgång som gav förståelse för vad de nya paragraferna säger. Föreläsarna var mycket kunniga och gav oss tydliga tolkningar av vad ändringarna kommer innebära i praktiken. Jag känner mig nu väl förberedd för att aktivt arbeta vidare med dem i vår organisation. Ola Janhager Ansvarig driftsledare, KMA support AB Färdig Betong Om utbildningen Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 Vi kan hjälpa din organisation att ta nästa steg STANDARDER erbjuder goda möjligheter att stärka en organisation och effektiviteten i verksamheten men det finns risker. Många går tyvärr i fällan att fokusera på standarderna istället för att ta hjälp av dem för att bli bättre på att förstå behov och att möta förväntningar. För att nå riktig framgång i ett certifieringsarbete behöver arbetet vara affärsdrivet med god för ståelse för behov och strategiska målbilder. Vi har stora, medelstora och små kunder i många branscher och en unik kompetens baserad på forskning och erfaren heter från flera hundra uppdrag. Att certifiera sig kan vara en viktig del i ett håll barhetsarbete. Oavsett vilken kravstandard ni vill fokusera så kan vi hjälpa er att finna bästa möjliga strategi för ett framgångsrikt arbete. Vi har ett väl utvecklat angreppssätt för att nå fram till en certifiering på bästa sätt. Vi kan ställa relevanta frågor, utveckla insikter och hjälpa er att bli bättre på att bli bättre! Läs mer på Läs mer och anmäl dig på Utbildning: Kontakta mig om ni har planer på att certifiera er, om ni behöver förbättra verksamheten (ledningssystemet) eller om ni behöver inspiration och nytänkande

4 4 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Den europeiska harmoniserade standarden SS-EN sätter press på byggbranschens underleverantörer, som numera måste certifiera sig för att kunna CE-märka sina produkter. Boverket ansvarar för marknadskontrollen, och kommer genomföra stickprover under året. BOVERKET: VI SKA HJÄLPA FÖRETAGEN GÖRA RÄTT B akgrunden till det nya kravet på certifiering enligt SS-EN är att man sedan 1989 haft ett byggproduktdirektiv för att reducera tekniska handelshinder i Europa. Harmoniserade standarder har upprättats för att undvika att behöva testa och beskriva sina produkter på olika sätt vid försäljning i olika europeiska länder. Byggproduktdirektivet genom fördes i Sverige utan krav på obligatorisk CE-märkning, till skillnad från i många andra europeiska länder. Direktivet har nu ersatts med byggproduktförordningen som innebär att många byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Europa. Det innebär i korta drag att bland annat företag som tillverkar bärande stål- eller aluminiumprodukter för byggindustrin måste vara certifierade enligt EN för att få CE-märka och sälja sina produkter. Sara Elfving är utredare på Boverket, som ansvarar för genomförandet av byggproduktförordningen i Sverige. Hon förklarar varför vissa företag måste certifiera sig. Hela systemet bygger på att man som företag själv kan CE-märka sina produkter, men beroende på hur dessa säkerhetsklassas finns olika krav på tredjepartsinblandning. Bärande byggprodukter av det här slaget har helt enkelt en så hög säkerhetsnivå att det ställs krav på att ett certifieringsorgan inspekterar och övervakar företagets tillverkningskontroll. Stort kontrollarbete Det åligger varje EU-land att utse en myndighet som ansvarar för marknadskontroll. I Sverige ligger ansvaret för byggprodukter på Boverket. Eftersom det är ett nytt system, sker marknadskontrollen i flera steg, enligt Sara Elfving. Först och främst informerar Boverket om vad som förändrats och vilka nya regler som gäller. Vi får mycket frågor från branschen kring vad EN innebär och hur certifieringen fungerar. Vi har sett det som en möjlighet att nå ut med nischad information. Vi är nu klara med en förenklad broschyr om EN , och vi ska även bjuda in till seminarier där vi har möjlighet att träffa branschen och diskutera och direkt svara på frågor. Därefter börjar vi med marknadskontroll under andra halvan av Vi berättar först hur man ska göra och vilken dokumentation som krävs. Därefter gör vi besök. Ieva Kisieliute, som är jurist på Boverket, fortsätter: Det ska ses som ett sätt att hjälpa företagen. Vårt uppdrag är att informera och hjälpa till att göra rätt. I första hand för vi naturligtvis en dialog med de berörda företagen, men om det inte fungerar blir vi tvungna att vidta skarpare åtgärder. Hur kan åtgärderna se ut? Boverket börjar med att föra dialog med varje enskilt företag som berörs. Om dialogen inte leder till Ieva Kisieliute Jurist på Boverket FOTO:FRANZ FELDMANIS Sara Elfving Utredare på Boverket FOTO: JÖRGEN RAGNARSSON SBS Certifiering Certifiera enligt EN Då kan ni CE-märka produkterna Kontakta oss! Nordcert AB Tel: Produkter som märks

5 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet kvalitetssäkring.nu 5 Kulturväven har en spännande geometri som ställer olika krav på pelares kapacitet att bära last Foto: Thinkstock Sveriges Arkitekter har delat ut 2014 års Kasper Salin-pris för bästa byggnad till kulturhuset Väven i Umeå. frivillig rättelse, kan vi förelägga om korrigerande åtgärd. Det finns möjligheter i systemet att förena föreläggandet med vite eller till och med utfärda försäljningsförbud. Vi kommer att genomföra kontroller under andra halvan av 2015 baserat på ett representativt urval utifrån storlek och geografi. Vi har uppenbarligen inte möjlighet att besöka alla, men det kommer ge en bra bild av situationen på marknaden. Hela tanken med EU:s inre marknad är att det inte ska finnas några gränser, säger Ieva Kisieliute. Om du har företag i Skåne kanske det är enklare att åka till Danmark för att skaffa certifieringen. Det kan vara kö hos svenska aktörer, och då kan det vara smidigare att söka sig till ett annat land. Enda kravet är att certifieringsorganet är anmält för uppgiften. Hela systemet bygger på att man som företag själv kan CE-märka sina produkter. Certifiering i utlandet För att bli certifierat måste företaget vända sig till ett för uppgiften anmält organ. I Sverige anmäls sådana organ av Swedac. Alla anmälda organ som certifierar för EN finns angivna i EUkommissionens databas Nando Effekter av EN och företaget kan vända sig till Det är förstås alltid svårt att börja valfritt iqb_251x110:layout anmält organ. (Länk finns med något nytt. Sida Men 1 den feedback på vi har fått har visat att det fungerar Företag som tillverkar bärande stål- eller aluminiumprodukter för byggindustrin måste vara certifierade enligt EN för att få CE-märka och sälja sina produkter. Foto: Thinkstock väldigt bra. Det är en kvalitetssäkring som underlättar för kunden att jämföra olika produkter eftersom informationen är redovisad på ett harmoniserat sätt. Konkurrenshantering I den bästa av världar är förstås alla med och gör som de ska, säger Sara Elfving. Får vi in ett tips resulterar det antingen i att vi agerar direkt mot det företaget, eller att vi lägger det till grund för en större kontrollinsats. ÂNaturligtvis innebär det ett visst merjobb för oss när det kommer in en anmälan, men det är samtidigt fel ur konkurrenssynpunkt att vissa företag inte följer reglerna. Vi kan inte bara sitta och vänta på att de så småningom gör rätt för sig. Christian von essen Kulturhuset Väven får Kasper Salin-pris Umeå Bakom fasaden finns en stålstomme som möjliggör byggnadens gestaltning. Den huvudsakliga stålstommen består av IQBS stomsystem från VSAB. Hattbalkar i stål fyllda med betong från fabrik för bättre akustiska egenskaper och att förenkla brandskydd och montage. Även de rektangulära stålpelarna är fyllda med samverkande armerad betong. Kulturväven har en spännande geometri som ställer olika krav på pelares kapacitet att bära last. De fyrkantiga betongfyllda stålpelarna ger en större flexibilitet i pelarsystemet inom samma yttre pelardimensioner. Något som har varit ytterst önskvärt för att balansera intrycken mellan husets yttre geometri och stomme. Fackverken i Väven svetsades ihop och kontrolleras noggrant av BRISAB i fabrik för att senare transporteras och effektivt Âmonteras som helvåningshöga balkar på byggarbetsplatsen. 927 ton stomstål Vierendeelbalk är en typ av fackverk där endast vertikala pelare används för att koppla ihop överram med underram. Kopplingarna mellan pelare och balk utformas på speciellt sätt för att vara rotationsstyvt, något som effektiviserar balkarnas utformning ytterligare. I Väven kopplas en del av de längre samverkansbalkarna på speciellt sätt och fungerar som semi- Vierendeelbalk. Dessa längre balkar väger så pass mycket att Vierendeelbalk monteras separat som balk och pelare men kopplas extra på byggarbetsplats. Totalt används 927 ton stomstål till balkar, pelare och fackverk i detta projekt. Redaktionen Stomsystem av samverkanskonstruktioner i stål och betong Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong med inbyggt brandskydd R60 alternativt R90 som inte behöver stämpas vid montage Dessutom är IQB stomsystem CE-märkt enligt SS EN samt utförande enligt SS EN BVD-bedömt med utlåtande»rekommenderas«snabbare vid montage vilket ger kortare byggtid mer kostnadseffektivt än jämförbara system sett till totalekonomi kvalitetssäkerställt genom att tillverkning sker inomhus i klimatkontrollerad miljö fritt från uttorkning uppåt i bjälklagskonstruktionen, vilket annars gör att mattor och annan ytbeläggning släpper VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB Jungmansgatan 16, Lidköping vsabgruppen.se

6 6 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Konkurrenskraft för stålindustrin Sedan byggproduktförordningen och därigenom stålcertifieringen SS-EN trädde i kraft den 1 juli 2014 har 350 bolag på den svenska marknaden certifierat sig. På Stålbyggnadsinstitutet välkomnar man lagändringen och hoppas få med resten också. CERTIFIERING STÅLINDUSTRIN Den från 2014 nya Europastandarden SS-EN berör alla som tillverkar eller ändrar på bärande stålkonstruktioner som fackverk, pelare, balkar eller reglar. Lagen gäller på samma sätt över hela Europa och har oundvikligen lett till viss extra administration för de berörda bolagen. Men Björn Åstedt, teknik- och projektansvarig på Stålbyggnadsinstitutet, tycker att det finns många fördelar som överväger. Rent praktiskt innebär det att man får upprätta en prestandadeklaration som användaren enkelt ska kunna titta i för att kontrollera väsentliga egenskaper hos stålet, till exempel bärförmåga, beständighet, svetsbarhet och slaghållfasthet. Den här dokumentationen ska finnas för varje produkt man saluför. Hela företaget certifieras Certifieringen som sådan är inte begränsad till produkterna, utan utfärdas för hela verksamheten för att man ska få CE-märka sina produkter. Det är även samma process oavsett om företaget har fem eller hundra anställda. Företagen får bättre kontroll och kvalitetsstyrning, och i slutändan bättre produkter att sälja på marknaden. Man kan säga att det är nytt att certifiera hela verksamheten på det här sättet, och det är förståeligt att det kan ses som en extra börda och kostnad till en början. Men företagen får också en bättre kontroll och kvalitetsstyrning, och i slutändan bättre produkter att sälja på marknaden. Öppnar europeiska dörrar Hittills har ungefär 350 svenska bolag certifierat sig, och de som halkar efter får alltså inte sälja sina produkter på marknaden. Från Stålbyggnadsinstitutets håll menar man att Sverige står sig ganska bra i sammanhanget, även om det finns en bit kvar att gå eftersom samtliga aktörer som vill fortsätta vara verksamma behöver certifiera sig. Björn Åstedt är en av dem som ända sedan 2009 har informerat marknaden om vad byggproduktförordningen och SS-EN innebär. Ett viktigt argument är att en gemensam europeisk standard öppnar dörrarna till hela den europeiska marknaden. Dessutom tror vi att det kommer löna sig snabbt, eftersom man får en rejäl genomlysning av sitt produktionssystem och därmed kan hitta nya sätt att utföra arbetet på. Att få det ordentligt dokumenterat är också bra om man någon gång vill värdera, sälja eller överlåta bolaget. För den pågående generationsväxlingen inom branschen är det väldigt positivt. Fler certifieringar kommer SS-EN trädde i kraft redan 2011 och innehåller tekniska regler för produktionen av stålkonstruktioner, medan SS-EN från 2014 alltså styr hur man ska CE-märka sin produkt. Fler 1090-standarder kommer att implementeras vartefter de färdigställs, berättar Björn Åstedt. SS-EN finns redan för aluminiumprodukter, kommer att omfatta tunnplåt, och det kommer snart en SS-EN Det finns i dag mer än 500 harmoniserade standarder som styr hur olika produkter ska CE-märkas och motsvarande standarder finns för såväl trä- som betongprodukter. Det kommer i framtiden täcka de flesta byggprodukterna på marknaden. CHRISTIAN VON ESSEN BJÖRN ÅSTEDT. Ett viktigt argument är att en gemensam europeisk standard öppnar dörrarna till hela den europeiska marknaden. FOTO: LARS HAMREBJÖRK ECM

7 Bergkvist svets & mek AB Tunavägen 290, Borlänge Tel: Sala Svets & Mekaniska Verkstads AB Fabriksgatan 20, Sala E-post: Tel: Fax: Mob: Sjölins Smide AB Movägen Hudiksvall Tele/vxl. +46 (0) Lars Hermansson Affärsområdeschef Stål Normek Sverige AB Phone: +46 (0) Besöksadress: Hantverkargatan 8, Säffle Postadress: Fabriksgatan 7, Säffle Försäljning: Markus Stolt, +46 (0) Kontor: Vi uppfyller kraven fss-en ör nya europastandarden Pettersson Verkstad i Komstad AB Jonas Bringstam Mob Komstad Sävsjö Tel Filtergränd Skellefteå Arbete vx: +46 (0) Fax: +46 (0) Webb: NT Smidesteknik AB Uddnäsvägen 80, Järfälla Thomas Virtanen Niclas Frigren Tel växel MAVAB AB Box Mariefred Örjan Gustafsson Tel Mobil VD: Peter Berntsson Tel , Platschef: Tage Larsson Tel , Adress: Brännlandsvägen Umeå

8 8 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en myndighet med många strängar på sin lyra. Som tongivande aktör inom den europeiska kvalitetsinfrastrukturen bidrar man till att skapa en tryggare vardag för företag och medborgare och en säkrare handel över gränserna. Ökad tillit och handel Med Swedac Kvalitetssäkring Swedac Generaldirektör Peter Strömbäck tar emot på Stockholmskontoret högst upp i World Trade Center, där dagens sista suckande solstrålar spelar över stålkonstruktionerna. Han trivs mycket bra med sitt arbete efter 1,5 år på myndigheten. Jag tycker det är kul att jobba i en verksamhet som innebär tydliga fördelar för både politik och näringsliv, säger han. Vi skapar reell samhällsnytta och bidrar till tillit i vardagen. Tydliga regler och lika villkor ger också en ökad handel. Bred verksamhet Swedac är bl a Sveriges ackrediteringsorgan. Enligt EU:s förordningar ska varje land ha ett enda sådant organ, som verkar för att säkerställa kompetens och tillförlitlighet hos laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan. På en global marknad med öppna system är vårt arbete att se till att vi har en korrekt konkurrenssituation. Det finns ackrediterade organ i Sverige som vi granskar kontinuerligt. Dessa verkar inom allt från bilbesiktning och kontroller av tryckkärl på kärnkraftverk till analys av blodprover, livsmedelsanalyser, möbeltester och certifieringar mot ISO Där till exempel yrkesgrupper som svetsare har krav på sig att vara personcertifierade för att få arbeta, är det Swedac som utövar tillsyn över denna certifiering. Kvalitetsinfrastruktur Ackreditering är en viktig del i den nationella kvalitetsinfrastrukturen. En infrastruktur som grovt kan delas i två huvudgrupper. Dels lagstiftare och kravställare, som kan utgöras av myndigheter och politiska beslutsfattare, men även av internationella standarder och privata kravspecifikationer för tjänster och produkter. Dels utförare, som består av föreskrivande myndigheter, standardiseringsorgan, ackrediteringsorgan och marknadskontrollmyndigheter. Brukare av systemet är bland annat tillverkningsindustrin, kommunala och statliga institutioner, branschorganisationer Kvalitetssäkring.nu Läs fler intressanta artiklar på vår sajt! och slutkonsumenter. Swedacs uppgift är att se till att infrastrukturen fungerar. Därmed uppstår en situation med tryggare konsumenter, ökad tillit i handelstransaktioner samt ökad konkurrenskraft och lättare handel. En global rörelse Peter Strömbäck är noga med att poängtera Swedacs delaktighet i den globala infrastrukturen för kvalitetssäkring, både när det gäller deltagande i förhandlingar inom de globala organisationerna och när det gäller uppbyggnaden av kvalitetsinfrastruktur i utvecklingsländer. En viktig del av arbetet med utvecklingsländer äger rum i regioner som Mellanöstern och Afrika. Vissa länder saknar de mest grundläggande förutsättningarna för att upprätta en kvalitetsinfrastruktur, och Swedac bidrar med kompetenstillförsel med finansiering från SIDA, EU och Världsbanken. Jag tycker det är kul att jobba i en verksamhet som innebär tydliga fördelar för både politik och näringsliv. Vi har både egen personal och externa konsulter på plats i många av de här länderna. Det gör att vi kan stärka svensk handel samtidigt som vi bidrar till ländernas egen producentkraft genom kvalitetssäkring. Vi har till exempel ett projekt tillsammans med Agadirländerna som är Jordanien, Egypten, Tunisien och Marocko, där vi hjälper till att bygga upp hela infrastrukturen i syfte att hjälpa länderna bilda en frihandelszon. Sverige tidigt ute Sverige och Swedac är med andra ord del i en global kedja som Swedac var med och byggde upp. För europeisk del är samtliga nationella ackrediteringsmyndigheter medlemmar i den regionala organisationen EA, European Accreditation. Det finns regionala samarbetsorganisationer även i andra världsdelar och de i sin tur är med i globala ILAC (för laboratorier och kontrollorgan) och IAF ( för certifieringsorgan). Inom dessa globala organisationer förhandlar man och beslutar om globala Profil Foto: Hans Alm Peter Strömbäck Nuvarande position: Generaldirektör på Swedac. Tidigare arbeten: VD för Innovationsbron. Innan det arbetade Peter även på Näringsdepartementet regler som i sin tur blir grunden för globala avtal om ömsesidighet, så kallade mutual recognition agreements för att säkerställa att samma standarder gäller i hela världen. Ett effektivt sätt att reducera tekniska handelshinder. Det internationella samarbetet innebär en stor trygghet för företagen, eftersom de vet att en certifiering ofta gäller globalt eller åtminstone på flera marknader. Det sparar tid och pengar, undanröjer handelshinder och konsumenterna kan veta vad det är de köper. Provat, certifierat, kontrollerat en gång, accepterat globalt. Vi i Sverige Sverige är ett industriland, säger Peter Strömbäck. Vi har en lång tradition av hög innovationsgrad och en export som står för 60 procent av ekonomin. Detta har inneburit att vi varit tidiga med att sätta upp strukturer för standardisering och ackreditering. Vi ligger trea i Europa när det gäller antal ackrediterade organ. Ackreditering har också varit ett viktigt instrument för att kunna avreglera olika sektorer, exempelvis bilbesiktningen, där man har gått från myndighetsmonopol till ett öppet system under ackreditering. Jag tror behovet kommer att växa sig större framöver, inte minst inom sjukvård, äldrevård och skola. Viktig roll Swedacs huvudkontor ligger i Borås, Stockholmskontoret är egentligen bara en filial. Totalt arbetar 120 personer inom organisationen, med 200 externa experter som lånas in vid behov. Peter Strömbäck får frågan hur världen skulle se ut utan Swedac. Utan Swedac skulle tillit till tillverkare och leverantörer försämras liksom tilliten till tjänster och produkter i vardagen. Det skulle vara svårt att upprätthålla tillit gentemot de företag och organisationer du påträffar när du besiktigar bilen, lämnar blodprov eller gör affärer. Som företagare skulle det vara svårt att hitta kunder eftersom du inte kan bevisa att du har kompetens att utföra din verksamhet, eller att dina produkter uppfyller kundernas krav. Där har vi en viktig roll att fylla. Christian von Essen

9 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet kvalitetssäkring.nu 9 Swedac arbetar för att du ska känna dig trygg i dina affärer och för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet. Swedac är en statlig myndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Huvudkontoret ligger i Borås, men de har även ett kontor i Stockholm. Foto: Christian von essen Foto: Thinkstock

10 10 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Sveriges Brand- och Säkerhetscertifiering AB ser till att även samhällets mest trygghetskritiska branscher följer tydliga krav och riktlinjer genom certifieringar. Mårten Wallén är vd för SBSC. frågor & svar Gunilla Nilsson Kontorschef Prevecon Brand & Riskkonsult AB Foto: Prevecon Kvalitetskrav för brandoch säkerhetsföretag Vid ett inköp eller i en upphandling är det omöjligt att kunna beräkna alla risker och konsekvenser över tid, så välj alltid kvalitet före pris. frågor & svar Vad är nyttan med att vara certifierad och att ha kvalitetssäkrade produkter? Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, exempelvis en lag, standard eller norm. Det är en långsiktig process som innehåller både kravuppfyllnad och efterlevnad. Våra olika certifieringar som kvalitetssäkring är ett gemensamt språk mellan leverantör och beställare när det gäller brand- och säkerhetsrelaterade produkter och tjänster. Vilka skyldigheter har man som säkerhetsleverantör inom dessa branscher? De skyldigheter som finns på säkerhetsmarknaden har ofta samband med lagstadgade krav. Bevakningsföretag ska till exempel följa lagen om bevakningsföretag 1974:191 och vara auktoriserade av Länsstyrelsen. Inom brandområdet finns bland annat krav på utrymningslarm enligt Boverkets byggregler. Vad bör man tänka på som kund när man köper produkter eller tjänster inom brand och säkerhet? Vid ett inköp eller i en upphandling är det omöjligt att kunna beräkna alla risker och konsekvenser över tid, så välj alltid kvalitet före pris. Ett exempel är gällande brand- och säkerhetssystem, som med en tillförlitlig process av produktsäkerhet, kompetens i projektering, kunskap i installationen, periodiska revisioner, besiktningar, service och underhåll uppfyller kvalitéperspektivet. De normer och certifieringar som finns inom brand- och säkerhetsområdet är bra riktmärken för beställare att använda sig av. Vilka trender ser vi framöver på området? På säkerhetsmarknaden pratar man mycket om så kallad tjänstefiering och SaaS Security as a Service. Jag tror därför att en av de viktigaste diskussionerna gällande brand- och säkerhetsperspektivet under 2015 kommer att handla om säkerhetsupphandlingar i olika former. Där finns det stor potential att påverka positivt. Som inköpare eller upphandlare inom privat eller offentlig sektor är vår rekommendation att alltid använda certifierade leverantörer som en pålitlig säkerhetsgaranti som finns samlade på en och samma plats, Âwww.Âsakerhetsleverantorer.se Christian von Essen Hur går man tillväga för att värdera risk inom bolaget? Det finns två olika anledningar att värdera risker. Den ena handlar om personrisker i arbetsmiljön och den andra fokuserar mer på produktionen och de ekonomiska risker som är förenade med själva processen. Principen är att man först måste klargöra syftet med värderingen och precisera vilken del som utreds. Nästa steg är att identifiera de risker som finns. Efter den analysen värderar man om konsekvensen av en risk/ skadehändelse är acceptabel eller inte. Ofta grundar sig beslutet på hur omfattande konsekvensen är och sannolikheten för att den skall inträffa. Givetvis finns det också en kostnad/nytta aspekt vilken även den är mycket relevant, i synnerhet om man tittar på ekonomiska risker. Vad bör jag som företagare tänka på för att uppfylla myndigheternas kravställningar inom området för brand och risk? Det enda generella svaret jag kan ge är att våga fråga! Det finns lagar och därigenom myndigheter som ställer krav med olika bakgrund men i huvudsak handlar det om personsäkerhet och arbetsmiljö. Är man osäker på om man uppfyller kravnivån så är mitt råd att man kontaktar sakkunnig inom brand och riskhantering. Guniilla Nilsson Prevecon Brand & Riskkonsult AB När vi När färdiga vi färdiga med med våra våra kunder När vi är färdiga med våra kunder vill kunder vill helst vill vi vi helst inte helst inte se inte se dem se dem igen. dem igen. När vi är färdiga med våra kunder vill vi helst inte se dem igen. Okej, vi medger Okej, att vi medger det är en att sanning det är en med sanning modifikation, med modifikation, då det då främst det främst utgör utgör ett kvalitetslöfte ett kvalitetslöfte från från oss oss till våra till våra kunder. När våra brand- När Okej, våra vi och medger brand- riskingenjörer att och det riskingenjörer är utfört sanning sitt utfört med uppdrag modifikation, sitt uppdrag ska kunden då ska det kunden främst känna utgör känna sig ett trygg sig kvalitetslöfte trygg och och nöjd från nöjd med oss med sin till våra sin lösning. kunder. Modifikationen När Okej, våra vi medger vi brand- är ligger att färdiga och det i riskingenjörer att vi gärna sanning med träffar utfört med våra kunderna modifikation, sitt uppdrag kunder igen, då ska men det kunden då främst vill i samband utgör vi känna helst ett med sig kvalitetslöfte trygg nästa inte och projekt. från se nöjd oss dem med till våra sin igen. lösning. kunder. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men då i samband med nästa projekt. Modifikationen När våra brand- ligger och i riskingenjörer att vi gärna träffar utfört kunderna sitt uppdrag igen, ska men kunden då i samband känna med sig trygg nästa och projekt. nöjd med sin lösning. Vi kan stödja Vi Modifikationen kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, brandskyddsarbete Vi kan stödja er (SBA), i olika Utbildningar, projekt inom Hantering Risk- och av Sårbarhetsanalyser, brandfarlig vara m m. Brandskyddsprojektering, Systematiskt brand- Okej, er i vi olika medger projekt ligger att det inom i att är vi en Risk- gärna sanning och träffar med Sårbarhetsanalyser, kunderna modifikation, igen, då men det Brandskyddsprojektering, då främst i samband utgör ett med kvalitetslöfte nästa projekt. Systematiskt från oss till våra brandskyddsarbete kunder. skyddsarbete Vi När kan (SBA), våra stödja brand- Utbildningar, er (SBA), i olika och Utbildningar, projekt riskingenjörer Hantering inom Hantering Risk- av utfört brandfarlig och sitt av Sårbarhetsanalyser, brandfarlig uppdrag vara ska m m. vara kunden m m. Brandskyddsprojektering, känna sig trygg och nöjd Systematiskt med sin lösning. brandskyddsarbete Modifikationen (SBA), ligger Utbildningar, i att vi gärna Hantering träffar kunderna av brandfarlig igen, men vara då m i m. samband med nästa projekt. Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m m.

11 Vi får ditt brandskydd att fungera PRE är specialister inom brandskydd och säkerhet. Vi har allt du behöver för att skydda dina tillgångar, fastigheten och människorna i den. Annons 251 x 370 mm anmäl dig till vårt seminarium den 4 april bli ett med dina standarder. vi UTMANA går igenom ER de EGEN viktigaste MAXPOTENTIAL! föränd ringarna som kommer att gälla med början gå in på 4certifiering.se för mer information och anmälan. Låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från Er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för Er och Era kunder! utmana er egen maxpotential! VÅRA CERTIFIERINGSOMRÅDEN låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för er och era kunder! KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ, HÄLSA & SÄKERHET, SKOGSCERTIFIERING, LIVSMEDEL. Tel: +46 (0) Besöksadress: Fjordvägen 45, Hovås Postadress: Box 9006, Göteborg Internationellt samarbetar vi med bland annat TÜV Rheinland.

12 12 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet INSPIRATION Informationssäkerhet handlar om hur organisationer ska skydda sin kanske viktigaste resurs, nämligen information. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har uppdraget att samordna stödet så att myndigheter, kommuner och Âföretag ska lyckas med detta. Informationssäkerhet ska vara en naturlig del av alla organisationer Fia Ewald Enhetschef för systematisk Âinformationssäkerhet vid MSB. Foto: msb Regeringen har beslutat att SverigeÂska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligâheter. Men om vi ska kunna Âutnyttja den Âfulla potentialen av it-utvecklingen krävs mycket god informationsâsäkerhet. Påverkar många Informationssäkerhet har blivitâ en allt viktigare fråga som berörâ människor och samhället på många olika sätt. Det kan handlaâ om it-relaterade incidenterâdär viktiga samhällsfunktionerâslås ut, men också om integritet, hur känslig information om oss hanteâras av privata och offentligaâ Âaktörer, säger Fia Ewald som Âleder Âprogrammet för systematisk Âinformationssäkerhet vid MSB. Arbete på många olika plan MSB ska kunna stödja i informationssäkerhetsfrågor före, under och efter allvarliga it-incidenter. Det leder till en stor bredd i arbetsuppgifterna och kontakt med ett mycket stort antal aktörer. En viktig del ligger i att arbetaâ med systematisk informationsâ säkerhet, att skapa en god säkerhetsâkultur och fungerandeâ skydd för informationen i den normalaââsituationen. Då klarar man också oväntade händelser bättre. ViktigaÂförebyggande aktiviteter är Âinformationsklassning, riskanalys, kontinuitets- och inciâ denthantering men framför allt tydliga ansvar och roller fortsätter Fia Ewald. Just ansvar och roller är av särskildâbetydelse idag när samhälletâblir allt mer beroende av en gemensam it-infrastruktur. ÂBåde myndigheter och Âföretag hanterar alltmer av sin information utanför sina egna system, Âistället använder man till exempelâ molntjänster och outsourcing. ÂInformationssäkerhet är därför en central aspekt i upphandling av it-relaterade tjänster och MSB har sett det som viktigt att ge ut en vägledning kring detta. Men det innebär ocksåâatt det är mycketâsvårt för en enskild organisation att ha Âkontroll över sin egen säkerhet. Tydliga prioriteringar Informationshantering liknar rätt mycket vägtrafiken. Vi måsteâ försöka hitta spelregler inom Âinformationssäkerhetsområdet för att få en gemensam bättreâ säkerâhet. Därför samverkar vi med Âandra myndigheter för att skapaâspelregler som kan underlätta och förbättra it-utvecklingen i det svenska samhället, säger Fia Ewald. Det kan ske i form av strateâ gier och handlingsplaner, men också som praktiska vägledningar. En viktig del Âligger i att arbetaâ med systematisk informationssäkerhet. Med ett så brett uppdrag som MSB:s måste prioriteringar göras.â Det gäller både att prioriteraâ Âaktörer och att prioritera vilket stöd som ska lyftas fram. För MSB är kommuner en prioriterad målgrupp liksom samhällsviktig verksamhet som vård och omsorg. Ett antal it-incidenter under de senasteâ åren har visat betydelsen av att ha en god kontinuitetshantering, det vill säga att en organisation klarar att upprätthålla sina Âvitala funktioner även då leverans av till exempel it-drift inte fungerar. Ger stöd till sjukvården Vi ser att detta är en mycket svår fråga för enskilda organisationer att hantera samtidigt som det är just de enskilda organisationer som har ansvaret för att samhällsviktig verksamhet ska fungera även vid påfrestningar. Projektet i Västra Götalandsregionen är ett initiativ för ge stöd till sjukvården att utveckla sin kontinuitetshantering, avslutar Fia Ewald. annika gavric

13 Kompetens, erfarenhet och förtroende är våra hörnstenar. Vi certifierar ert ledningssystem mot ISO 9001, ISO & OHSAS Allt fler företag har förstått fördelarna med Svensk Certifiering. Sveriges främsta Certifieringsorgan! Vi på Svensk Certifiering lägger särskild vikt vid att ert ledningssystem genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för ert företag Aktiebok på webben? Aktiebok på webben? Har du många delägare? Är du delägare i flera aktiebolag? Har Är ditt du företag många värdefullt? delägare? Är du det delägare viktigt med i flera ordning aktiebolag? och reda? Är ditt företag värdefullt? Är NVR det - viktigt Sveriges med ordning ledande och tjänst. reda? NVR - Sveriges ledande tjänst ISO/IEC Gå in på för mer information, eller ring oss på Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) Skeppsbron 5-6, Göteborg Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) Skeppsbron 5-6, Göteborg Välkommen till nya LRQA Nu byter vi på LRQA skrud allt för att än mer tydliggöra att vi ingår i Lloyd s Register Group Limited. LRQA är en ledande leverantör av certifieringstjänster inom ett brett spektrum av standarder för ledningssystem. Vi är erkända av över 50 ackrediteringsorgan globalt och levererar våra tjänster till kunder i fler än 120 länder. Vår unika revisionsmetodik Business Assurance är ett kraftfullt verktyg för att skapa mervärde i samband med revisioner av era ledningssystem. För mer info Improving performance. Reducing risk. Lloyd s Register and variants of it are trading names of Lloyd s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright Lloyd s Register Group Services Limited. [2013] A member of the Lloyd s Register group.

14 14 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT DIGITALT Magnus Friberg North Europé Technical Manager på LRQA Foto: LRQA Förändringarna påverkas framför allt av Annex SL och de specifika krav som kommit fram under arbetet med standarderna. Missade du förra upplagan av Certifi ering & Kvalitetssäkring? Gå då in på vår hemsida och läs reportaget om vikten av att ställa miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingar. kvalitetssäkring.nu LÄS MER PÅ VÅR SAJT! EXTRAMATERIAL Flera bra förändringar i kommande ISO-standarder för ledningssystem Syftet med Annex SL är att skapa en gemensam och definierad struktur för standarder som ligger till grund för ISO-certifieringar. Det handlar om en gemensam huvudtext samt gemensamma termer och definitioner för alla ledningssystemsstandarder. Man skapar en konsensus mellan nuvarande, reviderade och framtida standarder. Allt i syfte att förenkla och minimera missförstånd. Ny ISO standard De nya och förändrade standarder som nu succesivt införs kommer innebära nya krav på företag och organisationer. ISO 9001, kvalitetsledning, och ISO 14001, miljöledning, står först i ledet. Utöver dessa är ett antal på kö för nya versioner. Systematiskt miljöarbete, i dag OHSAS kommer att övergå till ISO För att få klarhet i vad förändringarna kommer att innebära för företag och organisationer ställdes frågan till: Technical Manager Pekka Eriksson, på LRQA - Lloyd s Register. Förändringarna ligger främst i Annex SL. De som vill förbereda sig bör inhandla DIS utgåvorna. Vänj dig vid terminologi och definitioner innan du börjar läsa själva kraven. Även om det skulle bli smärre förändringar framtill själva standarden publiceras, kommer inriktningen att kvarstå. De som arbetar med ledningssystem vinner på att gå en utbildning, för att tidigt få rätt perspektiv. En stor förändring blir att identifiera alla interna och externa krav samt dina intressenter. Ett riskbaserat angreppssätt och planering av förändringar är viktiga avsnitt som kommer påverka hur ledningssystem utformas framöver. Rollen som ledningens representant kommer att tas bort, men arbetsuppgifterna kvarstår. De nya reglerna införs med en övergångsperiod om tre år, där valet av tidpunkt för införandet är fritt. Innebär detta att organisationer som redan är certifierade måste göra om processen? Nej, det handlar om att komplettera och är man osäker så kan man kontakta sitt certifieringsorgan. Det finns också mycket material på nätet att ta del av, säger Pekka Eriksson. KVALITETSSÄKRING.NU Läs fler intressanta artiklar på vår sajt! CITAT Reportage Läs vårt reportage om hur matfusket kostar livsmedelsbranschen stora summor varje år - Konsumenterna utsätts för vilseledande information och ibland potentiellt livsfarliga produkter. Men nya analysmetoder finns för att avslöja oegentligheter. Det är nyttigt att genomgå en certifiering eftersom man får en genomlysning med nya ögon av hur man jobbar. Ingemar Thorén Senior Auditor Tüv Nords Göteborgsbaserade certifi eringsverksamhet. FOTO: BEPEFOTO Ett smart sätt att hålla koll på den lagstiftning som berör er verksamhet. Att hålla koll på den lagstiftning man berörs av kräver stor kunskap och mycket tid. Därför startade vi Miljöparagrafen en webbaserad lagförteckning som tydligt anger på vilket sätt gällande lagstiftning berör just er verksamhet. Vi upprättar en företagsspecifik lagförteckning som ger lättförståelig information om hur ni berörs av relevant lagstiftning, information om de senaste förändringarna samt vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. Uppdatering av er lagförteckning sker normalt två gånger per år. Givetvis kan man dokumentera och följa upp sin lagefterlevnadsrevision på ett användarvänligt sätt. Miljökonsulter. Som förstår uppdraget. Med våra IT-verktyg kan vi hjälpa er att uppfylla de ledningsstandarder som är relevanta för er verksamhet samt effektivisera och integrera befi ntliga ledningssystem minel Vårt webbaserade verksamhetssystem Genom minet ges företag (stora som små) möjlighet att bygga upp ett webbaserat verksamhetssystem där personalen naturligt hittar information och styrning. Minet kan sammankopplas med andra system som används i verksamheten. Det kan användas av olika avdelningar för information (HR och personal, ekonomi, etc) och vara den mittpunkten för ett strukturerat och systematiserat arbetssätt inom hela företaget. Miljö blir en naturlig och integrerad del i verksamhetssystemet och inte en sidoprodukt få känner till. Minet anpassas efter er grafiska profil. Allt för att skapa ett verksamhetssystem som känns som hemma. Nu förstärker vi vår närvaro i Stockholmsregionen och öppnar ett nytt kontor i Sundbyberg. Samtidigt anställer vi fl er miljöjurister och kvalifi cerade miljökonsulter till våra kontor i Linköping och Stockholm. Envima AB Vintergatan 2, Sundbyberg Vxl Göran Sjöblom, miljöjurist Tel direkt: Envima AB Gjuterigatan 1D, Linköping Vxl , Anders Johansson, VD Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.

15 Ställ krav på BF9K- eller ISO-certifiering när du handlar upp byggtjänster! BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Tryggt för kunden Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får kunden en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras. Oberoende certifiering BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att före taget tillämpar systemet på rätt sätt och minst en revision görs varje år. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö BF9K står för byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Kraven i BF9K grundas på gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt på erfarenheter från byggbranschen. Varje företag anpassar sitt kvalitets-, miljöoch arbetsmiljösystem så att det fungerar väl i före tagets specifika verksamhet och projektinriktning samtidigt som kraven uppfylls. Läs mer på mejla eller ring Exempel på användningsområden: vindkraftsinspektioner, skorstensinspektioner, fasad- och takinspektioner, skogsinventeringar och barkborrekontroll, kraftledningsinspektioner, volymberäkningar, ortofoton, olycks-/katastroff otografi, översiktsbilder etc. Oberoende granskning på hög nivå. Säkrare och mer kostnadseffektivt med UAS Visuella inspektioner med UAV Unmanned Aerial Vehicle är mer tids- och kostnadseffektivt jämfört med att använda helikopter, skylift eller rope access. Det är också säkrare eftersom ingen människa behöver vistas på hög höjd. Dessutom är miljöbelastningen låg, särskilt i jämförelse med helikoptern. Qvalify utför alla typer av oberoende granskning med UAV:s som fi lmar och fotograferar i full-hd med 30x optisk zoom. Vi använder även värmekameror (IR) för bland annat läckagesökning, och vi kan till exempel inspektera skorstenar utan att påverka driften av anläggningen. Självklart har vi alla nödvändiga tillstånd från Transportstyrelsen och Försvarsmakten. Föreskrifterna om obemannade luftfartyg (TSFS 2009:88) följs fullt ut och inför varje uppdrag gör vi en riskbedömning samt kontrollerar om det fi nns radio- eller signalstörningar i området. Välkommen att kontakta oss för mer information eller off ert. Qvalify AB / / / DagensIndustri_janqvarnström_122x176mm.indd :01

16 Snabbaste vägen till full kontroll på verksamheten FR2000 är det enda ledningssystemet som har kraven ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1. Kompetensförsörjning och brandsäkerhet i ett och samma system och bygger på en orders väg genom företaget. Kvalitet, Miljö, Kompetensförsörjning, Hälsa och Säkerhet i ett system FR2000 har tilläggsregler för stålbyggnad där hänsyn är tagen till EN FR2000 hjälper dig att bygga din FPC som är ett krav i EN Tillverkar ditt företag bärande byggnadskomponenter i stål eller aluminium? Behöver ni certifiera er enligt EN ? SP kan som ackrediterat anmält organ utföra certifiering av ert företag. Vi har stor kunskap inom dessa teknikområden och är Sveriges största certifieringsorgan inom byggprodukter.vi har lång erfarenhet av kvalitetscertifiering. SP har certifierat företag inom olika branscher enligt ISO 9001 och ISO sedan början av 1990-talet. Vi är med i utformningen av de nya versionerna av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. och står därmed bra rustade inför uppgraderingarna. Kontakta oss för information och uppgradering av era ledningssystem. Telefon: e-post: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning Marknadskontroll och kontaktpunkt Europaparlamentets

Läs mer

CE dig för i entreprenaden! 2014-10-22 Sara Elfving och Ieva Kisieliute

CE dig för i entreprenaden! 2014-10-22 Sara Elfving och Ieva Kisieliute CE dig för i entreprenaden! 2014-10-22 Sara Elfving och Ieva Kisieliute Byggproduktförordningen 1 juli 2013 Byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas OM de omfattas

Läs mer

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni?

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Nya ISO 14001 Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Ylva Linder, WSP Environmental ylva.linder@wspgroup.se 010-722 72 16 Webinar 18 och 19 sept. 2014 Innehåll Kort info om

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Marknadskontroll. 2014-03-13 Sara Elfving

Marknadskontroll. 2014-03-13 Sara Elfving Marknadskontroll 2014-03-13 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska de byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen - Vad är CPR? - Vilka byggprodukter omfattas? - Prestandadeklaration och CE-märkning - Boverkets roll 120504 Sida 2 Europaparlamentets

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för prefabricerade stålhallar

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för prefabricerade stålhallar Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för prefabricerade stålhallar Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för prefabricerade stålhallar Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, december,

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning Tankdagen 20140327 Solna Presentation Kenneth Lind Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö Borlänge 2010 - Specialist Asfalt och beläggning Bakgrund Laboratoriechef NCC ROADS Projektledare Underhåll

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Swedacs strategi 2015-2017

Swedacs strategi 2015-2017 Swedacs strategi 2015-2017 Innehåll 1. Kvalitetsinfrastruktur... 2 1.1 Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen... 2 1.2 Viktiga aktörer för Swedac... 2 2. Regeringens uppdrag till Swedac... 4 3. Swedacs

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en utmaning eller ett stöd i digitaliseringsarbetet? ESV-dagen

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, oktober 2016 Diarienummer: 3.5.4 1989/2013 Webbplats:

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro RS2360:2013 1 Vår vision Att arbeta på SFK Certifiering är att identifiera sig med att arbeta för en proaktiv organisation och där allas lika värde är centralt. Vi skall på ett engagerat sätt ta ansvar

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 Dags att CE-märka bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 1 Ett verktyg för CE-märkning Den här broschyren är ett verktyg för dig som arbetar med lastbärande konstruktioner i stål och aluminium.

Läs mer

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19 EN 1090 En statusuppdatering 1 Sofia Eliasson, Inspecta Revisionsledare ISO 9001, ISO 3834, EN 15085, EN 1090 2 Lite statistik. Antal utfärdade EN 1090-certifikat i Norden 300 400 100? 3 Lite statistik.

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD För att underlätta arbetet med övergången till FRIIs uppdaterade Kvalitetskod som antogs av årsmötet i maj 2013 har FRII tagit fram hjälpredor avseende några

Läs mer

Guide till CE-märkning

Guide till CE-märkning Guide till CE-märkning Guiden hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad standard

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1

1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 1.1 Syfte 1 1.2 Omfattning 1 1.3 Sammanfattning 1 2. Regelverk för CE-märkning 3 2.1 Byggproduktdirektivet 3 2.2 Harmoniserade standarder 3 3. CE-märkning av stålkonstruktioner

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer