Bergsbruk gruvor och metallframställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsbruk gruvor och metallframställning"

Transkript

1 Bergsbruk gruvor metallframställning

2 Sjöar, vattendrag avrinningsområden Tillgången till vattenkraft var god på de flesta platser. Nätet av älvar, åar större bäckar är mycket mera finmaskigt är vad Sverigekartans skala kan visa. Exempel på mängden småsjöar, bäckar åar illustreras av kartan över Kolbäcksåns avrinningsområde på nästa sida. Sjöar, vattendrag avrinningsområden :5 4 :5 4 Huvudvattendelare Vattendelare för biflödenas 2 avrinningsområden > km Område som dräneras till Norge Område som dräneras till Sverige Isbeläggning på sjöar :5 75 Umeå 5 Östersund :5 Medeltal dagar/år Sundsvall Uppgift saknas 75 lb ån Sag n kså äc Gävle Falun Ko Kartan grundar sig på SMHI:s observationer av isbeläggning under minst 2 år före 95 vid nära 5 mätstationer. Vattenföringen i Kolbäcksån Jönköping Visby Månadsmedelvattenföring m3/s 2 6 Max arealer tillföll kronan. Allt detta kom att förändra ägobilden dramatiskt på flera håll. Vid sekelskiftet 2 ägdes skogen till över 5 % av enskilda privatpersoner. Skogsbolagen innehade ca 25 % resten tillhörde staten eller andra allmänna ägare. Vattnet som lokaliseringsfaktor Före ångmaskinens senare elektricitetens tidevarv var direkt kraftöverföring från de rinnande vattendragen en helt avgörande kraftkälla för lokaliseringen av gruvor järnbruk. Eftersom vattenhjul drev pumpar, uppfordringsverk stampar, bälgar blåsmaskiner, hammare valsverk måste verksamheterna ligga nära vattendragen. Även möjligheterna att utnyttja vattnet som transportled var viktig för brukens lokalisering. Vattenkraftens storlek bestäms av vattenflödet fallhöjden. Minsta vattenflöde kunde därför ha betydelse, även om det bara kunde utnyttjas under några veckor under våren. För att driva anläggningarna vid hyttor smedjor krävdes ett vattenflöde på omkring 2 l/s en fallhöjd på 2 m, vilket gav en effekt på 5 hästkrafter, eller i moderna termer ca kw. Stora fallhöjder kraftiga vattenflöden var till en början inte möjliga att utnyttja, beroende på begränsad teknisk kapacitet hos vattenhjul dammar. De vertikala vattenhjulen var i bruk från medeltiden fram till slutet av 8-talet. Deras diameter var,5 m de hade hög verkningsgrad upp till 65 %. De större vattenhjulen utnyttjades framför allt vid gruvorna, medan de mindre var anslutna till hyttor hammare. Betraktar vi kartan över avrinningsåk2/622 områden i Sverige ser vi att det nästan överallt finns goda förutsättningar att tillgodose de tidiga industriernas krav på energi i form av vattenkraft. Avrinningsområdena varierar i storlek från några få till flera hundra kvadratkilometer. Dräneringstakten är beroende av vattenmagasinens (sjöar, mossar etc.) areal, men också på hur stor öppen eller uppodlad yta somåk2/622 före- 2 Kalmar 8 4 Medel Min Malmö Månad Förutsättningarna för att utnyttja vattenkraften i våra bergslagsområden är i allmänhet god. Problemet har varit säsongsvariationerna i vattendragen, med höga flöden under senhösten otillräckliga flöden under den tidiga hösten. Diagrammet visar årstidsvariationerna vid Ramnäs kraftverk i Kolbäcksån. malm, skog vatten 8-27_jen.indd

3 Järnbruk längs Kolbäcksån Väsman Smedjebacken Ludvika N. Barken Järnbruk längs Kolbäcksån :75 S. Barken Fagersta Gräns för Kolbäcksåns avrinningsområde Bruk i drift Åmänningen Nedlagt bruk Virsbo n ckså lbä Ko ÅK23/KH/24 Den varsamt renoverade bogserbåten Rex, med Hallstahammar som hemmahamn, var under 92-, 3-4-talen en flitig pråmdragare på Strömsholmskanalen. Bogserbåtarnas långa pråmsläp var då en vanlig syn. Till stora delar svarade dessa pråmar för järnbrukens tunga transporter innan landsvägarna fick kapacitet att ta över. :2 Surahammar Hallstahammar Strömsholm Folkärna Folkärna 67 Sjöar dammar kring Sala 822 :2 Fördämning Stensjön ÅK24/KH/ _jen.indd 27 Kumla kyrkby 27 malm, skog vatten För att tillgodose de stora brukens behov av vattenkraft i det flacka landskapet i norra Uppland angränsande trakter anlades i början av 8-talet omfattande system av dammar. Ett illustrativt exempel är dammarna runt Sala silvergruva, som här jämförs med dagens karta. I Sagåns vattensystem genomfördes en av de märkligaste landskapsomvandlingar som ägt rum i vårt land. Vattenmagasinet uppströms industriområdet omfattade som mest 35 sjöar dammar med en sammanlagd vattenareal om ca 4 ha, varav 2 8 åstadkommits på konstgjord väg. Varmsätra Sätra brunn Kila Fläckebo ån Sag Sala silvergruva Fläcksjön Sala Sala hytta Långforsen kommer inom avrinningsområdet. Vatten finns i de flesta områden i överflöd åtminstone under vår höst. Från slutet av november till slutet av mars är normalt alla sjöar vattendrag i de mellansvenska bergslagsområdena isbelagda. Detta hindrade inte transporterna på vattenlederna, men försvårade själva arbetet vid industrierna. Torra år kunde också medföra problem med vattenförsörjningen, särskilt i de östra landskapen, som har mindre nederbörd högre avdunstning än de västliga. Problemet kunde lösas genom att bygga dammar eller andra vattenkonster i form av kanaler, trärännor stånggångar. Med ångmaskinen kunde kraftförsörjningen ordnas oavsett vattenkraften med elektriciteten kunde kraften flyttas över stora avstånd, vilket medgav annan lokalisering. Västerfärnebo Silvköparen Olof-Jons damm Järndammen Klasbomyran Ingborgbo Helgonmossen Jugansbo Dofte grav Vallsjön Enåker 9 9 Storljusen Hede Hällsjön Österbo Sjö 56 Våtmark Forneby 6 Öppen mark Skog Storsjön Möklinta Utökad sjöyta efter utbyggnaden Kölfors Brovallen Hallarsbo Skräddarbo Gåddarbo n Ramnäs Lil lå Kolbäcksån tillhör Mälarens vattensystem sträcker sig från gränstrakterna mellan Dalarna Västmanland ner mot Strömsholm. Ett stort antal smärre bäckar vattendrag letar sig ner mot huvudströmmen. Tankar på en kanalisering framfördes redan 765 realiserades sedermera under namnet Strömsholms kanal. Få vattendrag i Sverige kan mäta sig med Kolbäcksån när det gäller kraftförsörjning till ett stort antal bruk, hyttor hamrar i hjärtat av Bergslagen. Betydelsen för Sveriges ekonomi var stor för att minna om denna ekonomiska glansperiod har hembygdsföreningar andra kulturvårdande institutioner tagit på sig uppgiften att renovera en del av de kvarvarande anläggningarna, t.ex. lancashiresmedjan i Trångfors med sin utrustning sitt stora vattenhjul

4 ,, - 2, 2, - 3, Stålindustrins metallurgiska Stålindustrins 3, -anläggningar 4, ÅK628 metallurgiska anläggningar Anställda inom inom stålstål- metallanställda industrin 25 ställda inom stålmetallindustrin 25 :5 5 5 :5 h metallindustri 25 : : Järnsvampsanläggning Stålindustri 5 Masugn LD Övrig metallindustri, Gjuterier, - 2,Järnsvampsanläggning Anställda per kommun Ljusbågsugn Pulveranläggning 2, - 3, > Produktion, ton , - 4, 499 > Kalix Ljusbågsugn, 5, - 2, Skellefteå 5 5 2, - 3, Sandviken Hofors Smedjebacken Söderfors Avesta 3, - 4, Hagfors Björneborg Örnsköldsvik Hallstahammar Masugn Masugnar som framställer råjärn, finns bara i. Råjärnet förädlas vidare- 2, till råstål i, syrgaskonvertrar (LD). Övriga stålverk alla i Bergslagen framställer sitt 2, - 3, stål genom att smälta skrot i elektriska ljusbågsugnar. I det gamla järnverket i Halmstad tillverkas stålpulver i Höganäs järnsvamp, som används för att 3, - 4, genom högtryckspressning framställa produkter med komplicerad form. Timrå Ånge Sundsvall STOCKHOLM GÖTEBORG Stålin metall Halmstad Höganäs : MALMÖ Masugn o Pulveranläggning Mora Sandviken Hedemora Borlänge Hagfors Filipstad Munkfors Storfors Arvika Tierp Hofors Östhammar Smedjebacken Avesta Fagersta Surahammar Hallstahammar LindesHälle- berg fors Västerås Köping Finspång Mariestad Lidköping Vadstena Jönköping Gnosjö Ljungby Värnamo Marka- Älmhult ryd Hässleholm Perstorp Vimmerby Hultsfred Vetlanda Växjö Halmstad Helsingborg Eksjö Västervik Lessebo Anställda, -tal 5 8 Stål I utländska företag 3 Gjuteri 2 4 I svenska företag Annat legerat stål 2 Trelleborg Järn- stålindustrin har i den här kartan definierats i vid bemärkelse, dvs. även annan primärbearbetning av järn stål har medtagits såsom kallvalsning, profilering, tråddragning m.m. 98 Olegerat stål 6 Övrig Ronneby Sölvesborg Råstålsproduktionen Råstålsproduktionen Procent 4 Malmö 78 Antalklass 6 Kalmar Landskrona Stålproduktionen i Sverige har alltmer inriktats på högvärdiga kvaliteter, t.ex. legerade stål. Anställda i stålindustrin 98 2 Mönsterås Uppvidinge Järnsvam är integrerade med varmvalsverken. Det Pulveran finns emellertid gamla järnverk, som lagt ner såväl stålverk som varmvalsverk Produktio nu helt ägnar sig åt kallbearbetning, t.ex. kallvalsning av band eller kalldragning av stång tråd. De betraktas ofta kollegialt som fortfarande tillhörande järnhanteringen. Någon helt entydig definition av vad järn- stålindustrin omfattar finns således inte, vilket återspeglas i kartorna. ak6_kommuner Valdemarsvik Tranemo Vaggeryd Laholm Legend Kinda Borås Gislaved Höganäs, Sammanlagt finns det varmvalsverk, på tolv orter, också- 2, de belägna i Bergslagen. Därutöver finns på sju platser 2, - 3, grova smidespressar vilka kan hantera mycket stora göt eller ämnen. Den vidare bearbetningen av stålet sker i kall 3, form - 4, kan göras effektiv även i mindre skala. Företag i detta förädlingsled brukar inte räknas till stålindustrin, med undantag av kallvalsverk för breda band, eftersom dessa normalt Alingsås Mölndal Sigtuna Eskilstuna Degerfors Norrtälje Kristinehamn Vänersborg Gävle Ljusbågs År Rostfritt stål År en specialiserad kunskapsintensiv industri 72-2_jen.indd

5 Nyköping Järnverkens huvudprodukter 2 :2 Halmstad Höganäs Malmö 5. Hagfors 2. Munkfors 8. Storfors 2. Björneborg. Hallstahammar 2.Karlskoga Järnverkens ägare 2 6. Halmstad 6. Höganäs 9. Hällefors 7. Degerfors Smedjebacken 9 3. Borlänge 5. Garphyttan Hagfors 9. Hofors 7 Munkfors Borlänge 5 km Storfors 7. Avesta 4. Fagersta. Björneborg Virsbo 3 Långshyttan 3. Vikmanshyttan Halmstad Höganäs Malmö 4. Surahammar 8 5. Hagfors 2. Munkfors 8. Storfors 2. Björneborg. Sandviken Västerås 7 Torshälla Hällefors 3 Söderfors Karlskoga Garphyttan Uppsala Degerfors 7. Degerfors Falun Teckenförklaring # x, Fagersta Surahammar Långshyttan Smedjebacken Vikmanshyttan Hallstahammar Hofors Avesta Virsbo Både; Rostfritt; Övriga Övriga 9. Hällefors 9 3. Borlänge 5. Garphyttan Sandviken Västerås Torshälla Gävle Söderfors Teckenförklaring # x, Uppsala Nyköping Järnverkens produkter 2 Järnverken är nu starkt specialiserade har Produkt ofta bara en typ av produkt. Med många dimensioner kvaliteter blir ändå antalet produktvarian- Band/plåt Stång/tråd ter stort. I Långshyttan, Söderfors, Torshälla finns två järnverk per ort. Rör 9. Hofors Pulver Smide Stålsort 5 km 3 Långshyttan 3. Vikmanshyttan 9. Smedjebacken 2.Karlskoga. Stål AB (Tyskland) 2. Böhler Uddeholm Precision Strip (Österrike) 3. Erasteel Kloster AB (Frankrike) 4. Fagersta Stainless AB (Sverige, Finland) 5. Suzuki Garphyttan AB (Japan) Ämnen Både; Rostfritt; Övriga Uppsala Övriga 5 km. Rostfritt Sandviken 7. Avesta 4. Fagersta. Virsbo 4. Surahammar :2. Hallstahammar Västerås 85 Finland Storbritannien Rostfritt övriga stålsorter Övriga stålsorter 7 Torshälla 3 2 Söderfors Järnverkens ägare 2 Antal anställda 3. 5 km ÅK63 5 km Japan Järnverkens produkter 2 Produkt Band/plåt Stång/tråd Rör :2 Antal anställda ÅK64 Pulver Totalt har Smide ett tiotal svenska stålföretag köpts upp ingår nu i internationella koncerner. Ämnen Särskilt i början av 99-talet, efter nedläggningsperioden Stålsortpå 98-talet, var de utländska köpen många. År 2 övertog då tyskägda Ovako Rostfritt av ett svenskt riskkapitalbolag. Det innebar att den andel av Rostfritt de anställda övriga i stålsorter svensk stålindustri som arbetar i Övriga företag stålsorter med utländska ägare sjönk från ca 4 % till ca 3 %. Järnverkens ägare 2 e n specialiserad kunskapsintensiv industri :2 Antal anställda _jen.indd Majoritetsägarnas nationalitet Sverige Norge Frankrike Österrike Japan Tyskland 6. Höganäs AB (Sverige) 7. Outokumpu Stainless AB (Finland) 8. Outokumpu Stainless Tubular Products AB (Finland) 9. Ovako (Sverige). Ruukki Sverige AB (Finland) ÅK64 Järnverkens produkte Produkt Band/plåt Stång/tråd. AB Sandvik Materials Technology (Sverige) 2. Scana Steel (Norge) 3. SSAB EMEA (Sverige) 4. Surahammars Bruks AB (Storbritannien) 5. Uddeholms AB (Österrike) Rör Pulver Smide Ämnen Stålsort Rostfritt Rostfritt övriga stålsorter Övriga stålsorter Järnverkens ägare Majoritetsägarnas nationalitet Sverige Norge Finland Storbritannien Frankrike Österrike Tyskland 79

6 Kiruna Malmberget gruvsamhällen under förvandling Konjunkturerna för malmbrytningen i Kiruna Malmberget har varierat, men den stora efterfrågan på malmpellets på världsmarknaden, särskilt från den expanderande i Kina, gör att LKAB nu vill utnyttja de delar av den stora malmkroppen som sträcker sig under själva stadsbebyggelsen. Marken ovanför brytningsområdet spricker i takt med Kirunas berömda kyrka, ritad av Gustaf Wickman, invigdes 92 har blivit framröstad som Sveriges mest omtyckta byggnad. Om planerna på ökad malmbrytning blir verklighet måste kyrkan flyttas. att malmen bryts. Detta deformationsområde kommer att omfatta stora delar av staden, bl.a. kyrkan stadshuset. I en första fas berörs bostadsområdet närmast, där också Lundbohmsgården, Bolagshotellet Stadshuset ligger. En gruvstadspark planeras på marken efter att byggnaderna flyttats eller rivits. En omläggning av den så viktiga järnvägen till exporthamnen i Narvik började redan på 99-talet väntas vara färdig 24. Riksintressena för naturvård kulturmiljövård väger lättare än riksintresset för mineraltillgångar. Stora ansträngningar görs nu för att analysera framtiden i Kiruna. Den Övriga fyndigheter LUOSSAVAARA Lappmalmen Rektorn Luossavaara Haukivaara PETSAMO LUOSSAVAARA MATOJÄRVI Luossajärvi NORRMALM Dagens brytningsnivå Tuolluvaara Folkets Hus ÖSTERMALM Järnvägsstation Stadshuset Kyrka Sjukhus LKAB KIRUNA MALMKROPP K I I R U N AVA A R A Hjalmar Lundbohmsgården Förädlingsverken Brandstation LOMBOLO Deformationsprognos för huvudnivån 365 AlaLombolo Kiruna kyrka I dag L MA Nivå 365 P RO MK 4 km lång, 8 m bred, minst 2 km djup PEN en specialiserad kunskapsintensiv fördjupade områdesplan för området i nordväst som kommunen antagit är inte längre aktuell. Nu planeras istället ett nytt centrum öster om det nuvarande. Osäkerheten är dock stor de konkreta frågorna om hur man skall gå till väga är ännu obesvarade. Kirunas bebyggelse från etableringsskedet i början av 9-talet, inklusive kyrkan, är ett bolagssamhälle av internationellt värde. Nu krävs extraordinära insatser för att genom flyttning bevara delar av det gamla bolagssamhället i det moderna samhälle som skall byggas. Deformationernas utbredning vid fortsatt framtida brytning Malmkroppen på nivå 365 Malmkroppen lutar 6 grader, vilket gör att staden kommer att påverkas när brytningen går djupare. 86 Det har blivit en het politisk debatt om åt vilket håll staden skall flyttas. Bilden visar det nordvästra alternativet, fotograferat från Luossavaara, som förordats av LKAB eftersom det ligger utanför malmkroppens sträckning. Ett nu aktuellt alternativ är området mellan begravningsplatsen det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara i sydost. Malmkroppen i Kiruna är omkring fyra kilometer lång, har en genomsnittlig bredd på industri 8 meter ett bedömt djup på minst två kilometer. 5 m 72-2_jen.indd 86 SVENSKA GRAFIKBYRÅN

7 ÅK7 5 km HargshamnNarvik 95 Oxelö- sund ÅK7 Järnmalms955 exporten , 974 Exporthamnar 2 transportvägar för järnmalm 95 Hargs-Narvik hamn 5 milj. ton 5 milj. ton < milj. ton Narvik Hargs-Narvik hamn ÅK7 Hargs-Narvik hamn km > milj. ton Oxelö- sund Hargshamn > milj. ton Exporthamnar större del av produktionen exportejärnmalmsexport transportvägar för järnmalm rades. Rik magnetitmalm, rationella satsningar utomlands storskaliga metoder, nya processer, Fram till 96 låg världens Svestora utbyggnader, rationaliseringar 5 milj. ton riges stålverk för det mesta så nära kundanpassning var är förexporthamnar 5 milj. ton råvarukällorna kol järnmalm som utsättningar för att klara den interna< milj. ton transportvägar för järnmalm möjligt. Denna förutsättning förändrationella konkurrensen. LKABs gruvor des radikalt när >stålindustrin, med börär de enda återstående järnmalmsgru milj. ton jan i Japan på 96-talet, byggde stora vorna som bryts under jord. De stora 5 milj. ton kustnära verk, som baserades på import konkurrenterna i Brasilien, Australien Exporthamnar 5 milj. ton av järnmalm kol. Detta medförde Afrika Kanada bryter alla sin malm < milj. ton transportvägar för järnmalm att nya stora järnmalmsförekomster i dagbrott. > milj. ton började exploateras i olika delar av Den svenska satsningen Lamco i Livärlden storskaliga malmjärnvägar beria i början av 96-talet, med en ka5 milj. ton hamnar byggdes bl.a. Brasilien, pacitet av närmare miljoner ton järn 5 milj.iton Afrika, Kanada Australien. malm, var hundra gånger större än vad < milj. ton Även svenska LKAB blev en del en normal bergslagsgruva levererade per av denna utveckling genom att en allt år. Men även Lamcos gruvsatsning blev för liten stängdes 99. De stora australiska brasilianska gruvorna 957 levererar idag hundratals miljoner ton. Oxelö- sund Järnvägen från malmfälten i Norrbotten till hamnarna i Narvik har under årens lopp moderniserats för att kunna ta större laster längre tåg. Likaså har malmhamnarna byggts ut rationaliserats. I Narvik kan idag världens största malmfartyg lasta pellets för export över hela världen. Hargshamn För att minska transportkostnaderna byggdes det allt större malmfartyg. De transoceana bulkfartygens storlek har ökat med en faktor 25 under efterkrigstiden vilket öppnat för en global export av järnmalm. Bilden visar olika fartygsgenerationers maximala storlek i förhållande till s slott. Siffrorna anger fartygslängd, tonnage i dödviktston samt djupgående. 2 års fartygsgeneration är obetydlig längre än 97-talets, men är bredare har mindre djupgående. Narvik Malmfälten i Norrbotten är den enda betydande råvarukällan för europeisk stålindustri. Närheten till marknaden har länge varit en fördel på grund av lägre transportkostnader, men i takt med att transportkostnaderna minskat har betydelsen av närhet minskat. Narvik Narvik s slott 5 km Det globala försörjningsmönstret av järnmalm genomgick en radikal förändring från 957, då Sverige fortfarande var en ledande järnmalmexportör, till 973 då de största råvaruflödena gick från ÅK7 Australien Brasilien. 944 Längd 45 m 2 tdw Djup m Transocean järnmalmsexport Längd 93 m 26 tdw Djup 4 m 964 Längd 237 m 66 tdw Djup 6 m 974 Längd 335 m 27 tdw Djup 28 m 2 Längd 34 m 365 tdw Djup 23 m 973 en specialiserad kunskapsintensiv industri 72-2_jen.indd 87 5 km 5 87 km

8

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Uppsats i Kursen MVKN 10 Energitransporter HT 2010 Henrik Gadd Innehållsförteckning 1 Förord...2 2 Sammanfattning...3 3 Introduktion...4 4 Historia...5 5

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Tufft men inget blodbad

Tufft men inget blodbad i fokus: hotellåret Det pratades om blodbad inför hotellåret. Året blev kämpigt, men kanske inte så illa som många befarade. Antal sålda rum backade med procent och revpar med procent från. Stockholms

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

Tufft men inget blodbad

Tufft men inget blodbad i fokus: hotellåret Det pratades om blodbad inför hotellåret. Året blev kämpigt, men kanske inte så illa som många befarade. Antal sålda rum backade med procent och revpar med procent från. Stockholms

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år Tidningen LKAB Framtid fyller ett år Visst är det lite ovanligt att ge ut en tidning till alla hushåll i Gällivare och Kiruna kommuner, inte bara till LKABs egna medarbetare. Men LKABs verksamhet angår

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Nya nivån ger framtidstro

Nya nivån ger framtidstro EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN Ann-Helén Laestadius: Nostalgiska minnen GÄSTKRÖNIKA SID 13 Därför investerar Norrskenet i Northland NYHETER SID 2 Nr 4 JUNI 2013 INVIGNING AV KUJ 1365: Nya nivån ger framtidstro

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen 6 400 jobb försvinner i Östergötland En rapport om basindustrins betydelse för regionen Förord För östgöten kanske talet om globaliseringen ter sig långt från vardagen. Sanningen är att vi dagligen påminns

Läs mer

Bultlokalen i Hallstahammar

Bultlokalen i Hallstahammar Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:21 Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning Hallsta 3:7 Svedvi socken Västmanland Boel Melin Helén Sjökvist Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer