CENTRIFUGE TECHNOLOGIES DEKANTER CENTRIFUG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRIFUGE TECHNOLOGIES DEKANTER CENTRIFUG"

Transkript

1 DEKANTER CENTRIFUG

2

3 MER ÄN BARA EN MASKIN: DEKANTER - Centrifug En centrifug dekanter; består av en solid cylindrisk trumma som roterar med hög hastighet, och en inneskruv som roterar på samma axel men med en annan hastighet och en drivenhet som justerar hastighet differensen och kroppen som utgör alla de roterande delarna. Flytande och suspenderade ämnen matas längs med centrumlinjen till en fördelnings kammare inuti trumman Sedan transporteras materialet genom centrifugalkraften och genom inmatningsröret. Centrifugalkraften orsakar då att det suspenderade ämnet till att sedimentera och avlagras på trummans sidor. Slamkakan friges genom rotation av den koniska delen samtidigt som ren vätska strömmar genom trumman och matas genom den cylindriska delen av trumman med hjälp av nivåbrickor kan nivån justeras beroende på den mängd av vätska som finns inuti Centrifug dekanters tillämpas för separation av flytande blandningar, separation av fasta och flytande blandningar, avvattning, förtjockning, klassificering av fasta och flytande blandningar och utvinning av ämnen. 3

4 RÄTT KONSTRUKTIONS LÖSNINGAR Trumman Trumman är cylindrisk / konisk och roterar med en förinställd hastighet som är anpassad för applikationen. Uphängningen roterar med processhastighet tillsammans med trumman och bildar ett koncentriskt lager vid trumman omkrets. Fasta partiklar som finns i uphängningen ackumuleras vid trumman omkrets genom centrifugalkraften. Längden av den cylindriska delen av trumman och den koniska sektionen justeras enligt de särskilda egenskaperna och villkoren för varje process. HAUS har en hög maskin säkerhet genom kvaltets systemet ISO En hög kvalitetsäkerhet kan generera höhas G-krafter vid låga vibrationer. HAUS trumman är som standard utfört i Duplex stål ( EN ) Spiralen / Skruv. Spiralen roterar med en något annan hastighet än trumman och skruvar fram det fasta materialet till slutet av den koniska sektionen av trumman. Med en annan spiral design eller genom modifiering på den befintliga spiralen kan applikationen ändras enkelt. HAUS skruvtransportör har som standard material ( AISI 316 ) Material HAUS använder högkvalitativt rostfritt stål på alla ytor som det bearbetade materialet kommer i kontakt med. ( AISI 316 ) Slitageskydd HAUS Dekantercentrifuger erbjuder ett brett utbud av slitageskydds produkter som kan appliceras på många områden där de utnyttjas: Tungsten Carbide beläggning med plasma spray Keramiska Sintrad volframkarbid plattor Polyuretan Slitageskydds delar är på plats utbytbara för att spara på underhållskostnaderna För applikationer där hög slipande ämnen bearbetas. Lager och Smörjning Särskilt urval och ordning av lager säkerställer lång livslängd av maskinen och exceptionell tillförlitlighet. Ett centralsmörjningssystem levererar fett till lagren. Smörjsystemet ändras beroende på driftsläge ex. Sekventiell eller kontinuerlig drifts läge och beroende på automatiserings nivån i hela systemet. Nivåbrickor Behandlade vätskor flödar över utjämningsbrickorna och vidare till slutet av den cylindriska sektionen av trumman som de skall levereras till. Enkelt justerbara nivåbrickor möjliggör att nivån av trumman går att justera exakt. Den flytande vätskan som strömmar över nivåbrickorna är extraherad med gravitation från centrala utlopps reservoarer. 4

5 Drivsystem HAUS Använder avancerad ingenjörsteknik för att accelerera dekanterna till höga hastigheter på ett säkert sätt. En av de viktigaste avgörande faktorerna för dekantercentrifugerna är differential hastigheten. Differensen i hastighet avgör mängden av torrhalt (TS-halt) i de separerade fasta ämnet och tydligheten i koncentratet. Denna hastighet kan bli justerad beroende på produktens krävda egenskaper. Drivsystem som bestämmer denna hastighet anges nedan: Konstant varvtalssystem Detta system har mycket låga investeringskostnader p.g.a. sin enkla design. Detta drivsystem används när solida halten är konstanta, när massan enkelt kan transporteras och när mängden av torrsubstansen i massan inte är kritisk. Vilket betyder att det inte är nödvändigt att justera differential hastigheten. Dubbla drivsystem Dubbla drivsystem tillåter differential hastigheten att bli justerad i ett brett spektrum. Sekundär motorn driver växellådans ingående axel, vilket gör differential hastigheten till en funktion mellan trummans hastigheten och växellådans takt. Nödvändig hastighet justeras när solida halten varierar märkbart, när transport är svårt och det är viktigt att minimera torrhalten i vätskan utan någon mänsklig hjälp. Differential hastigheten justeras automatiskt och med mycket precession kraften mellan skruven och trumman. Systemet stöds av en mjukvara utvecklad av HAUS. Drivsystem med hydraulisk motor Istället för en mekanisk växel, är ett roterande hydraulisk drivsystem Installerat och denna motor stöds av hydraulisk reglering. Automatisk reglering kan ske utan problem eftersom differential hastigheten är direkt proportionell till mängden olja som överförs. Drivsystemet med hydraulisk motor används när mängden massa varierar, när det är svårt att transportera mediat och det är viktigt att minimera mängden av vatten som finns i mediat. Kontroll och Automatisering Automatisering av HAUS Dekanter möjliggör personal fri drift. Förutom driftsdata från dekantern, kan nedanstående funktioner också övervakas från det centrala kontroll rummet: Lager och smörjningstemperatur Lager och maskinens vibrationer Vridmoment eller kontrollen av differentierad hastighet m.a.p vridmoment Läckagekontroll för isolerade system Grumlighetskontroll / Rejekt för koncentrerad övervakning 5

6 FÖRDELAR MED DEKANTER - CENTRIFUG Dekanter ger fördelen av hög effektiv drift jämfört med traditionella separationssystem. Det var nödvändigt att utveckla ett kontinuerligt system för att minska de ökande företagskostnaderna och för att den växande industrin skall kunna anpassa sig till de ställda kraven. Tillämpningsflexibilitet Dekanter ger ett högt verkningsgradsresultat under fluktuationer vid produkt inloppet, skillnader i processen och till och med vid olika egenskaper av olika produkter. Den förmågan gör det möjligt att ha tillförlitlig och regelbunden drift. Driftsförhållanden Lämplig konstruktion och isoleringssystem kan användas för att göra den okänslig mot ånga eller trycksatta processer mellan 0-8 bar. Modifierad design och maskineri finns tillgängliga för rengöring på plats (CIP) system som ska användas i extremt låga och höga temperaturer, explosiva områden och hygieniska miljöer. Automation Drift av dekanter blev helt automatiskt med användning av modern utrustning och styrenheter. Förmågan att kontrollera hela anläggningen från ett centralt kontroll rum gör att dekanter kan vara i drift och styras utan personal. Korrosion och Slitage skydd Process specifika material som är mycket resistenta mot korrosion och nötning används vid tillverkning av dekanterna. Litet platsbehov Med sin utmärkta design och höga driftskapacitet kräver dekanter mycket mindre utrymme jämfört med alternativa system. Enkel installation Det är möjligt att enkelt och snabbt installera dekantern Tack vare HAUS design och att alla nödvändiga funktioner är integrerade I en enhet. Personalens säkerhet Tillsluten utformning av dekanten och den höga tillgången till högteknologiska säkerhetssystem garanterar en hög säkerhet för operatören och underhållspersonalen. 6

7 EXPERTIS INOM NYA OMRÅDEN Dekanter centrifuger ger idealiska lösningar för många processer och industriella applikationer. Som ett resultat av studier som gjorts tillsammans med våra kunder och forskargrupper, utvecklas och tillverkas design lösningar som optimerar hela tillverkningsprocessen. Förutom generella direktiv finns det inga rutinmässiga beräkningar för att bestämma utrustningen till en specifik separationsprocess. I många fall skall den kunskap och erfarenhet som HAUS ingenjörer har sökas för optimal teknisk och ekonomisk lösning. En studie som genomförs tillsammans med laboratorie- och fältförsök med mobila enheter ger den bästa lösningen. Varuprover och de nödvändiga uppgifterna relaterade till processen förvärvas och utvärderas på HAUS laboratorium varefter den optimala maskinen eller systemlösningen kan erbjudas. Dessutom, plats tester som utförs av mobila enheter kan anpassas för olika kapaciteter och processer. Inte bara separation egenskaperna hos produkten kommer att analyseras utan även de slitande och frätande egenskaperna hos inkommande produkten kommer att analyseras. Partikelstorlek, densitet och viskositets mätningar kommer även att utföras. Alla dessa procedurer utförs för att kunna välja den mest lämpliga maskinen för den specifika applikationen. 7

8

9 DEKANTERS - APPLIKATIONER Dekanters centrifugen används inom en mängd olika industriella områden. Dekanter används vid separation av flytande medier och blandningar, separation av fasta och flytande blandningar, avvattning, förtjockning, klassificering av fasta ämnen och utvinning av ämnen. Drickbart vatten och avloppsreningsverk Vattenreningsverk Kommunala reningsverk Industriella applikationer Järn- och stålindustrin Garveri industrin Kraftverksindustrin Pappersmassa industrin Slakteri industrin Mobila enheter Förtjocknings Centrifuger I denna applikationen används dekanter för slamförtjockning. Slam volymen reduceras med mer än 90%, mycket effektiv förtjockning. Avvattnings Centrifuger Separerade de fasta ämnen och transporteras längs med trummans insida av spiralen iden koniska ändan av trumman där fasta ämnen släpps ut genom utloppet. Fasta ämnen pressas på den koniska sektionen och avvattningsgraden ( torrhalten ) ökar. % 9

10 Livsmedels Centrifuger Dekanterns utvecklande för denna industrin är hög presterande utrustningar som uppfyller de särskilda kraven av frukt- och grönsakssaft producerande industrier utöver alla andra typer av livsmedels producerande industrier. Renande Centrifuger Separation av vätskor med låg densitet från fasta ämnen med mikron I partikelstorlek utförs i avancerade centrifugala sektioner av dekanter centrifugen. Vätskan renas med lämplig kombination av den cylindriska trummans konfiguration. Vilket bestäms av urfällningens egenskaper av ämnet och kapaciteten. Olja och Fett bearbetning Rening av olja Smörjnings applikationer Biodiesel applikationer Dryckesindustrin Alla slags frukt- och grönsaksjuicer, druvsaft, äppeljuice, citrusjuice, te och kaffe produktion, öl produktion, vin produktion och raki produktion. 10

11 Olja och Fett Återvinning Fett och / eller benmjöl från djur Blodplasma och / eller blodmjöl Ätbara fetter Återvinning av animaliskt fett Nötköttsbuljong Gelatin Utvinning av fiskmjöl och fiskolja Tekniskt fett, kakaosmör, olivolja och palmolja. Borrindustrin Hantering av slam lnom tunnelarbete Baryt / Mineraler återvinning Avvattning av borrslam Stärkelseindustrin Majsstärkelse Vetestärkelse Stärkelse utvinning Potatisstärkelse och protein Etanolproduktion 11

12

13 Oljefält Sanering av pillolja Sanering av tankbotten olja Oljesanering av laguner 3-fas Dekanter Denna teknik är utvecklad för applikationer som kräver 3faser / torrhalt -vätska - vätska. Separation av 3 vätskor i en enda maskin har många förenklat processer inom process industrin. Kapaciteten faller typisk till en 1/3 jämnförbart med 2-fas separation. 13

14

15 Kemi och läkemedelsindustrin Farmaceutisk råmaterial produktion Kemisk rening Kemisk råvara klassificering 15

16 PRODUKTGRUPPER OCH MODELLER HAUS erbjuder ett mycket brett sortiment av sina produkter. HAUS tillverkar dekanter-centrifuger med en diameter från 238 mm till 800 mm i olika längder och utförande. Kapaciteterna är från 1 m³/h upp till 250 m³/h med dessa centrifuger. Nominell diameter (mm) Maximal hastighet (rpm) Maximal motoreffekt (kw) Längd/Diameter Kvot Varierar mellan kvot beror på användningsområdet

17 Mekanisk Konstruktion Modern CAD design som ger snabb revidering och hög kvalité på konstruktionen. Grundläggande rotordynamik och grundläggande kropp dynamik som har nyckel roller i jämn och tyst drift analyseras av HAUS genom olika analys tekniker och avancerade modellerings tekniker utvecklade speciellt för decanter centrifuger. Konstruktions Egenskaper Rad olika alternativ för komponenter (material, ythärdning, drivsystem, isolering skruv geometri, matning och utlopps system) finns för systemet eller för nya designer för nya typer av separations processer vid behov. Produktions Resurser HAUS tillverkar en rad olika maskiner med olika kapaciteter. Kapaciteten sträcker sig från 1 m³/h till 250 m³/h. Certifiering och Provning Modern kommunikationsteknik ger rätt planering och pålitlig leveranstid. Omfattande kvalitetskontroller karakteriserar HAUS. Interna standarder Som använts I många år verifieras med ISO 9001 certifiering. Varje HAUS dekanter testas vid material bearbetning fore leverans för att garantera jämn drift. Dessutom är alla dekanter testade vid en provrigg före leverans. Uppstart och Driftsättning HAUS serviceenhet har många års erfarenhet från alla typer av dekanter. HAUS Ingenjörer och tekniker övervakar alla delarna av uppstart och driftsättning, drift och justeringar av dekantern för bästa drift och för andra nödvändiga insatser. Reservdelar och Service HAUS garanterar problemfria reservdelsbyten och långvarig drift i original reservdelsförsörjning med korrekt konstruktionstoleranser och material. Om så begärs kan mekanisk skick och drift prestanda kontrolleras på plats för kunder och genom service avtal. Planerat underhåll och service kan minska stilleståndstider avsevärt och även öka produktionskapaciteten. Kundtjänst HAUS anställer expert ingenjörer, projektledare, produktion-, installation- och resursexperter, samt servicetekniker för att kunna tillfredsställa kunders behov. HAUS arbetar med slutanvändare, entreprenörer eller konstruktionsföretag för att lösa praktiska frågor med komplicerade flödesscheman.

18 Kayışdağı Cad. Atayol Plaza No:45 K: Ataşehir İSTANBUL / TURKEY Phone : Fax : Org nr: Besöksadress: Laxfiskevägen Partille Sverige Phone : Fax : Postadress: Box Partille Sverige The company reserves the right to modify the specifications herein without prior notice.

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. Med våra innovativa produkter och långa erfarenhet, kan vi hjälpa

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning mätteknik En kundtidning från Endress+Hauser AB Nr 1 2012 Avloppsreningsverket Lynetten har ritats av Creoarkitekter. Köpenhamns kommun eftersträvar att även funktionella byggnader i staden ska ha en fin

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning www.paclite-equip.com Service efter försäljning Reservdelar Paclite, nytt tekniskt och logistik center utanför Soissons i Frankrike mer än 3000m2 för

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring

Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring Informationssäkerhet i slutet av kedjan Högkvalitativ informationssäkring Pionjär inom informationssäkring I en värld där information måste kunna nås överallt ifrån och när som helst, har digitala databärare

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer