idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare Mer än du tror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror"

Transkript

1 Midroc Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas idé sparar tid och pengar Läsplattorna förenklar vardagen vid bygget av Swedbank Arena.

2 Ledare FOTO: HANS BERGGREN Nytänkande OCH KONSTEN ATT STÄNDIGT förbättras Ansvarig utgivare Anna Ullenvik Redaktion Stefan Kronman Reiner Albrecht Anna Ullenvik Ann Schmidt Produktion Just Reklam Box Göteborg Tel AD Hans Ivanoff Skribenter Sofia Franzén Anna Rikner Tryckeri Carlshamns Tryckeri Svanenlicensnr: Kontakt Midroc Europe Postadress: Box Solna Tel: E-post: Teamwork, lagspel, partnerskap, samverkan. Namnen är många men de handlar om samma sak, nämligen vikten av att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål för att nå framgång i projekt och affärer. I inledningsartikeln gör vi en spaning kring den nya trenden öppenhet, Öppen Innovation. En intressant artikel som handlar om hur gränser mellan företag alltmer suddas ut. Inom Midroc arbetar vi aktivt med att öka vår samarbetsförmåga, inte bara mellan våra medarbetare internt och mellan våra bolag inom företagsgruppen utan också med våra kunder, partners och leverantörer. På så sätt skapar vi större förutsättningar att lyckas i våra åtaganden och vi får lättare att förstå våra kunder och deras behov. Ett exempel på ett lyckat samarbete är Midroc Automation som tillsammans med det tyska kransystemföretaget BANG gjorde trevande försök att samarbeta. Idag är företagen tillsammans nummer ett på sin marknad. De kompletterar och utvecklar varandra. Framgång handlar naturligtvis inte enbart om förmågan att kunna samarbeta. I grunden handlar utveckling om att ständigt förbättra. Att skapa en förbättringskultur och ett förbättringsklimat i företag som manar till förbättringar, identifierar förbättringsområden och inte minst tar hand om förbättringar. Om man ska kunna konkurrera på den globala arenan och dessutom klara av konjunktursvängningar måste viljan att hela tiden bli lite bättre finnas. Andra utmaningar som ligger i tiden är att våga vara nytänkande och inte sitta fast i gamla mönster, system och arbetssätt. Det är något som jag tycker att vi på Midroc är bra på. Vi ger utrymme för nya idéer. I tidningen kan du läsa om hur en av våra medarbetare genom att tänka nytt sparade både tid och kopieringskostnader. Han hittade helt enkelt ett smart sätt att använda läsplattor på bygget av Swedbank Arena. Det här är bara ett par exempel på spännande artiklar i detta fjärde nummer av LINQ. Håll till godo och trevlig läsning! Anna Ullenvik Kommunikationsansvarig Midroc Europe 2

3 Innehåll Inledning Midroc satsar på växthusbelysning Lyx i nyskapande restaurang Tuffa utmaningar världen över Effektivare byggplats med läsplattor Profilen Magnus Skiöld 3

4 Inledning Öppenhet TREND I TIDEN FÖR ökad kreativitet 4

5 Inledning GLOBALISERING, ÖKAD KONKURRENS, NY TEKNIK OCH SNABBA KOMMUNIKATIONSVÄGAR. VI LEVER HELT KLART I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING. NYA TIDER KRÄVER NYTÄNKANDE, ATT FÖRLITA SIG PÅ GAMLA MODELLER HÅLLER INTE. JUST NU SURRAS DET EN HEL DEL OM ÖPPEN INNOVATION, ETT HETT BE- GREPP SOM BESKRIVER HUR GRÄNSER SUDDAS UT MELLAN FÖRETAG. Henry Chesbrough, professor på University of California, myntade begreppet Open Innovation Enligt hans originaldefinition av begreppet handlar det om ett flöde av kunskap och information som går över de traditionella företagsgränserna. Det traditionella sättet att få fram innovationer har varit inom företagets egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, ofta under stort hemlighetsmakeri för att skydda idéerna från konkurrenter som vill lägga vantarna på goda affärsmöjligheter. Men dagens affärslandskap ser helt annorlunda ut mot för 20 år sedan. Förändringar är i sig en drivkraft för gränsöverskridande kreativitet och för företag idag att vilja bli mer öppna, säger Björn Remneland Wikhamn, forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Förändrat synsätt Björn Remneland Wikhamn har skrivit boken Öppen innovation som kom ut Han menar att tilltron till att locka till sig kreativa och högpresterande stjärnor och att skapa innovationskraft helt och hållet internt, fortfarande dominerar inom den industriella sektorn, men att det nu börjat dyka upp andra tillvägagångssätt. För att illustrera denna förändring hänvisar han i sin bok till Henry Chesbrough, som brukar använda ett citat av James Conant, tidigare rektor på Harvard University, för att beskriva hur tankarna gick på 50- talet: The key to success is to find a man of genius, give him money, and leave him alone. Dagens synsätt kan istället illustreras med: Not all the smart people in the world work for you som grundaren till SUN Microsystems, Bill Joy har sagt. Den här insikten börjar få fäste, nu ser vi att det finns bra kunskaper även utanför det egna företaget som man kan dra nytta av, säger Björn Remneland Wikhamn. Samarbete över gränser Hela idén med Öppen innovation bygger på grunden att företag inte behöver vara bra på allting. Om man istället samarbetar kan företagen tillsammans erbjuda ett totalt värdeerbjudande som är mer attraktivt för kunden. Det finns mycket större potential att vara kreativ i ett ekosystem, säger han. Det räcker inte längre att bara vara duktig på att leverera maskinvaran. I dag krävs allt mer avancerade produkter, och dessutom ofta tjänster kopplade till produkten. Ta till exempel en mobiltelefon. Här köper du inte längre bara telefonen, du köper möjligheten att utnyttja tjänster också. Det är omöjligt för Ericsson att själva utveckla applikationer, det får andra göra. Här har man öppnat upp för vem som helst att leverera tjänster till sin produkt som därmed blivit oerhört mycket mer populär och användbar. Ingen smartphone-leverantör kan själva utveckla appar för lokaltrafik till exempel. Mobiltelefonbranschen har transformerats totalt och teknikutvecklingen driver på utvecklingen av arbetssätt. Nu ser vi det här tankesättet smitta av sig till allt fler branscher. Fler med i utvecklingsarbetet I företag i tyngre industri kan det handla om att i större utsträckning än tidigare samarbeta med sina leverantörer. Det har ofta traditionellt gått till så att stora producenter har lagt ut sina uppdrag på sina underleverantörer, men de har sällan fått vara med att utveckla slutprodukten. Jag tror att vi kommer att få se fler specificerade aktörer som får vara med och driva utvecklingen framåt. Redan nu ser vi allt mer att även mindre företag kan vara med och utmana det gamla systemet och de stora företagen, bara de tillför specialkompetens, säger han. Men har vi inte hört det förut, är det inte samma sak förpackat i ett nytt modeord? Företag har i alla tider strävat efter goda relationer med sina kunder, och samarbete mellan företag är inget nytt, i partnering till exempel jobbar ju företagen också mot samma gemensamma mål. Man kan säga att partnering är en enkel variant av Öppen innovation. Men än mer intressant blir det om företagen också utmanar varandra. Sporras man av varandras olika synsätt så bildas det en kreativ miljö och kreativiteten kan spira. Öppet för tolkningar Björn Remneland Wikhamn menar att just det som Öppen innovation kritiseras för ibland, att begreppet inte har någon entydig definition i själva verket kan vara en fördel. Det gör att många kan ta till sig begreppet och applicera det på sin egen verksamhet. Men det här handlar inte bara om ett modeord för Gnosjöandan. Jag anser att vi måste lyfta blicken. Inte bara samarbeta över företagsgränser, utan också samarbeta globalt. Att det nu sker förändringar i sättet att arbeta är en naturlig följd av hur vår omgivning förändras. Globalisering, ökad konkurrens och kortare produktlivscykler gör att vi måste hitta nya effektiva processer menar Björn Remneland Wikhamn. Så oavsett vad man väljer att kalla fenomenet, eller vad man väljer att lyfta in i begreppet Öppen innovation, så ligger öppenhet och transparens i tiden. 5

6 Tema nytänkande Lysande Svenska konsumenter till exempel vill ha hög basilika, medan tyska konsumenter vill ha sin basilika kort och kraftig. Det kan vi styra. Vi kan också göra den tåligare, och den smakar mycket mer än örter odlade i vanliga växthus, säger Staffan Hillberg vd på Heliospectra. 6

7 Tema nytänkande TÅLIGARE, KRAFTIGARE OCH GODARE KRYDDVÄXTER SOM VÄXER I DEN TAKT ODLAREN VILL, UTAN KEMIKALIER. EN FRAMTIDSVISION? NEJ, MED HELIOSPECTRAS ENERGISNÅLA SYSTEM FÖR BELYSNING ÄR DET MÖJLIGT. NU KAN ODLARE STYRA SINA VÄXTER OCH FÖRBRUKA MINDRE ENERGI PÅ SAMMA GÅNG. system GER KEMIKALIEFRIA FOTO OLA TORKELSSON superväxter 7

8 Tema nytänkande Heliospectra har utvecklat ett energisnålt system för belysning av växter som får plantorna att växa snabbare och smaka mer. Med hjälp av särskilda ljusrecept kan man styra plantans sätt att växa. Nu investerar Midroc New Technology och Industrifonden 10 miljoner kronor vardera i Heliospectras intelligenta ljussystem. Pengarna ska användas till lansering av systemet på den europeiska marknaden. Midroc och Industrifonden är starka och stabila ägare, som gör att vi nu kan fortsätta utveckla företaget och satsa på en kommersialisering under Att få med sig en ägare som Midroc är oerhört viktigt för oss. Midrocs kontaktnät sträcker sig över stora delar av världen, och de har erfarenhet av att jobba med företag som liknar vårt, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg. Ljuset styr plantan Heliospectras patenterade metod bygger på den kanadensiska forskaren Tessa Pococks forskning om hur växter påverkas av olika ljusstyrkor och våglängder. Heliospectras armatur har 240 lysdioder i olika färger, från ultraviolett till infrarött. Genom att manipulera ljusspektrat får man fram speciella ljusrecept som kan styra växtens egenskaper. Det kan handla om växtens storlek och tålighet, stammens tjocklek, bladens täthet och hur snabbt den ska växa. Det gör att man kan anpassa skörden efter efterfrågan och marknad. Svenska konsumenter till exempel vill ha hög basilika, medan tyska konsumenter vill ha sin basilika kort och kraftig. Det kan vi styra. Vi kan också göra den tåligare, och den smakar mycket mer än örter odlade i vanliga växthus, säger Staffan Hillberg. Heliospectras växthusarmatur har 240 lysdioder i olika färger som kan detaljstyras. Genom speciella ljusrecept kan man påverka växtens egenskaper. En sensor känner av hur plantan mår, och vad den gör. Om den är inne i en växtperiod kan ljusen styras om så att den antingen växer snabbare, eller om man vill bromsa tillväxten. Tack vare att du kan styra tillväxttakten och öka tåligheten, minskar svinnet avsevärt. Odlare tvingas ibland kassera upp till 30 % av skörden, det är en färskvara som är känslig vid transport. Lönsam investering Heliospectras lampor är ungefär tre gånger så dyra som traditionell växthusbelysning. En kostnad man relativt snabbt kan räkna hem. Genom de energisnåla LED-lamporna, och framförallt detaljstyrningen av ljuset, kan man spara stora mängder energi. När sensorn känner av att växterna vilar, minskas belysningen. Vi räknar med att man kan spara upp till 50 % energi med vårt system, säger Staffan Hillberg. Första plantan ut att få ett specialskrivet ljusrecept i Heliospectras system är basilika, den mest odlade grödan i växthus idag. Utvecklingen av systemet har skett i nära samarbete med Heliospectras första kund Swedeponic, som är Europas största producent av färska örter. Man har sett mycket goda resultat på basilikan. Nu arbetar man med att ta fram system för fler växter, till exempel dill och koriander. Jag smakade på koriandern häromveckan, och det var verkligen en markant skillnad i smakstyrka mot vad som finns att få tag på i handeln nu, säger Staffan Hillberg. Kan effektivisera branschen Potentialen är enorm. Kryddor och andra växter odlas i växthus över hela världen, och traditionell växthusbelysning slukar stora mängder energi. Inte sällan används också mycket kemikalier. Systemet går att anpassa till allt som växer. Tobaksplantor till exempel odlas också i medicinskt syfte, och läkemedelsindustrin har visat intresse för Heliospectras system. På Midroc New Technology som investerat i bolaget ser man stor potential för produkten. Det här är en otroligt spännande produkt som passar väl in i vår portfölj. Vi investerar bara i bolag som har banbrytande produkter som gör världen bättre. Heliospectra har potential att radikalt förändra en i övrigt traditionellt konservativ industri, säger Andreas Gunnarsson, investment manager på Midroc New Technology. 8

9 Samarbete med öppna kort Tema nytänkande DEN SOM FLYGER TILL ELLER FRÅN ARLANDA KAN INTE UNDGÅ ATT SE HUR DET NYA HOTELLET FRAMFÖR FLYGLEDARTORNET VÄXER FRAM SOM FLYGPLATSENS NÄST HÖGSTA BYGGNAD. PROJEKTET DRIVS AV SWEDAVIA MED HJÄLP AV BLAND ANNAT MIDROC PROJECT MANAGEMENT OCH HAR UT- VECKLAT MIDROCS SYN PÅ PARTNERING. jektet att bilda teamet. De vill undvika det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I projektet skulle allas kompetens tas tillvara och alla skulle arbeta tillsammans i projektet från ax till limpa. Lyckat lagarbete Midroc fick rollen som partneringledare. Först skapade teamet partneringdeklarationen med de tre nyckelfaktorerna i partnering: gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. Sedan har teamet träffats flera gånger för lära känna varandra och löpande följa upp att alla verkligen arbetar enligt deklarationen. Det senaste halvåret har inneburit en fokusering på att få med produktionspersonalen. Att arbeta tillsammans har skapat ett bra klimat med tillit. Alla har bidragit för att få ett bra resultat. Många i laget är stolta över kulturen och resultatet i projektet. Vi har Det blivande Clarion Hotel Arlanda Airport är en satsning i miljardklassen av Swedavia, som äger och driver själva flygplatsen. Även om hotellet började byggas i fjol har projektutvecklingsarbetet pågått sedan Projektet är en totalentreprenad med genomförandeformen partnering. Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen, säger Johan De Besche, avdelningschef Midroc Project Management. Swedavias idé var att tidigt samla all den kompetens som behövs för att realisera proockså försökt hjälpa varandra att lösa problemen som uppstått utan tvister, säger Johan De Besche. I detta projekt har projektdeltagarna suttit i samma lokaler, det har inneburit förkortade kommunikationsvägar och snabbare beslutstider. Själva Clarion Hotel Arlanda Airport kommer att drivas av Choice Hotels, som deltagit i projektet sedan starten Arlanda är en av Stockholms största arbetsplatser, så det är extra många inblandade. Utmaningarna har gett stora kunskaper om partnering i flera led, liksom ett stort och värdefullt kontaktnät. Nu hoppas vi utveckla samarbetet vidare och vi arbetar just nu på en offert till ett helt fristående projekt, men den här gången som entreprenörer. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda det som passar den specifika kunden bäst, säger Johan. CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT Hotellkomplexet började byggas hösten 2010 och beräknas vara klart senhösten Här kommer bland annat finnas 414 rum, en ultramodern konferens- och mötesanläggning på kvadratmeter, 14 affärer och en restaurang med 450 platser. Hela anläggningen blir cirka kvadratmeter i 14 plan och byggs ihop med Sky City. UPPHANDLINGSFÖRFARANDET Innan upphandling av entreprenörer projekterade Swedavia väsentliga delar av handlingarna till systemhandlingsnivå. Därefter upphandlade Swedavia entreprenören i konkurrens. I upphandlingen värderades förmåga och ekonomi. Ekonomin i projektet var uppdelat i en rörlig och en fast del. Den fasta delen omfattar arbetsplatsomkostnader som kranar, bodar och entreprenörens tjänstemän och vinst. Den rörliga delen omfattar projekteringskonsulter, underentreprenörer och egna yrkesarbetare. Om de verkliga kostnaderna för den rörliga delen går över eller under riktpriset för den rörliga delen, delar Swedavia och entreprenören den uppkomna skillnaden. 9

10 Tema nytänkande Ny tjänst HJÄLPER FÖRETAG SIMULERA investeringar MIDROC PROJECT MANAGEMENT HAR SKRIVIT AVTAL MED TYSKA ENTELLGENIO, TILLVERKARE AV MJUKVARAN ASSET STRATEGY PLANNING. DET HÄR ÄR ETT VÄLDIGT ANVÄNDBART PROGRAM SOM ANVÄNDS FÖR ATT TA KONTROLL ÖVER INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL, SÄGER HENRIC MELLBIN, MANAGE- MENTKONSULT PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT. FOTO HANS BERGGREN Asset Strategy Planning är ett planerings- och simuleringsverktyg för utvärdering av olika anläggningsstrategier och deras påverkan på verksamheten. Med hjälp av programmet får man kontroll över sin anläggnings kondition och kan på ett överskådligt sätt se hur olika investeringar skulle påverka verksamheten. Midroc Project Management började använda mjukvaran på uppdrag av sin kund Vattenfall Eldistribution. De är väldigt nöjda med hur programmet fungerar och de har sett bra resultat. Vi har en omfattande kunskap i hur programmet fungerar, och tack vare att vi nu är representanter för Asset Strategy Planning på den nordiska marknaden, kan vi erbjuda tjänsten att införa programmet även hos andra kunder, säger Henric Mellbin. Simulerar hur anläggningen mår Det här är ett unikt program som på ett väldigt enkelt grafiskt sätt ger tydliga beslutsunderlag för kunden. Vilka konsekvenser kan underhåll ge, på kort och lång sikt? Vad innebär det om vi ökar investeringarna? I programmet finns ett simuleringsverktyg, och med detta bygger man en modell av den egna anläggningen. Sedan fyller man i data över kostnader för underhåll och strategier för investeringar. Vi hjälper till med att definiera modellen och bygga anläggningen i simuleringen och gör en kvalitetsanalys av resultatet. Vi kan också erbjuda utbildning i användandet av programmet. Ger bättre kommunikation Programmet ger möjlighet att utvärdera olika strategier på ett transparent sätt för hela organisationen. Det innebär möjlighet till en förbättrad intern kommunikation. Det finns ett stort värde i programmet som ett kommunikationsverktyg. De olika delarna av organisationen får ett tydligt verktyg att diskutera runt, det fungerar som en brygga mellan olika funktioner i företaget, säger Henric Mellbin. Han menar att det idag är vanligt att organisationer använder sig av egna system, med enskilda modeller för underhåll, teknik och investeringar. Men med den typen av egna lösningar är risken stor att man missar hur olika åtgärder påverkar varandra, säger han. FÖRDELAR ASSET STRATEGY PLANNING Kontroll över anläggningens kondition och kostnadsbild Möjlighet att simulera hur olika satsningar på underhåll och/eller investeringar påverkar anläggningens/nätets tillstånd och kostnadsbild under längre tider. Förbättrad kommunikation Asset Strategy Planning ger en tydlig kommunikation i organisationen av vilka konsekvenser olika budgetalternativ ger på kort och lång sikt. Gemensamt språk Gemensamt kommunikationsverktyg för teknikavdelning, underhållsavdelning, anläggningsägare, ekonomiavdelning, med flera. Tydliga beslutsunderlag Ger beslutsunderlag med tydliga och gemensamma regler för prioriteringar av budgetmedel mellan olika regioner/delar av organisationen. 10

11 Tema nytänkande Restaurang Jonas lyx och vardag KOMBINERAR DE FÄRSKA ÖRTERNA KLIPPS DIREKT FRÅN VÄGGEN OCH FRÅN BORDET SER DU DIREKT IN I KÖKET, DÄR RÄTTERNA TILLAGAS EFTER TEMAORD SOM SYND OCH TEXTUR. NYÖPPNADE RESTAURANG JONAS PÅ FLEMINGGATAN I STOCKHOLM ÄR EN BLANDNING AV EXOTISK INSPIRATION OCH SKANDINAVISK TRADITION. BAKOM PROJEKTET STÅR MIDROC PROJECT MANAGEMENT. FOTO OSCAR ELDIN OCH HANS BERGGREN 11

12 Tema nytänkande Speciella kökskonsulter har ritat köket, medan Midroc har stått för funktioner som vatten, el, ventilation och liknande. Sedan har inredningsarkitekter ritat själva serveringsdelen, säger Mats Ahlgren. Jonas är Jonas Lundgren, 2009 års silvermedaljör i kocktävlingen Bocuse d Or, som också brukar kallas kock-vm. En av tävlingens guldsponsorer är Stockholms Företagskrogar, som nu är investerarna bakom Restaurang Jonas. Vi har ett väldigt annorlunda affärskoncept som ger krögarna möjlighet att bli delägare utan att själva behöva investera. Driften sköts av krögaren i det här fallet Jonas Lundgren. Restaurang Jonas blir som ett flaggskepp för oss. Det lilla guldägget som visar på den bredd och kvalitet vi har bland våra restauranger, säger Ulla-Britt Reimer, vd Stockholms Företagskrogar. Internationell inspiration Restaurangen är uppdelad i två delar, med en matbar med 65 platser och en fine-dining del för 35 gäster. Den senare har ett öppet kök där gästerna kan se maten tillagas från bordet. Såväl maten som den speciella atmosfären är inspirerad av Jonas Lundgrens erfarenheter från tidigare arbetsplatserna The French Laundry i Kalifornien, Pierre Gagnaire i Paris, The Square i London och The Stamford Swisshotel i Singapore. Han har även gjort omfattande matresor i Sydostasien. Matlagningstekniker och servering är hämtade från hela världen och är inspirerade av Jonas alla resor. Men även om maten är internationell är råvarorna hämtade från Skandinavien, säger Fredrik Ekström, kommunikationsansvarig Restaurang Jonas. För gästen handlar menyvalet om att välja ett lockande temaord, i stället för bestämda rätter. I stället för att beställa specifika rätter får man välja ett ord som rätterna ska associera till, som exempelvis textur eller synd. Sedan berättar man hur många rätter man vill ha, om det är något man är allergisk mot eller inte äter, innan man får följa med på en gastronomisk resa. Byggdes snabbt Restaurangen slog upp dörrarna för allmänheten den 12 november, vilket gjorts möjligt genom en snabb och väldigt intensiv byggprocess. Först i mars drog Midroc Project Management igång projektet. 12

13 Tema nytänkande Matlagningstekniker och servering är hämtade från hela världen och är inspirerade av Jonas alla resor. Vi har haft väldigt kort tid på oss och hade vi jobbat i normalt tempo hade det tagit några månader till, men det har fungerat bra ändå. Vårt bidrag har varit att hålla i projektering och produktion, vilket har gett oss bra erfarenheter inom det här området, säger Mats Ahlgren, produktionschef Midroc Project Management. Samarbetet med Midroc har fungerat bra och alla inblandade har gjort ett bra jobb. Sedan har projektet tagit något längre tid än vi hoppades från början, vilket beror på att sommaren kom emellan, säger Ulla-Britt Reimer. Under våren arbetade en projekteringsgrupp med att planera arbetet, samtidigt som flera arkitekter med olika specialiteter samarbetade för att kombinera form och funktion. Speciella kökskonsulter har ritat köket, medan vi har stått för funktioner som vatten, el, ventilation och liknande. Sedan har inredningsarkitekter ritat själva serveringsdelen, säger Mats Ahlgren. Arbetet planerades så att man under sommarmånaderna kunde utnyttja att den lunchrestaurang som ligger i våningen under var stängd för semester. Dit drogs nämligen det 40-tal brunnar för fettavskiljning som behövde anslutas till det befintliga systemet. Ett arbete som krävde en tom lokal. Det är alltid lurigt när man ska ansluta till en annan lokal, men det löste sig bra. Unik restaurang I augusti drog det övriga arbetet igång och under tre månader har gamla väggar rivits ner och nya tillkommit, golven gjutits, utrustning installerats, elektriciteten dragits rätt, inredningen kommit på plats och allt övrigt fixats som krävs för att skapa en lyxrestaurang på 542 kvadratmeter. En restaurang med två separata kök, en omfattande vinbar samt ett bageri med egna ugnar. För att hinna har vi i vår tur anlitat en extern konsult som bidragit med mycket egna kontakter och värdefulla erfarenheter, vilket gett oss en extra bra ingång inför liknande projekt framöver, säger Mats Ahlgren. Nu återstår bara att se hur gästerna kommer att ta emot den nya restaurangen. Målsättningen är att leverera väldigt bra mat och vin till nöjda gäster. Alla som kommer hit ska få en kulinarisk upplevelse. Vår målgrupp är både stockholmare med ett stort matintresse och internationella hotellgäster, säger Fredrik Ekström. Han påpekar att restaurangen på många sätt mutat in ett nytt område. Restaurangen har ett väldigt bra läge och det finns inget liknande på Fleminggatan. Folk rör sig mycket i området och Kungsholmen är ett kapitalstarkt område med människor som kan uppskatta matbaren flera gånger i veckan. 13

14 Tema nytänkande Kundens önskemål ledde till nytt system NÄR KUNDEN VILLE HA BÄTTRE KONTROLL ÖVER PROJEKTTIMMARNA UTVECKLADE METALOCK ENTREPRENAD SITT EGNA RAPPORTSYSTEM FÖR ATT BÄTTRE TILLGODOSE KUNDENS BEHOV. RESULTATET BLEV ETT HELT NYTT ARBETSSÄTT SOM ÖPPNADE NYA VÄGAR. NU KAN METALOCK ERBJUDA SINA KUNDER ETT STÖRRE PROJEKTANSVAR. Med vårt nya dagrapportsystem redovisar vi på ett öppet och ärligt sätt vad vi gör för kunden. Tillsammans med kunden kan vi sedan titta på vad vi kan göra för att effektivisera, säger Lars Ålander avdelningschef på Metalock Entreprenad. Metalock Entreprenad är ett företag inom Midrockoncernen som bland annat arbetar med underhåll, montage och reparationer i process- och tillverkningsindustrin. När en av deras kunder efterfrågade en högre nivå av dokumentation på nedlagd tid, skräddarsydde Metalock sitt befintliga system för rapportering. Det började med att vi utvecklade systemet för ett enskilt underhållsprojekt i stålindustrin. Vår kund hade behov av att effektivt mäta hur mycket tid som lades ner på respektive maskindel. Skräddarsytt system blev ny produkt Genom det nya systemet fick kunden fram ett bra underlag för att fatta beslut om det var värt att fortsätta med underhåll eller om det var läge för nya investeringar. Systemet visade sig fungera så bra att vi kände att det här kan fler av våra kunder ha nytta av, säger Lars Ålander. Efter ytterligare vidareutveckling hade ett helt nytt dagrapportsystem vuxit fram, som innebär att Metalock nu kan ta ett större projektansvar och erbjuda projektledning och analys av beslutsunderlaget. Lars Ålander, Metalock Entreprenad Databassystemet är enkelt och inte särskilt tidskrävande. Personalen fyller i en detaljerad rapport varje dag. Till en väldigt liten kostnad kan vi lyfta projektet till en helt annan nivå. Vi kan enkelt redovisa all tid i projektet, vem som gjort vad, vilket material som använts, vilka moment som är klara och vilka som inte är det. Detaljerad information underlättar beslut Systemet bygger på hög noggrannhet. Det ger lättöverskådligt fakta som kan hjälpa oss att göra förbättringar och ger kunden bra beslutsunderlag för åtgärder. Om långa väntetider försenar projektet, kan vi snabbt se orsaken tack vare den utförliga dokumentationen. Det nya systemet uppskattas av kunderna, och har lett till att Metalock har fått mer omfattande uppdrag. Våra kunders kärnverksamhet är tillverkning, och många behöver hjälp utifrån med den här typen av tjänst. För vår kund underlättar det att bara behöva vända sig till en aktör. Nu kan vi erbjuda både mektjänsten och en kvalificerad konsulttjänst. Dessutom kan vi tack vare vår koncerntillhörighet samarbeta med vårt systerbolag Midroc Project Management som har lång erfarenhet av den här sortens verksamhet. FOTO: MIDROC 14

15 Extrema utmaningar runt om i världen Internationellt ATT REPARERA SKEPPSMOTORER UNDER FÄRD I 70 GRADERS HETTA ELLER LAGA EN KRAFT- STATION PÅ TOPPEN AV ETT BERG LÅTER EXTREMT FÖR DE FLESTA. FÖR STEFAN BOTHMANN OCH HANS TEAM PÅ METALOCK ENGINEERING I TYSKLAND ÄR DET VARDAG. DE RESER ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR ATT LAGA MASKINER PÅ PLATSER DÄR DEN MODIGASTE TURIST INTE ENS SKULLE ÖVERVÄGA ATT SÄTTA NER FOTEN. Reparationer av dieselmotorer på fartyg och kraftstationer är Metalock Engineerings specialområde och dess team på 22 män och kvinnor reser oftast i par. Omkring 80 procent av arbetet sker utanför Europa, huvudsakligen på de stora världshaven där motorn som behöver repareras kan sitta på ett stort kryssningsfartyg likaväl som en 30 år gammal fiskebåt. Jag älskar omväxlingen och utmaningen i mitt arbete och skulle knappt kunna leva utan det. Våra kunder kan nå oss dygnet runt alla dagar på året och det är klart att det kan vara väldigt stressande, men det finns inte en chans att jag skulle välja något annat, säger avdelningschef Stefan Bothmann. Medan reparationerna pågår fortsätter färden med fartygets övriga motorer, vilket gör att skeppen inte blir försenade eller att exempelvis ett stort kryssningsfartyg behöver ställa in en resa. Detsamma gäller för kraftstationerna, som aldrig behöver stängas ner medan reparationerna pågår. Vilka är de mest extrema förhållanden ni arbetar under? Det är påfrestande att jobba i maskinrum där temperaturen är upp mot 70 C. Ljudet från de aktiva motorerna är också ett problem och ibland kan luftfuktigheten bli procent, vilket inte gör det lättare. När det gäller kraftstationerna finns många av dem på platser dit ingen turist skulle åka som i öknen, mitt i djungeln eller på toppen av ett berg. Det är förhållanden där den fysiska påfrestningen är så stor att vi enbart kan skicka tekniker som är i absolut toppform. Olyckligtvis är jag inte en av dem. Är arbetet farligt? Man ska inte underskatta riskerna, men vi gör vårt allra bästa för att göra arbetet så säkert som möjligt. Såväl träning som verktyg och maskiner uppdateras så ofta som möjligt och innan vi accepterar jobb i ett krisområde frågar vi personalen om de är beredda att åka. Säger de nej åtar vi oss inte arbetet och säger de ja har de alltid rätt att boka en akut hemresa om ett nödläge skulle uppstå. Just nu har vi en förfrågan om ett arbete i Jemen, men vi kommer enbart att åta oss det när läget har stabiliserat sig och det kan utföras utan risk för våra tekniker. Har du själv gjort den typen av jobb? 2008 gjorde jag ett jobb i Irak, när kraftstationen där behövde repareras för att kunna producera el till invånarna i Bagdad. Vi anlände till Bagdads flygplats med blandade känslor och det kändes inte bättre när vi blev hämtade vid flygplatsen av den amerikanska armén och den första frågan var vilken blodgrupp vi hade. Kraftstationen vaktades av armén så jag kände mig relativt säker där, men transporterna mellan flygplatsen och kraftstationen väckte mycket känslor. Vår bil vaktades av tre andra, beväpnade, bilar och vi stannade inte en enda gång under hela resan. Jag var glad när det efter tre veckor var dags att åka hem igen. Vad är det mest omfattande arbete du har gjort? För några år sedan reste jag och en annan servicetekniker till Kap Verde för att reparera ett vevstift. Arbetet var planerat till fyra, fem dagar. Under arbetets gång tillkom fler och fler reparationer och det slutade med att vi gjorde en total översyn av två huvudmotorer. I slutändan blev vi tvungna att helt ta isär dem, reparera dem och sedan sätta ihop dem igen. Det visade sig ta 3,5 månad innan vi kunde åka hem, vilket bland annat innebar att vi fick problem med myndigheterna eftersom vi inte hade visum för en så lång period. Dessutom blev vi tvungna att köpa nya kläder och liknande eftersom vi bara packat för en vecka och sist men inte minst fick jag leta reda på en enorm present som ursäkt till min flickvän. Men jobbet blev en stor succé för Metalock Engineering Tyskland och i stället för ett jobb värt euro drog vi in euro. 15

16 Betraktelser Ovako tjuvkikar branscher GÄRNA PÅ ANDRA NÄR OVAKO SKULLE SÄTTA SINA RINGVALSVERK FÖR STORA, TUNGA RINGAR I DRIFT VILLE MAN AUTOMATISERA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT. MEN HÄR FANNS INGA FÄRDIGA LÖSNINGAR. SÅ MAN LYFTE BLICKEN FRÅN DEN EGNA BRANSCHEN OCH SNEGLADE MOT BILINDUSTRIN. MEN ATT SÄTTA IN ROBO- TAR I EN PRODUKTION SOM KRÄVER 1200 GRADERS VÄRME OCH HANTERAR BESTÅNDSDELAR SOM VÄGER FLERA TON ÄR EN UTMANING SOM KRÄVER GODA SAMARBETEN. FOTO STÉFAN ESTASSY Ovako producerar stålprodukter som stång, valstråd, rör, ringar och andra komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Vid anläggningen i Hofors används enbart återanvänt stålskrot i produktionen och detta vidareförädlas till bland annat stänger, rör och ringar. Vissa av dessa produkter går mot den expansiva energisektorn där vindkraftsverken har en stor andel. Under 2010 satsade Ovako 200 miljoner på ett nytt ringverk, Ringverk 10, för att möta marknadens efterfrågan av stora ringar till vindkraftverk. Nu är man i färd med att bygga upp nästa stora investering, Ringverk 11, där man kan producera ännu större ringar. Det här är en stor investering som gör att de kommer att kunna valsa ringar upp till fyra meter i diameter och hantera vikter upp till 8 ton. Vi förväntar oss att vindkraftsmarknaden kommer att växa kontinuerligt, dels på land, men framför allt havsbaserade där man har möjlighet att placera ut större vindkraftverk, säger Leif Westlund, projektledare på Ovako. Samarbetar med Midroc Electro Själva ringverket har de köpt in från en tysk tillverkare. För elinstallationer och automation i delprojekt har de anlitat Midroc Electro som de samarbetat med i flera projekt tidigare. Att vi vill automatisera så mycket som möjligt är dels för att rationalisera, och dels för att det är en farlig arbetsmiljö. Ringtillverkningsprocessen innebär tunga produkter, från fem kilo upp till flera ton. Målet är att ingen människa ska behöva hantera materialet manuellt under produktionen. Man såg tidigt möjligheten att använda robotar. Tidigare hade man använt robotar till produktionsenheter med vikter upp till 100 kg, men robothantering i ringvalsverk med den här kapaciteten ställer väldigt specifika krav. Vad krävs det till exempel för gripdon för att klara hettan som kan ha upp till 1200 graders värme? Det var såklart en utmaning konstruktion- och designmässigt. När vi jobbat med de här utrustningarna har det inte funnits några färdiga lösningar. Vi har jobbat väldigt tätt ihop med våra leverantörer för att hjälpas åt att ta fram rätt lösningar. Vi är bland de första att sätta in standardrobotar i den här typen av produktionsmiljö. Men jag är säker på att robothantering kommer att fortsätta att växa även inom stålindustrin, säger Leif Westlund. Inspiration från andra branscher Men det är inte bara när det gäller robothanteringen som Ovako inspirerats av andra branscher. Ovakos sätt att arbeta tillsammans med några av sina leverantörer påminner en del om partnering, en samarbetsform som är vanlig i byggindustrin, men som inte används särskilt mycket i stålindustrin. Ännu. Vi arbetar med helt ny utrustning, en helt ny process så detta sätt att arbeta fungerar alldeles utmärkt. Vi jobbar med helt öppna kort, och vår leverantör tar ett helhetsansvar. Jag tror att det kommer att bli allt vanligare även i stålindustrin, att man jobbar mer tillsammans på det här sättet, säger Leif Westlund. Att ständigt arbeta med utveckling för att hitta nya lösningar är oerhört viktigt menar han. Ofta är det i samarbete med leverantörerna som helt nya koncept växer fram. Det finns otroligt mycket duktigt folk i världen, så det räcker inte med att erbjuda kvalitet och vara duktig på att överföra tanke till handling. Vi måste göra det inom rimlig tid och till en rimlig kostnad också. Ligger vi inte i täten med att ta de inledande stegen till utveckling, då kommer vi att halka efter. Då gäller det att kunna fatta snabba beslut och att ha bra samarbetspartners. För oss har det till exempel varit en stor fördel att arbeta tillsammans med en kompetent partner som Midroc Electro, som dessutom har lokal förankring. För oss har den närheten varit oerhört viktigt. 16

17 Namn: Leif Westlund Gör: Anställd på Ovako samt ansvarig projektledare Ringverket Ålder: 48 Familj: Gift, tre barn (25,22,20) Fritidsintressen: Idrott, schack Betraktelser OVAKO 14 fabriker i Europa 7 säljkontor i Europa och i USA Huvudkontoret finns i Stockholm Cirka 3000 anställda varav cirka 1300 i Hofors Nettoförsäljning 2010: 861 MEUR Producerar långa stålprodukter till den tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin Produktionen omfattar låglegerat stål och kolstål i form av stång, valstråd, rör, ringar och förkomponenter Vid anläggningen i Hofors används enbart återanvänt stålskrot i produktionen 17

18 Aktuellt Läsplattorn Swed 18

19 Aktuellt a EFFEKTIVISERAR bankarena BYGGET AV NÄRA 800 RITNINGSRULLAR. DET ÄR EN DEL ATT KÅNKA PÅ OCH UNDER ETT STORT PROJEKT SOM BYGGET AV SWEDBANK ARENA SKULLE DET INNEBÄRA EN HEL DEL SPRING FRAM OCH TILLBAKA FÖR ATT HÄMTA RULLARNA. MIDROC ELECTROS PROJEKTLEDARE MATIAS LEINIKKA KOM PÅ EN SMIDIG LÖSNING. HAN KÖPTE IN IPADS TILL DELAR AV PROJEKTGRUPPEN. BILDER HANS BERGGREN OCH SWEDBANK ARENA 19

20 Aktuellt Matias Leinikka och hans kolleger har haft stor nytta av läsplattorna på bygget. Att kunna titta i rätt ritning på plats har sparat många steg. Midroc Electro utför platsmontage och driftsättning av teletekniska system i Swedbank Arena i Solna. Just i detta projekt är en hel del av ritningarna säkerhetsritningar som ska förvaras inlåsta i ett kassaskåp. Du kan inte ta med dig säkerhetsritningar ut på byggplatsen. Det gör att man får lägga mycket tid på att gå fram och tillbaka, och på att skriva rent anteckningar om du gjort ändringar i ritningarna. Matias Leinikka började fundera på en alternativ säker lösning och fick idén att föra över ritningarna digitalt till en ipad. Vi började med att göra säkerhetsritningar tillgängliga från läsplattorna. Läsplattan är lösenordsskyddad och informationen är krypterad. Efter ett antal försök med fler lösenord självraderas plattan. Sedan när vi märkte hur bra det fungerade så fortsatte vi med att lägga in även de andra ritningarna digitalt. Betalade sig snabbt Det var ett riktigt genidrag, skulle det visa sig. Idag har två stycken läsplattor använts i utvärderingssyfte och flera kommer att införskaffas, då effekten varit mycket positiv. Investeringen tjänades snabbt in enbart på kopieringskostnader. På köpet vann projektgruppen tid och sparade både ryggar och ben. Bara i gångtid har man gjort rejäla tidsbesparingar. Du kan inte gå runt med 600 fysiska ritningar, utan du väljer ut ett par du tar med dig ut på bygget. Det händer ofta att du går förbi ett ställe och upptäcker något som du vill kolla upp. Men just den planritningen har du förstås inte med dig. Då är du tvungen att gå För jag in en ändring i en ritning, kommer ändringarna direkt ut till alla tillbaka till kontoret. Nu har jag istället alla byggets ritningar med mig hela tiden i min ipad och kan enkelt kolla upp saken direkt, säger Matias Leinikka. En annan fördel med de digitala ritningarna är möjligheterna att föra in och spara anteckningar direkt i ritningen. Om jag upptäcker något som ska åtgärdas, kan jag direkt i pdf-filen göra anteckningar och e-posta iväg till de som är berörda, säger Matias Leinikka. Likadant fungerar det om någon ute på bygget behöver göra en mindre justering. Om någon vill flytta ett eluttag till exempel, så kan de ändra i ritningen direkt och e- posta lagbasen. Då behövs inte ritningen bytas ut. På min ipad har jag en mapp som är synkroniserad med alla de anslutna läsplattorna. 20

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

Storstopp på raffinaderi ett

Storstopp på raffinaderi ett Nummer 7 Storstopp på raffinaderi ett JÄtteprojekt Omvärlden kräver allt större mod Unikt partnerskap leder Midroc till molnet Att våga driver utvecklingen framåt Rädsla och mod går hand i hand utan rädsla,

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri Engagemang är viktigt. Därför arbetar vi med Cadcraft Joakim Larsson, Skandia Elevator Snabbare från idé till produkt Skandia Elevator skördar stororder Intervjun: Johan Söderberg om framtidens industri

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Upptäck framtiden i molnet. Professor Micael DaHlén: Jordnära rymdteknik. Google och Visma vässar molnet. 5 tips för snabbare affärer

Upptäck framtiden i molnet. Professor Micael DaHlén: Jordnära rymdteknik. Google och Visma vässar molnet. 5 tips för snabbare affärer VISMAgazine2013 En kundtidning från Visma Jordnära rymdteknik Google och Visma vässar molnet 5 tips för snabbare affärer Professor Micael DaHlén: Upptäck framtiden i molnet 6 Molnet. Vad framtiden bär

Läs mer

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL

WINN HOTEL GROUP NYTT HOTELL I STAN ÅRSREDOVISNING 2011 KREATIV ATOMBOMB TORSTEN ENGWALL WINN HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 VÅR VERKSAMHET HANDLAR INTE OM HOTELL DEN HANDLAR OM MÄNNISKOR NYTT HOTELL I STAN WINN BUSINESS SCHOOL BÄST I KLASSEN KREATIV ATOMBOMB STÅR BAKOM HOTELLKONCEPT TORSTEN

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

Effektivitet på dina villkor. Varannan väljer självutcheckning. Personligt möte mest effektivt

Effektivitet på dina villkor. Varannan väljer självutcheckning. Personligt möte mest effektivt ISMAgazine Nr 1/2007 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ett effektivt företag har förmågan att skapa en kultur där alla både kan och vill prestera så bra som de har tänkt. Effektivitet på dina villkor Varannan

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer