idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare Mer än du tror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror"

Transkript

1 Midroc Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas idé sparar tid och pengar Läsplattorna förenklar vardagen vid bygget av Swedbank Arena.

2 Ledare FOTO: HANS BERGGREN Nytänkande OCH KONSTEN ATT STÄNDIGT förbättras Ansvarig utgivare Anna Ullenvik Redaktion Stefan Kronman Reiner Albrecht Anna Ullenvik Ann Schmidt Produktion Just Reklam Box Göteborg Tel AD Hans Ivanoff Skribenter Sofia Franzén Anna Rikner Tryckeri Carlshamns Tryckeri Svanenlicensnr: Kontakt Midroc Europe Postadress: Box Solna Tel: E-post: Teamwork, lagspel, partnerskap, samverkan. Namnen är många men de handlar om samma sak, nämligen vikten av att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål för att nå framgång i projekt och affärer. I inledningsartikeln gör vi en spaning kring den nya trenden öppenhet, Öppen Innovation. En intressant artikel som handlar om hur gränser mellan företag alltmer suddas ut. Inom Midroc arbetar vi aktivt med att öka vår samarbetsförmåga, inte bara mellan våra medarbetare internt och mellan våra bolag inom företagsgruppen utan också med våra kunder, partners och leverantörer. På så sätt skapar vi större förutsättningar att lyckas i våra åtaganden och vi får lättare att förstå våra kunder och deras behov. Ett exempel på ett lyckat samarbete är Midroc Automation som tillsammans med det tyska kransystemföretaget BANG gjorde trevande försök att samarbeta. Idag är företagen tillsammans nummer ett på sin marknad. De kompletterar och utvecklar varandra. Framgång handlar naturligtvis inte enbart om förmågan att kunna samarbeta. I grunden handlar utveckling om att ständigt förbättra. Att skapa en förbättringskultur och ett förbättringsklimat i företag som manar till förbättringar, identifierar förbättringsområden och inte minst tar hand om förbättringar. Om man ska kunna konkurrera på den globala arenan och dessutom klara av konjunktursvängningar måste viljan att hela tiden bli lite bättre finnas. Andra utmaningar som ligger i tiden är att våga vara nytänkande och inte sitta fast i gamla mönster, system och arbetssätt. Det är något som jag tycker att vi på Midroc är bra på. Vi ger utrymme för nya idéer. I tidningen kan du läsa om hur en av våra medarbetare genom att tänka nytt sparade både tid och kopieringskostnader. Han hittade helt enkelt ett smart sätt att använda läsplattor på bygget av Swedbank Arena. Det här är bara ett par exempel på spännande artiklar i detta fjärde nummer av LINQ. Håll till godo och trevlig läsning! Anna Ullenvik Kommunikationsansvarig Midroc Europe 2

3 Innehåll Inledning Midroc satsar på växthusbelysning Lyx i nyskapande restaurang Tuffa utmaningar världen över Effektivare byggplats med läsplattor Profilen Magnus Skiöld 3

4 Inledning Öppenhet TREND I TIDEN FÖR ökad kreativitet 4

5 Inledning GLOBALISERING, ÖKAD KONKURRENS, NY TEKNIK OCH SNABBA KOMMUNIKATIONSVÄGAR. VI LEVER HELT KLART I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING. NYA TIDER KRÄVER NYTÄNKANDE, ATT FÖRLITA SIG PÅ GAMLA MODELLER HÅLLER INTE. JUST NU SURRAS DET EN HEL DEL OM ÖPPEN INNOVATION, ETT HETT BE- GREPP SOM BESKRIVER HUR GRÄNSER SUDDAS UT MELLAN FÖRETAG. Henry Chesbrough, professor på University of California, myntade begreppet Open Innovation Enligt hans originaldefinition av begreppet handlar det om ett flöde av kunskap och information som går över de traditionella företagsgränserna. Det traditionella sättet att få fram innovationer har varit inom företagets egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, ofta under stort hemlighetsmakeri för att skydda idéerna från konkurrenter som vill lägga vantarna på goda affärsmöjligheter. Men dagens affärslandskap ser helt annorlunda ut mot för 20 år sedan. Förändringar är i sig en drivkraft för gränsöverskridande kreativitet och för företag idag att vilja bli mer öppna, säger Björn Remneland Wikhamn, forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Förändrat synsätt Björn Remneland Wikhamn har skrivit boken Öppen innovation som kom ut Han menar att tilltron till att locka till sig kreativa och högpresterande stjärnor och att skapa innovationskraft helt och hållet internt, fortfarande dominerar inom den industriella sektorn, men att det nu börjat dyka upp andra tillvägagångssätt. För att illustrera denna förändring hänvisar han i sin bok till Henry Chesbrough, som brukar använda ett citat av James Conant, tidigare rektor på Harvard University, för att beskriva hur tankarna gick på 50- talet: The key to success is to find a man of genius, give him money, and leave him alone. Dagens synsätt kan istället illustreras med: Not all the smart people in the world work for you som grundaren till SUN Microsystems, Bill Joy har sagt. Den här insikten börjar få fäste, nu ser vi att det finns bra kunskaper även utanför det egna företaget som man kan dra nytta av, säger Björn Remneland Wikhamn. Samarbete över gränser Hela idén med Öppen innovation bygger på grunden att företag inte behöver vara bra på allting. Om man istället samarbetar kan företagen tillsammans erbjuda ett totalt värdeerbjudande som är mer attraktivt för kunden. Det finns mycket större potential att vara kreativ i ett ekosystem, säger han. Det räcker inte längre att bara vara duktig på att leverera maskinvaran. I dag krävs allt mer avancerade produkter, och dessutom ofta tjänster kopplade till produkten. Ta till exempel en mobiltelefon. Här köper du inte längre bara telefonen, du köper möjligheten att utnyttja tjänster också. Det är omöjligt för Ericsson att själva utveckla applikationer, det får andra göra. Här har man öppnat upp för vem som helst att leverera tjänster till sin produkt som därmed blivit oerhört mycket mer populär och användbar. Ingen smartphone-leverantör kan själva utveckla appar för lokaltrafik till exempel. Mobiltelefonbranschen har transformerats totalt och teknikutvecklingen driver på utvecklingen av arbetssätt. Nu ser vi det här tankesättet smitta av sig till allt fler branscher. Fler med i utvecklingsarbetet I företag i tyngre industri kan det handla om att i större utsträckning än tidigare samarbeta med sina leverantörer. Det har ofta traditionellt gått till så att stora producenter har lagt ut sina uppdrag på sina underleverantörer, men de har sällan fått vara med att utveckla slutprodukten. Jag tror att vi kommer att få se fler specificerade aktörer som får vara med och driva utvecklingen framåt. Redan nu ser vi allt mer att även mindre företag kan vara med och utmana det gamla systemet och de stora företagen, bara de tillför specialkompetens, säger han. Men har vi inte hört det förut, är det inte samma sak förpackat i ett nytt modeord? Företag har i alla tider strävat efter goda relationer med sina kunder, och samarbete mellan företag är inget nytt, i partnering till exempel jobbar ju företagen också mot samma gemensamma mål. Man kan säga att partnering är en enkel variant av Öppen innovation. Men än mer intressant blir det om företagen också utmanar varandra. Sporras man av varandras olika synsätt så bildas det en kreativ miljö och kreativiteten kan spira. Öppet för tolkningar Björn Remneland Wikhamn menar att just det som Öppen innovation kritiseras för ibland, att begreppet inte har någon entydig definition i själva verket kan vara en fördel. Det gör att många kan ta till sig begreppet och applicera det på sin egen verksamhet. Men det här handlar inte bara om ett modeord för Gnosjöandan. Jag anser att vi måste lyfta blicken. Inte bara samarbeta över företagsgränser, utan också samarbeta globalt. Att det nu sker förändringar i sättet att arbeta är en naturlig följd av hur vår omgivning förändras. Globalisering, ökad konkurrens och kortare produktlivscykler gör att vi måste hitta nya effektiva processer menar Björn Remneland Wikhamn. Så oavsett vad man väljer att kalla fenomenet, eller vad man väljer att lyfta in i begreppet Öppen innovation, så ligger öppenhet och transparens i tiden. 5

6 Tema nytänkande Lysande Svenska konsumenter till exempel vill ha hög basilika, medan tyska konsumenter vill ha sin basilika kort och kraftig. Det kan vi styra. Vi kan också göra den tåligare, och den smakar mycket mer än örter odlade i vanliga växthus, säger Staffan Hillberg vd på Heliospectra. 6

7 Tema nytänkande TÅLIGARE, KRAFTIGARE OCH GODARE KRYDDVÄXTER SOM VÄXER I DEN TAKT ODLAREN VILL, UTAN KEMIKALIER. EN FRAMTIDSVISION? NEJ, MED HELIOSPECTRAS ENERGISNÅLA SYSTEM FÖR BELYSNING ÄR DET MÖJLIGT. NU KAN ODLARE STYRA SINA VÄXTER OCH FÖRBRUKA MINDRE ENERGI PÅ SAMMA GÅNG. system GER KEMIKALIEFRIA FOTO OLA TORKELSSON superväxter 7

8 Tema nytänkande Heliospectra har utvecklat ett energisnålt system för belysning av växter som får plantorna att växa snabbare och smaka mer. Med hjälp av särskilda ljusrecept kan man styra plantans sätt att växa. Nu investerar Midroc New Technology och Industrifonden 10 miljoner kronor vardera i Heliospectras intelligenta ljussystem. Pengarna ska användas till lansering av systemet på den europeiska marknaden. Midroc och Industrifonden är starka och stabila ägare, som gör att vi nu kan fortsätta utveckla företaget och satsa på en kommersialisering under Att få med sig en ägare som Midroc är oerhört viktigt för oss. Midrocs kontaktnät sträcker sig över stora delar av världen, och de har erfarenhet av att jobba med företag som liknar vårt, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg. Ljuset styr plantan Heliospectras patenterade metod bygger på den kanadensiska forskaren Tessa Pococks forskning om hur växter påverkas av olika ljusstyrkor och våglängder. Heliospectras armatur har 240 lysdioder i olika färger, från ultraviolett till infrarött. Genom att manipulera ljusspektrat får man fram speciella ljusrecept som kan styra växtens egenskaper. Det kan handla om växtens storlek och tålighet, stammens tjocklek, bladens täthet och hur snabbt den ska växa. Det gör att man kan anpassa skörden efter efterfrågan och marknad. Svenska konsumenter till exempel vill ha hög basilika, medan tyska konsumenter vill ha sin basilika kort och kraftig. Det kan vi styra. Vi kan också göra den tåligare, och den smakar mycket mer än örter odlade i vanliga växthus, säger Staffan Hillberg. Heliospectras växthusarmatur har 240 lysdioder i olika färger som kan detaljstyras. Genom speciella ljusrecept kan man påverka växtens egenskaper. En sensor känner av hur plantan mår, och vad den gör. Om den är inne i en växtperiod kan ljusen styras om så att den antingen växer snabbare, eller om man vill bromsa tillväxten. Tack vare att du kan styra tillväxttakten och öka tåligheten, minskar svinnet avsevärt. Odlare tvingas ibland kassera upp till 30 % av skörden, det är en färskvara som är känslig vid transport. Lönsam investering Heliospectras lampor är ungefär tre gånger så dyra som traditionell växthusbelysning. En kostnad man relativt snabbt kan räkna hem. Genom de energisnåla LED-lamporna, och framförallt detaljstyrningen av ljuset, kan man spara stora mängder energi. När sensorn känner av att växterna vilar, minskas belysningen. Vi räknar med att man kan spara upp till 50 % energi med vårt system, säger Staffan Hillberg. Första plantan ut att få ett specialskrivet ljusrecept i Heliospectras system är basilika, den mest odlade grödan i växthus idag. Utvecklingen av systemet har skett i nära samarbete med Heliospectras första kund Swedeponic, som är Europas största producent av färska örter. Man har sett mycket goda resultat på basilikan. Nu arbetar man med att ta fram system för fler växter, till exempel dill och koriander. Jag smakade på koriandern häromveckan, och det var verkligen en markant skillnad i smakstyrka mot vad som finns att få tag på i handeln nu, säger Staffan Hillberg. Kan effektivisera branschen Potentialen är enorm. Kryddor och andra växter odlas i växthus över hela världen, och traditionell växthusbelysning slukar stora mängder energi. Inte sällan används också mycket kemikalier. Systemet går att anpassa till allt som växer. Tobaksplantor till exempel odlas också i medicinskt syfte, och läkemedelsindustrin har visat intresse för Heliospectras system. På Midroc New Technology som investerat i bolaget ser man stor potential för produkten. Det här är en otroligt spännande produkt som passar väl in i vår portfölj. Vi investerar bara i bolag som har banbrytande produkter som gör världen bättre. Heliospectra har potential att radikalt förändra en i övrigt traditionellt konservativ industri, säger Andreas Gunnarsson, investment manager på Midroc New Technology. 8

9 Samarbete med öppna kort Tema nytänkande DEN SOM FLYGER TILL ELLER FRÅN ARLANDA KAN INTE UNDGÅ ATT SE HUR DET NYA HOTELLET FRAMFÖR FLYGLEDARTORNET VÄXER FRAM SOM FLYGPLATSENS NÄST HÖGSTA BYGGNAD. PROJEKTET DRIVS AV SWEDAVIA MED HJÄLP AV BLAND ANNAT MIDROC PROJECT MANAGEMENT OCH HAR UT- VECKLAT MIDROCS SYN PÅ PARTNERING. jektet att bilda teamet. De vill undvika det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I projektet skulle allas kompetens tas tillvara och alla skulle arbeta tillsammans i projektet från ax till limpa. Lyckat lagarbete Midroc fick rollen som partneringledare. Först skapade teamet partneringdeklarationen med de tre nyckelfaktorerna i partnering: gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. Sedan har teamet träffats flera gånger för lära känna varandra och löpande följa upp att alla verkligen arbetar enligt deklarationen. Det senaste halvåret har inneburit en fokusering på att få med produktionspersonalen. Att arbeta tillsammans har skapat ett bra klimat med tillit. Alla har bidragit för att få ett bra resultat. Många i laget är stolta över kulturen och resultatet i projektet. Vi har Det blivande Clarion Hotel Arlanda Airport är en satsning i miljardklassen av Swedavia, som äger och driver själva flygplatsen. Även om hotellet började byggas i fjol har projektutvecklingsarbetet pågått sedan Projektet är en totalentreprenad med genomförandeformen partnering. Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen, säger Johan De Besche, avdelningschef Midroc Project Management. Swedavias idé var att tidigt samla all den kompetens som behövs för att realisera proockså försökt hjälpa varandra att lösa problemen som uppstått utan tvister, säger Johan De Besche. I detta projekt har projektdeltagarna suttit i samma lokaler, det har inneburit förkortade kommunikationsvägar och snabbare beslutstider. Själva Clarion Hotel Arlanda Airport kommer att drivas av Choice Hotels, som deltagit i projektet sedan starten Arlanda är en av Stockholms största arbetsplatser, så det är extra många inblandade. Utmaningarna har gett stora kunskaper om partnering i flera led, liksom ett stort och värdefullt kontaktnät. Nu hoppas vi utveckla samarbetet vidare och vi arbetar just nu på en offert till ett helt fristående projekt, men den här gången som entreprenörer. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda det som passar den specifika kunden bäst, säger Johan. CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT Hotellkomplexet började byggas hösten 2010 och beräknas vara klart senhösten Här kommer bland annat finnas 414 rum, en ultramodern konferens- och mötesanläggning på kvadratmeter, 14 affärer och en restaurang med 450 platser. Hela anläggningen blir cirka kvadratmeter i 14 plan och byggs ihop med Sky City. UPPHANDLINGSFÖRFARANDET Innan upphandling av entreprenörer projekterade Swedavia väsentliga delar av handlingarna till systemhandlingsnivå. Därefter upphandlade Swedavia entreprenören i konkurrens. I upphandlingen värderades förmåga och ekonomi. Ekonomin i projektet var uppdelat i en rörlig och en fast del. Den fasta delen omfattar arbetsplatsomkostnader som kranar, bodar och entreprenörens tjänstemän och vinst. Den rörliga delen omfattar projekteringskonsulter, underentreprenörer och egna yrkesarbetare. Om de verkliga kostnaderna för den rörliga delen går över eller under riktpriset för den rörliga delen, delar Swedavia och entreprenören den uppkomna skillnaden. 9

10 Tema nytänkande Ny tjänst HJÄLPER FÖRETAG SIMULERA investeringar MIDROC PROJECT MANAGEMENT HAR SKRIVIT AVTAL MED TYSKA ENTELLGENIO, TILLVERKARE AV MJUKVARAN ASSET STRATEGY PLANNING. DET HÄR ÄR ETT VÄLDIGT ANVÄNDBART PROGRAM SOM ANVÄNDS FÖR ATT TA KONTROLL ÖVER INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL, SÄGER HENRIC MELLBIN, MANAGE- MENTKONSULT PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT. FOTO HANS BERGGREN Asset Strategy Planning är ett planerings- och simuleringsverktyg för utvärdering av olika anläggningsstrategier och deras påverkan på verksamheten. Med hjälp av programmet får man kontroll över sin anläggnings kondition och kan på ett överskådligt sätt se hur olika investeringar skulle påverka verksamheten. Midroc Project Management började använda mjukvaran på uppdrag av sin kund Vattenfall Eldistribution. De är väldigt nöjda med hur programmet fungerar och de har sett bra resultat. Vi har en omfattande kunskap i hur programmet fungerar, och tack vare att vi nu är representanter för Asset Strategy Planning på den nordiska marknaden, kan vi erbjuda tjänsten att införa programmet även hos andra kunder, säger Henric Mellbin. Simulerar hur anläggningen mår Det här är ett unikt program som på ett väldigt enkelt grafiskt sätt ger tydliga beslutsunderlag för kunden. Vilka konsekvenser kan underhåll ge, på kort och lång sikt? Vad innebär det om vi ökar investeringarna? I programmet finns ett simuleringsverktyg, och med detta bygger man en modell av den egna anläggningen. Sedan fyller man i data över kostnader för underhåll och strategier för investeringar. Vi hjälper till med att definiera modellen och bygga anläggningen i simuleringen och gör en kvalitetsanalys av resultatet. Vi kan också erbjuda utbildning i användandet av programmet. Ger bättre kommunikation Programmet ger möjlighet att utvärdera olika strategier på ett transparent sätt för hela organisationen. Det innebär möjlighet till en förbättrad intern kommunikation. Det finns ett stort värde i programmet som ett kommunikationsverktyg. De olika delarna av organisationen får ett tydligt verktyg att diskutera runt, det fungerar som en brygga mellan olika funktioner i företaget, säger Henric Mellbin. Han menar att det idag är vanligt att organisationer använder sig av egna system, med enskilda modeller för underhåll, teknik och investeringar. Men med den typen av egna lösningar är risken stor att man missar hur olika åtgärder påverkar varandra, säger han. FÖRDELAR ASSET STRATEGY PLANNING Kontroll över anläggningens kondition och kostnadsbild Möjlighet att simulera hur olika satsningar på underhåll och/eller investeringar påverkar anläggningens/nätets tillstånd och kostnadsbild under längre tider. Förbättrad kommunikation Asset Strategy Planning ger en tydlig kommunikation i organisationen av vilka konsekvenser olika budgetalternativ ger på kort och lång sikt. Gemensamt språk Gemensamt kommunikationsverktyg för teknikavdelning, underhållsavdelning, anläggningsägare, ekonomiavdelning, med flera. Tydliga beslutsunderlag Ger beslutsunderlag med tydliga och gemensamma regler för prioriteringar av budgetmedel mellan olika regioner/delar av organisationen. 10

11 Tema nytänkande Restaurang Jonas lyx och vardag KOMBINERAR DE FÄRSKA ÖRTERNA KLIPPS DIREKT FRÅN VÄGGEN OCH FRÅN BORDET SER DU DIREKT IN I KÖKET, DÄR RÄTTERNA TILLAGAS EFTER TEMAORD SOM SYND OCH TEXTUR. NYÖPPNADE RESTAURANG JONAS PÅ FLEMINGGATAN I STOCKHOLM ÄR EN BLANDNING AV EXOTISK INSPIRATION OCH SKANDINAVISK TRADITION. BAKOM PROJEKTET STÅR MIDROC PROJECT MANAGEMENT. FOTO OSCAR ELDIN OCH HANS BERGGREN 11

12 Tema nytänkande Speciella kökskonsulter har ritat köket, medan Midroc har stått för funktioner som vatten, el, ventilation och liknande. Sedan har inredningsarkitekter ritat själva serveringsdelen, säger Mats Ahlgren. Jonas är Jonas Lundgren, 2009 års silvermedaljör i kocktävlingen Bocuse d Or, som också brukar kallas kock-vm. En av tävlingens guldsponsorer är Stockholms Företagskrogar, som nu är investerarna bakom Restaurang Jonas. Vi har ett väldigt annorlunda affärskoncept som ger krögarna möjlighet att bli delägare utan att själva behöva investera. Driften sköts av krögaren i det här fallet Jonas Lundgren. Restaurang Jonas blir som ett flaggskepp för oss. Det lilla guldägget som visar på den bredd och kvalitet vi har bland våra restauranger, säger Ulla-Britt Reimer, vd Stockholms Företagskrogar. Internationell inspiration Restaurangen är uppdelad i två delar, med en matbar med 65 platser och en fine-dining del för 35 gäster. Den senare har ett öppet kök där gästerna kan se maten tillagas från bordet. Såväl maten som den speciella atmosfären är inspirerad av Jonas Lundgrens erfarenheter från tidigare arbetsplatserna The French Laundry i Kalifornien, Pierre Gagnaire i Paris, The Square i London och The Stamford Swisshotel i Singapore. Han har även gjort omfattande matresor i Sydostasien. Matlagningstekniker och servering är hämtade från hela världen och är inspirerade av Jonas alla resor. Men även om maten är internationell är råvarorna hämtade från Skandinavien, säger Fredrik Ekström, kommunikationsansvarig Restaurang Jonas. För gästen handlar menyvalet om att välja ett lockande temaord, i stället för bestämda rätter. I stället för att beställa specifika rätter får man välja ett ord som rätterna ska associera till, som exempelvis textur eller synd. Sedan berättar man hur många rätter man vill ha, om det är något man är allergisk mot eller inte äter, innan man får följa med på en gastronomisk resa. Byggdes snabbt Restaurangen slog upp dörrarna för allmänheten den 12 november, vilket gjorts möjligt genom en snabb och väldigt intensiv byggprocess. Först i mars drog Midroc Project Management igång projektet. 12

13 Tema nytänkande Matlagningstekniker och servering är hämtade från hela världen och är inspirerade av Jonas alla resor. Vi har haft väldigt kort tid på oss och hade vi jobbat i normalt tempo hade det tagit några månader till, men det har fungerat bra ändå. Vårt bidrag har varit att hålla i projektering och produktion, vilket har gett oss bra erfarenheter inom det här området, säger Mats Ahlgren, produktionschef Midroc Project Management. Samarbetet med Midroc har fungerat bra och alla inblandade har gjort ett bra jobb. Sedan har projektet tagit något längre tid än vi hoppades från början, vilket beror på att sommaren kom emellan, säger Ulla-Britt Reimer. Under våren arbetade en projekteringsgrupp med att planera arbetet, samtidigt som flera arkitekter med olika specialiteter samarbetade för att kombinera form och funktion. Speciella kökskonsulter har ritat köket, medan vi har stått för funktioner som vatten, el, ventilation och liknande. Sedan har inredningsarkitekter ritat själva serveringsdelen, säger Mats Ahlgren. Arbetet planerades så att man under sommarmånaderna kunde utnyttja att den lunchrestaurang som ligger i våningen under var stängd för semester. Dit drogs nämligen det 40-tal brunnar för fettavskiljning som behövde anslutas till det befintliga systemet. Ett arbete som krävde en tom lokal. Det är alltid lurigt när man ska ansluta till en annan lokal, men det löste sig bra. Unik restaurang I augusti drog det övriga arbetet igång och under tre månader har gamla väggar rivits ner och nya tillkommit, golven gjutits, utrustning installerats, elektriciteten dragits rätt, inredningen kommit på plats och allt övrigt fixats som krävs för att skapa en lyxrestaurang på 542 kvadratmeter. En restaurang med två separata kök, en omfattande vinbar samt ett bageri med egna ugnar. För att hinna har vi i vår tur anlitat en extern konsult som bidragit med mycket egna kontakter och värdefulla erfarenheter, vilket gett oss en extra bra ingång inför liknande projekt framöver, säger Mats Ahlgren. Nu återstår bara att se hur gästerna kommer att ta emot den nya restaurangen. Målsättningen är att leverera väldigt bra mat och vin till nöjda gäster. Alla som kommer hit ska få en kulinarisk upplevelse. Vår målgrupp är både stockholmare med ett stort matintresse och internationella hotellgäster, säger Fredrik Ekström. Han påpekar att restaurangen på många sätt mutat in ett nytt område. Restaurangen har ett väldigt bra läge och det finns inget liknande på Fleminggatan. Folk rör sig mycket i området och Kungsholmen är ett kapitalstarkt område med människor som kan uppskatta matbaren flera gånger i veckan. 13

14 Tema nytänkande Kundens önskemål ledde till nytt system NÄR KUNDEN VILLE HA BÄTTRE KONTROLL ÖVER PROJEKTTIMMARNA UTVECKLADE METALOCK ENTREPRENAD SITT EGNA RAPPORTSYSTEM FÖR ATT BÄTTRE TILLGODOSE KUNDENS BEHOV. RESULTATET BLEV ETT HELT NYTT ARBETSSÄTT SOM ÖPPNADE NYA VÄGAR. NU KAN METALOCK ERBJUDA SINA KUNDER ETT STÖRRE PROJEKTANSVAR. Med vårt nya dagrapportsystem redovisar vi på ett öppet och ärligt sätt vad vi gör för kunden. Tillsammans med kunden kan vi sedan titta på vad vi kan göra för att effektivisera, säger Lars Ålander avdelningschef på Metalock Entreprenad. Metalock Entreprenad är ett företag inom Midrockoncernen som bland annat arbetar med underhåll, montage och reparationer i process- och tillverkningsindustrin. När en av deras kunder efterfrågade en högre nivå av dokumentation på nedlagd tid, skräddarsydde Metalock sitt befintliga system för rapportering. Det började med att vi utvecklade systemet för ett enskilt underhållsprojekt i stålindustrin. Vår kund hade behov av att effektivt mäta hur mycket tid som lades ner på respektive maskindel. Skräddarsytt system blev ny produkt Genom det nya systemet fick kunden fram ett bra underlag för att fatta beslut om det var värt att fortsätta med underhåll eller om det var läge för nya investeringar. Systemet visade sig fungera så bra att vi kände att det här kan fler av våra kunder ha nytta av, säger Lars Ålander. Efter ytterligare vidareutveckling hade ett helt nytt dagrapportsystem vuxit fram, som innebär att Metalock nu kan ta ett större projektansvar och erbjuda projektledning och analys av beslutsunderlaget. Lars Ålander, Metalock Entreprenad Databassystemet är enkelt och inte särskilt tidskrävande. Personalen fyller i en detaljerad rapport varje dag. Till en väldigt liten kostnad kan vi lyfta projektet till en helt annan nivå. Vi kan enkelt redovisa all tid i projektet, vem som gjort vad, vilket material som använts, vilka moment som är klara och vilka som inte är det. Detaljerad information underlättar beslut Systemet bygger på hög noggrannhet. Det ger lättöverskådligt fakta som kan hjälpa oss att göra förbättringar och ger kunden bra beslutsunderlag för åtgärder. Om långa väntetider försenar projektet, kan vi snabbt se orsaken tack vare den utförliga dokumentationen. Det nya systemet uppskattas av kunderna, och har lett till att Metalock har fått mer omfattande uppdrag. Våra kunders kärnverksamhet är tillverkning, och många behöver hjälp utifrån med den här typen av tjänst. För vår kund underlättar det att bara behöva vända sig till en aktör. Nu kan vi erbjuda både mektjänsten och en kvalificerad konsulttjänst. Dessutom kan vi tack vare vår koncerntillhörighet samarbeta med vårt systerbolag Midroc Project Management som har lång erfarenhet av den här sortens verksamhet. FOTO: MIDROC 14

15 Extrema utmaningar runt om i världen Internationellt ATT REPARERA SKEPPSMOTORER UNDER FÄRD I 70 GRADERS HETTA ELLER LAGA EN KRAFT- STATION PÅ TOPPEN AV ETT BERG LÅTER EXTREMT FÖR DE FLESTA. FÖR STEFAN BOTHMANN OCH HANS TEAM PÅ METALOCK ENGINEERING I TYSKLAND ÄR DET VARDAG. DE RESER ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR ATT LAGA MASKINER PÅ PLATSER DÄR DEN MODIGASTE TURIST INTE ENS SKULLE ÖVERVÄGA ATT SÄTTA NER FOTEN. Reparationer av dieselmotorer på fartyg och kraftstationer är Metalock Engineerings specialområde och dess team på 22 män och kvinnor reser oftast i par. Omkring 80 procent av arbetet sker utanför Europa, huvudsakligen på de stora världshaven där motorn som behöver repareras kan sitta på ett stort kryssningsfartyg likaväl som en 30 år gammal fiskebåt. Jag älskar omväxlingen och utmaningen i mitt arbete och skulle knappt kunna leva utan det. Våra kunder kan nå oss dygnet runt alla dagar på året och det är klart att det kan vara väldigt stressande, men det finns inte en chans att jag skulle välja något annat, säger avdelningschef Stefan Bothmann. Medan reparationerna pågår fortsätter färden med fartygets övriga motorer, vilket gör att skeppen inte blir försenade eller att exempelvis ett stort kryssningsfartyg behöver ställa in en resa. Detsamma gäller för kraftstationerna, som aldrig behöver stängas ner medan reparationerna pågår. Vilka är de mest extrema förhållanden ni arbetar under? Det är påfrestande att jobba i maskinrum där temperaturen är upp mot 70 C. Ljudet från de aktiva motorerna är också ett problem och ibland kan luftfuktigheten bli procent, vilket inte gör det lättare. När det gäller kraftstationerna finns många av dem på platser dit ingen turist skulle åka som i öknen, mitt i djungeln eller på toppen av ett berg. Det är förhållanden där den fysiska påfrestningen är så stor att vi enbart kan skicka tekniker som är i absolut toppform. Olyckligtvis är jag inte en av dem. Är arbetet farligt? Man ska inte underskatta riskerna, men vi gör vårt allra bästa för att göra arbetet så säkert som möjligt. Såväl träning som verktyg och maskiner uppdateras så ofta som möjligt och innan vi accepterar jobb i ett krisområde frågar vi personalen om de är beredda att åka. Säger de nej åtar vi oss inte arbetet och säger de ja har de alltid rätt att boka en akut hemresa om ett nödläge skulle uppstå. Just nu har vi en förfrågan om ett arbete i Jemen, men vi kommer enbart att åta oss det när läget har stabiliserat sig och det kan utföras utan risk för våra tekniker. Har du själv gjort den typen av jobb? 2008 gjorde jag ett jobb i Irak, när kraftstationen där behövde repareras för att kunna producera el till invånarna i Bagdad. Vi anlände till Bagdads flygplats med blandade känslor och det kändes inte bättre när vi blev hämtade vid flygplatsen av den amerikanska armén och den första frågan var vilken blodgrupp vi hade. Kraftstationen vaktades av armén så jag kände mig relativt säker där, men transporterna mellan flygplatsen och kraftstationen väckte mycket känslor. Vår bil vaktades av tre andra, beväpnade, bilar och vi stannade inte en enda gång under hela resan. Jag var glad när det efter tre veckor var dags att åka hem igen. Vad är det mest omfattande arbete du har gjort? För några år sedan reste jag och en annan servicetekniker till Kap Verde för att reparera ett vevstift. Arbetet var planerat till fyra, fem dagar. Under arbetets gång tillkom fler och fler reparationer och det slutade med att vi gjorde en total översyn av två huvudmotorer. I slutändan blev vi tvungna att helt ta isär dem, reparera dem och sedan sätta ihop dem igen. Det visade sig ta 3,5 månad innan vi kunde åka hem, vilket bland annat innebar att vi fick problem med myndigheterna eftersom vi inte hade visum för en så lång period. Dessutom blev vi tvungna att köpa nya kläder och liknande eftersom vi bara packat för en vecka och sist men inte minst fick jag leta reda på en enorm present som ursäkt till min flickvän. Men jobbet blev en stor succé för Metalock Engineering Tyskland och i stället för ett jobb värt euro drog vi in euro. 15

16 Betraktelser Ovako tjuvkikar branscher GÄRNA PÅ ANDRA NÄR OVAKO SKULLE SÄTTA SINA RINGVALSVERK FÖR STORA, TUNGA RINGAR I DRIFT VILLE MAN AUTOMATISERA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT. MEN HÄR FANNS INGA FÄRDIGA LÖSNINGAR. SÅ MAN LYFTE BLICKEN FRÅN DEN EGNA BRANSCHEN OCH SNEGLADE MOT BILINDUSTRIN. MEN ATT SÄTTA IN ROBO- TAR I EN PRODUKTION SOM KRÄVER 1200 GRADERS VÄRME OCH HANTERAR BESTÅNDSDELAR SOM VÄGER FLERA TON ÄR EN UTMANING SOM KRÄVER GODA SAMARBETEN. FOTO STÉFAN ESTASSY Ovako producerar stålprodukter som stång, valstråd, rör, ringar och andra komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Vid anläggningen i Hofors används enbart återanvänt stålskrot i produktionen och detta vidareförädlas till bland annat stänger, rör och ringar. Vissa av dessa produkter går mot den expansiva energisektorn där vindkraftsverken har en stor andel. Under 2010 satsade Ovako 200 miljoner på ett nytt ringverk, Ringverk 10, för att möta marknadens efterfrågan av stora ringar till vindkraftverk. Nu är man i färd med att bygga upp nästa stora investering, Ringverk 11, där man kan producera ännu större ringar. Det här är en stor investering som gör att de kommer att kunna valsa ringar upp till fyra meter i diameter och hantera vikter upp till 8 ton. Vi förväntar oss att vindkraftsmarknaden kommer att växa kontinuerligt, dels på land, men framför allt havsbaserade där man har möjlighet att placera ut större vindkraftverk, säger Leif Westlund, projektledare på Ovako. Samarbetar med Midroc Electro Själva ringverket har de köpt in från en tysk tillverkare. För elinstallationer och automation i delprojekt har de anlitat Midroc Electro som de samarbetat med i flera projekt tidigare. Att vi vill automatisera så mycket som möjligt är dels för att rationalisera, och dels för att det är en farlig arbetsmiljö. Ringtillverkningsprocessen innebär tunga produkter, från fem kilo upp till flera ton. Målet är att ingen människa ska behöva hantera materialet manuellt under produktionen. Man såg tidigt möjligheten att använda robotar. Tidigare hade man använt robotar till produktionsenheter med vikter upp till 100 kg, men robothantering i ringvalsverk med den här kapaciteten ställer väldigt specifika krav. Vad krävs det till exempel för gripdon för att klara hettan som kan ha upp till 1200 graders värme? Det var såklart en utmaning konstruktion- och designmässigt. När vi jobbat med de här utrustningarna har det inte funnits några färdiga lösningar. Vi har jobbat väldigt tätt ihop med våra leverantörer för att hjälpas åt att ta fram rätt lösningar. Vi är bland de första att sätta in standardrobotar i den här typen av produktionsmiljö. Men jag är säker på att robothantering kommer att fortsätta att växa även inom stålindustrin, säger Leif Westlund. Inspiration från andra branscher Men det är inte bara när det gäller robothanteringen som Ovako inspirerats av andra branscher. Ovakos sätt att arbeta tillsammans med några av sina leverantörer påminner en del om partnering, en samarbetsform som är vanlig i byggindustrin, men som inte används särskilt mycket i stålindustrin. Ännu. Vi arbetar med helt ny utrustning, en helt ny process så detta sätt att arbeta fungerar alldeles utmärkt. Vi jobbar med helt öppna kort, och vår leverantör tar ett helhetsansvar. Jag tror att det kommer att bli allt vanligare även i stålindustrin, att man jobbar mer tillsammans på det här sättet, säger Leif Westlund. Att ständigt arbeta med utveckling för att hitta nya lösningar är oerhört viktigt menar han. Ofta är det i samarbete med leverantörerna som helt nya koncept växer fram. Det finns otroligt mycket duktigt folk i världen, så det räcker inte med att erbjuda kvalitet och vara duktig på att överföra tanke till handling. Vi måste göra det inom rimlig tid och till en rimlig kostnad också. Ligger vi inte i täten med att ta de inledande stegen till utveckling, då kommer vi att halka efter. Då gäller det att kunna fatta snabba beslut och att ha bra samarbetspartners. För oss har det till exempel varit en stor fördel att arbeta tillsammans med en kompetent partner som Midroc Electro, som dessutom har lokal förankring. För oss har den närheten varit oerhört viktigt. 16

17 Namn: Leif Westlund Gör: Anställd på Ovako samt ansvarig projektledare Ringverket Ålder: 48 Familj: Gift, tre barn (25,22,20) Fritidsintressen: Idrott, schack Betraktelser OVAKO 14 fabriker i Europa 7 säljkontor i Europa och i USA Huvudkontoret finns i Stockholm Cirka 3000 anställda varav cirka 1300 i Hofors Nettoförsäljning 2010: 861 MEUR Producerar långa stålprodukter till den tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin Produktionen omfattar låglegerat stål och kolstål i form av stång, valstråd, rör, ringar och förkomponenter Vid anläggningen i Hofors används enbart återanvänt stålskrot i produktionen 17

18 Aktuellt Läsplattorn Swed 18

19 Aktuellt a EFFEKTIVISERAR bankarena BYGGET AV NÄRA 800 RITNINGSRULLAR. DET ÄR EN DEL ATT KÅNKA PÅ OCH UNDER ETT STORT PROJEKT SOM BYGGET AV SWEDBANK ARENA SKULLE DET INNEBÄRA EN HEL DEL SPRING FRAM OCH TILLBAKA FÖR ATT HÄMTA RULLARNA. MIDROC ELECTROS PROJEKTLEDARE MATIAS LEINIKKA KOM PÅ EN SMIDIG LÖSNING. HAN KÖPTE IN IPADS TILL DELAR AV PROJEKTGRUPPEN. BILDER HANS BERGGREN OCH SWEDBANK ARENA 19

20 Aktuellt Matias Leinikka och hans kolleger har haft stor nytta av läsplattorna på bygget. Att kunna titta i rätt ritning på plats har sparat många steg. Midroc Electro utför platsmontage och driftsättning av teletekniska system i Swedbank Arena i Solna. Just i detta projekt är en hel del av ritningarna säkerhetsritningar som ska förvaras inlåsta i ett kassaskåp. Du kan inte ta med dig säkerhetsritningar ut på byggplatsen. Det gör att man får lägga mycket tid på att gå fram och tillbaka, och på att skriva rent anteckningar om du gjort ändringar i ritningarna. Matias Leinikka började fundera på en alternativ säker lösning och fick idén att föra över ritningarna digitalt till en ipad. Vi började med att göra säkerhetsritningar tillgängliga från läsplattorna. Läsplattan är lösenordsskyddad och informationen är krypterad. Efter ett antal försök med fler lösenord självraderas plattan. Sedan när vi märkte hur bra det fungerade så fortsatte vi med att lägga in även de andra ritningarna digitalt. Betalade sig snabbt Det var ett riktigt genidrag, skulle det visa sig. Idag har två stycken läsplattor använts i utvärderingssyfte och flera kommer att införskaffas, då effekten varit mycket positiv. Investeringen tjänades snabbt in enbart på kopieringskostnader. På köpet vann projektgruppen tid och sparade både ryggar och ben. Bara i gångtid har man gjort rejäla tidsbesparingar. Du kan inte gå runt med 600 fysiska ritningar, utan du väljer ut ett par du tar med dig ut på bygget. Det händer ofta att du går förbi ett ställe och upptäcker något som du vill kolla upp. Men just den planritningen har du förstås inte med dig. Då är du tvungen att gå För jag in en ändring i en ritning, kommer ändringarna direkt ut till alla tillbaka till kontoret. Nu har jag istället alla byggets ritningar med mig hela tiden i min ipad och kan enkelt kolla upp saken direkt, säger Matias Leinikka. En annan fördel med de digitala ritningarna är möjligheterna att föra in och spara anteckningar direkt i ritningen. Om jag upptäcker något som ska åtgärdas, kan jag direkt i pdf-filen göra anteckningar och e-posta iväg till de som är berörda, säger Matias Leinikka. Likadant fungerar det om någon ute på bygget behöver göra en mindre justering. Om någon vill flytta ett eluttag till exempel, så kan de ändra i ritningen direkt och e- posta lagbasen. Då behövs inte ritningen bytas ut. På min ipad har jag en mapp som är synkroniserad med alla de anslutna läsplattorna. 20

Välkommen till Midroc!

Välkommen till Midroc! Välkommen till Midroc! midroc en historia av att anta utmaningar tillsammans Vi brukar säga att varje dag börjar med en ny utmaning. Det är tur, för på Midroc drivs vi av att anta utmaningar tillsammans.

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer