Bergsbruk gruvor och metallframställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsbruk gruvor och metallframställning"

Transkript

1 Bergsbruk gruvor metallframställning

2 Sjöar, vattendrag avrinningsområden Tillgången till vattenkraft var god på de flesta platser. Nätet av älvar, åar större bäckar är mycket mera finmaskigt är vad Sverigekartans skala kan visa. Exempel på mängden småsjöar, bäckar åar illustreras av kartan över Kolbäcksåns avrinningsområde på nästa sida. Sjöar, vattendrag avrinningsområden :5 4 :5 4 Huvudvattendelare Vattendelare för biflödenas 2 avrinningsområden > km Område som dräneras till Norge Område som dräneras till Sverige Isbeläggning på sjöar :5 75 Umeå 5 Östersund :5 Medeltal dagar/år Sundsvall Uppgift saknas 75 lb ån Sag n kså äc Gävle Falun Ko Kartan grundar sig på SMHI:s observationer av isbeläggning under minst 2 år före 95 vid nära 5 mätstationer. Vattenföringen i Kolbäcksån Jönköping Visby Månadsmedelvattenföring m3/s 2 6 Max arealer tillföll kronan. Allt detta kom att förändra ägobilden dramatiskt på flera håll. Vid sekelskiftet 2 ägdes skogen till över 5 % av enskilda privatpersoner. Skogsbolagen innehade ca 25 % resten tillhörde staten eller andra allmänna ägare. Vattnet som lokaliseringsfaktor Före ångmaskinens senare elektricitetens tidevarv var direkt kraftöverföring från de rinnande vattendragen en helt avgörande kraftkälla för lokaliseringen av gruvor järnbruk. Eftersom vattenhjul drev pumpar, uppfordringsverk stampar, bälgar blåsmaskiner, hammare valsverk måste verksamheterna ligga nära vattendragen. Även möjligheterna att utnyttja vattnet som transportled var viktig för brukens lokalisering. Vattenkraftens storlek bestäms av vattenflödet fallhöjden. Minsta vattenflöde kunde därför ha betydelse, även om det bara kunde utnyttjas under några veckor under våren. För att driva anläggningarna vid hyttor smedjor krävdes ett vattenflöde på omkring 2 l/s en fallhöjd på 2 m, vilket gav en effekt på 5 hästkrafter, eller i moderna termer ca kw. Stora fallhöjder kraftiga vattenflöden var till en början inte möjliga att utnyttja, beroende på begränsad teknisk kapacitet hos vattenhjul dammar. De vertikala vattenhjulen var i bruk från medeltiden fram till slutet av 8-talet. Deras diameter var,5 m de hade hög verkningsgrad upp till 65 %. De större vattenhjulen utnyttjades framför allt vid gruvorna, medan de mindre var anslutna till hyttor hammare. Betraktar vi kartan över avrinningsåk2/622 områden i Sverige ser vi att det nästan överallt finns goda förutsättningar att tillgodose de tidiga industriernas krav på energi i form av vattenkraft. Avrinningsområdena varierar i storlek från några få till flera hundra kvadratkilometer. Dräneringstakten är beroende av vattenmagasinens (sjöar, mossar etc.) areal, men också på hur stor öppen eller uppodlad yta somåk2/622 före- 2 Kalmar 8 4 Medel Min Malmö Månad Förutsättningarna för att utnyttja vattenkraften i våra bergslagsområden är i allmänhet god. Problemet har varit säsongsvariationerna i vattendragen, med höga flöden under senhösten otillräckliga flöden under den tidiga hösten. Diagrammet visar årstidsvariationerna vid Ramnäs kraftverk i Kolbäcksån. malm, skog vatten 8-27_jen.indd

3 Järnbruk längs Kolbäcksån Väsman Smedjebacken Ludvika N. Barken Järnbruk längs Kolbäcksån :75 S. Barken Fagersta Gräns för Kolbäcksåns avrinningsområde Bruk i drift Åmänningen Nedlagt bruk Virsbo n ckså lbä Ko ÅK23/KH/24 Den varsamt renoverade bogserbåten Rex, med Hallstahammar som hemmahamn, var under 92-, 3-4-talen en flitig pråmdragare på Strömsholmskanalen. Bogserbåtarnas långa pråmsläp var då en vanlig syn. Till stora delar svarade dessa pråmar för järnbrukens tunga transporter innan landsvägarna fick kapacitet att ta över. :2 Surahammar Hallstahammar Strömsholm Folkärna Folkärna 67 Sjöar dammar kring Sala 822 :2 Fördämning Stensjön ÅK24/KH/ _jen.indd 27 Kumla kyrkby 27 malm, skog vatten För att tillgodose de stora brukens behov av vattenkraft i det flacka landskapet i norra Uppland angränsande trakter anlades i början av 8-talet omfattande system av dammar. Ett illustrativt exempel är dammarna runt Sala silvergruva, som här jämförs med dagens karta. I Sagåns vattensystem genomfördes en av de märkligaste landskapsomvandlingar som ägt rum i vårt land. Vattenmagasinet uppströms industriområdet omfattade som mest 35 sjöar dammar med en sammanlagd vattenareal om ca 4 ha, varav 2 8 åstadkommits på konstgjord väg. Varmsätra Sätra brunn Kila Fläckebo ån Sag Sala silvergruva Fläcksjön Sala Sala hytta Långforsen kommer inom avrinningsområdet. Vatten finns i de flesta områden i överflöd åtminstone under vår höst. Från slutet av november till slutet av mars är normalt alla sjöar vattendrag i de mellansvenska bergslagsområdena isbelagda. Detta hindrade inte transporterna på vattenlederna, men försvårade själva arbetet vid industrierna. Torra år kunde också medföra problem med vattenförsörjningen, särskilt i de östra landskapen, som har mindre nederbörd högre avdunstning än de västliga. Problemet kunde lösas genom att bygga dammar eller andra vattenkonster i form av kanaler, trärännor stånggångar. Med ångmaskinen kunde kraftförsörjningen ordnas oavsett vattenkraften med elektriciteten kunde kraften flyttas över stora avstånd, vilket medgav annan lokalisering. Västerfärnebo Silvköparen Olof-Jons damm Järndammen Klasbomyran Ingborgbo Helgonmossen Jugansbo Dofte grav Vallsjön Enåker 9 9 Storljusen Hede Hällsjön Österbo Sjö 56 Våtmark Forneby 6 Öppen mark Skog Storsjön Möklinta Utökad sjöyta efter utbyggnaden Kölfors Brovallen Hallarsbo Skräddarbo Gåddarbo n Ramnäs Lil lå Kolbäcksån tillhör Mälarens vattensystem sträcker sig från gränstrakterna mellan Dalarna Västmanland ner mot Strömsholm. Ett stort antal smärre bäckar vattendrag letar sig ner mot huvudströmmen. Tankar på en kanalisering framfördes redan 765 realiserades sedermera under namnet Strömsholms kanal. Få vattendrag i Sverige kan mäta sig med Kolbäcksån när det gäller kraftförsörjning till ett stort antal bruk, hyttor hamrar i hjärtat av Bergslagen. Betydelsen för Sveriges ekonomi var stor för att minna om denna ekonomiska glansperiod har hembygdsföreningar andra kulturvårdande institutioner tagit på sig uppgiften att renovera en del av de kvarvarande anläggningarna, t.ex. lancashiresmedjan i Trångfors med sin utrustning sitt stora vattenhjul

4 ,, - 2, 2, - 3, Stålindustrins metallurgiska Stålindustrins 3, -anläggningar 4, ÅK628 metallurgiska anläggningar Anställda inom inom stålstål- metallanställda industrin 25 ställda inom stålmetallindustrin 25 :5 5 5 :5 h metallindustri 25 : : Järnsvampsanläggning Stålindustri 5 Masugn LD Övrig metallindustri, Gjuterier, - 2,Järnsvampsanläggning Anställda per kommun Ljusbågsugn Pulveranläggning 2, - 3, > Produktion, ton , - 4, 499 > Kalix Ljusbågsugn, 5, - 2, Skellefteå 5 5 2, - 3, Sandviken Hofors Smedjebacken Söderfors Avesta 3, - 4, Hagfors Björneborg Örnsköldsvik Hallstahammar Masugn Masugnar som framställer råjärn, finns bara i. Råjärnet förädlas vidare- 2, till råstål i, syrgaskonvertrar (LD). Övriga stålverk alla i Bergslagen framställer sitt 2, - 3, stål genom att smälta skrot i elektriska ljusbågsugnar. I det gamla järnverket i Halmstad tillverkas stålpulver i Höganäs järnsvamp, som används för att 3, - 4, genom högtryckspressning framställa produkter med komplicerad form. Timrå Ånge Sundsvall STOCKHOLM GÖTEBORG Stålin metall Halmstad Höganäs : MALMÖ Masugn o Pulveranläggning Mora Sandviken Hedemora Borlänge Hagfors Filipstad Munkfors Storfors Arvika Tierp Hofors Östhammar Smedjebacken Avesta Fagersta Surahammar Hallstahammar LindesHälle- berg fors Västerås Köping Finspång Mariestad Lidköping Vadstena Jönköping Gnosjö Ljungby Värnamo Marka- Älmhult ryd Hässleholm Perstorp Vimmerby Hultsfred Vetlanda Växjö Halmstad Helsingborg Eksjö Västervik Lessebo Anställda, -tal 5 8 Stål I utländska företag 3 Gjuteri 2 4 I svenska företag Annat legerat stål 2 Trelleborg Järn- stålindustrin har i den här kartan definierats i vid bemärkelse, dvs. även annan primärbearbetning av järn stål har medtagits såsom kallvalsning, profilering, tråddragning m.m. 98 Olegerat stål 6 Övrig Ronneby Sölvesborg Råstålsproduktionen Råstålsproduktionen Procent 4 Malmö 78 Antalklass 6 Kalmar Landskrona Stålproduktionen i Sverige har alltmer inriktats på högvärdiga kvaliteter, t.ex. legerade stål. Anställda i stålindustrin 98 2 Mönsterås Uppvidinge Järnsvam är integrerade med varmvalsverken. Det Pulveran finns emellertid gamla järnverk, som lagt ner såväl stålverk som varmvalsverk Produktio nu helt ägnar sig åt kallbearbetning, t.ex. kallvalsning av band eller kalldragning av stång tråd. De betraktas ofta kollegialt som fortfarande tillhörande järnhanteringen. Någon helt entydig definition av vad järn- stålindustrin omfattar finns således inte, vilket återspeglas i kartorna. ak6_kommuner Valdemarsvik Tranemo Vaggeryd Laholm Legend Kinda Borås Gislaved Höganäs, Sammanlagt finns det varmvalsverk, på tolv orter, också- 2, de belägna i Bergslagen. Därutöver finns på sju platser 2, - 3, grova smidespressar vilka kan hantera mycket stora göt eller ämnen. Den vidare bearbetningen av stålet sker i kall 3, form - 4, kan göras effektiv även i mindre skala. Företag i detta förädlingsled brukar inte räknas till stålindustrin, med undantag av kallvalsverk för breda band, eftersom dessa normalt Alingsås Mölndal Sigtuna Eskilstuna Degerfors Norrtälje Kristinehamn Vänersborg Gävle Ljusbågs År Rostfritt stål År en specialiserad kunskapsintensiv industri 72-2_jen.indd

5 Nyköping Järnverkens huvudprodukter 2 :2 Halmstad Höganäs Malmö 5. Hagfors 2. Munkfors 8. Storfors 2. Björneborg. Hallstahammar 2.Karlskoga Järnverkens ägare 2 6. Halmstad 6. Höganäs 9. Hällefors 7. Degerfors Smedjebacken 9 3. Borlänge 5. Garphyttan Hagfors 9. Hofors 7 Munkfors Borlänge 5 km Storfors 7. Avesta 4. Fagersta. Björneborg Virsbo 3 Långshyttan 3. Vikmanshyttan Halmstad Höganäs Malmö 4. Surahammar 8 5. Hagfors 2. Munkfors 8. Storfors 2. Björneborg. Sandviken Västerås 7 Torshälla Hällefors 3 Söderfors Karlskoga Garphyttan Uppsala Degerfors 7. Degerfors Falun Teckenförklaring # x, Fagersta Surahammar Långshyttan Smedjebacken Vikmanshyttan Hallstahammar Hofors Avesta Virsbo Både; Rostfritt; Övriga Övriga 9. Hällefors 9 3. Borlänge 5. Garphyttan Sandviken Västerås Torshälla Gävle Söderfors Teckenförklaring # x, Uppsala Nyköping Järnverkens produkter 2 Järnverken är nu starkt specialiserade har Produkt ofta bara en typ av produkt. Med många dimensioner kvaliteter blir ändå antalet produktvarian- Band/plåt Stång/tråd ter stort. I Långshyttan, Söderfors, Torshälla finns två järnverk per ort. Rör 9. Hofors Pulver Smide Stålsort 5 km 3 Långshyttan 3. Vikmanshyttan 9. Smedjebacken 2.Karlskoga. Stål AB (Tyskland) 2. Böhler Uddeholm Precision Strip (Österrike) 3. Erasteel Kloster AB (Frankrike) 4. Fagersta Stainless AB (Sverige, Finland) 5. Suzuki Garphyttan AB (Japan) Ämnen Både; Rostfritt; Övriga Uppsala Övriga 5 km. Rostfritt Sandviken 7. Avesta 4. Fagersta. Virsbo 4. Surahammar :2. Hallstahammar Västerås 85 Finland Storbritannien Rostfritt övriga stålsorter Övriga stålsorter 7 Torshälla 3 2 Söderfors Järnverkens ägare 2 Antal anställda 3. 5 km ÅK63 5 km Japan Järnverkens produkter 2 Produkt Band/plåt Stång/tråd Rör :2 Antal anställda ÅK64 Pulver Totalt har Smide ett tiotal svenska stålföretag köpts upp ingår nu i internationella koncerner. Ämnen Särskilt i början av 99-talet, efter nedläggningsperioden Stålsortpå 98-talet, var de utländska köpen många. År 2 övertog då tyskägda Ovako Rostfritt av ett svenskt riskkapitalbolag. Det innebar att den andel av Rostfritt de anställda övriga i stålsorter svensk stålindustri som arbetar i Övriga företag stålsorter med utländska ägare sjönk från ca 4 % till ca 3 %. Järnverkens ägare 2 e n specialiserad kunskapsintensiv industri :2 Antal anställda _jen.indd Majoritetsägarnas nationalitet Sverige Norge Frankrike Österrike Japan Tyskland 6. Höganäs AB (Sverige) 7. Outokumpu Stainless AB (Finland) 8. Outokumpu Stainless Tubular Products AB (Finland) 9. Ovako (Sverige). Ruukki Sverige AB (Finland) ÅK64 Järnverkens produkte Produkt Band/plåt Stång/tråd. AB Sandvik Materials Technology (Sverige) 2. Scana Steel (Norge) 3. SSAB EMEA (Sverige) 4. Surahammars Bruks AB (Storbritannien) 5. Uddeholms AB (Österrike) Rör Pulver Smide Ämnen Stålsort Rostfritt Rostfritt övriga stålsorter Övriga stålsorter Järnverkens ägare Majoritetsägarnas nationalitet Sverige Norge Finland Storbritannien Frankrike Österrike Tyskland 79

6 Kiruna Malmberget gruvsamhällen under förvandling Konjunkturerna för malmbrytningen i Kiruna Malmberget har varierat, men den stora efterfrågan på malmpellets på världsmarknaden, särskilt från den expanderande i Kina, gör att LKAB nu vill utnyttja de delar av den stora malmkroppen som sträcker sig under själva stadsbebyggelsen. Marken ovanför brytningsområdet spricker i takt med Kirunas berömda kyrka, ritad av Gustaf Wickman, invigdes 92 har blivit framröstad som Sveriges mest omtyckta byggnad. Om planerna på ökad malmbrytning blir verklighet måste kyrkan flyttas. att malmen bryts. Detta deformationsområde kommer att omfatta stora delar av staden, bl.a. kyrkan stadshuset. I en första fas berörs bostadsområdet närmast, där också Lundbohmsgården, Bolagshotellet Stadshuset ligger. En gruvstadspark planeras på marken efter att byggnaderna flyttats eller rivits. En omläggning av den så viktiga järnvägen till exporthamnen i Narvik började redan på 99-talet väntas vara färdig 24. Riksintressena för naturvård kulturmiljövård väger lättare än riksintresset för mineraltillgångar. Stora ansträngningar görs nu för att analysera framtiden i Kiruna. Den Övriga fyndigheter LUOSSAVAARA Lappmalmen Rektorn Luossavaara Haukivaara PETSAMO LUOSSAVAARA MATOJÄRVI Luossajärvi NORRMALM Dagens brytningsnivå Tuolluvaara Folkets Hus ÖSTERMALM Järnvägsstation Stadshuset Kyrka Sjukhus LKAB KIRUNA MALMKROPP K I I R U N AVA A R A Hjalmar Lundbohmsgården Förädlingsverken Brandstation LOMBOLO Deformationsprognos för huvudnivån 365 AlaLombolo Kiruna kyrka I dag L MA Nivå 365 P RO MK 4 km lång, 8 m bred, minst 2 km djup PEN en specialiserad kunskapsintensiv fördjupade områdesplan för området i nordväst som kommunen antagit är inte längre aktuell. Nu planeras istället ett nytt centrum öster om det nuvarande. Osäkerheten är dock stor de konkreta frågorna om hur man skall gå till väga är ännu obesvarade. Kirunas bebyggelse från etableringsskedet i början av 9-talet, inklusive kyrkan, är ett bolagssamhälle av internationellt värde. Nu krävs extraordinära insatser för att genom flyttning bevara delar av det gamla bolagssamhället i det moderna samhälle som skall byggas. Deformationernas utbredning vid fortsatt framtida brytning Malmkroppen på nivå 365 Malmkroppen lutar 6 grader, vilket gör att staden kommer att påverkas när brytningen går djupare. 86 Det har blivit en het politisk debatt om åt vilket håll staden skall flyttas. Bilden visar det nordvästra alternativet, fotograferat från Luossavaara, som förordats av LKAB eftersom det ligger utanför malmkroppens sträckning. Ett nu aktuellt alternativ är området mellan begravningsplatsen det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara i sydost. Malmkroppen i Kiruna är omkring fyra kilometer lång, har en genomsnittlig bredd på industri 8 meter ett bedömt djup på minst två kilometer. 5 m 72-2_jen.indd 86 SVENSKA GRAFIKBYRÅN

7 ÅK7 5 km HargshamnNarvik 95 Oxelö- sund ÅK7 Järnmalms955 exporten , 974 Exporthamnar 2 transportvägar för järnmalm 95 Hargs-Narvik hamn 5 milj. ton 5 milj. ton < milj. ton Narvik Hargs-Narvik hamn ÅK7 Hargs-Narvik hamn km > milj. ton Oxelö- sund Hargshamn > milj. ton Exporthamnar större del av produktionen exportejärnmalmsexport transportvägar för järnmalm rades. Rik magnetitmalm, rationella satsningar utomlands storskaliga metoder, nya processer, Fram till 96 låg världens Svestora utbyggnader, rationaliseringar 5 milj. ton riges stålverk för det mesta så nära kundanpassning var är förexporthamnar 5 milj. ton råvarukällorna kol järnmalm som utsättningar för att klara den interna< milj. ton transportvägar för järnmalm möjligt. Denna förutsättning förändrationella konkurrensen. LKABs gruvor des radikalt när >stålindustrin, med börär de enda återstående järnmalmsgru milj. ton jan i Japan på 96-talet, byggde stora vorna som bryts under jord. De stora 5 milj. ton kustnära verk, som baserades på import konkurrenterna i Brasilien, Australien Exporthamnar 5 milj. ton av järnmalm kol. Detta medförde Afrika Kanada bryter alla sin malm < milj. ton transportvägar för järnmalm att nya stora järnmalmsförekomster i dagbrott. > milj. ton började exploateras i olika delar av Den svenska satsningen Lamco i Livärlden storskaliga malmjärnvägar beria i början av 96-talet, med en ka5 milj. ton hamnar byggdes bl.a. Brasilien, pacitet av närmare miljoner ton järn 5 milj.iton Afrika, Kanada Australien. malm, var hundra gånger större än vad < milj. ton Även svenska LKAB blev en del en normal bergslagsgruva levererade per av denna utveckling genom att en allt år. Men även Lamcos gruvsatsning blev för liten stängdes 99. De stora australiska brasilianska gruvorna 957 levererar idag hundratals miljoner ton. Oxelö- sund Järnvägen från malmfälten i Norrbotten till hamnarna i Narvik har under årens lopp moderniserats för att kunna ta större laster längre tåg. Likaså har malmhamnarna byggts ut rationaliserats. I Narvik kan idag världens största malmfartyg lasta pellets för export över hela världen. Hargshamn För att minska transportkostnaderna byggdes det allt större malmfartyg. De transoceana bulkfartygens storlek har ökat med en faktor 25 under efterkrigstiden vilket öppnat för en global export av järnmalm. Bilden visar olika fartygsgenerationers maximala storlek i förhållande till s slott. Siffrorna anger fartygslängd, tonnage i dödviktston samt djupgående. 2 års fartygsgeneration är obetydlig längre än 97-talets, men är bredare har mindre djupgående. Narvik Malmfälten i Norrbotten är den enda betydande råvarukällan för europeisk stålindustri. Närheten till marknaden har länge varit en fördel på grund av lägre transportkostnader, men i takt med att transportkostnaderna minskat har betydelsen av närhet minskat. Narvik Narvik s slott 5 km Det globala försörjningsmönstret av järnmalm genomgick en radikal förändring från 957, då Sverige fortfarande var en ledande järnmalmexportör, till 973 då de största råvaruflödena gick från ÅK7 Australien Brasilien. 944 Längd 45 m 2 tdw Djup m Transocean järnmalmsexport Längd 93 m 26 tdw Djup 4 m 964 Längd 237 m 66 tdw Djup 6 m 974 Längd 335 m 27 tdw Djup 28 m 2 Längd 34 m 365 tdw Djup 23 m 973 en specialiserad kunskapsintensiv industri 72-2_jen.indd 87 5 km 5 87 km

8

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2011

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2011 Blekinge Karlskrona 300 Född -94: 72,50 kr inkl sem ers Äldre: 81,50 kr Landstinget 115 70 kr inkl sem ers Sölvesborg Ca 100 60 kr Dalarna Avesta 150 16-18 år: 64 kr 18 och äldre: 74 kr Borlänge Ca 200,

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer